PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE"

Átírás

1 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL E L N Ö K PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE 1. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (a továbbiakban Bt.) 26/A. (6)-(7) bekezdése, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 12/B. (2) bekezdés alapján meghirdeti a 2. pontban felsorolt bányatelkekben fennálló bányászati jogokat. A bányászati jog megszerzését (a bányászati jog új jogosítottját kijelölő határozat jogerőre emelkedését) követően a jogosított az ágazati jogszabályokban előírtaknak megfelelően végezheti tevékenységét. A pályázat eredménye alapján kijelölt jogosítottnak a bányászati tevékenység megkezdése előtt - a jogszabályoknak megfelelően - műszaki üzemi terv jóváhagyását kell kérnie a Bányakapitányságtól, és a tényleges tevékenység megkezdése csak jóváhagyott műszaki üzemi terv birtokában lehetséges. A pályázaton csak olyan személy indulhat, aki/ amely a részletes pályázati dokumentációt (a továbbiakban: dokumentáció) az MBFH-tól megvásárolta. A dokumentáció átvételének feltétele az ellenérték befizetésének igazolása. A pályázati dokumentáció bányatelkenként Ft-os áron vásárolható meg, melyet teljesíteni az MBFH Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára történő befizetéssel lehet. A befizetés módja készpénz átutalási megbízás (csekk) vagy banki átutalás. A befizetési bizonylat közlemény rovatában kérjük beírni a pályázat bányászati jog megszerzésére megjegyzést. A dokumentáció - személyesen - munkanapokon, ügyfélszolgálati időben vehető át, óra között az MBFH-ban (1145 Budapest, Columbus u ). A dokumentáció átvételével kapcsolatosan információ kérhető a ( ) vagy a ( ) telefonszámon. Az MBFH a 2. pontban, illetve a dokumentációban leírtakon kívül keletkezett, a bányászati joggal kapcsolatos esetleges további kötelezettségek, korlátozások valamint igények vonatkozásában felelősséget nem vállal. A szilárd ásványi nyersanyagra vonatkozó bányászati jogok tekintetében a pályázatokat a pályázati hirdetménynek a bányafelügyelet honlapján (www.mbfh.hu) és hivatalos lapjában (a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben) történt megjelenését követően, lezárt és sértetlen borítékban, kizárólag postai úton lehet az MBFH-hoz benyújtani. Benyújtási határidő: október 15. Az MBFH levelezési címe: 1590 Budapest, Pf. 95. Az MBFH nem veszi figyelembe a pályázati határidőt követően postára adott jelentkezéseket. A benyújtott pályázatokat az MBFH egyidejűleg bírálja el a benyújtási határidőt követő 30 napon belül az alábbi követelményrendszer alapján. A pályázat formai követelményei: a) A pályázatokat magyar nyelven kell elkészíteni Budapest, Columbus u : (06-1) : 1590 Budapest, Pf.: 95 : (06-1)

2 b) A pályázatot cégszerűen, ill. természetes személy által aláírva, folyamatos lapszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva 2 példányban (1 eredeti és 1 az eredetivel mindenben azonos tartalmú másolati példányban) kell benyújtani c) A borítékon egyértelműen fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét, valamint a pályázat bányászati jog megszerzésére megjelölést. A pályázat tartalmi követelményei: A benyújtott pályázati anyagban szerepelnie kell az alábbiaknak: a) A pályázni kívánt bányatelekben megnyilvánuló bányászati jog megnevezése. b) A pályázó neve, székhelye, cégjegyzék száma és adóazonosító száma, telefonszáma, telefax száma, címe, cégszerű aláírással. c) A bányászati jog ellenértékeként a Magyar Államnak felajánlott összeg megjelölése számmal és betűvel is kiírva. d) A pályázó - amennyiben korábban végzett - bányászati tevékenységének bemutatása. e) A pályázó pénzügyi alkalmasságának igazolása, beszámoló készítésére kötelezett szervezetek esetében az utolsó éves beszámolója vagy egyszerűsített éves beszámolója (mérleg és eredmény-kimutatás az előző pénzügyi évre), egyéni vállalkozó esetében az utolsó éves SZJA vagy EVA bevallása. f) Amennyiben a pályázati kiírás szerint a bányászati jogot tájrendezési, környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek terhelik, annak átvállalásáról szóló kötelező érvényű nyilatkozat. Kizáró feltételek: a) Nem vehető figyelembe annak a bányavállalkozónak a pályázata, akinek a pályázatban lévő bányatelekre vonatkozó bányászati jogát a Bt. 26/A. (6) bekezdése, illetve a 30. (5) bekezdése alapján a bányafelügyelet törölte. b) A Bt. 6. (3) bekezdésére tekintettel, nem vehető figyelembe annak a bányavállalkozónak a pályázata, akinek jogerős határozattal megállapított bányajáradék, felügyeleti díj, térítési díj vagy bírság tartozása van. A bányafelügyelet a pályázatok elbírálása után a pályázókat levélben értesíti az eredményhirdetésről. A nyertes pályázatot benyújtó cégnek az eredményhirdetést követően 8 nap áll rendelkezésre a bányászati jog ellenértékeként felajánlott összeg fenti számlára történő befizetésére. A befizetési bizonylat közlemény rovatában a befizetés jogcímét bányatelek neve bányászati jog ellenértéke fel kell tüntetni. A fizetés megtörténtét a befizetési bizonylat megküldésével kell igazolni. Amennyiben a bányászati jog megszerzésétől a nyertes pályázó eláll, vagy a bányászati jog ellenértékeként felajánlott összeget a megadott határidőig nem fizeti meg, a pályázata eredménytelen. Az igazolt befizetés alapján a pályázat nyertesét, mint a bányatelek új jogosítottját a bányafelügyelet 10 napon belül határozatban jelöli ki. A kijelölésről tájékoztatás jelenik meg az MBFH honlapján. 2. A PÁLYÁZAT ÚTJÁN MEGSZEREZHETŐ BÁNYÁSZATI JOGOK A./ a Budapesti Bányakapitányság illetékességi területén SZUPATAK I. mészkő védnevű bányatelek alapadatai a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Nógrád megye, Bátonyterenyei kistérség, Bátonyterenye város 013/3 hrsz.-on nyilvántartott területekből 6,09 ha - 2/6 -

3 ba) megnevezése: mészkő bb) mennyisége: földtani vagyon: m 3, kitermelhető vagyon: m 3 bc) minősége: puha (talajjavítási) mészkő c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: Ft B./ a Miskolci Bányakapitányság illetékességi területén BOGÁCS III. homok védnevű bányatelek alapadatai a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Mezőkövesdi kistérség, Bogács község 0152 hrsz.-on nyilvántartott területekből 3,65 ha bb) mennyisége: földtani vagyon: m 3, kitermelhető vagyon: m 3 bc) minősége: építési homok c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: Ft KISGYŐR I. - riolittufa védnevű bányatelek alapadatai a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolci kistérség, Kisgyőr község 015/3 hrsz.-on nyilvántartott területből 1 ha 3359 m 2 ba) megnevezése: riolittufa bb) mennyisége: földtani vagyon: m 3, kitermelhető vagyon: m 3 bc) minősége: építési riolittufa c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: Ft NOSZVAJ II. riolittufa védnevű bányatelek alapadatai a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Heves megye, Egri kistérség, Noszvaj község 017/51-92, 018/1, 018/43-45 hrsz.-on nyilvántartott területekből 5 ha 5585,2 m 2 ba) megnevezése: riolittufa bb) mennyisége: földtani vagyon: m 3, kitermelhető vagyon: m 3 bc) minősége: építési riolittufa c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: Ft NYÍRADONY I. - homok védnevű bányatelek alapadatai a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Hajdú-Bihar megye, Hajdúhadházi kistérség, Nyíradony város 0804/24, 0804/36, 0804/37 hrsz.-okon nyilvántartott területből 8 ha 8463 m 2 bb) mennyisége: földtani vagyon: m 3, kitermelhető vagyon: m 3 bc) minősége: építési homok c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: Ft - 3/6 -

4 PRÜGY I. homok védnevű bányatelek alapadatai a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szerencsi kistérség, Prügy község , hrsz.-on nyilvántartott területekből 24,84 ha bb) mennyisége: földtani vagyon: m 3, kitermelhető vagyon: m 3 bc) minősége: közlekedésépítési homok c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: Ft SÁTORALJAÚJHELY II. - kavics védnevű bányatelek alapadatai a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Sátoraljaújhely város 0217, 0218/14, 0218/15, 0218/17, 0218/18, 0218/19, 0221/10 hrsz.-okon nyilvántartott területből 24,52 ha ba) megnevezése: kavics bb) mennyisége: földtani vagyon: m 3, kitermelhető vagyon: m 3 bc) minősége: homokos kavics c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: Ft SZEGI I. - kaolin védnevű bányatelek alapadatai a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Tokaji kistérség, Szegilong község 052, 058, 059, 580, 581, 582, 583, 584/1, 585, , , hrsz.-okon nyilvántartott területből 13 ha 3276 m 2 ba) megnevezése: kaolin bb) mennyisége: földtani vagyon: m 3, kitermelhető vagyon: m 3 bc) minősége: kaolinos nemesagyag c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: Ft C./ a Pécsi Bányakapitányság illetékességi területén CSÖRNYEFÖLD IV. homok a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Zala megye, Letenyei kistérség, Csörnyeföld község közigazgatási területén 0315, 0324, 0325 hrsz.-on nyilvántartott területekből 7 ha 5900 m 2 bb) mennyisége: földtani vagyon: m 3, kitermelhető vagyon: m 3 bc) minősége: közlekedésépítési homok c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: Ft GUTORFÖLDE II. agyag védnevű bányatelek alapadatai - 4/6 -

5 a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Zala megye, Lenti kistérség, Gutorfölde község 0237/7, 9, 10, 12, 0239/2, 0240/6, 0243, 0336, 0338, 0341/5, 0342 hrsz.-on nyilvántartott területekből 14,07 ha bb) mennyisége: földtani vagyon: m 3, kitermelhető vagyon: m 3 bc) minősége: tömör téglaagyag c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: Ft LETENYE II. agyag védnevű bányatelek alapadatai a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Zala megye, Letenyei kistérség, Letenye város közigazgatási területén 1456/2, 0319/3-7 hrsz.-on nyilvántartott területekből 7 ha 6878 m 2 bb) mennyisége: földtani vagyon: m 3, kitermelhető vagyon: m 3 bc) minősége: tömör téglalagyag c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: Ft D./ a Szolnoki Bányakapitányság illetékességi területén HÓDMEZŐVÁSÁRHELY III. agyag védnevű bányatelek alapadatai a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Csongrád megye, Hódmezővásárhely város 6492/4 hrsz.-on nyilvántartott területből 1 ha 50 m 2 bb) mennyisége: földtani vagyon: m 3, kitermelhető vagyon: m 3 bc) minősége: fazekas agyag c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: Ft SZAKMÁR I. tőzeg védnevű bányatelek alapadatai a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Bács-Kiskun megye, Kalocsai kistérség, Szakmár község külterületén 0335/1-6 hrsz.-on nyilvántartott területből 6 ha 2412 m 2 ba) megnevezése: tőzeg bb) mennyisége: földtani vagyon: m 3, kitermelhető vagyon: m 3 bc) minősége: érett tőzeg c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: Ft SZEGED I. - agyag védnevű bányatelek alapadatai a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Csongrád megye, Szeged város 02039/3 hrsz.-on nyilvántartott területből 11 ha 7206 m 2-5/6 -

6 bb) mennyisége: földtani vagyon: m 3, kitermelhető vagyon: m 3 bc) minősége: blokktégla agyag c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: Ft E./ a Veszprémi Bányakapitányság illetékességi területén NYIRÁD XIX. - kavics védnevű bányatelek alapadatai a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Veszprém megye, Ajkai kistérség, Nyirád község 075/4, 077/8, 077/2 hrsz.-okon nyilvántartott területből 21 ha 634 m 2 ba) megnevezése: kavics bb) mennyisége: földtani vagyon: m 3, kitermelhető vagyon: m 3 bc) minősége: bányászati betonkavics c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: Ft d) tájrendezési kötelezettség nem terheli. ÖCS I. - dolomit védnevű bányatelek alapadatai a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Veszprém megye, Ajkai kistérség, Öcs község 019/1,5-7,10, hrsz.-okon nyilvántartott területből 5 ha 2289 m 2 ba) megnevezése: dolomit bb) mennyisége: földtani vagyon: m 3, kitermelhető vagyon: m 3 bc) minősége: közlekedésépítési dolomit c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: Ft SÜMEGPRÁGA I. - bazalt védnevű bányatelek alapadatai a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Fejér megye Veszprém megye, Sümegi kistérség, Sümegprága község 060/3,6,7 hrsz.-okon nyilvántartott területből 1 ha 5151 m 2 ba) megnevezése: bazalt bb) mennyisége: földtani vagyon: m 3, kitermelhető vagyon: m 3 bc) minősége: faragható bazalt c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: Ft - 6/6 -

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 32. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 32. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 32. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. június 20., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 42/2014. (VI. 20.) HM utasítás a nemzeti rendezvények kidolgozásával és megvalósításával összefüggő

Részletesebben

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 1414/6/2011. Ü.i.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991)

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2998-14/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:164359-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszaalpár a HU33-10763 pályázati azonosító számú eljáráshoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel:56/505-385 Tfax:56/505-370 stiegler.beata@jnszm.hu számú példány PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a Mezőtúr és Környéke Víz-,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ingatlan adatait, irányárát az 1. számú adatlap tartalmazza.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ingatlan adatait, irányárát az 1. számú adatlap tartalmazza. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Levél Községi Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévő Levél belterület 525/52 hrsz-ú, 840 m 2 területű beépítetlen terület (minősítés) ingatlan megvásárlására

Részletesebben

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15034-2011:text:hu:html HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

1. sz. melléklet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 5/2013.(III.29) számú rendeletéhez TÁJÉKOZTATÓ

1. sz. melléklet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 5/2013.(III.29) számú rendeletéhez TÁJÉKOZTATÓ 1. sz. melléklet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 5/2013.(III.29) számú rendeletéhez TÁJÉKOZTATÓ Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában álló ingó és

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése 1. oldal, Összesen: 1. Állapota

Hirdetmény áttekintése 1. oldal, Összesen: 1. Állapota Hirdetmény áttekintése 1. oldal, Összesen: 1 Ajánlatkérő Szervezet: Címzett: Cím: Ir.szám: Város/Község; Ország: Telefon: Telefax: E-mail: Internet cím(url): Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság dr. Kardos

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276812-2010:text:hu:html HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Ajánlati Dokumentáció Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 2 Az ajánlattételi felhívással és dokumentációval kapcsolatos

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/2669-9/2013. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26.

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3953-18/2011. ügyintéző: Horváth Attila :+36 88 576 637 : +36 88 576 644 E-mail: attila_horvath@mbfh.hu jogerős: 2012.07.04. Tárgy:

Részletesebben

HC - ATM rádiórendszer beszerzése

HC - ATM rádiórendszer beszerzése HC - ATM rádiórendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/57 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - egyes ágazatokban EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

_1yíJf. számú előterjesztés

_1yíJf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _1yíJf. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek

Részletesebben

A beérkezett pályázatok bírálatáról a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén dönt.

A beérkezett pályázatok bírálatáról a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén dönt. F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján, egyben történő hasznosításra meghirdeti a tulajdonában lévő Kállai Kettős tér 1. szám alatt található Városháza elnevezésű ingatlanában kialakított

Részletesebben

Tájékoztató. Útmutató az adatlap kitöltéséhez

Tájékoztató. Útmutató az adatlap kitöltéséhez Tájékoztató a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételi kérelmének benyújtásáról és annak mellékleteiről A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.)

Részletesebben

K I T Ö L T É S I Ú T M U T A T Ó a bányászati bírságok felhasználására kiadott 2010/1. számú Pályázati Adatlap kitöltéséhez

K I T Ö L T É S I Ú T M U T A T Ó a bányászati bírságok felhasználására kiadott 2010/1. számú Pályázati Adatlap kitöltéséhez Oldal: 1 / 5 K I T Ö L T É S I Ú T M U T A T Ó a bányászati bírságok felhasználására kiadott 2010/1. számú Pályázati Adatlap kitöltéséhez BEVEZETÉS Az alábbi útmutatások részletes tájékoztatást adnak a

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és

Részletesebben

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÚTHÁLÓZAT VÉDELMI SZOFTVER RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÉRŐÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT RENDSZÁMFELISMERŐ

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

Biztonságtechnikai rendszerfelügyelet és recepciós feladatok ellátása

Biztonságtechnikai rendszerfelügyelet és recepciós feladatok ellátása Biztonságtechnikai rendszerfelügyelet és recepciós feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/71 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Az egyszerűsített eljárás ajánlati felhívása KÉ Eljárás

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/1021-11/2014. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő V. kerület 24066 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának értékesítésére 1. A pályázat kiírója: A pályázat

Részletesebben

Tájékoztató. Útmutató az adatlap kitöltéséhez

Tájékoztató. Útmutató az adatlap kitöltéséhez Tájékoztató a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételi kérelmének benyújtásáról és annak mellékleteiről A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.)

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Kunszentmárton Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

jogerős 2010. 05. 12.

jogerős 2010. 05. 12. jogerős 2010. 05. 12. BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1450/13/2010. Üi.: Veres Imre Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv SAVANYÚSÁG Betéti Társaság 2347 Bugyi

Részletesebben