Bányászati területek nyilvántartása és adatpolitika az MBFH-ban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bányászati területek nyilvántartása és adatpolitika az MBFH-ban"

Átírás

1 Bányászati területek nyilvántartása és adatpolitika az MBFH-ban Dr. Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Adattári és Információs Osztály

2 Az EuroGeoSource projekt célja A projekt célja egy közös európai ásványinyersanyagadatbázis létrehozása és működtetése, hozzájárulva ezzel a nyersanyag-kutatások ösztönzéséhez.

3 Az ásványi nyersanyagok nyilvántartásának jogszabályi háttere évi XLVIII. törvény a bányászatról 25. (5) Az állami földtani feladatokat ellátó szerv vezeti az állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyon [...] nyilvántartását [...] 26/B. (3) [...] A kutatási területről, a bányatelekről és a bányaműveléssel érintett területekről a bányafelügyelet nyilvántartást vezet 44. (1) A bányafelügyelet hatáskörébe tartozik [...] p) a földtani közeg és az ásványi nyersanyagok megkutatottsági szintjének növeléséhez és az adatok nyilvántartásához fűződő állami érdek érvényesítése

4 Az MBFH feladatai A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal önálló hatáskörrel rendelkező központi hivatal, amelynek irányítását a nemzeti fejlesztési miniszter látja el. A Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok látják el az állam bányászati és földtani feladatait.

5 Az MBFH felügyeleti hatáskörébe tartozik egyebek között: az ásványi nyersanyagok kutatása és kitermelése, a geotermikus energia kutatása, energetikai célra történő kinyerése és hasznosítása, szénhidrogén tárolására alkalmas földtani szerkezetek kutatása, tárolásra történő hasznosítása, a bányászati és földtani kutatási célt szolgáló földalatti létesítmények, valamint az e cél érdekében végzett mélyfúrás, a megszűnt földalatti bányák nyitva maradó térségeinek fenntartása és felhagyása, egyes nem bányászati célt szolgáló, bányászati módszerekkel végzett földalatti tevékenységek (aknamélyítés, mélyfúrás, alagút- és vágathajtás) a mélyépítés kivételével.

6 Az MBFH földtani hatósági, szakhatósági feladatai a földtani közeg és az ásványi nyersanyagok megkutatottsági szintjének növeléséhez és az adatok nyilvántartásához fűződő állami érdek érvényesítése, a földtani közeg veszélyei és káros folyamatai elleni védelem szempontjainak érvényesítése, a földtani közeg hasznosítási lehetőségeinek számbavétele, értékelése és a hasznosítás földtani feltételeinek meghatározása. a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár működtetése, a fúrásimagminta-gyűjtemény működtetése, az országos ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyon nyilvántartás vezetése, ebből adatszolgáltatás és igazolás kibocsátása, a földtani szakértői engedélyek kiadása, a földtani szakértők nyilvántartása.

7 Bányászat (és földtan) az Acquis-ban Európai Bíróság határozatai bányászati hulladékok munkavédelem energiapolitika alapszerződések bányászat fenntartható fejlődés természetvédelem INSPIRE klímaváltozás környezetvédelem

8 Előzmények: Bányászati hulladék irányelv 1998 zagytározó gátszakadása, Aznalcóllar (Spanyolo.) 2000 nagybányai gátszakadás, tiszai ciánmérgezés AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/21/EK IRÁNYELVE (2006. március 15.) az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről és a 2004/35/EK irányelv módosításáról 1. cikk Ez az irányelv azokról az intézkedésekről, eljárásokról és iránymutatásokról rendelkezik, amelyek lehetőség szerint megakadályozzák vagy csökkentik az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezelésének következtében a környezetre különösen a vízre, a levegőre, a talajra, az állat- és növényvilágra és a tájképre gyakorolt káros hatásokat, valamint bármely, ezekből eredő, az emberi egészséget veszélyeztető tényezőt.

9 Natura 2000 Előzmények: Madárvédelmi Irányelv (Wild Birds Directive), 79/409/EGK Élőhelyvédelmi Irányelv (Habitats Directive), 92/43/EGK Egyebek mellett előírja az európai ökológiai hálózat, a Natura 2000 létrehozását, melynek a madárvédelmi irányelv rendelkezései alapján kijelölt területek is részei.

10 Bányászat és Natura 2000 útmutató

11 Bányászat és Natura 2000 Előszó

12 Nyersanyag-politikai kezdeményezés COM(2008) 699 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK NYERSANYAG-POLITIKAI KEZDEMÉNYEZÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS KRITIKUS SZÜKSÉGLETEINEK KIELÉGÍTÉSE Bevezetés A nyersanyagok elengedhetetlenek a modern társadalom fenntartható működéséhez. Az ásványi nyersanyagok elfogadható áron való beszerezhetősége kritikus fontosságú az EU gazdaságának stabil működéséhez. Az olyan ágazatok, mint az építőipar, vegyipar, autóipar, repülőgépipar, gép- és berendezésgyártó ipar, amelyek együttesen 1324 milliárd euró hozzáadott értéket állítanak elő és 30 millió embert foglalkoztatnak [...], mind függenek a nyersanyagok hozzáférhetőségétől.

13 INSPIRE irányelv AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/2/EK IRÁNYELVE (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról 1. cikk (1) Ezen irányelv célja az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (a továbbiakban: INSPIRE) létrehozására vonatkozó általános szabályok megállapítása, a közösségi környezetpolitika, valamint azon politikák és tevékenységek céljaira, amelyek hatást gyakorolhatnak a környezetre.

14 III. MELLÉKLET INSPIRE irányelv (2) 11. Területgazdálkodási/-korlátozási/-szabályozási övezetek és adatszolgáltató egységek A nemzetközi, európai, nemzeti, regionális és helyi szintű adatszolgáltatás céljából irányított, szabályozott vagy használt területek. Ide tartoznak a lerakóhelyek, [...] bányászatiengedély-köteles területek, [...] 12. Természeti kockázati zónák Természeti veszélyek, így pl. árvizek, földcsuszamlások, felszínsüllyedések, lavinák, erdőtüzek, földrengések, vulkánkitörések [...] alapján jellemzett veszélyeztetett területek. 20. Energiaforrások Energiaforrások, beleértve a szénhidrogéneket, vízenergiát, bioenergiát, nap- és szélenergiát stb., adott esetben beleértve az erőforrás mértékére vonatkozó mélységi/magassági információt. 21. Ásványi nyersanyagok Ásványi nyersanyagok, beleértve a fémek érceit, ipari ásványokat stb., adott esetben beleértve a nyersanyag kiterjedésére vonatkozó mélységi/magassági információkat.

15 Bányászati területek nyilvántartása k1 k2 nyn vmertegys foldtvagy asvanyvagy iparivagy pillervagy nyea_kod mod u k1 k2 k3 sazon tomb xkoord ykoord vetulet orszagosx orszagosy orszagosve eovx eovy u Nyersanyag terület azonosító kulcs dátum azonosító kulcs nyersanyag neve az ásványvagyon mennyiség mértékegysége földtani vagyon kitermelhető vagyon ipari vagyon pillérben lekötött vagyon nyersanyag kód kitermelési mód kódja: igaz, ha érvényes állapot Sarokpontok terület azonosító kulcs dátum azonosító kulcs a terület sarokpontjának valamilyen körüljárási irány szerinti sorszáma a terület sarokpontjának azonosítója tömb azonosító (szám, - ha kiemelt) a sarokpont x koordinátája az iratban szereplő vetületi rendszerben a sarokpont y koordinátája az iratban szereplő vetületi rendszerben a vetületi rendszer kódja: átszámított x koordináta egy országos rendszerbe átszámított y koordináta egy országos rendszerbe az országos vetületi rendszer vetülete, ha a koordináták helyi rendszerben adottak EOV rendszerbe átszámított x koordináta EOV rendszerbe átszámított y koordináta igaz, ha érvényes állapot k1 k2 vednev csoportkod sorszam megkuljel hatszam hat1 hat2 hatkelt jogero ervtl bkapit ujkapit terkapit ehatszam ehatkelt mbhikt ebkapit modosult m2 mutmin muthatar mutmod megjegyzes hatar ido terszam rogzdat u status folyamat Határozatok terület azonosító kulcs dátum azonosító kulcs védnév az anyakönyv kötetének száma oldalszám az anyakönyvben megkülönböztető jel oldalon belül az irat száma segédváltozó segédváltozó az irat kiadásának kelte a jogerőre emelkedés kelte átruházás esetén az átvétel ideje az iratot kiadó bányakapitányság betűjele a mai állapotnak megfelelő betűjel a területi illetékességnek megfelelő betűjel az előző irat száma az előző irat kelte MBFH iktatószám az előző iratot kiadó bányakapitányság az irat jellegének kódja: segédváltozó bányatelek MÜT minősítése: bányatelek MÜT érvényességi ideje igaz, ha bányatelek MÜT módosítása megjegyzés határidő időszak évben számított terület km2-ben a rögzítés dátuma igaz, ha aktuális állapot a bányászati terület típusa folyamatban lévő ügy Település k1 terület azonosító kulcs k2 dátum azonosító kulcs telepn a település neve telepm a település megyekódja telepkod a település kódja u igaz, ha érvényes állapot Bányavállalkozó k1 terület azonosító kulcs k2 dátum azonosító kulcs v_nev a jogosított neve v_kod a jogosított kódja u igaz, ha érvényes állapot Cégadatok v_kod a cég kódja ekod jogelőd kódja ukod jogutód kódja e igaz, ha egyéni cég telepul a település neve v_nev a cég neve k_kod a cég régi kódja vutca a cég címe vutca1 telephely vutca2 telephely irsz irányítószám pf levelezési cím pfirsz levelezési cím irányítószám pfcim levelezési cím település adoszam adószám tel telefonszám fax faxszám

16 Bányászati területek nyilvántartása Kutatási területek i állapot

17 Bányászati területek nyilvántartása Bányatelkek i állapot

18 Bányászati területek nyilvántartása CH- és CO 2 -bányatelkek i állapot

19 Bányászati területek nyilvántartása Szilárdásvány-bányatelkek i állapot

20 Bányászati területek nyilvántartása Szén- és ércbányatelkek i állapot

21 Bányászati területek nyilvántartása Nemfémes ásványok bányatelkei i állapot

22 Bányászati területek nyilvántartása Homokbányák i állapot

23 Bányászati területek nyilvántartása Agyagbányák i állapot

24 Bányászati területek nyilvántartása Kavicsbányák i állapot

25 Bányászati területek nyilvántartása Kőbányák i állapot

26 Bányászati területek nyilvántartása Ásványbányászati nyersanyagok i állapot

27 Bányászati területek nyilvántartása Talajjavító nyersanyagok bányái i állapot

28 Bányászati területek nyilvántartása

29 Bányászati területek adatainak elérhetősége

30 Bányafelügyeleti integrált adatbázis

31 Ásványvagyon nyilvántartás Az MBFH Ásványvagyon-gazdálkodási és -nyilvántartási Osztálya vezeti az országos ásványi nyersanyagvagyon nyilvántartást. A nyilvántartás az ásványi nyersanyagokat nyersanyagfajtánként, lelőhelyenként, megkutatottsági kategóriák és gazdaságossági kategóriák (műrevaló, tartalék, és nem műrevaló ásványvagyon) szerint tartalmazza, az ország több mint 3700 ismert ásványi nyersanyag előfordulására. A nyilvántartás két egymással összefüggő részből áll: tartalmazza az ásványvagyon érvényes mennyiségi (földtani és kitermelhető vagyon) és minőségi adatait stb. egy vonatkozási időpontban (az adott év január 1-én), tartalmazza az ásványvagyon éves változásait (mérleg).

32 Ásványvagyon nyilvántartás (2) A nyilvántartás alapja a készletszámítási tömb. A nyilvántartás a következő csoportosításban tartalmazza az adatokat: Kőolaj, földgáz és széndioxid Feketeszén, barnaszén, lignit Érc Bauxit Nemfémes ásványi nyersanyagok: - Tőzeg-lápföld-lápimész - Ásványbányászati nyersanyagok - Cement- és mészipari nyersanyagok - Építő-és díszítőkőipari nyersanyagok - Építési homok - Építési kavics - Kerámiaipari nyersanyagok

33 EuroGeoSource honlap

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. évfolyam 5. szám 2008. április 24. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu

Részletesebben

1997. évi XII. törvény. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról és kiegészítéséről

1997. évi XII. törvény. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról és kiegészítéséről 1997. évi XII. törvény a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról és kiegészítéséről A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) a következők szerint módosul:

Részletesebben

PALAGÁZ JOGI ELEMZÉS. A magyarországi pala/márgagázzal kapcsolatos jogszabályi környezet elemzése EMLA 2012

PALAGÁZ JOGI ELEMZÉS. A magyarországi pala/márgagázzal kapcsolatos jogszabályi környezet elemzése EMLA 2012 PALAGÁZ JOGI ELEMZÉS A magyarországi pala/márgagázzal kapcsolatos jogszabályi környezet elemzése EMLA 2012 1 Bevezete s Palagáz Már a szó hallatán is sokan végletes álláspontot foglalnak el, mind pro,

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

- 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény

- 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény A bányafelügyelet 2012. évi költségvetési beszámolójának szöveges indokolása a bányafelügyelet működése jogi-szervezeti hátterének és szakmai tevékenységének a bemutatásával 1. Szakmai rész 1. Az éves

Részletesebben

BÁNYAFELÜGYELET BÁNYÁSZAT

BÁNYAFELÜGYELET BÁNYÁSZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉSE A BÁNYAFELÜGYELET 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS A BÁNYÁSZAT 2005. ÉVI TERMELÉSI, BIZTONSÁGI ÉS BALESETI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Budapest, 2006. május ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja Hatályos: 2015.04.01-1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 1 Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei,

Részletesebben

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyeknek megőrzése és

Részletesebben

1 / 44 2013.07.02. 14:04

1 / 44 2013.07.02. 14:04 1 / 44 2013.07.02. 14:04 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 2013.07.01 54 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel

Részletesebben

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5., 5001 Szolnok, Pf.: 164 (56) 512-319; 512-320 Fax: 512-337, Ügyeleti tel: (56) 512-318 Szegedi iroda: (62) 558-283,

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv

Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv 2013. február Tartalom 1 Vezetői összefoglaló... 2 2 Bevezető... 4 3 Helyzetkép... 4 3.1 Szenek... 5 3.1.1 A szénvagyon potenciál nemzetgazdasági

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. 5001 Szolnok; Pf.:164 (56): 512-319; 512-320 Fax: 512 337 Ügyeleti tel: (56): 512-31 Ügyirat száma: SZBK/2.399-4/2011. Ügyintéző: Bogdán Gyula Hivatkozási szám: UA001500/K-827/2011.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Gyöngyi. Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Gyöngyi. Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Hadabásné Szigethy Gyöngyi Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek A követelménymodul megnevezése: Általános környezetvédelmi feladatok A követelménymodul száma: 1214-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 30., hétfő Tartalomjegyzék 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A vízügyi ágazat irányításának átalakításával összefüggésben, valamint

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001Szolnok,

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február JELENTÉS a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről 1049 2011. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. január 29., csütörtök Tartalomjegyzék 4/2015. (I. 29.) Korm. rendelet A fogyasztóknak állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú hitelek eltérő

Részletesebben

VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK

VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ÜTEMTERVE ÉS MUNKAPROGRAMJA 2013-2015 VITAANYAG A vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja 2013-2015 Bevezetés

Részletesebben

T/12615. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról

T/12615. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12615. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Budapest,

Részletesebben

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25.

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról (Bt.) 203/1998. (XII.

Részletesebben

EU & GOV ERNMEN T A DV ISORY SERVICES

EU & GOV ERNMEN T A DV ISORY SERVICES EU & GOV ERNMEN T A DV ISORY SERVICES A 2009-10-es környezeti és energetikai fejlesztési akciótervek stratégiai környezeti vizsgálata Környezet és Energia Operatív Program 3. prioritás: Természeti értékeink

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyeknek megőrzése és

Részletesebben

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Munkaszám: HszM-2/2012. Ikt. szám: 115/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI IV. MÓDOSÍTÁS) Külterületi területfelhasználás változtatás és Hajdúszoboszló Ebes

Részletesebben

A bányászat és a geotermia jogi szabályozásának változásai, tények és tendenciák

A bányászat és a geotermia jogi szabályozásának változásai, tények és tendenciák A bányászat és a geotermia jogi szabályozásának változásai, tények és tendenciák S Z A B A D O S G Á B O R M A G Y A R B Á N Y Á S Z A T I É S F Ö L D T A N I H I V A T A L 2009.november 18-19. A bányatörvényben

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben