Az elektronikus tanulási környezet pedagógiai kérdéseivel foglalkozó kutatási eredményeink

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az elektronikus tanulási környezet pedagógiai kérdéseivel foglalkozó kutatási eredményeink"

Átírás

1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem GTK, APPI HCI kutatócsoport február 23. Az elektronikus tanulási környezet pedagógiai kérdéseivel foglalkozó kutatási eredményeink Tóth Péter - Pentelényi Pál - Szórád László Budapesti Műszaki Főiskola Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ

2 Főbb témakörök: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem GTK, APPI HCI kutatócsoport február Az Elektronikus tananyagok fejlesztése az Oktatástechnológiamultimédia tantárgykörben című Apertus pályázat eredményei (Tóth Péter) 2. Beszámoló a Virtual Electronic Learning in Vocational Initial Teacher Training című nemzetközi projekt eredményeiről (Pentelényi Pál) Szünet 3. Integrált e-learning technikák alkalmazása a tanárképzésben (Tóth Péter) 4. Az első eredmények elemzése web-bányászati technikák alkalmazása révén (Szórád László)

3 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem GTK, APPI HCI kutatócsoport február Az Elektronikus tananyagok fejlesztése az Oktatástechnológiamultimédia tantárgykörben című Apertus pályázat eredményei Tóth Péter Budapesti Műszaki Főiskola Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ

4 A pályázat célkitűzései A tanulási lehetőségek bővítése az Oktatástechnológia-multimédia tantárgykörben Felkészítés elektronikus tananyagok tervezésére, fejlesztésére Elektronikus tananyagok fejlesztése és alkalmazása módszertanának kidolgozása Hozzájárulás az elektronikus tanulás szélesebb körű elterjedéséhez A pályázat eredményei Elektronikus tananyagmodulok Tanulásmódszertani segédlet Tananyag-fejlesztési, -alkalmazási segédlet 1. Alapismeretek modul 2. Egyedi médiumok szerkesztése modul a) Időfüggetlen médiumok b) Időfüggő médiumok 3. Multimédia-szerkesztő modul

5 Az elektronikus tananyagfejlesztés folyamata Tantárgyi célok és követelmények elemzése A tanulási környezet modellezése Tantárgyi modulok (tananyagegységek) meghatározása A tananyag elemzése, tananyagelemek elkülönítése Médiaelemek előállítása Képernyőtervezés Tananyag elrendezése, az elektronikus tananyag strukturálása Az elektronikus tananyag kipróbálása Az elektronikus tananyag véglegesítése Módosítás

6 Az oktatástechnológia-multimédia tantárgykör célkitűzései I. A mérnöktanár szakos hallgatók ismerjék az analóg, ill. a digitális formátumú oktatási anyagok tervezésével kapcsolatos alapfogalmakat, az oktatástechnikai eszközök felépítésével, működésével, üzemeltetésével kapcsolatos fogalmakat, az elektronikus tananyagok tervezésével kapcsolatos tudáselemeket, az informatikai alapfogalmakat. Oktatástechnikai-oktatástechnológiai ismeterek (elméleti ismeretek)

7 Az oktatástechnológia-multimédia tantárgykör célkitűzései II. A mérnöktanár szakos hallgatók szerezzenek jártasságot és fejlődjön készségük a szemléltetőeszközök hagyományos módú fejlesztésében, a digitális alapú szemléltetőeszköz-fejlesztésben, a hagyományos oktatástechnikai eszközök kezelésében, alkalmazásában, az informatika alapú oktatástechnikai eszközök kezelésében, alkalmazásában, az elektronikus tananyagok fejlesztésében és alkalmazásában, elektronikus kurzusok létrehozásában, működtetésében. Oktatástechnikai-oktatástechnológiai mérnöktanári kompetencia (gyakorlati ismeretek)

8 Az elektronikus tanulási környezet modellje 1. Elektronikus tananyagok (CD változat) Alapismeretek modul Időfüggetlen médiumok Elméleti ism. (fogalmak, algoritmusok) Gyakorlást szolgáló feladatok Ellenőrző teszt megoldása A gyakorlatokra ütemezve, nyomtatott tesztek Önellenőrzést szolgáló tesztek 2. Kontakt órai gyakorlatok Tanári magyarázat, szemléltetés Órai önálló feladatmegoldás Konzultáció Fólia-applikációk készítése Prezentációkészítés 3. Internet alapú eszközök alkalmazása alapú konzultáció HTML alapú információközlés Mintafeladatok FTP szerveren Elektronikus tananyag fejlesztése A feladatok beadása FTP szerveren keresztül

9 A tananyag-egység címe Képernyőtervezés I. A tananyag-egységek közötti navigáció Súgó Fogalomtár Időfüggetlen tananyag-elemek Időfüggő tananyag-elemek A tananyag-egységet alkotó aktuális lap kijelzése A tananyag-egységen belüli navigáció

10 A tananyag-egység címe Képernyőtervezés II. A tananyag-egységek közötti navigáció Súgó Fogalomtár Időfüggetlen tananyag-elemek Időfüggő tananyag-elemek A tananyag-egységet alkotó aktuális lap kijelzése A tananyag-egységen belüli navigáció

11 Az elektronikus tananyag strukturálása Tananyag-modul Ismeretek (fogalmak, algoritmusok) Önellenőrző tesztek Egyszerűbb gyakorló feladatok Komplex gyakorló feladatok

12 Az elektronikus tananyag bemutatása I.

13 Az elektronikus tananyag bemutatása II.

14 Tanulás elektronikus tananyag által 1. Tanulás tapasztalás révén (David A. Kolb) ----> algoritmusok elsajátítása Konkrét tapasztalatok szerzése (KT) Észlelés Kísérletezés - cselekvés Alkalmazkodó tanulási stílus Divergens tanulási stílus A fogalmak aktív alkalmazása új szituációban (AK) Megfigyelés és a tapasztalatok visszatükröződése (EM) Konvergens tanulási stílus Asszimiláló tanulási stílus Megfigyelés Gondolkodás Fogalomalkotás (általánosítás) (EF)

15 Tanulás elektronikus tananyag által 2. Learning Style Inventory (LSI) - Tanulási stílust vizsgáló önteszt - kérdőív, részlet (Kolb-McCarthy nyomán Tóth P.) E. feladat Az Ön által adott minősítések a. Gyakran oldok meg feladatokat, problémákat anélkül, hogy tudnám, mit miért csinálok. Egyszerűen ráérzek a helyes megoldásra. b. Számomra a tanulás egy produktív, azaz eredményre törekvő tevékenység. A produktum lehet valamilyen sikeresen megoldott feladat eredménye, elkészített rajz, tárgy stb. c. Azt hiszem, hogy logikusan gondolkodom, mert kiemelten fontosnak tartom a feladatok és a problémák lépésről-lépésre történő megoldását. d. Gyakran kétkedve fogadom, amit mások magyaráznak nekem, vagy amit a tankönyvekben olvasok, sokszor megkérdőjelezem a dolgokat. Kérdések merülnek fel bennem a tananyaggal kapcsolatban.

16 3. A koordinátarendszer (Kolb-McCarthy nyomán Tóth P.) Konkrét tapasztalatszerzés Észlelés Aktív kísérletezés Cselekvés AK-EM Alkalmazkodó Konvergens (3,1;2,6) EF-KT Gondolkodás (0;0) Divergens Asszimiláló Megfigyelés Elmélkedő megfigyelés, Elmélyült megértés Absztrakt fogalmak alkotása

17 Tanulás elektronikus tananyag által 4. Az eredmények értékelése AK KT EF EM Alkalmazkodó AK-EM Konvergens EF-KT Divergens Asszimiláló

18 Tanulás elektronikus tananyag által 5. A Kolb-féle kutatás relevanciája KT EM EF AK EF-KT AK-EM

19 Tanulás elektronikus tananyag által KT EM EF AK EF-KT AK-EM

20

21 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem GTK, APPI HCI kutatócsoport február Integrált e-learning technikák alkalmazása a tanárképzésben Tóth Péter Budapesti Műszaki Főiskola Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ

22 A tanárképzés szervezeti keretei Hagyományos képzési formák (Jelenléti oktatás) Távoktatási forma tankör szeminárium gyakorlati foglalkozás team munka Kontakt órák Hagyományos taneszközök és tananyagok Informatikai eszközök és elektronikus tananyagok önálló feladatmegoldás, önálló tanulás Blended Learning ( Kevert módú tanulás) Integrated E-Learning Jochems - Merriënboer - Koper, 2001 E-Learning Virtual Learning Audio or Video Conferencing Az E-learning olyan oktatási forma, ahol az Internet fontos szerepet játszik a tananyag szolgáltatásában, a tanulás támogatásában, a tudás mérésében és kiértékelésében, a tanulók és az eredmények nyilvántartásában. (Kirschner - Paas, 2001) A virtuális tanulás az e-learning probléma alapú, projekt központú és kollaboratív tanulási formája. (Kirschner - Strijbos - Kreinjs, 2003)

23 A virtuális tanulási környezet modellje Technológia Internet Keretrendszerek VTK szabványok Learning Management System (LMS) Learning Delivery Environment (LDE) Communication System Content Management System (e. g. SCORM) Virtuális Tanulási Környezet Szervezés, irányítás Kooperatív tanulás: a csoporttagok egymást segítik az egyéni tanulási célok elérésében Kollaboratív tanulás: a csoporttagok egymást segítik a közös tanulási célok elérésében Pedagógia Tanulási stílus Tanári módszerek Munkaformák Motiváció Didaktikai feladatok Alkalmazkodó Asszimiláló Konvergens Divergens tanulási stílus

24 A hatékony tanulás kritériumai (Jonassen nyomán) Motiváltság - a hatékony tanulás előfeltétele Aktivitás - aktív részvétel az információ feldolgozásában Önállóság - a tananyag önálló feldolgozása Konstruktivitás - az új ismeret beépítése a meglévő tudásba Szándékosság - a kognitív cél tudatos elérése (tanulás) Együttműködés - a tanulás közösségi forma fórum Komplexitás - a valós életből vett tudáshiányos, rosszul strukturált problémák Gyakorlatiasság - a tanultak a gyakorlati életben hasznosíthatók Vita - a tananyag és a problémák többféle nézőpontból való vizsgálata fórum

25 A vitafórum mint alapvető kommunikációs platform a VTK-ben Basic Teaching Skills Module in Blackboard

26 Tanári és tanulói szerepek a VTK-ben Moderátor - megszabja a fórum kereteit, kérdéseket fogalmaz meg, mederben tartja az együttes munkát, a vitát Ellenvető (opposer) - átgondolja a moderátor és a proponáló felvetéseit és más nézőpontba helyezkedve további kérdéseket, ellenvéleményeket fogalmaz meg Proponáló, felvető, javaslattevő (proposer) - a moderátor által meghatározott keretek között fejti ki véleményét Dokumentátor - közreműködik az együttes munka, a vita eredményeinek kiértékelésében, lezárásában, összegzésében Raportőr, beszámoló-készítő - az együttes munka, a vita összefoglalása és megküldése a többi résztvevőnek Kommentátor - megjegyzéseket fűz a többi résztvevő tevékenységéhez

27 A Basic Teaching Skills modul teljesítése a BMF-án Hét Tantermi foglalkozások Virtuális tanulás 1. A virtuális tanulási környezet megismerése az adott kompetencia modul vonatkozásában 2. A tantárgyi modul célkitűzéseinek, a hatékony tanulás módszereinek, továbbá az ellenőrzés formáinak, bemutatása A beadandó portfolió tartalmi és formai követelményeinek ismertetése Az elektronikus vitafórum nyújtotta lehetőségek áttekintése Csoportfoglalkozás: hatékony tanítási módszerek és tanulási stratégiák a tanítási terv nézőpontjából, mérési lehetőségek, tesztek 7. Tavaszi szünet A hallgatók aktív részvétele a vitafórum munkájában: A saját középiskolai tanítási terv elkészítése nemzetközi együttműködésben A hallgatók aktív részvétele a vitafórum munkájában: az alkalmazandó tanítási módszerek, ill. munkaformák megvitatása a külföldi és a hazai hallgatókkal 11. Személyes konzultációk révén a tanítási tervek megvitatása 12. A tanítási tervek realizálása a középiskolai tanítás során A portfolió beadása 15. A modul teljesítésének és az elkészített portfolióknak a kiértékelése A hallgatók aktív részvétele a vitafórum munkájában: a tanítási terv megvalósítása során szerzett tapasztalatok megvitatása a vitafórumon keresztül

