B E S Z Á M O L Ó évre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E S Z Á M O L Ó. 2013. évre"

Átírás

1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthona 8900 Zalaegerszeg, Posta u Pf.: 177. Telefon: 92/ , 92/ , Fax: 92/ Web: B E S Z Á M O L Ó évre Zalaegerszeg, február 20. Készítette: Szegedi János igazgató

2 2 I. Az intézmény bemutatása Intézményünkben óta olyan fiatalok nevelése és oktatása történik, akik korábbi környezetükben nem tudtak, vagy nem akartak illeszkedni. Korrekciós nevelésünk célja fiataljaink felkészítése, hogy felelősséggel döntsenek saját sorsukat érintő kérdésekben. Alkalmassá váljanak döntéseik kivitelezésére, vegyenek részt saját sorsuk formálásában, viseljék el annak következményeit, és a nevelési programjuknak megfelelő időn belül korábbi környezetükbe visszahelyezhetők legyenek. Munkánk szakmai profiljának és terápiás tevékenységünk bővítése céljából olyan csoportegyütteseket hoztunk létre, melyek lehetőséget adnak ellátottaink individuális problémáinak kezelésére, az együttes élmény venitillálására, és az aktuális, szükséglet szerinti magányélmény kielégítésére is. A bevezetett konyhakerti gazdálkodás, amely minden nevelési egység számára földterületet és lehetőséget biztosított, hogy saját munkájuk révén élelmezésük kiegészítésére kertészeti termékeket állítsanak elő. Központi rendezvényeik sorában több éve rendszeresen május hónapban Zalai Búcsú címmel komplex szabadidő programot szerveztünk, amelyet társintézményeinknek is kiajánlottunk. Rákospalota, Kalocsa, Esztergom, Aszód elfogadták meghívásunkat. Intézetünk kollektívája a Karácsonyt megelőző időszakban meghívta az intézetünkből nyugdíjba vonult kollégákat, ahol a gyerekek műsorral és az általuk készített emléktárgyakkal kedveskedtek. Intézményünk növendékei részt vettek a társintézmények által szervezett kulturális és sport rendezvényeken., részt vettünk a Kalocsai Szüreti Fesztiválon, valamint a tanulmányi versenyen, vers és prózamondó versenyen, és a FICE által szervezett kispályás labdarúgó bajnokságon és asztalitenisz bajnokságon. Bemutatkozási lehetőséggel élve díjat nyertünk a Legfőbb Ügyészség által szervezett Karácsonyi vásáron. Intézményünkben szervezték az Ellátott jogi-, Betegjogi-és Gyermekjogi képviselők Nyugat- Magyarországi szakmai konferenciáját, amelyen rész vett a Zala megyei Kormányhivatal vezetője is. Az év folyamán az NCSSZI felügyeletével gyermekfelügyelői képzés keretén belül gyakorlóés vizsgahelyet biztosítottunk kollégáink és a gyerekek aktív részvételével. Sikeresen pályáztunk a TÁMOP / azonosító számú Szociális képzések rendszerének modernizációja címmel kiemelt Európai Uniós projektbe szeptember 1-i határnappal megtörtént az intézmény pedagógus állományú dolgozóinak besorolása a pedagógus életpálya modellbe október 18-án megtörtént intézményünk átadás-átvétele a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

3 3 II. Létszámadatok Hónap jan. febr. márc. ápr. május jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Fő december 31-i záró létszám 48 fő. Befogadás Elbocsátás 23 fő 23 fő Intézményünk férőhely kihasználtsága megközelítően 100%-os az év folyamán. Kisebb hullámzást az eredményezett, hogy a kiadott befogadó nyilatkozatoknak a társszervek nem tudtak maradéktalanul eleget tenni, illetve három esetben is előfordult, hogy az elhelyezési értekezletet követően a gyermeket előzetes letartóztatásba helyezték. Mivel az előzetes letartóztatás ideje nehezen prognosztizálható, ezért a férőhely üresen maradt A letöltendőt kapott befogadó nyilatkozattal rendelkező fiatal helyére másik gyermeket vettünk fel. A várólista az év folyamán folyamatosan emelkedett, év végére elérte a 27 főt. A beutal fiatalokat az elhelyezési értekezlet megtörténte után több alkalommal sem tudták beszállítani, foglalja a férőhelyet a befogadásra váró fiatalok elől. A fenntartó határozatának megfelelően 2 fő krízishely fenntartását nem állt módunkban a létszám torlódása miatt minden esetben biztosítani. Beutalási okok szerint: Súlyos pszichés Súlyos antiszociális Pszichoaktív szer használat Drog és egyéb szenvedélybetegségek kipróbálás szintű érintettsége különös tekintettel az alkoholfogyasztásra, illetve a diszkó-drog néven ismert tiltott szerek használatára terjed ki, gondozottaink nagy részét (megközelítően 80 % át) érinti. Kezelésük az intézet ellátási rendszerében megoldott. Eh fő drogfogyasztás miatt drogambulancia szakellátásában elterelésben részesült (10 alkalom). A nemdohányzók védelmében született törvény értelmében az egész intézmény területén tilos a dohányzás, amelynek betartatása jelentős problémákat vet fel. Bevezetése csak fokozatosan, felvilágosító és korlátozó munkánk összhangjában járhat teljes eredménnyel. Beutaltjaink között megjelent a - kettős szükséglet kapcsán - liszt-és laktóz érzékenység és a Hepatitis C fertőzöttség. A fiatalok ellátása új problémákat vetett fel ellátási rendszerünkben. III. Intézményi struktúra alapján: - Gondozás, gondoskodás Intézményünkben a 2013-as évben a gondozás, gondoskodás feladatrendszerében a Szakmai Program és a Munkaterv feladatai alapján haladtunk.

4 4 1./ Étkezés, étkeztetés Az élelmezési, étkeztetési szolgáltatásaink biztosították az ellátottak napi ötszöri étkezését. Az ÁNTSZ februári vizsgálata ellátottaink fehérje és vitamin ellátottságát, étkeztetésünk variabilitását jónak találta azzal a kiegészítéssel, hogy kívánatos a növényi és állati eredetű fehérje komplettálása, zöldségfélék kínálatának növelése. Lehetőségeink a nevelési egységek által megtermelt zöldségekre korlátozódhat, ezért a kertészeti tevékenység folytatása fontos feladat. Az ÁNTSZ segítségével képzést szerveztünk az egészséges táplálkozás gyakorlati kérdéseiből az ellátással foglalkozó kollégáknak. Az év során valamennyi nevelési egység önkéntesen konyhakerti gazdálkodással egészítette ki az intézmény által biztosított vásárlási lehetőségeket. Ez mind a friss zöldáru, mind pedig a tartósításra vonatkozik (savanyúság). Az ebéd kivételével a fiatalok a - nevelési folyamatba építetten - saját nevelési egységükben külön beosztás alapján biztosították társaik és önmaguk étkeztetését. E nevelési részfolyamat a vásárlástól a konyhai előkészítésen keresztül, a főzésen át a tálalásig magában foglalja azokat az ismerteket, amelyek szükségesek egy későbbi önálló életvitel megalapozására. Törekvésünk konyhakertek biztosításával a termelési folyamat megismertetése és gyakoroltatása az önellátásban. Az étrendek kialakításába a nevelési egységek aktívan bevonták az ellátottakat, az étrend kialakításánál orientálták az egészséges életmód és a korszerű táplálkozás szempontjait. Ellenőrzéseink során továbbra is azt tapasztaltuk, hogy az étrendekben a korszerű táplálkozás elemeinek rovására a szénhidrátban gazdag és alapvetően mennyiségi szemléletű étkezés került előtérbe. A folyamat megállítása érdekében tett intézkedéseinket nem támogatták a

5 5 kialakult gazdasági körülmények, hiszen a szénhidrátban gazdag táplálkozás mind gazdasági, mind a mennyiségi szempontokat figyelembe véve, ellene dolgozik az általunk kitűzött céloknak. Fiataljaink korábbi környezetük étkezési kultúrájától és szokásrendszerétől nehezen szabadulnak, az egysíkú érkezésről csak fokozatosan lehet áttérni az elvárt táplálkozási szokásokra. Rendszerbe építetten kontrollját adtuk a tervezett és a megvalósított étrendeknek, egészségügyi szolgálatunk rendszeresen visszacsatolt az étrendek hiányosságaira. Az ebédet külső szolgáltatótól vásároljuk, csak a tálalás és az azzal kapcsolatos tevékenységek gyakorlására van lehetőség. Kivételt képez ez alól a Karácsony, az Újév és a A Húsvét, amikor a közösségek önmaguknak készítik az ünnepi ebédet as évben a vásárolt ebédet szállító szolgáltató megszűnt, ezért pályázatot írtunk ki a szolgáltatásra. Az öt pályázatból a GYSZK szerződést kötött a jelenlegi szállítóval. A vásárolt ebéd a 2013-as évben adag. 2./ Ruházat A törvény előírásainak megfelelően minden befogadott fiatal ruházatát családi pótlékjának felhasználásával közös vásárlás keretében- kiegészítettük. Ez 31 fiatalt érintett az év folyamán. Akik nem rendelkeztek a ruházat vásárlásakor családi pótlékkal, annak központi pénzből megelőlegeztük a vásárlást. Tapasztalatunk, hogy vannak olyan beutaltak, akiknek ruházatát alig kell kiegészíteni, szinte csak méretbeli problémák jelennek meg, - sajnos ez a kevesebb míg másokat szinte csak a rajtuk lévő ruházattal kísérnek intézetünkbe. Az évszaknak megfelelő ruházati ellátás korrekciójánál, és az esetleges selejtezéseknél rendszeresen pótoltuk a ruházatot. Azoknál az ellátottaknál, akik ruhájukat akarattal megrongálták, vagy szabadság, eltávozás idejéről ruházatukat nem hozták vissza, a gyámnak jeleztük. Tapasztalataink szerint fiataljaink a felsőruházat vásárlásánál a márka megjelenését előtérbe helyezik a praktikummal. A foglalkoztatás specifikumának megfelelően biztosítottuk a szükséges felszerelést, ruházatot, a munkafoglalkozásokra munkaruhát biztosítottunk. Fiataljaink sportolási szükségleteinek felébresztése céljából sportfelszereléseket vásároltunk, amelyek használatát teljesítmények eléréséhez kötöttük. (Versenyen való részvétel)

6 6 3./ Elhelyezés Ellátottaink az általuk használt épületrészeket és tárgyakat fokozott igénybevételnek teszik ki (zuhanyzócső, nyílászárók ablakai, ajtó, székek stb), indulataikat a nevelődés bizonyos fázisaiban rosszul kezelik, ezért jelentős az az erőfeszítés, amit az elhelyezés színvonalának megtartása érdekében kell tennünk. Az igények kialakítására és fenntartására korábbi életterük nem ad jó példát. A változás érdekében motiváltuk a gyerekeket, hogy vegyenek részt saját környezetük karbantartásában (meszelés, festés), a reggeli és az esti önkiszolgáló tevékenységet követően értékeljük a nevelési egységek helyiségeinek rendjét, tisztaságát és rendeltetésszerű használatát, valamint a személyi higiéniát, amelynek eredményeként év végén jutalomban részesülnek. Az otthon tisztasági meszelése és a lakrészek festése nem történt meg, engedély hiányában. A gazdasági körülmények a gyengébb, az igénybevételeket rosszabbul tűrő bútorzat irányába hatnak, a vásárlási tilalom pedig kedvezőtlenül érinti intézményünket. A nevelési egység kialakulását az alábbi táblázat szemlélteti. Nappali Hálószoba Főzőkonyha Vizes helyiségek Nevelői szoba Kézi raktár Élelmiszer raktár 1 db 4 db 1 db 2 db 1 db 2 db 1 db A fenti helyiségek 8 fő elhelyezését biztosítják. A képzési tevékenységet az alábbi helyiség-megoszlásban végzzük: Tanterem 6 Foglalkoztató 1 Kézműves helyiség 3 Szaktanterem 2 Üvegház 1

7 7 Szabadidős létesítményeink: Sportpálya 2 Klubszoba 1 Kondi terem 1 Torna terem 1 Kreatív műhely 1 A fenti helyiségeken kívül igénybe vesszük környezetünk, s a város sport-és kulturális létesítményeit is. Együttműködési megállapodást kötöttünk a Botfai Lakóterületi Sport Klubbal, melynek keretében a sport klub pályázatot nyújtott be új sport komplexum kialakítására, amelynek építése csak a későbbiekben realizálódik.

8 8 4./ A gyermekek pénzbeli ellátása: Az elhelyezettek számára családi pótlékukból zsebpénzt, költségvetésünkből - motivációs rendszerünk értékrendjének megfelelően - jutalom zsebpénzt biztosítunk. Zsebpénzbeli ellátásunkban nagy változást jelentett a családi pótlék felhasználási lehetősége. A Zsebpénz felhasználási Szabályzat előírásait alkalmaztuk a családi pótlék felhasználásánál, a különbözetet a gyermek saját céljaira (általában ruhanemű és egyéb, szükségleteinek megfelelő felszerelésekre) fordította. Mind az elszámolási, mind a nyilvántartási kötelezettségünknek időben eleget tettünk. A GYSZK belső ellenőre vizsgálta a családi pótlék szabályszerű felhasználását, s az ellátottak pénzbeli juttatását. Kisebb adminisztrációs pontatlanságot tapasztalt, melyet korrigáltunk. Az ellátottak részéről nagy nyomás nehezedik ránk a mobiltelefon vásárlására, amelyet intézményünket megkerülve a gyámokkal gyakran engedélyeztetnek. Az önként vállalt feladatok és az értékelési rendszer eredményeként ellátottaink az intézmény költségvetéséből jutalom zsebpénzt kaptak. A nevelési egységek eredményes munkájuk jutalmaként anyagi támogatást kaptak kirándulások szervezésére, illetve az oktatási folyamat részeként tanulmányi kirándulásokat biztosítottunk. Központi rendezvényeink megvalósítására plusz anyagi forrást biztosítottunk a szervező csoportoknak. 5. Egészségügyi ellátás Befogadott fiataljaink pszichés és szomatikus státusa életkori átlagukhoz viszonyítottan kedvezőtlen, korábbi életük egészségtelen életmódja, esetleg familiáris terheltsége a belépési státusokban 23 főnél ellátási szükségletet jelölt. Az egészségügyi alapellátás szolgáltatásait 140 fő 388 alkalommal vette igénybe. Belső szakellátásban 43 fő 161 alkalommal vett részt, 97 főt pedig belső diagnosztikai rendszerünk a külső szakellátás felé irányított, akik 227 alkalommal vették igénybe az ellátási formát. Többségükben egészségi állapotuk tisztázása érdekében laborvizsgálaton 30 alkalommal vettünk részt. Fogazatuk elhanyagoltsága következtében 35 alkalommal vettük igénybe a fogászati szakellátást. 34 alkalommal vettük igénybe a baleseti sebészeti ellátást, 12 esetben pedig fekvőbeteg ellátásban részesültek, - pszichiátria 207 alkalom 40 fő - gyermekosztály 12 alkalom 10növendék - hematológiai szakellátás 1 fő 231 alkalom - magas vérnyomás 1 fő 60 alkalom ambuláns szakrendelés: - szemészet 5 alkalom 5 növendék - gyermeksebészet 5 alkalom - gyermek neurológia 1 alk.. - fül-orrgége 5 alkalom 3 növendék 43 fő növedék részesült hepatitis oltásban, meningococcus oltásban 26 fő, MMR 5 fő,influenza elleni védőoltásban pedig 40 fő részesült..

9 9 Az alkalmazottak közül saját kérésükre 14 fő influenza elleni védőoltást kapott. Elmeszakértői vizsgálatot rendeltek el 5 növendék esetében 5 alkalommal korábbi cselekményei miatt. A kilépési státus-vizsgálatok 6 főnél jelezték az elbocsátást követő egészségügyi ellátás folytatását. 6 Mentálhigiéné A belépési státus-vizsgálat 23fő 69 alkalommal történt meg, a fiataloknál a vizsgálatok megerősítették a speciális illetve a kettős szükségletet. Belső pszichiátriai terápiában 40 fő vett részt 207 esetben, ezekből 16 fő növendék esetében gyógyszeres támogatást jelöl. Pszichoterápiás ellátásban egyéni és csoportfoglalkozásokon minden ellátott részt vett, a terápiás tervnek megfelelően. Ellátottaink kedvezőtlen személyiségállapota következtében megnőtt az egyéni terápiák jelentősége - 68 fő 521 foglalkozáson vett részt -, gyakorta kell alkalmazni indulatkezelési problémák magoldásaként. Sajnos az egészségügyi szakellátó rendszer nem fogadja a gyermek-és fiatalkorú antiszociális viselkedést mutató pszichiátriai problémákkal küzdő fiatalokat. Rendszeres önismereti csoportok heti gyakorisággal ismétlődnek, havi alkalommal a nevelési egységek részére konfliktuskezelő csoportfoglalkozást szervezünk, ahol az ellátottak és a felnőttek is részt vesznek, amelyet a tanév közepétől komplex formában egy időben külön a felnőttek és ellátottak részére szerveztünk. A gyermekfelügyelő munkaközösség tematikájához illeszkedően mentálhigiéniés szempontok hangsúlyozásával csoportos tanácsadás történt havi egy alkalommal. Feladata az események szakszerű feldolgozása. Az éjszakás kollégák kezdeményezésére - aktuális események feldolgozására - esetmegbeszélést tartottunk, ahol mediáltuk a kollégák álláspontját. A csoportterápiás jellegű foglalkozások beépülnek nevelési rendszerünkbe. Értékelő csoport minden egységben, minden hét péntekjén, tematikus csoport minden héten két alkalommal van. A csoportfoglalkozások tematikája direktív és non-direktív metódusra épült, és minden esetben zárt jellegű. A direktív metódushoz intézményünk kiscsoportos tematikát biztosít, mely szakmai programunk része. A pszichológusok a szükségeknek megfelelően életvezetési és az aktuális eseményeknek megfelelő tematikus csoportfoglalkozásokat tartanak. Tevékenységük kibővült a reggeli nagycsoport vezetésével, amelynek feladata az aktuális élmények feldolgozása, illetve felkészítés a nap eseményeire. Elbocsátás előtt életvezetési tanácsadás23 főnél 69 alkalommal történt, ebből 14 fő felkészítése a nagykorúság kapcsán, 9 fő felkészítése pedig intézményünkből történő elbocsátása kapcsán került sor.. Heti rendszerességgel belső szupervízió keretein belül tájékoztatásra került sor az intézmény mentálhigiénés státusáról.

10 10 - Nevelés A nevelési folyamatokat szakmai programunk általános és speciális feladatokban határozza meg. A 2013-es évben az ellátottak megyénkénti megoszlása: Megye Baranya 5 Bács-Kiskun - Békés 1 Borsod-Abaúj-Zemplén 2 Budapest 5 Csongrád - Fejér 4 Győr-Moson-Sopron 3 Hajdú-Bihar 1 Heves 2 Komárom-Esztergom 4 Nógrád 1 Pest - Somogy 1 Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 Jász-Nagykun-Szolnok - Tolna 4 Vas 7 Veszprém 3 Zala 2 Összesen: 48 Fő 1. Általános nevelési feladatok Intézményünkbe fogadott fiatalok általános jellemzője az alacsony együttműködési szint, gyenge kommunikációs készség, az életkori átlaguktól elmaradó általános képességek. A fiatalok a beutalást megelőzően 2 fő kivételével - intézményes nevelésben részesültek, tanulmányaikban jelentős mértékben elmaradottak, életmódjuk és életstílusuk a kortárscsoporttól eltérő, deviáns, antiszociális elemeket tartalmaz. Gyakori az agresszív indulatkitörés, a magántulajdon téves értelmezése, bűncselekményekbe sodródás. Sajnos megjelennek jelentős egészségügyi problémák (kettős szükséglet), kezeletlen szomatikus betegségek, bűnelkövető magatartás és az iskolai motiválatlanság. Önkiszolgálásukban és önellátásukban járatlanok, az együttélés normáit deviánsan értelmezik. A serdülőkorral együtt járó általános krízishelyzetekre felkészületlenek. A családi normák követése gyakran sodorja fiataljainkat a bűnelkövető magatartás irányába.

11 11 A fentebb említett problémák kezelésére az intézmény központi munkatervének hat nevelési egységre történő aktualizálása általános feladatokat határoz meg az önkiszolgálás, a szabadidő eltöltésének színterein. Intézményi rendezvényeket szervezünk, amelyekre való felkészülés biztosítja az együttes élmény, a közösségért dolgozás és a saját kiteljesedés hármasát. A rendezvények sorozatában kiemelést érdemel a hagyományosan megrendezett Intézeti Napok, a Farsang, a Zalai Búcsú, Nőnap, KI-MIT-TUD és a vers és prózamondó verseny.. Ellátottaink részére tábort szerveztünk a megszokott lakhatási és ellátási körülményektől eltérő rendszerben. Az ingermező változása lehetőséget adott a nevelődés folyamatában rögzült készségek és képességek alkalmazására. A tábor alkalmával a szakszemélyzet és a civil segítők olyan feladatokkal és élethelyzetekkel szembesítették gyermekeinket, amelyek lehetőséget adtak egy más szociális mezőben történő megmérettetésre. Az Alapvető Emberi Értékek Alapítvány segítségével négy napot töltöttek fiataljaink akik korábban a programon részt vettek a Balaton parton, kihasználva annak adottságait. A Balaton északi partján- alkalmazottainkkal közösen - a gyermekek számára egész napos túrát szerveztünk, amelynek állomásain fizikai és szellemi próbáknak kellett megfelelni. Fő célunk a nyári szünet előtti élményekben gazdag együttlét biztosítása.

12 12 A lakóegységek önálló gazdálkodási lehetőségei biztosítják az ellátottaknak a kiskerti gazdálkodással kapcsolatos ismeretek elsajátítását, a pénz vásárlóértékének érzékelését. Az élettérben a fiúk kisebb javítási feladatokat is elsajátíthatnak. Valamennyi nevelési egység konyhakerti földműveléssel tágította szabadidejük hasznos eltöltését, és konyhájuk friss zöldséggel való ellátását. A befogadott fiatalok vezető diagnosztikai tüneteik szerint: disszociális tünetképzés pszichiátriai tünetképzés Pszichoaktív szer használó

13 13 A vizsgált időszakban 23 fő elbocsátására került sor Szülőhöz távozott Nagykorúvá vált Más Utógondozása intézménybe megszűnt Speciális nevelés Az OGYSZB javaslatára a gyámhivatal 37fiatalt speciális szükségletűvé, 11 fiatalt pedig kettős szükségletűvé nyilvánított. 18 fiatal rendszeres pszichiátriai kezelést, gyógyszeres támogatást kap, 1 fő laktóz érzékeny, 1 fő pedig liszt érzékeny, 2 fő Hepatitis C-vel fertőzött, 1 fő szájpad hasadékos, 2 fő pedig genetikailag öröklődő A típusos bőrelváltozásra kap kezelést, dobhártya perforáció 2 fő, 21 fő tanulási képességeiben zavart, enyhe fokban értelmi sérült. A évben 23 főre korrekciós terv készült a probléma profil alapján.. A már intézményben lévők ( 25 fő) korrekciós programjának felülvizsgálata - amely megerősíthette, vagy módosíthatta nevelési programjukat megtörtént. A korrekciós program tartalmazza az egyéni szükségleteknek megfelelő terápiás tervet - probléma profil alapján -, és annak csoportos támogatási lehetőségét. A családi együttműködés megközelítően 67 % - ban realizálódott (86 alkalom, 21 család), ez csökkenést mutat az előző évekhez képest. Intézményünkben szállást 14alkalommal vettek igénybe kapcsolattartásra a szülők. Megfelelő gyámhivatali támogatással néhány napos együttélési lehetőséget tudtunk volna biztosítania látogató szülőknek, de ezt nem vették igénybe. Minden ellátottunkat, ha a törvényi feltételek biztosítottak a kapcsolattartás időszakára - a szakértői csoport tagjai hazakísérnek, alkalmat találva így a gyermek fejlődésével kapcsolatos teendők megbeszélésére. Intézményünkben az ápoló személyzet bővítése megoldódott, ezáltal a megnövekedett gyógyszerezési igény kontrollját szakemberrel biztosítani tudtuk. A személyi higiéné ellenőrzése is nagyot lépett előre, különös tekintettel a bőrbetegségek prevenciójára. Az év folyamán két alkalommal is az átlagtól eltérő intézkedéseket kellett foganatosítani a kapcsolattartásról visszaérkezett fiatalok fertőzöttsége következtében. Az érdeklődési körnek megfelelő klubfoglalkozásaink - terápiás jellegükkel - lehetőséget biztosítanak speciális igényű, egyéni szükségleteknek megfelelően, a korábbi élményanyag feldolgozására (pszichiáter-terapeuta, pszichológus segítségével). Az önkormányzati rendszer a szocializálódás azon színterét biztosítja, amely az egymásért való felelősségvállalás motívumát erősíti meg. Prevenciós foglalkozásaink a csoportok nevelési programjába illeszkednek 20 órás programmal.

14 14 Személyi szabadság korlátozására 3 alkalommal történt intézkedés. A biztonsági elkülönítő használatára 3 esetben kontrollálatlan indulati kitörési problémák miatt 1 főnél került sor, orvosi ellátásra nem volt szükség. A Zala Megyei Főügyészség vizsgálta a személyi szabadság korlátozását, és annak dokumentáltságát. Nyilvántartásainkat, illetve a biztonsági elkülönítőt a jogszabályi előírásoknak megfelelőnek találta. Nevelési felügyelet 3 alkalommal, 3főnél lett alkalmazva, ön és közveszélyes magatartás miatt. Az eljárást a törvényi előírásoknak megfelelően hajtottuk végre, dokumentálásuk megtörtént. Tapasztalatunk az, hogy a nevelési felügyelet végrehajtásához szükséges a rendeletben meghatározott időintervallumokat nem lehet tartani. 3. Utógondozás Utógondozói ellátás céljából az elmúlt évben nem tartózkodott gyermekotthonunkban senki. Az elbocsátást megelőzően 23 fő részére biztosítottunk életvezetési tanácsadást, mely segítséget nyújtott utógondozásuk, illetve utógondozói ellátásuk igénybevételéhez. 4. Egyéb Szökések: Szökési alkalom Fő 1 alkalom 16 2 alkalom 2 3 alkalom - 4 alkalom 2 Szökések alatt három fő követett el bűncselekményt. 5 fő

15 15 A szökések vizsgálatánál megállapítható, hogy a szökések fő okaként a frusztrációs tolerancia alacsony szintje, korábbi környezethez való kötődés, s néhány fiatalban a kalandvágy motívuma jelenik meg. A szökések motívumait erősíti a viszonylagos hosszú távolléti idő. A rendőrség által előállított fiatalok visszaszállításánál problémát jelent a fogva tartási idő rövid tartama, és az intézménybe való visszaszállítás távolsága. Többször előfordul, hogy a területileg illetékes gyermekotthonba beszállított, engedély nélkül eltávozott fiatal, mire érte megyünk, már ismét szökésben van, biztonságos megőrzését nem tudják garantálni. Jutalmazás: Intézményünk motivációs rendszerében történő értékelésnek megfelelően minden ellátottunk több alkalommal is jutalmazásban részesülhetett, ha ezt a motivációs rendszer lehetővé tette. Jutalmazásainknál, főleg a tárgyjutalmak kiválasztásánál törekszünk arra, hogy megjelenjen az egyéni igény kielégítése, a csoportos jutalmak élményt adóak legyenek, és a jutalmazás rendszerében ne jelenjen meg a gazdasági dominancia. Értékelési rendszerünk lehetővé teszi, hogy az egyén saját értékelésén keresztül viszonyulást kapjon a közösség értékrendjéhez, amihez a rendszer sajátossága, hogy a társadalmilag elfogadott normák adják a vázat. Büntetés: 26 fő elmarasztalásban részesült. A büntetések kiszabásának fő oka a tárgy elleni agresszió, és másik személy bántalmazása, tiszteletlen viselkedés. 5. Munkavégzés Belső munkavégzés: Az intézmény parkjának, sportlétesítményei karbantartásával összefüggő feladatvégzésére, illetve a karbantartók mellett végzendő egyszerű feladatokra korlátozódik.

16 16 A tágabb lakókörnyezet tisztántartása érdekében immár hagyományosan - a TE SZEDD!! mozgalom keretében (civilekkel közösen) tisztasági napot szerveztünk a város és környezetünk tisztántartása érdekében.. Napi feladat a nevelési egység, az osztálytermek és műhelyek takarítása is. Földterületet biztosítottunk háztáji gazdálkodási technológiák alkalmazására - az elmúlt évekhez hasonlóan, ahol fiataljaink látva munkájuk kézzel fogható sikerét -, szívesen tevékenykedtek, segítve ezzel a nevelési egységek zöldséggel történő kiegészítését. - Növendékügy Befogadás Elbocsátás 23 fő 23 fő

17 17 Az eljárásról értesítést kap: - A gyermek gyámja - Szülő - Illetékes gyámhatóság - Illetékes TEGYESZ - Gyermekjóléti Szolgálat - Pártfogó, ha a gyermek pártfogói felügyelet alatt áll Az elhelyezési értekezleteken 23 alkalommal vettünk részt. Az értekezleteken való részvétel biztosítja számunkra a tájékozódás és tájékoztatás lehetőségét, valamint a megszületendő határozatban a kapcsolattartásra vonatkozó szabályok tisztázását, és megtörténik az első kontaktus felvétele a gyermekkel, szülőjével és a gyámmal. 4 főnövendékünk pártfogói felügyelet alatt állt, 4 fő esetében az Igazságügyi Hivatal előgondozást végzett.. Intézményünk számítógépes nyilvántartási rendszerrel rendelkezik, melyben az adatok hozzáférhetősége megfelel az adatvédelmi törvény által előírt kritériumoknak. Folyamatosan történik a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI). az adatfeltöltés és a napi karbantartás. Oktatás Képzés Intézményünkben elhelyezett fiatalok viselkedési és tanulási problémáik miatt magántanulói jogviszony alapján folytatják tanulmányaikat. A befogadást követően tudás-szint felmérésre került sor, melynek alapján megállapítható, hogy mind a 23 fiatal iskolai tudásszintje alapján alulteljesítő. Tanulók osztály bontásban december 31-i állapot szerint: osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály

18 18 Sajátos nevelési igényű képzésben 14 fő részesült. 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 9. osztály osztály 11. osztály 12. osztály fő előzetes fogvatartása vagy javítóintézeti nevelése miatt nem intézményünkben végezte iskolai tanulmányait. Iskolai teljesítményük alapján 71 fő fiatalt felzárkóztató képzésben részesítettünk. Készségfejlesztő foglalkozások rendszeresek: - kézműves és művészeti foglalkozás - kreatív műhely - kertészeti és környezetvédelmi foglalkozások A szabadidő hasznos eltöltése érdekében az alábbi szakköröket szerveztük: - kamasz party 15 fő - számítástechnika 67 fő - sport 67 fő - hagyományőrző 8 fő - fuvola 3 fő - olvasóbarát kör 32 fő - könyvtár 48 fő - barkács 12 fő - dekoráció és díszítő 7 fő - asztalitenisz 12 fő - labdarúgás 22 fő

19 19 Rendszeresen szervezünk kiemelt intézeti programokat, melyekre a felnőttek és a gyerekek közösen készülnek, élik át a közös játék örömét, és a teljesítés sikerét. - Farsang 40 fő - Március fő - Gyermeknapi sportrendezvény 44 fő - Nyári tábor 20 fő - Október fő - Intézeti Napok 44 fő - Kispályás labdarúgó torna 40 fő - Teremlabdarúgó torna 33 fő - Ki-mit tud? 20 fő - Zalai Búcsú 44 fő

20 20

21 21 - Kapcsolatok Intézményünk nyitottsága kapcsolatrendszerén keresztül valósul meg, hármas irányt taglalva. Felügyeleti rendszeres Képző Intézmények Szakmai rendszeres Szakmai rendszertelen Civil rendszeres Civil rendszertelen SZGYF Izsák Ált.isk. SZGYF TEGYESZ CKÖ Alapítványok EMMI Béke ligeti Ált.isk. Társintézmények Gyermekjóléti Szolg. FICE Humán Európa GYSZK Megyei Gyámhivatal Zala Megyei Főügyészség Aszódi Szakiskola FEPIH. OGYSZB Törvényes képviselők Igazságügyi Hivatal Szociális és Eü. Int. Gyermekvéd. intézmények LOSZE Botfai Labdarúgó SC Országos Gyermekvédő Liga Szövetség Polgárőr Szövetség 58 esetben látogattunk családokat, a gyermekek nevelési programjának egyeztetése céljából.

22 22 - Humánpolitika 1. Képzés A gyakran változó feltételrendszerek és elvárások szükségessé teszik az alkalmazottak képzését és továbbképzését, melyet éves képzési tervben rögzítünk. Képzés Továbbképzés Posztgraduális - fő Gyermekvédelmi konferencia 5 fő KIR-es továbbképzés 1 fő Szociális munkás 1 fő Szakmai továbbképzés 3 fő Gyermek-és Ifjúsági felügyelő 5 fő Korszerű táplálkozás 8 fő Gyermekfelügyelői 15 fő Munkaügyi 2 fő ÁBPE továbbképzés 1 fő Munkavédelmi és tűzvéd.okt. 57 fő Pedagógus 8 fő 2. Tevékenységek minőségfejlesztése Esetmegbeszélés Konfliktuskezelés Közösségépítés 1 alkalom/35 fő 2 alkalom/25 fő 11alkalom/120fő 3. Infrastruktúra Internet Számítógép Telefon Televízió Elhelyezetteknek: Elhelyezetteknek: Fővonalak száma: 12 készülék 69 fő 11 4 Alkalmazottaknak: 57 fő Alkalmazottaknak: 9 Mellékvonalak: 23 Mobilkészülék. 10

23 23 - Gazdálkodás 1. Gondozás, gondoskodás Megnevezés * Étkeztetés Étkezési napok száma főre jutó napi felhasználás 985 Ft Belső étkezés (reggeli, tízórai, uzsonna vacsora): Külső étkezés (ebéd): 400 Ft/fő 585 Ft/fő A belső étkeztetést a nevelési egységek önállóan oldják meg, heti gyakorisággal nyersanyagot vásárolnak, amelyből reggeli, tízórai uzsonna, vacsora készül. Az ebédet melegétel vásárlásával biztosítjuk. * Ruházat A ruházati vásárlás az évszakváltáshoz kapcsolódik, tavasszal és őszi vásárlásokkal, kihasználva a kereskedelmi akciókat, a családi pótlék felhasználásával történik. A tulajdonosi szemlélet kialakulásának sajátos értelmezése következtében előfordul, hogy ellátottaink szabadságról ruhájukat nem hozzák vissza, családjukban hagyják. Ennek következtében újabb vásárlásokat kell eszközölni. A hiányról minden esetben feljegyzés készül, és a gyámot értesítjük. A sportruházatot és a textíliát egy tételben vásároljuk a központi költségvetés terhére, szintén figyelembe véve az akciókat. * Gyermekek pénzbeli ellátása: A családi pótlék felhasználásával történik a zsebpénz fizetése. Az ellátottak motivációs rendszeréből adódó anyagi juttatást (jutalom zsebpénzt) intézményi finanszírozás biztosítja.. Ez utóbbi összeg tartalmazza a gyermekek kulturális, sport kiadásait, valamint a helyi járatú közlekedés, diákigazolvány és személyigazolvány készíttetés költségeit.

B E S Z Á M O L Ó. 2009. évre

B E S Z Á M O L Ó. 2009. évre Szociális és Munkaügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona 8900 Zalaegerszeg, Posta u. 144. Pf.: 177. Telefon: 92/599-392, 92/599-395, Fax: 92/599-391 E-mail: zegigyermekotth@t-online.hu Web: http://www.zegispeci.hu

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. 2007. évre

B E S Z Á M O L Ó. 2007. évre SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM ZALAEGERSZEGI GYERMEKOTTHONA 8900 ZALAEGERSZEG, POSTA U. 144. B E S Z Á M O L Ó 2007. évre Zalaegerszeg, 2008. március 28. Készítette: Szegedi János igazgató 2 I. Az

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ZALAEGERSZEGI GYERMEKOTTHONA KÉSZÍTETTE: Szegedi János igazgató

SZAKMAI PROGRAM EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ZALAEGERSZEGI GYERMEKOTTHONA KÉSZÍTETTE: Szegedi János igazgató Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthona 8900 Zalaegerszeg, Posta u. 144. Pf.: 177. Telefon: 92/599-392, 92/599-395, Fax: 92/599-391 E-mail: zegigyermekotth@t-online.hu Web: http://www.zegispeci.hu

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Szociális Sorszám: III/1. Szolgáltató Központ munkájáról Kádasné Öreg Julianna igazgató Döntéshozatal módja: Békés Városi Szociális

Részletesebben

ANTAL GÁBOR HEGEDŰS SÁNDOR PUSKÁS PÉTER DR SZABÓ PÉTER SZIM ANDRÁS

ANTAL GÁBOR HEGEDŰS SÁNDOR PUSKÁS PÉTER DR SZABÓ PÉTER SZIM ANDRÁS A hazánkban jelenleg működő valamennyi javítóintézettel együttműködési megállapodás elkészítése. A megállapodásban rögzítetteknek megfelelően az elkészített standardok, protokollok, irányelvek, tevékenységadminisztráció

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE. NAIH nyilvántartási szám: 40689. Az alapvető jogok biztosának JELENTÉSE

ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE. NAIH nyilvántartási szám: 40689. Az alapvető jogok biztosának JELENTÉSE ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE NAIH nyilvántartási szám: 40689 Az alapvető jogok biztosának JELENTÉSE az AJB-6373/2012. számú ügyben Előadó: di\ Varga Éva Csilla / dr. Lux

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthona 8900 Zalaegerszeg, Posta u. 144. Pf.: 177. Telefon: 92/599-392, 92/599-395, Fax: 92/599-391 E-mail: zegigyermekotth@t-online.hu Web: http://www.zegispeci.hu

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKOTTHON

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKOTTHON SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKOTTHON 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye: 4032 Debrecen,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2013

SZAKMAI PROGRAM 2013 23. melléklet MISKOLCI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY MÓDSZERTANI KÖZPONT ARANYHÍD LAKÁSOTTHON SZAKMAI PROGRAM 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Tanácsa..sz.

Részletesebben

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ szakmai programja 2012. február 14.

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ szakmai programja 2012. február 14. Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ szakmai programja 2012. február 14. 1 Tartalom Tartalom... 2 Előzmények... 4 1. Általános információk:... 5 2. Alapelvek... 7 3. Lakásotthoni ellátásra vonatkozó

Részletesebben

Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1. sz. melléklet Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon. Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon. Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyömrő, Teleki kastély GYERMEKOTTHON LAKÁSOTTHONAINAK SZAKMAI PROGRAMJA (módosított) Készült: 2004. március 30. Módosítva: 2013. május 10. Hatályba lép: 2013. szeptember

Részletesebben

R E G Y H Á Z A --------------------------- C íl _. ...~... Jászai Menyhért alpolgármester. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

R E G Y H Á Z A --------------------------- C íl _. ...~... Jászai Menyhért alpolgármester. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-58Si FAX: +36 42 524-586 Ügyiratszám : SZOC-11608-1/2014.0S Ügyintéző: dr. Krizsai Anita/Tóthné Csatlós Ildikó Előterjesztés - a Közgyűléshez

Részletesebben

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások:

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások: B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2006. december 31-i adatok szerint 173.658 fő volt, ebből

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ ARANYHÍD GYERMEKOTTHON ÉS LAKÁSOTTHONA SZAKMAI PROGRAM

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ ARANYHÍD GYERMEKOTTHON ÉS LAKÁSOTTHONA SZAKMAI PROGRAM 10. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ ARANYHÍD GYERMEKOTTHON ÉS LAKÁSOTTHONA SZAKMAI PROGRAM 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás

Részletesebben

A Gólyafészek Otthon az 1/2000. (I.7.) SzCsM) rendelet, valamint a 6/2003 ESzCsM rendelet alapján határozza meg szakmai programját.

A Gólyafészek Otthon az 1/2000. (I.7.) SzCsM) rendelet, valamint a 6/2003 ESzCsM rendelet alapján határozza meg szakmai programját. "Gólyafészek Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona 5300. Karcag, Zöldfa u. 48. tel./fax: 59/311-916. E-mail: karcag@golyafeszekotthon.hu Iktatószám:501-5/2010. A Gólyafészek Otthon az

Részletesebben

A Magyar Helsinki Bizottság jelentése az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Aszódi Javítóintézetében 2014. május 26-27-én látogatásról

A Magyar Helsinki Bizottság jelentése az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Aszódi Javítóintézetében 2014. május 26-27-én látogatásról A Magyar Helsinki Bizottság jelentése az Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézetében 2014. május 26-27-én látogatásról A jelentés elkészítését az Európai Unió Alapvető jogok és polgárság

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a gyermekvédelmi törvényből adódó önkormányzati feladatokról

Tárgy: Tájékoztató a gyermekvédelmi törvényből adódó önkormányzati feladatokról Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323 01-5326-3/2006. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

...ft... ~..~~...*. ~~... Faragóné Széles Andrea. ...'''~ás' " ij~'~';hé;~"'"... (:t) N Y R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

...ft... ~..~~...*. ~~... Faragóné Széles Andrea. ...'''~ás'  ij~'~';hé;~'... (:t) N Y R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9785-2/2015 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita/Tóthné Csatlós Ildikó Előterjesztés - a Közgyűléshez az Önkormányzat

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

2. sz. Gyermekotthon Szakmai programja

2. sz. Gyermekotthon Szakmai programja 2013. 2. sz. Gyermekotthon Szakmai programja Rigó Alajos Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Szentes 1. A szakmai program fogalma, célja, alkalmazott

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas B E S Z Á M O L Ó 2009. ÉVI MUNKÁRÓL

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas B E S Z Á M O L Ó 2009. ÉVI MUNKÁRÓL Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas B E S Z Á M O L Ó 2009. ÉVI MUNKÁRÓL Kiskunhalas, 2010. január 28. Simon Ilona igazgató Intézményünkben a Szervezeti

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2014,április 23. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Dobrosiné Ladjánszkí Tímea intézményi referens

Részletesebben

Diákotthon Pedagógiai Programja. nevelési terve. Gyömrő Teleki kastély. Készült: 2013. március 23.

Diákotthon Pedagógiai Programja. nevelési terve. Gyömrő Teleki kastély. Készült: 2013. március 23. Diákotthon Pedagógiai Programja és nevelési terve Gyömrő Teleki kastély Készült: 2013. március 23. Hatályba lép:2013. szeptember 01. Készítette: Varga Imréné diákotthon vezető ig.h. Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben