Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H A T Á R O Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H A T Á R O Z A T"

Átírás

1 5000 Szolnok, Templom u Szolnok; Pf.:164 (56): ; Fax: Ügyeleti tel: (56): Ügyirat száma: SZBK 829/23/2010. Ügyintéző: Bogdán Gyula Hiv. szám: L-138/2010 Ügyintéző: Vargáné Dr. Fülöp Ágnes RAG Hungary Kft 1113 BUDAPEST Bocskai út Tárgy: Kisújszállás-I.-szénhidrogén, széndioxid védnevű bányatelek megállapítása. H A T Á R O Z A T Szolnoki Bányakapitányság a RAG Hungary Kft bányatelek megállapításra irányuló hivatkozott számú kérelmét felülvizsgálta, és a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (továbbiakban Bt.) 26. (3) bekezdése alapján b á n y a t e l k e t á l l a p í t m e g az alábbiak szerint: 1. A bányatelek védneve: Kisújszállás-I.-szénhidrogén, széndioxid 2. Az ásványi nyersanyag megnevezése: szénhidrogén (magas inertgáz tartalmú földgáz). Az ásványi nyersanyagok kódja: A bányatelek földrajzi fekvése: Jász-Nagykun-Szolnok megyében Kisújszállás és Túrkeve község közigazgatási területe. 4. A bányatelek jogosítottjának -neve: RAG Hungary Kft -székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út Oldal: 1 / 9

2 5000 Szolnok, Templom u Szolnok; Pf.:164 (56): ; Fax: Ügyeleti tel: (56): A bányatelek határvonalainak töréspontjai EOV rendszerben: Töréspont száma Y (m) X (m) , , , , , , , ,00 A bányatelek térkép -vetületi rendszere: -magassági alapszintje: Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV) Balti-felett (Bf). 6. A bányatelek területi ismertetése: 6.1. A bányatelek -területe: 13,9 km 2 -fedlap: 1.450,0 mtsza -alaplap: 1.950,0 mtsza A bányászati jogosultság a megjelölt koordináták alatti térben, az alaplap és fedlap által meghatározott mélységben, Örményes-DK mező Örm Pl 1-6 földgáz telep névvel nyilvántartott szénhidrogén telepre vonatkozik A bányatelekkel lefedett területen nyilvántartott szénhidrogén telepek sem a fedlap felett, sem az alaplap alatt nem találhatók A bányatelek nem határos más bányavállalkozó jogosultságára megállapított szénhidrogén bányatelkekkel A bányatelek határain belül -a felszínen található művelési ágak: szántó, öntözött terület, erdő, kivett hely (Törökszentmiklósi ÁG létesítményei és magánútja, tanyák ), -a felszín tulajdonviszonyai: -a Pogo Örm-DK-1 jelű szénhidrogén kút a bányavállalkozó tulajdonában van, -a mezőgazdasági földterületek társasági és magántulajdonban vannak, -a felszín teljes része külterület, a területen a Törökszentmiklósi ÁG létesítményei és kevés számban tanya található, -az elsőfokú építési hatósági feladatokat -Kisújszállás Város Jegyzője, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1 sz. -Túrkeve Város Jegyzője, 5420 Túrkeve, Kossuth tér 1 sz. látja el, Oldal: 2 / 9

3 5000 Szolnok, Templom u Szolnok; Pf.:164 (56): ; Fax: Ügyeleti tel: (56): a bányatelken a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-alföldi Iroda által nyilvántartott régészeti lelőhely található, -a bányatelken műemlék, lőtér, repülőtér, HM és BM által kivett hely nem található, -a bányatelek területe természetvédelmi oltalom alatt álló területeket nem érint. 7. A kitermelés módja: -fúrólyukas gáztermelés. 8. A biztonsági övezettel védett bányászati létesítmények. A bányatelken belül a bányavállalkozó 1 db gázkútját kivéve más bányászati létesítmények (kutak, kútvezetékek, gázszállító vezeték) nem találhatók. Azon szénhidrogén bányászati célt szolgáló berendezések részére, amelyekre kérelmező a jövőben szerzi meg a használatbavételi engedélyt, a Szolnoki Bányakapitányság által a jogszabályokban meghatározott mértékű biztonsági övezetet kell kijelölni. 9. A bányatelekben található ásványi nyersanyagok mennyisége. A bányatelekkel lefedett Örm Pl 1-6 földgáz telep kezdeti földtani vagyonát és kitermelhető ipari vagyonát, valamint a kitermelhető szénhidrogének jellemzőit az 1 sz. melléklet tartalmazza. 10. A bányatelek termelő berendezései. A Kisújszállás-I.- szénhidrogén, széndioxid bányatelek ásványvagyonának termelését a Pogo Örm-DK-1 számú, meglévő szénhidrogén kút, 1 db új gázkút biztosítják. A bányatelek területén a kutak termeltetését a kútkörzetbe telepítendő portábilis termelőberendezéssel tervezik, biztosítva ezzel a termelt földgáz, kondenzátum és rétegvíz mennyiségének mérését. A termelt földgáz hasznosítására a magas CO 2 tartalom miatt a termelésbe állításra szabott törvényes határidőn belül keresnek egyedi lehetőséget, ehhez igazodnak a felszínen építendő létesítmények is. A leválasztott rétegvizet elsődlegesen a területen kiképzendő új kútba nyomják vissza. 11. A bányatelek határain belüli egyéb CH ipari termelő berendezések. A bányatelek területén más bányavállalkozó üzemeltetésében CH ipari berendezések nem találhatók. 12. A bányászattal járó veszélyeztetés elhárításához/csökkentéséhez szükséges műszaki intézkedések, feltételek Művelési terv. A bányatelekkel lefedett Örm Pl 1-6 földgáz szénhidrogén telepek folyamatos földgáztermelési célra történő igénybe vételének feltétele a hidrodinamikai egységre kidolgozott, a bányavállalkozó által elfogadott, és a Bányakapitányság részére tájékoztatásul megküldött művelési terv megléte. Oldal: 3 / 9

4 5000 Szolnok, Templom u Szolnok; Pf.:164 (56): ; Fax: Ügyeleti tel: (56): A Kőolaj- és földgáztermeléshez kapcsolódó létesítmények építése. A kőolaj- és földgáztermeléshez kapcsolódó mélyfúrások, kútkiképzések, valamint felszíni technológiai létesítmények (vezetékek, gázgyűjtők) építésének engedélyezése külön eljárás alá tartozik (96/2005. (XI.4.) GKM rendelet). A használatba vétellel egyidőben a Bt. 32. (1) bekezdése, és a Vhr-ének 19/A. (1) bekezdése alapján a Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatban (2/2010. (I.14.) KHEM rendelet) meghatározott mértékű biztonsági övezetet kell kijelölni, a vonatkozó tilalmaknak és korlátozásoknak a bányavállalkozó köteles érvényt szerezni. A mélyfúrások, kútkiképzések során kiemelt figyelmet kell fordítani a mélységből adódó nyomásviszonyokra, a termelési hőmérsékletre, a magas CO 2 tartalomra, a földalatti átfejtődést kizáró kútszerkezet kialakítására. A földgáztermeléshez kapcsolódó felszíni technológiai létesítményeknél a technológia megválasztása során kiemelt figyelmet kell fordítani a várható kútfej nyomásokra és hőmérsékletekre, a magas CO 2 tartalomra, az esetleges magas H 2 S tartalomra, a működés biztonságának fokozásához a világszínvonalú irányítástechnikai lehetőségek felhasználására, a felszíni ingatlanok minél kisebb mértékű igénybevételével járó ellenőrzési rendszer kialakítására (műszerezés, távadás, repülőgépes ellenőrzés stb.) A gáztermelési tevékenység biztonsága. A bányavállalkozó a bányászati tevékenységet más vállalkozóval csak szerződés alapján végeztetheti, ha az a jogszabályban előírt szakmai képesítéssel, gyakorlattal, feltételekkel, vizsgával, engedélyekkel rendelkezik, vagy e követelményeknek megfelelő személyeket foglalkoztat. 13. Szakhatósági előírások Környezetvédelem. Hulladékgazdálkodás. A tervezett tevékenységek, a kutak, vezetékek létesítése, üzemeltetése külön engedélyköteles tevékenységek, konkrét egyedi előírásokat ezen egyedi eljárások során teszünk, melyek kidolgozásakor hulladékgazdálkodási szempontból az alábbi szempontok figyelembevételét javasoljuk: A bányatelek kiépítését, a termeltetését, valamint a felszámolását, a környezetszennyezést kizáró módon, illetve a kockázatok minimálisra csökkentésével kell végezni. A keletkező veszélyes hulladékokat a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kell kezelni. Oldal: 4 / 9

5 5000 Szolnok, Templom u Szolnok; Pf.:164 (56): ; Fax: Ügyeleti tel: (56): A hulladékokat szükség szerint az adott hulladékok kezelésére érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező hasznosító és/vagy ártalmatlanító kezelőnek kell átadni a megfelelő igazoló dokumentumok kitöltésével ( SZ jegyek, szállítójegyek). A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeknek a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendeletben leírtaknak megfelelően kell eleget tenni. A keletkező veszélyes és nem veszélyes (termelési és kommunális) hulladékokra a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény rendelkezései és a végrehajtására kiadott rendeletek előírásai az irányadók. A hulladékok jegyzékét a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza. Természet- és tájvédelem. A tervezett Kisújszállás-I. Szénhidrogén, széndioxid bányatelekkel érintett ingatlanok nem állnak természetvédelmi oltalom alatt és nem szerepelnek a Natura 2000-es területek listáján. A Kisújszállás-I. Szénhidrogén, széndioxid bányatelek területén egy meglévő, lemélyített (Pogo Örm-DK-1) nem éghető, kevert gázt tartalmazó termelésre kiképezhető kút található és további egy (vízvisszasajtoló) kút lemélyítését tervezik. A bányatelek megállapítása ellen természet- és tájvédelmi szempontból kifogást nem emelünk. Vízvédelem. A bányatelek megállapítását nem kifogásoljuk, a további bányahatósági eljárásokban (új termelő kút lemélyítése, meglévő kút termelő kúttá történő átképzése, termelő kutakhoz mobil termelőberendezések telepítése, kitermelési műszaki üzemi terv) adandó szakhatósági állásfoglalásunkban fogjuk meghatározni a vízvédelmi feltételeket Kulturális örökségvédelem. 1. A tárgyi bányatelek területén nyilvántartott régészeti lelőhely található. A lelőhely területén végzett bármilyen földmunka előtt megelőző feltárást kell végezni. 2. Az egyes létesítmények engedélyezési eljárása során Hivatalomat szakhatóságként megkeresni szükséges. 14. Ásványvagyon változása. A bányavállalkozó hidrodinamikai egységenként köteles az ásványvagyonban bekövetkezett változást évente az MBFH Földtani és Adattári Főosztály Ásványvagyon Nyilvántartási Osztályára megküldeni. A határozat ellen a kézbesítéstől számított 10 munkanapon belül a Bányakapitányság útján a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés díja az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. (1) bekezdés szerint az első fokú eljárás díjának 50 %-a (65.500,- Ft--- kódszám: A 044), amelyet az eljárás megindításával egyidejűen kell a Magyar Bányászati és Földtani Oldal: 5 / 9

