E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete június 28-i ülésére Tárgy: Zirc város belére készített faállomány fejlesztési stratégia Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam:... dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 45/2010.(II.22.) Kt. számú határozatával támogatta a város beli részeire szóló faállomány fejlesztési stratégia elkészíttetését. Az önkormányzat a Kertharmónia Stúdió Bt ajánlatát elfogadva kötött szerződést. A tervezéshez rendelkezésre bocsátottuk az ezt a szaket érintő helyi szabályozásokat, továbbá az eddig elkészült, részi fásítási terveket. A tervezővel több alkalommal konzultáltunk. Az elkészült fejlesztési stratégiát jellege (színkódolás) miatt csak fekete-fehérben tudjuk mellékelni. Zirc város színes térképét viszont nem tudjuk mérete miatt kiküldeni. Természetesen az elektronikusan küldött anyagon mindez színesben megtalálható lesz. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. Zirc, június 18. Ottó Péter polgármester

3 Határozati javaslat: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület /2010.(VI.28.) Kt. számú határozata Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc város belére készített faállomány fejlesztési stratégiát elfogadja azzal, hogy az abban leírtak alkalmazásáról a város közein található faállomány kezelésével, gondozásával, továbbá a közek fásításával kapcsolatban gondoskodjon. Felelős: dr. Árpásy Tamás jegyző Határidő: azonnal

4 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE (8420 ZIRC, MÁRCIUS 15. TÉR 1.) ZIRC VÁROS BELTERÜLETÉRE KÉSZÍTETT FAÁLLOMÁNY FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TERVEZŐK: SZÜCS ALEANDRA OKL. TÁJÉPÍTÉSZMÉRNÖK K /08 CSUKA VERONIKA OKL. TÁJÉPÍTÉSZMÉRNÖK K/ / MÁJUS

5 TARTALOMJEGYZÉK CÍMLAP TARTALOMJEGYZÉK MŰSZAKI LEÍRÁS TERVEZŐI NYILATKOZAT MELLÉKLETEK FAÁLLOMÁNY FELMÉRÉSI ÉS FEJLESZTÉSI JEGYZŐKÖNYV TELEPÍTÉSRE JAVASOLT FAFAJOK MELLÉKLETE TERVEK: Z-1 HELYSZÍNRAJZ ZIRC M=1:5000 Z-1/1 HELYSZÍNRAJZ ZIRC ÉSZAKNYUGAT M=1:5000 Z-1/2 HELYSZÍNRAJZ ZIRC ÉSZAKKELET M=1:5000 Z-1/3 HELYSZÍNRAJZ ZIRC DÉLNYUGAT M=1:5000 Z-1/4 HELYSZÍNRAJZ ZIRC DÉLKELET M=1:5000 K-1 HELYSZÍNRAJZ KARDOSRÉT M=1:5000 A-1 HELYSZÍNRAJZ AKLIPUSZTA M=1:5000 T-1 HELYSZÍNRAJZ TÜNDÉRMAJOR M=1:5000

6 MŰSZAKI LEÍRÁS Zirc város belére készített faállomány fejlesztési stratégia 2010 tavaszán végzett állapotfelmérések alapján készült el. Az eredmények segítségével szöveges és rajzi formában meghatároztuk a fő fejlesztési irányokat. Az egyes városrészek, ek, illetve az utca szintű felmérés és értékelés egyaránt megtörtént. A Zirc Városi Önkormányzat kérésére kijelöltük a Gemenc Zrt. Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát mozgalom keretén belül ajándékozott fák telepítéséhez szükséges eket. Az utcaképet meghatározó fő fafajok kiválasztása a jelenleg érvényes önkormányzati rendeletek figyelembe vételével történt. Tervelőzmények Zirc város belének egyes részeire korábban fafelmérést és fásítási tervet is tartalmazó tervdokumentációk készültek. Ezek: 1. "Zirc, Kossuth Lajos utca és az Állomás utca fásítása - környezetrendezési tervdokumentáció" címmel (2003.) 2. "Zirc fontos közlekedési útjainak fásítási terve" címmel (2004.), mely az alábbi utcákat érintette: Alkotmány utca, Lóczy Lajos utca, Szeptember 6. utca, Zrínyi Miklós utca, Ságvári Endre utca, III. Béla utca, Béke utca, Deák Ferenc utca felső szakasza, Bakonybéli út, Munkácsy Mihály utca alsó, már sűrűn lakott része 3. "Zirc, Rákóczi téri faállomány felmérése, 10 évre ütemezett fakivágási-fapótlási koncepcióterv" címmel (2008.) 4. "Zirc, Alkotmány utca egy szakasza, Állomás utca és Som utca páratlan ának fásítási terve" címmel (2008.) Az ezen dokumentációk alapján való telepítések előtt egy tervezői helyszíni egyeztetést javasolunk, mivel az időközben bekövetkezett változások miatt a tervek módosításra szorulhatnak (viharokban kidőlt fák, megbetegedett egyedek, lakók által ültetett facsemeték, az esetleg a piacon megjelent új, ellenállóbb fajok alkalmazási lehetőségei stb.)! Jogi háttér Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a közek használatáról szóló 49/2009.(II.31.) önkormányzati rendeletének I. számú melléklete a városközpont, a város szempontjából kiemelten fontos az alábbi utcák által meghatározott az alábbi:

7 Rákóczi tér Alkotmány utca a Ságvári utcáig Deák F. utca a Cigánydombi árokig Köztársaság utca a Fáy A. utcáig Széchenyi utca Március 15. tér Kertész utca Kossuth utca az orvosi rendelőig Damjanich utca Gyóni G. utca az arborétum hosszáig Petőfi S. utca Reguly A. utca Petőfi utcáig József A. utca a Bajcsy-Zs. utcáig Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a közek használatáról szóló 49/2009.(II.31.) önkormányzati rendeletének III. számú melléklete meghatározza az inváziós fajú fás szárú növényeket és a közegészségügyi okból nem telepíthető fás szárú növényeket. Inváziós fajú fás szárú növények Magyar akác* amerikai kőris* bálványfa* gyalogakác kései meggy zöld juhar * kivéve a kertészeti változatok Tudományos Robinia pseudoacacia Fraxinus americana Ailanthus altissima Amorpha fruticosa Prunus serotina Acer negundo Közegészségügyi okból nem telepíthető fás szárú növények Magyar Tudományos mogyoró Corylus nyír Betula (csak sorfának nem telepíthető) fűz Salix nyár Populus (a hímivarú egyed kivételével) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a közek használatáról szóló 49/2009.(II.31.) önkormányzati rendeletének IV. számú melléklete meghatározza a közi telepítésnél előnyben részesítendő (javasolt) fás szárú növényeket, melyekről rövid leírást is ad. Magyar Tudományos Madárberkenye - Sorbus aucuparia Hegyvidéki faj, csoportos almatermése, lombozata díszítő értékű, nem magas fa. Zirc környékén a Cuha-völgyben vadon is előfordul.

