Térségi ITS Akcióterv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Térségi ITS Akcióterv"

Átírás

1 Regions for Intelligent Transport Solutions Network This project is co-financed by the European Regional Development Fund and made possible by the INTERREG IVC programme Project Duration: Térségi ITS Akcióterv Pécs, Magyarország BIOKOM Nonprofit Kft.

2 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló Európai dimenzió Az ITS kiépítésének jogi/politikai és tervezési keretei Az ITS kiépítésének általános jogi/politikai keretei A helyi/térségi ITS tervezési kerete: Pécs MJV és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési stratégiája Az ITS kiépítésének jelenlegi helyzete a térségben Az ITS kiépítésének térségi feltételrendszere, célkitűzései és prioritásai Fő közlekedési kihívások a térségben A prioritás-meghatározás módszertana A prioritás-meghatározás eredménye Az Akcióterv által javasolt intézkedések Az intézkedések kapcsolódása Pécs közlekedésfejlesztési stratégiájának célrendszeréhez Az intézkedések kapcsolódása a RITS Net témakörökhöz A környezetbarát közlekedési rendszerek támogatásának operatív céljához illeszkedő ITS prioritások és beavatkozások I. Prioritás: Helyi és helyközi közösségi közlekedési rendszer fejlesztése, szolgáltatási színvonalának javítása Utastájékoztatás fejlesztése Közösségi közlekedés menedzsment fejlesztése Automatikus fizetési lehetőségek kiterjesztése a közösségi közlekedésben Megállóhelyi infrastruktúra fejlesztése II. Prioritás: Nem motorizált közlekedési módok feltételeinek javítása Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása Gyalogos közlekedés feltételeinek javítása A közúti közlekedési rendszer hatékonyságának javítására, és a környezetre gyakorolt hatásának csökkentésre irányuló operatív célhoz illeszkedő ITS prioritások és beavatkozások III. prioritás: A parkolási szolgáltatások fejlesztése A parkolásra vonatkozó szabályozás módosítása ITS eszközök alkalmazása a parkolási rendszerben IV. Prioritás: Forgalomszabályozás fejlesztése Jelzőlámpás közúti forgalomirányító központ fejlesztése Várható eredmények és hasznok Kapacitáshiányos csomópontok fejlesztése Közlekedésbiztonság javítása V. prioritás: Forgalom csillapítása a területi funkcióknak megfelelően Belváros forgalmi problémáinak csökkentése Lakóterületek forgalomcsillapítása Teherforgalmi közlekedés szabályozása Összefoglalás... 81

3 Rövidítések listája Rövidítés Magyarázat RITS-Net Regions for Intelligent Transport Solutions Network ITS Intelligent Transport System ICT Information and Communication Technology

4 Vezetői összefoglaló Az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) bevezetésének ösztönzésére és alkalmazásának felgyorsítására irányuló törekvések több helyen is megjelennek Európai Uniós politikában. Az Európai Bizottság által 2001-ben kiadott Fehér Könyv felhívja a figyelmet a technológiai innovációk alkalmazásának közlekedésben betöltött szerepére. Az ITS hozzájárul egy biztonságosabb, hatékonyabb és fenntarthatóbb európai közlekedési hálózat kialakításához. 1 Az ITS fontos szerepet kap a következő, as időszakra szóló Fehér Könyvben is, annak bevezetése lehetővé teszi az infrastruktúra kapacitásának optimalizálását, támogatja a környezettudatos közlekedést, valamint elősegíti a kutatások eredményeinek gyakorlatban történő alkalmazását. 2 A Bizottság 2009-ben kiadott Városi Mobilitás Cselekvési Terve kiemeli az egyes irányelvek integrációjának szükségét, nagy hangsúlyt fektet az állampolgárok szerepére, hangsúlyozza a különböző mobilitással kapcsolatos tapasztalatok cseréjének, jó példák bemutatásának fontosságát, valamint a városi mobilitás optimalizációjának szükségességét. 3,4 Az ITS alkalmazásának ösztönzése megjelenik az Európai Parlament és a Tanács 2010/40/EU irányelvében is. Az irányelv egy jogi-szabályozási keretrendszert ad az ITS bevezetésének elősegítéséhez. Az irányelv célja az intelligens közlekedési rendszerek az Európai Unió egész területén való kiépítése. 5 Magyarországon nincs ITS törvény, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 48/2012. rendelete az egyedüli ITS-re irányuló jogszabály. A 48/2012 NFM rendelet célja a 2010/40/EU ITS irányelv magyarországi megvalósítása. A rendelet értelmében az ITS kialakításával összefüggő stratégiai és módszertani előkészítési feladatokat a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) látja el. 6 Magyarország nem rendelkezik hivatalos ITS akciótervvel, csupán egy olyan ITS stratégiája van, amely vitaanyagként készült Magyarország számára a CONNECT projekt III. fázisának keretében ( Stratégia az intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások hazai fejlesztéséhez ), ezt azonban hivatalosan nem fogadták el. 7 1 Forrás: Európai Bizottság. Fehér Könyv - Európai Közlekedéspolitika 2010-ig: Itt az idő dönteni (COM/2001/370), Brüsszel, Letöltés dátuma: Forrás: Európai Bizottság: Fehér Könyv - Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé, (COM/2011/144), Brüsszel, Letöltés dátuma: Forrás: Európai Bizottság. COM/2009/490http://europa.eu/legislation_summaries/transport/mobility_and_passenger_rights/tr0027_en.htm Letöltés dátuma: Forrás: Az Európai Mobilitási Hét célja, története. Letöltés dátuma: Forrás: Európai Parlament és a Tanács 2010/40/EU irányelve (2010. július 7.) az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keretről. Letöltés dátuma: Forrás: 48/2012. (VIII. 23.) NFM rendelet az intelligens közlekedési rendszerek fejlesztésének és üzemeltetésének általános feltételeiről, valamint más közlekedési módokhoz való kapcsolódásáról. 7 Forrás: Stratégia az Intelligens Közlekedési Rendszerek és Szolgáltatások Hazai Fejlesztéséhez Vitaanyag. Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Budapest január. Közreműködő szakértők: Dr. habil. 1

5 Annak ellenére, hogy nincs hivatalos nemzeti ITS stratégia, számos olyan közlekedésirányítási és közlekedésfejlesztési stratégiai dokumentum létezik, amelyekben az ITS megoldásokat a prioritások között említik, ilyenek például a magyar Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia vagy a Dél-Dunántúli Operatív Program. A RITS-Net projekt az Európai Parlament és a Tanács 2010/40/EU irányelvének mevalósítását célozza meg elősegíteni. A RITS-Net projekt célkitűzése az intelligens közlekedési rendszerek regionális bevezetésének megszervezésével történő fenntartható regionális közlekedési politikák kialakítása és támogatása. A RITS-Net projekt magyarországi tagja a pécsi BIOKOM Nonprofit Kft., amely városüzemeltetési feladatokat lát el. A RITS-Net projekt keretében készült el jelen térségi Akcióterv. Az Akcióterv célja Pécs és térségének közlekedésfejlesztése ITS megoldások alkalmazásával, a közlekedési hálózat hatékonyabb menedzsmentje, a meglévő közlekedési infrastruktúra kihasználtságának optimalizációja, a közlekedési kapacitás és a mobilitás növelése, a torlódások előfordulásának csökkentése, a közlekedésbiztonság fejlesztése, a környezeti terhelés mérséklése és a lakosság életszínvonalának növelése érdekében. Jelen Akcióterv által javasolt intézkedések két fő dokumentumon, valamint a városüzemeltetés által megfogalmazott fejlesztési elképzeléseken alapulnak. Az egyik alapdokumentum a város által 2010-ben elfogadott közlekedésfejlesztési stratégia, mely részletesen előkészített és kidolgozott, 4 kötetből áll és a térség közlekedésfejlesztését komplexen kezeli. A stratégia kidolgozását megelőzte egy felmérés és egy elemzés munkarész is (1. és 2. kötet), amelyek átfogó és részletesen kidolgozott helyzetelemzést és értékelést adtak Pécs és környéke közlekedési rendszeréről. A stratégia céljai és eszközrendszere így a felmérés és elemzés munkarészek által azonosított fejlesztendő területeknek megfelelően kerültek megfogalmazásra, a térség közlekedési szempontból releváns jellegzetességeinek és adottságinak figyelembe vételével. Az Akcióterv a város közlekedésfejlesztési stratégiája mellett a RITS-Net projektben összeállított egységesített kérdőívek helyzetelemzésén és prioritás-meghatározásán alapszik. A RITS-Net témakörök mindegyikéhez felállításra került egy helyzetelemző és egy prioritás meghatározó kérdőív az ITS térségben való kiépítettségi szintjének felmérése és a térség szempontjából releváns ITS eszközök stratégiai jelentőségének és bevezetési kockázatainak értékelése céljából. Így végül az egyes ITS eszközök besorolásra kerültek egyrészt térségi kiépítettségi szintjük (kiépített, kiépítés alatt, nem létezik), másrész pedig a rájuk vonatkozó prioritási szint és a hozzájuk kapcsolódó kockázat alapján. A térséget egy prioritás-kockázat mátrixban egy 1-től 5-ig tartó besorolási skálán (1-nagyon alacsony, 5-nagyon magas) értékelték. A kérdőíveket a RITS-Net térségek mindegyikében használják, az egységes forma lehetővé teszi a térségek egymással történő Lindenbach Ágnes, Dr. Bokor Zoltán, Dr. Mészáros Ferenc, egyetemi adjunktus. Letöltés dátuma:

6 összehasonlítását. A kérdőívek naprakész információt adnak a térség ITS infrastruktúrájának kiépítettségéről, valamint a stratégiai jelentőségük és bevezetési kockázataik mérlegelésével azonosítják a térség számára legfontosabb ITS eszközöket. A RITS-Net projekt keretében készült elemzésben az alábbi főbb térségi kihívásokat azonosították: A vegyes átutazó (tranzit) és városi forgalmat szabályozni kell a városhatáron belül, az információt össze kell gyűjteni, és azt biztosítani kell a felhasználók számára Fel kell javítani a belváros behajtást szabályozó és parkolási rendszerét Be kell vezetni a közszolgálati járművek (útkarbantartók, hulladékszállítók) szabályozását a problémák észlelése és kiküszöbölése végett és hogy a szolgáltatásokat a város Mecsek lábánál található, szűk és meredek utcáiban is biztosítani lehessen. A parkoló infrastruktúra felhasználói számára biztosítani kell az automatikus fizetési és e-jegyrendszer szolgáltatásokat A kérdőívek alapján készült prioritás meghatározásban magas prioritással bíró és alacsony kockázattal járó ITS eszközöket a következő témakörökhöz kapcsolódóan azonosítottak: Vészhelyzet kezelés és baleseti szolgálat ITS a közlekedés menedzsmenthez és mobilitáshoz Parkolás és automatikus fizetés Közösségi közlekedés menedzsment Fejlett gépjármű- és baleset felügyelet Magas prioritással bíró és magas kockázattal járó ITS eszközöket a következő témakörökhöz kapcsolódóan azonosítottak: Fejlett gépjármű- és baleset felügyelet ITS a közlekedés menedzsmenthez és mobilitáshoz Az Akcióterv Pécs és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési stratégiájának átfogó céljához illeszkedően és a RITS-Net kérdőívek eredményeinek, az ITS-ben rejlő lehetőségek, valamint a városüzemeltetés fejlesztési elképzeléseinek figyelembe vételével a stratégia két operatív céljához kapcsolódóan fogalmaz meg intézkedési javaslatokat: 1. Környezetbarát közlekedési rendszerek támogatása 2. Közúti közlekedési rendszer hatékonyságának javítása, és környezetre gyakorolt hatásának csökkentése Az Akcióterv bemutatja a két operatív cél megvalósításához szükséges 5 fő prioritási területet és az azokhoz kapcsolódó 14 beavatkozási javaslatot. Az Akcióterv bemutatja beavatkozási javaslatok: indoklását és célját; 3

7 tartalmát és intézkedéseit; az intézkedések ütemezését és az érintetteket; a fejlesztési intézkedések várható eredményeit és hasznait; a főbb prioritással bíró fejlesztési intézkedések becsült költségelemeit. Az intézkedések kapcsán fontos megjegyezni, hogy az ITS eszközök bevezetése mellett az Akcióterv javasol infrastrukturális fejlesztéseket is. Bár ezek az infrastrukturális fejlesztési javaslatok nem ITS eszközök, azok megléte elengedhetetlen az ITS eszközök bevezetéséhez, hisz megfelelő minőségű infrastrukturális háttér nélkül az ITS eszközök bevezetése nem célszerű. Az Akcióterv emellett három jó gyakorlat is bemutat a RITS-Net résztvevők ITS gyakorlatai közül, amely Pécs számára követendő példaként szolgálhat a város közlekedésfejlesztési céljainak megvalósításához. Ezek a következő beavatkozási javaslatokhoz kapcsolódnak: utastájékoztatás fejlesztése (jó gyakorlat: Közép-Makedónia régió, székhelye: Szaloniki), automatikus fizetési lehetőségek kiterjesztése a közösségi közlekedésben (jó gyakorlat: Gipuzkoa tartomány, székhelye: Donostia - San Sebastian) és közlekedésbiztonság javítása (jó gyakorlat: Közép-Szlovénia Régió, Ljubljana). Jelen Akciótervben a két fő operatív célhoz kapcsolódó prioritási területek, javasolt beavatkozások és fejlesztési intézkedések kerülnek bemutatásra. 4

8 1. Operatív cél: Környezetbarát közlekedési rendszerek támogatása 1. Prioritási terület: Helyi és helyközi közösségi közlekedési rendszer fejlesztése, szolgáltatási színvonalának javítása Beavatkozási javaslat: Javasolt intézkedések: 1) Utastájékoztatás fejlesztése Járműveken, megállóhelyeken elhelyezett utastájékoztató panelek további fejlesztése Forgalmas megállóhelyeken, végállomásokon elhelyezett dinamikus utastájékoztató egységek további fejlesztése: Internetes funkciók fejlesztése 2) Közösségi közlekedés menedzsment fejlesztése 3) Automatikus fizetési lehetőségek kiterjesztése a közösségi közlekedésben Mobil alkalmazás fejlesztése Forgalomirányító diszpécserközpont fejlesztése, fejlett közlekedésinformatikai eszközökkel és közlekedés menedzsment rendszerrel való felszerelése és alkalmassá tétele más diszpécserközpontokkal történő együttműködésre Utasszámláló berendezések számának növelése a buszokon Zöld út kérés biztosítása a buszoknak a rendszer folyamatos monitoringja mellett E-ticket rendszer fejlesztése a helyi buszközlekedésben E-ticket rendszer fejlesztése a helyközi buszközlekedésben Mobiltelefonos fizetési lehetőségek fejlesztése (pl.: NFC technológia) a közösségi közlekedési szolgáltatóknál Bankkártya terminállal ellátott és/vagy érintésmentes PayPass, PayWave fizetést lehetővé tevő jegykezelő berendezések alkalmazása a közösségi közlekedési szolgáltatóknál Az otthon nyomtatott és mobilon keresztül megvásárolható vonatjegytípusok bővítése Integrált intermodális menetjegy-kezelési rendszer bevezetése 4) Megállóhelyi infrastruktúra ITS eszközök: pl.: P+R és B+R parkolók fejlesztése Infrastrukturális fejlesztések: pl.: peronok, járdacsatlakozások, gyalogátkelők fejlesztése stb. 2. Prioritási terület: Nem motorizált közlekedési módok feltételeinek javítása Beavatkozási javaslat: 5) Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása 6) Gyalogos közlekedés feltételeinek javítása Javasolt intézkedések: ITS eszközök: pl.: P+R és B+R parkolók, online felület, mobilos alkalmazás kialakítása, fejlesztése stb. Infrastrukturális fejlesztések: pl.: burkolati jelek, táblák, kerékpárút, - sáv kialakítása, fejlesztése stb. ITS eszközök: pl.: sebességkijelző, sebességmérő Infrastrukturális fejlesztések: pl.: középső zöldsáv, buszöböl, buszforgalmi sáv, gyalogátkelők kialakítása, fejlesztése stb. 5

9 2. Operatív cél: Közúti közlekedési rendszer hatékonyságának javítása és a környezetre gyakorolt hatásának csökkentése 3. Prioritási terület: A parkolási szolgáltatások fejlesztése Beavatkozási javaslat: Javasolt intézkedések: 7) A parkolásra vonatkozó Védett övezet kiterjesztése szabályozás módosítása A díjszabások felülvizsgálata 8) ITS eszközök alkalmazása a Parkolás-tájékoztatási rendszer bevezetése parkolási rendszerben Intelligens díjfizetés, automata rendszerek biztosítása Parkolás ellenőrző rendszer felállítása P+R, B+R és P+W lehetőségek javítása 4. Prioritási terület: Forgalomszabályozás fejlesztése Beavatkozási javaslat: Javasolt intézkedések: 9) Jelzőlámpás közúti forgalomirányító központ Modern forgalmi adatgyűjtő berendezések (infravörös, kamerás) számának növelése fejlesztése Forgalmi adatbázis fejlesztése Változtatható jelzésképű táblák telepítése Zöld út kérés biztosítása a buszoknak a rendszer folyamatos monitoringja mellett 10) Kapacitáshiányos csomópontok fejlesztése ITS eszközök: pl.: visszaszámlálók, forgalmi torlódást észlelő rendszer Infrastrukturális/szabályozási változások: pl.: csomópontok forgalmiés kapacitásviszonyainak részletes felülvizsgálata, sávok és csomópontok átalakításának felülvizsgálata stb. 11) Közlekedésbiztonság javítása ITS eszközök: pl.: visszaszámlálók, sebességkijelző és sebességmérő berendezések, automatikus rendszámfelismerő eszközök telepítése, webes/mobil alkalmazások biztosítása a valós idejű forgalmi helyzetről Infrastrukturális fejlesztések: gyalogátkelők kialakítása, fejlesztése 5. Prioritási terület: Forgalom csillapítása a területi funkcióknak megfelelően Beavatkozási javaslat: Javasolt intézkedések: 12) Belváros forgalmi problémáinak csökkentése ITS eszközök: pl.: P+R, B+R parkolók kialakítása, kamerarendszer a védett övezetben 13) Lakóterületek forgalomcsillapítása 14) Teherforgalmi közlekedés szabályozása Infrastrukturális fejlesztések: süllyedő oszlopok telepítése, közlekedési táblák, jelzések alkalmazása ITS eszközök: pl.: digitális sebességkijelzők telepítése, változtatható jelzésképű táblák telepítése, sebességmérő eszközök Infrastrukturális fejlesztések: pl.: lakó-pihenő övezetek, gyalogoszónák kijelölése, zöldterületek növelése, bejárati küszöbök, sebességcsökkentő bordák stb. ITS eszközök: pl.: változtatható jelzésképű táblák telepítése, interneten elérhető valós idejű útvonalajánlások Infrastrukturális fejlesztések: pl.: lakóterületeket elkerülő teherforgalmi útvonalak kijelölése, ELP jellegű átrakóhely kialakítása Az Akcióterv által javasolt intézkedések végrehajtása egyrészt hozzájárul Pécs közlekedésfejlesztési stratégiája átfogó céljának megvalósításához Pécs és térsége élhetőségének és versenyképességének javításához, másrészt pedig hatékony megoldást jelent a RITS-Net projekt keretében azonosított közlekedési kihívásokra és elősegíti a magas prioritásúként értékelt területek fejlesztését. A helyi ITS kialakítása továbbá követendő példaként szolgálhat a Dél-dunántúli Régió több olyan városa számára is, amely fenntartható, okos városként kívánja szervezni közlekedését. 6

10 1 Európai dimenzió Az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) bevezetésének ösztönzésére és alkalmazásának felgyorsításáre irányuló törekvések több helyen is megjelennek Európai Uniós politikában. Az Európai Bizottság által 2001-ben kiadott Fehér Könyv ( Európai Közlekedéspolitika 2010-ig: Itt az idő dönteni (COM/2001/370) felhívja a figyelmet a technológiai innovációk alkalmazásának közlekedésben betöltött szerepére. Az ITS hozzájárul egy biztonságosabb, hatékonyabb és fenntarthatóbb európai közlekedési hálózat kialakításához. 8 Az ITS fontos szerepet kap a következő, as időszakra szóló (bár a célokat 2050-ig megfogalmazó) Fehér Könyvben is ( Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához Úton egy versenyképes és erőforráshatékony közlekedési rendszer felé (COM/2011/144). Az ITS bevezetése lehetővé teszi az infrastruktúra kapacitásának és használatának optimalizálását, támogatja a környezettudatos közlekedést, valamint elősegíti, hogy kutatások során elért eredmények rövid időn belül a gyakorlatban is alkalmazásra kerüljenek. 9 Az Európai Bizottság Cselekvési terv az intelligens közlekedési rendszerek alkalmazásának európai bevezetésére (COM/2008/886) című dokumentumában kijelölt cél az intelligens közlekedési rendszerek bevezetésének felgyorsítása a közúti közlekedésben és alkalmazásának összehangolása, beleértve más közlekedési eszközökkel történő kapcsolatok kialakítását is. A cselekvési terv kijelöl hat kiemelt fontosságú területet ahol intézkedések meghozatalára van szükség. Minden területen meghatározásra került egy konkrét intézkedéscsomag és az egyértelmű ütemterv. A hat terület a következő: A közúti, forgalmi és utazási adatok optimális felhasználása A forgalom- és a teheráru-kezelési ITS-szolgáltatások folyamatossága az európai közlekedési folyósokon és az agglomerációkban Közúti biztonság és védelem A járművek integrációja a közlekedési infrastruktúrába Adatbiztonság és -védelem, felelősségi kérdések Európai együttműködés és koordináció az intelligens közlekedési rendszerek terén 10 Az Európai Bizottság 2009-ben kiadott Városi Mobilitás Cselekvési Terve (COM/2009/490) kiemeli az egyes irányelvek integrációjának szükségességét, nagy hangsúlyt fektet az állampolgárok szerepére, felhívja a figyelmet a zöldebb városi közlekedés fontosságára, és a finanszírozási lehetőségek erősítésének szükségére, hangsúlyozza a különböző 8 Forrás: Európai Bizottság. Fehér Könyv - Európai Közlekedéspolitika 2010-ig: Itt az idő dönteni (COM/2001/370), Brüsszel, Letöltés dátuma: Forrás: Európai Bizottság: Fehér Könyv - Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé, (COM/2011/144), Brüsszel, Letöltés dátuma: Forrás: Európai Bizottság: Cselekvési terv az intelligens közlekedési rendszerek alkalmazásának európai bevezetésére (COM/2008/886) Letöltés dátuma:

11 mobilitással kapcsolatos tapasztalatok cseréjét, jó példák, ismeretek bemutatásának fontosságát, valamint a városi mobilitás optimalizációjának szükségét. 11,12 Az ITS alkalmazásának ösztönzése megjelenik az Európai Parlament és a Tanács 2010/40/EU irányelvében is, melynek megvalósítását a RITS-Net projekt célozta meg elősegíteni. Az irányelv egy jogi-szabályozási keretrendszert ad az ITS bevezetésének elősegítéséhez. Az irányelv célja az intelligens közlekedési rendszerek az Európai Unió egész területén való kiépítése, mely elősegíti a tisztább, biztonságosabb és hatékonyabb közlekedési hálózatok kiépítését. Ezt az irányelvet alkalmazni kell a közúti közlekedési ágazat területén az Európai Unióban működő valamennyi intelligens közlekedési rendszerhez kapcsolódó alkalmazásra és szolgáltatásra, valamint azoknak a más közlekedési módokkal való kapcsolódási pontjaira. 13 Az irányelv következő négy kiemelt területet és hat kiemelt intézkedést fogalmazza meg: I. A közúti, forgalmi és utazási adatok optimális felhasználása a) az EU egészére kiterjedő multimodális utazási információs szolgáltatások; b) az EU egészére kiterjedő valós idejű forgalmi információs szolgáltatások; c) a valamennyi felhasználó számára díjmentesen hozzáférhető, közúti közlekedési biztonsággal kapcsolatos általános közlekedési információk biztosítása; II. A forgalmi és teherszállítási irányításhoz kapcsolódó ITS-szolgáltatások folyamatossága; III. A közúti biztonsággal kapcsolatos ITS-alkalmazások a) a kölcsönösen átjárható, az EU egészére kiterjedő intelligens segélyhívó szolgáltatás; b) a tehergépjárművek és a haszongépjárművek számára védett és biztonságos parkolóhelyekre irányuló információszolgáltatás; c) a tehergépjárművek és a haszongépjárművek számára védett és biztonságos parkolóhelyekre irányuló foglalási rendszerek biztosítása; IV. A jármű összekapcsolása a közlekedési infrastruktúrával Forrás: Európai Bizottság. COM/2009/490http://europa.eu/legislation_summaries/transport/mobility_and_passenger_rights/tr0027_en.htm Letöltés dátuma: Az Európai Mobilitási Hét célja, története,http://www.mobilitasihetbudapest.hu/detail.php?id=1 Letöltés dátuma: Forrás: Európai Parlament és a Tanács 2010/40/EU irányelve (2010. július 7.) az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keretről.http://europa.eu/legislation_summaries/transport/intelligent_transport_navigation_by_satellite/tr0040_hu.htm Letöltés dátuma: Forrás: Forrás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Magyarország jelentése az elkövetkezendő ötéves időszakra szóló nemzeti ITS intézkedésekről, a 2010/40. sz. ITS Direktíva 17. cikk (2) bekezdés előírásának megfelelően, az intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások kiemelt alkalmazási területeire vonatkozóan. Budapest

12 Az irányelv által kiemelt hat intézkedés végrehajtásához szükséges tevékenységekhez ad részletes leírást és fogalmaz meg ütemtervet a ig tartó időszakra vonatkozóan a Bizottság C/2011/289 döntése alapján létrejött munkaprogram. 15 A Bizottság 2011/C 135/03 döntése alapján pedig létrejött az európai ITS tanácsadó csoport, amely a Bizottságot az ITS EU-n belüli kiépítésének és használatának üzleti és műszaki szempontjaival kapcsolatos tanácsokkal segíti. Arról, hogy mely intelligens közlekedési rendszerekbe fektetnek be, az EU-tagállamok maguk dönthetnek. 16,17 Bár helyi szinten több európai városban is léteznek különböző ITS alkalmazások, ezek csupán az adott közigazgatási területeken működnek, egymástól elszigetelve, amely meggátolja a kölcsönösen átjárható és hatékony ITS-szolgáltatások biztosítását. A RITS- Net projekt 2010/40/EU irányelv által meghatározott innovatív közlekedési technológiák összehangolt kiépítésének céljához kapcsolódik. A projekt célja, hogy elősegítse az ITS integrációját az által, hogy a helyi ITS alkalmazásokat összehangolja az országos ITS törekvésekkel. 18,19 15 Forrás: Európai Bizottság: CommissionDecision of 15 February 2011 concerningtheadoption of the Working Programme on the implementation of Directive 2010/40/EU 16 Forrás: Európai Bizottság: Mobility and Transport: European ITS Advisory Group. Letöltés dátuma: Forrás: Európai Parlament és a Tanács 2010/40/EU irányelve (2010. július 7.) az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keretről. Letöltés dátuma: Forrás: Európai Parlament és a Tanács 2010/40/EU irányelve (2010. július 7.) az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keretről. Letöltés dátuma: Forrás: RITS-Net: RITS-Net Bemutatása. Letöltés dátuma:

13 2 Az ITS kiépítésének jogi/politikai és tervezési keretei 2.1 Az ITS kiépítésének általános jogi/politikai keretei Magyarországon nincs ITS törvény, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 48/2012. rendelete az egyedüli ITS-re irányuló jogszabály. A 48/2012 NFM rendelet célja a 2010/40/EU ITS irányelv magyarországi megvalósítása. A nemzeti irányelvek/programok és stratégiák kidolgozása a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ feladata. A 48/2012. NFM rendeletben meghatározottak szerint az ITS kialakításával összefüggő stratégiai és módszertani előkészítési feladatokat a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) látja el. Az ITS bevezetésében elért haladásról a KKK háromévente jelentést készít az ITS-szolgáltatások kiépítésében történt előrelépésről. A rendelet értelmében az ITS-jelentést a KKK első alkalommal április 1-jéig készíti el. 20 Magyarország nem rendelkezik hivatalos ITS akciótervvel, csupán egy olyan ITS stratégiája van, amely vitaanyagként készült Magyarország számára a CONNECT projekt III. fázisának keretében ( Stratégia az intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások hazai fejlesztéséhez ), ezt azonban hivatalosan nem fogadták el. 21 Annak ellenére, hogy nincs hivatalos nemzeti ITS stratégia, számos olyan közlekedésirányítási és közlekedésfejlesztési stratégiai dokumentum létezik, amelyekben az ITS megoldásokat a prioritások között említik. Ilyenek: A magyar Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia (Fehér Könyv) horizontális céljai között szerepel az ITS bevezetése minden közlekedésirányítási területen. A Dél-Dunántúli Operatív Program szerint a prioritások között szerepel a közösségi közlekedés az ITS alkalmazásán keresztül történő optimalizációja. Az ITS irányelv átültetése Nem 48/2012. NFM rendelet -> Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Nemzeti ITS Akcióterv Nem Releváns stratégiai dokumentumok Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia (EKFS) (2007) Stratégia az Intelligens Közlekedési Rendszerek és Szolgáltatások Hazai Fejlesztéséhez (2009) Jövőbeli nemzeti prioritások Az ITS kiépítése az önkormányzatoknál. Forgalomirányítási és közlekedési információs rendszer az autópálya hálózathoz 1. táblázat: Jogi/politikai keret (RITS-Net SoA questionnaire, SEE-ITS 2013, ITS National Reports) 20 Forrás: 48/2012. (VIII. 23.) NFM rendelet az intelligens közlekedési rendszerek fejlesztésének és üzemeltetésének általános feltételeiről, valamint más közlekedési módokhoz való kapcsolódásáról. 21 Forrás: Stratégia az Intelligens Közlekedési Rendszerek és Szolgáltatások Hazai Fejlesztéséhez Vitaanyag. Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Budapest január. Közreműködő szakértők: Dr. habil. Lindenbach Ágnes, Dr. Bokor Zoltán, Dr. Mészáros Ferenc, egyetemi adjunktus. Letöltés dátuma:

14 A nemzeti közlekedési tevékenységek, valamint az ITS tervezés koordinációját a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ végzi. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium háttérintézménye, az országos közúthálózat vagyonkezelője, elsődleges feladata a közúthálózat finanszírozását szolgáló költségvetési előirányzatok kezelése és a közlekedési szakma koordinációja. Tudományos igényű szakmai előkészítő és információs hátteret nyújt a minisztériumban, illetve az egyéb háttérintézményekben, kutatóhelyeken folyó munkához. Az intézmény, ahogy neve is kifejezi: a közlekedésfejlesztési koordinációs tevékenység központja: összehangolja a közlekedési infrastruktúra fejlesztésén dolgozó tudományos és civil szervezetek tevékenységét, és munkájuk eredményét közvetíti a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé, szakmai alapokon nyugvó előkészítő munkával orientálja az infrastruktúrafejlesztési projekteket és a közreműködő és megvalósító szervezetek munkáját, garantálja a közlekedési infrastruktúrafejlesztési projektek eredményességét, törvényességét és hatékonyságát A helyi/térségi ITS tervezési kerete: Pécs MJV és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési stratégiája Pécs Megyei Jogú Város és környékének hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési stratégiája 2010-ben készült. 23 A stratégia 4 szintű célrendszerét (átfogó cél, operatív célok, prioritások, eszközök) az alábbi ábra mutatja be: 22 Forrás: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ: Ismertető. Letöltés dátuma: Forrás: COWI Magyarország Kft.: Pécs MJV és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési terve. 1. kötet: Felmérés munkarész április 2. kötet: Elemzés munkarész május. 3. kötet: Stratégia és program augusztus. 4. kötet Mellékletek augusztus. 11

15 1. ábra: Pécs MJV és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési stratégiája. Forrás: COWI Magyarország Kft augusztus. Pécs MJV és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési terve. 3. kötet: Stratégia és program

16 nem létezik kiépítés alatt kiépített nem létezik kiépítés alatt kiépített 2.3 Az ITS kiépítésének jelenlegi helyzete a térségben Az egységesített RITS-Net kérdőívekre adott válaszok alapján elkészült a térség ITS kiépítettségi szintjének részletes értékelése. Az egyes ITS eszközökre/előterjesztésekre vonatkozó kiépítettségi szintek az alábbi táblázatokban kerülnek bemutatásra. Az ITS eszközök a RITS-Net témakörök szerint kerültek csoportosításra. 1. témakör Vészhelyzet kezelés és baleseti szolgálat Alkalmazások a sürgősségi bejelentéshez és személyes biztonsághoz (manuálisan elindított bejelentés vagy a jármű által automatikusan elindított bejelentés, kölcsönösen átjárható (interoperábilis) az EU egészére kiterjedő ecall (intelligens segélyhívó szolgáltatási rendszer) Segélyszolgálati járműmenedzsment (útvonalvezetés sürgősségi szolgálatoknak, elsőbbség a segélyszolgálati járművek számára, (előnyben részesítés a közlekedési lámpánál), leállósáv a kijáratnál) Veszélyes anyagok és balesetek bejelentése beleértve az érzékelő technológiákat (helyszíni ellenőrzés a helyszíni egységekkel, valamint zárt láncú videós megfigyelőrendszerrel (CCTV kamerával) a baleset észlelésének és vizsgálatának elősegítése érdekében, a veszélyes anyagok jelzésének automatikus felismerése stb.) A biztonsággal kapcsolatos járműbe épített berendezések használatának előmozdítása (intelligens sebességmegválasztó, alkoholos gyújtásblokkoló, gyalogos észlelő rendszer, vészfékező rendszer, adaptív fényszórók) A közösségi közlekedés biztonságának eszközei (Audió-videó megfigyelő rendszer, arcfelismerés és követés, hangesemény észlelés) 2. táblázat: Az ITS eszközök kiépítésének helyzete a vészhelyzet kezeléshez és baleseti szolgálathoz kapcsolódóan 2. témakör ITS a közlekedésmenedzsmenthez és mobilitáshoz Útmenti berendezések telepítése (útérzékelő technológiák és útmenti járműészlelő rendszerek használatával: lézeres, ultraszonikus, radaros, infravörös, hurok detektoros, egyéb vezeték nélküli rendszerek) Intelligens közúti kereszteződés irányító rendszer (városi, térségi, csak autópályák) Dinamikus sebességmegválasztás/változtatható sebességkorlátozás (autópályához kötött felső kijelzők, változtatható jelzésképű táblák, kommunikációs infrastruktúra telepítése, melyet egy irányítóközpont vezérel) Behajtás szabályozás: Felhajtás korlátozás (az autópályákra történő felhajtás szabályozása a kereslet szabályozás és a torlódáskezelés érdekében) A közlekedési szabályok betartatása (az automatikus rendszám felismerő (ANPR) és az átlagsebesség ellenőrző (szakasz ellenőrzés) eszközeivel) Forgalmi torlódás monitoringja/dinamikus útvonalvezetés (módosított útvonalvezetés) (forgalmi torlódás észlelő rendszer, útválasztó algoritmus és dinamikus 13

17 nem létezik kiépítés alatt kiépített nem létezik kiépítés alatt kiépített 2. témakör ITS a közlekedésmenedzsmenthez és mobilitáshoz módosított útvonalvezetés Valós idejű forgalmi adatgyűjtés és szolgáltatások (FCD technológia) (mobil szolgáltatások, web-alapú szolgáltatások a valós idejű forgalmi adatokhoz, beleértve az adatgyűjtést és az úszókocsival nyert forgalmi adatok (floating car data (FCD)) és a telefonok cellainformációinak (floating phone data) feldolgozását. Integrált forgalomszabályozó és irányító központ (olyan forgalomirányítási platform létrehozása, amely integrálja a különböző statikus és dinamikus adatokat (forgalmi helyzet, úthálózat, jelzésképek stb.) A feladat a forgalomérzékelők adatainak felhasználásával történő valós idejű forgalmi helyzet monitoringja, valamint a forgalmi helyzetre adott válasz koordinálása. 3. táblázat: Az ITS eszközök kiépítésének helyzete a közlekedésmenedzsmenthez és mobilitáshoz kapcsolódóan 3. Témakör Parkolás és automatikus fizetés Automatikus fizetés Automatizált menetdíj-beszedési rendszer (AFC) a közösségi közlekedésben (olyan elemeket foglal magában, amelyek automatizálják a közösségi közlekedési hálózat jegyrendszerét) Intelligens jegykezelés a közösségi közlekedésben (érintéssel működő okoskártya vagy érintés nélküli fizetési megoldások kis hatótávolságú kommunikációs (NFC) technológiákat használó eszközökkel vagy okostelefont használó új technológiákkal). Automatikus fizetés a városi útdíj-szedésben az autópályáknál és autópálya szakaszoknál (érintés nélküli fizetési megoldások: (RFID, DSRC, GPS és okostelefont használó új technológiák), integrált menetdíj-beszedési rendszerek, díjelszámolás) További automatikus fizetési megoldások (hívás-és SMS alapú tranzakciós fizetés, telefonon keresztüli fizetést lehetővé tevő technológia, mobilos web fizetés/internetes alkalmazáson alapuló fizetés) Integrált intermodális jegykezelési és menetdíj-beszedési rendszer (közös menetjegy, amely érvényes a különböző közösségi közlekedési módok mindegyikére (busz vagy vonat), ez által integrálva a különféle közlekedési rendszerek üzemeltetőit és közlekedési módokat) Parkolás Intelligens szolgáltatások az utcán történő parkoláshoz (pl.: okostelefon alkalmazások, jegyváltási és fizetési lehetőségek) Parkolóhely menedzsment rendszer az utcán történő parkoláshoz (foglaltságjelző jelzőtáblák, szabad parkolóhely meghatározása, az okostelefonos alkalmazásokon kívüli fizetési rendszerek) Parkolási tanácsadó és információs rendszer (parking guidance and information system - PGI) vagy parkolóirányítási rendszer (car park guidance systems - PGS): (az ellenőrzött területen belül dinamikus információt nyújt a parkolásról. A rendszer az utak mentén telepített dinamikus jelzésképű táblán, a járművekben található navigációs rendszereken vagy okostelefon alkalmazásokon keresztül tájékoztatja a járművezetőket a parkolási lehetőségekről, parkolóhelyekről, díjtételekről és az optimális parkolásról.) 14

18 nem létezik kiépítés alatt kiépített nem létezik kiépít és alatt kiépít ett Parkoló kereslet szabályozás: parkolóórák vagy dinamikus parkolási árképzés (érzékelők, kamerák és intelligens parkolóórák használatával. Az adatokat begyűjtik és elemzik, azonosítják a mintákat és megállapítják a foglaltsági és változási szinteket) Információs és helyfoglalási szolgálat a teherautóval történő parkoláshoz 4. táblázat: Az ITS eszközök kiépítésének helyzete a parkoláshoz és automatikus fizetéshez kapcsolódóan 4. témakör Felhasználói információk Statikus adatokon alapuló közlekedési/út információk (pl.: menetrendek, ütemezések, közlekedési táblák) Dinamikus, valós idejű adatokon alapuló közlekedési/út információk (pl.: valós idejű menetrendek, közlekedési információk, torlódáskezelés, időjárási információk, változtatható sebességhatár helyzete) Mobil eszközökre vagy webes alkalmazások által nyújtott utazási információk (szolgáltathatja akár állami vagy magán üzemeltető) Intelligens busz- vagy vonat-/villamosmegállók (valós idejű információk a megállóhelyeken) Multimodális utazástervező platform (közös ICT platform a különböző üzemeltetők és utazási módok utazási információs szolgáltatásainak kialakításához) 5. táblázat: Az ITS eszközök kiépítésének helyzete a felhasználói információkhoz kapcsolódóan 5. témakör Közösségi közlekedés menedzsment Automatikus utasszámlálás (kereslet szabályozáshoz, utas áramlás elemzéshez) Automatikus gépjármű monitoring/ helymeghatározó (AVM/AVL) rendszer megvalósítása (a flottamenedzsment előfeltételeként) Operatív ellenőrző központok a valós idejű flottamenedzsenthez (a gépjármű közlekedés és a közösségi közlekedés menedzsment közötti kommunikáció, dinamikus menetrend kezelés, a szolgáltatások rendezése és menedzsmentje) Villanyrendőr/forgalmi jelzőlámpa priorizáció A közösségi közlekedési járműflotta logisztikai optimalizációja (telephely menedzsment, munkaerő-elosztás a gépjármű túladásánál, gépjármű üzembe helyezés) Átmenő keresletszabályozás-technológia (pl.: automatikus autómegosztás, automatizált szolgáltatáskoordinálás, közlekedés menedzsment központok, magas járműfoglaltságú létesítmények monitoringja) 6. táblázat: Az ITS eszközök kiépítésének helyzete a közösségi közlekedés menedzsmenthez kapcsolódóan 15

19 nem létezik kiépítés alatt kiépített 6. témakör Fejlett gépjármű- és baleset felügyelet Rádiós adatrendszeren/forgalmi vezérlő-csatornarendszeren (RDS/TMC) alapuló közlekedési információk Automatizált közlekedésrendészet (helyszíni vagy mobil berendezések/eszközök segítségével sebességhatárok, előrehaladás, közlekedési lámpák, buszsávok, útdíjak stb. esetében) A buszflottában történő baleset megelőzés (pl.: önálló sebességtartó rendszerek, ütközés elkerülő rendszerek, gépjárművezetők viselkedésének ellenőrzése, a gépjárművek elektronikus berendezéseinek ellenőrzése, az időjárás és környezeti viszonyok ellenőrzése) Kooperatív rendszerek alkalmazásának előmozdítása (jármű-jármű közötti együttműködés és jármű-infrastruktúra közötti együttműködés) az intelligens közúti közlekedésbiztonsághoz és a gépjármű-közlekedés menedzsmenthez) A járműbe épített biztonsági rendszerek és fejlett vezetőasszisztens rendszerek (elektronikus menetstabilizáló rendszerek, alkalmazkodó sebességtartó berendezés, sávváltást segítő rendszerek, ütközés figyelmezető rendszer) Új érzékelő technológiák (Bluetooth érzékelők, telefonok cellainformációja (okostelefonok) és úszókocsival nyert forgalmi adatok) 7. táblázat: Az ITS eszközök kiépítésének helyzete a fejlett gépjármű és baleset felügyelethez kapcsolódóan 16

20 3 Az ITS kiépítésének térségi feltételrendszere, célkitűzései és prioritásai Az ITS kiépítésére vonatkozó térségi célkitűzéseket és prioritásokat a térség közlekedési kihívásainak tükrében kell értelmeznünk. E fejezet ezért a legfontosabb közlekedési és mobilitási problémákat mutatja be röviden. Emellett prioritás-meghatározás is készült, amely a BIOKOM Nonprofit Kft. értékelésén alapszik és a térség szempontjából releváns, valamint figyelembe veszi az egyes ITS eszközök/előterjesztések stratégiai jelentőségének és kockázatának értékelését is. A prioritások értékelésének célja, hogy elősegítse a megfelelő térségi intézkedések és akciók meghatározását. 3.1 Fő közlekedési kihívások a térségben Pécs csatlakozik a magyar közlekedési tengelyhez, bár a nagy közúti és vasúti forgalom elkerüli a térséget, mivel annak közlekedési infrastruktúrája rosszul/kevéssé csatlakozik a nemzetközi hálózatokhoz (az M6-os autópálya még nem csatlakozik a horvátországi autópályákhoz és a vasúti közlekedésben Pécsnek csak egy vasúti mellékvágánya van a Budapest-Zágráb-Ljubljana fővonalon). Közúti áruszállítás Magyarországon Vasúti áruszállítás Magyarországon 2. ábra: Áruszállítás Magyarországon 17

Intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások

Intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások Intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások Nemzeti Közlekedési Napok Siófok, 2013. november 7. Dr.- habil. Lindenbach Ágnes egyetemi tanár, PTE PMMIK Az ITS fogalma Az intelligens közlekedési

Részletesebben

Intelligens közlekedési rendszer alkalmazásokkal a közlekedésbiztonság javításáért

Intelligens közlekedési rendszer alkalmazásokkal a közlekedésbiztonság javításáért Új évtized, új kihívások a közlekedésbiztonságban közúti közlekedésbiztonsági konferencia Intelligens közlekedési rendszer alkalmazásokkal a közlekedésbiztonság javításáért Szűcs Lajos elnök ITS Hungary

Részletesebben

Megoldások a tehergépjárműpihenők parkolóhely előrejelző rendszereire

Megoldások a tehergépjárműpihenők parkolóhely előrejelző rendszereire Megoldások a tehergépjárműpihenők parkolóhely előrejelző rendszereire Sándor Zsolt zsolt.sandor@mail.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi

Részletesebben

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10.

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10. A közlekedésfejlesztés országos céljai Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, 2015. szeptember 10. A hazai közlekedésfejlesztés három pillére Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

ÉS A KROKODIL. Dr. Almássy Kornél BKK Közút Zrt. 40. ÚTÜGYI NAPOK szeptember Szeged

ÉS A KROKODIL. Dr. Almássy Kornél BKK Közút Zrt. 40. ÚTÜGYI NAPOK szeptember Szeged 1 ÉS A KROKODIL Dr. Almássy Kornél BKK Közút Zrt. 40. ÚTÜGYI NAPOK 2015. szeptember15-16. Szeged Egy hüllő a fővárosi forgalomirányításban 2 2013-EU-50003-P? 40. ÚTÜGYI NAPOK 2015. szeptember15-16. Szeged

Részletesebben

INTELLIGENS KÖZLEKEDK

INTELLIGENS KÖZLEKEDK INTELLIGENS KÖZLEKEDK ZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEK SEK A FŐVÁROSBANF 10 év alatt az ITS alapoktól a működő szolgáltatásokig Rónai Gergely osztályvezető ITS Hungary 10 - jubileumi workshop - 2016. november 24.

Részletesebben

Közúti pályák (BMEKOEAA213)

Közúti pályák (BMEKOEAA213) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Közúti pályák (BMEKOEAA213) Közlekedéspolitika Dr. Juhász János egyetemi docens Közlekedéspolitika az Európai

Részletesebben

Intelligens közlekedési fejlesztések a fővárosban

Intelligens közlekedési fejlesztések a fővárosban Intelligens közlekedési fejlesztések a fővárosban Rónai Gergely osztályvezető XVI. Városi közlekedés aktuális kérdései - 2016. szeptember 8-9. Fővárosi ITS trendek ITS térnyerése a szakmai gondolkodásban

Részletesebben

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Szuppinger Péter REC 2013.05.08. Szentendre Integrált közlekedéstervezés és a kerékpározás Miért integrált? Cél: Miért kerékpározás, integrált? mint mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Tapasztalat:

Részletesebben

Tehergépjármű parkolás a hazai gyorsforgalmi úthálózaton Sándor Zsolt zsolt.sandor@mail.bme.hu

Tehergépjármű parkolás a hazai gyorsforgalmi úthálózaton Sándor Zsolt zsolt.sandor@mail.bme.hu Tehergépjármű parkolás a hazai gyorsforgalmi úthálózaton Sándor Zsolt zsolt.sandor@mail.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági

Részletesebben

ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton. Nagy Ádám Tomaschek Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt.

ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton. Nagy Ádám Tomaschek Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt. ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton Nagy Ádám Tomaschek Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt. Időutazás (2005.) MARABU Kiindulási helyzet - Heterogén, többnyire elöregedett, korszerűtlen eszközpark

Részletesebben

ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton

ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton Nagy Ádám forgalomszabályozási mérnök ÁAK Zrt. 2013.06.26. ITS alkalmazása a stratégiai célok elérése érdekében Közlekedésbiztonság növelése Forgalom

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

A jövő útjai - Intelligens közlekedési rendszerek az üzemeltetésben

A jövő útjai - Intelligens közlekedési rendszerek az üzemeltetésben A jövő útjai - Intelligens közlekedési rendszerek az üzemeltetésben Tomaschek Tamás Attila forgalomszabályozási csoportvezető 41. Útügyi Napok Balatonfüred, 2016. szeptember 21-22. A pálya elválaszthatatlan

Részletesebben

Az ITS európai térnyerése

Az ITS európai térnyerése Az ITS európai térnyerése - aktualitások 2012. május 17. Dr.- habil. Lindenbach Ágnes tanszékvezető egyetemi tanár, PTE PMMK Az ITS fogalma Az intelligens közlekedési rendszerek /szolgáltatások (ITS) információs

Részletesebben

ITS fejlesztések Pécs közösségi közlekedésében

ITS fejlesztések Pécs közösségi közlekedésében 1 Pécs, 2013. május 23. ITS fejlesztések Pécs közösségi közlekedésében 1 / Tartalom Az előadás során érintett témakörök: 1. Az ITS Master Plan szerepe a városoknál 2. BRT Bus Rapid Transit, közösségi közlekedés

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

Dr. Bói Loránd közlekedéstudományi üzletágvezető, ügyvezető általános helyettes, KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

Dr. Bói Loránd közlekedéstudományi üzletágvezető, ügyvezető általános helyettes, KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Dr. Bói Loránd közlekedéstudományi üzletágvezető, ügyvezető általános helyettes, KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Uniós finanszírozású ITS projektek a közösségi közlekedésben Új megoldások

Részletesebben

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt.

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. ITS fejlesztés Budapesten Rónai Gergely fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. A fővárosi ITS kezdetei Nemzeti Közlekedési Napok 2013 - ITS fejlesztés Budapesten 2 ITS fejlesztések szervezeti háttere Budapest

Részletesebben

EASYWAY ESG2: európai léptékű hálózati forgalmi menedzsment és ko-modalitás munkacsoport. ITS Hungary Egyesület Szakmai programja 2011.07.11.

EASYWAY ESG2: európai léptékű hálózati forgalmi menedzsment és ko-modalitás munkacsoport. ITS Hungary Egyesület Szakmai programja 2011.07.11. EASYWAY ESG2: európai léptékű hálózati forgalmi menedzsment és ko-modalitás munkacsoport Nagy Ádám forgalomszabályozási mérnök ITS Hungary Egyesület Szakmai programja 2011.07.11. Általános információk

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA ÉS INTELLIGENS KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE A FŐVÁROS KÖZÚTHÁLÓZATÁN

TÉRINFORMATIKA ÉS INTELLIGENS KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE A FŐVÁROS KÖZÚTHÁLÓZATÁN 1 TÉRINFORMATIKA ÉS INTELLIGENS KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE A FŐVÁROS KÖZÚTHÁLÓZATÁN Dr. Almássy Kornél BKK Közút Zrt. OKOS JÖVŐ KONFERENCIA / SMART FUTURE FORUM - GYŐR 2015. október 1-2. KARESZ

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság European Road Transport Research Advisory Council Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság Háttér EU-irányelvek: Barcelonai, Lisszaboni, Gothenburgi nyilatkozatok Európai Kutatási Tanácsadó

Részletesebben

ITS helyzetkép a szabályozás tükrében

ITS helyzetkép a szabályozás tükrében Szűcs Lajos elnök ITS Hungary Egyesület 40. Útügyi Napok Szeged 2015. Szeptember 15. 1. Az Európai Unió Parlamentje és Tanácsa 5 évvel ezelőtt kiadta a 40/2010/EK sz. irányelvét az Intelligens közlekedési

Részletesebben

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése 2012. szeptember 18. Berger András projektvezető Budapesti Közlekedési Központ FUTÁR projekt célok és eszközök Célok A közösségi

Részletesebben

A BKK jövőbeli az integrált közlekedésszervezést támogató térinformatikai tervei

A BKK jövőbeli az integrált közlekedésszervezést támogató térinformatikai tervei A BKK jövőbeli az integrált közlekedésszervezést támogató térinformatikai tervei Strausz György Gábor informatikai igazgató Budapesti Közlekedési Központ HUNAGI Konferencia 2012. március 21. Tartalom Új

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági célok és eredmények, egy hatékonyabb és korszerűbb ellenőrzési rendszer a közúti közlekedési szabályok megtartása érdekében

Közlekedésbiztonsági célok és eredmények, egy hatékonyabb és korszerűbb ellenőrzési rendszer a közúti közlekedési szabályok megtartása érdekében Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Közlekedésbiztonsági célok és eredmények, egy hatékonyabb és korszerűbb ellenőrzési rendszer a közúti közlekedési

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen március

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen március KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A 2014-2020 EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen 2017. március 22-23. 2014-20 IDŐSZAKRA VONATKOZÓ LEGFONTOSABB EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI

Részletesebben

A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon. Az EU városi közlekedéspolitikája ( Zöld Könyv 2007), összhang a hazai elképzelésekkel

A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon. Az EU városi közlekedéspolitikája ( Zöld Könyv 2007), összhang a hazai elképzelésekkel A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon Az EU városi közlekedéspolitikája ( Zöld Könyv 2007), összhang a hazai elképzelésekkel Kerényi László Sándor Ügyosztályvezető Budapest Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

egyetemi adjunktus, Ph.D.

egyetemi adjunktus, Ph.D. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszék TELEMATIKAI RENDSZEREK ALKALMAZÁSA A SZEMÉLYKÖZLEKEDÉSI IGÉNYEK MENEDZSELÉSÉBEN Dr. Csiszár Csaba egyetemi adjunktus,

Részletesebben

Hazai ITS stratégia az európai ITS Intézkedési Terv tükrében. ITS Hungary Egyesület 2009. december 3. Dr.- habil. Lindenbach Ágnes egyetemi tanár

Hazai ITS stratégia az európai ITS Intézkedési Terv tükrében. ITS Hungary Egyesület 2009. december 3. Dr.- habil. Lindenbach Ágnes egyetemi tanár Hazai ITS stratégia az európai ITS Intézkedési Terv tükrében ITS Hungary Egyesület 2009. december 3. Dr.- habil. Lindenbach Ágnes egyetemi tanár Az ITS stratégia szükségessége Az ITS rendszerek/szolgáltatások

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés dr. Pócza András főosztályvezető Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkárság Európai Uniós

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Smart transport smart city

Smart transport smart city Smart transport smart city dr. Horváth Balázs tanszékvezető, egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék 1 2015. december 9. Tanszéki értekezlet Előzmények 2 Előzmények A közlekedések

Részletesebben

Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén. Szombathely, 2013.09.19.

Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén. Szombathely, 2013.09.19. Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén Szombathely, 2013.09.19. A fejlesztési ügynökség tevékenységei Nyugat-dunántúli Operatív Program pályázatainak kezelése

Részletesebben

ATTAC: A"rac&ve Urban Public Transport for Accessible Ci&es Vonzó közösségi közlekedés az elérhető városokért

ATTAC: Arac&ve Urban Public Transport for Accessible Ci&es Vonzó közösségi közlekedés az elérhető városokért ATTAC: A"rac&ve Urban Public Transport for Accessible Ci&es Vonzó közösségi közlekedés az elérhető városokért 2011. Január 2013. december Az Európai Unió Délkelet- Európai Transznacionális EgyüMműködési

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE A SEE-ITS projekt röviden Partnerek A SEE-ITS egy több államot érintő projekt, amelynek célja az együttműködés, a harmonizáció és az átjárhatóság serkentése az elszigetelt délkelet-európai intelligens

Részletesebben

Közösségi közlekedésfejlesztési igények

Közösségi közlekedésfejlesztési igények Közlekedési Projekt Előkészítési Napok Visegrád, 2013. november 26. Közösségi közlekedésfejlesztési igények Kerényi László Sándor közlekedésstratégia szakterületi vezető BKK Budapesti Közlekedési Központ

Részletesebben

Sensor Technologies Kft. TrafficNET (közlekedés-információs rendszer)

Sensor Technologies Kft. TrafficNET (közlekedés-információs rendszer) TrafficNET (közlekedés-információs rendszer) 1 1. Projektcél A TrafficNet projekt célja olyan közlekedés-információs rendszer megvalósítása, amely Kecskeméten és vonzáskörzetében közlekedőket valósidejű

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi Célegyenesben a Bubi 1 Közlekedés Koordinációs Központ Kerékpáros Konferencia 2013. szeptember 19. A budapesti közbringa rendszer előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

Az EasyWayII projekt

Az EasyWayII projekt Az EasyWayII projekt fővárosi eredményei Varga Attila forgalomtechnikai igazgató BKK Közút Zrt. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ITS Hungary Egyesület EasyWay Workshop Az EWII projekt keretei Előkészítési

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSÜZEMI ÉS KÖZLEKEDÉSGAZDASÁGI TANSZÉK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSÜZEMI ÉS KÖZLEKEDÉSGAZDASÁGI TANSZÉK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSÜZEMI ÉS KÖZLEKEDÉSGAZDASÁGI TANSZÉK TDK TÉMAJAVASLATOK KÖZÚTI FORGALOMTECHNIKA ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG: 1. Kerékpáros forgalom útkereszteződésekben

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 24-I ÜLÉSÉRE NAGY CSABA ALPOLGÁRMESTER NAGY CSABA ALPOLGÁRMESTER

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 24-I ÜLÉSÉRE NAGY CSABA ALPOLGÁRMESTER NAGY CSABA ALPOLGÁRMESTER IKTATÓSZÁM: 02-2/54-29/2010 TÁRGY: DDOP-5.1.2/A PÁLYÁZAT KERE- TÉBEN KIDOLGOZANDÓ 5 DB KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSFEJ- LESZTÉSI PROJEKT KIVÁLASZ- TÁSA MELLÉKLET: 2 DB CD-N E LŐTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Hosszú távú helyi, agglomerációs és regionális szintű közösségi közlekedésfejlesztés Pécsett és vonzáskörzetében

Hosszú távú helyi, agglomerációs és regionális szintű közösségi közlekedésfejlesztés Pécsett és vonzáskörzetében DDOP-5.1.2/A-2009-0001 Hosszú távú helyi, agglomerációs és regionális szintű közösségi közlekedésfejlesztés Pécsett és vonzáskörzetében Megítélt támogatás: 66.606.765,-Ft Projekt neve: Hosszú távú helyi,

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

Regions for Intelligent Transport Solutions Network

Regions for Intelligent Transport Solutions Network Regions for Intelligent Transport Solutions Network This project is co-financed by the European Regional Development Fund and made possible by the INTERREG IVC programme Project Duration: 31.01.2012 31.12.2014

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

Olcsó, egészséges, környezetkímélő közlekedés. Mihálffy Krisztina. Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28-30.

Olcsó, egészséges, környezetkímélő közlekedés. Mihálffy Krisztina. Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28-30. Olcsó, egészséges, környezetkímélő közlekedés Mihálffy Krisztina Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28-30. KERÉKPÁR 2 Mit értünk kerékpározás alatt? Közlekedési eszköz Sporteszköz Kikapcsolódási forma

Részletesebben

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Közlekedésfejlesztés Magyarországon Aktualitások Balatonföldvár, 2012. május 15-17. Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Kerényi László Sándor főosztályvezető

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

XVI. A Városi közlekedés aktuális kérdései. Közlekedés infrastruktúra fejlesztés, városi megoldások Balatonfenyves, 2016.

XVI. A Városi közlekedés aktuális kérdései. Közlekedés infrastruktúra fejlesztés, városi megoldások Balatonfenyves, 2016. XVI. A Városi közlekedés aktuális kérdései Közlekedés infrastruktúra fejlesztés, városi megoldások Balatonfenyves, 2016. szeptember 8-9 Demeter Péter kereskedelmi igazgató Cégbemutató A New Line Technologies

Részletesebben

A kerékpározás szerepe a közlekedési tárca munkájában

A kerékpározás szerepe a közlekedési tárca munkájában A kerékpározás szerepe a közlekedési tárca munkájában Schváb Zoltán Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedési helyettes államtitkár Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap Közlekedésfejlesztési Koordinációs

Részletesebben

Együttműködési keretek Budapest közlekedésfejlesztésében. Dr. Denke Zsolt szakterületi vezető Budapesti Közlekedési Központ 2015. március 4.

Együttműködési keretek Budapest közlekedésfejlesztésében. Dr. Denke Zsolt szakterületi vezető Budapesti Közlekedési Központ 2015. március 4. Együttműködési keretek Budapest közlekedésfejlesztésében Dr. Denke Zsolt szakterületi vezető Budapesti Közlekedési Központ 2015. március 4. Balázs Mór Terv 2014-2030 2 A Balázs Mór Terv célrendszere Jövőkép:

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

A felelősség határai a tudásalapú társadalomban a közlekedés példáján. Palkovics László BME

A felelősség határai a tudásalapú társadalomban a közlekedés példáján. Palkovics László BME A felelősség határai a tudásalapú társadalomban a közlekedés példáján Palkovics László BME Az autonóm közúti közlekedési rendszerek (jármű + közlekedési környezet) fejlődésének indokai a humán vezető képességei

Részletesebben

Utazzunk a jövőbe. Debrecen, 2014. május 22

Utazzunk a jövőbe. Debrecen, 2014. május 22 Utazzunk a jövőbe Debrecen, 2014. május 22 5 trend, ami átalakítja a közlekedést 2 Tények és számok a közlekedés világából A közlekedési szektor több, mint 10 millió embert foglalkoztat 4,5%-a teljes alkalmazotti

Részletesebben

SITRAFFIC Scala városi forgalomirányító központ. Copyright Siemens Zrt. 2010. All rights reserved.

SITRAFFIC Scala városi forgalomirányító központ. Copyright Siemens Zrt. 2010. All rights reserved. SITRAFFIC Scala városi forgalomirányító központ A SITRAFFIC forgalomirányítási rendszer felépítése Közlekedés menedzsment szint SITRAFFIC Concert Városi / regionális közlekedés menedzsment Alrendszerek

Részletesebben

Dr. Bessenyei György Európai Beruházási Bank november.13. MTA KTB ünnepi tudományos ülése

Dr. Bessenyei György Európai Beruházási Bank november.13. MTA KTB ünnepi tudományos ülése Dr. Bessenyei György Európai Beruházási Bank 1 2013. november.13. MTA KTB ünnepi tudományos ülése 2 » Az európai lakosság több, mint 70%-a városi környezetben él, ezek az agglomerációk az Európai Unió

Részletesebben

ELŐKÉSZÜLETBEN A BALÁZS MÓR TERV

ELŐKÉSZÜLETBEN A BALÁZS MÓR TERV NEMZETKÖZI PROJEKTEK A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSBEN Széchenyi István Egyetem, Győr, 2014. március 27.- 28. ELŐKÉSZÜLETBEN A BALÁZS MÓR TERV Hajnal Tünde Kerényi László Sándor közlekedésstratégia Budapesti Közlekedési

Részletesebben

A DKV Zrt. tevékenységének bemutatása, új megoldások a közösségi közlekedésben jelen- jövő- mobilitás

A DKV Zrt. tevékenységének bemutatása, új megoldások a közösségi közlekedésben jelen- jövő- mobilitás A DKV Zrt. tevékenységének bemutatása, új megoldások a közösségi közlekedésben jelen- jövő- mobilitás 7. Nemzetközi Logisztikai Nap Debrecen, 2016.04.21. Előadó: Nagy Attila vezérigazgató Tartalom: 1.

Részletesebben

Az EGTC-k jövője. Esztergom, 2012. december 6.

Az EGTC-k jövője. Esztergom, 2012. december 6. Az EGTC-k jövője Esztergom, 2012. december 6. Az EGTC-k Európában Az EGTC-k Magyarországon Az EGTC-k jövőjével kapcsolatos kérdések 1. A jogi keretek változása 2. Finanszírozási kérdések 1. A jogi keretek

Részletesebben

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN Dr. Oláh Miklós irodavezető-helyettes Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Iroda Székesfehérvár, 2014. szeptember 16. 1. Szeged és a gyalogosközlekedés

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Intelligens közlekedési rendszerek ÁTTEKINTÉS, MŰKÖDÉS. Schuchmann Gábor

Intelligens közlekedési rendszerek ÁTTEKINTÉS, MŰKÖDÉS. Schuchmann Gábor Intelligens közlekedési rendszerek ÁTTEKINTÉS, MŰKÖDÉS ADATIGÉNY sávonkénti járműszám járműosztályok sebességek Környezeti körülmények szabályozási körülmények hálózati adottságok korábbi adatok (változás

Részletesebben

A közlekedés, mint az élhető városüzemeltetés pillére Vitézy Dávid

A közlekedés, mint az élhető városüzemeltetés pillére Vitézy Dávid A közlekedés, mint az élhető városüzemeltetés pillére Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ Analógia Kell egy mérnök a városnak! 2 Új szervezeti modell Jól strukturált, világos szerkezet

Részletesebben

Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása

Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása Berencsi Miklós osztályvezető KKK Budapest, 2014. december 2. A PROJEKT ALKOTÓELEMEI Tervezés KENYI Döntéselőkészítés EuroVelo 6 (Rajka-Bp.

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Országos közforgalmú közlekedésfejlesztési koncepció. Tasó László Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár

Országos közforgalmú közlekedésfejlesztési koncepció. Tasó László Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár Országos közforgalmú közlekedésfejlesztési koncepció Tasó László Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár 2 3 Szolgáltatási struktúra 2015.évi adatok alapján Menetrendi teljesítmény *Km/év+ Helyközi Szolgáltatók

Részletesebben

ÚTDÍJ ÉS TÖRVÉNY KONFERENCIA. A települési behajtási korlátozás és az útdíjtörvény

ÚTDÍJ ÉS TÖRVÉNY KONFERENCIA. A települési behajtási korlátozás és az útdíjtörvény ÚTDÍJ ÉS TÖRVÉNY KONFERENCIA A települési behajtási korlátozás és az útdíjtörvény Parking Kft. Előadó: Devecz Miklós 2011. Július 6. BEVEZETÉS Európai teherszállítási logisztika: a fenntartható mobilitás

Részletesebben

Digitális transzformáció és az okos városok lehetőségei. A Nemzeti Smart City Technológiai Platform

Digitális transzformáció és az okos városok lehetőségei. A Nemzeti Smart City Technológiai Platform Digitális transzformáció és az okos városok lehetőségei A Nemzeti Smart City Technológiai Platform Dr. Solymár Károly Balázs Infokommunikációért felelős helyettes államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12.

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. 1 A Bubi előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Közép Európa a sikerért SOL( Save Our Lives ) SOL Countries, Partners Austria

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

A kerékpározás jelene és jövője

A kerékpározás jelene és jövője A kerékpározás jelene és jövője Marasztó Zoltán Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Infrastruktúra Főosztály Közúti Osztály Halálos kimenetelű kerékpáros balesetek száma Ország Év Fő Ausztália 2009

Részletesebben

A PANNON VOLÁN ZRT. SZOLGÁLTATÁSI SZÍNVONALÁNAK FEJLESZTÉSE KOMPLEX KÖZLEKEDÉSINFORMATIKAI MEGOLDÁSOKKAL. Udvardi Péter

A PANNON VOLÁN ZRT. SZOLGÁLTATÁSI SZÍNVONALÁNAK FEJLESZTÉSE KOMPLEX KÖZLEKEDÉSINFORMATIKAI MEGOLDÁSOKKAL. Udvardi Péter A PANNON VOLÁN ZRT. SZOLGÁLTATÁSI SZÍNVONALÁNAK FEJLESZTÉSE KOMPLEX KÖZLEKEDÉSINFORMATIKAI MEGOLDÁSOKKAL Udvardi Péter DDOP-5.1.2/B-09-2009-0003 BEVEZETÉS Pályázati szakasz Rendszerkoncepció cél a szolgáltatási

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2014. szeptember 9. NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA, INTEGRÁLT

Részletesebben

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője 8. sz. napirendi pont Tájékoztató a 2007-2013. időszakban a KÖZOP támogatásból megvalósuló dél-dunántúli és nyugat-dunántúli úthálózat fejlesztésekről, a következő tervezési időszak ének helyzetéről. Szalóki

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 17-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 17-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

MÚLT, JELEN, JÖVŐ A NEMZETI MOBILFIZETÉSI ZRT. STRATÉGIÁJÁNAK BEMUTATÁSA

MÚLT, JELEN, JÖVŐ A NEMZETI MOBILFIZETÉSI ZRT. STRATÉGIÁJÁNAK BEMUTATÁSA MÚLT, JELEN, JÖVŐ A NEMZETI MOBILFIZETÉSI ZRT. STRATÉGIÁJÁNAK BEMUTATÁSA Veres Mihály vezérigazgató Nemzeti Közlekedési Napok, Siófok 2014. október 28.. A NEMZETI MOBILFIZETÉSI ZRT. Kik vagyunk? Állami

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ CATCH-MR Dissemination Workshop Budapest, 2011. május 9. Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ Kerényi László Sándor fıosztályvezetı Budapesti Közlekedési Központ Tartalom

Részletesebben

Statikus funkcionális (működési) modell (szervezetek csoportosítása, szervezeti felépítés, tevékenységi szerkezet)

Statikus funkcionális (működési) modell (szervezetek csoportosítása, szervezeti felépítés, tevékenységi szerkezet) Statikus funkcionális (működési) modell (szervezetek csoportosítása, szervezeti felépítés, tevékenységi szerkezet) Szervezeti felépítés Tevékenységi (funkció) szerkezet A rendszer adaptivitása funkcionális

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZEMPONTOK A VÁROSI MOBILITÁS TUDÁS ÉS INNOVÁCIÓS KÖZÖSSÉG KIALAKÍTÁSÁHOZ

VÁLLALKOZÓI SZEMPONTOK A VÁROSI MOBILITÁS TUDÁS ÉS INNOVÁCIÓS KÖZÖSSÉG KIALAKÍTÁSÁHOZ VÁLLALKOZÓI SZEMPONTOK A VÁROSI MOBILITÁS TUDÁS ÉS INNOVÁCIÓS KÖZÖSSÉG KIALAKÍTÁSÁHOZ ELŐADÓ EMŐRI GÁBOR tudományos ülése 1 AZ I-CELL KFT. BEMUTATÁSA tudományos ülése 2 EREDMÉNYEK ALAPÍTÁS 1998 1999: GPS/GSM

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

Egységes digitális hálózati modellre épülő alkalmazások lehetőségei a városi és regionális közlekedésben

Egységes digitális hálózati modellre épülő alkalmazások lehetőségei a városi és regionális közlekedésben Egységes digitális hálózati modellre épülő alkalmazások lehetőségei a városi és regionális közlekedésben Dr. habil. MONIGL János (FŐMTERV) szakfőmérnök, egyetemi magántanár Dr. BERKI Zsolt (FŐMTERV) modellezési

Részletesebben

Projekt általános bemutatása. Berencsi Miklós KKK

Projekt általános bemutatása. Berencsi Miklós KKK Projekt általános bemutatása Berencsi Miklós KKK Tartalom Előzmények Projekt adatai Projekt tartalma Megvalósítás - ütemezés ELŐZMÉNYEK Kerékpározás Növekvő népszerűség Hivatásforgalmi/közlekedési és turisztikai/szabadidős

Részletesebben

Alter Róbert Báró Csaba Sensor Technologies Kft

Alter Róbert Báró Csaba Sensor Technologies Kft Közúti forgalomelemzés kamerával e_traffic Alter Róbert Báró Csaba Sensor Technologies Kft Előadás témái Cégbemutató Videó analitikai eljárások Forgalomszámláló eszközök összehasonlítása e_traffic forgalomelemző

Részletesebben

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tevékenységének ismertetése PROJEKT BEMUTATÁSA

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tevékenységének ismertetése PROJEKT BEMUTATÁSA Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tevékenységének ismertetése PROJEKT BEMUTATÁSA 2012. január A projektet az Európai Bizottság / DG-MOVE támogatja Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs

Részletesebben

integrált területi beruházás tervezéséhez

integrált területi beruházás tervezéséhez HÁTTÉRANYAG integrált területi beruházás tervezéséhez Az alábbi ismertető segítséget kíván nyújtani az új kohéziós politika egyik innovatív eszközének, az integrált területi beruházásnak (ITB) (angolul

Részletesebben

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Tájékoztatás a 2014-2020 közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Shiraishi Renáta, Endrész Kinga Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály Európai Területi Együttműködési

Részletesebben

Budapesti Forgalomirányító Központ. Siemens Scala kliens. Összeállította: Csikós Alfréd

Budapesti Forgalomirányító Központ. Siemens Scala kliens. Összeállította: Csikós Alfréd Budapesti Forgalomirányító Központ Siemens Scala kliens Összeállította: Csikós Alfréd Budapesti Forgalomirányító Központ Siemens Scala Bevezetés Irányítási célok városban Forgalomtechnikai teljesítménymutatók

Részletesebben