B E S Z Á M O L Ó évre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E S Z Á M O L Ó. 2009. évre"

Átírás

1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona 8900 Zalaegerszeg, Posta u Pf.: 177. Telefon: 92/ , 92/ , Fax: 92/ Web: B E S Z Á M O L Ó évre Zalaegerszeg, február 20. Készítette: Szegedi János igazgató

2 2 I. Az intézmény bemutatása Intézményünkben óta olyan fiatalok nevelése és oktatása történik, akik korábbi környezetükben nem tudtak, vagy nem akartak illeszkedni. Korrekciós nevelésünk célja fiataljaink felkészítése, hogy felelősséggel döntsenek saját sorsukat érintő kérdésekben. Alkalmassá váljanak döntéseik kivitelezésére, vegyenek részt saját sorsuk formálásában, viseljék el annak következményeit, és a nevelési programjuknak megfelelő időn belül korábbi környezetükbe visszahelyezhetők legyenek. Munkánk szakmai profiljának és terápiás tevékenységünk bővítése céljából olyan csoportegyüttest hoztunk létre, mely lehetőséget ad ellátottaink individuális probléma kezelésére, az együttes élmény venitilálására, és az aktuális szükséglet szerinti magányélmény kielégítésére. Központi rendezvényeik sorában hagyományteremtő céllal Zalai Búcsú címmel komplex szabadidő programot szerveztünk, amelyet társintézményeinknek is kiajánlottunk. II. Létszámadatok Hónap jan. febr. márc. ápr. május jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Fő december 31-i záró létszám 32 fő. Befogadás Elbocsátás 15 fő 28 fő Az alacsony intézeti férőhely kihasználtság - amely a nagy létszámú elbocsátás és a beutalások kis számából adódott - következtében kampányt kezdeményeztünk szolgáltatásaink kiajánlása céljából. Gyermekvédelmi intézmények látogatása során tapasztaltuk, hogy a speciális szükségletű fiatalok ellátásának igénye továbbra is fennáll, s nem indokolja üres férőhelyeinket. A fenntartó határozata alapján 2 fő krízishely fenntartására vagyunk kötelezettek. Beutalási okok szerint: Súlyos pszichés Súlyos antiszociális 6 9 Drog és egyéb szenvedélybetegségek kipróbálás szintű érintettsége (különös tekintettel az alkoholfogyasztásra) gondozottaink nagy részét (mintegy % át) érinti. Kezelésük az intézet ellátási rendszerében megoldott.

3 3 III. Intézményi struktúra alapján: - Gondozás, gondoskodás Intézményünkben a 2009-es évben gondozás, gondoskodás feladatrendszerében a Szakmai Program és a Munkaterv feladatai alapján haladtunk. 1./ Étkezés, étkeztetés Az élelmezési, étkeztetési szolgáltatásaink biztosították az ellátottak napi ötszöri étkezését. Az ebéd kivételével a fiatalok a - nevelési folyamatba építetten - saját nevelési egységükben külön beosztás alapján biztosították társaik és önmaguk étkeztetését. E nevelési részfolyamat a vásárlástól a konyhai előkészítésen keresztül, a főzésen át a tálalásig magában foglalja azokat az ismerteket, amelyek szükségesek egy későbbi önálló életvitel megalapozására. Az étrendek kialakításába a nevelési egységek aktívan bevonták az ellátottakat, az étrend kialakításánál orientálták az egészséges életmód és a korszerű táplálkozás szempontjait. Ellenőrzéseink során azt tapasztaltuk, hogy az étrendekben a korszerű táplálkozás elemeinek rovására a szénhidrátban gazdag és alapvetően mennyiségi szemléletű étkezés került előtérbe. A folyamat megállítása érdekében munkaközösségi foglalkozás keretében elemeztük az étrendeket, és felhívtuk a figyelmet az eltérésekre és a kedvezőtlen folyamatokra. Sajnos fiataljaink korábbi környezetük étkezési kultúrájától és szokásrendszerétől nehezen szabadulnak, az egysíkú érkezésről csak fokozatosan lehet áttérni az elvárt táplálkozási szokásokra. Rendszerbe építetten kontrollját adtuk a tervezett és a megvalósított étrendeknek. Az ebédet külső szolgáltatótól vásároljuk, csak a tálalás és az azzal kapcsolatos tevékenységek gyakorlására van lehetőség. Kivételt képez ez alól a Karácsony, az Újév és a Húsvét, amikor a közösségek önmaguknak készítik az ünnepi ebédet. A vásárolt ebéd a 2009-es évben adag.

4 4 2./ Ruházat A törvény előírásainak megfelelően minden befogadott fiatal ruházatát kiegészítettük. Ez 15 fiatalt érintett az év folyamán. Az évszaknak megfelelő ruházati ellátás korrekciójánál, és az esetleges selejtezéseknél rendszeresen pótoltuk a ruházatot. Azoknál az ellátottaknál, akik ruhájukat akarattal megrongálták, vagy szabadság, eltávozás idejéről ruházatukat nem hozták vissza, kártérítést kezdeményeztünk, kevés sikerrel. A foglalkoztatás specifikumának megfelelően biztosítottuk a szükséges felszerelést, ruházatot. Sajnos, fiataljaink tulajdonosi szemlélete ruházatuk kapcsán is nehezen alakul ki. Nevelési programunk célkitűzéseit nem segíti néhány gyám és gyámhivatal azon leegyszerűsített állásfoglalása, miszerint a gyermek az intézménytől kapott ruhájával önmaga, mintegy tulajdonosként rendelkezik, annak hiányáért, rongálásáért nem tartozik kártérítéssel. Ezen problémánk évek óta változatlanul fennáll, előrelépést felmutatni nem tudunk. 3./ Elhelyezés Ellátottaink az általuk használt épületrészeket és tárgyakat fokozott igénybevételnek teszik ki (zuhanyzócső, nyílászárók ablakai stb), indulataikat a nevelődés bizonyos fázisaiban rosszul kezelik, ezért jelentős az az erőfeszítés, amit az elhelyezés színvonalának megtartása érdekében kell tennünk. Az igények kialakítására és fenntartására korábbi életterük nem ad jó példát. A változás érdekében motiváltuk a gyerekeket, hogy vegyenek részt saját környezetük karbantartásában (meszelés, festés), a reggeli és az esti önkiszolgáló tevékenységet követően értékeljük a nevelési egységek helyiségeinek rendjét, tisztaságát és rendeltetésszerű használatát, amelynek eredményeként év végén jutalomban részesülnek. Nagy terhet rótt intézményünkre az a sajnálatos esemény, amelynek következtében a 4. számú nevelési egység kiégett. Az egység rendbetétele ellátási és szervezési problémákat okozott a gazdasági terheken túlmenően. Segítség volt számunkra, hogy a kár egy jelentős részét a biztosító megtérítette, utófinanszírozásban. A cselekményre a belső vizsgálat, a tűzvizsgálat és a rendőrségi eljárás során bizonyíthatóan azért került sor, hogy a hosszantartó szökésből visszakerült neveltünk újabb szökést követhessen el. A cselekmény büntetőjogi megítélése még nem zárult le. Személyi sérülés nem történt.

5 5 A nevelési egység kialakulását az alábbi táblázat szemlélteti. Nappali Hálószoba Főzőkonyha Vizes helyiségek Nevelői szoba Kézi raktár Élelmiszer raktár 1 db 4 db 1 db 2 db 1 db 2 db 1 db A fenti helyiségek 8 fő elhelyezését biztosítják. A képzési tevékenységet az alábbi helyiség-megoszlásban végzzük: Tanterem 6 Foglalkoztató 1 Kézműves helyiség 3 Szaktanterem 2 Üvegház 1

6 6 Szabadidős létesítményeink: Sportpálya 2 Klubszoba 1 Kondi terem 1 Torna terem 1 Kreatív műhely 1 A fenti helyiségeken kívül igénybe vesszük környezetünk, s a város sport-és kulturális létesítményeit is.

7 7 4./ A gyermekek pénzbeli ellátása: Az elhelyezettek számára zsebpénzt és - motivációs rendszerünk értékrendjének megfelelően - jutalom zsebpénzt biztosítunk. Zsebpénz Zsebpénz Jutalom zsebpénz 3800 Ft X 12 fő 5200 FT X48 fő 4020 Ft / 32 fő 5. Egészségügyi ellátás Befogadott fiataljaink pszichés és szomatikus státusa életkori átlagukhoz viszonyítottan kedvezőtlen, korábbi életük egészségtelen életmódja, esetleg familiáris terheltsége a belépési státusokban 15 főnél ellátási szükségletet jelölt. Az egészségügyi alapellátás szolgáltatásait 60 fő 164 alkalommal vették igénybe ellátottaink. Belső szakellátásban 23 fő 206 alkalommal vett részt, 29 főt pedig belső diagnosztikai rendszerünk a külső szakellátás felé irányított, akik 81 alkalommal vették igénybe az ellátási formát. Többségükben egészségi állapotuk tisztázása érdekében laborvizsgálatot (14 eset 7 gyermek részére) kezdeményeztünk, fogazatuk elhanyagoltsága pedig fogászati szakellátást igényelt. 5 esetben, 4 fő részére. 26 alkalommal vettük igénybe a baleseti sebészeti ellátást, 16 alkalommal pedig fekvőbeteg ellátásba részesültek, ezen belül - pszichiátria 2 alkalom - gyermek 9 alkalom - műtét 5 alkalom 38 alkalommal ambuláns szakrendelésen vettünk részt (szemészet, bőrgyógyászat, gyermeksebészet, pszihiátriai és gyermek-ambulancia, fogászati illetve gyermek kardiológia) Elkészítettük intézményünk pandémiás tervét, és a H1N1 járvány veszélyeztetettsége következtében 25 növendék és 26 felnőtt részesült védőoltásban. Ezen túlmenően 19 fő ellátottunk részesült hepatitis védőoltásban. Minden beavatkozáshoz beszereztük a gyám hozzájárulását. A védekezés eredményeképpen ellátottaink H1N1 vírussal nem fertőződtek meg. A kórházban eltöltött napok száma: 12. A kilépési státus-vizsgálatok 4 főnél jelezték az elbocsátást követő egészségügyi ellátás folytatását. 6 Mentálhigiéné A belépési státus-vizsgálat 14 fiatalnál jelzett ellátási szükségletet. Belső pszichiátriai terápiában 30 fő vett részt, ezeknek egy része gyógyszeres támogatást jelöl. Pszichoterápiás ellátásban egyéni és csoportfoglalkozásokon minden ellátott részt vett, a terápiás tervnek megfelelően. Ellátottaink kedvezőtlen személyiségállapota következtében megnőtt az egyéni terápiák jelentősége, gyakorta kell alkalmazni indulatkezelési problémák magoldásaként. Sajnos az egészségügyi szakellátó rendszer nem fogadja a gyermekkorú pszichiátriai problémákat mutató fiatalokat. Rendszeres önismereti csoportok heti gyakorisággal ismétlődnek, havi alkalommal a nevelési egységek részére konfliktuskezelő csoportfoglalkozást szervezünk, ahol az ellátottak és a felnőttek is részt vesznek.

8 8 A csoportterápiás jellegű foglalkozások beépülnek nevelési rendszerünkbe. Értékelő csoport minden egységben, minden hét péntekjén, tematikus csoport minden héten két alkalommal van. A csoportfoglalkozások tematikája direktív és non-direktív metódusra épült, és minden esetben zárt jellegű. A direktív metódushoz intézményünk kiscsoportos tematikát biztosít, mely szakmai programunk része. Elbocsátás előtt életvezetési tanácsadás 84 alkalommal volt. - Nevelés A nevelési folyamatokat szakmai programunk általános és speciális feladatokban határozza meg. A 2009-es évben az ellátottak megyénkénti megoszlása: Megye Baranya - Bács-Kiskun - Borsod-Abaúj.Zemplén 3 Budapest 2 Csongrád 1 Fejér 4 Győr-Moson-Sopron 3 Hajdú-Bihar 1 Heves 2 Komárom-Esztergom 1 Nógrád 1 Pest 1 Fő

9 9 Somogy 2 Szabolcs-Szatmár-Bereg - Jász-Nagykún-Szolnok 7 Tolna 1 Vas - Zala 3 Összesen: Általános nevelési feladatok Intézményünkbe fogadott fiatalok általános jellemzője az alacsony együttműködési szint, gyenge kommunikációs készség, az életkori átlaguktól elmaradó általános képességek. A fiatalok a beutalást megelőzően intézményes nevelésben részesültek, tanulmányaikban jelentős mértékben elmaradottak, életmódjuk és életstílusuk a kortárscsoporttól eltérő. Önkiszolgálásukban és önellátásukban járatlanok, az együttélés normáit deviánsan értelmezik. A serdülőkorral együtt járó általános krízishelyzetekre felkészületlenek. A fentebb említett problémák kezelésére a hat lakásotthonban készült munkaterv általános feladatokat határoz meg az önkiszolgálás, a szabadidő eltöltésének színterein. Intézményi rendezvényeket szervezünk, amelyekre való felkészülés biztosítja az együttes élmény, a közösségért dolgozás és a saját kiteljesedés hármasát. A rendezvények sorozatában kiemelést érdemel a hagyományosan megrendezett Intézeti Napok, a Farsang, a Zalai Búcsú. Ellátottaink részére tábort szerveztünk a megszokott lakhatási és ellátási körülményektől eltérő rendszerben. Az ingermező változása lehetőséget adott a nevelődés folyamatában rögzült készségek és képességek alkalmazására. A tábor alkalmával a szakszemélyzet olyan feladatokkal találkozott, amelyre felkészültségük nem adott teljes megoldást. A szakmai ismeretek rendszerezése céljából 18 kolléga élménypedagógiai facilitátor képzésben részesült.

10 10 A lakóegységek önálló gazdálkodási lehetőségei biztosítják az ellátottaknak a családi gazdálkodással kapcsolatos ismeretek elsajátítását, a pénz vásárlóértékének érzékelését. Az élettérben a fiúk kisebb javítási feladatokat is elsajátíthatnak. A befogadott fiatalok vezető diagnosztikai tüneteik szerint:

11 11 diszociális tünetképzés pszichiátriai tünetképzés 8 9 A vizsgált időszakban 28 fő elbocsátására került sor Szülőhöz távozott Nagykorúvá vált Más Utógondozása intézménybe megszűnt Speciális nevelés Az OGYSZB javaslatára a gyámhivatal valamennyi fiatalt speciális szükségletűvé nyilvánított. 9 fiatal rendszeres pszichiátriai kezelést, gyógyszeres támogatást kap, 15 fő tanulási képességeiben zavart, enyhe fokban értelmi sérült. A 2009 évben a 15 főre korrekciós terv készült. Az intézményben lévők korrekciós programjának felülvizsgálata - amely megerősíthette, vagy módosíthatta nevelési programjukat megtörtént. A korrekciós program tartalmazza az egyéni szükségleteknek megfelelő terápiás tervet - probléma profil alapján -, és annak csoportos támogatási lehetőségét. A családi együttműködés megközelítően 50 % - ban realizálódott (32 család), ez kis mérvű emelkedést mutat az előző évekhez képest. Intézményünkben szállást és - megfelelő gyámhivatali támogatással - néhány napos együttélési lehetőséget tudunk biztosítani a látogató szülőknek (3 alkalom). Sajnos van olyan család, aki visszaélve ezzel a lehetőséggel, a gyermeket magával vitte. Két ilyen eset történt, számukra ezt a lehetőséget a későbbiekben már nem biztosítjuk. Minden ellátottunkat, ha a törvényi feltételek biztosítottak a kapcsolattartás időszakára - családgondozónk hazakísér, alkalmat találva így a gyermek fejlődésével kapcsolatos teendők megbeszélésére. Gondot jelent számunkra, hogy intézményünkben részmunkaidős ápolónő foglakoztatására van csak lehetőség. Az érdeklődési körnek megfelelő klubfoglalkozásaink - terápiás jellegükkel - lehetőséget biztosítanak speciális igényű, egyéni szükségleteknek megfelelően, a korábbi élményanyag feldolgozására (pszichiáter-terapeuta, pszichológus segítségével). Az önkormányzati rendszer a szocializálódás azon színterét biztosítja, amely az egymásért való felelősségvállalás motívumát erősíti meg. Prevenciós foglalkozásaink a csoportok nevelési programjába illeszkednek 20 órás programmal, valamint a Megyei Rendőr-főkapitányság és az Igazságügyi Hivatal több foglalkozásból álló felvilágosító beszélgetéseket szervezett a bűnözővé válás problematikájának feldolgozására. Személyi szabadság korlátozására 4 alkalommal történt intézkedés.

12 12 A biztonsági elkülönítő használatára három esetben kontrollálatlan indulati kitörési problémák miatt 3 főnél került sor, orvosi ellátásra nem volt szükség. Nevelési felügyelet egy alkalommal lett alkalmazva, ön és közveszélyes magatartás miatt. Az eljárást a törvényi előírásoknak megfelelően hajtottuk végre, dokumentálásuk megtörtént. Tapasztalatunk az, hogy a nevelési felügyelet végrehajtásához szükséges a rendeletben meghatározott időintervallumokat nem lehet tartani. 3. Utógondozás Utógondozói ellátás céljából, egy fő tartózkodott gyermekotthonunkban, mert szociális intézménybe várta elhelyezését, mely január végén megtörtént. Az elbocsátást megelőzően 28 fő részére biztosítottunk életvezetési tanácsadást, mely segítséget nyújtott utógondozásuk, illetve utógondozói ellátásuk igénybevételéhez. 4. Egyéb Szökések: Szökési alkalom Fő 1 alkalom 9 2 alkalom 1 3 alkalom 2 4 alkalom - A szökések vizsgálatánál megállapítható, hogy a szökések fő okaként a frusztrációs tolerancia alacsony szintje, korábbi környezethez való kötődés, s néhány fiatalban a kalandvágy motívuma jelenik meg. A szökések motívumait erősíti a viszonylagos hosszú távolléti idő. A rendőrség által előállított fiatalok visszaszállításánál problémát jelent a fogva tartási idő rövid tartama, és az intézménybe való visszaszállítás távolsága. Előfordul, hogy a gyermekotthonba beszállított engedély nélkül eltávozott fiatal mire érte megyünk, már ismét szökésben van.

13 13 Jutalmazás: Intézményünk motivációs rendszerében történő értékelésnek megfelelően 55 főt 50, s hat csoportot öt alkalommal jutalmaztunk. Büntetés: 12 fő 20 alkalommal elmarasztalásban részesült. A büntetések kiszabásának fő oka a tárgy elleni agresszió, és másik személy bántalmazása. 5. Munkavégzés Belső munkavégzés:

14 14 Az intézmény parkjának, sportlétesítményei karbantartásával összefüggő feladatvégzésére, illetve a karbantartók mellett végzendő egyszerű feladatokra korlátozódik. A lakókörnyezet tisztántartása, termek és műhelyek takarítása is fiataljaink feladata. Az idei évtől kísérleti jelleggel földterületet biztosítottunk bio-kertészeti technológiák alkalmazására. A kísérlet sikere a termények mennyiségében és minőségében jól mérhető volt, segítve ezzel a nevelési egységek zöldséggel történő ellátásának kiegészítését. - Növendékügy Befogadás Elbocsátás 15 fő 28 fő Az eljárásról értesítést kap: - A gyermek gyámja - Szülő - Illetékes gyámhatóság - Illetékes TEGYESZ - Gyermekjóléti Szolgálat - Pártfogó, ha a gyermek pártfogói felügyelet alatt áll Az elhelyezési értekezleteken 15 alkalommal vettünk részt. Az értekezleteken való részvétel biztosítja számunkra a tájékozódás és tájékoztatás lehetőségét, valamint a megszületendő határozatban a kapcsolattartásra vonatkozó szabályok tisztázását. A gyermekek ügyeinek intézése közben 49 gyámhivatallal 220 eljárásban foglalkoztunk. A nevelődési folyamat közben a 55 növendék esetében 129 hatósággal volt kapcsolatunk. 9 növendékünk pártfogói felügyelet alatt áll.. A befogadási eljárás során 92 dokumentum készült, és 60 az elbocsátáskor.

15 15 Életút dokumentáció: Iskolai dokumentáció: Képviselet: Előzményi Helyi Előzményi Helyi Jogi Átruházott Felülvizsgálat Intézményünk számítógépes nyilvántartási rendszerrel rendelkezik, melyben az adatok hozzáférhetősége megfelel az adatvédelmi törvény által előírt kritériumoknak. Nyilvántartási rendszerünket - új program készíttetésével - szinkronba hoztuk adatszolgáltatási kötelezettségünkkel. - Oktatás Képzés

16 16 Intézményünkben elhelyezett fiatalok viselkedési és tanulási problémáik miatt magántanulói jogviszony alapján folytatják tanulmányaikat. A befogadást követően tudás-szint felmérésre kerül sor, melynek alapján megállapítható, hogy mind a 15 fiatal iskolai tudásszintje alapján alulteljesítő. Tanulók bontásban: Sajátos nevelési igényű képzésben 34 fő részesült Iskolai teljesítményük alapján 55 fő fiatalt felzárkóztató képzésben részesítettünk. Készségfejlesztő foglalkozások rendszeresek: - kézműves és művészeti foglalkozás - kreatív műhely A szabadidő hasznos eltöltése érdekében az alábbi szakköröket szerveztük: - kerámia és rajz 7 fő - számítástechnika 55 fő - sport 52 fő - hagyományőrző 21 fő - környezetvédelmi 8 fő - relax-kör 6 fő

17 17 Rendszeresen szervezünk kiemelt intézeti programokat, melyekre a felnőttek és a gyerekek közösen készülnek, élik át a közös játék örömét, és a teljesítés sikerét. - Farsang 40 fő - Március fő - Gyermeknapi sportrendezvény 42 fő - Nyári tábor 37 fő - Október fő - Intézeti Napok 45 fő - Kispályás labdarúgó torna 35 fő - Teremlabdarúgó torna 42 fő - Ki-mit tud? 31 fő - Zalai Búcsú 40 fő - Kapcsolatok Intézményünk nyitottsága kapcsolatrendszerén keresztül valósul meg, hármas irányt taglalva. Felügyeleti rendszeres Képző Intézmények Szakmai rendszeres Szakmai rendszertelen Civil rendszeres Civil rendszertelen Fenntartó Izsák Ált.isk. Fenntartó TEGYESZ CKÖ Alapítványok Megyei Béke ligeti Társintéz- Gyermekjóléti FICE Gyámhivatal Ált.isk. mények Szolg. OGYSZB Szociális és LOSZE Eü. Int. Munkácsi M Szakképz.Isk. Törvényes képviselők Gyermekvéd. intézmények Polgárőr Szövetség 42 esetben látogattunk családokat, a gyermekek nevelési programjának egyeztetése céljából.

18 18 - Humánpolitika 1. Képzés A gyakran változó feltételrendszerek és elvárások szükségessé teszik az alkalmazottak képzését és továbbképzését, melyet éves képzési tervben rögzítünk. Képzés Továbbképzés Posztgraduális 2 fő Gyermekvédelmi konferencia 7 fő IMI-s továbbképzés 2 fő Szociális munkás 1 fő Szakmai továbbképz.akkred. 19 fő TB ügyintézői - fő Gazdasági ügyintéző - fő Belső ellenőrzés 2 fő Mérlegképes továbbképző 2 fő Munkavédelmi és tűzvéd.okt. 57 fő Pededagógiai ismeretek 39 fő

19 19 A külső képzésben résztvevőkre fordított kiadás: - A belső képzésben résztvevőkre fordított kiadás: - Külső továbbképzés összege: Ft. / 18 fő Belső továbbképzés összege: 57 fő 2. Tevékenységek minőségfejlesztése Esetmegbeszélés Konfliktuskezelés 39 alkalom/27 fő 12 alkalom/24 fő 3. Infrastruktúra Internet Számítógép Telefon Televízió Elhelyezetteknek: Elhelyezetteknek: Fővonalak száma: 12 készülék 55 fő 17 4 Alkalmazottaknak: 57 fő Alkalmazottaknak: 9 Mellékvonalak: 23 Mobilkészülék. 4 - Gazdálkodás 1. Gondozás, gondoskodás * Étkeztetés Étkezési napok száma 1 főre jutó napi felhasználás Megnevezés Ft Belső étkeztetés Külső étkeztetés A belső étkeztetést a lakóotthonok önállóan oldják meg, heti gyakorisággal nyersanyagot vásárolnak, amelyből reggeli, tízórai uzsonna, vacsora készül. Az ebédet melegétel vásárlásával biztosítjuk.

20 20 * Ruházat Megnevezés Éves költség felhasználás 1 főre jutó napi felhasználás ezer Ft-ban Ft. Ruházat A ruházati vásárlás az évszakváltáshoz kapcsolódik, tavasszal és őszi vásárlásokkal, kihasználva a kereskedelmi akciókat. A felsőruházatot (cipő, télikabát, nadrág, pulóver stb. ) a gyermekfelügyelő vezetésével saját maguk vásárolják, a fehérneműt (zokni, pizsama stb.) az intézet egy tételben vásárolja. A textíliát szintén egy tételben vásároljuk, szintén figyelembe véve az akciókat. * Gyermekek pénzbeli ellátása: A zsebpénz, jutalom és egyéb juttatás éves ráfordítása: - Zsebpénz: Ft. - Jutalmazás: Ft. - Egyéb juttatás: Ft Ez utóbbi összeg tartalmazza a gyermekek kulturális, sport kiadásait, valamint a helyi járatú közlekedés, diákigazolvány és személyigazolvány költségeit. * Egészségügy és mentálhigiéné Az éves összeg: Ft., amely a szükséges gyógyszer beszerzését, valamint az orvosi ellátás és asszisztencia költségét foglalja magába. * Elhelyezés Hat nevelési egység (lakásotthon) összes lakótere: 1250 m2 Ehhez tartozik még 205 m2 képzési tér, amely a kézműves termet és a kertészeti üvegházat és a kreatív műhelyt foglalja magába. Szabadidős létesítményünk: m2.

21 21 2. Nevelés Az év során általános nevelésre 55 fő részére Ft-ot, Speciális nevelésre 55 fő részére Ft-ot, költöttünk. 3. Gazdálkodás Járműveink száma: 3 db. Az év során futott összes km: km Üzemeltetési költségre Ft-ot költöttünk. Mobiltelefon használatra: Ft. Néhány fontosabb adat a működéssel kapcsolatban: Működési költségek összege: ezer ft. Ebből közüzemi díjak: ezer ft. Bér és dologi kiadások aránya: % Dologi kiadások és közüzemi díjak aránya: 33,7 % III. Az intézmény működésének értékelése - Intézményünk a hat nevelési egységben megközelítően 100 %-os férőhely kihasználással működött az elbocsátások időszakáig (szeptember), ezt követően a bautalások elmaradása következtében 70 % körül mozgott. Az intenzív férőhely kiajánlás és az OGYSZB vizsgálatok ismételten javították férőhely kihasználtságunkat. Nevelési egységeink és a segítő munkatársak a törvényi előírásoknak megfelelő létszámmal és szakmai végzettséggel rendelkeznek. A fluktuáció nehéz feladat elé állította intézményünket a szakmai színvonal megtartását illetően, különös tekintettel a közalkalmazottakra is vonatkozó létszámstopp - következtében. Lehetőséget kaptunk az üres közalkalmazotti helyek betöltésére, de az eljárási rend miatt ezek csak két-három hónapos késéssel realizálódtak. Nevelési munkánk folyamatában fontos támpont a Szakmai Program, az SZMSZ, és a Kollektív Szerződés. A tárgyévben az Alapító Okirat megváltozása következtében új SZMSZ-t terjesztettünk be a fenntartónak. Az újonnan bekerülő fiatalok személyiségállapota és kedvezőtlen nevelési státusa intézményünk szakmai metódusának állandó fejlesztését, módszereinek bővítését igényli. A jelzett szakmai kihívások szükségessé teszik az alkalmazottak rendszeres képzését, mentális és pszichés támogatásukat.

22 22 A szakalkalmazottak részére Élménypedagógiai facilitátor akkreditált képzést szerveztünk, amely lehetőséget teremtett a tanultak megvalósítására tábori körülmények között is. Az értékelt időszakban intézményünkben rendkívüli esemény történt. Egy ellátottunk, aki hosszan tartó szökésből került vissza intézményünkbe, felgyújtotta nevelési egységének nappaliját. Ellene közveszély okozás miatt büntető eljárás van folyamatban. Ugyanez a személy társát megharapta oly módon, hogy maradandó sérülést okozott. Hiányosságaink a nevelési eljárások egységes értelmezésében és kivitelezésében érhetők tetten, a sérülési specifikumok széles skálája következtében személyzetünk esetenként eszköztelennek érzi magát a változások előidézésében. A lehetőségek tükrében szélesítenünk kell azokat a terápiás jellegű foglalkozásokat, amelyek segítségével ellátottaink bevonhatók fejlesztésük folyamatába. A személyzet részére biztosítanunk kell, hogy megismerkedhessenek az ellátási specifikumok szélesebb körével. Tapasztalatot szerezzenek más intézmények sikeres eljárásaiból. - A beszámolási ciklust áttekintve megállapítható, hogy intézményünkben a működésből eredő, és a működés sajátosságaiból adódó problémákon túlmenően, működési zavart nem tapasztaltunk. - A 2010-es szakmai évre - az ellátottak szükségleteiből kiindulva - továbbra is hangsúlyt fektetünk a fizikai terhelés életkori sajátosságoknak megfelelő szintjére és a nemspecikus (masculin) viselkedés orientálására. Terveinket a sport és a szabadidő eltöltésének bővített jellegű kínálatán túlmenően a közösségért végzett munka és az önkéntes munkavégzés irányába fejlesztjük. - Az életkori határok csökkenésével gondot kell fordítanunk a fiatalok pre-pubertásba megjelenő szükségleteire (tematikus csoport), az identitás megőrzésének és kialakulásának biztosítására (Roma-klub). Az épület struktúrájából eredően - a fenntartó döntésétől függően - lehetőség van még egy nevelési egység kialakítására, valamint kulturális és konferencia blokk létesítésére. Tervezzük az ökomenikus vallásgyakorlás szükségletének kielégítése céljából ima-szoba létrehozását. A szükségletorientált ellátás specifikumának megfelelően védőcsoportot hoztunk létre. A nevelődési folyamat kezdeti fázisában gyakran előfordul, hogy az ellátott csak diádikus (egy felnőtt, egy gyerek) viszonylatában fejleszthető. Ez a jelenlegi alkalmazott létszámmal csak jelentős túlóra vonzattal oldható meg.

23 23 Zalaegerszeg, február 20. Szegedi János igazgató

SZAKMAI PROGRAM EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ZALAEGERSZEGI GYERMEKOTTHONA KÉSZÍTETTE: Szegedi János igazgató

SZAKMAI PROGRAM EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ZALAEGERSZEGI GYERMEKOTTHONA KÉSZÍTETTE: Szegedi János igazgató Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthona 8900 Zalaegerszeg, Posta u. 144. Pf.: 177. Telefon: 92/599-392, 92/599-395, Fax: 92/599-391 E-mail: zegigyermekotth@t-online.hu Web: http://www.zegispeci.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthona 8900 Zalaegerszeg, Posta u. 144. Pf.: 177. Telefon: 92/599-392, 92/599-395, Fax: 92/599-391 E-mail: zegigyermekotth@t-online.hu Web: http://www.zegispeci.hu

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Szociális Sorszám: III/1. Szolgáltató Központ munkájáról Kádasné Öreg Julianna igazgató Döntéshozatal módja: Békés Városi Szociális

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKOTTHON

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKOTTHON SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKOTTHON 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye: 4032 Debrecen,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2013

SZAKMAI PROGRAM 2013 23. melléklet MISKOLCI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY MÓDSZERTANI KÖZPONT ARANYHÍD LAKÁSOTTHON SZAKMAI PROGRAM 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Tanácsa..sz.

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

Részletesebben

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ szakmai programja 2012. február 14.

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ szakmai programja 2012. február 14. Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ szakmai programja 2012. február 14. 1 Tartalom Tartalom... 2 Előzmények... 4 1. Általános információk:... 5 2. Alapelvek... 7 3. Lakásotthoni ellátásra vonatkozó

Részletesebben

2. sz. Gyermekotthon Szakmai programja

2. sz. Gyermekotthon Szakmai programja 2013. 2. sz. Gyermekotthon Szakmai programja Rigó Alajos Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Szentes 1. A szakmai program fogalma, célja, alkalmazott

Részletesebben

PÉCSI GYERMEKOTTHON SZAKMAI PROGRAMJA 2014. Hatályba lép: A szakmai programot jóváhagyta a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. 2014. január 1.

PÉCSI GYERMEKOTTHON SZAKMAI PROGRAMJA 2014. Hatályba lép: A szakmai programot jóváhagyta a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. 2014. január 1. PÉCSI GYERMEKOTTHON SZAKMAI PROGRAMJA A szakmai programot jóváhagyta a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Hatályba lép: 2014. január 1. igazató 2014. PÉCSI GYERMEKOTTHON SZAKMAI PROGRAMJA Pécs

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1. sz. melléklet Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A Gólyafészek Otthon az 1/2000. (I.7.) SzCsM) rendelet, valamint a 6/2003 ESzCsM rendelet alapján határozza meg szakmai programját.

A Gólyafészek Otthon az 1/2000. (I.7.) SzCsM) rendelet, valamint a 6/2003 ESzCsM rendelet alapján határozza meg szakmai programját. "Gólyafészek Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona 5300. Karcag, Zöldfa u. 48. tel./fax: 59/311-916. E-mail: karcag@golyafeszekotthon.hu Iktatószám:501-5/2010. A Gólyafészek Otthon az

Részletesebben

Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata

Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata Melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata 2 Tartalom Bevezetés.. 3 1. Magyarország gyermekvédelmi rendszere..

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon. Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon. Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyömrő, Teleki kastély GYERMEKOTTHON LAKÁSOTTHONAINAK SZAKMAI PROGRAMJA (módosított) Készült: 2004. március 30. Módosítva: 2013. május 10. Hatályba lép: 2013. szeptember

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ ARANYHÍD GYERMEKOTTHON ÉS LAKÁSOTTHONA SZAKMAI PROGRAM

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ ARANYHÍD GYERMEKOTTHON ÉS LAKÁSOTTHONA SZAKMAI PROGRAM 10. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ ARANYHÍD GYERMEKOTTHON ÉS LAKÁSOTTHONA SZAKMAI PROGRAM 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás

Részletesebben

A Magyar Helsinki Bizottság jelentése az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Aszódi Javítóintézetében 2014. május 26-27-én látogatásról

A Magyar Helsinki Bizottság jelentése az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Aszódi Javítóintézetében 2014. május 26-27-én látogatásról A Magyar Helsinki Bizottság jelentése az Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézetében 2014. május 26-27-én látogatásról A jelentés elkészítését az Európai Unió Alapvető jogok és polgárság

Részletesebben

ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE. NAIH nyilvántartási szám: 40689. Az alapvető jogok biztosának JELENTÉSE

ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE. NAIH nyilvántartási szám: 40689. Az alapvető jogok biztosának JELENTÉSE ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE NAIH nyilvántartási szám: 40689 Az alapvető jogok biztosának JELENTÉSE az AJB-6373/2012. számú ügyben Előadó: di\ Varga Éva Csilla / dr. Lux

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a gyermekvédelmi törvényből adódó önkormányzati feladatokról

Tárgy: Tájékoztató a gyermekvédelmi törvényből adódó önkormányzati feladatokról Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323 01-5326-3/2006. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti és

Részletesebben

Javaslat. a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-75/2014. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2013. évi gyermekjóléti

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Karcag Városi Önkormányzat Jegyzője Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított

Részletesebben

GYERMEKJOGI ISMERETEK II. GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II.

GYERMEKJOGI ISMERETEK II. GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. dr. Katonáné dr. Pehr Erika PTE-ÁJK c. egyetemi docens GYERMEKJOGI ISMERETEK II. GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. FEBRUÁR 19. TÁMOP

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Szám: 2-96 /2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Témafelelős: a Tiszavasvári

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban Gyvt.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek

Részletesebben