BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE szeptember hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. szeptember hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE szeptember hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Takács Péter képviselő napirend előtti hozzászólása - A város területén létesült, illetve felújított játszóterek takarítására, rendeltetésszerű használatára, védelmére a közgyűlés tegyen intézkedéseket. Tárgy: Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására A közgyűlés 21 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 27/2006. (IX.14.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 8/2006.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 9/2006.(III.23.), valamint a 19/2006.(VII.06.) rendelettel módosított 8/2006.(II.23.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. /1/ Az R.1. (1) bekezdésében foglalt évi összes bevétel Ezer Ft-tal nő, a költségvetés fő összege Ezer Ft-ra módosul. /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt bevételi főösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. /1/ Az R. 2. (1) bekezdésében foglalt évi összes kiadás Ezer Ft-tal nő, a költségvetés fő összege Ezer Ft-ra módosul. /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt kiadási főösszeg növekmény felhasználási feladatonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 3. Az R. 4. (1) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadási előirányzata 6 Ezer Ft-tal nő, Ezer Ft-ra módosul. 4. A közgyűlés az önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszegét Ezer Ft-tal nő, melynek részletezését e rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. Az R. 5. -ában szereplő önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszege Ezer Ft-ra módosul.

2 2 5. /1/ E rendelet a 19/2006.(VII.06.) önkormányzati rendelet 10. -a alapján készült. 6. Ezen rendelet szeptember 14-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban június 30. napjától kell alkalmazni. Békéscsaba, szeptember 14. Pap János sk. polgármester Dr. Nagy Mátyás sk. jegyző Tárgy: Tájékoztató a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről A közgyűlés 19 igen, 4 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 475/2006. (IX.14.) közgy. H A T Á R O ZA T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetés I. féléves teljesítéséről készített tájékoztatót elfogadja. Felelős: Határidő: Tárgy: Pap János polgármester azonnal évi céltámogatási igénybejelentés előkészítése A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 476/2006. (IX.14.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat a Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet részére, céltámogatási igénybejelentést nyújtson be évre. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a évi céltámogatási igénybejelentéshez szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítését az alábbi egészségügyi gép-műszer beszerzésekre jóváhagyja: 1. Digitális mammográf (1db) becsült költsége: ezer Ft, 2. Sürgősségi röntgenfelvételi berendezés (1db) becsült költsége: ezer Ft, 3. Sürgősségi (sebészeti) képerősítő (1db) becsült költsége: ezer Ft, 4. Hagyományos röntgenfelvételi szerkezet (1db) becsült költsége: ezer Ft, 5. Aneszteziológiai TCI pumpa (1db) becsült költsége: ezer Ft,

3 3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az összesen eft fejlesztéséhez évben eft céltámogatást igényel, évi költségvetési rendeletében biztosítja az összesen eft, 25% kötelezően vállalandó sajátrészt. Felelős: Határidő: Tárgy: Pap János polgármester december 1. a megvalósíthatósági tanulmány benyújtására. Javaslat az intézményi céltartalék felhasználására A közgyűlés 20 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 477/2006. (IX.14.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az intézmények részére az előterjesztés mellékletét képező 1. és 2. számú mellékletben részletezettek, valamint a csatolt indoklások alapján összesen e Ft többlettámogatást biztosít. A pótelőirányzatok fedezetéül a költségvetésben tervezett intézményi céltartalék előirányzatát jelöli meg. Az előirányzat-változásokkal a évi költségvetési rendeletet módosítani kell. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a végleges közalkalmazotti álláshelyek megszüntetésének költségeire igényelt ,- Ft pályázati összeggel megemeli a költségvetés bevételi oldalát, s a kiadási oldalon az intézményi céltartalék előirányzatát. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: szeptember 30. Tárgy: Pályázat létszámcsökkentéshez kapcsolódó egyszeri hozzájárulás igényléséhez A közgyűlés 20 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 478/2006. (IX.14.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az ellátandó feladatok csökkenése érdekében a 381/2006. (VII.6.) közgyűlési határozat alapján a következő közalkalmazotti álláshelyeket szünteti meg végleges jelleggel: Intézmény megnevezése Létszámleépítés Pályázatban szereplő létszám 2.sz.Általános Iskola 2 0 Erzsébethelyi Általános Iskola 3,5 3,5 10.sz.Általános Iskola 2,5 0 Szabó Pál téri Általános Iskola 2 2

4 4 Szent Györgyi A. Gimnázium, Szakközépisk. 3 0 Gépészeti és Számítástechn.Szakközépiskola 1 1 Középfokú Iskolai Diákotthon 5 4 Összesen: 19 10,5 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése pályázatot nyújt be a 2006.évi költségvetési törvényben szabályozottak alapján a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulási igényléshez. A megpályázott összeg 10,5 fő leépítési költségeként: Ft az alábbi bontásban: Felmentési illetmény Kötelező felmentési időre Ft Végkielégítés Ft TB járulék ( 29% ) Ft Munkaadói járulék ( 3% ) Ft A közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előre láthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívül munkáltatónál az érintett munkavállalók munkaviszonyban töltött idejük folyamatosságának megszakítása nélkül foglalkoztatására nincs lehetőség. Békéscsaba Megyei Jogú Város 2006.évi költségvetéséről szóló 8/2006. (II.23.) számú rendeletének a 2/b. számú mellékletében megállapított foglalkoztatottak száma: 3873,50 főről + 7,75-19, ,25 főre csökken, mely csökkentést, illetve növekedést rendelet-módosításkor átvezetni szükséges. A létszám-változásokkal a évi költségvetési rendeletet módosítani szükséges. Felelős: Pap János polgármester Határidő: október 15. Tárgy: Gyulai Dobozi Thurzó u. kereszteződésében jelzőlámpás csomópont kialakítása A közgyűlés a határozat 1./ pontját 19 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással, 2./ pontját 21 igen szavazattal, 1 tartózkodással fogadta el, és a következő határozatot hozta:

5 5 479/2006. (IX.14.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetési rendeletben Gyulai Dobozi Thurzó u. kereszteződésének körforgalmú csomóponttá alakítására jóváhagyott 20 Millió Ft saját forrásból a körforgalmúvá történő átalakítása helyett jelzőlámpás csomóponttá építi át. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: november Elő kell készíteni a kórház sürgősségi betegellátásához kapcsolódó helikopter leszállópálya létesítését. (Műszaki megvalósíthatóság lehetséges irányai, jogszabályi feltételek.) Felelős: Dr. Nagy Mátyás jegyző Határidő: november 1. Tárgy: Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztító telepének és szennyvízcsatorna hálózatának fejlesztéséről tájékoztatás A közgyűlés 19 igen szavazattal,1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 480/2006. (IX.14.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztító telepének és szennyvízcsatorna hálózatának fejlesztéséhez kapcsolódó ivóvízhálózat bővítése indokolt. A bővítés végrehajtásához szükséges tervezési munkák megrendelése érdekében felhatalmazza Baji Lajos alpolgármestert, hogy a szennyvíz projekt tervezésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertesével a szükséges tárgyalásokat folytassa le, oly módon hogy a költségek a évi költségvetést terheljék. A tárgyalás eredményéről tájékoztassa a közgyűlést. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: október Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztító telepének és szennyvízcsatorna hálózatának fejlesztéséhez kapcsolódóan az idegen vizek szennyvízcsatornába való bejutásának elkerülésére felül kell vizsgálni a felszíni (csapadék) vizek elvezetésének módját és el kell készíteni a szükséges terveket. A szükséges tervezési munkák megrendelése érdekében felhatalmazza Baji Lajos alpolgármestert, hogy a szennyvíz projekt tervezésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertesével a szükséges tárgyalásokat folytassa le, oly módon hogy a költségek a évi költségvetést terheljék. A tárgyalás eredményéről tájékoztassa a közgyűlést.

6 6 A közgyűlés a Lakástakarék Pénztárba (a szennyvízhálózatra való lakossági rácsatlakozás) való bejelentkezés lehetőségét november 30-ig (60 nappal) meghosszabbítja. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: december 30. Tárgy: A évi közbeszerzési terv módosítása A közgyűlés 20 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 481/2006. (IX.14.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a évi közbeszerzési terv módosítását. Felelős: Határidő: Tárgy: Pap János polgármester folyamatos Tájékoztató közbeszerzési eljárásokról A közgyűlés 19 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 482/2006. (IX.14.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a tájékoztatót elfogadja. Tárgy: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló 29/2000. (VI.8.) önkormányzati rendelet módosítása A közgyűlés 19 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2006. (IX.14.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló, módosított 29/2000. (VI.8.) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló, módosított 29/2000. (VI.8.) önkormányzati rendelet az alábbiak szerint módosul: 1. A rendelet 2. számú melléklet 1. számú táblázata helyébe az alábbi lép:

7 7 1. számú táblázat A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díjai: Intézmény neve: Intézményi térítési díj Ft/nap Ebből ebéd Ft/nap Bölcsőde 263,- Bentlakásos óvoda 359,- Napközis rendszerű óvoda 237,- Bentlakásos általános iskola 493,- 190,- Napközis rendszerű általános iskola 318,- 190,- Középiskolai kollégium 511,- 214,- Tartós nevelésbe vett tanulók Tízórai kiegészítése 90,- Szociális intézményben étkezők 511,- 214,- 2. Ez a rendelet szeptember 14-én lép hatályba, de rendelkezéseit a szeptember havi térítési díj fizetési kötelezettségeknél alkalmazni kell. Békéscsaba, szeptember 14. Pap János sk. polgármester Dr. Nagy Mátyás sk. jegyző Tárgy: Tárgyalás menetének meghatározása A közgyűlés 17 igen, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 483/2006. (IX.14.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet-tervezetről ismételt szavazást rendel el. Tárgy: A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet tervezetének második fordulós tárgyalása A közgyűlés 15 igen, 4 nem szavazattal, 4 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 29/2006.(IX.12.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló, módosított évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a helyi adókról szóló, módosított évi C. törvény 1. (1)

8 8 bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a magánszemélyek kommunális adójáról a következő rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja. 1. Adókötelezettség Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén: a) lakás tulajdonosa, illetve b) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. 2. Az adó alanya (1) Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján a lakás tulajdonosa, vagy a lakás bérleti jogának jogosultja. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben a lakást az ingatlannyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt tulajdonos). (2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban az (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni. (3) Társasház esetén a lakástulajdonosok önálló adóalanyok. 3. Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése (1) Az adókötelezettség a használatbavételi, vagy fennmaradási engedély kiadását, illetőleg az adás-vételi szerződés megkötését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épített, vagy anélkül használatba vett lakás esetében az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. (2) Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni. (3) Az adókötelezettség megszűnik a lakás megszűnése évének utolsó napján. A lakásnak az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. (4) Az 1. b) pontjában foglalt lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg. (5) A lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. (6) A lakás használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti. 4. Adómentesség, adókedvezmény

9 9 (1) Mentes az adó megfizetése alól a 70. év feletti adóalany, amennyiben a lakásban állandó lakosként életvitelszerűen lakik, a kedvezményre jogosító életkor betöltését követő évtől kezdődően. (2) Az adóhatóság az adózót kérelme alapján mentesítheti az adó megfizetése alól, amennyiben: a) az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, gyermekét egyedül nevelő személy esetében 120 %-át, egyedül élő személy esetében 150 %-át, 60 év feletti egyedül élő személy esetében 170 %-át, b) nem rendelkezik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, módosított 1993.évi III. törvény 4. (1) bekezdés b) pontjában körülírt vagyonnal és c) nem részesül lakásfenntartási támogatásban. (3) Az adóhatóság az adózó kérelme alapján az őt terhelő adó megfizetését elengedheti, amennyiben a legalább 6 hónapja nem lakott. Az adókedvezmény féléves - január 1- től június 30-ig, illetve július 1-től december 31-ig terjedő - időszakra vehető igénybe, melyet az adózó előzetesen írásban köteles bejelenteni az adóhatóságnak. Az adókedvezményben részesülő a kedvezmény időtartamának lejártától számított 30 napon belül köteles az adóhatóságnak benyújtani a fogyasztás nélküli elektromos áram számlát. A számla benyújtásának elmulasztása, vagy nem megfelelő benyújtása esetén az adóhatóság az adót megállapítja. (4) Az adóhatóság az adózó kérelme alapján az őt terhelő adó-, bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. (5) Az adóhatóság az adózó kérelmére az őt terhelő adó megfizetésére részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyez, amennyiben a fizetési nehézség átmeneti jellegű és ez a kérelmezőnek nem róható fel. Az adó évi mértéke lakásonként: 9.000,- Ft. 5. Az adó mértéke 6. Eljárási szabályok (1) A magánszemélyek kommunális adóját az adóhatóság kivetés útján, határozattal állapítja meg. (2) Az adózó az adó megállapítása érdekében az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül adóbevallást köteles tenni az e célra rendszeresített nyomtatványon. (3) Nem kell újabb bevallást tenni mindaddig, ameddig az adót (adókötelezettséget) érintő változás nem következik be. (4) Az adózónak az adót két egyenlő részletben az év március hó 15., illetve szeptember hó 15. napjáig kell megfizetni. 7. Értelmező rendelkezések

10 10 1. Lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló módosított évi LXXVIII. törvény 91/A pontjában foglaltak alapján ilyennek minősülő és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan. 2. Tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogénak átruházására irányuló, ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas szerződést a földhivatalhoz benyújtották, a szerződő felet kell tulajdonosnak tekinteni. 3. Az a lakás minősül nem lakottnak, amelyben az elektromos áram fogyasztása nem haladja a havi 2 kw/órát. 8. Záró rendelkezések (1) Ez a Rendelet január hó 1. napján lép hatályba. (2) Jelen Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 31/1998.(XII.17.) önkormányzati rendelet 5. (3)-(5) bekezdése, a 6. (2)-(5) bekezdése és a 7. (2) bekezdése hatályát veszti. (3) Az e Rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló, módosított 1990.évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló, módosított évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (4) A Rendelet 4. -ában szabályázott mentességeket a tárgyév január hó 15. napjáig az erre rendszeresített formanyomtatványon kell kérni. (5) Az adóalany a 6. (2) bekezdésében szabályozott adóbevallási kötelezettségének először január hó 15. napjáig köteles eleget tenni. Békéscsaba, szeptember hó 14. Pap János sk. polgármester Dr. Nagy Mátyás sk. jegyző Tárgy: Magánszemélyek kommunális adója bevezetésének költségei A közgyűlés 17 igen, 3 nem szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta: 484/2006. (IX.14.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a magánszemélyek kommunális adója bevezetésének feltételeiről készített előterjesztést tudomásul veszi. A bevezetéssel járó évi többletköltségek fedezetéül az általános tartalékot jelöli meg. A évi költségvetésben szerepeltetni kell a többletköltségek szintre hozott nagyságrendjét, melyre fedezetet a kommunális adóból befolyó és a szolgáltatás ellátására fordított kiadások feletti többletbevétel nyújt. A feladat ellátása érdekében alkalmazott ügyintézők foglalkoztatásánál lehetőleg a támogatott foglalkoztatási formát kell igénybe venni.

11 11 A többlettámogatás összegével a évi költségvetési rendeletet módosítani szükséges. Felelős: Dr. Nagy Mátyás jegyző Határidő: december 31., illetve február 28. Tárgy: Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és a természetbeni juttatásokról szóló önkormányzati rendelet egyfordulós megalkotása A közgyűlés 23 igen szavazattal, 1 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 30/2006.(IX.12.) rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és a természetbeni juttatásokról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló, módosított évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló, módosított évi LXIV. törvény 17. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és a természetbeni juttatásokról a következő rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja. 1. (1) A helyi önkormányzati képviselő (a továbbiakban: képviselő) havi tiszteletdíja a köztisztviselők jogállásáról szóló, módosított évi XXIII. törvény 43. (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap 2,6-szorosa (a továbbiakban: alapdíj). (2) Ha a képviselő bizottságnak tagja, tiszteletdíja - több bizottsági tagság esetén is - az alapdíj 145 %-a. (3) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja az alapdíj 45 %-a. (4) A bizottság elnökének a tiszteletdíja több tisztség, bizottsági tagság esetén is az alapdíj 190 %-a. 2. A képviselő és a bizottság nem képviselő tagja a következő természetbeni juttatásban részesül: a) az önkormányzat közigazgatási területén összvonalas helyi járatú autóbuszbérlet és b) az önkormányzati közművelődési intézmények rendezvényein történő térítésmentes részvételi lehetőség. 3. (1) A közgyűlésen és a bizottsági üléseken való megjelenést az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri és megállapításairól évente tájékoztatja a közgyűlést. (2) A közgyűlés a kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíját legfeljebb 25 %-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentheti, illetőleg

12 12 természetbeni juttatását ugyanilyen időtartamra megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkenés, illetve a megvonás újra megállapítható. 4. A tiszteletdíjat a tárgyhót követő hó 10. napján kell kifizetni. Amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap, a kifizetése a következő munkanapon esedékes. 5. (1) Ez a Rendelet október hó 1. napján lép hatályba. (2) Jelen Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és a természetbeni juttatásokról szóló 5/1995.(I.19.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 39/2000.(IX.21.) önkormányzati rendelet, a 23/2002.(X.30.) önkormányzati rendelet, a 20/2003.(VII.10.) önkormányzati rendelet és a 8/2004.(II.26.) önkormányzati rendelet, Békéscsaba, szeptember hó 14. Pap János sk. polgármester Dr. Nagy Mátyás sk. jegyző Tárgy: A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó rendelet módosítása és egységes szerkezetbe foglalása A közgyűlés 18 igen szavazattal, 3 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 31/2006.(IX.14.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 14/2006.(V.11.) rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló, módosított évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, módosított évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 3. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról a következő rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E Rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden olyan lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre, amely Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában van. (2) E Rendelet személyi hatálya kiterjed az Európai Gazdasági Térség (EGT) állampolgárára, állandó vagy ideiglenes békéscsabai lakóhellyel, vagy igazolt békéscsabai munkahellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárra, bevándorlási-,

13 13 letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (3) E Rendelet alkalmazásában: a) jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldről vagy külföldről származó vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül, ideértve a bármely ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat; Nem minősül jövedelemnek a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint - a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével - a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, továbbá a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás; b) vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlanjármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a húszszorosát, vagy bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű; c) család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége; d) közeli hozzátartozó: da) a házastárs, az élettárs, db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, dc) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa, de) szülő: a vérszerinti, az örökbefogadó, a mostoha- és nevelő szülő; e) egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; f) háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége; g) egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van;

14 14 h) szociálisan rászoruló: az a személy, vagy család, akinek vagy a jogszerűen együtt költöző közeli hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében nincs beköltözhető lakás vagy családi ház, forgalomképes építési telek, hétvégi ház vagy üdülő telek, egyéb jelentős értékű vagy nagyságú ingatlan, kivéve a 3. (4) bekezdésben meghatározott esetet, továbbá akinek vagy a jogszerűen együtt költöző közeli hozzátartozóknak az egy főre jutó a pályázat benyújtását megelőző három havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének: ha) egyedülálló személy esetén 300%-át, hb)2-4 fős család esetén 250%-át, hc) 5 vagy több fős család esetén 200%-át. i) jelentős önkormányzati érdek: munkahelyteremtéshez, oktatási feladatok ellátásához, vendégoktató, vendégelőadó, vendégművész elhelyezéséhez kapcsolódó önkormányzati döntés. (4) Önkormányzati lakás nem lakás céljára nem adható bérbe. ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI I. fejezet A bérlakások fenntartása, üzemeltetése 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek vonatkozásában a fenntartói és üzemeltetői feladatokat - megbízási szerződés keretében - a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. látja el. II. fejezet Az önkormányzati bérlakás bérbeadásának általános feltételei 3. (1) A polgármester a (4) és (5) bekezdésben foglaltak kivételével - köteles az üresen álló, illetve a várhatóan megüresedő bérlakások bérleti jogát pályázaton meghirdetni. A pályázatot szükség szerint úgy kell meghirdetni, hogy a megüresedő lakások bérbeadása folyamatos legyen. (2) A pályázat kiírásának időpontját úgy kell meghatározni, hogy a megelőző pályázat nyerteseinek elhelyezése ezen pályázat elbírálásáig megoldódjon. (3) Bérlakás csak annak a lakással nem rendelkező személynek (családnak) adható bérbe, aki az e Rendeletben meghatározott pályázati feltételeknek megfelel. (4) Azon családok részére, akik saját tulajdonú háza természeti katasztrófa, vagy vis major következtében megsemmisül, vagy lakhatatlanná válik és azt felújítani, újjáépíteni anyagi, jövedelmi viszonyaik miatt nem áll módjukban és amennyiben a szociális bérlakás pályázat követelményeinek egyébként megfelelnek, az önkormányzat legfeljebb 5 éves időtartamra, pályázati eljárás mellőzésével, szociális bérlakásban bérleti jogot biztosíthat.

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelete SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról A Képviselő Testület a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Zárt ülés elrendelése A közgyőlés 13 igen, 2 nem szavazattal a következı

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 10/2015. (VI. 30.) rendelettel bezárólag, Hatályos: 2015.07.01-től. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 41/2014.(XII.19.)

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 3/2007. (III.5.), az 1/2008. (II.15.), 6/2009. (III.6.), a 23/2009. (IX.18.), a 4/2011. (III.8.) és a 10/2012. (V.1.) ör. sz. rendeletekkel módosítva) Kalocsa Város Önkormányzata

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2006. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről a 40/2007. (XI. 30.), a 49/2007. (XII.

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 11/2008. (IV.22.) rendelete. a lakások és helyiségek bérletéről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 11/2008. (IV.22.) rendelete. a lakások és helyiségek bérletéről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2008. (IV.22.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben az 5/2009. (III.30.), a 16/2009. (XI.2.), a 24/2010.(XI.22.), a 25/2010.(XI.22.),

Részletesebben

I. Rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. Fejezet A rendelet hatálya. II. Fejezet A bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületnek 17/2007. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről 1 (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről Egységes szerkezetben! Dunaharaszti Város Önkormányzatának képviselő-testülete a

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakások és helyiségek bérletéről I.

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakások és helyiségek bérletéről I. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakások és helyiségek bérletéről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I.

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I. Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól (módosításokkal

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Székesfehérvár

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Kiskunhalas Város

Részletesebben

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (III.31.) önkormányzati rendelete a 9/2008. (II. 29.), a 22/2009. (XI.25.), a 27/2009. (XII.04.), a 2/2011. (I.31.), 8/2012. (II.27.), a 21/2013.(IX.03.),

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Pacsa

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/1999. (V.01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/1999. (V.01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/1999. (V.01.) számú r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról (egységes szerkezetben a 39/1999. (IX.1.) számú,

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.

I. fejezet A rendelet hatálya 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A RENDELET HATÁLYA

ELSŐ RÉSZ A RENDELET HATÁLYA Gyömrő Város Önkormányzatának 6/2006. (IV.27.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról A 19/2006.

Részletesebben

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

(a módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Vác Város Önkormányzat 21/2014. (VI.20.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (a módosításokkal egységes

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről. A rendelet célja 1.

EGYSÉGES SZERKEZET. az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről. A rendelet célja 1. 85. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2012. (XII. 18.) ÖR, 45/2011. (X. 14.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 59/2010. (XII. 15.) ÖR, 43/2010. (X. 26.) ÖR, 51/2008. (XII.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.A rendelet hatálya 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 27/2011. (X. 26.), valamint a 24/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 27/2011. (X. 26.), valamint a 24/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 27/2011. (X. 26.), valamint a 24/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított 25/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek

Részletesebben

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésének szabályairól Szendrő Város Önkormányzatának

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi Andocs Község Képviselő-testületének 19./2006. (XII.13.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Andocs Község

Részletesebben

7/2004. (III. 16.) sz. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL

7/2004. (III. 16.) sz. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL Isaszeg *Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 14/2004. (V. 20.), a 1/2005. (I. 20.), és a 2/2006.(I.18.), 33/2009.(XI.20.), 24/2011.(VIII.12.), 11/2012.(III.28.) rendeletekkel módosított 7/2004.

Részletesebben

Fertőd Város Önkormányzata Képviselő- testületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete

Fertőd Város Önkormányzata Képviselő- testületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete Fertőd Város Önkormányzata Képviselő- testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokról és nem lakáscélú helyiségekről Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (III. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának

Részletesebben