NYUGDÍJAS ÉLETMÓD MAGAZIN INGYENES PÉLDÁNY I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM NOVEMBER. Ünnepi elôzetes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYUGDÍJAS ÉLETMÓD MAGAZIN INGYENES PÉLDÁNY I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2005. NOVEMBER. Ünnepi elôzetes WWW.HILD.HU"

Átírás

1 NYUGDÍJAS ÉLETMÓD MAGAZIN INGYENES PÉLDÁNY I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM NOVEMBER Ünnepi elôzetes

2 2 BEKÖSZÖNÔ Kedves Olvasóink! Tartalom Már november van, hamarosan beköszönt december, és ezzel együtt eljön az év legszebb ünnepe. Ha megengednek egy személyes megjegyzést: számomra Karácsony a legkedvesebb ünnep. Amikor még kislány voltam, akkor azért, mert összegyûlt a család, mert nagymamám fôzött és sütött, mert édesanyám annyira titokzatos volt az ünnepi készülôdésekkel. Aztán édesanyámat sajnos korán elveszítettem, és vele együtt azok a boldog, gondtalan karácsonyok is elszálltak. Egyszer aztán én is édesanya lettem, és a karácsony megint megtelt várakozással és boldogsággal. A konyhámból karácsonyi illatok áradtak, a karácsonyfadíszítés azóta is az én reszortom, és most a gyermekeim szemében látom ugyanazt a fényt, amit sok évvel ezelôtt édesanyám láthatott az én szemeimben. A nagymamámtól megtanult bejgli a karácsonyi asztal elmaradhatatlan kelléke. Ilyenkor Ô is köztünk van. Képzeletben hálásan ölelem át vállait és csókolom meg kezeit. Ezzel a verssel kívánok Kedves Mindnyájuknak békés, boldog ünnepeket. Találkozunk legközelebb januárban! 2 Nyugdíjas Élet Gallov Andrea PR-vezetô, HILD Rt. Óbecsey István: Szeressétek az öregeket Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket, a reszketô kezû, ôsz apákat, a hajlott hátú jó anyákat, a ráncos és eres kezeket, az elszürkült sápadt szemeket, én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket! Simogassátok meg a deres fejeket, csókoljátok meg a ráncos kezeket, öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet, szenvedtek ôk már eleget, a vígasztalóik ti legyetek, én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket! Ne tegyétek ôket szûk odúkba, ne rakjátok ôket otthonokba, hallgassátok meg a panaszukat, enyhítsétek a bánatukat. Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen számukra mosolyotok, én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ôk is sokat küzdöttek értetek, amíg fölnevelkedtetek, fáradtak ôk is eleget, hogy ti módosabbak legyetek. Ôk is elfogadtak titeket, mikor Isten közéjük ültetett, azért én kérlek titeket, szeressétek az öregeket! Ha majd az örök szeretet, elhívja ôket közületek, ti foglaljátok el helyüket, mert ti lesztek majd az öregek, s mindazt, mit nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek, azért elôre intelek titeket, szeressétek az öregeket! Életet az Éveknek 4 Világnap az idôseknek 5 Emberi hang Interjú Szabó Gyulával 6 Akik mentik az életünket 9 Karácsonyi ötlettár 10 Programok a hideg napokra 12 Az ünnepi asztal díszei 14 A bûncselekméyek többsége megelôzhetô 15 Együtt a bûn ellen 16 Orvosaink rendelnek 17 Fejtörô 19 Nyugdíjas Élet Nyugdíjas életmód magazin I/ november Kiadó: HILD Fôszerkesztô: Gallov Andrea Lapterv: Gramy-H Kft. Fotó: Europress, Burger Barna Szerkesztôk: Drnecz Tímea, Égerházi Attila Munkatársak: Gueth Rita, Bóna Tamás HILD 1054 Budapest, Széchenyi u. 1., Nyomda: Gyomai Kner Nyomda

3 KAPCSOLATTARTÁS u Találkozásom a HILD céggel Gabika augusztus 15-én kötött életjáradék-szerzôdést a HILD Rt.-vel. A köszöntôk után elfogódottan mesélte el, hogy a szerzôdés nélkül nem tudta volna meghívni a rokonait, barátait erre az ünnepségre. Azt is hozzáteszi, milyen sokban változott az élete, amióta kapcsolatba került a céggel. Egy pillanatra eltûnôdtem, hogy mennyire változott az én életem is a HILD-kapcsolat révén. Alig fél éve olvastam az egyik napilapban, hogy a HILD cég kapcsolattartó munkatársakat keres, és az ideális jelölt inkább középkorú. Tetszett, hogy a hirdetésben megjelölték, ügyfelekkel kell foglalkozni. Mivel szakszervezeti vezetôként az elmúlt másfél évtizedben nemzetközi területen mûködtem, és egész életemet az emberekkel való foglalkozás töltötte ki, úgy gondoltam, a meghirdetett állást megfelelôen el tudom látni. A HILD programját könnyû volt megérteni. Segíteni azokon, akik nehéz körülmények között, szerény nyugdíjból élnek. Olyan életjáradék-programot kell kínálni nekik, amely megoldást hozhat nehéz helyzetükre. Úgy véltem, az idôs emberek bizalmát nem lesz könnyû elnyerni, gyanakvók lesznek egy még oly egyszerûnek tûnô program elfogadásával szemben is, mint a miénk. Arra azonban mégsem számítottam, hogy ez ennyire nehéz feladat. Szembesülnöm kellett azzal, hogy az elmúlt 15 év ezeknek az embereknek sok-sok nehézséget, csalódást okozott. Ôk voltak azok, akik a legkönnyebben estek áldozatul, sokuknak még fedél sem maradt a feje felett. Ilyen körülmények között bizony nem egyszerû a HILDprogramot terjeszteni, elfogadtatni. Mindenképp fontos és meggyôzô, hogy ügyfeleimnek elmondhatom, a program kidolgozásában részt vett a Nyugdíjasok Budapesti Szervezete (NYUBUSZ). Ez tehát egyfajta garancia arra, hogy a lehetôség igenis kedvez az igénybevevôknek. Mivel igen sok idôs ember nem jár nyugdíjasklubokba, így nem is szerezhet tudomást errôl a programról. Ekkor lép be a kapcsolattartó munkatárs. Vajon ô tud-e bizalmat sugározni az ügyfeleknek? Úgy gondolom, igen. Én ôszintén hiszek ebben a programban, meggyôzôdtem annak átláthatóságáról, és ezt szívvellélekkel igyekszem tovább is adni. A HILD egyre gyakrabban jelenik meg a nyilvánosság elôtt, és ezzel párhuzamosan egyre több az érdeklôdô. Bízunk abban, hogy ez az érdeklôdés kapcsolattá válik, ebben pedig a mi szerepünk meghatározó. Gabikám! Ezúton is kívánok boldog születésnapot, hosszú életet és jó egészséget a HILD valamennyi munkatársa nevében! Szeretném még megemlíteni a Mészáros házaspárt, akik alig néhány napja szintén szerzôdést kötöttek. Tudom, Lajos bácsinak néhány napra kórházba kellett vonulnia. Kívánom, minél elôbb essen túl a kivizsgálásokon, és még hosszú éveken keresztül egészségben, biztonságban örüljenek az életnek! Minden kedves nyugdíjasnak jó egészséget kívánok! Kérem, érdeklôdjenek, ha Önök is szeretnének jobban élni! Hívjanak bennünket, és mi örömmel adunk felvilágosítást errôl a nagyszerû programról. A HILD komolyan gondolja a mottóját: Megbízható társ egy életre. Helyszín: Kispesti kisvendéglô Az esemény: születésnap Az ünnepelt: Bordi Kálmánné, Gabika Üdvözlettel: Tóth József HILD, kapcsolattartó munkatárs Tekintse meg honlapunkat! Minden információt megtalálhat a Hild Rt.-rôl és termékünkrôl, az örökjáradék -ról. Amennyiben kérdései lennének a termékkel kapcsolatban, keresse fel a kérdések illetve a garancia oldalakat. A leggyakrabban feltett kérdésekre itt megtalálja a válaszokat. Honlapunkon minden információt megtalál a hûségkártyaprogramról, amellyel utazásaihoz, vásárlásaihoz, illetve számos egyéb szolgáltatáshoz kaphat kedvezményeket. Honlapunk felkeresésével tájékoztatást kaphat a Hild Klub rendezvényeirôl is. Nyugdíjas Élet 3

4 Â KLUBÉLET Nyugdíjasklubok és Idôsek Életet az éveknek Országos Szövetsége A Nyugdíjasklubok és Idôsek Életet az éveknek Országos Szövetsége március 29-én 139 klub részvételével alakult meg. Ma már több mint 1100 klub tartozik mozgalmunkhoz. Célunkul az idôsek, nyugdíjasok, baráti körök és klubok együttmûködésének megteremtését, erôsítését, fejlesztését tûztük ki. Mozgalmunk kezdeményezôje Knoll István volt, aki 1989-ben bekövetkezett haláláig töltötte be a szövetség elnöki posztját. Az elmúlt évek során sikerült az Életet az éveknek mozgalmunk alapjait lerakni, továbbfejleszteni. Melyek ezek az alapok? Az együttmûködés, a szolidaritás, a hûség, az idôsek érdekeinek érvényesítése, a kultúra értékeinek megôrzése, fejlesztése és átadása. Az elmúlt évek alatt szövetségünk széles körû mozgalommá fejlôdött. Az alapítók szándékának megfelelôen az idôsek érdekeinek képviselôje lett, hozzájárult a nyugdíjasok és idôsek gazdag közösségi életének formálásához, a kultúra, a mûvészetek ápolásához, a szabad idô hasznos eltöltéséhez. Szövetségünk az évek során más társadalmi szervezetekkel együttmûködve kezdeményezte és részt vett a nyugdíjasok érdekvédelmi szervezeteinek létrehozásában. Így részt vettünk a Nyugdíjasok Országos Kamarája megalapításában és a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat munkájában. Kezdeményezôi voltunk az Idôsügyi Tanács létrehozásának. Szorgalmaztuk a 65 éven felüliek utazási kedvezményeinek bevezetését, a nyugdíjak méltányossági emelését, az özvegyi nyugdíjak rendezését, a 13. havi nyugdíj bevezetését. Folyamatosan részt veszünk az idôszerû érdekvédelmi kérdések kidolgozásában. Részt vettünk az idôseket segítô akciókban. Tagjai vagyunk a FIAPAnak, az Idôs emberek Világszövetségének. Az a megtiszteltetés ért minket, hogy alapítónkat, Knoll Istvánt az Igazgatói Tanácsba választották ben e kapcsolat eredményeként megszerveztük az Idôsek Nemzetközi Találkozóját. Feladatunknak tekintjük a klubmozgalomban elevenen élô, nemzetközi baráti kapcsolatok ápolását, fejlesztését, amelyre az EU-csatlakozás új lehetôségeket is kínál. Az évek során létrehoztuk a megyei vezetés rendszerét. A megyei klubmozgalom összefogására megalakultak a megyei elnökségek, amelyek napjainkban is házigazdái és legaktívabb vezetôi, szervezôi klubéletünknek. Megyei elnökségeink az országos feladatokkal összehangoltan végzik munkájukat. Szövetségünk megalakulásától mûködik az egyéniek klubja. Tagjaik száma évrôl évre emelkedik. Jelenleg a klub több mint 500 taggal mûködik. Munkánk jelentôs részét jelentik a szociális, egészségvédelmi programok. Kiemelkedô fontosságú a szociális gyógyüdültetési programunk. Berekfürdôn, Cserkeszôlôn és Hajdúszoboszlón évrôl évre több ezer idôs ember gyógyulhat, pihenhet a közremûködésünkkel. A gondozási központokban, az idôsek klubjaiban dolgozóknak kiváló elôadókkal rangos fórumokat szervezünk, 4 Nyugdíjas Élet programjainkkal hozzájárulunk képzésükhöz, továbbképzésükhöz. Szövetségünk célkitûzéseit a mai kihívásokhoz kell igazítanunk. Tevékenységünkkel hozzá szeretnénk járulni az idôsekrôl a köztudatban rögzült megítélésünk szerint nem a valóságot tükrözô kép formálásához. Olyan tagjaink vannak, akik önzetlenül, fáradságot, idôt nem sajnálva végzik munkájukat. Ez az önzetlenség, az egymás megértése és segítése, a bizalom építése az, ami mozgatja és elôbbre viszi szövetségünk munkáját. Pirosné Dóczi Gabriella az Életet az éveknek Klubszövetség ügyvezetô titkára

5 MULATTUNK m Világnap az idôseknek 1991 óta minden évben október elsô hétfôje az Idôsek Világnapja. Az immár rendszeres megemlékezést az ENSZ hívta életre, és a HILD is kötelességének érezte, hogy méltóképpen ünnepelje meg ezt a napot leendô és jövôbeni ügyfeleivel. Október 2-ára, vasárnap délután 3 órára a Belvárosi Színházba 500 vendéget hívtunk meg az Interoperett Gálamûsorára. A volt Filmmúzeumból alakult nagyszerû színházban a Lehár zenekar jóvoltából Strauss és Lehár örökzöld dallamai csendültek fel. A kitûnô énekesek dalra fakasztották a közönséget, a fantasztikus ruhakölteményeket pedig kitörô tapssal jutalmazták. Úgy gondoljuk, a méltó elismerést, amit az idôsebb generáció megérdemel, ki tudtuk fejezni ezzel a színvonalas ünnepséggel. Köszönjük mindazoknak, akik eljöttek, és velünk ünnepeltek, de szívbôl köszöntjük azokat a kedves idôs embereket is, akik ezúttal nem vettek részt az elôadáson. Reméljük, ôket is hamarosan vendégül láthatjuk a Széchenyi utca 1. szám alatt található klubhelyiségünkben, ahol hetente háromszor kínálunk kikapcsolódást. Kérem azoktól, akik együtt ünnepeltek velünk, hogy a képeket nézegetve idézzék fel ezt a kellemes délutánt, akik pedig nem lehettek ott, azoknak szolgáljanak ezek a felvételek kedvcsinálóként! Isten éltesse Mindnyájukat! Gallov Andrea Nyugdíjas Élet 5

6 H PORTRÉ Uram! Azzal dicsérlek, hogy szebbé teszem a teremtés rámesô zugát, hogy fénnyel, meleggel, jóakarattal és örömmel töltöm meg világomat. Szent-Györgyi Albert: Psalmus Humanus Emberi hang Késô ôszi beszélgetés Szabó Gyulával Kegyes hozzánk a természet: a bágyadt napsütésben még kiülhetünk a budatétényi ház tornácára. Körülöttünk a buja kert, lábunknál sündörögnek a kutyák, a szomszédból kakaskukorékolás hallik, majd paták csattognak az utcakövön: lovasszekér zötyög el a ház elôtt. Mintha csak falun lennénk. Mondjuk Kunszentmártonban, Szabó Gyula szülôhelyén. Amihez még ma, hetvenöt évesen is, ezer szál köti néhány éve díszpolgárrá is avatták, pedig hatvan éve jött el onnan. Volt egy kutyám gyerekkoromban, arra tanítottam, hogy amit én átugrok, azt ugorja át ô is. Alacsony palánkokkal kezdtük, aztán ô már a külsô udvart határoló, kétméteres kerítést is át tudta ugrani, ha az utcán részegek zajongtak. Olyankor aztán csönd lett. Amikor bejöttek az oroszok, ôk is ott kiabáltak a házunk elôtt, a kutyám kiugrott, hogy szétzavarja ôket, azok meg 6 Nyugdíjas Élet lelôtték. Nagy veszteség volt nekem Kilencen voltunk gyerekek, én voltam a legkisebb, a legnagyobb bátyám huszonegy évvel volt idôsebb nálam. Volt egy nôvérem, akit nem ismertem, mert még nem is éltem, amikor ô meghalt. Képzelje el, Kunszentmártonban akkoriban egy évben ha két autót láttunk, ôt meg elütötte egy autó! Amíg végig nem ment rajtunk a háború, mi ott nagy társadalmi életet éltünk, volt színjátszókör, legény- és leányegylet, iparoskör, gazdakör. A bátyám is játszott a színkörben, vitt magával engem is már ötéves koromtól, minden darabban én voltam a gyerek. A Gül Babát játszottuk, meg mindenféle operettet. Felnôttként aztán sok mindent játszott, de operettet nemigen. Meleg, bársonyos hangja, ízes, színes beszéde mindannyiunk életének része lett. A legszebb emberi hang, amit el tudok Thália Színház,1963. Fejes Endre: Rozsdatemetô (Horváth Teri és Szabó Gyula)

