E L Ő T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete június 28-i ülésére Tárgy: Zirc város belére készített faállomány fejlesztési stratégia Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam:... dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 45/2010.(II.22.) Kt. számú határozatával támogatta a város beli részeire szóló faállomány fejlesztési stratégia elkészíttetését. Az önkormányzat a Kertharmónia Stúdió Bt ajánlatát elfogadva kötött szerződést. A tervezéshez rendelkezésre bocsátottuk az ezt a szaket érintő helyi szabályozásokat, továbbá az eddig elkészült, részi fásítási terveket. A tervezővel több alkalommal konzultáltunk. Az elkészült fejlesztési stratégiát jellege (színkódolás) miatt csak fekete-fehérben tudjuk mellékelni. Zirc város színes térképét viszont nem tudjuk mérete miatt kiküldeni. Természetesen az elektronikusan küldött anyagon mindez színesben megtalálható lesz. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. Zirc, június 18. Ottó Péter polgármester

3 Határozati javaslat: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület /2010.(VI.28.) Kt. számú határozata Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc város belére készített faállomány fejlesztési stratégiát elfogadja azzal, hogy az abban leírtak alkalmazásáról a város közein található faállomány kezelésével, gondozásával, továbbá a közek fásításával kapcsolatban gondoskodjon. Felelős: dr. Árpásy Tamás jegyző Határidő: azonnal

4 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE (8420 ZIRC, MÁRCIUS 15. TÉR 1.) ZIRC VÁROS BELTERÜLETÉRE KÉSZÍTETT FAÁLLOMÁNY FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TERVEZŐK: SZÜCS ALEANDRA OKL. TÁJÉPÍTÉSZMÉRNÖK K /08 CSUKA VERONIKA OKL. TÁJÉPÍTÉSZMÉRNÖK K/ / MÁJUS

5 TARTALOMJEGYZÉK CÍMLAP TARTALOMJEGYZÉK MŰSZAKI LEÍRÁS TERVEZŐI NYILATKOZAT MELLÉKLETEK FAÁLLOMÁNY FELMÉRÉSI ÉS FEJLESZTÉSI JEGYZŐKÖNYV TELEPÍTÉSRE JAVASOLT FAFAJOK MELLÉKLETE TERVEK: Z-1 HELYSZÍNRAJZ ZIRC M=1:5000 Z-1/1 HELYSZÍNRAJZ ZIRC ÉSZAKNYUGAT M=1:5000 Z-1/2 HELYSZÍNRAJZ ZIRC ÉSZAKKELET M=1:5000 Z-1/3 HELYSZÍNRAJZ ZIRC DÉLNYUGAT M=1:5000 Z-1/4 HELYSZÍNRAJZ ZIRC DÉLKELET M=1:5000 K-1 HELYSZÍNRAJZ KARDOSRÉT M=1:5000 A-1 HELYSZÍNRAJZ AKLIPUSZTA M=1:5000 T-1 HELYSZÍNRAJZ TÜNDÉRMAJOR M=1:5000

6 MŰSZAKI LEÍRÁS Zirc város belére készített faállomány fejlesztési stratégia 2010 tavaszán végzett állapotfelmérések alapján készült el. Az eredmények segítségével szöveges és rajzi formában meghatároztuk a fő fejlesztési irányokat. Az egyes városrészek, ek, illetve az utca szintű felmérés és értékelés egyaránt megtörtént. A Zirc Városi Önkormányzat kérésére kijelöltük a Gemenc Zrt. Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát mozgalom keretén belül ajándékozott fák telepítéséhez szükséges eket. Az utcaképet meghatározó fő fafajok kiválasztása a jelenleg érvényes önkormányzati rendeletek figyelembe vételével történt. Tervelőzmények Zirc város belének egyes részeire korábban fafelmérést és fásítási tervet is tartalmazó tervdokumentációk készültek. Ezek: 1. "Zirc, Kossuth Lajos utca és az Állomás utca fásítása - környezetrendezési tervdokumentáció" címmel (2003.) 2. "Zirc fontos közlekedési útjainak fásítási terve" címmel (2004.), mely az alábbi utcákat érintette: Alkotmány utca, Lóczy Lajos utca, Szeptember 6. utca, Zrínyi Miklós utca, Ságvári Endre utca, III. Béla utca, Béke utca, Deák Ferenc utca felső szakasza, Bakonybéli út, Munkácsy Mihály utca alsó, már sűrűn lakott része 3. "Zirc, Rákóczi téri faállomány felmérése, 10 évre ütemezett fakivágási-fapótlási koncepcióterv" címmel (2008.) 4. "Zirc, Alkotmány utca egy szakasza, Állomás utca és Som utca páratlan ának fásítási terve" címmel (2008.) Az ezen dokumentációk alapján való telepítések előtt egy tervezői helyszíni egyeztetést javasolunk, mivel az időközben bekövetkezett változások miatt a tervek módosításra szorulhatnak (viharokban kidőlt fák, megbetegedett egyedek, lakók által ültetett facsemeték, az esetleg a piacon megjelent új, ellenállóbb fajok alkalmazási lehetőségei stb.)! Jogi háttér Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a közek használatáról szóló 49/2009.(II.31.) önkormányzati rendeletének I. számú melléklete a városközpont, a város szempontjából kiemelten fontos az alábbi utcák által meghatározott az alábbi:

7 Rákóczi tér Alkotmány utca a Ságvári utcáig Deák F. utca a Cigánydombi árokig Köztársaság utca a Fáy A. utcáig Széchenyi utca Március 15. tér Kertész utca Kossuth utca az orvosi rendelőig Damjanich utca Gyóni G. utca az arborétum hosszáig Petőfi S. utca Reguly A. utca Petőfi utcáig József A. utca a Bajcsy-Zs. utcáig Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a közek használatáról szóló 49/2009.(II.31.) önkormányzati rendeletének III. számú melléklete meghatározza az inváziós fajú fás szárú növényeket és a közegészségügyi okból nem telepíthető fás szárú növényeket. Inváziós fajú fás szárú növények Magyar akác* amerikai kőris* bálványfa* gyalogakác kései meggy zöld juhar * kivéve a kertészeti változatok Tudományos Robinia pseudoacacia Fraxinus americana Ailanthus altissima Amorpha fruticosa Prunus serotina Acer negundo Közegészségügyi okból nem telepíthető fás szárú növények Magyar Tudományos mogyoró Corylus nyír Betula (csak sorfának nem telepíthető) fűz Salix nyár Populus (a hímivarú egyed kivételével) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a közek használatáról szóló 49/2009.(II.31.) önkormányzati rendeletének IV. számú melléklete meghatározza a közi telepítésnél előnyben részesítendő (javasolt) fás szárú növényeket, melyekről rövid leírást is ad. Magyar Tudományos Madárberkenye - Sorbus aucuparia Hegyvidéki faj, csoportos almatermése, lombozata díszítő értékű, nem magas fa. Zirc környékén a Cuha-völgyben vadon is előfordul.

8 Korai juhar - Acer platanoides Globosum (kertészeti változat) Zircen gyakran ültetett, gömbös koronájú fa. Légvezetékek alatt jól elfér, ehhez időnként megfelelő metszés szükséges. Virágos kőris - Fraxinus ornus Mecsek (kertészeti változat) Gömbös koronájú alacsony fa, utcai sorfaként jól megállja helyét. Melegkedvelő, de Zirc klímáját még elviseli. Keskenylevelű kőris - Fraxinus angustifolia Kissé magasabbra növő utcai sorfának alkalmas faj, légvezetékek alá nem ajánlott. Zirc növényföldrajzi adottságai Zirc növényföldrajzi szempontból a Pannon flóratartomány (Pannonicum) Dunántúliközéphegységi flóravidék (Bakonyicum) Veszprémi flórajárásába (Vesprimense) tartozik. A jellemző klímazonális növénytársulás a nyugat-középhegységi bükkös (Daphne laureolae - Fagetum). Emellett az arborétumot kettészelő Cuha-patak mentén égerligetek is találhatók. A re sokféle honos és exóta faj is sikerrel telepíthető, amit az arborétum különlegesen gazdag növényállománya is bizonyít. Meglévő állapot övezetek A város és városrészeinek faállománya igen változatos képet mutat. Zirc: I. övezet A városközpont, a város szempontjából kiemelten fontos. Korábbi fásítások eredményeként gazdag faállománnyal bíró utcák találhatók itt. Jellemző a hárs (Tilia sp.), de találhatók juharok (Acer sp.) és berkenyék (Sorbus sp.) is. A Rákóczi tér idős fái különösen értékesek. Az idős egyedek azonban fokozott figyelmet, ápolást kívánnak. II. övezet Az övezet utcáiban megjelennek a saját ültetések, fásítások. Az Alkotmány utca ide tartozó szakaszától eltekintve egységes fásítás nincs a en. III. övezet Az övezet utcái igen vegyes képet mutatnak, megtalálhatók a szépen fásított szakaszok idős és fiatal ok egyaránt és a fátlan ek is. Több utcában is jellemzőek a saját ültetésű fák, melyek a lakók ízlését tükrözik. Elsősorban gyümölcsfák jelennek meg itt.

9 IV. övezet A városközponttól délre eső néhány utca tartozik ide. A Kossuth utcában a fásítás terv megtörtént. Városrészek: Aklipuszta Fásításra kevés hely adódik, ahol mégis, ott már a lakók által ültetett és gondozott fák találhatók. Kardosrét Vegyes fásítás található a városrészben, a Cuha utcában saját ültetésekkel. Tündérmajor Tündérmajor városrészben szép, értékes gesztenye található. További fásításra is lehetőség. Tervezett állapot övezetek A város egyes övezetei különböző beavatkozást igényelnek. A hazai idegenforgalomban a kirándulócsoportok kedvelt célpontja Zirc, ezért központja, az apátság és az arborétum környéke kiemelt figyelmet érdemel. Ezért fontos a forgalmilag jelentős utcák fásítását előbb megkezdeni. Kiemelt a kórház környezete is, ahol nemcsak az új telepítések, hanem a faápolási munkálatok is rendszeres beavatkozást igényelnek. Azok a városrészek is fontosak, ahol még semmilyen növényzet sincs. Ilyen a nyugati on kialakuló új lakó. Itt egy átfogó terv alapján egységes fásítás teremthető meg, mielőtt a lakók beültetnék a telkük előtti részeket. Zirc: I. övezet Az övezet több utcájára is készült fásítási terv korábban, de néhány kisebb még telepíthető. II. övezet A jellemzően társasházi részek határozott beavatkozást igényelnek, szerencsére a legtöbb szakaszon telepítésére lehetőség. A már meglévő vegyes fásítások megtarthatóak, de hosszú távon, fokozatosan, egységes arculat alakítható ki az utcákban. Ezt úgy érhetjük el, hogy a ok telepítése mellett, az egyes utcákra jellemző fajokat telepítünk az esetleg kipusztuló, elöregedő fák helyére. Ezzel is az egységes arculatot erősítve.

10 III. övezet Az övezetben a faápolási munkák mellett új okat is célszerű telepíteni a forgalmasabb szakaszokon. A lakók által már beültetett utcák sajátos hangulatúak. A gondozott növényzetet érdemes megtartani. Érdemes a telepítésre javasolt fafajok melléklete végezni a további telepítéseket, így elkerülhető, hogy oda nem illő, illetve a helyi klimatikus viszonyokat nem bíró fák kerüljenek a re. A lakók a javaslat alapján többféle fajtából választhatnak a rendelkezésre álló hely, így megmarad az utcák személyes, családias jellege. Javasoljuk azokat a díszfákat, amelyek gazdag virágdíszt adnak, illetve a gyümölcsfák díszkerti változatait (díszalmák, díszkörték), melyek sokkal ellenállóbak, termést nem, vagy csak ritkán hoznak, de az utcaképbe jól beilleszthetők. IV. övezet Néhány fa ültethető, de jellemzően ápolási, tisztítási feladatok az elsődlegesek, különös tekintettel a 423-as helyrajzi számon lévő temetőre. Városrészek: Aklipuszta A en nincs hely további fásításra. Kardosrét A buszmegálló környékét mielőbb rendezni kell. Jelentős kialakítására nincs lehetőség, a templom környezete azonban fejleszthető. Tündérmajor Tündérmajor városrészben szép, értékes gesztenye található. További fásításra lehetőség, melyhez díszkörtét ajánlunk. A keleti on falusias lakóként szabályozott részen egy új utca alakul majd ki, ehhez fásítási terv készítését javasoljuk. A ok telepítésének fő szempontjai A ban egységes fafajta, törzsmagasság és tőtávolság legyen, lényege az egyöntetűség. A tőtávolságot a közművek befolyásolhatják. Ahol hosszú, egységes nem hozható létre, pl. az utca teljes hosszában, ott nem feltétlenül kell ragaszkodni egyazon fafaj alkalmazásához. Ezeken a kisebb szakaszokon a meglévő növényzethez illő fajokat válasszunk.

11 Idős ok elpusztult egyedeinek pótlása esetén a fiatal, előnevelt fák ne a kivágott fa helyére kerüljenek, hanem a régi fahelyek közé. A fáinak fejlődése egyenletes kell legyen, ezért a azonos időben ültetett fáinak talaja egyforma, jó minőségű legyen, ha szükséges, ültetéskor talajjavítás alkalmazható. A gyakori, rendszeres öntözés elengedhetetlen. Ideális esetben 1,5 m széles zöldsáv áll rendelkezésre telepítésére. Ennél szűkebb helyen kisebb fák telepíthetők. Keskeny utcákban elégedjünk meg az egyi ral. Azonban ahol igazán szűk a hely, keskeny az utca, a fásítás akadályozhatja a forgalmat, és a helyszűke miatt a fák sem fejlődnek szabályosan, szépen. Ebben az esetben inkább tekintsünk el a telepítésétől. Ha az utca növényzet híján, alkalmazzunk inkább alacsony, magas díszértékű sövényt. Minden utca egyedi elbírálást igényel. A ok alatt gyep, talajtakarók, de magas díszértékű, alacsonyabb sövény is helyet kaphat a forgalmasabb helyeken. A választott fajták közül a kúpos, vagy tojásdad koronaformájúak kedvezőbbek, mint a gömb koronájúak. Ezeket csak kifejezetten szűk helyen alkalmazzuk, illetve ott, ahol már azonos fajtákkal megkezdték a fásítást, vagy egy gömbkoronájú kipusztult fáit kell pótolni. Az oszlopos formák ünnepélyes hangulatot adnak, ezek is csak mértékkel alkalmazhatók. Szomorú, csavart ágú és tarka levelű változatok ként való telepítését mindenképpen kerüljük, elhelyezésüket csak parkokban javasoljuk, ott is csak szoliterként. A on belül a telepítési távolság 5-15 méter között változhat, a fák növekedésétől és végleges méretétől függően. Általában 5-8 méterre telepítünk. Elsősorban őshonos fafajok alkalmazása javasolt. A fenyőfélék ként való telepítése kerülendő. Nyárfák telepítést a balesetveszély okán nem javasoljuk. A ok telepítését befolyásoló közművek Mivel a város utcáiban gyakran mindkét on közművek találhatók, illetve egyi légvezetékek, ezeket kiemelten figyelembe kell venni. A gyakran kéti nyílt árkok is befolyásolják a telepítési lehetőségeket. A közművek elhelyezkedését az ültetés előtt minden esetben ellenőrizni kell! Ahol a közművesítés még nem történt meg (újonnan lakónek kijelölt részek), ott célszerű fásítási tervet készíteni, már a közműtervekkel párhuzamosan, egyeztetve. Így lehetőség nyílik arra, hogy a későbbi utcaképet ne a talajszint alá kerülő, nem látható közművek, hanem az árnyékot adó, díszítő fák határozzák meg. Faápolási szempontok A telepítéskor ügyelni kell arra, hogy legalább kétszer iskolázott sorfa minőségű, 12/14-es törzskerületű, de lehetőleg nagyobb (14/16-os vagy 16/18-as), magas törzsre oltott (220 cm) földlabdás fát ültessünk. A javasolt ültetőgödör mérete fák számára 1 m³ (1x1x1m).

12 Útszegély, vagy közműhálózat közelsége miatt a gödör formája módosulhat, de az előírt minimális köbtartalom ekkor is maradjon meg. Ültetéskor a földlabdáról a jutát vagy a drótkosarat ne távolítsuk el, de a törzsnél kissé lazítsuk meg. A sorfák az első években fokozott ápolást és rendszeres öntözést igényelnek. Nem elegendő heti egy alkalom, a fákat legalább heti háromszor javasolt jól beöntözni, nyári száraz időszakokban naponta. Nagyon fontos, hogy a fa ültetésig, és azt követően se száradjon ki. Ha ez nem biztosítható az extenzíven fenntartott eken, akkor ott inkább kisebb fákat ültessünk sűrűbben, de néhány év múltán ne felejtsük ritkítani azokat, hiszen a túl sűrűn ültetett fák előnytelenek, elvesztik alakjukat. Lombhullató fákat kora tavasszal (február vége-március), vagy ősszel (október végenovember), még levéltelen állapotban telepítsük. Az őszi ültetés előnyösebb. Ügyeljünk arra, hogy minél rövidebb idő teljen el a faiskolából való kiszedés, földlabdázás és a telepítés között. A perforált gégecsövek alkalmazását kerüljük. Helyette a tő körül tányérszerűen alakítsuk ki a talajt, ami lehetőséget ad az alapos beöntözésre. A fákat a növény szél felőli án karózzuk, a fa növekedésével a karókat távolítsuk el. Egyes fák védelme alacsony korláttal vagy kerékvetővel szükséges lehet, főleg parkolófelületek mentén, a törzssérülések elkerülése érdekében. Zircen gyakoriak az erősen visszametszett fák, melyek lomb nélkül lehangoló képet mutatnak. Ennek elkerülése érdekében ezen ok fokozatos leváltása javasolt légvezeték alá illő fajokkal. Így elérhető, hogy a fák télen is szép koronaformát mutassanak. Légvezeték alá semmiképp se kerüljön olyan fa, melyet később indokolatlanul erősen metszeni kell. A Köztársaság utcában néhány kissé ferde törzsű Crataegus laevigata Paul s Scarlet (pirosvirágú galagonya) sorakozik. Ha semmiképp sem kerülhető el kivágásuk, akkor az egy új fásítás keretében történjen. Meg kell próbálni sűrűbben ültetni a fákat, és nagyobb kazettákat hagyni, hogy megfelelő környezetbe kerüljenek. Ha nem oldható meg, dézsás növények is kerülhetnek a helyükre. Ezek azonban méretüknél fogva disszonáns hatást kelthetnek az utcában, hiszen az utca arányai nagyobb fákat kívánnak. Az Erzsébet királyné utcában túlzottan visszavágott hegyi juharok példája mutatja, hogy a lakókkal időben még az önkényes cselekvések előtt kompromisszumos megoldásra kell jutni. A fa érték, de mérlegelni kell a lakók igényeit is. Ha például túlzottan leárnyékol egy épületet egy fa, nem biztos, hogy a növényt ki kell vágni, vagy a növény egészségi állapotát túlzott mértékben károsítani indokolt. Ezek az esetek minden alkalommal egyedi elbírálást, döntést igényelnek.

13 Újszülöttek fáinak telepítésére alkalmas ek A Zirc Városi Önkormányzat kérésére kijelöltük a Gemenc Zrt. Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát mozgalom keretén belül ajándékozott fák telepítéséhez szükséges eket. Több ültetésre alkalmas részt is megjelöltünk, melyek méretükben, elhelyezkedésükben eltérnek. Egy évben fa ültetésére számíthatunk, de ez eltérő lehet. Egy-egy évben egy-egy kisebb is felhasználható. Zirc Barátság-park A Bajcsy-Zsilinszky utca és a Deák Ferenc utca közötti szakasz a Kálvária utcától a Szikla utca felé parkká bővül, ahol egy játszótér is található. A játszótér környezete fásítható. 1525/4 hrsz. A en, ha, kisebb közpark kialakítása javasolt. A szabad zöldfelület értékes ezen a részen, mivel nincs hasonló funkciót betöltő rész a III. Béla utca környékén. Igaz, a a szabályozási tervben nem zöldként, hanem lakóként szabályozott, de önkormányzati tulajdonban. Állomás utca és a sportpályák környéke Az Állomás utca mentén az idősebb vegyes egységes fiatal ral folytatódik a sporttelep felé, melynek folytatása a sporttelep előtt ajánlott az egységes utcakép kialakítása érdekében. A szabályozási tervben ezen a szakaszon a tanműhelyig, illetve az Alkotmány utca felől az 1904/2-es helyrajzi számon kerékpárút, gyalogút épül ki. Ezek a részek fásításra ugyancsak alkalmasak, csakúgy, mint a sportpályák és a tornaterem környéke. A sportpálya előtti tervezett rendezvénytér szabad felületként magtartandó. Az MHSZ környéke is fásítható. Fásításra alkalmas a 1899-es helyrajzi számú különleges sportként szabályozott rész is, ami egyben védő zöldsáv is, így a fásítás különösen indokolt. Wilde tér A padokkal, fákkal kialakított gyepes pihenő fejlesztése, felújítása javasolt. A tér növényzete és berendezései felújítandók. Deák F. utcához csatlakozó 1351 helyrajzi számú A kicsi, de néhány fa ültetésére alkalmas lehet. Az ezzel szemközti üres rész is intézkedést igényel. Az alábbi eken elsősorban parkosítás javasolt, de újszülöttek fáinak telepítésére is alkalmas lehet: Újonnan kijelölt zöldek az alábbi helyrajzi számokon: 1932/204, 1932/3, 1932/219, 1932/220, 1932/207, 1932/87.

14 A Forrás köz játszótérének növényesítése, parkosítása javasolt. A 1725-ös helyrajzi számú az Árpád utcában zöldfelületként szabályozott, parkosítandó tartalék lehet. Aklipuszta Aklipusztán nem jelöltünk ki telepítésre alkalmas et. Kardosrét Egy kisebb park kialakítására, így fák telepítésére is alkalmas lehet a jelenleg művelés alatt álló, magántulajdonban lévő telkek (hrsz.: 2362, 2363) e. Ezek a templom előtt, az út mellett találhatók, igen hangsúlyos helyen. Ez a templomtól délre eső, a már kialakult parkolók vonaláig hosszú távon - ha - parkká alakítható. Így egy ápolt zöldfelület méltó környezetet adna az épületnek, és a park kellemes találkozóhely, pihenőhely lenne a helyieknek. Tündérmajor Ugyan külre esik, de a későbbiekben akár a Tündérmajor felé vezető tervezett út (az Eötvös Károly utca meghosszabbításában) mentén is lehetne fásítani, főleg ha a későbbiekben egy kerékpárút is helyet kaphatna ott. A 0174/15 hrsz-ú különleges ként (sport, szabadidős tevékenység) szabályozott rész felveti fák telepítésének a lehetőségét, habár külről szó. A faállomány fejlesztési stratégia segítségével meghatározhatók a további fő irányvonalak, feladatok, melyek célja egy rendezett, ápolt városkép kialakítása. Veszprém, május Szücs Alexandra Csuka Veronika okl. tájépítészmérnök okl. tájépítészmérnök K /08 K/ /2009

15 TERVEZŐI NYILATKOZAT Alulírott Szücs Alexandra okleveles tájépítészmérnök (K /08, Cím: 8200 Veszprém, Muskátli utca 6.) és Csuka Veronika okleveles tájépítészmérnök (K/ /2009, Cím: 8200 Veszprém, Boglárka u. 7/c) kijelentem, hogy a Zirc Városi Önkormányzat (8420 Zirc, Március 15. tér 1.), mint Megbízó részére készített, Zirc város belére készített faállomány fejlesztési stratégia megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, valamint az általános és eseti hatósági előírásoknak. A tervdokumentációban nem tértünk el a jogszabályokban meghatározottaktól. A tervezett építési tevékenység rövid leírása, jellemzői, védettségi minősítése: Zirc város belére készített faállomány fejlesztési stratégia 2010 tavaszán végzett állapotfelmérések alapján készült el. Az eredmények segítségével szöveges és rajzi formában meghatároztuk a fő fejlesztési irányokat. Az utcákra faállomány felmérési és fejlesztési jegyzőkönyvet készítettünk táblázatos formában, övezetenként csoportosítva. Az egyes városrészek, ek, illetve az utca szintű felmérés és értékelés egyaránt megtörtént. A Zirc Városi Önkormányzat kérésére kijelöltük a Gemenc Zrt. Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát mozgalom keretén belül ajándékozott fák telepítéséhez szükséges eket. Az utcaképet meghatározó fő fafajok kiválasztása a jelenleg érvényes önkormányzati rendeletek figyelembe vételével történt. A faállomány fejlesztési stratégia segítségével meghatározhatók a további fő irányvonalak, feladatok, melyek célja egy rendezett, ápolt városkép kialakítása. Veszprém, május 31. Szücs Alexandra Csuka Veronika okl. tájépítészmérnök okl. tájépítészmérnök K /08 K/ /2009

16 Zirc, faállomány felmérési és fejlesztési jegyzőkönyv 1. nincs latin latin Övezeti besorolás, utcanevek vegyesen fásított jellemző fafaj egészségi állapota (1-5) átl. törzsátmérő (centiméter) átl. lomb-korona átmérő (méter) általános leírás fejlesztési lehetőség, intézkedés intézkedés oka javasolt fafaj újszülöttek fáinak telepítésére alkalmas I. övezet városközpont, a város szempontjából kiemelten fontos, az alábbi utcák által körülhatárolt : Alkotmány u. a Ságvári u. előtti garázssorig Damjanich u. Posta felőli a Deák F. u. a kenyérgyári árokig páros Acer sp. (nem kizárólag) juhar és 8. számú épület előtt vegyes parkosítás található, fapótlás a tuják ritkítása javasolt a megtisztított en telepítésre alkalmas helyek jönnek létre Acer sp. juhar páratlan helyhiány nincs hely fásításra páratlan szűk hely nincs hely fásításra páros az utcához csatlakozó vegyes fásítás, parkosítás magas nincs elegendő hely fáknak 1351 hrsz. díszértékű cserjékkel, félcserjékkel alkalmas mozgalmi rész lehet, parkosítható, az ezzel szemközti üres páratlan Sorbus sp. berkenye szép rész is intézkedést igényel Fáy utcai lakótelep vegyes kiültetés parkosítás fejlesztése a lakossági erőből ligetes jelleggel, átfogó megvalósuló fejlesztések terv alapján támogatása vegyes fásítás, parkosítás magas díszértékű cserjékkel, félcserjékkel József A. u. a gyógyszertárig (páros ) telepítésre nincs hely további páros Kertész u. szűk utca nincs hely fásításra Kossuth u. mindkét a a Damjanich u-ig Köztársaság u. a vasúti átjáróig páros Tilia 'Szent István' Szent István hárs fiatal hárs a re külön terv készült 2003-ban "Zirc, Kossuth Lajos utca és az Állomás páratlan Tilia 'Szent István' Szent István hárs fiatal hárs a 256/1 és a 256/2-es hrsz. előtti szakaszon további fák ültethetők a telepítésre alkalmas utca fásítása - környezetrendezési tervdokumentáció" címmel páros nincs hely fásításra páratlan Crataegus laevigata galagonya ferde fák 'Paul's Scarlet' Március 15. tér Tilia 'Szent István' Szent István hárs hárs határolja a teret, ahol idős fák találhatók, néhány közülük nemrég kidőlt egy-két emlékfa ültethető vegyes fásítás, parkosítás magas a viharban kidőlt fák pótlása díszértékű cserjékkel, félcserjékkel

17 Zirc, faállomány felmérési és fejlesztési jegyzőkönyv 2. nincs latin latin Övezeti besorolás, utcanevek vegyesen fásított jellemző fafaj egészségi állapota (1-5) átl. törzsátmérő (centiméter) átl. lomb-korona átmérő (méter) általános leírás fejlesztési lehetőség, intézkedés intézkedés oka javasolt fafaj újszülöttek fáinak telepítésére alkalmas Park u. az arborétummal határos rendezésre szorul, akár alacsony fásítással az arborétum védelme, és a védett hárból adódó rossz látvány és egyéb hatások miatt Tilia tomentosa 'Teri' vagy 'Silver Globe' ezüsthárs Pápay József utca szűk hely a páratlan on az árok és a légvezeték miatt a páros egyes szakaszain a telepítés Sorbus aucuparia madárberkenye Petőfi u. Acer platanoides 'Globosum' gömbjuhar hiányos a, a 25. szám előtt néhány Acer pseudoplatanus 'Leopoldii' (hegyi juhar) meglévő kiegészítése, páros ra is kerülhetnek fák Acer platanoides 'Globosum' gömbjuhar Rákóczi tér Tilia cordata kislevelű hárs rendezésre szoruló park, szép, idős, néhány esetben balesetveszélyes fákkal a külön tervben foglaltak a külön tervben foglaltak a re külön terv készült 2008-ban "Zirc, Rákóczi téri faállomány felmérése, 10 évre ütemezett fakivágási-fapótlási koncepcióterv" címmel Reguly u. József A. és Petőfi u. közötti szakasza nincs hely további telepítésre Széchenyi u. Acer sp. juhar idősebb faállomány II. övezet páros Aesculus hippocastanum vadgesztenye az Erdész utca felőli szakaszon a néhány más fajjal vegyül 31. és 39. házszám közötti szakasz metszés, ápolás egészségi állapot miatt a re külön terv készült 2004-ben Alkotmány u. társasházi Acer platanoides gömbjuhar "Zirc fontos közlekedési útjainak fásítási rész 'Globosum terve" címmel páratlan Fraxinus sp., vegyes a 41. és 43. a vegyes leváltásaaz utca egységes arculatának Robinia kőris, akác számú ház előtt gömbjuharra kialakítása miatt pseudoacacia Batsányi köz nincs hely fásításra

18 Zirc, faállomány felmérési és fejlesztési jegyzőkönyv 3. nincs latin latin Övezeti besorolás, utcanevek vegyesen fásított jellemző fafaj egészségi állapota (1-5) átl. törzsátmérő (centiméter) átl. lomb-korona átmérő (méter) általános leírás fejlesztési lehetőség, intézkedés intézkedés oka javasolt fafaj újszülöttek fáinak telepítésére alkalmas a fafaj a felméréskor nem Bányász u megállapítható a középső szakaszon, az közművek ha engedik, északi on elöregedett, egyi erősen visszametszett telepítése javasolt Acer platanoides az utca egységes arculatának 'Emerald Queen', ill. kialakítása miatt az északi on a meglévővel egyező korai juhar, ill. az északi on a meglévővel egyező Bercsényi u. t-házi r. nincs számottevő faállomány a páratlan ra érdemes lenne t tenni, ha elfér Sorbus decipientiformis Vállus keszthelyi berkenye Csikász Imre utca nincs hely fásításra Egry J. u. nincs hely fásításra Erdész u. néhány saját fa a házak előtt Erdőalja u. t-i rész néhány saját fa a házak előtt közművek ha engedik, legalább egyi telepítése javasolt az utca egységes arculatának Sorbus aucuparia madárberkenye kialakítása miatt Faller J. u. t-házi rész vegyesen ültetett fák, nyílt árok, nak szűkös hely egy-két fa ültetése csak Sorbus aucuparia madárberkenye Fenyőfa u. néhány saját fa a házak előtt alacsony fákkal azonos fajtából arculat adható hosszú távon, az elöregedett tuják leváltásával az utca egységes arculatának Malus tschonoskii díszalma kialakítása miatt Hűség u. t-házi rész néhány saját ültetésű fa közművek ha engedik, az utca egységes arculatának Malus baccata a házak előtt, elsősorban legalább egyi kialakítása miatt Street Parade gyümölcsfák telepítése javasolt díszalma Kisfaludy köz nincs hely fásításra Nagy L. u. nincs hely fásításra Simon I. u. nincs hely fásításra Szeptember 6. u. t-i r. Acer platanoides 'Globosum' gömbjuhar erősen visszametszett fák, egyes szakaszokon vegyesen ültetve a külön tervben foglaltak az utca egységes arculatának kialakítása miatt a re külön terv készült 2004-ben "Zirc fontos közlekedési útjainak fásítási terve" címmel

19 Zirc, faállomány felmérési és fejlesztési jegyzőkönyv 4. nincs latin latin Övezeti besorolás, utcanevek vegyesen fásított jellemző fafaj egészségi állapota (1-5) átl. törzsátmérő (centiméter) átl. lomb-korona átmérő (méter) általános leírás fejlesztési lehetőség, intézkedés intézkedés oka javasolt fafaj újszülöttek fáinak telepítésére alkalmas Vadász u. Vitális u. páros páratlan páros páratlan gyümölcsfák, vérszilva található a házak előtt néhány saját ültetésű fa a házak előtt néhány saját ültetésű fa a házak előtt néhány saját ültetésű fa a házak előtt telepíthető lehet a Hűség és a Szeptember 6. utca között kisebb ültethető a Hűség utca és a Szeptember 6. utca közötti szakaszon egy az utca egységes arculatának Prunus serrulata kialakítása miatt Kanzan japán díszcseresznye régi néhány fennmaradt idős példánya látható, ennek kiegészítése javasolt az utca egységes arculatának kialakítása miatt Sorbus x thuringiaca Fastigiata oszlopos türingiai berkenye a meglévővel egyező (a fafaj a felméréskor nem volt megállapítható) Új beépítés (csoport házas): Irtás-Munkácsy u. sarok új építésű, fáknak hellyel fásítási terv készítése, az utca kialakításával párhuzamosan egységes utcakép kialakítása a kezdetektől fásítási terv alapján Som-Eötvös u. sarok új építésű, fáknak hellyel fásítási terv készítése, az utca kialakításával párhuzamosan egységes utcakép kialakítása a kezdetektől fásítási terv alapján III. övezet Ady u. páros egyes néhány saját ültetésű fa szakaszai fásíthatók, a házak előtt alacsony fajokkal alkalmazása önálló telepítés esetén a telepítésre javasolt fafajok melléklete Wilde tér padokkal, fákkal kialakított gyepes pihenő park fejlesztése, felújítása javasolt a tér növényzete és berendezési felújítandók vegyes fásítás, parkosítás magas díszértékű cserjékkel, félcserjékkel

20 Zirc, faállomány felmérési és fejlesztési jegyzőkönyv 5. nincs latin latin Övezeti besorolás, utcanevek vegyesen fásított jellemző fafaj egészségi állapota (1-5) átl. törzsátmérő (centiméter) átl. lomb-korona átmérő (méter) általános leírás fejlesztési lehetőség, intézkedés intézkedés oka javasolt fafaj újszülöttek fáinak telepítésére alkalmas Akácfa u. páros páratlan Acer platanoides 'Globosum' gömbjuhar mindkét on elegendő zöldfelület, egy-két fa csak a en a számok között csonkolt gömbjuharok nak fásítás a kéti nyílt árok és a páros on lévő légvezeték figyelembe vételével Tilia tomentosa Teri Tilia tomentosa Teri ezüsthárs ezüsthárs Alkotmány u. garázssortól a Vitális utcáig páros páratlan Arany J. u. Tilia cordata kislevelű hárs Aesculus hippocastanum Acer platanoides 'Globosum' vadgesztenye gömbjuhar korábbi terven szereplő telepítés megtörtént, a meglévő kerékpárút melletti kettős folytatásában, egyi telepítéssel a parkolóknál az Árpád utcától a Vitális utcáig saját ültetésű fák nak a házak előtt, többnyire gyümölcsfák a re külön terv készült 2004-ben "Zirc fontos közlekedési útjainak fásítási ifjító metszés, ápolás egészségi állapot miatt terve" címmel a III. Béla és az Árpád utca között Árpád utca és Vitális utca a vegyes, hiányos az utca egységes arculatának között néhány saját ültetésű kiegészítése javasolt kialakítása miatt fa található azonos fajtából arculat adható hosszú távon, a alkalmazása önálló telepítés 6. szám és a 854/2 hrsz. esetén, egyes szakaszokon előtti sáv beültetésével egységes ral kezdve kombinálva a telepítésre javasolt fafajok melléklete

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i ülésére Tárgy: A felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás körzeteiről szóló 18/2005. (VII.12.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

12.03.08 Ingatlanvagyon-Kataszter 8420 Zirc, Március 15 tér 1.

12.03.08 Ingatlanvagyon-Kataszter 8420 Zirc, Március 15 tér 1. Zirc Városi Önkormányzat 12.03.08 Ingatlanvagyon-Kataszter 8420 Zirc, Március 15 tér 1. Kataszteri napló Telep Helyr.szám Fké Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) ----- ------------ --- --------------------

Részletesebben

Szentesi Díszfaiskola Sárréti Gyuláné 6600 Szentes, Sáfrán M. u. 71. Fax: 06-63/ Mobil:30/ ; 30/ ; 30/

Szentesi Díszfaiskola Sárréti Gyuláné 6600 Szentes, Sáfrán M. u. 71. Fax: 06-63/ Mobil:30/ ; 30/ ; 30/ Szentesi Díszfaiskola Sárréti Gyuláné 6600 Szentes, Sáfrán M. u. 71. Fax: 06-63/316-158 Mobil:30/965-1557; 30/310-2728; 30/629-7007 E-mail: info@szentesifaiskola.hu Kiskereskedelmi árjegyzék 2017 tavasz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. év január 26.-i ülésére Tárgy: Zirc, Rákóczi téri faállományok felmérése, 10 évre ütemezett fakivágási-fapótlási koncepcióterv

Részletesebben

II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén

II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén Sorszám 1 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Helyenként száraz ágak 2 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Beteg 3 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Helyenként száraz

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. május 14.) Általános rendelkezések

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. május 14.) Általános rendelkezések 1 Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (I. 17.) önkormányzati rendelete a fák és cserjék ültetési, telepítési távolságának szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 28-i ülésére Tárgy: A város közterületein és a város köztemetőiben történő fatelepítések, fapótlások, valamint a zöldfelület-növelés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. június 27-i ülésére Tárgy: Háziorvosi körzetek határainak megállapításáról szóló rendelet megalkotása Előadó: dr. Horváth Sándor

Részletesebben

Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra

Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra Nagykáta Város Önkormányzata Városgazdálkodási Szervezet Nagykáta, Temető u. 24. Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra Készítette: Kutas Péter Nagykáta,

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Képviselő-testülete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete a közterületen kivágott fás

Részletesebben

Orosháza jelentősebb zöldterületei

Orosháza jelentősebb zöldterületei Orosháza jelentősebb zöldterületei Helyszín Szabadság Modern fa-fém padok, hulladékgyűjtők találhatóak a teljes területén és környezetében. Központi elemként egy üveg plasztika díszíti a teret. A A kertészeti

Részletesebben

Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok

Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok I. Acer sp., Juharfélék A juharfélék a fás szárú növények egyik legváltozatosabb, egyik leginkább faj-, és fajta gazdagabb nemzetsége. Fajtái

Részletesebben

Lomblevelű díszfák (Zierbäume) 2012. ősz/ 2013. tavasz Növény megnevezése Name

Lomblevelű díszfák (Zierbäume) 2012. ősz/ 2013. tavasz Növény megnevezése Name Lomblevelű díszfák (Zierbäume) 2012. ősz/ 2013. tavasz ACER campestre ACER platanoides (mezei juhar) 14/16 18 500 (korai juhar) 14/16 13 000 20/25 38 400 16/18 16 800 25/30 46 800 18/20 22 800 30/35 58

Részletesebben

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2016. (XI.10.) önkormányzati rendelete. a fás szárú növények védelméről

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2016. (XI.10.) önkormányzati rendelete. a fás szárú növények védelméről Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (XI.10.) önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről Dömsöd Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

Fajta Méret Minőség Ft/db

Fajta Méret Minőség Ft/db Jaksics Faiskola Díszfaiskolai Nagykereskedelmi Árlista 2014 ősz-2015 tavasz 1 Fajta Méret Minőség Ft/db Acer campestre 6/8 szgy.** 1900 8/10 szgy.** 2100 10/12 szgy.** SF 3100 10/12 kont.35l SF 6500 10/12

Részletesebben

Törzsátmérő. összesen (cm)

Törzsátmérő. összesen (cm) VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE KIVÁGANDÓ FÁK LISTÁJA ÉS A KIVÁGÁSOK ESETI INDOKLÁSA 2009. 06. 22. MUNKAKÖZI ANYAG (Készítette: PressTonTerv Tervezőiroda, Göd, Hubayné dr. Horváth Nóra, Meiszterné

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete a közterület igénybevételének, használatának, és a közterületi fák, cserjék telepítési szabályairól Kisújszállás

Részletesebben

HODÁK FAISKOLA SZABADGYÖKERŰ DÍSZFÁK 2012 ŐSZ

HODÁK FAISKOLA SZABADGYÖKERŰ DÍSZFÁK 2012 ŐSZ SZABADGYÖKERŰ DÍSZFÁK 2012 ŐSZ Acer n. Flamingo 150/200 SUH. 2.600 Ft (zöld juhar) Acer n. Kelly s Gold 200/250 PF. 3.600 Ft (sárga levelű zöld juhar) Acer platanoides 150/200 SUH. 2.000 Ft Acer platanoides

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 22-i ülésére Tárgy: Csatlakozás a Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát kezdeményezéshez Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

Közterület-felügyelők eljárásai

Közterület-felügyelők eljárásai Közterület-felügyelők eljárásai 1. Közterület eltérő használatának bejelentése, közterület-használati engedély Ügyleírás: A közterület eltérő használata csak a tulajdonos engedélyével lehetséges. A közterületet,

Részletesebben

Habitus, küls megjelenés

Habitus, küls megjelenés Díszfa alkalmazás Habitus, küls megjelenés Oszlopos növésűek Acer platanoides Columnare Carpinus betulus Fastigiata Quercus robur Fastigiata Sorbus aucuparia Compacta Sorbus thüringiaca Fastigiata Ulmus

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. december 27.-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 27/2007.(V.31.) ÖK. számú RENDELETE

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 27/2007.(V.31.) ÖK. számú RENDELETE Mezőkövesd Város Önkormányzatának 27/2007.(V.31.) ÖK. számú RENDELETE a közterületek tisztántartásáról és a közhasználatú zöldterületek fenntartásáról, védelméről Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a

Részletesebben

Mellékletek. Nagykovácsi nagyközség Főutcájának köztérépítészeti tanulmányterve

Mellékletek. Nagykovácsi nagyközség Főutcájának köztérépítészeti tanulmányterve Nagykovácsi nagyközség Főutcájának köztérépítészeti tanulmányterve Mellékletek Nagykovácsi nagyközség Főutcájának köztérépítészeti tanulmányterve 1 Nagykovácsi nagyközség Főutcájának köztérépítészeti tanulmányterve

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III. 20.) sz. rendelete a fás szárú növények védelméről (tervezet)

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III. 20.) sz. rendelete a fás szárú növények védelméről (tervezet) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III. 20.) sz. rendelete a fás szárú növények védelméről (tervezet) Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

ZÖLDTERÜLET REHABILITÁCIÓJA

ZÖLDTERÜLET REHABILITÁCIÓJA GYŐR, ÚJVÁROS, BERCSÉNYI LIGET JÁTSZÓ- és PIHENŐPARK (Hrsz: 8103) Comfort Tervező Kft. Oldal: 1 / 6 01. ELŐLAP GYŐR, ÚJVÁROS, BERCSÉNYI LIGET JÁTSZÓ- és PIHENŐPARK (Hrsz: 8103).. Okl. táj- és kertépítész

Részletesebben

A védetté nyilvánítás célja

A védetté nyilvánítás célja Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról Kiskunhalas Város Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Gyöngyöspata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(IX. 27.) önkormányzati rendelete a növények ültetési, telepítési távolságára vonatkozó helyi szabályokról Gyöngyöspata Város Önkormányzat

Részletesebben

M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 10/2014. (III. 21.) sz. rendelete a fás szárú növények védelméről

M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 10/2014. (III. 21.) sz. rendelete a fás szárú növények védelméről M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 10/2014. (III. 21.) sz. rendelete a fás szárú növények védelméről (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

BME CAMPUS FAFELMÉRÉSI LISTA. Törzs Ø (CM)

BME CAMPUS FAFELMÉRÉSI LISTA. Törzs Ø (CM) Sorsz. Latin név Magyar név Első csoport 001 Picea pungens f. glauca Ezüstfenyő 20 4 közepes 002 Syringa Vulgaris Orgona 20 4 szétágazó 003 Tilia Hárs 50 5 jó 004 Aesculus hippocastanum Gesztenye 70 7

Részletesebben

VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE I. ÜTEM FAÁLLOMÁNY TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA

VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE I. ÜTEM FAÁLLOMÁNY TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA Sorszám VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE I. ÜTEM FAÁLLOMÁNY TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA 2009. 06. 23-i MUNKAKÖZI ANYAG (Készítette: PressTonTerv Tervezőiroda, Göd, Hubayné Horváth Nóra, Meiszterné Kapisinszky

Részletesebben

BUDAPEST, XVI. KERÜLETI LAKÓUTCÁK EGYESÍTETT KIVITELI TERV SIMONGÁT UTCA

BUDAPEST, XVI. KERÜLETI LAKÓUTCÁK EGYESÍTETT KIVITELI TERV SIMONGÁT UTCA BUDPEST, XVI. KEÜETI KÓUTCK EGYESÍTETT KIVITEI TEV SIMNGT UTC FFEMÉÉS ÉS FVÉDEMI TEV MEGBÍZÓ: BUDPEST FŐVS XVI. KE. ÖNKMNYZT PGMESTEI HIVT TEVEZŐ: SZEK-TEV MÉNÖKI SZGTTÓ BT. 1163 BUDPEST, FUVT UTC 51.

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a fás szárú növények védelmének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

a Képviselő-testülethez a fás szárú növények védelmének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) 531 000 ; 531 031; Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:../2015. 1 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501 A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 1 144/00. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

1. Műemléki védettség alatt álló épületek. Bécsi utca 23. hrsz.: 4090 Ferencesek egykori kertjének kapuja, barokk,1750 körül

1. Műemléki védettség alatt álló épületek. Bécsi utca 23. hrsz.: 4090 Ferencesek egykori kertjének kapuja, barokk,1750 körül 2. melléklet a.../2011. (...) önkormányzati rendelethez Műemléki védettség alatt álló épületek, Helyi védelemmel rendelkező, helyi védelem alá vont épületek 1. Műemléki védettség alatt álló épületek Bécsi

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER A KÖZTERÜLETEN KIVÁGOTT FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK PÓTLÁSÁRÓL ÉS PÉNZBENI MEGVÁLTÁSÁRÓL

ALPOLGÁRMESTER A KÖZTERÜLETEN KIVÁGOTT FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK PÓTLÁSÁRÓL ÉS PÉNZBENI MEGVÁLTÁSÁRÓL BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER R ENDELETTERVEZET A KÖZTERÜLETEN KIVÁGOTT FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK PÓTLÁSÁRÓL ÉS PÉNZBENI MEGVÁLTÁSÁRÓL Készítette: Előterjesztő: Polinszky Tibor dr.

Részletesebben

A 26-37. mellékletek (GYMS megyei hófogók) fajlistája kódokkal

A 26-37. mellékletek (GYMS megyei hófogók) fajlistája kódokkal A 26-37. mellékletek (GYMS megyei hófogók) fajlistája kódokkal Kód Magyar név Tudományos név A Akác Robinia pseudo-acacia AL Vadalma Malus silvestris BL Bálványfa Amorpha fruticosa CSNY Madárcseresznye

Részletesebben

Áiímmh^ Mű KÍÍIE Buoaui'.sf",,.,,...,...,...

Áiímmh^ Mű KÍÍIE Buoaui'.sf,,.,,...,...,... Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály HwíHOi.hí Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Áiímmh^ Mű KÍÍIE Buoaui'.sf",,.,,....,...,...

Részletesebben

Tárgyszavak: városökológia; biodiverzitás; növény; természetvédelem; őshonos faj; betelepített faj; Berlin; Németország.

Tárgyszavak: városökológia; biodiverzitás; növény; természetvédelem; őshonos faj; betelepített faj; Berlin; Németország. KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁS Biodiverzitás Berlinben A Rio de Janeiróban 1992-ben tartott konferencia egyik természetvédelmi célkitűzése a biológiai diverzitás (sokféleség) fenntartása volt. A közelmúltban

Részletesebben

Jegyzői hatósági eljárás keretében engedélyezett fakivágások

Jegyzői hatósági eljárás keretében engedélyezett fakivágások határideje 1. 2015.03.06 Kun utca 2 db nyír, 1 db hárs, 1 db fűz, 1 db akác, 10 db szilva részben korhadt, előregedett állapot, illetve légvezeték akadályozása vegetációs időszak 5 db madárberkenye, 10

Részletesebben

A jelű területegység. kód: 12/8/12/4 törzsátmérő/magasság/korona átmérő/kor. A-013-020 hrsz. 095/1. A-002-009, 010 hrsz. 295/1. A-026 hrsz.

A jelű területegység. kód: 12/8/12/4 törzsátmérő/magasság/korona átmérő/kor. A-013-020 hrsz. 095/1. A-002-009, 010 hrsz. 295/1. A-026 hrsz. A-002-009, 010 Salix alba Tristis Fehér fűz fasor 15-30/4-10/6-10/3 ok A-013-020 hrsz. 095/1 Tilia cordata Kislevelű hárs fasor 25-35/7-12/4-6/3 A-021-024 Betula pendula Bibircses nyír csop. 17-30/11-12/3-4/3

Részletesebben

Hajóállomás Veránka 0168, 0155/5, 0155/8

Hajóállomás Veránka 0168, 0155/5, 0155/8 lelőhely azonosító szám név HRSZ 1. függelék /2016.( ) önkormányzati rendelethez 0149/7, 0149/6, 0149/8, 0155/2, 0148/3, 0148/4, 0146, 0145, 0149/2, 0148/2, 0155/8 27454 1 Hajóállomás 27455 2 Veránka 0168,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év november 28-i ülésére Tárgy: Lakótelkek kialakítása, értékesítésre kijelölése a Szeptember 6. utcában Előadó: Horváth László

Részletesebben

Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012. Tárgy: Szentes Város rendezési terveinek módosítása 2011.

Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012. Tárgy: Szentes Város rendezési terveinek módosítása 2011. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Zirc Borzavári úti temető elöregedett hársfasorának kivágására beérkezett árajánlatokról Előadó: Schreindorfer

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 10/2014. (III. 21.) sz. rendelete a fás szárú növények védelméről (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

RENDELETTERVEZET. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. RENDELETTERVEZET Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2012. (.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Makó város környezetvédelméről szóló 18/2001. (VI. 28.)

Részletesebben

j l. számú előterjesztés

j l. számú előterjesztés j l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a faültetési terv jóváhagyásáról, valamint

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2006. (V. 26.) számú rendelete a helyi jelentőségi faegyedek/facsoportok, fával borított területek védelméről Balatonfüred Város Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i ülésére Tárgy: Útépítési engedélyekhez szükséges tervdokumentációk készítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (..) önkormányzati rendelete a fák és fás szárú növények védelméről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-én tartandó nyílt ülésére 16. Napirendi pont: Tárgy: Az orvosi körzet

Részletesebben

LIGET BUDAPEST PROJEKT

LIGET BUDAPEST PROJEKT 1816 2016 ÉPÍTÉSI HELYEK E Nebbien Henrik terve Karakteres nyílt gyepes területek Sziget szerű ligetes foltok Több szintes zárt növényállomány a terület szélein Napjainkban Területveszteségek: 1840 vasútépítés

Részletesebben

ENGEDÉLYEZÉSI TERVE F1 FAKIVÁGÁS ÉS NÖVÉNYTELEPÍTÉS

ENGEDÉLYEZÉSI TERVE F1 FAKIVÁGÁS ÉS NÖVÉNYTELEPÍTÉS 1118 Bp., Bozókvár u.12. Tel: +36 1 310 7292 Fax:+36 1 319 6303 www.vibrocomp.hu K441.06-441. sz. főút fejlesztése a 445.sz. főút - Kecskemét, Nagykörút között ENGEDÉLYEZÉSI TERVE F1 FAKIVÁGÁS ÉS NÖVÉNYTELEPÍTÉS

Részletesebben

Domborzati és talajviszonyok

Domborzati és talajviszonyok Domborzati és talajviszonyok Domborzat VIZSGÁLAT TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Sárpilis az Alföld, mint nagytájhoz, a Dunamenti - Síkság, mint középtájhoz és a Tolna - Sárköz nevezetű kistájhoz tartozik. A Sárköz

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (XI.30.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

A törvény hatálya. A fás szárú növények telepítése

A törvény hatálya. A fás szárú növények telepítése TERVEZET 2011. évi... törvény a fás szárú növények védelméről Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a fás szárú növények mennyisége és minősége a alapvetően meghatározza települések környezeti állapotát

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS FAKIVÁGÁSOKHOZ

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS FAKIVÁGÁSOKHOZ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

Részletesebben

Kaba Város Településrendezési Tervének készítéséhez

Kaba Város Településrendezési Tervének készítéséhez Kaba Város Településrendezési Tervének készítéséhez Alátámasztó munkarész 2015. július Tervező: Art Vit al Tervező, Ép ít ő és Kereskedelmi Kf t. 2014. Külzetlap Település tervező/ Építész vezető tervező

Részletesebben

1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 15/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 1. függeléke 1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 5. (20) Veszélyességi zónák övezetére vonatkozó hatályos jogszabály: a veszélyes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Önkormányzati belterületi utak kátyúzása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata 29/2003.(VIII.29.) számú rendelete. Siófok város zöldfelületeinek használatáról és védelméről

Siófok Város Önkormányzata 29/2003.(VIII.29.) számú rendelete. Siófok város zöldfelületeinek használatáról és védelméről Siófok Város Önkormányzata 29/2003.(VIII.29.) számú rendelete Siófok város zöldfelületeinek használatáról és védelméről (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. május 8.) Siófok

Részletesebben

1. Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja a turai Schossberger kastély park területet.

1. Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja a turai Schossberger kastély park területet. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009 (X2) rendelete a turai kastélypark helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról Tura Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 1-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 1-ei ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. szeptember 1-ei ülésére Iktató szám: 79/2/2016. Tárgy: A fák és fás szárú növények védelméről szóló /2016.(.)

Részletesebben

Előterjesztő: Tárgy: Beszámoló a közterületi fák általános állapotáról, a faállomány ápolásáról, szükséges védelméről, fejlesztéséről.

Előterjesztő: Tárgy: Beszámoló a közterületi fák általános állapotáról, a faállomány ápolásáról, szükséges védelméről, fejlesztéséről. Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Berkes Csilla üzemeletetési referens Tárgy: Beszámoló a közterületi fák általános állapotáról, a faállomány ápolásáról, szükséges védelméről, fejlesztéséről.

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 23/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a háziorvosi és védőnői körzetek

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

DÉVAVÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE DÉVAVÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2 Megbízó: Békés Mérnök Kft Békéscsaba, Pásztor u. 34. Tervező: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Területfelhasználás, szabályozás: Torma Gyöngyi okl. építészmérnök

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata. 51/2009./XII.18./ XI.ÖK sz. rendelete. a fás szárú növények védelméről

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata. 51/2009./XII.18./ XI.ÖK sz. rendelete. a fás szárú növények védelméről Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 51/2009./XII.18./ XI.ÖK sz. rendelete a fás szárú növények védelméről Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: A város közterületein és a köztemetőkben 2016. évben tervezett növénytelepítések, valamint a Borzavári

Részletesebben

SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Készítette: Wittek Krisztina f építész ktsz.: TT/É1-01-2382 Nemes Zoltán tájtervez Várkert Kft ktsz: K/1 01-5053 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006 február 13-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde udvari játékainak átalakítása, pótlása Előadó: Igmándyné Hebling

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2010. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc, Alkotmány u. 2. szám alatti COOP Áruház mögött lévő 1907 hrsz-ú önkormányzati területet rendezésére

Részletesebben

1. sz. választókerület

1. sz. választókerület 1. sz. választókerület 1. sz. szavazókör Szabadság u. 29. Szlovák Ált. Iskola Árpád utca 1 - folyamatos házszámok Árpád utca 5 9 páratlan házszámok Béke lakótelep Béke utca 1-3/B páratlan házszámok Bethlen

Részletesebben

Balatonfüred-nyaraló

Balatonfüred-nyaraló Balatonfüred-nyaraló Utcanév Ady Endre u. keleti oldal Ady Endre u. nyugati oldal Alsó Köz Alsómuskátli u. Arácsi u. Arad u. Arany János u. Aranyhíd sétány Árokszőlő u. Árpád u. Árvalányhaj u. Babits M.u.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. június 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. június 29-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda 8200 Veszprém, Óváros tér 9. ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. június 29-i

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. a fák védelmének helyi szabályairól

RENDELETTERVEZET. a fák védelmének helyi szabályairól RENDELETTERVEZET a fák védelmének helyi szabályairól Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a környezet védelmének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Zirc 542 hrsz-ú Reguly Antal u. 46-72. számú ingatlanok előtti csapadékvíz árok és átereszek

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5

1. oldal, összesen: 5 Martonvásár Város Önkormányzata 2462 Martonvásár, Budai út 13. Összesített helyrajzi szám lista Beépített területek 1. 1241 Orgona u. temető (ravatalozó) 1 37 422 652 2. 1247 Orgona u. temető 1 2 449 000

Részletesebben

4.2 Tárgyi eszközök pénzügyi listája (Főkönyvi szám szerint) Listázási paraméterek:

4.2 Tárgyi eszközök pénzügyi listája (Főkönyvi szám szerint) Listázási paraméterek: Listázási paraméterek:.09.01 7:27:49 1. oldal 11142 Korl.forgképs. szell.termékek állománya n107 Mago iratkezelő 4 504 000 504 000 421 040 82 960 33 % 2007.12.19 n108 Mago szoftver ép. ny.tart 2 720 000

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete. A helyi környezet védelméről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete. A helyi környezet védelméről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete A helyi környezet védelméről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) (Szövege hatályos:

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2012. (X.

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2012. (X. SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2012. (X. 27.) önkormányzati rendelete egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról Szeghalom Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE D e b r e c e n M e g ye i J o g ú V á r o s P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l Igazgatási Osztály, Vállalkozási Csoport 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. június 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. június 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. június 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a II. negyedévi falubejáráson tapasztaltakról Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester Előkészítő: Czeglédi János

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 10/2000. (III. 21.) Kt., 9/2002. (V. 07.) Kt., a 29/2005. (X. 18.) Kt., és a 6/2007. (II. 20.) Kt. számú rendelettel)

(egységes szerkezetben a 10/2000. (III. 21.) Kt., 9/2002. (V. 07.) Kt., a 29/2005. (X. 18.) Kt., és a 6/2007. (II. 20.) Kt. számú rendelettel) BUDAPEST CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLET 16/1999. (VI.22.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a fakivágások pótlásáról és pénzbeni megváltásáról (egységes szerkezetben a 10/2000. (III.

Részletesebben

Balástya Község Helyi Építési Szabályzatának TARTALOMJEGYZÉKE

Balástya Község Helyi Építési Szabályzatának TARTALOMJEGYZÉKE Balástya Község Helyi Építési Szabályzatának TARTALOMJEGYZÉKE ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Oldalszám 1. A rendelet hatálya és alkalmazása 1. old. 2. Szabályozási elemek 1. old. RÉSZLETES ELŐÍRÁSOK 3. Közigazgatási

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 13/2010. (V.05.) önkormányzati r e n d e l e t e 1. a fás szárú növények védelméről

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 13/2010. (V.05.) önkormányzati r e n d e l e t e 1. a fás szárú növények védelméről Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2010. (V.05.) önkormányzati r e n d e l e t e 1 a fás szárú növények védelméről Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

KÖRNYEZETRNEDEZÉSI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ. Tájépítész tervező:

KÖRNYEZETRNEDEZÉSI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ. Tájépítész tervező: KÖRNYEZETRNEDEZÉSI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ Tájépítész tervező: Kertművek Kft. 9023 Győr, Fehérvári út 24. Hencz Helga Felelős tervező K 08-0394 Tartalom

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelete Albertirsa város forgalmi rendjéről

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelete Albertirsa város forgalmi rendjéről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelete Albertirsa város forgalmi rendjéről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alkotmány

Részletesebben

Az Albertirsa város forgalmi rendjéről szóló 21/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete helyébe, e rendelet 1. sz. melléklete lép.

Az Albertirsa város forgalmi rendjéről szóló 21/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete helyébe, e rendelet 1. sz. melléklete lép. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XI.02.) rendelete az Albertirsa város forgalmi rendjéről szóló 21/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Albertirsa Város Önkormányzatának

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Tájépítész Korlátolt Felelősségű Társaság B B-006 B-011 Populus nigra Italica Ulmus laevis Jegenyenyár Vénic szil B-013 B-014

Tájépítész Korlátolt Felelősségű Társaság B B-006 B-011 Populus nigra Italica Ulmus laevis Jegenyenyár Vénic szil B-013 B-014 B-006 110/20/7/4 B-011 Ulmus laevis Vénic szil 50/12/12/4 B-013 60/12/10/4 B-014 150/258/4 B-018 Carpinus betulus Közönséges gyertyán 40/8/10/4 B-030 45/10/13/4 B-035 Salix alba Tristis Fehér fűz 80/10/12/4

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. október 16-i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. október 16-i rendes ülésére Verőce Község Polgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.veroce.hu - Email: polghiv@veroce.hu Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet célja

A rendelet hatálya. A rendelet célja Pécs megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2011. (II. 21. ) önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről és a területek biológiai aktivitásérték egyensúlyának fenntartásáról Pécs Megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére Tárgy: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 206/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a fák és fás szárú

Részletesebben