Hazai ITS stratégia az európai ITS Intézkedési Terv tükrében. ITS Hungary Egyesület december 3. Dr.- habil. Lindenbach Ágnes egyetemi tanár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hazai ITS stratégia az európai ITS Intézkedési Terv tükrében. ITS Hungary Egyesület 2009. december 3. Dr.- habil. Lindenbach Ágnes egyetemi tanár"

Átírás

1 Hazai ITS stratégia az európai ITS Intézkedési Terv tükrében ITS Hungary Egyesület december 3. Dr.- habil. Lindenbach Ágnes egyetemi tanár

2 Az ITS stratégia szükségessége Az ITS rendszerek/szolgáltatások fejlesztési irányainak, prioritásainak rögzítése/megfogalmazása szükséges a közlekedés-politikai célok eléréséhez. Az ITS stratégia prioritásainak meghatározása a hazai helyzet, a fejlődés várható tendenciái és a stratégiai jellegű dokumentumok figyelembevételével történik. A prioritások meghatározása mellett feladatmeghatározás: műszaki és nem műszaki jellegű feladatok rögzítése. Közúti közlekedéshez kapcsolódó stratégia a minden egyes közlekedési ágazatot magába foglaló stratégia részeként kapcsolódási pontokkal kell rendelkezzen a többi alágazat irányába.

3 Az ITS rendszerek fejlődését meghatározó tendenciák A közlekedés globalizációja elkerülhetetlen Európában, az új EU országok csatlakozása felgyorsítja ezt a folyamatot. Európai és regionális együttműködés felerősödése (MIP I-II; euró-regionális projektek: CONNECT; EasyWay indítása). Közlekedésbiztonság szerepének felerősödése: esafety kezdeményezés (EU közlemények, ajánlások, ecall MoU).

4 ITS rendszerek fejlődésének irányai Általánossá válnak a mindenki számára, minden időben, mindenhol rendelkezésre álló információs szolgáltatások. A felhasználók köre kibővül a közösségi közlekedést használókra, egyéb úthasználókra is. A lehetséges műszaki megoldások széleskörű intelligens közlekedési szolgáltatásokat tesznek lehetővé. Az ITS rendszerek/szolgáltatások alkalmazása terén megnő az igény a Public Private Partnership (PPP) iránt. A rendszerintegráció szerepe felerősödik.

5 Stratégiai jellegű EU dokumentumok White Paper: Európai Közlekedéspolitika 2010-ig: itt az idő dönteni (2001. szeptember), Keep Europe moving sustainable mobility for our continent, mid-term review (2006. június), Freight Transport Logistics Action Plan (2007. október), Intézkedési Terv az ITS rendszerek európai alkalmazásához (2008. december), Keret-rendszer meghatározására az intelligens közlekedési rendszereknek közúti közlekedés területén, és a más közlekedési alágazatokkal való kapcsolódásuk vonatkozásában történő alkalmazásához az Európai Parlament és a Tanács Direktívája (2008. december).

6 ITS Action Plan - megvalósítási stratégia A fenntartható közlekedés biztosításának feladatai: A rendelkezésre álló kapacitások optimális kihasználása, a torlódások csökkentése. A közlekedésbiztonság, a szállítás biztonságának növelése. A káros környezeti hatások csökkentése, hatékonyabb energiafelhasználás elérése.

7 Az ITS lehetőségei Torlódások csökkentése 5-15%-kal (dinamikus forgalmi menedzsment, útvonalajánlás, navigáció, EFC stb.). A halálos kimenetelű, és a súlyos kimenetelű balesetek számának 5-15%-os csökkentése (ESC, intelligens jármű funkciók stb.) %-os CO 2 kibocsátás csökkentés (intermodalitás, EFC stb.).

8 ITS Action Plan - megvalósítási stratégia Kiemelt jelentőségű területek: Közúti és forgalmi adatok optimalizált használata. TERN hálózat forgalmi menedzsmentje. Közlekedésbiztonság és az áruszállítás biztonsága. Járművön belüli alkalmazások integrálása az ITS rendszerekbe. Adatbiztonság, személyes adatok védelme. Európai szintű együttműködés és koordináció az ITS rendszerek területén. Részletes feladatok rögzítése között minden egyes területre

9 ITS Direktíva Az európai ITS alkalmazások keretét adja meg a következő évekre vonatkoztatva. Meghatározza az EU tagországok feladatait. Az ITS alkalmazásokat specifikálja, és kötelezően bevezetendő szolgáltatásokat határoz meg: európai multimodális valós idejű információs szolgáltatások, közlekedésbiztonságot érintő ún. minimális szolgáltatások, ecall európai egységes vészhívó. Jelentési kötelezettséget ír elő a megvalósítás előrehaladására vonatkozóan (Tagországoknak az EU Bizottság felé, Bizottságnak a Parlament felé).

10 Stratégiai jellegű hazai dokumentumok Magyar közlekedéspolitika c. dokumentum, GKM, Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS) c. dokumentum, IHM, II. Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programja: között ; ITS széleskörű alkalmazása kiemelten kezelendő irány a KözOP-ban. Egységes közlekedésfejlesztési stratégia Zöld könyv : vitaanyag; Fehér könyv : stratégiai dokumentum; Alágazati stratégiák.

11 Egységes közlekedésfejlesztési stratégia A GKM új dokumentuma a 2020-ig tartó infrastrukturális fejlesztések keretét adja. A Fehér Könyv harmonizált stratégiát ad a személyközlekedés, az áruszállítás és a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére, horizontális hatásokat is meghatározva. A dokumentum része az egységes közlekedésfejlesztési stratégia célkitűzéseit megvalósító al-ágazati fejlesztések.

12 Egységes közlekedésfejlesztési stratégia A horizontális hatásoknak nevezett, általánosan érvényesítendő célok kiemelése: közlekedésbiztonság javítása, környezetterhelés csökkentése, a közlekedés energiahatékonyságának javítása, a korszerű IT megoldások alkalmazása. Az intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások a közlekedéspolitika részét képezik!

13 Az ITS rendszerek és szolgáltatások prioritással rendelkező területei ITS alkalmazása a modern útüzemeltetésben forgalmi menedzsment. Az autópálya-hálózat forgalomszabályozó- és információs rendszerei. Forgalomirányító központok. Multi-modális közlekedési információk: valós idejű információs rendszerek. Elektronikus útdíjgyűjtés. Az egységes személyközlekedési elektronikus fizetési rendszer (e-ticketing). Teherszállítás/logisztika ITS alkalmazásai. Közlekedésbiztonságot támogató esafety rendszerek (ecall).

14 ITS alkalmazások a modern útüzemeltetésben forgalmi menedzsment Jelentősége A modern útüzemeltetés egyik kiemelt területe a forgalomlefolyás szabályozása, a járművezetők folyamatos informálása. A valósidejű forgalmi menedzsment célja, a mobilitás biztosítása az aktuális forgalmi igény és a meglévő forgalmi kínálat befolyásolásával, összehangolt intézkedéscsomag segítségével. Határon átnyúló együttműködés: üzemeltetési határon át (autópálya Budapest; autópálya főútvonalak), ill. országhatáron átnyúlóan (Duna korridor: magyarosztrák-szlovák együttműködés).

15 Kapcsolódó feladatok Az útmeteorológiai információs rendszer és a forgalmi információs rendszer további kiterjesztése; a gyűjtött adatok, feldolgozott információk felhasználása más információs rendszerekben, az úthasználók részére az információk rendelkezésre bocsátása, hozzáférés más rendszerszolgáltatók részére. A forgalmi menedzsment tervek/intézkedések minőségi továbbfejlesztése és térbeli kiterjesztése az autópálya-hálózaton; az autópálya hálózat forgalomszabályozó rendszereinek összekapcsolása a budapesti forgalomirányító központtal. A Duna-korridor közös forgalmi menedzsment tervének közös elkészítése és üzemeltetése.

16 Jelentősége Az autópálya-hálózat forgalomszabályozóés információs rendszerei Forgalmi menedzsment eszköztárában a VJT-t felhasználó forgalomszabályozó- és információs rendszerek a legjelentősebbek. A White Paper szerint az európai szinten összehangolt forgalomirányítási intézkedések a forgalmi körülmények általános javulását eredményezhetik. A jövőben a VJT-t felhasználó integrált forgalomszabályozó- és információs rendszereknek kell az autópálya forgalomszabályozás alapját képezniük.

17 Kapcsolódó feladatok A meglévő forgalomszabályozási- és információs rendszerek minőségi továbbfejlesztése, illetve térbeli kiterjesztése az autópálya-hálózaton. A hálózat kritikus szakaszain (fővárosi bevezetőszakaszok) érzékelők telepítése (videokamerás megfigyelés) a rendkívüli forgalmi helyzetek azonnali érzékelésére. A forgalomszabályozó- és információs rendszerekre alkalmazási kritériumok (forgalmi terhelés, baleseti helyzet) figyelembevételével prioritási lista készítése a hosszú távú fejlesztési/beruházási tervekhez.

18 Jelentősége Forgalomirányító központok A forgalmi információs központok (TIC Traffic Information Centre) és a forgalomirányító központok (TCC Traffic Control Centre) magas színvonalú működése a forgalmi menedzsment intézkedések, valós idejű információs szolgáltatások alapja. Autópálya forgalomirányító/forgalmi információs (fő)központ az üzemeltetési határokon átnyúló, más központokkal való együttműködést, illetve a hatékony forgalmi menedzsmentet teszi lehetővé. Határon átnyúló együttműködés: üzemeltetési határon, infrastruktúrák közötti határon és valóságos országhatáron keresztül.

19 Kapcsolódó feladatok A meglévő forgalomirányító központok/ forgalmi információs központok átfogó elemzése. A hazai TIC/TCC hálózat lehetséges központjainak meghatározása. Az ÁAK zrt. forgalomszabályozó központjának migrációja, fejlesztése (követelmények meghatározása, szolgáltatások koncepciója). Követelmények meghatározása a központok különböző funkcióihoz (adatgyűjtés, -tárolás, -csere stb.). Központok közötti együttműködés (szolgáltatások koncepciója, PPP együttműködés, üzleti modellek, marketing modellek).

20 Multimodális közlekedési információk: Jelentősége valós idejű információs rendszerek Az utazás előtti és utazás alatti szolgáltatások azonos jellegű információkat használnak, gyakran azonos technológián keresztül jutnak el a járművezetőkhöz: utazási információs szolgáltatások szerint kezelhetők. A felhasználók/közlekedők számára intermodális, személyre szabott információk, minden helyen, időben. Alapfeltétel: átfogó multimodális adatbázis rendelkezésre állása, ill. a szükséges információk továbbítása/cseréje ( PPP szerepe).

21 Kapcsolódó feladatok Az úthálózatra vonatkozó statikus adatbázisok kiegészítése aktuális mérési adatokkal, on-line információkkal. A kibővített adatbázis segítségével az útvonalajánlásoknál az aktuális forgalmi viszonyok figyelembevétele. Kapcsolódó feladatnak tekinthető az együttműködés a mérési adatok rendelkezésre bocsátására és az információk aktualizálására az adatbázisok tulajdonosaival.

22 Jelentősége Elektronikus útdíjgyűjtés A közúti infrastruktúra finanszírozásához a költségvetés forrásain kívül egyéb pénzügyi eszközök is szükségesek. A gazdasági célokon kívül ökológiai célok is elérhetők, így megfontolandó a forgalom okozta externális költségek alapján a használatfüggő költséghozzájárulás. Új rendszer kialakításakor figyelembe veendő a évi 2004/52/EK sz., a Közösségen belüli elektronikus útdíjgyűjtő rendszerek átjárhatóságáról szóló interoperabilitási irányelv. A díjpolitika állami hatáskör, de szükséges az EU vonatkozó elveit, szabályozását is figyelembe venni.

23 Kapcsolódó feladatok A jövőben a hazai autópálya-hálózaton jelenleg alkalmazott rendszerek mellett, majd később azt felváltva létezhetnek az elektronikus útdíjgyűjtő rendszerek. Szükséges az útdíj-szintekre, az érintett útszakaszokra és gépjármű-kategóriákra, a díjszint-kategóriák közötti differenciálására vonatkozó díjpolitikai döntések meghozatala és a stratégiai díjpolitikai elvek kialakítása. A rendszer bevezetése ütemezésének meghatározása. A rendszer üzleti-kereskedelmi modelljének elemzése, elfogadása. A díjpolitikai elvek értelmében részletes gazdasági, környezeti és társadalmi hatáselemzés elvégzése; és a szükséges jogszabályi háttér kialakítása.

24 Az egységes személyközlekedési elektronikus fizetési rendszer (e-ticketing) Jelentősége A Fehér könyv feladatként fogalmazza meg az integrált, egységes jegyrendszer kialakítását a személyközlekedési rendszerekben, a tarifapolitika átláthatóságának biztosítása céljából. Az EKSF külön pontban foglalja össze az elektronikus közlekedési és jegy- és bérletrendszer témakörét. Az érintett intézmények és vállalatok által aláírt szándéknyilatkozat előmozdítja az országosan egységes elven működő közlekedési kártyarendszer bevezetését.

25 Kapcsolódó feladatok Az ELEKTRA keretrendszer működéséhez szükséges központi irányítást igénylő döntések elfogadtatása. A kapcsolódó törvények módosítási igényeinek rendezése (pl. kedvezmények, informatikai rendszer védelme). A rendszer üzleti-kereskedelmi-pénzügyi modelljének elfogadása; az Országos Közlekedési Kártyaközpont létrehozása, az elszámoláshoz szükséges interfészek kidolgozása stb. Az elektronikus jegyrendszer továbbfejlesztési lehetősége lehet a további integráció.

26 Jelentősége Teherszállítás / logisztika ITS alkalmazásai Az EU Áruszállítási logisztikai intézkedési terve azonosította az e-áruszállítási (e-freight) és az intelligens közlekedési rendszerek beavatkozási területeit. Az EKFS az áruszállítás területén a logisztikai szolgáltatások javításának költség-hatékony módszereként jelölik meg az intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások alkalmazását. A évekre vonatkozó Magyar logisztikai stratégia (MLS) tervezete célja, hogy 2013-ra Magyarország a régió egyik logisztikai szolgáltató központja és ún. cargo hub -ja legyen.

27 Kapcsolódó feladatok A hazai közúti teherszállítási ITS alkalmazási terület jövőbeli fejlődését meghatározó kiemelt két célterület a jármű- és küldeménymenedzsment, valamint az e- áruszállítási lánc. A feladatoknál szükség van a köz- (szakminisztériumok, hatóságok) és az érintett magán-szektor (szállítási és logisztikai szolgáltatók, szakmai szervezetek) együttműködésére. A közszféra feladatai a szabványosítási-szabályozási, illetve a korszerű megoldásokat előmozdító támogatási keretrendszer kialakításában elsődlegesek.

28 A közlekedésbiztonságot támogató esafety rendszerek Jelentősége Az esafety kezdeményezés célja a TERN-hálózat balesetei számának csökkentése korszerű információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával (potenciál: 25 %). esafety önálló jármű-rendszerek prioritásai: ESP, holttér monitoring, alkalmazkodó fényszóró, akadályra figyelmeztető rendszer, sáv-elhagyásra figyelmeztető rendszer (esafety Fórum). esafety külső infrastruktúrán alapuló rendszerek prioritásai: ecall, RTTI, dinamikus forgalmi menedzsment (VJT), helyi veszélyre figyelmeztető rendszer, kibővített mozgó járműadatok, speed alert.

29 Kapcsolódó feladatok Az esafety rendszerek közül számunkra elsősorban külső infrastruktúrán alapuló rendszerek megvalósítása szerepel prioritásként. A kedvező hatásuk miatt az RTTI (valós idejű közlekedési és forgalmi információk), dinamikus forgalmi menedzsment és a helyi veszélyre figyelmeztető rendszerek jelentősek. A hazai tevékenységeket jelenleg a CONNECT, a jövőben pedig az EasyWay projekt integrálja. Külön kezelendő az ecall integrált segélyhívó szolgáltatás, amelyre vonatkozó európai MoU aláírása magyar részről még nem történt meg.

30 Összefoglalás Az EU Bizottság Intézkedési Terve szerint az ITS megoldások egyértelmű előnyökkel és hozzáadott értékekkel rendelkeznek a közlekedés fenntarthatóságára, hatékonyságára, biztonságára nézve, hozzájárulnak az EU célkitűzéseinek megvalósításához a belső piac és a versenyképesség területén. Az új EU dokumentum a következő évek ITS alkalmazásának/fejlesztésének a keretét biztosítja harmonizált, határon átnyúló, interoperábilis ITS megoldásokkal. Az Intézkedési Terv keretet biztosít az EU Bizottság által támogatott közös európai EasyWay projektnek a közötti időszakban.

31 Köszönöm figyelmüket! Dr.-habil Lindenbach Ágnes egyetemi tanár PTE, PMMK

Stratégia az Intelligens

Stratégia az Intelligens Stratégia az Intelligens Közlekedési Rendszerek és Szolgáltatások Hazai Fejlesztéséhez VITAANYAG Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Budapest, 2009. január A vitaanyag hátteréül szolgáló

Részletesebben

Magyarország jelentése

Magyarország jelentése NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Magyarország jelentése az elkövetkezendő ötéves időszakra szóló nemzeti ITS-intézkedésekről, a 2010/40. sz. ITS Direktíva 17. cikk (2) bekezdés előírásának megfelelően,

Részletesebben

TELEMATIKA ÉS KÖZLEKEDÉS- BIZTONSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA

TELEMATIKA ÉS KÖZLEKEDÉS- BIZTONSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA TELEMATIKA ÉS KÖZLEKEDÉS- BIZTONSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA - Budapest, 2000. december - 2 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET RT. Témaszám: 211-065-1-0/2.3. (Megrendelőnél: 1/2000/2.3.) TELEMATIKA ÉS KÖZLEKEDÉS-

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Európai Motorkerékpárosok Fórumá -hoz kapcsolódó hazai szakmai rendezvényről (Budapest, 2014. március 5.)

ÖSSZEFOGLALÓ. Európai Motorkerékpárosok Fórumá -hoz kapcsolódó hazai szakmai rendezvényről (Budapest, 2014. március 5.) ÖSSZEFOGLALÓ az Európai Motorkerékpárosok Fórumá -hoz kapcsolódó hazai szakmai rendezvényről (Budapest, 2014. március 5.) Összeállította: Dr. Lindenbach Ágnes egyetemi tanár, intézetigazgató, PTE, PMMIK

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Fejlesztési eszközök elemzése 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM VEZETŐ: NEMZETI KÖZLEKEDÉSI

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Stratégiai Környezeti Vizsgálat (Jelen dokumentáció az NKS társadalmi megvitatásra került verziójára (2013. október) készült, továbbá tartalmazza a társadalmi egyeztetés

Részletesebben

UTAZÁSI INFORMÁCIÓS (ELŐREJELZÉS ÉS VALÓS IDEJŰ SZOLGÁLTATÁSOK INFORMÁCIÓ-SZOLGÁLTATÁS)

UTAZÁSI INFORMÁCIÓS (ELŐREJELZÉS ÉS VALÓS IDEJŰ SZOLGÁLTATÁSOK INFORMÁCIÓ-SZOLGÁLTATÁS) UTAZÁSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (ELŐREJELZÉS ÉS VALÓS IDEJŰ INFORMÁCIÓ-SZOLGÁLTATÁS) Alkalmazási Útmutatók TIS DG02 01-02-00 változat 2012. január Koordinátor: Jan Bembennek 1 A szolgáltatás rövid áttekintése

Részletesebben

Fehér könyv Egy Egységes Európai Közlekedési Térség útiterve Úton egy versenyképes és erőforrás hatékony közlekedési rendszer felé

Fehér könyv Egy Egységes Európai Közlekedési Térség útiterve Úton egy versenyképes és erőforrás hatékony közlekedési rendszer felé Fehér könyv Egy Egységes Európai Közlekedési Térség útiterve Úton egy versenyképes és erőforrás hatékony közlekedési rendszer felé A 2011-2020-as EU közlekedéspolitikai fehér könyv csomag 1 az alábbi dokumentumokat

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A Városi Környezet Tematikus Stratégia előkészítő anyaga

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A Városi Környezet Tematikus Stratégia előkészítő anyaga EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2004. február 2. COM(2004)60 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 347/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 347/2013/EU RENDELETE 2013.4.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 115/39 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 347/2013/EU RENDELETE (2013. április 17.) a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról

Részletesebben

A dunai hajózás biztonságáért

A dunai hajózás biztonságáért A dunai hajózás biztonságáért A folyami információs szolgáltatások olyan harmonizált információs szolgáltatások, amelyek a belvízi hajózás forgalom- és közlekedésirányítását támogatják, beleértve ha technikailag

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Menedzsment eszközök vizsgálata 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM VEZETŐ: NEMZETI KÖZLEKEDÉSI

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP) 2014-2020

KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP) 2014-2020 KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP) 2014-2020 2.6 verzió 2014-2020 2014. június 7. CCI Cím Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program Verzió 2.5 Első

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban. című,

Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban. című, Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban című, az ÁROP-1.1.19-2012-2012-0009 azonosító számú projekt keretein belül megvalósult Zöld könyv az infokommunikációs szektor

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP) 2014-2020

KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP) 2014-2020 KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP) 2014-2020 2.6verzió 2014-2020 Tervezet 2014. június7. CCI Cím Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program Verzió

Részletesebben

STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK

STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK MODERN ÜZLETI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSÁT ÉS ERŐSÍTÉSÉT CÉLZÓ BEAVATKOZÁSAIHOZ Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3

Részletesebben

INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP)

INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP) INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP) 2014-2020 2014. november 7. CCI Cím Verzió 4.35 Első év 2014 Utolsó év 2023 2014HU16M1OP003 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. Támogathatóság

Részletesebben

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 L O G I S Z T I K A Á G A Z AT S Z A K P O L I T I K A I S T R AT É G I A ( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 1 TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2 BEVEZETÉS... 13 2.1 A stratégiakészítés célja

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M0OP001 Cím Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Verzió 1.6 Első év 2014 Utolsó év 2020

Részletesebben

Szeptemberi számunkat a közlekedésinformatikának

Szeptemberi számunkat a közlekedésinformatikának Infokommunikáció a közlekedésben egyori@tmit.bem.hu heszberger@tmit.bme.hu Szeptemberi számunkat a közlekedésinformatikának szenteltük. A nyári hónapokban szerzett közlekedési tapasztalatokkal a hátunk

Részletesebben

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Európai Duna Régió Stratégia EDRS Prioritás

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Európai Duna Régió Stratégia EDRS Prioritás Európai Duna Régió Stratégia EDRS Prioritás A program megnevezése A program előzményei, indokoltsága, célja II. Fenntartható gazdaságfejlesztés 3. Környezetbarát közlekedés a Duna régióban A Duna régió

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA ZÖLD KÖNYV. TEN-T: Szakpolitikai felülvizsgálat

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA ZÖLD KÖNYV. TEN-T: Szakpolitikai felülvizsgálat HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 4.2.2009 COM(2009) 44 végleges ZÖLD KÖNYV TEN-T: Szakpolitikai felülvizsgálat EGY MEGFELELŐBB MÓDON INTEGRÁLT ÉS A KÖZÖS KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁT SZOLGÁLÓ

Részletesebben

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata A környezeti jelentés egyeztetési változata Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Készítette: Terra Studio Kft. 2013. október 1

Részletesebben

Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.-nél. II kötet. Műszaki dokumentáció

Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.-nél. II kötet. Műszaki dokumentáció Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt.-nél II kötet Műszaki dokumentáció Tartalomjegyzék 1 A projekt áttekintése... 6 1.1 A beruházás célja... 6 1.2 A társaság beruházással szembeni

Részletesebben

INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP)

INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP) INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT VERZIÓ 2014-2020 A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS A MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZSÉRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

Részletesebben

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében Pápa város e-önkormányzati stratégiája Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében 2005. április 18. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.1. BUDAPEST ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ FŐVÁROSAINAK FŐBB JELLEMZŐI 2010.... 248 13.2. EGYES EURÓPAI NAGYVÁROSOK FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAINAK ELEMZÉSE... 248 13.3. NAGYVÁROSOK

Részletesebben