Fogyatékkal élők sporttevékenységeit segítő alapítványok az USA-ban, Kanadában és hazánkban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fogyatékkal élők sporttevékenységeit segítő alapítványok az USA-ban, Kanadában és hazánkban"

Átírás

1 Fogyatékkal élők sporttevékenységeit segítő alapítványok az USA-ban, Kanadában és hazánkban 1. A tengeren túli alapítványokról általánosságban Egy alapítvány az Egyesült Államokban egyfajta jótékonysági szervezet. Azonban, az Internal Revenue Code (az állami jövedelem-bevétel törvénykönyve az országon belül) megkülönböztet privát alapítványokat (melyek általában egy egyén, család vagy egy társaság által létrehozott alapítványok) és nyilvános jótékonysági intézményeket (olyan közösségi alapítványok vagy egyéb non-profit csoportok, melyek a nagyközönségtől jutnak pénzhez). A magánkézben lévő alapítványok több megszorítás elszenvedői és kevesebb adókedvezményhez jutnak, mint a nyilvános jótékonysági intézményeknek pl. közösségi alapítványok. 1.1 Rövid történelmi áttekintés Az aranykor két leghíresebb emberbarátja volt az úttörője annak a magas fokú emberszeretetnek, aminek a mai modern pillérjei az alapítványok: John D. Rockefeller és Andrew Carnegie. Mindkét üzletember magánvagyont halmozott fel az akkor még bizonyos fokig ismeretlen jogdíjak figyelmen kívül hagyásával, majd későbbi éveikben úgy döntöttek, hogy vagyonuk nagy részét elajándékozzák. Carnegie vagyona zömét egyszeri ajándékok formájában könyvtárak és múzeumok létesítésére fordította. Rockefeller követte a példát (különösen említésre méltó a Chicago-i Egyetem felépítése), de ezt követően vagyona közel felét a Rockefeller alapítvány létrejöttére fordította. Messze a legnagyobb, jótékony adományozásra született magán alapítvány volt abban az időben a Rockefeller Alapítvány, amely az első széles körben megismert példaként is szolgált az akkori alapítvány fajták között: egy állandó jótékony segélyező entitás, amely a kormány bármilyen szintje által történő közvetlen beavatkozás nélküli. Időközben 1914-ben, Fredrick Goff, egy jól ismert bankár a Cleveland Trust cégnél arra törekedett, hogy kiküszöbölje a szervezett emberbarátság holtkezét és létrehozta az első közösségi alapítványt Cleveland-ben. Létrehozott egy olyan vállalat strukturált alapítványt, ami közösségi adományokat tudott hasznosítani

2 készséges és megfelelően érzékeny módon. Az alapos, tüzetes irányítás és vizsgálatok a nyilvánosság un. élő kezében testesültek meg, ellentétben a privát alapítványok alapítóinak, un. holtkezével. A második világháború végétől kezdve az Egyesült Államok magas felső jövedelemadó-arányai, alapítványok és bizalmi érdekszövetkezetek létrejöttét ösztönözték, amelyek közül sok adómenedékként szolgált. Harry S. Truman elnök nyilvánosan felkarolta e kérdést 1950-ben, aminek eredményeként az év későbbi részében a szövetségi törvénynek új szakasza született, ami újfajta szigort és definíciót hozott a gyakorlatba. A törvényi szabályozás nem volt túl részletes az adótól mentes alapítványokat illetően, az viszont nyilvánvaló tény, hogy az évtized hátralevő részében a pénzügyi tanácsadók az alapítványt mint adó-menedék modellt fogják továbbra is propagálni a vagyonos családok és személyek felé. Az 1960-as évek folyamán több kísérlet folyt egy teljesebb reform véghezvitelére, ami az 1969-es Tax Reform Act-ben (adó reform törvény) érte el csúcspontját, és ez irányító törvényhozás maradt az Egyesült Államokban. Alapítványi fajták Egy alapítvány az Egyesült Államokban nem rendelkezik különleges jogi státusszal (nem úgy, mint a részvénytársaságok, jegyzett cégek), így bármely szervezet beleveheti nevébe az alapítvány angolul foundation - szót anélkül, hogy bármilyen jótékonysági tevékenységet vagy annak bármely fajtáját végezné. A különbség a jótékony szervezetek és a non-profit szervezetek között az alábbi részben kerül kidolgozásra. Az Internal Revenue Code (Állami Adónemek Törvénykönyve) sokféle olyan nonprofit szervezetet határoz meg, melyek nem fizetnek adót a bevételük után. Azonban, kizárólag a jótékony szervezetek kaphatnak adóból leírható hozzájárulást és kerülhetik el, hogy tulajdon- és forgalmi adót fizessenek. Például: egy adományozó megkapná adó jóváírását azért az adományért, pénzért, amit egy helyi népkonyhának adott, ha a szervezet 501(c)(3) szervezetként van nyilvántartva, de azért például nem, ha a Nemzeti Kosárlabda Egyesületnek adna pénzt, még akkor sem, ha ez az egyesület egy non-profit szervezet. Emellett, sem egy nyilvános jótékonykodás, sem egy alapítvány nem fizethet vagy vehet részt pártpolitikai