6 5000 Szolnok, Templom u Szolnok; Pf.:164 (56): ; Fax: Ügyeleti tel: (56): Hivatal (1145 Budapest, Columbus u ) MNB számú számlájára átutalni, és az erről szóló igazolást (befizetési bizonylat) a fellebbezéshez csatolni. Jelen határozat, amennyiben a közléstől számított 10 munkanapon belül fellebbezés nem érkezik ellene, a 11. munkanapon jogerőssé válik. I n d o k o l á s A bányavállalkozó RAG Hungary Kft L-138/2010. iktató számú a Bányakapitányságra február 22.-én beérkezett kérelmében a Kisújszállás-I.-szénhidrogén, széndioxid bányatelek megállapítását kérte a Szolnoki Bányakapitányságtól a Bt. 26/A. (2) bekezdés a) pontja alapján. A kérelmező a kutatási tevékenységet a Szolnok kutatási blokk térségében, Örményes-Dél alterületen a Szolnoki Bányakapitányság által kiadott kutatási engedély alapján végezte. A kutatási tevékenységről szóló zárójelentést a Szolnoki Bányakapitányság SzBK-3.699/2009/4. december 9 iktató számú, javított határozatával elfogadta. A bányatelek megállapítás lehetséges volt, mert a bányatelek megállapítására február 22.-én beérkezett kérelemhez a benyújtás időpontjában joghatályos Vhr. 11/A. (2) bekezdésben előírt mellékleteket a kérelmező becsatolta, a kérelem érdemi vizsgálata során észlelt hiányosságokat hiánypótlási felszólításra határidőn belül pótolta, illetve a kérelem alapját képező dokumentum a Bányakapitányság rendelkezésére állt (zárójelentést elfogadó határozat), a kutatás befejése utáni egy éven belül kezdeményezte a bányavállalkozó a bányatelek megállapítást a Bt. 14. (2) bekezdés szerint, a bányavállalkozó térfogatos készletszámítási módszerrel igazolta, hogy a bányatelekkel lehatárolni kért CH előfordulás kitermelhető vagyonnal rendelkezik, a bányavállalkozó a tervezett tevékenységhez kapcsolódó környezetvédelmi engedélyt nem mellékelte a Bt február 23-tól érvénybe lépő, folyamatban lévő ügyek esetében is alkalmazandó módosulása miatt, amit Bk. tudomásul vett, a kérelmező meghatározta az általa alkalmazni kívánt bányaművelési technikát (fúrólyukas kitermelés), és műszaki leírással igazolta a kitermelési feltételek teljesítését (meglévő termelő kút, új kút fúrása, vízbesajtolás), a magas CO 2 tartalmú gáz hasznosítási lehetőségét az igényeknek megfelelő, gazdaságos fejlesztések műszaki gyakorlata alapján fogja meghatározni a rendelkezésére álló 5 év alatt, amit Bk. tudomásul vett, Oldal: 6 / 9

7 5000 Szolnok, Templom u Szolnok; Pf.:164 (56): ; Fax: Ügyeleti tel: (56): a kérelmező mellékelte a joghatályos 69/1995. (XII. 26.) IKM rendelet szerinti bányatelek térképet. Bányakapitányság felhívja a bányatelek jogosítottjának figyelmét, hogy a bányatelek megállapítása önmagában nem jogosít a terület igénybevételére (Bt. 26/A. (1) bek.), a bányatelek megállapítása nem változtatja meg a bányatelekkel lefedett ingatlanok tulajdonjogát, rendeltetését és használatát (Bt. 26/A. (4) bek.). Amennyiben a bányavállalkozó szénhidrogénbányászati célt szolgáló építményt, vagy egyéb műtárgyat kíván létesíteni a bányatelek határán belül, akkor annak megkezdése előtt köteles beszerezni a terület felhasználási engedélyt és a területileg illetékes építési hatósági engedélyt, jelen határozat a bányatelekkel érintett ingatlanok felett rendelkezési jogot nem biztosit, a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelme érdekében a földterületek bányászati célú ideiglenes, vagy állandó jellegű igénybevétele, illetve a művelési ág megváltoztatása esetén a bányavállalkozó köteles beszerezni az illetékes földhivatal előzetes engedélyét, továbbá indokolt esetben rendezni az igénybe vett terület tulajdonjogát. A bányászati létesítmények elhelyezése során be kell tartani az OTÉK (ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK, 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet) előírásait, különös tekintettel a védőtávolságokra, a bányászati tevékenységgel okozott károkat a bányavállalkozó köteles megtéríteni (Bt. 37. ). a bányatelek tulajdonosa nem jogosult a bányatelek határain belül előforduló egyéb ásványi nyersanyag kitermelésére (Bt. 22. (7) bek. és Bt. 26/A. (3) bek. ) Ha a bányavállalkozó olyan ásványi nyersanyagra bukkan, amelyre jogosultsága nem terjed ki, az előfordulást köteles bejelenteni a Bányakapitányságra és egyúttal kezdeményezni bányászati jogának kiterjesztését erre az ásványi nyersanyagra, a bányatelek határain belül csak a Bányakapitányság által jóváhagyott Műszaki Üzemi Tervvel egyező szénhidrogén termelés folytatható (Bt. 27. (1) bek. ), a bányatelek adatainak változásait 30 napon belül a Bányakapitánysághoz be kell jelenteni (Vhr. 12. (5) bek. ) A bányatelek megállapításához a szakhatóságok közül a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szakhatóságként április 8.-án kelt /2010. sz. ügyiratban foglalt hozzájárulásában Oldal: 7 / 9

8 5000 Szolnok, Templom u Szolnok; Pf.:164 (56): ; Fax: Ügyeleti tel: (56): feltétellel járult hozzá a bányatelek megállapításhoz. A hozzájárulásban szabott feltételeket a határozat rendelkező része pontja tartalmazza; a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-alföldi Iroda szakhatóságként április 14.-én kelt 480/1961/1/2010. sz. ügyiratban foglalt hozzájárulásában feltétellel járult hozzá a bányatelek megállapításhoz. A hozzájárulásban szabott feltételeket a határozat rendelkező része pontja tartalmazza; Az eljárásban feltétel nélkül járultak hozzá a bányatelek megállapításhoz az alábbi szakhatóságok: - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal a /2/ számú ügyiratában, - Karcag Városi Önkormányzati Hivatásos Tűzoltósága a G-213/1/ számú ügyiratában, - Mezőtúr Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága az SZ/57-1/ számú ügyiratában. A rendelkező részben előírtak az alábbi jogszabályokon alapulnak: az 54/2008. (III.20) Kormány rendelet 1/b. mellékletének A. pontján a 2. pontban megadott kódszám, a Bt. 26. (1) pontján a 6.1. pontban szereplő fedlap és alaplap megállapítása, ami a kérelmező adatszolgáltatása alapján került meghatározásra, és a bányatelken található szénhidrogén szerkezetek legmagasabb és legmélyebb pontjait vette alapul, a Vhr.13. (3) bek. kb) pontján a pont, a Vhr. 21. (5) bekezdésen a pont, a Vhr. 12. (1) bekezdésen a 13. pont, a Bt. 25. (2) bekezdésen a 14. pont. A Bányakapitányság a bányatelek védnevének meghatározásakor az MBFH elnökének 1/10/2007 számú utasításának 2.1. pontja alapján járt el. A Bányakapitányság határozatának meghozatala során nem vizsgálta azt, hogy a kérelem mellékletét képező adatok és térképezés teljes körű, illetve helyes-e. Az adatok helyességéért és teljességéért a kérelmező, továbbá a hites bányamérő a felelős. A Bányakapitányság az eljárás során méltánylást érdemlő érdeksérelmet nem állapított meg, a bányatelek megállapításkor figyelembe vette az érintett környezetben lakók élet és vagyonbiztonsághoz, valamint a kőolaj és földgázbányászati létesítmények üzemeltetéséhez fűződő érdekeket. Oldal: 8 / 9

9 5000 Szolnok, Templom u Szolnok; Pf.:164 (56): ; Fax: Ügyeleti tel: (56): A bányatelek jogi jelleg, ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre nem kerül, viszont minden új létesítmény, építmény csak jogerős építési engedély alapján építhető meg a 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak szerint. Az eljárást a Bányakapitányság a Ket-ben előírt határidőn belül lefolytatta. Az engedélyes az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését igazolta. A Szolnoki Bányakapitányság jelen határozatát a közigazgatási ügy érdemében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 71. (1) bekezdésben foglaltak szerint, a Bt. 26. (3) bekezdés által biztosított hatáskörében eljárva, a 267/2006. (XII.20.) Kormányrendeletben megállapított illetékességgel adja ki. A fellebbezés alapja a Ket. 99. (1) bekezdésében foglaltak. Szeged, május 20. Dr. Molnár József bányakapitány Oldal: 9 / 9

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. 5001 Szolnok; Pf.:164 (56): 512-319; 512-320 Fax: 512 337 Ügyeleti tel: (56): 512-31 Ügyirat száma: SZBK /403-10/2011. Üi: Bogdán Gyula Hivatkozási szám: UA001500/K-139/2011.

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. 5001 Szolnok; Pf.:164 (56): 512-319; 512-320 Fax: 512 337 Ügyeleti tel: (56): 512-31 Ügyirat száma: SZBK/2.399-4/2011. Ügyintéző: Bogdán Gyula Hivatkozási szám: UA001500/K-827/2011.

Részletesebben

VISZ-FUVAR KFT. Eger Szolárcsik u. 7. 3300

VISZ-FUVAR KFT. Eger Szolárcsik u. 7. 3300 Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.:1029/1/2010 Jogerős: 2010.03.05. Ü.i.: Kasó Attila VISZ-FUVAR

Részletesebben

HATÁROZAT. engedélyezi

HATÁROZAT. engedélyezi MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/321-18/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Hiv. szám:- Ügyintézőjük:-

Részletesebben

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5., 5001 Szolnok, Pf.: 164 (56) 512-319; 512-320 Fax: 512-337, Ügyeleti tel: (56) 512-318 Szegedi iroda: (62) 558-283,

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG a határozat jogerős 2011. szept. 23-án BBK/1263-18/2011. Üi.: Szalai Ferenc Bányászati és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: +3613731807 Tárgy: kitermelési műszaki üzemi terv

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. március 19-én DOLO-MOBIL Általános Szállítási

Részletesebben

Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett

Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett Ügyintéző: Herczeg Tibor : (06-88) 576-645 : (06-88) 576-646 E-mail: tibor.herczeg@mbfh.hu

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001Szolnok,

Részletesebben

Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/582-12/2012. Tárgy: Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábel építése építési engedélye

Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/582-12/2012. Tárgy: Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábel építése építési engedélye Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/582-12/2012. Tárgy: Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábel építése építési engedélye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2010. szeptember 17-én RAG Hungary West Kft. Iktatószám:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. KTD EÁKT Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2998-14/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

Ikt. sz.: MBK/1129-8/2011. jogerős: 2011.06.17. Üi: Virág István HATÁROZAT

Ikt. sz.: MBK/1129-8/2011. jogerős: 2011.06.17. Üi: Virág István HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: MBK/1129-8/2011. jogerős: 2011.06.17. Üi: Virág István

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. évfolyam 5. szám 2008. április 24. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu

Részletesebben

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 1414/6/2011. Ü.i.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991)

Részletesebben

Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT

Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

Tárgy: Dunaújváros, 225 hrsz.-ú ingatlanon lévő nyomásszabályzó állomás rekonstrukció építési engedélye.

Tárgy: Dunaújváros, 225 hrsz.-ú ingatlanon lévő nyomásszabályzó állomás rekonstrukció építési engedélye. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt.szám: VBK/1915/3/2013. Hiv. szám: SZEREGIO-2191/2013. Ügyintéző: Kertész László Ügyintézőjük: Hambrus Zsolt : (06-88) 576-633 : (06-88)

Részletesebben

Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT

Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

Jogerő: 2013. november 18. GEOKOMPLEX Kft. 3527 Miskolc József A. u. 59. Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása H A T Á R O Z A T

Jogerő: 2013. november 18. GEOKOMPLEX Kft. 3527 Miskolc József A. u. 59. Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Üisz.: MBK/2477-24/2012. Üi.: Lopotnyik András ( :46/503-762; 20/7725-994)

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/1021-11/2014. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

jogerős 2010. 05. 12.

jogerős 2010. 05. 12. jogerős 2010. 05. 12. BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1450/13/2010. Üi.: Veres Imre Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv SAVANYÚSÁG Betéti Társaság 2347 Bugyi

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: JN/KTF/01831-27/2015 Ügyintéző: Pocsaji Anikó Telefon: +36 56 523 417 Tárgy: Előzetes vizsgálat elbírálása Hiv. szám: Melléklet: A TISZA-TK PROJEKT

Részletesebben

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

9326 Szil Város u. 3. JOGERŐS :2013.03.11.

9326 Szil Város u. 3. JOGERŐS :2013.03.11. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3432-12/2012. Eper Gábor :(06-88) 576-643; : (06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu Tárgy: Szil I - kavics 2013-2016. évi kitermelési

Részletesebben

Tárgy: Budakalász IV. - kavics bányatelek területén lévő Budakalász 0180/3 és 0180/5 hrsz - ú ingatlan határ és védőpillérének törlése

Tárgy: Budakalász IV. - kavics bányatelek területén lévő Budakalász 0180/3 és 0180/5 hrsz - ú ingatlan határ és védőpillérének törlése MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős: 2014. április 24-től BBK/3414-13/2013. Üi.: Haraszti Tamás Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06 1/373 1804 E-mail:

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 75439-1-11/2010. Ea: dr. Petrovics György Lovrityné Kiss Beáta Filakné Enyedi Andrea Vollmuth Eszter Novákné F. Kovács

Részletesebben