Fogyatékkal élők sporttevékenységeit segítő alapítványok az USA-ban, Kanadában és hazánkban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fogyatékkal élők sporttevékenységeit segítő alapítványok az USA-ban, Kanadában és hazánkban"

Átírás

1 Fogyatékkal élők sporttevékenységeit segítő alapítványok az USA-ban, Kanadában és hazánkban 1. A tengeren túli alapítványokról általánosságban Egy alapítvány az Egyesült Államokban egyfajta jótékonysági szervezet. Azonban, az Internal Revenue Code (az állami jövedelem-bevétel törvénykönyve az országon belül) megkülönböztet privát alapítványokat (melyek általában egy egyén, család vagy egy társaság által létrehozott alapítványok) és nyilvános jótékonysági intézményeket (olyan közösségi alapítványok vagy egyéb non-profit csoportok, melyek a nagyközönségtől jutnak pénzhez). A magánkézben lévő alapítványok több megszorítás elszenvedői és kevesebb adókedvezményhez jutnak, mint a nyilvános jótékonysági intézményeknek pl. közösségi alapítványok. 1.1 Rövid történelmi áttekintés Az aranykor két leghíresebb emberbarátja volt az úttörője annak a magas fokú emberszeretetnek, aminek a mai modern pillérjei az alapítványok: John D. Rockefeller és Andrew Carnegie. Mindkét üzletember magánvagyont halmozott fel az akkor még bizonyos fokig ismeretlen jogdíjak figyelmen kívül hagyásával, majd későbbi éveikben úgy döntöttek, hogy vagyonuk nagy részét elajándékozzák. Carnegie vagyona zömét egyszeri ajándékok formájában könyvtárak és múzeumok létesítésére fordította. Rockefeller követte a példát (különösen említésre méltó a Chicago-i Egyetem felépítése), de ezt követően vagyona közel felét a Rockefeller alapítvány létrejöttére fordította. Messze a legnagyobb, jótékony adományozásra született magán alapítvány volt abban az időben a Rockefeller Alapítvány, amely az első széles körben megismert példaként is szolgált az akkori alapítvány fajták között: egy állandó jótékony segélyező entitás, amely a kormány bármilyen szintje által történő közvetlen beavatkozás nélküli. Időközben 1914-ben, Fredrick Goff, egy jól ismert bankár a Cleveland Trust cégnél arra törekedett, hogy kiküszöbölje a szervezett emberbarátság holtkezét és létrehozta az első közösségi alapítványt Cleveland-ben. Létrehozott egy olyan vállalat strukturált alapítványt, ami közösségi adományokat tudott hasznosítani

2 készséges és megfelelően érzékeny módon. Az alapos, tüzetes irányítás és vizsgálatok a nyilvánosság un. élő kezében testesültek meg, ellentétben a privát alapítványok alapítóinak, un. holtkezével. A második világháború végétől kezdve az Egyesült Államok magas felső jövedelemadó-arányai, alapítványok és bizalmi érdekszövetkezetek létrejöttét ösztönözték, amelyek közül sok adómenedékként szolgált. Harry S. Truman elnök nyilvánosan felkarolta e kérdést 1950-ben, aminek eredményeként az év későbbi részében a szövetségi törvénynek új szakasza született, ami újfajta szigort és definíciót hozott a gyakorlatba. A törvényi szabályozás nem volt túl részletes az adótól mentes alapítványokat illetően, az viszont nyilvánvaló tény, hogy az évtized hátralevő részében a pénzügyi tanácsadók az alapítványt mint adó-menedék modellt fogják továbbra is propagálni a vagyonos családok és személyek felé. Az 1960-as évek folyamán több kísérlet folyt egy teljesebb reform véghezvitelére, ami az 1969-es Tax Reform Act-ben (adó reform törvény) érte el csúcspontját, és ez irányító törvényhozás maradt az Egyesült Államokban. Alapítványi fajták Egy alapítvány az Egyesült Államokban nem rendelkezik különleges jogi státusszal (nem úgy, mint a részvénytársaságok, jegyzett cégek), így bármely szervezet beleveheti nevébe az alapítvány angolul foundation - szót anélkül, hogy bármilyen jótékonysági tevékenységet vagy annak bármely fajtáját végezné. A különbség a jótékony szervezetek és a non-profit szervezetek között az alábbi részben kerül kidolgozásra. Az Internal Revenue Code (Állami Adónemek Törvénykönyve) sokféle olyan nonprofit szervezetet határoz meg, melyek nem fizetnek adót a bevételük után. Azonban, kizárólag a jótékony szervezetek kaphatnak adóból leírható hozzájárulást és kerülhetik el, hogy tulajdon- és forgalmi adót fizessenek. Például: egy adományozó megkapná adó jóváírását azért az adományért, pénzért, amit egy helyi népkonyhának adott, ha a szervezet 501(c)(3) szervezetként van nyilvántartva, de azért például nem, ha a Nemzeti Kosárlabda Egyesületnek adna pénzt, még akkor sem, ha ez az egyesület egy non-profit szervezet. Emellett, sem egy nyilvános jótékonykodás, sem egy alapítvány nem fizethet vagy vehet részt pártpolitikai

3 tevékenységben, hacsak nem lemond az adózástól felmentett státuszáról, beleértve a bármely nemű adóból leírhatóság érvénytelenítését is az adományozóra vonatkozóan, a lemondás vagy visszavonás dátumát követően. Az adómentes jótékony szervezetek a következő két kategóriába tartoznak: nyilvános jótékonysági intézmények és magán alapítványok. Egy közösségi alapítvány egyenlő a nyilvános jótékonyság fogalmával. Az USA adó törvénykönyvének 26 USCA 509 része irányítja a magán alapítványokat, míg a nyilvános jótékony célú szervezetek a 26 USCA 501(c)(3) irányítása alá esnek. Közösségi Alapítványok vagy Közalapítványok A közösségi alapítványok a polgári társadalom eszközei, amiket közadományok gyűjtésére terveztek egy megfelelően koordinált befektetés és adomány-létrehozó létesítmény javára, amit elsősorban egy adott hely társadalmi javulására tűztek ki célul. Más szóval, egy közösségi alapítvány olyan, mint egy nyilvános alapítvány. Ez a fajta alapítvány a kormányzás és az adományok tekintetében közösségi reprezentációt, ábrázolást igényel arra vonatkozóan, hogy javítsa, fejlessze a közösséget. Gyakran találkozhatunk olyan várossal, aminek van egy olyan közösségi alapítványa, amelynek a vezetői tanácsa az üzleti, vallási, és egyéb helyi érdekek vezetőit öleli fel. Azoknak az adományoknak, amikhez a közösségi alapítvány így hozzájut, a városban lakó emberek hasznára kellene válniuk. Példaként érdemes említeni a Cleveland Alapítványt. A nyilvánosság gyors bevonása és a közalapítványi felügyelet sokkal inkább a nyilvános jótékony célú szervezetek kategóriába sorolják be az intézményt, mint sem a magán alapítvány kategóriába. Magán Alapítványok A magán alapítványoknak egyetlen jelentős forrásuk van a finanszírozásra vonatkozóan (ezek általában adományok, ajándékok egy családtól, vállalattól vagy társaságtól, a sok forrásból történő alapítás ennél a formánál nem jellemző) és az adományok beszerzését legtöbbjük elsődleges tevékenységként végzi, más jótékony szervezetek vagy egyének részére. Ez sokkal jellemzőbb, mint a jótékony programok közvetlen szervezése vagy üzemeltetése, vagy a közvetlen segítségnyújtás. Amikor

4 egy személy vagy egy vállalat alapít egy privát alapítványt, legtöbbször az alapító személynek a családtagjai vagy a vállalat vezetői lesznek a vezető tanács tagjai. Ez korlátozza a privát alapítvány nyilvános és alapos vizsgálatát, ami kedvezőtlen bánásmódot idéz elő összehasonlítva a közösségi alapítványokkal. E különbség a bánásmód tekintetében, - összehasonlítva a nyilvános jótékonysági intézményekkel, beleértve a közalapítványokat is -, az alábbiakban nyilvánul meg: (a) az alapítványnak minden évben ki kell fizetnie a nyeresége 5 százalékát, míg a nyilvános intézménynek nem; (b) egy nyilvános intézmény segítője nagyobb adókedvezményeket kap, mint egy magán alapítványt támogatóé; (c) egy nyilvános jótékonysági szervezetnek össze kell gyűjtenie az éves kiadásainak legalább 10 százalékát a közösségtől azért, hogy további adómentességet élvezhessen, amíg egy alapítványnak nincs ilyen lehetősége. Az adózási célokat tekintve különböző magán alapítványok léteznek az Egyesült Államokban. A kardinális különbség a tevékenységi és az adományokat létrehozó alapítványok között van. A tevékenységi alapítványok, mint pl. a Wikimedia Alapítvány, arra használják az adottságukat, hogy közvetlenül megvalósítsák céljaikat. Az adományokat létrehozó alapítványok, mint pl. a Rockefeller Alapítvány, arra használják adottságukat, hogy másik szervezeteknek szerezzenek adományokat, ami az alapítvány célkitűzéseit közvetett módon hajtja végre. A tevékenységi alapítványok kedvező adóbánásmóddal rendelkeznek néhány területen, beleértve, hogy a bevételük nagy részét az adományozó egyének adományai adják, és engedi, hogy az adományokat létrehozó alapítványok bevételei (az adományok) az 5 százalékos minimum megoszlási követelménybe beleszámítsanak. 1.2 Törvényi követelmények Az 1969-es Adó Reform Törvény határozta meg a társadalom azon alapvető szerződés formáját, amit a magán alapítványok részére készítettek. Cserébe a legtöbb adózási kötelezettség alóli felmentett státuszért és az adományozók korlátozott adókedvezményeiért egy magán alapítvány minden évben kifizeti az alapítvány értékének legalább:

5 (a) 5 százalékát, aminek semekkora része sem fordítható bármilyen személy privát hasznára; (b) saját tulajdonban lévő profitorientált üzletek hasznára; (c) a nyilvános éves beszámolók az adatállomány részletezése tekintetében, valamint könyvvizsgálatok hasznára ugyanolyan módon, ahogy az a profitorientált vállalatok esetében; (d) egy sor, egyedülálló további könyvelési követelménynek való megfelelés a nonprofit szervezetek vonatkozásában. Az adminisztrációs és üzemeltetési költségek beleszámítanak az 5 százalékos követelménybe; ezen költségek terjedési skálája széles, egészen a kicsi, személyzet nélküli alapítványoktól kezdve a több mint fél százalék alapítványi értékig, ez utóbbi a nagyobb személyzettel ellátott alapítványok esetében. Különösen sok figyelmet kapnak azon kongresszusi javaslatok, amelyek ezeket a költségeket szándékoznak kivenni a kifizetési követelményekből, akkor amikor a fellendülési időszakok tartanak, és az alapítványok komoly befektetésekhez jutnak, ezáltal sokkal nagyobb pénzeket fizetnek vissza, mint 5 % (pl. a 1990-es évek végén); a folyamat jellemzően hanyatlik, amikor alapítványok zsugorodnak egy kedvezőtlen piaci időszakban (a 2001-es és a 2003-as évek ilyenek voltak). 1.3 A mentális vagy testi fogyatékkal élőket segítő alapítványok rövid története A második világháborúból, majd a vietnámi háborúból hazatérő megannyi maradandó sérülést szenvedett veterán szükségét érezte, hogy teljes mértékben megváltozott életében sporttevékenységet folytasson, hogy ezáltal is teljesebbnek érezhesse magát. Számos amerikai mozgássérültek sporttevékenységeit, segítő alapítványt eredetileg ezek a háborút megjárt katonák hozták létre, majd az ő tevékenységüket kiterjesztő, és a mindenkinek teret adó szervezetté nőtték ki magukat az évtizedek folyamán. Az alábbiakban egy olyan személyt emelünk ki, kinek munkássága hatalmas hatással volt az amerikai társadalomra, és akinek nevéhez fűződik a Special Olimpics, azaz a Speciális Olimpia létrehozása.

6 1.3.1 A Kennedy-hatás Eunice Kennedy Shriver volt az a nő, aki megalapította az Egyesült Államokban a Speciális Olimpiát. Ő egy olyan fáradhatatlan szószóló volt, aki életét a szellemi sérült embereknek szentelte. Az 1950-es évek végén és az 1960-as évek elején rengeteg olyan intézményt látogatott meg az egész országban, ahol intellektuális betegségekkel küzdő embereket kezeltek tapasztalata pedig nem volt más, mint a teljes döbbenet, ahogy ezekkel az emberekkel bántak. Hitte, hogy ha ugyanazokat a lehetőségeket kapják meg ezek a beteg emberek, mint bárki más, úgy felszínre kerülhet tehetségük, amelyben általában senki sem hitt. Shriver látomását tett követte, és 1962-ben szellemileg sérült gyermekeket hívott meg a Shriver Táborba, mely nyári tábort a saját kertjében alakította ki, hogy felfedezze képességeiket sokféle sport- és fizikai tevékenységen keresztül. A Shriver Tábor koncepciója melyben szellemileg sérült emberek ismerhetik fel saját képességeiket a növekedésre és fejlődésre a sportokon keresztül terjedni kezdett, és júliusában megrendezték az első Nemzetközi Speciális Olimpiai Játékokat Chicago-ban (Illinois állam USA). A chicago-i Speciális Olimpia egy nagyon alapvető tényt bizonyít, mégpedig azt a tényt, hogy a kivételes gyerekek gyerekek mentális sérüléssel kivételes atléták lehetnek, azt a tényt, hogy a sporton keresztül ezek a gyerekek felismerhetik képességeiket a növekedésre mondta Shriver az olimpia megnyitó ünnepségén, ahol egy új nemzeti programot is a Speciális Olimpiát bejelentett, amely az intellektuális betegségekkel küzdő embereknek ad lehetőséget játszani, lehetőséget versenyezni és egy lehetőséget a fejlődésre. Mely egy nő látomásaként kezdődött, fejlődése során a Speciális Olimpiává nőtte ki magát egy olyan globális mozgalommá, mely ma közel 200 nemzet 3 millió szellemileg sérült emberét szolgálja a világon. Előzmények

7 Az 1921-ben született Eunice Mary Kennedy szociológia szakon végzett a Stanford Egyetemen, majd tanulmányai után a kormány Különleges Háborús Ügyeinek Osztályán helyezkedett el ben szociális munkásként dolgozott egy Nyugat- Virginiai női fegyházban, a következő évben pedig a chicago-i fiatalkorúak ügyeivel foglalkozó bíróság munkatársa volt ben vette át a Joseph P. Kennedy Jr. Alapítvány vezetését. Az 1946-ban alapított szervezetet a fiatalabb Joseph P. Kennedy emlékére hozták létre aki a 9 testvérből a legidősebb fiú volt, és akit a II. Világháborúban öltek meg és két fő célja volt: felkutatni az intellektuális betegségek megelőzésének lehetőségét ezek okainak beazonosítása által, illetve azon eszközök fejlesztése, amelyekkel a társadalom a szellemi fogyatékos emberekkel bánik. Az út kikövezése Shriver vezetése alatt az Alapítvány rengeteg jelentős változáson, fejlődésen ment keresztül, beleértve az 1961-ben alapított Kennedy Elnök Bizottságát a Mentális Retardációért, a Gyermek-egészségügyi Nemzeti Intézmény továbbfejlesztését 1962-ben, a szellemi fogyatékossággal foglalkozó központok létrehozását az összes Egyesült Államokbeli nagy orvosi egyetemeken 1967-ben, a Speciális Olimpia életre hívását 1968-ban, az orvosi etika oktatására megalkotott fő központokat a Harvard és Georgetown Egyetemeken 1971-ben, a Gondoskodó Társadalom koncepciójának megalkotását a tizenévesek gyermekei közötti szellemi fogyatékosság leredukálására 1981-ben, 16 Gondoskodó Társadalom Modell Központ létrehozását 1982-ben, és a Gondoskodó Társadalom program létrehozását 1200 állami és privát iskolában 1990 és 2006 között. Shriver számtalan díjat, kitüntetést, tiszteletbeli diplomát kapott számos kormányzati hivataltól és egyetemektől is. Eunice Kennedy Shriver augusztus 11-én hunyt el.

8 2. Amerikai és kanadai mozgássérültek sporttevékenységeit előmozdító alapítványok tevékenységei, azok hatásai, pénzügyi életük 2.1 Az alapítványok által biztosított sportlehetőségek egészségügyi és társadalmi hatásai Amerikában mind több és több sérült gyermek sportol és vesz részt szabadidős tevékenységekben, és egyre több mozgássérült fiatal atléta csinálja azt, amiről egykor úgy gondolták, hogy lehetetlen. Ennek egyik oka az, hogy növekszik a fogyatékos gyerekeknek kialakított szórakoztató és sportolási lehetőségek száma. Különleges berendezéseket fejlesztettek ki különböző sportokhoz, mint például a biciklizés, vízsíelés, síelés és még a hoki is -, valamint a Paraolimpia és más szervezett versenyeken, mint az Amerikai Amputáltak Futball Egyesülete és az Amerikai Mozgássérült Atléták Versenyén lehetőségük van a mozgássérülteknek, hogy versenyezzenek más emberekkel, akiknek ugyanazok a képességeik és korlátaik vannak. Az Emory Egyetem és a Georgia-i Egyetem által készített 1998-as tanulmány szerint, melyet az Adaptált Sport Programok Amerikai Egyesületének internetes oldalán hoztak nyilvánosságra, azok a gyerekek, akik sportolnak, erősebbek lesznek, javul a koordinációjuk és rugalmasságuk. Ezen felül a szülők és tanárok arról is beszámoltak, hogy a gyerekek sokkal kevésbé lehangoltak, és gyakran javul, fejlődik viselkedésük, tanulmányi eredményeik, és szociális kapcsolataik. A tanulmány szintén beszámolt arról, hogy sok szülő jegyezte meg a másodlagos egészségügyi komplikációk csökkenését, mivel gyerekeik kevésbé folytattak ülő életmódot. Dr. William J Schiller, a Fizikai Aktivitás és Mozgássérültek Nemzeti Központjának társigazgatója és technikai koordinátora sok időt fordít a tanárok, a szülők és a mozgássérültek oktatására, a sport és a rekreációs tevékenységek hasznát illetően. A Központ által nyújtott szolgáltatások közül az egyik a szülők értesítése minden, a területükön megszervezésre kerülő rekreációs programról. A fókuszban a másodlagos egészségügyi problémák csökkentése áll: túlsúlyosság, magas

9 vérnyomás, cukorbetegség, depresszió. Az ennek érdekében végzett gyakorlatok elősegítik a rugalmasságot, fejlesztik a mozgató idegek kontrollálását, a társadalmi kapcsolatokat, és csökkentik a gyógyszerezések szükségességét. A társigazgató szerint a testnek szüksége van bizonyos mennyiségű tevékenységre, hogy optimálisan működjön. A szövetségi jognak megfelelően, a fogyatékos gyerekeknek joguk van részt venni szervezett sportokban, testnevelés órákon és rekreációs programokon, hacsak jelenlétük nem jelent veszélyt sem magukra, sem másra nézve, de sok közösség és iskola csak lassan reagált a különleges gyerekek szükségleteire. Ez egy lassú folyamat volt, míg ők is részt vehettek sport- és iskolai programokban. Sok esetben non-profit szervezetek, állampolgári csoportok és különböző üzleti csoportosulások veszik saját kezükbe a szervezést, így biztosítva, hogy minden gyereknek alkalma nyíljon a részvételre. Például, a West Palm Beach-i (Florida) Golf Alapítvány Gyermekeknek építi az ország első golf oktatási parkját fogyatékos gyerekeknek. Az arkansasi Horton Lábkorrekciós Laboratórium öt éve szponzorál sérült gyerekeknek egy Horgászás a Kikötőben elnevezésű eseményt. Önkéntesek szolgáltatják az instrukciókat, osztják ki az ingyenes ebédeket és a trófeákat. A vállalat büszkén számolt be arról, hogy ebben az évben több mint negyven gyerek körülbelül 50 kg harcsát fogott már ki. Ezek a választók által tett erőfeszítések, mikor már ilyen széles körben elterjedtek, kormányzati segítséget és finanszírozást generálnak. Ehhez a módszerhez folyamodnak, hogy a kormány lépéseket tegyen, ez hívja fel az emberek figyelmét a kormányban. Judy Miller, a Gillette Gyermekek Speciális Egészségügyi Gondozási Központ igazgatója szerint a közösségi részvétel valóban fontos a hölgy továbbá egy olyan deréktól lefelé bénult lánynak is az anyja, aki úszóversenyeken vett részt. Az adaptált sportokban és rekreációs tevékenységekben való részvétel nagyon sokféle tevékenységet és lehetőséget foglal magába a Gillette munkatársai szerint. A Gilette egy regionális egészségügyi centrum mozgássérült gyerekeknek, serdülőknek és felnőtteknek a minnesotai St. Paul-ban. Bárkinek találnak megfelelő sporttevékenységet, akár halmozottan sérülteknek is.

10 Az adaptált sportok nevezik alkalmazkodó sportoknak is - azok a tevékenységek, amikben a felszereléseket és a szabályokat úgy módosították, hogy a fogyatékos emberek is részt vehessenek benne. Például az ülő röplabdában a játékosok a földön ülnek egy kisebb pályán, amin alacsonyabb háló van, vagy pl. a rokkantteniszben a labda kétszer pattanhat egy helyett. Az Amerikai Mozgássérült Sport Központ Nyugati Egyesülete mely az Amerikai Mozgássérült Sport Központ 85 egyesületének egyike, e szervezet pedig a nemzet legnagyobb, non-profit, sok sportot magába foglaló, sokféle betegséggel foglalkozó szervezete - nyári és téli programokat is ajánl. Ezen tevékenységek között van kempingezés, vitorlázás, kajakozás, snow boardozás, hómotorozás, kerékpározás az egész családnak, csónakázás, hegyi biciklizés és horgászás. Önkéntes, profi golfjátékosok tanítják a mozgássérülteket. Kalifornia állam adományaiból és a helybeli négykerekű-rajongók önkéntes segítségével a Központ négykerekű kalandokat is ajánl. Az Adaptált Sport Szövetség egy non-profit vállalat, melynek központja a Colorado-i Durango-ban található, és szintén az Amerikai Mozgássérült Sport Központ egyik tagja. A Szövetség egész napos alpesi kalandsíelést, hódeszkázást, vadvízi evezést, tengeri kajakozást, túrázást, horgászást, vitorlázást és kenuzást szervez. Bizonyos tekintetben Kanada az Egyesült Államok előtt jár a mozgássérülteknek nyújtott sportlehetőségek terén. Kanadában több iskola és sportegyesület engedélyezi, hogy az egészséges és a mozgássérült emberek egy csapatban játszhassanak, mely erősebb befogadóképességről és kisebb szegregációról tanúskodik. Legyen szó bármilyen tevékenységről, amikor az iskolák és a sportegyesületek automatikusan elkülönítik a fogyatékos atlétákat a nem fogyatékosoktól, mindjárt sokkal kevesebb sporttevékenységet tudnak nekik biztosítani, hiszen kevesebben vannak. Egy amerikai rekreációs specialista szerint azonban a társadalomnak tudnia kell, hogy a gyerek az gyerek, függetlenül attól, hogy fogyatékkal élő vagy sem. A mozgássérült gyerekek szüleinek pedig ugyanazok az álmai és a vágyai, mint az egészséges gyerekek szüleié, és felismerik, hogy gyermekük rekreációs

11 tevékenysége ugyanolyan jó hatással bír rájuk nézve, mint a nem fogyatékos gyerekeknél. A közösen eltöltött szabadidő pedig az egészséges gyerekekre is pozitív hatással van, mélyíti elfogadókészségüket, és ez az új viselkedésbeli változás mindennapi életükre is kihatással van. Az Amerikai Mozgássérült Sport Központ (DS USA) egy nemzeti non-profit szervezet, melyet 1967-ben alapítottak mozgássérült vietnámi veteránok a háború sérültjeinek szolgálatára. Mára országszerte kínálnak sport rehabilitációs tevékenységeket minden maradandó fogyatékkal élő embernek. Ilyen tevékenységek a síelés, vízi sportok, téli és nyári versenyek, fitnessz és speciális sportesemények megrendezése is. A Központ egy olyan hálózatot hozott létre az országban, amely közösségi alapú, és mindegyik tag egyesület sokféle rekreációs programot kínál. Mindegyik egyesületi csoport maga alakítja ki napirendjét és tevékenységi körét. Mint az Egyesült Államok Olimpiai Bizottságának tagja, a Központ versenyeket és tréning táborokat is szervez, hogy felkészítse és kiválogassa a Nyári és Téli Paraolimpiára, az Egyesült Államok színeiben küldött versenyzőket. E tevékenységükért az Egyesült Államok Olimpiai Bizottsága szponzorálja őket. Az olimpiai felkészítés mellett számos egyéb programmal is rendelkeznek, úgymint az iraki és afganisztáni harcokban megsebesült és mozgássérültté vált katonáknak szervezett sport tevékenységek, fiatalok sport tevékenységeinek tanácsadói programja, melynek célja, hogy minél több fiatal sportoljon, illetve hogy erősítse minden ember között, legyen az egészséges vagy fogyatékos, a szociális kapcsolatokat e tanácsadói tevékenységen keresztül. 2.2 Alapítványok és tevékenységeik, missziójuk és pénzügyi hátterük Az NSCD (Mozgássérültek Nemzeti Sportközpontja) 1970-ben kezdte működését. Eleinte csak a Denveri Gyermekkórház amputált kis betegeinek szervezett egy alkalmas síoktatást, ma már azonban a világ egyik legnagyobb szabadtéri terápiás rekreációs ügynöksége. Minden évben több ezer gyermeknek és felnőttnek legyen szinte bármilyen fizikai, kognitív, érzelmi vagy viselkedésbeli betegsége tartanak számos nyári és téli sport tevékenységet a speciálisan felkészített oktatók, a szervezet saját különlegesen kialakított sportfelszereléseit használva. Az NSCD

12 küldetésének tekinti, hogy minőségi sporttevékenységeket és terápiás szabadidős elfoglaltságot nyújthasson ezeknek a sérült embereknek, mely programok pozitívan hatnak életükre, személyiségükre, és nem csak különböző sportokkal ismerkedhetnek meg, hanem ezeken keresztül saját magukat is megismerhetik. Programjaikat kórházak, elmegyógyintézetek, iskolák, felnőttgondozási központok, családok és egyéb szervezetek is látogatják. Minden évben a sokféle sportversenyen kívül kulináris fesztiválokat és koncerteket is szerveznek. A tagdíjak, a részvételi díjak, a kiskereskedelmi eladások az NSCD bevételeinek mindössze 17%-át adják, a maradék 83% pedig filantróp ajándékokból, adományokból, különböző eseményekből és szponzoradományokból folyik be. A CWSA (Kanadai Kerekesszékes Sport Egyesület) 1967-ben szerveződött nonprofit egyesület kerekesszékes atléták képviseletére, kiválóságok támogatására, valamint a kanadaiak kerekesszékes sportolási lehetőségeinek fejlesztésére. Bevételeik növelésére különféle sportkiadványokat publikálnak, könyveket, DVD-ket adnak ki, illetve létrehoztak egy ún. Vásárlók Optimum Program -ot, melynek keretében az egyik kanadai gyógyszertár hálózat pontgyűjtő-kártyáján a bármilyen vásárló által gyűjtött pontokat a kártyatulajdonos részben vagy teljes mértékben felajánlhatja a CWSA részére, aki ezekből a pontokból olyan nélkülözhetetlen gyógyszerészeti és étrendkiegészítő termékeket vásárol, melyekre atlétáinak a hazai és nemzetközi eseményeken szükségük van. Az NCSCD (Fővárosi Mozgássérültek Nemzeti Sport Tanácsa) 1983-ban, a kanadai Ottawa-ban alakult önténtes alapon működő szervezet mozgássérültek sportlehetőségeinek támogatására. Minden évben megrendezik jótékonysági pénzgyűjtő eseményüket, a Wheel-A-Thont, amely családokat, érdeklődőket és atlétákat hoz össze az aktív élet megünneplésére. A működésükhöz, oktatáshoz stb. szükséges pénzt továbbá vásárok, helyi szabadidős események, vidéki és közösségi versenysorozatok megrendezéséből generálják. Természetesen léteznek csak egy bizonyos sportcsaládot felölelő szervezetek is, mint például a kanadai VASS (Vancouver-I Adaptív Hósportok), mely a Grouse, Seymour és Cypress hegyekben folytat sí és snowboard tevékenységet

13 mozgássérültek részére. A VASS is egy olyan non-profit társaság, melyet elhivatott önkéntesek működtetnek, és amely önkéntesek adják az igazgatótanács, a program koordinátorok, az oktatók és az ügyintézők csapatát. Programjaikat diákoknak alakították ki, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Saját, különlegesen kialakított felszereléssel rendelkeznek, oktatóik pedig mindannyian bizonyítvánnyal rendelkező, a mozgássérült gyerekek különleges oktatási módszereit alkalmazó tanárok. Az 1974 óta működő szervezet a helyi közösség üzleti kapcsolatain, klubokon, alapítványokon keresztül jött létre privát adományokból és pénzgyűjtési kezdeményezésekből. A VASS minden egyes tevékenységére önkénteseket toboroz és foglalkoztat, úgy mint: - sí- és snowboard oktatók, - bizottsági tagok (pl. adománygyűjtés, marketing, önkéntesek menedzsmentje, website, felszerelés stb.) - szociális események koordinálása, - egyszeri feladatok (pl. eseményeken való részvétel a VASS-t képviselve, előadás tartása, egy esemény megszervezése stb.) Mindezen önkéntes munkát természetesen honorálnak, mégpedig az alábbi módokon: - minden önkéntes egy államilag elfogadott CADS (Kanadai Mozgássérült Sísport Egyesület) bizonyítványt kap, - kedvezményes áron vehetnek részt a munkájukat érintő tanfolyamokon, - kéthetente ingyenesen vehetnek részt sí vagy snowboard tanfolyamokon, hogy tovább képezhessék magukat, - részt vehetnek az év végi partin és más szociális eseményeken, - lehetőséget kapnak, hogy segíthessenek másokon azáltal, hogy bevezetik őket a hósportok és a hegyi élet izgalmas világába, miközben maguk is jól szórakoznak, - lehetőségük nyílik arra, hogy aktív életre vágyó emberekkel dolgozhassanak, és új kapcsolatokat teremthessenek Jövedelmek és kiadások

14 Érdekességképpen az alábbiakban közzétesszük egy kis amerikai közösség által létrehozott non-profit, jótékony célú alapítvány, az SDS (Shasta Mozgássérült Sportok) 2008 évi pénzügyi kimutatását. Az alapítványt a Shasta hegyi közösség egy szabadidős sportok iránt lelkesedő csoportja hozta létre közösségük és régiójuk speciális szükségleteket igénylő honfitársaik sporttevékenységeinek segítésére. Shasta DS/USA Bevételek és Kiadások 2008 (USD) 1. Negyedév 2. Negyedév 3. Negyedév 4. Negyedév Összesen BEVÉTELEK Adományok 164, , , ,85 Pénzgyűjtés , ,00 Segélyek 5700, ,00 Tagdíjak ,00 TELJES BEVÉTEL 6534,50 700,00 674, , ,85 KIADÁSOK Bankköltségek ,3 16,3 Egyesületi illetékek Felszerelés 4767, , , ,75 Iktatási illetékek Üzemanyag , ,01 Adománygyűjtési program Biztosítás , Postai költségek Marketing 63,81 84,94 283,97 158,9 591,62 Kézbesítések 0 50, ,62 Programok , ,14 Ingatlanadó , ,32 Telefon 112,75 117,67 161,48 76,13 668,03 TELJES KIADÁS 4943, ,23.637, , ,79 TOTAL 1590, ,23-637, ,17 574,06 Láthatjuk, hogy a bevételek legnagyobb részét (állami) segélyek, adományok és gyűjtésből származó összegek adják. Kisebb bevételt jelentenek a tagdíjak, melyek mértékét és fajtáit egy másik alapítványon keresztül részletezzük a továbbiakban.

15 Ez az alapítvány pedig a fentiekhez képest egy fiatal, a 2000-ben létrehozott kaliforniai DSES (Kelet-Sierra-i Mozgássérült Sportok), mely tevékenységében a többiekhez nagyon hasonló, azaz téli és nyári, egészéves szabadtéri sportlehetőségeket biztosít mind gyerekeknek, mind felnőtteknek, egyénileg és csoportosan is, saját régiójukban. Egyéniek azonban abban, hogy éves önkéntes diákokat is kiképeznek tinédzserek oktatására. Az alapítvány es éves egyéni tagdíja 40 USD, a csoportos/családi pedig 70 USD volt, mely összeget levonják az első tanóra vagy edzés árából. A 2,5 órás tanórák, edzések délelőtt és délután folynak, és egységesen 75 USD az alkalmankénti ára, mely tartalmazza az oktatói jelenlétet, instrukciókat, felvonó jegyet és a felszerelést. A DSES alábbi kimutatása pedig az egyértelműen évről-évre egyre növekvő érdeklődést és részvételt bizonyítja.

16 2.3 Összegzés Hatások Mindenki számára nyilvánvalóak a sport jótékony hatásai a testi-lelki egészségre, harmóniára, és nemkülönben igaz ez a tény a mozgássérült emberekre is. Sőt, őrájuk talán még fokozottabban, hiszen a sport elsődlegesen a testedzésről szól, mely egy fizikai betegséggel, testi hibával élőnek még nagyobb kihívást jelent, ezáltal a sikereket még intenzívebben élhetik meg, az örömérzet, a boldogság és a siker pedig pozitívan hat fizikai állapotukra, javulást eredményezhet egészségükben, illetve mentális és lelki síkon is kedvező változásokat hoz, ami által az egyén önképe és önértékelése kiegyensúlyozottá, szociálisan pedig nyitottabbá válik, és ösztönzést kap a további fejlődésre. Az egészséges szülőkre, oktatókra, a mozgássérültekkel együtt tanuló, sportoló emberekre is építőleg hat a közös munka, amin keresztül ők is változáson mennek át, elfogadóbbá válnak a mozgássérültekkel, a mássággal szemben Tevékenységek A fentiekben felsorolt alapítványok hozzávetőlegesen mindannyian mindenféle sportok színes kavalkádját biztosítják és oktatják a szinte bármilyen jellegű testi fogyatékossággal élőknek. Számtalan téli és nyári szabadidős tevékenységre adnak lehetőséget a hósportoktól kezdve a vízi és kerekesszékes, lovas és labdás játékokig, falmászástól a túrázásig amelyekhez különlegesen kialakított eszközöket is nyújtanak, oktatóik pedig okleveles, professzionálisan képzett szakemberek. Mint sporttevékenységgel foglalkozó non-profit társulások, természetesen sportversenyeket is rendeznek helyi és magasabb szinteken is, a kvalifikált, profi sportolókkal rendelkező egyesületek pedig az olimpiára való felkészítésben is szerepet vállalnak A tevékenységet elősegítő pénzügyi és emberi háttér

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL STRATÉGIA (2012 2018)

VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL STRATÉGIA (2012 2018) VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL STRATÉGIA (2012 2018) Szabadka, 2012.április 1 Készítette a Regionális Tudományi Társaság a Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Civil Szövetség megbízásából, a Bethlen Gábor

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Havas Péter: A választási kampányok költségeinek szabályozása Nagy-Britanniában

Havas Péter: A választási kampányok költségeinek szabályozása Nagy-Britanniában Havas Péter: A választási kampányok költségeinek szabályozása Nagy-Britanniában Nagy-Britannia egyike azoknak az országoknak, amelyek sokáig a párt- és választás-finanszírozás legegyszerűbb szabályozási

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN 2 0 0 4 A kötet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat megbízásából készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Európai Integrációs Irodájának

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország Egyesült Nemzetek CRPD/C/HUN/CO/1 Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény Kapják: általános JAVÍTOTT, SZERKESZTÉS NÉLKÜLI VÁLTOZAT 2012. szeptember 27. Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI Civil_Szemle_2012_1_beliv 3/6/12 5:32 AM Page 23 A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN MA GYAR OR SZÁ GON fókuszban a civil/nonprofit szervezetek Reisinger Adrienn Témafelvetés Tanulmányom

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben 2 Tartalom Sokszínű Szervezet TOP 10 díj Sokszínű Szervezet TOP 10 díjazottak Jó gyakorlatok a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására 5 7 17 Sokszínű

Részletesebben

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN "Az önkéntesek fantasztikus újítók. Ezért lelkünk rajta,ha nem vesszük munkájukat komolyan. De ne felejtsük el, mindannyian sokat tanulhatunk egymástól." Elisabeth Hoodless (1997), Igazgató, Community

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról m o n o g r á f i a 5 Európát a gyermekekért, a gyermekekkel Építsük Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának

Részletesebben

EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM

EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM EURONEWS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁRÓL 20. SZÁM E SZÁM TARTALMÁBÓL ÜZENET AZ IGAZGATÓTÓL... 2 BÚCSÚ AZ ÜGYNÖKSÉG FŐÉPÍTÉSZÉTŐL... 3 ÚJ ELNÖKE VAN AZ ÜGYNÖKSÉGNEK... 3 AZ EURÓPAI ÜGYNÖKSÉG

Részletesebben

Az Európai Parlament

Az Európai Parlament Az Európai Parlament 2 Tartalomjegyzék Üdvözöljük az Európai Parlamentben! 3 Az Európai Parlament Önért dolgozik 5 Jó kezekben az európai költségvetés 11 A szabadságjogok és a demokrácia őre 17 Az Európai

Részletesebben

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Mgr. Lakatos Andrea Radomszki Lászlóné Projekt koordinátor Juga Aliz

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

KORAI FEJLESZTÉS. Előrelépés és eredmények 2005 2010

KORAI FEJLESZTÉS. Előrelépés és eredmények 2005 2010 KORAI FEJLESZTÉS Előrelépés és eredmények 2005 2010 KORAI FEJLESZTÉS ELŐRELÉPÉS ÉS EREDMÉNYEK 2005 2010 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Az Európai Ügynökség

Részletesebben

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG R o m a g y e r m e k e k a m a g y a r g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r b e n Fenntartott érdektelenség Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Köszönetnyilvánítás Ez a kézikönyv a CoESS (Biztonsági Szolgáltatók Európai Szövetsége)

Részletesebben