Szélessávú internet elérés helyzete Magyarországon 2004Q2-2009Q2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szélessávú internet elérés helyzete Magyarországon 2004Q2-2009Q2"

Átírás

1 Szélessávú internet elérés helyzete Magyarországon 2004Q2-2009Q2

2 2 TÉMAKÖRÖK 1. Helyhez kötött elérésű szélessávú előfizetők Szélessávú elterjedtség Előfizetői szféra összefüggései Települési ellátottság Hálózati infrastruktúra Adatátviteli sebesség Hozzáférési technológia Piaci részesedés Népsűrűség Mobilinternet, 3G 63-64

3 3 1. Helyhez kötött elérésű szélessávú előfizetők 1.1 Országos adatok ismertetése és időszaki összehasonlítása ( ) A szélessávú Internet elterjedése a vizsgált ( ) időszakban folyamatos növekedést mutat. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy - a 2008/2009. időszaki növekedési ütem a lineáris trendszámítás alatti értéket mutat (lásd trendvonal).

4 4 1. Helyhez kötött elérésű szélessávú előfizetők 1.2 Szélessáv definíció névleges adatletöltési sebesség alsó értékéhez tartozó előfizetők A szélessávú internet definícióját különböző módon megfogalmazó statisztikákkal való összehasonlíthatóságot teszi lehetővé az alábbi grafikon. Jól látható, hogy a 144kbit/s és a 256kbit/s-os értékhatár minimumok között már nincs mérhető különbség.

5 5 2. Szélessáv elterjedtsége (144kbit/s sebességnél nagyobb helyhez kötött adatelérés esetén) 2.1 Nagy régiós penetráció Magyarországon a helyhez kötött elérésű hozzáférés - szélessávú penetrációja 17,75%-os mértékű 2009 második félévének (Q2) végére. Az országrészek (nagy régiós besorolás) szélessávú fejlettségének mértéke alapján megállapítható, hogy az infrastrukturális fejlettség is egyértelműen három pólusú.

6 6 2. Szélessáv elterjedtsége 2.2 Szélessávú penetráció Magyarország régióiban Közép-Magyarország, amely egyben a nagy régiós besorolásban is önálló egységet alkot elsősorban a Főváros fejlettségének köszönhetően - kiemelkedik a régiók közül. A sereghajtó továbbra is az észak-alföldi régió, amely az infrastrukturális mutatókban többnyire ezt a helyet foglalja el.

7 7 2. Szélessáv elterjedtsége 2.3 Szélessávú penetráció Magyarország megyéiben

8 8 2. Szélessáv elterjedtsége 2.4 Budapest kerületi penetráció

9 9 2. Szélessáv elterjedtsége 2.5 Megyei jogú városok Néhány megyei jogú város és Budapest között már nem tátong a szélessávú szakadék. Például Veszprém már tízedekre megközelítette a Főváros lefedettségét.

10 10 2. Szélessáv elterjedtsége 2.5 Megyei penetráció megyei jogú városok nélkül

11 11 2. Szélessáv elterjedtsége 2.6 Megyei jogú városok és a megyén kívüli települések elterjedtségének összevetése 2009Q2 időszakban A megyén kívüli települések esetében két megyéről (Pest, Komárom-Esztergom) esetében mondható el, hogy lépést tartanak a megyei jogú városok fejlődésével. Az említett két megyében a megyén kívüli települések szélessávú elterjedtségének átlaga eléri az országos (fix elérés esetén: 17,75%) átlagot. A legnagyobb szakadék Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében van, itt a megyei jogú város (Nyíregyháza) elterjedtsége közel 11%-al magasabb, mint a megye egyéb településeinek a penetrációs átlaga.

12 12 2. Szélessáv elterjedtsége 2.7 Megyén kívüli települések és a megyei jogú városok elterjedtségének különbsége 2008Q2 Szélessávú szakadékról nem csak Budapest és a vidék vonatkozásában beszélhetünk, hanem a megyei jogú városok és az adott megye többi települése között is.

13 13 2. Szélessáv elterjedtsége Budapest Vidék (záródik a szélessávú olló) A Budapest Vidék szélessávú szakadék alapját képező elterjedtség-különbség tendenciájában 2008Q2 és 2009Q2 időszak viszonylatában fordulat következett be. A korábban megszokott pozitív irányú tendencia negatív irányúvá vált (a vidék már 100 lakosra közel 2 előfizetővel nagyobb arányban növelte az előfizetőinek számát), ezáltal a szélessávú ollóban záródás figyelhető meg.

14 14 2. Szélessáv elterjedtsége Budapest Vidék elterjedtség-különbség idősoros ábrázolása Az elterjedtség-különbség idősoros ábrázolásával képet kaphatunk a Főváros és Magyarország (Főváros nélküli) településeinek fejlődési ütembeli különbségéről. A közötti időszakban Budapest fejlődési üteme - bár folyamatosan csökkenő -, de pozitív irányú képet mutatott, amely tovább növelte a vidéki települések lemaradását. A váltás - amellyel elindulhat a vidék felzárkózása - jelentősnek mondható 2,3 %-os penetrációs növekedésbeli különbséggel következett be.

15 15 2. Szélessáv elterjedtsége 2.9 Penetráció alakulás különböző népességű településeken Az elterjedtség és a településeken élő népesség nagysága között egyértelmű megfeleltetés tapasztalható: Minél nagyobb a település, annál nagyobb a penetráció.

16 16 3. ELŐFIZETŐI SZFÉRA ÖSSZEFÜGGÉSEI (helyhez kötött elérés esetén) 3.1 Előfizetők, elérési vonalak száma A lakossági előfizetők részaránya 2004 és 2009 évek között folyamatos növekedést mutat, amely egyrészről a vállalati réteg telítődésével, másrészről azzal magyarázható, hogy bizonyos szolgáltatók már nem tesznek különbséget a lakossági és a vállalati előfizetők között. A lakossági és üzleti ügyfeleknek is azonos feltételekkel nyújtott szélessávú szolgáltatások esetében a szolgáltatói nyilvántartás sem tesz különbséget az ügyfelek között. (Lásd évi visszaesést a vállalati ügyfelek számában.) Évek Vállalati Lakossági Közszféra

17 3. ELŐFIZETŐI SZFÉRA ÖSSZEFÜGGÉSEI ( helyhez kötött elérés esetén) Változás az előfizetői csoportokon belül, fejlődési irányok

18 3. ELŐFIZETŐI SZFÉRA ÖSSZEFÜGGÉSEI (helyhez kötött elérés esetén) Lakossági előfizetők arányának változása

19 3. ELŐFIZETŐI SZFÉRA ÖSSZEFÜGGÉSEI (helyhez kötött elérés esetén) Budapest vidék rétegmegoszlás 2009Q2

20 4. A szélessáv területi lefedettsége, települési ellátottság 4.1 Település lefedettségi térkép Névleges (144 kbit/s-nál nagyobb adatátviteli sebesség mellett) A fehérrel jelölt települések esetében (134) a 144 kbit/s-nál nagyobb névleges adatátviteli sebességre képes - hozzáférési hálózat nem elérhető (a EUROSTAT definíciója szerint a szélessáv minimuma = 144kbit/s). A néhány (17) sárgával jelölt település vonatkozásában lakossági elérés nincs, csak vállalati, illetve közszféra. Összesen 151 településen nem elérhető 2009-ben a lakosság számára a szélessávú internet (2008-ban 240 ilyen település volt).

21 4. A szélessáv területi lefedettsége, települési ellátottság 4.1 Település lefedettségi térkép Garantált (144 kbit/s-nál nagyobb adatátviteli sebességre képes) A 144kbit/s-nál nagyobb adatátviteli sebességre garantált hozzáféréssel biztosított települési lefedettséget ábrázolja a térkép. A névleges és a garantált minimum-lefedettség közötti különbséget a pirossal jelzett területek mutatják. A lefedetlen települések száma: 208

22 4. A szélessáv területi lefedettsége, települési ellátottság Területi ellátottság a települések számának százalékában A legalább 144 kbit/s névleges adatátviteli sebességre képes hozzáférési hálózat a magyarországi települések 95,7%- ban elérhető. Árnyaltabb a kép a multimédia képes 4Mbit/s-nál nagyobb elérést biztosító hozzáférések esetében, mert a településeknek csak a 75,4 %-ban biztosított a magasabb sebességre alkalmas hálózati képesség.

23 4. A szélessáv területi lefedettsége, települési ellátottság Megyén belüli települések lefedettségi aránya A diagram azt mutatja meg, hogy a megyék (valamint Budapest kerületei) milyen települési lefedettséggel bírnak. Látható, hogy Budapest és további 8 megye összes települése minimum 144 kbit/s-os elérési sebességű hálózat alapján - lefedettnek tekinthető. Érdekes továbbá, hogy a megyék közül csak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében nem éri el a települési lefedettség mértéke a 90 %-os arányt. Ebben a bontásban nem teszünk különbséget arra vonatkozóan, hogy egy adott településen belül milyen háztartási lefedettség valósul meg.

24 4. A szélessáv területi lefedettsége, települési ellátottság Ellátott ellátatlan települések számának változása a névleges adatletöltési sebesség függvényében A grafikon a névleges adatletöltési sebesség függvényében mutatja be az ellátott-ellátatlan települések számának változását a teljes előfizetői szféra vonatkozásában (lakossági elérés esetén az ellátatlan települések száma 17-tel több, azaz 151). Az ábrázolással az eltérő szélessáv definíciókból eredő félreértések is kezelhetővé válnak. Ha például a >144kbit/s adatátviteli sebességeket vesszük alapul, akkor azt láthatjuk, hogy ilyen adatsebesség mellett 134 település ellátatlan (2008-ban ez a szám 212 volt), ha viszont az adatsebesség alsó határát felemeljük >1Mbit/s értékre, akkor az ellátatlan települések száma 195 lesz (ugyanez 2008-ban 538 volt).

25 4. A szélessáv területi lefedettsége, települési ellátottság Névleges és garantált adatletöltési sebesség minimumértékek összefüggései. A két grafikon a névleges és a garantált adatletöltési sebesség településszámhoz rendelt - összefüggéseire mutat rá. Jelentős ugrás az 1Mbit/s nál nagyobb garantált (988 településen elérhető) és a névleges (2957) közötti különbségben mutatkozik meg leginkább, amely mintegy 2000-es településszámbeli különbséget mutat. A különbség okai elsősorban az alkalmazott technológia korlátaiban keresendő. A piacvezető technológiának mondható (2655 településen elérhető) ADSL adatátviteli sebessége a központtól való távolság és az előfizetők száma alapján egyaránt csökken, ezért a szolgáltatók csak a hálózat végén is biztosítható (garantált) sebességet adják meg, amely az előfizetők többségének 256kbit/s-os sebességet garantál. Nem sokkal jobb a helyzet a Docsis 1-2 protokollt használó kábelnet, vagy a felhordó-kapacitás gondokkal küszködő WLAN esetében sem.

26 4. A szélessáv területi lefedettsége, települési ellátottság Névleges adatletöltési sebesség Elérhető települések száma A magyarországi települések többségében (57,8%) a maximálisan elérhető névleges letöltési sebesség 4Mbit/s és a 10Mbit/s közötti értékhatárban a legjellemzőbb.

27 4. A szélessáv területi lefedettsége, települési ellátottság Garantált adatletöltési sebesség Elérhető települések száma A magyarországi települések jellemző garantált letöltési sebessége a 256kbit/s és a 4 Mbit/s-os tartományban koncentrálódik. Az értékeket összevetve a névleges sebességekkel igen éles kontraszt mutatkozik. Ugyanakkor elmondható, hogy a települések többségében (87,9%-ban már garantált a minimum 256 kbit/s-os adatletöltési sebesség.

28 4. A szélessáv területi lefedettsége, települési ellátottság Névleges sávszélességi értékhatárok - Területi lefedettség térkép A névleges sávszélesség és a települési lefedettség területi elhelyezkedés szerinti - összefüggéseit mutatja be a térkép.

29 4. A szélessáv területi lefedettsége, települési ellátottság Területi lefedettség - Technológia A legnagyobb települési lefedettséggel rendelkező DSL technológia a települések 84%-ban érhető el, míg a lefedett települések átlagos háztartási kiépítettsége 83,4%-os. A kábelnet technológia 43%-os települési lefedettséggel és a lefedett területek átlagában 80,5%-os háztartási kiépítettséggel rendelkezik. A WLAN 52%-os települési és 58,2%-os átlagos kiépítettséggel rendelkezik a lefedett településeken. Az ethernet technológia települési és lefedett háztartási kiépítettsége is alacsony.

30 5. A szélessávú hálózati infrastruktúra Hozzáférési hálózat kiépítettsége a települések számában A szélessávval lefedett települések hálózati kiépítettségére jellemző, hogy a települések 59%-ban egynél több hozzáférési hálózat került kiépítésre.

31 5. A szélessávú hálózati infrastruktúra Hozzáférési hálózat kiépítettsége a települések népessége alapján Egynél több hozzáférési hálózat a nagyobb népességű településeken jellemző, azaz a lakosság 91%-a él olyan településen, ahol statisztikailag több hálózat is elérhető. A gyakorlatban viszont ennél rosszabb a helyzet, mert a hálózatok településen belüli kiépítettsége nem teljes.

32 5. A szélessávú hálózati infrastruktúra Hozzáférési hálózatok kiépítettségének területi elhelyezkedése

33 5. A szélessávú hálózati infrastruktúra Aggregációs (felhordó) hálózati infrastruktúra Aggregációs hálózati közegek megoszlása a települések számában Aggregáció: több előfizetőtől érkező közeg és technológia szerinti adatfolyamok egy közös adatfolyammá alakítása. Aggregációs hálózati kapcsolatot 1692 település esetében adtak meg az adatszolgáltatók. Az aggregációs hálózati kapcsolat több különböző közeg és technológia szerinti hálózaton valósul meg, illetve vesznek igénybe a szolgáltatók a hozzáférési hálózatuk kiszolgálására. A települések többségében (85 %) egy közeghordozó szerinti hálózati kapcsolatot vesznek igénybe. (Ez nem azt jelenti, hogy nincs több hálózat).

34 5. A szélessávú hálózati infrastruktúra Aggregációs (felhordó) hálózati infrastruktúra Közegkapcsolatok aránya A közegkapcsolatok százalékos megoszlásában az optikai hálózat tölti be a vezető szerepet 83,9%-al. Az aggregációs közegként WLAN frekvenciát alkalmazó (5,1 %) kapcsolatok nem tartalmaznak WLAN-on belüli aggregációt. (A felmérés definíciója szerint a WLAN frekvenciájú vezetéknélküli kapcsolat csak akkor minősül aggregációs kapcsolatnak, ha azt a hozzáférési hálózattal rendelkező szolgáltató bérelt vonali kapcsolatként veszi igénybe vagy más, pld. a KTV fejállomások CMTS berendezéseinek aggregált forgalmát továbbítják egy magasabb aggregációt végző hálózat felé.) Ezek azok az esetek, amikor a WLAN frekvencia nem hozzáférési hálózatban kerül alkalmazásra.

35 5. A szélessávú hálózati infrastruktúra Aggregációs (felhordó) hálózati infrastruktúra Hozzáférési hálózattal lefedett települések aggregációs hálózati kapcsolatai a településen A hozzáférési hálózattal rendelkező települések 44%-ban az aggregáció nem a településen történik meg. Bizonyos hálózati kiépítés (egy közös fejállomásról működő KTV hálózat) esetében a hozzáférési hálózat több településre is kiterjed, ezért a településenkénti aggregáció szükségtelen.

36 5. A szélessávú hálózati infrastruktúra Aggregációs (felhordó) hálózati infrastruktúra Aggregációs hálózati kapcsolattal rendelkező települések (térkép) Az aggregációs közegként optikai elérés biztosító felhordó hálózat 1514 településen van az 1692 szolgáltatói adatközlésben aggregációs hálózati kapcsolattal rendelkező - településből. Külön kiemeljük: ez nem azt jelenti, hogy 1514 településen van optika, hanem szélessávú aggregációt ennyi településen vesznek igénybe optikán.

37 5. A szélessávú hálózati infrastruktúra Települési infrastruktúra 4Mbits-nál nagyobb névleges adatletöltési sebességre képes hozzáférési hálózat és optikai felhordó hálózati kapcsolat esetén (térkép) Az összetett multimédia átvitelre is képes kritériumrendszernek a magyarországi települések 53%-a nem felel meg.

38 5. A szélessávú hálózati infrastruktúra Települések közötti összeköttetés közeghordozója a hozzáférési hálózatokban Az előfizetői forgalmat aggregáló hálózati kapcsolat nem minden esetben a hozzáférési hálózat településén van (nem is szükséges). (Például: több településre kiterjedő WLAN vagy HFC KTV hálózat esetében, de a DSL technológiájú hozzáférésben is ellátnak egy DSLAM-al több települést.) Az ilyen esetekben a hozzáférési hálózat több települést lefed, tehát egy hozzáférési hálózatnak tekinthető. A grafikon azt szemlélteti, hogy a hozzáférési hálózatban a települések közötti összeköttetés milyen közeghordozón valósul meg. A hozzáférési hálózatokon belüli optika a KTV - műsorterjesztésre alkalmas szélessávú - hálózatok összeköttetésére szolgál. Ebben a csoportban kétféle módon valósulhat meg a települések közötti kapcsolat: HFC hálózat, amely két település közötti kapcsolatban koaxiális kábelt is tartalmaz (5,5%), és a tisztán optikai összeköttetés (17,8%). Az optikai összeköttetéseket - IP platformon aggregáló szolgáltatási közegként - az eseteknek egy csekély hányadában használják ki. Erre egyébként csak a korlátozottan rendelkezésre álló szabad szálkapacitás erejéig van lehetőség, mert a hálózaton belül analóg optikai átvitel valósul meg.

39 6. Adatátviteli sebesség A névleges adatátviteli sebesség változása 2004Q2-2009Q2 között A névleges adatátviteli sebesség jellemző kategóriáinak változását mutatja a következő diagram, melyből egyértelműen megállapítható, hogy az előfizetői igények következtében a szolgáltatói csomagok a magasabb sebesség felé tolódtak el. Jelentős változás 2006Q2-2007Q2 időszak között figyelhető meg. A 2006-ban még alig 1,7%-ot képviselő 4 Mbit/s-nál nagyobb elérés 2007-re már 25,7%-ot ért el jelentősen visszaszorítva az 1 Mbit/s alatti névleges csomagokat.

40 6. Adatátviteli sebesség Névleges adatletöltési sebesség-csoportok előfizetőinek száma A névleges letöltési sebesség a 1 Mbit/s <x>=4mbit/s csoportban rendelkezik a legnagyobb előfizetővel (49%), de a 4Mbit/s-nál nagyobb kategóriában is jelentős számú előfizető mérhető.

41 6. Adatátviteli sebesség Garantált adatletöltési sebesség-csoportok előfizetőinek száma A garantált letöltési sebesség a 144 kbit/s <x>=256kbit/s csoportban rendelkezik a legnagyobb előfizetői számossággal, az előfizetők 39%-nak biztosított ez a sebesség. Kritikusnak - az előfizetők 4%-át érintő kbit/s-nál kisebb garantált elérési sebesség nevezhető.

42 6. Adatátviteli sebesség Névleges Garantált letöltési sebesség mátrix Garantált letöltési sebességek Névleges letöltési sebességek 64kbit/s=<X<=144 kbit/s 144kbit/s<X<=256 kbit/s 256kbit/s<X<=512 kbit/s 512kbit/s<X<=1 Mbit/s 1Mbit/s<x<= 4 Mbit/s 4Mbit/s<x 144kbit/s<X<=256kbit/s kbit/s<X<=1024kbit/s Mbit/s<X<=4Mbit/s Mbit/s<X<=10Mbit/s Mbit/s<X<=20Mbit/s >20 Mbit/s

43 6. Adatátviteli sebesség Névleges letöltési névleges feltöltési sebesség mátrix Névleges letöltési sebességek Névleges feltöltési sebességek 64kbit/s <= X <= 256kbit/s 256kbit/s < X <= 1024kbit/s 1Mbit/s < X <= 4Mbit/s 4Mbit/s<x 144kbit/s<X<=256kbit/s kbit/s<X<=1024kbit/s Mbit/s<X<=4Mbit/s Mbit/s<X<=10Mbit/s Mbit/s<X<=20Mbit/s >20 Mbit/s

44 7. Technológia Szélessávú hozzáférések technológia szerinti előfizetői 2009Q2-es időszakban számba vettük az összes szélessávú technológiát és kódcsoportokra bontva kértük a szolgáltatás technológiai besorolását. A 18 féle technológiai bontásból egyedül a SAT technológiára nem érkezett előfizető.

45 7. Technológia Szélessávú hozzáférések technológia főcsoport szerinti előfizetői A hozzáférési technológiát hálózat, adatátviteli technika, közeg, piacrész, valamint a közismertség szempontjai szerint öt főcsoportba soroltuk be. A főcsoportképzés egyértelmű ábrázolást valósít meg, és elősegíti a korábbi évek adatváltozásainak elemzését.

46 7. Technológia Főcsoportok technológiai besorolása Előfizetők száma Az egyes főcsoportokba sorolt hozzáférési technológiákat mutatja be az alábbi összeállítás. A DSL főcsoport, amely a közismertség okán nem került külön ábrázolásra, a DSL (gyakorlatilag az ADSL, ADSL2) és VDSL alcsoportból áll.

47 7. Technológia Technológia - szélessávú hozzáférések idősoros változása Évek xdsl Kábelmodem Fix elérésű vezetéknélküli Ethernet Egyéb

48 7. Technológia Technológiai térképek DSL technológia területi lefedettségének térképes ábrázolása A DSL szolgáltatás 2655 településen érhető el, ebből 724 településen a DSL technológia kizárólagossággal van jelen, míg 497 településen nem érhető el a szolgáltatás.

49 7. Technológia Technológiai térképek Kábelnet technológia területi lefedettségének térképes ábrázolása A Kábelnet szolgáltatás 1340 településen érhető el, ebből 80 településen a Kábelnet technológia kizárólagossággal van jelen, míg 1812 településen nem érhető el a szolgáltatás. A Kábelnet technológiájú internet terjedésében még van területi potenciál, mert a kiépített KTV hálózatoknak még csak a 62%-ban nyújtanak internet szolgáltatást is.

50 7. Technológia 7. 5 Technológiai térképek WLAN technológia területi lefedettségének térképes ábrázolása 50 A népsűrűségi mutatók alapján megállapítható, hogy a WLAN technológia a kisebb vidéki területek irányában fejlődik. A nagyvárosi környezet - a szabad frekvenciahasználat miatt egyébként sem kedvez ennek a technológiának. A szolgáltatás 1631 településen érhető el, ebből 229 településen a technológia kizárólagossággal van jelen, míg 1521 településen nem érhető el a szolgáltatás. Ugyanakkor megállapítható, hogy a 229 kizárólag WLAN hálózattal lefedett település esetében a szélessávú internet elérése - vezetékes infrastruktúra hiányában a jelentkező előfizetői igény ellenére sem megoldott.

51 7. Technológia DSL,WLAN, Kábelnet technológia előfizetőinek változási üteme (technológiai olló)

52 7. Technológia A két vezető technológia (DSL, Kábelnet) előfizetőinek idősoros összehasonlítása A DSL és a Kábelnet technológia piaci versenyében egyelőre még a DSL vezet, de előnye évről-évre csökken (záródik a technológiai olló). A DSL 2008Q2 és 2009Q2 időszak között alig 3%-os növekedést ért el, míg a Kábelnet 14%-ot tudhatott magáénak.

53 7. Technológia Technológia sebesség 7. 8 Technológia névleges letöltési sebesség

54 7. Technológia Technológia sebesség 7. 8 Technológia Garantált letöltési sebesség (előfizetők száma alapján)

55 7. Technológia Technológia és a települési lefedettség összefüggései Lefedett, lefedetlen települések aránya

56 7. Technológia Technológia és a települési lefedettség összefüggései A legnagyobb települési lefedettséggel rendelkező három technológia átlagos háztartási kiépítettsége a lefedett településeken A háztartási kiépítettség azt adja meg, hogy a lefedett településeken mekkora a technológiai szolgáltatás elérhetősége. A két legnagyobb vezetékes technológia (DSL, Kábelnet) átlagos elérhetősége egy szélessávú technológiával lefedett településen 80% feletti értéken áll.

57 8. Piaci részesedés Régió

58 8. Piaci részesedés A két vezető (DSL, Kábelnet) technológia piaci részesedésének alakulása

59 8. Piaci részesedés Megye - A két vezető (DSL, Kábelnet) technológia piaci részesedésének alakulása

60 9. Népsűrűség Penetráció a népsűrűség függvényében

61 9. Népsűrűség Előfizetők megoszlása a népsűrűségi csoportok alapján

62 9. Népsűrűség Népsűrűség és a hozzáférési technológia összefüggései Bizonyos technológia csak sűrűn lakott nagyvárosi környezetben életképes, illetve a hálózati kiépítés fajlagos költségei a nagyvárosi környezetben alacsonyabb. Vannak olyan hálózatok (PSTN-DSL, KTV-Kábelnet), amelyek több szolgáltatás egyidejű nyújtása mellett biztosítják az internet elérést, valamint olyanok (WLAN, Ethernet), amelyek csak az internet elérés céljára szolgálnak. megállapítható, hogy a WLAN a "vidék technológiája", míg az Ethernet a nagyvárosi környezetben leginkább életképes.

63 MOBILINTERNET (havidíjas internet csomagra előfizetők száma) 10.1 Mobilinternet összesen 2007Q2-2009Q2 A mobilinternet előfizetők statisztikai célú feldolgozását második felében (2007Q2) - először féléves, majd 2007 végétől (2007Q4) negyedéves időszakokban (Q1-Q4) végezi a Hírközlési Hatóság. A mobilinternet fejlődése stabil és dinamikus emelkedést mutat. A technológia népszerűségére jellemző, hogy közel egy év alatt megduplázta (108%-os növekedés) a szolgáltatásra előfizetők számát.

64 10. MOBILINTERNET (havidíjas internet csomagra előfizetők száma) Mobilinternet összesen, 3G hálózatot használó előfizetők száma (2008Q2-2009Q2) *3G használó: A mobilinternetet használó előfizetők közül azok, akik a vizsgált negyedéves ciklus alatt legalább egyszer bejelentkeztek 3G hálózatba. Az adatok riportolása szolgáltatónként eltérő szoftverrel történik, ezért az adatok csak tájékoztató jellegűek.

65

Vezetékes műsorterjesztés (Koaxiális előfizetői végződtetésű nagyfrekvenciás hálózaton) 2009Q4

Vezetékes műsorterjesztés (Koaxiális előfizetői végződtetésű nagyfrekvenciás hálózaton) 2009Q4 Vezetékes műsorterjesztés (Koaxiális előfizetői végződtetésű nagyfrekvenciás hálózaton) 2009Q4 Horváth László Horvath.d.laszlo@nmhh.hu 2010.09.21 TÉMAKÖRÖK 1. Fogalom meghatározások 03-06. 2. Előfizetők

Részletesebben

országgyűlési beszámoló országgyűlési Beszámoló a nemzeti média- és hírközlési hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő tevékenységéről

országgyűlési beszámoló országgyűlési Beszámoló a nemzeti média- és hírközlési hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő tevékenységéről országgyűlési beszámoló 2013 országgyűlési Beszámoló a nemzeti média- és hírközlési hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő tevékenységéről 2 0 1 3 2 országgyűlési BESZÁMOLÓ 3 4 országgyűlési BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológiák használata az üzleti szférában, 2010

Az információs és kommunikációs technológiák használata az üzleti szférában, 2010 Az információs és kommunikációs technológiák használata az üzleti szférában, 2010 Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom Bevezetés... 2 1. Az információs és kommunikációs technológiák használatának

Részletesebben

RP1-1. RÉSZPROJEKT. Helyzetértékelés a szélessávú elektronikus kommunikációs stratégia megalapozásához. Lakossági szegmens

RP1-1. RÉSZPROJEKT. Helyzetértékelés a szélessávú elektronikus kommunikációs stratégia megalapozásához. Lakossági szegmens RP1-1. RÉSZPROJEKT Helyzetértékelés a szélessávú elektronikus kommunikációs stratégia megalapozásához Lakossági szegmens Kutatási jelentés a kérdőíves vizsgálat eredményeiről A szélessávú elektronikus

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. szeptember Távközlés, internet, kábeltelevízió, 2013 Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...3 2.1 Vezetékestelefon-szolgáltatás...3

Részletesebben

Távközlés, internet, kábeltelevízió, 2010

Távközlés, internet, kábeltelevízió, 2010 Távközlés, internet, kábeltelevízió, 2010 Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom Összefoglalás...2 Telefonszolgáltatás...5 Vezetékestelefon-szolgáltatás... 5 Mobiltelefon-szolgáltatás...

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Infokommunikációs (IKT-) eszközök és használatuk a háztartási, a vállalati (üzleti) és a közigazgatási szektorban, 2013.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Infokommunikációs (IKT-) eszközök és használatuk a háztartási, a vállalati (üzleti) és a közigazgatási szektorban, 2013. 14. szeptember Infokommunikációs (IKT-) eszközök és használatuk a háztartási, a vállalati (üzleti) és a közigazgatási szektorban, 13 STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Bevezetés...2 Összefoglalás...2 I. Az IKT-eszközökkel

Részletesebben

Lakossági monitoring vizsgálat 2002

Lakossági monitoring vizsgálat 2002 Az IKT eszközökhöz való lakossági hozzáférés és az eszközök használatának társadalmi-demográfiai vizsgálata: Lakossági monitoring vizsgálat 2002 Kutatásjelentés az Informatikai és Hírközlési Minisztérium

Részletesebben

stratégia készítés A vezetékes és a mobilinternet közötti helyettesítés piacelemzés kereslet elemzés modellezés hatáselemzés közgazdasági kutatás

stratégia készítés A vezetékes és a mobilinternet közötti helyettesítés piacelemzés kereslet elemzés modellezés hatáselemzés közgazdasági kutatás kereslet elemzés piacelemzés informatikai piac tanácsadás modellezés stratégia készítés A vezetékes és a mobilinternet közötti helyettesítés hatáselemzés közgazdasági kutatás 2009. október A tanulmány

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG 2014. ÉVI MUNKATERVE. 2014. február

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG 2014. ÉVI MUNKATERVE. 2014. február A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG 2014. ÉVI MUNKATERVE 2014. február Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 A MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI PIAC 2013. ÉVI ÁTTEKINTÉSE... 4 A MÉDIAPIAC MAGYARORSZÁGON 2013-BAN...5 A

Részletesebben

J/3348 BESZÁMOLÓ A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

J/3348 BESZÁMOLÓ A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL J/3348 BESZÁMOLÓ A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL TARTALOM Bevezetés 03 Az elektronikus hírközlési piac helyzete 2010-ben 04 A hírközlési

Részletesebben

Távközlés, internet, kábeltelevízió, 2009

Távközlés, internet, kábeltelevízió, 2009 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Távközlés, internet, kábeltelevízió, 2009 Tartalom Összefoglalás... 2 Telefonszolgáltatás... 3 Vezetékestelefon-szolgáltatás...

Részletesebben

GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.

GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. A helyi önkormányzatok Internet-használati szokásai 2001. 3. negyedév Virtuális Térfigyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 3. Készült

Részletesebben

MUNKAFÜZET 12. A HAZAI RÉGIÓK VERSENYKÉPESSÉGI 2005. DECEMBER LEHETŐSÉGEI: A VERSENYKÉPESSÉGI KONCEPCIÓ REGIONÁLIS VETÜLETE GÁSPÁR PÁL:

MUNKAFÜZET 12. A HAZAI RÉGIÓK VERSENYKÉPESSÉGI 2005. DECEMBER LEHETŐSÉGEI: A VERSENYKÉPESSÉGI KONCEPCIÓ REGIONÁLIS VETÜLETE GÁSPÁR PÁL: MUNKAFÜZET 12. GÁSPÁR PÁL: A HAZAI RÉGIÓK VERSENYKÉPESSÉGI LEHETŐSÉGEI: A VERSENYKÉPESSÉGI KONCEPCIÓ REGIONÁLIS VETÜLETE 2005. DECEMBER 1 A hazai régiók versenyképességi lehetőségei: a versenyképességi

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

Szélessáv-fejlesztési koncepció. 2011. március

Szélessáv-fejlesztési koncepció. 2011. március Szélessáv-fejlesztési koncepció 2011. március 1 Indíttatás A 2010 decemberében jóváhagyott Digitális Megújulás Cselekvési Terv szerint a távközlési infrastruktúra minden szintjén olyan áteresztőképességű

Részletesebben

ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET

ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET JELENTÉS A WORLD INTERNET PROJECT 2007. ÉVI MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.

GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. Szolgáltató állam, e- közigazgatás, és az e- önkormányzatok létrejötte Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 13. Készült

Részletesebben

12. 12. Lakásviszonyok

12. 12. Lakásviszonyok 12. 12. Lakásviszonyok Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 12. Lakásviszonyok Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-467-5 Készült

Részletesebben

A digitális jövo térképe

A digitális jövo térképe Informatikai és Hírközlési Minisztérium A kutatás kiemelt támogatói: Antenna Hungária Miniszterelnöki Hivatal A kutatás támogatói: Axelero Sun Microsystems Hungary 1-2 - 3-4 - 5-6 - 7-8 - 9-1 A kutatás

Részletesebben

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredménye

Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredménye Ügyfél-elégedettségi lekérdezés eredménye Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010. január 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati,

Részletesebben

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY DEBRECEN, 2010 TARTALOMJEGYZÉK Rövidítések magyarázata... 2 Vezetői összefoglaló... 3 HELYZETFELTÁRÁS...

Részletesebben

Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében, 2013.

Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében, 2013. Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében, 0. Kutatási összefoglaló a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság [NMHH] részére . A kutatás háttere és módszertana A kutatás háttere,

Részletesebben

ADSL0001 - ADSL alapismeretek

ADSL0001 - ADSL alapismeretek Oktatási Igazgatóság ADSL0001 - ADSL alapismeretek Modulgazda: Tóth Gábor Tel.: 431-1734 Tóth Gábor/OKTIG/HTC2 (toth.gabor2@ln.matav.hu) Szakmai segítség: Fodor Krisztián Tel.:431-1676 http://linux4.toig.matav.hu:8900/adsl0001/tananyag/index.htm

Részletesebben

3 A KISTELEPÜLÉSEK FELZÁRKÓZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ INFORMATIKA TERÜLETÉN

3 A KISTELEPÜLÉSEK FELZÁRKÓZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ INFORMATIKA TERÜLETÉN 3 A KISTELEPÜLÉSEK FELZÁRKÓZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ INFORMATIKA TERÜLETÉN 3.1 Az informatika eszközei a kistelepülések szolgálatában 3.1.1 Irodaautomatizálás Tágabb értelemben vizsgálva, az irodaautomatizálás

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Elektronikus fizetési megoldások

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Elektronikus fizetési megoldások Gazdasági és Közlekedési Minisztérium - tanulmány - Ez a dokumentum 78 oldalt tartalmaz 1 1. A tanulmány célja... 4 2. Az e-kereskedelem és az e-fizetés gazdaságélénkítő hatása... 5 3. IKT-helyzetkép az

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 2007HU162PO001 TARTALOM 1 BEVEZETÉS...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 2 HELYZETELEMZÉS... 6 3 STRATÉGIA... 41 4. PRIORITÁSI

Részletesebben

Helyzetjelentés az e-gazdaság fejlettségéről: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés

Helyzetjelentés az e-gazdaság fejlettségéről: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés He ly z e t j e l e n t é s a z e-ga z da s á g f e j l e t t s é g é r ő l: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés 2007. November 23. A Kutatási Jelentés hátteréül szolgáló tanulmányt a

Részletesebben

enet Internetkutató és Tanácsadó Kft. Infokommunikációs adatok

enet Internetkutató és Tanácsadó Kft. Infokommunikációs adatok enet Internetkutató és Tanácsadó Kft. Infokommunikációs adatok 1. HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁS 1.1. Bekapcsolt fővonalak száma A bevételt hozó fővonalak Megnevezés egyéni (d+e+f) PSTN/ISDN Az egyéni

Részletesebben

Az infokommunikációs technológiák elterjedtsége Magyarországon 1

Az infokommunikációs technológiák elterjedtsége Magyarországon 1 Az infokommunikációs technológiák elterjedtsége Magyarországon 1 1. Lakosság Hozzáférés Az egyik alapvető probléma az, hogy a háztartások kis része rendelkezik számítógéppel: 2003 végén a háztartások 31%-ban

Részletesebben