3 tevékenységben, hacsak nem lemond az adózástól felmentett státuszáról, beleértve a bármely nemű adóból leírhatóság érvénytelenítését is az adományozóra vonatkozóan, a lemondás vagy visszavonás dátumát követően. Az adómentes jótékony szervezetek a következő két kategóriába tartoznak: nyilvános jótékonysági intézmények és magán alapítványok. Egy közösségi alapítvány egyenlő a nyilvános jótékonyság fogalmával. Az USA adó törvénykönyvének 26 USCA 509 része irányítja a magán alapítványokat, míg a nyilvános jótékony célú szervezetek a 26 USCA 501(c)(3) irányítása alá esnek. Közösségi Alapítványok vagy Közalapítványok A közösségi alapítványok a polgári társadalom eszközei, amiket közadományok gyűjtésére terveztek egy megfelelően koordinált befektetés és adomány-létrehozó létesítmény javára, amit elsősorban egy adott hely társadalmi javulására tűztek ki célul. Más szóval, egy közösségi alapítvány olyan, mint egy nyilvános alapítvány. Ez a fajta alapítvány a kormányzás és az adományok tekintetében közösségi reprezentációt, ábrázolást igényel arra vonatkozóan, hogy javítsa, fejlessze a közösséget. Gyakran találkozhatunk olyan várossal, aminek van egy olyan közösségi alapítványa, amelynek a vezetői tanácsa az üzleti, vallási, és egyéb helyi érdekek vezetőit öleli fel. Azoknak az adományoknak, amikhez a közösségi alapítvány így hozzájut, a városban lakó emberek hasznára kellene válniuk. Példaként érdemes említeni a Cleveland Alapítványt. A nyilvánosság gyors bevonása és a közalapítványi felügyelet sokkal inkább a nyilvános jótékony célú szervezetek kategóriába sorolják be az intézményt, mint sem a magán alapítvány kategóriába. Magán Alapítványok A magán alapítványoknak egyetlen jelentős forrásuk van a finanszírozásra vonatkozóan (ezek általában adományok, ajándékok egy családtól, vállalattól vagy társaságtól, a sok forrásból történő alapítás ennél a formánál nem jellemző) és az adományok beszerzését legtöbbjük elsődleges tevékenységként végzi, más jótékony szervezetek vagy egyének részére. Ez sokkal jellemzőbb, mint a jótékony programok közvetlen szervezése vagy üzemeltetése, vagy a közvetlen segítségnyújtás. Amikor

4 egy személy vagy egy vállalat alapít egy privát alapítványt, legtöbbször az alapító személynek a családtagjai vagy a vállalat vezetői lesznek a vezető tanács tagjai. Ez korlátozza a privát alapítvány nyilvános és alapos vizsgálatát, ami kedvezőtlen bánásmódot idéz elő összehasonlítva a közösségi alapítványokkal. E különbség a bánásmód tekintetében, - összehasonlítva a nyilvános jótékonysági intézményekkel, beleértve a közalapítványokat is -, az alábbiakban nyilvánul meg: (a) az alapítványnak minden évben ki kell fizetnie a nyeresége 5 százalékát, míg a nyilvános intézménynek nem; (b) egy nyilvános intézmény segítője nagyobb adókedvezményeket kap, mint egy magán alapítványt támogatóé; (c) egy nyilvános jótékonysági szervezetnek össze kell gyűjtenie az éves kiadásainak legalább 10 százalékát a közösségtől azért, hogy további adómentességet élvezhessen, amíg egy alapítványnak nincs ilyen lehetősége. Az adózási célokat tekintve különböző magán alapítványok léteznek az Egyesült Államokban. A kardinális különbség a tevékenységi és az adományokat létrehozó alapítványok között van. A tevékenységi alapítványok, mint pl. a Wikimedia Alapítvány, arra használják az adottságukat, hogy közvetlenül megvalósítsák céljaikat. Az adományokat létrehozó alapítványok, mint pl. a Rockefeller Alapítvány, arra használják adottságukat, hogy másik szervezeteknek szerezzenek adományokat, ami az alapítvány célkitűzéseit közvetett módon hajtja végre. A tevékenységi alapítványok kedvező adóbánásmóddal rendelkeznek néhány területen, beleértve, hogy a bevételük nagy részét az adományozó egyének adományai adják, és engedi, hogy az adományokat létrehozó alapítványok bevételei (az adományok) az 5 százalékos minimum megoszlási követelménybe beleszámítsanak. 1.2 Törvényi követelmények Az 1969-es Adó Reform Törvény határozta meg a társadalom azon alapvető szerződés formáját, amit a magán alapítványok részére készítettek. Cserébe a legtöbb adózási kötelezettség alóli felmentett státuszért és az adományozók korlátozott adókedvezményeiért egy magán alapítvány minden évben kifizeti az alapítvány értékének legalább:

5 (a) 5 százalékát, aminek semekkora része sem fordítható bármilyen személy privát hasznára; (b) saját tulajdonban lévő profitorientált üzletek hasznára; (c) a nyilvános éves beszámolók az adatállomány részletezése tekintetében, valamint könyvvizsgálatok hasznára ugyanolyan módon, ahogy az a profitorientált vállalatok esetében; (d) egy sor, egyedülálló további könyvelési követelménynek való megfelelés a nonprofit szervezetek vonatkozásában. Az adminisztrációs és üzemeltetési költségek beleszámítanak az 5 százalékos követelménybe; ezen költségek terjedési skálája széles, egészen a kicsi, személyzet nélküli alapítványoktól kezdve a több mint fél százalék alapítványi értékig, ez utóbbi a nagyobb személyzettel ellátott alapítványok esetében. Különösen sok figyelmet kapnak azon kongresszusi javaslatok, amelyek ezeket a költségeket szándékoznak kivenni a kifizetési követelményekből, akkor amikor a fellendülési időszakok tartanak, és az alapítványok komoly befektetésekhez jutnak, ezáltal sokkal nagyobb pénzeket fizetnek vissza, mint 5 % (pl. a 1990-es évek végén); a folyamat jellemzően hanyatlik, amikor alapítványok zsugorodnak egy kedvezőtlen piaci időszakban (a 2001-es és a 2003-as évek ilyenek voltak). 1.3 A mentális vagy testi fogyatékkal élőket segítő alapítványok rövid története A második világháborúból, majd a vietnámi háborúból hazatérő megannyi maradandó sérülést szenvedett veterán szükségét érezte, hogy teljes mértékben megváltozott életében sporttevékenységet folytasson, hogy ezáltal is teljesebbnek érezhesse magát. Számos amerikai mozgássérültek sporttevékenységeit, segítő alapítványt eredetileg ezek a háborút megjárt katonák hozták létre, majd az ő tevékenységüket kiterjesztő, és a mindenkinek teret adó szervezetté nőtték ki magukat az évtizedek folyamán. Az alábbiakban egy olyan személyt emelünk ki, kinek munkássága hatalmas hatással volt az amerikai társadalomra, és akinek nevéhez fűződik a Special Olimpics, azaz a Speciális Olimpia létrehozása.

6 1.3.1 A Kennedy-hatás Eunice Kennedy Shriver volt az a nő, aki megalapította az Egyesült Államokban a Speciális Olimpiát. Ő egy olyan fáradhatatlan szószóló volt, aki életét a szellemi sérült embereknek szentelte. Az 1950-es évek végén és az 1960-as évek elején rengeteg olyan intézményt látogatott meg az egész országban, ahol intellektuális betegségekkel küzdő embereket kezeltek tapasztalata pedig nem volt más, mint a teljes döbbenet, ahogy ezekkel az emberekkel bántak. Hitte, hogy ha ugyanazokat a lehetőségeket kapják meg ezek a beteg emberek, mint bárki más, úgy felszínre kerülhet tehetségük, amelyben általában senki sem hitt. Shriver látomását tett követte, és 1962-ben szellemileg sérült gyermekeket hívott meg a Shriver Táborba, mely nyári tábort a saját kertjében alakította ki, hogy felfedezze képességeiket sokféle sport- és fizikai tevékenységen keresztül. A Shriver Tábor koncepciója melyben szellemileg sérült emberek ismerhetik fel saját képességeiket a növekedésre és fejlődésre a sportokon keresztül terjedni kezdett, és júliusában megrendezték az első Nemzetközi Speciális Olimpiai Játékokat Chicago-ban (Illinois állam USA). A chicago-i Speciális Olimpia egy nagyon alapvető tényt bizonyít, mégpedig azt a tényt, hogy a kivételes gyerekek gyerekek mentális sérüléssel kivételes atléták lehetnek, azt a tényt, hogy a sporton keresztül ezek a gyerekek felismerhetik képességeiket a növekedésre mondta Shriver az olimpia megnyitó ünnepségén, ahol egy új nemzeti programot is a Speciális Olimpiát bejelentett, amely az intellektuális betegségekkel küzdő embereknek ad lehetőséget játszani, lehetőséget versenyezni és egy lehetőséget a fejlődésre. Mely egy nő látomásaként kezdődött, fejlődése során a Speciális Olimpiává nőtte ki magát egy olyan globális mozgalommá, mely ma közel 200 nemzet 3 millió szellemileg sérült emberét szolgálja a világon. Előzmények

7 Az 1921-ben született Eunice Mary Kennedy szociológia szakon végzett a Stanford Egyetemen, majd tanulmányai után a kormány Különleges Háborús Ügyeinek Osztályán helyezkedett el ben szociális munkásként dolgozott egy Nyugat- Virginiai női fegyházban, a következő évben pedig a chicago-i fiatalkorúak ügyeivel foglalkozó bíróság munkatársa volt ben vette át a Joseph P. Kennedy Jr. Alapítvány vezetését. Az 1946-ban alapított szervezetet a fiatalabb Joseph P. Kennedy emlékére hozták létre aki a 9 testvérből a legidősebb fiú volt, és akit a II. Világháborúban öltek meg és két fő célja volt: felkutatni az intellektuális betegségek megelőzésének lehetőségét ezek okainak beazonosítása által, illetve azon eszközök fejlesztése, amelyekkel a társadalom a szellemi fogyatékos emberekkel bánik. Az út kikövezése Shriver vezetése alatt az Alapítvány rengeteg jelentős változáson, fejlődésen ment keresztül, beleértve az 1961-ben alapított Kennedy Elnök Bizottságát a Mentális Retardációért, a Gyermek-egészségügyi Nemzeti Intézmény továbbfejlesztését 1962-ben, a szellemi fogyatékossággal foglalkozó központok létrehozását az összes Egyesült Államokbeli nagy orvosi egyetemeken 1967-ben, a Speciális Olimpia életre hívását 1968-ban, az orvosi etika oktatására megalkotott fő központokat a Harvard és Georgetown Egyetemeken 1971-ben, a Gondoskodó Társadalom koncepciójának megalkotását a tizenévesek gyermekei közötti szellemi fogyatékosság leredukálására 1981-ben, 16 Gondoskodó Társadalom Modell Központ létrehozását 1982-ben, és a Gondoskodó Társadalom program létrehozását 1200 állami és privát iskolában 1990 és 2006 között. Shriver számtalan díjat, kitüntetést, tiszteletbeli diplomát kapott számos kormányzati hivataltól és egyetemektől is. Eunice Kennedy Shriver augusztus 11-én hunyt el.

8 2. Amerikai és kanadai mozgássérültek sporttevékenységeit előmozdító alapítványok tevékenységei, azok hatásai, pénzügyi életük 2.1 Az alapítványok által biztosított sportlehetőségek egészségügyi és társadalmi hatásai Amerikában mind több és több sérült gyermek sportol és vesz részt szabadidős tevékenységekben, és egyre több mozgássérült fiatal atléta csinálja azt, amiről egykor úgy gondolták, hogy lehetetlen. Ennek egyik oka az, hogy növekszik a fogyatékos gyerekeknek kialakított szórakoztató és sportolási lehetőségek száma. Különleges berendezéseket fejlesztettek ki különböző sportokhoz, mint például a biciklizés, vízsíelés, síelés és még a hoki is -, valamint a Paraolimpia és más szervezett versenyeken, mint az Amerikai Amputáltak Futball Egyesülete és az Amerikai Mozgássérült Atléták Versenyén lehetőségük van a mozgássérülteknek, hogy versenyezzenek más emberekkel, akiknek ugyanazok a képességeik és korlátaik vannak. Az Emory Egyetem és a Georgia-i Egyetem által készített 1998-as tanulmány szerint, melyet az Adaptált Sport Programok Amerikai Egyesületének internetes oldalán hoztak nyilvánosságra, azok a gyerekek, akik sportolnak, erősebbek lesznek, javul a koordinációjuk és rugalmasságuk. Ezen felül a szülők és tanárok arról is beszámoltak, hogy a gyerekek sokkal kevésbé lehangoltak, és gyakran javul, fejlődik viselkedésük, tanulmányi eredményeik, és szociális kapcsolataik. A tanulmány szintén beszámolt arról, hogy sok szülő jegyezte meg a másodlagos egészségügyi komplikációk csökkenését, mivel gyerekeik kevésbé folytattak ülő életmódot. Dr. William J Schiller, a Fizikai Aktivitás és Mozgássérültek Nemzeti Központjának társigazgatója és technikai koordinátora sok időt fordít a tanárok, a szülők és a mozgássérültek oktatására, a sport és a rekreációs tevékenységek hasznát illetően. A Központ által nyújtott szolgáltatások közül az egyik a szülők értesítése minden, a területükön megszervezésre kerülő rekreációs programról. A fókuszban a másodlagos egészségügyi problémák csökkentése áll: túlsúlyosság, magas

9 vérnyomás, cukorbetegség, depresszió. Az ennek érdekében végzett gyakorlatok elősegítik a rugalmasságot, fejlesztik a mozgató idegek kontrollálását, a társadalmi kapcsolatokat, és csökkentik a gyógyszerezések szükségességét. A társigazgató szerint a testnek szüksége van bizonyos mennyiségű tevékenységre, hogy optimálisan működjön. A szövetségi jognak megfelelően, a fogyatékos gyerekeknek joguk van részt venni szervezett sportokban, testnevelés órákon és rekreációs programokon, hacsak jelenlétük nem jelent veszélyt sem magukra, sem másra nézve, de sok közösség és iskola csak lassan reagált a különleges gyerekek szükségleteire. Ez egy lassú folyamat volt, míg ők is részt vehettek sport- és iskolai programokban. Sok esetben non-profit szervezetek, állampolgári csoportok és különböző üzleti csoportosulások veszik saját kezükbe a szervezést, így biztosítva, hogy minden gyereknek alkalma nyíljon a részvételre. Például, a West Palm Beach-i (Florida) Golf Alapítvány Gyermekeknek építi az ország első golf oktatási parkját fogyatékos gyerekeknek. Az arkansasi Horton Lábkorrekciós Laboratórium öt éve szponzorál sérült gyerekeknek egy Horgászás a Kikötőben elnevezésű eseményt. Önkéntesek szolgáltatják az instrukciókat, osztják ki az ingyenes ebédeket és a trófeákat. A vállalat büszkén számolt be arról, hogy ebben az évben több mint negyven gyerek körülbelül 50 kg harcsát fogott már ki. Ezek a választók által tett erőfeszítések, mikor már ilyen széles körben elterjedtek, kormányzati segítséget és finanszírozást generálnak. Ehhez a módszerhez folyamodnak, hogy a kormány lépéseket tegyen, ez hívja fel az emberek figyelmét a kormányban. Judy Miller, a Gillette Gyermekek Speciális Egészségügyi Gondozási Központ igazgatója szerint a közösségi részvétel valóban fontos a hölgy továbbá egy olyan deréktól lefelé bénult lánynak is az anyja, aki úszóversenyeken vett részt. Az adaptált sportokban és rekreációs tevékenységekben való részvétel nagyon sokféle tevékenységet és lehetőséget foglal magába a Gillette munkatársai szerint. A Gilette egy regionális egészségügyi centrum mozgássérült gyerekeknek, serdülőknek és felnőtteknek a minnesotai St. Paul-ban. Bárkinek találnak megfelelő sporttevékenységet, akár halmozottan sérülteknek is.

10 Az adaptált sportok nevezik alkalmazkodó sportoknak is - azok a tevékenységek, amikben a felszereléseket és a szabályokat úgy módosították, hogy a fogyatékos emberek is részt vehessenek benne. Például az ülő röplabdában a játékosok a földön ülnek egy kisebb pályán, amin alacsonyabb háló van, vagy pl. a rokkantteniszben a labda kétszer pattanhat egy helyett. Az Amerikai Mozgássérült Sport Központ Nyugati Egyesülete mely az Amerikai Mozgássérült Sport Központ 85 egyesületének egyike, e szervezet pedig a nemzet legnagyobb, non-profit, sok sportot magába foglaló, sokféle betegséggel foglalkozó szervezete - nyári és téli programokat is ajánl. Ezen tevékenységek között van kempingezés, vitorlázás, kajakozás, snow boardozás, hómotorozás, kerékpározás az egész családnak, csónakázás, hegyi biciklizés és horgászás. Önkéntes, profi golfjátékosok tanítják a mozgássérülteket. Kalifornia állam adományaiból és a helybeli négykerekű-rajongók önkéntes segítségével a Központ négykerekű kalandokat is ajánl. Az Adaptált Sport Szövetség egy non-profit vállalat, melynek központja a Colorado-i Durango-ban található, és szintén az Amerikai Mozgássérült Sport Központ egyik tagja. A Szövetség egész napos alpesi kalandsíelést, hódeszkázást, vadvízi evezést, tengeri kajakozást, túrázást, horgászást, vitorlázást és kenuzást szervez. Bizonyos tekintetben Kanada az Egyesült Államok előtt jár a mozgássérülteknek nyújtott sportlehetőségek terén. Kanadában több iskola és sportegyesület engedélyezi, hogy az egészséges és a mozgássérült emberek egy csapatban játszhassanak, mely erősebb befogadóképességről és kisebb szegregációról tanúskodik. Legyen szó bármilyen tevékenységről, amikor az iskolák és a sportegyesületek automatikusan elkülönítik a fogyatékos atlétákat a nem fogyatékosoktól, mindjárt sokkal kevesebb sporttevékenységet tudnak nekik biztosítani, hiszen kevesebben vannak. Egy amerikai rekreációs specialista szerint azonban a társadalomnak tudnia kell, hogy a gyerek az gyerek, függetlenül attól, hogy fogyatékkal élő vagy sem. A mozgássérült gyerekek szüleinek pedig ugyanazok az álmai és a vágyai, mint az egészséges gyerekek szüleié, és felismerik, hogy gyermekük rekreációs

11 tevékenysége ugyanolyan jó hatással bír rájuk nézve, mint a nem fogyatékos gyerekeknél. A közösen eltöltött szabadidő pedig az egészséges gyerekekre is pozitív hatással van, mélyíti elfogadókészségüket, és ez az új viselkedésbeli változás mindennapi életükre is kihatással van. Az Amerikai Mozgássérült Sport Központ (DS USA) egy nemzeti non-profit szervezet, melyet 1967-ben alapítottak mozgássérült vietnámi veteránok a háború sérültjeinek szolgálatára. Mára országszerte kínálnak sport rehabilitációs tevékenységeket minden maradandó fogyatékkal élő embernek. Ilyen tevékenységek a síelés, vízi sportok, téli és nyári versenyek, fitnessz és speciális sportesemények megrendezése is. A Központ egy olyan hálózatot hozott létre az országban, amely közösségi alapú, és mindegyik tag egyesület sokféle rekreációs programot kínál. Mindegyik egyesületi csoport maga alakítja ki napirendjét és tevékenységi körét. Mint az Egyesült Államok Olimpiai Bizottságának tagja, a Központ versenyeket és tréning táborokat is szervez, hogy felkészítse és kiválogassa a Nyári és Téli Paraolimpiára, az Egyesült Államok színeiben küldött versenyzőket. E tevékenységükért az Egyesült Államok Olimpiai Bizottsága szponzorálja őket. Az olimpiai felkészítés mellett számos egyéb programmal is rendelkeznek, úgymint az iraki és afganisztáni harcokban megsebesült és mozgássérültté vált katonáknak szervezett sport tevékenységek, fiatalok sport tevékenységeinek tanácsadói programja, melynek célja, hogy minél több fiatal sportoljon, illetve hogy erősítse minden ember között, legyen az egészséges vagy fogyatékos, a szociális kapcsolatokat e tanácsadói tevékenységen keresztül. 2.2 Alapítványok és tevékenységeik, missziójuk és pénzügyi hátterük Az NSCD (Mozgássérültek Nemzeti Sportközpontja) 1970-ben kezdte működését. Eleinte csak a Denveri Gyermekkórház amputált kis betegeinek szervezett egy alkalmas síoktatást, ma már azonban a világ egyik legnagyobb szabadtéri terápiás rekreációs ügynöksége. Minden évben több ezer gyermeknek és felnőttnek legyen szinte bármilyen fizikai, kognitív, érzelmi vagy viselkedésbeli betegsége tartanak számos nyári és téli sport tevékenységet a speciálisan felkészített oktatók, a szervezet saját különlegesen kialakított sportfelszereléseit használva. Az NSCD

12 küldetésének tekinti, hogy minőségi sporttevékenységeket és terápiás szabadidős elfoglaltságot nyújthasson ezeknek a sérült embereknek, mely programok pozitívan hatnak életükre, személyiségükre, és nem csak különböző sportokkal ismerkedhetnek meg, hanem ezeken keresztül saját magukat is megismerhetik. Programjaikat kórházak, elmegyógyintézetek, iskolák, felnőttgondozási központok, családok és egyéb szervezetek is látogatják. Minden évben a sokféle sportversenyen kívül kulináris fesztiválokat és koncerteket is szerveznek. A tagdíjak, a részvételi díjak, a kiskereskedelmi eladások az NSCD bevételeinek mindössze 17%-át adják, a maradék 83% pedig filantróp ajándékokból, adományokból, különböző eseményekből és szponzoradományokból folyik be. A CWSA (Kanadai Kerekesszékes Sport Egyesület) 1967-ben szerveződött nonprofit egyesület kerekesszékes atléták képviseletére, kiválóságok támogatására, valamint a kanadaiak kerekesszékes sportolási lehetőségeinek fejlesztésére. Bevételeik növelésére különféle sportkiadványokat publikálnak, könyveket, DVD-ket adnak ki, illetve létrehoztak egy ún. Vásárlók Optimum Program -ot, melynek keretében az egyik kanadai gyógyszertár hálózat pontgyűjtő-kártyáján a bármilyen vásárló által gyűjtött pontokat a kártyatulajdonos részben vagy teljes mértékben felajánlhatja a CWSA részére, aki ezekből a pontokból olyan nélkülözhetetlen gyógyszerészeti és étrendkiegészítő termékeket vásárol, melyekre atlétáinak a hazai és nemzetközi eseményeken szükségük van. Az NCSCD (Fővárosi Mozgássérültek Nemzeti Sport Tanácsa) 1983-ban, a kanadai Ottawa-ban alakult önténtes alapon működő szervezet mozgássérültek sportlehetőségeinek támogatására. Minden évben megrendezik jótékonysági pénzgyűjtő eseményüket, a Wheel-A-Thont, amely családokat, érdeklődőket és atlétákat hoz össze az aktív élet megünneplésére. A működésükhöz, oktatáshoz stb. szükséges pénzt továbbá vásárok, helyi szabadidős események, vidéki és közösségi versenysorozatok megrendezéséből generálják. Természetesen léteznek csak egy bizonyos sportcsaládot felölelő szervezetek is, mint például a kanadai VASS (Vancouver-I Adaptív Hósportok), mely a Grouse, Seymour és Cypress hegyekben folytat sí és snowboard tevékenységet

13 mozgássérültek részére. A VASS is egy olyan non-profit társaság, melyet elhivatott önkéntesek működtetnek, és amely önkéntesek adják az igazgatótanács, a program koordinátorok, az oktatók és az ügyintézők csapatát. Programjaikat diákoknak alakították ki, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Saját, különlegesen kialakított felszereléssel rendelkeznek, oktatóik pedig mindannyian bizonyítvánnyal rendelkező, a mozgássérült gyerekek különleges oktatási módszereit alkalmazó tanárok. Az 1974 óta működő szervezet a helyi közösség üzleti kapcsolatain, klubokon, alapítványokon keresztül jött létre privát adományokból és pénzgyűjtési kezdeményezésekből. A VASS minden egyes tevékenységére önkénteseket toboroz és foglalkoztat, úgy mint: - sí- és snowboard oktatók, - bizottsági tagok (pl. adománygyűjtés, marketing, önkéntesek menedzsmentje, website, felszerelés stb.) - szociális események koordinálása, - egyszeri feladatok (pl. eseményeken való részvétel a VASS-t képviselve, előadás tartása, egy esemény megszervezése stb.) Mindezen önkéntes munkát természetesen honorálnak, mégpedig az alábbi módokon: - minden önkéntes egy államilag elfogadott CADS (Kanadai Mozgássérült Sísport Egyesület) bizonyítványt kap, - kedvezményes áron vehetnek részt a munkájukat érintő tanfolyamokon, - kéthetente ingyenesen vehetnek részt sí vagy snowboard tanfolyamokon, hogy tovább képezhessék magukat, - részt vehetnek az év végi partin és más szociális eseményeken, - lehetőséget kapnak, hogy segíthessenek másokon azáltal, hogy bevezetik őket a hósportok és a hegyi élet izgalmas világába, miközben maguk is jól szórakoznak, - lehetőségük nyílik arra, hogy aktív életre vágyó emberekkel dolgozhassanak, és új kapcsolatokat teremthessenek Jövedelmek és kiadások

14 Érdekességképpen az alábbiakban közzétesszük egy kis amerikai közösség által létrehozott non-profit, jótékony célú alapítvány, az SDS (Shasta Mozgássérült Sportok) 2008 évi pénzügyi kimutatását. Az alapítványt a Shasta hegyi közösség egy szabadidős sportok iránt lelkesedő csoportja hozta létre közösségük és régiójuk speciális szükségleteket igénylő honfitársaik sporttevékenységeinek segítésére. Shasta DS/USA Bevételek és Kiadások 2008 (USD) 1. Negyedév 2. Negyedév 3. Negyedév 4. Negyedév Összesen BEVÉTELEK Adományok 164, , , ,85 Pénzgyűjtés , ,00 Segélyek 5700, ,00 Tagdíjak ,00 TELJES BEVÉTEL 6534,50 700,00 674, , ,85 KIADÁSOK Bankköltségek ,3 16,3 Egyesületi illetékek Felszerelés 4767, , , ,75 Iktatási illetékek Üzemanyag , ,01 Adománygyűjtési program Biztosítás , Postai költségek Marketing 63,81 84,94 283,97 158,9 591,62 Kézbesítések 0 50, ,62 Programok , ,14 Ingatlanadó , ,32 Telefon 112,75 117,67 161,48 76,13 668,03 TELJES KIADÁS 4943, ,23.637, , ,79 TOTAL 1590, ,23-637, ,17 574,06 Láthatjuk, hogy a bevételek legnagyobb részét (állami) segélyek, adományok és gyűjtésből származó összegek adják. Kisebb bevételt jelentenek a tagdíjak, melyek mértékét és fajtáit egy másik alapítványon keresztül részletezzük a továbbiakban.

15 Ez az alapítvány pedig a fentiekhez képest egy fiatal, a 2000-ben létrehozott kaliforniai DSES (Kelet-Sierra-i Mozgássérült Sportok), mely tevékenységében a többiekhez nagyon hasonló, azaz téli és nyári, egészéves szabadtéri sportlehetőségeket biztosít mind gyerekeknek, mind felnőtteknek, egyénileg és csoportosan is, saját régiójukban. Egyéniek azonban abban, hogy éves önkéntes diákokat is kiképeznek tinédzserek oktatására. Az alapítvány es éves egyéni tagdíja 40 USD, a csoportos/családi pedig 70 USD volt, mely összeget levonják az első tanóra vagy edzés árából. A 2,5 órás tanórák, edzések délelőtt és délután folynak, és egységesen 75 USD az alkalmankénti ára, mely tartalmazza az oktatói jelenlétet, instrukciókat, felvonó jegyet és a felszerelést. A DSES alábbi kimutatása pedig az egyértelműen évről-évre egyre növekvő érdeklődést és részvételt bizonyítja.

16 2.3 Összegzés Hatások Mindenki számára nyilvánvalóak a sport jótékony hatásai a testi-lelki egészségre, harmóniára, és nemkülönben igaz ez a tény a mozgássérült emberekre is. Sőt, őrájuk talán még fokozottabban, hiszen a sport elsődlegesen a testedzésről szól, mely egy fizikai betegséggel, testi hibával élőnek még nagyobb kihívást jelent, ezáltal a sikereket még intenzívebben élhetik meg, az örömérzet, a boldogság és a siker pedig pozitívan hat fizikai állapotukra, javulást eredményezhet egészségükben, illetve mentális és lelki síkon is kedvező változásokat hoz, ami által az egyén önképe és önértékelése kiegyensúlyozottá, szociálisan pedig nyitottabbá válik, és ösztönzést kap a további fejlődésre. Az egészséges szülőkre, oktatókra, a mozgássérültekkel együtt tanuló, sportoló emberekre is építőleg hat a közös munka, amin keresztül ők is változáson mennek át, elfogadóbbá válnak a mozgássérültekkel, a mássággal szemben Tevékenységek A fentiekben felsorolt alapítványok hozzávetőlegesen mindannyian mindenféle sportok színes kavalkádját biztosítják és oktatják a szinte bármilyen jellegű testi fogyatékossággal élőknek. Számtalan téli és nyári szabadidős tevékenységre adnak lehetőséget a hósportoktól kezdve a vízi és kerekesszékes, lovas és labdás játékokig, falmászástól a túrázásig amelyekhez különlegesen kialakított eszközöket is nyújtanak, oktatóik pedig okleveles, professzionálisan képzett szakemberek. Mint sporttevékenységgel foglalkozó non-profit társulások, természetesen sportversenyeket is rendeznek helyi és magasabb szinteken is, a kvalifikált, profi sportolókkal rendelkező egyesületek pedig az olimpiára való felkészítésben is szerepet vállalnak A tevékenységet elősegítő pénzügyi és emberi háttér

17 Kijelenthetjük, hogy az adott helyi közösségek által életre hívott alapítványok gerincét a rendkívül elhivatott önkéntesek adják, akik az alapítványok életének minden területén munkájukkal biztosítják a társaság előrehaladását, legyen szó az ügyintézőkről, igazgatósági tagokról, oktatókról vagy szervezőkről, stb. Munkájukért cserébe szakmai továbbképzést biztosítanak az alapítványok, illetve szabadon használhatják a különböző sportterepeket, eszközöket. Kijelenthetjük továbbá, hogy jövedelmüket javarészt állami támogatásokból és (adómentes privát vagy üzleti) adományokból nyerik, illetve nem elhanyagolható a befizetett sportolói (éves és alkalmankénti) tagdíjak mértéke sem. Jelentős valamint a különböző eseményekre, versenyekre, ünnepi programokra, fesztiválokra eladott jegyekből és az általában évente egyszer, az év második felében megrendezésre kerülő adomány vagy pénzgyűjtő akciókból befolyó pénzösszeg is. A nagyobb szervezetek saját termékekkel is rendelkeznek, melyek megvásárolhatók a saját üzletükben, és/vagy az interneten; kezdve az adott társaság logójával ellátott marketing termékeitől egészen a szakmai kiadványokig, vagy éppen dvd-film megjelentetéséig. 3. Az alapítványok szerkezeti és szervezeti felépítése Az amerikai mozgássérültek sporttevékenységeit segítő alapítványok szerkezeti és szervezeti felépítését egy, a fentiekben már ismertetett szervezet, a DS USA (Amerikai Mozgássérült Sport Központ USA) tagegyesület létrehozására összeállított csomagján keresztül ismertetjük. DS USA Tagegyesület Alapító Csomag Tartalom - A Tagegyesület előnyei - Tagegyesület létrehozásának tevékenységi listája - A DS USA vezérelvei - A Tagegyesületi Igazgatótanács - Alapító okirat minta - Szabályzati minta - DS USA központi szervezeti felépítés - DS USA program szervezői szervezeti felépítés

18 A Tagegyesület előnyei - Lehetőség más DS USA tagegyesületekkel való együttműködésre, adományok elfogadására való alkalmasság. - Az újonnan létrehozott tagegyesületeket azonnal jótékonysági, non-profit szervezetként ismerik el. - Prioritás a DS USA közös projektjeinek tekintetében, úgymint például azok a tevékenységek, amelyek az Irakból hazatérő sérült katonákat szolgálják. - Belépés az alacsony költségű csoportos felelősség-, baleset-, igazgatói és beosztotti biztosítási körbe (további költségek: a kiszolgált résztvevők és a kínált tevékenységek számától függenek). - Elsőbbség a Kihívás Magazinban (20000 példányban) elhelyezhető cikkek és tagegyesületi tevékenységekre kiadott felhívások elhelyezésére (ingyenesen). - Alacsony költségű előfizetés a nemzeti Kihívás magazinra. 50 db ingyenes előfizetés a kezdő tagoknak, és 5 USD évente az összes többi előfizetés ára, melyet a tagegyesület rendel meg (ezt mint tagi előnyt reklámozzák a tagegyesületek). - A tagegyesületi eseményekre való felhívást elküldhetik en a DS USA központján keresztül az összes DS USA hálózati tagnak. - Közvetlen, informális tanácsadás a DS USA vezérigazgatójától (aki 34 éves tapasztalattal rendelkezik) a tagegyesület szervezetével és az egyesületi programok vezetésével kapcsolatban. - Megjelenés a DS USA weblapján, beleértve az egyesületi információkat és programokat is. Az egyesületi tagság ára 250 USD évente. Tagegyesület létrehozásának tevékenységi listája Az alábbi formula egy olyan listát nyújt a tevékenységekről és iratokról a tagegyesület szervezőinek, amely ahhoz szükséges, hogy a DS USA mint tagegyesületet elismerhesse őket. Elvégzendő tevékenységek: - Hitelesített szervezői pályázat - Első ülés levezetése - 20 tag beszervezése, akikből 10 mozgássérült

19 - Az első működési év akciótervének kidolgozása és előterjesztése - Az Igazgatótanács és a többi munkakört betöltő személyek meghatározása és az Alapító Okiratba vételük. - Az Alapító Okirat beiktatása - Szabályzat beiktatása - Non-profit státuszra jelentkezés Vezérelvek - A DS USA missziója, hogy lehetőséget nyújtson a fizikai mozgássérült személyek részére, hogy magabiztosságot és méltóságot szerezzenek a sportokban, rekreációs és egyéb vonatkozó oktatási programokban való részvételen keresztül. - Ez a sportokban, rekreációs és fizikai fitnessz programokban való részvétel nélkülözhetetlen része a rehabilitációs folyamatnak. A sportokon keresztül a mozgássérült emberek olyan képességeket tesznek magukévá, amelyek növelik a magabiztosságukat, függetlenségüket és mobilitásukat. Ez pedig egy aktív életet és szociális fejlődést segít elő, valamint növeli az elhelyezkedési esélyeket. - A tevékenységek, amikor csak megvalósítható, nyilvános rekreációs helyiségekben és színhelyeken kerüljenek megszervezésre, hogy maximum interakciót biztosítsanak egy integrált környezetben a nagyközönséggel, az átlagemberekkel együtt. - Mozgássérült embereket is alkalmazzanak vezetői posztokra, beosztotti és önkéntes pozíciókra is a szervezetben; ezáltal is lehetőséget biztosítva a személyes növekedésre és az elhelyezkedésre, pozitív modellként is szolgálva más mozgássérült résztvevők részére. - Cél, hogy a mozgássérült emberek nagyfokú fizikai fittséget érjenek el, amely rendkívül fontos ahhoz, hogy egy aktív és egészséges életet élhessenek, és mentális jól-létet érhessenek el. - A sport instrukciókat egy gondosan megtervezett oktatási szettbe kell megszervezni, amelyeket jól képzett önkénteseknek és szakembereknek kell alkalmazniuk. - A szervezetnek üzletszerű módszerekkel kell megszerveznie tevékenységeit, kompetens vezetéssel valamint alapos és becsületes pénzügyi irányelvekkel.

20 A Tagegyesületi Igazgatótanács Az alábbi tanácsok csak választhatóak. Sokféle módja van egy sikeres Igazgatótanács létrehozásának. - Maximum 9 tag - A kisebbség (4 fő) képviseli a célközönség, más néven a fogyasztó (pl. mozgássérült emberek) érdekeit. A tagegyesületi tagok választják meg őket. - A tanács többi tagját megválaszthatják az alapító tagok, vagy a tanács maga. Az ő feladatuk azon szaktudási területek képviselete, amelyek értékesek a szervezet missziójának (pl. orvosi, jogi, marketing és pénzügyi szakemberek, és fejlesztési /pénzgyűjtési/ munkatársak). - A következő években az eredeti tanács fogadja el a kinevezéseket és jelöli ki a szakértői csoport tagjait. Azokat a tagokat, akik a fogyasztókat képviselik, továbbra is egy jelöltlistáról választják meg. - Hozzanak létre elvárásokat a szakértői tagokkal szemben, akiknek az a dolguk, hogy segítsenek pénzt gyűjteni a szervezet részére. (Jelmondat: Adj, Kapj vagy Tűnj el!) - Hozzanak létre lépcsőzetes szemesztereket, ami által a választások nem produkálnak egy teljesen új tanácsot minden egyes alkalommal. Javasoljanak két-három éves időszakokat mindenkinek, de lépcsőzetesen. - Az első tanácsot az alapító tagoknak kellene létrehozniuk, így a szervezet azonnal elkezdhet működni. - Mindenkinek állítsanak időszaki határokat, így az elsáncolt érdekek nem kreálnak erőközpontokat és stagnálást. - Legalább kétszer ülésezzenek minden évben, de inkább többször, ha lehetséges. Alapító okirat minta Alapító okirat Alulírott kijelenti az alábbiakat annak érdekében, hogy egy társaságot hozhasson létre a Non-profit Vállalati Törvény értelmében: 1) Hogy a vállalat neve 2) A vállalat működése folyamatos 3) A célok, amelyekért e társaság létrehozásra kerül, az alábbiak:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: Simonyi Károly Szakközépiskola és

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Csomádi Vállalkozói Inkubátorház és Innovációs Központ. Alapító Okirat és Működési Szabályzat

Csomádi Vállalkozói Inkubátorház és Innovációs Központ. Alapító Okirat és Működési Szabályzat Csomádi Vállalkozói Inkubátorház és Innovációs Központ Alapító Okirat és Működési Szabályzat 1. A Csomádi Vállalkozói Inkubátorház és Innovációs Központ adatai 1.1. Az Inkubátorház alapítása A Csomádi

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009.

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. IGAZGATÓSÁG PÉLDÁNYA A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. Tartalomjegyzék 1 A sportkör és tagsága... 3 1.1 A sportkör neve: Péterfy Sándor Általános Iskola Sportköre...

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ARANYTARTALÉK KFT. ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. október 8-tól... ügyvezető igazgató 1 1. Az Ellenőrző Bizottság működésének célja: Az Ellenőrző Bizottságot a Magyar Aranytartalék

Részletesebben

Lövő Ifjúsági Klub. Alapszabályzat. Érvényes november 1-től.

Lövő Ifjúsági Klub. Alapszabályzat. Érvényes november 1-től. Lövő Ifjúsági Klub Alapszabályzat Érvényes 2014. november 1-től. 1 Lövő Ifjúsági Klub Alapszabályzat 1. A klub címe: 9461. Lövő Fő utca 32. A klub célja: a klub elsődleges célja a helyi ifjúság képviselése,

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről,

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület. Belső Szabályzata

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület. Belső Szabályzata Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Belső Szabályzata Az Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Adatai Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület 7632 Pécs, Aidinger J. u. 40. VIII. em. 31. 1. Az

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 18693599-1-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: TE 3210 Újhartyáni Ifjúsági Sportegyesület 2367 Újhartyán, Fõ utca 21. 2011. Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok Jogszabályi háttér: A pénztári közgyűlések előkészítését, lebonyolítását és

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Sportkörének Működési Szabályzata

A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Sportkörének Működési Szabályzata A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Sportkörének Működési Szabályzata I. A sportkör és tagsága a) Cegléd város önkormányzati testületének 467/1996. (XII.19.) sz. határozatában jóváhagyott iskolai alapító

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM

ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM (köznevelési, közérdekű iskolai közösségi szolgálat) 2012. Előzmények, célok A ÉTA szövetség, mint fogadó szervezet 2011. második félévében kezdte meg a

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE ADOMÁNYGYŰJTÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. szeptember 1. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök 1 A szabályzat részei: I. A szabályozás

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

Búzavirág SC 2008. évi közhasznúsági jelentése

Búzavirág SC 2008. évi közhasznúsági jelentése Búzavirág SC 2008. évi közhasznúsági jelentése. Számviteli beszámoló Nagyon kevés volt az év eleji nyitó bevételünk (8.500 Ft) ezért Mix torna szervezésre és rendkívüli helyzetünk támogatására kaptunk

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat Módosította a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Képviselőtestülete, a Zalaegerszegi Városi Diákparlament jóváhagyásával Zalaegerszeg

Részletesebben

A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA

A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA I. A HELYI CSOPORTOK JOGÁLLÁSA A Magyar Kékkereszt Egyesület tagjai az Egyesület 1-1 településen, földrajzi

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com www.elestaregyesulet.mindenkilapja.hu

30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com www.elestaregyesulet.mindenkilapja.hu SOMOGY MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 7400 Kaposvár, Csokonai u.1. 3/5. - EGYÜD Árpád Kulturális Központ, Agóra - ÉLÉSTÁR Fogyasztóvédelmi és Jogvédő Egyesület 30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006.

Közhasznúsági jelentés 2006. Adószám: 18951987-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Apk.60.007/1994. 8900 Zalaegerszeg, Apáczai. Cs. J. tér 5/A. 2006. Fordulónap: 2006. december 31. Beszámolási időszak: 2006.

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

Európai részvénytársaság (ERT)

Európai részvénytársaság (ERT) Az alapszabályról szóló rendelet és irányelv a munkavállalói részvételről (2001.10.08 / 3 éves transzpozíció) Miről szól ez az európai jogi forma? Alapítási formák Alapszerkezet Szervek Munkavállalói részvétel

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

a Europe Treasury euró alapú, rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, teljes életre szóló életbiztosításhoz

a Europe Treasury euró alapú, rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, teljes életre szóló életbiztosításhoz Megtakarítás biztosítási védelemmel ötvözve: megoldás a felelősségteljesen gondolkodó emberek számára. Egy bölcs ember úgy éli az életét, hogy cselekszik, nem pedig a cselekvésről gondolkodik. Carlos Castaneda

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4.

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. 2010. évi Közhasznúsági jelentése 1 Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA

VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA A Fővárosi Bíróság által a Pk.66.371 sz. ügyszámmal ellátott és 1991. augusztus 8. napján hozott 1. sorszámon hozott

Részletesebben