Van-e karakteres uniós felnőtttanulási. Németh Balázs, PhD Egyetemi docens PTE FEEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Van-e karakteres uniós felnőtttanulási. Németh Balázs, PhD Egyetemi docens PTE FEEK"

Átírás

1 Van-e karakteres uniós felnőtttanulási politika? Németh Balázs, PhD Egyetemi docens PTE FEEK

2 Lifelong Learning New Educational Order Five elements of a future strategy: rethinking the role of schooling in a learning society widening participation in adult learning developing the workplace as a site of learning building active citizenship by investing in social capital pursuing the search for meaning J. Field (2007) Lifelong Learning and the New Educational Order. Trentham Books, Stoke on Trent. p.148.

3 Oktatás és képzés 2020 Stratégiai célok A: Valósuljon meg az életen át tartó tanulás előrelépésre van szükség az életen át tartó tanulás stratégiái megvalósításának terén; a nemzeti képesítési keretrendszer bevezetése és fejlesztése terén az ún. European Qualifications Framework/EKKR rendszerhez kapcsolva, rugalmas tanulási utak bevezetésével. Az ún. European Quality Charter for Mobility alkalmazásával a mobilitás ösztönzése; Az oktatás és képzés hatékonyságának és minőségének fejlesztése minden polgárnak meg kell szerezni kulcskompetenciákat, az oktatás és képzés területének vonzónak és hatékonynak kell lennie;

4 Oktatás és képzés 2020 Stratégiai célok B: A méltányosság, a társadalmi kohézió és az aktív állampolgárság növelése Az oktatásnak és képzésnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy minden állampolgár megszerezhesse és fejlessze a foglalkoztatásához szükséges készségeket, továbbá hogy azért tanuljanak, hogy aktív állampolgárok legyenek és interkulturális párbeszédet folytassanak. Fel kell tárni a nevelési hátrányokat minőségi befogadó és hatékony korai neveléssel. A kreativitás és innováció, továbbá a vállalkozói készségek fejlesztése az oktatás és képzési minden szintjén átfogó kompetenciák fejlesztése a tudásháromszög alkalmazásával (education-research-innovation) A vállalkozások és az oktatási intézmények közötti partnerség ösztönzése, tanuló közösségek fejlesztése a civil társadalom tényezőivel és más véleményformáló szerveződéssel együttműködésben.

5 Európa 2020 Stratégiai célok: Értelmes növekedés tudás növelés, innováció, oktatás és digitális társadalom; Fenntartható növekedés forrás-hatékony termelés, a versenyképesség növelése; Befogadó növekedés A munkaerőpiaci részvétel növelése, készségfejlesztés és bővítés, valamint a szegénység elleni küzdelem.

6 Európa 2020 Az Európai Bizottság a következő célokat javasolja megvalósítani 2020-ig: A év közötti korosztály 75 %-át foglalkoztatni kell; Az EU GDP 3%-át K+F területen kell hasznosítani; Az ún. "20/20/20" klíma/energia célokat szükséges elérni (ebbe beletartozik az égéstermékek 30%-al történő csökkentése megfelelő feltételek esetén); A korai iskolaelhagyók számát 10% alá kell szorítani, továbbá a fiatalok 40%-ának diplomát kell szereznie; 20 millió alá kell szorítani a szegénységben élők számát.

7 Felnőtt-tanulási problématerületek Néhány alapvető kutatási kérdéskör: - Történet, fejlődés/intézményesülés, orientációk és összefüggések; - Feltételek - A: politikai/társadalmi gazdasági jogi (Ki, mikor, miért) - Feltételek - B: módszerek eszközök curriculum (Mit, hogyan) - Szaknyelv/terminológia; - Térbeli összefüggések - A: helyi/regionális nemzeti szupranac. (Hol) Összehasonlító megközelítések; - Térbeli összefüggések - B: formális non-formális - informális

8 Felnőtt-tanulási problématerületek A felnőtt-tanulási akcióterv és a CONFINTEA VI ajánlások megvalósítása; Módszerek és eszközök bevezetése és alkalmazása a VPL, RPL terén; A felnőttek iskolái fejlesztése második esély programok; Korai iskolaelhagyók, funkcionális analfabéták számának csökkentése; A munkaképes népesség képzettségi szintjének emelése/készség és kompetencia fejlesztések/ Lépj egyet előre!?; A szakképzés minőségi fejlesztése. Képzések fejlesztése a vállalkozásokkal és kamarákkal együttműködésben; A képzők képzése és továbbképzése felsőoktatási szerep; Új finanszírozási formák a felnőtt-tanulók számára több forrás kell!; Minőségi kutatások a felnőtt-tanulás és oktatás terén, az eredmények hatékonyabb disszeminációja Lifelong Guidance/ tanulási tanácsadási formák fejlesztése

9 EU benchmarks 2020, Evolution Feln: It is never too late to learn. (EC, ) COM (2006.) 614 final Increasing participation (?): A retrospective approach! Pre-primary Tertiary attainment Early school leavers progress required 20 Adult lif elong learning Low achievers in reading -60

10 Felnőtt-tanulási célok az EU-ban Közös tanulási tevékenység a felnőttoktatás és képzés fejlesztése terén; One step up/lépj egyet előre; A felnőttek alfabetizációja; Monitoring a felnőtt-tanulás terén; A non-formális és informális tanulás validációja.

11 Probléma területek az EAEA felfogásában Oktatási-képzési problémák Európában: Az Európai Bizottság szerint Demográfiai változások idősödő társadalmak Növekvő globális versengés Lassuló növekedés és strukturális munkanélküliség A civil társadalom szerint Változtassuk meg a túl egyoldalú gazdasági és munkaerőpiaci orientációkat: Aktív állampolgárság és jólét Európai értékek Egyenlő hozzáférés: Minden tagországban és térségben fel kell mérni a célcsoportok igényeit (pl. analfabéták, migránsok, falusias környezetben élők, stb.)

12 EURÓPAI CSELEKVÉSI PROGRAM A FELNŐTTKORI TANULÁSRA A es időszakra vonatkozó kiemelt területek: 1. Az egész életen át tartó tanulás és a mobilitás megvalósítása; 2. Az oktatás és a képzés minőségének, illetve hatékonyságának javítása; 3. A méltányosság, a társadalmi kohézió és az aktív polgári szerepvállalás előmozdítása a felnőttkori tanulás révén; 4. A felnőttek kreativitásának és innovációs készségének fejlesztése és a tanulási környezetük javítása; 5. A felnőttkori tanulással kapcsolatos tudásalap növelése és a felnőttoktatási ágazat figyelemmel kísérése

13 EURÓPAI NAPIREND A FELNŐTTKORI TANULÁSÉRT A es időszakra vonatkozó kiemelt területek I: 1. Az egész életen át tartó tanulás és a mobilitás megvalósítása;* segítsék elő, hogy a felnőttek rugalmas tanulási formákat vehessenek igénybe, és ennek keretében szélesebb körben biztosítsák a felsőoktatásban való részvétel lehetőségét azoknak, akik nem rendelkeznek a felvételre jogosító, elismert képesítéssel 2. Az oktatás és a képzés minőségének, illetve hatékonyságának javítása;* javítsák a felnőttoktatást végző személyzet felkészültségét mélyítsék el az együttműködést és a partnerséget a felnőttkori tanulásban érdekelt valamennyi féllel, különösen regionális és helyi szinten, tanulási régiók és helyi tanulási központok létesítése révén.

14 EURÓPAI NAPIREND A FELNŐTTKORI TANULÁSÉRT A es időszakra vonatkozó kiemelt területek II: 3. A méltányosság, a társadalmi kohézió és az aktív polgári szerepvállalás előmozdítása a felnőttkori tanulás révén; nyújtsanak lehetőséget a felnőtteknek arra, hogy elsajátítsák a modern társadalomban való aktív részvételhez szükséges alapkészségeket és műveltséget (pl. gazdasági és pénzügyi műveltség, polgári, kulturális, politikai és környezettudatosság, az egészséges életvitellel kapcsolatos tájékozottság, valamint fogyasztói és médiatudatosság), növeljék a felnőttoktatási kínálatot és ösztönözzék az egyének felnőttkori tanulásban való részvételét a társadalmi befogadás erősítése, növeljék az időskorúak tanulási lehetőségeit az aktív időskorra vonatkozó célkitűzések keretében, ideértve az önkéntességet és a nemzedékek közötti tanulás innovatív formáinak előmozdítását, továbbá támogassák az időskorúak ismereteinek, készségeinek és kompetenciáinak az egész társadalom javára történő kiaknázására irányuló kezdeményezéseket,

15 EURÓPAI NAPIREND A FELNŐTTKORI TANULÁSRÉRT A es időszakra vonatkozó kiemelt területek III: 4. A felnőttek kreativitásának és innovációs készségének fejlesztése és a tanulási környezetük javítása; mozdítsák elő olyan transzverzális kulcskompetenciák elsajátítását, mint a tanulás tanulása, a kezdeményezőkészség és a vállalkozói készség, a kulturális tudatosság és kifejezőkészség használják ki jobban az információs és kommunikációs technológiákat a felnőttoktatás terén annak érdekében, hogy nőjön a felnőttkori tanulásban való részvétel lehetősége és javuljon az oktatás színvonala, például a távoktatásban rejlő új lehetőségek kiaknázása, illetve e-tanulási eszközök és platformok létesítése révén

16 EURÓPAI NAPIREND A FELNŐTTKORI TANULÁSRÉRT A es időszakra vonatkozó kiemelt területek IV: 5. A felnőttkori tanulással kapcsolatos tudásalap növelése és a felnőttoktatási ágazat figyelemmel kísérése aktívan vegyenek részt a fő nemzetközi felmérésekben és tanulmányokban, így például a felnőttoktatási felmérésben fokozzák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy elegendő alapadatot gyűjtsenek többek között a tanulásban való részvételről, az oktatást nyújtó intézményekről, a finanszírozásról, a tanulás eredményességéről erősítsék a felnőttoktatási ágazat fejlődésének és teljesítményének figyelemmel kísérését és hatásvizsgálatát növeljék a felnőttkori tanulással összefüggő kérdések kutatását és mélyreható elemzését, és a kutatást terjesszék ki új területekre, továbbá ösztönözzék a fokozottan interdiszciplináris és előretekintőbb elemzések igénybevételét

17 Az Európai Bizottság célkitűzései a felnőtt-tanulási politika terén A felnőttek tanulása az alábbi területeken érvényesül: foglakoztatási célú formális, non-formális és informal tanulás az alapkészségek fejlesztésének, új szakma megszerzése, szakmai ismeretek megújítása, készségek/kompetenciák átformálása érdekében az egyéni kiteljesedés és fejlődés céljával zajló társadalmi, kulturális, művészeti és társas tanulásban történő részvétel Forrás:

18 Az Európai Bizottság célkitűzései a felnőtt-tanulási politika terén A felnőttek tanulását érintő kihívások : A gazdasági válság még inkább hozzájárult ahhoz, hogy a felnőttek tanulása kiemelt szerephez jusson a tagországok egész életen át tartó tanulási stratégiáiban a foglalkoztathatóság és versenyképesség, a társadalmi befogadás, valamint az aktív állampolgárság előmozdítása eszközeként; Ugyanakkor a felnőtt-tanulási potenciál még koránt sem került kiaknázására, a részvételi adatok tartós visszaesést mutatnak számos EU tagországban, elmaradnak a vállalt átlagtól (adults particip. in LLL - 15% by 2020 for adults aged 25-64) ben ez az átlag alig érte el a 8.9%-ot; A tagországokban jelentős erős szórást mutat a részvétel terén az EU-ban 1.2% % között (2011). Ez a negatív trend jelzi, hogy 2011-ben csak hat tagország érte el, ill. haladta meg az átlagértéket. A részvétel különösen csökken az alulképzettek és az idősödő felnőttek körében. Forrás:

19 Az Európai Bizottság célkitűzései a felnőtt-tanulási politika terén EU szakpolitika és annak kezdeményezései: Hozzájárulás a tagországokban zajló szakpolitikai fejlesztésekhez: A tagországok helyzetével kapcsolatos adatok és indikátorok a tanácsban jóváhagyott vállalt célok terén elért haladás állapot-felmérése (referenciaértékek) közzététele; A szakpolitikákat érintő jó gyakorlatok cseréjének és közös tanulás ösztönzése az Oktatás és képzés 2020 munkaprogram keretében; Kapcsolódó projektek támogatása a Grundtvig programon kersztül Felmérések/elemzések elindítása megbízásokkal, melyek révén pontosabb adatok és tények révén hatékonyabb szakpolitika formálható; Nemzeti koordinátorokból áll hálózat koordinációja, a koordinátorok feladata hazájuk felnőttoktatásának fejlesztése. Forrás:

20 Az Európai Bizottság célkitűzései a felnőtt-tanulási politika terén Az Európai Bizottság elemzéseket rendelt meg 2012-ben, melyek számos tényt és adatot jelenítenek meg, hogy hatékonyabb politikák valósuljanak meg: Quality in the Adult Learning Sector Panteia, NL HEAD Opening HE to Adults, DIE Uni. Humboldt, DE Financing the Adult Learning Sector - FIBS, DE

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2008 2010 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA 2009-ES AKTUALIZÁLÁS STRATÉGIAI PRIORITÁSOK

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2008 2010 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA 2009-ES AKTUALIZÁLÁS STRATÉGIAI PRIORITÁSOK AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2008 2010 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA 2009-ES AKTUALIZÁLÁS STRATÉGIAI PRIORITÁSOK TARTALOM HOGYAN HASZNÁLJUK A DOKUMENTUMOT?... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 27.9.2007 COM(2007) 558 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE L 347/50 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) az Erasmus+ : elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram

Részletesebben

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 EURÓPAI TANÁCS Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Forrás: A Tanács Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 Javaslat száma: 11762/01 EDUC 102 - COM (2001) 501 final Tárgy:

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) L 394/10 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.30. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) AZ

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.4.27. COM(2009) 200 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

AZ ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSÉT CÉLZÓ SZABÁLYOZÁSRÓL

AZ ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSÉT CÉLZÓ SZABÁLYOZÁSRÓL AZ ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSÉT CÉLZÓ SZABÁLYOZÁSRÓL Az Európai Tanács ajánlása Az iskolai lemorzsolódás megelőzésének keretei és lehetőségei a tagállamokban Molnár Ferenc pedagógiai előadó COM (2011)

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Forrai Szilvia Andragógia mester szak I. évfolyam Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula

Részletesebben

tekintettel az oktatásról és képzésről mint a lisszaboni stratégia egyik fő hajtóerejéről szóló, 2007. november 15-i tanácsi állásfoglalásra 2,

tekintettel az oktatásról és képzésről mint a lisszaboni stratégia egyik fő hajtóerejéről szóló, 2007. november 15-i tanácsi állásfoglalásra 2, P6_TA-PROV(2008)0625 Az egész életen át tartó tanulás megvalósítása a tudás, a kreativitás és az innováció fejlesztése érdekében : az Oktatás és képzés 2010 munkaprogram megvalósítása Az Európai Parlament

Részletesebben

Erasmus+ Útmutató a programhoz. 2014. január 1-jétől érvényes

Erasmus+ Útmutató a programhoz. 2014. január 1-jétől érvényes Erasmus+ Útmutató a programhoz 2014. január 1-jétől érvényes 3. verzió: 04.06.2014 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 7 A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL... 9 Az Erasmus+ program céljai

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL 2005. szeptember 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS HAZAI FEJLESZTÉSÉNEK FŐ STRATÉGIAI IRÁNYAI... 5 1.1.

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

109. plenáris ülés 2014. december 3 4. VÉLEMÉNYTERVEZET. A nem formális és informális tanulás útján szerzett képességek és kompetenciák elismerése

109. plenáris ülés 2014. december 3 4. VÉLEMÉNYTERVEZET. A nem formális és informális tanulás útján szerzett képességek és kompetenciák elismerése 109. plenáris ülés 2014. december 3 4. EDUC-V-043 VÉLEMÉNYTERVEZET A nem formális és informális tanulás útján szerzett képességek és kompetenciák elismerése Előadó: Marek OLSZEWSKI (PL/EA) Lubicz polgármestere

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve RMDSZGazdaságiTanács Er dél y2020 aszül őf öl deuf or r ásokr aal apozot t i nt el l i gens,f ennt ar t hat óési nkl uzí vnövekedésének közösst r at égi aiker et eés f ej l eszt ésit er ve Vi t aanyag

Részletesebben

A nem formális és az informális tanulás elismertetésének programja Európában, különös tekintettel néhány ország felsőoktatási gyakorlatára

A nem formális és az informális tanulás elismertetésének programja Európában, különös tekintettel néhány ország felsőoktatási gyakorlatára TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Központi/Felsőoktatási Validációs Rendszer fejlesztése alprojekt A nem formális és az informális tanulás elismertetésének

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban.

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban. A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban Ruszkai Zsolt Munkaerő-piaci környezet Pályázati lehetőségek a jelenlegi,

Részletesebben

Kengyel Ákos 1. Az európai uniós támogatások és az emberi erőforrások fejlesztése Az egész életen át tartó tanulás kiemelkedő szerepe

Kengyel Ákos 1. Az európai uniós támogatások és az emberi erőforrások fejlesztése Az egész életen át tartó tanulás kiemelkedő szerepe Kengyel Ákos 1 Az európai uniós támogatások és az emberi erőforrások fejlesztése Az egész életen át tartó tanulás kiemelkedő szerepe Az európai integrációs folyamat elindulásánál a gazdasági prosperitás

Részletesebben

Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem az oktatásban. Tanulmány. Szerző: Kozák András köznevelési szakértő

Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem az oktatásban. Tanulmány. Szerző: Kozák András köznevelési szakértő Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem az oktatásban Tanulmány Szerző: Kozák András köznevelési szakértő Minden ügyben azt kell keresni, ami összeköt minket, nem azt, ami elválaszthat. (Barack H. Obama)

Részletesebben

Az esélyegyenlõség javítását, az egyenlõ bánásmód érvényesítését szolgáló Uniós és nemzeti szintû stratégiák, ágazati politikák

Az esélyegyenlõség javítását, az egyenlõ bánásmód érvényesítését szolgáló Uniós és nemzeti szintû stratégiák, ágazati politikák Orbán Anikó Az esélyegyenlõség javítását, az egyenlõ bánásmód érvényesítését szolgáló Uniós és nemzeti szintû stratégiák, ágazati politikák Az EU 2020 stratégia 1 Az Európa 2020, az Európai Unió 10 évre

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05)

A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05) 2011.6.7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 166/23 A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA kimondottan üdvözli a Duna régióra vonatkozó európai

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban

A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban

Részletesebben

EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács

EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács EURÓPAI GAZDASÁGI BIZOTTSÁG (Economic Commission for Europe UNECE) KÖRNYEZETPOLITIKAI BIZOTTSÁGA (Committee on Environmental Policy) A FENNTARTHATÓSÁGRA

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.16. COM(2010) 758 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben