E L Ő T E R J E S Z T É S. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető. polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető. polgármester"

Átírás

1 8739-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének december 14-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálata, egységes szerkezetbe foglalása Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület Bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Melléklet: - Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1.

2 Kerekegyháza Város Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestülete december 14-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálata, egységes szerkezetbe foglalása Tisztelt Képviselő-testület! A helyi adórendeletet a következő adóévet megelőző, a tárgyév december 15. napjáig a Képviselő-testületnek felül kell vizsgálnia, és legkésőbb eddig az időpontig módosíthatja az adó mértékét. Kerekegyháza Város Önkormányzata az alábbi adónemekről alkotott rendeletet: (1)magánszemélyek kommunális adója, (2)helyi iparűzési adó, (3)Idegenforgalmi adó, A törvényi szabályozás szerint az önkormányzat adó megállapítási joga arra terjed ki, hogy az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan a törvényben meghatározott felső határokra, illetve évtől a Helyi adókról szóló évi C. törvény /Htv./ 6..c) pontja szerint meghatározott fogyasztói árszínvonal változással növelt összegig terjedően megállapítsa évi törvény 6..c) c) az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan - az e törvényben meghatározott felső határokra, illetőleg a 16. a) pontjában, a 22. a) pontjában, a 26. -ában, a 29. -ának (1) bekezdésében, a 33. -ának a) pontjában meghatározott felső határoknak évre a KSH által évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árszínvonalváltozással, évtől pedig a évre és az adóévet megelőző második évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával növelt összegére (a felső határ és a felső határ növelt összege együtt: adómaximum) figyelemmel - megállapítsa, Változás, hogy a évi CLVI. törvény, ami az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szól, a ában kimondja, hogy a magánszemélyek kommunális adójának felső határa Ft. Magánszemélyek kommunális adója: Településünkön 2011.évben az adó évi mértéke: bel-, illetve külterületen elhelyezkedő építmény, illetőleg lakásbérleti jog esetén Ft. telek esetén Ft. A táblázatban Ft-os adómérték emelésenként, illetve csökkenéseként a várható bevételeket mutatom be.

3 A B C D E Adó mértéke Építmény Telek (építmény/2) Kedvezmény, méltányosság ft/ingatlan 2450 db 170 db 180 Összesen Ft B+C-D Mindezek értelmében évben nem javasolok emelést. Így a 2011-ben alkalmazott adótételek megtartását javasolom évben is. Ennek megfelelően ,- Ft a bel-, illetve külterületen elhelyezkedő építmény, illetőleg lakásbérleti jog esetén, és az építési telkekre 7 000,- Ft az adó mértéke. Helyi iparűzési adó: Alap Adómérték Összesen e Ft 2,0% e Ft évben az iparűzési adó mértéke az adóalap 2,0 %-a. A Htv. szerint az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértékének felső határa évben szintén az adóalap 2,0 %-a. A polgármesteri programban meghatározottak szerint adócsökkentésre előreláthatólag évtől kerülhet sor, mivel helyi iparűzési adóbevételeinknél az adó mértékének csökkentése csak a bevételek várható emelkedésével párhuzamosan lehetséges, az ipari park értékesítésével, vállalkozások számának bővülésével párhuzamosan számíthatunk növekedésre. A nehéz helyzetbe került vállalkozások esetén továbbra is próbáljuk azt a gyakorlatot alkalmazni, hogy a részletfizetést engedélyezzük, az ügyintézési határidők pontos betartása mellett. Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó: évben az adó mértéke 400 Ft/fő/éj. A korábbi évekhez viszonyítva évben is kevesebb idegen forgalmi adóbevételünk keletkezett, alig haladja meg a 2 M Ft-ot. Összesen 8 idegenforgalmi tevékenységet folytató adózó egy jelentősebb illetve hét kisebb forgalmú kötelezett a fizetésére évi tervezett idegenforgalmi adóbevételünk Ft (korábbi években Ft körül mozgott), tényleges bevételünk október 31-ig Ft, így évre így csak Ft normatív támogatást igényeltünk (mértéke 1,5 Ft minden beszedett Ft után) ezen a jogcímen. Annak ellenére, hogy jelenlegi gazdasági helyzetben nem javaslom sem a lakosság, sem a vállalkozások terheit növelni, a jelenleg hatályos helyi adórendeleteinket december 31.-vel való hatályon kívül helyezését támogatom, és helyette a jelen előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezet elfogadását javaslom január 1.-től érvénybe léptetni az alábbiakra tekintettel: A jogalkotásról szóló évi CXXX törvény és a jogszabályok előkészítésében való

4 társadalmi részvételről szóló évi CXXXI. törvény, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009..(XII.14.) IRM rendelt figyelembevételével a bevezetett helyi adókról szóló rendeleteink felülvizsgálatra szorultak. Az önkormányzati rendeletben csak azokat a rendelkezéseket szerepeltetjük, amelyek a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltaktól eltér, az adómértékét pedig önkormányzatunk nevesíti. A rendelet-tervezet részletes indoklása: Az I. Fejezet 1. a helyi iparűzési adó hatálya alá eső adókötelezettséget határozza meg, 2. nevesíti az adó alanyát, (a vállalkozó) 3. meghatározza az állandó jelleggel és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő adó mértékét, A II. Fejezet 4. az idegenforgalmi adó fizetésére kötelezettek körét nevesíti, 5. adómentesség eseteit határozza meg, önkormányzatunk a helyi adókról szóló törvényben meghatározott mentességeken túl a 70. életévét betöltött személyek részére biztosít kedvezményt, 6. az adó alapját nevesíti, 7. az adó mértékét állapítja meg, A III. Fejezet 8. a magánszemélyek kommunális adójának alanyát szabályozza, 9. a személyi adómentesség esetét határozza meg, bemutatva a jövedelem számítás módját, bejelentési útját, 10. a méltányosságból történő adómérséklés korlátját szabályozza, meghatározva annak feltételeit, 11. a bel- és külterületi építmények után fizetendő, valamint a belterületi telkek után fizetendő adómértékét állapítja meg, a hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza, január 1. napjától lép hatályba a rendelet, ezzel együtt a korábbi adórendeleteink hatályukat vesztik ok esetében az alkalmazandó jogszabályokat mutatja be. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg a helyi adók felülvizsgálatára tett előterjesztésemet és támogassa azon javaslatomat, hogy az adómértékek ne emelkedjenek évben sem. Kerekegyháza, december 7. Dr. Kelemen Márk polgármester

5 Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. (....) számú önkormányzati rendelete a helyi adókról Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk a) és h) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés d) pontjában és a 16. (1) bekezdésében, a helyi adókról szóló évi C. törvény 1. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény ában foglalt felhatalmazás alapján e rendelet 9. (3) bekezdésében szabályozottak esetében a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 31. (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: I. FEJEZET HELYI IPARŰZÉSI ADÓ 1.Adókötelezettség, az adó alanya 1. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység ( továbbiakban: iparűzési tevékenység) 2. Az adó alanya a vállalkozó. 2. Az adó mértéke 3. (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a. (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: a) a helyi adókról szóló évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 37. (2) bekezdés a.) pontja szerinti tevékenység végzés után naptári naponként 5000 Ft, b) a Htv. 37. (2) bekezdés b.) pontja szerinti tevékenység végzés után naptári naponként 1000 Ft.

6 II. FEJEZET IDEGENFORGALMI ADÓ 3. Adókötelezettség, az adó alanya 4. Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Kerekegyháza illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.. 4. Adómentesség 5. A Htv án felül mentes az adó alól a 70. életévét betöltött magánszemély. 5. Az adó alapja és mértéke 6. Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 7. Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400 Ft. III. FEJEZET MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJA 6.Adókötelezettség, az adó alanya 8. Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén a Htv. 24. szerinti tulajdon joggal, vagyoni értékű joggal, illetve bérleti joggal rendelkezik. 7. Adómentesség, adómérséklés, adóelengedés 9. (1)Személyi adómentességet élvez a lakás céljára szolgáló építményben állandó lakcímbejelentéssel tartózkodó tulajdonos, haszonélvező vagy bérlő abban az esetben, ha a lakásban állandó lakcímbejelentéssel tartózkodó közeli hozzátartozók között az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az önjogú öregségi nyugdíj mindenkori minimális összegének 100%-át, egyedülálló esetén 160%-át. (2) Az egy főre jutó havi jövedelem kiszámításánál adómentes jövedelemnek minősülnek a személyi jövedelemadóról szóló évi törvény 1. számú melléklet 1.3. pontjában nevesített ellátások. (3) Mentes a kommunális adó fizetési kötelezettség alól az a 8. -ban meghatározott adóalany, aki készenlétet ellátó önkéntes és létesítményi tűzoltó, a készenléti szolgálat nyújtásának évében. (4) Az adómentességre való jogosultságot, továbbá az azt érintő időközbeni változásokat a helyi adóhatósághoz kell bejelenteni és megfelelő módon (pl. jövedelem-igazolással) igazolni kell. 10. (1) Különleges méltányosságból a rendelet 11. (1) bekezdése alapján megállapított éves adó összegének 35 %-át kell megfizetni annak a magánszemélynek, aki Kerekegyháza város külterületén adótárggyal

7 rendelkezik és az egy főre jutó jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori minimális összege kétszeresének 80 %-át. (2) A mérséklés feltétele, hogy a magánszemély méltányossági kérelmet nyújtson be a helyi adóhatósághoz. 8. Az adó mértéke 11. Az adó évi mértéke adótárgyanként: (1) a város bel-, és külterületén elhelyezkedő építmény esetén Ft, (2) telek esetén Ft. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 12. (1) Jelen rendelet január 1.-én lép hatályba. 13. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének (1) a helyi iparűzési adóról szóló 15/1996. (XII. 12.) önkormányzati rendelet számú és az azt módosító 23/1997. (XII. 12.) önkormányzati rendelet, 17/1998. (XII. 09.) önkormányzati rendelet., 23/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelet, 21/2000. (XII. 13.) önkormányzati rendelet, 29/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet, 19/2002. (XII. 12.) önkormányzati rendelet, 8/2003. (III. 27.) önkormányzati rendelet, 23/2003. (XII. 11.) önkormányzati rendelet, 43/2004. (XII. 09.) önkormányzati rendelet, 31/2007. (XI. 29.) és a 31/2009. (XII.17.) számú rendeletek, (2) a helyi idegenforgalmi adóról szóló 11/1995. (VI. 26.) önkormányzati rendelet számú és az azt módosító 21/1995. (XII. 22.) önkormányzati rendelet, 26/1997. (XII. 12.) önkormányzati rendelet, 19/1998. (XII. 09.) önkormányzati rendelet, 22/1999. (XII. 08.) önkormányzati rendelet, 24/2000. (XII. 13.) önkormányzati rendelet, 22/2002. (XII. 12.) önkormányzati rendelet, 42/2004. (XII. 09.) önkormányzati rendelet, 39/2005. (XII. 01.), 31/2006. (XII.14.) önkormányzati rendelet, 30/2007. (XI. 29.) önkormányzati rendelet, 22/2008. (XI. 27.) önkormányzati rendelet és a 25/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet. (3) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 1/1995. (III. 08.) önkormányzati rendelet számú és az azt módosító 20/1995. (XII. 22.) önkormányzati rendelet, 10/1997. (IV. 25.) önkormányzati rendelet, 24/1997. (XII.12.) önkormányzati rendelet, 18/1998. (XII. 09.) önkormányzati rendelet, 20/1999. (XII. 08.) önkormányzati rendelet, 23/2000. (XII. 13.) önkormányzati rendelet, 30/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet, 9/2002. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, 20/2002. (XII. 12.) önkormányzati rendelet, 6/2003. (III. 27.) önkormányzati rendelet sz., 44/2004. (XII. 09.) önkormányzati rendelet sz., 40/2005. (XII. 01.) önkormányzati rendelet, 32/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelet, 23/2008. (XI. 27.) önkormányzati rendelet, 29/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelet és a 12/2010. (VII.2.) önkormányzati rendelet.

8 (4) Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók befizetésének módjáról szóló 45/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet. 14. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló évi C. törvény, és a mindenkor hatályos adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 15. E rendelet alkalmazásában közeli hozzátartozónak kell tekinteni a PTK b. pontjában meghatározott személyeket. Dr. Kelemen Márk polgármester Kihirdetési záradék: Ez a rendelet án kihirdetésre került. Vincze Miklós jegyző Kerekegyháza, Vincze Miklós jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 26-i ülésére 4924-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata helyi adórendelete felülvizsgálata Az előterjesztést

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére 11. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: A helyi adókról szóló és építmény

Részletesebben

2015. évi adómértékek megállapítása. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. november 21-i ülésére

2015. évi adómértékek megállapítása. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. november 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt képviselő-testület! Az önkormányzat által beszedett helyi adók tekintetében a

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt képviselő-testület! A helyi önkormányzat adóztatási tevékenységét a helyi adókról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt képviselő-testület! Az önkormányzat által beszedett helyi adók tekintetében a

Részletesebben

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2004. (XII. 27.) önkormányzati rendelete. A helyi adókról 1

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2004. (XII. 27.) önkormányzati rendelete. A helyi adókról 1 Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2004. (XII. 27.) önkormányzati rendelete A helyi adókról (egységes szerkezetbe foglalva 202. január 2., hatályos 202. január -től) Révfülöp Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 4. Napirend Ügyiratszám: 13/5557/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Helyi adókról szóló rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az építmény- és telekadóról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. november 24-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A 2015 évi helyi adónemek, kedvezmények mértékének meghatározása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző Váczi Julianna osztályvezető Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600. Szentes, Kossuth tér 6

Szentes Város Polgármesterétől 6600. Szentes, Kossuth tér 6 Szentes Város Polgármesterétől 6600. Szentes, Kossuth tér 6 A-1758/2015 Témafelelős: Tonnesné Kiss Ildikó Tárgy: Építményadó rendelet Mell.: 1 db rendelet tervezet, 1 db beadvány Szentes Város Önkormányzat

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. november 24-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A 2015 évi helyi adónemek, kedvezmények mértékének meghatározása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző Váczi Julianna osztályvezető Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes

Részletesebben

Tárgy: A magánszemély kommunális adójáról szóló 39/2011.(XII.31.) önkormányzati adórendelet módosítása Mell.: 1 db rendelettervezet

Tárgy: A magánszemély kommunális adójáról szóló 39/2011.(XII.31.) önkormányzati adórendelet módosítása Mell.: 1 db rendelettervezet Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6 A - 40186 /2012 Témafelelős: Tonnesné Kiss Ildikó Tárgy: A magánszemély kommunális adójáról szóló 39/2011.(XII.31.) önkormányzati adórendelet módosítása

Részletesebben

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete. A helyi adókról * Általános rendelkezések

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete. A helyi adókról * Általános rendelkezések Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete A helyi adókról * I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület! H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-7/2014. Előterjesztő: Tóbel János polgármester Készítette:

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 4. Napirend Ügyiratszám: 13/977-2/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Helyi adókról szóló rendelet

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében

CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: I/9722/2011. CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 5-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 5-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 5-én tartandó ülésére. Tárgy: Az iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

5JJ.L. számú előterjesztés

5JJ.L. számú előterjesztés 5JJ.L. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Képviselő-testület részére az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, valamint

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról 1 Adókötelezettség

a helyi iparűzési adóról 1 Adókötelezettség Kevermes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (IV. 20.) KT. Rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Kevermes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011. (XII. 22.) és a 25/2014. (X. 2.) önkormányzati rendelettel módosított

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011. (XII. 22.) és a 25/2014. (X. 2.) önkormányzati rendelettel módosított Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011. (XII. 22.) és a 25/2014. (X. 2.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról egységes

Részletesebben