BESZÁMOLÓ AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZOLGÁLTATÁSAIRÓL"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZOLGÁLTATÁSAIRÓL ELTE Rektori Kabinet Minőségügyi Iroda

2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 5 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 III. EREDMÉNYEK Hallgatói ügyfélszolgálat Quaestura Könyvtári szolgáltatások Sportolási szokások és igények a. Szabadidősport b. Versenysport c. Jövőben űzni kíván sportágak d. ELTE-s sportszereplők és sportprogramok megítélése Karrierközpont ÁBRAJEGYZÉK 1. ábra: A szolgáltatási felmérésre válaszolók aránya az összes hallgatóhoz képest ábra: A válaszadók megoszlása aszerint, hogy melyik hallgatói ügyfélszolgálaton intézik hallgatói ügyeiket (n=6619) ábra: A válaszadó hallgatók megoszlása aszerint, hogy vettek-e igénybe könyvtári szolgáltatást az ELTEn (n=6585) ábra: A válaszadók elégedettsége az ELTE-s könyvtárak egyes szolgáltatásaival (n=4691) ábra: A válaszadók átlagos elégedettsége az ELTE könyvtárainak technikai és kényelmi szolgáltatásaival, elégedettség szerinti csökkenő sorrendben ábra: A válaszadók elégedettsége az ELTE-s könyvtárak könyvtári állományával, elégedettségi szint szerinti csökkenő sorrendben ábra: A válaszadók elégedettsége az ELTE könyvtárosainak munkájával, elégedettségi szint szerinti csökkenő sorrendben ábra: A válaszadók megoszlása aszerint, hogy az egyes könyvtári felhasználóképzéseket legalább közepesen hasznosnak tartanák-e ábra: A válaszadók megoszlása aszerint, hogy milyen gyakran sportolnak (n=6619) ábra: A sportoló válaszadók megoszlása aszerint, hogy egy alkalommal mennyi időt fordítanak sportolásra ábra: A sportoló válaszadó hallgatók megoszlása aszerint, hogy milyen módon sportolnak ábra: Az egyes ELTE-s sportszolgáltatások fontossága a válaszadók szerint (n=862)

3 13. ábra: A sportoló válaszadók megoszlása aszerint, hogy miért fontosak nekik az ELTE-s sport programok (n=862) ábra: A válaszadók megoszlása aszerint, hogy hallották-e és ha igen, akkor vették-e már igénybe az ELTE Karrierközpont szolgáltatásait (n=6619) ábra: A Karrierközpontról már halló, de annak szolgáltatásit még nem kihasználó hallgatók megoszlása aszerint, hogy még miért nem vették igénybe azokat ábra: A Karrierközpontról már halló válaszadók megoszlása aszerint, hogy kitől, hol értesültek róla ábra: A válaszadók által megadott egyéb fontos szempontok az ELTE Iskolaszövetkezet által kínált munkalehetőségek esetében...35 TÁBLÁZATJEGYZÉK 1. táblázat: A válaszadók átlagos elégedettségének mértéke a Quaestura Egyetemi Könyvtárban lévő ügyfélszolgálatával (n=4081) táblázat: A válaszadók átlagos elégedettségének mértéke a Quaestura Lágymányosi Campusán levő ügyfélszolgálatával (n=1946) táblázat: Azon válaszadók átlagos elégedettsége, akik mindkét ügyfélszolgálaton szoktak ügyet intézni (n=592) táblázat: A Quaestura telefonos ügyfélszolgálatával és a qter.elte.hu-val való átlagos elégedettsége a válaszadóknak táblázat: A válaszadó hallgatók megoszlása aszerint, hogy miért nem vették még igénybe az ELTE könyvtári szolgáltatásait táblázat: A válaszadók megoszlása aszerint, hogy melyik ELTE-s könyvtárat használják a leggyakrabban táblázat: A válaszadók átlagos elégedettsége az ELTE könyvtárainak technikai és könyvtári szolgáltatásaival táblázat: A válaszadók könyvtárral kapcsolatos egyéb megjegyzései tartalmuk szerint kategorizálva táblázat: A nem sportoló válaszadók megoszlása aszerint, hogy miért nem mozognak gyakorisági sorrendben táblázat: A válaszok megoszlása aszerint, hogy a válaszadók miért nem az ELTE-n sportolnak (szabadidősport) táblázat: A nem egyetemi keretek között szabadidősportot végző válaszadók egyéb válaszai kategóriánként aszerint, hogy miért nem az ELTE-n sportolnak táblázat: A válaszadók által szabadidősportként űzött sportágak táblázat: A nem egyetemi keretek közt versenysportot űző válaszadók megoszlása aszerint, hogy miért nem az ELTE-n sportolnak

4 16. táblázat: A nem egyetemi keretek között versenysportot űzők egyéb válaszai kategorizálva aszerint, hogy miért nem az ELTE-n sportolnak táblázat: A válaszadók által versenyszerűen űzött sportágak táblázat: A válaszadók által a jövőben űzni kíván sportágak táblázat: A válaszadók értékelése az ELTE különböző sportszereplői kapcsán, aszerint, hogy sportoláshoz kapcsolódó ügyeik intézése során milyen gyakran találkoznak velük táblázat: Az ELTE-s sportlétesítményekre és sportszolgáltatásokra vonatkozó állításokkal való egyetértésének átlagos értéke a válaszadók körében táblázat: A karrierközpont szolgáltatásait igénybe vevő válaszadók elégedettsége az egyes programok táblázat: A válaszadók átlagos értékelése aszerint, hogy a felsorolt karriertámogató szolgáltatások mennyire tudnak hozzájárulni a hallgatók sikerességéhez táblázat: A válaszadók átlagos értékelése aszerint, hogy mennyire fontosak egyes szempontok az ELTE Iskolaszövetkezet által kínált munkalehetőségek esetében

5 I. BEVEZETÉS A Felmérés az egyetemi szolgáltatásokról 2016 nevű kérdőívet február 29. és március 16. között tölthették ki a 2015/ félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók. A felmérést az ELTE Rektori Kabinet Minőségügyi Irodája bonyolította le, a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül, online módon, az UniPoll kérdőívező rendszerben. Jelen beszámoló a kérdőívet kitöltő ELTE hallgatók véleménye alapján készült, a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálatról, a könyvtári- és karrierszolgáltatásokról, valamint a sportolási szokásokról és igényekről. A beszámoló célja, hogy bemutassa a válaszadó hallgatók véleményét a jelenleg elérhető és a jövőben igényelt intézményi szolgáltatásokról. Az a válaszadó, aki megadta címét, nyereményjátékban vehetett részt. A nyeremények kisorsolására március 18-án került sor. Az első három helyezettnek az értékes nyereményeket a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club, az Egyetemi Könyvtár, az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány, valamint az ELTE Karrierközpont ajánlotta fel. Az eredmények értelmezéséhez fontos előrebocsátani, hogy a minta nem reprezentatív. Minden válasz egyforma súllyal esik latba az összesítésben. A válaszadás önkéntes volt, ami önmagában is befolyásolhatta a válaszokat. A beszámoló az Egyetem egészére jellemző átlagokat és megoszlásokat mutatja be. A kérdésekre egy, több illetve szabadszöveges válaszokat adhattak a kitöltők. Az egyválaszos kérdések esetében a válaszadók számát, míg a több válaszos kérdések esetében a válaszok számát vettük figyelembe, továbbá a szabadszöveges válaszokat különböző szempontok szerint kategóriákba soroltuk. A válaszadásra jogosult hallgató közül 6619 fő válaszolt a kérdésekre, vagyis 26,39%-uk. 1. ábra: A szolgáltatási felmérésre válaszolók aránya az összes hallgatóhoz képest 5

6 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A válaszadó hallgatók több mint 60%-a az Egyetemi Könyvtárban található Quaestura ügyfélszolgálatán intézi hallgatói ügyeit, míg a válaszadók 30%-a használja a Lágymányosi Campuson elérhető irodát. A kitöltők 8,94%-a mindkét iroda szolgáltatásait igénybe szokta venni. A felsorolt szempontok közül átlagosan a legjobban az ügyfélszolgálatok megközelíthetőségével elégedettek a válaszoló hallgatók, míg a legkevésbé a várakozási idő hosszával. A Quaestura telefonos ügyfélszolgálatát a válaszadók több mint háromnegyede nem vette még igénybe, így értékelni sem tudta, a qter.elte.hu-t viszont csak kicsit több mint 10%-uk nem használta még. Mindkettővel átlagosan inkább elégedettek a válaszolók. A kitöltők 71,20%-a vett már igénybe valamilyen könyvtári szolgáltatást. A legtöbben a Természettudományi Kar Könyvtárát, az Egyetemi Könyvtárat és az Állam- és Jogtudományi Kar Könyvtárát véleményezték. Az általános szolgáltatások közül a válaszadók leginkább a tájékoztatással elégedettek, míg legkevésbé a kölcsönzési időtartammal. A könyvtári állományt tekintve a válaszadók leginkább a könyvtárak szakirodalommal, tankönyvekkel, jegyzetekkel, oktatási segédletekkel való ellátottságával elégedettek, míg legkevésbé a szépirodalmi és elektronikus dokumentumokkal. A kérdőívben felsorolt négyféle felhasználóképzés közül a leginkább hasznosnak a szakdolgozatírás módszertant tartják a válaszadók, de a többi hármat is átlagosan nagyon hasznosnak vélnék. Az összes véleményezhető könyvtári szempont közül a könyvtárosok munkáját ítélték meg a legpozitívabban a válaszadók, hiszen átlagosan minden tényező, vagyis a szolgálatkészség, a technikai hozzáértés, a szakterület ismerete, a reklamációk kezelése és a kedvesség alapján is nagyon elégedettek velük, és az átlagos értékelésük a reklamációk kezelésén kívül mindegyik esetben meghaladja a 4-es értéket. A későbbiekben a kérdőíves felmérés adatait a Könyvtári Tanács Minőségirányítási munkacsoportjai részletesebben, könyvtárakra lebontva is elemzik, amelyet minden érintett könyvtár fenntartójának eljuttatnak. Összesen 5586 válaszadó sportol valamilyen formában, közülük viszont csak 862 fő használja ki az ELTE által kínált lehetőségeket. Többségük, 67,28%-uk ugyan sportol szabadidejében, de nem egyetemi keretek között. Ők legtöbbször arra hivatkoztak, hogy azért nem az ELTE-n sportolnak, mert a kínált edzések időpontja nem megfelelő, illetve, hogy nincs elég információjuk a sportprogramokról, vagy nem jó a sportlétesítmények megközelíthetősége. A versenysportolók esetében a leggyakoribb indok az, hogy már a beiratkozás előtt is sportoltak és nem akartak egyesületet, klubot, edzőt vagy termet váltani. Az egyetemen sportoló kitöltők között 6

7 a legnépszerűbb szabadidősportok az aerobik, a tenisz és a tollaslabda, míg versenyszerűen legtöbben a labdarúgást, futsalt és a röplabdát űzik. A válaszadók közül a legtöbben a falmászást, az aerobikot és az úszást szeretnék kipróbálni és űzni a jövőben. Az egyetemi sportügyeik intézése során legtöbbször a BEAC-cal találkoznak a válaszadók, az ELTE-s sportprogramok közül pedig a szabadidősport programokat és az edzéseket tartják a legfontosabbnak. Az egyetemen sportoló kitöltők 80%-ának fontos az is, hogy az ELTE-n olcsóbban tud sportolni, mint külső szolgáltatóknál. A Karrierközpontról a válaszadók 82,67%-a hallott már, szolgáltatásait viszont csak 432 fő, vagyis a kitöltők 6,53%-a vette igénybe. A legtöbb olyan válaszadó, aki már hallott korábban a Karrierközpontról, de még nem vette igénybe szolgáltatását arra hivatkozott, hogy nem kapott elég információt a programokról és azért nem is használta ki a lehetőségeket, vagy, mert úgy vélik, hogy a karrierükkel ráérnek még később foglalkozni. A kitöltők között a legnépszerűbb szolgáltatás a kredites karriermenedzsment kurzus és az Állásajánlatok ELTE-sektől ELTEseknek FB csoport. A válaszadók véleménye szerint a hallgatók sikerességéhez leginkább úgy tud hozzájárulni a Karrierközpont, ha konkrét munkalehetőségeket, gyakorlati helyeket és diákmunkákat hirdet meg. 7

8 III. EREDMÉNYEK 1. Hallgatói ügyfélszolgálat Quaestura A válaszadó hallgatók többsége (61,66%) az Egyetemi Könyvtárban található Quaestura ügyfélszolgálaton intézi hallgatói ügyeit, míg közel 30%-uk a Lágymányosi Campuson. A kitöltők közül csak viszonylag kevesen, 592-en (8,94%) szokták mindkét iroda szolgáltatásait igénybe venni. A kitöltőknek egy ötfokozatú skálán kellett jelölniük elégedettségük mértékét, ahol az 1-es érték jelentette az egyáltalán nem elégedett, az ötös pedig a teljes mértékben elégedett válaszopciót. A felsorolt szempontok közül átlagosan a legjobban az ügyfélszolgálatok megközelíthetőségével elégedettek a válaszoló hallgatók, míg a legkevésbé a várakozási idő hosszával. Azon válaszadók, akik csak az Egyetemi Könyvtárban intézik ügyeiket szintén a megközelíthetőséget ítélték meg a legpozitívabban, ezt követően pedig az ügyintéző készségességét/udvariasságát és hozzáértését. A Lágymányosi Campus területén ügyeket intézők ugyanúgy ezekkel a tényezőkkel a legelégedettebbek. 2. ábra: A válaszadók megoszlása aszerint, hogy melyik hallgatói ügyfélszolgálaton intézik hallgatói ügyeiket (n=6619) 8

9 Szempontok Átlagos elégedettség Szórás az ügyfélszolgálat megközelíthetősége 4,52 0,767 az ügyfélszolgálat nyitva tartása 4,03 0,900 a várakozási idő hossza 3,57 1,122 az ügyintézés gyorsasága 4,19 0,921 az ügyintéző készségessége/udvariassága 4,44 0,785 az ügyintéző hozzáértése 4,44 0, táblázat: A válaszadók átlagos elégedettségének mértéke a Quaestura Egyetemi Könyvtárban lévő ügyfélszolgálatával (n=4081) Szempontok Átlagos elégedettség Szórás az ügyfélszolgálat megközelíthetősége 4,64 0,703 az ügyfélszolgálat nyitva tartása 4,09 0,913 a várakozási idő hossza 4,04 1,002 az ügyintézés gyorsasága 4,35 0,817 az ügyintéző készségessége/udvariassága 4,45 0,792 az ügyintéző hozzáértése 4,45 0, táblázat: A válaszadók átlagos elégedettségének mértéke a Quaestura Lágymányosi Campusán levő ügyfélszolgálatával (n=1946) Szempontok Átlagos elégedettség Szórás az Egyetemi Könyvtárban levő ügyfélszolgálat megközelíthetősége 4,07 0,957 az Egyetemi Könyvtárban levő ügyfélszolgálat nyitva tartása 3,83 0,943 a várakozási idő hossza az Egyetemi Könyvtárban levő ügyfélszolgálaton az ügyintézés gyorsasága az Egyetemi Könyvtárban levő ügyfélszolgálaton az ügyintéző készségessége/ udvariassága az Egyetemi Könyvtárban levő ügyfélszolgálaton az ügyintéző hozzáértése az Egyetemi Könyvtárban levő ügyfélszolgálaton 3,40 1,193 3,89 1,036 4,28 0,885 4,27 0,859 a lágymányosi campuson levő ügyfélszolgálat megközelíthetősége 4,35 0,955 a lágymányosi campuson levő ügyfélszolgálat nyitva tartása 3,81 1,019 a várakozási idő hossza a lágymányosi ügyfélszolgálaton 3,90 1,040 az ügyintézés gyorsasága a lágymányosi ügyfélszolgálaton 4,12 0,940 az ügyintéző készségessége/ udvariassága a lágymányosi ügyfélszolgálaton 4,25 0,962 az ügyintéző hozzáértése a lágymányosi ügyfélszolgálaton 4,28 0, táblázat: Azon válaszadók átlagos elégedettsége, akik mindkét ügyfélszolgálaton szoktak ügyet intézni (n=592) 9

10 A Quaestura telefonos ügyfélszolgálatát a válaszadók jelentős többsége, 85%-a nem vette még igénybe. Fordított arány látható a qter.elte.hu esetében, hiszen mindösszesen a válaszadók 13,60%-a nem tudta értékelni a szolgáltatást annak ismerete hiányában. Az értékelők átlagosan inkább elégedettek mindkét szolgáltatással, ugyanakkor az internetes ügyintéző felületet kedvezőbben ítélték meg. Mennyire elégedett a Quaestura telefonos ügyfélszolgálatával? a qter.elte.hu-val? átlag 3,59 3,93 szórás 1,160 0,915 értékelők száma nem vette még igénybe nincs válasz táblázat: A Quaestura telefonos ügyfélszolgálatával és a qter.elte.hu-val való átlagos elégedettsége a válaszadóknak 10

11 2. Könyvtári szolgáltatások Az ELTE-s könyvtárakra vonatkozó kérdéseket 6585 fő válaszolta meg, akik közül 4713-an (71,20%) vettek már igénybe valamilyen könyvtári szolgáltatást. A fennmaradó 1872 fő leggyakrabban arra hivatkozott, hogy még nem volt szüksége könyvtári szolgáltatásokra, illetve hogy máshonnan, vagy más könyvtárból szerzi be a könyveket, és emiatt nem használta még ki az ELTE-s lehetőségeket. A válaszadóknak csak arra a könyvtárra vonatkozóan kellett megválaszolniuk a kérdéseket, melyet a leggyakrabban látogatnak. A legtöbben a Természettudományi Kar Könyvtárát, az Egyetemi Könyvtárat, és az Állam- és Jogtudományi Kar Könyvtárát értékelték. A könyvtárakkal való elégedettséget mérő kérdések eredményei a továbbiakban összesítve kerülnek elemzésre és nem az egyes könyvtárakra lebontva. A válaszadók e blokkban is egy 1-től 5-ig terjedő skálán jelölhették egyetértésük mértékét. 3. ábra: A válaszadó hallgatók megoszlása aszerint, hogy vettek-e igénybe könyvtári szolgáltatást az ELTEn (n=6585) 11

12 Miért nem vette igénybe az ELTE könyvtárainak szolgáltatásait? Válasz Válasz (db) Százalékos arány még nem volt rá szüksége ,95% máshonnan szerzi be a könyveket ,07% más könyvtárba jár ,53% nincs elegendő információ a könyvtárról 161 8,60% nem megfelelő a könyvtár nyitva tartása 40 2,14% interneten olvas/tanul 9 0,48% nincs elég példány a keresett könyvből 5 0,27% kifogása van a könyvtárral vagy a könyvtárossal szemben 4 0,21% nem akadálymentes a könyvtár 2 0,11% nincs ideje könyvtárba menni 2 0,11% rövid a kölcsönzési idő 1 0,05% messze van 1 0,05% 5. táblázat: A válaszadó hallgatók megoszlása aszerint, hogy miért nem vették még igénybe az ELTE könyvtári szolgáltatásait 12

