E L Ő T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete év január 26.-i ülésére Tárgy: Zirc, Rákóczi téri faállományok felmérése, 10 évre ütemezett fakivágási-fapótlási koncepcióterv jóváhagyása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Előterjesztés elkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Láttam:... dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a júliusi ülésén döntött a szakértő által veszélyesnek ítélt közterületi fák kivágásáról. A munkák elvégzésre kerültek, melynek díja 518 eft volt (melléklet). A Képviselő-testületi határozat szerint a Rákóczi térre fakivágási-fapótlási koncepció tervet készítettünk (A legkedvezőbb ajánlatot a Rákóczi tér rekonstrukció zöldfelület tervezője adta.) A terv az előterjesztés mellékletét képezi. A terv a közműszolgáltatókkal egyeztetésre került, valamint kértük az Örökségvédelmi Hivatal véleményét is, de ez még nem érkezett meg. I. ütemében a terv 47 fa kivágását és pótlását irányozza elő, figyelembe véve a nyár folyamán készített műszeres favizsgálatot. A II. ütembe további 18 fa cseréje szükséges, de ezeket a tér rekonstrukció után célszerű elvégezni. A fák speciális (döntés nélküli) kivágását évben e Ft/fa + ÁFA összegben végezték el. Javaslom Tisztelt Képviselő-testületnek a koncepcióterv elfogadását. Javaslom továbbá, hogy a Rákóczi téri fakivágás-fapótlás I. ütemére a évi költségvetésben biztosítsunk 2 millió forintot. Zirc, január 16. Ottó Péter polgármester

3 Határozati javaslat:../2009.(i.16.) Kt. számú határozat 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kertharmónia Stúdió Bt októberében készített Zirc, Rákóczi téri faállomány felmérése, 10 évre ütemezett fakivágási-fapótlási koncepciótervet. 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban elfogadott terv I. ütem végrehajtására szükséges pénzügyi forrást a évi költségvetésében biztosítja maximum ,- Ft összegig. 3. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a fakivágás-fapótlás I. ütemének végrehajtására. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 1. pont esetén azonnal 2. pont esetén december pont esetén április 30.

4 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE ZIRC, RÁKÓCZI TÉRI FAÁLLOMÁNY FELMÉRÉSE, 10 ÉVRE ÜTEMEZETT FAKIVÁGÁSI-FAPÓTLÁSI KONCEPCIÓTERV HRSZ: 1362/1, 1043/1, 1043/2, 1045/1, 1045/2 KÉSZÍTETTE: SZÜCS ALEXANDRA OKL. TÁJÉPÍTÉSZ MÉRNÖK K /2003 CSUKA VERONIKA OKL. TÁJÉPÍTÉSZ MÉRNÖK OKTÓBER

5 TARTALOMJEGYZÉK CÍMLAP MŰSZAKI LEÍRÁS TERVEZŐI NYILATKOZAT FAFELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV TERVEK: K-0 HELYSZÍNRAJZ M=1:1000 K-1 FAFELMÉRÉSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV I. ÜTEM: 0-5 ÉV M=1:500 K-2 FAPÓTLÁSI ÉS KITŰZÉSI TERV I. ÜTEM: 0-5 ÉV M=1:500 K-3 FAFELMÉRÉSI ÉS FAKIVÁGÁSI TERV I. ÜTEM: 5-10 ÉV M=1:500 K-4 FAPÓTLÁSI ÉS KITŰZÉSI TERV I. ÜTEM: 5-10 ÉV M=1:500

6 Műszaki leírás A Rákóczi tér, amelynek fapótlásának megtervezésére megbízást kaptunk Zirc Városi Önkormányzatától a település központjában található, a buszpályaudvart is magába foglalja. Számos emlékmű, szobor színesíti a teret, az oktatási intézmények közelsége miatt sok gyermek használja a parkot sportolásra, pihenésre, kikapcsolódásra. A tervezéssel érintett terület az Apátság közelsége miatt műemléki védettség alatt áll. A tervezési terület telkei Z, azaz zöldterület, közpark övezeti besorolás alá tartoznak. A munka előzménye októberében egy Európai Uniós pályázathoz készítettünk a Veszprémi Építész Műhellyel együtt környezetrendezési tervet a tér felújítására. Egyelőre nem nyert pénzt az Önkormányzat a munkák elvégzésére, az idős fák állapota azonban indokolja sok fa kivágását, mint az egy a város által készíttetett szakvéleményből kiderül. Ez év októberében kaptunk felkérést a tér ütemezett fapótlásának elkészítésére, amely során a faállomány újból felmérésre került. Jelenlegi állapot, javaslatok: A területen szép, beállt növényállomány található, melynek nagyobbik részét idős, óriási, m-es koronaátmérővel rendelkező fák alkotják. Az Önkormányzat júliusában készíttetett, a város közterületein álló 70 db fáról, belső műszeres vizsgálaton alapuló szakvéleményt. Ennek során a Rákóczi téren is bevizsgáltattak 43 egyedet, amelyből 41 db-ot kivágásra jelöltek ki. A területen összesen 175 db fa található, ebből 41 db minél előbb, 24 db később 5-10 év múlva, vagy amikor az eredeti koncepció megvalósul kivágandó. Összesen 41 db fa szorul valamilyen kezelésre (fagyöngyök eltávolítása, száraz ágak levágása, gallyazás, stb.) A második ütemben kikerülő fák főként a koncepció miatt lesznek eltávolítva (burkolatba, épületek helyére esnek). Az I. ütem fakivágása után 47 db kerül pótlásra, később, amikor a koncepció megvalósult, még 18 db fa lesz beültetve. Javasoljuk, hogy a frekventált helyekre (fasorok, illetve azok pótlása) minimum 16/18-as, sorfa minőségű, a többi helyre kisebb, 14/16-os törzskörméretű fákat ültessenek. Sor kerül egy tövétől ágas bokorfa ültetésére is. A helyi építési szabályzat 29 (3) pontjában leírt fapótlási kötelezettség, miszerint a kötelezően elültetendő fák törzsátmérői összegének a kivágott fa 1 m magasságában mért törzsátmérője 1,5-szeresének kell lennie, a területen nem megvalósítható. Így javasoljuk, hogy a város által kijelölt területeken történjen meg a kiegészítő pótlás.

7 Növényhasználat Fák A kivágott fák helyett a pótlás is két ütemben történik. Az első ütem még a 2003-ban elkészült parkrendezési terv megvalósulása előtt kivitelezhető, a második ütemre csak az új koncepció megépülése után kerülhet sor. Az idős hársfasorok hézagjait a 1045/2 hrsz-ú területen azonos fajjal, de más fajtával pótoljuk, amelynek átmenő sudara van és kisebb növekedésű (Tilia cordata 'Roelvo' kislevelű hárs). Javasoljuk, hogy a későbbiekben a faültetésekkor ugyanezt a fajtát alkalmazzák az alapfaj helyett. A 1043/1 hrsz-on lévő, az Apátság előtti hársfasor viszont teljesen kivágásra kerül, helyette a korai juhar egy szép koronaformát növesztő, alacsonyabbra növő (10-12 m) fajtáját terveztük be (Acer platanoides Emerald Queen ). A Széchenyi utca melletti kettős fasor út felőli oldala is kivágandó, ezt egy alacsonyabbra növő, átmenő sudarat fejlesztő kislevelű hársfa fajtával pótoltuk (Tilia cordata Roelvo ). A belső területek tervezett fáit igyekeztük úgy összeválogatni, hogy minél több őshonos fát és néhány különlegességet is felsorakoztassunk, ezzel a park képét színesebbé téve. A betervezett fajok a következők: Acer campestre 'Red Shine' mezei juhar Acer platanoides 'Emerald Queen' korai juhar Acer platanoides 'Globosum' - gömbjuhar Carpinus betulus - gyertyán Fraxinus angustifolia 'Raywood' keskenylevelű kőris Fraxinus excelsior 'Aurea' magas kőris Fraxinus excelsior 'Pendula' magas kőris (csüngő ágú) Fraxinus ornus 'Mecsek' virágos kőris Ginkgo biloba - páfrányfenyő Liriodendron tulipifera - tulipánfa Malus Brandy Wine - díszalma Prunus virginiana 'Canada Red' vöröslevelű májusfa Taxus baccata - tiszafa Tilia cordata 'Roelvo' kislevelű hárs Tilia platyphyllos 'Rathaus' (bokorfa) nagylevelű hárs A tervezett fák elhelyezésekor ügyeltünk a közművektől való védőtávolság megtartására. A meglévő fasorok pótlásakor a sorból kilépni nem tudtunk, itt előfordulhat, hogy helyenként a megengedett védőtávolságon belülre került egy-egy egyed. Ilyenkor javasoljuk, hogy a közművek felöl gyökérfüggönyt alakítsanak ki. A gyökérfüggöny rétegrendje függőleges értelemben: a fák mellé a földbe süllyesztve 1-2 cölöpöt helyeznek el,

8 erre tesznek egy dróthálót, arra jön egy gumifólia és erre egy Typar fólia. Ez a gyökérfüggöny megvédi a közműveket a fák gyökerétől. A kivitelezési munkálatok megkezdése előtt forgalomkorlátozási tervet kell készíttetni és engedélyt kell kérni az Magyar Közút KHT. Veszprém Megyei Igazgatóságától. Ezen kívül a KÖH kérése, hogy a fakivágások elindítása előtt a Megbízó szervezzen egy helyszíni szemlét, amelyen az ő képviselőjük is részt vehet. Veszprém, október Szücs Alexandra okl. tájépítészmérnök K /2003 Csuka Veronika okl. tájépítészmérnök

9 TERVEZŐI NYILATKOZAT Alulírott Szücs Alexandra okleveles tájépítészmérnök (K /2003) kijelentem, hogy a Zirc Városi Önkormányzat (8420 Zirc, Március 15. tér 1.), mint Megbízó részére készített, a Zirc, Rákóczi téri faállomány felmérése, 10 évre ütemezett fakivágási-fapótlási koncepcióterv megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, valamint az általános és eseti hatósági előírásoknak. A tervezett építési tevékenység rövid leírása, jellemzői, védettségi minősítése: A területen szép, beállt növényállomány található, melynek nagyobbik részét idős, óriási, m-es koronaátmérővel rendelkező fák alkotják. Az Önkormányzat 2008 júliusában készíttetett, a város közterületein álló 70 db fáról belső műszeres vizsgálatán alapuló szakvéleményt. Ennek során a Rákóczi téren is bevizsgáltattak 43 egyedet, amelyből 41 db-ot sürgős kivágásra jelöltek ki. A területen összesen 175 db fa található, ebből 41 db minél előbb, 24 db később 5-10 év múlva, vagy amikor az eredeti koncepció megvalósul kivágandó. Összesen 41 db fa szorul valamilyen kezelésre (fagyöngyök eltávolítása, száraz ágak levágása, gallyazás, stb.) A második ütemben kikerülő fák főként a koncepció miatt lesznek eltávolítva (burkolatba, épületek helyére esnek). A kivágott fák helyett a pótlás is két ütemben történik. Az első ütem még a 2003-ban elkészült parkrendezési terv megvalósulása előtt kivitelezhető, a második ütemre csak az új koncepció megépülése után kerülhet sor. Az I. ütem fakivágása után 47 db kerül pótlásra, később, amikor a koncepció megvalósult még 18 db fa lesz beültetve. Javasoljuk, hogy a frekventált helyekre (fasorok, illetve azok pótlása) minimum 16/18-as, sorfa minőségű, a többi helyre kisebb, 14/16-os törzskörméretű fákat ültessenek. Egyeztetések: A tervezés során egyeztettünk a Bakonykarszt Zrt.-vel, az E.O.N. Zrt. vel, az Invitel Zrt.-vel, a Kábelszat Kft.-vel, a Magyar Közút Kht. Veszprém Megyei Igazgatóságával és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal, akik a kiállított jegyzőkönyvükben az alábbiakat nyilatkozták: - EON gázvezeték: érinti a tervezési területet, a kiviteli tervet üzemeltetői hozzájárulás megadásához az illetékes területgazdának be kell mutatni! A tervben keresztszelvényen kell feltüntetni az esetleges közműkeresztezést. - EON villamos föld-, illetve légkábel: a beadáskor még nem kaptunk adatot, ezt a későbbiekben pótoljuk. - Bakonykarszt viziközmű: érinti a tervezési területet, de hozzájárulnak a tervek engedélyezéséhez.

10 - Invtel távközlési kábel: érinti a tervezési területet, a föld alatti kábelek kitűzését az ültetés megkezdése előtt írásban meg kell rendelni (88/ ). - Kábelszat hálózata: nem érinti a területet. - közútkezelő: hozzájárul a munkálatokhoz, de a kivitelezési munkálatok megkezdése előtt forgalomkorlátozási tervet kell készíttetni és engedélyt kell kérni az Magyar Közút KHT. Veszprém Megyei Igazgatóságától. - KÖH: a beadáskor még nem kaptunk adatot, ezt a későbbiekben pótoljuk. Veszprém, október 16. Szücs Alexandra okl. tájépítészmérnök K /2003

11 Fafelmérési jegyzőkönyv - Zirc, Rákóczi tér s.sz. latin név magyar név törzs lomb átm. átm. megjegyzés/kezelés ért. intézkedés indoklás 1. Tilia cordata kislevelű hárs 10 2 fiatal fa, sarjak eltávolítása 3 megtartandó 2. Tilia cordata kislevelű hárs 10 2 fiatal fa 5 II. ütemben kivágandó koncepció 3. Tilia cordata kislevelű hárs 8 1,5 fiatal fa 4 II. ütemben kivágandó koncepció 4. Tilia cordata kislevelű hárs 10 2,5 villás törzs 4 II. ütemben kivágandó koncepció 5. Tilia cordata kislevelű hárs II. ütemben kivágandó koncepció 6. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 7. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 8. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 9. Aesculus hippocastanum vadgesztenye 40 8 növényvédelmet igényel 5 megtartandó 10. Acer platanoides korai juhar féloldalas, száraz ágak levágása 3 II. ütemben kivágandó koncepció 11. Betula pendula nyírfa megtartandó 12. Betula pendula nyírfa megtartandó 13. Prunus cerasifera 'Nigra' vérszilva 20 6 féloldalas 4 megtartandó 14. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 15. Tilia cordata kislevelű hárs 60 8 ferde törzs 4 I. ütemben kivágandó egészségi állapot 16. Tilia cordata kislevelű hárs 30 7 beszorult, száraz ágak levágása 4 II. ütemben kivágandó koncepció 17. Tilia cordata kislevelű hárs II. ütemben kivágandó koncepció 18. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 19. Tilia cordata kislevelű hárs II. ütemben kivágandó koncepció 20. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 21. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 22. Acer platanoides 'Globosum' gömbjuhar II. ütemben kivágandó koncepció 23. Tilia cordata kislevelű hárs ferde törzs 5 megtartandó 24. Salix alba szomorúfűz járda fölötti ágak levágása 5 megtartandó 25. Larix decidua vörösfenyő 25 4 a fűzfa által elnyomva 3 I. ütemben kivágandó egészségi állapot 26. Picea abies lucfenyő megtartandó Acer platanoides 'Globosum' gömbjuhar II. ütemben kivágandó koncepció 29. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 30. Aesculus hippocastanum vadgesztenye 30 6 szép 5 II. ütemben kivágandó koncepció 31. Acer platanoides 'Globosum' gömbjuhar 25 7 odvasodó 3 II. ütemben kivágandó koncepció 32. Acer platanoides 'Globosum' gömbjuhar 20 5 odvasodó 4 megtartandó 33. Tilia cordata kislevelű hárs 60 4 csonkolt, száraz ágak levágása 3 I. ütemben kivágandó egészségi állapot

12 Fafelmérési jegyzőkönyv - Zirc, Rákóczi tér s.sz. latin név magyar név törzs lomb átm. átm. megjegyzés/kezelés ért. intézkedés indoklás 34. Tilia cordata kislevelű hárs 50 7 száraz ágak levágása 3 megtartandó 35. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 36. Aesculus hippocastanum vadgesztenye megtartandó 37. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 38. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 39. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 40. Tilia cordata kislevelű hárs 80 5 csonkolt 4 megtartandó 41. Tilia cordata kislevelű hárs 40 8 ferde törzs 4 I. ütemben kivágandó egészségi állapot 42. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot Tilia cordata kislevelű hárs odvasodó, száraz ágak levágása 4 megtartandó Tilia cordata kislevelű hárs II. ütemben kivágandó koncepció Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot Tilia cordata kislevelű hárs szép 5 megtartandó Tilia cordata kislevelű hárs száraz ágak levágása, koronacsökkentés 5 megtartandó Tilia cordata kislevelű hárs 60 4 csonkolt 1 I. ütemben kivágandó egészségi állapot 61. Acer negundo zöld juhar I. ütemben kivágandó egészségi állapot 62. Betula pendula nyírfa ferde törzs 4 megtartandó 63. Betula pendula nyírfa 25 4 beszorult 4 megtartandó 64. Betula pendula nyírfa 25 5 ferde törzs 4 megtartandó 65. Betula pendula nyírfa 15 5 ferde törzs 4 megtartandó 66. Betula pendula nyírfa 40 8 száraz ágak levágása 5 megtartandó 67. Betula pendula nyírfa megtartandó

13 Fafelmérési jegyzőkönyv - Zirc, Rákóczi tér s.sz. latin név magyar név törzs lomb átm. átm. megjegyzés/kezelés ért. intézkedés indoklás 68. Betula pendula nyírfa megtartandó 69. Betula pendula nyírfa megtartandó 70. Betula pendula nyírfa 25 6 ferde törzs 3 megtartandó 71. Tilia cordata kislevelű hárs 60 8 ferde törzs 4 megtartandó 72. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 73. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 74. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 75. Tilia cordata kislevelű hárs II. ütemben kivágandó koncepció 76. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 77. Tilia cordata kislevelű hárs 5 1,5 5 megtartandó 78. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 79. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 80. Tilia cordata kislevelű hárs idős 4 I. ütemben kivágandó egészségi állapot 81. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 82. Acer platanoides korai juhar fagyöngyök eltávolítása 5 megtartandó 83. Tilia cordata kislevelű hárs 35 8 leárnyékolt 5 megtartandó 84. Picea abies lucfenyő megtartandó 85. Picea pungens var. glauca ezüstfenyő megtartandó 86. Picea abies lucfenyő megtartandó Fraxinus excelsior 'Pendula' magas kőris 40 8 száraz ágak levágása 3 II. ütemben kivágandó koncepció 89. Aesculus hippocastanum vadgesztenye 30 6 túl közel a burkolathoz 4 megtartandó 90. Picea abies lucfenyő megtartandó 91. Picea abies lucfenyő megtartandó 92. Picea pungens var. glauca ezüstfenyő megtartandó 93. Tilia tomentosa ezüst hárs parkfa 5 megtartandó 94. Chamecyparis lawsoniana oregoni hamisciprus megtartandó 95. Juniperus communis 'Bakony' boróka 1 5 II. ütemben kivágandó koncepció 96. Juniperus communis 'Bakony' boróka 1 száraz ágak levágása 4 II. ütemben kivágandó koncepció Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 99. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 100. Thuja orientalis keleti tuja megtartandó 101. Picea abies lucfenyő II. ütemben kivágandó koncepció 102. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 103. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot

14 Fafelmérési jegyzőkönyv - Zirc, Rákóczi tér s.sz. latin név magyar név törzs lomb átm. átm. megjegyzés/kezelés ért. intézkedés indoklás 104. Tilia cordata kislevelű hárs száraz ágak levágása 5 megtartandó 105. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 106. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 107. Tilia cordata kislevelű hárs 50 8 súlypont javítás szükséges 4 megtartandó 108. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 109. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 110. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 111. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 112. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 113. Prunus avium vadcseresznye 30 7 száraz ágak levágása 4 megtartandó 114. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 115. Picea pungens var. glauca ezüstfenyő megtartandó Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 118. Thuja orientalis keleti tuja 15 2,5 3 II. ütemben kivágandó koncepció 119. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 120. Tilia cordata kislevelű hárs 8 1,5 5 megtartandó 121. Tilia cordata kislevelű hárs 8 1,5 5 megtartandó Tilia cordata kislevelű hárs 40 4 csonkolt 1 I. ütemben kivágandó egészségi állapot 124. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 125. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 126. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 127. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 128. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 129. Tilia cordata kislevelű hárs 50 9 féloldalas 4 I. ütemben kivágandó egészségi állapot 130. Tilia cordata kislevelű hárs 45 8 féloldalas 3 I. ütemben kivágandó egészségi állapot 131. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó fasor felújítás miatt 132. Tilia cordata kislevelű hárs 35 7 féloldalas 4 I. ütemben kivágandó fasor felújítás miatt 133. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó fasor felújítás miatt 134. Tilia cordata kislevelű hárs 35 7 ferde 4 I. ütemben kivágandó egészségi állapot 135. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó fasor felújítás miatt 136. Acer platanoides korai juhar száraz ágak levágása, koronacsökkentés 5 megtartandó 137. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot

15 s.sz. latin név magyar név Fafelmérési jegyzőkönyv - Zirc, Rákóczi tér törzs átm. lomb átm. megjegyzés/kezelés ért. intézkedés indoklás 138. Acer platanoides korai juhar fagyöngyök, száraz ágak levágása, súlypont javítás 4 II. ütemben kivágandó koncepció 139. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 140. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 141. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 142. Acer platanoides korai juhar fagyöngyök, száraz ágak levágása 4 II. ütemben kivágandó koncepció 143. Acer platanoides korai juhar megtartandó Picea abies lucfenyő I. ütemben kivágandó egészségi állapot 146. Aesculus hippocastanum vadgesztenye megtartandó 147. Picea abies lucfenyő 40 7 gallyazandó 3 megtartandó 148. Picea abies lucfenyő megtartandó 149. Acer pseudoplatanus hegyi juhar 60 8 száraz ágak levágása 3 megtartandó 150. Aesculus hippocastanum vadgesztenye megtartandó 151. Acer platanoides korai juhar 40 8 száraz ágak levágása, súlypont javítása 5 megtartandó Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 154. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 155. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 156. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 157. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 158. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot 159. Tilia cordata kislevelű hárs I. ütemben kivágandó egészségi állapot Aesculus hippocastanum vadgesztenye 50 8 féloldalas 5 megtartandó 162. Acer pseudoplatanus hegyi juhar 50 8 fagyöngyök eltávolítása 5 megtartandó 163. Acer pseudoplatanus hegyi juhar megtartandó hegyi juhar 50 7 fagyöngyök eltávolítása 5 megtartandó 165. Acer pseudoplatanus hegyi juhar 40 5 félig elszáradt 2 I. ütemben kivágandó egészségi állapot 166. Acer platanoides korai juhar 40 6 fagyöngyök, száraz ágak levágása 4 megtartandó 167. Acer platanoides korai juhar 30 6 fagyöngyök eltávolítása 4 megtartandó

16 s.sz. latin név magyar név Fafelmérési jegyzőkönyv - Zirc, Rákóczi tér törzs átm. lomb átm. megjegyzés/kezelés ért. intézkedés indoklás 168. Acer pseudoplatanus hegyi juhar 40 7 fagyöngyök, száraz ágak levágása 4 II. ütemben kivágandó koncepció Picea abies lucfenyő 40 7 száraz ágak levágása 4 megtartandó 171. Picea abies lucfenyő 50 5 száraz ágak levágása 3 II. ütemben kivágandó koncepció 172. Picea abies lucfenyő 40 6 száraz ágak levágása 4 II. ütemben kivágandó koncepció 173. Picea abies lucfenyő 40 5 száraz ágak levágása 4 megtartandó 174. Picea abies lucfenyő 35 5 száraz ágak levágása 4 megtartandó 175. Prunus serrulata japán díszcseresznye 20 5 odvasodó 4 megtartandó 176. Picea abies lucfenyő 40 5 száraz ágak levágása 3 megtartandó 177. Acer platanoides korai juhar megtartandó 178. Castanea sativa szelídgesztenye megtartandó 179. Fraxinus ornus virágos kőris megtartandó 180. Picea abies lucfenyő 30 4 száraz ágak levágása 4 megtartandó 181. Picea abies lucfenyő 60 7 száraz ágak levágása 4 megtartandó 182. Picea abies lucfenyő 40 5 száraz ágak levágása 3 megtartandó 183. Acer platanoides korai juhar száraz ágak levágása 5 megtartandó 184. Acer pseudoplatanus hegyi juhar 30 7 fagyöngyök eltávolítása 4 megtartandó 185. Acer pseudoplatanus hegyi juhar megtartandó 186. Tilia cordata kislevelű hárs megtartandó 187. Abies nordmanniana kaukázusi jegenyefenyő megtartandó Picea pungens var. glauca ezüstfenyő megtartandó 191. Picea abies lucfenyő megtartandó 192. Aesculus hippocastanum vadgesztenye megtartandó Picea pungens var. glauca ezüstfenyő megtartandó 195. Picea pungens var. glauca ezüstfenyő megtartandó Aesculus hippocastanum vadgesztenye megtartandó I. ütem: sürgős intézkedés II. ütem: a későbbiekben, a Rákóczi tér rendezése során

17

18

19

20

21

22

23 Betervezett növények jegyzéke Zirc, Rákóczi téri faállomány felmérése, 10 évre ütemezett fakivágási-fapótlás koncepciótervéhez (Hrsz.: 1362/1, 1043/1, 1043/2, 1045/1, 1045/2) Lombhullató fák 65 db I. Acer campestre 'Red Shine' mezei juhar 2xi SF 14/16 1 db II. Acer platanoides 'Emerald Queen' korai juhar 3xi SF 16/18 12 db III. Acer platanoides 'Globosum' gömbjuhar 2xi SF 14/16 1 db IV. Carpinus betulus közönséges gyertyán 2xi SF 14/16 1 db V. Fraxinus angustifolia 'Raywood' keskenylevelű kőris 3xi SF 16/18 6 db VI. Fraxinus excelsior 'Aurea' magas kőris 2xi SF 14/16 1 db VII. Fraxinus excelsior 'Pendula' magas kőris (csüngő ágú) 2xi SF 14/16 1 db VIII. Fraxinus ornus 'Mecsek' virágos kőris 2xi SF 14/16 9 db IX. Ginkgo biloba páfrányfenyő 3xi SF 14/16 1 db X. Liriodendron tulipifera tulipánfa 3xi SF 14/16 1 db XI. Malus 'Brandy Wine' díszalma SF 14/16 1 db XII. Prunus virginiana 'Canada Red' vöröslevelű májusfa 2xi SF 14/16 1 db XIII. Taxus baccata közönséges tiszafa 2xi 150/175 1 db XIV. Tilia cordata 'Roelvo' kislevelű hárs 3xi SF 16/18 27 db XV. Tilia platyphyllos 'Rathaus' (bokorfa) oszlopos nagylevelű hárs BF 250/300 1 db.

24 Kimutatás a kivágott veszélyes közterületi fákról Utca, házszám, hely fafaj munka darabszám ár (bruttó) végezte időpont Deák F.u.33. hárs gallyazás Zsomboly Kft Állomás u.jobb oldal kőris kivágás 2 Zsomboly Kft Alkotmány u.4-6. fűz kivágás Zsomboly Kft Állomás u.bal oldal fűz kivágás 4 anyagárért Szabó Attila Kardosrét kemping hárs kivágás 1 anyagárért Szabó Attila Sportpálya nyár kivágás 9 anyagárért Szabó Attila Alkotmány u ? kivágás 1 anyagárért Szabó Attila Liliom utca nyár kivágás 9 Zsomboly Kft Liliom utca kőris kivágás 1 Zsomboly Kft Kardosrét kemping hárs kivágás Zsomboly Kft Damjanich u.8.? kivágás 1 temető Zsomboly Kft Malom u.29. fűz kivágás 1 favágás Zsomboly Kft Erzsébet királyné u.6-8. juhar gallyazás Dolezsai Tamás Összesen:

II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén

II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén Sorszám 1 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Helyenként száraz ágak 2 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Beteg 3 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Helyenként száraz

Részletesebben

Törzsátmérő. összesen (cm)

Törzsátmérő. összesen (cm) VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE KIVÁGANDÓ FÁK LISTÁJA ÉS A KIVÁGÁSOK ESETI INDOKLÁSA 2009. 06. 22. MUNKAKÖZI ANYAG (Készítette: PressTonTerv Tervezőiroda, Göd, Hubayné dr. Horváth Nóra, Meiszterné

Részletesebben

VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE I. ÜTEM FAÁLLOMÁNY TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA

VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE I. ÜTEM FAÁLLOMÁNY TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA Sorszám VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE I. ÜTEM FAÁLLOMÁNY TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA 2009. 06. 23-i MUNKAKÖZI ANYAG (Készítette: PressTonTerv Tervezőiroda, Göd, Hubayné Horváth Nóra, Meiszterné Kapisinszky

Részletesebben

A jelű területegység. kód: 12/8/12/4 törzsátmérő/magasság/korona átmérő/kor. A-013-020 hrsz. 095/1. A-002-009, 010 hrsz. 295/1. A-026 hrsz.

A jelű területegység. kód: 12/8/12/4 törzsátmérő/magasság/korona átmérő/kor. A-013-020 hrsz. 095/1. A-002-009, 010 hrsz. 295/1. A-026 hrsz. A-002-009, 010 Salix alba Tristis Fehér fűz fasor 15-30/4-10/6-10/3 ok A-013-020 hrsz. 095/1 Tilia cordata Kislevelű hárs fasor 25-35/7-12/4-6/3 A-021-024 Betula pendula Bibircses nyír csop. 17-30/11-12/3-4/3

Részletesebben

Mellékletek. Nagykovácsi nagyközség Főutcájának köztérépítészeti tanulmányterve

Mellékletek. Nagykovácsi nagyközség Főutcájának köztérépítészeti tanulmányterve Nagykovácsi nagyközség Főutcájának köztérépítészeti tanulmányterve Mellékletek Nagykovácsi nagyközség Főutcájának köztérépítészeti tanulmányterve 1 Nagykovácsi nagyközség Főutcájának köztérépítészeti tanulmányterve

Részletesebben

BME CAMPUS FAFELMÉRÉSI LISTA. Törzs Ø (CM)

BME CAMPUS FAFELMÉRÉSI LISTA. Törzs Ø (CM) Sorsz. Latin név Magyar név Első csoport 001 Picea pungens f. glauca Ezüstfenyő 20 4 közepes 002 Syringa Vulgaris Orgona 20 4 szétágazó 003 Tilia Hárs 50 5 jó 004 Aesculus hippocastanum Gesztenye 70 7

Részletesebben

Szentesi Díszfaiskola Sárréti Gyuláné 6600 Szentes, Sáfrán M. u. 71. Fax: 06-63/ Mobil:30/ ; 30/ ; 30/

Szentesi Díszfaiskola Sárréti Gyuláné 6600 Szentes, Sáfrán M. u. 71. Fax: 06-63/ Mobil:30/ ; 30/ ; 30/ Szentesi Díszfaiskola Sárréti Gyuláné 6600 Szentes, Sáfrán M. u. 71. Fax: 06-63/316-158 Mobil:30/965-1557; 30/310-2728; 30/629-7007 E-mail: info@szentesifaiskola.hu Kiskereskedelmi árjegyzék 2017 tavasz

Részletesebben

Fajta Méret Minőség Ft/db

Fajta Méret Minőség Ft/db Jaksics Faiskola Díszfaiskolai Nagykereskedelmi Árlista 2014 ősz-2015 tavasz 1 Fajta Méret Minőség Ft/db Acer campestre 6/8 szgy.** 1900 8/10 szgy.** 2100 10/12 szgy.** SF 3100 10/12 kont.35l SF 6500 10/12

Részletesebben

HODÁK FAISKOLA SZABADGYÖKERŰ DÍSZFÁK 2012 ŐSZ

HODÁK FAISKOLA SZABADGYÖKERŰ DÍSZFÁK 2012 ŐSZ SZABADGYÖKERŰ DÍSZFÁK 2012 ŐSZ Acer n. Flamingo 150/200 SUH. 2.600 Ft (zöld juhar) Acer n. Kelly s Gold 200/250 PF. 3.600 Ft (sárga levelű zöld juhar) Acer platanoides 150/200 SUH. 2.000 Ft Acer platanoides

Részletesebben

Közterület-felügyelők eljárásai

Közterület-felügyelők eljárásai Közterület-felügyelők eljárásai 1. Közterület eltérő használatának bejelentése, közterület-használati engedély Ügyleírás: A közterület eltérő használata csak a tulajdonos engedélyével lehetséges. A közterületet,

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 27/2007.(V.31.) ÖK. számú RENDELETE

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 27/2007.(V.31.) ÖK. számú RENDELETE Mezőkövesd Város Önkormányzatának 27/2007.(V.31.) ÖK. számú RENDELETE a közterületek tisztántartásáról és a közhasználatú zöldterületek fenntartásáról, védelméről Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a

Részletesebben

Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra

Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra Nagykáta Város Önkormányzata Városgazdálkodási Szervezet Nagykáta, Temető u. 24. Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra Készítette: Kutas Péter Nagykáta,

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete a közterület igénybevételének, használatának, és a közterületi fák, cserjék telepítési szabályairól Kisújszállás

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 1 144/00. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Lomblevelű díszfák (Zierbäume) 2012. ősz/ 2013. tavasz Növény megnevezése Name

Lomblevelű díszfák (Zierbäume) 2012. ősz/ 2013. tavasz Növény megnevezése Name Lomblevelű díszfák (Zierbäume) 2012. ősz/ 2013. tavasz ACER campestre ACER platanoides (mezei juhar) 14/16 18 500 (korai juhar) 14/16 13 000 20/25 38 400 16/18 16 800 25/30 46 800 18/20 22 800 30/35 58

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK 2010 ŐSZ KONTÉNERES DÍSZFÁK

ÁRJEGYZÉK 2010 ŐSZ KONTÉNERES DÍSZFÁK ÁRJEGYZÉK 2010 ŐSZ KONTÉNERES DÍSZFÁK Acer campestre SUH. kont. 8 l. 150/200 1.800 Ft Acer n. Kelly s Gold 12/14 kont. 45 l. PF. 4.800 Ft Acer platanoides kont. 12 l. 200/250 2.400 Ft Acer saccharinum

Részletesebben

A védetté nyilvánítás célja

A védetté nyilvánítás célja Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról Kiskunhalas Város Önkormányzatának

Részletesebben

ZÖLDTERÜLET REHABILITÁCIÓJA

ZÖLDTERÜLET REHABILITÁCIÓJA GYŐR, ÚJVÁROS, BERCSÉNYI LIGET JÁTSZÓ- és PIHENŐPARK (Hrsz: 8103) Comfort Tervező Kft. Oldal: 1 / 6 01. ELŐLAP GYŐR, ÚJVÁROS, BERCSÉNYI LIGET JÁTSZÓ- és PIHENŐPARK (Hrsz: 8103).. Okl. táj- és kertépítész

Részletesebben

9700 Szombathely, Mindszenty tér /1 hrsz. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.

9700 Szombathely, Mindszenty tér /1 hrsz. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. JÁRDÁNYI PAULOVICS ISTVÁN ROMKERT TERÜLETÉN ÁTVEZETŐ GYALOGOS PASSZÁZS KIVITELI TERVE - DENDROLÓGIAI FELMÉRÉS Helyszín: 97 Szombathely, Mindszenty tér 1. 5997/1 hrsz Megrendelő: Szombathely Megyei Jogú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 28-i ülésére Tárgy: A város közterületein és a város köztemetőiben történő fatelepítések, fapótlások, valamint a zöldfelület-növelés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: A város közterületein és a köztemetőkben 2016. évben tervezett növénytelepítések, valamint a Borzavári

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. május 14.) Általános rendelkezések

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. május 14.) Általános rendelkezések 1 Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (I. 17.) önkormányzati rendelete a fák és cserjék ültetési, telepítési távolságának szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva:

Részletesebben

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2016. (XI.10.) önkormányzati rendelete. a fás szárú növények védelméről

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2016. (XI.10.) önkormányzati rendelete. a fás szárú növények védelméről Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (XI.10.) önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről Dömsöd Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Zirc Borzavári úti temető elöregedett hársfasorának kivágására beérkezett árajánlatokról Előadó: Schreindorfer

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i ülésére Tárgy: Útépítési engedélyekhez szükséges tervdokumentációk készítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok

Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok I. Acer sp., Juharfélék A juharfélék a fás szárú növények egyik legváltozatosabb, egyik leginkább faj-, és fajta gazdagabb nemzetsége. Fajtái

Részletesebben

Kõszeg Város Polgármesteri Hivatala Kõszeg, Jurisics tér 8. Tervezõ: Dr. Józsa Miklósné... okl. kertészmérnök

Kõszeg Város Polgármesteri Hivatala Kõszeg, Jurisics tér 8. Tervezõ: Dr. Józsa Miklósné... okl. kertészmérnök Megbízó: Kõszeg Város Polgármesteri Hivatala Kõszeg, Jurisics tér 8. A dokumentációhoz 7 rajzi melléklet tartozik. 2.0 Aláíró-lap: Tervezõ: Dr. Józsa Miklósné... okl. kertészmérnök Lóránthné Karácsony

Részletesebben

Lukács Zoltán. Faiskola Telephely: 8092 Pátka, Újtanya Pf: 16 H 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324 Tel.: 06-22/722-710, Fax.

Lukács Zoltán. Faiskola Telephely: 8092 Pátka, Újtanya Pf: 16 H 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324 Tel.: 06-22/722-710, Fax. Lukács Zoltán Faiskola Telephely: 8092 Pátka, Újtanya Pf: 16 H 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324 Tel.: 06-22/722-710, Fax.: 06-22/722-020 Tisztelt Partnerünk. Engedje meg, hogy e levél keretében

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (..) önkormányzati rendelete a fák és fás szárú növények védelméről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006 február 13-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde udvari játékainak átalakítása, pótlása Előadó: Igmándyné Hebling

Részletesebben

Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012. Tárgy: Szentes Város rendezési terveinek módosítása 2011.

Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012. Tárgy: Szentes Város rendezési terveinek módosítása 2011. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012.

Részletesebben

FAÓRIÁSOK ÉS FAMATUZSÁLEMEK MEGYEI BONTÁSBAN

FAÓRIÁSOK ÉS FAMATUZSÁLEMEK MEGYEI BONTÁSBAN FAÓRIÁSOK ÉS FAMATUZSÁLEMEK MEGYEI BONTÁSBAN MEGYE: BÁCS-KISKÜN Populus x canescens Jász úti dűlő bejárata 60 282 25 Egészségi állapota jó. Populus nigra 'Italica* Kecskemét- 70 376 25 Odvas törzs. Ágasegyháza

Részletesebben

Orosháza város helyi védettségű építészeti értékei

Orosháza város helyi védettségű építészeti értékei Orosháza város helyi védettségű építészeti értékei Sorsz. Hrsz. Cím Leírás 1. 2236 Nyár utca 7. napsugaras ház 2. 1893 Major utca 15. napsugaras ház 3. 3766 Luther utca 17. napsugaras ház 4. 737/2 Lehel

Részletesebben

Az év fájával kapcsolatos tanulmányok és kiadványok

Az év fájával kapcsolatos tanulmányok és kiadványok Az év fájával kapcsolatos tanulmányok és kiadványok Általános tanulmányok BARTHA D. (1995): Új mozgalom német mintára. Középpontban az elfelejtett fafajok. Számadás 7(49): 17. BARTHA D. (1995): "Év fája"

Részletesebben

46/2009. (IV. 16.) FVM

46/2009. (IV. 16.) FVM 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének

Részletesebben

1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 15/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 1. függeléke 1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 5. (20) Veszélyességi zónák övezetére vonatkozó hatályos jogszabály: a veszélyes

Részletesebben

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT DENDROLÓGIAI SZAKVÉLEMÉNY CLUB ALIGA 2008. 10. 15. MEGBÍZÓ: PRO-MOT HUNGÁRIA INGATLANFEJLESZTŐ KFT.

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT DENDROLÓGIAI SZAKVÉLEMÉNY CLUB ALIGA 2008. 10. 15. MEGBÍZÓ: PRO-MOT HUNGÁRIA INGATLANFEJLESZTŐ KFT. BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT MEGBÍZÓ: PRO-MOT HUNGÁRIA INGATLANFEJLESZTŐ KFT. TERVEZŐ: POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. SZAKTERVEZŐ: DROBNI ÉS MORVAY TÁJÉPÍTÉSZ KFT. DENDROLÓGIAI

Részletesebben

Értékelés. alkalmazott szakszemélyzet képzettsége középfokú Bizonyítvány másolat 5 A beruházás keretében

Értékelés. alkalmazott szakszemélyzet képzettsége középfokú Bizonyítvány másolat 5 A beruházás keretében 1. számú melléklet a 144/008. (XI. 7.) FVM rendelethez Értékelés Értékelési szem megnevezése Értékelés/ellenőrzés módja Maximális szám Szakmai szemok Az erdőgazdálkodó vagy az felsőfokú Bizonyítvány másolat

Részletesebben

VARGA-ERDŐMESTER Kft. 9491 Hidegség, Petőfi Sándor utca 27. tel: +36-309-791-671

VARGA-ERDŐMESTER Kft. 9491 Hidegség, Petőfi Sándor utca 27. tel: +36-309-791-671 VARGA-ERDŐMESTER Kft. 9491 Hidegség, Petőfi Sándor utca 27. tel: +36-309-791-671 Munkaszám:295/2014. BÁBOLNA VÁROS KÖZCÉLÚ ZÖLDFELÜLETEINEK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014 1 VARGA-ERDŐMESTER Kft. 9491 Hidegség,

Részletesebben

BUDAPEST, XVI. KERÜLETI LAKÓUTCÁK EGYESÍTETT KIVITELI TERV SIMONGÁT UTCA

BUDAPEST, XVI. KERÜLETI LAKÓUTCÁK EGYESÍTETT KIVITELI TERV SIMONGÁT UTCA BUDPEST, XVI. KEÜETI KÓUTCK EGYESÍTETT KIVITEI TEV SIMNGT UTC FFEMÉÉS ÉS FVÉDEMI TEV MEGBÍZÓ: BUDPEST FŐVS XVI. KE. ÖNKMNYZT PGMESTEI HIVT TEVEZŐ: SZEK-TEV MÉNÖKI SZGTTÓ BT. 1163 BUDPEST, FUVT UTC 51.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 28-i ülésére Tárgy: Zirc város belére készített faállomány fejlesztési stratégia Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

2. számú függelék a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelethez

2. számú függelék a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelethez 2. számú függelék a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelethez Helyi védelemre javasolt természeti területek, értékek, egyedi tájértékek: - az Érdi sziget (Beliczay-sziget) természetközeli területei,

Részletesebben

ENGEDÉLYEZÉSI TERVE F1 FAKIVÁGÁS ÉS NÖVÉNYTELEPÍTÉS

ENGEDÉLYEZÉSI TERVE F1 FAKIVÁGÁS ÉS NÖVÉNYTELEPÍTÉS 1118 Bp., Bozókvár u.12. Tel: +36 1 310 7292 Fax:+36 1 319 6303 www.vibrocomp.hu K441.06-441. sz. főút fejlesztése a 445.sz. főút - Kecskemét, Nagykörút között ENGEDÉLYEZÉSI TERVE F1 FAKIVÁGÁS ÉS NÖVÉNYTELEPÍTÉS

Részletesebben

SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Készítette: Wittek Krisztina f építész ktsz.: TT/É1-01-2382 Nemes Zoltán tájtervez Várkert Kft ktsz: K/1 01-5053 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Habitus, küls megjelenés

Habitus, küls megjelenés Díszfa alkalmazás Habitus, küls megjelenés Oszlopos növésűek Acer platanoides Columnare Carpinus betulus Fastigiata Quercus robur Fastigiata Sorbus aucuparia Compacta Sorbus thüringiaca Fastigiata Ulmus

Részletesebben

A KIS-KÜKÜLLŐ BALAVÁSÁR-SÓVÁRAD EGYESÜLET HELYI AKCIÓ CSOPORTJÁNAK NYÚJTOTT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS

A KIS-KÜKÜLLŐ BALAVÁSÁR-SÓVÁRAD EGYESÜLET HELYI AKCIÓ CSOPORTJÁNAK NYÚJTOTT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS ROMÁNIA KORMÁNYA NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV 2007-2013 Európai Unió és Románia Kormánya által támogatott projekt/ FEADR A KIS-KÜKÜLLŐ BALAVÁSÁR-SÓVÁRAD EGYESÜLET HELYI AKCIÓ CSOPORTJÁNAK NYÚJTOTT VISSZA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére Tárgy: III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nyílászáró

Részletesebben

Hajóállomás Veránka 0168, 0155/5, 0155/8

Hajóállomás Veránka 0168, 0155/5, 0155/8 lelőhely azonosító szám név HRSZ 1. függelék /2016.( ) önkormányzati rendelethez 0149/7, 0149/6, 0149/8, 0155/2, 0148/3, 0148/4, 0146, 0145, 0149/2, 0148/2, 0155/8 27454 1 Hajóállomás 27455 2 Veránka 0168,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete. A helyi környezet védelméről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete. A helyi környezet védelméről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete A helyi környezet védelméről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) (Szövege hatályos:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 22-i ülésére Tárgy: Csatlakozás a Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát kezdeményezéshez Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

1. Műemléki védettség alatt álló épületek. Bécsi utca 23. hrsz.: 4090 Ferencesek egykori kertjének kapuja, barokk,1750 körül

1. Műemléki védettség alatt álló épületek. Bécsi utca 23. hrsz.: 4090 Ferencesek egykori kertjének kapuja, barokk,1750 körül 2. melléklet a.../2011. (...) önkormányzati rendelethez Műemléki védettség alatt álló épületek, Helyi védelemmel rendelkező, helyi védelem alá vont épületek 1. Műemléki védettség alatt álló épületek Bécsi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 17-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 17-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 17-i ülésére Tárgy: Zirci Országzászló Alapítvány támogatási kérelme a Zirc, I. András tér, 431 hrsz-ú ingatlanon a letűnt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 1-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 1-ei ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. szeptember 1-ei ülésére Iktató szám: 79/2/2016. Tárgy: A fák és fás szárú növények védelméről szóló /2016.(.)

Részletesebben

Tájépítész Korlátolt Felelősségű Társaság B B-006 B-011 Populus nigra Italica Ulmus laevis Jegenyenyár Vénic szil B-013 B-014

Tájépítész Korlátolt Felelősségű Társaság B B-006 B-011 Populus nigra Italica Ulmus laevis Jegenyenyár Vénic szil B-013 B-014 B-006 110/20/7/4 B-011 Ulmus laevis Vénic szil 50/12/12/4 B-013 60/12/10/4 B-014 150/258/4 B-018 Carpinus betulus Közönséges gyertyán 40/8/10/4 B-030 45/10/13/4 B-035 Salix alba Tristis Fehér fűz 80/10/12/4

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Borzavári úti temető kerítésének felújítása, valamint a kerítés mentén lévő veszélyes fák kivágása

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

LIGET BUDAPEST PROJEKT

LIGET BUDAPEST PROJEKT 1816 2016 ÉPÍTÉSI HELYEK E Nebbien Henrik terve Karakteres nyílt gyepes területek Sziget szerű ligetes foltok Több szintes zárt növényállomány a terület szélein Napjainkban Területveszteségek: 1840 vasútépítés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. június 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. június 29-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda 8200 Veszprém, Óváros tér 9. ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. június 29-i

Részletesebben

Az év fájával kapcsolatos tanulmányok és kiadványok

Az év fájával kapcsolatos tanulmányok és kiadványok Az év fájával kapcsolatos tanulmányok és kiadványok Általános tanulmányok ANON. (2001): Az év fái. Erdészeti Lapok 136(7-8): 216. BARTHA D. (1995): "Év fája" mozgalom Magyarországon. Bútor és Faipar 1(1):

Részletesebben

HELYI VÉDELEMRE JELÖLT FÁK

HELYI VÉDELEMRE JELÖLT FÁK 5. sz. melléklet HELYI VÉDELEMRE JELÖLT FÁK Tömb szám Hely Helyrajzi szám Faj/fajta Védett vagy védelemre javasolt fa helyének védelme 1 Üllői út 45 51. 37104 D-i homl. 37104 Ny-i homl. sarok Aesculus

Részletesebben

Faiskolai. Árjegyzék. Kedves Vásárlónk!

Faiskolai. Árjegyzék. Kedves Vásárlónk! Kedves Vásárlónk! Faiskolám a fővárostól 120 kilométerre a Balaton déli partján, szép természeti környezetben az M7-es autópálya közelében helyezkedik el. Jelenleg a pihentetett területekkel együtt mintegy

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 10.- i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 10.- i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 10.- i ülésére Tárgy: A Zirc - Akliban található egyes önkormányzati ingatlanokra kötött bérmunkaszerződés meghosszabbítása Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 10-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása a Leader 2013. évi pályázati kiírásra Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

2015. ősz - 2016. tavasz

2015. ősz - 2016. tavasz 2015. ősz - 2016. tavasz Kedves Vásárlónk! Faiskolám a fővárostól 120 kilométerre a Balaton déli partján, szép természeti környezetben az M7-es autópálya közelében helyezkedik el. Jelenleg a pihentetett

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a közvilágítási rendszer felméréséről Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: tájékoztató

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501 A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz

Részletesebben

Áiímmh^ Mű KÍÍIE Buoaui'.sf",,.,,...,...,...

Áiímmh^ Mű KÍÍIE Buoaui'.sf,,.,,...,...,... Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály HwíHOi.hí Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Áiímmh^ Mű KÍÍIE Buoaui'.sf",,.,,....,...,...

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2010. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. december 27.-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK a 39. számú vrk. Medvefű utca 0378/19 hrsz-ú 18 méter szabályozási szélességű út Varjútövis utca Kígyóhagyma utca által

Részletesebben

6ill. számú előterjesztés

6ill. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 6ill. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a kiszáradt, beteg fák kivágásáról és pótlásáról

Részletesebben

Az akácgazdálkodás biológiai alapjai. Borovics Attila Cseke Klára Csiha Imre Keserű Zsolt Koltay András Rédei Károly

Az akácgazdálkodás biológiai alapjai. Borovics Attila Cseke Klára Csiha Imre Keserű Zsolt Koltay András Rédei Károly Az akácgazdálkodás biológiai alapjai Borovics Attila Cseke Klára Csiha Imre Keserű Zsolt Koltay András Rédei Károly Az akác ellentmondásos megítélése akác nagyhatalom vagyunk nincs még egy olyan fafajunk,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: Zirc, Alkotmány és Állomás utca között megépült gyalog- és kerékpárút telekhatárrendezése Előadó:

Részletesebben

HATÁROZAT. Ügyiratszám: IGAZ /2013. Ügyintéző: Sápi Réka (52)

HATÁROZAT. Ügyiratszám: IGAZ /2013. Ügyintéző: Sápi Réka (52) DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztály Igazgatási Osztály, Vállalkozási Csoport 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11. (52)517-700 (52)517-832

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

DÉVAVÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE DÉVAVÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2 Megbízó: Békés Mérnök Kft Békéscsaba, Pásztor u. 34. Tervező: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Területfelhasználás, szabályozás: Torma Gyöngyi okl. építészmérnök

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre ELŐTERJESZTÉS e 2007. október 29-i ülésre Tárgy: A 42/2007.(II.15.) Kt. számú határozat módosítása Előadó: Ottó Péter Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés

Részletesebben

j l. számú előterjesztés

j l. számú előterjesztés j l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a faültetési terv jóváhagyásáról, valamint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc, Alkotmány u. 2. szám alatti COOP Áruház mögött lévő 1907 hrsz-ú önkormányzati területet rendezésére

Részletesebben

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre.

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre. Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 1. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Sárvári Állatvédő és Kutyás Sport Egyesület közterület-használati kérelme a Várpark területére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év szeptember 15.-i ülésére Tárgy: Zirc forgalmi rend változás pénzügyi terve Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére Tárgy: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Képviselő-testülete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete a közterületen kivágott fás

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása az óvodai konyha felújítására Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Zirc 542 hrsz-ú Reguly Antal u. 46-72. számú ingatlanok előtti csapadékvíz árok és átereszek

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata. 51/2009./XII.18./ XI.ÖK sz. rendelete. a fás szárú növények védelméről

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata. 51/2009./XII.18./ XI.ÖK sz. rendelete. a fás szárú növények védelméről Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 51/2009./XII.18./ XI.ÖK sz. rendelete a fás szárú növények védelméről Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

1. Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja a turai Schossberger kastély park területet.

1. Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja a turai Schossberger kastély park területet. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009 (X2) rendelete a turai kastélypark helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról Tura Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATANÁK KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA. Pályázati felhívás március

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATANÁK KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA. Pályázati felhívás március VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATANÁK KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA Pályázati felhívás Környezetvédelmi és természetvédelmi közcélú feladatok végrehajtására 2009. március Veresegyház Város Önkormányzatának Környezetvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év október 25-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az el pályázatok ellenőrzéséről Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

TERV MÛLEÍRÁS 2010. MÁRCIUS

TERV MÛLEÍRÁS 2010. MÁRCIUS BALATONAKALI Község Településrendezési terv részleges módosítása TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÛLEÍRÁS 2010. MÁRCIUS 03. BALATONAKALI, Településszerkezeti terv Készítette Balatonakali község önkormányzata

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (VII. 4.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (VII. 4.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (VII. 4.) rendelete a Budapest XVI. kerület, Batthyány Ilona utca Vidám vásár utca Georgina utca Rózsalevél utca által határolt tömbre és a Batthyány

Részletesebben

Zöldülő Tiszaújváros

Zöldülő Tiszaújváros A Tiszaújvárosi Krónika önkormányzati melléklete 2016. október 6. Zöldülő Tiszaújváros A település zöldfelületeinek 2020-ig terjedő időszakra vonatkozó felújítási koncepciója Célmeghatározás A munka célja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 30.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 30.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 30.-i ülésére Tárgy: Kis Óvoda hasznosítás építési koncepció, tervező kiválasztás Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006.december 18.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006.december 18.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006.december 18.-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 49/2003. (XII.09.) Ök. Rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Az allergén gombaspórák mennyisége alacsony-közepes a levegőben.

Az allergén gombaspórák mennyisége alacsony-közepes a levegőben. 2012. május 14 május 20. ( 20. hét ) A 20. héten a hideg, esős idő következtében jelentősen alacsonyabb volt a pollenterhelés. Közepes koncentrációban csak a fenyőfélék pollenjét mértük Pécs levegőjében.

Részletesebben