A köznevelés megújítását támogató szerepek és szervezetek valamint fejlesztés irányai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A köznevelés megújítását támogató szerepek és szervezetek valamint fejlesztés irányai"

Átírás

1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság A köznevelés megújítását támogató szerepek és szervezetek valamint fejlesztés irányai Pölöskei Gáborné Köznevelési Intézményrendszer Fejlesztéséért Felelős Helyettes Államtitkár

2 A köznevelési irányítás átalakulása Köznevelésért felelős államtitkárság Köznevelési intézményrendszer fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár Köznevelésért felelős helyettes államtitkár Köznevelés-stratégiai Főosztály Háttérintézményfelügyeleti Főosztály Köznevelés - Irányítási Főosztály Köznevelési Programok és Kapcsolatok Főosztálya Emberi Erőforrások Minisztériuma

3 Oktatási Intézmények működtetésének háttérstruktúrája KLIK fenntartás fenntartás működtetés ped. szakmai szolgáltatás Kormányhivatal HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS országos feladatok bonyolítása (állami vizsgák, felvételi, mérés, fejlesztési tervek) Önkormányzat működtetés óvoda fenntartó óvoda intézmények Járási tankerület egyéb fenntartók Járási tankerület szakképző intézmények Megyei tankerület Educatio Oktatási Hivatal HÁTTÉRTÁMOGATÁS mérés-értékelés érettségi szervezés közép- és felsőfokú felvételi adatgyűjtés intézkedési terv ped. szakmai szolgáltatás OFI

4 Szakmai szolgáltatás OH KLIK Oktatási Hivatal (OH) OFI Educatio Kft. pedagógiai szakmai szolgáltatások országos szakmai irányítása, szaktanácsadás, tantárgygondozás, iskolai közösségi szolgálat támogatása, nemzetiségi ügyek Szolgáltatások irányítása Kormány hivatal Pedagógiai Oktatási Központok

5

6 Szakmai megvalósítás Projektek irányítása a javaslat szerint Elnök Ellenőriz Beszámol Projekt Monitoring Monitoroz POK POK POK POK Szakmai megvalósítás TÁMOP TIOP TÁMOP TÁMOP

7 IV. Hatósági feladatok OH KLIK Oktatási Hivatal (OH) OFI Educatio Kft. szaktanácsadói névjegyzék, szakmai vizsga (OKJ) Hatósági feladatok Kormány hivatal

8 Minősítő eljárások jelenleg és a javaslat szerint Jelenlegi állapot Javaslat Minősítő eljárások 326/2013 Korm. rendelet OH Miniszter Kormányhivatal Pedagógus Portfólió részletes követelményei Elvárt dokumentumok listája Javasolt eszközök Jóváhagyás Keretszám megállapítás (02.28) Kezdeményezi a minősítést (03.31) Javaslatot készít a miniszternek Beérkezik a kezdeményezés Döntés a résztvevő pedagógusokról A pedagógus és munkáltató értesítése (05.31-ig) Kormányhivatal értesítése Értesül a minősítésről Kijelöli a Bizottságot Bizottság Jelentést készít Beszámolót készít (06.30) Következő naptári évben értékel és minősít

9 Szakmai ellenőrzés jelenleg és a javaslat szerint Jelenlegi állapot Javaslat Szakmai ellenőrzések szabályai - 20/2012. EMMI rendelet Intézményvezető Kormányhivatal Szakértő Munkáltató Hivatal Fenntartó Intézményvezető Pedagógiai Oktatási Központ Hivatal Ellenőrzés tervet készít (05.31) a következő tanévre (itt: minősítés éve) Szempontsor az ellenőrzési tervhez Szempontsor véleményezése Ellenőrzési tervet készít a következő tanévre (05.31) Szempontsor az ellenőrzési tervhez Alkalmazott pedagógusok névsorának megküldése ig Felülvizsgálja, ig korrigálja a tervet, 5 évente a megye minden pedagógusát ellenőrzi Véglegesíti a szempontsort Felülvizsgálja és ig korrigálja a tervet. Öt évente egyszer a megye minden pedagógusát. Szakértőt keres: 50 km-es körzetben OSZN szakirány 60 órás továbbképzés Vélemény alapján felkérés Személyre vonatkozó vélemény bekérése Kb. 15 pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó esetében max. 7 ellenőrzés/fő/hó Megkapja a felkérést Egyetértés kikérése évi négyszer kötelező Szerződést köt Aláír Tájékoztatja a pedagógust Ellenőrzés előtt 7 nappal értesíti az intézményvezetőt Ellenőrzés előtt 15 nappal bekéri az órarendet Megküldi az órarendet Ellenőrzés előtt 7 nappal értesíti az intézményvezetőt Ellenőrzés Ellenőrzés: 2 szakértő 1 nap alatt 4 pedagógus 1 óráját Csatolja a pedagógus anyagához és feltölti az rendszerbe Értékelést készít Nyilvántartást vezet Csatolja a pedagógus anyagához és feltölti a rendszerbe Értékelést készít Nyilvántartást vezet Értékeli a szakértőt értékelőlapon Értékeli a szakértőt értékelőlapon

10 M I N I S Z T É R I U M Oktatási Hivatal (OH) Könyvtárellátó (KELLO) OFI Tankönyvkiadó Tartalomfejlesztés Szolgáltatások irányítása Hatósági feladatok Fejlesztések irányítása Ágazati informatika Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmények fenntartói irányítása Pedagógiai Oktatási Központok (POK) Megyei tankerület Fenntartás működtetés Struktúra előnye jól elkülöníthető feladatok meghatározott felelősségi körök Járási tankerületek Fenntartás Járási tankerülete k Fenntartás

11 Cél A szervezetek új feladatokhoz, elvárásokhoz igazítása, A középirányítási szint szervezeteinek és azok feladatrendszerének racionalizálása, Az EU-s források felhasználásának felgyorsítása, Az EU-s források feladathoz kötött hatékonyságának a fokozása, Az ágazati informatikai rendszer átalakítása, az adatszolgáltatások minőségének javítása és az üzembiztonság fejlesztése érdekében, Fejlesztések racionalizálása

12 Infrastruktúra fejlesztés Folyamatok fejlesztése Tartalmi fejlesztés E G Y S É G E G Y S É G B E N

13 EFOP köznevelési konstrukciók Prioritás (ERFA) Keretösszeg: 4,2 Mrd Ft Cél: Tornaterem, tornaszoba, mindennapos testnevelés támogatására Iskoláskorú gyermekek testmozgását javító infrastrukturális fejlesztések Emberi Erőforrások Minisztériuma

14 EFOP köznevelési konstrukció tervezetek prioritás 4. Prioritás (ERFA) Köznevelési intézmények korszerűsítése Keretösszeg: 44 Mrd Ft (fenntartó arányos megosztás alapján 31 Mrd KLIK,) Cél: A fejlesztésekből kimaradt, a végzettség nélküli iskolaelhagyásban erősen érintett alap- és középfokú köznevelési intézmények fejlesztése Emberi Erőforrások Minisztériuma

15 EFOP köznevelési konstrukciók Prioritás (ERFA) Keretösszeg: 40 Mrd Ft ; Cél: KLIK fenntartású iskolaközpontok infrastrukturális beruházásainak és eszközfejlesztésének támogatása: valós igényre alapozott kapacitásbővítés, Iskolarendszer fejlesztése iskolaközpontok kialakításával Emberi Erőforrások Minisztériuma

16 Iskolaközpontok fejlesztése Digitális kompetenciafejl esztés IKT fejlesztés Infarstrukturális fejlesztés hátránykompen záció KIP AMI Iskolaközpont témahét pályaorientáció iskolabusz nyári tábor Ped. szakmai Ped. szolgáltatás Szakszolgálat fejlesztése fejlesztése Emberi Erőforrások Minisztériuma

17 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei példa

18 EFOP köznevelési konstrukció tervezetek prioritás Művészetoktatás fejlesztése a köznevelésben Keretösszeg: 2 Mrd Ft Cél: Az alapfokú művészeti iskolák és a művészeti szakközépiskolák minőségi és hatékony oktatási tevékenységének biztosítása: Tárgyi eszközfejlesztéssel a művészeti oktatásban használt eszköztár (hangszerek, fellépő ruhák, az alkotómunkához szükséges berendezések, felszerelések és alapanyagok) felülvizsgálata, megújítása érdekében; Művészeti tartalmú tanártovábbképzéseken részvétel; Művészeti programok, kurzusok és versenyek stb. támogatása. Emberi Erőforrások Minisztériuma

19

20 EFOP köznevelési konstrukció tervezetek prioritás A köznevelési intézmények informatikai infrastrukturális fejlesztése Keretösszeg: 40 Mrd Ft Cél: IKT kompetenciájának fejlesztése, a A digitális kompetenciáik fejlesztése Az intézményi hálózati rendszerek fejlesztése (kapacitásbővítést biztosító infrastruktúra és wifi hálózatok kiépítése). Emberi Erőforrások Minisztériuma

21 Végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése Tartósan alulteljesítő intézmények támogatása Tartalomfejlesztés Nat Tananyag-, taneszközfejlesztés Témahetek Komplex Instrukciós Program Mérési- és vizsgarendszer fejlesztése Digitális kompetenciafejlesztés Pedagógus továbbképzések Gyakorlatorientált oktatás fejlesztése Kisgyermekkori nevelés támogatása Hátránykompenzációs képességek fejlesztése

22 Kapcsolódó Operatív Programok TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) TOP 1.4. A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) GINOP 3.1 Infokommunikációs fejlesztések GINOP 3.4 Versenyképes IKT szektor GINOP 6.5 Oktatási és képzési rendszerek munkaerőpiaci igényekhez való igazodásának javítása

23 Kapcsolódó Operatív Programok KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP) KÖFOP 1.2 Magas szintű és korszerű (lakossági és vállalati) közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetése VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM (VEKOP) A KMR támogatása az országos kihatású projektek esetében A gyermekjóléti alapellátásokhoz valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) KEHOP 5.2 Az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése

24 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Az oktatással szembeni elvárások Gazdaság részéről Képzettségi szint növekedése Élethosszig

Részletesebben

A KLIK fejlesztési elképzelései a közoktatásban

A KLIK fejlesztési elképzelései a közoktatásban A KLIK fejlesztési elképzelései a közoktatásban Futó központi fejlesztések TÁMOP-7.2.1. (TA) projekt TÁMOP-3.1.4.B projekt TÁMOP-3.3.15 projekt TÁMOP-6.1.2 projekt KEOP-5.6.0 projekt 2 TÁMOP-7.2.1. - TA

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 6 Az Operatív Programok szerkezete 7 Költségvetési szerveknek szóló pályázatok az egyes

Részletesebben

Kozák András köznevelési szakértő

Kozák András köznevelési szakértő Kozák András köznevelési szakértő A tanügyigazgatás a köznevelés mint alkotmányos közfeladat megszervezésének, irányításának, jogi szabályozásának államilag meghatározott rendszere, a közneveléssel összefüggő

Részletesebben

A KÖZNEVELÉS ÚJ RENDSZERE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatója

A KÖZNEVELÉS ÚJ RENDSZERE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatója A KÖZNEVELÉS ÚJ RENDSZERE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatója Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Fülöp-Bornemisza Szilvia tankerületi igazgató KLIK

Részletesebben

A köznevelés-fejlesztés fő irányai

A köznevelés-fejlesztés fő irányai Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság A köznevelés-fejlesztés fő irányai Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár KÖZNEVELÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. Hatékonyság,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA Dr. Szabados Zsuzsa osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

Operatív programok tervezése - 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) Jusztin Valéria Vezető tervező

Operatív programok tervezése - 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) Jusztin Valéria Vezető tervező Operatív programok tervezése - 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) Jusztin Valéria Vezető tervező I. Nemzeti felkészülés és az Operatív Programok tervezése 2014-2020 II. Ágazati

Részletesebben

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3. 2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 249 oldal

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:./2015. 15. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez Hajdú-Bihar

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GOP TAPASZTALATOK - GINOP LEHETŐSÉGEK Dr. Szabados Zsuzsa Kiemelt és Innovációs Osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős Helyettes

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ÚJ PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK: SZÉCHENYI 2020- GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Dr. Szabados Zsuzsa Kiemelt és Innovációs Osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Ágazati Operatív Programok 2014-2020

Ágazati Operatív Programok 2014-2020 Ágazati Operatív Programok 2014-2020 EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program IKOP Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program KEHOP

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Felsőoktatási pályázatok az egyes Operatív Programokban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. OM azonosító: 027 421 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA (az SZMSZ Mellékleteivel együtt) A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola

Részletesebben

JÖVŐKÉP Az emlékhelyek támogatási lehetőségei 2014 2020 között

JÖVŐKÉP Az emlékhelyek támogatási lehetőségei 2014 2020 között JÖVŐKÉP Az emlékhelyek támogatási lehetőségei 2014 2020 között BUDAPEST, 2014.09.05. BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA FŐOSZTÁLYVEZETŐ, MINISZTERELNÖKSÉG Hazai támogatások és új pályázati rendszer Nemzeti emlékhelyek

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. augusztus 1., csütörtök Tartalomjegyzék I. Utasítások 24/2013. (VIII. 1.) EMMI utasítás az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatások

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK INTÉZKEDÉSI TERVE

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK INTÉZKEDÉSI TERVE DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK INTÉZKEDÉSI TERVE 2012 TARTALOM 1. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA 3. oldal 2. KÖTELEZETTSÉGEK ÉS FELELŐSSÉG 4. oldal

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 344/2007. Kth Önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának

Részletesebben

Az apostolok így szóltak az Úrhoz: Növeld a hitünket! Lk 17,5. RPI olvasókör. 2014. Január 28. Miskolc

Az apostolok így szóltak az Úrhoz: Növeld a hitünket! Lk 17,5. RPI olvasókör. 2014. Január 28. Miskolc Az apostolok így szóltak az Úrhoz: Növeld a hitünket! Lk 17,5. RPI olvasókör 2014. Január 28. Miskolc Mai ige Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA 214. OKTÓBER 1. Készítette: a forprojekt Kft, a Városfejlesztés Zrt és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (és a felhőalapú szolgáltatások kapcsolata)

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (és a felhőalapú szolgáltatások kapcsolata) A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (és a felhőalapú szolgáltatások kapcsolata) 2014. Szeptember 9. Kövesdi Zoltán Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1 AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK (IKT) TÁRSADALMI

Részletesebben

ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYKONCEPCIÓ (TERVEZET)

ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYKONCEPCIÓ (TERVEZET) 1 ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYKONCEPCIÓ (TERVEZET) BUDAPEST, 2011. FEBRUÁR 9. KÉSZÍTETTE: A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM OKTATÁSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG KÖZOKTATÁSI MUNKACSOPORTJA 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA Milos Katalin- Főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ EFOP tartalmi áttekintése Kiemelt beavatkozási irányok: a) társadalmi felzárkózás b) szociális

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

T/4919. számú törvényjavaslat. a szakképzésről

T/4919. számú törvényjavaslat. a szakképzésről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4919. számú törvényjavaslat a szakképzésről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2011. november 2011. évi törvény a szakképzésről Magyarországon

Részletesebben