BEJELENTŐ LAP A KÜLFÖLDI SZABADALMAZÁST TÁMOGATÓ PÁLYÁZATHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEJELENTŐ LAP A KÜLFÖLDI SZABADALMAZÁST TÁMOGATÓ PÁLYÁZATHOZ"

Átírás

1 BEJELENTŐ LAP A KÜLFÖLDI SZABADALMAZÁST TÁMOGATÓ PÁLYÁZATHOZ Név:...ö...ö... Találmány címe: Benyújtott anyagok: 4 pld kitöltött és aláírt pályázati ûrlap 4 pld találmányi leírás Egyéb mellékletek: Kelt:...ö..... a pályázó aláírása MAGYAR SZABADALMI HIVATAL...iktatószám Kelt:...ö..... aláírás

2 GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Szabályozási Fõosztály PÁLYÁZATI NYOMTATVÁNY (Adatlap) A MAGYAR TALÁLMÁNYOK KÜLFÖLDI BEJELENTÉSE PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Tartalom: 1-12 oldal adatlapok, 1. sz. melléklet A pályázathoz csatolandó: a kitöltött adatlapok oldala (több társjogosult esetén az adatlapokat a meghatalmazott pályázó tölti ki és a írja alá), 1. sz. mellékletek - (csak több szabadalmas/társjogopsult esetén) a pályázat tárgyát képezõ találmány szabadalmi leírpása a külföldi szabadalmi bejelentéshez felkért képviselõjpének árajánlata, szöveges indoklás (az adatlapok 11. oldalán lévõ V. fejezetben megadott szempontok szerint), beillesztve a Pályázónál rendelkezésre álló, a találmány elõállításával, hasznosításával, értékesítésével, illetve ennek lehetõségével kapcsolatos dokumentumokat. pályázó cég esetében - 1 hónapnál nem régebbi - cégkpivonat. Benyújtandó: A (lehetõleg géppel) kitöltött Pályázati nyomtatvány (adatlapok) és melnlékletei 4 példányban, eredeti (cégszerû) aláírással. Benyújtás helye: Magyar Szabadalmi Hivatal Postázója 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. a Külföldi Szabadalmazást Támogató Pályázati Irodának címezve A pályázatok ügyintézésének helye: Külföldi Szabadalmazást Támogató Pályázati Iroda 1054 Budapest Zoltán utca 6. Telefon/Fax: Budapest, január

3 1 ADATLAP A MAGYAR TALÁLMÁNYOK KÜLFÖLDI BEJELENTÉSE PÁLYÁZATHROZ A pályázat tárgyát képezõ találmány/szabadalom, vagy használati minta címe: Magyar Szabadalmi Hivatalnál a bejelentés idõpontjad: Magyar Szabadalmi Hivatal ügyiratszáma: A szabadalom, vagy a használati mintaoltalom száma:d Pályázható jogcímek: (X-szel jelölve) a) külföldi szabadalmi bejelentés költségei (beleértve az eljárás költségeit is) b) a külföldi szabadalmi oltalom fenntartásának költségei Elõzmény: a pályázati rendszer keretében kötött szerzõdés számad: I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. PÁLYÁZÓ CÉG ESETÉBEN 1.1. A pályázó cégszerû megnevezése: A pályázó jogosultsága:(x-szel jelölve) a.) a pályázó a találmány/szabadalom, vagy használati mintaoltalom tulajdonosa b.) a pályázó a találmány/szabadalom társtulajdonosa/i által adott meghatalmazásban foglaltak szerint (1. sz. mellékletek) jogosult eljárni 1.2. Cégvezetõ neve: Telefonszáma (körzetszámmal): Fax: 1.3. A cég alapításának idõpontja: év hó nap 1.4. Cégbejegyzés helye: száma: 1.5. Tevékenységi köre.

4 Szakágazati kód (4 jegyû): 1.7. Gazdálkodási forma kód: 1.8. KSH törzsszám: 1.9. Pénzforgalmi jelzõszám: Adószám A számlavezetõ bank neve Bankszámla száma Pályázó címe Megye Megyekód Irányítószám: Helység város/község Utca, út, szám Postacíme város/község Postafiók irányítószáma Postafiók GAZDÁLKODÁSI ADATOK Érték M -ban, egy tizedes pontossággal 1. Nettó árbevétel (elõzõ évi) M 2. Mérleg szerinti eredmény (elõzõ évi) M 3. Saját tõke M 4. Külföldi tõke aránya (jelenlegi) 5. A magyar tõke aránya (jelenlegi) 6. Statisztikai létszám (elõzõ évi) fõ A PÁLYÁZÓ PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÕJÉNEK, VAGY KÉPVISELÕJÉNEK Neve Beosztása Munkahelye Telefonszáma (körzetszámmal) Fax Az ügyintézõ címe Megye Megyekód Irányítószám: Helység város/község Utca, út, szám

5 3 2. EGYÉNI PÁLYÁZÓ ESETÉBEN 2.1. A pályázó neve: A pályázó jogosultsága:(x-szel jelölve) a.) b.) a pályázó a találmány/szabadalom, vagy használati mintaoltalom tulajdonosa a pályázó a találmány/szabadalom társtulajdonosa/i által adott meghatalmazásban foglaltak szerint (1. sz. mellékletek) jogosult eljárni 2.2. A pályázó adatai Anyja neve: Születési hely, év, hó nap: Személyi igazolvány száma Telefonszáma (körzetszámmal) Fax 2.3. Pályázó címe Megye Megyekód Irányítószám: Helység város/község Utca, út, szám Postacíme város/község Postafiók irányítószáma Postafiók 3.A PÁLYÁZAT TÁRGYÁT KÉPEZÕ SZABADALOM/TALÁLMÁNY, vagy HASZNÁLATI MINTA TÁRSJOGOSULTJAI 3.1. Neve 3.2. Találmányi jogosultság hányada: Állampolgársága vagy honossága 3.4. Címe

6 4 4.A PÁLYÁZAT TÁRGYÁT KÉPEZÕ TALÁLMÁNY/SZABADALOM, VAGY HASZNÁLATI MINTA FELTALÁLÓI Neve 4.2. A szerzõi részarány hányada 4.3. Állampolgársága vagy honossága Címe KÜLFÖLDI SZABADALMI BEJELENTÉS KÉPVISELETÉT ELLÁTÓ Neve Beosztása Munkahelye Telefonszáma (körzetszámmal) Fax Címe Megye Megyekód Irányítószám: Helység város/község Utca, út, szám

7 5 II. A TÁMOGATÁSI IGÉNY (a külföldi bejelentés képviselõjének mellékelt árajánlata alapján), A KÜLFÖLDI SZABADALMI BEJELENTÉS IRÁNYULTSÁGA 1. Az igényelt támogatás idõtartama:...év. 2. Az árajánlat alapján a várható költség összesen (ÁFÁ-val együtt): Az igényelt támogatás a várható költség... -a (max 90 lehet). 4. Az igényelt támogatás összesen Az igényelt támogatás (II. 4. pont) felhasználásának várható éves ütemezése () 20 évben I. II. III. IV. összesen 20 évben I. II. III. IV. összesen 20 évben I. II. III. IV. összesen

8 6. A külföldi bejelentésekhez, illetve fenntartásokhoz igényelt támogatás (II. 4. pont) megoszlása Amennyiben a táblázatok adta lehetõségeknél több ot kíván megjelölni, abban az esetben a 6/a, 7/a, 8/a oldal jelöléssel ptótlapon folytassa PCT Az igényelt támogatás () BEJELENTÉS az árajánlat alapján I. II. elõvizsgálat) PCT nemzeti szakasz eljárásra és fenntartásra igényelt tá mogatások, az árajánlat alapján megerõsítés megerõsítés megerõsítés AP (ARIPO) AP (ARIPO) AP (ARIPO) EA (Eurázsia) EA (Eurázsia) EA (Eurázsia) / összesen () összesen () összesen összesen összesen () összesen () összesen () összesen ()

9 7 PCT nemzeti szakasz eljárásra és fenntartásra igényelt tá mogatások, az árajánlat alapján / OA (OAPI) OA (OAPI) OA (OAPI) összesen () összesen () Egyéb tagok Egyéb tagok Egyéb tagok összesen () összesen () Nemzeti Nemzeti Országonkénti bejelentésre igényelt támogatások, az árajánlat alapján Nemzeti ok ok Egyéb nemzetközi egyezmény Egyéb ok / / összesen () / / összesen () egyezmény / / összesen ()

10 8 Országonkénti eljárásra és fenntartásra igényelt támogatások, az árajánlat alapján Nemzeti / Fenntartás Nemzeti / Fenntartás Nemzeti ok összesen () összesen () / Fenntartás / Fenntartás ok összesen () összesen () Egyéb / Fenntartás Egyéb / Fenntartás Egyéb ok összesen () összesen ()

11 9 III. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSÉNEK VÁLLALT FORMÁJA: 1.1. A Támogatott a visszafizetési kötelezettségét az értékesítés évenkénti bevételének százalékában, kamatmentesen, az alábbiak szerint teljesít i: a. A Támogatott a támogatás összegével azonos, vagy anndál kevesebb éves bevételhez jut: a bevétele 20-át az összeg kézhezvétele után, egy összegben átutalja, a fennmaradó visszafizetési kötelezettségét pedig - bevételétõl fügdgõen - a következõ években teljesíti. b. A Támogatott éves bevétele meghaladja a támogatás összeget, de nem éri el annak kétszeresét: a visszafizetési kötelezettség összegének 25-át a bevétel kézhezvétele után, egy összegben átutalja, a fennmaradó visszafizetési kötelezettségét pedig - bevételétõl függõen - a következõ években teljesíti. c. A Támogatott éves bevétele meghaladja a támogatás kétszeresét, de nem éri el annak háromszorosát: a visszafizetési kötelezettség összegének 50-át a bevétel kézhezvétele után, egy összegben átutalja, a fennmaradó visszafizetési kötelezettségét pedig - bevételétõl függõen - a következõ években teljesíti. d. A Támogatott éves bevétele meghaladja a támogatás háromszorosát, de nem éri el annak négyszeresét: a visszafizetési kötelezettség összegének 75-át a bevétel kézhezvétele után, egy összegben átutalja, a fennmaradó visszafizetési kötelezettségét pedig - bevételétõl függõen - a következõ években teljesíti. e. A Támogatott éves bevétele eléri, vagy meghaladja a támogatás négyszeresét, a teljes visszafizetési kötelezettség összegét, illetve a visszatérítés hátralékát az összeg kézhezvétele után, egy összegben átutalja A Támogatott a bel- és külföldi értékesítés árbevételének terhére, a támogatás... évre egyenlõ arányban elosztott visszafizetési köteleze ttséggel teljesíti. 2.A visszafizetés javasolt/becsült ütemezése: a III. fejezet 1... pontja szerint...év január 1-tõl...év december 31-ig

12 10 IV.A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉT BIZTOSÍTÓ FORRÁS ÖSSZETÉTELE 1.A kutatás-fejlesztésnek - a saját forrást kiegészítõ - támogatásai: A támogató megnevezés: Ideje Szerzõdés szám Bank hitele Alap támogatása Célelõirányzat támogatása (egyéb) forrás (egyéb) forrás (egyéb) forrás (egyéb) forrás 2.A külföldi bejelentésnek - a saját forrást kiegészítõ - tá mogatásai A támogató megnevezés: Ideje Szerzõdés szám Az egyes pontoknál a nemleges választ "nincs" begépeléss el kell jelezni

13 11 V. A PÁLYÁZAT SZÖVEGES INDOKLÁSA (az alábbi számozott mellékletek szerint, pótlapokon) 1.A PÁLYÁZÓ(K) TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA V./1.1. számú mellékletként A vállalkozás, illetve a pályázó(k) eddigi tevékenységéne k ismertetése (tevékenység bemutatása, a tevékenység/gazdálkodás fõbb jellemzõi, eddigi eredményeik referenciák, gyártási háttér, piaci/marketing tevékenysédg stb.) 2.A TALÁLMÁNNYAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK BEMUTATÁSA V./2.1. számú mellékletként A találmány kidolgozottságának bemutatása, a további K+F munka ismertetése, a gyártásbavétel, a forgalmazás lehetõségei és feltétele i. A megvalósításhoz, a hasznosításhoz rendelkezésre álló, vagy bevonható technikai, pénzügyi eszközök ismertetése, a meglévõ, illetve szükségesnek ítélt feltételek bemutatása (lehetõleg piacelemzéssel és gazdasági számí tásokkal alátámasztva). V./2.2. számú mellékletként A pályázat tárgyát képezõ találmány értékesítése kapcsán elért, illetve elérhetõ mûszaki, agronómiai, gazdasági eredmények bemutatása V./2.3. számú mellékletként A találmány külföldi értékesítésének helyzete, várható alakulása (az kezdeményezések bemutatása, értékelése, az eredmények ddokumentálásával). eddigi V./2.4. számú mellékletként A találmányra vonatkozó hasznosítási-, gyártási-, vagy egyéb együttmûködési kapcsolatokat rögzítõ szerzõdés/ek, megállapodás/ok mellé kletként csatolandók. V./2.5. számú mellékletként A pályázat tárgyát képezõ találmány leírása mellékletk ént csatolandó Ez tartalmazza a találmány címét, tárgyát, a technika állásának feltárását, a találmány révén megoldandó feladatot, a találmányi gondolatot (vagyis azt a felismerést, amelyen a találmány alapszik), a kitûzött feladat legáltalánosabb megoldásának bemutatását, továbbá a találmány részletes ismertetését, szükség esetén rajzok alapjádn, valamint a szabadalmi igénypontokat. 3.A PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS KÉRELMÉNEK INDOKLÁSA, csatolva a külföldi szabadalmi bejelentés képviselõjének árajánlatát. V./3.1. számú mellékletként A külföldi találmány/szabadalmi, vagy használati mintaoltalom bejelentés, illetve a fenntartás elõzményének ismertetése (az eddig megtett bejelentések, illetve engedélyek száma, dátuma, ok kódja, az eddigi ráfordítások összege stb.) V./3.2. számú mellékletként A támogatás indoklása, amely figyelembe veszi az V./2.4. számú mellékletként csatolt, a találmányra vonatkozó hasznosítási-, gyártási-, vagy egyéb együttmûködési kapcsolatokat rögzítõ szerzõdés/ek/ben, megállapodás/ok/ban rögzített, a külföldi bejelentések finanszírozására vonatkozó vállalásokat is.

14 12 VI. Nyilatkozat 1. Kijelentem, hogy a pályázatban közölt adataim a valóságnak megfelelnek. 2. Csõdeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt nem állok, 60 napon túli adó vagy adók módjára behajtható köztartozásom nincs, ideértve a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot is, továbbá a költségvetés alrendszereibõl juttatott támogatásra vonatkozó szerzõdésekben vállalt kötelezettségeket teljesítettem. 3. Az adatokban bekövetkezõ változásokról, továbbá a pályázat tárgyát képezõ találmány megvalósítását, valamint a pályázatban foglaltak megvalósítását akadályozó tényezõkrõl a Gazdasági Minisztériumot haladéktalanul értesítem. 4. Hozzájárulok nevemnek és a pályázat címének a nyilvánosságra hozatalához. 5. Hozzájárulok ahhoz, hogy a benyújtott pályázatomat a Magyar találmányok külföldi bejelentése célelõirányzat eljárási rendjérõl szóló 6/1997.(III.7.) IKIM rendelet 5. -ában, valamint a 6. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen ### a hazai szakértõk megvizsgálják, illetve részükre az MSZH illetékese információt adjon és betekintést engedjen a szabadalmazás alatt álló, a pályázat tárgyát képezõ témámmal kapcsolatban, továbbá ### a Külföldi Szabadalmazást Támogató Pályázati Iroda munkatársai a külföldi szabadalmi bejelentésem képviseletét ellátó szabadalmi ügyvivõnél a külföldi szabadalmazással kapcsolatos anyagokba szabadon betekintsenek, vagy azokról információt kérjenek. Mindezen kötelezettségvállalásról tájékoztatom a szabaddalmi ügyvivõmet. 6. Kijelentem (X-szel jelölve), hogy ÁFA visszaigénylésre jogosult vagyok ÁFA visszaigénylésre nem vagyok jogosult...,...év, hó, d nap A Pályázó cégszerû aláírása, vagy aláírása:...

15 KITÖLTENDÕ MINDEGYIK BEJELENTÕTÁRS (SZABADALMASTÁRS) RÉSZÉRÕL 1. sz. melléklet MEGHATALMAZÁS Alulírott...E...E......E...E... MEGHATALMAZOM Bejelentõtársamat (Szabadalmastársamat)...E...E......E...E... -t, hogy a...e...e......e...e... címû és...ügyiratszámú magyar szabadalmi/használati minta bejelentés (szabadalom/mintaoltalom) tárgyát képezõ találmány külföldi oltalomszerzésének, illetve fenntartásának ügyében helyettem és nevemben pályázatot nyújtson be a Külföldi Szabadalmazást Támogató Pályázati Irodához (1054 Budapest, Zoltán u. 6.) és a pályázat elfogadása esetén, a 6/1997. (III.7.) IKIM rendeletben foglaltak szerint a Gazdasági Minisztériummal az elfogadás feltételeit érvényesítõ támogatási szerzõdést kössön, ezzel kapcsolatban jognyilatkozatot tegyen, tájékoztatást adjon és aláírjon...., E TANUK: 1./ név meghatalmazó (cégnél cégszerû aláírás)... személyi igazolvány száma 2./ név meghatalmazott (cégnél cégszerû aláírás)... személyi igazolvány száma