BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT DENDROLÓGIAI SZAKVÉLEMÉNY CLUB ALIGA MEGBÍZÓ: PRO-MOT HUNGÁRIA INGATLANFEJLESZTŐ KFT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT DENDROLÓGIAI SZAKVÉLEMÉNY CLUB ALIGA 2008. 10. 15. MEGBÍZÓ: PRO-MOT HUNGÁRIA INGATLANFEJLESZTŐ KFT."

Átírás

1 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT MEGBÍZÓ: PRO-MOT HUNGÁRIA INGATLANFEJLESZTŐ KFT. TERVEZŐ: POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. SZAKTERVEZŐ: DROBNI ÉS MORVAY TÁJÉPÍTÉSZ KFT. DENDROLÓGIAI SZAKVÉLEMÉNY CLUB ALIGA

2 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLATOK DENDROLÓGIAI SZAKVÉLEMÉNY CLUB ALIGA CÍMLAP ELŐLAP TARTALOMJEGYZÉK SZÖVEGES MUNKARÉSZEK 1. MŰLEÍRÁS 2 NÖVÉNYJEGYZÉK 3 FOTODOKUMENTÁCIÓ RAJZI MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK D/ A-E DENDROLÓGIAI FELMÉRÉS HELYSZÍNRAJZA 5 SZELVÉNY M=1:500 SZAKTERVEZŐ: DROBNI ÉS MORVAY TÁJÉPÍTÉSZ KFT BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI ÚT 86. TEL: , DROBNI MÁRIA OKL. TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ MÉRNÖK VEZETŐ TERVEZŐ K /05, TK /12 TERVEZŐ: POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT BUDAPEST, NAGYMEZŐ UTCA 25. TEL: , MEGBÍZÓ: PRO-MOT HUNGÁRIA INGATLANFEJLESZTŐ KFT BUDAPEST, BÉCSI ÚT TEL:

3 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT MŰLEÍRÁS

4 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 1/11 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 2/11 ELŐZMÉNYEK A Drobni és Morvay Tájépítész Kft nyarán kapta a megbízást a Pomsár és Társai Építész Iroda Kft.-től (továbbiakban P&T Kft.) a Balatonvilágos, Club Aliga cca. 46 ha-os területének dendrológiai felmérésére. Cégünk a munkát szeptember 1. és október 15. között végezte. ADATSZOLGÁLTATÁS A megbízással egyidejűleg a P&T Kft. átadta a területre 2007-ben készített geodéziai felmérést, valamint a területre készült ortofotót. A geodéziai felmérés tartalmazza a fák pontos helyét és a (becsült) törzsátmérőt. A DENDROLÓGIAI FELMÉRÉS FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 1/ Az egyes területrészek jelölése: A tervezési terület egyes részterületei karakterüket és használatukat tekintve három típusba sorolhatók: parkosított területek beerdősült területek a kiszolgálást, fenntartást szolgáló területek (felhagyott kertészetek) A beerdősült területet római számmal, a parkosított területeket arab számmal jelöljük. A könnyebb tájékozódás érdekében az utaknak ideiglenesen nevet adtunk melyet a helyszínrajzon is feltüntettünk. Egyéb tekintetben a geodéziai felmérésen levő elnevezéseket használtuk (pl. épületek jelölése). 2/ A sorszámokkal ellátott fák dendrológiai azonosítása és besorolása törzsátmérő, magasság, lombkorona átmérő, kor, egészségi állapot, megtarthatóság és esztétikai megjelenés szerint: A fák besorolásának módszere a Megbízó által javasolt Helliwell System és a magyarországi dendrológiai felmérési gyakorlat ötvözésével alakult ki, melyet a Megbízó elfogadott. Sorszám A fák sorszámozása a könnyebb eligazodás érdekében területegységenként történt. A szövegben levő sorszámra történő utalást a következőképpen kell érteni: 5/68 az 5 sz. területegységen a 68 sorszámú fa. Dendrológiai azonosítás A fák dendrológiai azonosítása a fák botanikai elnevezése szerint történik. A magyar nyelvű anyagban a fák magyar elnevezése is szerepel. TörzsátmérőA törzsátmérőt 1,5 m magasságban mérve cm-ben adjuk meg. A több törzses példányok esetében vagy az átlagos törzsátmérőt (Cupressaceae, Taxus), vagy az egyes törzsek átmérőjét külön-külön jelezzük Magasság és lombkorona átmérő Mindkét adat becsült, melyet m-ben adunk meg. Kor (becsült adat) év év év 4 50 év felett Egészségi állapot 1 nem megfelelő 2 közepes 3 megfelelő Megtarthatóság 1 eltávolítandó 2 feltételesen megtartható 3 megtartandó Az egészségi állapot és a megtarthatóság tekintetében a besorolás vizuális alapon történt. A nem látható hibák nem kerültek feltárásra. A megtarthatóságot az idős fák esetében általában, a nyárak/populus sp., a fűzek/salix sp. és a vadgesztenye/ hippocastanum esetében pedig minden esetben műszeres vizsgálattal kell alátámasztani Esztétikai megjelenés 1 esztétikailag nem megfelelő 2 közepes megjelenésű 3 esztétikailag megfelelő 4 esztétikailag kiemelkedő A TERVEZÉSI TERÜLET LEÍRÁSA A tervezési terület igen változatos domborzatú. A változatosság oka a Balaton medencéjének lesüllyedésével kialakult szintkülönbség a tómeder és a pannon üledékes térszín között, valamint a szél és a vizek munkája a pannon üledékben. Megkülönböztethetünk vízparti sík területeket, magasparti sík területeket és a kettő közötti szakadékos (szakadó part) és vízmosásos területeket, ill. a lejtőtörmeléken konszolidálódott, teraszosan kialakult (jellemzően a Club Aliga sétányaitól a hegy felé eső, részben beépült) területeket. A puha kőzetbe a víz mély, meredek falú vízmosásokat vájt, melyeknek ma is nagy szerepe van a felszíni vízelvezetésben. A vízmosások meredek partját a növényzet tartja össze. A fák, cserjék gyökerei és a borostyán/hedera helix, helyenként a télizöld meténg/vinca minor összefüggő szőnyege védi meg a talajt a további pusztulástól. A sétányok és a magaspart közötti terület szintén nagyon változatos. A lejtőszög a sétányoktól a szakadópart irányában fokozatosan nő, míg a szakadópart felső éle alatti területnél eléri a 90 º-ot, azaz függőleges, vagy közel függőleges. A sétányok és a vízpart közötti terület többnyire sík, a sétányok északi és déli végén van jelentősebb emelkedés.

5 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 3/11 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 4/11 A magasan fekvő térszíneken két plató található: a virágkertészet területe és a konyhakertészet területe. A virágkertészetet keletről a vasút felé emelkedő és igen tagolt felszínű erdő határolja. A konyhakertészetet keleti irányból egy beerdősült vízmosás határolja. Mindkét területet nyugatról a Balaton felé a magaspart szakadékai határolják (l. a részletes területi leírásnál). Fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezési terület zöldfelületei a következő típusokba sorolhatók: parkosított területek intenzív fenntartással beerdősülő parkrészek beerdősült területek ruderális (parlag) területek. A részletes dendrológiai felmérés a parkosított és a beerdősülő parkosított területekre szorítkozik, ahol a geodéziai felmérésen a fák bejelölésre kerültek. A beerdősült területeket csak általánosságban jellemezzük. A ruderális területeket csak megemlítjük. A fedettség elsősorban a beerdősülő parkosított területeken (5, 6 sz. területrész) meghaladja a parkok esetében kedvezőnek mondható %-ot. AZ EGYES TERÜLETRÉSZEK LEÍRÁSA ÉS JELLEMZÉSE BEERDŐSÜLT TERÜLETEK A magas part meredek letörésein és a hegylábnál felhalmozódott omlás anyagon felnőtt erdőfoltokat vizsgáltuk. A meredek részek közel függőleges kőzetfelületei növényzettől mentesek A zömében agyag és homokrétegekből álló magaspart fehér sávja karakteres táji elemként jelenik meg a Balaton víztükrével párhuzamosan. Ez a különleges táji elem csak a Balatonfőre (Balatonfűzfőtől Balatonvilágosig tartó partszakaszra) jellemző. Az erdők a szukcesszió alacsony fokán álló társulások. A fafaj összetételt vizsgálva csak kevés olyan faj található bennük, mely a tájra jellemző növénytársulás kialakulását segítené. A fő fafajok (elsősorban a fehér akác/robinia pseudo-acacia, zöld juhar/acer negundo, korai juhar/acer platanoides és a bálványfa/ailanthus altissima) erőteljes területfoglalása nem engedik az értékes erdő-alkotó fajok megtelepedését. Erre leginkább a pionír fehér nyár/populus alba telepek esetében látunk lehetőséget, de ezek is inkább a parkosított területek rovására terjeszkednek. A meredek részek fő fafaja az borostyán/hedera helix, mely erősen terjed a térségben. A magaspart lábánál az akác Robinia pseudo-acacia mellett juharokat/acer sp., nyárakat/populus sp. és kőriseket/fraxinus sp. is találunk. Kedvezőtlen jelenség, hogy terjed a nehezen kiírtató bálványfa/ailatnthus altissima és nedvesebb helyeken a szintén nehezen kiírtható Reynutria cuspidata. A beerdősült területek legfőbb értéke az, hogy természetes élőhelyet jelentenek madaraknak, kisemlősöknek. Az erdők természetvédelmi jelentőségével a természetvédelmi munkarész foglalkozik részletesen. I. jelű terület Jellemzője, hogy az erdőre jellemző sűrűség egészen a Platánfa sétányig terjed. Kivételt képez a használatban levő épületek környéke. Elsősorban az akác/robinia pseudo-acacia terjed, de a díszfák magoncai is megtalálhatók. Az árnyékos területeken a juharok/ Acer sp., a napos területeken a fehér nyár/populus alba újul fel nagy eréllyel. A beerdősülésnek ebben a kezdeti stádiumában a magoncok vannak túlsúlyban, de a beerdősült területben megtalálhatók az ültetett díszfák hatalmas példányai is, melyeket általában a borostyán/hedera helix erőteljesen károsít.ezen a területen a szakadó part instabil állapotban van. viszonylag friss omlás nyomai fedezhetők fel. II. jelű terület (volt konyhakert területe) A terület északi harmadát a főbejárattal szemben induló és a bejáró út melletti trafóhoz levezető beerdősült vízmosás foglalja el. a vízmosásban régen út vezetett, melyen a konyhakertből a bejáró útra közvetlen volt a lejutás. Az út mellett közművezetékek is helyet kaptak (jelenleg is megtalálhatók). Az említett utat mára már teljesen benőtte a bodza/sambucus nigra és a liánnövények. A középső területrészen a felhagyott konyhakert helyén gyomtársulások tenyésznek. A Rózsa Ferenc utcával párhuzamos területrészen felhagyott,

6 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 5/11 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 6/11 elbozótosodott szőlőültetvény, az antennához vezető út és a konyhakert között pedig elvadult gyümölcsös található. Az antennához vezető út és a magaspart felső éle közötti területen leromlott akácos/robinia pseudo-acacia csúfítja a tájat. III. jelű terület A bejáró út, a parkoló, a virágkertészet és a szakadó part közötti terület. A bejáró út, mely egykor szintén egy vízmosás lehetett igen festői környezetben vezet a magasparti térszínről a vízparti térszínre. Nyomvonala lejtős és kanyargós, hatalmas vadgesztenyefák/ hippocastanum kísérik. Az idős fák rossz egészségi állapotban vannak, megtarthatóságuk eldöntéséhez a törzsek, ágak odvasságát vizsgálni kell. Az út mindkét oldala sűrűn beerdősült. Az erdő fő fafajai az akác (Robinia pseudoacacia), a juharok (Acer sp.) de van itt egy hatalmas fehér nyár (Populus alba) és fenyőfélék/pinus sp. is. Ezen a területen is, mint az egész tervezési területen általában igen erőteljesen terjed a borostyán (Hedera helix). IV. jelű terület Az erdő a hegyláb kedvező fekvése, talaj és talajvíz adottságai miatt erősen terjed a park rovására. A sétányok és a hegyláb közötti részen helyenként elérte a sétányt. A virágkertészet területe ruderális gyomtársulásokk al fedett. Egyetlen értékes szép fát kell megemlítenünk: a melegágyak bejárata közelében felnőtt törökmogyorót/corylus colurna. UTAK MENTÉN LEVŐ FASOROK A bejáró út mentén idős vadgesztenye/ hippocastanum fasor található. A vadgesztenyék/ hippocastanum rossz egyészségi állapotban vannak, a fasor hiányos. Platánfa sor: A vízparttal párhuzamos fasornak a bejáró út és az északi telekhatár közötti szakasza. Platán/Platanus acerifolia fasor a VIII. sz villától (5/84) a bejáró útig húzódik. Ettől északra egy szakaszon a platán/platanus acerifolia és a nagylevelű hárs/tilia platyphyllos vegyesen fordul elő, majd tisztán nagylevelű hárs/tilia platyphyllos fasor következik. A platán/platanus acerifolia fasor: A park talán legimpozánsabb eleme, annak ellenére, hogy a sűrű telepítés miatt a fák nem tudják a fajra jellemző legszebb alakjukat kifejleszteni. A fák nagyon megnyurgultak, az ágrendszerben torzulások keletkeztek. Hársfa sor: A fenti névvel jelölt útszakasz mentén csak egy rövid szakaszon van nagylevelű hárs/ Tilia platyphyllos fasor, melyet a mozihoz feljáró úttól délre levő szakaszon a vadgesztenye/ hippocastanum vált fel a keleti oldalon. PARKOSÍTOTT TERÜLETEK A parkosított területekre jellemző a sokféleség. A magyarországi őshonos fajokon túl sok exota is található, elsősorban tűlevelűek. A fák döntő többsége középkorú vagy idős. Kevés az új telepítésű fiatal fa. A fiatal példányok többsége spontán feljövő magonc. Egyes fajok (pl. tiszafa/taxus baccata) hatalmas termésmennyiségét a madarak is terjesztik. Véleményünk szerint a tiszafák/taxus baccata jó része spontán magonc. A felújítás hiánya miatt a jelenleg igen attraktív képet mutató ősfás park faállománya közel egy időben fog kipusztulni. A helyzetet tovább súlyosbítja a liánnövények károsító hatása. Megállapítható, hogy a sűrű telepítés nem kedvez a fák fajra, fajtára jellemző habitusának kifejlődéséhez. Különösen vonatkozik ez a fenyőfélékre, melyekből helyenként erdőre jellemző sűrű folt került telepítésre. A foltok belsejében

7 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 7/11 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 8/11 elsősorban feketefenyő/pinus nigra, ezüstfenyő/picea pungens, mocsári ciprus/taxodium distichum példányai gyenge növekedésűek, felkopaszodtak. Ugyanez vonatkozik az Platánfa sétány menti platán/platanus acerifolia sorra is. A túlzott sűrűség miatt a fák felkopaszodtak, a magasban levő korona súlypont eltolódást okoz, mely fokozza a széltörés, szélkár, kidőlés veszélyét. Más esetekben a szélnyomás miatt megdőlt fáknál lép fel statikai probléma. A magaspart lábánál a csúszásveszélyes területeken a földmozgás miatt a gyökerek kilazulnak, nem tartják meg a fákat, fokozódik a kidőlés veszélye. A park növényállományának jelentős részét képviselik a tűlevelű örökzöldek. Nagy tömegben kerültek telepítésre tuják/thuja occidentalis, Thuja orientalis, Thuja plicata, tiszafák/ Taxus baccata, hamisciprusok/chamaecyparis lawsoniana, Chamaecyparis pisifera, fekete fenyő/pinus nigra, ezüstfenyő/picea pungens, közönséges luc/picea abies és ezek kerti változatai. Kevés a jegenyefenyő/abies sp., a vörösfenyő/larix sp. és a cédrus/cedrus sp. Szintén viszonylag kevés a lomblevelű örökzöld, elsősorban cserjeszintben. A tűlevelű örökzöldek túlzott mértékű alkalmazása miatt sok helyen merev és egyhangú képet mutat a park (pl. 2 sz. területrészen a medence környéke, 6 sz. területen az étterem melletti parkrészlet stb.). A hegylábnál a Platánfa sétány menti területen három helyen tapasztaltunk szivárgó vizeket. Ezeket jelöltük a helyszínrajzon. A szivárgó víz esetenként tocsogókban gyűlik össze, vagy kifolyik a sétányra és a burkolat repedéseiben eltűnik. Feltehetően a vizet a szennyvíz csatorna vezeti el. A Hársfa sétány felett a borozónál foglalt forrás van. A vízhozama olyan kevés, hogy a felmérés készítése idején épp, hogy csepegett. A parkosított területek a termőhely különbözősége folytán szintén további részterületekre oszthatók: feltöltött területen kialakított park Balaton parti, de nem feltöltött területen kialakított park magasabb térszíneken kialakult park (elsősorban az északi és déli sétánytól a magaspart felé eső területek. A termőhelyi jellemzés az egyes területrészek leírásánál található. telepített fák gyengébb növekedésűek, mint a parkban máshol. Jó példa erre az éger/alnus glutinosa és a platán/platanus aceifolia. Mind égerből/alnus glutinosa és mind platánból/platanus aceifolia a magasabb térszínű területen, termett talajon hatalmas példányokat találunk. Ezen a feltöltött területen találjuk a park legfiatalabb növényállományát. A feltöltésen túli területeken a térszín emelkedésével a fák egyre szebbek. Jelentős értéket képviselnek a platánok/platanus acerifolia, ezüst juharok/acer saccharinum, gyertyánok/carpinus betulus, mocsárciprusok/taxodium distichum, bibircses nyírek/betula pendula, hársak/tilia sp. Értékes elemei a területnek az idős vénic szil/ulmus laevis példányok, melyekből Magyarországon a szilfavész miatt csak nagyon kevés van. 2 sz. területrész A sétányok és a vízpart közötti kikötő területe. A terület arculatát meghatározzák a hatalmas szoliter jegenyenyárak/populus italica idős példányai. A kikötő funkciójához szükséges nagy szabad gyepes területek rendelkezésre állnak. A telepített fák azonban eléggé esetlegesek. Kontrasztos például a gyönyörű mocsári ciprusok/taxodium distichum előterében sínylődő, a termőhelyi viszonyokat rosszul tűrő madárberkenyék/sorbus aucuparia. 3 sz. területrész 1 sz. területrész A Hársfa sétány, a vízpart és a kikötő között fekvő terület. A vízpart felőli része feltöltött terület (l. 1 sz. melléklet). Ez a terület nagy gyepes felületeivel a Club Aliga strandjaként is szolgál, az ehhez szükséges létesítményekkel (sportpályák, medencék, oltözők, játszóhely stb.). A hidromechanizációs eljárással feltöltött terület gyenge talajadottságai miatt az itt A kikötőtől északra fekvő terület. esztétikai megjelenésük kifogásolható. A növényzet a termett talajon tenyészik, ennek megfelelően igen szép idős példányokat találunk. A jegenyenyár/populus italica fasor a víz felől messziről felismerhetővé teszi Club Aliga kikötőjét. Kevésbé illik a vízpart közelébe a két feketefenyő/pinus nigra csoport. A nagy sűrűségben telepített fák miatt a facsoport belsejében levő példányok egészségi állapota gyenge,

8 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 9/11 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 10/11 4 sz. területrész A Platánfa sétány és a vízpart közötti északi területrész. Az északi telekhatár menti 50 m-es szakasz összefüggő, áthatolhatatlan erdő hatalmas nyárakkal/populu s alba,canadensis, nagy nyír/betula pendula csoporttal égerekkel/alnus glutinosa és platánokkal/platanus acerifolia, mocsári ciprussal/taxodium distichum. Itt található a tervezési terület talán legidősebb fája egy kocsányos tölgy, mely része lehet az eredeti növénytakarónak. Az I. sz. villától délre idős, hatalmas égerek/alnus glutinosa és nyírek/betula pendula csoportja díszlik. A 3 sz. területrésszel együtt a park exkluzív területét jelentik. Ez meglátszik mind a fák, mind a cserjecsoportok és a gyep kialakításán, ápoltságán, a növények megjelenésében. Értékes példányok: óriás tuja/thuja plicata az uszoda és a XI sz. épület között, törökmogyorók/corylus colurna, mocsári ciprusok/taxodium distichum, görög jegenyefenyő/abies cephalonica, balzsamos nyár/populus simonii (az egyedüli a parkban). 5 sz. területrész jelzés értékű. A sétányt ezen a szakaszon hatalmas példányokból álló hársfasor/tilia platyphyllos kíséri. A platán/platanus acerifolia az V. sz. villánál tér vissza. A sétánytól a magaspart irányába haladva a fajok száma csökken. A magaspart közelében már uralkodóvá válik a fehér akác/robinia pseudo-acacia. Az erdő ezen a területrészen is terjed, az épületekig lehúzódott. 6 sz. területrész A Hársfa sétány és a magaspart közötti területrész. Jellegében nagyon hasonlít az 5 sz. területrészre. A kedvező termőhelyi viszonyoknak köszönhetően a fák elérik a fajtára jellemző nagyságot és formát. Ilyenek a mozihoz vezető út menti hatalmas platánok. Ezen a területen még a közönséges luc/picea abies és az ezüstfenyő/picea pungens is szépen díszlik. A sétánytól távolabb (XXXII. sz. villa, régi posta) a fenntartási munkák elmaradása miatt az erdő sikerrel hódítja vissza a területet. A borozó és környéke már szinte teljesen be van nőve. Erőteljesen terjednek a liánnövények: komló/humulus lupulus, iszalag/clematis vitalba, vadszőlő/parthenocissus quinquefolia, borostyán/hedera helix. Jellemző fafajok a beerdősült területeken: fehér akác/robinia pseudo-acacia, korai juhar/acer platanoides, hegyi juhar/acer pseudoplatanus, eperfa/morus alba, bálványfa/ailanthus altissima, magas kőris/fraxinus excelsior. A Platánfa sétány és a magaspart közötti terület. Jellemzője a sűrű növényzet. Különleges a platánok/platanus acerifolia és a tiszafák/taxus baccata együttese. Gyakori a dió/juglans regia is. A diók/juglans regia magonc eredetűek, legtöbbjük nem éri el a geodéziai felvételnél előírt törzsméretet, ezért nem kerültek ábrázolásra, de jelenlétük a termőhely és az ökoszisztémák tekintetében 7 sz. területrész A bejáró út és a felső parkoló területe és környéke. A bejáró út mentén idős vadgesztenye/ hippocastanum fasor található. A vadgesztenyék/ hippocastanum rossz egyészségi állapotban vannak, a fasor hiányos. A hiányos szakaszokat a fekete bodza/sambucus nigra foglalja el. A trafóház közelében lucok/picea abies és fekete fenyők/pinus nigra díszlenek. A

9 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 11/11 parkoló mellett áll egy nagyon idős, hatalmas fehér nyár/populus alba. A parkoló középső egységébe korai és hegyi juharokat/acer platanoides, Acer pseudoplatanus telepítettek nagy sűrűségben. A parkolóból a kertészetbe vezető út mentén platánok/platanus acerifolia sorakoznak. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS A tervezési terület igen jelentős értéket képvisel a vízpart és a magaspart alkotta szegélyek nagy energiájú területeként: ritkaságszámba menő nagy kiterjedésű, nagy biológiai diverzitású és biológiai aktívitású, összefüggő zöldfelületével; a sok fajt, fajtát (különlegességeket is) számláló, zömmel idős fákból álló dendrológiai gyűjteményével; geológiai képződményeivel, melyek különleges látványt nyújtanak a vízfelület és a túlsó tópart felől; azáltal, hogy értékes menedéke az állatvilágnak, elsősorban madaraknak. Bármilyen fejlesztés esetében ezeket az értékeket meg kell őrizni. Az értékek megőrzéséhez hozzátartozik az értéktelen leromlott egészségi állapotú példányok eltávolítása, a besűrűsodött foltok tisztítása, ritkítása, valamint a gyomosító és liánfajok ellni küzdelem,

10 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT A listában használt kódok: Kor (becsült adat) NÖVÉNYJEGYZÉK év év év 4 50 év felett Egészségi állapot 1 nem megfelelő 2 közepes 3 megfelelő Megtarthatóság 1 eltávolítandó 2 feltételesen megtartható 3 megtartandó Esztétikai megjelenés 1 esztétikailag nem megfelelő 2 közepes megjelenésű 3 esztétikailag megfelelő 4 esztétikailag kiemelkedő Ø nincs fa a jelölt helyen

11 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSTERNDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT sorszám/no. of trees botanikai név/ Botanical name magyar név/common (Hungarian) name törzsátmérő (cm)/trunk diameter cm CLUB ALIGA DENDROLÓGIAI SZAKVÉLEMÉNY 1. SZ. RÉSZTERÜLET NÖVÉNYJEGYZÉK magasság/height korona átmérő (cm)/crown diameter (cm) kor(év)/age classyears eg. állapot/health condition megtarthatóság/suitabili ty for retention 1 Salix alba 'Tristis' szomorú fűz Salix alba 'Tristis' szomorú fűz Salix alba 'Tristis' szomorú fűz Salix alba 'Tristis' szomorú fűz Salix alba 'Tristis' szomorú fűz Salix alba 'Tristis' szomorú fűz Salix alba 'Tristis' szomorú fűz Salix alba 'Tristis' szomorú fűz Salix alba 'Tristis' szomorú fűz Salix alba 'Tristis' szomorú fűz Thuja occidentalis nyugati tuja 3 1, sövény 12 Thuja occidentalis nyugati tuja 3 1, sövény 13 Tilia cordata kislevelű hárs Tilia cordata kislevelű hárs Hedera pusztítja 15 Tilia cordata kislevelű hárs Tilia cordata kislevelű hárs Tilia cordata kislevelű hárs Tilia cordata kislevelű hárs Tilia cordata kislevelű hárs Tilia cordata kislevelű hárs Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Acer platanoides korai juhar Populus x canadensis óriás nyár féloldalas 27 Acer campestre mezei juhar Acer campestre mezei juhar Acer campestre mezei juhar Tilia cordata kislevelű hárs Populus x canadensis óriás nyár Populus x canadensis óriás nyár Populus x canadensis óriás nyár sz. több 34 Populus x canadensis óriás nyár törzses 35 Acer pseudoplatanus hegyi juhar Tilia platyphyllos nagylevelű hárs Acer pseudoplatanus hegyi juhar Populus x canadensis óriás nyár Tilia cordata kislevelű hárs Malus x purpurea 'Eleyi' díszalma Malus x purpurea 'Eleyi' díszalma Malus x purpurea 'Eleyi' díszalma Malus x purpurea 'Eleyi' díszalma fagyal sövényben megjelenés/form egyéb/special factors 44 Malus x purpurea 'Eleyi' díszalma Salix alba fehér fűz Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Acer campestre mezei juhar Acer campestre mezei juhar Platanus x acerifolia juharlevelű platán Ø Pathenocíssus quinquefolia-val benőtt tuskó 53 Salix alba fehér fűz Acer platanoides korai juhar Koelreuterie paniculata csörgőfa Koelreuterie paniculata csörgőfa Celtis occidentalis nyugati ostorfa Koelreuterie paniculata csörgőfa Acer platanoides korai juhar Platanus x acerifolia juharlevelű platán Acer platanoides korai juhar Hedera károsítja 62 Platanus x acerifolia juharlevelű platán Pathenocíssus 63 Platanus x acerifolia juharlevelű platán quinquefolia károsítja 64 Platanus x acerifolia juharlevelű platán Platanus x acerifolia juharlevelű platán Acer platanoides korai juhar Fraxinus excelsior magas kőris Robinia pseudoacacia fehér akác Acer platanoides korai juhar levő fasor Pathenocíssus 70 Acer platanoides korai juhar quinquefolia károsítja 71 Acer platanoides korai juhar Acer negundo zöld juhar Acer negundo zöld juhar Hedera károsítja 74 Pinus nigra feketefenyő Acer negundo zöld juhar Tilia cordata kislevelű hárs Tilia cordata kislevelű hárs Acer negundo zöld juhar Hedera károsítja 79 Pinus nigra feketefenyő Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Platanus x acerifolia juharlevelű platán Platanus x acerifolia juharlevelű platán Platanus x acerifolia juharlevelű platán Salix alba fehér fűz Thuja orientalis keleti tuja Salix alba fehér fűz Salix alba fehér fűz SZ. RÉSZTERÜLET 1. SZ. RÉSZTERÜLET

12 90 Platanus x acerifolia juharlevelű platán Platanus x acerifolia juharlevelű platán Salix alba fehér fűz Salix alba fehér fűz Salix alba fehér fűz Platanus x acerifolia juharlevelű platán Platanus x acerifolia juharlevelű platán Platanus x acerifolia juharlevelű platán Thuja occidentalis nyugati tuja Platanus x acerifolia juharlevelű platán Platanus x acerifolia juharlevelű platán Platanus x acerifolia juharlevelű platán Thuja occidentalis nyugati tuja Platanus x acerifolia juharlevelű platán Taxus baccata tiszafa Thuja occidentalis nyugati tuja db fa 106 Picea abies közönséges luc Picea abies közönséges luc Platanus x acerifolia juharlevelű platán Picea abies közönséges luc Picea abies közönséges luc Populus x canescens szürke nyár Populus x canescens szürke nyár Populus x canescens szürke nyár Quercus robur kocsányos tölgy Koelreuterie paniculata csörgőfa Gleditsia triacsantos'inermis' Gleditsia triacsantos'inermis' Gleditsia triacsantos'inermis' tövises lepényfa tövises lepényfa tövises lepényfa Tilia cordata kislevelű árs Salix alba fehér fűz több törzses 121 Tilia cordata kislevelű árs Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Tilia cordata kislevelű árs Tilia cordata kislevelű árs Tilia cordata kislevelű árs Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja több törzses 132 Thuja occidentalis nyugati tuja több törzses 133 Acer platanoides 'Crimson King' korai juhar Salix alba 'Tristis' szomorú fűz Acer platanoides korai juhar Acer platanoides korai juhar Acer platanoides korai juhar Acer platanoides korai juhar Acer platanoides korai juhar Acer platanoides korai juhar Celtisoccidentalis nyugati ostorfa Acer saccharinum ezüst juhar Tilia cordata kislevelű árs Malus x purpurea 'Eleyi' díszalma Thuja orientalis keleti tuja Thuja orientalis keleti tuja Thuja orientalis keleti tuja Fraxinus excelsior magas kőris Fraxinus excelsior magas kőris Ø 151 Tilia platyphyllos nagylevelű hárs Fraxinus excelsior magas kőris Catalpa bignonioides szivarfa Catalpa bignonioides szivarfa Taxus baccata tiszafa Platanus x acerifolia juharlevelű platán Taxus baccata tiszafa Acer platanoides 'Crimson King' korai juhar Platanus x acerifolia juharlevelű platán Platanus x acerifolia juharlevelű platán Platanus x acerifolia juharlevelű platán Cerasus avium cseresznye Alnus glutinosa enyves éger Platanus x acerifolia juharlevelű platán Platanus x acerifolia juharlevelű platán Platanus x acerifolia juharlevelű platán Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' díszgalagonya Acer neg. és 168 Malus x purpurea 'Eleyi' díszalma Ligustrum nőtte körül 169 Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' díszgalagonya Celtisoccidentalis nyugati ostorfa Celtis occidentalis nyugati ostorfa Celtis occidentalis nyugati ostorfa Betula pendula bibircses nyír Hedera károsítja 174 Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Sorbus aucuparia madárberkenye tősarjak 180 Sorbus aucuparia madárberkenye Hedera károsítja 181 Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Tilia platyphyllos nagylevelű hárs SZ. RÉSZTERÜLET 1. SZ. RÉSZTERÜLET

13 185 Acer pseudoplatanus hegyi juhar Hedera károsítja 186 Acer pseudoplatanus hegyi juhar Acer pseudoplatanus hegyi juhar Acer pseudoplatanus hegyi juhar Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Acer pseudoplatanus hegyi juhar Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Acer pseudoplatanus hegyi juhar Thuja occidentalis nyugati tuja Catalpa bignonioides szivarfa Thuja occidentalis nyugati tuja törzses 199 Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja plicata óriás tuja Acer platanoides korai juhar Hedera károsítja 202 Thuja plicata óriás tuja híppocastanum vadgesztenye Hedera károsítja 204 Betula pendula bibircses nyír Hedera károsítja 205 Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Catalpa bignonioides szivarfa Hedera károsítja 209 Platanus x acerifolia juharlevelű platán Platanus x acerifolia juharlevelű platán Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Ø 220 Acer pseudoplatanus hegyi juhar Hedera károsítja 221 Acer pseudoplatanus hegyi juhar Hedera károsítja 222 Acer platanoides korai juhar Prunus serrulata 'Kanzan' díszcseresznye Pinus nigra feketefenyő Ø 226 Ø 227 Thuja plicata óriás tuja Chamaecyoaris lawsoniana oregoni hamisciprus 229 Chamaecyoaris lawsoniana oregoni hamisciprus Platanus x acerifolia juharlevelű platán Juglans regia dió Acer saccharinum ezüst juhar Acer saccharinum ezüst juhar Acer platanoides korai juhar Catalpa bignonioides szivarfa Juniperus virginiana virginiai boróka Sophora japonica v. pendula szomorú alak 238 Tilia platyphyllos nagylevelű hárs Tilia platyphyllos nagylevelű hárs Tilia platyphyllos nagylevelű hárs Tilia platyphyllos nagylevelű hárs Platanus x acerifolia juharlevelű platán Betula pendula bibircses nyír Thuja plicata óriás tuja Tilia cordata kislevelű hárs Picea pungens szúrós luc Picea pungens szúrós luc Acer saccharinum ezüst juhar Taxus baccata tiszafa Ø 251 Celtis occidentalis nyugati ostorfa Betula pendula bibircses nyír kéttörzses 253 Ø 254 Thuja orientalis keleti tuja Thuja orientalis keleti életfa Tilia platyphyllos nagylevelű hárs Tilia platyphyllos nagylevelű hárs Carpinus betulus gyertyán több törzses 259 Carpinus betulus gyertyán több törzses 260 Picea pungens szúrós luc Picea pungens szúrós luc Picea pungens szúrós luc Picea pungens szúrós luc Betula pendula bibircses nyír Thuja occidentalis nyugati tuja Quercus robur 'Fastigiata' 267 Quercus robur 'Fastigiata' 268 Quercus robur 'Fastigiata' oszlopos kocsányos tölgy oszlopos kocsányos tölgy oszlopos kocsányos tölgy Quercus robur 'Fastigiata' oszlopos kocsányos tölgy Acer campestre mezei juhar Acer campestre mezei juhar Acer campestre mezei juhar Populus nigra 'Italica' jegenyenyár Tilia platyphyllos nagylevelű hárs sérült, csúcsszáradásos 275 Salix alba 'Tristis' szomorúfűz Salix alba 'Tristis' szomorúfűz Tilia platyphyllos nagylevelű hárs Acer saccharinum ezüst juhar Hedera károsítja 279 Salix alba 'Tristis' szomorúfűz SZ. RÉSZTERÜLET 1. SZ. RÉSZTERÜLET

14 280 Acer saccharinum ezüst juhar Thuja plicata óriás tuja Acer saccharinum ezüst juhar Acer saccharinum ezüst juhar Acer saccharinum ezüst juhar Acer saccharinum ezüst juhar Acer saccharinum ezüst juhar Acer saccharinum ezüst juhar Acer saccharinum ezüst juhar Platanus x acerifolia juharlevelű platán Platanus x acerifolia juharlevelű platán Platanus x acerifolia juharlevelű platán Platanus x acerifolia juharlevelű platán Platanus x acerifolia juharlevelű platán Salix matsudara 'Tortuosa' spirálfűz Platanus x acerifolia juharlevelű platán Salix matsudara 'Tortuosa' spirálfűz Betula pendula bibircses nyír Malus x purpurea 'Eleyi' díszalma Carpinus betulus gyertyán Carpinus betulus gyertyán Betula pendula bibircses nyír Acer campestre mezei juhar Platanus occidentalis nyugati platán Thuja plicata óriás életfa több törzses 305 Thuja plicata óriás életfa több törzses 306 Platanus occidentalis nyugati platán Ø 308 Thuja plicata óriás életfa több törzses 309 Thuja plicata óriás életfa Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Ø 316 Ø 317 Ø 318 Ø 319 Ø 320 Platanus occidentalis nyugati platán db fa 321 Thuja plicata óriás életfa Acer saccharinum ezüst juhar Acer saccharinum ezüst juhar Platanus occidentalis nyugati platán Carpinus betulus gyertyán Thuja orientalis keleti tuja több törzses 327 Thuja orientalis keleti tuja Thuja orientalis keleti tuja Thuja orientalis keleti tuja Hedera károsítja 330 Taxus baccata tiszafa Ø 332 Chamaecyparis lawsoniana hamisciprus plusz 1 fa u.a. 333 Celtis occidentalis nyugati ostorfa Celtis occidentalis nyugati ostorfa Celtis occidentalis nyugati ostorfa Taxus baccata tiszafa Taxus baccata tiszafa Celtis occidentalis nyugati ostorfa Celtis occidentalis nyugati ostorfa " Hedera károsítja 340 Fraxinus excelsior magas köris Hedera károsítja 341 Fraxinus excelsior magas köris " 342 Fagus silvatica bükk Fagus silvatica bükk Thuja occidentalis nyugati tuja , Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Acer campestre mezei juhar Ø 349 Ø 350 Ø 351 Acer campestre mezei juhar Ø 353 Abies normanniaana normandiai fenyö Platanus occidentalis nyugati platán beteg 355 Thuja orientalis keleti tuja több törzses 356 Alnus glutinosa mézgás éger Alnus glutinosa mézgás éger Platanus occidentalis nyugati platán Alnus glutinosa mézgás éger 9 6 1, Platanus occidentalis nyugati platán Taxus baccata tiszafa Thuja occidentalis nyugati tuja Juniperus communis közönséges boróka Juniperus communis közönséges boróka Juniperus communis közönséges boróka Alnus glutinosa mézgás éger Taxus baccata tiszafa Thuja occidentalis nyugati tuja több törzses 369 Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán 35 " 371 Platanus occidentalis nyugati platán 35 " 372 Alnus glutinosa mézgás éger Alnus glutinosa mézgás éger csúcsszárdás 374 Alnus glutinosa mézgás éger 15 csúcsszárdás 375 Carpinus betulus gyertyán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán 24 " 378 Salix alba 'Tristis' szomorú fűz SZ. RÉSZTERÜLET 1. SZ. RÉSZTERÜLET

15 379 Salix alba tortuosa spirálfűz csúcsszárdás 380 Salix alba 'Tristis' szomorú fűz Fraxinus excelsior magas köris Fraxinus excelsior magas köris Fraxinus excelsior magas köris Salix alba fehér fűz több törzses 385 Platanus occidentalis nyugati platán Acer campestre mezei juhar Carpinus betulus gyertyán Betula pendula bibircses nyír Morus alba fehér eper 9 2, Populus canadensis kanadai nyár Salix alba fehér fűz több törzses 392 Ø 393 Acer saccharinum ezüst juhar Hedera károsítja 394 Acer saccharinum ezüst juhar Acer saccharinum ezüst juhar beteg 396 Acer saccharinum ezüst juhar csúcsszáradás 397 Tilia platyphyllos nagylevelű hárs Hedera károsítja 398 Salix alba 'Tristis' szomorú fűz Hedera károsítja 399 Acer saccharinum ezüst juhar beteg 400 Betula pendula bibircses nyír Salix alba 'Tristis' szomorú fűz csúcsszáradás 402 Betula pendula bibircses nyír dissectum 403 Betula pendula bibircses nyír dissectum 404 Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír oszlopos 406 Betula pendula bibircses nyír oszlopos 407 Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír oszlopos 409 Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Hedera károsítja 415 Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír kéttörzses 417 Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Thuja plicata óriás életfa Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Thuja plicata óriás életfa Taxodium distichum mocsári ciprus Taxodium distichum mocsári ciprus Thuja occidentalis nyugati tuja több törzses 429 Taxodium distichum mocsári ciprus Thuja occidentalis nyugati tuja Betula pendula bibircses nyír oszlopos 432 híppocastanum vadgesztenye aknázómoly 433 Betula pendula bibircses nyír oszlopos 434 Platanus occidentalis nyugati platán Thuja occidentalis fastigiata nyugati tuja Thuja occidentalis fastigiata nyugati tuja Thuja occidentalis fastigiata nyugati tuja híppocastanum vadgesztenye aknázómoly 439 Platanus occidentalis nyugati platán Prunus cerasifera cseresznyeszilva híppocastanum vadgesztenye aknázómoly 442 Thuja occidentalis nyugati tuja híppocastanum vadgesztenye Platanus occidentalis nyugati platán Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja orientalis keleti tuja Thuja plicata óriás életfa Platanus occidentalis nyugati platán Thuja plicata óriás életfa Ø 452 Ø 453 Quercus robur kocsányos tölgy fagyöngy 4 +hedera 454 Acer campestre mezei juhar Quercus robur kocsányos tölgy Sorbus aucuparia madárberkenye Acer saccharinum ezüst juhar Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Salix alba 'Tristis' szomorú fűz Picea pungens szúrós luc Picea pungens szúrós luc Thuja occidentalis nyugati tuja , Thuja occidentalis nyugati tuja , Picea pungens szúrós luc Picea pungens szúrós luc Picea pungens szúrós luc oregoni Chamaecyparis lawsoniana hamisciprus Thuja occidentalis nyugati tuja Chameacyparis pisifera szavára álciprus Picea abies közönséges luc Picea pungens szúrós luc Thuja plicata óriás életfa Taxodium distichum mocsári ciprus Taxodium distichum mocsári ciprus Pinus silvestris erdei fenyő SZ. RÉSZTERÜLET 1. SZ. RÉSZTERÜLET

16 481 Pinus silvestris erdei fenyő Taxodium distichum mocsári ciprus Taxodium distichum mocsári ciprus Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Taxodium distichum mocsári ciprus Taxodium distichum mocsári ciprus Pinus nigra feketefenyő Betula pendula bibircses nyír Taxodium distichum mocsári ciprus Taxodium distichum mocsári ciprus Pinus nigra feketefenyő Betula pendula bibircses nyír Taxodium distichum mocsári ciprus Betula pendula bibircses nyír Pinus nigra feketefenyő Taxodium distichum mocsári ciprus Pinus nigra feketefenyő Taxodium distichum mocsári ciprus Taxodium distichum mocsári ciprus Pinus nigra feketefenyő Taxodium distichum mocsári ciprus Pinus nigra feketefenyő Taxodium distichum mocsári ciprus Hedera károsítja 505 Pinus nigra feketefenyő Thuja occidentalis nyugati tuja Taxodium distichum mocsári ciprus Taxodium distichum mocsári ciprus Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja SZ. RÉSZTERÜLET

17 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSTERNDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT sorszám/no. of trees botanikai név/ Botanical name magyar név/common (Hungarian) name törzsátmérő (cm)/trunk diameter cm CLUB ALIGA DENDROLÓGIAI SZAKVÉLEMÉNY 2. SZ. RÉSZTERÜLET NÖVÉNYJEGYZÉK magasság/height korona átmérő (cm)/crown diameter (cm) kor(év)/age classyears eg. állapot/health condition megtarthatóság/suitability for retention 1 Koelreuteria panniculata csörgőfa Acer platanoides korai juhar Acer campestre mezei juhar Koelreuteria panniculata csörgőfa hippocastanum vadgesztenye Populus nigra 'italica jegenyenyár Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Ulmus laevis vénic szil ritkaság! 12 Acer campestre mezei juhar Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Populus nigra 'italica jegenyenyár Acer platanoides korai juhar Acer campestre mezei juhar Betula pendula bibircses nyír Carpinus betulus gyertyán Carpinus betulus gyertyán Acer campestre mezei juhar Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Betula pendula bibircses nyír Robinia pseud-accacia akác Chamaecyparis pisifera szavára álciprus Chamaecyparis pisifera szavára álciprus Acer platanoides korai juhar Acer platanoides korai juhar Juniperus virginiana virginiai boróka Thuja occidentalis nyugati tuja Platanus occidentalis nyugati platán Salix alba tristis szomorú fűz Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír megjelenés/form egyéb/special factors 42 Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Platanus occidentalis nyugati platán Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Alnus glutinosa mézgás éger Alnus glutinosa mézgás éger Alnus glutinosa mézgás éger Alnus glutinosa mézgás éger Alnus glutinosa mézgás éger Acer platanoides korai juhar Chamaecyparis lawsoniana oregoni álciprus Chamaecyparis lawsoniana oregoni álciprus Chamaecyparis lawsoniana oregoni álciprus Populus canadensis kanadai nyár Populus alba fehér nyár Taxus baccata tiszafa Taxus baccata tiszafa Taxus baccata tiszafa Alnus glutinosa mézgás éger Alnus glutinosa mézgás éger Alnus glutinosa mézgás éger Picea pungens szúrós luc Picea pungens szúrós luc Picea pungens szúrós luc Sophora japonica japánakác Celtis occidentalis ostorfa Picea pungens szúrós luc Picea pungens szúrós luc Picea pungens szúrós luc Sophora japonica japánakác Acer platanoides korai juhar Koelreuteria panniculata csörgőfa Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Ulmus laevis vénic szil ritkaság! 90 Betula pendula bibircses nyír SZ. RÉSZTERÜLET 2. SZ. RÉSZTERÜLET

18 91 Populus nigra 'italica jegenyenyár hippocastanum vadgesztenye Pseudotsuga menziesii duglászfenyő Pinus nigra feketefenyő Pseudotsuga menziesii duglászfenyő Pinus nigra feketefenyő Taxodium distichum mocsári ciprus Taxodium distichum mocsári ciprus Ø 100 Taxodium distichum mocsári ciprus Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pseudotsuga menziesii duglászfenyő Ø 105 Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Acer negundo zöldjuhar Platanus occidentalis nyugati platán Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Juniperis sabina nehézszagú boróka cserje 113 Sorbus aria lisztes berkenye Sorbus aria lisztes berkenye Ø 116 Malus purpurea Eleyii díszalma Prunus cerasifera atropurpurea verslevelű cseresznyeszilva Sorbus aria lisztes berkenye Cerasus serrulata Kansan japán díszcseresznye japán 120 Cerasus serrulata Kansan díszcseresznye Malus díszalma Malus díszalma Malus díszalma Sorbus aria lisztes berkenye Sorbus aria lisztes berkenye Acer platanoides korai juhar Acer platanoides korai juhar Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Catalpa bignonioides szivarfa Acer platanoides korai juhar Taxodium distichum mocsári ciprus Taxodium distichum mocsári ciprus Crataegus laevigata díszgalagonya Acer saccharinum ezűstjuhar Ø 138 Populus alba fehér nyár Crataegus laevigata díszgalagonya Acer platanoides korai juhar Pinus nigra feketefenyő Juniperus virginiana virginiai boróka Juniperus virginiana virginiai boróka Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Picea pungens glauca ezüstfenyő Betula pendula bibircses nyír Taxus baccata tiszafa Thuja occidentalis columna oszlopos tuja Quercus robur mocsári tölgy Corylus colurna törökmogyoró kéttörzses 152 Betula pendula bibircses nyír Cercis siliquastrum judásfa Thuja occidentalis nyugati tuja , Thuja occidentalis nyugati tuja , Corylus colurna törökmogyoró Padus avium májusfa Celtis occidentalis ostorfa Quercus robur mocsári tölgy Quercus robur mocsári tölgy Acer platanoides korai juhar Catalpa bignonioides szivarfa Ø 164 Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Picea pungens glauca ezüstfenyő Picea pungens glauca ezüstfenyő Picea pungens glauca ezüstfenyő Taxus baccata tiszafa Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Prunus cerasifera atropurpurea verslevelű cseresznyeszilva Acer platanoides korai juhar Salix alba tristis szomorú fűz Tilia platiphyllos nagylevelű hárs hippocastanum vadgesztenye hippocastanum vadgesztenye Picea pungens glauca ezüstfenyő Picea pungens glauca ezüstfenyő Acer pseudoplatanus hegyijuhar Celtis occidentalis ostorfa Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Celtis occidentalis ostorfa Alnus glutinosa mézgás éger Alnus glutinosa mézgás éger Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Alnus glutinosa mézgás éger Alnus glutinosa mézgás éger Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Tilia platiphyllos nagylevelű hárs SZ. RÉSZTERÜLET 2. SZ. RÉSZTERÜLET

19 190 Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Alnus glutinosa mézgás éger Alnus glutinosa mézgás éger Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Acer platanoides korai juhar Fagus silvatica bükk Quercus robur fastigiata mocsári ciprus Picea pungens glauca ezüstfenyő hippocastanum vadgesztenye Eleagnus angustifolia ezüstfa Thuja plicata óriás tuja Thuja plicata óriás tuja Taxus baccata tiszafa Taxus baccata tiszafa Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Carpinus betulus gyertyán hippocastanum vadgesztenye Populus nigra feketenyár Acer pseudoplatanus hegyijuhar Betula pendula bibircses nyír Populus nigra 'italica jegenyenyár Acer platanoides korai juhar Salix alba fehérfűz Sorbus aria lisztes berkenye Sorbus aria lisztes berkenye Sorbus aria lisztes berkenye Taxodium distichum mocsári ciprus Acer campestre mezei juhar Populus italica jegenyenyár SZ. RÉSZTERÜLET 2. SZ. RÉSZTERÜLET

20 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSTERNDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT sorszám/no. of trees botanikai név/ Botanical name magyar név/common (Hungarian) name törzsátmérő (cm)/trunk diameter cm CLUB ALIGA DENDROLÓGIAI SZAKVÉLEMÉNY 3. SZ. RÉSZTERÜLET NÖVÉNYJEGYZÉK magasság/height korona átmérő (cm)/crown diameter (cm) kor(év)/age classyears eg. állapot/health condition megtarthatóság/suitability for retention 1 Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Platanus occidentalis nyugati platán Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Thuja occidentalis nyugati platán Ulmus laevis vénic szil Pinus nigra feketefenyő Ulmus laevis vénic szil Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Thuja occidentalis nyugati tuja Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Thuja occidentalis nyugati tuja Acer saccharinum ezüstjuhar Quercus robur fastigiata mocsári tölgy Carpinus betulus gyertyán Carpinus betulus gyertyán Carpinus betulus gyertyán megjelenés/form 35 Platanus occidentalis nyugati platán Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Populus alba fehérnyár Umus laevis vénic szil Populus nigra 'italica jegenyenyár Populus nigra 'italica jegenyenyár Populus nigra 'italica jegenyenyár Populus nigra 'italica jegenyenyár Populus nigra 'italica jegenyenyár Populus nigra 'italica jegenyenyár Populus nigra 'italica jegenyenyár Populus nigra 'italica jegenyenyár Populus nigra 'italica jegenyenyár Populus nigra 'italica jegenyenyár Sorbus aria lisztes berkenye Populus nigra 'italica jegenyenyár Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Ø 30 Populus alba fehérnyár Populus alba fehérnyár Platanus occidentalis nyugati platán Quercus robur 33 fastigiata mocsári tölgy Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Populus nigra 'italica jegenyenyár Populus nigra 'italica jegenyenyár Populus nigra 'italica jegenyenyár Populus nigra 'italica jegenyenyár hippocastanum vadgesztenye Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja SZ. RÉSZTERÜLET 3. SZ. RÉSZTERÜLET

21 66 Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Koelreuteria panniculata csörgőfa Koelreuteria panniculata csörgőfa Platanus occidentalis nyugati platán Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Ø 94 Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Koelreuteria panniculata bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Ø 104 Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Ø 127 Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Taxodium distichum mocsári ciprus Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Tilia argentea ezüsthárs Tilia argentea ezüsthárs Tilia argentea ezüsthárs Tilia argentea ezüsthárs Tilia argentea ezüsthárs Tilia argentea ezüsthárs Tilia argentea ezüsthárs Carpinus betulus gyertyán Carpinus betulus gyertyán Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Quercus cerris cser Picea pungens szúrós luc Acer platanoides korai juhar Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő SZ. RÉSZTERÜLET 3. SZ. RÉSZTERÜLET

22 170 Picea pungens szúrós luc Picea pungens szúrós luc Pinus nigra feketefenyő Platanus occidentalis 174 Platanus occidentalis 175 Platanus occidentalis nyugati platán nyugati platán nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Acer platanoides korai juhar Platanus occidentalis nyugati platán Betula pendula bibircses nyír Acer platanoides korai juhar Juniperus virginiana virginiai boróka Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja plicata óriás tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Carpinus betulus gyertyán Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Juniperus virginiana virginiai boróka Juniperus virginiana virginiai boróka Carpinus betulus gyertyán Thuja plicata óriás tuja Thuja plicata óriás tuja Picea abies közönséges luc Picea abies közönséges luc Tilia argentea ezüsthárs Populus nigra 'italica jegenyenyár Salix alba tristis szomorú fehér fűz Betula pendula bibircses nyír Salix alba fehér fűz Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Populus nigra fekete nyár Pinus nigra feketefenyő Ulmus laevis vénicszil Pinus nigra feketefenyő Thuja plicata óriás tuja Acer saccharinum ezüstjuhar Platanus acerifolia platán Carpinus betulus gyertyán Platanus acerifolia platán Platanus acerifolia platán Platanus acerifolia platán Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Larix decidua vörösfenyő Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Fagus sylvatica bükk Picea pungens ezüstfenyő Picea pungens ezüstfenyő Picea pungens ezüstfenyő Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja orientalis keleti tuja Platanus acerifolia platán Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Populus Italica jegenyefenyő Acer saccharinum ezüstjuhar Salix alba Tristis szomorúfűz Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő hippocastanum vadgesztenye Koelreuteria paniculata csörgőfa Platanus acerifolia platán Platanus acerifolia platán Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Populus Italica jegenyefenyő Juniperus virginiana virginiai boróka Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Acer pseudoplatanus hegyi juhar Carpinus betulus gyertyán Populus Italica jegenyefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő SZ. RÉSZTERÜLET 3. SZ. RÉSZTERÜLET

23 267 Populus alba fehér nyár Platanus acerifolia platán Thuja plicata óriás tuja Thuja plicata óriás tuja Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Carpinus betulus gyertyán Platanus acerifolia platán Platanus acerifolia platán Platanus acerifolia platán Populus alba fehér nyár Populus alba fehér nyár Platanus acerifolia platán Platanus acerifolia platán Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Acer platanoides hegyi juhar Koelreuteria paniculata csörgőfa Corylus colurna törökmogyoró Corylus colurna törökmogyoró Pinus nigra feketefenyő Platanus acerifolia platán Populus alba fehér nyár Platanus acerifolia platán Tilia platyphyllos nagylevelű hárs Tilia platyphyllos nagylevelű hárs Tilia platyphyllos nagylevelű hárs Tilia platyphyllos nagylevelű hárs Platanus acerifolia platán Platanus acerifolia platán Tilia platyphyllos nagylevelű hárs Thuja plicata óriás tuja Thuja plicata óriás tuja Platanus acerifolia platán Platanus acerifolia platán Platanus acerifolia platán Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Platanus acerifolia platán Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Betula pendula bibircses nyír Populus alba fehér nyár Betula pendula bibircses nyír Thuja occidentalis nyugati tuja SZ. RÉSZTERÜLET 3. SZ. RÉSZTERÜLET

24 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSTERNDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT CLUB ALIGA DENDROLÓGIAI SZAKVÉLEMÉNY 4. SZ. RÉSZTERÜLET NÖVÉNYJEGYZÉK 41 Populus nigra 'italica jegenyenyár sorszám/no. of trees botanikai név/botanical name magyar név/common (Hungarian) name törzsátmérő (cm)/trunk diameter cm magasság/height korona átmérő (cm)/crown diameter (cm) kor(év)/age classyears eg. állapot/health condition megtarthatóság/suitability for retention megjelenés/form 42 Populus nigra 'italica jegenyenyár Populus x canadensis kanadai nyár Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Platanus occidentalis nyugati platán Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Platanus occidentalis nyugati platán Prunus cerasifera cseresznyeszilva Crataegus laevigata díszgalagonya Corylus colurna törökmogyoró Picea pungens szúrós luc Picea pungens szúrós luc Thuja occidentalis nyugati tuja Platanus occidentalis nyugati platán Populus alba fehérnyár Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Quercus robur mocsári tölgy Salix alba fehér fűz Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja plicata óriás tuja Thuja plicata óriás tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Populus alba fehérnyár Pinus nigra feketefenyő Picea pungens szúrós luc Picea pungens szúrós luc Betula pendula közönséges níír Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Picea pungens szúrós luc Thuja occidentalis nyugati tuja Picea pungens szúrós luc Thuja plicata óriás tuja Crataegus laevigata díszgalagonya Betula pendula bibircses nyír Picea pungens szúrós luc Cedrus atlantica atlanti cédrus Crataegus laevigata díszgalagonya Populus nigra 'italica jegenyenyár Populus nigra 'italica jegenyenyár Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Picea pungens szúrós luc Picea pungens szúrós luc Juniperus virginiana virginiai boróka Prunus serrulata Kansan japán díszcseresznye Populus x canadensis kanadai nyár Populus x canadensis kanadai nyár Populus x canadensis kanadai nyár Populus x canadensis kanadai nyár Thuja occidentalis nyugati tuja Picea pungens szúrós luc Thuja occidentalis nyugati tuja Picea pungens szúrós luc Picea abies luc Picea abies luc Picea abies luc Abies cephalonica görgfenyő Corylus colurna törökmogyoró Platanus occidentalis nyugati platán nincs fa 71 Thuja occidentalis nyugati tuja hippocastanum vadgesztenye hippocastanum vadgesztenye Platanus occidentalis nyugati platán Thuja occidentalis nyugati tuja Taxodium distichum mocsári ciprus Taxodium distichum mocsári ciprus Taxodium distichum mocsári ciprus Taxodium distichum mocsári ciprus Taxodium distichum mocsári ciprus Taxodium distichum mocsári ciprus Taxodium distichum mocsári ciprus SZ. RÉSZTERÜLET 4. SZ. RÉSZTERÜLET

25 85 Pinus nigra feketefenyő Picea pungens szúrós luc Populus x canadensis kanadai nyár Populus x canadensis kanadai nyár Populus x canadensis kanadai nyár Thuja occidentalis nyugati tuja Pinus nigra feketefenyő Populus x canadensis kanadai nyár Populus x canadensis kanadai nyár Populus x canadensis kanadai nyár Populus x canadensis kanadai nyár Populus x canadensis kanadai nyár Populus x canadensis kanadai nyár Populus x canadensis kanadai nyár Populus x canadensis kanadai nyár Populus x canadensis kanadai nyár Populus nigra 'italica jegenyenyár Salix alba tristis szomorúfűz Salix alba tristis szomorúfűz Salix alba fehérfűz Pinus nigra feketefenyő Platanus occidentalis nyugati platán Picea pungens szúrós luc Picea pungens szúrós luc Picea pungens szúrós luc Corylus colurna törökmogyoró Populus alba fehérnyár Rhus typhina ecetfa Populus nigra 'italica jegenyenyár Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Thuja plicata óriás tuja Populus nigra 'italica jegenyenyár Populus nigra 'italica jegenyenyár Populus Simonii oszlopos kínai nyár Populus x canadensis kanadai nyár Populus Simonii oszlopos kínai nyár Cercis siliquastrum júdásfa Populus nigra 'italica jegenyenyár Picea abies közönséges luc Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Prunus serrulata Kansan japán díszcseresznye Prunus serrulata Kansan japán díszcseresznye Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Populus nigra 'italica jegenyenyár Quercus robur mocsári tölgy Quercus robur mocsári tölgy Quercus robur mocsári tölgy Acer pseudoplatanus hegyi juhar Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Taxodium distichum mocsári ciprus Quercus robur mocsári tölgy Alnus glutinosa mézgás éger Alnus glutinosa mézgás éger Alnus glutinosa mézgás éger Alnus glutinosa mézgás éger Alnus glutinosa mézgás éger Alnus glutinosa mézgás éger Alnus glutinosa mézgás éger Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Alnus glutinosa mézgás éger Salix alba tristis szomorúfűz Quercus robur mocsári tölgy Quercus robur mocsári tölgy Alnus glutinosa mézgás éger Quercus robur mocsári tölgy Populus alba fehérnyár Populus alba fehérnyár Populus alba fehérnyár Acer platanoides korai juhar Acer platanoides korai juhar Acer platanoides korai juhar Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Picea pungens szúrós luc Picea pungens szúrós luc SZ. RÉSZTERÜLET 4. SZ. RÉSZTERÜLET

26 173 Picea pungens szúrós luc Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Picea abies közönséges luc Picea abies közönséges luc Picea abies közönséges luc Sorbus aria lisztes berkenye Chamaecyparis lawsoniana oregoni hamisciprus Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Quercus robur mocsári tölgy Sorbus aria lisztes berkenye Populus x canadensis kanadai nyár Populus alba fehérnyár Platanus occidentalis nyugati platán Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Cedrus atlantica atlanti cédrus Platanus occidentalis nyugati platán Sorbus aucuparia madárberkenye Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis Malonyana malonyai tuja Thuja occidentalis Malonyana malonyai tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Sorbus aria lisztes berkenye SZ. RÉSZTERÜLET 4. SZ. RÉSZTERÜLET

27 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSTERNDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT CLUB ALIGA DENDROLÓGIAI SZAKVÉLEMÉNY 5. SZ. RÉSZTERÜLET NÖVÉNYJEGYZÉK 32 Platanus occidentalis nyugati platán extra példány sorszám/no. of trees botanikai név/ Botanical name magyar név/common (Hungarian) name törzsátmérő (cm)/trunk diameter cm magasság/height korona átmérő (cm)/crown diameter (cm) kor(év)/age classyears eg. állapot/health condition megtarthatóság/suitability for retention 1 Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán hedera fojtja 4 Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán megjelenés/form egyéb/special factors 33 Platanus occidentalis nyugati platán extra példány 34 Thuja occidentalis nyugati tuja tujasor 35 Thuja occidentalis nyugati tuja Platanus occidentalis nyugati platán hedera fojtja 37 Platanus occidentalis nyugati platán hedera fojtja 38 Platanus occidentalis nyugati platán hedera fojtja 39 Platanus occidentalis nyugati platán hedera fojtja 40 Platanus occidentalis nyugati platán hedera fojtja 41 hippocastanum vadgesztenye hippocastanum vadgesztenye Acer platanoides korai juhar Acer platanoides korai juhar Acer platanoides korai juhar Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán hedera fojtja 11 Populus alba fehérnyár Populus alba fehérnyár Picea abies közönséges luc hedera fojtja 14 Catalpa bignonioides szivarfa Tilia cordata kőhárs hedera fojtja 16 Tilia cordata kőhárs hedera fojtja 17 Tilia cordata kőhárs Juglans regia dió Catalpa bignonioides szivarfa Tilia platiphyllos nagylevelű hárs hedera fojtja 21 Tilia cordata kőhárs hedera fojtja 22 Tilia cordata kőhárs hedera fojtja 23 Tilia cordata kőhárs Platanus occidentalis nyugati platán hedera fojtja 25 Platanus occidentalis nyugati platán Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja tujasor 28 Tilia platiphyllos nagylevelű hárs kiszáradt 29 Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Tilia platiphyllos nagylevelű hárs hippocastanum vadgesztenye extra példány 46 Platanus occidentalis nyugati platán hedera fojtja 47 Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus orientalis keleti platán hedera fojtja 50 Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Acer negundo zöldjuhar Tilia platiphyllos nagylevelű hárs hippocastanum vadgesztenye Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Tilia platiphyllos nagylevelű hárs kiszáradt 60 Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Tilia platiphyllos nagylevelű hárs hippocastanum vadgesztenye Picea abies közönséges luc fenyőerdő 67 Picea abies közönséges luc Picea abies közönséges luc Picea abies közönséges luc Picea abies közönséges luc Picea abies közönséges luc SZ. RÉSZTERÜLET 5. SZ. RÉSZTERÜLET

28 72 Picea abies közönséges luc Picea abies közönséges luc Picea abies közönséges luc Picea abies közönséges luc Picea abies közönséges luc Picea abies közönséges luc Picea abies közönséges luc Picea abies közönséges luc Picea abies közönséges luc Picea abies közönséges luc Picea abies közönséges luc Picea abies közönséges luc Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Picea pungens szúrós közönséges luc Thuja occidentalis nyugati tuja Taxus baccata tiszafa Picea pungens szúrós közönséges luc Thuja occidentalis nyugati tuja Acer platanoides korai juhar Acer platanoides korai juhar Acer platanoides korai juhar Picea abies közönséges luc hedera fojtja 96 Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Acer pseudoplatanus hegyi juhar Platanus occidentalis nyugati platán Thuja occidentalis nyugati tuja Picea abies közönséges luc Thuja occidentalis nyugati tuja kiszáradt 103 Thuja occidentalis nyugati tuja Picea abies közönséges luc Populus Simonii oszlopos kinai nyár Picea abies közönséges luc Juniperus virginiana virginiai boróka Thuja plicata óriás tuja Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Pinus nigra feketefenyő Acer platanoides korai juhar Acer platanoides korai juhar Pinus strobus selyemfenyő Thuja occidentalis nyugati tuja Juniperus virginiana virginiai boróka Platanus occidentalis nyugati platán Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja plicata óriás tuja Thuja plicata óriás tuja Thuja plicata óriás tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Betula pendula bibircses nyír Juglans regia dió Juglans regia dió Populus nigra 'italica jegenyenyár Populus nigra 'italica jegenyenyár hedera fojtja 132 Populus nigra 'italica jegenyenyár Picea abies közönséges luc Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán hippocastanum vadgesztenye hippocastanum vadgesztenye hippocastanum vadgesztenye hippocastanum vadgesztenye hippocastanum vadgesztenye hippocastanum vadgesztenye hippocastanum vadgesztenye hippocastanum vadgesztenye hippocastanum vadgesztenye hippocastanum vadgesztenye hippocastanum vadgesztenye hippocastanum vadgesztenye hippocastanum vadgesztenye SZ. RÉSZTERÜLET 5. SZ. RÉSZTERÜLET

29 153 hippocastanum vadgesztenye hippocastanum vadgesztenye hippocastanum vadgesztenye hippocastanum vadgesztenye hippocastanum vadgesztenye Platanus occidentalis nyugati platán Catalpa bignonioides szivarfa Catalpa bignonioides szivarfa Crataegus laevigata díszgalagonya Betula pendula bibircses nyír hippocastanum vadgesztenye Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Ø szúrós közönséges 176 Picea pungens luc Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Populus alba fehérnyár Catalpa bignonioides szivarfa Pinus nigra feketefenyő Catalpa bignonioides szivarfa Acer negundo zöldjuhar Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Taxus baccata tiszafa Ulmus laevis vénic szil Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Salix alba tortuosa csavart fűz Salix alba tortuosa csavart fűz Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Thuja occidentalis nyugati tuja Robinia pseudoacacia akác Acer platanoides korai juhar Acer platanoides korai juhar Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Salix alba tortuosa csavart fűz Acer pseudoplatanus hegyi juhar Celtis occidentalis nyugati ostorfa Tilia cordata kőhárs hedera fojtja 205 Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Sorbus aria lisztes berkenye Sorbus aria lisztes berkenye Sorbus aria lisztes berkenye Sorbus aria lisztes berkenye Pinus nigra feketefenyő Sorbus aria lisztes berkenye Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Acer platanoides korai juhar fasortól idegen faj 216 Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő hedera fojtja 219 Celtis occidentalis nyugati ostorfa Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Tilia platiphyllos nagylevelű hárs Taxus baccata tiszafa Pinus nigra feketefenyő Pinus nigra feketefenyő Ulmus laevis vénic szil Fraxinus excelsior magas kőris Taxus baccata tiszafa Platanus occidentalis nyugati platán Thuja plicata óriás tuja Thuja plicata óriás tuja SZ. RÉSZTERÜLET 5. SZ. RÉSZTERÜLET

30 234 Robinia pseudoacacia akác SZ. RÉSZTERÜLET

31 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSTERNDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT CLUB ALIGA DENDROLÓGIAI SZAKVÉLEMÉNY 6. SZ. RÉSZTERÜLET NÖVÉNYJEGYZÉK 31 hippocastanum vadgesztenye sorszám/no. of trees botanikai név/ Botanical name magyar név/common (Hungarian) name törzsátmérő (cm)/trunk diameter cm magasság/height korona átmérő (cm)/crown diameter (cm) kor(év)/age classyears eg. állapot/health condition megtarthatóság/suitability for retention 1 Acer platanoides korai juhar Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán megjelenés/form egyéb/special factors 32 Robinia pseudoacacia akác Acer pseudoplatanus hegyi juhar Acer platanoides korai juhar Catalpa bignonioides szivarfa Celtis occidentalis nyugati ostorfa Platanus occidentalis nyugati platán Populus alba fehérfűz Robinia pseudoacacia akác Catalpa bignonioides szivarfa Catalpa bignonioides szivarfa Picea abies luc Platanus occidentalis nyugati platán Tilia platiphyllos nagylevelűhárs Platanus occidentalis nyugati platán Tilia platiphyllos nagylevelűhárs Acer campestre mezei juhar Morus alba fehéreper Salix alba fehérfűz Acer campestre mezei juhar Acer pseudoplatanus hegyi juhar Populus canadensis kanadai nyár hedera fojtja 16 Prunus cerasus atropurpurea vereslevelű cseresznyeszilva hippocastanum vadgesztenye Celtis occidentalis nyugati ostorfa Juglans regia dió Thuja orientalis keleti tuja Thuja occidentalis nyugati tuja tujasor 22 Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja orientalis keleti tuja Acer pseudoplatanus hegyi juhar hippocastanum vadgesztenye Acer negundo zöldjuhar Acer pseudoplatanus hegyi juhar hippocastanum vadgesztenye Populus nigra 'italica jegenyenyár Populus nigra 'italica jegenyenyár Robinia pseudoacacia akác Robinia pseudoacacia akác Robinia pseudoacacia akác Robinia pseudoacacia akác Ailanthus altissima ecetfa Ailanthus altissima ecetfa Robinia pseudoacacia akác Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Celtis occidentalis nyugati ostorfa hippocastanum vadgesztenye Acer pseudoplatanus hegyi juhar Platanus occidentalis nyugati platán Thuja occidentalis nyugati tuja tujasor 60 Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Thuja occidentalis nyugati tuja Populus alba fehérfűz Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Betula pendula bibircses nyír SZ. RÉSZTERÜLET 6. SZ. RÉSZTERÜLET

32 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSTERNDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT sorszám/no. of trees botanikai név/ Botanical name magyar név/common (Hungarian) name törzsátmérő (cm)/trunk diameter cm CLUB ALIGA DENDROLÓGIAI SZAKVÉLEMÉNY 7. SZ. RÉSZTERÜLET NÖVÉNYJEGYZÉK magasság/height korona átmérő (cm)/crown diameter (cm) kor(év)/age classyears eg. állapot/health condition megtarthatóság/suitability for retention megjelenés/form egyéb/special factors 33 Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Acer pseudoplatanus hegyi juhar Acer platanoides korai juhar Acer pseudoplatanus hegyi juhar Acer saccharinum ezüstjuhar Acer pseudoplatanus hegyi juhar Robinia pseudoacacia akác kiszárad 2 Pinus nigra feketefenyő Picea abies közönséges luc Picea abies közönséges luc Pinus nigra feketefenyő Picea abies közönséges luc Picea abies közönséges luc Picea abies közönséges luc Populus alba fehérnyár hedera fojtja 10 hippocastanum vadgesztenye hippocastanum vadgesztenye hippocastanum vadgesztenye hippocastanum vadgesztenye hippocastanum vadgesztenye hippocastanum vadgesztenye hippocastanum vadgesztenye hippocastanum vadgesztenye hippocastanum vadgesztenye hippocastanum vadgesztenye hippocastanum vadgesztenye hippocastanum vadgesztenye hippocastanum vadgesztenye Acer platanoides korai juhar Acer platanoides korai juhar Acer platanoides korai juhar Acer platanoides korai juhar Acer platanoides korai juhar Acer platanoides korai juhar Celtis occidentalis nyugati ostorfa Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Betula pendula bibircses nyír Acer pseudoplatanus hegyi juhar Acer pseudoplatanus hegyi juhar Acer platanoides korai juhar Acer pseudoplatanus hegyi juhar Acer pseudoplatanus hegyi juhar Acer pseudoplatanus hegyi juhar Acer pseudoplatanus hegyi juhar Acer pseudoplatanus hegyi juhar Acer pseudoplatanus hegyi juhar Acer platanoides korai juhar Acer platanoides korai juhar Ø 53 Acer platanoides korai juhar Acer platanoides korai juhar Acer platanoides korai juhar Acer saccharinum ezüstjuhar Acer saccharinum ezüstjuhar Acer saccharinum ezüstjuhar Acer saccharinum ezüstjuhar Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán SZ. RÉSZTERÜLET 7. SZ. RÉSZTERÜLET

33 70 Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán Platanus occidentalis nyugati platán SZ. RÉSZTERÜLET 7. SZ. RÉSZTERÜLET

34 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 1/32 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 2/32 FOTODOKUMENTÁCIÓ Tipikus fás-bokros terület az 1 sz. területrészen Hatalmas idős nyugati ostorfa

35 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 3/32 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 4/32 Viszonylag jó állapotban levő fehér fűz a vízparton Jegenyenyárak Gyenge növekedésű platánok A strand nagy gyepfelülete

36 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 5/32 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 6/32 A magasabban fekvő területeken már jók a termőhelyi viszonyok, a növényzet jól fejlődik Tereket határoló facsport Nyugati ostorfa Az ezüstfenyők/picea pungens a legtöbb esetben nem érzik jól magukat

37 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 7/32 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 8/32 A mocsári ciprus/taxodium distichum csoportfestői látványát rontja a nyugati tuja A berkenyék/sorbus sp. nagy fák árnyékában csak torz koronát tudnak nevelni Ugyanaz a mocsári ciprus csoport másik oldalró Fiatal díszalmák/malus x purpurea Eleyii a háttérben egy viszonylag szép ezüstfenyő

38 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 9/32 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 10/32 Hamisciprus/Chamaecyparis csoport Örökzöldek nyomasztó hangulata Örökzöldek minden mennyiségben

39 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 11/32 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 12/32 Különlegesen nagy és idős éger/alnus glutinosa példányok/ A móló közelében levő, oda nem illő berkenyék/sorbus auciparia Knadai és fehér nyár A mólót hangsúlyozó jegenyenyárak

40 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 13/32 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 14/32 A 3. és 4. sz. területrész növényzetének változatos megjelenése a víz felől. A fotó is mutatja, hogy milyen magas a fedettség Sűrű, száradó feketefenyő facsport A szakadó part fedetlen kőzetfelülete Az egyetlen igazán szép keleti tuja példány

41 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 15/32 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 16/32 Fás-bokros terület. A mindent elborító vadszőlő kártételéért picit kárpótol az őszi lombszín Japánakác csüngő ágú kerti változata A régi villa és raktárak környékét már visszahódította a természet

42 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 17/32 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 18/32 I-II. sz. területrész: Area parts I-II:: Kipusztuló félben levő rontott akácos a szakadó part felső élén és a függőleges részeken A borozó és a teniszpályák környékét is már visszahódította a természet

43 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 19/32 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 20/32 Jegenyenyárak/Populus italica éa feketefenyők/pinus nigra a vízparton Omlásos terület Szélnyomás miatt megdőlt fehér nyárak/populus alba

44 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 21/32 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 22/32 Minigolf pálya a 3 sz. területen Platánfa sétány Nyugati ostorfa kerti változata Hársfa sétány

45 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 23/32 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 24/32 A villák előtti parti sétány A bejáró út és a parti sétányok csatlakozása A villákat sem kímélik a liánnövények (V. sz. villa)

46 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 25/32 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 26/32 Az atlanti cédrus/cedrus atlantica nem igazán érzi jól magát Szinte minden fára felkapaszkodik a borostyán/ Szép bibircses nyír/betula pendula csoport

47 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 27/32 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 28/32 Gyönyörű ágrendszerű fehér nyár A sziget és a partvédő mű közötti feltöltődött terület oldja a sziget és a partvédő mű természetellenes, merev vonalát A platán fasor sűrű telepítése miatt torzult korona Több száz éves kocsányos tölgy/

48 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 29/32 BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT 30/32 Szivárgó víz Foglalt forrás Fehér nyár magoncok nagy számban

II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén

II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén Sorszám 1 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Helyenként száraz ágak 2 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Beteg 3 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Helyenként száraz

Részletesebben

A jelű területegység. kód: 12/8/12/4 törzsátmérő/magasság/korona átmérő/kor. A-013-020 hrsz. 095/1. A-002-009, 010 hrsz. 295/1. A-026 hrsz.

A jelű területegység. kód: 12/8/12/4 törzsátmérő/magasság/korona átmérő/kor. A-013-020 hrsz. 095/1. A-002-009, 010 hrsz. 295/1. A-026 hrsz. A-002-009, 010 Salix alba Tristis Fehér fűz fasor 15-30/4-10/6-10/3 ok A-013-020 hrsz. 095/1 Tilia cordata Kislevelű hárs fasor 25-35/7-12/4-6/3 A-021-024 Betula pendula Bibircses nyír csop. 17-30/11-12/3-4/3

Részletesebben

Tájépítész Korlátolt Felelősségű Társaság B B-006 B-011 Populus nigra Italica Ulmus laevis Jegenyenyár Vénic szil B-013 B-014

Tájépítész Korlátolt Felelősségű Társaság B B-006 B-011 Populus nigra Italica Ulmus laevis Jegenyenyár Vénic szil B-013 B-014 B-006 110/20/7/4 B-011 Ulmus laevis Vénic szil 50/12/12/4 B-013 60/12/10/4 B-014 150/258/4 B-018 Carpinus betulus Közönséges gyertyán 40/8/10/4 B-030 45/10/13/4 B-035 Salix alba Tristis Fehér fűz 80/10/12/4

Részletesebben

BME CAMPUS FAFELMÉRÉSI LISTA. Törzs Ø (CM)

BME CAMPUS FAFELMÉRÉSI LISTA. Törzs Ø (CM) Sorsz. Latin név Magyar név Első csoport 001 Picea pungens f. glauca Ezüstfenyő 20 4 közepes 002 Syringa Vulgaris Orgona 20 4 szétágazó 003 Tilia Hárs 50 5 jó 004 Aesculus hippocastanum Gesztenye 70 7

Részletesebben

Szentesi Díszfaiskola Sárréti Gyuláné 6600 Szentes, Sáfrán M. u. 71. Fax: 06-63/ Mobil:30/ ; 30/ ; 30/

Szentesi Díszfaiskola Sárréti Gyuláné 6600 Szentes, Sáfrán M. u. 71. Fax: 06-63/ Mobil:30/ ; 30/ ; 30/ Szentesi Díszfaiskola Sárréti Gyuláné 6600 Szentes, Sáfrán M. u. 71. Fax: 06-63/316-158 Mobil:30/965-1557; 30/310-2728; 30/629-7007 E-mail: info@szentesifaiskola.hu Kiskereskedelmi árjegyzék 2017 tavasz

Részletesebben

HODÁK FAISKOLA SZABADGYÖKERŰ DÍSZFÁK 2012 ŐSZ

HODÁK FAISKOLA SZABADGYÖKERŰ DÍSZFÁK 2012 ŐSZ SZABADGYÖKERŰ DÍSZFÁK 2012 ŐSZ Acer n. Flamingo 150/200 SUH. 2.600 Ft (zöld juhar) Acer n. Kelly s Gold 200/250 PF. 3.600 Ft (sárga levelű zöld juhar) Acer platanoides 150/200 SUH. 2.000 Ft Acer platanoides

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 27/2007.(V.31.) ÖK. számú RENDELETE

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 27/2007.(V.31.) ÖK. számú RENDELETE Mezőkövesd Város Önkormányzatának 27/2007.(V.31.) ÖK. számú RENDELETE a közterületek tisztántartásáról és a közhasználatú zöldterületek fenntartásáról, védelméről Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a

Részletesebben

Törzsátmérő. összesen (cm)

Törzsátmérő. összesen (cm) VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE KIVÁGANDÓ FÁK LISTÁJA ÉS A KIVÁGÁSOK ESETI INDOKLÁSA 2009. 06. 22. MUNKAKÖZI ANYAG (Készítette: PressTonTerv Tervezőiroda, Göd, Hubayné dr. Horváth Nóra, Meiszterné

Részletesebben

Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra

Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra Nagykáta Város Önkormányzata Városgazdálkodási Szervezet Nagykáta, Temető u. 24. Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra Készítette: Kutas Péter Nagykáta,

Részletesebben

VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE I. ÜTEM FAÁLLOMÁNY TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA

VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE I. ÜTEM FAÁLLOMÁNY TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA Sorszám VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE I. ÜTEM FAÁLLOMÁNY TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA 2009. 06. 23-i MUNKAKÖZI ANYAG (Készítette: PressTonTerv Tervezőiroda, Göd, Hubayné Horváth Nóra, Meiszterné Kapisinszky

Részletesebben

Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok

Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok I. Acer sp., Juharfélék A juharfélék a fás szárú növények egyik legváltozatosabb, egyik leginkább faj-, és fajta gazdagabb nemzetsége. Fajtái

Részletesebben

Közterület-felügyelők eljárásai

Közterület-felügyelők eljárásai Közterület-felügyelők eljárásai 1. Közterület eltérő használatának bejelentése, közterület-használati engedély Ügyleírás: A közterület eltérő használata csak a tulajdonos engedélyével lehetséges. A közterületet,

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete a közterület igénybevételének, használatának, és a közterületi fák, cserjék telepítési szabályairól Kisújszállás

Részletesebben

Lomblevelű díszfák (Zierbäume) 2012. ősz/ 2013. tavasz Növény megnevezése Name

Lomblevelű díszfák (Zierbäume) 2012. ősz/ 2013. tavasz Növény megnevezése Name Lomblevelű díszfák (Zierbäume) 2012. ősz/ 2013. tavasz ACER campestre ACER platanoides (mezei juhar) 14/16 18 500 (korai juhar) 14/16 13 000 20/25 38 400 16/18 16 800 25/30 46 800 18/20 22 800 30/35 58

Részletesebben

Fajta Méret Minőség Ft/db

Fajta Méret Minőség Ft/db Jaksics Faiskola Díszfaiskolai Nagykereskedelmi Árlista 2014 ősz-2015 tavasz 1 Fajta Méret Minőség Ft/db Acer campestre 6/8 szgy.** 1900 8/10 szgy.** 2100 10/12 szgy.** SF 3100 10/12 kont.35l SF 6500 10/12

Részletesebben

Mellékletek. Nagykovácsi nagyközség Főutcájának köztérépítészeti tanulmányterve

Mellékletek. Nagykovácsi nagyközség Főutcájának köztérépítészeti tanulmányterve Nagykovácsi nagyközség Főutcájának köztérépítészeti tanulmányterve Mellékletek Nagykovácsi nagyközség Főutcájának köztérépítészeti tanulmányterve 1 Nagykovácsi nagyközség Főutcájának köztérépítészeti tanulmányterve

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 1 144/00. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Hajóállomás Veránka 0168, 0155/5, 0155/8

Hajóállomás Veránka 0168, 0155/5, 0155/8 lelőhely azonosító szám név HRSZ 1. függelék /2016.( ) önkormányzati rendelethez 0149/7, 0149/6, 0149/8, 0155/2, 0148/3, 0148/4, 0146, 0145, 0149/2, 0148/2, 0155/8 27454 1 Hajóállomás 27455 2 Veránka 0168,

Részletesebben

1.1. BEVEZETÉS. A felmérés a meglevő anyagok felhasználásával és terepbejárással történt. A terepi munka során fotódokumentáció

1.1. BEVEZETÉS. A felmérés a meglevő anyagok felhasználásával és terepbejárással történt. A terepi munka során fotódokumentáció 1.1. BEVEZETÉS Balatonvilágos község Polgármestere - más irodákkal együtt - 2013. június 4-én levélben árajánlatkéréssel megkereste irodánkat a címben szereplő munka elvégzésére. A munkát irodánk nyerte

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete. A helyi környezet védelméről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete. A helyi környezet védelméről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete A helyi környezet védelméről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) (Szövege hatályos:

Részletesebben

A 26-37. mellékletek (GYMS megyei hófogók) fajlistája kódokkal

A 26-37. mellékletek (GYMS megyei hófogók) fajlistája kódokkal A 26-37. mellékletek (GYMS megyei hófogók) fajlistája kódokkal Kód Magyar név Tudományos név A Akác Robinia pseudo-acacia AL Vadalma Malus silvestris BL Bálványfa Amorpha fruticosa CSNY Madárcseresznye

Részletesebben

1. Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja a turai Schossberger kastély park területet.

1. Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja a turai Schossberger kastély park területet. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009 (X2) rendelete a turai kastélypark helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról Tura Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

FAÓRIÁSOK ÉS FAMATUZSÁLEMEK MEGYEI BONTÁSBAN

FAÓRIÁSOK ÉS FAMATUZSÁLEMEK MEGYEI BONTÁSBAN FAÓRIÁSOK ÉS FAMATUZSÁLEMEK MEGYEI BONTÁSBAN MEGYE: BÁCS-KISKÜN Populus x canescens Jász úti dűlő bejárata 60 282 25 Egészségi állapota jó. Populus nigra 'Italica* Kecskemét- 70 376 25 Odvas törzs. Ágasegyháza

Részletesebben

Orosháza jelentősebb zöldterületei

Orosháza jelentősebb zöldterületei Orosháza jelentősebb zöldterületei Helyszín Szabadság Modern fa-fém padok, hulladékgyűjtők találhatóak a teljes területén és környezetében. Központi elemként egy üveg plasztika díszíti a teret. A A kertészeti

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501 A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz

Részletesebben

A védetté nyilvánítás célja

A védetté nyilvánítás célja Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról Kiskunhalas Város Önkormányzatának

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

DÉVAVÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE DÉVAVÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2 Megbízó: Békés Mérnök Kft Békéscsaba, Pásztor u. 34. Tervező: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Területfelhasználás, szabályozás: Torma Gyöngyi okl. építészmérnök

Részletesebben

46/2009. (IV. 16.) FVM

46/2009. (IV. 16.) FVM 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének

Részletesebben

Értékelés. alkalmazott szakszemélyzet képzettsége középfokú Bizonyítvány másolat 5 A beruházás keretében

Értékelés. alkalmazott szakszemélyzet képzettsége középfokú Bizonyítvány másolat 5 A beruházás keretében 1. számú melléklet a 144/008. (XI. 7.) FVM rendelethez Értékelés Értékelési szem megnevezése Értékelés/ellenőrzés módja Maximális szám Szakmai szemok Az erdőgazdálkodó vagy az felsőfokú Bizonyítvány másolat

Részletesebben

VARGA-ERDŐMESTER Kft. 9491 Hidegség, Petőfi Sándor utca 27. tel: +36-309-791-671

VARGA-ERDŐMESTER Kft. 9491 Hidegség, Petőfi Sándor utca 27. tel: +36-309-791-671 VARGA-ERDŐMESTER Kft. 9491 Hidegség, Petőfi Sándor utca 27. tel: +36-309-791-671 Munkaszám:295/2014. BÁBOLNA VÁROS KÖZCÉLÚ ZÖLDFELÜLETEINEK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014 1 VARGA-ERDŐMESTER Kft. 9491 Hidegség,

Részletesebben

9700 Szombathely, Mindszenty tér /1 hrsz. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.

9700 Szombathely, Mindszenty tér /1 hrsz. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. JÁRDÁNYI PAULOVICS ISTVÁN ROMKERT TERÜLETÉN ÁTVEZETŐ GYALOGOS PASSZÁZS KIVITELI TERVE - DENDROLÓGIAI FELMÉRÉS Helyszín: 97 Szombathely, Mindszenty tér 1. 5997/1 hrsz Megrendelő: Szombathely Megyei Jogú

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK 2010 ŐSZ KONTÉNERES DÍSZFÁK

ÁRJEGYZÉK 2010 ŐSZ KONTÉNERES DÍSZFÁK ÁRJEGYZÉK 2010 ŐSZ KONTÉNERES DÍSZFÁK Acer campestre SUH. kont. 8 l. 150/200 1.800 Ft Acer n. Kelly s Gold 12/14 kont. 45 l. PF. 4.800 Ft Acer platanoides kont. 12 l. 200/250 2.400 Ft Acer saccharinum

Részletesebben

1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 15/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 1. függeléke 1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 5. (20) Veszélyességi zónák övezetére vonatkozó hatályos jogszabály: a veszélyes

Részletesebben

A VÁROSLIGET FAKATASZTERE

A VÁROSLIGET FAKATASZTERE A VÁROSLIGET FAKATASZTERE A VÁROSLIGET FAKATASZTERE A VÁROSLIGETI FAKATASZTER FELVÉTELE A FA KÓDJA A terület nagy kiterjedése, és a fák későbbi, egyszerűbb beazonosítása miatt három tömbre lett osztva.

Részletesebben

Előterjesztő: Tárgy: Beszámoló a közterületi fák általános állapotáról, a faállomány ápolásáról, szükséges védelméről, fejlesztéséről.

Előterjesztő: Tárgy: Beszámoló a közterületi fák általános állapotáról, a faállomány ápolásáról, szükséges védelméről, fejlesztéséről. Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Berkes Csilla üzemeletetési referens Tárgy: Beszámoló a közterületi fák általános állapotáról, a faállomány ápolásáról, szükséges védelméről, fejlesztéséről.

Részletesebben

1. Műemléki védettség alatt álló épületek. Bécsi utca 23. hrsz.: 4090 Ferencesek egykori kertjének kapuja, barokk,1750 körül

1. Műemléki védettség alatt álló épületek. Bécsi utca 23. hrsz.: 4090 Ferencesek egykori kertjének kapuja, barokk,1750 körül 2. melléklet a.../2011. (...) önkormányzati rendelethez Műemléki védettség alatt álló épületek, Helyi védelemmel rendelkező, helyi védelem alá vont épületek 1. Műemléki védettség alatt álló épületek Bécsi

Részletesebben

Orosháza város helyi védettségű építészeti értékei

Orosháza város helyi védettségű építészeti értékei Orosháza város helyi védettségű építészeti értékei Sorsz. Hrsz. Cím Leírás 1. 2236 Nyár utca 7. napsugaras ház 2. 1893 Major utca 15. napsugaras ház 3. 3766 Luther utca 17. napsugaras ház 4. 737/2 Lehel

Részletesebben

Kõszeg Város Polgármesteri Hivatala Kõszeg, Jurisics tér 8. Tervezõ: Dr. Józsa Miklósné... okl. kertészmérnök

Kõszeg Város Polgármesteri Hivatala Kõszeg, Jurisics tér 8. Tervezõ: Dr. Józsa Miklósné... okl. kertészmérnök Megbízó: Kõszeg Város Polgármesteri Hivatala Kõszeg, Jurisics tér 8. A dokumentációhoz 7 rajzi melléklet tartozik. 2.0 Aláíró-lap: Tervezõ: Dr. Józsa Miklósné... okl. kertészmérnök Lóránthné Karácsony

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA ZÖLDFELÜLETEI

NYÍREGYHÁZA ZÖLDFELÜLETEI NYÍREGYHÁZA ZÖLDFELÜLETEI ZÖLD NYÍREGYHÁZA A kezdetek Nyíregyháza újkori történetéből Első írásos említése Nyír falu néven 1219. évben 1748. évre a hajdan nevezetes hajdúközség majdnem kihalt, puszta,

Részletesebben

Tárgyszavak: városökológia; biodiverzitás; növény; természetvédelem; őshonos faj; betelepített faj; Berlin; Németország.

Tárgyszavak: városökológia; biodiverzitás; növény; természetvédelem; őshonos faj; betelepített faj; Berlin; Németország. KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁS Biodiverzitás Berlinben A Rio de Janeiróban 1992-ben tartott konferencia egyik természetvédelmi célkitűzése a biológiai diverzitás (sokféleség) fenntartása volt. A közelmúltban

Részletesebben

Lukács Zoltán. Faiskola Telephely: 8092 Pátka, Újtanya Pf: 16 H 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324 Tel.: 06-22/722-710, Fax.

Lukács Zoltán. Faiskola Telephely: 8092 Pátka, Újtanya Pf: 16 H 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324 Tel.: 06-22/722-710, Fax. Lukács Zoltán Faiskola Telephely: 8092 Pátka, Újtanya Pf: 16 H 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324 Tel.: 06-22/722-710, Fax.: 06-22/722-020 Tisztelt Partnerünk. Engedje meg, hogy e levél keretében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. év január 26.-i ülésére Tárgy: Zirc, Rákóczi téri faállományok felmérése, 10 évre ütemezett fakivágási-fapótlási koncepcióterv

Részletesebben

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATANÁK KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA. Pályázati felhívás március

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATANÁK KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA. Pályázati felhívás március VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATANÁK KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA Pályázati felhívás Környezetvédelmi és természetvédelmi közcélú feladatok végrehajtására 2009. március Veresegyház Város Önkormányzatának Környezetvédelmi

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2010. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához

Részletesebben

Az év fájával kapcsolatos tanulmányok és kiadványok

Az év fájával kapcsolatos tanulmányok és kiadványok Az év fájával kapcsolatos tanulmányok és kiadványok Általános tanulmányok BARTHA D. (1995): Új mozgalom német mintára. Középpontban az elfelejtett fafajok. Számadás 7(49): 17. BARTHA D. (1995): "Év fája"

Részletesebben

A KIS-KÜKÜLLŐ BALAVÁSÁR-SÓVÁRAD EGYESÜLET HELYI AKCIÓ CSOPORTJÁNAK NYÚJTOTT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS

A KIS-KÜKÜLLŐ BALAVÁSÁR-SÓVÁRAD EGYESÜLET HELYI AKCIÓ CSOPORTJÁNAK NYÚJTOTT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS ROMÁNIA KORMÁNYA NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV 2007-2013 Európai Unió és Románia Kormánya által támogatott projekt/ FEADR A KIS-KÜKÜLLŐ BALAVÁSÁR-SÓVÁRAD EGYESÜLET HELYI AKCIÓ CSOPORTJÁNAK NYÚJTOTT VISSZA

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 9/2010 (II.26.) rendelete a város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Tolna Város Önkormányzatának 9/2010 (II.26.) rendelete a város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról Tolna Város Önkormányzatának 9/2010 (II.26.) rendelete a város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról Tolna Város Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Az év fájával kapcsolatos tanulmányok és kiadványok

Az év fájával kapcsolatos tanulmányok és kiadványok Az év fájával kapcsolatos tanulmányok és kiadványok Általános tanulmányok ANON. (2001): Az év fái. Erdészeti Lapok 136(7-8): 216. BARTHA D. (1995): "Év fája" mozgalom Magyarországon. Bútor és Faipar 1(1):

Részletesebben

Kaba Város Településrendezési Tervének készítéséhez

Kaba Város Településrendezési Tervének készítéséhez Kaba Város Településrendezési Tervének készítéséhez Alátámasztó munkarész 2015. július Tervező: Art Vit al Tervező, Ép ít ő és Kereskedelmi Kf t. 2014. Külzetlap Település tervező/ Építész vezető tervező

Részletesebben

HELYZETFELTÁRÁS. 1. Táji és természeti adottságok vizsgálata. 1.1. Természetföldrajzi tájbesorolás

HELYZETFELTÁRÁS. 1. Táji és természeti adottságok vizsgálata. 1.1. Természetföldrajzi tájbesorolás II.4.1. TÁJRENDEZÉS HELYZETFELTÁRÁS 1. Táji és természeti adottságok vizsgálata 1.1. Természetföldrajzi tájbesorolás A földrajzi tájbeosztás szerint Bácsalmás az Alföld Bácskai síkvidék középtájának Bácskai

Részletesebben

TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK

TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK TÁJRENDEZÉSI MUNKARÉSZ TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK ALAPADATOK, TÉRSÉGI ADOTTSÁGOK Kemeneshőgyész község Veszprém megye északnyugati részén, a Marcal-folyó mentén fekszik. A település nyugati-északnyugati irányban

Részletesebben

Habitus, küls megjelenés

Habitus, küls megjelenés Díszfa alkalmazás Habitus, küls megjelenés Oszlopos növésűek Acer platanoides Columnare Carpinus betulus Fastigiata Quercus robur Fastigiata Sorbus aucuparia Compacta Sorbus thüringiaca Fastigiata Ulmus

Részletesebben

1. (1) A HÉSZ 11. (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés kerül

1. (1) A HÉSZ 11. (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés kerül Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete Heves város építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 7/2006. (II. 24.) rendeletének módosítására

Részletesebben

Faiskolai. Árjegyzék. Kedves Vásárlónk!

Faiskolai. Árjegyzék. Kedves Vásárlónk! Kedves Vásárlónk! Faiskolám a fővárostól 120 kilométerre a Balaton déli partján, szép természeti környezetben az M7-es autópálya közelében helyezkedik el. Jelenleg a pihentetett területekkel együtt mintegy

Részletesebben

SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Készítette: Wittek Krisztina f építész ktsz.: TT/É1-01-2382 Nemes Zoltán tájtervez Várkert Kft ktsz: K/1 01-5053 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2015. ősz - 2016. tavasz

2015. ősz - 2016. tavasz 2015. ősz - 2016. tavasz Kedves Vásárlónk! Faiskolám a fővárostól 120 kilométerre a Balaton déli partján, szép természeti környezetben az M7-es autópálya közelében helyezkedik el. Jelenleg a pihentetett

Részletesebben

ENGEDÉLYEZÉSI TERVE F1 FAKIVÁGÁS ÉS NÖVÉNYTELEPÍTÉS

ENGEDÉLYEZÉSI TERVE F1 FAKIVÁGÁS ÉS NÖVÉNYTELEPÍTÉS 1118 Bp., Bozókvár u.12. Tel: +36 1 310 7292 Fax:+36 1 319 6303 www.vibrocomp.hu K441.06-441. sz. főút fejlesztése a 445.sz. főút - Kecskemét, Nagykörút között ENGEDÉLYEZÉSI TERVE F1 FAKIVÁGÁS ÉS NÖVÉNYTELEPÍTÉS

Részletesebben

2. számú függelék a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelethez

2. számú függelék a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelethez 2. számú függelék a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelethez Helyi védelemre javasolt természeti területek, értékek, egyedi tájértékek: - az Érdi sziget (Beliczay-sziget) természetközeli területei,

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE D e b r e c e n M e g ye i J o g ú V á r o s P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l Igazgatási Osztály, Vállalkozási Csoport 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR

Részletesebben

Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012. Tárgy: Szentes Város rendezési terveinek módosítása 2011.

Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012. Tárgy: Szentes Város rendezési terveinek módosítása 2011. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012.

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. május 14.) Általános rendelkezések

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. május 14.) Általános rendelkezések 1 Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (I. 17.) önkormányzati rendelete a fák és cserjék ültetési, telepítési távolságának szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva:

Részletesebben

1. Általános előírások

1. Általános előírások Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2002. (VI.12.)sz. rendelete a Budapest, IX. ker. Szent László Kórház és környéke című (Könyves Kálmán körút - Gyáli út - Vágóhíd

Részletesebben

ZÖLDTERÜLET REHABILITÁCIÓJA

ZÖLDTERÜLET REHABILITÁCIÓJA GYŐR, ÚJVÁROS, BERCSÉNYI LIGET JÁTSZÓ- és PIHENŐPARK (Hrsz: 8103) Comfort Tervező Kft. Oldal: 1 / 6 01. ELŐLAP GYŐR, ÚJVÁROS, BERCSÉNYI LIGET JÁTSZÓ- és PIHENŐPARK (Hrsz: 8103).. Okl. táj- és kertépítész

Részletesebben

2016. ősz tavasz

2016. ősz tavasz 2016. ősz - 2017. tavasz Kedves Vásárlónk! Faiskolám a fővárostól 120 kilométerre a Balaton déli partján, szép természeti környezetben az M7-es autópálya közelében helyezkedik el. Jelenleg a pihentetett

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. október 16-i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. október 16-i rendes ülésére Verőce Község Polgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.veroce.hu - Email: polghiv@veroce.hu Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2016. (XI.10.) önkormányzati rendelete. a fás szárú növények védelméről

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2016. (XI.10.) önkormányzati rendelete. a fás szárú növények védelméről Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (XI.10.) önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről Dömsöd Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

HELYI VÉDELEMRE JELÖLT FÁK

HELYI VÉDELEMRE JELÖLT FÁK 5. sz. melléklet HELYI VÉDELEMRE JELÖLT FÁK Tömb szám Hely Helyrajzi szám Faj/fajta Védett vagy védelemre javasolt fa helyének védelme 1 Üllői út 45 51. 37104 D-i homl. 37104 Ny-i homl. sarok Aesculus

Részletesebben

Az akácgazdálkodás biológiai alapjai. Borovics Attila Cseke Klára Csiha Imre Keserű Zsolt Koltay András Rédei Károly

Az akácgazdálkodás biológiai alapjai. Borovics Attila Cseke Klára Csiha Imre Keserű Zsolt Koltay András Rédei Károly Az akácgazdálkodás biológiai alapjai Borovics Attila Cseke Klára Csiha Imre Keserű Zsolt Koltay András Rédei Károly Az akác ellentmondásos megítélése akác nagyhatalom vagyunk nincs még egy olyan fafajunk,

Részletesebben

2014. ősz - 2015. tavasz

2014. ősz - 2015. tavasz 2014. ősz - 2015. tavasz Kedves Vásárlónk! Faiskolám a fővárostól 120 kilométerre a Balaton déli partján, szép természeti környezetben az M7-es autópálya közelében helyezkedik el Jelenleg a pihentetett

Részletesebben

Balástya Község Helyi Építési Szabályzatának TARTALOMJEGYZÉKE

Balástya Község Helyi Építési Szabályzatának TARTALOMJEGYZÉKE Balástya Község Helyi Építési Szabályzatának TARTALOMJEGYZÉKE ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Oldalszám 1. A rendelet hatálya és alkalmazása 1. old. 2. Szabályozási elemek 1. old. RÉSZLETES ELŐÍRÁSOK 3. Közigazgatási

Részletesebben

A PÁL-VÖLGYI KŐFEJTŐ FELSŐ

A PÁL-VÖLGYI KŐFEJTŐ FELSŐ A PÁL-VÖLGYI KŐFEJTŐ FELSŐ BÁNYATERASZÁNAK CÖNOLÓGIAI KÉPE Szabó Emőke szalonka83@gmail.com Szent István Egyetem, Mezőgazdasági és Környezettudományi kar Természetvédelmi mérnöki szak Budapest, 2010. Tartalomjegyzék

Részletesebben

3. HÉSZ függelékei 1. számú: Övezeti összesítő 2. számú: Lakóövezetek beépítési mintalapjai 3. számú: Helyi védettségű épületek 4.

3. HÉSZ függelékei 1. számú: Övezeti összesítő 2. számú: Lakóövezetek beépítési mintalapjai 3. számú: Helyi védettségű épületek 4. 3. HÉSZ függelékei 1. számú: Övezeti összesítő 2. számú: Lakóövezetek beépítési mintalapjai 3. számú: Helyi védettségű épületek 4. számú Homlokzatszámítási minták 5. számú Őshonos növények 6. számú Régészeti

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentıségő természeti területeinek és emlékeinek védelmérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentıségő természeti területeinek és emlékeinek védelmérıl Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentıségő természeti területeinek és emlékeinek védelmérıl (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése

Részletesebben

Lipcsei Ágnes, okl. táj- és kertépítész mérnök MUNDUS VIRIDIS KFT.

Lipcsei Ágnes, okl. táj- és kertépítész mérnök MUNDUS VIRIDIS KFT. Készült: Nyíregyháza, 2014. január 7. Készítette: Lipcsei Ágnes, okl. táj- és kertépítész mérnök MUNDUS VIRIDIS KFT. Jelen oktatási segédlet kizárólag a tárgyra vonatkozó kertépítészeti kiviteli terv (2013/562.

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba Erdőgazdálkodás Dr. Varga Csaba Erdő fogalma a Föld felületének fás növényekkel borított része, nyitott és mégis természetes önszabályozással rendelkező ökoszisztéma, amelyben egymásra is tartós hatást

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK a 39. számú vrk. Medvefű utca 0378/19 hrsz-ú 18 méter szabályozási szélességű út Varjútövis utca Kígyóhagyma utca által

Részletesebben

4.szám 2. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

4.szám 2. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 4.szám 2. I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI (2001. május 3-i Közgyűlés) - 17/2001.(V.7.) sz. rendelet az önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló

Részletesebben

BUDAPEST, XVI. KERÜLETI LAKÓUTCÁK EGYESÍTETT KIVITELI TERV SIMONGÁT UTCA

BUDAPEST, XVI. KERÜLETI LAKÓUTCÁK EGYESÍTETT KIVITELI TERV SIMONGÁT UTCA BUDPEST, XVI. KEÜETI KÓUTCK EGYESÍTETT KIVITEI TEV SIMNGT UTC FFEMÉÉS ÉS FVÉDEMI TEV MEGBÍZÓ: BUDPEST FŐVS XVI. KE. ÖNKMNYZT PGMESTEI HIVT TEVEZŐ: SZEK-TEV MÉNÖKI SZGTTÓ BT. 1163 BUDPEST, FUVT UTC 51.

Részletesebben

Gksz Ipari terület Általános Gip-1 Településgazdálkodási Gip-2 K ü l ö n l e g e s t e r ü l e t Sportterület Ksp-1. Ksp-2 Temető

Gksz Ipari terület Általános Gip-1 Településgazdálkodási Gip-2 K ü l ö n l e g e s t e r ü l e t Sportterület Ksp-1. Ksp-2 Temető BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI övezet alövezet Falusias lakóterület Nagytelkes beépítés Lf-1 Lf-1* Kistelkes beépítés Lf-2 Külső övezet Lf-3 Többlakásos beépítés Lf-4 Kervárosias lakóterület

Részletesebben

Zöldülő Tiszaújváros

Zöldülő Tiszaújváros A Tiszaújvárosi Krónika önkormányzati melléklete 2016. október 6. Zöldülő Tiszaújváros A település zöldfelületeinek 2020-ig terjedő időszakra vonatkozó felújítási koncepciója Célmeghatározás A munka célja

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2006. (V. 26.) számú rendelete a helyi jelentőségi faegyedek/facsoportok, fával borított területek védelméről Balatonfüred Város Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Borzavári úti temető kerítésének felújítása, valamint a kerítés mentén lévő veszélyes fák kivágása

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 35/2004. (XII. 10.) sz. Ök. rendelete Göd Nemeskéri park-kiserdő (hrsz. 1934.) Helyi természetvédelmi területté nyilvánításáról

Göd Város Önkormányzat 35/2004. (XII. 10.) sz. Ök. rendelete Göd Nemeskéri park-kiserdő (hrsz. 1934.) Helyi természetvédelmi területté nyilvánításáról Göd Város Önkormányzat 35/2004. (XII. 10.) sz. Ök. rendelete Göd Nemeskéri park-kiserdő (hrsz. 1934.) Helyi természetvédelmi területté nyilvánításáról A természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. tv. 24.

Részletesebben

Óbuda közterületi fái

Óbuda közterületi fái Óbuda közterületi fái 2016 Tartalom Fák száma 1 A fák kora 4 Ültetett fajok 8 Fák egészségi állapota 30 Fák értéke 32 A fák jótéteményei 35 Javaslatok 36 Következtetések 45 Fa ültetés költségei 46 i Fák

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/1997.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/1997.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/1997.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról (A rendelet szövege egységes szerkezetben a 20/2000.(V.11.),

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ELŐTERJESZTÉSEK FEDŐLAPJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ELŐTERJESZTÉSEK FEDŐLAPJA JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ELŐTERJESZTÉSEK FEDŐLAPJA Az előterjesztés címe, tárgya: Előterjesztés az épített és a zöldfelületi értékek helyi védelméről szóló 34/2003. (VI. 30.)

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok

Növényrendszertan gyakorlatok Növényrendszertan gyakorlatok 5. gyakorlat Környezettudományi szak Környezetmérnöki szak 2. ao: Hamamelididae Varázsmogyoróalkatúak r: Hamamelidales Varázsmogyoróvirágúak cs: Hamamelidaceae Varázsmogyorófélék

Részletesebben

Az allergén gombaspórák mennyisége alacsony-közepes a levegőben.

Az allergén gombaspórák mennyisége alacsony-közepes a levegőben. 2012. május 14 május 20. ( 20. hét ) A 20. héten a hideg, esős idő következtében jelentősen alacsonyabb volt a pollenterhelés. Közepes koncentrációban csak a fenyőfélék pollenjét mértük Pécs levegőjében.

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Nemzetközi és hazai kitekintés

Erdőgazdálkodás. Nemzetközi és hazai kitekintés Erdőgazdálkodás Nemzetközi és hazai kitekintés Az erdő: a világ egyik legösszetettebb életközössége, amely magában foglalja - a talajban élő mikroorganizmusokat, - a földfelszínen élő mohákat, gombákat,

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 144/00. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó

Részletesebben

megjelenésére rható hazánkban? 2006, 2007, 2008 Páldy Anna Budapest

megjelenésére rható hazánkban? 2006, 2007, 2008 Páldy Anna Budapest A klímav maváltozás s hatása az allergén n növények n nyek megjelenésére mi várhatv rható hazánkban? 2006, 2007, 2008 Apatini Dóra, Novák k Edit, Bobvos János, Páldy Anna Országos Környezetegészségügyigyi

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (..) önkormányzati rendelete a fák és fás szárú növények védelméről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11. (52) 517-700 (52) 517-832

HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11. (52) 517-700 (52) 517-832 Deebbrreecceenn Meeggyyeei i JJooggúú Váárrooss Önnkkoorrmáánnyyzzaat t JJeeggyyzzőőj jee Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C

Részletesebben

TASZÁR TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 1. SZ. MÓDOSÍTÁS

TASZÁR TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 1. SZ. MÓDOSÍTÁS 1 TASZÁR TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 1. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 15/2008 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA A 48/2009. (III. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATTAL

Részletesebben

AKTUÁLIS POLLENHELYZET SZEKSZÁRDON ÉS KÖRNYÉKÉN 2016. 15. HÉTEN

AKTUÁLIS POLLENHELYZET SZEKSZÁRDON ÉS KÖRNYÉKÉN 2016. 15. HÉTEN AKTUÁLIS POLLENHELYZET SZEKSZÁRDON ÉS KÖRNYÉKÉN 2016. 15. HÉTEN Szekszárdon 2016-ben a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya az Országos Aerobiológiai Monitorozás keretében 2016. január

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata. 51/2009./XII.18./ XI.ÖK sz. rendelete. a fás szárú növények védelméről

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata. 51/2009./XII.18./ XI.ÖK sz. rendelete. a fás szárú növények védelméről Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 51/2009./XII.18./ XI.ÖK sz. rendelete a fás szárú növények védelméről Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/1998.(II. 15.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/1998.(II. 15.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/1998.(II. 15.) számú r e n d e l e t e Egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról (egységes szerkezetben a 15/1998 (V.1.) a 12/2000.

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

RENDELETTERVEZET. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. RENDELETTERVEZET Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2012. (.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Makó város környezetvédelméről szóló 18/2001. (VI. 28.)

Részletesebben

EOV koordináta (NY K) EOV koordináta (D É) Név. Pontos helyszín HRSZ Tipizálás főbb jellemző

EOV koordináta (NY K) EOV koordináta (D É) Név. Pontos helyszín HRSZ Tipizálás főbb jellemző Név EOV koordináta (NY K) EOV koordináta (D É) Pontos helyszín HRSZ Tipizálás főbb jellemző Csúnya munka 754115 282554 Elő hegy teteje 0130/3 Történelmi vagy kulturális eseménnyel, illetve jelentős személlyel

Részletesebben