7 PORTRÉ H képzelni meg is hatódtam, amikor Buga Jakab, Columbo felügyelô, a Pumukli Eder mestere, a Dallas Claytonja, a Magyar népmesék huncut mesemondója, Bubó doktor és Frakk, a macskák réme egyenesen rám néz és hozzám beszél. Én már nem értem meg, utolsóként, hogy mind a kilenc gyerek az asztal körül legyen az ünnepeken. A bátyám meg két lánytestvérem volt, akikkel végigéltem az ottani életemet, amíg Pestre nem kerültem. Emlékszem, volt egy karácsony, amikor olyan beteg voltam, hogy ketten húztak át engem pokrócon a kedves Klein doktorhoz, a derékig érô hóban, a kocsiúton A karácsonyok nálunk nagyon szépek voltak. Még disznót is vágtunk, mert a Jézus mellett az István-napot is ünnepeltük, akkor volt a nagy sütésfôzés. Én a levest szerettem a legjobban, a húslevest Anyám csodálatosan tudott fôzni, a csigatésztát meg együtt csináltuk a nagymamával. Volt egy ilyen szerkezet: nádból elvagdaltak kis éles darabokat, azt bekötötték keretbe, és egy vékony pálcikával végigsodorták rajta a tésztát. Na, én azt szerettem a legjobban, meg a levesben a zúzáját. A disznóölésbôl meg azt, hogy a vér meg volt sütve, hagymával. Nyelek nagyokat, igaz? És nevet. Minden gesztusa ismerôs. Mintha közeli barát, talán rokon lenne. Minden arcát láttuk már: Tiborcként a Bánk bánban, Bokaként A Pál utcai fiúkban, A tizedes meg a többiek karakterfigurájaként, a Horváth Ádámféle Gépírók nyomasztó abszurditásában szinte hihetetlen, mi mindent, hányféle figurát eljátszott életében. Harminc éve készülnek a Magyar népmesék, rajzfilmek az ô hangjával idén meg is kapta értük a Kecskeméti Animációs Filmek Fesztiválján az életmûdíjat. Mindent elért, amit egy színész egyáltalán elérhet: Jászai-díjas, érdemes és kiváló mûvész, Kossuth-díjas, aranydiplomás Egész nyáron az ô 75. születésnapját ünnepelték az országban Mondta is: annyi interjút adott, hogy már mindent elmondott magáról, amire egyáltalán emlékszik. Egy ilyen gazdag élet minden eseményére nem is lehet emlékezni. Három házasságából négy gyereke van, a két nagyobbtól négy unokája, a két kisebb gyerek Zsófi és Attila pedig még tizenéves. Édesanyjukkal, Madarász Pálmával a kórházban ismerkedett meg, ahová második felesége halála után került, idegileg kikészülve. Akkor Pálma ápolta, s azóta is ô gondoskodik róla, menedzseli, számon tartja a fellépéseit, a programjait, a tennivalóit. Édesapám parasztember volt, nagyon okosan azt akarta, hogy a gyerekei érjék el azt, ami bennük lehetôségként megvan. Figyelembe vette, hogy ki milyen, ki hogy teljesít, menynyire szorgalmas. Azt is mondta, tanuljak egy tisztességes mesterséget, mert ki tudja, mi lesz ebbôl a világégésbôl: ha van egy szakmád, azt soha nem vehetik el tôled. Mivel már kiskoromban is legjobban a kovácsokat szerettem nézni, ahogy ütik a szikrázó vasat, ezért a vasas szakmát választottam. Így kerültem Budapestre, a Csonka János Gépgyárba, ahhoz a Csonkához, aki a karburátort feltalálta. Kunszentmártonból már a háború elôtt is feljöttek gyerekek tanulni, a háború alatt pedig visszajártak lisztért, kenyérért, mert Budapesten szûkében voltak a dolgoknak. Azt mondták, boldogan befogadnak bennünket, ha megfelelünk a követelményeknek. Nehéz volt akkor oda bekerülni, 1200 jelentkezô volt 45- ben. Tiszta új volt az egész gyár. Saját internátusa, saját iskolája volt, még zenét is tanítottak nekünk. Kitûnôen sikerültek a vizsgáim, jutalmul kaptam egy könyvet: Azsajev Távol Moszkvától címû regényét. Édesanyám azt mondta: Hú de szép könyvet kaptál, kisfiam. Ugye, elolvasod? Mert az tiszteletlenség, ha nem teszed, nem véletlenül adták oda, biztos van benne olyasmi, amire szükséged van. Hát miért ne olvastam volna el? Abban a könyvben két mérnök beszélgetett arról, hogy milyen a szerelem. Mondták a magukét, és az egyiknek eszébe jutott Scsipacsov verse: Tévedsz, ha azt hiszed, / a szerelem csak játék, / vagy lobogó fáklya, / mely az ujjaidra ráég, / együtt ülni kéz a kézben / a kispadon este, / sétálni a patak partján / csillagokat lesve. / Kedveseddel szombat este / vígan táncba menni, / tévedsz, hogyha azt hiszed, / a szerelem csak ennyi. / Nagy dolog a szerelem, / és hogy múlnak az évek, / még nagyobb lesz, meleg kendô, / úgy betakar téged. / Az idô múlik. Szépség hervad. / Jön az ôsz, a tél is. / Aki szeret, melletted lesz, / megbecsül majd mégis. / Az életet véges-végig / együtt kell leélni, / úgy válik el, mit ér a nô, / és mit ér a férfi. / Jót és rosszat megosztani, / kacagni és sírni, / a szerelem dal, amelyet / együtt kell megírni. Nekem ez a vers annyira tetszett, hogy késôbb, amikor a rádióban a kedvenc verseimrôl kellett beszéljek, el szerettem volna mondani. De egy helyen bizonytalan voltam. Mármost ha az ember az egész ország elôtt megjelenik, ne halandzsázzon, tisztelje meg a hallgatóságot azzal, hogy pontos szöveget mond. Hát, gondoltam, itt a rádióban van az ország egyik legnagyobb könyvtára, menjünk, nézzük meg: Azsajev, Távol Moszkvától, a 160. oldalon, annak utolsó harmadában ott van a vers és nem volt ott. Sehol se volt. Mi lehet? Kiszakították, vagy mi? Késôbb rájöttem Kolumbusz tojása: én ben olvastam a könyvet, ez pedig egy 1953-as kiadás volt. Nyilván akkor már azt gondolták, hogy az elvtársak ne karattyoljanak a szerelemrôl, csak építsék szépen a szocializmust. A versek úgy folynak belôle, mint öreg hordóból a bor minden emlékét költemények kísérik, amelyeket hibátlanul idéz. A Scsipacsov-vers fordítónôjének nevére nem emlékszik (utánanéztem: Lányi Sarolta lehetett az), és ez boszszantja, ám amikor arról kérdezem, hogy került végül is a színi pályára, fölragyog. És persze megint verseket mond, amiket ott is, akkor is elmondott. A Csonkában hárman voltunk barátok. Egyikük rendezô akart lenni, a másik színész, én meg semmi De a barátaim azt mondták: Hogy néz az ki, hogy mi vagyunk a triumvirátus, te meg nem jössz velünk a felvételire? Hát jó, mondom, elmegyek, meg- Nyugdíjas Élet 7

8 H PORTRÉ 8 Nyugdíjas Élet nézem, hogy ugráltok. Akkor itt van, töltsd ki a papírt. A Vasas-székházban volt a felvételi, zsúfolva volt az épület, tán ötszáz, ezer ember is lehetett ott. Késôbb tudtam meg, hogy tizenkétezer jelentkezô volt az egész országból! És hogy miutánunk még hat fölvételi volt! Nagy kupacban álltak a papírok a bizottság elôtt, én meg fogtam az enyémet, legalulra betoltam. Leültem: Na, szarjankók, hadd látom, tessék. S míg vártam, hogy rájuk kerüljön a sor, valaki azt mondta, hogy ami most következik, az egy fordulópontos helyzetgyakorlat. Nem értettem, mirôl beszél, aztán rájöttem: egy pár perces jelenetben kellett örömbôl bánatot, vidámságból szomorúságot csinálni. Valaki azt játszotta el, hogy kiveszi a szekrénybôl a gyönyörû ruhát, örül neki, aztán elejti, és csupa por, piszok lesz, a végén sírva kimegy. Aztán jött egy fiú, az meg verset mondott. Ahogy mondta a verset, a zsongás, zsibongás abbamaradt, és csönd lett, úgy figyeltek. Akkor bennem felmerült: Vajon ha én mondanék verset, lenne-e ilyen csönd? Én is sokat szavaltam ám a Csonkában! Valahogy akkor már ki szerettem volna próbálni magamat. Vártam, vártam, nem hívták színpadra még egyik barátomat se, aztán egyszer csak hallom: Szabó Gyula. Hû, mondom, Dunát lehet velünk rekeszteni, annyi Szabó van. Erre azt mondják: anyja neve Susányi Anna. Hú, az én édesanyámat is így hívják, kunszentmártoni hát akkor ez biztos én vagyok. Odaszaladt hozzám az egyik fiú, azt mondja: Nem hallod, hogy téged szólítanak? De hát én nem is fölvételizem Ugyan, menjél már Még egyszer szóltak, s akkor kimentem, föl a színpadra. Na, mit hozott? kérdezték. Hát verset. Gondoltam mondta gúnyosan Nagy Adorján. Ô volt a felvételi bizottság elnöke, késôbb a beszédtanárunk a fôiskolán. S elkezdtem mondani Adytól a Zsóka búcsúzójá -t. Egyszer csak hallom: dermedt csönd van. Gyula, mondom magamnak ez egy skizoid állapot volt, szavaltam a verset, de közben kívülrôl láttam a helyzetet Gyula, hát tenálad még nagyobb csönd van, mint annál a másiknál volt! Nagyon jó, nagyon jó kiabáltak, tapsoltak ott lent, Mit tudsz még, fiam? Nem tudok mást, mert nem vagyok én fölkészülve Hát olvassál föl valamit, mi van nálad? Aznap délután szakszervezeti gyûlés volt, ahol nekem József Attila Szocialisták címû versét kellett elmondanom. Elôvettem, felolvastam mondták: Köszönjük szépen, tessék oda leülni az elsô sorba. Aztán odajött hozzám a tanulmányi titkár, és azt mondta: Gyula, maga föl van véve. És jöttek a fôiskolás évek, a barátok, osztálytársak Domján Edit, Avar István, Kaló Flórián és mások, meg a rengeteg munka, az Úttörô- és Ifjúsági Színházban. Szinte mindennap két elôadás, vasárnap matiné is, volt olyan hónap, amelyben negyvenhét alkalommal állt a színpadon Aztán jöttek a filmek, a rádiózás, a szinkronizálás, a tévé világéletében legalább napi tizenöt órát dolgozott. Amit nagyon sajnál, az az, hogy a sok világhírû társulatot, a sok neves színészt, aki Magyarországon járt, nem láthatta, mert ôneki nem volt soha szabad estéje. Talán utoljára gyerekkorában. Volt egy szomszédunk, a Takács bácsi. Amikor már nagyon hûvös volt, és az emberek is túljutottak a mezôgazdasági munkákon, akkor szombatonként vagy ünnepnap jól befûtötték, a kemencét és a tisztaszobában ültek az asszonyok az asztalnál és horgoltak, hímeztek. Mi, gyerekek meg körülöttük. Hallgatták ôk is a mesét, mert a Takács bácsi a kemence padkáján ült a hosszú pipájával, és mesélt, mesélt, magát is belemesélte a történetekbe Ôtôle tanultam én azt, amit aztán a fôiskolán is hasznosítottam. Amikor Dóri bácsi Nagy Adorján mutatott nekünk tíz-húsz mesét, én olyat választottam, amiben állatok szerepeltek, és meg akartam ôket, a karakterüket hangban festeni, hogy mindegyik más és más legyen. Dóri bácsi hívta fel a figyelmünket a nyitott és a zárt e hang közötti különbségre, amit mi odahaza amúgy is használtunk még. De valójában kihalt a magyar nyelvbôl, egyformák lettek az e -k, azért mekegünk, azért lett olyan színtelen a magyar beszéd Fotó: Komáromi Zoltán Dolgozik ma is rengeteget hívják sok helyre, színpadra, szinkronba Itt fáj, ott fáj, panaszkodik, a tavalyi autóbalesete óta több a nyavalya, de felcsillan a szeme, amikor azt meséli, hogy karácsonyi mûsoros lemezt szerkesztget: Szent-Györgyi Albert zsoltáraiból, a Diótörô új feldolgozásából, amit Székesfehérváron játszott, az Ave Mariából És büszke a családjára, a gyerekekre, unokákra, akikkel az ünnepek mindig összehozzák. Egyem a szívüket mondja, és könnybe lábad a szeme. Prézli kutya, a fehér puli pedig a lábához bújik, és megnyalogatja a kezét. Simándi Júlia

9 Akik mentik az életünket Bemutatjuk az Országos Mentôszolgálatot Az Országos Mentôszolgálat (OMSZ) tevékenysége a 19. századig nyúlik vissza. Ekkor még önkéntes alapon mûködött, és adományokból tartotta fenn magát. Az 1848-ban megalakult Országos Mentôszolgálat világszerte az elsôk között volt. Az egységes szervezet felállításához szükséges infrastrukturális alap ekkorra már létezett. Az egységesség ma is nélkülözhetetlen a mentôszolgálat mûködésében, hiszen az átfutási idô lerövidítése, illetve az autók felszereltségének hasonlósága sokszor valóban életmentô lehet. Néhány további, fontos adat az OMSZ életébôl: 1954-ben állt munkába az elsô rohamkocsi, 1958 óta mûködik légi mentés, 1962-ben jött létre az országos mentôs rádióhálózat ban pedig sikeresen lezajlott az elsô helyszíni újraélesztés. Az OMSZ jelenleg 7500 emberrel dolgozik, 215 mentôállomáson és 828 mentôautóval. Egy évben riasztás fut be a központba, ebbôl tapasztalatok szerint csak 20% jelent sürgôsségi ellátást, a nagyobbik hányada kezelésre vagy lakásra való szállítás. Sajnos ez jelentôsen leköti a mentôk erôforrásait, holott valójában szolgáltatásuk lényege a sürgôsségi ellátás és az életmentés lenne. OMSZ-képek A sürgôsségi ellátás helyzete a túlterheltséggel, illetve a fejlesztések elmaradá-sával 2003-ra tarthatatlanná vált. A mentôautók, amelyek évente átlag km-t futottak, elöregedtek, az információs rendszer korszerûtlenné vált, illetve a mentôállomások is felújításra szorultak. Az Európai Unióhoz való csatlakozással számtalan követelménynek kellett eleget tennünk, például a mentôautóknak segélyhívásesetén 15 percen belül a helyszínre kell érniük. Az idôn belüli helyszínre érkezés jelenleg csak az esetek 78%- ában tartható. A 2003-ban indult fejlesztési program keretében elsôként a mentôautók cseréjét kezdték meg, hiszen több, évtizedeket is kiszolgált autó sorakozott az autóparkban, köztük olyanok is, amelyek akár km-t is futottak ben több mint 200 új mentôautót állítottak be, az idén pedig 120-at cserélnek le és modernizálnak. Ezzel egy idôben kezdôdött meg a mentôállomások felújítási programja is A program keretében évente állomást újítanak fel, és további 30 új állomás létesítése is tervben van. A fejlesztési alapból hamarosan létrehozzák a modern hívásfogadó központokat is. A mentômunka napjainkban nem képzelhetô el légi mentés nélkül sem. Az OMSZ-nek 5 légibázisa és 14 zömében üzemképtelen helikoptere van, ezért a fejlesztési alapban további helikopterek szolgálatba állítása (egy speciálisan felszerelt mentôhelikopter ára elérheti a 1,5 milliárd forintot) is szerepel. A pénzügyi fejlesztés mellett, a hatékonyabb mûködés érdekében sajnos áldozatot kellett hozni. Az átszervezés keretében több vezetôi és adminisztrációs munkatárstól voltak kénytelenek elbúcsúzni, az így felszabaduló helyeket pedig orvosok és ápolók felvételével töltötték be. Napjainkban már gyakorlat, hogy az orvos úgynevezett mentôorvosi kocsival érkezik a helyszínre, ellátja a sérültet, aki így szállítható állapotba kerül. Ezzel a módszerrel már nincs szükség egy teljes mentôapparátus kivonulására. Létezik egy úgynevezett MICU (Mobil Intensive Care Unit), amellyel az igen súlyos, életveszélyes esetek szállítása is megoldható, mert a mentôautó felszereltsége megegyezik a kórházak intenzív osztályának felszereltségével. További fejlesztés a mentômotor. Ez például baleseti helyszíneken lehet életmentô (pl. M0-s autópálya), amelyet a forgalmi dugók miatt a mentôautó nem tud megközelíteni. Az OMSZ rendelkezésére áll két, úgynevezett Tömeges baleseti egység is, ezek egyszerre több száz sérült ellátására szakosodtak. A szolgálat, tervei szerint, elsôsorban a sürgôsségi esetekre szeretne összpontosítani, illetve alapvetô feladatának tartja a mentési szolgáltatások javítását, újítását és technikai modernizálását. Gyôrfi Pál OMSZ, kommunikációs és PR-vezetô Nyugdíjas Élet 9

10 Z PRAKTIKÁK Karácsonyi ötlettár Ünnepi asztalterítés A mai világban sajnos egyre inkább értelmüket vesztik a saját készítésû ajándékok, pedig ezek sokszor értékesebbek, mint azok, amelyekhez minden boltban hozzájuthatunk, hiszen egyediek, és sok-sok szeretettel, odafigyeléssel készültek. Ezen az oldalon mindig újabb és újabb ötleteket, aktualitásokat szeretnénk bemutatni, az elsô ajánlatunkat karácsonyi ötlettár címen, hiszen aki idôben el szeretné kezdeni a készülôdést, az már most szívesen fogadja az ötleteket és javaslatokat az ünnepi elôkészületekre. A szívvel-lélekkel, no és persze rengeteg munkával elkészült karácsonyi ételeket az ünnephez méltón terített és dekorált asztalnál fogyasszuk el. A szenteste ünnepi vacsorájához leginkább fehér, de mindenképp egyszínû, enyhén dekorált, esetleg saját színével hímzett terítô illik. Nagyon fontos, hogy a terítôhöz passzoló szalvétát válasszunk. Lehet papírból vagy a terítô színével harmonizáló textilbôl, tehetjük hagyományosan a tányér bal oldalára, vagy belehelyezhetjük a tányérba is, egy kicsiny tányérdísz kíséretében. Ha van rá idônk és kedvünk, a tányér közepére vagy a talpas pohár alá illesztve hajtogathatunk valamilyen papírcsodát is a szalvétából. Lakásdekoráció A karácsonyi ünnepek nagy részét az otthonunkban töltjük, ezért nagyon fontos, hogy a lakást is ünnepi hangulatba öltöztessük, kellôen felkészítsük. Néhány ötlettel megpróbálunk segíteni, hogy Önnek is sikerüljön minél ünnepibb hangulatot teremteni lakásában. A bejárati ajtót díszíthetjük kis koszorúval, csengettyûvel, angyalkával, esetleg ezek kombinációjával. Az ablakokra papírból kivágott angyalkákat, gyertyákat, hópihéket ragaszthatunk, és hóspray-vel körbefújva még téliesebbé varázsolhatjuk. A függönykarnisról különbözô, papírból készített és egyéb, készen vásárolt díszeket lógathatunk le, de a karnist magát vagy a függönyt is díszíthetjük. Az elôszoba díszítése is elárulja, hogy a lakók mennyire készülnek a karácsonyra. Az elôszobából nyíló ajtókat csakúgy, mint az elôszobatükröt vagy a bútort díszíthetjük fenyôágakkal, festett tobozokkal, kis masnikkal vagy egyéb, karácsonyi hangulatú dísszel. A konyha a háziasszonyok birodalma, de nap mint nap valamennyi családtag megfordul itt. A karácsonyi finomságok elkészítése is jobban megy, ha a lakás ezen szegletébe is kellemes ünnepi hangulatot varázsolunk. Az asztalt terítsük le karácsonyi abrosszal. Ezt mi magunk is hímezhetjük, de sok lakberendezési boltban készen, vagy méteráruként is megvásárolhatjuk. Díszíthetjük adventi koszorúval, gyümölcstállal, illetve egyéb, fenyôágakból, kis kosárból, száraz növényekbôl készült kompozíciókkal. A szobákat valamennyi családtag a saját ízlése szerint dekorálhatja, felhasználva az eddig felsorolt díszítôelemeket. Itt igazán szabadjára lehet engedni a fantáziánkat, elvégre szobánk hangulata rólunk, saját személyiségünkrôl is árulkodik. Füstölôkkel, illatgyertyákkal percek alatt karácsonyi illatokkal lehet megtölteni a szobát, ezután jöhetnek az ünnepi díszek és kiegészítôk. A nagyszoba amelyet az ünnep legnagyobb ékessége, a karácsonyfa díszít sem nélkülözheti az asztali, fali és ablakdíszeket. 10 Nyugdíjas Élet

NYUGDÍJAS ÉLETMÓD MAGAZIN INGYENES PÉLDÁNY II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. JANUÁR. Portré. Miklósy György WWW.HILD.HU

NYUGDÍJAS ÉLETMÓD MAGAZIN INGYENES PÉLDÁNY II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. JANUÁR. Portré. Miklósy György WWW.HILD.HU NYUGDÍJAS ÉLETMÓD MAGAZIN INGYENES PÉLDÁNY II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. JANUÁR Portré Miklósy György WWW.HILD.HU 2 BEKÖSZÖNÔ Kedves Nyugdíjasok! Tartalom Egy új év kezdete egyben mindig az elôzô év számvetése

Részletesebben

Nyugdíjas Élet ÚJÉVI HIEDELMEK ÉS BABONÁK. Ramada-Resort Aquaworld Budapest REJTVÉNY A HOMEOPÁTIA TÖRTÉNETE PROGRAMOK. ÁRA: 295 Ft A HILD KLUBBAN

Nyugdíjas Élet ÚJÉVI HIEDELMEK ÉS BABONÁK. Ramada-Resort Aquaworld Budapest REJTVÉNY A HOMEOPÁTIA TÖRTÉNETE PROGRAMOK. ÁRA: 295 Ft A HILD KLUBBAN Nyugdíjas Élet ÉLETMÓD MAGAZIN ÁRA: 295 Ft V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. DECEMBER 2010. JANUÁR-FEBRUÁR A HOMEOPÁTIA TÖRTÉNETE PROGRAMOK A HILD KLUBBAN REJTVÉNY ÚJÉVI HIEDELMEK ÉS BABONÁK Ramada-Resort Aquaworld

Részletesebben

Nyugdíjas Élet. a mézeskalács A karácsonyfa elmaradhatatlan dísze, a gyermekek kedvence. Az ünnep süteménye: Békés Italával REJTVÉNY PROGRAMOK

Nyugdíjas Élet. a mézeskalács A karácsonyfa elmaradhatatlan dísze, a gyermekek kedvence. Az ünnep süteménye: Békés Italával REJTVÉNY PROGRAMOK Nyugdíjas Élet ÉLETMÓD MAGAZIN ÁRA: 295 Ft IV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. NOVEMBER-DECEMBER Békés Italával Piknikeztünk a Hild klubban PROGRAMOK A HILD KLUBBAN REJTVÉNY Az ünnep süteménye: a mézeskalács A

Részletesebben

Gazdit keresünk. Égerházi Imre. Álrendôrök kopogtatnak. Fogas kérdések NYUGDÍJAS ÉLETMÓD MAGAZIN INGYENES BEMUTATKOZÓ PÉLDÁNY

Gazdit keresünk. Égerházi Imre. Álrendôrök kopogtatnak. Fogas kérdések NYUGDÍJAS ÉLETMÓD MAGAZIN INGYENES BEMUTATKOZÓ PÉLDÁNY NYUGDÍJAS ÉLETMÓD MAGAZIN INGYENES BEMUTATKOZÓ PÉLDÁNY I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2005. SZEPTEMBER Álrendôrök kopogtatnak Gazdit keresünk Fogas kérdések Égerházi Imre Portré: festômûvész 2 BEKÖSZÖNÔ Kedves Olvasóink!

Részletesebben

Nyugdíjas Élet SZÜRETI SZOKÁSOK. Toscana REJTVÉNY PROGRAMOK. Tarján Iza - Szómûves A HILD KLUBBAN AMI A RENDÔRT IGAZOLJA

Nyugdíjas Élet SZÜRETI SZOKÁSOK. Toscana REJTVÉNY PROGRAMOK. Tarján Iza - Szómûves A HILD KLUBBAN AMI A RENDÔRT IGAZOLJA Nyugdíjas Élet ÉLETMÓD MAGAZIN Toscana A bor és az olivaolaj hazája... III.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2007. SZEPTEMBER-OKTÓBER AMI A RENDÔRT IGAZOLJA Tarján Iza - Szómûves PROGRAMOK A HILD KLUBBAN REJTVÉNY SZÜRETI

Részletesebben

Itt a Húsvét! Huszár Zsolttal beszélgettünk PROGRAMOK REJTVÉNY. melléklet A HILD KLUBBAN. HILD SZOCIÁLIS HÁLÓ Egy új gondozási forma az idôsellátásban

Itt a Húsvét! Huszár Zsolttal beszélgettünk PROGRAMOK REJTVÉNY. melléklet A HILD KLUBBAN. HILD SZOCIÁLIS HÁLÓ Egy új gondozási forma az idôsellátásban III.ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁRCIUS- ÁPRILIS Itt a Húsvét! Huszár Zsolttal beszélgettünk HILD SZOCIÁLIS HÁLÓ Egy új gondozási forma az idôsellátásban TELEFONTANÚ PROGRAM PROGRAMOK A HILD KLUBBAN REJTVÉNY

Részletesebben

Kél a magasból tiszta fény

Kél a magasból tiszta fény Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja VII. évfolyam IV. szám 2013. december Ajánló a Sávolyi Hírmondó tartalmából: -4. oldalon: Sávolyi arcok- Sávolyi sorsok -5. oldalon: Írás a Szent Család

Részletesebben

Nyugdíjas Élet GYÓGYFÜRDÔK. Újra itt az Olimpia!!! Újra itt az Olimpia!!! REJTVÉNY PROGRAMOK. ÁRA: 295 Ft A HILD KLUBBAN

Nyugdíjas Élet GYÓGYFÜRDÔK. Újra itt az Olimpia!!! Újra itt az Olimpia!!! REJTVÉNY PROGRAMOK. ÁRA: 295 Ft A HILD KLUBBAN Nyugdíjas Élet ÉLETMÓD MAGAZIN ÁRA: 295 Ft IV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2008. JÚLIUS-AUGUSZTUS GYÓGYFÜRDÔK Újra itt az Olimpia!!! Újra itt az Olimpia!!! SOHA NINCS KÉSÔ RÁTALÁLNI A BOLDOGSÁGRA -INTERJÚ PROGRAMOK

Részletesebben

Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. március ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a március 15-én (vasárnap) 17 órakor a faddi Művelődési Házban tartandó ünnepi

Részletesebben

Nyugdíjas Élet. Grosics Gyula. A hosszú élet titka. BUKRÁN EDIT kerámia tervezômûvész REJTVÉNY PROGRAMOK

Nyugdíjas Élet. Grosics Gyula. A hosszú élet titka. BUKRÁN EDIT kerámia tervezômûvész REJTVÉNY PROGRAMOK Nyugdíjas Élet ÉLETMÓD MAGAZIN ÁRA: 295 Ft VI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. MÁRCIUS-ÁPRILIS-MÁJUS BUKRÁN EDIT kerámia tervezômûvész A hosszú élet titka PROGRAMOK A HILD KLUBBAN REJTVÉNY A téli olimpiák története

Részletesebben

FELSÔPAKONYI. A gora. A felsôpakonyi önkormányzat tájékoztatója 2008. XVIII. évf. SZEPTEMBER 8. szám

FELSÔPAKONYI. A gora. A felsôpakonyi önkormányzat tájékoztatója 2008. XVIII. évf. SZEPTEMBER 8. szám FELSÔPAKONYI A gora A felsôpakonyi önkormányzat tájékoztatója 2008. XVIII. évf. SZEPTEMBER 8. szám 2 ÖNKORMÁNYZATI OLDAL Zárójelentés tüdôszûrésrôl Tisztelt Felsôpakonyi Lakosság! Ezúton szeretném tájékoztatni

Részletesebben

FEHÉRVÁR. Közéleti hetilap. 2014. december 22. Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk! Fotó: Simon Erika

FEHÉRVÁR. Közéleti hetilap. 2014. december 22. Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk! Fotó: Simon Erika FEHÉRVÁR Közéleti hetilap 2014. december 22. Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk! Fotó: Simon Erika 2 FEHÉRVÁR KÖZÉLET 2014. december 22. Újraindult a buszgyártás Fehérváron nagy zoltán péter Múlt

Részletesebben

Nyugdíjas Élet GYÓGYVÍZ: XVI. VÍZ, ZENE, VIRÁG FESZTIVÁL - TATA A TERMÉSZET AJÁNDÉKA REJTVÉNY. Dr. Sipos János AZ ÁSVÁNYOK GYÓGYÍTÓ EREJE PROGRAMOK

Nyugdíjas Élet GYÓGYVÍZ: XVI. VÍZ, ZENE, VIRÁG FESZTIVÁL - TATA A TERMÉSZET AJÁNDÉKA REJTVÉNY. Dr. Sipos János AZ ÁSVÁNYOK GYÓGYÍTÓ EREJE PROGRAMOK Nyugdíjas Élet ÉLETMÓD MAGAZIN ÁRA: 295 Ft V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2009. JÚNIUS-JÚLIUS-AUGUSZTUS Dr. Sipos János AZ ÁSVÁNYOK GYÓGYÍTÓ EREJE GYÓGYVÍZ: A TERMÉSZET AJÁNDÉKA PROGRAMOK A HILD KLUBBAN REJTVÉNY

Részletesebben

XXI. évfolyam I. szám. 2011. január. A szeretet ünnepén

XXI. évfolyam I. szám. 2011. január. A szeretet ünnepén XXI. évfolyam I. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft 2011. január A szeretet ünnepén A karácsonyi ünnepek előtt az emberek már 2-3 héttel nézegetik a fenyőfákat. Én is megvettem a miénket, pedig

Részletesebben

Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel

Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel INGYENES VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja 2013. október-november-december 2013. október-november-december 2 Közélet Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel

Részletesebben

VI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. JÚNIUS-JÚLIUS-AUGUSZTUS. BARKÓ JUDIT A Királynő KOMANOVICSÉK. A Világjáró házaspár

VI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. JÚNIUS-JÚLIUS-AUGUSZTUS. BARKÓ JUDIT A Királynő KOMANOVICSÉK. A Világjáró házaspár VI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. JÚNIUS-JÚLIUS-AUGUSZTUS BARKÓ JUDIT A Királynő KOMANOVICSÉK A Világjáró házaspár beköszönő 2010. június - július - augusztus Előttünk a nyár A hosszú, meleg nappalok időszaka.

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

zus arra intette tanítványait,

zus arra intette tanítványait, Lellei XXII. évfolyam 12. szám Újság 2013. december A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. (Ézsaiás 9,1.) A Biblia tanítása szerint az

Részletesebben

ADJON AZ ISTEN NAGY LÁSZLÓ

ADJON AZ ISTEN NAGY LÁSZLÓ NAGY LÁSZLÓ ADJON AZ ISTEN Adjon az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét, üres vékámba gabonát, árva kezembe parolát, lámpámba lángot, ne kelljen korán az ágyra hevernem, kérdésre választ õ küldjön,

Részletesebben

ENERÁCIÓN. Marika, lesz cigánykerék? Interjú Oszvald Marikával. NYOSZ-hírek Postabontás Életmese. Vallomás az ifjúságról

ENERÁCIÓN. Marika, lesz cigánykerék? Interjú Oszvald Marikával. NYOSZ-hírek Postabontás Életmese. Vallomás az ifjúságról G ENERÁCIÓN XIII. évfolyam 1. szám Ára: 240 Ft K Marika, lesz cigánykerék? Interjú Oszvald Marikával NYOSZ-hírek Postabontás Életmese 35 éves a Postás klub Vallomás az ifjúságról Festészet mindörökké 16.

Részletesebben

2009. NOVEMBER 120 Ft

2009. NOVEMBER 120 Ft 2009. NOVEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Meghívó A Jászkiséri Sportegyesület tisztelettel meghív minden érdeklõdõt, sport és focikedvelõt 2009. december 12-én 19 órakor tartandó sportbálra, mely

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 22. szám november 22.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 22. szám november 22. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 22. szám november 22. 4 Nem feledjük a hősök emlékét 5 Színes világ 7 Telitalálat

Részletesebben

Rákóczifalviak Lapja 2005. Október

Rákóczifalviak Lapja 2005. Október Ára: 130.-Ft Rákóczifalviak Lapja 2005. Október Balról-jobbra: Makai (edző), Ungvári Laci, Barócsi Jóska, Erdei Oli, Szőke Sanyi, Máté Jancsi, Sípos (a kapus), Novothni Béla, Komáromi Jóska, Novothni Miklós,

Részletesebben

ENERÁCIÓN. Csepregi Éva: Felnevelt egy dobost az együttesének. Együttműködő partner: a Nyugdíjasok Országos Szövetsége. 10. oldal 14. oldal 20.

ENERÁCIÓN. Csepregi Éva: Felnevelt egy dobost az együttesének. Együttműködő partner: a Nyugdíjasok Országos Szövetsége. 10. oldal 14. oldal 20. G ENERÁCIÓN XIII. évfolyam 4. szám Ára: 240 Ft Csepregi Éva: Felnevelt egy dobost az együttesének Életmód NYOSZ-hírek Postabontás Egészségőr képzés a NYOSZ-ban Művészeti fesztivál Nagyatádon utyaterápia

Részletesebben

Nemzeti Együvé Tartozás Napja

Nemzeti Együvé Tartozás Napja Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 45. szám 2005. december 8. Terjesztői ára: 75 Ft Gyógyítani a sebeket, megtartani a reményt Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Nemzeti Együvé Tartozás

Részletesebben

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS ÉS SÜTIK VERSENYE

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS ÉS SÜTIK VERSENYE www.mezofoldielet.hu V. ÉVF. 11. SZÁM, 2012. NOVEMBER (ENYÉSZET HAVA) DUNAÚJVÁROS TÉRSÉGÉNEK INGYENES INFORMÁCIÓS LAPJA M E G J E L E N I K H AV O N TA 1 5. 0 0 0 P É L D Á N Y B A N A K Ö V E T K E Z

Részletesebben

Sister Frances Dominica: A gyermekek lelke továbbél!

Sister Frances Dominica: A gyermekek lelke továbbél! Vegye a lapot! Segítse a gyermekhospice-t! 150 FORINT Mága Zoltán òsei évszázadokkal ezelòtt már zenészek voltak A természet csodásan gazdag, nyitott patikájában ott van a szer bajainkra Az anya és az

Részletesebben

Karácsony. Jánoshidai Híradó. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Karácsony. Jánoshidai Híradó. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap XI. évfolyam 5. szám 2008. december Karácsony Lajossy Sándor: Karácsonykor Soha szebben még

Részletesebben

Római Parti Hírek. DUNAI ÉLETKÉPEK 2010. XVIII. évf. 6. sz. Rómaifürdõ Telep Környezetvédõ, Szabadidõ és Diák Vízisport Egyesület

Római Parti Hírek. DUNAI ÉLETKÉPEK 2010. XVIII. évf. 6. sz. Rómaifürdõ Telep Környezetvédõ, Szabadidõ és Diák Vízisport Egyesület Római Parti Hírek DUNAI ÉLETKÉPEK 2010. XVIII. évf. 6. sz. Rómaifürdõ Telep Környezetvédõ, Szabadidõ és Diák Vízisport Egyesület Bp. III., Nánási út 55. Tel.: 240-1188 NYITVA TARTÁS: minden nap 9,00 22,00-ig

Részletesebben

IDŐSEK VILÁGNAPJA. Obecsey István Szeressétek az öregeket

IDŐSEK VILÁGNAPJA. Obecsey István Szeressétek az öregeket 2007. Nyolcadik szám IDŐSEK VILÁGNAPJA Idősek tisztelete Obecsey István Szeressétek az öregeket Nagyon szépen kérlek titeket, Szeressétek az öregeket. A reszkető kezű ősz apákat, A hajlott hátú jó anyákat...

Részletesebben