8 Korai juhar - Acer platanoides Globosum (kertészeti változat) Zircen gyakran ültetett, gömbös koronájú fa. Légvezetékek alatt jól elfér, ehhez időnként megfelelő metszés szükséges. Virágos kőris - Fraxinus ornus Mecsek (kertészeti változat) Gömbös koronájú alacsony fa, utcai sorfaként jól megállja helyét. Melegkedvelő, de Zirc klímáját még elviseli. Keskenylevelű kőris - Fraxinus angustifolia Kissé magasabbra növő utcai sorfának alkalmas faj, légvezetékek alá nem ajánlott. Zirc növényföldrajzi adottságai Zirc növényföldrajzi szempontból a Pannon flóratartomány (Pannonicum) Dunántúliközéphegységi flóravidék (Bakonyicum) Veszprémi flórajárásába (Vesprimense) tartozik. A jellemző klímazonális növénytársulás a nyugat-középhegységi bükkös (Daphne laureolae - Fagetum). Emellett az arborétumot kettészelő Cuha-patak mentén égerligetek is találhatók. A re sokféle honos és exóta faj is sikerrel telepíthető, amit az arborétum különlegesen gazdag növényállománya is bizonyít. Meglévő állapot övezetek A város és városrészeinek faállománya igen változatos képet mutat. Zirc: I. övezet A városközpont, a város szempontjából kiemelten fontos. Korábbi fásítások eredményeként gazdag faállománnyal bíró utcák találhatók itt. Jellemző a hárs (Tilia sp.), de találhatók juharok (Acer sp.) és berkenyék (Sorbus sp.) is. A Rákóczi tér idős fái különösen értékesek. Az idős egyedek azonban fokozott figyelmet, ápolást kívánnak. II. övezet Az övezet utcáiban megjelennek a saját ültetések, fásítások. Az Alkotmány utca ide tartozó szakaszától eltekintve egységes fásítás nincs a en. III. övezet Az övezet utcái igen vegyes képet mutatnak, megtalálhatók a szépen fásított szakaszok idős és fiatal ok egyaránt és a fátlan ek is. Több utcában is jellemzőek a saját ültetésű fák, melyek a lakók ízlését tükrözik. Elsősorban gyümölcsfák jelennek meg itt.

9 IV. övezet A városközponttól délre eső néhány utca tartozik ide. A Kossuth utcában a fásítás terv megtörtént. Városrészek: Aklipuszta Fásításra kevés hely adódik, ahol mégis, ott már a lakók által ültetett és gondozott fák találhatók. Kardosrét Vegyes fásítás található a városrészben, a Cuha utcában saját ültetésekkel. Tündérmajor Tündérmajor városrészben szép, értékes gesztenye található. További fásításra is lehetőség. Tervezett állapot övezetek A város egyes övezetei különböző beavatkozást igényelnek. A hazai idegenforgalomban a kirándulócsoportok kedvelt célpontja Zirc, ezért központja, az apátság és az arborétum környéke kiemelt figyelmet érdemel. Ezért fontos a forgalmilag jelentős utcák fásítását előbb megkezdeni. Kiemelt a kórház környezete is, ahol nemcsak az új telepítések, hanem a faápolási munkálatok is rendszeres beavatkozást igényelnek. Azok a városrészek is fontosak, ahol még semmilyen növényzet sincs. Ilyen a nyugati on kialakuló új lakó. Itt egy átfogó terv alapján egységes fásítás teremthető meg, mielőtt a lakók beültetnék a telkük előtti részeket. Zirc: I. övezet Az övezet több utcájára is készült fásítási terv korábban, de néhány kisebb még telepíthető. II. övezet A jellemzően társasházi részek határozott beavatkozást igényelnek, szerencsére a legtöbb szakaszon telepítésére lehetőség. A már meglévő vegyes fásítások megtarthatóak, de hosszú távon, fokozatosan, egységes arculat alakítható ki az utcákban. Ezt úgy érhetjük el, hogy a ok telepítése mellett, az egyes utcákra jellemző fajokat telepítünk az esetleg kipusztuló, elöregedő fák helyére. Ezzel is az egységes arculatot erősítve.

10 III. övezet Az övezetben a faápolási munkák mellett új okat is célszerű telepíteni a forgalmasabb szakaszokon. A lakók által már beültetett utcák sajátos hangulatúak. A gondozott növényzetet érdemes megtartani. Érdemes a telepítésre javasolt fafajok melléklete végezni a további telepítéseket, így elkerülhető, hogy oda nem illő, illetve a helyi klimatikus viszonyokat nem bíró fák kerüljenek a re. A lakók a javaslat alapján többféle fajtából választhatnak a rendelkezésre álló hely, így megmarad az utcák személyes, családias jellege. Javasoljuk azokat a díszfákat, amelyek gazdag virágdíszt adnak, illetve a gyümölcsfák díszkerti változatait (díszalmák, díszkörték), melyek sokkal ellenállóbak, termést nem, vagy csak ritkán hoznak, de az utcaképbe jól beilleszthetők. IV. övezet Néhány fa ültethető, de jellemzően ápolási, tisztítási feladatok az elsődlegesek, különös tekintettel a 423-as helyrajzi számon lévő temetőre. Városrészek: Aklipuszta A en nincs hely további fásításra. Kardosrét A buszmegálló környékét mielőbb rendezni kell. Jelentős kialakítására nincs lehetőség, a templom környezete azonban fejleszthető. Tündérmajor Tündérmajor városrészben szép, értékes gesztenye található. További fásításra lehetőség, melyhez díszkörtét ajánlunk. A keleti on falusias lakóként szabályozott részen egy új utca alakul majd ki, ehhez fásítási terv készítését javasoljuk. A ok telepítésének fő szempontjai A ban egységes fafajta, törzsmagasság és tőtávolság legyen, lényege az egyöntetűség. A tőtávolságot a közművek befolyásolhatják. Ahol hosszú, egységes nem hozható létre, pl. az utca teljes hosszában, ott nem feltétlenül kell ragaszkodni egyazon fafaj alkalmazásához. Ezeken a kisebb szakaszokon a meglévő növényzethez illő fajokat válasszunk.

11 Idős ok elpusztult egyedeinek pótlása esetén a fiatal, előnevelt fák ne a kivágott fa helyére kerüljenek, hanem a régi fahelyek közé. A fáinak fejlődése egyenletes kell legyen, ezért a azonos időben ültetett fáinak talaja egyforma, jó minőségű legyen, ha szükséges, ültetéskor talajjavítás alkalmazható. A gyakori, rendszeres öntözés elengedhetetlen. Ideális esetben 1,5 m széles zöldsáv áll rendelkezésre telepítésére. Ennél szűkebb helyen kisebb fák telepíthetők. Keskeny utcákban elégedjünk meg az egyi ral. Azonban ahol igazán szűk a hely, keskeny az utca, a fásítás akadályozhatja a forgalmat, és a helyszűke miatt a fák sem fejlődnek szabályosan, szépen. Ebben az esetben inkább tekintsünk el a telepítésétől. Ha az utca növényzet híján, alkalmazzunk inkább alacsony, magas díszértékű sövényt. Minden utca egyedi elbírálást igényel. A ok alatt gyep, talajtakarók, de magas díszértékű, alacsonyabb sövény is helyet kaphat a forgalmasabb helyeken. A választott fajták közül a kúpos, vagy tojásdad koronaformájúak kedvezőbbek, mint a gömb koronájúak. Ezeket csak kifejezetten szűk helyen alkalmazzuk, illetve ott, ahol már azonos fajtákkal megkezdték a fásítást, vagy egy gömbkoronájú kipusztult fáit kell pótolni. Az oszlopos formák ünnepélyes hangulatot adnak, ezek is csak mértékkel alkalmazhatók. Szomorú, csavart ágú és tarka levelű változatok ként való telepítését mindenképpen kerüljük, elhelyezésüket csak parkokban javasoljuk, ott is csak szoliterként. A on belül a telepítési távolság 5-15 méter között változhat, a fák növekedésétől és végleges méretétől függően. Általában 5-8 méterre telepítünk. Elsősorban őshonos fafajok alkalmazása javasolt. A fenyőfélék ként való telepítése kerülendő. Nyárfák telepítést a balesetveszély okán nem javasoljuk. A ok telepítését befolyásoló közművek Mivel a város utcáiban gyakran mindkét on közművek találhatók, illetve egyi légvezetékek, ezeket kiemelten figyelembe kell venni. A gyakran kéti nyílt árkok is befolyásolják a telepítési lehetőségeket. A közművek elhelyezkedését az ültetés előtt minden esetben ellenőrizni kell! Ahol a közművesítés még nem történt meg (újonnan lakónek kijelölt részek), ott célszerű fásítási tervet készíteni, már a közműtervekkel párhuzamosan, egyeztetve. Így lehetőség nyílik arra, hogy a későbbi utcaképet ne a talajszint alá kerülő, nem látható közművek, hanem az árnyékot adó, díszítő fák határozzák meg. Faápolási szempontok A telepítéskor ügyelni kell arra, hogy legalább kétszer iskolázott sorfa minőségű, 12/14-es törzskerületű, de lehetőleg nagyobb (14/16-os vagy 16/18-as), magas törzsre oltott (220 cm) földlabdás fát ültessünk. A javasolt ültetőgödör mérete fák számára 1 m³ (1x1x1m).

12 Útszegély, vagy közműhálózat közelsége miatt a gödör formája módosulhat, de az előírt minimális köbtartalom ekkor is maradjon meg. Ültetéskor a földlabdáról a jutát vagy a drótkosarat ne távolítsuk el, de a törzsnél kissé lazítsuk meg. A sorfák az első években fokozott ápolást és rendszeres öntözést igényelnek. Nem elegendő heti egy alkalom, a fákat legalább heti háromszor javasolt jól beöntözni, nyári száraz időszakokban naponta. Nagyon fontos, hogy a fa ültetésig, és azt követően se száradjon ki. Ha ez nem biztosítható az extenzíven fenntartott eken, akkor ott inkább kisebb fákat ültessünk sűrűbben, de néhány év múltán ne felejtsük ritkítani azokat, hiszen a túl sűrűn ültetett fák előnytelenek, elvesztik alakjukat. Lombhullató fákat kora tavasszal (február vége-március), vagy ősszel (október végenovember), még levéltelen állapotban telepítsük. Az őszi ültetés előnyösebb. Ügyeljünk arra, hogy minél rövidebb idő teljen el a faiskolából való kiszedés, földlabdázás és a telepítés között. A perforált gégecsövek alkalmazását kerüljük. Helyette a tő körül tányérszerűen alakítsuk ki a talajt, ami lehetőséget ad az alapos beöntözésre. A fákat a növény szél felőli án karózzuk, a fa növekedésével a karókat távolítsuk el. Egyes fák védelme alacsony korláttal vagy kerékvetővel szükséges lehet, főleg parkolófelületek mentén, a törzssérülések elkerülése érdekében. Zircen gyakoriak az erősen visszametszett fák, melyek lomb nélkül lehangoló képet mutatnak. Ennek elkerülése érdekében ezen ok fokozatos leváltása javasolt légvezeték alá illő fajokkal. Így elérhető, hogy a fák télen is szép koronaformát mutassanak. Légvezeték alá semmiképp se kerüljön olyan fa, melyet később indokolatlanul erősen metszeni kell. A Köztársaság utcában néhány kissé ferde törzsű Crataegus laevigata Paul s Scarlet (pirosvirágú galagonya) sorakozik. Ha semmiképp sem kerülhető el kivágásuk, akkor az egy új fásítás keretében történjen. Meg kell próbálni sűrűbben ültetni a fákat, és nagyobb kazettákat hagyni, hogy megfelelő környezetbe kerüljenek. Ha nem oldható meg, dézsás növények is kerülhetnek a helyükre. Ezek azonban méretüknél fogva disszonáns hatást kelthetnek az utcában, hiszen az utca arányai nagyobb fákat kívánnak. Az Erzsébet királyné utcában túlzottan visszavágott hegyi juharok példája mutatja, hogy a lakókkal időben még az önkényes cselekvések előtt kompromisszumos megoldásra kell jutni. A fa érték, de mérlegelni kell a lakók igényeit is. Ha például túlzottan leárnyékol egy épületet egy fa, nem biztos, hogy a növényt ki kell vágni, vagy a növény egészségi állapotát túlzott mértékben károsítani indokolt. Ezek az esetek minden alkalommal egyedi elbírálást, döntést igényelnek.

13 Újszülöttek fáinak telepítésére alkalmas ek A Zirc Városi Önkormányzat kérésére kijelöltük a Gemenc Zrt. Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát mozgalom keretén belül ajándékozott fák telepítéséhez szükséges eket. Több ültetésre alkalmas részt is megjelöltünk, melyek méretükben, elhelyezkedésükben eltérnek. Egy évben fa ültetésére számíthatunk, de ez eltérő lehet. Egy-egy évben egy-egy kisebb is felhasználható. Zirc Barátság-park A Bajcsy-Zsilinszky utca és a Deák Ferenc utca közötti szakasz a Kálvária utcától a Szikla utca felé parkká bővül, ahol egy játszótér is található. A játszótér környezete fásítható. 1525/4 hrsz. A en, ha, kisebb közpark kialakítása javasolt. A szabad zöldfelület értékes ezen a részen, mivel nincs hasonló funkciót betöltő rész a III. Béla utca környékén. Igaz, a a szabályozási tervben nem zöldként, hanem lakóként szabályozott, de önkormányzati tulajdonban. Állomás utca és a sportpályák környéke Az Állomás utca mentén az idősebb vegyes egységes fiatal ral folytatódik a sporttelep felé, melynek folytatása a sporttelep előtt ajánlott az egységes utcakép kialakítása érdekében. A szabályozási tervben ezen a szakaszon a tanműhelyig, illetve az Alkotmány utca felől az 1904/2-es helyrajzi számon kerékpárút, gyalogút épül ki. Ezek a részek fásításra ugyancsak alkalmasak, csakúgy, mint a sportpályák és a tornaterem környéke. A sportpálya előtti tervezett rendezvénytér szabad felületként magtartandó. Az MHSZ környéke is fásítható. Fásításra alkalmas a 1899-es helyrajzi számú különleges sportként szabályozott rész is, ami egyben védő zöldsáv is, így a fásítás különösen indokolt. Wilde tér A padokkal, fákkal kialakított gyepes pihenő fejlesztése, felújítása javasolt. A tér növényzete és berendezései felújítandók. Deák F. utcához csatlakozó 1351 helyrajzi számú A kicsi, de néhány fa ültetésére alkalmas lehet. Az ezzel szemközti üres rész is intézkedést igényel. Az alábbi eken elsősorban parkosítás javasolt, de újszülöttek fáinak telepítésére is alkalmas lehet: Újonnan kijelölt zöldek az alábbi helyrajzi számokon: 1932/204, 1932/3, 1932/219, 1932/220, 1932/207, 1932/87.

14 A Forrás köz játszótérének növényesítése, parkosítása javasolt. A 1725-ös helyrajzi számú az Árpád utcában zöldfelületként szabályozott, parkosítandó tartalék lehet. Aklipuszta Aklipusztán nem jelöltünk ki telepítésre alkalmas et. Kardosrét Egy kisebb park kialakítására, így fák telepítésére is alkalmas lehet a jelenleg művelés alatt álló, magántulajdonban lévő telkek (hrsz.: 2362, 2363) e. Ezek a templom előtt, az út mellett találhatók, igen hangsúlyos helyen. Ez a templomtól délre eső, a már kialakult parkolók vonaláig hosszú távon - ha - parkká alakítható. Így egy ápolt zöldfelület méltó környezetet adna az épületnek, és a park kellemes találkozóhely, pihenőhely lenne a helyieknek. Tündérmajor Ugyan külre esik, de a későbbiekben akár a Tündérmajor felé vezető tervezett út (az Eötvös Károly utca meghosszabbításában) mentén is lehetne fásítani, főleg ha a későbbiekben egy kerékpárút is helyet kaphatna ott. A 0174/15 hrsz-ú különleges ként (sport, szabadidős tevékenység) szabályozott rész felveti fák telepítésének a lehetőségét, habár külről szó. A faállomány fejlesztési stratégia segítségével meghatározhatók a további fő irányvonalak, feladatok, melyek célja egy rendezett, ápolt városkép kialakítása. Veszprém, május Szücs Alexandra Csuka Veronika okl. tájépítészmérnök okl. tájépítészmérnök K /08 K/ /2009

15 TERVEZŐI NYILATKOZAT Alulírott Szücs Alexandra okleveles tájépítészmérnök (K /08, Cím: 8200 Veszprém, Muskátli utca 6.) és Csuka Veronika okleveles tájépítészmérnök (K/ /2009, Cím: 8200 Veszprém, Boglárka u. 7/c) kijelentem, hogy a Zirc Városi Önkormányzat (8420 Zirc, Március 15. tér 1.), mint Megbízó részére készített, Zirc város belére készített faállomány fejlesztési stratégia megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, valamint az általános és eseti hatósági előírásoknak. A tervdokumentációban nem tértünk el a jogszabályokban meghatározottaktól. A tervezett építési tevékenység rövid leírása, jellemzői, védettségi minősítése: Zirc város belére készített faállomány fejlesztési stratégia 2010 tavaszán végzett állapotfelmérések alapján készült el. Az eredmények segítségével szöveges és rajzi formában meghatároztuk a fő fejlesztési irányokat. Az utcákra faállomány felmérési és fejlesztési jegyzőkönyvet készítettünk táblázatos formában, övezetenként csoportosítva. Az egyes városrészek, ek, illetve az utca szintű felmérés és értékelés egyaránt megtörtént. A Zirc Városi Önkormányzat kérésére kijelöltük a Gemenc Zrt. Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát mozgalom keretén belül ajándékozott fák telepítéséhez szükséges eket. Az utcaképet meghatározó fő fafajok kiválasztása a jelenleg érvényes önkormányzati rendeletek figyelembe vételével történt. A faállomány fejlesztési stratégia segítségével meghatározhatók a további fő irányvonalak, feladatok, melyek célja egy rendezett, ápolt városkép kialakítása. Veszprém, május 31. Szücs Alexandra Csuka Veronika okl. tájépítészmérnök okl. tájépítészmérnök K /08 K/ /2009

16 Zirc, faállomány felmérési és fejlesztési jegyzőkönyv 1. nincs latin latin Övezeti besorolás, utcanevek vegyesen fásított jellemző fafaj egészségi állapota (1-5) átl. törzsátmérő (centiméter) átl. lomb-korona átmérő (méter) általános leírás fejlesztési lehetőség, intézkedés intézkedés oka javasolt fafaj újszülöttek fáinak telepítésére alkalmas I. övezet városközpont, a város szempontjából kiemelten fontos, az alábbi utcák által körülhatárolt : Alkotmány u. a Ságvári u. előtti garázssorig Damjanich u. Posta felőli a Deák F. u. a kenyérgyári árokig páros Acer sp. (nem kizárólag) juhar és 8. számú épület előtt vegyes parkosítás található, fapótlás a tuják ritkítása javasolt a megtisztított en telepítésre alkalmas helyek jönnek létre Acer sp. juhar páratlan helyhiány nincs hely fásításra páratlan szűk hely nincs hely fásításra páros az utcához csatlakozó vegyes fásítás, parkosítás magas nincs elegendő hely fáknak 1351 hrsz. díszértékű cserjékkel, félcserjékkel alkalmas mozgalmi rész lehet, parkosítható, az ezzel szemközti üres páratlan Sorbus sp. berkenye szép rész is intézkedést igényel Fáy utcai lakótelep vegyes kiültetés parkosítás fejlesztése a lakossági erőből ligetes jelleggel, átfogó megvalósuló fejlesztések terv alapján támogatása vegyes fásítás, parkosítás magas díszértékű cserjékkel, félcserjékkel József A. u. a gyógyszertárig (páros ) telepítésre nincs hely további páros Kertész u. szűk utca nincs hely fásításra Kossuth u. mindkét a a Damjanich u-ig Köztársaság u. a vasúti átjáróig páros Tilia 'Szent István' Szent István hárs fiatal hárs a re külön terv készült 2003-ban "Zirc, Kossuth Lajos utca és az Állomás páratlan Tilia 'Szent István' Szent István hárs fiatal hárs a 256/1 és a 256/2-es hrsz. előtti szakaszon további fák ültethetők a telepítésre alkalmas utca fásítása - környezetrendezési tervdokumentáció" címmel páros nincs hely fásításra páratlan Crataegus laevigata galagonya ferde fák 'Paul's Scarlet' Március 15. tér Tilia 'Szent István' Szent István hárs hárs határolja a teret, ahol idős fák találhatók, néhány közülük nemrég kidőlt egy-két emlékfa ültethető vegyes fásítás, parkosítás magas a viharban kidőlt fák pótlása díszértékű cserjékkel, félcserjékkel

17 Zirc, faállomány felmérési és fejlesztési jegyzőkönyv 2. nincs latin latin Övezeti besorolás, utcanevek vegyesen fásított jellemző fafaj egészségi állapota (1-5) átl. törzsátmérő (centiméter) átl. lomb-korona átmérő (méter) általános leírás fejlesztési lehetőség, intézkedés intézkedés oka javasolt fafaj újszülöttek fáinak telepítésére alkalmas Park u. az arborétummal határos rendezésre szorul, akár alacsony fásítással az arborétum védelme, és a védett hárból adódó rossz látvány és egyéb hatások miatt Tilia tomentosa 'Teri' vagy 'Silver Globe' ezüsthárs Pápay József utca szűk hely a páratlan on az árok és a légvezeték miatt a páros egyes szakaszain a telepítés Sorbus aucuparia madárberkenye Petőfi u. Acer platanoides 'Globosum' gömbjuhar hiányos a, a 25. szám előtt néhány Acer pseudoplatanus 'Leopoldii' (hegyi juhar) meglévő kiegészítése, páros ra is kerülhetnek fák Acer platanoides 'Globosum' gömbjuhar Rákóczi tér Tilia cordata kislevelű hárs rendezésre szoruló park, szép, idős, néhány esetben balesetveszélyes fákkal a külön tervben foglaltak a külön tervben foglaltak a re külön terv készült 2008-ban "Zirc, Rákóczi téri faállomány felmérése, 10 évre ütemezett fakivágási-fapótlási koncepcióterv" címmel Reguly u. József A. és Petőfi u. közötti szakasza nincs hely további telepítésre Széchenyi u. Acer sp. juhar idősebb faállomány II. övezet páros Aesculus hippocastanum vadgesztenye az Erdész utca felőli szakaszon a néhány más fajjal vegyül 31. és 39. házszám közötti szakasz metszés, ápolás egészségi állapot miatt a re külön terv készült 2004-ben Alkotmány u. társasházi Acer platanoides gömbjuhar "Zirc fontos közlekedési útjainak fásítási rész 'Globosum terve" címmel páratlan Fraxinus sp., vegyes a 41. és 43. a vegyes leváltásaaz utca egységes arculatának Robinia kőris, akác számú ház előtt gömbjuharra kialakítása miatt pseudoacacia Batsányi köz nincs hely fásításra

18 Zirc, faállomány felmérési és fejlesztési jegyzőkönyv 3. nincs latin latin Övezeti besorolás, utcanevek vegyesen fásított jellemző fafaj egészségi állapota (1-5) átl. törzsátmérő (centiméter) átl. lomb-korona átmérő (méter) általános leírás fejlesztési lehetőség, intézkedés intézkedés oka javasolt fafaj újszülöttek fáinak telepítésére alkalmas a fafaj a felméréskor nem Bányász u megállapítható a középső szakaszon, az közművek ha engedik, északi on elöregedett, egyi erősen visszametszett telepítése javasolt Acer platanoides az utca egységes arculatának 'Emerald Queen', ill. kialakítása miatt az északi on a meglévővel egyező korai juhar, ill. az északi on a meglévővel egyező Bercsényi u. t-házi r. nincs számottevő faállomány a páratlan ra érdemes lenne t tenni, ha elfér Sorbus decipientiformis Vállus keszthelyi berkenye Csikász Imre utca nincs hely fásításra Egry J. u. nincs hely fásításra Erdész u. néhány saját fa a házak előtt Erdőalja u. t-i rész néhány saját fa a házak előtt közművek ha engedik, legalább egyi telepítése javasolt az utca egységes arculatának Sorbus aucuparia madárberkenye kialakítása miatt Faller J. u. t-házi rész vegyesen ültetett fák, nyílt árok, nak szűkös hely egy-két fa ültetése csak Sorbus aucuparia madárberkenye Fenyőfa u. néhány saját fa a házak előtt alacsony fákkal azonos fajtából arculat adható hosszú távon, az elöregedett tuják leváltásával az utca egységes arculatának Malus tschonoskii díszalma kialakítása miatt Hűség u. t-házi rész néhány saját ültetésű fa közművek ha engedik, az utca egységes arculatának Malus baccata a házak előtt, elsősorban legalább egyi kialakítása miatt Street Parade gyümölcsfák telepítése javasolt díszalma Kisfaludy köz nincs hely fásításra Nagy L. u. nincs hely fásításra Simon I. u. nincs hely fásításra Szeptember 6. u. t-i r. Acer platanoides 'Globosum' gömbjuhar erősen visszametszett fák, egyes szakaszokon vegyesen ültetve a külön tervben foglaltak az utca egységes arculatának kialakítása miatt a re külön terv készült 2004-ben "Zirc fontos közlekedési útjainak fásítási terve" címmel

19 Zirc, faállomány felmérési és fejlesztési jegyzőkönyv 4. nincs latin latin Övezeti besorolás, utcanevek vegyesen fásított jellemző fafaj egészségi állapota (1-5) átl. törzsátmérő (centiméter) átl. lomb-korona átmérő (méter) általános leírás fejlesztési lehetőség, intézkedés intézkedés oka javasolt fafaj újszülöttek fáinak telepítésére alkalmas Vadász u. Vitális u. páros páratlan páros páratlan gyümölcsfák, vérszilva található a házak előtt néhány saját ültetésű fa a házak előtt néhány saját ültetésű fa a házak előtt néhány saját ültetésű fa a házak előtt telepíthető lehet a Hűség és a Szeptember 6. utca között kisebb ültethető a Hűség utca és a Szeptember 6. utca közötti szakaszon egy az utca egységes arculatának Prunus serrulata kialakítása miatt Kanzan japán díszcseresznye régi néhány fennmaradt idős példánya látható, ennek kiegészítése javasolt az utca egységes arculatának kialakítása miatt Sorbus x thuringiaca Fastigiata oszlopos türingiai berkenye a meglévővel egyező (a fafaj a felméréskor nem volt megállapítható) Új beépítés (csoport házas): Irtás-Munkácsy u. sarok új építésű, fáknak hellyel fásítási terv készítése, az utca kialakításával párhuzamosan egységes utcakép kialakítása a kezdetektől fásítási terv alapján Som-Eötvös u. sarok új építésű, fáknak hellyel fásítási terv készítése, az utca kialakításával párhuzamosan egységes utcakép kialakítása a kezdetektől fásítási terv alapján III. övezet Ady u. páros egyes néhány saját ültetésű fa szakaszai fásíthatók, a házak előtt alacsony fajokkal alkalmazása önálló telepítés esetén a telepítésre javasolt fafajok melléklete Wilde tér padokkal, fákkal kialakított gyepes pihenő park fejlesztése, felújítása javasolt a tér növényzete és berendezési felújítandók vegyes fásítás, parkosítás magas díszértékű cserjékkel, félcserjékkel

20 Zirc, faállomány felmérési és fejlesztési jegyzőkönyv 5. nincs latin latin Övezeti besorolás, utcanevek vegyesen fásított jellemző fafaj egészségi állapota (1-5) átl. törzsátmérő (centiméter) átl. lomb-korona átmérő (méter) általános leírás fejlesztési lehetőség, intézkedés intézkedés oka javasolt fafaj újszülöttek fáinak telepítésére alkalmas Akácfa u. páros páratlan Acer platanoides 'Globosum' gömbjuhar mindkét on elegendő zöldfelület, egy-két fa csak a en a számok között csonkolt gömbjuharok nak fásítás a kéti nyílt árok és a páros on lévő légvezeték figyelembe vételével Tilia tomentosa Teri Tilia tomentosa Teri ezüsthárs ezüsthárs Alkotmány u. garázssortól a Vitális utcáig páros páratlan Arany J. u. Tilia cordata kislevelű hárs Aesculus hippocastanum Acer platanoides 'Globosum' vadgesztenye gömbjuhar korábbi terven szereplő telepítés megtörtént, a meglévő kerékpárút melletti kettős folytatásában, egyi telepítéssel a parkolóknál az Árpád utcától a Vitális utcáig saját ültetésű fák nak a házak előtt, többnyire gyümölcsfák a re külön terv készült 2004-ben "Zirc fontos közlekedési útjainak fásítási ifjító metszés, ápolás egészségi állapot miatt terve" címmel a III. Béla és az Árpád utca között Árpád utca és Vitális utca a vegyes, hiányos az utca egységes arculatának között néhány saját ültetésű kiegészítése javasolt kialakítása miatt fa található azonos fajtából arculat adható hosszú távon, a alkalmazása önálló telepítés 6. szám és a 854/2 hrsz. esetén, egyes szakaszokon előtti sáv beültetésével egységes ral kezdve kombinálva a telepítésre javasolt fafajok melléklete

12.03.08 Ingatlanvagyon-Kataszter 8420 Zirc, Március 15 tér 1.

12.03.08 Ingatlanvagyon-Kataszter 8420 Zirc, Március 15 tér 1. Zirc Városi Önkormányzat 12.03.08 Ingatlanvagyon-Kataszter 8420 Zirc, Március 15 tér 1. Kataszteri napló Telep Helyr.szám Fké Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) ----- ------------ --- --------------------

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. év január 26.-i ülésére Tárgy: Zirc, Rákóczi téri faállományok felmérése, 10 évre ütemezett fakivágási-fapótlási koncepcióterv

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. május 14.) Általános rendelkezések

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. május 14.) Általános rendelkezések 1 Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (I. 17.) önkormányzati rendelete a fák és cserjék ültetési, telepítési távolságának szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva:

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Képviselő-testülete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete a közterületen kivágott fás

Részletesebben

Lomblevelű díszfák (Zierbäume) 2012. ősz/ 2013. tavasz Növény megnevezése Name

Lomblevelű díszfák (Zierbäume) 2012. ősz/ 2013. tavasz Növény megnevezése Name Lomblevelű díszfák (Zierbäume) 2012. ősz/ 2013. tavasz ACER campestre ACER platanoides (mezei juhar) 14/16 18 500 (korai juhar) 14/16 13 000 20/25 38 400 16/18 16 800 25/30 46 800 18/20 22 800 30/35 58

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III. 20.) sz. rendelete a fás szárú növények védelméről (tervezet)

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III. 20.) sz. rendelete a fás szárú növények védelméről (tervezet) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III. 20.) sz. rendelete a fás szárú növények védelméről (tervezet) Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 10/2014. (III. 21.) sz. rendelete a fás szárú növények védelméről

M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 10/2014. (III. 21.) sz. rendelete a fás szárú növények védelméről M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 10/2014. (III. 21.) sz. rendelete a fás szárú növények védelméről (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

A védetté nyilvánítás célja

A védetté nyilvánítás célja Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról Kiskunhalas Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. Műemléki védettség alatt álló épületek. Bécsi utca 23. hrsz.: 4090 Ferencesek egykori kertjének kapuja, barokk,1750 körül

1. Műemléki védettség alatt álló épületek. Bécsi utca 23. hrsz.: 4090 Ferencesek egykori kertjének kapuja, barokk,1750 körül 2. melléklet a.../2011. (...) önkormányzati rendelethez Műemléki védettség alatt álló épületek, Helyi védelemmel rendelkező, helyi védelem alá vont épületek 1. Műemléki védettség alatt álló épületek Bécsi

Részletesebben

A 26-37. mellékletek (GYMS megyei hófogók) fajlistája kódokkal

A 26-37. mellékletek (GYMS megyei hófogók) fajlistája kódokkal A 26-37. mellékletek (GYMS megyei hófogók) fajlistája kódokkal Kód Magyar név Tudományos név A Akác Robinia pseudo-acacia AL Vadalma Malus silvestris BL Bálványfa Amorpha fruticosa CSNY Madárcseresznye

Részletesebben

A törvény hatálya. A fás szárú növények telepítése

A törvény hatálya. A fás szárú növények telepítése TERVEZET 2011. évi... törvény a fás szárú növények védelméről Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a fás szárú növények mennyisége és minősége a alapvetően meghatározza települések környezeti állapotát

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. december 27.-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata. 51/2009./XII.18./ XI.ÖK sz. rendelete. a fás szárú növények védelméről

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata. 51/2009./XII.18./ XI.ÖK sz. rendelete. a fás szárú növények védelméről Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 51/2009./XII.18./ XI.ÖK sz. rendelete a fás szárú növények védelméről Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS FAKIVÁGÁSOKHOZ

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS FAKIVÁGÁSOKHOZ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

Részletesebben

1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 15/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 1. függeléke 1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 5. (20) Veszélyességi zónák övezetére vonatkozó hatályos jogszabály: a veszélyes

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet célja

A rendelet hatálya. A rendelet célja Pécs megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2011. (II. 21. ) önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről és a területek biológiai aktivitásérték egyensúlyának fenntartásáról Pécs Megyei

Részletesebben

Áiímmh^ Mű KÍÍIE Buoaui'.sf",,.,,...,...,...

Áiímmh^ Mű KÍÍIE Buoaui'.sf,,.,,...,...,... Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály HwíHOi.hí Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Áiímmh^ Mű KÍÍIE Buoaui'.sf",,.,,....,...,...

Részletesebben

Diósd Város Önkormányzata 11/2014. (VII. 10.) önkormányzati rendelete. a fák védelmének helyi szabályairól. A rendelet hatálya

Diósd Város Önkormányzata 11/2014. (VII. 10.) önkormányzati rendelete. a fák védelmének helyi szabályairól. A rendelet hatálya Diósd Város Önkormányzata 11/2014. (VII. 10.) önkormányzati rendelete a fák védelmének helyi szabályairól Diósd Város Önkormányzat Képvisel -testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

Tájépítész Korlátolt Felelősségű Társaság B B-006 B-011 Populus nigra Italica Ulmus laevis Jegenyenyár Vénic szil B-013 B-014

Tájépítész Korlátolt Felelősségű Társaság B B-006 B-011 Populus nigra Italica Ulmus laevis Jegenyenyár Vénic szil B-013 B-014 B-006 110/20/7/4 B-011 Ulmus laevis Vénic szil 50/12/12/4 B-013 60/12/10/4 B-014 150/258/4 B-018 Carpinus betulus Közönséges gyertyán 40/8/10/4 B-030 45/10/13/4 B-035 Salix alba Tristis Fehér fűz 80/10/12/4

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselőtestülete 2015. július 16.i rendkívüli ülésére Tárgy: Víziközművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Zöldfelületek, belváros rehabilitáció, kerékpárutak Hévízen. Laczkó Mária Kecskemét, 2012. május 24.

Zöldfelületek, belváros rehabilitáció, kerékpárutak Hévízen. Laczkó Mária Kecskemét, 2012. május 24. Zöldfelületek, belváros rehabilitáció, kerékpárutak Hévízen Laczkó Mária Kecskemét, 2012. május 24. Hévíz célja 2020.-ra Európa egyik vezető gyógyturisztikai célpontjává válni A cél eléréséhez szükséges

Részletesebben

6ill. számú előterjesztés

6ill. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 6ill. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a kiszáradt, beteg fák kivágásáról és pótlásáról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA ZÖLDFELÜLETEI

NYÍREGYHÁZA ZÖLDFELÜLETEI NYÍREGYHÁZA ZÖLDFELÜLETEI ZÖLD NYÍREGYHÁZA A kezdetek Nyíregyháza újkori történetéből Első írásos említése Nyír falu néven 1219. évben 1748. évre a hajdan nevezetes hajdúközség majdnem kihalt, puszta,

Részletesebben

Megtalálhatóak vagyunk az interneten is a www.abiesfaiskola.hu honlapon!

Megtalálhatóak vagyunk az interneten is a www.abiesfaiskola.hu honlapon! Abies Díszfaiskola Bt. 5085, Rákóczifalva, Rákóczi major 1. -fax 56/441-584 Megtalálhatóak vagyunk az interneten is a www.abiesfaiskola.hu honlapon! 1 Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy érdeklődésével

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 23/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a háziorvosi és védőnői körzetek

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

5 év 111 000 elültetett facsemete Aki fákat ültet, az bízik a jövőben. (népi bölcsesség)

5 év 111 000 elültetett facsemete Aki fákat ültet, az bízik a jövőben. (népi bölcsesség) 5 év 111 000 elültetett facsemete Aki fákat ültet, az bízik a jövőben. (népi bölcsesség) Immár 5. éve tart a Citibank Ültessünk fákat a jövőért programja, amelynek keretében 2008 óta 111 000 csemete került

Részletesebben

4.2 Tárgyi eszközök pénzügyi listája (Főkönyvi szám szerint) Listázási paraméterek:

4.2 Tárgyi eszközök pénzügyi listája (Főkönyvi szám szerint) Listázási paraméterek: Listázási paraméterek:.09.01 7:27:49 1. oldal 11142 Korl.forgképs. szell.termékek állománya n107 Mago iratkezelő 4 504 000 504 000 421 040 82 960 33 % 2007.12.19 n108 Mago szoftver ép. ny.tart 2 720 000

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

LJ~. számú előterjesztés

LJ~. számú előterjesztés ------------------ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere LJ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbánya természetvédelmi és helyi természeti értékeinek

Részletesebben

1. Általános előírások

1. Általános előírások Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2002. (VI.12.)sz. rendelete a Budapest, IX. ker. Szent László Kórház és környéke című (Könyves Kálmán körút - Gyáli út - Vágóhíd

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. év július 30.-ai rendkívüli ülésére Tárgy: Téli hóeltakarítási és sikosságmentesítési munkákra pályázat kiírása. Előadó: Ottó

Részletesebben

természeti környezetének, zöldfelületeinek fejlesztése, növelése című projekt

természeti környezetének, zöldfelületeinek fejlesztése, növelése című projekt BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2008. Előkészítő: Németh Krisztina ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Az EGT/Norvég

Részletesebben

Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2007. november 29-ei ülésére

Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2007. november 29-ei ülésére Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2007. november 29-ei ülésére Tárgy: Nyergesújfalu Város fásítási koncepciójának elkészítése, javaslat. Tartalom 1. Bevezetés. 2. Nyergesújfalu

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2013. május 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirci Közbiztonsági Alapítvány 2012. évi munkájáról, valamint a tér- és közterület

Részletesebben

Az Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály javasolja a fakataszter I. ütemére vonatkozó szerződés megkötését a LAND-A Kft-vel.

Az Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály javasolja a fakataszter I. ütemére vonatkozó szerződés megkötését a LAND-A Kft-vel. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat Képviselő-testület ulesc Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály Tárgy: Javaslat Kőbánya 2000. évben készült

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére Tárgy: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Irányítószám Település Cím GPS A gyűjtött anyagáramok Edénytípus Edényméret Edény darabszám 8800 Nagykanizsa Ady u. 63. (ÉNY-i oldal, vasúti átjáró)

Irányítószám Település Cím GPS A gyűjtött anyagáramok Edénytípus Edényméret Edény darabszám 8800 Nagykanizsa Ady u. 63. (ÉNY-i oldal, vasúti átjáró) 8800 Nagykanizsa Ady u. 63. (ÉNY-i oldal, vasúti átjáró) N46 26.63' E16 59.22' Papír Müa. Harang-alulürít 2100 L 1 8800 Nagykanizsa Ady u. 63. (ÉNY-i oldal, vasúti átjáró) N46 26.63' E16 59.22' Műanyag

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2005 (IV.5.) rendelet folyamatban

Részletesebben

Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2006 (VII.1.) rendelete. Tata város zöldfelületeinek használatáról és védelméről

Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2006 (VII.1.) rendelete. Tata város zöldfelületeinek használatáról és védelméről Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2006 (VII..) rendelete Tata város zöldfelületeinek használatáról és védelméről Tata Város Képviselő-testülete a környezet és a városi környezet védelme

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE 2 A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE 2 A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 56/2005. (XII. 7.) 1 RENDELETE 2 A ZÖLDTERÜLETEK ÉS ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL A 23/2008. (VI. 5.) 3, A 42/2009. (IX. 30.) 4, A 45/2010.

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 16/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az állattartásról 2 Lenti

Részletesebben

Az akácgazdálkodás biológiai alapjai. Borovics Attila Cseke Klára Csiha Imre Keserű Zsolt Koltay András Rédei Károly

Az akácgazdálkodás biológiai alapjai. Borovics Attila Cseke Klára Csiha Imre Keserű Zsolt Koltay András Rédei Károly Az akácgazdálkodás biológiai alapjai Borovics Attila Cseke Klára Csiha Imre Keserű Zsolt Koltay András Rédei Károly Az akác ellentmondásos megítélése akác nagyhatalom vagyunk nincs még egy olyan fafajunk,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati elbírálás tájékoztató

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület

a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület Illetékes Főkapitányság Települések Kameraszá m összesen a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület Heves Megyei Rendőrfőkapitányság Tarnaörs Erzsébet út 13. 18 temető területe, Erzsébet

Részletesebben

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PIMJY Nagykovácsi Dátum: 2014.06.03 08:43:47 Dávidné Tóth Edit Lapszám: 1

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PIMJY Nagykovácsi Dátum: 2014.06.03 08:43:47 Dávidné Tóth Edit Lapszám: 1 Dávidné Tóth Edit Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-088-001-7, Cím: Kossuth Lajos u.101.(általános Iskola) Besenyõtelek utca teljes közterület 13 Diófa köz teljes közterület 33 Diófa utca teljes

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E. a háziorvosi körzetek kialakításáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E. a háziorvosi körzetek kialakításáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek kialakításáról egységes szerkezetben a 10/2004. (III. 30.) sz. rendelettel Szerencs Város Képviselőtestülete

Részletesebben

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított 14/2009. (VII. 01.) KT rendelete az általános iskolai

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 26-i ülésére Tárgy: A Zirc-Hosszúréten található önkormányzati ingatlanra kötendő bérmunkaszerződés Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5.

Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (IX.15) önkormányzati

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 1. melléklet FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 7 vezér (Szabadmájus) tér Alkotmány utca Arany J. utca Attila utca Akác utca Batthyány

Részletesebben

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök.

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 9 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. rendelete a helyi környezet védelméről a 29/2002. (IX. 30.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása az óvodai konyha felújítására Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2002.(VI. 27.) ÖK számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek meghatározására

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2002.(VI. 27.) ÖK számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek meghatározására Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2002.(VI. 27.) ÖK számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek meghatározására Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2001. évi CVII. tv. 25. (7)

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

~~. számú előterjesztés

~~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a "Tiszta udvar, rendes ház 2013, és Tiszta,

Részletesebben

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról. Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.* Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény

Részletesebben

46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmező rendelkezések

46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmező rendelkezések - 1 - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest, 2008. december

Budapest, 2008. december KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Iktatószám: KvVM/KJKF/1672/2008. TERVEZET A FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK VÉDELMÉRİL (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. december VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ I. Elızmények

Részletesebben

Gksz Ipari terület Általános Gip-1 Településgazdálkodási Gip-2 K ü l ö n l e g e s t e r ü l e t Sportterület Ksp-1. Ksp-2 Temető

Gksz Ipari terület Általános Gip-1 Településgazdálkodási Gip-2 K ü l ö n l e g e s t e r ü l e t Sportterület Ksp-1. Ksp-2 Temető BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI övezet alövezet Falusias lakóterület Nagytelkes beépítés Lf-1 Lf-1* Kistelkes beépítés Lf-2 Külső övezet Lf-3 Többlakásos beépítés Lf-4 Kervárosias lakóterület

Részletesebben

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek 1. számú melléklet 1 16/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete (28/2012. (VII. 13.) sz. Ör. 1. számú melléklet) 1. számú körzet Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek Alkotmány utca,

Részletesebben

Lipcsei Ágnes, okl. táj- és kertépítész mérnök MUNDUS VIRIDIS KFT.

Lipcsei Ágnes, okl. táj- és kertépítész mérnök MUNDUS VIRIDIS KFT. Készült: Nyíregyháza, 2014. január 7. Készítette: Lipcsei Ágnes, okl. táj- és kertépítész mérnök MUNDUS VIRIDIS KFT. Jelen oktatási segédlet kizárólag a tárgyra vonatkozó kertépítészeti kiviteli terv (2013/562.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

FELHÍVÁS. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra FELHÍVÁS A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános

Részletesebben

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-112-001-5, Cím: Fõ tér 1. (polgármesteri hivatal), TEVK: 01 Akácfa köz teljes közterület Báthory utca teljes közterület Béke utca teljes közterület Cékla köz teljes

Részletesebben

46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet

46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 26. december 18-i ülésére Tárgy: Zirc város 27. évi részvétele a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26.-i ülésére Tárgy: 2015 évi tervezett fejlesztések indításához szükséges döntések Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

3. HÉSZ függelékei 1. számú: Övezeti összesítő 2. számú: Lakóövezetek beépítési mintalapjai 3. számú: Helyi védettségű épületek 4.

3. HÉSZ függelékei 1. számú: Övezeti összesítő 2. számú: Lakóövezetek beépítési mintalapjai 3. számú: Helyi védettségű épületek 4. 3. HÉSZ függelékei 1. számú: Övezeti összesítő 2. számú: Lakóövezetek beépítési mintalapjai 3. számú: Helyi védettségű épületek 4. számú Homlokzatszámítási minták 5. számú Őshonos növények 6. számú Régészeti

Részletesebben

1. A R. 1.- 3. sz. mellékletei helyébe e rendelet 1.-3. sz. mellékletei lépnek. 2. Ez a rendelet 2012.04.19-én lép hatályba. K.m.f.

1. A R. 1.- 3. sz. mellékletei helyébe e rendelet 1.-3. sz. mellékletei lépnek. 2. Ez a rendelet 2012.04.19-én lép hatályba. K.m.f. Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 8/2012. (II.11.) önkormányzati

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

Óvoda körzetek utcajegyzéke 2014

Óvoda körzetek utcajegyzéke 2014 Óvoda körzetek utcajegyzéke 2014 Kötelező felvételt biztosító működési körzetek Grádus Tagóvoda körzete A Képviselő-testület 71/2013. (III. 28.) Kt. sz. határozattal hagyta jóvá Akácfa utca Akácfa köz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. május 24.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. május 24.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. május 24.-i ülésére Tárgy Önkormányzati lakások helyzete, felszabadult lakások hasznosítása. Előadó: Horváth László polgármester

Részletesebben

40/2001. (XII. 18.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet

40/2001. (XII. 18.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 40/2001. (XII. 18.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet A fák védelméről, Faültetési Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról 1 Budapest Főváros Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Város Polgármestere. A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (05.25.) Ör.sz. rendelet felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (05.25.) Ör.sz. rendelet felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu A természeti értékek helyi

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyonról a vagyonkataszter alapján. Forgalomképesség szerinti bontásban. Forgalomképtelen

Kimutatás az önkormányzati vagyonról a vagyonkataszter alapján. Forgalomképesség szerinti bontásban. Forgalomképtelen Kimutatás az önkormányzati vagyonról a vagyonkataszter alapján Forgalomképesség szerinti bontásban Forgalomképtelen 16/ / / Közterület MIRHÓ KÖZ 16 1993 39/ / / KÖZTERÜLET KIS-ÉR 39 6188 46/ / / KÖZTERÜLET

Részletesebben

I. Földlabdás vagy konténeres dísznövények ismertetése:

I. Földlabdás vagy konténeres dísznövények ismertetése: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-315/2014. ELŐTERJESZTÉS A József Attila lakótelep Városrészi Önkormányzata 2014. június 27-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 27-i ülésére Tárgy: FC Zirc támogatási kérelme sportpálya felújítási pályázathoz Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Green city játszótér. hallgatói ötletpályázat. Készítette: Csillag Katalin Bőhm Gábor Major József

Green city játszótér. hallgatói ötletpályázat. Készítette: Csillag Katalin Bőhm Gábor Major József Green city játszótér hallgatói ötletpályázat Készítette: Csillag Katalin Bőhm Gábor Major József vizsgálat megközelíthetőség Buszmegálló P Green city játszótér és környezete Duna Szigetbelsőből: BKV: 134,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 10-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása a Leader 2013. évi pályázati kiírásra Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelete a növények telepítési távolságáról

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelete a növények telepítési távolságáról Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelete a növények telepítési távolságáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete. A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16.

Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete. A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16. 1 Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16.) Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete Az egészségügyről

Részletesebben

BEVEZETÉS. erdő. működésében összetételében a prognosztizált folyamatok.

BEVEZETÉS. erdő. működésében összetételében a prognosztizált folyamatok. SZIKI KOCSÁNYOS TÖLGY ÁLLOMÁNYOK TERMÉSZETKÖZELI FELÚJÍTÁSI KÍSÉRLETEI A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAI MELLETT Kamandiné Végh Á. Csiha I. Keserű Zs. Erdészeti Tudományos Intézet E-mail: erti@erti.hu Debrecen;

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Zsámbék Város * Képviselő-testületének. 13/2006. (VII.24.) Ö.K. számú R E N D E L E T E

Zsámbék Város * Képviselő-testületének. 13/2006. (VII.24.) Ö.K. számú R E N D E L E T E Zsámbék Város * Képviselő-testületének 13/2006. (VII.24.) Ö.K. számú R E N D E L E T E a köztisztaságról és környezetvédelemről a 21/1970(VI.21. Korm. Rendelet, 2000 évi XXXV törvény, 49/(IV.3.) Kormányrendelet,

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006. február 13-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006. február 13-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. február 13-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2006. évi felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer elbírálásáról (BURSA HUNGARICA)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-ai ülésére Tárgy: Telekadóról szóló önkormányzati rendelet Előadó: Polgármester Előkészítő: Aljegyző Előzetes hatásvizsgálat

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 862-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben