Európai Uniós üzleti

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti"

Átírás

1 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: Európai Uniós üzleti Kereskedelmi menedzser szakügyintéző Kereskedelmi szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Kis- és középvállalkozási Kereskedelmi menedzser menedzser Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser logisztikai szakügyintéző Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser É 1/8

2 1. feladat Összesen: 5 pont Igazak-e a következő állítások? A helyes válasz aláhúzandó! 1.1. A számviteli törvény kötelezően előírja a mérlegkészítés időpontját Egyik számviteli alapelvet sem sértette meg az a vállalkozó, aki a mérlegében hiányzó tárgyi eszköz értékét szerepelteti A számviteli törvény szerint értékvesztést lehet elszámolni a vásárolt készleteknél A mérlegben a hosszú lejáratú kötelezettségek között kimutatható azok következő évben esedékes törlesztőrészlete A befektetett pénzügyi eszközök között csak azon eszközöket kell szerepeltetni, amelyeket a vállalkozó tartós jövedelemszerzés céljából fektetett be más vállalkozásnál. Minden helyes válasz 1 pontot ér. Rossz válasz és/vagy több jelölt válasz esetén 0 pont. 2. feladat Összesen: 12 pont Egy kereskedelmi kft december 31-i főkönyvi adatai alapján nevezze meg az eredménykategóriákat, és számítsa ki a hozzájuk tartozó értékeket! Eredménykimutatás Sorszám A tétel megnevezése Tárgyévi adatok I.. Értékesítés nettó árbevétele IV Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás A. Üzemi/üzleti tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi műveletek bevételei I. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény D. Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény II. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény Osztalék G. Mérleg szerinti eredmény Az üres mezők jó kitöltése 1-1 pontot ér. É 2/8

3 3. feladat Összesen: 8 pont Karikázza be a helyes választ! 3.1. Melyek a számvitel területei? a) Könyvvezetés, számlasoros elszámolás, idősoros elszámolás. b) Beszámoló, önköltségszámítás, könyvvezetés, bizonylati rend. c) Bizonylatok, analitikus nyilvántartás, szintetikus elszámolás. d) Beszámoló, könyvvezetés, szintetikus elszámolás Mely készletértékelési módszer nem alkalmazható a számviteli törvény előírásai alapján? a) A FIFO. b) Csúsztatott átlagár. c) Halmozott átlagár. d) Csökkentett érték A mérleg feladata a) a vállalkozás jövedelmezőségi helyzetének a bemutatása. b) a vállalkozás eredményének a bemutatása. c) a vállalkozás vagyonának adott időpontra vonatkozó bemutatása A kettős könyvvitel azt jelenti, hogy a) az adóhivatalnak készítendő kimutatást a vállalkozás számviteli rendszerétől elkülönülten vezetjük. b) minden gazdasági eseményt az eszköz és forrás számlák teljes halmazán egyszer tartozik, és (ugyanazt az összeget) egyszer követel összegként is könyveljük. c) számlasoros és az idősoros könyvelést külön vezetjük Mi a különbség az éves beszámoló és az egyszerűsített éves beszámoló között? a) Az éves beszámoló összevontan egy vállalatcsoport beszámolója, míg az egyszerűsített éves beszámoló egy vállalkozás adatait tartalmazza. b) Mindkettő kettős könyvvitel alapján készül, de az egyszerűsített éves beszámoló összevontabb. c) Az éves beszámoló kettős könyvvitelen alapul, az egyszerűsített éves beszámoló pedig egyszeres könyvvitelen alapul Milyen részei vannak az éves beszámolónak? a) Üzleti jelentés, kiegészítő melléklet, mérleg, eredménykimutatás. b) Kiegészítő melléklet, mérleg, eredménykimutatás. c) Eredménylevezetés, kiegészítő melléklet, mérleg. d) Mérleg, kiegészítő jelentés, eredménykimutatás Milyen könyvvezetési kötelezettséget különböztetünk meg? a) Számlasoros és idősoros. b) Egyszerűsített és összevont. c) Analitikus és szintetikus. d) Egyszeres és kettős Az eredménykimutatásnak nem feladata a) a vállalkozás eredményének bemutatása. b) a vállalkozás vagyonának adott időpontra vonatkozó bemutatása. c) a vállalkozás jövedelmezőségi helyzetének bemutatása. Minden helyes válasz 1 pontot ér. Rossz válasz és/vagy több jelölt válasz esetén 0 pont. É 3/8

4 4. feladat Összesen: 30 pont A mérleg hiányzó sorait pótolva állítsa össze a vállalkozás zárómérlegét! (Tüntesse fel a mellékszámításokat is!) Egy vállalkozás főkönyvi számlái december 31-én az alábbiakat mutatják: (adatok Ft-ban) Adótartozások Rövid lej. kölcsön követelés Termelőgépek Részvények (befektetési célú) Késztermékek Mérleg szerinti eredmény Munkabértartozások Kötvények (lejárat 20 nap múlva) Szellemi termékek Előző évek halm. nyeresége Elszámolási betét Beruházási hitel Késztermék-értékesítés ki Áruvásárlás ki nem egyenlített nem fizetett ellenértéke ellenértéke Ingatlanok Áruk Mérleg, december 31. (ezer Ft) ESZKÖZÖK Összeg FORRÁSOK Összeg Befektetett eszközök Saját tőke Immateriális javak Jegyzett tőke Tárgyi eszközök 9 900, Befektetett pénzügyi eszköz Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Forgóeszközök Céltartalékok 0 Készletek 3 200, Kötelezettségek Követelések 2 600, 750 Hátrasorolt kötelezettségek 0 Értékpapírok 250 Hosszú lej. kötelezettségek Pénzeszközök Rövid lejáratú 800, 850, kötelezettség Aktív időbeli elhatárolás 0 Passzív időbeli elhatárolás Eszközök összesen Források összesen A mérleg üres mezőinek helyes kitöltése 1-1 pontot, összesen 21 pontot ér. Mérlegtételek szöveges megnevezése 6 x 0,5 pont összesen 3 pontot ér. Mellékszámítások összesen 6 pont az alábbiak szerint: tárgyi eszköz 1 pont, készletek 1 pont, követelések 1 pont, rövid lejáratú kötelezettség 1 pont, mérleg szerinti eredmény 2 pont. Hiányos vagy hibás jelölés 0 pont. É 4/8

5 5. feladat Összesen: 15 pont Határozza meg a felsorolt gazdasági események hatását a vállalkozás vagyonára és/vagy költségére, eredményére! (Jelölje a hatást -szel a táblázatban!) Eszközök Források Költség Eredmény Gazdasági műveletek Ráf. Bev. 1. Hitelfelvétel 2. Hitel után fizetett kamat 3. Bérek átutalása 4. Áruvásárlásra kapott engedmény 5. Részvényvásárlás 6. Értékesített áru eladási ára 7. Áruértékesítés készletcsökkenése 8. Fizetendő áfa 9. Részvények után kapott osztalék 10. Szállító kiegyenlítése hitelből 11. Bruttó bérek elszámolása 12. Bérjárulékok elszámolása 13. Anyagfelhasználás 14. Készpénzfelvét 15. Aktiválás A gazdasági események hatásának helyes megjelölése (mindkét helyen) 0,5-0,5 pontot ér. Hiányos vagy hibás jelölés 0 pont. É 5/8

6 6. feladat Összesen: 10 pont Jelölje -szel az egyes vagyoni elemek mérlegben elfoglalt helyét! Vagyoni elemek 18 hónapra kapott kölcsön Áruértékesítés ki nem fizetett ellenértéke Áruszállításra használt tehergépkocsi Elfogadott váltó Saját tőke Hosszú lej. köt. Rövid lej. köt. Immat. javak Tárgyi eszköz Bef. pü-i. eszköz Készlet Követelés Értékpapír Pénzeszköz Előző évek halmozott Vesztesége Értékesítési céllal vett tárgyi eszköz Könyvelőprogram Folyamatban lévő építkezés Vevőtől kapott előleg Dolgozónak adott előleg A vagyoni elemek mérlegben elfoglalt helyének helyes megjelölése 1 pontot ér. Rossz jelölés vagy egy elem több helyre történő bejelölése 0 pont. 7. feladat Összesen: 10 pont Határozza meg a vásárolt tárgyi eszköz beszerzési értékét, valamint az egyes években elszámolható értékcsökkenés összegét lineáris leírással a következő adatok segítségével! Számítsa ki, hogy az 1. üzleti év végén mekkora összeget mutat ki a vállalkozás a mérlegben! A számlák adatai az áfát nem tartalmazzák. A kereskedelmi vállalkozás tárgyi eszközt vásárolt, a beszerzéssel kapcsolatban az alábbi ráfordítások merültek fel: Import számla szerinti ár ezer Ft Tartozékok számla szerinti értéke 170 ezer Ft Tartalék alkatrészek 230 ezer Ft Alapozási költség 160 ezer Ft Vámköltség 680 ezer Ft Vámhivatal által kivetett áfa 780 ezer Ft Szállítási költség 500 ezer Ft Az alapozást végző cégtől kapott utólagos engedmény 15% Biztosítási díj üzembe helyezésig 120 ezer Ft Aktiválásig fizetett hitelkamat 70 ezer Ft É 6/8

7 Áfa mértéke 25%. A tárgyi eszköz tervezett használati ideje 4 év. Bekerülési érték (EFt) = = (160 x 0,15) = E Ft Értékcsökkenési leírás: E Ft/4 év = 1 401,5 E Ft/év 5 pont 2 pont Mérlegérték: Bruttó é. éves écs = nettó érték, vagyis E 1 401,5 = 4 204,5 E, de a kerekítés miatt E Ft 3 pont (1 pont az összefüggésre, 1 pont a helyes számításra, 1 pont, ha meg tudta nevezni a vizsgázó, hogy a mérlegben a nettó érték szerepeltetendő) 8. feladat Összesen: 4 pont Számítsa ki a megadott információk alapján a vállalkozás cégértékét! A megvásárolt vállalkozásért fizetett ellenérték összege áfa nélkül A vállalkozás vételével együtt átvállalt kötelezettségek összege A vásárolt vállalkozás eszközeinek a számviteli törvényben előírt értékelés alapján meghatározott értéke Cégérték = E Ft ( E Ft E Ft) = E Ft (számviteli tv bek. 1 pont) Eszközök értéke csökkentve a kötelezettségekkel Helyes cégérték Az üzleti- vagy cégérték csak pozitív előjelű lehet 1 pont 2 pont 1 pont 9. feladat Összesen: 6 pont Mutassa be a kereskedelmi vállalkozások működése során felmerülő költségek csoportosítását legalább 3 szempont szerint! költségnemenként (megjelenési formájuk szerint) anyagjellegű, személyjellegű, értékcsökkenés, egyéb összetételük szerint egyszerű (elemi) költségek, összetett költségek elszámolhatóságuk módja szerint közvetlenül elszámolható, részben közvetlen, közvetett az értékesítés volumenének változásához való viszonyuk szerint viszonylag állandó (fix), változó költségek az áruforgalom egyes szakaszaihoz való kapcsolódása szerint beszerzéshez, értékesítéshez, készletgazdálkodáshoz kapcsolódó költségek funkció szerint hálózati költségek, központi költségek Egy csoportosítási lehetőség bemutatása példákkal 2 pont. É 7/8

8 A megoldókulcstól eltérő, más helyes megoldásokat is el kell fogadni. Összesen: 100 pont 100% = 100 pont EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 50%. É 8/8

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban)

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban) 1 Számvitel röviden példákkal együtt (számpéldák aktualizálása folyamatban) 2 Tartalom 1. A KÖNYVVITEL FOGALMA, FELADATAI... 3 2. BESZÁMOLÓ... 5 3. A VÁLLALKOZÁS VAGYONA... 5 4. VAGYONRÉSZEK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgafeladat, javítási-értékelési útmutató

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgafeladat, javítási-értékelési útmutató NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Írásbeli vizsgafeladat, javítási-értékelési útmutató Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1964-06 Közbeszerzési vonatkozású gazdasági- és pénzügyi

Részletesebben

100% = 100 pont EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 100%.

100% = 100 pont EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 100%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Név: Concerto Akadémia Nonprofit Kft Cím: 1094 Budapest, Páva utca.10-12. Kiegészítő melléklet a Concerto Akadémia Nonprofit Kft 2014.12.31-i egyszerűsített éves beszámolójához Kiegészítő melléklet 2014.

Részletesebben

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok

Részletesebben

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapképzési szak Előadó: Előadás Szijártó Boglárka 1 Alapítható vállalkozás formái Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény A gazdasági társaságok üzletszerű közös

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI tárgyból MINTA FELADATOK ELŐADÁSHOZ ELŐADÓ: Véghné Dr. Bálint Katalin ( Tel: 20/3887440) Gödöllő 2012 1 1.Példa 1. MINTA feladat Vállalkozásunk vagyon egy adott

Részletesebben

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők:

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: Példa az eredménykimutatáshoz Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: (adatok ezer Ft-ban) 1. Késztermék értékesítés ellenértéke ÁFÁ nélkül 100.000 2. Vevő által el nem ismert

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Segédanyagok. tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT II. JEGYZETT DE MÉG PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Segédanyagok. tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT II. JEGYZETT DE MÉG PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Segédanyagok Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. IMMATERIÁLIS JAVAK I. JEGYZETT TŐKE II. TÁRGYI ESZKÖZÖK a, Visszavásárolt

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

1. A számviteli információs rendszer

1. A számviteli információs rendszer 1. A számviteli információs rendszer 1.1. A számviteli információk helye és szerepe a vállalkozás vezetésében A számvitel, a bürokrácia a köztudatban sok esetben összetartozó fogalomként élnek - pedig

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1 2 4 4 8 3 4 4-9 1 1 2-5 2 9-0 5 Statisztikai számjel MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1051 BUDAPEST SAS U 25. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási idószak: 2013.01.01-2013.12.31.

Részletesebben

A vállalat pénzügyi tevékenysége

A vállalat pénzügyi tevékenysége Vállalati pénzügyek Pénzügyek A vállalat működésének egészét átfogja A vállalati pénzügyi stratégia alapvető feladata: a) az eredményes működéshez szükséges források biztosítása b) a rendelkezésre álló

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31.

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 2 7 5 7 Cégjegyzék száma EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0

Részletesebben