HELYI TANTERV. Bánki Donát Szakképzı Iskola és Kollégium. A j k a. Közlekedés szakmacsoport. Közuti közlekedés üzemvitel-ellátó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI TANTERV. Bánki Donát Szakképzı Iskola és Kollégium. A j k a. Közlekedés szakmacsoport. Közuti közlekedés üzemvitel-ellátó"

Átírás

1 Bánki Donát Szakképzı Iskola és Kollégium A j k a HELYI TANTERV Közlekedés szakmacsoport Közuti közlekedés üzemvitel-ellátó OKJ SZÁMA: ÉRVÉNYES: 2008 szeptember 1-tıl /

2 CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a Közlekedésüzemvitel-ellátó/Szállítmányozási ügyintézı szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelelı elsajátíttatásán keresztül valósítható meg. A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok: Ajánlatokat készít reklámokat tervez bemutatókat szervez Alkalmazza a logisztikai ismereteket a tervezés során Alkalmazza a verbális és nonverbális kommunikációs csatornákat a PR-szabályokat Alkalmazza a rakodási tevékenységre vonatkozó díjszámítást Alkalmazza az áruk különleges kezelésére a veszélyes áruk tárolására szállítására vonatkozó szabályokat Alkalmazza az egységdíjas óradíjas napidíjas kilométerdíjas tonnadíjas illetve alternatív díjszámítási módokat Alkalmazza idegen nyelven az üzleti levelezés szabályait és a szakmai kifejezéseket Az egységrakomány-képzés szempontjai szerint megválasztja a rakodás eszközeit Az elıírások szerint dokumentálja a rendkívüli eseményeket Az elıkészítés során figyelembe veszi a hazai és nemzetközi jogi szabályozást Berakodást, tankolást, ellenırzést végeztet Bérletjegyet, menetjegyet, poggyászjegyet értékesít Beszállítást ellenıriz Betartja és betartatja a hazai jogi szabályozást, valamint a nemzetközi egyezményeket és megállapodásokat Betartja és betartatja a környezetvédelmi elıírásokat és feladatokat Betartja és betartatja a munka- és tőzvédelmi elıírásokat és feladatokat Elemzések alapján ajánlatokat készít Elkészíti a szabadságolási ütemtervet Elkészíti a szállítmányozási szerzıdés tervezetét Ellátja a csomagolási feladatok irányítását Ellátja a jármőparkkal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat Ellátja a környezetvédelemi feladatokat Ellátja a munkavédelmi feladatokat Ellátja a rakodási feladatok irányítását Ellátja a tőzvédelemi feladatokat Ellátja az adminisztrációs és elemzési feladatokat Ellátja az utazási igazolványok visszaváltásával kapcsolatos teendıket Ellenırizni tudja a megbízó fizetési képességét Ellenırzi az utazási kedvezményre való jogosultságot Ellenırzi és kiadja a különbözı fuvarokmányokat Elıkészíti a belföldi nemzetközi feladatok ellátását Elıkészíti a fuvarozási, illetve szállítmányozási feladatot Elrendeli és nyilvántartja a túlórákat Elszámolást, rovancsot készít Elvégezteti a mennyiség ellenırzését mintavételezést stb.

3 Elvégzi a kedvezménnyel kapcsolatos adminisztrációt Elvégzi, irányítja az okmányok elkészítését kitöltését Értesíti a címzettet a küldemény megérkezésérıl Felhasználja az imázs és good-will elınyeit Figyelembe veszi az egyes közlekedési ágazatok elınyeit a tervezés során Folyamatosan bıvíti munkaterületére vonatkozó ismereteit, továbbképzi önmagát Gondoskodik a különbözı fuvarozók információkkal való ellátásáról Gondoskodik a fuvarozási határidı betartásáról és betartatásáról intézkedik késedelmes teljesítés esetén Gondoskodik az áru kezelésérıl a hatósági vagy egyéb feladatokról Gondoskodik az engedélyek érvényességérıl Győjtıáru küldemények díjszámítására vonatkozó elıírásokat alkalmazza Indítás elıtti utolsó ellenırzést, egyeztetést végez Intézkedik, eljár árukárok esetén Intézkedik, eljár kiszolgáltatási akadály esetén Intézkedik, eljár fuvarozási akadály esetén Irányítja a kistételő küldemények feldolgozását Ismeri és alkalmazza a menetdíjtáblázatokra, menetjegyekre és utazási igazolványokra vonatkozó szabályozást Ismeri és alkalmazza a poggyászmegırzésre és a biztosításra (utas- balesetbiztosítás poggyászbiztosítás) vonatkozó szabályokat Ismeri és betartatja az utasokra vonatkozó szabályokat a személyszállítás területén Járattörlés esetén gondoskodik az utasok és áruk további sorsáról Kapcsolatot épít és tart a partnerekkel Kapcsolatot tart a különbözı közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel Kereskedelmi és fuvarozási információk alapján koordinálja a fuvareszközök mozgását Kiválasztja a fuvarparitást és a fizetési módot a külkereskedelmi ügyletek ismerete alapján Kiválasztja az áru továbbításához a legalkalmasabb fuvarozási eszközt, szükség szerint megtervezi az útvonalat Kiválasztja az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezi az útvonalat Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek megfelelı szállítmánybiztosítási ajánlattal Közremőködik a gazdaságossági elemzések értékelések készítésében Közremőködik a jármővek karbantartási javítási feladatainak ellátásában Közremőködik a követelések érvényesítésében Közremőködik a szolgálati vezénylések készítésében. Közremőködik a vámeljárásoknál Közremőködik az új dolgozók (munkatársak) kiválasztásában, betanításában Megköti a bérbeadási szerzıdéseket a fuvareszközre vonatkozóan Megtervezi az útvonalat Menetjegyet értékesít Menetjegyet kezel Nyilvántartja a jármőállományt Nyilvántartja a ledolgozott munkaidıket Nyilvántartja és kezeli a fuvarozási okmányokat Nyilvántartja és kezeli az üzemeltetési engedélyeket

4 Raktározáshoz kapcsolódó irányítási feladatot lát el Rész vesz a jármőfenntartási feladatok ellátásában Részt vesz a dolgozók munkahelyi képzésében Részt vesz a forgalombiztonsági áru- és utasbiztonsági feladatokban Részt vesz a fuvarozó vállalat létesítményeinek üzemeltetésében Részt vesz a fuvarozó vállalat rakodógépeinek berendezéseinek üzemeltetésében Részt vesz a fuvarozó vállalat üzemeltetésében Részt vesz a küldemények tárolási rakodási árukezelési feladatainak végrehajtásában Részt vesz a különbözı fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket Részt vesz a különbözı fuvareszközök üzemeltetésében és a fuvarfeladatok ellátásában Részt vesz a különjáratok és különcélú menetrendszerinti árufuvarozási feladatok elıkészítésében Részt vesz a különjáratok és különcélú menetrendszerinti feladatok szervezésében irányításában Részt vesz a menetrendszerinti helyi és helyközi feladatok szervezésében irányításában Részt vesz a reklamációs ügyek intézésében Részt vesz a tevékenység és a gazdálkodási eredmények elemzésében Részt vesz a továbbképzéseken Részt vesz az ágazati menetrend szerinti és nem menetrend szerinti feladatok elıkészítésében Részt vesz az árképzési és díjszámítási feladatokban Részt vesz az áruk rakományjegyzék szerint történı átadás-átvételében Részt vesz az árutovábbítás szállítmányozás feladatainak szervezésében irányításában Részt vesz az árutovábbítási technológiák kidolgozásában Részt vesz az oktatási és biztonsági feladatok ellátásában Részt vesz az utasok kezelési és ellátási feladatainak végrehajtásában Részt vesz mentéssel kapcsolatos feladatok ellátásában Szervezi a dolgozók (munkatársak) foglalkoztatását Szervezi az árukíséreti feladatokat Teljesíti a küldemény kiszolgáltatását Utazási igazolványokat értékesít Utazással kapcsolatos információt ad Ügyel a veszélyes áruk és különleges áruk szállításának szabályaira Végrehajtja az áruátvételi és áruátadási feladatokat Végrehajtja az indulás elıtti különleges teendıket Vezeti a dolgozók (munkatársak) munkaidı-nyilvántartását Az alkalmazandó ismeretek, típusonként: B típusú ismeret: A baleseteknél alkalmazandó intézkedések az elsısegélynyújtás szabályai A díjszabások szerkezete A fuvarozás technikája és technológiája A fuvarozási szerzıdés

5 A kiegészítı szolgáltatások költségei A közlekedési ágazatok A logisztikai központok és a kikötık szolgáltatásai A marketing információs rendszer A mérgezı anyagok gyúlékony anyagok kezelésére vonatkozó elıírások A munkahely környezeti szennyezése és azt csökkentı eljárások A nemzetközi szállítmányozás a szállítmányozási szerzıdés A PR-kommunikáció A raktározás szerepe a logisztikai folyamatokban (raktár-technológia, JIT) A szakmai gyakorlatban elıforduló programok A szakterületre, a munkahelyre érvényes munkavédelmi elıírások A szállítmánybiztosítási szerzıdések A szokások és szokványok az INCOTERMS klauzulái A szükséges okmányok kiállítása A tárgyalás szabályai A tőz megelızésére vonatkozó intézkedések és a tőzoltás szabályai Áruismeret veszélyesárú-szállítás árukezelés Biztosítás Biztosítási ajánlat biztosítási díj Csomagolás egységrakomány-képzés Fuvarozás és szállítmányozás belföldi és nemzetközi szabályozása Győjtıforgalom raktározás Győjtıszállítmányozási gyakorlat Információk és szaksajtó megértése és alkalmazása Kapcsolattartás partnerekkel Közlekedési ágazatonkénti árképzés fuvardíjak és díjszabások Közlekedési informatika Közlekedésstatisztika Közúti szállítmányozási gyakorlat Légi szállítmányozási gyakorlat Logisztikai megoldások a fuvarozásban és szállítmányozásban Okmányok a külkereskedelemben Pénzügyi elszámolás Speciális szállítmányozási tevékenységek Szállítmányozási díjak Tárolás, raktározás, anyagmozgatás, rakodás rakományrögzítés Ügyviteli rendszerek, irodatechnika Vasúti közúti folyami tengeri légi és kombinált forgalom Vasúti szállítmányozási gyakorlat Vízi szállítmányozási gyakorlat C típusú ismeret:

6 A fuvarozás elıkészítése A kommunikáció alapfogalmai A közlekedési piac marketing-alkalmazás a közlekedésben A küldemény kiszolgáltatása A piackutatás formái a közlekedés területén A reklámtevékenység a Public Relations az image a good-will A világ közlekedési földrajza: ágazatonkénti forgalmi földrajzi hálózatok Általános közlekedésföldrajz- térképismeret útvonaltervezés Biztosítás Díjszabási alapfogalmak fuvarköltségeket meghatározó tényezık Felelısségbiztosítások Fizetési eszközök és módok a nemzetközi elszámolásokban ezek nemzetközi szokványai Illem- etikett- protokoll-szabályok öltözködési kultúra Kártérítési eljárás Kockázat és kockázatmegosztás Logisztika és controlling logisztika és döntéshozatal Logisztikai folyamatok gazdasági és pénzügyi menedzselési feladatai Magyarország közlekedési földrajza határátkelıhelyek Magyarország logisztikai rendszere Marketingstratégiák marketing-mix Minıségbiztosítás minıségbiztosítási rendszerek minıségköltségek Pénzügyi ismeretek a pénzforgalom Valuta deviza bankügyletek bankmőveletek pénzügyi folyamatok Vámeljárások vámkezelés Vámkezességek vámgaranciák Vámokmányok Verbális és nonverbális kommunikációs csatornák D típusú ismeret: A fuvarozás végrehajtása A gazdaság gazdasági események közötti összefüggések a piacgazdaság A kötelmi jog alapjai A logisztikai eszközök létesítmények logisztikai központok A szerzıdés megszőnése A vámtarifa Gazdálkodási-vállalkozási ismeretek a gazdasági eredményesség Közlekedés-gazdaságtan Logisztikai rendszerek Marketing alapfogalmak marketing szemlélet marketingeszközök Statisztikai számítási és módszertani eljárások Számvitel és adózás

7 E típusú ismeret: A közlekedés a fuvarozás és a szállítmányozás kialakulása A közlekedés helye feladata szerepe A közlekedés technikai elemei és forgalmi folyamatai A közlekedési igények és szükségletek az áruáramlások A külkereskedelem és ennek makrogazdasági vonatkozásai A külkereskedelmi adásvételi szerzıdés tartalma és tipikus feltételei A külkereskedelmi ügylet fogalma típusai Jogi alapfogalmak Logisztika kialakulása fogalma szerepe Munkajog Vámjogi fogalmak A szakmai képzés során szem elıtt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelelı készségek és kompetenciák birtokában képesek. Ezért fejlesztési követelményként az alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák fejlesztését kell kitőzni. A szakmai készségek szintenként: 5 -s szintőek: Elemi szintő számítógép-használat Idegen nyelvő beszédkészség Idegen nyelvő fogalmazás írásban Idegen nyelvő géphasználati feliratok értelmezése, megértése Idegen nyelvő hallott szöveg megértése Idegen nyelvő kézírás Idegen nyelvő olvasott szöveg megértése Információforrások kezelése Kézírás Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban Olvasott köznyelvi szöveg megértése Olvasott szakmai szöveg megértése Szakmai nyelvi íráskészség fogalmazás írásban Szakmai nyelvő beszédkészség Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése Telefonálás idegen nyelven 4 -s szintőek: Gépírás Köznyelvi beszédkészség Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 3 -s szintőek:

8 ECDL AM3 modul szövegszerkesztés - haladó szint ECDL AM4 modul táblázatkezelés - haladó szint Gyorsírás 2 -s szintőek: ECDL 1. m. IT-alapismeretek ECDL 1. m. IT alapismeretek ECDL 2. m. Operációs rendszerek ECDL 3. m. Szövegszerkesztés ECDL 4. m. Táblázatkezelés ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés ECDL 6. m. Prezentáció ECDL 7. m. Információ és kommunikáció Közlekedési szoftverek ismerete

9 Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként: Személyes kompetenciák: Döntésképesség Kreatív gondolkodásmód Külsı megjelenés Megbízhatóság Önállóság Pontosság Precizitás Szervezıkészség Társas kompetenciák: Határozottság Interperszonális rugalmasság Kapcsolatteremtı készség Konszenzus készség Prezentációs készség Udvariasság Módszerkompetenciák: Általános tanulóképesség Figyelemösszpontosítás Ismeretek helyénvaló alkalmazása Logikus gondolkodás Matematikai készség Módszeres munkavégzés Numerikus gondolkodás Rendszerezı képesség

10 Munka- és tőzvédelem Elméleti óraszám: 68, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 249/4.1/x Munka- és tőzvédelem A munkavédelem célja, alapfogalmai A munkavédelem szervezeti és jogi kérdései A szakterületre, a munkahelyre érvényes munkavédelmi elıírások A baleseteknél alkalmazandó intézkedések, az elsısegélynyújtás szabályai A tőzvédelem célja, alapfogalmai A tőz megelızésére vonatkozó intézkedések és a tőzoltás szabályai Szakmai idegen nyelvi gyakorlatok 100/Olvasott szöveg feladattal vezetett A szállítmányozói gyakorlatban elıforduló munkavédelmi ismeretek elsajátítása Munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályok áttekintı ismerete Tőzvédelmi eljárások ismerete Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 64, Gyakorlati óraszám: 32, Csoportbontás: IGEN 249/5.1/x Szakmai Kapcsolattartás partnerekkel Információk és szaksajtó 100/Csoportos idegen nyelv alkalmazása (64 megértése és alkalmazása óra) 249/5.2/x Idegen nyelvi okmánykitöltés (32 óra) A kereskedelmi okmányok kiállítása A fuvarozási okmányok kiállítása A vám- és biztosítási okmányok kiállítása Közlekedési ismeretek 100/Csoportos Szakmai kifejezések megértése és alkalmazása Idegen nyelvő okmányok szakszerő kezelése Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 249/1.1/x A közlekedés helye, feladata, szerepe A közlekedési 100/Olvasott szöveg Közlekedési igények és szükségletek, az áruáramlások A közlekedés, alapismeretek (18 óra) a fuvarozás és a szállítmányozás kialakulása Közlekedési alapfogalmak ismerete 249/1.1/x A közlekedés forgalmi folyamatai (36 óra) 249/1.1/x A közlekedés technikai elemei (18 óra) A forgalmi folyamatok A vasúti közlekedés forgalmi folyamatai A közúti közlekedés forgalmi folyamatai A vízi közlekedés forgalmi folyamatai A légi közlekedés forgalmi folyamatai A közlekedés technikai elemei A vasúti közlekedés technikai elemei A közúti közlekedés technikai elemei A vízi közlekedés technikai elemei A légi közlekedés technikai elemei A csıvezetékes szállítás 100/Olvasott szöveg Alágazatonkénti forgalmi folyamatok ismerete, összehasonlítása A technikai elemek csoportosítása, jellemzıik és alkalmazásuk ismerete Közlekedési földrajz Elméleti óraszám:72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 249/1.1/x Általános közlekedés-földrajzi ismeretek Keresések a térképen, Közlekedés-földrajzi alapismeretek (18 óra) Térképismeret Útvonaltervezés feladattal vezetett nemzetközi és belföldi útvonalak tervezése térkép segítségével 249/1.2/x Magyarország közlekedési földrajza (36 óra) 249/1.3/x A világ közlekedési földrajza (18 óra) Magyarország ágazatonkénti közlekedési földrajza, határátkelıhelyek Magyarország logisztikai rendszere A világ közlekedési földrajza: ágazatonkénti forgalmi földrajzi hálózatok Közlekedési logisztika feladattal vezetett feladattal vezetett Ágazatonkénti térképek ismerete, a közlekedési hálózatok jellemzıinek ismerete, helymeghatározás Közlekedési hálózatok jellemzıinek ismerete, térképhasználat (papíralapú, digitális és interaktív) Elméleti óraszám: 204, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 249/5.1/ Áruismeret, veszélyes-árú szállítás, Hallott szöveg A logisztika alapfogalmainak ismerete,

11 Rakodásgépesítés, anyagmozgatás (84 óra) árukezelés Csomagolás, egységrakományképzés jegyzeteléssel 100% a logisztikai gazdasági szerepének felismerése a termelés, beszerzés és az értékesítés területein Rakomány-elhelyezés és rögzítés Minıségbiztosítási alapfogalmak ismerete, Az anyagmozgatás (rakodás) gépei Minıségbiztosítási eljárások ismerete és Tárolás, raktározás alkalmazása 249/5.2/ Logisztika (120 óra) Logisztika kialakulása, fogalma, szerepe A logisztikai eszközök, létesítmények, logisztikai központok Logisztikai rendszerek A raktározás szerepe a logisztikai folyamatokban (raktártechnológia, JIT) Minıségbiztosítás, minıségbiztosítási rendszerek, minıségköltségek Hallott szöveg jegyzeteléssel 100% Szállítandó, tárolandó áruk tulajdonságainak ismerete, Veszélyes áruk kezelésének szabályai, Anyagmozgatási rendszerek ismerete Árutovábbítási technológia Elméleti óraszám: 64, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM A továbbhaladás feltételei Az árutovábbítás technológiai folyamatai Hallott szöveg jegyzeteléssel A közúti árufuvarozás technológiai 100% sajátosságai Belföldi árutovábbítási technológia Nemzetközi árutovábbítási technológia 249/6.1/ Árutovábbítási technológia 32 óra 249/6.2/ Az árutovábbítás szervezése 32 óra Közlekedési rendszerek A fuvarozási szerzıdés A közúti fuvarozási feladatok szervezése Vállalatirányítás Hallott szöveg jegyzeteléssel 100% Díjszámítási ismeretek Elméleti óraszám: 94, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 66, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM Díjszabási alapfogalmak A fuvarköltségeket meghatározó tényezık A díjszabások szerkezete 249/4.1/x Díjszámítási alapismeretek (20 óra) 100/Olvasott szöveg A fuvarköltségeket meghatározó tényezık ismerete 249/3.1/x Általános díjszámítási ismeretek (62 óra) 249/3.2/x Ágazati díjszámítási ismeretek (68 óra) A díjszabás felépítése, tartalma Közlekedési ágazatonkénti árképzés, fuvardíjak és díjszabások A kiegészítı szolgáltatások költségei Szállítmányozási díjak Vasúti árképzés, fuvardíjak és díjszabások Közúti árképzés, fuvardíjak és díjszabások Folyami és tengeri árképzés, fuvardíjak és díjszabások Légi árképzés, fuvardíjak és díjszabások feladattal vezetett feladattal vezetett Díjképzésben való jártasság, táblázatok használata Alágazati díjképzésben való jártasság Gépjármő szerkezettan Elméleti óraszám: 136 elméletigényes gyakorlati óraszám: 0 Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM A továbbhaladás feltételei 249/3.1/ Gépjármő-szerkezettan 1. (a hajtómő) Gépelemek Gépjármővek felépítése, alvázak és kocsiszekrények Hallott szöveg jegyzeteléssel 50% Kis csoportos szakmai munkavégzés

12 A továbbhaladás feltételei 40 óra A motor irányítással 50% Az erıátviteli berendezések 249/3.2/ Gépjármő-szerkezettan 2. (a futómő) 48 óra Futómővek, kormányzás, fékezés Elektromos berendezések Hallott szöveg jegyzeteléssel 50% Kis csoportos szakmai munkavégzés 249/3.3/ Gépjármő-szerkezettan 3. (javítástechnológia) 48 óra A motor javítása Az erıátviteli rendszerek javítása Futómővek, kormányzás, fékezés javítása Elektromos berendezések javítása Alvázak és kocsiszekrények javítása irányítással 50% Hallott szöveg jegyzeteléssel 50% Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50% Közlekedési és fuvarozási ismeretek Elméleti óraszám: 140, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 32, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM A vasúti fuvarozás eszközei A közúti fuvarozás eszközei A vízi fuvarozás eszközei A légi fuvarozás eszközei 249/2.3/x A fuvarozás eszközei (30 óra) A fuvarozás eszközeinek ismerete Jellemzıik meghatározása 249/2.1/x A fuvarozási szerzıdések (44 óra) 249/2.2/x A fuvarozási folyamat (34 óra) 249/4.1/ Gépjármő-üzemeltetési ismeretek 64 óra A fuvarozás belföldi és nemzetközi szabályozása (ágazatonként) A fuvarozási szerzıdés megkötése A fuvarozási szerzıdés tartalma A fuvarozási szerzıdés megszőnése A fuvarozás elıkészítése A fuvarozás végrehajtása A küldemény kiszolgáltatása A közúti közlekedési szolgáltatás végzése, jármővek üzembentartása Követelmények a gépjármővezetıvel szemben Gépjármő-üzemeltetése és ennek ügyvitele feladattal vezetett A szabályozások jellemzıinek ismerte A szerzıdések jellemzıinek ismerete Szerzıdéskötés végrehajtása A fuvarozás folyamatának végrehajtása során szükséges feladatok ismerte Kommunikáció és marketing Elméleti óraszám:123, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 13, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM Marketing alapfogalmak, marketing szemlélet, marketingeszközök A marketing információs rendszer Marketingstratégiák, marketing-mix A reklámtevékenység, a Public Relations, az image, a goodwill 249/1.1/x Marketing ismeretek (24 óra) 249/1.2/x Közlekedési marketing (50 óra) 249/3.1/x Kommunikációs alapismeretek (34 óra) 249/4.1/x Üzleti kommunikáció (28 óra) A piackutatás formái a közlekedés területén A közlekedési piac, marketing-alkalmazás a fuvarozásban és a szállítmányozásban A kommunikáció alapfogalmai Verbális kommunikáció Nonverbális kommunikáció Illem-etikett, protokoll szabályok, öltözködési kultúra Tömegkommunikáció A viselkedés meghatározói Viselkedés és személyiség A tárgyalás szabályai A PR-kommunikáció Külkereskedelmi protokoll Jogi ismeretek 100/Olvasott szöveg feladattal vezetett 100/Csoportos A marketingeszközök ismerete, alkalmazása a szállítmányozói gyakorlatban A közlekedési piac jellemzıinek felkutatási módszerei Marketing alkalmazása a közlekedésben Kommunikációs alapfogalmak ismerete A viselkedés hatásainak ismerete Képes legyen tárgyalást vezetni illetve abban részt venni

13 Elméleti óraszám: 63, Elméletigényes gyakorlati óraszám:9, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 249/2.1/x Jogi Jogi alapfogalmak A kötelmi jog alapjai A fuvarozás ismeretek belföldi és nemzetközi szabályozása A szállítmányozás (36 óra) belföldi és nemzetközi szabályozása Biztosítási ismeretek feladattal vezetett 249/6.1/x Munkajog és környezetvédelem (36 óra) Munkajog. A munkaszerzıdés A munkavégzés tárgyi és személyi feltételei Munkabiztonsági, ergonómiai követelmények A környezetvédelem A mérgezı anyagok, gyúlékony anyagok kezelésére vonatkozó elıírások A munkahely környezeti szennyezése és azt csökkentı eljárások Gazdasági ismeretek Jogi alapfogalmakban jártasságot szerezzen Szállítmányozással és fuvarozással kapcsolatos jogszabályokat ismerje Munkaszerzıdés megkötésének szabályait tudja A közlekedés környezetvédelmi vonatkozásainak ismerje Elméleti óraszám: 69, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 67, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 249/3.1/x A gazdaság, gazdasági események közötti 50/Hallott szöveg Gazdálkodásivállalkozási összefüggések, a piacgazdaság Gazdálkodási- ismeretek vállalkozási ismeretek, a gazdasági (30 óra) eredményesség Statisztikai számítási és 50/Információk önálló módszertani eljárások rendszerezése, A vállalkozások mőködésével kapcsolatos ismeretek A közlekedés gazdasági szerepének ismerete 249/3.2/x Pénzügyi és számviteli ismeretek (30 óra) Pénzügyi ismeretek, a pénzforgalom Számviteli és adózási ismeretek 50/Hallott szöveg 50/Információk önálló rendszerezése, A számvitel és az adózási szabályozás ismerete Pénzforgalmi ismeretek 249/2.1/x Közlekedés-gazdaságtani alapismeretek (38 óra) 249/3.1/x Közlekedés-gazdaságtani adatfeldolgozás (38 óra) A közlekedés társadalmi-gazdasági szerepe A közlekedés teljesítıképessége, igényrendszere A közlekedés infrastruktúrája Piac fogalma a közlekedésben Közlekedési statisztika, elemzések, adatfeldolgozás Üzemi számvitel A szállítási teljesítmények Összefüggések vizsgálata a közlekedésben 100/Olvasott szöveg 100/Olvasott szöveg A közlekedés teljesítıképességének meghatározási módszereit ismerje és alkalmazza a közlekedési vállalkozásokban A szállítások teljesítményének meghatározási módszereit tudja Közlekedési informatika Elméleti óraszám: 12, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 15, Gyakorlati óraszám: 177, Csoportbontás: IGEN 249/2.1/x A számítástechnika Számítógép ismeret és kezelés 30/Csoportos Informatikai alapismeretek (12 óra) 70/Információk önálló rendszerezése, A számítógépet tudja megfelelıen, biztonsággal kezelni 249/5.1/x Közlekedési informatika (34 óra) Operációs rendszerek A közlekedésben elerjedtebb szoftverek 30/Csoportos 70/Információk önálló rendszerezése, Ismerje a közlekedésben alkalmazható szoftvereket 249/7.1/x Közlekedési informatika II.(84 óra) A közlekedési informatika sajátosságai 30/Csoportos 70/Információk önálló rendszerezése, Ismerje a közlekedési hálózatok informatikai rendszereit, tudja szerepüket 249/6.1/x Közlekedési adatbázis kezelés (74 óra) Adatbázisok kezelése Közlekedésstatisztika A szakmai gyakorlatban elıforduló programok Ügyviteli rendszerek, irodatechnika 70/Információk önálló rendszerezése, Önállóan tudjon adatbázisokat kezelni és azokból adatokat kinyerni Idegen nyelv Elméleti óraszám: 74, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 34, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: IGEN

14 Általános idegen nyelvi felzárkóztatás Nyelvtani ismeretek Idegen nyelvi kommunikáció 249/4.1/x Általános idegen nyelv (30 óra) 70/Csoportos Képes legyen idegen nyelven kifejezni mondanivalóját 249/4.2/x Közlekedési idegen nyelv (30 óra) A közlekedési ágazatok A vasúti közlekedés A közúti közlekedés A vízi közlekedés A légi közlekedés 70/Csoportos Tudja a közlekedésben használatos szakkifejezéseket és ezekbıl tudjon önállóan mondatokat alkotni. 249/4.3/x Kereskedelmi idegen nyelv I. (20 óra) A kereskedelmi kapcsolatok A kereskedelmi ügyletek és szerzıdések 70/Csoportos Szerzıdéskötésekben, tárgyalásokban tudjon közremőködni 249/4.4/x Kereskedelmi idegen nyelv (28 óra) A vám és a biztosítás alapfogalmai 70/Csoportos Ismerje a vámeljárások szakkifejezéseit, ki tudja tölteni az okmányokat idegen nyelven Értelmezni tudja a biztosításokat idegen nyelven Közuti fuvarozási gyakorlat Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 272,, Csoportbontás: IGEN Árufuvarozási gyakorlat Kis csoportos szakmai Forgalmi szolgálati gyakorlat munkavégzés irányítással Szerelımőhelyi gyakorlat 100% 249/9.1/ Árutovábbítási gyakorlat 82 óra 249/9.2/ Személyszállítási gyakorlat 82 óra 249/5.1/x Forgalmi gyakorlat (54 óra) 249/5.1/x Jegypénztári gyakorlat (54 óra) Személyszállítási gyakorlat Forgalmi szolgálati gyakorlat Forgalmi gyakorlat Menetjegyellenıri gyakorlat Forgalmi létesítményi gyakorlat Menetjegy-pénztári gyakorlat Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 100% 100/Csoportos 100/Csoportos Külkereskedelmi ismeretek Jártas legyen a szakterület gyakorlatában, ismerje az árutovábbítás napi gyakorlatát Képes legyen a személyszállításban az adódó napi gyakorlati feladatok elvégzésére Képes legyen a használatos jegyeket, bérleteket felismerni, ismerje azok formai és tartalmi jellemzıit Képes legyen menetjegyet kiállítani és kiadni a Ismerje a díjszabásokat Elméleti óraszám: 109, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 27, Gyakorlati óraszám: 0, Csoportbontás: NEM 249/2.1/x A A külkereskedelem és ennek makrogazdasági külkereskedelem vonatkozásai A külkereskedelmi ügylet fogalma, alapfogalmai (30 óra) típusai A külkereskedelmi szerzıdés 249/2.2/x A külkereskedelem szokványai (40 óra) 249/2.3/x A külkereskedelem pénzügyei (38 óra) 249/5.1/x Vámismeretek (28 óra) A külkereskedelmi adásvételi szerzıdés tartalma és tipikus feltételei A szokások és szokványok, az INCOTERMS klauzulái Okmányok a külkereskedelemben Valuta, deviza, bankügyletek, bankmőveletek, pénzügyi folyamatok Fizetési eszközök és módok a nemzetközi elszámolásokban, ezek nemzetközi szokványai Vámjogi fogalmak Vámokmányok A Vámtarifa Vámeljárások, vámkezelés Vámkezességek, vámgaranciák feladattal vezetett Ismerje a külkereskedelmi ügyletek jellemzıi Tudja a külkereskedelmi szerzıdés lényeges elemeit és jellemzıit Ismerje a külkereskedelmi adásvételi szerzıdéseinek tartalmát Tudja az okmányok szerepét és jellemzıit Ismerje a külkereskedelemmel kapcsolatos pénzügyi folyamatok jellemzıit Ismerje a pénzügyi elszámolások módjait Ismerje a vámeljárások jellemzıit Ismerje a vámokmányokat Személyszállítási technológia

15 Elméleti óraszám: 64, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám:, Csoportbontás: IGEN A továbbhaladás feltételei A személyszállítási technológia jellemzıi és eszközei Hallott szöveg Üzemi és utasforgalmi létesítményrendszerek jegyzeteléssel 100% Menetrendszerinti-, különjárati-, szerzıdéses- és bérautóbusz-közlekedés Személyszállítás személygépkocsival Nemzetközi személyfuvarozás A személyszállítás okmányai Díjszabás. Pénztárszolgálat, bevétel-elszámolás és - ellenırzés 249/7.1/ Személyszállítási technológia 32 óra 249/7.2/ A személyszállítás szervezése 32 óra Személyszállítási rendszerek Személyszállítási szerzıdések A személyszállítás tervezése, vezénylése A forgalmi szolgálat A vezénylés Hallott szöveg jegyzeteléssel 100%

HELYI TANTERV. Bánki Donát Szakképzı Iskola és Kollégium A j k a. Közlekedés szakmacsoport. Szállítmányozási ügyintézı OKJ SZÁMA: 52 841 01 0010 52 03

HELYI TANTERV. Bánki Donát Szakképzı Iskola és Kollégium A j k a. Közlekedés szakmacsoport. Szállítmányozási ügyintézı OKJ SZÁMA: 52 841 01 0010 52 03 Bánki Donát Szakképzı Iskola és Kollégium A j k a HELYI TANTERV Közlekedés szakmacsoport Szállítmányozási ügyintézı OKJ SZÁMA: 52 841 01 0010 52 03 ÉRVÉNYES: 2008 szeptember 1-tıl / CÉLOK ÉS FELADATOK,

Részletesebben

Szállítmányozási ügyintéző. 52 841 01 0010 52 03 Képzési idő: 2 év. A szakképesítés megnevezése: OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma:

Szállítmányozási ügyintéző. 52 841 01 0010 52 03 Képzési idő: 2 év. A szakképesítés megnevezése: OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma: A szakképesítés megnevezése: Szállítmányozási ügyintéző OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma: 52 841 01 0010 52 03 Képzési idő: 2 év A szakképesítés szintje: Középszintű szakképesítés A jelentkezés feltétele:

Részletesebben

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG OKJ 52 841 01 0000 00 00 Közlekedésüzemvitel-ellátó OKJ 52 841 01 0010 52 01 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

Részletesebben

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG OKJ 52 841 01 0000 00 00 Közlekedésüzemvitel-ellátó OKJ 52 841 01 0010 52 03 Szállítmányozási ügyintéző Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

Részletesebben

6(216+0+0) 2. JOG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 2(72+0+0) 4(144+0+0) 4(108+0+36)

6(216+0+0) 2. JOG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 2(72+0+0) 4(144+0+0) 4(108+0+36) OKJ 52 841 01 0010 52 04 Vizi közlekedésüzemvitel-ellátó Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG 1/13. 2/14. 1. KÖZLEKEDÉSÜZEMVITE L 2. JOG

Részletesebben

A képzés új OKJ szerint indul: www.kossuth-csepel.hu

A képzés új OKJ szerint indul: www.kossuth-csepel.hu A képzés új OKJ szerint indul: www.kossuth-csepel.hu KÖZLEKEDÉSÜZEMVITEL-ELLÁTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSÜZEMVITEL-ELLÁTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖZLEKEDÉSÜZEMVITEL-ELLÁTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖZLEKEDÉSÜZEMVITELELLÁTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 841 01 2. A szakképesítés megnevezése: Közlekedésüzemvitelellátó

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSÜZEMVITEL-ELLÁTÓ

KÖZLEKEDÉSÜZEMVITEL-ELLÁTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk során a szükséges elméleti ismeretek átadásán kívül az alkalmazott esettanulmányokkal, példákkal és csoportos gyakorlatokkal tesszük képessé

Részletesebben

Országos Képzési Jegyzék

Országos Képzési Jegyzék Országos Képzési Jegyzék Modul OKJ jellemzői Modulrendszerű képzés Tananyagegység Tananyagelem Iskolánkban emelt és középszintű képzések Nemzeti Munkaügyi Hivatal - www.nive.hu 2012 / 2013 2012/2013. tanévre

Részletesebben

Közúti közlekedésüzemvitelellátó. Közlekedésüzemvitel-ellátó. Közlekedésüzemvitel-ellátó

Közúti közlekedésüzemvitelellátó. Közlekedésüzemvitel-ellátó. Közlekedésüzemvitel-ellátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam Logisztikai ügyintéző

Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam Logisztikai ügyintéző Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Készletgazdálkodás gyakorlat tantárgy Összesen: 128 óra Munkahelyi gyakorlat: Iskolai gyakorlat: 112

Részletesebben

Szakmai nyílt nap - 2014. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

Szakmai nyílt nap - 2014. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szakmai nyílt nap - 2014 1 Országos Képzési Jegyzék OKJ jellemzői Modul Modulrendszerű képzés Tananyagegység Tananyagelem Iskolánkban emelt és középszintű képzések Nemzeti Munkaügyi Hivatal - www.nive.hu

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés 1974-06 Üzleti terv készítése 5. vizsgarész 1. vizsgafeladatában meghatározott záródolgozat védéséhez Szóbeli vizsgatevékenység:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A 10051-12 azonosító számú Vendéglátó marketing és kommunikáció megnevezésű

Részletesebben

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szakmai nyílt nap - 2013 Dr. Odrobina László, a Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzési és Felnőttképzési Főosztálya vezetőjének tájékoztatása szerint: A szakközépiskolai tanulók 2013. szeptember 1-jétől

Részletesebben

Érettségi után, tovább a Fáyban

Érettségi után, tovább a Fáyban Érettségi után, tovább a Fáyban Kínálatunk sikeres érettségit tett végzős diákjaink számára Egyéves szakképzések nappali tagozaton Kétéves szakképzés nappali tagozaton Felnőttoktatási szakképzés a Fáyban

Részletesebben

M0061 FELADATOK. kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató)

M0061 FELADATOK. kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató) M0061 FELADATOK 4 Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez 5 Regisztrálja és karbantartja a vevő-, ügyfélkapcsolatait Hivatalos levelezést folytat hagyományos és 6 elektronikus formában 7 Hivatalos

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2659-06 Nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok és gazdasági folyamatok irányítása 2659-06/3 A nemzetközi

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni.

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni. 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

Miért jó a vasvári középiskola?

Miért jó a vasvári középiskola? Miért jó a vasvári középiskola? Ajánljuk, mert nyugalmas kisvárosi környezetben van, munkarendünk alkalmazkodik a bejárós tanulók utazási lehetőségeihez, kívül-belül felújított iskolaépület, modern technikai

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztika alapjai 4. Nemzetközi szállítmányozás dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 4. Nemzetközi

Részletesebben

A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 02

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek 090-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1148-06 - Szoftverfejlesztés Megtervezi és megvalósítja az adatbázisokat Kódolja az adattárolási réteget egy adatbáziskezelő nyelv használatával Programozás

Részletesebben

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 02 1.2.

Részletesebben

4. FUVARLEVÉL KEZELÉS

4. FUVARLEVÉL KEZELÉS - 1 - OKJ 52 841 04 Vasútüzemvitel-ellátó elágazás OKJ 52 841 04 0010 52 02 Vasúti árufuvarozási pénztáros Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat Sz. TANTÁRGYAK Tananyagegység

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

Autóbuszvezető Haszongépjármű vezető

Autóbuszvezető Haszongépjármű vezető A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Iskola neve: Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola

Iskola neve: Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Iskola neve: Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Címe: 9800 Vasvár, Járdányi u. 13. OM azonosító: 036740 Telefon: 94/573-142, Fax.: 94/573-143. E-mail: iskola@bbab-vasvar.sulinet.hu

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ Levelezési Gyakorlat 2.110. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a VIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ A 10063-12 azonosító számú, Ügyviteli folyamatok

Részletesebben

Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek

Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek 2 Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek 1) - Ismertesse a fuvarozói és a szállítmányozói felelősség közötti különbséget! A fuvarozó fogalma. A fuvarozó felelőssége árukárért

Részletesebben

Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 54 345 02 0000 00 00

Részletesebben

Designer képzés tematika oktatott modulok

Designer képzés tematika oktatott modulok Designer képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2663-06/2 Vállalkozási stratégia kidolgozásának bemutatása, meghatározott vállalkozási tevékenység és

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2740-09 Környezetvédelmi termékdíj feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A környezetvédelmi

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Vállalkozási ügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Vállalkozási ügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés 1974-06 Üzleti terv készítése 5. vizsgarész 1. vizsgafeladatában meghatározott záródolgozat védéséhez Szóbeli vizsgatevékenység:

Részletesebben

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és integrált

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 343 05 Vám- és jövedéki ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 343 05 Vám- és jövedéki ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 343 05 Vám- és jövedéki ügyintézı szakképesítés 19800-06 Ügyviteli feladatok 3. Vizsgarész 1. vizsgafeladat/gyakorlati vizsgatevékenység (90 perc) 2009. 1. Az útmutató célja

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

A 296. sorszámú Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 296. sorszámú Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 296. sorszámú Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

..Intézmény. Érvényes:.. 1 /

..Intézmény. Érvényes:.. 1 / ..Intézmény HELYI TANTERV Szakmacsoport: 18. Vendéglátás idegenforgalom Szakma: Protokoll és utazás ügyintéző/utazás ügyintéző elágazás OKJ száma: 54 812 02 0010 54 02 Érvényes:.. 1 / A jelen érvényes

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

Kereskedelmi szakmenedzser szak 2010-től érvényes tanterve (KSZFNS10) A tárgy neve Félév Óraszám Jelleg Kredit Vizsga Kötelező tárgyak A

Kereskedelmi szakmenedzser szak 2010-től érvényes tanterve (KSZFNS10) A tárgy neve Félév Óraszám Jelleg Kredit Vizsga Kötelező tárgyak A Kereskedelmi szakmenedzser szak 2010-től érvényes tanterve (KSZFNS10) 0001-06 A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése KSZC01 Üzleti gazdaságtan I. 1 2 EA 3 K KSZC02 Gazdasági

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Ön azt a feladatot kapta munkahelyén, hogy mutassa be tanuló társainak, hogyan épül fel a korszerű logisztikai rendszer, és melyek a feladatai. Miről fog beszélni? Információtartalom vázlata - logisztika

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 54 345 02 0000 00 00

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 841 04 SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 841 04 SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 841 04 SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 341 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER

KERESKEDELMI MENEDZSER KERESKEDELMI MENEDZSER I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere Az ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Tartalommenedzser képzés tematika oktatott modulok

Tartalommenedzser képzés tematika oktatott modulok Tartalommenedzser képzés tematika oktatott modulok 1154-06 - Tartalommenedzser Elektronikus hírújságot tervez, szerkeszt és működtet WEB-lapok tartalmának szerkesztését, karbantartását végzi Tematikus

Részletesebben

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2651-06/1 Az ellátásilánc értelmezése, valamint folyamatainak ismertetése. Partnerkapcsolatok, stratégiai

Részletesebben

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. 3. 3.1 3.2 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy 1. 1. A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység

Részletesebben

KERETTANTERV/HELYI TANTERV

KERETTANTERV/HELYI TANTERV BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA 1095 Budapest, Mester u. 23. Telefon/Fax: 06/1/215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu web: telekiblankabp.hu KERETTANTERV/HELYI

Részletesebben

<X Y SZAKKÖZÉPISKOLA>

<X Y SZAKKÖZÉPISKOLA> Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0900-06 Informatikai,

Részletesebben

8. AGRÁRMENEDZSER-ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

8. AGRÁRMENEDZSER-ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 8. AGRÁRMENEDZSER-ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 621 01 2. A Szakképesítés megnevezése: Agrármenedzser-asszisztens

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

CAD- CAM informatikus képzés tematika oktatott modulok

CAD- CAM informatikus képzés tematika oktatott modulok CAD- CAM informatikus képzés tematika oktatott modulok 1156-06 - Számjegyvezérlésű gépek működtetése, karbantartása, javítása, dokumentálása Új vezérlőberendezéseket üzembe helyez Ismerteti a vezérlő szolgáltatásait

Részletesebben

HOSTESS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

HOSTESS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI HOSTESS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 812 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Hostess 3. Szakképesítések

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 522 05 2. A szakképesítés megnevezése: Energetikus 3. 3.1

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1864-06/1 A fogyatékos gondozás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

55 213 01 0010 55 04 Sportkommunikátor Kommunikátor

55 213 01 0010 55 04 Sportkommunikátor Kommunikátor Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy A 11499-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. 1. A 11499-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 841 04 SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ KIVONAT!!!!!

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ KIVONAT!!!!! SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ KIVONAT!!!!! 1 Szakmai követelménymodulok 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0118-06/1 A kiszállítással, árutovábbítással, átrakással, átadással kapcsolatos feladatok. A feladatok

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. 3. 3.1 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések köre:

Részletesebben

21. Az R. Melléklete a KÖZLEKEDÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezet címét követően a következő szöveggel egészül ki:

21. Az R. Melléklete a KÖZLEKEDÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezet címét követően a következő szöveggel egészül ki: 21. Az R. Melléklete a KÖZLEKEDÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezet címét követően a következő szöveggel egészül ki: I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A közlekedés ismeretek ágazati

Részletesebben

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai tantárgy

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai tantárgy A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai tantárgy 1. 1. A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése

Részletesebben

Szállítmányozási ügyintéző Közlekedésüzemvitel-ellátó

Szállítmányozási ügyintéző Közlekedésüzemvitel-ellátó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 522 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Energetikus

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1981-06 Vám- és jövedéki alapok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A jövedéki adótörvény rendelkezéseinek

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1722-09/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Érettségire felkészítő

Részletesebben

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről 1.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2667-06/2 Egy vállalkozás új termékének bevezetéséhez kapcsolódó döntés elıkészítési és munkaszervezési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL. BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnázium

TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL. BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnázium TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnázium SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAM A KELETIBEN Felsőfokú szakképesítések: Egy éves képzés Nappali rendszerben:

Részletesebben