28 Saját virtuális kurzusok

29 Saját virtuális kurzusok Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Moduláris objektumközpontú dinamikus tanulási környezet) Martin Dougiamas, 2002

30 Az integrált tanulási környezet jelenlegi modellje 1. Virtuális tanulási környezet (VTK) Alapismeretek modul Időfüggetlen médiumok Elméleti ism. (fogalmak, algoritmusok) - elektronikus tananyag Ellenőrző teszt megoldása VTK-en keresztül Gyakorlást szolgáló feladatok - elektronikus tananyag Elektronikus kommunikáció (chat, fórum, blog, ) Önellenőrzést szolgáló tesztek Mintafeladatok Statikus és dinamikus fogalomtár, wiki Leckék, feladatok, csoportmunka, projekt munka Fólia-applikációk készítése Prezentációkészítés Elektronikus tananyag fejlesztése 2. Kontakt órai gyakorlatok Tanári magyarázat, szemléltetés A feladatok beadása VTK-en keresztül Órai önálló feladatmegoldás Konzultáció

31 Az integrált tanulási környezet tervezett modellje 1. Virtuális tanulási környezet (VTK) Alapismeretek modul Időfüggetlen médiumok Elméleti ism. (fogalmak, algoritmusok) - elektronikus tananyag Ellenőrző teszt megoldása VTK-en keresztül Gyakorlást szolgáló feladatok - elektronikus tananyag Elektronikus kommunikáció (chat, fórum, blog, ) Önellenőrzést szolgáló tesztek Mintafeladatok Statikus és dinamikus fogalomtár, wiki Leckék, feladatok, csoportmunka, projekt munka Audio-konferencia Videokapcsolat web-kamerával 2. Kontakt órai gyakorlatok Tanári magyarázat, szemléltetés Fólia-applikációk készítése Prezentációkészítés Elektronikus tananyag fejlesztése A feladatok beadása VTK-en keresztül Órai önálló feladatmegoldás Konzultáció

32 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem GTK, APPI HCI kutatócsoport február 23. Főbb témakörök: 1. Az Elektronikus tananyagok fejlesztése az Oktatástechnológiamultimédia tantárgykörben című Apertus pályázat eredményei (Tóth Péter) 2. Beszámoló a Virtual Electronic Learning in Vocational Initial Teacher Training című nemzetközi projekt eredményeiről (Pentelényi Pál) 3. Integrált e-learning technikák alkalmazása a tanárképzésben (Tóth Péter) 4. Az első eredmények elemzése web-bányászati technikák alkalmazása révén (Szórád László)

33 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem GTK, APPI HCI kutatócsoport február 23. Meghívó MultiMédia az oktatásban konferencia augusztus Budapesti Műszaki Főiskola

ADATBÁNYÁSZATI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A TANULÁSI TEVÉKENYSÉG VIZSGÁLATÁBAN

ADATBÁNYÁSZATI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A TANULÁSI TEVÉKENYSÉG VIZSGÁLATÁBAN ADATBÁNYÁSZATI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A TANULÁSI TEVÉKENYSÉG VIZSGÁLATÁBAN Tóth Péter, toth.peter@tmpk.bmf.hu Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ, Budapesti Műszaki Főiskola 1. Előzmények A Tanárképző

Részletesebben

2011 2012. TANÉVI KÉPZÉSEK-TOVÁBBKÉPZÉSEK

2011 2012. TANÉVI KÉPZÉSEK-TOVÁBBKÉPZÉSEK 2011 2012. TANÉVI KÉPZÉSEK-TOVÁBBKÉPZÉSEK NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET 2011 Összeállította: Modláné Görgényi Ildikó szakmai irányításával, Kiszter István, Leffler Adrienn, Longauer Marianna

Részletesebben

A TANULÁS EREDMÉNYESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉ- NYEZŐK VIZSGÁLATA KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK KÖ- RÉBEN

A TANULÁS EREDMÉNYESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉ- NYEZŐK VIZSGÁLATA KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK KÖ- RÉBEN 130 TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ A TANULÁS EREDMÉNYESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉ- NYEZŐK VIZSGÁLATA KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK KÖ- RÉBEN BEVEZETÉS A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet

Részletesebben

INTERAKTÍV PROGRAMOZÁS OKTATÁS MOODLE KERETRENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL A ZMNE-N

INTERAKTÍV PROGRAMOZÁS OKTATÁS MOODLE KERETRENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL A ZMNE-N IV. Évfolyam 2. szám - 2009. június Tibenszkyné Fórika Krisztina Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tibenszkynefk@zmne.hu INTERAKTÍV PROGRAMOZÁS OKTATÁS MOODLE KERETRENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL A ZMNE-N Absztrakt

Részletesebben

2. generáció Nyomtatott anyagok. 3. generáció Auditív Vizuális audiovizuális. 4. generáció Interaktív média Digitális taneszközök

2. generáció Nyomtatott anyagok. 3. generáció Auditív Vizuális audiovizuális. 4. generáció Interaktív média Digitális taneszközök 2. Vig Zoltán Az oktatástechnológia alapjai A palatáblától a tantárgyi honlapokig az oktatás történetében kialakult, illetve bevezetett eszközök igen sokfélék technikai kivitelük és kezelésük szempontjából.

Részletesebben

A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban

A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban Mikóné Márton Julianna Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar julim@de-efk.hu Absztrakt Az előadás a hatékony, önálló

Részletesebben

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit Szakdolgozat Tomasovszky Edit 2014 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Pedagógia Intézeti Tanszék Az információs és kommunikációs technikák alkalmazása az általános iskolai oktatásban

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 4. A tananyagfejlesztés módszertana 1 Szemere Bertalan

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN FELKÉSZÜLÉS A SZOLGÁLTATÓ ÁLLAM ÚJ TECHNOLÓGIÁINAK BEFOGADÁ- SÁRA, ALKALMAZÁSÁRA (E-LEARNING,

Részletesebben

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

Megjegyzés. Módszertani Kézikönyv

Megjegyzés. Módszertani Kézikönyv Módszertani Kézikönyv 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 7 2. Előzmények... 9 2.1. Az elektronikus tanulás kialakulásának előzményei a felsőoktatásban... 9 2.2. Az e-learning és a pedagógia valamint a pszichológia

Részletesebben

2008. október HÍRLÁNC

2008. október HÍRLÁNC 2008. október HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet VÁLTOZÁSOK MEGFELELÉSEK címmel országos konferenciát szervez. Tartalmi megújulások, tanulásszervezési,

Részletesebben

18. számú melléklet. Digitális Középiskola. Tájékoztató a közoktatás intézményrendszere számára

18. számú melléklet. Digitális Középiskola. Tájékoztató a közoktatás intézményrendszere számára Apertus Közalapítvány NFT Iroda 1088 Budapest, Múzeum u. 17. Telefon: +361-411-5750 Fax: +361-209-3742 http://www.apertus.hu e-mail: iroda@apertus.hu 18. számú melléklet Digitális Középiskola Tájékoztató

Részletesebben

az Egyéni nevelési gyakorlat 3. tevékenységeihez

az Egyéni nevelési gyakorlat 3. tevékenységeihez az Egyéni nevelési gyakorlat 3. tevékenységeihez 0 Levelező tagozaton Összeállította: Dr. Szarka Emese szakfelelős AVKF Vác 2015 Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 A hospitálás alapvető módszere... 3 A megfigyelés

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

HELYI TANTERV INFORMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK (2+2+1)

HELYI TANTERV INFORMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK (2+2+1) HELYI TANTERV INFORMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK (2+2+1) 1 Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson.

Részletesebben

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával 1 1 Béres Ilona, Turcsányi-Szabó Márta Heller Farkas Főiskola, Módszertani Tanszék, beres.ilona@hff.hu,

Részletesebben

Mit? Hogyan? A szövegértés tanításáról magyar szakos tanárjelölteknek

Mit? Hogyan? A szövegértés tanításáról magyar szakos tanárjelölteknek Mit? Hogyan? A szövegértés tanításáról magyar szakos tanárjelölteknek ZS. SEJTES Györgyi Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Szeged sejtes@hung.u-szeged.hu Problémafelvetés

Részletesebben

A PROBLÉMAMEGOLDÓ GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANA

A PROBLÉMAMEGOLDÓ GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANA Dr. Tóth Péter Budapesti Műszaki Főiskola Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ toth.peter@tmpk.bmf.hu A PROBLÉMAMEGOLDÓ GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANA A tudásalapú társadalom megvalósításának

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT ZÁRÓVIZSGA ÚTMUTATÓ. a műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakon

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT ZÁRÓVIZSGA ÚTMUTATÓ. a műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakon SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT ZÁRÓVIZSGA ÚTMUTATÓ a műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakon (A Műszaki Tudományi Kar záróvizsga szabályzatának melléklete)

Részletesebben

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban A Digitális Középiskola Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012

Részletesebben

Kis-Tóth Lajos, ktoth@ektf.hu Eszterházy Károly Főiskola

Kis-Tóth Lajos, ktoth@ektf.hu Eszterházy Károly Főiskola A TANÁRI MESTERSÉG IKT ALAPELEMEI Kis-Tóth Lajos, ktoth@ektf.hu Eszterházy Károly Főiskola A jelenlévők többsége jól ismeri az egri intézményt, az Eszterházy Károly Főiskolát. Előadásomban arról az átalakulásról

Részletesebben

Informatika 5 8. évfolyam számára

Informatika 5 8. évfolyam számára Informatika 5 8. évfolyam számára Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

VESZPRÉMI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA OSZTATLAN SZAKPÁRI TANÁRKÉPZÉS TANTERVE

VESZPRÉMI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA OSZTATLAN SZAKPÁRI TANÁRKÉPZÉS TANTERVE Az osztatlan tanárképzés tanterve 2014.10.22. VESZPRÉMI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA OSZTATLAN SZAKPÁRI TANÁRKÉPZÉS TANTERVE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, A TANÁRI FELKÉSZÍTŐ EGYSÉG TERVE SZAKFELELŐS: Dr. habil. Birher

Részletesebben

A SZÁMÍTÓGÉPPEL TÁMOGATOTT OKTATÁS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A XXI. SZÁZAD ELEJÉN

A SZÁMÍTÓGÉPPEL TÁMOGATOTT OKTATÁS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A XXI. SZÁZAD ELEJÉN A SZÁMÍTÓGÉPPEL TÁMOGATOTT OKTATÁS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Tóth Péter tptt@zeus.banki.hu Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Kar Mérnökpedagógiai Intézet Bevezetés A

Részletesebben

Helyi tanterv. Bevezető. Kerettantervi megfelelés. Alapelvek, célok és feladatok

Helyi tanterv. Bevezető. Kerettantervi megfelelés. Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.15, a 4. melléklet 4.2.17 és 5. melléklet 5.2.21 változatához Informatika 5 8. évfolyam számára Bevezető Az informatika

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2180 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

Az elektronikus tanulás és a könyvtárak

Az elektronikus tanulás és a könyvtárak Szepesi Judit Az elektronikus tanulás és a könyvtárak Útmutató 2013 N L V K 1 A kiadvány elkészítését az NKA támogatta A kiadványt írta: Szepesi Judit A kiadványt szerkesztette: Soós Csilla Technikai segítség:

Részletesebben

Cece Község Önkormányzatának Cecei Általános Iskolája IKT stratégia. Tartalom

Cece Község Önkormányzatának Cecei Általános Iskolája IKT stratégia. Tartalom Tartalom XI. INFORMATIKAI STRATÉGI A 2 1. Helyzetelemzés 2 2. Jövőkép, küldetésnyilatkozat 3 3. Célrendszer, tevékenységek, indikátorok megfogalmazása. Fejlesztendő kulcsterületek meghatározása 4 3.1.

Részletesebben

2008. november HÍRLÁNC

2008. november HÍRLÁNC 2008. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet VÁLTOZÁSOK MEGFELELÉSEK címmel országos konferenciát szervez. Tartalmi megújulások, tanulásszervezési,

Részletesebben