2. napirendi pont: A Takarékbank Zrt évi üzletpolitikájának és üzleti tervének elfogadása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. napirendi pont: A Takarékbank Zrt évi üzletpolitikájának és üzleti tervének elfogadása"

Átírás

1 A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt május 29-i közgyűlésének határozatai 1/R2/2014. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés elfogadta, hogy a szavazás egyidejű, nyílt szavazással, elektronikus szavazatszámláló rendszerrel történjen. 2/R2/2014. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés Szabó Leventét, a Társaság Igazgatóságának tagját a közgyűlés levezető elnökének megválasztotta. 3/R2/2014. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés Zsibrita Lászlónét a közgyűlés Szavazatszámlálójának megválasztotta. 4/R2/2014. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés Urbánkó Reginát jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta. 5/R2/2014. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés a közgyűlés napirendjét elfogadta és azokat az alábbi sorrendben kívánta megtárgyalni: 1. napirendi pont: A Takarékbank Zrt. konszolidált éves beszámolójának elfogadása 2. napirendi pont: A Takarékbank Zrt évi üzletpolitikájának és üzleti tervének elfogadása 3. napirendi pont: Javaslat az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság új ügyrendjének elfogadására az Alapszabály 13. fejezet (2) pont m) alpontja alapján és az új Ptk. (2013. évi V. tv.) hatályba lépésére és arra tekintettel, hogy a Takarékbank Zrt. Felügyelőbizottsága nem ügydöntő. 4. napirendi pont: Javaslat a Takarékbank Zrt. alapszabályának módosítására: a részvénykönyvbe való betekintés lehetőségének a bővítése. 5. napirendi pont: Könyvvizsgáló választása 3 évre és díjazásának megállapítása. 6. napirendi pont: Igazgatósági tagok és felügyelőbizottsági tagok visszahívása, új igazgatósági tagok és felügyelőbizottsági tagok választása, díjazásuk megállapítása 7. napirendi pont: darab összesen ,-Ft névértékű és kibocsátási értékű, egyenként 2.000,-Ft névértékű és kibocsátási értékű, A sorozatú dematerializált átváltozó kötvény (Ptk. 3: 303 ) kibocsátására zártkörűen, amelyek jegyzésére a közgyűlés a Magyar Takarék Befektetési és Vagyongazdálkodási Zrt-t (székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. I/2., cégjegyzékszám: , a továbbiakban: Magyar Takarék) jogosítja fel. A jegyzésre nyitva álló időtartam a határozat meghozatalának napjától számított 365 nap. A kötvények futamideje a jegyzéstől számított 60 hónap, a fizetendő kamat mértéke 3 havi BUBOR + 2% éves kamat. Kamatfizetés: évente egyszer utólag a tárgyévet követő év február 28-ig. Sikeres kötvénykibocsátás: ha a jegyzésre jogosult a nyitva álló 12 hónap alatt ,-Ft névértékű kötvényt jegyez le. Átváltozás: legkorábban a kötvény létrejöttének napja, ha a) a Magyar Takarék, mint vevő és az MFB valamint a Magyar Posta Zrt., mint eladók között március 10-én

2 2 létrejött részvény adásvételi szerződés ( Szerződés ) az MFB részvényeinek eladása tekintetében zárásra került, és b) a Szerződés a Magyar Posta Zrt., részvényei tekintetében nem ment teljesedésbe. Jegyzésre kijelölt: a Magyar Takarék A fenti két feltétel bekövetkezéséről az Igazgatóság az adásvételi szerződésben szereplő felek nyilatkozata alapján győződik meg. A fenti feltételek együttes teljesülése esetén az összes kibocsátott átváltozó kötvény egyenként 2.000,-Ft névértékű dematerializált törzsrészvénnyé alakul át. A Közgyűlés a fentiek technikai lebonyolításával az Igazgatóságot bízza meg. A fentiekhez kötődően alapszabály módosítás. 8. napirendi pont: A 13/2014 közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése arra tekintettel, hogy nem fizikai kötvény, hanem dematerializált értékpapír kerül kibocsátásra, ami kisebb egyszeri költséget és olcsóbb működést tesz lehetővé a Takarékbank Zrt. számára és a fizikai értékpapírnál rövidebb időn belül lehetséges a dematerializált kötvény keletkeztetése. 9. napirendi pont: Egyebek 6/R2/2014. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés a Társaság konszolidált beszámolóját jóváhagyta. A Társaság konszolidált mérlegfőösszegét 539 milliárd 598 millió forintban, a konszolidációs kör mérleg szerinti eredményét 151 millió forintban állapította meg. 7/R2/2014. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés elfogadta a Takarékbank Zrt évi üzletpolitikáját és üzleti tervét, egyben felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy az üzletpolitikát és az üzleti tervet az év közben bekövetkezett változásoknak megfelelően szükség szerint módosítsa. 8/1/R2/2014. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés a Takarékbank Zrt. Igazgatóságának új ügyrendjét elfogadta. 8/2/R2/2014. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés a Takarékbank Zrt. Felügyelőbizottságának új ügyrendjét elfogadta. 9/R2/2014. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés a Takarékbank Zrt. Alapszabálya 7. Részvények című fejezete (19) pontját az alábbira módosította: 7. Részvények (19) Nem érintve a Társaságra illetve a részvényesekre vonatkozó jogszabályi közzétételi illetve hozzáférés-biztosítási kötelezettségeket, a részvénykönyvbe a részvényesek és a lejárt és kifizetetlen hitellel rendelkező igazolt hitelezők és a Társaság munkavállalói tekinthetnek be. A részvénykönyvbe bárki betekinthet. A betekintés lehetőségét a Társaság székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítja.. 10/R2/2014. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés a Takarékbank Zrt. könyvvizsgáló cégének a esztendőre a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t, vezető könyvvizsgálónak Horváth Tamást (üzlettárs), akadályoztatása esetén Nagy Zoltánt (igazgató) választotta meg. A közgyűlés a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft évi könyvvizsgálatra vonatkozó díját a magyar szabályok

3 3 szerinti banki és konszolidált, illetve a nemzetközi szabványok szerinti konszolidált beszámolót illetően, legfeljebb évi nettó 55 millió forint, valamint ezen összeg maximum 1,5%-ának megfelelő dologi költségek, plusz a jogszabályoknak megfelelően fizetendő általános forgalmi adó összegében állapította meg. 11/1/1/R2/2014. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés Pénzes Vince Lászlónét május 29-i hatállyal a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb május 31-ig megválasztotta. 11/1/2/R2/2014. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlésen megjelent C sorozatú elsőbbségi részvényesek Pénzes Vince Lászlónét május 29-i hatállyal a Társaság Felügyelőbizottsága tagjának a év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb május 31-ig megválasztották. 11/2/R2/2014. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés Vojnits Tamást május 29-i hatállyal a Társaság Igazgatósága belső tagjának a év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb május 31-ig megválasztotta. 11/3/R2/2014. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés Köbli Gyulát május 29-i hatállyal a Társaság Igazgatósága tagjának a év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb május 31-ig megválasztotta. 11/4/R2/2014. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés Sebestyén Istvánt május 29-i hatállyal a Társaság Igazgatósága tagjának a év éves rendes közgyűlésének napjáig, de legfeljebb május 31-ig megválasztotta. 11/5/1/R2/2014. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés az Igazgatóság elnökének tiszteletdíját 170 ezer Ft/hó, az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíját 150 ezer Ft/hó, az Igazgatóság belső tagjainak tiszteletdíját 0 Ft/hó összegben határozta meg. 11/5/2/R2/2014. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlésen megjelent C sorozatú elsőbbségi részvényesek az Igazgatóság elnökének tiszteletdíját 170 ezer Ft/hó, az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíját 150 ezer Ft/hó, az Igazgatóság belső tagjainak tiszteletdíját 0 Ft/hó összegben határozták meg. 11/6/1/R2/2014. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés a Felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíját 150 ezer Ft/hó, a Felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíját 130 ezer Ft/hó összegben határozta meg. 11/6/2/R2/2014. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlésen megjelent C sorozatú elsőbbségi részvényesek a Felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíját 150 ezer Ft/hó, a Felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíját 130 ezer Ft/hó összegben határozták meg. 12/1/R2/2014. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés az alaptőke átváltozó kötvények zártkörű kibocsátásával történő feltételes felemeléséről szóló, a 7. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztés 1) 8. pontját, valamint 3) 24. pontját érintő részvényesi módosító javaslatot elfogadta.

4 4 12/2/R2/2014. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés az alaptőke átváltozó kötvények zártkörű kibocsátásával történő feltételes felemeléséről a 12/1/R2/2014. számú határozattal elfogadott részvényesi javaslattal egységes szerkezetbe foglaltan az alábbi határozatot hozta: 1) 1. az átváltozó kötvények kibocsátásának módja: 2. az átváltozó kötvények jegyzésére jogosult személy, az általa jegyezhető kötvények száma, névértéke, kibocsátási értéke és sorozata: 3. kibocsátandó átváltozó kötvények száma: zártkörű a Magyar Takarék Befektetési és Vagyongazdálkodási Zrt. (székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. I/2., cégjegyzékszám: , a továbbiakban: Magyar Takarék) a kibocsátásra kerülő A sorozatú átváltozó kötvények teljes mennyisége tekintetében, az alábbi 4. pontban meghatározott névértéken és az 5. pontban meghatározott kibocsátási értéken db, azaz Háromszázezer darab 4. az átváltozó kötvények névértéke: 2.000,- Ft, azaz Kettőezer forint 5. az átváltozó kötvények kibocsátási értéke: 6. kibocsátandó átváltozó kötvények sorozata: 2.000,- Ft, azaz Kettőezer forint A sorozat 7. az átváltozó kötvények előállítása: dematerializált 8. az átváltozó kötvény jegyzésének helye, ideje és módja: a jegyzésre jogosult a teljes átváltozó kötvénymennyiség jegyzésére vonatkozó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát (az aláírók aláírási címpéldányát mellékelve) a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. székhelyére (1122 Budapest, Pethényi köz 10.), a Titkársági Osztálynak címezve kell megküldenie a jelen közgyűlési határozat meghozatalának napját követően az Információs Összeállítás kézhezvételét követő 8. naptól számított 365 napon belül, azaz május :00 óráig, de legkésőbb az azt megelőző napon 16:00 óráig, amelyen a kötvény

5 5 részvénnyé történő átalakulásának feltételei beállnak; a jegyzésre jogosultnak a jegyzett kötvények ellenértékét legkésőbb a jegyzés napján 16:00 óráig a Takarékbank Zrt számú fizetési számlájára rendelkezésre kell bocsátania 9. érvénytelen jegyzés: amennyiben a jegyzésre nem a jegyzésre vonatkozó feltételeknek megfelelően kerül sor 10. eljárás érvénytelen jegyzés esetén: a Takarékbank Zrt. Igazgatósága az érvénytelen jegyzést követő 5 munkanapon belül megállapítja a jegyzés érvénytelenségét, és a Takarékbank Zrt. az érvénytelenül jegyzett átváltozó kötvények ellenértékét ezt követő 5 munkanapon belül visszautalja a jegyzésre jogosult részére a jegyzési nyilatkozatában megjelölt számlaszámra 11. eredménytelen jegyzés: amennyiben jegyzésre a jegyzési határidőn belül nem kerül sor 12. eljárás eredménytelen jegyzés esetén: a Takarékbank Zrt. Igazgatósága a jegyzés eredménytelenségét annak bekövetkeztétől számított 5 munkanapon belül határozatban állapítja meg; az Igazgatóság e határozatának meghozatalát követő 5 munkanapon belül tájékoztatja a részvényeseket a kibocsátás eredménytelenségéről 13. eredményes jegyzés, illetve kötvénykibocsátás feltétele: 14. eljárás eredményes jegyzés, illetve kötvénykibocsátás esetén: amennyiben a jegyzésre jogosult a jegyzésre nyitva álló határidő alatt a ,- Ft azaz Hatszázmillió forint névértékű teljes átváltozó kötvény mennyiséget lejegyzi a Takarékbank Zrt. Igazgatósága a jegyzés eredményességét az eredményesség feltételeinek bekövetkeztét követő 5 munkanapon belül hozott határozatában állapítja meg (jegyzés eredményes lezárása), melyről a határozat meghozatalát követő 5 munkanapon belül tájékoztatja részvényeseit; a Takarékbank Zrt. Igazgatósága a kötvény eredményes jegyzése esetén a jegyzés eredményességét megállapító

6 6 határozatának meghozatalát követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül köteles eljárni a jegyzett kötvények kibocsátása iránt 15. az átváltozó kötvények futamideje: a jegyzés napjától számított 60 (hatvan) hónap, mely azonban az átalakulás feltételeinek bekövetkeztével lezárul 16. az átváltozó kötvények után fizetendő kamat mértéke: az adott kamatperiódusra a kamatperiódus kezdőnapja előtti 2. munkanapon érvényes 3 havi BUBOR + 2 % éves kamat 17. kamat számításának módja: (a kötvény névértéke * kamat * kamatidőszak napjainak száma) / 360 Az adott kamatperiódusban az egy kötvényre fizetendő kamat meghatározása kettő tizedes jegyig történik és a kerekítés általános szabályai szerint forintban kerül kifizetésre. 18. kamatfizetés: évente utólag, legkésőbb a tárgyévet követő év február 28. napján (ha ez a nap nem munkanapra esik, úgy az azt megelőző utolsó munkanapon), illetve a futamidő utolsó napját követő munkanapon 19. kamatperiódus: az első kamatperiódus tört kamatperiódus, és a futamidő kezdő napjától az adott év február 27., május 30., augusztus 30. vagy november 29. napjai közül a hozzá legközelebb eső napig tart; az ezt követő kamatperiódusok minden év február 28. napjától május 30. napjáig, az azt követő kamatperiódus május 31. napjától augusztus 30. napjáig, az azt követő kamatperiódus augusztus 31. napjától november 29. napjáig, az azt követő kamatperiódus november 30. napjától a következő év február 27. napjáig tart; az utolsó kamatperiódus a futamidő lejártának napjáig tart (ezt a napot nem beleértve) 20. a kamatfizetés helye, és a névérték jóváírása a Takarékbank Zrt. az átváltozó kötvények kamatát, illetve lejáratkor az átváltozó kötvények névértékét az átváltozó kötvény tulajdonosa jegyzéskor megadott fizetési számlájára történő átutalással teljesíti

7 7 21. a kötvények részvénnyé történő átalakulásának feltételei és időpontja, valamint az Igazgatóság eljárása a feltételek bekövetkezése esetén: az átváltozó kötvények a következő két, a) és b) feltétel (együttes de nem feltétlenül egyidejű, és a kötvények létrejöttét követő) bekövetkezése esetén alakulnak át A sorozatú törzsrészvényekké: a) a Magyar Takarék mint vevő és az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszám: , a továbbiakban: MFB), valamint a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszám: , a továbbiakban: Magyar Posta) mint eladók között március 10-én létrejött részvény adásvételi szerződés (a továbbiakban: Részvény Adásvételi Szerződés) az MFB részvényeinek eladása tekintetében szerződésszerűen zárásra került, és ezt a Takarékbank Zrt. Igazgatósága a lentiek szerint határozatban megállapította, és b) a Részvény Adásvételi Szerződés a Magyar Posta részvényeinek átruházása tekintetében nem ment teljesedésbe az MFB részvényeinek eladása tekintetében történő zárással egyidejűleg, de legkésőbb december 31-ig, és ezt a Takarékbank Zrt. Igazgatósága a lentiek szerint határozatban megállapította. A fenti b) feltétel akkor minősül bekövetkezettnek, ha és amennyiben a Részvény Adásvételi Szerződés a Magyar Posta részvényeinek átruházása tekintetében a szerződő felektől független objektív okból nem ment teljesedésbe így pl. azért, mert a teljesítést valamilyen hatósági, bírósági vagy más határozat, végzés vagy ítélet a Magyar Posta számára első fokon vagy jogerősen megtiltja vagy egyébként lehetetlenné teszi, és ezt a Takarékbank Zrt. Igazgatósága a lentiek szerint határozatban megállapította. A fenti két feltétel bekövetkeztéről a

8 8 Takarékbank Zrt. Igazgatósága a Részvény Adásvételi Szerződésben szereplő felek nyilatkozata alapján győződik meg. Az Igazgatóság a tájékoztatást követő 5 munkanapon belül meghozott határozatával köteles megállapítani a feltételek bekövetkezését, és a kötvények részvényekké történő átalakulásáról ezen határozat meghozatalát követő 5 munkanapon belül tájékoztatni a Takarékbank Zrt. részvényeseit. Az átváltozó kötvények A sorozatú törzsrészvényekké történő átalakulásának időpontja az átalakulás feltételei beálltának napja, melynek legkésőbbi lehetséges időpontja a futamidő utolsó napja, de legkorábban a kötvény létrejöttének napja. 22. amennyiben az átváltozó kötvény nem alakul át részvénnyé: 23. az átváltozó kötvények az átalakulás esetén: 24. a feltételes alaptőke-emelés összege, az átváltozó kötvények össznévértéke: az átváltozó kötvények tulajdonosa az átváltozó kötvények futamidejének lejáratakor egy összegben jogosult a tulajdonában lévő átváltozó kötvények névértékének megfelelő összegre az átváltozó kötvények egyenként 2.000,- Ft, azaz Kettőezer forint névértékű, dematerializált A sorozatú törzsrészvénnyé (ISIN kód: HU ) alakulnak át; a törzsrészvényeket a Takarékbank Zrt. a jegyzésre jogosult jegyzési nyilatkozatában megjelölt értékpapírszámláján azoknak a Takarékbank Zrt. központi értékpapírszámláján történő jóváírását követően haladéktalanul jóváírja; az átalakulás feltételeinek bekövetkeztét, a kapcsolódó alapszabály módosítás pontos szövegét és annak hatályba lépését a Takarékbank Zrt. Igazgatósága a feltételek beálltáról kapott tájékoztatást követő 5 munkanapon belül határozatban állapítja meg, és azokról a határozathozatalt követő 5 munkanapon belül tájékoztatja részvényeseit ,- forint, azaz Hatszázmillió forint.

9 9 25. az alaptőke összege eredményes kötvénykibocsátás és az átalakulás feltételeinek bekövetkezése esetén: a Takarékbank Zrt. átalakulás napján fennálló alaptőkéjének összege ,- Ft-tal, azaz Hatszázmillió forinttal kerül felemelésre 26. az alaptőke felemelésének napja: az átváltozó kötvények átalakulása feltételei bekövetkezésének napja A Közgyűlés felhívja a kötvények jegyzésére jogosult Magyar Takarékot, hogy jegyzési joga gyakorlása esetén a jegyzési nyilatkozatában megjelölt teljes átváltozó kötvénymennyiség ellenértéke, vagyis ,- Ft, azaz Hatszázmillió forint rendelkezésére bocsátásának legkésőbb a kötvény jegyzés napján 16:00 óráig a Takarékbank Zrt.-nél vezetett számú bankszámlára történő befizetéssel tegyen eleget. 2) A Közgyűlés felkéri az Igazgatóságot az átváltozó kötvények jegyzésével és kibocsátásával kapcsolatos feladatok lebonyolítására (ideértve többek közt a kötvények jegyzésére jogosult felhívását, az Információs Összeállítás elfogadását, a kötvények kibocsátása eredményességének és a kapcsolódó alapszabály módosítás pontos szövegének és hatályba lépésének megállapítását, a kötvények kibocsátását, az átváltozó kötvények átalakulása feltételeinek ellenőrzését, azok bekövetkezésének, az átalakulás megtörténtének és a kapcsolódó alapszabály módosítás pontos szövegének és hatályba lépésének megállapítását, valamint a kötvények átalakulása folytán kibocsátásra kerülő A sorozatú törzsrészvények kibocsátását). 3) A Közgyűlés a jelen határozat 1) pontjában írottak alapján a Takarékbank Zrt. Alapszabálya 7. Részvények fejezetének címét 7. Részvények és átváltozó kötvények fejezet címre változtatja, és az alábbi pontokkal egészíti ki, mely módosítások a kötvénykibocsátás eredményességétől és a Magyar Nemzeti Bank engedélyétől függően lépnek hatályba, amennyiben mindkét feltétel együttesen fennáll. (20) A Társaság db, azaz Háromszázezer darab, egyenként 2.000,- Ft, azaz Kettőezer forint névértékű, ,- Ft, azaz Hatszázmillió forint össznévértékű, névre szóló, dematerializált úton előállított, kamatozó, A sorozatú átváltozó kötvényt bocsátott ki névértéken, zárt körben, a jelen Alapszabály A jelű mellékletében megjelölt személy(ek) részére. (21) A kötvények futamideje: a jegyzés napjától számított 60 hónap, mely azonban az átalakulás feltételeinek bekövetkeztével lezárul. (22) Az átváltozó kötvények után kamatfizetés évente utólag, legkésőbb a tárgyévet követő év február 28. napján (ha ez a nap nem munkanapra esik, úgy az azt megelőző utolsó munkanapon), illetve a futamidő utolsó napját követő munkanapon. A kamat éves mértéke az adott kamatperiódusra a kamatfizetés napját megelőző kamatperiódus kezdőnapja előtti 2. munkanapon érvényes 3 havi BUBOR + 2 % éves kamatfelár.

10 10 Az első kamatperiódus a futamidő kezdő napjától tört kamatperiódus, és a futamidő kezdő napjától az adott év február 27., május 30., augusztus 30. vagy november 29. napjai közül a hozzá legközelebb eső napig tart; az ezt követő kamatperiódusok minden év február 28. napjától május 30. napjáig, az azt követő kamatperiódus május 31. napjától augusztus 30. napjáig, az azt követő kamatperiódus augusztus 31. napjától november 29. napjáig, az azt követő kamatperiódus november 30. napjától a következő év február 27. napjáig tart; az utolsó kamatperiódus a futamidő lejártának napjáig tart (ezt a napot nem beleértve). A kamat számításának módja: (a kötvény névértéke * kamat * kamatidőszak napjainak száma) / 360. Az adott kamatperiódusban az egy kötvényre fizetendő kamat meghatározása kettő tizedes jegyig történik és a kerekítés általános szabályai szerint forintban kerül kifizetésre. (23) A Társaság az átváltozó kötvények kamatát, illetve lejáratkor az átváltozó kötvények névértékét az átváltozó kötvény tulajdonosa jegyzéskor megadott fizetési számlájára történő átutalással teljesíti. (24) Az átváltozó kötvények az alábbi két, a) és b) feltétel (együttes de nem feltétlenül egyidejű, és a kötvények létrejöttét követő) bekövetkezése esetén alakulnak át A sorozatú törzsrészvényekké: a) a Magyar Takarék mint vevő és az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31, cégjegyzékszám: , a továbbiakban: MFB), valamint a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszám: , a továbbiakban: Magyar Posta) mint eladók között március 10-én létrejött részvény adásvételi szerződés (a továbbiakban: Részvény Adásvételi Szerződés) az MFB részvényeinek eladása tekintetében szerződésszerűen zárásra került, és ezt a Takarékbank Zrt. Igazgatósága a lentiek szerint határozatban megállapította, és b) a Részvény Adásvételi Szerződés a Magyar Posta részvényeinek átruházása tekintetében nem ment teljesedésbe az MFB részvényeinek eladása tekintetében történő zárással egyidejűleg, de legkésőbb december 31-ig, és ezt a Takarékbank Zrt. Igazgatósága a lentiek szerint határozatban megállapította. A fenti b) feltétel akkor minősül bekövetkezettnek, ha és amennyiben a Részvény Adásvételi Szerződés a Magyar Posta részvényeinek átruházása tekintetében a szerződő felektől független objektív okból nem ment teljesedésbe így pl. azért, mert a teljesítést valamilyen hatósági, bírósági vagy más határozat, végzés vagy ítélet a Magyar Posta számára első fokon vagy jogerősen megtiltja vagy egyébként lehetetlenné teszi, és ezt a Takarékbank Zrt. Igazgatósága a lentiek szerint határozatban megállapította. A fenti két feltétel bekövetkeztéről a Takarékbank Zrt. Igazgatósága a Részvény Adásvételi Szerződésben szereplő felek nyilatkozata alapján győződik meg. Az Igazgatóság a tájékoztatást követő 5 munkanapon belül meghozott határozatával köteles megállapítani a feltételek bekövetkezését, és a kötvények részvényekké

11 11 történő átalakulásáról ezen határozat meghozatalát követő 5 munkanapon belül tájékoztatni a Takarékbank Zrt. részvényeseit. Az átváltozó kötvények A sorozatú törzsrészvényekké történő átalakulásának időpontja az átalakulás feltételei beálltának napja, melynek legkésőbbi lehetséges időpontja a futamidő utolsó napja, de legkorábban a kötvény létrejöttének napja. (25) Amennyiben az átváltozó kötvény nem alakul át részvénnyé, úgy azok tulajdonosa átváltozó kötvények futamidejének lejáratakor egy összegben jogosult a tulajdonában lévő átváltozó kötvények névértékének megfelelő összegre. (26) A Társaságnak az átváltozó kötvények kibocsátása útján feltételesen felemelt alaptőkéje [*] Ft, azaz [*] forint. Abban az esetben, ha az átváltozó kötvények tulajdonosai a kötvények futamidején belül a kibocsátott átváltozó kötvények törzsrészvényre változnak, akkor a Társaság jelenlegi [*] Ft, azaz [*] forint összegű alaptőkéje további db, azaz Háromszázezer darab névre szóló, egyenként 2.000,- Ft, azaz Kettőezer forint névértékű A sorozatú törzsrészvény kibocsátásával ,- Ft-tal, azaz Hatszázmillió forinttal kerül megemelésre. (Az Alapszabály fenti 7. fejezetének (26) pontja az alapszabály módosulás hatályba lépésének napján érvényes alaptőke összegének alapulvételével kerül kiegészítésre a [*]-gal jelölt helyeken.) 4) A Közgyűlés elfogadja, hogy amennyiben az előző 3) pont keretében elfogadott Alapszabály módosítások hatályba lépése megtörtént és az átváltozó kötvények átalakulása feltételei bekövetkeztek, akkor az átváltozó kötvények átalakulása feltételei bekövetkezésének napján a Takarékbank Zrt. Alapszabálya 7. Részvények és átváltozó kötvények fejezetének címe 7. Részvények és átváltozó kötvények fejezet címre változik, és annak (20)-(26) pontjai hatályukat vesztik, továbbá a Takarékbank Zrt. Alapszabálya 6. Alaptőke fejezetének (1) bekezdésében a Takarékbank Zrt. aktuális alaptőkéjének összege ,- Ft-tal, azaz Hatszázmillió forinttal megemelésre kerül, továbbá a 7. Részvények fejezet (1) pontjának a) alpontjában a Takarékbank Zrt. által kibocsátott A sorozatú törzsrészvények aktuális száma ,- db-bal, azaz Háromszázezer darabbal megemelésre kerül. 13/R2/2014. SZÁMÚ HATÁROZAT: A Közgyűlés a április 25. napján megtartott közgyűlésen meghozott 13/2014. számú közgyűlési határozatát, a határozat meghozatala napjára visszamenőleges hatállyal hatályon kívül helyezte. A Közgyűlés egyben felkérte az Igazgatóságot, hogy a 13/2014. számú közgyűlési határozat végrehajtása érdekében esetlegesen megtett valamennyi intézkedését és határozatát, annak megtétele illetve meghozatala időpontjára visszamenőleges hatállyal vonja vissza, illetve helyezze hatályon kívül, egyben szükség szerint gondoskodjon az érintettek tájékoztatásáról. Budapest, május 29.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A TÁRSASÁG) IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016 A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016. ÁPRILIS 18. NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT RENDES KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt értesít

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről JEGYZŐKÖNYV a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.

Részletesebben

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS IGAZGATÓSÁGI ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. AUGUSZTUS

Részletesebben

A BorsodChem Rt. a április 27-én megtartott Éves Rendes Közgyûlésén az alábbi határozatokat hozta:

A BorsodChem Rt. a április 27-én megtartott Éves Rendes Közgyûlésén az alábbi határozatokat hozta: A BorsodChem Rt. a 2004. április 27-én megtartott Éves Rendes Közgyûlésén az alábbi határozatokat hozta: 01/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés jegyzõkönyv hitelesítõnek megválasztja a CE Oil

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 12. napján tartandó 2013. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 12. napján tartandó 2013. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS Az 2013. április 12. napján tartandó 2013. évi rendes Közgyűlésére 11. napirendi pont Tárgy: Zártkörű alaptőke-emelés elhatározása és ezzel kapcsolatos feltételes Alapszabály módosítás (II.1.

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt közleménye

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * *

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * * Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

4/2008/KGY számú határozat: A Közgyûlés elfogadta az Igazgatóság éves beszámolóját a társaság évi

4/2008/KGY számú határozat: A Közgyûlés elfogadta az Igazgatóság éves beszámolóját a társaság évi A BUDAPEST Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188., cégjegyzékszám: 01-10-041037) közzéteszi, hogy a 2008 április 24-én megtartott évi rendes közgyûlésén az alábbi határozatok születtek: 1/2008/KGY

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről JEGYZŐKÖNYV a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.

Részletesebben

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

Lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5.

Lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5. Tisztelt Ügyfeleink! Az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. III. em., cégjegyzékszám: 01-10-044420, képviseli: Parádi-Varga Tamás és Ladányiné

Részletesebben

8/2014. (05.21.) sz. határozat. A folytatólagos közgyűlés napirendje: szabályozása. továbbműködéséről. 9/2014. (05.21.) sz.

8/2014. (05.21.) sz. határozat. A folytatólagos közgyűlés napirendje: szabályozása. továbbműködéséről. 9/2014. (05.21.) sz. A Geo Professional Portfolio Zártkörűen működő Részvénytársaság 2014. május 21-én folytatta a 2014. május 7-én felfüggesztett évi rendes közgyűlését, melyen az alábbi határozatok születtek: 8/2014. (05.21.)

Részletesebben

A /28. számú határozat esetében: - az összes részvény darabszáma: db.

A /28. számú határozat esetében: - az összes részvény darabszáma: db. K Ö Z Z É T É T E L A Waberer s International Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.; cégjegyzékszám: 01-10-041375; a továbbiakban: Kibocsátó ) ezúton közzéteszi

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

19.293.312 igen, 0 nem, 0 tartózkodott 100%-os szavazati aránnyal elfogadva:

19.293.312 igen, 0 nem, 0 tartózkodott 100%-os szavazati aránnyal elfogadva: A GE Money Bank tagja A Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188., cégjegyzékszám: 01-10- 041037) közzéteszi, hogy a 2010 április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésén az alábbi határozatok

Részletesebben

IRODALOMJEGYZÉK 1) http://www.doingbusiness.org/rankings [2015. február 4.] 2) http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/pdf/text.pdf [2015. június 15.] 176. oldal 3) http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=maculopapularis_ki%c3%bct%c3%a9s&a

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10-043638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ TERVEZET!!! RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2015. április 26. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 8. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 8. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 8. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: X-137/81.162/2014. sz. határozat: Tárgy: A DVTK Futball Akadémia létrehozásával kapcsolatban

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2010. október 10-én tartandó rendkívüli közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2010. október 10.

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének. 1/2010. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének. 1/2010. számú határozata 1/2010. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak:

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) 2016. április 28. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2016.04.28.

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyrt. 1143 Budapest, Ilka utca 31. Tel.:+36-1- 801-7081 Fax: +36-1-801-7082, E-mail: humet@humet.hu Rendkívüli tájékoztatás A HUMET Nyrt értesít mindenkit, akit

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2015. április 28-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2010. április

Részletesebben

A Libri-Bookline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság szeptember 01-i rendkívüli közgyűlésén hozott határozatok

A Libri-Bookline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság szeptember 01-i rendkívüli közgyűlésén hozott határozatok A Libri-Bookline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2016. szeptember 01-i rendkívüli közgyűlésén hozott határozatok A Libri-Bookline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1066

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016. augusztus 30-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 6. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

Az FHB Nyrt ,- Ft keretösszegű évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 7. sz.

Az FHB Nyrt ,- Ft keretösszegű évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 7. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 7. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2015. április 23. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2015.04.23.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére 1. napirendi pont Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi üzleti tevékenységről Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban Társaság ) 2016. évi rendes közgyűlésének

Részletesebben

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17.

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39.), - a továbbiakban: Társaság,- 2014. március 17. napján 10.00 órakor

Részletesebben

Kreditjog Corporation Nyrt

Kreditjog Corporation Nyrt Kreditjog Corporation Nyrt A Kreditjog Corporation Nyrt Igazgatótanácsának előterjesztése a 2012. április 15-i Közgyűlés napirendi pontjaihoz 1. Ismételt szavazás a Társaság 2012. November 12.-i közgyűlésének

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2012.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI 1 Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján, a tisztelt részvényesei tájékoztatása céljából

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:

Részletesebben

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet amely létrejött egyrészről a E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: Tatabánya Csaba u. 19., statisztikai

Részletesebben

1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.

1016 Budapest, Gellérthegy utca 17. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS A DUNA HOUSE HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2017. JANUÁR 5-ÉN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE Közgyűlés időpontja és helyszíne: 2017. január 5. 10:00

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2017. április 26-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló JEGYZŐKÖNYV a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) 2003. április 23-i évi rendes, megismételt közgyűléséről A közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a BUSINESS TELECOM Nyrt. Igazgatótanácsának, a Társaság telephelyén 2012. december 19. napján 09.00 órakor megkezdett üléséről Jelen vannak: Igazgatótanács tagjai mellékelt

Részletesebben

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL A PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING Nyrt.) székhelye: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u.

Részletesebben

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők: A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2015. április 28-i éves

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

5. napirendi pont. Döntés saját részvény megszerzéséről és az Igazgatóság felhatalmazása ennek lebonyolítására

5. napirendi pont. Döntés saját részvény megszerzéséről és az Igazgatóság felhatalmazása ennek lebonyolítására 5. napirendi pont Döntés saját részvény megszerzéséről és az Igazgatóság felhatalmazása ennek lebonyolítására Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság az alaptőkén felüli vagyonából a Gt.

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 10. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS JOGI KÉRDÉSEI ÉS AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÚJ RENDELKEZÉSEI DR. TOMORI ERIKA CODEX NAPOK 2014 VÁLTOZIK-E AZ ÉRTÉKPAPÍR

Részletesebben

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint a társaságok tagjai számára az egyesült társaságban való részvétel nem kötelező.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint a társaságok tagjai számára az egyesült társaságban való részvétel nem kötelező. Tájékoztatás a Magyar Telekom Nyrt. részvényesei részére a T-Kábel Magyarország Kft. és a Dél-Vonal Kft. Magyar Telekom Nyrt-be való beolvadása kapcsán Ezúton szeretnénk tájékoztatni Tisztelt Részvényeseinket,

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÁPRILIS 17. NAPJÁN

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 28-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 28-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 28-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2013. április 28. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

2013. január 31-ei Közgyűlés határozati javaslatai

2013. január 31-ei Közgyűlés határozati javaslatai 2013. január 31-ei Közgyűlés határozati javaslatai 1. napirendi pont: A földgáz-kereskedelmi és -tárolói engedéllyel rendelkező társaságokba történő befektetések, valamint az ehhez kapcsolódó további közgyűlési

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2014. április 26. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kreditjog Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban: Társaság) 2013. január

Részletesebben

AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÁRCIUS 7-ÉN TARTOTT IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI

AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÁRCIUS 7-ÉN TARTOTT IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 7-ÉN TARTOTT IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI 4/2007. (III. 7.) sz. IT határozat Az Igazgatóság jóváhagyja, hogy a Részvénytársaság

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG Minimum 10.000.000 össznévértékű, névre szóló jelzáloglevelek forgalomba hozatala az 1.000.000.000.000 Ft keretösszegű

Részletesebben

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat) Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX.

Részletesebben

RT. 2012. április 21.

RT. 2012. április 21. RT. 2012. április 21. I. részvény 177. A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező forgalomképes értékpapír. - tagsági jogok - névre szóló - Névértékkel rendelkezik - értékpapír

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em., Cg. 01-10-046724) 2017. április 18-án 16 órakor, a 1024 Budapest, Fény u. 16. 5.

Részletesebben

HIRDETMÉNY ALAPTŐKE ZÁRTKÖRŰ FELEMELÉSÉRŐL ÉS ELSŐBBSÉGI JOG GYAKORLÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY ALAPTŐKE ZÁRTKÖRŰ FELEMELÉSÉRŐL ÉS ELSŐBBSÉGI JOG GYAKORLÁSÁRÓL HIRDETMÉNY A TWD INVESTMENTS TANÁCSADÓ ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTŐKE ZÁRTKÖRŰ FELEMELÉSÉRŐL ÉS ELSŐBBSÉGI JOG GYAKORLÁSÁRÓL I. A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi

Részletesebben

MEGHÍVÓ HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság az Igazgatóság rendkívüli közgyûlést

MEGHÍVÓ HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság az Igazgatóság rendkívüli közgyûlést MEGHÍVÓ A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság Igazgatósága értesíti t. részvényeseit, hogy az Igazgatóság rendkívüli közgyûlést hívott össze 2005. december 23-a péntekre, 9:45

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

1. napirendi pont: Igazgatósági tag visszahívása, új Igazgatósági tag megválasztása

1. napirendi pont: Igazgatósági tag visszahívása, új Igazgatósági tag megválasztása A Pannónia Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Nyár u. 12.), cégjegyzékszám: 01-10-047118) - a továbbiakban: a Társaság - a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2006. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Hotel Mercure Buda (1013 Budapest, Krisztina krt. 41-43.) Közgyűlés ideje:

Részletesebben

Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: H Budapest, Ógyalla tér 8-9., cégjegyzékszáma: KÖZLEMÉNYE

Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: H Budapest, Ógyalla tér 8-9., cégjegyzékszáma: KÖZLEMÉNYE Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: H- 1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9., cégjegyzékszáma: 01-10-045715 KÖZLEMÉNYE a Társaság 2014. március 06. napjára összehívott rendkívüli

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak: A Közgyűlés 3/2013. (04.24.) számú határozata

KÖZLEMÉNY. Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak: A Közgyűlés 3/2013. (04.24.) számú határozata KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10- 043638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rendkívüli közgyűlése Budapest, 2008. december 15. 1 Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Napirend

Részletesebben

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők: A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2017. április 28-i éves

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. ÁPRILIS 19. NAPJÁN

Részletesebben

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata Közgyűlésének 7/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság

Részletesebben

A Közgyűlés 4/2009. (04.28.) sz. határozata

A Közgyűlés 4/2009. (04.28.) sz. határozata KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1132 Budapest, Váci út 20.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT.. H-8900 ZALAEGERSZEG, KOSZTOLÁNYI TÉR 6. TEL.: (92) , FAX: (92)

ZALAKERÁMIA RT.. H-8900 ZALAEGERSZEG, KOSZTOLÁNYI TÉR 6. TEL.: (92) , FAX: (92) Közlemény A Zalakerámia Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6.) ezúton tájékoztatja a befektetőket, hogy a Társaság 2004. július 23. napján rendkívüli közgyűlést tartott. A határozatképes

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2004. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2004. számú határozata 1/2004. számú határozata A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak: Sasinszki Ágnes Boris Mihály Szepesi János Arago Befektetési

Részletesebben

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 Cégkivonat 2011.10.27. -i hatállyal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A Közgyülés meghívójában szereplő 1.-es napirendi pontjához kapcsolódó határozati javaslatok:

A Közgyülés meghívójában szereplő 1.-es napirendi pontjához kapcsolódó határozati javaslatok: HATÁROZATI JAVASLATOK A 2015. május 26.-i Közgyűlés részére A Közgyülés meghívójában szereplő 1.-es napirendi pontjához kapcsolódó határozati javaslatok: Kgy. 1/2015 számú Közgyűlési határozat: A Közgyűlés

Részletesebben

A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési határozatai

A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési határozatai A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési határozatai A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest,

Részletesebben

Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. éves rendes közgyűlése részére

Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. éves rendes közgyűlése részére 1 Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben