NYUGDÍJAS ÉLETMÓD MAGAZIN INGYENES PÉLDÁNY I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM NOVEMBER. Ünnepi elôzetes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYUGDÍJAS ÉLETMÓD MAGAZIN INGYENES PÉLDÁNY I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2005. NOVEMBER. Ünnepi elôzetes WWW.HILD.HU"

Átírás

1 NYUGDÍJAS ÉLETMÓD MAGAZIN INGYENES PÉLDÁNY I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM NOVEMBER Ünnepi elôzetes

2 2 BEKÖSZÖNÔ Kedves Olvasóink! Tartalom Már november van, hamarosan beköszönt december, és ezzel együtt eljön az év legszebb ünnepe. Ha megengednek egy személyes megjegyzést: számomra Karácsony a legkedvesebb ünnep. Amikor még kislány voltam, akkor azért, mert összegyûlt a család, mert nagymamám fôzött és sütött, mert édesanyám annyira titokzatos volt az ünnepi készülôdésekkel. Aztán édesanyámat sajnos korán elveszítettem, és vele együtt azok a boldog, gondtalan karácsonyok is elszálltak. Egyszer aztán én is édesanya lettem, és a karácsony megint megtelt várakozással és boldogsággal. A konyhámból karácsonyi illatok áradtak, a karácsonyfadíszítés azóta is az én reszortom, és most a gyermekeim szemében látom ugyanazt a fényt, amit sok évvel ezelôtt édesanyám láthatott az én szemeimben. A nagymamámtól megtanult bejgli a karácsonyi asztal elmaradhatatlan kelléke. Ilyenkor Ô is köztünk van. Képzeletben hálásan ölelem át vállait és csókolom meg kezeit. Ezzel a verssel kívánok Kedves Mindnyájuknak békés, boldog ünnepeket. Találkozunk legközelebb januárban! 2 Nyugdíjas Élet Gallov Andrea PR-vezetô, HILD Rt. Óbecsey István: Szeressétek az öregeket Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket, a reszketô kezû, ôsz apákat, a hajlott hátú jó anyákat, a ráncos és eres kezeket, az elszürkült sápadt szemeket, én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket! Simogassátok meg a deres fejeket, csókoljátok meg a ráncos kezeket, öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet, szenvedtek ôk már eleget, a vígasztalóik ti legyetek, én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket! Ne tegyétek ôket szûk odúkba, ne rakjátok ôket otthonokba, hallgassátok meg a panaszukat, enyhítsétek a bánatukat. Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen számukra mosolyotok, én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ôk is sokat küzdöttek értetek, amíg fölnevelkedtetek, fáradtak ôk is eleget, hogy ti módosabbak legyetek. Ôk is elfogadtak titeket, mikor Isten közéjük ültetett, azért én kérlek titeket, szeressétek az öregeket! Ha majd az örök szeretet, elhívja ôket közületek, ti foglaljátok el helyüket, mert ti lesztek majd az öregek, s mindazt, mit nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek, azért elôre intelek titeket, szeressétek az öregeket! Életet az Éveknek 4 Világnap az idôseknek 5 Emberi hang Interjú Szabó Gyulával 6 Akik mentik az életünket 9 Karácsonyi ötlettár 10 Programok a hideg napokra 12 Az ünnepi asztal díszei 14 A bûncselekméyek többsége megelôzhetô 15 Együtt a bûn ellen 16 Orvosaink rendelnek 17 Fejtörô 19 Nyugdíjas Élet Nyugdíjas életmód magazin I/ november Kiadó: HILD Fôszerkesztô: Gallov Andrea Lapterv: Gramy-H Kft. Fotó: Europress, Burger Barna Szerkesztôk: Drnecz Tímea, Égerházi Attila Munkatársak: Gueth Rita, Bóna Tamás HILD 1054 Budapest, Széchenyi u. 1., Nyomda: Gyomai Kner Nyomda

3 KAPCSOLATTARTÁS u Találkozásom a HILD céggel Gabika augusztus 15-én kötött életjáradék-szerzôdést a HILD Rt.-vel. A köszöntôk után elfogódottan mesélte el, hogy a szerzôdés nélkül nem tudta volna meghívni a rokonait, barátait erre az ünnepségre. Azt is hozzáteszi, milyen sokban változott az élete, amióta kapcsolatba került a céggel. Egy pillanatra eltûnôdtem, hogy mennyire változott az én életem is a HILD-kapcsolat révén. Alig fél éve olvastam az egyik napilapban, hogy a HILD cég kapcsolattartó munkatársakat keres, és az ideális jelölt inkább középkorú. Tetszett, hogy a hirdetésben megjelölték, ügyfelekkel kell foglalkozni. Mivel szakszervezeti vezetôként az elmúlt másfél évtizedben nemzetközi területen mûködtem, és egész életemet az emberekkel való foglalkozás töltötte ki, úgy gondoltam, a meghirdetett állást megfelelôen el tudom látni. A HILD programját könnyû volt megérteni. Segíteni azokon, akik nehéz körülmények között, szerény nyugdíjból élnek. Olyan életjáradék-programot kell kínálni nekik, amely megoldást hozhat nehéz helyzetükre. Úgy véltem, az idôs emberek bizalmát nem lesz könnyû elnyerni, gyanakvók lesznek egy még oly egyszerûnek tûnô program elfogadásával szemben is, mint a miénk. Arra azonban mégsem számítottam, hogy ez ennyire nehéz feladat. Szembesülnöm kellett azzal, hogy az elmúlt 15 év ezeknek az embereknek sok-sok nehézséget, csalódást okozott. Ôk voltak azok, akik a legkönnyebben estek áldozatul, sokuknak még fedél sem maradt a feje felett. Ilyen körülmények között bizony nem egyszerû a HILDprogramot terjeszteni, elfogadtatni. Mindenképp fontos és meggyôzô, hogy ügyfeleimnek elmondhatom, a program kidolgozásában részt vett a Nyugdíjasok Budapesti Szervezete (NYUBUSZ). Ez tehát egyfajta garancia arra, hogy a lehetôség igenis kedvez az igénybevevôknek. Mivel igen sok idôs ember nem jár nyugdíjasklubokba, így nem is szerezhet tudomást errôl a programról. Ekkor lép be a kapcsolattartó munkatárs. Vajon ô tud-e bizalmat sugározni az ügyfeleknek? Úgy gondolom, igen. Én ôszintén hiszek ebben a programban, meggyôzôdtem annak átláthatóságáról, és ezt szívvellélekkel igyekszem tovább is adni. A HILD egyre gyakrabban jelenik meg a nyilvánosság elôtt, és ezzel párhuzamosan egyre több az érdeklôdô. Bízunk abban, hogy ez az érdeklôdés kapcsolattá válik, ebben pedig a mi szerepünk meghatározó. Gabikám! Ezúton is kívánok boldog születésnapot, hosszú életet és jó egészséget a HILD valamennyi munkatársa nevében! Szeretném még megemlíteni a Mészáros házaspárt, akik alig néhány napja szintén szerzôdést kötöttek. Tudom, Lajos bácsinak néhány napra kórházba kellett vonulnia. Kívánom, minél elôbb essen túl a kivizsgálásokon, és még hosszú éveken keresztül egészségben, biztonságban örüljenek az életnek! Minden kedves nyugdíjasnak jó egészséget kívánok! Kérem, érdeklôdjenek, ha Önök is szeretnének jobban élni! Hívjanak bennünket, és mi örömmel adunk felvilágosítást errôl a nagyszerû programról. A HILD komolyan gondolja a mottóját: Megbízható társ egy életre. Helyszín: Kispesti kisvendéglô Az esemény: születésnap Az ünnepelt: Bordi Kálmánné, Gabika Üdvözlettel: Tóth József HILD, kapcsolattartó munkatárs Tekintse meg honlapunkat! Minden információt megtalálhat a Hild Rt.-rôl és termékünkrôl, az örökjáradék -ról. Amennyiben kérdései lennének a termékkel kapcsolatban, keresse fel a kérdések illetve a garancia oldalakat. A leggyakrabban feltett kérdésekre itt megtalálja a válaszokat. Honlapunkon minden információt megtalál a hûségkártyaprogramról, amellyel utazásaihoz, vásárlásaihoz, illetve számos egyéb szolgáltatáshoz kaphat kedvezményeket. Honlapunk felkeresésével tájékoztatást kaphat a Hild Klub rendezvényeirôl is. Nyugdíjas Élet 3

4 Â KLUBÉLET Nyugdíjasklubok és Idôsek Életet az éveknek Országos Szövetsége A Nyugdíjasklubok és Idôsek Életet az éveknek Országos Szövetsége március 29-én 139 klub részvételével alakult meg. Ma már több mint 1100 klub tartozik mozgalmunkhoz. Célunkul az idôsek, nyugdíjasok, baráti körök és klubok együttmûködésének megteremtését, erôsítését, fejlesztését tûztük ki. Mozgalmunk kezdeményezôje Knoll István volt, aki 1989-ben bekövetkezett haláláig töltötte be a szövetség elnöki posztját. Az elmúlt évek során sikerült az Életet az éveknek mozgalmunk alapjait lerakni, továbbfejleszteni. Melyek ezek az alapok? Az együttmûködés, a szolidaritás, a hûség, az idôsek érdekeinek érvényesítése, a kultúra értékeinek megôrzése, fejlesztése és átadása. Az elmúlt évek alatt szövetségünk széles körû mozgalommá fejlôdött. Az alapítók szándékának megfelelôen az idôsek érdekeinek képviselôje lett, hozzájárult a nyugdíjasok és idôsek gazdag közösségi életének formálásához, a kultúra, a mûvészetek ápolásához, a szabad idô hasznos eltöltéséhez. Szövetségünk az évek során más társadalmi szervezetekkel együttmûködve kezdeményezte és részt vett a nyugdíjasok érdekvédelmi szervezeteinek létrehozásában. Így részt vettünk a Nyugdíjasok Országos Kamarája megalapításában és a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat munkájában. Kezdeményezôi voltunk az Idôsügyi Tanács létrehozásának. Szorgalmaztuk a 65 éven felüliek utazási kedvezményeinek bevezetését, a nyugdíjak méltányossági emelését, az özvegyi nyugdíjak rendezését, a 13. havi nyugdíj bevezetését. Folyamatosan részt veszünk az idôszerû érdekvédelmi kérdések kidolgozásában. Részt vettünk az idôseket segítô akciókban. Tagjai vagyunk a FIAPAnak, az Idôs emberek Világszövetségének. Az a megtiszteltetés ért minket, hogy alapítónkat, Knoll Istvánt az Igazgatói Tanácsba választották ben e kapcsolat eredményeként megszerveztük az Idôsek Nemzetközi Találkozóját. Feladatunknak tekintjük a klubmozgalomban elevenen élô, nemzetközi baráti kapcsolatok ápolását, fejlesztését, amelyre az EU-csatlakozás új lehetôségeket is kínál. Az évek során létrehoztuk a megyei vezetés rendszerét. A megyei klubmozgalom összefogására megalakultak a megyei elnökségek, amelyek napjainkban is házigazdái és legaktívabb vezetôi, szervezôi klubéletünknek. Megyei elnökségeink az országos feladatokkal összehangoltan végzik munkájukat. Szövetségünk megalakulásától mûködik az egyéniek klubja. Tagjaik száma évrôl évre emelkedik. Jelenleg a klub több mint 500 taggal mûködik. Munkánk jelentôs részét jelentik a szociális, egészségvédelmi programok. Kiemelkedô fontosságú a szociális gyógyüdültetési programunk. Berekfürdôn, Cserkeszôlôn és Hajdúszoboszlón évrôl évre több ezer idôs ember gyógyulhat, pihenhet a közremûködésünkkel. A gondozási központokban, az idôsek klubjaiban dolgozóknak kiváló elôadókkal rangos fórumokat szervezünk, 4 Nyugdíjas Élet programjainkkal hozzájárulunk képzésükhöz, továbbképzésükhöz. Szövetségünk célkitûzéseit a mai kihívásokhoz kell igazítanunk. Tevékenységünkkel hozzá szeretnénk járulni az idôsekrôl a köztudatban rögzült megítélésünk szerint nem a valóságot tükrözô kép formálásához. Olyan tagjaink vannak, akik önzetlenül, fáradságot, idôt nem sajnálva végzik munkájukat. Ez az önzetlenség, az egymás megértése és segítése, a bizalom építése az, ami mozgatja és elôbbre viszi szövetségünk munkáját. Pirosné Dóczi Gabriella az Életet az éveknek Klubszövetség ügyvezetô titkára

5 MULATTUNK m Világnap az idôseknek 1991 óta minden évben október elsô hétfôje az Idôsek Világnapja. Az immár rendszeres megemlékezést az ENSZ hívta életre, és a HILD is kötelességének érezte, hogy méltóképpen ünnepelje meg ezt a napot leendô és jövôbeni ügyfeleivel. Október 2-ára, vasárnap délután 3 órára a Belvárosi Színházba 500 vendéget hívtunk meg az Interoperett Gálamûsorára. A volt Filmmúzeumból alakult nagyszerû színházban a Lehár zenekar jóvoltából Strauss és Lehár örökzöld dallamai csendültek fel. A kitûnô énekesek dalra fakasztották a közönséget, a fantasztikus ruhakölteményeket pedig kitörô tapssal jutalmazták. Úgy gondoljuk, a méltó elismerést, amit az idôsebb generáció megérdemel, ki tudtuk fejezni ezzel a színvonalas ünnepséggel. Köszönjük mindazoknak, akik eljöttek, és velünk ünnepeltek, de szívbôl köszöntjük azokat a kedves idôs embereket is, akik ezúttal nem vettek részt az elôadáson. Reméljük, ôket is hamarosan vendégül láthatjuk a Széchenyi utca 1. szám alatt található klubhelyiségünkben, ahol hetente háromszor kínálunk kikapcsolódást. Kérem azoktól, akik együtt ünnepeltek velünk, hogy a képeket nézegetve idézzék fel ezt a kellemes délutánt, akik pedig nem lehettek ott, azoknak szolgáljanak ezek a felvételek kedvcsinálóként! Isten éltesse Mindnyájukat! Gallov Andrea Nyugdíjas Élet 5

6 H PORTRÉ Uram! Azzal dicsérlek, hogy szebbé teszem a teremtés rámesô zugát, hogy fénnyel, meleggel, jóakarattal és örömmel töltöm meg világomat. Szent-Györgyi Albert: Psalmus Humanus Emberi hang Késô ôszi beszélgetés Szabó Gyulával Kegyes hozzánk a természet: a bágyadt napsütésben még kiülhetünk a budatétényi ház tornácára. Körülöttünk a buja kert, lábunknál sündörögnek a kutyák, a szomszédból kakaskukorékolás hallik, majd paták csattognak az utcakövön: lovasszekér zötyög el a ház elôtt. Mintha csak falun lennénk. Mondjuk Kunszentmártonban, Szabó Gyula szülôhelyén. Amihez még ma, hetvenöt évesen is, ezer szál köti néhány éve díszpolgárrá is avatták, pedig hatvan éve jött el onnan. Volt egy kutyám gyerekkoromban, arra tanítottam, hogy amit én átugrok, azt ugorja át ô is. Alacsony palánkokkal kezdtük, aztán ô már a külsô udvart határoló, kétméteres kerítést is át tudta ugrani, ha az utcán részegek zajongtak. Olyankor aztán csönd lett. Amikor bejöttek az oroszok, ôk is ott kiabáltak a házunk elôtt, a kutyám kiugrott, hogy szétzavarja ôket, azok meg 6 Nyugdíjas Élet lelôtték. Nagy veszteség volt nekem Kilencen voltunk gyerekek, én voltam a legkisebb, a legnagyobb bátyám huszonegy évvel volt idôsebb nálam. Volt egy nôvérem, akit nem ismertem, mert még nem is éltem, amikor ô meghalt. Képzelje el, Kunszentmártonban akkoriban egy évben ha két autót láttunk, ôt meg elütötte egy autó! Amíg végig nem ment rajtunk a háború, mi ott nagy társadalmi életet éltünk, volt színjátszókör, legény- és leányegylet, iparoskör, gazdakör. A bátyám is játszott a színkörben, vitt magával engem is már ötéves koromtól, minden darabban én voltam a gyerek. A Gül Babát játszottuk, meg mindenféle operettet. Felnôttként aztán sok mindent játszott, de operettet nemigen. Meleg, bársonyos hangja, ízes, színes beszéde mindannyiunk életének része lett. A legszebb emberi hang, amit el tudok Thália Színház,1963. Fejes Endre: Rozsdatemetô (Horváth Teri és Szabó Gyula)

7 PORTRÉ H képzelni meg is hatódtam, amikor Buga Jakab, Columbo felügyelô, a Pumukli Eder mestere, a Dallas Claytonja, a Magyar népmesék huncut mesemondója, Bubó doktor és Frakk, a macskák réme egyenesen rám néz és hozzám beszél. Én már nem értem meg, utolsóként, hogy mind a kilenc gyerek az asztal körül legyen az ünnepeken. A bátyám meg két lánytestvérem volt, akikkel végigéltem az ottani életemet, amíg Pestre nem kerültem. Emlékszem, volt egy karácsony, amikor olyan beteg voltam, hogy ketten húztak át engem pokrócon a kedves Klein doktorhoz, a derékig érô hóban, a kocsiúton A karácsonyok nálunk nagyon szépek voltak. Még disznót is vágtunk, mert a Jézus mellett az István-napot is ünnepeltük, akkor volt a nagy sütésfôzés. Én a levest szerettem a legjobban, a húslevest Anyám csodálatosan tudott fôzni, a csigatésztát meg együtt csináltuk a nagymamával. Volt egy ilyen szerkezet: nádból elvagdaltak kis éles darabokat, azt bekötötték keretbe, és egy vékony pálcikával végigsodorták rajta a tésztát. Na, én azt szerettem a legjobban, meg a levesben a zúzáját. A disznóölésbôl meg azt, hogy a vér meg volt sütve, hagymával. Nyelek nagyokat, igaz? És nevet. Minden gesztusa ismerôs. Mintha közeli barát, talán rokon lenne. Minden arcát láttuk már: Tiborcként a Bánk bánban, Bokaként A Pál utcai fiúkban, A tizedes meg a többiek karakterfigurájaként, a Horváth Ádámféle Gépírók nyomasztó abszurditásában szinte hihetetlen, mi mindent, hányféle figurát eljátszott életében. Harminc éve készülnek a Magyar népmesék, rajzfilmek az ô hangjával idén meg is kapta értük a Kecskeméti Animációs Filmek Fesztiválján az életmûdíjat. Mindent elért, amit egy színész egyáltalán elérhet: Jászai-díjas, érdemes és kiváló mûvész, Kossuth-díjas, aranydiplomás Egész nyáron az ô 75. születésnapját ünnepelték az országban Mondta is: annyi interjút adott, hogy már mindent elmondott magáról, amire egyáltalán emlékszik. Egy ilyen gazdag élet minden eseményére nem is lehet emlékezni. Három házasságából négy gyereke van, a két nagyobbtól négy unokája, a két kisebb gyerek Zsófi és Attila pedig még tizenéves. Édesanyjukkal, Madarász Pálmával a kórházban ismerkedett meg, ahová második felesége halála után került, idegileg kikészülve. Akkor Pálma ápolta, s azóta is ô gondoskodik róla, menedzseli, számon tartja a fellépéseit, a programjait, a tennivalóit. Édesapám parasztember volt, nagyon okosan azt akarta, hogy a gyerekei érjék el azt, ami bennük lehetôségként megvan. Figyelembe vette, hogy ki milyen, ki hogy teljesít, menynyire szorgalmas. Azt is mondta, tanuljak egy tisztességes mesterséget, mert ki tudja, mi lesz ebbôl a világégésbôl: ha van egy szakmád, azt soha nem vehetik el tôled. Mivel már kiskoromban is legjobban a kovácsokat szerettem nézni, ahogy ütik a szikrázó vasat, ezért a vasas szakmát választottam. Így kerültem Budapestre, a Csonka János Gépgyárba, ahhoz a Csonkához, aki a karburátort feltalálta. Kunszentmártonból már a háború elôtt is feljöttek gyerekek tanulni, a háború alatt pedig visszajártak lisztért, kenyérért, mert Budapesten szûkében voltak a dolgoknak. Azt mondták, boldogan befogadnak bennünket, ha megfelelünk a követelményeknek. Nehéz volt akkor oda bekerülni, 1200 jelentkezô volt 45- ben. Tiszta új volt az egész gyár. Saját internátusa, saját iskolája volt, még zenét is tanítottak nekünk. Kitûnôen sikerültek a vizsgáim, jutalmul kaptam egy könyvet: Azsajev Távol Moszkvától címû regényét. Édesanyám azt mondta: Hú de szép könyvet kaptál, kisfiam. Ugye, elolvasod? Mert az tiszteletlenség, ha nem teszed, nem véletlenül adták oda, biztos van benne olyasmi, amire szükséged van. Hát miért ne olvastam volna el? Abban a könyvben két mérnök beszélgetett arról, hogy milyen a szerelem. Mondták a magukét, és az egyiknek eszébe jutott Scsipacsov verse: Tévedsz, ha azt hiszed, / a szerelem csak játék, / vagy lobogó fáklya, / mely az ujjaidra ráég, / együtt ülni kéz a kézben / a kispadon este, / sétálni a patak partján / csillagokat lesve. / Kedveseddel szombat este / vígan táncba menni, / tévedsz, hogyha azt hiszed, / a szerelem csak ennyi. / Nagy dolog a szerelem, / és hogy múlnak az évek, / még nagyobb lesz, meleg kendô, / úgy betakar téged. / Az idô múlik. Szépség hervad. / Jön az ôsz, a tél is. / Aki szeret, melletted lesz, / megbecsül majd mégis. / Az életet véges-végig / együtt kell leélni, / úgy válik el, mit ér a nô, / és mit ér a férfi. / Jót és rosszat megosztani, / kacagni és sírni, / a szerelem dal, amelyet / együtt kell megírni. Nekem ez a vers annyira tetszett, hogy késôbb, amikor a rádióban a kedvenc verseimrôl kellett beszéljek, el szerettem volna mondani. De egy helyen bizonytalan voltam. Mármost ha az ember az egész ország elôtt megjelenik, ne halandzsázzon, tisztelje meg a hallgatóságot azzal, hogy pontos szöveget mond. Hát, gondoltam, itt a rádióban van az ország egyik legnagyobb könyvtára, menjünk, nézzük meg: Azsajev, Távol Moszkvától, a 160. oldalon, annak utolsó harmadában ott van a vers és nem volt ott. Sehol se volt. Mi lehet? Kiszakították, vagy mi? Késôbb rájöttem Kolumbusz tojása: én ben olvastam a könyvet, ez pedig egy 1953-as kiadás volt. Nyilván akkor már azt gondolták, hogy az elvtársak ne karattyoljanak a szerelemrôl, csak építsék szépen a szocializmust. A versek úgy folynak belôle, mint öreg hordóból a bor minden emlékét költemények kísérik, amelyeket hibátlanul idéz. A Scsipacsov-vers fordítónôjének nevére nem emlékszik (utánanéztem: Lányi Sarolta lehetett az), és ez boszszantja, ám amikor arról kérdezem, hogy került végül is a színi pályára, fölragyog. És persze megint verseket mond, amiket ott is, akkor is elmondott. A Csonkában hárman voltunk barátok. Egyikük rendezô akart lenni, a másik színész, én meg semmi De a barátaim azt mondták: Hogy néz az ki, hogy mi vagyunk a triumvirátus, te meg nem jössz velünk a felvételire? Hát jó, mondom, elmegyek, meg- Nyugdíjas Élet 7

8 H PORTRÉ 8 Nyugdíjas Élet nézem, hogy ugráltok. Akkor itt van, töltsd ki a papírt. A Vasas-székházban volt a felvételi, zsúfolva volt az épület, tán ötszáz, ezer ember is lehetett ott. Késôbb tudtam meg, hogy tizenkétezer jelentkezô volt az egész országból! És hogy miutánunk még hat fölvételi volt! Nagy kupacban álltak a papírok a bizottság elôtt, én meg fogtam az enyémet, legalulra betoltam. Leültem: Na, szarjankók, hadd látom, tessék. S míg vártam, hogy rájuk kerüljön a sor, valaki azt mondta, hogy ami most következik, az egy fordulópontos helyzetgyakorlat. Nem értettem, mirôl beszél, aztán rájöttem: egy pár perces jelenetben kellett örömbôl bánatot, vidámságból szomorúságot csinálni. Valaki azt játszotta el, hogy kiveszi a szekrénybôl a gyönyörû ruhát, örül neki, aztán elejti, és csupa por, piszok lesz, a végén sírva kimegy. Aztán jött egy fiú, az meg verset mondott. Ahogy mondta a verset, a zsongás, zsibongás abbamaradt, és csönd lett, úgy figyeltek. Akkor bennem felmerült: Vajon ha én mondanék verset, lenne-e ilyen csönd? Én is sokat szavaltam ám a Csonkában! Valahogy akkor már ki szerettem volna próbálni magamat. Vártam, vártam, nem hívták színpadra még egyik barátomat se, aztán egyszer csak hallom: Szabó Gyula. Hû, mondom, Dunát lehet velünk rekeszteni, annyi Szabó van. Erre azt mondják: anyja neve Susányi Anna. Hú, az én édesanyámat is így hívják, kunszentmártoni hát akkor ez biztos én vagyok. Odaszaladt hozzám az egyik fiú, azt mondja: Nem hallod, hogy téged szólítanak? De hát én nem is fölvételizem Ugyan, menjél már Még egyszer szóltak, s akkor kimentem, föl a színpadra. Na, mit hozott? kérdezték. Hát verset. Gondoltam mondta gúnyosan Nagy Adorján. Ô volt a felvételi bizottság elnöke, késôbb a beszédtanárunk a fôiskolán. S elkezdtem mondani Adytól a Zsóka búcsúzójá -t. Egyszer csak hallom: dermedt csönd van. Gyula, mondom magamnak ez egy skizoid állapot volt, szavaltam a verset, de közben kívülrôl láttam a helyzetet Gyula, hát tenálad még nagyobb csönd van, mint annál a másiknál volt! Nagyon jó, nagyon jó kiabáltak, tapsoltak ott lent, Mit tudsz még, fiam? Nem tudok mást, mert nem vagyok én fölkészülve Hát olvassál föl valamit, mi van nálad? Aznap délután szakszervezeti gyûlés volt, ahol nekem József Attila Szocialisták címû versét kellett elmondanom. Elôvettem, felolvastam mondták: Köszönjük szépen, tessék oda leülni az elsô sorba. Aztán odajött hozzám a tanulmányi titkár, és azt mondta: Gyula, maga föl van véve. És jöttek a fôiskolás évek, a barátok, osztálytársak Domján Edit, Avar István, Kaló Flórián és mások, meg a rengeteg munka, az Úttörô- és Ifjúsági Színházban. Szinte mindennap két elôadás, vasárnap matiné is, volt olyan hónap, amelyben negyvenhét alkalommal állt a színpadon Aztán jöttek a filmek, a rádiózás, a szinkronizálás, a tévé világéletében legalább napi tizenöt órát dolgozott. Amit nagyon sajnál, az az, hogy a sok világhírû társulatot, a sok neves színészt, aki Magyarországon járt, nem láthatta, mert ôneki nem volt soha szabad estéje. Talán utoljára gyerekkorában. Volt egy szomszédunk, a Takács bácsi. Amikor már nagyon hûvös volt, és az emberek is túljutottak a mezôgazdasági munkákon, akkor szombatonként vagy ünnepnap jól befûtötték, a kemencét és a tisztaszobában ültek az asszonyok az asztalnál és horgoltak, hímeztek. Mi, gyerekek meg körülöttük. Hallgatták ôk is a mesét, mert a Takács bácsi a kemence padkáján ült a hosszú pipájával, és mesélt, mesélt, magát is belemesélte a történetekbe Ôtôle tanultam én azt, amit aztán a fôiskolán is hasznosítottam. Amikor Dóri bácsi Nagy Adorján mutatott nekünk tíz-húsz mesét, én olyat választottam, amiben állatok szerepeltek, és meg akartam ôket, a karakterüket hangban festeni, hogy mindegyik más és más legyen. Dóri bácsi hívta fel a figyelmünket a nyitott és a zárt e hang közötti különbségre, amit mi odahaza amúgy is használtunk még. De valójában kihalt a magyar nyelvbôl, egyformák lettek az e -k, azért mekegünk, azért lett olyan színtelen a magyar beszéd Fotó: Komáromi Zoltán Dolgozik ma is rengeteget hívják sok helyre, színpadra, szinkronba Itt fáj, ott fáj, panaszkodik, a tavalyi autóbalesete óta több a nyavalya, de felcsillan a szeme, amikor azt meséli, hogy karácsonyi mûsoros lemezt szerkesztget: Szent-Györgyi Albert zsoltáraiból, a Diótörô új feldolgozásából, amit Székesfehérváron játszott, az Ave Mariából És büszke a családjára, a gyerekekre, unokákra, akikkel az ünnepek mindig összehozzák. Egyem a szívüket mondja, és könnybe lábad a szeme. Prézli kutya, a fehér puli pedig a lábához bújik, és megnyalogatja a kezét. Simándi Júlia

9 Akik mentik az életünket Bemutatjuk az Országos Mentôszolgálatot Az Országos Mentôszolgálat (OMSZ) tevékenysége a 19. századig nyúlik vissza. Ekkor még önkéntes alapon mûködött, és adományokból tartotta fenn magát. Az 1848-ban megalakult Országos Mentôszolgálat világszerte az elsôk között volt. Az egységes szervezet felállításához szükséges infrastrukturális alap ekkorra már létezett. Az egységesség ma is nélkülözhetetlen a mentôszolgálat mûködésében, hiszen az átfutási idô lerövidítése, illetve az autók felszereltségének hasonlósága sokszor valóban életmentô lehet. Néhány további, fontos adat az OMSZ életébôl: 1954-ben állt munkába az elsô rohamkocsi, 1958 óta mûködik légi mentés, 1962-ben jött létre az országos mentôs rádióhálózat ban pedig sikeresen lezajlott az elsô helyszíni újraélesztés. Az OMSZ jelenleg 7500 emberrel dolgozik, 215 mentôállomáson és 828 mentôautóval. Egy évben riasztás fut be a központba, ebbôl tapasztalatok szerint csak 20% jelent sürgôsségi ellátást, a nagyobbik hányada kezelésre vagy lakásra való szállítás. Sajnos ez jelentôsen leköti a mentôk erôforrásait, holott valójában szolgáltatásuk lényege a sürgôsségi ellátás és az életmentés lenne. OMSZ-képek A sürgôsségi ellátás helyzete a túlterheltséggel, illetve a fejlesztések elmaradá-sával 2003-ra tarthatatlanná vált. A mentôautók, amelyek évente átlag km-t futottak, elöregedtek, az információs rendszer korszerûtlenné vált, illetve a mentôállomások is felújításra szorultak. Az Európai Unióhoz való csatlakozással számtalan követelménynek kellett eleget tennünk, például a mentôautóknak segélyhívásesetén 15 percen belül a helyszínre kell érniük. Az idôn belüli helyszínre érkezés jelenleg csak az esetek 78%- ában tartható. A 2003-ban indult fejlesztési program keretében elsôként a mentôautók cseréjét kezdték meg, hiszen több, évtizedeket is kiszolgált autó sorakozott az autóparkban, köztük olyanok is, amelyek akár km-t is futottak ben több mint 200 új mentôautót állítottak be, az idén pedig 120-at cserélnek le és modernizálnak. Ezzel egy idôben kezdôdött meg a mentôállomások felújítási programja is A program keretében évente állomást újítanak fel, és további 30 új állomás létesítése is tervben van. A fejlesztési alapból hamarosan létrehozzák a modern hívásfogadó központokat is. A mentômunka napjainkban nem képzelhetô el légi mentés nélkül sem. Az OMSZ-nek 5 légibázisa és 14 zömében üzemképtelen helikoptere van, ezért a fejlesztési alapban további helikopterek szolgálatba állítása (egy speciálisan felszerelt mentôhelikopter ára elérheti a 1,5 milliárd forintot) is szerepel. A pénzügyi fejlesztés mellett, a hatékonyabb mûködés érdekében sajnos áldozatot kellett hozni. Az átszervezés keretében több vezetôi és adminisztrációs munkatárstól voltak kénytelenek elbúcsúzni, az így felszabaduló helyeket pedig orvosok és ápolók felvételével töltötték be. Napjainkban már gyakorlat, hogy az orvos úgynevezett mentôorvosi kocsival érkezik a helyszínre, ellátja a sérültet, aki így szállítható állapotba kerül. Ezzel a módszerrel már nincs szükség egy teljes mentôapparátus kivonulására. Létezik egy úgynevezett MICU (Mobil Intensive Care Unit), amellyel az igen súlyos, életveszélyes esetek szállítása is megoldható, mert a mentôautó felszereltsége megegyezik a kórházak intenzív osztályának felszereltségével. További fejlesztés a mentômotor. Ez például baleseti helyszíneken lehet életmentô (pl. M0-s autópálya), amelyet a forgalmi dugók miatt a mentôautó nem tud megközelíteni. Az OMSZ rendelkezésére áll két, úgynevezett Tömeges baleseti egység is, ezek egyszerre több száz sérült ellátására szakosodtak. A szolgálat, tervei szerint, elsôsorban a sürgôsségi esetekre szeretne összpontosítani, illetve alapvetô feladatának tartja a mentési szolgáltatások javítását, újítását és technikai modernizálását. Gyôrfi Pál OMSZ, kommunikációs és PR-vezetô Nyugdíjas Élet 9

10 Z PRAKTIKÁK Karácsonyi ötlettár Ünnepi asztalterítés A mai világban sajnos egyre inkább értelmüket vesztik a saját készítésû ajándékok, pedig ezek sokszor értékesebbek, mint azok, amelyekhez minden boltban hozzájuthatunk, hiszen egyediek, és sok-sok szeretettel, odafigyeléssel készültek. Ezen az oldalon mindig újabb és újabb ötleteket, aktualitásokat szeretnénk bemutatni, az elsô ajánlatunkat karácsonyi ötlettár címen, hiszen aki idôben el szeretné kezdeni a készülôdést, az már most szívesen fogadja az ötleteket és javaslatokat az ünnepi elôkészületekre. A szívvel-lélekkel, no és persze rengeteg munkával elkészült karácsonyi ételeket az ünnephez méltón terített és dekorált asztalnál fogyasszuk el. A szenteste ünnepi vacsorájához leginkább fehér, de mindenképp egyszínû, enyhén dekorált, esetleg saját színével hímzett terítô illik. Nagyon fontos, hogy a terítôhöz passzoló szalvétát válasszunk. Lehet papírból vagy a terítô színével harmonizáló textilbôl, tehetjük hagyományosan a tányér bal oldalára, vagy belehelyezhetjük a tányérba is, egy kicsiny tányérdísz kíséretében. Ha van rá idônk és kedvünk, a tányér közepére vagy a talpas pohár alá illesztve hajtogathatunk valamilyen papírcsodát is a szalvétából. Lakásdekoráció A karácsonyi ünnepek nagy részét az otthonunkban töltjük, ezért nagyon fontos, hogy a lakást is ünnepi hangulatba öltöztessük, kellôen felkészítsük. Néhány ötlettel megpróbálunk segíteni, hogy Önnek is sikerüljön minél ünnepibb hangulatot teremteni lakásában. A bejárati ajtót díszíthetjük kis koszorúval, csengettyûvel, angyalkával, esetleg ezek kombinációjával. Az ablakokra papírból kivágott angyalkákat, gyertyákat, hópihéket ragaszthatunk, és hóspray-vel körbefújva még téliesebbé varázsolhatjuk. A függönykarnisról különbözô, papírból készített és egyéb, készen vásárolt díszeket lógathatunk le, de a karnist magát vagy a függönyt is díszíthetjük. Az elôszoba díszítése is elárulja, hogy a lakók mennyire készülnek a karácsonyra. Az elôszobából nyíló ajtókat csakúgy, mint az elôszobatükröt vagy a bútort díszíthetjük fenyôágakkal, festett tobozokkal, kis masnikkal vagy egyéb, karácsonyi hangulatú dísszel. A konyha a háziasszonyok birodalma, de nap mint nap valamennyi családtag megfordul itt. A karácsonyi finomságok elkészítése is jobban megy, ha a lakás ezen szegletébe is kellemes ünnepi hangulatot varázsolunk. Az asztalt terítsük le karácsonyi abrosszal. Ezt mi magunk is hímezhetjük, de sok lakberendezési boltban készen, vagy méteráruként is megvásárolhatjuk. Díszíthetjük adventi koszorúval, gyümölcstállal, illetve egyéb, fenyôágakból, kis kosárból, száraz növényekbôl készült kompozíciókkal. A szobákat valamennyi családtag a saját ízlése szerint dekorálhatja, felhasználva az eddig felsorolt díszítôelemeket. Itt igazán szabadjára lehet engedni a fantáziánkat, elvégre szobánk hangulata rólunk, saját személyiségünkrôl is árulkodik. Füstölôkkel, illatgyertyákkal percek alatt karácsonyi illatokkal lehet megtölteni a szobát, ezután jöhetnek az ünnepi díszek és kiegészítôk. A nagyszoba amelyet az ünnep legnagyobb ékessége, a karácsonyfa díszít sem nélkülözheti az asztali, fali és ablakdíszeket. 10 Nyugdíjas Élet

11 A klasszikus piros gömbökhöz jól illenek a fehér és ezüst kiegészítôk. Az asztal fô dísze az adventi koszorú vagy a magvakkal, fenyôágakkal kiegészített gyümölcskosár. Ha hely hiányában nem is rakjuk ôket a vacsora idejére az asztalra, egy szépen feldíszített gyertyával vagy asztaldísszel mindenképp utaljunk a karácsonyra. A tányérok kiválasztásánál inkább az egyszerûségre törekedjünk, a beléjük kerülô finomságok elegendô díszül szolgálnak majd. Készítsünk saját adventi koszorút! András napjához legközelebb esô vasárnap és december 25-e közötti négyhetes idôszak az advent ünnepe. A szó a latin advenire igébôl származik, jelentése: eljövetel. Advent idôszakában Krisztus megszületésére, eljövetelére várnak a keresztények. A napok, hetek múlását az adventi koszorú gyertyái jelzik. Az elsô adventi koszorút 1860-ban egy hamburgi lelkész készítette. Egy óriási fenyôkoszorút függesztett a plafonra, és 24 gyertyát tett rá, utalva ezzel az ünnep valamennyi napjára. Ez a szokás az idô múlásával részben módosult, és a gyertyák száma négyre, az adventi vasárnapok számára csökkent. Számtalan változata létezik, és ha idônk engedi, egy kis kreativitással vagy fantáziával saját magunk is elkészíthetjük. A koszorúalap készülhet fûzfavesszôbôl, szalmából, tobozból vagy bármely örökzöldbôl, esetleg mohából. Erre kerül a négy gyertya, amelyeket egy drót segítségével könnyen a koszorúhoz erôsíthetünk. Díszítsük masnival, száraz növényekkel, termésekkel, gyöngyökkel ízlésünk szerint és a lakás stílusához igazodva. Valamennyi szükséges kiegészítôt beszerezhetjük a nagyobb piacokon, karácsonyi vásárokon, jobban felszerelt virágboltokban és a kreatív hobby-szaküzletekben. Potpourri Karácsonyig éppen elkészül, ízlés szerinti mennyiségû, száraz növénykeverékbôl. Ôrölt íriszgyökér vagy kálmosgyökér (elôbbi dekorációs boltokban kapható, utóbbi gyógynövényboltokban, de ezt kávédarálóban meg kell ôrölni). A keverék bármi lehet, a lényeg, hogy harmonizáljon a színük és az illatuk. Felhasználható levendula, kakukkfû, rozmaring, bazsalikom, hárs, bodza, babér, citromfû, majoránna, tárkony, zsálya és fehér üröm. Az erôs illatú ánizs, boróka, fahéj, gyömbér, kardamon, koriander, szegfûszeg, szerecsendió, vanília, gyömbér, valamint citrom- és narancshéj. A száraz növényeket, fûszereket és 1 evôkanál íriszvagy kálmosgyökérport kézzel összekeverünk. 2 5 csepp illóolajat is adhatunk hozzá. Zárt edénybe kell tenni, és 5 6 hétig meleg, sötét helyen hagyni. Ezután tálkákba szedhetjük, vagy kis szivacslabdákat ragasztóba mártunk, meghempergetjük a keverékben, majd felakaszthatjuk. (A labdákba elôbb fûzzünk színes szalagot vagy kötözôt.) Szekrényillatosítónak is kiváló. Nyugdíjas Élet 11

12 ] AJÁNLÓ Hideg Kedves Vendégeink! Szeretettel meghívjuk Önöket nyugdíjas rendezvényeinkre, hisz a HILD munkatársaiként fontosnak tartjuk, hogy kulturális szolgáltatásokat nyújtsunk érdeklôdôink részére. Mottónk: Éljen egy jobb életet, mellyel hangsúlyozni szeretnénk, hogy a HILD a nyugdíjasoknak jobb minôségû életet biztosít. Programjainkkal ezt az életstílus-váltást szeretnénk segíteni, egy élményekben gazdag, aktív élet lehetôségét kínálva.elôadásaink ingyenesek! SZÉCHENYI LÁNCHÍD A programjaink helyszíne:. Címe: Budapest V., Széchenyi u. 1. fszt. Megközelíthetô: 2-es metróval a Kossuth térig, vagy a 2-es villamossal. Az épület a Magyar Tudományos Akadémia és az Országház közötti útszakaszon, a Széchenyi rakparton található (ld. térképet). A régi filmek vetítése a Szindbád moziban zajlik, melyre szintén ingyenes a belépés. A helyek korlátozott száma miatt, kérem, hívják a as telefonszámot. A mozi a Vígszínház mellett (XIII., Szent István krt. 16.) található. Bôvebb felvilágosítást a programokról a as telefonszámon kaphatnak, vagy írhatnak nekünk az címre is, személyesen pedig a HILD Irodában adunk felvilágosítást: 1054 Budapest, Széchenyi u. 1. fszt. Szeretettel várjuk Önöket! 12 Nyugdíjas Élet napokra PESTI ALSÓ RAKPART SZÉCHENYI RAKPART AKADÉMIA STEINDL IMRE U. NÁDOR U. ZOLTÁN U. SZÉCHENYI U. ARANY JÁNOS U. U. VIGYÁZÓ FERENC U. ROOSEVELT TÉR NÁDOR U. ZRÍNYI U. MÉRLEG U. JÓZSEF ATTILA U. HILD TÉR SZABADSÁG TÉR SZABADSÁG TÉR OKTÓBER 6. U. Swinging Bach Singers NOVEMBER 2., SZERDA ÓRÁIG Cukorbetegség diétás kezelése. Kuglosics Mónika dietetikus elôadása. NOVEMBER 4., PÉNTEK ÓRÁIG Nótázás. Dévai Katalin harmónika elôadómûvésznôvel. NOVEMBER 7., HÉTFÔ ÓRÁIG Rakovszky József mûvei tükrében. Az irodalmi mûsort vezeti: Fenyves Mária Annunziata. NOVEMBER 9., SZERDA ÓRÁIG Téli hagyományaink. Karácsonyné Molnár Erika néprajzos elôadása. NOVEMBER 10., CSÜT ÓRÁIG Szindbád mozi Rákoczi nótája. Tolnay Klári filmje. NOVEMBER 11., PÉNTEK ÓRÁIG Nótázás. Dévai Katalin harmónika elôadómûvésznô vezetésével. NOVEMBER 14., HÉTFÔ ÓRÁIG Fekete István: Álmod ha ôrzi millió nádszál. Az irodalmi mûsort vezeti: Fenyves Mária Annunziata. NOVEMBER 16., SZERDA Világjárók Klubja. Gyôrik Mária képes beszámolója. NOVEMBER 18., PÉNTEK ÓRÁIG Bel Canto Operatársulat elôadása. NOVEMBER 21., HÉTFÔ ÓRÁIG Kaiser László író, könyvkiadó bemutatkozása. Vezeti: Fenyves Mária Annunziata.

13 AJÁNLÓ ] NOVEMBER 22., KEDD ÓRÁIG Inkontinencia és prosztata megbetegedések. Dr. Arányi Gábor urológus fôorvos elôadása. DECEMBER 2., PÉNTEK ÓRÁIG Swinging Bach Singers koncertje. Kórusvezetô: Halkovics Ágnes. NOVEMBER 24., CSÜTÖRTÖK ÓRÁIG Én édes Katinkám. Zenés délután a Kézfogás együttessel és énekes szólistákkal. Mûvészeti vezetô: Váradi Edit, zongorakísérô: Hegedûs Valér. NOVEMBER 24., CSÜTÖRTÖK ÓRÁIG Szindbád mozi A szerelem nem szégyen. Tolnay Klári filmje. DECEMBER 5., HÉTFÔ ÓRÁIG Takács Tibor író, költô délutánja. Az irodalmi mûsort vezeti: Fenyves Mária Annunziata. DECEMBER 7., SZERDA ÓRÁIG Dr. Szabadi Flóra kardiológus, fôorvos asszony elôadása. NOVEMBER 25., PÉNTEK ÓRÁIG Országos Mentô Szövetség Kresz Géza Mentômúzeum látogatása. DECEMBER 8., CSÜTÖRTÖK ÓRÁIG Szindbád mozi Márciusi mese. Turay Ida filmje. DECEMBER 9., PÉNTEK ÓRÁIG Nótázás. Dévai Katalin harmónika elôadómûvésznô vezetésével. NOVEMBER 28., HÉTFÔ ÓRÁIG Bartis Ferenc költô bemutatása. Az irodalmi mûsort vezeti: Fenyves Mária Annunziata. DECEMBER 12., HÉTFÔ ÓRÁIG N. Benkô Erzsébet költô, fôszerkesztô bemutatása. Az irodalmi mûsort vezeti: Fenyves Mária Annunziata. DECEMBER 14., SZERDA ÓRÁIG Kvízjáték. Vezeti: Rudas Attila. NOVEMBER 30., SZERDA ÓRÁIG Cukorbetegség és magas vérnyomás. Kuglosics Mónika dietetikus elôadása. DECEMBER 16., PÉNTEK ÓRÁIG Szórakoztató karácsonyi mûsor. KEDVENC PROGRAMJA LAPUNKBAN Lehetôségük van, hogy megosszák velünk, egymással januárra és februárra vonatkozó nyugdíjas programjaikat (sport, kulturális, egyéb). Kérem, küldjék el az esemény nevét, idôpontját, helyszínét, a kontaktszemély nevét, esetleg egy rövid leírást a programról, mi szívesen közzétesszük azt lapunkban. Postacímünk: HILD Rt., 1054 Budapest, Széchenyi u. 1. Interneten az címre várjuk leírásaikat. Együttmûködésüket elôre is köszönjük. Felhívásunkra érkezett a következô programleírás, melyet mindenkinek sok szeretettel ajánlunk: Föld körül most jöjj velem November 13-án kor vidám zenés utazásra hívja Önöket a Láng Mûvelôdési Központ (XIII., Rozsnyai u. 3.) színháztermébe a Kézfogás Együttes. Fellépnek: Hegedûs Valér zongoramûvész; Balázs Gyula, Kálmánffy Ferenc, Léka Klári, Petô József énekesek. Mûvészeti vezetô: Váradi Edit. A belépés díjtalan! Bôvebb információ kapható a Láng Mûvelôdési Központ as telefonszámán. DECEMBER 19., HÉTFÔ Karácsony közelében. Az irodalmi mûsort vezeti: Fenyves Mária Annunziata. DECEMBER 22., CSÜTÖRTÖK ÓRÁIG Szindbád mozi Péntek Rézi. Turay Ida filmje. A programváltoztatás jogát fenntartjuk! FELHÍVÁS! unk tánctanfolyamot indít 2006 januárjától kezdve nyugdíjasok számára a kezdô szinttôl a haladóig. Jelentkezés: as telefonszámon Bartos Yvettnél. Nyugdíjas Élet 13

14 {j KONYHATÜNDÉR Karácsonyi pulykamell-rolád Hozzávalók: dkg filézett pulykamell 40 dkg szelídgesztenye 1 kisebb pulykamáj 20 dkg vékony, hosszú szelet baconszalonna 1 ananászkonzerv 2 tojás 2 szikkadt zsemle 1 kis fej vöröshagyma 0,5 l tej 2 dl száraz fehérbor 6 cl brandy petrezselyem, zellerlevél ôrölt szerecsendió só ôrölt fehérbors A pulykamellbôl olyan szeleteket vágunk, hogy klopfolással téglalap alakúra lehessen kialakítani. Meghintjük sóval, fehérborssal, és félretesszük. A gesztenyéket bevagdosva elômelegített sütôben addig sütjük, amíg a héjuk felreped. Megtisztítjuk, és annyi vízben, ami ellepi, 20 percig forraljuk. A két zsemlét tejbe áztatjuk, kinyomkodjuk, és félretesszük. A gesztenyét leszûrjük, tejben szinte teljesen szétfôzzük, majd ismét leszûrjük, de a tejet is félretesszük. A pulykamájat és a zsemlét ledaráljuk, összekeverjük az apróra vagdalt ananásszal, a gesztenyemaszszával, két nyers tojással, fél csokor apróra vágott petrezselyemmel, majd sóval, fehérborssal, ôrölt szerecsendióval és 3 cl brandyvel ízesítjük. Ezzel a péppel vastagon megkenjük a húst, szeletelt baconszalonnával betakarjuk, lazán feltekerjük, megtûzzük vagy bevarrjuk (a végeit is), és alufóliába csavarjuk. A csomagokba egy kis fehérbort is öntünk. Sütôlapon vagy tepsiben elômelegített sütôbe toljuk. Kb. 40 perc múlva kicsomagoljuk a fóliából, belehelyezzük a tepsibe, meglocsolgatjuk a levével, ráöntünk 3 cl brandyt, és addig sütjük, amíg a hús szép piros, ropogós lesz. Közben a vöröshagymát lereszeljük, egy kanál zsíradékon megfuttatjuk, hozzáadjuk az ananász levét, 1 dl fehérbort és a gesztenyés tejet. Ízlés szerint ízesítjük, és kislángon híg mártássá fôzzük be. A húst kb. 2 cm vastag szeletekre vágva, a mártással leöntve, krumplipürével tálaljuk. 14 Nyugdíjas Élet Diós szárnyaskrémleves Hozzávalók: 1 kisebb csirke vagy két csirkeaprólék 1 csomó vegyeszöldség 1 kis fej vöröshagyma 2 gerezd fokhagyma szemes bors 1 dl tejföl 1 dl tejszín 5 dkg finomra darált dió 1 evôkanál durvára vágott dió 1 csapott evôkanál liszt 1 csokor petrezselyemzöldje 1 csapott teáskanál currypor 1 késhegynyi törött fekete bors 5 dkg cérnametélt só ízlés szerint Az ünnepi asztal díszei A csirkébôl vagy az aprólékból a zöldségekkel, hagymával, fokhagymával, szemes borssal hagyományos módon húslevest fôzünk. Amikor minden megpuhult, leszûrjük, annyit veszünk belôle, hogy a cérnametéltet a szokásos módon meg tudjuk fôzni benne. A húst és a zöldségeket elrendezzük egy tálon, és akár a leves elôtt, akár a leves mellé tálaljuk. A cérnametéltet melegen tartjuk. A krémleveshez a petrezselymet apróra vágjuk. A tejszínt, a tejfölt egy kis vízzel és a liszttel simára keverjük. A húslevesbe beleszórjuk a darált diót és a fûszereket. Felforraljuk, és 5 percig fôzzük. Közben a forrásban lévô levesbe csurgatjuk a tejfölös keveréket, és beleszórjuk a petrezselyemzöld felét. Tálaláskor a durva dióval és a maradék petrezselyemmel megszórjuk.

15 Meggyes gesztenyerolád Hozzávalók: 2 csomag gesztenyemassza 10 dkg lágy, de nem olvasztott vaj 1 csomag babapiskóta kb. 30 dkg magozott meggy 3 4 kanál tejszín az öntethez: 5 dkg cukor 5 evôkanál kakaó 3 evôkanál víz A vajat a gesztenyével és a tejszínnel kikeverjük, majd 2 réteg folpack között kinyújtjuk. A babapiskótát apró darabokra törjük, hozzátesszük a meggyet, és beleöntjük a kakaóból, cukorból, valamint a vízbôl kikevert, folyékony csokoládéöntetet. Jól összekeverjük. Az így kapott masszát a kinyújtott gesztenyére halmozzuk, rúddá tekerjük, csokidarával, mandulaforgáccsal díszítjük, majd mélyhûtôben dideregtetjük. Tálalás elôtt 2 órával átrakjuk a hûtôbe, és legalább 2 cm vastag szeleteket vágunk belôle, hogy ne essen szét. Tehetünk még rá csokoládéöntetet, de tejszínhabot mindenképpen, s egy-egy szem rumos meggyet a szeletek tetejére. Elôre elkészíthetô. Együtt a bûn ellen Évrôl évre nô az idôs lakosság száma fôleg a fôvárosban, és ezzel párhuzamosan növekszik az ellenük elkövetett bûncselekményeké is. A 60 évnél idôsebb férfiak és nôk a bûncselekmények szempontjából kiemelt veszélyeztetettségû csoportnak számítanak, ráadásul sokan közülük betegek vagy fogyatékkal élnek, ami növeli a kiszolgáltatottságukat és a kockázataikat. A nagyvárosokban sokkal védtelenebbek az idôsek, ezért Budapesten különösen fontos feladat a 60 év feletti lakosok bevonása a számukra kialakított bûnmegelôzési programokba. A rendôrség és az állampolgárok közötti hatékony kommunikáció érdekében, a bûnmegelôzés terén civil szervezetekre és minden támogatóra szükség van. Dr. Diószegi Gábor alezredes az Országos BIZTONSÁGUNKÉRT Az idôskori bûnmegelôzés társadalmi programjába jól illeszkedik az az együttmûködési megállapodás, amelyet október 18-án írt alá az Országos Rendôr-fôkapitányság és a HILD Rt. John Wirth a Hild Kft. ügyvezetô igazgatója, dr. Csendes László rendôr alezredes az ORFK bûnmegelôzési osztályvezetôje, Kézdy Gábor a HILD Rt. vezérigazgatója ) Rendôr-fôkapitányság bûnmegelôzési osztályának szakértôje elmondta: Budapesten évente megközelítôleg hatezer idôskorú lakos válik bûncselekmény áldozatává, Ezek döntô többségükben vagyon elleni bûncselekmények. Az elkövetôk gyakran az idôsek segítôkészségét, hiszékenységét használják ki ahhoz, hogy különbözô trükkökkel bejuthassanak a magányosan élô idôs emberek lakásába, házába. Az esetek többségében készpénzt, értéktárgyakat tulajdonítanak el tôlük. A bûnmegelôzés világszerte elképzelhetetlen a civil szervezetekkel történô együttmûködés nélkül. A bûnmegelôzési osztályok munkatársai országszerte nyugdíjasklubokban is tartanak elôadásokat az áldozattá válás elkerülésérôl. A fôvárosban a több mint félmillió nyugdíjas érdekeit képviselô Nyugdíjasok Budapesti Szövetségével (NYUBUSZ) közösen évente több alkalommal rendeznek bûnmegelôzési programokat. Értékelendô az a tény, hogy a kedvezô tapasztalatokra építve a NYUBUSZ-szal együttmûködô HILD Rt. is belépett az idôskori bûnmegelôzést aktívan támogatók körébe. Gallov Andrea receptjeit Vomberg Frigyes készítette el. Fotó: Komáromi Zoltán HANGFELVÉTEL-KÉSZÍTÉS, ARCHIVÁLÁS, SOKSZOROSÍTÁS ÉS FORGALMAZÁS Életem története, gyógyulásom története Saját verseim és írásaim, kedves klasszikus verseim Üzenetem az utókornak stb. témakörökben Kerekasztal beszélgetések 99 nyugdíjas témakörben, pl. l Lelki erôforrásom hol, hogyan találtam, l Felemelô emlékezés régi, szép idôkrôl, l Érezd jól nyugdíjas életed, l Megigézô idézetek. Ôszi megrendelôink 12 órás verses CD-t kapnak ajándékba! audiokazettán, CD-n és MP3-as CD-Romon! Jelenlét 2000 Könyvkiadó Quantum Hangstúdiója Szlávik László stúdióvezetô, Dr. Böszörményi Dalma szakpszichológus 1074 Budapest, Csengery u. 24. Telefon: , (Hangfelvétel igény szerint a lakásán is.) Nyugdíjas Élet 15

16 ) BIZTONSÁGUNKÉRT A bûncselekmények többsége megelôzhetô A bûncselekmények okozta valamennyi könnyet nem tudjuk letörölni, de megpróbálunk segíteni mondta néhány évvel ezelôtt Dieter Eppenstein az áldozatsegítést zászlajára tûzô, németországi Fehér Gyûrû Alapítvány elnöke. Nehéz lenne tömörebben megfogalmazni az áldozatvédelem, az áldozatsegítés filozófiáját. Mi magunk is azt gondoljuk, hogy a támadásokat már nem lehet meg nem történtté tenni, de segíteni lehet és kell is a sebek gyógyításában, a hasonló esetek megelôzésében. 16 Nyugdíjas Élet Mindennek megvalósítására alakult hat éve a rendôrség bûnmegelôzési szolgálatán belül az áldozatvédelmi referensi rendszer. Valamennyi rendôr-fôkapitányságon, illetve mára a rendôri szervek nagy többségénél áldozatvédelmi feladatokkal megbízott munkatársak dolgoznak. Feladatuk a hatóság tudomására jutott bûncselekmények értékelésénél az áldozati magatartások vizsgálata, a lehetôvé tevô okok és kockázatok feltárása. Arra törekszünk, hogy ezeket az ismereteket tanulságként visszajuttassuk mindazoknak, akik hasznosítani tudják, és annak eredményeként nagyobb védettséget szerezzenek a bûncselekményekkel szemben. Természetesen szerepet találunk azoknak a bûncselekményeknek a sértettjeinél is, amelyeknél az elhárító intézkedések nem vezettek sikerre, ahol ennek okán a sérelmet szenvedett fél valamifajta segítségre szorul. A bûncselekmények áldozatait sokféle szempont alapján csoportosíthatjuk hozzátéve, hogy valamennyi felosztás alkalmas lehet bizonyos megelôzési intézkedések, programok célirányos kivitelezésére. Ilyen csoportot képezhetnek a bûncselekmények sértettjei, pl. az elszenvedett bûncselekmények jellege, súlyossága vagy neme, életkora szerint. Gondoljunk a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális indítékú bûncselekményekre, a pedofilként nevezett, bestiális támadásokra, vagy az egyedül élô, idôs emberek becsapásával, jóhiszemûségük, segíteni akarásuk kihasználásával megvalósított lopásokra, rablásokra. A bûnügyek elemzése során egyértelmûen látható, hogy a bûncselekmények többsége megelôzhetô, a sértetté válás elkerülhetô. Ehhez viszont nekünk, potenciális sértetteknek jobban fel kell készülnünk, bizonyos szituációkban másként kell viselkednünk. Tanuljunk más kárából, a tapasztalatokból építsünk fel egy olyan védelmet, amely képes az elhárításra, amely alkalmas biztonságunk növelésére. Az elmúlt évek statisztikai adatait vizsgálva megállapítható, hogy az ismertté vált sértettek száma közel negyedmillió. Ha ezt az egyáltalán nem elhanyagolható nagyságot az életkori megoszlás szerint vizsgáljuk, akkor a szépkorúakra (a rendôri statisztikában ez alatt a 60 év felettiek értendôk) szûkítve az látható, hogy minden hetedik sértett ebbe a korosztályba tartozik. Vagyis a bûncselekmények egy nem elhanyagolható része ôket érinti. Éppen ezért a jövôben szeretnénk konkrétabban foglalkozni az idôskorúak védelmével, azokkal a bûncselekményekkel, amelyek leginkább veszélyt jelentenek számukra. Tájékoztatják ügye állásáról, közlik az Önnel eljáró munkatárs nevét, elérhetôségét, az ügy számát. Ha az ügy nincs már a rendôrségen, elmondják mikor, hová tették át azt. A referensek elmondják Önnek a jogait, kötelezettségeit, segítenek érvényesíteni azokat. Gondoskodnak arról is, hogy személyiségi és adatvédelmi jogai az eljárás rendôrségi szakaszában ne szenvedjenek csorbát. Segítenek megoldani a bûncselekménnyel kapcsolatos problémáit, nehézségeit. Az áldozatvédelmi referensekkel oldott légkörben, eljárási kötöttségektôl mentesen beszélgethet. Amit nekik elmond, azt teljes diszkrécióval kezelik. Azokban az esetekben, amikor konkrét segítséget nem tudnak adni, útbaigazítják, hogy hová, kihez forduljon. A rendôrség áldozatvédelmi referensei szoros kapcsolatban állnak a civil szervezetekkel, áldozatvédelmi irodákkal is. Ha szükséges, velük együttmûködve keresik a megoldást az Ön problémájára. Felvilágosítást kaphat arról is: mit tehet, hogy elkerülje az áldozattá válást, hogyan teremtse meg személye, javai biztonságát. Tájékoztatják az állami kárenyhítés lehetôségérôl is. Arról, hogy az állam mely bûncselekmények után és milyen feltételek mellett nyújt anyagi támogatást az arra rászoruló áldozatoknak. Megtalál minket a világhálón is: ORFK BEO

17 EGÉSZSÉGÉRE Í Mûtét nélkül rendel: Dr. Willner Péter sebész-proktológus fôorvos Elérhetôség: Óbudai Egészségügyi Centrum 1036 Budapest, Bécsi út 61. telefonon: (06 20) vagy (06 1) Az aranyérbetegség a lakosság 40%- át érinti életének valamely szakaszában. Mikor már nem segít a fagyasztás, jön a kés. A klasszikus mûtét fájdalmas, a hathetes lábadozás ideje alatt a páciens szinte egyáltalán nem képes ülni, állni, menni magyarázza dr. Willner Péter. Fennáll a kiújulás veszélye. Az aranyérbetegség már mûtét nélkül is gyógyítható. Más tünetek jelentkeznek külsô és belsô aranyeresség esetén: vérzés, váladékozás, viszketés, kiboltosulás, fájdalom egyaránt elôfordulhatnak. Nagyon fontos a tünetek bármelyikének észlelésekor orvoshoz fordulni! Lényeges, hogy ne a szomszédasszony javaslatai és tapasztalata szerint kezdjék a tünetek kezelését valamilyen kenôccsel. Az esetek felében a rendelésünkhöz fordulóknál helytelen diagnózist állított fel a laikus, így az alkalmazott kezelés is inkább káros volt. Fontos a kivizsgálás azért is, mert a fenti tünetek gyakran rosszindulatú végbéldaganatot, rákot is rejthetnek. Ambulanciánkon a legkorszerûbb eszközök igénybevételével fájdalommentesen vagy minimális kellemetlenséggel végezzük az I III. súlyossági fokú aranyerek kezelését. Ilyen technikák pl. az infravörös fotokoaguláció, a szkleroterápia, a Barron-ligatura, amelyek legtöbbször csupán 5 10 percet vesznek igénybe. A kezelés után a páciens folytathatja megszokott életmódját. A betegség gyógyítása általában három kezeléssel elérhetô. A kiújulási ráta alacsony, szövôdmény elôfordulása rendkívül ritka. Ha további kérdése van a betegséggel vagy a kezeléssel kapcsolatban, és az újság hasábjain keresztül szeretne választ kapni, kérjük, írja meg! A borítékra írja rá: Willner doktor válaszol. Dr. Willner Péter Szívbajok ellen Orvosainkhoz intézett kérdéseiket a szerkesztôség címére küldhetik: HILD, 1054 Budapest, Széchenyi u. 1. Kérjük, írják rá: Orvos válaszol. Szeptemberben volt szívünk világnapja. Ennek apropóján és a nemrég tartott idôsek világnapja alkalmával köszöntöm olvasóinkat. Statisztikai elemzés szerint a fejlettebb országokban így hazánkban is a vezetô halálozást a szív- és érrendszeri betegségek okozzák. A krónikus szívelégtelenség gyakori, jelentôs népegészségügyi problémát okoz. Az ehhez vezetô leggyakoribb okok a koszorúérbetegség, a magas vérnyomás és a cukorbetegség. A szívelégtelenségnek négy klinikai stádiuma van. Valamennyi fokozat kezelésében, a nélkülözhetetlen gyógyszeres kezelés mellett, elsôdleges szerepet töltenek be az életmódi tanácsok és a betegoktatás. A szívsebészet fejlôdésével jelentôs változás következett be az idôsebbek gyógykezelésében. Ebben az életkorban a pontos diagnózis és a gyógyítás mellett fontos a megelôzés, a gondozás és a rehabilitáció. rendel: Dr. Szabadi Flóra kardiológus fôorvos A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat Kardiológia Szakrendelése (1074 Budapest, Csengery u. 25., telefon: /171) megfelelô szakmai, személyi és mûszeres feltételek mellett családorvosi, szakorvosi beutalóval, elôjegyzés alapján az Önök rendelkezésére áll. Az egészséges idôskor testi és szellemi értelemben ideális célkitûzés. A betegségek gyógyítása, az életminôség javítása, ôrzése, a betegségek elôrehaladásának lassítása reális célunk lehet. Éljen tovább Nyugodt szívvel jeligére várom leveleiket, kérdéseiket. Dr. Szabadi Flóra kardiológus, szakrendelés-vezetô fôorvos Nyugdíjas Élet 17

18 Tisztelt Kártyatulajdonos! Ezúton köszöntjük a köreiben, szeretnénk átnyújtani Önnek a novemberétôl igényelhetô kártyát, melynek felmutatásával a kártyához mellékelt katalógusban szereplô kártya elfogadó helyeken különbözô kedvezményekre jogosult. A kártya segítségével többek között igénybe vehet kedvezményes egészségügyi szolgáltatásokat, kedvezményesen utazhat, vacsorázhat, illetve vásárolhat számos üzletben. Reméljük szolgáltatásunkkal sok örömet szerzünk a jövôben Önöknek. A kártya nem fizetôeszköz, pénzre nem váltható és másra nem átruházható. További információ: HILD Rt Budapest Széchenyi u. 1. HILD UTAZÓ KLUB kedvezményei Expo Travel 5 10% Riva BB Utazási Iroda 15% Aktív Hotels 5% kapcsolattartó: Gyôrik Cintia telefon: (061) fax: (061) HILD KLUB HILD EGÉSZSÉG KLUB kedvezményei Budai Egészségközpont kivizsgálás 5% DentalMed fogorvosi kezelés 10% Dr.Willner Péter sebész 20% Az orvosi kezelésekre kizárólag irodánkon keresztül lehet bejelentkezni. HILD VÁSÁRLÓ KLUB kedvezményei Alpha-Zoo Kft. 10% Béres Egészségtár 3% Vital Trade 10% HILD GASZTRONÓMIAI KLUB kedvezményei Carmel Étterem 10%

19 FEJTÖRÔ h Kedves Olvasóink! Az elôzô számunkban közölt rejtvény helyes megfejtése: Esetleg találkozhatnánk a kutyasétáltatás után is, Pirike. Szerencsés megfejtôink, akik féléves Füles-elôfizetést nyertek: Horváthné Konrád Rózsa és Sándorfi Teodóra. Fogászati állapotfelmérést és szájhigiénés kezelést nyert: Butor Ferencné és Dériné Kiss Györgyi. Ezúttal is a Füles magazin jóvoltából közöljük havi rejtvényünket, amelynek színes fôsorait beküldve a helyes megfejtôk között két db féléves Füleselôfizetést és 5 db Szabó Gyula CD-t sorsolunk ki, amelyen a mûvész József Attila-verseket szaval. A nyílt levelezôlapok beérkezési határideje: december 1. Címünk: HILD, 1054 Budapest, Széchenyi u. 1. Nyugdíjas Élet 19

20 Együtt az inkontinenciával élôkért Egyesületünket 2005 tavaszán alakítottuk meg azzal a céllal, hogy inkontinenciával, azaz a vizelet- és széklet-visszatartási problémákkal küzdô embertársainknak nyújtsunk segítséget. Célunk az érintettek életminôségének javítása, amit személyes és internetes tanácsadással, valamint folyamatos tájékoztatással kívánunk elérni. $ Hazánkban körülbelül inkontinens ember él. Az érintettek nagyobb része nem ágyhoz vagy kórházhoz kötött beteg, hanem a mindennapi életben tevékenyen részt vevô honfitársunk. A felnôtt nôk mintegy 40 százaléka életében legalább egyszer szembetalálja magát ezzel a jelenséggel. Az inkontinencia kezelésének különbözô fajtái léteznek van, aki maradéktalanul meggyógyul, viszont van, akinek állandóan együtt kell élnie a problémával. Hisszük, hogy az inkontinencia, ami a világon egyre több nô és férfi számára titkolandó és szégyellnivaló testi problémát jelent, nem betegség, csupán egy állapot, amellyel együtt kell élni a mindennapokban. Szerencsére ez az egészségügyi probléma a modern orvostudomány eszközeivel gyógyászati segédeszközökkel, gyógytorna-programokkal, esetleg mûtéti beavatkozásokkal napjainkban hatékonyan kezelhetô, illetve gyógyítható. Egyesületünk szándéka, hogy az inkontinensek állapotukhoz kapcsolódó szégyenérzetét és titkolózását megszüntessük. Célunk, hogy az inkontinenciát sem az érintettek, sem a közvélemény ne kezelje tabuként, hanem együttes erôvel keressék a megoldást a vizelet- és széklet-visszatartási problémákkal küzdôk életfeltételeinek jobbítására. Küldje vissza címünkre (2051 Biatorbágy, Pf. 164) belépési nyilatkozatát, hogy klubunk tagja legyen! Belépési nyilatkozat 1. Személyes adatok Inko Klub Egyesület Együtt az inkontinenciával élôkért Elnök: Dr. Sarkady Tamás urológus Szakmai fôvédnök: Dr. Veér András pszichiáter, neurológus Címünk: 2051 Biatorbágy, Pf Tanácsadó vonal: Országos elôadássorozat az inkontinenciáról Inko Klub Egyesületünk rendszeresen szervez és tart tájékoztató elôadásokat az inkontinenciáról. Ilyen elôadásokat gondozóközpontok, nyugdíjasklubok és szociális otthonok is igényelhetnek, kezdeményezhetnek egyesületünknél. Az elôadásokra szeretettel várjuk a környéken élô nyugdíjasokat, a gondozóközpontok és otthonok gondozottait és hozzátartozóikat, és természetesen az ápolókat is. A meghívottaknak a helyszínen lehetôségük van csatlakozni az Inko Klubhoz. Név: Cím: Levelezési cím: cím: Telefonszám: Születési év: Testsúly: Magasság: 2. Milyen súlyos vizelettartási problémája? enyhe középsúlyos súlyos 4. Ha nadrágpelenkát használ, milyen méretre van szüksége? S M L 3. Milyen inkontinenciasegédeszközt használ? nadrágpelenka betét 5. Elegendô-e az Önnek felírt mennyiség? igen nem 6. Milyen márkájú és típusú inkontinencia-terméket használ most? Az elôadás témái Mi az inkontinencia? Az inkontinencia kialakulásának okai Az inkontinencia típusai Az inkontinencia megelôzése és kezelése Éljen teljes életet inkontinenciával is! Életmódbeli jótanácsok Inko Klub Nem Ön az egyetlen! Magyarországon több mint félmillió ember szenved vizelettartási zavarokban. Az Inko Klub Egyesület segít Önnek az inkontinenciával járó problémák megoldásában. Klubunkba bárki térítésmentesen beléphet, a klub minden szolgáltatása ingyenes. Klubtagjainknak negyedévente megjelenô Inko Hírlevelet postázunk. Az adatszolgáltatás nem kötelezô. A kupon visszaküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy nevemet és címemet direktmarketing céljából felhasználják. Az adatokat bizalmasan kezeljük, és harmadik személynek nem adjuk át.

Óbecsey István: Szeressétek az öregeket

Óbecsey István: Szeressétek az öregeket 2012. szeptember Ára: 195 Ft XVIII. évfolyam 9. szám Óbecsey István: Szeressétek az öregeket MEGHÍVÓ Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tisztelettel meghívja Békésszentandrás

Részletesebben

Menüjavaslatok. Vacsorára

Menüjavaslatok. Vacsorára Menüjavaslatok Vacsorára Főtt tojás Főtt tojás 4 db tojás 1000 g friss spenót 300 ml 10%-os tejszín 60 g liszt 30 ml napraforgó olaj 4 gerezd fokhagyma 5 g petrezselyemzöld 2 g őrölt bors 1 l víz 1 db

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák

Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák I70 Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák ÍZÔRZÔK Hozzávalók: másfél kg tisztított amur 10 dkg füstölt kenyérszalonna 10 dkg fôtt császárszalonna szeletben 2 nagyobb,

Részletesebben

Curry Grillkolbász 210 g (tekert):

Curry Grillkolbász 210 g (tekert): Curry Grillkolbász 210 g (tekert): India csodás íz világát rejti a termék. A curry, mint fűszerkeverék alap-íz Indiában. Összetevői: gyömbér, római kömény, koriander, sáfrány, fahéj. Tájegységenként az

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Boróka konyhája. Saláták. Citromfüves aromás vitaminos saláta. Kapros cukkíni saláta

Boróka konyhája. Saláták. Citromfüves aromás vitaminos saláta. Kapros cukkíni saláta Boróka konyhája Saláták... 1 Citromfüves aromás vitaminos saláta... 1 Kapros cukkíni saláta... 1 Joghurtos, zelleres, kapros káposzta saláta... 2 Bazsalikomos tofu saláta... 2 Áfonyasaláta... 3 Tárkonyos

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám Kedves Olvasó! A hosszúra nyúlt hideg idő után végre élvezhetjük a tavaszt. Áprilisban nemcsak a Húsvétra készülünk kínálatunkkal, de már anyák napjára is, hiszen május

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016.

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. Talán nem tévedek nagyot, amikor azt mondom, hogy a karácsony az év legnagyobb ünnepe. Jézus születésnapja mellett a szeretet, a megértés, az egymásra való

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim Merena Mónika Kedvenc sütemény receptjeim Gyors meggyes joghurtos sütemény 4 tojás, 1 pohár gyümölcsjoghurt, 1 joghurtos pohár olaj, 2 joghurtos pohár kristálycukor, 3 joghurtos pohár finomliszt, 1 csomag

Részletesebben

Karácsony

Karácsony Karácsony 2011 1. rész Logisztika Ahhoz, hogy elkerüld a kapkodást és a rohanást, a lehető legfelkészültebben kell várnod az ünnepeket. Töltsd ki a táblázatokat, és ha elakadnál, csak nézd meg, mi maradt

Részletesebben

Brokkolis sajtkrém. Sonkával sajttal töltött hústekercs. Erdei gyümölcslé. Elkészítése:

Brokkolis sajtkrém. Sonkával sajttal töltött hústekercs. Erdei gyümölcslé. Elkészítése: Bambi bölcsőde Brokkolis sajtkrém Hozzávalók: 25 dkg brokkoli (mirelit vagy friss) 15 dkg reszelt trappista sajt 1 dl forralt tej őrölt szerecsendió, esetleg fokhagyma Elkészítése: A brokkolit megpároljuk,

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Karácsony Rajzok: Csalló Edina

Karácsony Rajzok: Csalló Edina Karácsony 2013 Ahhoz, hogy elkerüld a kapkodást és a rohanást, a lehető legfelkészültebben kell várnod az ünnepeket. Töltsd ki a táblázatokat, és ha elakadnál, csak nézd meg, mi maradt ki, és máris tudod,

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

XIII. évfolyam - 9. szám 2012. Október (a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár előtti kopjafánál rossz idő esetén a nagyteremben) október 24. (szerda) 17:00 Könyvtár TOP lista - szeptember 1.

Részletesebben

Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu)

Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) 2010 december 07. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A karácsony és az utána következő napok okot adnak a bulizásra. A jeges bólék a hangulatot

Részletesebben

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv SMART DIET Táplálkozási kézikönyv A Smart Diet diéta segítségével elégetheti a különböző területekről a zsírpárnákat, különösen a hasról, lábakról, és a karokról. Többféle diéta létezik. Vannak szétválasztó

Részletesebben

s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t

s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t A l e g f o n t o s a b b s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t Borbás Marcsi Asűrűje A könyv alkotói: Borbás Marcsi Antal Csilla Borbás Dorottya Krisztics

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén

Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén A Levegő Munkacsoport pályázatot indított annak érdekében, hogy Budapest belső kerületeiben megnöveljék az egy

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Karácsony

Karácsony Karácsony 2012 1. rész Logisztika Ahhoz, hogy elkerüld a kapkodást és a rohanást, a lehető legfelkészültebben kell várnod az ünnepeket. Töltsd ki a táblázatokat, és ha elakadnál, csak nézd meg, mi maradt

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

XV. évfolyam - 12. szám 2014. December Csupor Piac Sikerrel debütált Derekegyházon a Csupor Piac, ahol kézműves termékekkel és házi készítésű finomságokkal találkozhattak az érdeklődők. A piac fizetőeszközként

Részletesebben

1500 Kcal ás mintaétrend

1500 Kcal ás mintaétrend 1500 Kcal ás mintaétrend 1. R: 2dl tej 1,5%-os 1db zsemle margarin 10g (light: 35% zsírtartalmú, vagy még alacsonyabb) csirkemell felvágott 1 vékony szelet paradicsom, paprika, vagy más az idénynek megfelelő

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

........ HU SÜTŐ RECEPTKÖNYV

........ HU SÜTŐ RECEPTKÖNYV ...... HU SÜTŐ RECEPTKÖNYV 2 www.electrolux.com AUTOMATIKUS PROGRAMOK Program száma Program neve 1 MARHA HÁTSZÍN 2 SERTÉS ROSTON 3 CSIRKE EGÉSZBEN 4 PIZZA 5 MUFFIN 6 QUICHE LORRAINE 7 FEHÉR KENYÉR 8 BURGONYAFELFÚJT

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

LIPPAI JÁNOS MEZŐ GAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Lippai Lapok. Élményekben gazdag félév

LIPPAI JÁNOS MEZŐ GAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Lippai Lapok. Élményekben gazdag félév LIPPAI JÁNOS MEZŐ GAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Lippai Lapok III. évfolyam, I. szám Élményekben gazdag félév A tartalomból: A jövő a tét Ilosvay Emlékverseny Karácsony Agrárbál Impresszum: Kiadó: Lippai János

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

TÖKÖS ÉTELRECEPTEK. Igal Városért Egyesület gyűjteménye

TÖKÖS ÉTELRECEPTEK. Igal Városért Egyesület gyűjteménye TÖKÖS ÉTELRECEPTEK Igal Városért Egyesület gyűjteménye 2014 Tökös- mákos muffin: 20 dkg liszt, 22 dkg cukor, 0,5 tk sütőpor, 0,5 tk szódabikarbóna, 0,5 tk só, 0,5 tk őrölt fahéj, 2 tojás, 2 étolaj, 1 db

Részletesebben

XV. évfolyam - 3. szám Kezdetben sok érdeklődő volt, de sajnos csak érdeklődtek. Többen mondják ma is, hogy szeretnének jönni néptánc oktatásra. Erre én mindig felteszem a kérdést az órákon: Itt vannak,

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

MOBIL KERTI KEMENCE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MOBIL KERTI KEMENCE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOBIL KERTI KEMENCE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VÁLL-KER KFT 6900 Makó, Návay Lajos tér 8. e-mail: vall-ker@vall-ker.hu; bemutatoterem@vall-ker.hu Tel : +36 62 511 040 Fax: +36 62 212 806 Mobil: +36 30 3757434

Részletesebben

Tanítási órák / Évfolyamok

Tanítási órák / Évfolyamok Mikor? Hol? 27. péntek 28. szombat 29. vasárnap 30. hétfő Tanítási órák / Évfolyamok 1. b 5. c 6. c 8. c Óra Téma Óra Téma Óra Téma Óra Téma Adventi Adventi koszorú Adventi koszorú szítése Adventi koszorú

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK?

MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK? Nagy Abonyi Ágnes MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK? Vidékünkön a XX. század közepe tájára tehető a lakodalmi torták fénykora. Zentán ekkor már több cukrászda is

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

RECEPTEK. Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban. Összetevõk. 4 db csirkemell. 4 szelet Ahidai sonka. 8 szelet sajt. 5 dkg vaj. 2 ek liszt.

RECEPTEK. Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban. Összetevõk. 4 db csirkemell. 4 szelet Ahidai sonka. 8 szelet sajt. 5 dkg vaj. 2 ek liszt. RECEPTEK Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban Összetevõk 4 db csirkemell 4 szelet Ahidai sonka 8 szelet sajt 5 dkg vaj 2 ek liszt 3 dl tej só bors 10 dkg reszelt sajt 1-1,5 dl tejszín Elkészítés A csirkemell

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével.

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével. Cantemus IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2012. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

Szöveg címe: Nagy karácsonyi örökbefogadás Forrás: Kép forrása: az alapítványi szórólap

Szöveg címe: Nagy karácsonyi örökbefogadás Forrás:  Kép forrása: az alapítványi szórólap Szöveg címe: Nagy karácsonyi örökbefogadás Forrás: http://www.allatkertialapitvany.hu/ Kép forrása: az alapítványi szórólap Szövegtípus: dokumentum (hirdetés, poszter) Szöveg olvashatósága: közepes nehézségű

Részletesebben

A legfontosabb azonban a lazaság.

A legfontosabb azonban a lazaság. 1. rész Logisztika Ahhoz, hogy elkerüld a kapkodást és a rohanást, a lehető legfelkészültebben kell várnod az ünnepeket. Töltsd ki a táblázatokat, és ha elakadnál, csak nézd meg, mi maradt ki, és máris

Részletesebben

A legjobb ha felkészülsz az ünnepekre.

A legjobb ha felkészülsz az ünnepekre. AamsddmFrafa Mama minden évben készített ilyen mézeskalácsot, több száz darabot, tojásfehérjébe kevert porcukorral kicirkalmazva, mákkal, kókusszal, több színű cukorgyönggyel díszítve. (...) A lényeg viszont

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Péksütemény kakaóval. Szalámis kenyér. Tejleves tésztával Sült csirkecomb párolt zöldséggel Mirinda szelet. Pizza krémes meleg szendvics

Péksütemény kakaóval. Szalámis kenyér. Tejleves tésztával Sült csirkecomb párolt zöldséggel Mirinda szelet. Pizza krémes meleg szendvics Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Reggeli Nutellás kenyér tejjel Szalámis kenyér Péksütemény kakaóval Lekváros kenyér Pirítós kenyér teával Ebéd Palóc gulyás Szilvás gombóc Tejleves tésztával Sült csirkecomb

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

páclé (bármely Alap-páclé

páclé (bármely Alap-páclé A vadak pácolása A vadak húsa sötét, mert elejtés után nem tudnak kivérezni. A vadak húsa száraz, rostos, ezért előkészítése is több munkát és különleges gondosságot igényel. Ezért e húsoknál pácolást

Részletesebben

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk.

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk. Konferálók - a HIT Rádió délutáni műsora HIT Rádió, www.hitradio.hu (KE Körtvélyfáy Eszter riporter, LE - Loványi Eszter és KZS - Kovács Zsuzsanna KE - A kutya az ember legjobb barátja. tarja a mondás,

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

Karácsonyi receptek Bede Róbert mesterszakácstól

Karácsonyi receptek Bede Róbert mesterszakácstól Karácsonyi receptek Bede Róbert mesterszakácstól Idei karácsonyi ínycsiklandozó menünket Bede Róbert mesterszakács készítette el. A hozzávalókat megtaláljátok áruházunkban és aktuális gasztronómiai katalógusunkban:

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Akkor jó egy recept, ha az első alkalommal már ráérzel az étel tökéletes elkészítésére. 1 Csirkemell rizottó (4 adag) 400g csirkemell 125g barna rizs (1 zacskó)

Részletesebben

2015 RECEPTFÜZET 1. Írta Orosz Mihály

2015 RECEPTFÜZET 1. Írta Orosz Mihály 2015 RECEPTFÜZET 1 Írta Orosz Mihály Medvehagymás fűszervaj» 15 dkg vaj» 15-17 szál medvehagyma és bors» chili pehely» 1 gerezd fokhagyma» 2 ek. Aprított petrezselyemzöld A medvehagymát felaprítom, s hozzákeverem

Részletesebben

Kedves Szülők, Nagyszülők!

Kedves Szülők, Nagyszülők! Kedves Szülők, Nagyszülők! Ahogy Önök is észrevették, nagyon hamar eltelt a nyár. Ismét itt az iskolakezdés, óvodakezdés ideje. Mi nevelők nagyon örülünk, hogy végre a csendes óvoda újra megtelik önfeledt

Részletesebben

XIV. évfolyam - 10. szám 2013. Október II.Furioso Emlékverseny és szakmai nap 2013. szeptember 21. folytatásaz első oldalról Balról a művész úr, aki a kopjafát készítette. Gumis kocsik versenyében Banka

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

KARÁCSONYI. Ráhangolódás. 2015. november 2 29. (45-48. hetek)

KARÁCSONYI. Ráhangolódás. 2015. november 2 29. (45-48. hetek) KARÁCSONYI Ráhangolódás 2015. november 2 29. (45-48. hetek) Vendéglátóknak 45-48. hetek ELŐJEGYZÉSI AJÁNDÉK Tuppercsúcs 40 000 Ft-os Parti Duplafalú Kelesztő 1,5 L Vendéglátói ajánlat 40 000 Ft-os Parti

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Falukarácsony. Újévi koncert

Falukarácsony. Újévi koncert Ikladi Hírek XX. évfolyam 12. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2013. december Falukarácsony Hagyományos falukarácsonyi ünnepségünket december 20-án, pénteken, 18 órai kezdettel tartjuk az

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

Veszprémben is megszólalt a Szívhang

Veszprémben is megszólalt a Szívhang Betegszoba 2011.04.28. http://www.betegszoba.hu/cikkek/sziv_es_errendszer/veszpremben_is_megszolalt_a_szivhang/ A Szívhang program a következő állomásán is elérte célját, hiszen a Petőfi Színház színészeinek

Részletesebben

Burgonyalepény. pizza módra - sajttal !"#$%&'#()*"+$,-)./)01

Burgonyalepény. pizza módra - sajttal !#$%&'#()*+$,-)./)01 Burgonyalepény pizza módra - sajttal burgonyalepény db 10 paradicsom konzerv kg 0,15 fehér hagyma kg 0,1 fokhagyma kg 0,04 oregano kg 0,01 sajt kg 0,2 vaj kg 0,05 olívaolaj l 0,04 márványsajt kg 0,1 só,

Részletesebben

Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2012. második félév

Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2012. második félév Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2012. második félév Elérhetőségeink Vigadó Kulturális és Civil Központ 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 65-67. Művelődési Ház 2200 Monor, Bocskai u. 1. Tel.:

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

XI.4. FŐZŐCSKE. A feladatsor jellemzői

XI.4. FŐZŐCSKE. A feladatsor jellemzői XI.4. FŐZŐCSKE Tárgy, téma Előzmények Cél Egyenes arányosság. Egyenes arányosság ismerete. A feladatsor jellemzői Problémamegoldás fejlesztése. A projektmunka gyakorlása. A feladatsor által fejleszthető

Részletesebben

VIDÁM ISKOLAKEZDÉS augusztus 08. szeptember 04.

VIDÁM ISKOLAKEZDÉS augusztus 08. szeptember 04. VIDÁM ISKOLAKEZDÉS 2016. augusztus 08. szeptember 04. Vendéglátóknak ELŐJEGYZÉSI AJÁNDÉK Tripla Klikk 350 ml 2 Új szín 1 40 000 Ft-os Parti Tripla Klikk 550 ml + 800 ml Vendéglátói ajánlat 40 000 Ft-os

Részletesebben

Ami elmúlt, ami van és ami lesz, bele van szőve az élet szőnyegébe. (Nora Roberts) 4. rész. Két hetente megjelenő ingyenes kiadvány

Ami elmúlt, ami van és ami lesz, bele van szőve az élet szőnyegébe. (Nora Roberts) 4. rész. Két hetente megjelenő ingyenes kiadvány 4. rész Két hetente megjelenő ingyenes kiadvány Ami elmúlt, ami van és ami lesz, bele van szőve az élet szőnyegébe. (Nora Roberts) Készítette: Burián Mónika FonalDesign(er) www.fonaldesign.cafeblog.hu

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban

Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban A gyerekek meglátása szerint még mindig anya végzi a legtöbb feladatot otthon, de az apák is egyre aktívabbak. Minden

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A kreativitás az a folyamat, amikor a semmiből valamit teremtünk. (Bencze K.) 3. rész. Két hetente megjelenő ingyenes kiadvány

A kreativitás az a folyamat, amikor a semmiből valamit teremtünk. (Bencze K.) 3. rész. Két hetente megjelenő ingyenes kiadvány 3. rész Két hetente megjelenő ingyenes kiadvány A kreativitás az a folyamat, amikor a semmiből valamit teremtünk. (Bencze K.) Készítette: Burián Mónika FonalDesign(er) www.fonaldesign.cafeblog.hu 2 Tartalom

Részletesebben

Kedves Olvasó! ZSIDEK LÁSZLÓ. gasztronómiai szakértô

Kedves Olvasó! ZSIDEK LÁSZLÓ. gasztronómiai szakértô Kedves Olvasó! Ugye Önnel is többször elôfordult már, hogy munka után szinte beesett a konyhába és gyorsan valami finomat kellett összedobni vacsorára a családnak?! Ehhez azonban elôször be kell vásárolni,

Részletesebben

Tizenegyedik lecke. lecsónak. salátanak. betegnek lánynak

Tizenegyedik lecke. lecsónak. salátanak. betegnek lánynak Tizenegyedik lecke A piacon Jó napot kívánok! Mennyibe kerül ez a paradicsom? Üdvözlöm, uram! Nagyon olcsó. Csak háromszáznegyven forint. Az olcsó? Hm. Lecsónak lesz? Mert akkor van itt százhetven forintos

Részletesebben

ÜNNEPI HANGULAT

ÜNNEPI HANGULAT ÜNNEPI HANGULAT 2016. 11. 28. 2017. 01. 01. Vendéglátóknak Új szín ELŐJEGYZÉSI AJÁNDÉK Kelesztő Tál 600 ml 40 000 Ft-os Parti Kelesztő Tál 4,5 L VENDÉGLÁTÓI AJÁNLAT 40 000 Ft-os Parti felett a 14 L-es

Részletesebben