KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL)"

Átírás

1 Közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel) középszint 1221 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 23. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

2 Fontos tudnivalók A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok adhatók. A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. írásbeli vizsga / május 23.

3 Teszt jellegű feladatok 1. feladat Elérhető pontszám: a) A közúti árufuvarozás során a fuvarozott árut a fuvarozási határidő lejártakor kell kiszolgáltatni. Amennyiben erre a határidő lejártát követő 8 napon belül nem kerül sor, úgy az árut elveszettnek kell tekinteni. 2. feladat Elérhető pontszám: c) A közúti árufuvarozásnál utólagos rendelkezés csak az egész küldeményre adható. Egy fuvarozás során csak egyszer - és legfeljebb két napi időtartamra - adható olyan utólagos rendelkezés, hogy a fuvarozó a küldeményt útközben tartóztassa fel, vagy kiszolgáltatását tartsa függőben. 3. feladat Elérhető pontszám: b) Vasúti árufuvarozásnál a fuvarozásról küldeményenként fuvarlevelet vagy helyettesítő okmányt kell kiállítani. A felek eltérő megállapodásának hiányában a fuvarlevelet a fuvaroztató állítja ki. 4. feladat Elérhető pontszám: c) A rendeltetési állomáson a küldemény átvételére jelentkező személy jogosultságát a vasúttársaság a fuvarokmányok alapján vizsgálja meg. A vasúttársaság az átvételre jogosultnak átadja a fuvarlevél megfelelő példányát és a vasúti kocsi, valamint a küldemény megvizsgálását követően, továbbá, ha a fuvaroztatót (címzettet) készpénzfizetési kötelezettség terheli, a tartozás kiegyenlítése után a küldeményt az átvétel elismerése mellett kiszolgáltatja. 5. feladat Elérhető pontszám: a) A vasúttársaság vállalhatja, hogy az átvevőtől a fuvarlevélben meghatározott utánvét összegét a küldemény kiszolgáltatásakor beszedi és a fuvaroztató által megjelölt személy javára kifizeti. Az utánvét beszedése során a vasúttársaság a fuvaroztató megbízottjaként jár el. 6. feladat Elérhető pontszám: c) Légi fuvarozás esetén a feladó felelős a küldeményre vonatkozó, az általa a fuvarozó számára megadott, illetve általa a fuvarlevélbe bejegyzett adatok és nyilatkozatok pontosságáért. A feladó viseli a felelősséget mindazokért a károkért, amelyek pontatlan, szabálytalan adatai és nyilatkozatai következtében a fuvarozóra vagy olyan más személyre hárulnak, akivel szemben a fuvarozó felelős. 7. feladat Elérhető pontszám: c) Életmentés vagy áruk megmentése vagy azoknak megkísérlése céljából a hajóútról való letérés, úgyszintén az útvonalból való bármely indokolt kitérés nem tekinthető a fuvarozási szerződésbe ütközőnek és a fuvarozó nem felelős az ebből származó bármilyen kárért vagy veszteségért. írásbeli vizsga / május 23.

4 8. feladat Elérhető pontszám: c) Az E75-ös főút Magyarországi szakasza Rajka Budapest Röszke útvonalon halad keresztül. 9. feladat Elérhető pontszám: a) A 8-as főút Székesfehérvár Rábafüzes útvonalon halad. 10. feladat Elérhető pontszám: a) Tapolca és Keszthely között a 26-os számú menetrendi mezőben található vasútvonal teremt összeköttetést. 11. feladat Elérhető pontszám: c) Kecskemétről Szeged az M5-ös autópályán érhető el. 12. feladat Elérhető pontszám: b) Gyöngyös és Eger között a 24-es számú másodrendű út biztosít összeköttetést. 13. feladat Elérhető pontszám: a) A 150-es számú menetrendi mezőben található vasútvonal Budapestről indul és Kelebiánál éri el Szerbia határát. 14. feladat Elérhető pontszám: a) Az E60-as főút Magyarországi szakasza Hegyeshalom Budapest- Ártánd útvonalon halad keresztül. 15. feladat Elérhető pontszám: b) Az 51-es, az 52-es és az 53-as másodrendű főutak Soltnál találkoznak. írásbeli vizsga / május 23.

5 Feladatok 16. feladat Elérhető pontszám: 14 pont Egy 16 tonna teherbírású jármű egy havi kilométer futása 5432 km, melyből 3210 km a hasznos, rakott futás. Számítsa ki, mekkora a tehergépjármű havi raktömegtonnakilométer kapacitása, a futáskihasználási tényező értéke, valamint a valós árutonnakilométer-teljesítmény, ha a dinamikus kapacitás-kihasználási tényező (k d ) 55%! Határozza meg, mi rontja jobban le a teljesítményt, a rossz fuvarszervezés, vagy a rossz teherbírás kihasználás! R = r sö = = 86912rtkm Ebben a hónapban ilyen paraméterek mellett a járművel maximálisan raktömegtonna-kilométer kapacitást lehet előállítani. sr 3210 f = = = 0, ,09% sö 5432 A jármű 59,09%-ban futott rakottan, hasznosan a havi munkája során. A kd = A = kd R = 0, = 47801, 6átkm R kd 0,55 kd = γ f γ = = 0,93 93% f 0,5909 A futáskihasználási tényező kisebb, tehát a fuvarszervezés nem mondható jónak. 17. feladat Elérhető pontszám: 9 pont Egy Credo EC 12 -es típusú autóbusz, melynek befogadóképessége 81 fő, egy napi munkája során 275 kilométert fut összesen, melyből 234 kilométer a hasznos, a járatban töltött. A többi futása szolgálati járat, garázsmenet. Határozza meg, mekkora az autóbusz napi férőhely-kilométer kapacitása! Mekkora a futáskihasználási-tényező értéke? Határozza meg a valós utaskilométer teljesítményt, ha a dinamikus kapacitás-kihasználási tényező (zsúfoltsági mutató) 54%! sr 234 f = = = 0,8509 = 85,09% s 275 ö A jármű 85,09%-ban futott utasokkal, hasznosan a napi munkája során. Fk = b sö = = fhkm Ezen a napon, ilyen feltételek mellett az autóbusz férőhely-kilométer kapacitást lett volna képes elérni. U kd = U = kd Fk = 0, = 12028, 5 utkm F k A jármű a valóságban ezen a napon 5, utaskilométer teljesítményt állított elő. írásbeli vizsga / május 23.

6 18. feladat Elérhető pontszám: 1 Ismertek egy tehergépjármű-közlekedéssel foglalkozó telephely előző évi adatai. Az állományban lévő járművek száma (G á ) = 72 db tehergépkocsi Az üzemképes járművek száma (G J ) = 66 tgk/nap A fuvarhiányos járművek száma (G fuvarhiányos ) = 5 tgk/nap A vizsgált időszak naptári napjainak száma (N) = 365 nap Határozza meg a következőket: a) javító gépkocsik számát b) teljesítő gépkocsik számát; c) javító gépnapokat; d) állományi gépnapokat; e) üzemképes gépnapokat; f) teljesítő gépnapokat; g) javító gépnapokat; h) a javítási tényezőt; i) az üzemképességi tényezőt; j) a teljesítmény-tényezőt! Megoldás: a) G j = Gá G ü = = 6 tgk b) G T = 72 (6 + 5) = = 61tgk c) és g) ná = Gá N = = gépnap (Ha legalább egyszer helyes eredményt kapott, jár az.) d) n ü = G ü N = = gépnap e) n T = G T N = = gépnap f) n J = G J N = = 2190 gépnap n J = n á n ü= = 2190 gépnap h) G J 6 ηj = = = 0,0833 8,33% G á 72 i) ηü = 100 ηj = 100 8,33 = 91,66% j) n T ηt = = = 0, ,72% n á írásbeli vizsga / május 23.

7 19. feladat Elérhető pontszám: 1 Ismertesse a rakodási tevékenységet a fuvarozási folyamat során! a) Kinek a feladata a rakodás, ki végezheti még rajta kívül? b) Mutassa be a rakodás során figyelembe veendő fontosabb szempontok! c) Kinek a feladata a rakodás ellenőrzése és miért? Megoldás: A küldemény rakodása alapvetően a fuvaroztató feladata. Ettől a felek a szerződésben eltérhetnek, vagyis a rakodást természetesen térítés ellenében a fuvarozó átvállalhatja. Ezen kívül annak sincs akadálya, hogy ezt a munkát kívülálló, harmadik fél végezze. Rakodás során figyelembe veendő szempontok: Nem szabad túllépni a vasúti jármű megengedett legnagyobb teherbírását és tengelyterhelését. A rakfelületen a küldeményeket egyenletesen, a rakodási szabályok betartásával szükséges elhelyezni. Közlekedésbiztonsági szempontok: a küldeményt úgy kell felrakni a szállítóeszközre, hogy a közlekedés biztonságát valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. A veszélyes áruk rakodására külön szabályozás vonatkozik (vasúton a RID egyezmény, közúton az ADR, belvízi hajózásnál az ADN, stb.). Amennyiben a rakodást a fuvaroztató vagy egy harmadik személy végezte, a fuvarozónak ellenőriznie kell (mivel ő a közlekedés szakembere). Amennyiben rendellenességet tapasztal, intézkednie kell annak megszüntetéséről. írásbeli vizsga / május 23.

8 20. feladat Elérhető pontszám: 1 A közúti közlekedés áruszállítási folyamatainak területéről mutassa be az egyszerű ingajáratot és a bővített ingajáratot! Készítsen ábrákat, és néhány mondattal szöveges magyarázatot is! Megoldás: Egyszerű ingajárat: Tömegesen jelentkező fuvarfeladatoknál célszerű alkalmazni. A telephelyről üresen kiállított tehergépkocsik a feladási helyről a lerakóhelyre addig továbbítják az árut, ill. térnek vissza üresen, amíg a feladatot nem teljesítették Ilyen például építkezésekről a törmelék szállítása. Bővített ingajárat: Az egyszerű ingajáratokat bővíteni lehet üres futásokat csökkentő, jobb járműkihasználást biztosító fuvarfeladatok bekapcsolásával. Két, vagy több felrakóhely és ennek megfelelően több lerakóhely is van a járat útvonalán. A lerakóhely (lerakóhelyek) egyszerre felrakóhelyek is. írásbeli vizsga / május 23.

9 21. feladat Elérhető pontszám: 1 Mutassa be a fuvarozási szerződést az alábbi szempontok alapján: a) a fuvarozási szerződés fogalma, b) a szerződő felek (a szerződés alanyai), c) a szerződés alakszerűsége, d) mi a feltétele a szerződés létrejöttének a különböző fuvarozási módoknál (közúti fuvarozásnál, vasúti fuvarozásnál, légi fuvarozásnál, valamint tengeri fuvarozásnál), e) A d pontban felsorolt fuvarozási szerződések közül melyek konszenzuális szerződések, illetve melyik reálszerződés? Megoldás: A fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó díjazás ellenében köteles küldeményt a rendeltetési helyére továbbítani és változatlan állapotban és mennyiségben a címzettnek kiszolgáltatni. A fuvarozási szerződés alanyai: feladó (fuvaroztató), aki a küldeményt szállíttatja fuvarozó, aki a küldeményt szállítja címzett (átvevő), akinek részére a küldeményt továbbítják. A szerződés nincs alakszerű előíráshoz kötve, a fuvarozás elvállalásával jön létre. A közúti, légi és a tengeri fuvarozási szerződés létrejöttéhez elegendő a felek megállapodása. Ezek az úgynevezett konszenzuális szerződések. A vasúti fuvarásnál önmagában a felek megállapodása kevés. A szerződés létrejöttéhez a küldemény átadása és a fuvarlevél kiállítása is szükséges. Az ilyen szerződést reálszerződésnek nevezzük. írásbeli vizsga / május 23.

MUNKAANYAG. Kakuk Györgyi. Az árufuvarozás jogi szabályozása. A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása

MUNKAANYAG. Kakuk Györgyi. Az árufuvarozás jogi szabályozása. A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása Kakuk Györgyi Az árufuvarozás jogi szabályozása A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása A követelménymodul száma: 0663-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Árufuvarozási Üzletszabályzat

Árufuvarozási Üzletszabályzat Árufuvarozási Üzletszabályzat Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a határozat száma: KH/VA/NS/A/1148/2/2009. A CER Hungary Közép-Európai Vasúti Árufuvarozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen

Részletesebben

Érvényes: 2015. hónap naptól Első kiadás

Érvényes: 2015. hónap naptól Első kiadás .. ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2015. hónap naptól Első kiadás 1 Az Üzletszabályzat módosításai Sorszám Szám Kelet Hatályba lép Jóváhagyás Tartalom Az Üzletszabályzat módosításai...2 Bevezetés...3

Részletesebben

1971. évi 3. törvényerejű rendelet

1971. évi 3. törvényerejű rendelet 1971. évi 3. törvényerejű rendelet a "Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről" szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről 1 (A Magyar Népköztársaság csatlakozó

Részletesebben

OptiJus Opten Kft. 1. 1971. évi 3. törvényerejű rendelet

OptiJus Opten Kft. 1. 1971. évi 3. törvényerejű rendelet OptiJus Opten Kft. 1. 1971. évi 3. törvényerejű rendelet 1971. évi 3. törvényerejű rendelet a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény

Részletesebben

Fuvarozási szerződés

Fuvarozási szerződés A fuvarozási szerződés fogalma A fuvarozási szerződés létrejötte A szerződés alanyai A fuvarozó kötelezettségei A fuvarozó kötelezettségei váratlan esemény kapcsán A fuvarozó jogai Több fuvarozó a kötelemben

Részletesebben

Egyezmény a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről (CMR)

Egyezmény a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről (CMR) Egyezmény a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről (CMR) 1971. évi 3. törvényerejű rendelet a - Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről- szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt

Részletesebben

2. Az 1. -ban említett Egyezmény hivatalos magyar fordítása a következő: EGYEZMÉNY a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről (CMR)

2. Az 1. -ban említett Egyezmény hivatalos magyar fordítása a következő: EGYEZMÉNY a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről (CMR) 1971. évi 3. törvényerejű rendelet a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről (A Magyar Népköztársaság csatlakozó okiratának

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kakuk Györgyi. Árufuvarozáshoz kapcsolódó dokumentumok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Kakuk Györgyi. Árufuvarozáshoz kapcsolódó dokumentumok. A követelménymodul megnevezése: Kakuk Györgyi Árufuvarozáshoz kapcsolódó dokumentumok A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása A követelménymodul száma: 0663-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

1 / 24 2015.03.21. 10:18

1 / 24 2015.03.21. 10:18 1 / 24 2015.03.21. 10:18 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1223 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. Vámelejárást megelőző intézkedések. A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. Vámelejárást megelőző intézkedések. A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok Dézsi Zsolt Vámelejárást megelőző intézkedések A követelménymodul megnevezése: Vám-és jövedéki alapok A követelménymodul száma: 1981-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-50 AZ ÁRU

Részletesebben

1. Bevezetés... 3 2. Az Európai Unió közlekedéspolitikája... 4 3. Fuvarozási ágazatok az Európai Unióban... 6 4. Kombinált fuvarozás módjai...

1. Bevezetés... 3 2. Az Európai Unió közlekedéspolitikája... 4 3. Fuvarozási ágazatok az Európai Unióban... 6 4. Kombinált fuvarozás módjai... Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. A dolgozat célja... 3 1.2. Források... 3 2. Az Európai Unió közlekedéspolitikája... 4 3. Fuvarozási ágazatok az Európai Unióban... 6 3.1. Közúti fuvarozás... 6 3.2.

Részletesebben

PTK-1959. IV.törvény XLI. fejezet - A fuvarozás. 1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről

PTK-1959. IV.törvény XLI. fejezet - A fuvarozás. 1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről PTK-1959. IV.törvény XLI. fejezet - A fuvarozás 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Egységes szerkezetben a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel

Részletesebben

LOGISZTIKA ÉS ÜZLETI MODELLEZÉS

LOGISZTIKA ÉS ÜZLETI MODELLEZÉS Írta: KOVÁCS ZOLTÁN LOGISZTIKA ÉS ÜZLETI MODELLEZÉS Egyetemi tananyag 2011 COPYRIGHT: 2011 2016, Dr. Kovács Zoltán, Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Számítógépes Optimalizálás

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) Közleeési alapismerete (özleeés-üzemvitel) özépszint 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. otóber 13. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Belföldi logisztikai szolgáltatások teljesítésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Belföldi logisztikai szolgáltatások teljesítésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Belföldi logisztikai szolgáltatások teljesítésére 1. A jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni mindazokra a szerződésekre, amelyek I.) a Feladó és a Trans Hungária Kft.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI SZAK NAPPALI TAGOZAT SZÁLLÍTMÁNYOZÁS-LOGISZTIKA SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI SZAK NAPPALI TAGOZAT SZÁLLÍTMÁNYOZÁS-LOGISZTIKA SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI SZAK NAPPALI TAGOZAT SZÁLLÍTMÁNYOZÁS-LOGISZTIKA SZAKIRÁNY A BELSPED TEAM LOGISTIC ZRT. TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZŐ VIZSGÁLATA KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA. Fábos Róbert okl. mk. őrnagy

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA. Fábos Róbert okl. mk. őrnagy NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Fábos Róbert okl. mk. őrnagy A katonai közúti anyagszállítások tervezését, szervezését és végrehajtását támogató informatikai rendszerek jelenlegi

Részletesebben

BOBO Jármőjavító Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Árufuvarozási Üzletszabályzata

BOBO Jármőjavító Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Árufuvarozási Üzletszabályzata BOBO Jármőjavító Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Árufuvarozási Üzletszabályzata Jelen Üzletszabályzatot a Nemzeti Közlekedési Hatóság [...] számú határozatával hagyta jóvá. Készítette a Jablonkay

Részletesebben

A közúti szállítmányozás

A közúti szállítmányozás A közúti szállítmányozás A közúti árufuvarozás A nagymennyiségő rendszeres közúti árufuvarozásnak alapfeltétele volt a motorizációs fejlıdés és az úthálózat kiépítése. Nyugat-Európában az 1950-es években

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG A GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK, HASZNÁLATÁNAK ÉS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A vállalkozások működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó

Részletesebben

Sofőrszolgálat - Futárszolgálat Általános szerződési feltételek. Sofőrszolgálat

Sofőrszolgálat - Futárszolgálat Általános szerződési feltételek. Sofőrszolgálat Sofőrszolgálat - Futárszolgálat Általános szerződési feltételek Sofőrszolgálat Az ÁSZF hatálya kiterjed az Transfer & Poperty Management S.R.L. (410013. Oradea, Nicolae Jiga Nr. 34) -re, valamint a szolgáltatóval

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:227646-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Futár.me futárszolgálat ( Hevesi Péter Benjámin kisadózó Nyilvántartási szám:36694896, székhelye: 2011 Budakalász, Áfonya u.14. adószám: 66616836133) által végzett futárpostai

Részletesebben

!!!!! WEBOX Hungary. székhely: 8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 5. !!! Csomagkiszállítási szolgáltatásra vonatkozóan !!!!!!!!!!!

!!!!! WEBOX Hungary. székhely: 8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 5. !!! Csomagkiszállítási szolgáltatásra vonatkozóan !!!!!!!!!!! WEBOX Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Csomagkiszállítási szolgáltatásra vonatkozóan Hatályos: 2014. augusztus 20.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Bizalom és Megbízhatóság Futárszolgálat Kft., mint vállalkozás/

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Bizalom és Megbízhatóság Futárszolgálat Kft., mint vállalkozás/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Bizalom és Megbízhatóság Futárszolgálat Kft., mint vállalkozás/ 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató Neve: Bizalom és Megbízhatóság Futárszolgálat Kft. Székhelye, postacím,

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

1. Mikor volt a gépkocsi utoljára szakműhelyben a digitális tachográf készülék kalibrálása céljából?

1. Mikor volt a gépkocsi utoljára szakműhelyben a digitális tachográf készülék kalibrálása céljából? 1. Mikor volt a gépkocsi utoljára szakműhelyben a digitális tachográf készülék kalibrálása céljából? a) 2005. szeptember 7-én b) 2005. július 9-én. c) 2005. március 7-én. 2. Az alábbiak közül melyek ellenőrzését

Részletesebben