CSEMETE 1. forduló KEREKEMESE vetélkedő Kedves gyerekek!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSEMETE 1. forduló KEREKEMESE vetélkedő 2011. Kedves gyerekek!"

Átírás

1 Kedves gyerekek! Szeretettel köszöntünk Bennetek immár az ötödik Kerekemese vetélkedősorozat kezdetén! Ha már nem először álltok e képzeletbeli rajtvonalhoz, akkor már tudjátok, hogy sok munka vár Rátok, olvasás, kutatás, rajzolás, festés, nyomozás. Ezek szerint Ti is szeretitek a történelmet, szerettek kirándulni, állatokat, növényeket lesni, és mindig szívesen hallgatjátok az időseket, nagyszüleiteket, dédszüleiteket. Reméljük, hogy sokhasznos tudással gazdagodtok, és élvezitek a csapatmunkát. Fontos, hogy erősödjön magyarságtudatotok, büszke fiai és lányai legyetek a Kárpáthonnak! Idén Árpád után II. Rákóczi Ferenccel és a nevéhez kapcsolódó szabadságharccal ismerkedünk részletesebben, hiszen 300 éve, hogy eme nemes célt porba tiporta a Habsburg uralkodóház. Együtt gondoljuk át a szabadság fontosságát és amellett a felelősséget is, amivel tartozunk szép magyar hazánknak! A harmadik fordulóban olyan természeti és kulturális kincseket gyűjtünk össze, aminek megőrzése hamarosan a Ti feladatotok lesz. Rajta hát, induljunk útnak 2010-ben is és fedezzük fel együtt a múlt és a jelen elfeledett és rejtett kincseit! Idén ismét közös szervezéssel indítja útjára e vetélkedősorozatot az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Kistelek Város Önkormányzata és a Vackor Környezet- és Természetvédelmi Egyesület. Kívánunk Nektek jó szórakozást és vidám munkát! Törő Krisztina Tokovics Tamás Nagy Sándor (VacKörTE) (ONTE Kht.) (Kistelek) Tisztelt felkészítő tanárok, kedves szülők! Reméljük, hogy idén is tartalmas vetélkedősorozatban lesz része mindenkinek! Szeretnénk olyan sokszínű, sokrétű feladatot adni a gyerekeknek, ami nem szétszabdalja tudásukat, hanem az összefüggéseket láttatja, s a magyarság összetartozását, közös jövőjét hirdeti! Ehhez kívánunk támogató, bíztató erőt és kitartást! Az első fordulóban használt irodalom: László Gyula: Árpád népe Helikon Kiadó, 1988 O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások Gondolat, 1982 Értelmező Kéziszótár Internet: További kérdésekkel forduljanak hozzánk bizalommal: Törő Krisztina (Vackor Környezet- és Természetvédelmi Egyesület)

2 Tel.: 30/ Az első forduló beküldési határideje: december 20. Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kft. Ópusztaszer 6767, Szoborkert 68. KerekEmese vetélkedő Regisztrációs száma:. Csapat neve:.. Iskola címe:.... A honfoglalás, honvisszafoglalás vagy hazatérés mind-mind azt az eseménysorozatot foglalják össze, melynek során a magyar nép a Kárpát-medencében letelepedett. Milyen volt a viseletünk? Mit ettünk? Hol laktunk? Hogyan beszéltünk? Hogyan írtunk? Milyen volt a hitvilágunk? Számos kérdés merül fel az emberben e témával kapcsolatban, és így bő ezer év távlatában biztos választ nem kaphatunk, de sok-sok történetíró, tudós, gondolkodó, régész, történész segít minket abban, hogy el tudjuk képzelni eleink életét. Most rajtatok a sor, hogy kutakodjatok és elmélyedjetek a honfoglalás kori magyarság életében! Próbáljátok beleélni magatokat eleink mindennapjaiba s máris könnyebb lesz a feladatok megoldása! 1. feladat 6 pont Miután kis csapatotok készen áll a nagy útra, fogalmazzátok meg csapatindulótokat, melynek sorait a csapatnevetek betűivel kezdjétek! (Min. 6 sor legyen, rímekben; ha nincs ennyi betű, akkor duplázzátok a betűket!)

3 2. feladat 12 pont Kik voltak Árpád ősei? A legendák szerint Árpád Attila szépunokája volt. Írjátok be a megfelelő helyre a hiányzó neveket! ERNÁK, ED, ÜGYEK, ATTILA, ÁLMOS Attila Ernák Ed Ügyek Álmos Kinek az anyja volt Emese, akihez a Turul monda is kapcsolódik? Álmosnak ÁRPÁD 1. Kreatív feladat 30 pont Készítsétek el saját vagy egy általatok kiválasztott személy családfáját! Vezessétek le az ősöket legalább a dédszülőkig! Írjatok születési dátumokat is a nevekhez! A neveket rovásírással írjátok! Díszítsétek ízlésetek szerint a családfát! (A/3-as méret, szabadon választott technika) 3. feladat 10 pont Az alábbi térkép jelöli, hogy nagy valószínűséggel mely területekről érkeztek az Etelközben törzsszövetséget kötött törzsek. Mely folyókon kellett átkelnünk, hogy elérjük a Kárpát-medencét? Írjátok a számok mellé a folyók mai nevét! 1 Emba 2 Volga 3 Don 4 Dnyeper 5 Dnyeszter 6 Duna 7 Prut 8 Olt 9 Maros 10 Tisza

4 4. feladat 10 pont (rossz válasz -1 pont) + 2pont + 6pont Milyen táj fogadta eleinket a Vereckei hágón átkelve? A Kárpát-medence kontinentális éghajlatára jellemző a lombhullató erdők, erdős puszták, mocsarak, lápok, puszták mozaikja, amit a változatos domborzat és vízrajz alakít ki. Az alábbi növények közül melyekkel találkozhattak a honfoglaló magyarok? Írjátok a pontozott vonalra! Parlagfű, kakukkfű, ökörfarkkóró, selyemkóró, bükk, nyír, akác, kocsányos tölgy, zöld juhar, ezüstfa Kakukkfű, ökörfarkkóró, bükk, nyír, kocsányos tölgy Miért nem találkozhattak a honfoglalás korában a többi növénnyel? Mert a többi növény tájidegen özönnövény, behurcolt faj, csak az utóbbi száz-kétszáz évben terjedtek el Magyarországon. Mit jelent az özönnövény? Egészítsétek ki a meghatározást az alábbi szavakkal! elfoglalja, tájidegen, károkat, élőhelyeket, agresszíven, ökológiai Azon tájidegen faj, amely agresszíven és nagy tömegben terjed, tűrőképessége, szaporodó- és terjedőképessége révén elfoglalja a természetes vagy az ember által létrehozott élőhelyeket, módosítja és veszélyezteti azok terméshozamát, fennmaradását, és ezáltal, ökológiai, gazdasági és egészségi károkat okoz.

5 5. feladat 6 pont + 23 pont A magyar előkelők tarsolyain nemesfém tarsolylemezek díszlettek. Ezek közül Magyarország területén huszonötöt találtak meg, melyek közül tíz különösen díszes. Ezen tarsolylemezekkel kapcsolatos az alábbi feladat. a/válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Karikázzátok be a helyes válaszokat! Mit tartottak a tarsolyban? A. Pénzt, értékes ékszereket B. Kovát, taplót, csiholó acélt C. Dohányt, gyufát Mit jelent a felövezés? A éves fiúk avatási szertartása B. A csatába induló lovas harcosok felszerszámozása C. A táltosok készülődése a szertartásokra Minek a jelképe a veretes öv? A. a nemzetségfőé B. a családfőé C. a szabad emberé b/töltsétek ki a táblázat hiányzó részeit! Ebben segít a honlap! A tarsolylemez lelőhelye Tiszabezdéd A lelőhely mely mai országban/ magyarországi megyében található? Mely évben találták meg? A tarsolylemez képének betűjele: A tarsolylemez részletének száma: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megye 1896 F 3 Galgóc/ Hlohovec Szlovákia 1868 B 1 Karos (Kecskemét) Dunavecse- Fehéregyház Borsod-Abaúj- Zemplén Megye C 2 Bács-Kiskun Megye 1910 A 6 Rakamaz Szolnok- Strázsahalom Szabolcs-Szatmár- Bereg Megye Jász-Nagykun- Szolnok Megye 1974 D E 4

6 A. B. C. D. E. F

7 6. feladat 10 pont A magyar nyelv párját ritkítja logikus szerkezetét, felépítését tekintve. Mi a lényege a magyar nyelv szerkezetének? Vajon a mai nyelvtani szabályok valóban nyelvünk szerkezetét tükrözik? Szótagoljátok a mai helyesírási szabályok szerint az alábbi szavakat: a/ TANUL TA-NUL TANU TA-NU TANÍT TA-NÍT TANÁCS TA-NÁCS Mi lehet az eredeti (értelmes) közös gyöke e négy szónak? TAN Válasszátok el a szógyök után a szavakat! Írjátok le! TAN-UL, TAN-U, TAN-ÍT, TAN-ÁCS b/ LAPÁT LA-PÁT LAPÁLY LA-PÁLY LAPOZ LA-POZ LAPU LA-PU Mi lehet az eredeti (értelmes) közös gyöke e négy szónak? LAP Válasszátok el a szógyök után a szavakat! Írjátok le! LAP-ÁT, LAP-ÁLY, LAP-OZ, LAP-U c/ RENDEL RENDES RENDELET REN-DEL REN-DES REN-DE-LET Mi lehet az eredeti (értelmes) közös gyöke e három szónak? REND Válasszátok el a szógyök után a szavakat! Írjátok le! REND-EL, REND-ES, REND-EL-ET d/melyik szógyökkel (3 betűs) alkot minden alábbi szótag értelmes szót? MAG + VAS/OL/AS/OS/TÁR/ÁNY/ASZTAL

8 7. feladat 15 pont Képezzetek szavakat az alábbi gyökök felhasználásával! Öt főnevet, öt igét és öt melléknevet! Pl. TÖR+ ÉS= TÖRÉS Főnév Ige Melléknév TÉR/TER TERÍTŐ TERÍT TEREMTŐ TÉR/TER TÉRÍTŐ TÉRÍT TEREBÉLYES TÉR/TER TERÜLET TERÜL ELTERÜLŐ TÉR/TER TERV TÉRÜL ELTÉRŐ TÉR/TER TÉR TERVEZ TÉRDEPLŐ 8. feladat 20 pont Magyar őseink viselete is szemet gyönyörködtető volt, s írásunk is a világgal szorosabb kapcsolatban álló rovásírás volt. Fedezzétek fel a rovásírás titkait! A rajzon látható férfi és nő viseletének darabjait írtuk le nektek rovásírással. Írjátok őket a megfelelő helyre rovás és latin betűkkel egyaránt. Fontos tudnivaló, hogy eleink jobbról balra rótták a betűket így ti is eszerint keressétek és írjátok a szavakat!

9 vo seterev gardan gevks zegetji itelnesek Losrat natfak albas gnoroktanofjah zegetlin amzic 1 vq seterev VERETES ÖV 2 Losrat TARSOLY 3 zegetlin NYÍLTEGEZ 4 albas SZABLYA 5 zegetji itelnesek KÉSZENLÉTI ÍJTEGEZ 6 gnoroktanofjah HAJFONATKORONG 7 gevks SÜVEG 8 natfak KAFTÁN 9 amzic CSIZMA 10 gardan NADRÁG 9. feladat 14 pont A magyar nemzet megalakulásához szükség volt arra az erős törzsszövetségre, melyet Etelközben a honfoglalást megelőzően hét törzs kötött. Ezen törzsek neve sok település nevében megmaradt. Rakjátok ki a betűkből a településneveket és írjátok mellé, hogy mely megyékben találhatóak! ÁEEÉBKGYMRS: BÉKÁSMEGYER Pest Megye AÁÁÉDHKLNYZ: NYÉKLÁDHÁZA Borsod-Abaúj-Zemplén Megye AÁJNRT: TARJÁN Komárom-Esztergom Megye AEIŐJNSZT: TISZAJENŐ Jász-Nagykun-Szolnok Megye EÉÉJKMNRS: KÉRSEMJÉN Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye AEIUDKNSZ:DUNAKESZI Pest Megye AAAAABGYLMRSST: BALASSAGYARMAT Nógrád Megye

10 10. feladat 10pont + 2 pont + 5 pont Válaszoljatok a kérdésekre, majd a csillaggal jelölt oszlopban olvassátok össze a megoldást! 1. A 19. században melyik neves író emlékezett meg a templom még álló falairól? 2. Mi volt az erdő neve, amely mellett Árpád és vezérei táboroztak? ben ki örökítette meg festményen a templom romjait? 4. Milyen szerzetesrend telepedett meg Szeren? 5. Melyik honfoglaló vezértől származtatta magát a Bor nemzetség? és 1976 között ki tárta fel a monostor épületegyüttesét? 7. Az emlékpark jelképe néhány éve az egyik itt megtalált pecsétgyűrű vésett díszítése lett. Mi hiányzik a felsoroltak közül? Kifeszített íj, kereszt, nap, pálmaág. 8. Ki volt a Bor nemzetség legelőkelőbb tagja, aki kancellár és pécsi püspök is volt a század fordulóján? 9. Melyik háború idején pusztult el Szer mezővárosa? 10. Milyen fontos leletet találtak 1993-ban az ásatáson? * K A T O N A J Ó Z S E F G Y Ü M Ö L C S É N Y E R D Ő P A L L A V I C I N I E D E B E N C É S O N D T R O G M A Y E R O T T Ó H O L D K A L Á N T I Z E N Ö T É V E S H Á B O R Ú H A R A N G Ö N T Ő G Ö D Ö R Hogyan nevezték Ópusztaszert 1973 előtt? (megoldás):sövényháza Írjátok a képek alá annak a mondatnak a számát, ami szorosan kapcsolódik a képhez! (Egy mondat több képhez is jó lehet) 1,3 4, 6,7,9,

11 11. feladat 8 pont A magyarság a nyugati kereszténység felvétele előtt sem volt pogány, hanem igen is keresztények volt, amit bizonyítanak a kereszt motívumok, igaz ezek általában egyenlő szárúak. Milyen templomokat építettek eleink közvetlenül letelepedésünk után? Nézzetek utána, hogy hol találhatóak ezek a körtemplomok valamint a Tájak-Korok- Múzeumok Egyesület honlapján keressétek meg, hogy hányas számú füzetben találhattok bővebb leírást ezekről a templomokról! A. B. C. D. Település Kép betűjele TKM füzet száma Szalonna B 562 Kiszombor A 296 Öskü D 655 Karcsa C Kreatív feladat 50 pont Készítsetek makettet egy árpád-kori templomról! Használjatok elsősorban természetes anyagokat (agyag, fa, sár, papír,csiríz)! A makettről készítsetek fényképeket, ahogyan készítitek, és amikor már elkészült (min. 4 db)! Az eredeti templomról írjatok kézzel egy egyoldalas leírást! MAXIMUM ÖSSZESEN: =239 pont

MAGONC 1. forduló KEREKEMESE vetélkedő 2010. Kedves gyerekek!

MAGONC 1. forduló KEREKEMESE vetélkedő 2010. Kedves gyerekek! Kedves gyerekek! Sokan már ismeritek Kerek Emesét, tudjátok róla, hogy nagyon kíváncsi, jó a megfigyelőképessége, szeret csapatban dolgozni és rendületlenül kutatja a Kárpátmedence kincseit. Szereti a

Részletesebben

KerekEmese 2013/2014 Első forduló MAGONC Beküldési határidő: 2013. Dec. 07.

KerekEmese 2013/2014 Első forduló MAGONC Beküldési határidő: 2013. Dec. 07. Sziasztok! Emese és Kende idén államalapító királyunk, Szent István korába látogatnak el. Mindeközben megismerkednek a régészek munkájával és a keresztény világ sajátosságaival. Sok érdekes kalandban lesz

Részletesebben

Nyomozás Budapesten. Kedves nyomozók!

Nyomozás Budapesten. Kedves nyomozók! Nyomozás Budapesten Irány: a Budai Vár! Kedves nyomozók! A mai napon egy titkos nyomozás részesei lehettek. A budai várban lévő Magyar Országos Levéltárból előkerült egy pergamen, amely titkosírással,

Részletesebben

Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly

Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly KÉZIKÖNYV Szool lnook várrooss ttöörrttééneettééneek ttaní íttássáhooz álttal lánooss

Részletesebben

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv 6. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet 2. sz. melléklet:

Részletesebben

DuDás-szabó Márta. az árpádok nyomában. a szemléltetőeszközök és a MultiMéDia. szent erzsébet katolikus általános iskola és óvoda szentes 2005.

DuDás-szabó Márta. az árpádok nyomában. a szemléltetőeszközök és a MultiMéDia. szent erzsébet katolikus általános iskola és óvoda szentes 2005. DuDás-szabó Márta az árpádok nyomában a szemléltetőeszközök és a MultiMéDia lehetőségeinek alkalmazása a tanítás folyamatában szent erzsébet katolikus általános iskola és óvoda szentes 2005. az árpádok

Részletesebben

Beköszönő I. FEJEZET. Feladatlap. 2. Milyen érdekességeket láttál az utazásaid során? 1. Jelöld a táblázatban, melyik településen jártál már. ...

Beköszönő I. FEJEZET. Feladatlap. 2. Milyen érdekességeket láttál az utazásaid során? 1. Jelöld a táblázatban, melyik településen jártál már. ... Beköszönő 1. Jelöld a táblázatban, melyik településen jártál már. 1. Almásháza 2. Alsópáhok 3. Batyk 4. Cserszegtomaj 5. Döbröce 6. Dötk 7. Felsőpáhok 8. Hévíz 9. Kallósd 10. Kehidakustány 11. Kisgörbő

Részletesebben

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig TARTÓS TANKÖNYV. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig TARTÓS TANKÖNYV. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM Az emberiség története a középkorig 5 TARTÓS TANKÖNYV Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A könyvet írta: DR. HORVÁTH ANDREA fõiskolai adjunktus HORVÁTH LEVENTE ATTILA

Részletesebben

KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA. A Mi Újságunk 1

KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA. A Mi Újságunk 1 XVIII. évfolyam 9. sz. 2009. szeptember Szent Mihály hava KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA Merre volt az õshaza? Csak törpe nép felejthet ős nagyságot,

Részletesebben

Észrevételek az OFI által az általános iskolák 5. és 6. évfolyama számára készített kísérleti történelem tankönyvekhez

Észrevételek az OFI által az általános iskolák 5. és 6. évfolyama számára készített kísérleti történelem tankönyvekhez Észrevételek az OFI által az általános iskolák 5. és 6. évfolyama számára készített kísérleti történelem tankönyvekhez A köznevelési államtitkár egy sajtótájékoztatón bejelentette, a tavaly az 1-2., 5-6.

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Ára: 300 Ft 2014. Február

XXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Ára: 300 Ft 2014. Február REDEMPTIO XXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Ára: 300 Ft 2014. Február REDEMPTIO (latin szó, ejtsd: redempció) visszavásárlás, megváltás, önmegváltás. A szó az 1745-ös jászkun redempcióra utal, amikor a jászok és a

Részletesebben

Honfoglalás előtt és után

Honfoglalás előtt és után JUHANI NAGY JÁNOS Honfoglalás előtt és után TARTALOMJEGYZÉK HONNAN JÖTTÜNK, KIK VAGYUNK? HOL VOLT AZ ŐSHAZA? AVAROKNAK MONDTÁK MAGUKAT MILYEN VOLT ÁRPÁD NÉPE? ÁLMOS FEJEDELEM KI VOLT ÁRPÁD? A KÁRPÁT-MEDENCE

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12. Péceli Hírek 2014. szeptember 12. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12. Milyen lecsót főztek a házigazdák? Felvételünkön: Szűcs Lajos országgyűlési

Részletesebben

Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet

Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet 127 I. Bakonybél: Erdei iskola A természet nagy, az ember parányi. Uram! E drága bolygót adtad nekünk lakhelyül, Rejtett, titkos kincsekkel tele /Szent-Györgyi Albert/ Kedves

Részletesebben

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig. munkafüzet. Engedélyszám: Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig. munkafüzet. Engedélyszám: Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM Az emberiség története a középkorig 5 munkafüzet Engedélyszám: Mozaik Kiadó Szeged, 2013 TARTALOM 1. A történelem forrásai... 3 AZ ÕSKORI EMBER 2. Az õskõkori

Részletesebben

KIADVÁNY A PESTERZSÉBETI TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEKRŐL a 2005-2006. tanévben

KIADVÁNY A PESTERZSÉBETI TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEKRŐL a 2005-2006. tanévben KIADVÁNY A PESTERZSÉBETI TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEKRŐL a 2005-2006. tanévben Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 2006 A kiadványban szereplő versenyek jegyzéke versenyleírások, feladatlapok, megoldások, fényképek

Részletesebben

A KETTŐS HONFOGLALÁS A NIMRUD MONDA HÁTTERE KIÁLT PATAK VÁRA HONFOGLALÓ ŐSEINK KÖBE VÉSETT HAGYATÉKA

A KETTŐS HONFOGLALÁS A NIMRUD MONDA HÁTTERE KIÁLT PATAK VÁRA HONFOGLALÓ ŐSEINK KÖBE VÉSETT HAGYATÉKA A KETTŐS HONFOGLALÁS A NIMRUD MONDA HÁTTERE KIÁLT PATAK VÁRA HONFOGLALÓ ŐSEINK KÖBE VÉSETT HAGYATÉKA 1979 KISS LAPOK 5, szám BUENOS AIRES SIN VALOR COMERCIAL A KETTŐS HONFOGLALÁS Tulajdonképen semmi szándékom

Részletesebben

Istenes versek órai elemzése

Istenes versek órai elemzése Braunné Fodor ZsuZsanna Istenes versek órai elemzése az alsó tagozatban savio szent domonkos katolikus Általános Iskola Békéscsaba 2002. Istenes versek órai elemzése az alsó tagozatban BeveZetés Jeligémet

Részletesebben

Zúduló sasok. Új honfoglalók - besenyők, kunok, jászok - a középkori Alföldön és a Mező földön

Zúduló sasok. Új honfoglalók - besenyők, kunok, jászok - a középkori Alföldön és a Mező földön Zúduló sasok Új honfoglalók - besenyők, kunok, jászok - a középkori Alföldön és a Mező földön GYULAI KATALÓGUSOK 2. Előre a nap keltéig, jobbra a nap deleléséig, hátra a nap nyugtáig, északra az éjszaka

Részletesebben

Vitézavatás Erdélyben A Főkapitány Úr beszéde

Vitézavatás Erdélyben A Főkapitány Úr beszéde 2013. évi (I. évfolyam) IV. szám (Június hó) Vitézavatás Erdélyben A Főkapitány Úr beszéde Nemzetes Magyar Gyülekezet! Meghatottan állok itt Erdélyben és örülök, hogy újra köztetek lehetek. Büszkeséggel

Részletesebben

XXII. évfolyam IV. szám. Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft. 2012. április

XXII. évfolyam IV. szám. Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft. 2012. április XXII. évfolyam IV. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft 2 jubiláltunk, ünnepeltünk Vidékfejlesztési fórum Vidékfejlesztési fórumot tartottak 2012. március 24-én Tiszalökön, a polgármesteri hivatal

Részletesebben

KerekEmese 2014/2015 Második forduló CSEMETE Beküldési határidő: 2015. Feb. 06.

KerekEmese 2014/2015 Második forduló CSEMETE Beküldési határidő: 2015. Feb. 06. A második feladatsorban szintén a XIX. század és a XX. század fordulójának időszakát járjuk körbe Feszty Árpád halálának évfordulójához, valamint a szintén évfordulós eseménysorhoz, az I. világháborúhoz

Részletesebben

MILLENNIUMI KÜLÖNSZÁM 12. FALUÜNNEP MILLENNIUMI NAPOK GALGAHÉVÍZEN

MILLENNIUMI KÜLÖNSZÁM 12. FALUÜNNEP MILLENNIUMI NAPOK GALGAHÉVÍZEN GALGA Havonta megjelenõ olvasnivaló MILLENNIUMI KÜLÖNSZÁM INGYENES 7. szám 2000. JÚLIUS-AUGUSZTUS HÉVÍZ 12. FALUÜNNEP MILLENNIUMI NAPOK GALGAHÉVÍZEN Kedves Olvasók! Ebben a számunkban az idei esztendõ

Részletesebben

Városunk. Nemzeti Múzeum. A fõváros múzeuma. Budapest múltjának emlékei. Budapesti Történeti Múzeum. Életkép a hõskorból

Városunk. Nemzeti Múzeum. A fõváros múzeuma. Budapest múltjának emlékei. Budapesti Történeti Múzeum. Életkép a hõskorból Városunk Budapesti Honismereti Híradó V. évfolyam 1. szám 2002. április A fõváros múzeuma Budapesti Történeti Múzeum Gótikus terem Zsigmond király idejébõl A Magyar Nemzeti Múzeumhoz hasonlóan Budapest

Részletesebben

PRO STUDIO HISTORIAE NOSTRUM KORONA ÉS TIARA TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ 2013. április 5-6.

PRO STUDIO HISTORIAE NOSTRUM KORONA ÉS TIARA TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ 2013. április 5-6. 1 PRO STUDIO HISTORIAE NOSTRUM KORONA ÉS TIARA TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ 2013. április 5-6. 1. Bemelegítő kérdések A válaszokat a kiosztott feladatlapokra kell majd leírni. A lap jobb felső sarkába ne felejtsétek

Részletesebben

BORSODI KALÁSZOLÁS 7.

BORSODI KALÁSZOLÁS 7. BORSODI KALÁSZOLÁS 7. ÍGY VOLT Foglalkozások, vetélkedık és könyvtári játékok Módszertani kiadvány gyermek- és iskolai könyvtárosoknak II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 2010 Borsodi Kalászolás

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) A MEGÚJULT NEMZETI ALAPTANTERV SZEREPE A KÖZOKTATÁSBAN A NAT Ember és társadalomra vonatkozó korábbi értelmezések kisebb-nagyobb

Részletesebben

ÚJSÁGOLÓ SZIGETMONOSTOR ÖNKORMÁNYZATI HAVI LAPJA

ÚJSÁGOLÓ SZIGETMONOSTOR ÖNKORMÁNYZATI HAVI LAPJA SZIGETMONOSTOR ÖNKORMÁNYZATI HAVI LAPJA Május 10-én Szentendre képviselő testülete ismét űlésezett. Az első napirendi pont a hídhely volt, mely 2 órás vitát hozott. Megszavazták, hogy két helyszínre kérnek

Részletesebben

OM azonosító: 038245 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662, 303-0317, 283-0951. Természetvédelem. Készítette: Mikulás Krisztina

OM azonosító: 038245 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662, 303-0317, 283-0951. Természetvédelem. Készítette: Mikulás Krisztina Kövessssii Errzssébett Szakképző IIsskolla éss Giimnáziium OM azonosító: 038245 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662, 303-0317, 283-0951 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo.hu

Részletesebben