13 Leggyakrabban használt könyvtár neve Természettudományi Kar Könyvtára válaszadó (fő) százalékos arány ,53% Egyetemi Könyvtár ,56% Állam- és Jogtudományi Kar Könyvtára Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtára Társadalomtudományi Kar Könyvtára Bölcsészettudományi Kar - Angol-Amerikai Intézet Könyvtára Tanító- és Óvóképző Kar Könyvtára Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Könyvtára Bölcsészettudományi Kar - Központi Olvasóterem Bölcsészettudományi Kar - Germanisztikai Intézet Könyvtára Bölcsészettudományi Kar - Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Könyvtára Informatikai Kar Könyvtára Bölcsészettudományi Kar - Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára Bölcsészettudományi Kar 444 9,42% 408 8,66% 373 7,91% 334 7,09% 330 7,00% 311 6,60% 230 4,88% 180 3,82% 129 2,74% 106 2,25% 97 2,06% 64 1,36% Leggyakrabban használt könyvtár neve Bölcsészettudományi Kar - Romanisztikai Intézet Könyvtára Bölcsészettudományi Kar - Távol-keleti Intézet Könyvtára válaszadó (fő) százalékos arány 57 1,21% 51 1,08% Bölcsészettudományi Kar - Régészettudományi 47 1,00% Intézet Könyvtára Bölcsészettudományi Kar - Könyvtár- és Információtudományi 20 0,42% Intézet Könyvtára Bölcsészettudományi Kar - Művészettörténeti 18 0,38% Intézet Könyvtára Bölcsészettudományi Kar - Szláv és Balti Filológiai Intézet 17 0,36% Könyvtára Bölcsészettudományi Kar - Magyar Irodalom- és Kultúratudományi 15 0,32% Intézet Toldy Ferenc Könyvtára Bölcsészettudományi Kar - Ókortudományi 12 0,25% Intézet Könyvtára Bölcsészettudományi Kar - Néprajzi Intézet 11 0,23% Könyvtára Bölcsészettudományi Kar - Orientalisztikai 10 0,21% Intézet Könyvtára Bölcsészettudományi Kar - Filozófiai Intézet 8 0,17% Könyvtára Egyetemközi Francia Központ Francia 1 0,02% Pedagógiai Könyvtára Nincs válasz 22 0,47% Összesen ,00% 6. táblázat: A válaszadók megoszlása aszerint, hogy melyik ELTE-s könyvtárat használják a leggyakrabban 13

14 A könyvtárak általános szolgáltatásai közül a válaszadók leginkább a tájékoztatással elégedettek. Mindösszesen négy könyvtár esetében nem éri el az általános elégedettség mértéke a 3,5-ös (nagyon elégedettnek számítható) értéket. A könyvtárak általános szolgáltatásai közül a válaszadók legkevésbé a kölcsönzési időtartammal vannak megelégedve. A Bölcsészettudományi Kar Művészettörténeti Könyvtárát (2,17; 18 fő) és a Néprajzi Intézet könyvtárát értékelők (2,36; 11 fő) a legelégedetlenebbek átlagosan a kölcsönzési időtartammal, az ÁJTK-t értékelők pedig épphogy közepesen (2,50; 444 fő) 1. Legkedvezőbbnek ítélték meg a BTK Információtudományi Intézetének (3,95; 20 fő) és Orientalisztika Intézetének (4,00; 10 fő) könyvtárait, valamint teljes mértékben megfelelőnek ítélte egy válaszadó az Egyetemközi Francia Központ Francia Pedagógiai Könyvtárát a kölcsönzési időtartam alapján. 4. ábra: A válaszadók elégedettsége az ELTE-s könyvtárak egyes szolgáltatásaival (n=4691) 1 Az ÁJTK könyvtárában csak a Phd hallgatók és az oktatók kölcsönözhetnek. 14

15 Szolgáltatás Átlagos elégedettség Szórás Értékelők száma (fő) nincs információja róla/ nem ismeri a szolgáltatást (fő) A könyvtár számítógépekkel való ellátottsága Reprográfiai szolgáltatások (fénymásolás, nyomtatás, scannelés, fotózás) Speciális szükségletű hallgatóknak nyújtott technikai szolgáltatások 3,25 1, ,02 1, ,43 1, Ruhatár, táskaszekrény 3,42 1, Társalgó, közösségi tér 3,24 1, Közös tanulásra alkalmas tér 3,49 1, Kutatószoba, tanulókabinet 3,12 1, Könyvtár honlapja 3,73 1, Egyetemi Könyvtári Szolgálat portálja (konyvtar.elte.hu) 3,89 1, táblázat: A válaszadók átlagos elégedettsége az ELTE könyvtárainak technikai és könyvtári szolgáltatásaival Az ELTE könyvtárainak összes felsorolt kényelmi és technikai szolgáltatásaival legalább közepes mértékben elégedettek a válaszadó hallgatók. Mindközül a legmagasabb átlagértékeket a könyvtárak egyéni honlapjai, valamint az EKSZ portálja kapta. A kitöltők legkevésbé megfelelőnek a reprográfiai szolgáltatásokat ítélték. A könyvtárak közül több, a BTK-hoz tartozó intézeti gyűjtemény kapott 2-es érték körüli megítélést, mely azt jelenti, hogy a válaszadó hallgatók átlagosan csak kicsit elégedettek ezekben a könyvtárakban elérhető fénymásolási, nyomtatási, scannelési és fotózási lehetőségekkel. 15

16 5. ábra: A válaszadók átlagos elégedettsége az ELTE könyvtárainak technikai és kényelmi szolgáltatásaival, elégedettség szerinti csökkenő sorrendben A könyvtári állomány esetében a válaszadók leginkább a szakirodalommal, tankönyvekkel, jegyzetekkel, oktatási segédletekkel való ellátottságával elégedettek, míg legkevésbé a szépirodalmi és elektronikus dokumentumokkal. A szakirodalmi ellátottsággal átlagosan teljes mértékben elégedettek a BTK Régészettudományi Intézet könyvtárát értékelők (4,64; 47 fő), nagyon elégedettek továbbá a BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetét (4,36; 129 fő), az Információtudományi Intézetét (4,35; 20), Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtárát (4,28; 97 fő) használók is. 16

17 6. ábra: A válaszadók elégedettsége az ELTE-s könyvtárak könyvtári állományával, elégedettségi szint szerinti csökkenő sorrendben A könyvtárosok munkájával minden felsorolt tényező alapján átlagosan nagyon elégedettek a válaszadók. Kiemelkedő értékelést kaptak a BTK Régészettudományi Könyvtár munkatársai, hiszen a gyűjteményt használó válaszadók átlagosan minden felsorolt tényező alapján teljes mértékben elégedettek. 17

18 7. ábra: A válaszadók elégedettsége az ELTE könyvtárosainak munkájával, elégedettségi szint szerinti csökkenő sorrendben A kérdőívben felsorolt négyféle felhasználóképzés mindegyikét átlagosan nagyon hasznosnak tartanák a válaszadók. Az összes közül a legjobb értékelést a szakdolgozatírás módszertanát bemutató képzés kapta (4,17). A 7. ábra azt szemlélteti, hogy a válaszadók hány százaléka jelölte legalább közepesen hasznosnak az adott képzést. Ez alapján látható, hogy a szakdolgozatírást a válaszadók 66,63%-a, de a többi három képzésfajtát is a válaszadó hallgatók több, mint 60%-a legalább közepesen hasznosnak véli. 18

19 8. ábra: A válaszadók megoszlása aszerint, hogy az egyes könyvtári felhasználóképzéseket legalább közepesen hasznosnak tartanák-e A válaszadóknak lehetőségük volt a kérdőívblokk végén kifejteni a könyvtárra vonatkozó egyéb megjegyzéseiket, észrevételeiket és fejlesztési javaslataikat. Összesen 265 értékelhető válasz érkezett, melyek tartalmilag 8 kategóriába sorolhatóak. A legtöbb megjegyzés a tankönyv és szakkönyv ellátottságra, valamint a könyvtárosok megítélésre vonatkozik. A válaszok jelentős többsége valamilyen negatív üzenetet fogalmaz meg és mindössze 7,55%-uk pozitívat. Kategória pozitív negatív összes tankönyv és szakkönyv ellátottság nyitva tartás könyvtárak elhelyezkedése, felszereltsége számítástechnika, reprográfia könyvtárosok megítélése kölcsönzés könyvtárhasználat általános pozitív megjegyzés Összesen táblázat: A válaszadók könyvtárral kapcsolatos egyéb megjegyzései tartalmuk szerint kategorizálva 19

20 3. Sportolási szokások és igények A válaszadók 53,38%-a sportol legalább heti egyszer, de 15,21%-uk egyáltalán nem sportol. Ennek leggyakoribb okai a válaszadók körében az idő- vagy pénzhiány, illetve az, hogy a hallgató egyszerűen nem szeret sportolni, vagy, hogy nincs, aki elkísérje az edzésekre. A sportoló válaszadók közül legtöbben (28,07%) percet fordítanak egy alkalommal testmozgásra, de a válaszadók 7,42%-a több mint 90 percet szokott edzeni. 9. ábra: A válaszadók megoszlása aszerint, hogy milyen gyakran sportolnak (n=6619) 20

21 10. ábra: A sportoló válaszadók megoszlása aszerint, hogy egy alkalommal mennyi időt fordítanak sportolásra Miért nem sportol? Válaszok száma (db) nincs rá időm 635 nincs rá pénzem 309 nem szeretek sportolni 256 nincs kivel elmennem sportolni 249 nem találok megfelelő sportolási lehetőséget 140 nem tartom fontosnak / nem érzem szükségét 113 egészségügyi állapotom nem teszi lehetővé 72 nincs sportlétesítmény a közelben 69 nem szeretnék válaszolni 68 nem sportol, mert lusta hozzá 9 nem tud a sok jelentkező miatt bejutni az űzni 4 kívánt sportra nincs elég információja a sportolási lehetőségekről 1 nem tudom 80 nem releváns válasz 7 9. táblázat: A nem sportoló válaszadók megoszlása aszerint, hogy miért nem mozognak gyakorisági sorrendben 21

22 A sportoló, 5586 válaszadó 93,86%-a végez valamilyen szabadidősportot, és mindössze 6,14%-uk versenysportot. Többségük nem egyetemi keretek között sportol, hiszen mindösszesen 862 válaszadó használja ki az ELTE által nyújtott sportszolgáltatásokat, melyből összesen 72-en sportolnak versenyszerűen. 11. ábra: A sportoló válaszadó hallgatók megoszlása aszerint, hogy milyen módon sportolnak a. Szabadidősport Az ELTE-n kívül sportoló válaszadóktól az is megkérdezésre került, hogy miért nem az egyetem által kínált lehetőségeket veszik igénybe. Egy válaszadó e kérdés esetében természetesen több választ is megjelölhetett. A szabadidősportot végző válaszadók leggyakrabban azért nem az ELTE-n sportolnak, mert nem tartják megfelelőnek az edzések időpontját, nem rendelkeznek elég információval a lehetőségekről, vagy kedvezőtlen számukra az ELTE-s sportlétesítmények megközelíthetősége. Sok kitöltő írt valamilyen egyéb választ is, melyek legtöbbször arra vonatkoztak, hogy az adott hallgató vidéki, bejárós, esti vagy levelező tagozatos, és ez okból kifolyólag nem tudja igénybe venni az egyetemi sportszolgáltatásokat. 57 válaszadó jelezte azt is, hogy nem fért be a kívánt sportkurzusra, vagy kimerítette a sportolásra felhasználható kreditmennyiséget. 22

23 Miért nem az ELTE-n sportol? (szabadidősport) válaszok száma (db) az ELTE-s edzések időpontja nem megfelelő 1412 nem rendelkezem megfelelő információval az ELTE-s sportolási lehetőségekről 1395 az ELTE-s sportlétesítmények megközelíthetősége számomra kedvezőtlen 1297 az általam űzött/űzni kívánt sport az ELTE sportkínálatában nem érhető el 835 az ELTE-re való beiratkozás előtt is sportoltam és nem akartam egyesületet/klubot/termet/edzőt váltani egyéb 461 az ELTE-s sportlétesítmények felszereltsége nem megfelelő 302 az ELTE-s sportlétesítmények nyitva tartása nem megfelelő táblázat: A válaszok megoszlása aszerint, hogy a válaszadók miért nem az ELTE-n sportolnak (szabadidősport) Kategória vidéki, levelező, esti, ingázó a hallgató 81 nem fért be a választott kurzusba, vagy kimerítette a kreditet 57 egyedül, otthon, egyénileg sportol 48 drágának tartja az ELTE-s sportlehetőségeket 46 időhiány miatt nem sportol 37 máshol is sportol, de az ELTE-n is 34 máshol elérhető sportlehetőség számára kedvezőbb 31 futni szokott 20 egyéb okok 16 baráttal, családtaggal sportol 14 nem megfelelő az ELTE-s sportszolgáltatás minősége 14 nem értelmezhető válasz 14 rendszertelenül, ritkán sportol 13 nem érdekli, nem akar sportolni az ELTE-n 12 sehol nem sportol 10 lusta, kényelmes a sportoláshoz 6 speciális tornára van szüksége 6 nem releváns válasz táblázat: A nem egyetemi keretek között szabadidősportot végző válaszadók egyéb válaszai kategóriánként aszerint, hogy miért nem az ELTE-n sportolnak fő

24 Szabadidősportként a legtöbb válaszadó aerobikozik, teniszezik, tollaslabdázik, falat mászik, röplabdázik, úszásra jár vagy táncol. A tervezett sportágak esetén szintén a legnépszerűbbek közt találjuk a falmászást, az aerobikot és az úszást, de majdnem 60-an szeretnék kipróbálni az íjászatot és a lovassportot is. Jelenleg űzött sportág válaszadó (fő) aerobik 305 tenisz 103 tollaslabda 87 falmászás 72 röplabda 63 úszás 55 táncsport 54 futsal 43 jóga 43 TRX 42 fallabda 41 labdarúgás 41 kosárlabda 40 floorball 39 fitnesz 38 asztalitenisz 37 futás+kocogás 32 kick box 30 lovassport 25 bowling 25 testépítés 25 természetjárás 24 íjászat 24 akrobatikus torna 22 evezés 21 kézilabda 21 billiárd 20 kettlebell 20 torna 18 kerékpár 17 atlétika 13 baseball + softball 11 karate 11 ökölvívás 11 sí 10 darts 10 kung fu 9 műkorcsolya 9 görkorcsolya 9 spinning 9 gimnasztika 8 kajak-kenu 8 súlyemelés 7 vívás 7 ritmikus gimnasztika 7 Muay Thai box 7 hegymászás 6 snowboard 6 köredzés 6 kondicionálás 6 tánc 6 birkózás 5 vízilabda 5 kendo 5 polefitness 5 bridzs 4 vitorlázás 4 jégkorong 4 pilates 4 zumba 4 funkcionális tréning 4 tájfutás 3 triatlon+duatlon+aquatlon 3 judó 3 gördeszka 3 frízbe 3 dinamikus jóga 3 taekwondo 2 24

25 jiu-jitsu 2 amerikai futball 2 gerinctorna 2 erősítés 2 aikido 1 boksz 1 cheerleading 1 csocsó 1 golf 1 gyeplabda 1 gyorskorcsolya 1 horgászsportok 1 indoor cycling 1 kardió 1 krav-maga 1 mediball 1 piloxing 1 poledance 1 sakk 1 teke 1 torna 1 zenei munkaképesség 1 gondozás 12. táblázat: A válaszadók által szabadidősportként űzött sportágak b. Versenysport 271 olyan válaszadó van, aki azt jelölte, hogy versenyszerűen űz valamilyen sportot, de nem egyetemi keretek között. Az általuk leggyakrabban megjelölt érv az egyetemen kívüli lehetőség választására az, hogy már az ELTE-re való beiratkozás előtt is sportoltak, és nem akartak egyesületet, klubot, termet vagy edzőt váltani. 36,16%-uk azt is indokként jelölte meg, hogy az általa űzni kívánt sport nem érhető el az ELTE sportkínálatában. Egyéb válaszként 7-en jelölték azt, hogy ugyan az ELTE-n is sportolnak, de az egyetemen kívül végzett sport jelentősebb az életükben. Versenyszerűen a legtöbb válaszadó a labdarúgást űzi, futsalozik illetve röplabdázik. Miért nem az ELTE-n sportol? az ELTE-re való beiratkozás előtt is sportoltam és nem akartam egyesületet/klubot/termet/edzőt váltani 141 az általam űzött/űzni kívánt sport az ELTE sportkínálatában nem érhető el 98 az ELTE-s edzések időpontja nem megfelelő 52 nem rendelkezem megfelelő információval az ELTE-s sportolási lehetőségekről 39 az ELTE-s sportlétesítmények megközelíthetősége számomra kedvezőtlen 32 az ELTE-s sportlétesítmények felszereltsége nem megfelelő 23 egyéb 19 az ELTE-s sportlétesítmények nyitva tartása nem megfelelő táblázat: A nem egyetemi keretek közt versenysportot űző válaszadók megoszlása aszerint, hogy miért nem az ELTE-n sportolnak 25

26 egyéb válaszok válaszok száma máshol is sportol, de az ELTE-n is 7 más szinten versenyzik 4 nem releváns válasz 4 drága 2 sokan vannak az edzésen, nem fér be a csapatba 2 máshol elérhető sportlehetőség számára kedvezőbb táblázat: A nem egyetemi keretek között versenysportot űzők egyéb válaszai kategorizálva aszerint, hogy miért nem az ELTE-n sportolnak Jelenleg versenyszerűen űzött sportág válaszadó (fő) labdarúgás 16 futsal 12 röplabda 12 kosárlabda 7 asztaltenisz 6 futás+kocogás 6 kézilabda 6 atlétika 5 kick box 4 tenisz 4 görkorcsolya 3 triatlon+duatlon+aquatlon 3 fitnesz 2 sí 2 táncsport 3 tollaslabda 2 úszás 2 TRX 2 kettlebell 2 aerobik 1 bowling 1 darts 1 falmászás 1 floorball 1 jégkorong 1 kajak-kenu 1 kerékpár 1 ökölvívás 1 természetjárás 1 testépítés 1 vívás 1 vízilabda 1 crosstraining 1 box 1 rúdsport/polefitness táblázat: A válaszadók által versenyszerűen űzött sportágak 26

27 c. Jövőben űzni kíván sportágak Azoktól a válaszadóktól, akik az ELTE-n szabadidősportot vagy versenysportot űznek, megkérdezésre került az is hogy mi mást sportolnának még szívesen az ELTE-n. Legtöbben a falmászást, aerobikot, úszást, íjászatot, fallabdát és a lovassportot jelölték. sportág válaszadó (fő) falmászás 89 aerobik 69 úszás 66 íjászat 63 fallabda 62 lovassport 60 tenisz 52 fitnesz 48 bowling 44 táncsport 42 billiárd 39 műkorcsolya 37 röplabda 37 asztalitenisz 34 evezés 32 floorball 30 akrobatikus torna 29 hegymászás 29 vívás 28 kézilabda 26 sí 26 kick box 24 tollaslabda 22 darts 21 jóga 21 természetjárás 20 görkorcsolya 18 baseball + softball 17 kosárlabda 17 ritmikus gimnasztika 17 futás+kocogás 16 jégkorong 15 futsal 14 vitorlázás 14 atlétika 13 gimnasztika 13 snowboard 13 tájfutás 13 kajak-kenu 12 torna 12 karate 11 testépítés 11 frízbe 10 labdarúgás 10 vízilabda 10 judó 9 taekwondo 9 gyorskorcsolya 7 kerékpár 7 kung fu 7 ökölvívás 7 kendo 6 trx 6 gyeplabda 5 lábtenisz 5 pilates 5 sakk 5 birkózás 4 bridzs 4 gördeszka 4 kettlebell 4 Muay Thai/thai box 4 spinning 4 amerikai football 3 golf 3 27

28 jiu-jitsu 3 teke 3 horgászsportok 2 kangoo 2 korfball 2 súlyemelés 2 triatlon+duatlon+aquatlon 2 footgolf 1 funkcionális tréning 1 gerinctorna 1 hastánc 1 krav maga 1 lovaglás 1 méta 1 öttusa 1 piloxing 1 polefitness 1 rögbi 1 sárkányrepülés 1 sífutás 1 tarmbulin 1 teqball 1 toronyugrás táblázat: A válaszadók által a jövőben űzni kíván sportágak d. ELTE-s sportszereplők és sportprogramok megítélése Az ELTE-s sportszolgáltatók közül a BEAC-cal találkoznak a legtöbbet a hallgatók sporttal kapcsolatos ügyeik intézése során, hiszen egy 7-es skálán átlagosan 5,81-re (gyakran találkoznak) értékelték annak gyakoriságát. A többi felsorolt szereplővel átlagosan ritkán találkoznak a válaszadók, azonban érdemes azt is megfigyelni, hogy minden felsorolt szereplőnél az átlagtól való átlagos eltérés (szórás) 2 körül mozog. Az egyetemi sport egyes szereplőivel milyen gyakran találkozik? ELTE SPORT Kft. ELTE PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet EHÖK Kari Hallgatói Önkormányzat ELTE SE BEAC Átlag 2,92 2,98 2,99 3,17 2,80 5,81 Szórás 2,221 2,299 1,987 2,137 1,902 1,873 Válaszadó (fő) táblázat: A válaszadók értékelése az ELTE különböző sportszereplői kapcsán, aszerint, hogy sportoláshoz kapcsolódó ügyeik intézése során milyen gyakran találkoznak velük A válaszadóknak a legfontosabbak a szabadidősport programok (75,29%), az edzések (64,50%) és a kari vagy egyetemi sportnapok (32,25%). Egyéb válaszként ketten a masszázst emelték ki, míg egy válaszadó a szabadon használható sportpályát és tornatermet tartja fontosnak. A válaszadók több mint 80%-ának számít az is, hogy az egyetemen olcsóbban tud sportolni, mint külső szolgáltatóknál, továbbá több mint 60%-uk azért tartja fontosnak az egyetemi sportot, mert az a 28

29 tanulás mellett biztosítja a szükséges rekreációt (68,68%) és az egyetemi évek alatt fenntartja, erősíti az egészségügyi állapotukat (60,44%). Egyéb válasz e kérdés esetén is érkezett, melynél négyen azt emelték ki, hogy az egyetemi sport azért fontos, mert a sportolásért még kreditet is szerezhetnek. 12. ábra: Az egyes ELTE-s sportszolgáltatások fontossága a válaszadók szerint (n=862) 29

30 13. ábra: A sportoló válaszadók megoszlása aszerint, hogy miért fontosak nekik az ELTE-s sport programok (n=862) Az ELTE-s sportszolgáltatásokkal való elégedettség mérésére további négy állítás szolgált, melyek esetében a hallgatók szintén egy 7 fokozatú skálán jelölhették az azzal való egyetértésük mértékét. Az 1-es érték jelentette az egyáltalán nem ért egyet, míg a 7-es a teljes mértékben egyetért választ. Átlagosan úgy gondolják a válaszadók, hogy az ELTE-s sportszolgáltatások már az első alkalommal megfelelőek és így szívesen veszi igénybe a látogató a szolgáltatást visszatérően is. Szintén inkább egyetértenek a kitöltők átlagosan azzal, hogy az egyetemi sportszolgáltatásokkal kapcsolatos információk könnyen elérhetőek és teljes körűek. A kitöltők átlagosan közepesen vélik modernnek és vizuálisan vonzónak az ELTE-s sportlétesítményeket. Állítás egyetértés mértékének átlaga szórás Az ELTE-s sportlétesítmények modern felszereltséggel rendelkeznek. 4,40 1,513 Az ELTE-s sportlétesítmények vizuálisan vonzóak. 3,95 1,622 Az ELTE-s sportszolgáltatások már az első alkalommal megfelelőek, így szívesen visszatérően is igénybe veszi azokat. 5,11 1,429 Az ELTE-s sportszolgáltatásokkal kapcsolatos információk (edzések időpontjai stb.) könnyen elérhetőek és teljes körűek. 5,08 1, táblázat: Az ELTE-s sportlétesítményekre és sportszolgáltatásokra vonatkozó állításokkal való egyetértésének átlagos értéke a válaszadók körében 30

31 4. Karrierközpont A Karrierközpontról a válaszadók 82,67%-a hallott már. Szolgáltatását viszont csak 432 fő, vagyis a válaszadók 6,53%-a vette igénybe. A legtöbb olyan válaszadó, aki már hallott korábban a Karrierközpontról azért nem vett még részt a szolgáltatóegység által szervezett programokon, mert nem kapott elég információt azokról (30,85%), valamint mert úgy gondolják, hogy a karrierükkel ráérnek még később foglalkozni (28,19%). 14. ábra: A válaszadók megoszlása aszerint, hogy hallották-e és ha igen, akkor vették-e már igénybe az ELTE Karrierközpont szolgáltatásait (n=6619) 31

32 15. ábra: A Karrierközpontról már halló, de annak szolgáltatásait még nem kihasználó hallgatók megoszlása aszerint, hogy még miért nem vették igénybe azokat A Karrier Hírlevélen, a plakátokon és a Facebookon keresztül értesült a legtöbb válaszadó a Karrierközpont létezéséről. A kitöltők között a legnépszerűbb szolgáltatás a kredites karriermenedzsment kurzus és az Állásajánlatok ELTE-sektől ELTE-seknek FB csoport, melyet hallgató véleményezett. Mindkettő említett szolgáltatással inkább elégedettek átlagosan a válaszadók csak úgy, mint a felsorolt programok közül további öttel. Legkevesebben, 56-an a Példakép programot vették már igénybe, mellyel már csak átlagosan közepesen elégedettek a válaszadók. A kitöltők véleménye szerint a hallgatók sikerességéhez leginkább úgy tud hozzájárulni a Karrierközpont, ha konkrét munkalehetőségeket, gyakorlati helyeket és diákmunkákat hirdet meg, valamint jó lehetőségnek tartják a job-shadowing programokat is. A többi felsorolt szolgáltatást is átlagosan kedvezően ítélték meg a válaszadó hallgatók, mivel a pénzügyi tanácsadás (3,50) és a karriermenedzsment előadások (3,49) kivételével mindegyiket nagymértékben hasznosnak vélik. 32

33 16. ábra: A Karrierközpontról már halló válaszadók megoszlása aszerint, hogy kitől, hol értesültek róla Karrierközpont szolgáltatása átlag szórás válaszadó (fő) kredites karriermenedzsment kurzusok 4,26 1, Állásajánlatok ELTE-sektől ELTE-seknek FB csoport 3,88 1, karrier.elte.hu online tartalma 3,80 1, Hogyan tovább? előadás-sorozat 3,79 1, önismereti tréningek (önbizalom, stresszkezelés, kommunikáció, stb.) 3,74 1, készségfejlesztő tanfolyamok (prezi, autóvezetés, pályázatíró, rendezvényszervező, stb.) 3,72 1, Virtuális Állásbörze 3,55 1, munka/gyakorlat lehetőség keresése az allasborze.elte.hu-n 3,43 1, álláskeresést segítő workshopok (CV-író, állásinterjú, AC, stb.) 3,42 1, ELTE Érettségi Előkészítő 3,30 1, egyéni karrier tanácsadás 3,21 1, on-line cv ellenőrzés 3,14 1, Példakép program 3,11 1, táblázat: A karrierközpont szolgáltatásait igénybe vevő válaszadók elégedettsége az egyes programok 33

34 Karriertámogató szolgáltatás Átlag Szórás munkalehetőségek/gyakorlati helyek meghirdetése 4,03 0,932 job-shadowing program szervezése (Egy napot eltölthet a hallgató egy áhított munkakörben dolgozó ember mellett.) 3,93 1,017 diákmunkák meghirdetése 3,84 0,962 álláskeresést segítő workshopok (álláskeresés, CV-írás, állásinterjú, AC, Linked- In) 3,80 0,960 munkahelyi környezetben fontos szoftverekről szóló tanfolyamok (prezi, SAP, képszerkesztők, stb.) 3,76 0,968 egyéni karrier-tanácsadás, pályaorientáció 3,71 1,010 on-line cv ellenőrzés 3,66 1,022 soft skill tanfolyamok (autóvezetés, pályázatírás, rendezvényszervezés, stb.) 3,64 0,989 kredites karriermenedzsment kurzusok 3,58 1,004 munkajogi tanácsadás 3,58 1,015 önismereti tréningek 3,55 1,088 tanulásmódszertani tanácsadás 3,55 1,058 önkéntes munka kreditért 3,52 1,044 pénzügyi tanácsadás 3,50 1,043 karriermenedzsment előadások ( Hogyan tovább? ) 3,49 1, táblázat: A válaszadók átlagos értékelése aszerint, hogy a felsorolt karriertámogató szolgáltatások mennyire tudnak hozzájárulni a hallgatók sikerességéhez A kérdőívet kitöltő hallgatók választ adhattak arra is, hogy milyen szempontokat tartanának fontosnak, ha az ELTE Iskolaszövetkezeten keresztül vállalnának munkát. A felsorolt három szempont közül a rugalmas időbeosztást értékelték a legfontosabbnak (4,41), de a tanulmányaikhoz kapcsolódó munkát, valamint a jó órabért is inkább fontos szempontnak tartják a munkakeresés során. Egyéb szempontot 1152 fő írt, melyek legtöbbször a jó és stresszmentes munkahelyi légkörre, a jó munkatársi kapcsolatokra és a csapatmunkára vonatkoztak (386 fő). A második leggyakoribb egyéb válasz a munkavégzés helyszínére és megközelíthetőségére vonatkozik (335 fő). 34

35 Szempontok átlag szórás válaszadó (fő) rugalmas időbeosztás 4,41 0, kapcsolódjon a tanulmányaimhoz 4,19 0, jó órabér 4,22 0, egyéb 3,11 1, táblázat: A válaszadók átlagos értékelése aszerint, hogy mennyire fontosak egyes szempontok az ELTE Iskolaszövetkezet által kínált munkalehetőségek esetében Szempont válaszadó (fő) jó munkahelyi, stresszmentes légkör, jó munkatársi kapcsolatok, csapatmunka 386 munkavégzés helyszíne, megközelíthetősége 335 szakmai gyakorlat szerzése, szakmai kapcsolatok és ismeretek szerzése, szakmai fejlődés 61 fejlődési lehetőség, nyelvgyakorlás 52 érdekes, hasznos, kreatív munka 38 előmeneteli, továbblépési lehetőség biztosítása 30 munkaidő hossza, munkavégzés tartama 29 megbízhatóság, jó hírnév 18 egyéb észrevétel 18 információk legyenek elérhetőek a munkáról 17 megfelelő feladat, munkakör 16 juttatások 14 munka kínálat 12 könnyű ügyintézés, jó szervezés, mentorálás 12 órarenddel és a vizsgaidőszakkal kapcsolatos észrevételek 7 nem releváns válaszok ábra: A válaszadók által megadott egyéb fontos szempontok az ELTE Iskolaszövetkezet által kínált munkalehetőségek esetében 35

Szolgáltatások mérése (2016) Kérdőív

Szolgáltatások mérése (2016) Kérdőív Szolgáltatások mérése (2016) Kérdőív Tisztelt Hallgató! Kérjük, töltse ki kérdőívünket, hogy megismerhessük hallgatóink véleményét a jelenleg elérhető intézményi szolgáltatásokról! A kérdőív anonim, az

Részletesebben

Szolgáltatások mérése (2014) Kérdőív

Szolgáltatások mérése (2014) Kérdőív Szolgáltatások mérése (2014) Kérdőív Tisztelt Hallgató! Kérjük, töltse ki kérdőívünket, hogy megismerhessük hallgatóink véleményét a jelenleg elérhető intézményi szolgáltatásokról! A kérdőív anonim, az

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4.. Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Elsőévesek sportolása, Soproni campus Ez az összesítés a/az Elsőévesek sportolása, Soproni

Részletesebben

Senseimarossy Délegyházi Karate SE - www.senseimarossy.hu

Senseimarossy Délegyházi Karate SE - www.senseimarossy.hu 2009-09-08 11:03:57 SPORTOKTATÓ KÉPZÉS SPORTOKTATÓ KÉPZÉS A Budapesti Szabadidősport Szövetség - megfelelő számú jelentkező esetén - államilag elismert, Országos Képzési Jegyzékben szereplő 1 éves sportoktató

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4.. Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Elsőévesek sportolása, Győr Ez az összesítés a/az Elsőévesek sportolása, Győr elsőseinek körében

Részletesebben

Tisztelt Sportvezető!

Tisztelt Sportvezető! Tisztelt Sportvezető! Bizonyára Ön is jól ismeri a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendeletet, mely alapján

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4.. Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Elsőévesek sportolása Ez az összesítés a/az Elsőévesek sportolása elsőseinek körében végzett,

Részletesebben

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS S p o r t o k t a t ó i t a n f o l y a m r a A Sportszövetségek Műhelye a Sportoktatásban (Stadion Kft.) az országos sportági szövetségekkel együttműködve sportoktatói tanfolyamot

Részletesebben

Testnevelési és Sporttudományi Kar

Testnevelési és Sporttudományi Kar SEMMELWEIS EGYETEM Testnevelési és Sporttudományi Kar 1123 Budapest, XII. Alkotás u. 44. Csoportvezető: Nagy Dóra Tel.: 487-9247, Fax.: 356-6337 Email: ndori@mail.hupe.hu S P O R T E D Z Ő S Z A K K É

Részletesebben

Katalógus Érembetétek 50mm

Katalógus Érembetétek 50mm A2 001 kétalakos foci A2 002 foci A2 003 viktória A2 004 fáklya A2 005 kézfogás A2 006 atlétika A2 007 kézilabda, férfi A2 008 kézilabda, női A2 009 kosárlabda A2 010 kosárlabda A2 011 baseball A2 012

Részletesebben

V. Nagy Sportágválasztó

V. Nagy Sportágválasztó V. Nagy Sportágválasztó Időpont: 2009. szeptember 18-19. Helyszín: Szervező: Szervezőiroda: Kapcsolat: Merkapt Maraton Sportközpont 1106 Budapest, Maglódi út 12/A. Merkapt Maraton Team Sportegyesület 1134

Részletesebben

PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK. A rendezéssel kapcsolatos részletes forgatókönyvet az Általános Versenykiírás mellékletében találhatják.

PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK. A rendezéssel kapcsolatos részletes forgatókönyvet az Általános Versenykiírás mellékletében találhatják. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2009/2010. TANÉVI ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOK RENDEZÉSÉRE A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség (MEFS) pályázatot hirdet a 2009-2010. tanévi országos egyetemi főiskolai bajnokságok döntőinek

Részletesebben

Katalógus Érembetétek 25mm

Katalógus Érembetétek 25mm A1 001 kétalakos foci A1 002 foci A1 003 viktória A1 004 fáklya A1 005 kézfogás A1 006 atlétika A1 007 kézilabda, férfi A1 008 kézilabda, női A1 009 kosárlabda A1 010 kosárlabda A1 011 baseball A1 012

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SPORTÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE 2017/2018. TANÉV

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SPORTÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE 2017/2018. TANÉV EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SPORTÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE 2017/201. TANÉV Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Egyetemi

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága 2017. február 14. napján, a Kaposvári

Részletesebben

I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9

I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9 Tartalomjegyzék I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9 V. MÓDSZERTAN... 9 V. 1. Kérdőív... 9 V. 2. Próbafelmérések... 9 V. 3. Mintavétel... 10 V.

Részletesebben

AZ EVEZİS SPORT FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010-2016

AZ EVEZİS SPORT FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010-2016 AZ EVEZİS SPORT FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010-2016 KITEKINTÉS, ELİZMÉNYEK Az evezés a világ egyik legelterjedtebb sportága. 131 ország tagja a Nemzetközi Evezıs Szövetségnek, a nyári olimpiai játékok 3.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI SPORTSZAKMAI FEJLESZTÉSI PROGRAM TÁMOP E-13/1/KONV

INTÉZMÉNYI SPORTSZAKMAI FEJLESZTÉSI PROGRAM TÁMOP E-13/1/KONV INTÉZMÉNYI SPORTSZAKMAI FEJLESZTÉSI PROGRAM A SZOLNOKI FŐISKOLA SPORTSZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE 2013. OKTÓBER 10-2015. JÚNIUS 30. SPORTIRODA RÓZSA JÓZSEFNÉ SPORTIRODA VEZETŐ 2015. JÚNIUS 25. AZ INTÉZMÉNYI

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. 9021 Győr, Városház tér 1. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. 9021 Győr, Városház tér 1. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.... napirendi pont Borkai Zsolt előterjesztése Javaslat pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), egyéni eredményes

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+ tanév) Tantárgy Félévek/óraszám/kredit Kredit Vizsgaforma KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ (75 kredit

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

A sárospataki Nagykönyvtár dolgozói elégedettségi mérése 2014

A sárospataki Nagykönyvtár dolgozói elégedettségi mérése 2014 A sárospataki Nagykönyvtár dolgozói elégedettségi mérése 2014 A kérdőívet kitöltők nemek szerinti megoszlása A dolgozók életkora szerinti megoszlás: életkor fő százalék 26 1 8,3 29 1 8,3 35 1 8,3 40 1

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) Tantárgyak A tantárgy felvételének féléve A tantárgy felvételének előfeltétele

Részletesebben

Felmérés az infrastruktúrával való hallgatói elégedettségrıl SZTE BTK 2006

Felmérés az infrastruktúrával való hallgatói elégedettségrıl SZTE BTK 2006 Felmérés az infrastruktúrával való hallgatói elégedettségrıl SZTE BTK 26 I. Bevezetı A 26-os év tavaszi szemeszterének végén próba jelleggel adatokat győjtöttünk - egy elektronikus alapú kérdıív segítségével

Részletesebben

PROTECTOR SPORTOKTATÓK ÉS PEDAGÓGUSOK SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

PROTECTOR SPORTOKTATÓK ÉS PEDAGÓGUSOK SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI PROTECTOR SPORTOKTATÓK ÉS PEDAGÓGUSOK SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A Protector sportoktatók és pedagógusok szakmai felelősségbiztosítási szerződése (a továbbiakban: Protector

Részletesebben

S P O R T E D Z Ő E M E L T S Z I N T Ű S Z A K K É P E S Í T É S

S P O R T E D Z Ő E M E L T S Z I N T Ű S Z A K K É P E S Í T É S S P O R T E D Z Ő E M E L T S Z I N T Ű S Z A K K É P E S Í T É S A Testnevelési Egyetem (TF) 1,5 éves, levelező sportedző tanfolyamot indít 2016. őszén az alábbi sportágakban*: (* Egy adott sportágat

Részletesebben

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából 1 Modell dokumentálása, eredmények disszeminációja Kutatás, felmérés, értékelés Adaptáció, alkalmazás A szakmai modellprogramok kialakításának és adaptációjának

Részletesebben

AZ EGYETEMI KAROK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE

AZ EGYETEMI KAROK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE E G Y E T E M I K A R O K H A L L G A T Ó I É R T É K E L É S E AZ EGYETEMI KAROK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE A korábbi fejezetekben témakörönként elemeztük a hallgatók elégedettségét egyetemük

Részletesebben

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA EMELT SZINTŰ SPORTEDZŐ KÉPZÉSÉT. Szakképzés azonosítószáma: OKJ 54 81 02

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA EMELT SZINTŰ SPORTEDZŐ KÉPZÉSÉT. Szakképzés azonosítószáma: OKJ 54 81 02 Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: 00394-2011; E-000862/2014 A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA EMELT SZINTŰ SPORTEDZŐ KÉPZÉSÉT. Szakképzés azonosítószáma: OKJ 54 81

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök NEMZETI SPORT INTÉZET Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök LEZÁRULT EGY KORSZAK A tehetséggondozó programok 9-10 évesek. Új struktúra áll fel. Új források jelennek meg. HÁROM

Részletesebben

/2012 EMMI - MOB SZERZŐDÉS / VERSENYSPORT SORSZ. KEDVEZMÉNYEZETT TÁMOGATÁS CÉLJA TÁMOGATÁS ÖSSZEGE MEGVALÓSULÁS HELYE

/2012 EMMI - MOB SZERZŐDÉS / VERSENYSPORT SORSZ. KEDVEZMÉNYEZETT TÁMOGATÁS CÉLJA TÁMOGATÁS ÖSSZEGE MEGVALÓSULÁS HELYE 17479-1/2012 EMMI - MOB SZERZŐDÉS / VERSENYSPORT SORSZ. KEDVEZMÉNYEZETT TÁMOGATÁS CÉLJA TÁMOGATÁS ÖSSZEGE MEGVALÓSULÁS HELYE 1. Magyar Asztalitenisz Szövetség 1. szakmai feladatok 2. 40 428 000 orzságos

Részletesebben

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA SPORTOKTATÓ KÉPZÉSÉT. Szakképzés azonosítószáma: OKJ 31 813 01

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA SPORTOKTATÓ KÉPZÉSÉT. Szakképzés azonosítószáma: OKJ 31 813 01 Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: 00394-2011; E-000862/2014 A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA SPORTOKTATÓ KÉPZÉSÉT. Szakképzés azonosítószáma: OKJ 31 813 01 Szakképesítés

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata LAKOSSÁGI KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2. Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Középiskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4,5+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Középiskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4,5+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE Középiskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4,5+1 tanév) Tantárgyak A tantárgy felvételének A tantárgy felvételének előfeltétele féléve KÖZÖS

Részletesebben

utánpótláskorúak felkészítése, versenyeztetése 200 Szeged

utánpótláskorúak felkészítése, versenyeztetése 200 Szeged A 20 évi sportcélú támogatási keret kiosztása 1 / 5 1. Kedvezményezett neve Lelkesedés SZEAC Súlyemelı Szakosztály Utánpótlás-nevelés támogatása célja összege i utánpótlás versenyeztetési, mőködési hátterének

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2015.

Használói elégedettségvizsgálat 2015. Használói elégedettségvizsgálat 2015. Könyvtárunk MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerének megfelelően látogatóink könyvtárhasználati szokásait és elégedettségét vizsgáltuk kérdőív segítségével.

Részletesebben

A sport közösségteremtő hatása a Debreceni Egyetemen

A sport közösségteremtő hatása a Debreceni Egyetemen A sport közösségteremtő hatása a Debreceni Egyetemen Készítette: Kovács Klára PhD-hallgató Nevelés-és Művelődéstudományi Doktori Program Debrecen, 2010. december 3. Campus-lét Műhelykonferencia Cél A sport

Részletesebben

Pedagógiai Csoport. VI. Országos Sporttudományi 1

Pedagógiai Csoport. VI. Országos Sporttudományi 1 A SPORTISKOLAI RENDSZER FEJLESZTÉSÉNEK AKCIÓKUTATÁSSOROZATA Pedagógiai Csoport 1 Szakmai vezető: DR. SZABÓ TAMÁS utánpótlás-nevelési nevelési igazgató Programvezető: LEHMANN LÁSZLÓ pedagógiai csoportvezető

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a 2006/2007-s tanév megyei alapfokú sportszakember-képzésről (taj_sportoktatas*)

Tárgy: Tájékoztató a 2006/2007-s tanév megyei alapfokú sportszakember-képzésről (taj_sportoktatas*) Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke Szám: 360-31/2007. Melléklet: 3 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési,

Részletesebben

www.axa-assistance.hu sportkategóriák

www.axa-assistance.hu sportkategóriák sportkategóriák Szokásos sportok Sportok az alapdíj növelése nélkül Tartalmazza a következő szokásos szabadidős sporttevékenységeket és szabadidős szinten űzött sportokat. A nehézségi fokú via ferrata

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A XXX. nyári Olimpiai Játékok nemzetek közötti összesített éremtáblázata LONDON 2012 / Éremtáblázat Aranyérem Ezüstérem

Részletesebben

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv képzési szint képzés név nyelv munkarend név ELTE Kar Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Nyugat-magyarországi Egyetem és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által aláírt szerződés szerint az alábbi

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap pályázata Könyvtári Szakmai Kollégium Használói elégedettség vizsgálata

Nemzeti Kulturális Alap pályázata Könyvtári Szakmai Kollégium Használói elégedettség vizsgálata 1) Általában honnan jut hozzá az Ön számára szükséges információkhoz, ismeretekhez? Internetből otthon, ismerősöknél 301 86% Könyvtári könyvekből 285 81% Saját könyvekből 234 67% Családtagoktól, ismerősöktől

Részletesebben

XXXI. Nyári Olimpia Rio de Janeiro

XXXI. Nyári Olimpia Rio de Janeiro XXXI. Nyári Olimpia Rio de Janeiro A riói olimpia célkitűzései A sportfinanszírozásban bekövetkezett kedvező változások hatására a nemzetek versengésében, az éremversenyben és a nem hivatalos pontversenyben

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS. 2012. október

GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS. 2012. október GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS 2012. október A kutatás kutatásról céljai A kutatás céljai - a tagok Gázközösséggel kapcsolatos elvárásai és azok teljesülése - rendezvények megítélése - a Gázközösség pályázatai -

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Szak Hallgatói létszám fő Válaszok száma Kereskedelem és

Kutatási tanulmány. Szak Hallgatói létszám fő Válaszok száma Kereskedelem és Kutatási tanulmány Bevezetés A Szolnoki Főiskola célja a Támop 4.1.1 projekt keretében egy olyan DPR rendszer kidolgozása, amely több szempontból képes segíteni az intézmény munkáját. A projekt keretében

Részletesebben

Képzési beszámoló június - július

Képzési beszámoló június - július 2014. június - július Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben

I. Melléklet. Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ Beszámoló 2013. I. Melléklet Tanfolyami látogatottság

I. Melléklet. Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ Beszámoló 2013. I. Melléklet Tanfolyami látogatottság I. Melléklet Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ Beszámoló 213. Hip-hop moderntánc-tanfolyam Létszámadatok alkalmankénti résztvevők összesített száma: Januári adatok: 396 fő Februári adatok:

Részletesebben

TIOP 1.2.3-08/1-2008-0015 Közvélemény kutatás jelentése

TIOP 1.2.3-08/1-2008-0015 Közvélemény kutatás jelentése TIOP 1.2.3-08/1-2008-0015 Közvélemény kutatás jelentése Miskolc, 2011. március 21. Tartalom 1. Összefoglaló értékelés... 1 2. Megkeresés és minta jellemzői... 2 2.1 Kutatási módszer... 2 2.2 Minta jellemzői...

Részletesebben

SPORTOKTATÓ (sportág megjelölésével) RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS (OKJ )

SPORTOKTATÓ (sportág megjelölésével) RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS (OKJ ) Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000405/2014 SPORTOKTATÓ (sportág megjelölésével) RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS (OKJ 31 813 01) KIKNEK AJÁNLJUK? Ezt a képzést ajánljuk mindazoknak, akik a választott sportágban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 26-i ülésére Tárgy: Zirc város sportkoncepcióját megalapozó lakossági sportigény-felmérő kérdőívek kiértékelése Előadó:

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

Dr. Letenyei Róbert jegyző

Dr. Letenyei Róbert jegyző 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 215. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a lakosság Művelődési Házzal szemben elvárt igényeiről

Részletesebben

Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév

Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatnál Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév Készítette: Nexcon Technológiai Tanácsadó Kft. Soltvadkert Város Önkormányzata 6230

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzata Lakossági elégedettségi felmérés

Taksony Nagyközség Önkormányzata Lakossági elégedettségi felmérés Taksony Nagyközség Önkormányzata Lakossági ségi felmérés ÁROP-3.A.2-2013 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szükség van-e kamarai nyilvántartásra?

Szükség van-e kamarai nyilvántartásra? Felmérés az iparkamarai szolgáltatásokról és díjakról kutatási jelentés A felmérés A Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatok Országos Egyesülete 2015 március 3-a és 18-a között online felmérést

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2016.

Használói elégedettségvizsgálat 2016. Használói ségvizsgálat 2016. A Berzsenyi Dániel Könyvtár ISO minőségirányítási rendszerének megfelelően a látogatók könyvtárhasználati szokásait és ségét vizsgáltuk kérdőív segítségével. Az összehasonlíthatóság

Részletesebben

Fogorvostudományi Kar () Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága. Skála

Fogorvostudományi Kar () Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága. Skála Fogorvostudományi Kar () Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Kérdésszöveg Válaszok relatív gyakorisága Bal pólus Skála Átl. elt. Átlag Medián Hisztogram Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Diáksport Szövetség és a Hódmezővásárhelyi Diáksport Szövetség munkájáról

Beszámoló a Magyar Diáksport Szövetség és a Hódmezővásárhelyi Diáksport Szövetség munkájáról Iktatószám:41-15728/2010. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Magyar Diáksport Szövetség és a Hódmezővásárhelyi Diáksport Szövetség munkájáról Az anyagot készítette:

Részletesebben

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Megyei Jogú Város 2009 1 Magyar Fejlesztő Intézet I. TARTALOMJEGYZÉK I. TARTALOMJEGYZÉK...2 II. BEVEZETÉS...3 III. MÓDSZER...3

Részletesebben

Népegészségügyi Kar, Válaszadók száma = 30. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25%

Népegészségügyi Kar, Válaszadók száma = 30. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% Munkatársi elégedettségi felmérés, Népegészségügyi Kar, 00. Népegészségügyi Kar, 00. Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monori ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (KEOP-7.1.0/11-2011-0026) KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉRDŐÍV...

Részletesebben

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló Hallgatók 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011 Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012. március 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

Jelentés a 2013-as Educatio kiállításról

Jelentés a 2013-as Educatio kiállításról Jelentés a 2013-as Educatio kiállításról Életpálya Iroda Molnár Balázs I. Bevezető A január 18-19-én tartott Educatio kiállításon a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (továbbiakban NKE) is állított standot,

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL A részére 2013. december TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYES ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE... 3 1.1. ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE A SZEMÉLYES

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

A pomázi városi könyvtár használói igény és elégedettségi felmérésének elemzése

A pomázi városi könyvtár használói igény és elégedettségi felmérésének elemzése A pomázi városi könyvtár használói igény és elégedettségi felmérésének elemzése A könyvtár használatára irányulóan kérdőíves felmérést végeztünk. A felmérés célja: a valós és látens használói igények feltérképezése,

Részletesebben

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I T E V É K E N Y S É G, P Á L Y A I R Á N Y Í T Á S EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KESZTHELY 2 0 1 1-2 0 1 2 Készítette:

Részletesebben

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat Kód Tantárgy Feltétel ALAPOZÓ SZAKASZ Medicinális ismeretek I. ANTSRA1013 Funkcionális anatómia 2/0 1 1 v 2 ANTSRA1014

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Középiskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4,5+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Középiskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4,5+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Középiskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4,5+1 tanév) Tantárgy Félévek/óraszám/kredit Kredit Vizsgaforma KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ (75 kredit

Részletesebben

Intézményértékelés összehasonlítása tanár és diák szemszögéből

Intézményértékelés összehasonlítása tanár és diák szemszögéből Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Intézményértékelés összehasonlítása és szemszögéből Képet készítette: adam44 Készítette: Bozóki Judit és minőségbiztosítási

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM ÉS A SPORTISKOLAI KERETTANTERV

A SPORTISKOLAI PROGRAM ÉS A SPORTISKOLAI KERETTANTERV A SPORTISKOLAI PROGRAM ÉS A SPORTISKOLAI KERETTANTERV Szakmai vezető: DR. SZABÓ TAMÁS mb.főigazgató Sportiskolai programvezető: LEHMANN LÁSZLÓ pedagógiai csoportvezető Koordinátor: FARKAS MÁRTA pedagógiai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL Terület: tanulmányi versenyekkel való elégedettség a 006-007. tanévben Partnerek: versenyző tanulók (II. kör:

Részletesebben

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében 2014 A PR Heraldról A PR Herald (www.prherald.hu) az 1995-ben alapított első magyar public relations szakfolyóirat

Részletesebben

10:42. Az előadás felépítése. Bevezetés - Jogszabályi háttér. Bevezetés - Jogszabályi háttér. Bevezetés Jogszabályi háttér

10:42. Az előadás felépítése. Bevezetés - Jogszabályi háttér. Bevezetés - Jogszabályi háttér. Bevezetés Jogszabályi háttér 1:42 PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola Vezető: Prof. Dr. BÓDIS József az MTA doktora egyetemi tanár, rektor A sport által megvalósuló önkéntes tevékenység hatása az egészségtudatosságra Az előadás

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

A rendszeres testnevelés és a kölyökatlétika hatásai szülői szemüvegen keresztül

A rendszeres testnevelés és a kölyökatlétika hatásai szülői szemüvegen keresztül Janiga Lilla, dr. Vágó Béla, Turcsik Katalin, Szalma László: A rendszeres testnevelés és a kölyökatlétika hatásai szülői szemüvegen keresztül I. Bevezető Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslése szerint

Részletesebben

A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2008. szeptember 22. szeptember 27.

A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2008. szeptember 22. szeptember 27. A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT VIZSGÁLÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2008. szeptember 22. szeptember 27. Készítette: Gosztonyi Enikő 2008. október A kérdőíves vizsgálat, melynek célja a minőségi szolgáltatások

Részletesebben

A HASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLAT RÉSZLETES ELEMZÉSE

A HASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLAT RÉSZLETES ELEMZÉSE KÉRDŐÍV az olvasók elégedettségének értékeléséhez ÖSSZESÍTÉS adatfelvétel: 2010 értékelés: 2011 A felmérés célja: használóink elégedettségének mérése egyes új szolgáltatások bevezetésére vonatkozó szükségletfelmérés:

Részletesebben

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit!

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. /Szent-Györgyi Albert/ AZ EGRI VÁROSI

Részletesebben

Elégedettség-mérés. Famulus Kollégium Győr, 2011. január

Elégedettség-mérés. Famulus Kollégium Győr, 2011. január Elégedettség-mérés Famulus Kollégium Győr, 2011. január A kitöltők statisztikai adatai: A kérdőívet kitöltő személyek száma: 50 fő Férfi: 8 fő Nő: 42 fő Életkori átlag: 21,1 év A kérdőívet 200 kollégista

Részletesebben

TOLNA MEGYEI SPORT HÍRLEVÉL

TOLNA MEGYEI SPORT HÍRLEVÉL TOLNA MEGYEI SPORT HÍRLEVÉL INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA Felelős kiadó: Szerkesztő: Honlap: e-mail: Dr. Say István Dallos Tibor www.tmamk.hu sporti@tmamk.hu I. ÉVFOLYAM 2. szám 2005 Pályázati eredmények A Tolna

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

EDZŐI FÓRUM 2012 - Baja

EDZŐI FÓRUM 2012 - Baja EDZŐI FÓRUM 2012 - Baja MOB FISA EGYESÜLETEK PARTNEREK Új sporttörvény -2011 Önálló területi egységek integrálása Előirt szabályzatok, alapszabály módosítás Tagszervezetek köre Sportegyesület, sportvállalkozás,

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám

Alba Radar. 18. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám A székesfehérvári parkok megítélése a fehérváriak szerint 2013. június 17. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

MINŐSÉGCÉLOK 2015-2016. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján

MINŐSÉGCÉLOK 2015-2016. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés alapján 1. OKJ- ban szereplő szakképesítés szerzésére felkészítő képzés szakmai vizsgáinak éves átlagos vizsgaeredménye szakképesítésenként, az nyilvánosságra

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2014 2015 Tartalomjegyzék a BUDaPeSTI CorVINUS egyetem BemUTaTÁSa................................... 3 A 2014/2015. TANÉV IDŐBEOSZTÁSÁNAK TERVEZETE................................

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM SPORTTUDOMÁNYI KOORDINÁCIÓS INTÉZET TESTNEVELÉS KURZUS LEÍRÁSOK

DEBRECENI EGYETEM SPORTTUDOMÁNYI KOORDINÁCIÓS INTÉZET TESTNEVELÉS KURZUS LEÍRÁSOK STEP AEROBIK ÉS ALAKFORMÁLÁS Bemelegítés, 30-40 perc step aerobic, utána alakformálás, erősítés. Segédeszközök: kézisúlyzó, therabend gumi. Speciális területek: has, hát, comb, fenék, kar. Az órák minden

Részletesebben

Előterjesztés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2005. szeptember 7-i ülésére

Előterjesztés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2005. szeptember 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke Szám: 994-17./2005. Melléklet: 2 db Előterjesztés az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2005.

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. Rektori pályázati felhívás kiválósági különdíj elnyerésére

Eötvös Loránd Tudományegyetem. Rektori pályázati felhívás kiválósági különdíj elnyerésére Eötvös Loránd Tudományegyetem Rektori pályázati felhívás kiválósági különdíj elnyerésére Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) rektora határozott időre szóló, kiemelkedő teljesítményért járó különdíjra

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben