E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete június 28-i ülésére Tárgy: Zirc város belére készített faállomány fejlesztési stratégia Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam:... dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 45/2010.(II.22.) Kt. számú határozatával támogatta a város beli részeire szóló faállomány fejlesztési stratégia elkészíttetését. Az önkormányzat a Kertharmónia Stúdió Bt ajánlatát elfogadva kötött szerződést. A tervezéshez rendelkezésre bocsátottuk az ezt a szaket érintő helyi szabályozásokat, továbbá az eddig elkészült, részi fásítási terveket. A tervezővel több alkalommal konzultáltunk. Az elkészült fejlesztési stratégiát jellege (színkódolás) miatt csak fekete-fehérben tudjuk mellékelni. Zirc város színes térképét viszont nem tudjuk mérete miatt kiküldeni. Természetesen az elektronikusan küldött anyagon mindez színesben megtalálható lesz. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. Zirc, június 18. Ottó Péter polgármester

3 Határozati javaslat: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület /2010.(VI.28.) Kt. számú határozata Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc város belére készített faállomány fejlesztési stratégiát elfogadja azzal, hogy az abban leírtak alkalmazásáról a város közein található faállomány kezelésével, gondozásával, továbbá a közek fásításával kapcsolatban gondoskodjon. Felelős: dr. Árpásy Tamás jegyző Határidő: azonnal

4 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE (8420 ZIRC, MÁRCIUS 15. TÉR 1.) ZIRC VÁROS BELTERÜLETÉRE KÉSZÍTETT FAÁLLOMÁNY FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TERVEZŐK: SZÜCS ALEANDRA OKL. TÁJÉPÍTÉSZMÉRNÖK K /08 CSUKA VERONIKA OKL. TÁJÉPÍTÉSZMÉRNÖK K/ / MÁJUS

5 TARTALOMJEGYZÉK CÍMLAP TARTALOMJEGYZÉK MŰSZAKI LEÍRÁS TERVEZŐI NYILATKOZAT MELLÉKLETEK FAÁLLOMÁNY FELMÉRÉSI ÉS FEJLESZTÉSI JEGYZŐKÖNYV TELEPÍTÉSRE JAVASOLT FAFAJOK MELLÉKLETE TERVEK: Z-1 HELYSZÍNRAJZ ZIRC M=1:5000 Z-1/1 HELYSZÍNRAJZ ZIRC ÉSZAKNYUGAT M=1:5000 Z-1/2 HELYSZÍNRAJZ ZIRC ÉSZAKKELET M=1:5000 Z-1/3 HELYSZÍNRAJZ ZIRC DÉLNYUGAT M=1:5000 Z-1/4 HELYSZÍNRAJZ ZIRC DÉLKELET M=1:5000 K-1 HELYSZÍNRAJZ KARDOSRÉT M=1:5000 A-1 HELYSZÍNRAJZ AKLIPUSZTA M=1:5000 T-1 HELYSZÍNRAJZ TÜNDÉRMAJOR M=1:5000

6 MŰSZAKI LEÍRÁS Zirc város belére készített faállomány fejlesztési stratégia 2010 tavaszán végzett állapotfelmérések alapján készült el. Az eredmények segítségével szöveges és rajzi formában meghatároztuk a fő fejlesztési irányokat. Az egyes városrészek, ek, illetve az utca szintű felmérés és értékelés egyaránt megtörtént. A Zirc Városi Önkormányzat kérésére kijelöltük a Gemenc Zrt. Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát mozgalom keretén belül ajándékozott fák telepítéséhez szükséges eket. Az utcaképet meghatározó fő fafajok kiválasztása a jelenleg érvényes önkormányzati rendeletek figyelembe vételével történt. Tervelőzmények Zirc város belének egyes részeire korábban fafelmérést és fásítási tervet is tartalmazó tervdokumentációk készültek. Ezek: 1. "Zirc, Kossuth Lajos utca és az Állomás utca fásítása - környezetrendezési tervdokumentáció" címmel (2003.) 2. "Zirc fontos közlekedési útjainak fásítási terve" címmel (2004.), mely az alábbi utcákat érintette: Alkotmány utca, Lóczy Lajos utca, Szeptember 6. utca, Zrínyi Miklós utca, Ságvári Endre utca, III. Béla utca, Béke utca, Deák Ferenc utca felső szakasza, Bakonybéli út, Munkácsy Mihály utca alsó, már sűrűn lakott része 3. "Zirc, Rákóczi téri faállomány felmérése, 10 évre ütemezett fakivágási-fapótlási koncepcióterv" címmel (2008.) 4. "Zirc, Alkotmány utca egy szakasza, Állomás utca és Som utca páratlan ának fásítási terve" címmel (2008.) Az ezen dokumentációk alapján való telepítések előtt egy tervezői helyszíni egyeztetést javasolunk, mivel az időközben bekövetkezett változások miatt a tervek módosításra szorulhatnak (viharokban kidőlt fák, megbetegedett egyedek, lakók által ültetett facsemeték, az esetleg a piacon megjelent új, ellenállóbb fajok alkalmazási lehetőségei stb.)! Jogi háttér Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a közek használatáról szóló 49/2009.(II.31.) önkormányzati rendeletének I. számú melléklete a városközpont, a város szempontjából kiemelten fontos az alábbi utcák által meghatározott az alábbi:

7 Rákóczi tér Alkotmány utca a Ságvári utcáig Deák F. utca a Cigánydombi árokig Köztársaság utca a Fáy A. utcáig Széchenyi utca Március 15. tér Kertész utca Kossuth utca az orvosi rendelőig Damjanich utca Gyóni G. utca az arborétum hosszáig Petőfi S. utca Reguly A. utca Petőfi utcáig József A. utca a Bajcsy-Zs. utcáig Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a közek használatáról szóló 49/2009.(II.31.) önkormányzati rendeletének III. számú melléklete meghatározza az inváziós fajú fás szárú növényeket és a közegészségügyi okból nem telepíthető fás szárú növényeket. Inváziós fajú fás szárú növények Magyar akác* amerikai kőris* bálványfa* gyalogakác kései meggy zöld juhar * kivéve a kertészeti változatok Tudományos Robinia pseudoacacia Fraxinus americana Ailanthus altissima Amorpha fruticosa Prunus serotina Acer negundo Közegészségügyi okból nem telepíthető fás szárú növények Magyar Tudományos mogyoró Corylus nyír Betula (csak sorfának nem telepíthető) fűz Salix nyár Populus (a hímivarú egyed kivételével) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a közek használatáról szóló 49/2009.(II.31.) önkormányzati rendeletének IV. számú melléklete meghatározza a közi telepítésnél előnyben részesítendő (javasolt) fás szárú növényeket, melyekről rövid leírást is ad. Magyar Tudományos Madárberkenye - Sorbus aucuparia Hegyvidéki faj, csoportos almatermése, lombozata díszítő értékű, nem magas fa. Zirc környékén a Cuha-völgyben vadon is előfordul.

8 Korai juhar - Acer platanoides Globosum (kertészeti változat) Zircen gyakran ültetett, gömbös koronájú fa. Légvezetékek alatt jól elfér, ehhez időnként megfelelő metszés szükséges. Virágos kőris - Fraxinus ornus Mecsek (kertészeti változat) Gömbös koronájú alacsony fa, utcai sorfaként jól megállja helyét. Melegkedvelő, de Zirc klímáját még elviseli. Keskenylevelű kőris - Fraxinus angustifolia Kissé magasabbra növő utcai sorfának alkalmas faj, légvezetékek alá nem ajánlott. Zirc növényföldrajzi adottságai Zirc növényföldrajzi szempontból a Pannon flóratartomány (Pannonicum) Dunántúliközéphegységi flóravidék (Bakonyicum) Veszprémi flórajárásába (Vesprimense) tartozik. A jellemző klímazonális növénytársulás a nyugat-középhegységi bükkös (Daphne laureolae - Fagetum). Emellett az arborétumot kettészelő Cuha-patak mentén égerligetek is találhatók. A re sokféle honos és exóta faj is sikerrel telepíthető, amit az arborétum különlegesen gazdag növényállománya is bizonyít. Meglévő állapot övezetek A város és városrészeinek faállománya igen változatos képet mutat. Zirc: I. övezet A városközpont, a város szempontjából kiemelten fontos. Korábbi fásítások eredményeként gazdag faállománnyal bíró utcák találhatók itt. Jellemző a hárs (Tilia sp.), de találhatók juharok (Acer sp.) és berkenyék (Sorbus sp.) is. A Rákóczi tér idős fái különösen értékesek. Az idős egyedek azonban fokozott figyelmet, ápolást kívánnak. II. övezet Az övezet utcáiban megjelennek a saját ültetések, fásítások. Az Alkotmány utca ide tartozó szakaszától eltekintve egységes fásítás nincs a en. III. övezet Az övezet utcái igen vegyes képet mutatnak, megtalálhatók a szépen fásított szakaszok idős és fiatal ok egyaránt és a fátlan ek is. Több utcában is jellemzőek a saját ültetésű fák, melyek a lakók ízlését tükrözik. Elsősorban gyümölcsfák jelennek meg itt.

9 IV. övezet A városközponttól délre eső néhány utca tartozik ide. A Kossuth utcában a fásítás terv megtörtént. Városrészek: Aklipuszta Fásításra kevés hely adódik, ahol mégis, ott már a lakók által ültetett és gondozott fák találhatók. Kardosrét Vegyes fásítás található a városrészben, a Cuha utcában saját ültetésekkel. Tündérmajor Tündérmajor városrészben szép, értékes gesztenye található. További fásításra is lehetőség. Tervezett állapot övezetek A város egyes övezetei különböző beavatkozást igényelnek. A hazai idegenforgalomban a kirándulócsoportok kedvelt célpontja Zirc, ezért központja, az apátság és az arborétum környéke kiemelt figyelmet érdemel. Ezért fontos a forgalmilag jelentős utcák fásítását előbb megkezdeni. Kiemelt a kórház környezete is, ahol nemcsak az új telepítések, hanem a faápolási munkálatok is rendszeres beavatkozást igényelnek. Azok a városrészek is fontosak, ahol még semmilyen növényzet sincs. Ilyen a nyugati on kialakuló új lakó. Itt egy átfogó terv alapján egységes fásítás teremthető meg, mielőtt a lakók beültetnék a telkük előtti részeket. Zirc: I. övezet Az övezet több utcájára is készült fásítási terv korábban, de néhány kisebb még telepíthető. II. övezet A jellemzően társasházi részek határozott beavatkozást igényelnek, szerencsére a legtöbb szakaszon telepítésére lehetőség. A már meglévő vegyes fásítások megtarthatóak, de hosszú távon, fokozatosan, egységes arculat alakítható ki az utcákban. Ezt úgy érhetjük el, hogy a ok telepítése mellett, az egyes utcákra jellemző fajokat telepítünk az esetleg kipusztuló, elöregedő fák helyére. Ezzel is az egységes arculatot erősítve.

10 III. övezet Az övezetben a faápolási munkák mellett új okat is célszerű telepíteni a forgalmasabb szakaszokon. A lakók által már beültetett utcák sajátos hangulatúak. A gondozott növényzetet érdemes megtartani. Érdemes a telepítésre javasolt fafajok melléklete végezni a további telepítéseket, így elkerülhető, hogy oda nem illő, illetve a helyi klimatikus viszonyokat nem bíró fák kerüljenek a re. A lakók a javaslat alapján többféle fajtából választhatnak a rendelkezésre álló hely, így megmarad az utcák személyes, családias jellege. Javasoljuk azokat a díszfákat, amelyek gazdag virágdíszt adnak, illetve a gyümölcsfák díszkerti változatait (díszalmák, díszkörték), melyek sokkal ellenállóbak, termést nem, vagy csak ritkán hoznak, de az utcaképbe jól beilleszthetők. IV. övezet Néhány fa ültethető, de jellemzően ápolási, tisztítási feladatok az elsődlegesek, különös tekintettel a 423-as helyrajzi számon lévő temetőre. Városrészek: Aklipuszta A en nincs hely további fásításra. Kardosrét A buszmegálló környékét mielőbb rendezni kell. Jelentős kialakítására nincs lehetőség, a templom környezete azonban fejleszthető. Tündérmajor Tündérmajor városrészben szép, értékes gesztenye található. További fásításra lehetőség, melyhez díszkörtét ajánlunk. A keleti on falusias lakóként szabályozott részen egy új utca alakul majd ki, ehhez fásítási terv készítését javasoljuk. A ok telepítésének fő szempontjai A ban egységes fafajta, törzsmagasság és tőtávolság legyen, lényege az egyöntetűség. A tőtávolságot a közművek befolyásolhatják. Ahol hosszú, egységes nem hozható létre, pl. az utca teljes hosszában, ott nem feltétlenül kell ragaszkodni egyazon fafaj alkalmazásához. Ezeken a kisebb szakaszokon a meglévő növényzethez illő fajokat válasszunk.

11 Idős ok elpusztult egyedeinek pótlása esetén a fiatal, előnevelt fák ne a kivágott fa helyére kerüljenek, hanem a régi fahelyek közé. A fáinak fejlődése egyenletes kell legyen, ezért a azonos időben ültetett fáinak talaja egyforma, jó minőségű legyen, ha szükséges, ültetéskor talajjavítás alkalmazható. A gyakori, rendszeres öntözés elengedhetetlen. Ideális esetben 1,5 m széles zöldsáv áll rendelkezésre telepítésére. Ennél szűkebb helyen kisebb fák telepíthetők. Keskeny utcákban elégedjünk meg az egyi ral. Azonban ahol igazán szűk a hely, keskeny az utca, a fásítás akadályozhatja a forgalmat, és a helyszűke miatt a fák sem fejlődnek szabályosan, szépen. Ebben az esetben inkább tekintsünk el a telepítésétől. Ha az utca növényzet híján, alkalmazzunk inkább alacsony, magas díszértékű sövényt. Minden utca egyedi elbírálást igényel. A ok alatt gyep, talajtakarók, de magas díszértékű, alacsonyabb sövény is helyet kaphat a forgalmasabb helyeken. A választott fajták közül a kúpos, vagy tojásdad koronaformájúak kedvezőbbek, mint a gömb koronájúak. Ezeket csak kifejezetten szűk helyen alkalmazzuk, illetve ott, ahol már azonos fajtákkal megkezdték a fásítást, vagy egy gömbkoronájú kipusztult fáit kell pótolni. Az oszlopos formák ünnepélyes hangulatot adnak, ezek is csak mértékkel alkalmazhatók. Szomorú, csavart ágú és tarka levelű változatok ként való telepítését mindenképpen kerüljük, elhelyezésüket csak parkokban javasoljuk, ott is csak szoliterként. A on belül a telepítési távolság 5-15 méter között változhat, a fák növekedésétől és végleges méretétől függően. Általában 5-8 méterre telepítünk. Elsősorban őshonos fafajok alkalmazása javasolt. A fenyőfélék ként való telepítése kerülendő. Nyárfák telepítést a balesetveszély okán nem javasoljuk. A ok telepítését befolyásoló közművek Mivel a város utcáiban gyakran mindkét on közművek találhatók, illetve egyi légvezetékek, ezeket kiemelten figyelembe kell venni. A gyakran kéti nyílt árkok is befolyásolják a telepítési lehetőségeket. A közművek elhelyezkedését az ültetés előtt minden esetben ellenőrizni kell! Ahol a közművesítés még nem történt meg (újonnan lakónek kijelölt részek), ott célszerű fásítási tervet készíteni, már a közműtervekkel párhuzamosan, egyeztetve. Így lehetőség nyílik arra, hogy a későbbi utcaképet ne a talajszint alá kerülő, nem látható közművek, hanem az árnyékot adó, díszítő fák határozzák meg. Faápolási szempontok A telepítéskor ügyelni kell arra, hogy legalább kétszer iskolázott sorfa minőségű, 12/14-es törzskerületű, de lehetőleg nagyobb (14/16-os vagy 16/18-as), magas törzsre oltott (220 cm) földlabdás fát ültessünk. A javasolt ültetőgödör mérete fák számára 1 m³ (1x1x1m).

12 Útszegély, vagy közműhálózat közelsége miatt a gödör formája módosulhat, de az előírt minimális köbtartalom ekkor is maradjon meg. Ültetéskor a földlabdáról a jutát vagy a drótkosarat ne távolítsuk el, de a törzsnél kissé lazítsuk meg. A sorfák az első években fokozott ápolást és rendszeres öntözést igényelnek. Nem elegendő heti egy alkalom, a fákat legalább heti háromszor javasolt jól beöntözni, nyári száraz időszakokban naponta. Nagyon fontos, hogy a fa ültetésig, és azt követően se száradjon ki. Ha ez nem biztosítható az extenzíven fenntartott eken, akkor ott inkább kisebb fákat ültessünk sűrűbben, de néhány év múltán ne felejtsük ritkítani azokat, hiszen a túl sűrűn ültetett fák előnytelenek, elvesztik alakjukat. Lombhullató fákat kora tavasszal (február vége-március), vagy ősszel (október végenovember), még levéltelen állapotban telepítsük. Az őszi ültetés előnyösebb. Ügyeljünk arra, hogy minél rövidebb idő teljen el a faiskolából való kiszedés, földlabdázás és a telepítés között. A perforált gégecsövek alkalmazását kerüljük. Helyette a tő körül tányérszerűen alakítsuk ki a talajt, ami lehetőséget ad az alapos beöntözésre. A fákat a növény szél felőli án karózzuk, a fa növekedésével a karókat távolítsuk el. Egyes fák védelme alacsony korláttal vagy kerékvetővel szükséges lehet, főleg parkolófelületek mentén, a törzssérülések elkerülése érdekében. Zircen gyakoriak az erősen visszametszett fák, melyek lomb nélkül lehangoló képet mutatnak. Ennek elkerülése érdekében ezen ok fokozatos leváltása javasolt légvezeték alá illő fajokkal. Így elérhető, hogy a fák télen is szép koronaformát mutassanak. Légvezeték alá semmiképp se kerüljön olyan fa, melyet később indokolatlanul erősen metszeni kell. A Köztársaság utcában néhány kissé ferde törzsű Crataegus laevigata Paul s Scarlet (pirosvirágú galagonya) sorakozik. Ha semmiképp sem kerülhető el kivágásuk, akkor az egy új fásítás keretében történjen. Meg kell próbálni sűrűbben ültetni a fákat, és nagyobb kazettákat hagyni, hogy megfelelő környezetbe kerüljenek. Ha nem oldható meg, dézsás növények is kerülhetnek a helyükre. Ezek azonban méretüknél fogva disszonáns hatást kelthetnek az utcában, hiszen az utca arányai nagyobb fákat kívánnak. Az Erzsébet királyné utcában túlzottan visszavágott hegyi juharok példája mutatja, hogy a lakókkal időben még az önkényes cselekvések előtt kompromisszumos megoldásra kell jutni. A fa érték, de mérlegelni kell a lakók igényeit is. Ha például túlzottan leárnyékol egy épületet egy fa, nem biztos, hogy a növényt ki kell vágni, vagy a növény egészségi állapotát túlzott mértékben károsítani indokolt. Ezek az esetek minden alkalommal egyedi elbírálást, döntést igényelnek.

13 Újszülöttek fáinak telepítésére alkalmas ek A Zirc Városi Önkormányzat kérésére kijelöltük a Gemenc Zrt. Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát mozgalom keretén belül ajándékozott fák telepítéséhez szükséges eket. Több ültetésre alkalmas részt is megjelöltünk, melyek méretükben, elhelyezkedésükben eltérnek. Egy évben fa ültetésére számíthatunk, de ez eltérő lehet. Egy-egy évben egy-egy kisebb is felhasználható. Zirc Barátság-park A Bajcsy-Zsilinszky utca és a Deák Ferenc utca közötti szakasz a Kálvária utcától a Szikla utca felé parkká bővül, ahol egy játszótér is található. A játszótér környezete fásítható. 1525/4 hrsz. A en, ha, kisebb közpark kialakítása javasolt. A szabad zöldfelület értékes ezen a részen, mivel nincs hasonló funkciót betöltő rész a III. Béla utca környékén. Igaz, a a szabályozási tervben nem zöldként, hanem lakóként szabályozott, de önkormányzati tulajdonban. Állomás utca és a sportpályák környéke Az Állomás utca mentén az idősebb vegyes egységes fiatal ral folytatódik a sporttelep felé, melynek folytatása a sporttelep előtt ajánlott az egységes utcakép kialakítása érdekében. A szabályozási tervben ezen a szakaszon a tanműhelyig, illetve az Alkotmány utca felől az 1904/2-es helyrajzi számon kerékpárút, gyalogút épül ki. Ezek a részek fásításra ugyancsak alkalmasak, csakúgy, mint a sportpályák és a tornaterem környéke. A sportpálya előtti tervezett rendezvénytér szabad felületként magtartandó. Az MHSZ környéke is fásítható. Fásításra alkalmas a 1899-es helyrajzi számú különleges sportként szabályozott rész is, ami egyben védő zöldsáv is, így a fásítás különösen indokolt. Wilde tér A padokkal, fákkal kialakított gyepes pihenő fejlesztése, felújítása javasolt. A tér növényzete és berendezései felújítandók. Deák F. utcához csatlakozó 1351 helyrajzi számú A kicsi, de néhány fa ültetésére alkalmas lehet. Az ezzel szemközti üres rész is intézkedést igényel. Az alábbi eken elsősorban parkosítás javasolt, de újszülöttek fáinak telepítésére is alkalmas lehet: Újonnan kijelölt zöldek az alábbi helyrajzi számokon: 1932/204, 1932/3, 1932/219, 1932/220, 1932/207, 1932/87.

14 A Forrás köz játszótérének növényesítése, parkosítása javasolt. A 1725-ös helyrajzi számú az Árpád utcában zöldfelületként szabályozott, parkosítandó tartalék lehet. Aklipuszta Aklipusztán nem jelöltünk ki telepítésre alkalmas et. Kardosrét Egy kisebb park kialakítására, így fák telepítésére is alkalmas lehet a jelenleg művelés alatt álló, magántulajdonban lévő telkek (hrsz.: 2362, 2363) e. Ezek a templom előtt, az út mellett találhatók, igen hangsúlyos helyen. Ez a templomtól délre eső, a már kialakult parkolók vonaláig hosszú távon - ha - parkká alakítható. Így egy ápolt zöldfelület méltó környezetet adna az épületnek, és a park kellemes találkozóhely, pihenőhely lenne a helyieknek. Tündérmajor Ugyan külre esik, de a későbbiekben akár a Tündérmajor felé vezető tervezett út (az Eötvös Károly utca meghosszabbításában) mentén is lehetne fásítani, főleg ha a későbbiekben egy kerékpárút is helyet kaphatna ott. A 0174/15 hrsz-ú különleges ként (sport, szabadidős tevékenység) szabályozott rész felveti fák telepítésének a lehetőségét, habár külről szó. A faállomány fejlesztési stratégia segítségével meghatározhatók a további fő irányvonalak, feladatok, melyek célja egy rendezett, ápolt városkép kialakítása. Veszprém, május Szücs Alexandra Csuka Veronika okl. tájépítészmérnök okl. tájépítészmérnök K /08 K/ /2009

15 TERVEZŐI NYILATKOZAT Alulírott Szücs Alexandra okleveles tájépítészmérnök (K /08, Cím: 8200 Veszprém, Muskátli utca 6.) és Csuka Veronika okleveles tájépítészmérnök (K/ /2009, Cím: 8200 Veszprém, Boglárka u. 7/c) kijelentem, hogy a Zirc Városi Önkormányzat (8420 Zirc, Március 15. tér 1.), mint Megbízó részére készített, Zirc város belére készített faállomány fejlesztési stratégia megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, valamint az általános és eseti hatósági előírásoknak. A tervdokumentációban nem tértünk el a jogszabályokban meghatározottaktól. A tervezett építési tevékenység rövid leírása, jellemzői, védettségi minősítése: Zirc város belére készített faállomány fejlesztési stratégia 2010 tavaszán végzett állapotfelmérések alapján készült el. Az eredmények segítségével szöveges és rajzi formában meghatároztuk a fő fejlesztési irányokat. Az utcákra faállomány felmérési és fejlesztési jegyzőkönyvet készítettünk táblázatos formában, övezetenként csoportosítva. Az egyes városrészek, ek, illetve az utca szintű felmérés és értékelés egyaránt megtörtént. A Zirc Városi Önkormányzat kérésére kijelöltük a Gemenc Zrt. Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát mozgalom keretén belül ajándékozott fák telepítéséhez szükséges eket. Az utcaképet meghatározó fő fafajok kiválasztása a jelenleg érvényes önkormányzati rendeletek figyelembe vételével történt. A faállomány fejlesztési stratégia segítségével meghatározhatók a további fő irányvonalak, feladatok, melyek célja egy rendezett, ápolt városkép kialakítása. Veszprém, május 31. Szücs Alexandra Csuka Veronika okl. tájépítészmérnök okl. tájépítészmérnök K /08 K/ /2009

16 Zirc, faállomány felmérési és fejlesztési jegyzőkönyv 1. nincs latin latin Övezeti besorolás, utcanevek vegyesen fásított jellemző fafaj egészségi állapota (1-5) átl. törzsátmérő (centiméter) átl. lomb-korona átmérő (méter) általános leírás fejlesztési lehetőség, intézkedés intézkedés oka javasolt fafaj újszülöttek fáinak telepítésére alkalmas I. övezet városközpont, a város szempontjából kiemelten fontos, az alábbi utcák által körülhatárolt : Alkotmány u. a Ságvári u. előtti garázssorig Damjanich u. Posta felőli a Deák F. u. a kenyérgyári árokig páros Acer sp. (nem kizárólag) juhar és 8. számú épület előtt vegyes parkosítás található, fapótlás a tuják ritkítása javasolt a megtisztított en telepítésre alkalmas helyek jönnek létre Acer sp. juhar páratlan helyhiány nincs hely fásításra páratlan szűk hely nincs hely fásításra páros az utcához csatlakozó vegyes fásítás, parkosítás magas nincs elegendő hely fáknak 1351 hrsz. díszértékű cserjékkel, félcserjékkel alkalmas mozgalmi rész lehet, parkosítható, az ezzel szemközti üres páratlan Sorbus sp. berkenye szép rész is intézkedést igényel Fáy utcai lakótelep vegyes kiültetés parkosítás fejlesztése a lakossági erőből ligetes jelleggel, átfogó megvalósuló fejlesztések terv alapján támogatása vegyes fásítás, parkosítás magas díszértékű cserjékkel, félcserjékkel József A. u. a gyógyszertárig (páros ) telepítésre nincs hely további páros Kertész u. szűk utca nincs hely fásításra Kossuth u. mindkét a a Damjanich u-ig Köztársaság u. a vasúti átjáróig páros Tilia 'Szent István' Szent István hárs fiatal hárs a re külön terv készült 2003-ban "Zirc, Kossuth Lajos utca és az Állomás páratlan Tilia 'Szent István' Szent István hárs fiatal hárs a 256/1 és a 256/2-es hrsz. előtti szakaszon további fák ültethetők a telepítésre alkalmas utca fásítása - környezetrendezési tervdokumentáció" címmel páros nincs hely fásításra páratlan Crataegus laevigata galagonya ferde fák 'Paul's Scarlet' Március 15. tér Tilia 'Szent István' Szent István hárs hárs határolja a teret, ahol idős fák találhatók, néhány közülük nemrég kidőlt egy-két emlékfa ültethető vegyes fásítás, parkosítás magas a viharban kidőlt fák pótlása díszértékű cserjékkel, félcserjékkel

17 Zirc, faállomány felmérési és fejlesztési jegyzőkönyv 2. nincs latin latin Övezeti besorolás, utcanevek vegyesen fásított jellemző fafaj egészségi állapota (1-5) átl. törzsátmérő (centiméter) átl. lomb-korona átmérő (méter) általános leírás fejlesztési lehetőség, intézkedés intézkedés oka javasolt fafaj újszülöttek fáinak telepítésére alkalmas Park u. az arborétummal határos rendezésre szorul, akár alacsony fásítással az arborétum védelme, és a védett hárból adódó rossz látvány és egyéb hatások miatt Tilia tomentosa 'Teri' vagy 'Silver Globe' ezüsthárs Pápay József utca szűk hely a páratlan on az árok és a légvezeték miatt a páros egyes szakaszain a telepítés Sorbus aucuparia madárberkenye Petőfi u. Acer platanoides 'Globosum' gömbjuhar hiányos a, a 25. szám előtt néhány Acer pseudoplatanus 'Leopoldii' (hegyi juhar) meglévő kiegészítése, páros ra is kerülhetnek fák Acer platanoides 'Globosum' gömbjuhar Rákóczi tér Tilia cordata kislevelű hárs rendezésre szoruló park, szép, idős, néhány esetben balesetveszélyes fákkal a külön tervben foglaltak a külön tervben foglaltak a re külön terv készült 2008-ban "Zirc, Rákóczi téri faállomány felmérése, 10 évre ütemezett fakivágási-fapótlási koncepcióterv" címmel Reguly u. József A. és Petőfi u. közötti szakasza nincs hely további telepítésre Széchenyi u. Acer sp. juhar idősebb faállomány II. övezet páros Aesculus hippocastanum vadgesztenye az Erdész utca felőli szakaszon a néhány más fajjal vegyül 31. és 39. házszám közötti szakasz metszés, ápolás egészségi állapot miatt a re külön terv készült 2004-ben Alkotmány u. társasházi Acer platanoides gömbjuhar "Zirc fontos közlekedési útjainak fásítási rész 'Globosum terve" címmel páratlan Fraxinus sp., vegyes a 41. és 43. a vegyes leváltásaaz utca egységes arculatának Robinia kőris, akác számú ház előtt gömbjuharra kialakítása miatt pseudoacacia Batsányi köz nincs hely fásításra

18 Zirc, faállomány felmérési és fejlesztési jegyzőkönyv 3. nincs latin latin Övezeti besorolás, utcanevek vegyesen fásított jellemző fafaj egészségi állapota (1-5) átl. törzsátmérő (centiméter) átl. lomb-korona átmérő (méter) általános leírás fejlesztési lehetőség, intézkedés intézkedés oka javasolt fafaj újszülöttek fáinak telepítésére alkalmas a fafaj a felméréskor nem Bányász u megállapítható a középső szakaszon, az közművek ha engedik, északi on elöregedett, egyi erősen visszametszett telepítése javasolt Acer platanoides az utca egységes arculatának 'Emerald Queen', ill. kialakítása miatt az északi on a meglévővel egyező korai juhar, ill. az északi on a meglévővel egyező Bercsényi u. t-házi r. nincs számottevő faállomány a páratlan ra érdemes lenne t tenni, ha elfér Sorbus decipientiformis Vállus keszthelyi berkenye Csikász Imre utca nincs hely fásításra Egry J. u. nincs hely fásításra Erdész u. néhány saját fa a házak előtt Erdőalja u. t-i rész néhány saját fa a házak előtt közművek ha engedik, legalább egyi telepítése javasolt az utca egységes arculatának Sorbus aucuparia madárberkenye kialakítása miatt Faller J. u. t-házi rész vegyesen ültetett fák, nyílt árok, nak szűkös hely egy-két fa ültetése csak Sorbus aucuparia madárberkenye Fenyőfa u. néhány saját fa a házak előtt alacsony fákkal azonos fajtából arculat adható hosszú távon, az elöregedett tuják leváltásával az utca egységes arculatának Malus tschonoskii díszalma kialakítása miatt Hűség u. t-házi rész néhány saját ültetésű fa közművek ha engedik, az utca egységes arculatának Malus baccata a házak előtt, elsősorban legalább egyi kialakítása miatt Street Parade gyümölcsfák telepítése javasolt díszalma Kisfaludy köz nincs hely fásításra Nagy L. u. nincs hely fásításra Simon I. u. nincs hely fásításra Szeptember 6. u. t-i r. Acer platanoides 'Globosum' gömbjuhar erősen visszametszett fák, egyes szakaszokon vegyesen ültetve a külön tervben foglaltak az utca egységes arculatának kialakítása miatt a re külön terv készült 2004-ben "Zirc fontos közlekedési útjainak fásítási terve" címmel

19 Zirc, faállomány felmérési és fejlesztési jegyzőkönyv 4. nincs latin latin Övezeti besorolás, utcanevek vegyesen fásított jellemző fafaj egészségi állapota (1-5) átl. törzsátmérő (centiméter) átl. lomb-korona átmérő (méter) általános leírás fejlesztési lehetőség, intézkedés intézkedés oka javasolt fafaj újszülöttek fáinak telepítésére alkalmas Vadász u. Vitális u. páros páratlan páros páratlan gyümölcsfák, vérszilva található a házak előtt néhány saját ültetésű fa a házak előtt néhány saját ültetésű fa a házak előtt néhány saját ültetésű fa a házak előtt telepíthető lehet a Hűség és a Szeptember 6. utca között kisebb ültethető a Hűség utca és a Szeptember 6. utca közötti szakaszon egy az utca egységes arculatának Prunus serrulata kialakítása miatt Kanzan japán díszcseresznye régi néhány fennmaradt idős példánya látható, ennek kiegészítése javasolt az utca egységes arculatának kialakítása miatt Sorbus x thuringiaca Fastigiata oszlopos türingiai berkenye a meglévővel egyező (a fafaj a felméréskor nem volt megállapítható) Új beépítés (csoport házas): Irtás-Munkácsy u. sarok új építésű, fáknak hellyel fásítási terv készítése, az utca kialakításával párhuzamosan egységes utcakép kialakítása a kezdetektől fásítási terv alapján Som-Eötvös u. sarok új építésű, fáknak hellyel fásítási terv készítése, az utca kialakításával párhuzamosan egységes utcakép kialakítása a kezdetektől fásítási terv alapján III. övezet Ady u. páros egyes néhány saját ültetésű fa szakaszai fásíthatók, a házak előtt alacsony fajokkal alkalmazása önálló telepítés esetén a telepítésre javasolt fafajok melléklete Wilde tér padokkal, fákkal kialakított gyepes pihenő park fejlesztése, felújítása javasolt a tér növényzete és berendezési felújítandók vegyes fásítás, parkosítás magas díszértékű cserjékkel, félcserjékkel

20 Zirc, faállomány felmérési és fejlesztési jegyzőkönyv 5. nincs latin latin Övezeti besorolás, utcanevek vegyesen fásított jellemző fafaj egészségi állapota (1-5) átl. törzsátmérő (centiméter) átl. lomb-korona átmérő (méter) általános leírás fejlesztési lehetőség, intézkedés intézkedés oka javasolt fafaj újszülöttek fáinak telepítésére alkalmas Akácfa u. páros páratlan Acer platanoides 'Globosum' gömbjuhar mindkét on elegendő zöldfelület, egy-két fa csak a en a számok között csonkolt gömbjuharok nak fásítás a kéti nyílt árok és a páros on lévő légvezeték figyelembe vételével Tilia tomentosa Teri Tilia tomentosa Teri ezüsthárs ezüsthárs Alkotmány u. garázssortól a Vitális utcáig páros páratlan Arany J. u. Tilia cordata kislevelű hárs Aesculus hippocastanum Acer platanoides 'Globosum' vadgesztenye gömbjuhar korábbi terven szereplő telepítés megtörtént, a meglévő kerékpárút melletti kettős folytatásában, egyi telepítéssel a parkolóknál az Árpád utcától a Vitális utcáig saját ültetésű fák nak a házak előtt, többnyire gyümölcsfák a re külön terv készült 2004-ben "Zirc fontos közlekedési útjainak fásítási ifjító metszés, ápolás egészségi állapot miatt terve" címmel a III. Béla és az Árpád utca között Árpád utca és Vitális utca a vegyes, hiányos az utca egységes arculatának között néhány saját ültetésű kiegészítése javasolt kialakítása miatt fa található azonos fajtából arculat adható hosszú távon, a alkalmazása önálló telepítés 6. szám és a 854/2 hrsz. esetén, egyes szakaszokon előtti sáv beültetésével egységes ral kezdve kombinálva a telepítésre javasolt fafajok melléklete

SPECIFIKUS FAJTÁK MEGHATÁROZÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA

SPECIFIKUS FAJTÁK MEGHATÁROZÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA 3. számú részfeladat SPECIFIKUS FAJTÁK MEGHATÁROZÁSA ÉS KIVÁLASZTÁSA Készítette: Dr. Schmidt Gábor DSc Budapest, 2008. október 31. 1 3. számú részfeladat Specifikus fajták meghatározása és kiválasztása

Részletesebben

Az Andrássy út. Az eredeti terv [1]

Az Andrássy út. Az eredeti terv [1] Az Andrássy út Mi szép és kényelmes leend a budapestiekre nézve ez árnyas fasorok közt a Lánczhídtól kezdve egész a Városerdőig mintegy parkban sétálni s kocsizni, kikerülve a szűk, ronda Király utczát

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011.

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011. A Csévharaszti Homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület aktív kezelési zónájának fenntartási terve készült a A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme c. LIFE-Nature pályázat keretében

Részletesebben

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT 2. KÖTET (7.-11. fejezet) RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY P r o U rbe K f t. Közlekedés K ft. U V A T ERV Z rt. 2013.03. Cím: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. Levélcím:

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Budapest 2014 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. július Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL 1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZAT BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Bátya község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

Feljegyzés a Sopron, Hársfa sor 7. sz. alatti 7417 és 7418 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban Érintett ingatlanok a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

Műemlék Jelentőségű Terület

Műemlék Jelentőségű Terület Budapest belváros Műemlék Jelentőségű Terület - MJT - Védési javaslat 2010. Tartalomjegyzék: Kezdeményező fél: Fiatal Műemlékvédők Egyesülete Budapest rövid leírása Budapest épített örökség Budapest épületállománya

Részletesebben

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön A projektet támogatta az EURÓPAI UNIÓ www.energiaklub.hu Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés

Részletesebben

MŰVELÉSBŐL KIVONT TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, ERDŐSÍTÉSE

MŰVELÉSBŐL KIVONT TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, ERDŐSÍTÉSE MŰVELÉSBŐL KIVONT TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, ERDŐSÍTÉSE Készítette: Az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség megbízásából, az Állami Erdészeti Szolgálat Miskolci Igazgatósága Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

önkormányzati határozat-tervezet

önkormányzati határozat-tervezet Csákvár Önkormányzatának /2012. (.) sz. önkormányzati határozata Csákvár Község Településszerkezeti tervéről 1. Csákvár Önkormányzata elfogadja Csákvár Község Településszerkezeti tervét. 2. Jelen határozat

Részletesebben

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN Alföldi Erdőkért Egyesület KUTATÓI NAP XXII. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN Támogatta: Lakitelek 2014. Megjelent az Alföldi Erdőkért Egyesület gondozásában Szerkesztő: Lipák László ISBN 978-963-12-0848-1

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT, PATAK-RÉT HRSZ.: 528/2, 528/3, 528/4 SZ. TERÜLET ZÖLDFELÜLET RENDEZÉS KONCEPCIÓ TERVE

TÖRÖKBÁLINT, PATAK-RÉT HRSZ.: 528/2, 528/3, 528/4 SZ. TERÜLET ZÖLDFELÜLET RENDEZÉS KONCEPCIÓ TERVE TÖRÖKBÁLINT, PATAK-RÉT HRSZ.: 528/2, 528/3, 528/4 SZ. TERÜLET ZÖLDFELÜLET RENDEZÉS KONCEPCIÓ TERVE TERVEZÉSI KONCEPCIÓ TÖRÖKBÁLINT, PATAK-RÉT ZÖLDFELÜLET RENDEZÉSÉHEZ Előzmények, meglevő állapot Törökbálint

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve Fotó: http://civertan.blogter.hu/tag/jaszsag Készítette a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapest, 2013

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

Az egészséges környezethez való jog érvényesülése a modern nagyvárosban. Különös tekintettel Budapest, valamint a közlekedés problémájára

Az egészséges környezethez való jog érvényesülése a modern nagyvárosban. Különös tekintettel Budapest, valamint a közlekedés problémájára Az egészséges környezethez való jog érvényesülése a modern nagyvárosban Különös tekintettel Budapest, valamint a közlekedés problémájára Készítette: Győri Viktor 2008 2 Tartalomjegyzék: Bevezetés 3 A modern

Részletesebben

A KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓJÁNAK TÁRSADALMI HATÁSAI

A KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓJÁNAK TÁRSADALMI HATÁSAI A KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓJÁNAK TÁRSADALMI HATÁSAI Budapest, 2006. július 1 A Ferencváros rehabilitációjának társadalmi hatásai Megbízó: Budapest, Ferencváros Önkormányzata A tanulmány készítői:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Wekerle-telep: munkástelep vagy kertváros?

Wekerle-telep: munkástelep vagy kertváros? Wekerle-telep: munkástelep vagy kertváros? - avagy a 20. század elejei magyar szociális lakáspolitika eredménye 1/9 Az épített környezet humánökológiája féléves feladat Készítette: BZ ELTE - Szociológia

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben