HELYI TANTERV. Bánki Donát Szakképzı Iskola és Kollégium A j k a. Közlekedés szakmacsoport. Szállítmányozási ügyintézı OKJ SZÁMA:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI TANTERV. Bánki Donát Szakképzı Iskola és Kollégium A j k a. Közlekedés szakmacsoport. Szállítmányozási ügyintézı OKJ SZÁMA: 52 841 01 0010 52 03"

Átírás

1 Bánki Donát Szakképzı Iskola és Kollégium A j k a HELYI TANTERV Közlekedés szakmacsoport Szállítmányozási ügyintézı OKJ SZÁMA: ÉRVÉNYES: 2008 szeptember 1-tıl /

2 CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a Közlekedésüzemvitelellátó/Szállítmányozási ügyintézı szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelelı elsajátíttatásán keresztül valósítható meg. A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok: Ajánlatokat készít reklámokat tervez bemutatókat szervez Alkalmazza a logisztikai ismereteket a tervezés során Alkalmazza a verbális és nonverbális kommunikációs csatornákat a PR-szabályokat Alkalmazza a rakodási tevékenységre vonatkozó díjszámítást Alkalmazza az áruk különleges kezelésére a veszélyes áruk tárolására szállítására vonatkozó szabályokat Alkalmazza az egységdíjas óradíjas napidíjas kilométerdíjas tonnadíjas illetve alternatív díjszámítási módokat Alkalmazza idegen nyelven az üzleti levelezés szabályait és a szakmai kifejezéseket Az egységrakomány-képzés szempontjai szerint megválasztja a rakodás eszközeit Az elıírások szerint dokumentálja a rendkívüli eseményeket Az elıkészítés során figyelembe veszi a hazai és nemzetközi jogi szabályozást Berakodást, tankolást, ellenırzést végeztet Bérletjegyet, menetjegyet, poggyászjegyet értékesít Beszállítást ellenıriz Betartja és betartatja a hazai jogi szabályozást, valamint a nemzetközi egyezményeket és megállapodásokat Betartja és betartatja a környezetvédelmi elıírásokat és feladatokat Betartja és betartatja a munka- és tőzvédelmi elıírásokat és feladatokat Elemzések alapján ajánlatokat készít Elkészíti a szabadságolási ütemtervet Elkészíti a szállítmányozási szerzıdés tervezetét Ellátja a csomagolási feladatok irányítását Ellátja a jármőparkkal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat Ellátja a környezetvédelemi feladatokat Ellátja a munkavédelmi feladatokat Ellátja a rakodási feladatok irányítását Ellátja a tőzvédelemi feladatokat Ellátja az adminisztrációs és elemzési feladatokat Ellátja az utazási igazolványok visszaváltásával kapcsolatos teendıket

3 Ellenırizni tudja a megbízó fizetési képességét Ellenırzi az utazási kedvezményre való jogosultságot Ellenırzi és kiadja a különbözı fuvarokmányokat Elıkészíti a belföldi nemzetközi feladatok ellátását Elıkészíti a fuvarozási, illetve szállítmányozási feladatot Elrendeli és nyilvántartja a túlórákat Elszámolást, rovancsot készít Elvégezteti a mennyiség ellenırzését mintavételezést stb. Elvégzi a kedvezménnyel kapcsolatos adminisztrációt Elvégzi, irányítja az okmányok elkészítését kitöltését Értesíti a címzettet a küldemény megérkezésérıl Felhasználja az imázs és good-will elınyeit Figyelembe veszi az egyes közlekedési ágazatok elınyeit a tervezés során Folyamatosan bıvíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát Gondoskodik a különbözı fuvarozók információkkal való ellátásáról Gondoskodik a fuvarozási határidı betartásáról és betartatásáról intézkedik késedelmes teljesítés esetén Gondoskodik az áru kezelésérıl a hatósági vagy egyéb feladatokról Gondoskodik az engedélyek érvényességérıl Győjtıáru küldemények díjszámítására vonatkozó elıírásokat alkalmazza Indítás elıtti utolsó ellenırzést, egyeztetést végez Intézkedik, eljár árukárok esetén Intézkedik, eljár kiszolgáltatási akadály esetén Intézkedik, eljár fuvarozási akadály esetén Irányítja a kistételő küldemények feldolgozását Ismeri és alkalmazza a menetdíjtáblázatokra, menetjegyekre és utazási igazolványokra vonatkozó szabályozást Ismeri és alkalmazza a poggyászmegırzésre és a biztosításra (utas- balesetbiztosítás poggyászbiztosítás) vonatkozó szabályokat Ismeri és betartatja az utasokra vonatkozó szabályokat a személyszállítás területén Járattörlés esetén gondoskodik az utasok és áruk további sorsáról Kapcsolatot épít és tart a partnerekkel Kapcsolatot tart a különbözı közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel Kereskedelmi és fuvarozási információk alapján koordinálja a fuvareszközök mozgását Kiválasztja a fuvarparitást és a fizetési módot a külkereskedelmi ügyletek ismerete alapján Kiválasztja az áru továbbításához a legalkalmasabb fuvarozási eszközt, szükség szerint megtervezi az útvonalat Kiválasztja az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezi az

4 útvonalat Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek megfelelı szállítmánybiztosítási ajánlattal Közremőködik a gazdaságossági elemzések értékelések készítésében Közremőködik a jármővek karbantartási javítási feladatainak ellátásában Közremőködik a követelések érvényesítésében Közremőködik a szolgálati vezénylések készítésében. Közremőködik a vámeljárásoknál Közremőködik az új dolgozók (munkatársak) kiválasztásában, betanításában Megköti a bérbeadási szerzıdéseket a fuvareszközre vonatkozóan Megtervezi az útvonalat Menetjegyet értékesít Menetjegyet kezel Nyilvántartja a jármőállományt Nyilvántartja a ledolgozott munkaidıket Nyilvántartja és kezeli a fuvarozási okmányokat Nyilvántartja és kezeli az üzemeltetési engedélyeket Raktározáshoz kapcsolódó irányítási feladatot lát el Rész vesz a jármőfenntartási feladatok ellátásában Részt vesz a dolgozók munkahelyi képzésében Részt vesz a forgalombiztonsági áru- és utasbiztonsági feladatokban Részt vesz a fuvarozó vállalat létesítményeinek üzemeltetésében Részt vesz a fuvarozó vállalat rakodógépeinek berendezéseinek üzemeltetésében Részt vesz a fuvarozó vállalat üzemeltetésében Részt vesz a küldemények tárolási rakodási árukezelési feladatainak végrehajtásában Részt vesz a különbözı fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket Részt vesz a különbözı fuvareszközök üzemeltetésében és a fuvarfeladatok ellátásában Részt vesz a különjáratok és különcélú menetrendszerinti árufuvarozási feladatok elıkészítésében Részt vesz a különjáratok és különcélú menetrendszerinti feladatok szervezésében irányításában Részt vesz a menetrendszerinti helyi és helyközi feladatok szervezésében irányításában Részt vesz a reklamációs ügyek intézésében Részt vesz a tevékenység és a gazdálkodási eredmények elemzésében Részt vesz a továbbképzéseken Részt vesz az ágazati menetrend szerinti és nem menetrend szerinti feladatok elıkészítésében Részt vesz az árképzési és díjszámítási feladatokban Részt vesz az áruk rakományjegyzék szerint történı átadás-átvételében Részt vesz az árutovábbítás szállítmányozás feladatainak szervezésében irányításában Részt vesz az árutovábbítási technológiák kidolgozásában

5 Részt vesz az oktatási és biztonsági feladatok ellátásában Részt vesz az utasok kezelési és ellátási feladatainak végrehajtásában Részt vesz mentéssel kapcsolatos feladatok ellátásában Szervezi a dolgozók (munkatársak) foglalkoztatását Szervezi az árukíséreti feladatokat Teljesíti a küldemény kiszolgáltatását Utazási igazolványokat értékesít Utazással kapcsolatos információt ad Ügyel a veszélyes áruk és különleges áruk szállításának szabályaira Végrehajtja az áruátvételi és áruátadási feladatokat Végrehajtja az indulás elıtti különleges teendıket Vezeti a dolgozók (munkatársak) munkaidı-nyilvántartását Az alkalmazandó ismeretek, típusonként: B típusú ismeret: A baleseteknél alkalmazandó intézkedések az elsısegélynyújtás szabályai A díjszabások szerkezete A fuvarozás technikája és technológiája A fuvarozási szerzıdés A kiegészítı szolgáltatások költségei A közlekedési ágazatok A logisztikai központok és a kikötık szolgáltatásai A marketing információs rendszer A mérgezı anyagok gyúlékony anyagok kezelésére vonatkozó elıírások A munkahely környezeti szennyezése és azt csökkentı eljárások A nemzetközi szállítmányozás a szállítmányozási szerzıdés A PR-kommunikáció A raktározás szerepe a logisztikai folyamatokban (raktár-technológia, JIT) A szakmai gyakorlatban elıforduló programok A szakterületre, a munkahelyre érvényes munkavédelmi elıírások A szállítmánybiztosítási szerzıdések A szokások és szokványok az INCOTERMS klauzulái A szükséges okmányok kiállítása A tárgyalás szabályai A tőz megelızésére vonatkozó intézkedések és a tőzoltás szabályai Áruismeret veszélyesárú-szállítás árukezelés

6 Biztosítás Biztosítási ajánlat biztosítási díj Csomagolás egységrakomány-képzés Fuvarozás és szállítmányozás belföldi és nemzetközi szabályozása Győjtıforgalom raktározás Győjtıszállítmányozási gyakorlat Információk és szaksajtó megértése és alkalmazása Kapcsolattartás partnerekkel Közlekedési ágazatonkénti árképzés fuvardíjak és díjszabások Közlekedési informatika Közlekedésstatisztika Közúti szállítmányozási gyakorlat Légi szállítmányozási gyakorlat Logisztikai megoldások a fuvarozásban és szállítmányozásban Okmányok a külkereskedelemben Pénzügyi elszámolás Speciális szállítmányozási tevékenységek Szállítmányozási díjak Tárolás, raktározás, anyagmozgatás, rakodás rakományrögzítés Ügyviteli rendszerek, irodatechnika Vasúti közúti folyami tengeri légi és kombinált forgalom Vasúti szállítmányozási gyakorlat Vízi szállítmányozási gyakorlat C típusú ismeret: A fuvarozás elıkészítése A kommunikáció alapfogalmai A közlekedési piac marketing-alkalmazás a közlekedésben A küldemény kiszolgáltatása A piackutatás formái a közlekedés területén A reklámtevékenység a Public Relations az image a good-will A világ közlekedési földrajza: ágazatonkénti forgalmi földrajzi hálózatok Általános közlekedésföldrajz- térképismeret útvonaltervezés Biztosítás Díjszabási alapfogalmak fuvarköltségeket meghatározó tényezık Felelısségbiztosítások Fizetési eszközök és módok a nemzetközi elszámolásokban ezek nemzetközi szokványai

7 Illem- etikett- protokoll-szabályok öltözködési kultúra Kártérítési eljárás Kockázat és kockázatmegosztás Logisztika és controlling logisztika és döntéshozatal Logisztikai folyamatok gazdasági és pénzügyi menedzselési feladatai Magyarország közlekedési földrajza határátkelıhelyek Magyarország logisztikai rendszere Marketingstratégiák marketing-mix Minıségbiztosítás minıségbiztosítási rendszerek minıségköltségek Pénzügyi ismeretek a pénzforgalom Valuta deviza bankügyletek bankmőveletek pénzügyi folyamatok Vámeljárások vámkezelés Vámkezességek vámgaranciák Vámokmányok Verbális és nonverbális kommunikációs csatornák D típusú ismeret: A fuvarozás végrehajtása A gazdaság gazdasági események közötti összefüggések a piacgazdaság A kötelmi jog alapjai A logisztikai eszközök létesítmények logisztikai központok A szerzıdés megszőnése A vámtarifa Gazdálkodási-vállalkozási ismeretek a gazdasági eredményesség Közlekedés-gazdaságtan Logisztikai rendszerek Marketing alapfogalmak marketing szemlélet marketingeszközök Statisztikai számítási és módszertani eljárások Számvitel és adózás E típusú ismeret: A közlekedés a fuvarozás és a szállítmányozás kialakulása A közlekedés helye feladata szerepe A közlekedés technikai elemei és forgalmi folyamatai A közlekedési igények és szükségletek az áruáramlások A külkereskedelem és ennek makrogazdasági vonatkozásai A külkereskedelmi adásvételi szerzıdés tartalma és tipikus feltételei

8 A külkereskedelmi ügylet fogalma típusai Jogi alapfogalmak Logisztika kialakulása fogalma szerepe Munkajog Vámjogi fogalmak A szakmai képzés során szem elıtt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelelı készségek és kompetenciák birtokában képesek. Ezért fejlesztési követelményként az alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák fejlesztését kell kitőzni. A szakmai készségek szintenként: 5 -s szintőek: Elemi szintő számítógép-használat Idegen nyelvő beszédkészség Idegen nyelvő fogalmazás írásban Idegen nyelvő géphasználati feliratok értelmezése, megértése Idegen nyelvő hallott szöveg megértése Idegen nyelvő kézírás Idegen nyelvő olvasott szöveg megértése Információforrások kezelése Kézírás Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban Olvasott köznyelvi szöveg megértése Olvasott szakmai szöveg megértése Szakmai nyelvi íráskészség fogalmazás írásban Szakmai nyelvő beszédkészség Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése Telefonálás idegen nyelven 4 -s szintőek: Gépírás Köznyelvi beszédkészség Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 3 -s szintőek: ECDL AM3 modul szövegszerkesztés - haladó szint

9 ECDL AM4 modul táblázatkezelés - haladó szint Gyorsírás 2 -s szintőek: ECDL 1. m. IT-alapismeretek ECDL 1. m. IT alapismeretek ECDL 2. m. Operációs rendszerek ECDL 3. m. Szövegszerkesztés ECDL 4. m. Táblázatkezelés ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés ECDL 6. m. Prezentáció ECDL 7. m. Információ és kommunikáció Közlekedési szoftverek ismerete

10 Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként: Személyes kompetenciák: Döntésképesség Kreatív gondolkodásmód Külsı megjelenés Megbízhatóság Önállóság Pontosság Precizitás Szervezıkészség Társas kompetenciák: Határozottság Interperszonális rugalmasság Kapcsolatteremtı készség Konszenzus készség Prezentációs készség Udvariasság Módszerkompetenciák: Általános tanulóképesség Figyelemösszpontosítás Ismeretek helyénvaló alkalmazása Logikus gondolkodás Matematikai készség Módszeres munkavégzés Numerikus gondolkodás Rendszerezı képesség

11 Munka- és tőzvédelem Elméleti óraszám: 37, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 249/4.1/x Munka- és tőzvédelem 36 óra A munkavédelem célja, alapfogalmai A munkavédelem szervezeti és jogi kérdései A szakterületre, a munkahelyre érvényes munkavédelmi elıírások A baleseteknél alkalmazandó intézkedések, az elsısegélynyújtás szabályai A tőzvédelem célja, alapfogalmai A tőz megelızésére vonatkozó intézkedések és a tőzoltás szabályai 100/Olvasott szöveg feladattal vezetett Szakmai idegen nyelvi gyakorlatok A szállítmányozói gyakorlatban elıforduló munkavédelmi ismeretek elsajátítása Munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályok áttekintı ismerete Tőzvédelmi eljárások ismerete Elméleti óraszám: 48, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 48, Gyakorlati óraszám: 32, Csoportbontás: IGEN 249/5.1/x Szakmai Kapcsolattartás partnerekkel Információk és szaksajtó 100/Csoportos idegen nyelv alkalmazása (96 megértése és alkalmazása óra) 249/5.2/x Idegen nyelvi okmánykitöltés (32 óra) A kereskedelmi okmányok kiállítása A fuvarozási okmányok kiállítása A vám- és biztosítási okmányok kiállítása Közlekedési ismeretek 100/Csoportos Szakmai kifejezések megértése és alkalmazása Idegen nyelvő okmányok szakszerő kezelése Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 249/1.1/x A közlekedés helye, feladata, szerepe A közlekedési 100/Olvasott szöveg Közlekedési igények és szükségletek, az áruáramlások A közlekedés, alapismeretek (18 óra) a fuvarozás és a szállítmányozás kialakulása Közlekedési alapfogalmak ismerete 249/1.1/x A közlekedés forgalmi folyamatai (36 óra) 249/1.1/x A közlekedés technikai elemei (18 óra) A forgalmi folyamatok A vasúti közlekedés forgalmi folyamatai A közúti közlekedés forgalmi folyamatai A vízi közlekedés forgalmi folyamatai A légi közlekedés forgalmi folyamatai A közlekedés technikai elemei A vasúti közlekedés technikai elemei A közúti közlekedés technikai elemei A vízi közlekedés technikai elemei A légi közlekedés technikai elemei A csıvezetékes szállítás 100/Olvasott szöveg Alágazatonkénti forgalmi folyamatok ismerete, összehasonlítása A technikai elemek csoportosítása, jellemzıik és alkalmazásuk ismerete Közlekedési földrajz Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 249/1.1/x Általános közlekedés-földrajzi ismeretek Keresések a térképen, Közlekedés-földrajzi alapismeretek (18 óra) Térképismeret Útvonaltervezés feladattal vezetett nemzetközi és belföldi útvonalak tervezése térkép segítségével 249/1.2/x Magyarország közlekedési földrajza (36 óra) 249/1.3/x A világ közlekedési földrajza (18 óra) Magyarország ágazatonkénti közlekedési földrajza, határátkelıhelyek Magyarország logisztikai rendszere A világ közlekedési földrajza: ágazatonkénti forgalmi földrajzi hálózatok Logisztikai ismeretek feladattal vezetett feladattal vezetett Ágazatonkénti térképek ismerete, a közlekedési hálózatok jellemzıinek ismerete, helymeghatározás Közlekedési hálózatok jellemzıinek ismerete, térképhasználat (papíralapú, digitális és interaktív) Elméleti óraszám: 108, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM

12 249/3.1/x Logisztika kialakulása, fogalma, szerepe A logisztikai Logisztikai eszközök, létesítmények, logisztikai központok alapismeretek (36 Logisztikai rendszerek Minıségbiztosítás, óra) minıségbiztosítási rendszerek, minıségköltségek 249/3.2/x Raktározás és anyagmozgatás (72 óra) 249/3.3/x Logisztikai menedzsment (96 óra) Áruismeret, veszélyes-árú szállítás, árukezelés Csomagolás, egységrakomány-képzés Tárolás, raktározás, anyagmozgatás, rakodás, rakományrögzítés A raktározás szerepe a logisztikai folyamatokban (raktártechnológia, JIT) Logisztikai folyamatok gazdasági és pénzügyi menedzselési feladatai Logisztika és controlling, logisztika és döntéshozatal A logisztika alapfogalmainak ismerete, a logisztikai gazdasági szerepének felismerése a termelés, beszerzés és az értékesítés területein Minıségbiztosítási alapfogalmak ismerete, Minıségbiztosítási eljárások ismerete és alkalmazása Szállítandó, tárolandó áruk tulajdonságainak ismerete, Veszélyes áruk kezelésének szabályai, Anyagmozgatási rendszerek ismerete Menedzselési alapfogalmat ismerete Szállítmányozási ismeretek Elméleti óraszám: 168, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 249/4.1/x A szállítmányozás fogalma, kialakulása A Szállítmányozási szállítmányozás nemzetközi szabályozása A alapismeretek (40 óra) szállítmányozási szerzıdés Okmányok a szállítmányozásban 249/4.2/x Vasúti és közúti szállítmányozási ismeretek (69 óra) A vasúti szállítmányozás A közúti szállítmányozás A szállítmányozás jogi szabályozásának ismerete Okmányok ismerete Okmánykitöltésben való jártasság Alágazati jogi szabályozás ismerete, a folyamatokban való jártasság 249/4.3/x Vízi légi és speciális szállítmányozási ismeretek (39 óra) 249/4.4/x Biztosítási ismeretek (20 óra) A folyami és tengeri szállítmányozás A légi szállítmányozás A kombinált forgalom Győjtıszállítmányozás Egyéb speciális szállítmányozási tevékenységek Kockázat és kockázatmegosztás A szállítmánybiztosítási szerzıdések Biztosítási ajánlat, biztosítási díj Kártérítési eljárás Felelısségbiztosítások Alágazati jogi szabályozás ismerete, a folyamatokban való jártasság A biztosítások szerepének ismerete a szállítmányozási tevékenységben Díjszámítási ismeretek Elméleti óraszám: 110, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 18, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM Díjszabási alapfogalmak A fuvarköltségeket meghatározó tényezık A díjszabások szerkezete 249/4.1/x Díjszámítási alapismeretek (32 óra) 100/Olvasott szöveg A fuvarköltségeket meghatározó tényezık ismerete 249/3.1/x Általános díjszámítási ismeretek (60 óra) 249/3.2/x Ágazati díjszámítási ismeretek (36 óra) A díjszabás felépítése, tartalma Közlekedési ágazatonkénti árképzés, fuvardíjak és díjszabások A kiegészítı szolgáltatások költségei Szállítmányozási díjak Vasúti árképzés, fuvardíjak és díjszabások Közúti árképzés, fuvardíjak és díjszabások Folyami és tengeri árképzés, fuvardíjak és díjszabások Légi árképzés, fuvardíjak és díjszabások feladattal vezetett feladattal vezetett Díjképzésben való jártasság, táblázatok használata Alágazati díjképzésben való jártasság Közlekedési és fuvarozási ismeretek

13 Elméleti óraszám: 172, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 249/2.3/x A A vasúti fuvarozás eszközei A közúti fuvarozás fuvarozás eszközei eszközei A vízi fuvarozás eszközei A légi fuvarozás (46 óra) eszközei A fuvarozás eszközeinek ismerete Jellemzıik meghatározása 249/2.1/x A fuvarozási szerzıdések (60 óra) 249/2.2/x A fuvarozási folyamat (66 óra) A fuvarozás belföldi és nemzetközi szabályozása (ágazatonként) A fuvarozási szerzıdés megkötése A fuvarozási szerzıdés tartalma A fuvarozási szerzıdés megszőnése A fuvarozás elıkészítése A fuvarozás végrehajtása A küldemény kiszolgáltatása feladattal vezetett A szabályozások jellemzıinek ismerte A szerzıdések jellemzıinek ismerete Szerzıdéskötés végrehajtása A fuvarozás folyamatának végrehajtása során szükséges feladatok ismerte Kommunikáció és marketing Elméleti óraszám: 123, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 13, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM Marketing alapfogalmak, marketing szemlélet, marketingeszközök A marketing információs rendszer Marketingstratégiák, marketing-mix A reklámtevékenység, a Public Relations, az image, a goodwill 249/1.1/x Marketing ismeretek (24 óra) 249/1.2/x Közlekedési marketing (50 óra) 249/3.1/x Kommunikációs alapismeretek (34 óra) 249/4.1/x Üzleti kommunikáció (28 óra) A piackutatás formái a közlekedés területén A közlekedési piac, marketing-alkalmazás a fuvarozásban és a szállítmányozásban A kommunikáció alapfogalmai Verbális kommunikáció Nonverbális kommunikáció Illem-etikett, protokoll szabályok, öltözködési kultúra Tömegkommunikáció A viselkedés meghatározói Viselkedés és személyiség A tárgyalás szabályai A PR-kommunikáció Külkereskedelmi protokoll Jogi ismeretek 100/Olvasott szöveg feladattal vezetett 100/Csoportos A marketingeszközök ismerete, alkalmazása a szállítmányozói gyakorlatban A közlekedési piac jellemzıinek felkutatási módszerei Marketing alkalmazása a közlekedésben Kommunikációs alapfogalmak ismerete A viselkedés hatásainak ismerete Képes legyen tárgyalást vezetni illetve abban részt venni Elméleti óraszám: 63, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 9, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 249/2.1/x Jogi Jogi alapfogalmak A kötelmi jog alapjai A fuvarozás ismeretek belföldi és nemzetközi szabályozása A szállítmányozás (36 óra) belföldi és nemzetközi szabályozása Biztosítási ismeretek feladattal vezetett 249/6.1/x Munkajog és környezetvédelem (36 óra) Munkajog. A munkaszerzıdés A munkavégzés tárgyi és személyi feltételei Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények A környezetvédelem A mérgezı anyagok, gyúlékony anyagok kezelésére vonatkozó elıírások A munkahely környezeti szennyezése és azt csökkentı eljárások Gazdasági ismeretek Jogi alapfogalmakban jártasságot szerezzen Szállítmányozással és fuvarozással kapcsolatos jogszabályokat ismerje Munkaszerzıdés megkötésének szabályait tudja A közlekedés környezetvédelmi vonatkozásainak ismerje Elméleti óraszám: 109, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 27, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 249/3.1/x A gazdaság, gazdasági események közötti 50/Hallott szöveg Gazdálkodásivállalkozási összefüggések, a piacgazdaság Gazdálkodási- ismeretek vállalkozási ismeretek, a gazdasági A vállalkozások mőködésével kapcsolatos ismeretek A közlekedés gazdasági

14 (30 óra) eredményesség Statisztikai számítási és 50/Információk önálló módszertani eljárások rendszerezése, szerepének ismerete 249/3.2/x Pénzügyi és számviteli ismeretek (30 óra) Pénzügyi ismeretek, a pénzforgalom Számviteli és adózási ismeretek 50/Hallott szöveg 50/Információk önálló rendszerezése, A számvitel és az adózási szabályozás ismerete Pénzforgalmi ismeretek 249/2.1/x Közlekedés-gazdaságtani alapismeretek (38 óra) 249/3.1/x Közlekedés-gazdaságtani adatfeldolgozás (38 óra) A közlekedés társadalmi-gazdasági szerepe A közlekedés teljesítıképessége, igényrendszere A közlekedés infrastruktúrája Piac fogalma a közlekedésben Közlekedési statisztika, elemzések, adatfeldolgozás Üzemi számvitel A szállítási teljesítmények Összefüggések vizsgálata a közlekedésben 100/Olvasott szöveg 100/Olvasott szöveg A közlekedés teljesítıképességének meghatározási módszereit ismerje és alkalmazza a közlekedési vállalkozásokban A szállítások teljesítményének meghatározási módszereit tudja Közlekedési informatika Elméleti óraszám: 24, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 24, Gyakorlati óraszám: 124, Csoportbontás: IGEN 249/2.1/x A számítástechnika Számítógép ismeret és kezelés 30/Csoportos Informatikai alapismeretek (12 óra) 70/Információk önálló rendszerezése, A számítógépet tudja megfelelıen, biztonsággal kezelni 249/5.1/x Közlekedési informatika (16óra) Operációs rendszerek A közlekedésben elerjedtebb szoftverek 30/Csoportos 70/Információk önálló rendszerezése, Ismerje a közlekedésben alkalmazható szoftvereket 249/7.1/x Közlekedési informatika II.(50 óra) A közlekedési informatika sajátosságai 30/Csoportos 70/Információk önálló rendszerezése, Ismerje a közlekedési hálózatok informatikai rendszereit, tudja szerepüket 249/6.1/x Közlekedési adatbázis kezelés (60 óra) Adatbázisok kezelése Közlekedésstatisztika A szakmai gyakorlatban elıforduló programok Ügyviteli rendszerek, irodatechnika 70/Információk önálló rendszerezése, Önállóan tudjon adatbázisokat kezelni és azokból adatokat kinyerni Idegen nyelv Elméleti óraszám: 74, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 34, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: IGEN Általános idegen nyelvi felzárkóztatás Nyelvtani ismeretek Idegen nyelvi kommunikáció 249/4.1/x Általános idegen nyelv (30 óra) 70/Csoportos Képes legyen idegen nyelven kifejezni mondanivalóját 249/4.2/x Közlekedési idegen nyelv (30 óra) A közlekedési ágazatok A vasúti közlekedés A közúti közlekedés A vízi közlekedés A légi közlekedés 70/Csoportos Tudja a közlekedésben használatos szakkifejezéseket és ezekbıl tudjon önállóan mondatokat alkotni. 249/4.3/x Kereskedelmi idegen nyelv I. (20 óra) A kereskedelmi kapcsolatok A kereskedelmi ügyletek és szerzıdések 70/Csoportos Szerzıdéskötésekben, tárgyalásokban tudjon közremőködni 249/4.4/x Kereskedelmi idegen nyelv (28 óra) A vám és a biztosítás alapfogalmai Ismerje a vámeljárások szakkifejezéseit, ki tudja tölteni az okmányokat idegen nyelven Értelmezni tudja a biztosításokat idegen

15 70/Csoportos nyelven Szállítmányozási és logisztikai gyakorlat Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 304,, Csoportbontás: IGEN 249/6.1/x Vasúti szállítmányozási gyakorlat Közúti 100/Kis csoportos szakmai Szállítmányozási szállítmányozási gyakorlat Vízi szállítmányozási munkavégzés irányítással, gyakorlat (86 óra) gyakorlat Légi szállítmányozási gyakorlat Győjtıszállítmányozási gyakorlat 249/6.2/x Logisztikai gyakorlat (86 óra) 249/5.1/x Forgalmi gyakorlat (66 óra) 249/5.1/x Jegypénztári gyakorlat (66 óra) Az intermodális logisztikai központ A logisztikai központ forgalmi feladatai A logisztikai ügyintézés Forgalmi gyakorlat Menetjegy-ellenıri gyakorlat Forgalmi létesítményi gyakorlat Menetjegy-pénztári gyakorlat 100/Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, 100/Csoportos 100/Csoportos Külkereskedelmi ismeretek Jártas legyen a szakterület gyakorlatában, ismerje a szállítmányozás napi gyakorlatát Képes legyen logisztikai központokban az adódó napi gyakorlati feladatok elvégzésére Képes legyen a használatos jegyeket, bérleteket felismerni, ismerje azok formai és tartalmi jellemzıit Képes legyen menetjegyet kiállítani és kiadni a Ismerje a díjszabásokat Elméleti óraszám: 109, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 27, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 249/2.1/x A A külkereskedelem és ennek makrogazdasági külkereskedelem vonatkozásai A külkereskedelmi ügylet fogalma, alapfogalmai (30 óra) típusai A külkereskedelmi szerzıdés 249/2.2/x A külkereskedelem szokványai (40 óra) 249/2.3/x A külkereskedelem pénzügyei (38 óra) 249/5.1/x Vámismeretek (28 óra) A külkereskedelmi adásvételi szerzıdés tartalma és tipikus feltételei A szokások és szokványok, az INCOTERMS klauzulái Okmányok a külkereskedelemben Valuta, deviza, bankügyletek, bankmőveletek, pénzügyi folyamatok Fizetési eszközök és módok a nemzetközi elszámolásokban, ezek nemzetközi szokványai Vámjogi fogalmak Vámokmányok A Vámtarifa Vámeljárások, vámkezelés Vámkezességek, vámgaranciák feladattal vezetett Ismerje a külkereskedelmi ügyletek jellemzıi Tudja a külkereskedelmi szerzıdés lényeges elemeit és jellemzıit Ismerje a külkereskedelmi adásvételi szerzıdéseinek tartalmát Tudja az okmányok szerepét és jellemzıit Ismerje a külkereskedelemmel kapcsolatos pénzügyi folyamatok jellemzıit Ismerje a pénzügyi elszámolások módjait Ismerje a vámeljárások jellemzıit Ismerje a vámokmányokat Tanirodai gyakorlatok Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 96, Csoportbontás: IGEN Cégek megalapítása, mőködtetése Tanirodai gyakorlatok a szabad órakeret terhére (96 óra) 100/Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással, 70/Információk önálló rendszerezése, Képes legyen kisebb közlekedési szolgáltató cég megalapítására és mőködtetésére

A képzés új OKJ szerint indul: www.kossuth-csepel.hu

A képzés új OKJ szerint indul: www.kossuth-csepel.hu A képzés új OKJ szerint indul: www.kossuth-csepel.hu KÖZLEKEDÉSÜZEMVITEL-ELLÁTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG OKJ 52 841 01 0000 00 00 Közlekedésüzemvitel-ellátó OKJ 52 841 01 0010 52 03 Szállítmányozási ügyintéző Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

Részletesebben

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG OKJ 52 841 01 0000 00 00 Közlekedésüzemvitel-ellátó OKJ 52 841 01 0010 52 01 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 841 04 SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 2. A szakképesítés megnevezése: Kereskedelmi

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 54 345 02 0000 00 00

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 54 345 02 0000 00 00

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER

KERESKEDELMI MENEDZSER KERESKEDELMI MENEDZSER I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993.

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere Az ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 02 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

Helyi szakmai program

Helyi szakmai program 2. számú melléklet Az Andrássy Gyula Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Helyi program OKJ 54 345 01 Logisztikai ügyintéző szakképesítés A logisztikai ügyintéző szakképzés helyi programja

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. tantárgy 2/14. évfolyam Tanítási

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

HASZONGÉPJÁRMŰ VEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

HASZONGÉPJÁRMŰ VEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI HASZONGÉPJÁRMŰ VEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 841 01 2. A szakképesítés megnevezése: Haszongépjármű

Részletesebben

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ -- VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés

Részletesebben

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 01 0000 00 00 2.

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium MAKÓI NÁVAY LAJOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6900 Makó, Posta u. 4-6. OM azonosító: 200964 Tel./Fa.: 62/510-917 E-mail: efsz@mako.hu Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Szakmai program 9.-14.

Részletesebben

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI GRÁR-KÖZGZDSÁGI ÉS -ÁRUFORGLMZÓ TEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 621 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

HELYI TANTERV az 54 344 03 VÁM-, JÖVEDÉKI ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV az 54 344 03 VÁM-, JÖVEDÉKI ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV az 54 344 03 VÁM-, JÖVEDÉKI ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben