Szélessávú internet elérés helyzete Magyarországon 2004Q2-2009Q2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szélessávú internet elérés helyzete Magyarországon 2004Q2-2009Q2"

Átírás

1 Szélessávú internet elérés helyzete Magyarországon 2004Q2-2009Q2

2 2 TÉMAKÖRÖK 1. Helyhez kötött elérésű szélessávú előfizetők Szélessávú elterjedtség Előfizetői szféra összefüggései Települési ellátottság Hálózati infrastruktúra Adatátviteli sebesség Hozzáférési technológia Piaci részesedés Népsűrűség Mobilinternet, 3G 63-64

3 3 1. Helyhez kötött elérésű szélessávú előfizetők 1.1 Országos adatok ismertetése és időszaki összehasonlítása ( ) A szélessávú Internet elterjedése a vizsgált ( ) időszakban folyamatos növekedést mutat. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy - a 2008/2009. időszaki növekedési ütem a lineáris trendszámítás alatti értéket mutat (lásd trendvonal).

4 4 1. Helyhez kötött elérésű szélessávú előfizetők 1.2 Szélessáv definíció névleges adatletöltési sebesség alsó értékéhez tartozó előfizetők A szélessávú internet definícióját különböző módon megfogalmazó statisztikákkal való összehasonlíthatóságot teszi lehetővé az alábbi grafikon. Jól látható, hogy a 144kbit/s és a 256kbit/s-os értékhatár minimumok között már nincs mérhető különbség.

5 5 2. Szélessáv elterjedtsége (144kbit/s sebességnél nagyobb helyhez kötött adatelérés esetén) 2.1 Nagy régiós penetráció Magyarországon a helyhez kötött elérésű hozzáférés - szélessávú penetrációja 17,75%-os mértékű 2009 második félévének (Q2) végére. Az országrészek (nagy régiós besorolás) szélessávú fejlettségének mértéke alapján megállapítható, hogy az infrastrukturális fejlettség is egyértelműen három pólusú.

6 6 2. Szélessáv elterjedtsége 2.2 Szélessávú penetráció Magyarország régióiban Közép-Magyarország, amely egyben a nagy régiós besorolásban is önálló egységet alkot elsősorban a Főváros fejlettségének köszönhetően - kiemelkedik a régiók közül. A sereghajtó továbbra is az észak-alföldi régió, amely az infrastrukturális mutatókban többnyire ezt a helyet foglalja el.

7 7 2. Szélessáv elterjedtsége 2.3 Szélessávú penetráció Magyarország megyéiben

8 8 2. Szélessáv elterjedtsége 2.4 Budapest kerületi penetráció

9 9 2. Szélessáv elterjedtsége 2.5 Megyei jogú városok Néhány megyei jogú város és Budapest között már nem tátong a szélessávú szakadék. Például Veszprém már tízedekre megközelítette a Főváros lefedettségét.

10 10 2. Szélessáv elterjedtsége 2.5 Megyei penetráció megyei jogú városok nélkül

11 11 2. Szélessáv elterjedtsége 2.6 Megyei jogú városok és a megyén kívüli települések elterjedtségének összevetése 2009Q2 időszakban A megyén kívüli települések esetében két megyéről (Pest, Komárom-Esztergom) esetében mondható el, hogy lépést tartanak a megyei jogú városok fejlődésével. Az említett két megyében a megyén kívüli települések szélessávú elterjedtségének átlaga eléri az országos (fix elérés esetén: 17,75%) átlagot. A legnagyobb szakadék Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében van, itt a megyei jogú város (Nyíregyháza) elterjedtsége közel 11%-al magasabb, mint a megye egyéb településeinek a penetrációs átlaga.

12 12 2. Szélessáv elterjedtsége 2.7 Megyén kívüli települések és a megyei jogú városok elterjedtségének különbsége 2008Q2 Szélessávú szakadékról nem csak Budapest és a vidék vonatkozásában beszélhetünk, hanem a megyei jogú városok és az adott megye többi települése között is.

13 13 2. Szélessáv elterjedtsége Budapest Vidék (záródik a szélessávú olló) A Budapest Vidék szélessávú szakadék alapját képező elterjedtség-különbség tendenciájában 2008Q2 és 2009Q2 időszak viszonylatában fordulat következett be. A korábban megszokott pozitív irányú tendencia negatív irányúvá vált (a vidék már 100 lakosra közel 2 előfizetővel nagyobb arányban növelte az előfizetőinek számát), ezáltal a szélessávú ollóban záródás figyelhető meg.

14 14 2. Szélessáv elterjedtsége Budapest Vidék elterjedtség-különbség idősoros ábrázolása Az elterjedtség-különbség idősoros ábrázolásával képet kaphatunk a Főváros és Magyarország (Főváros nélküli) településeinek fejlődési ütembeli különbségéről. A közötti időszakban Budapest fejlődési üteme - bár folyamatosan csökkenő -, de pozitív irányú képet mutatott, amely tovább növelte a vidéki települések lemaradását. A váltás - amellyel elindulhat a vidék felzárkózása - jelentősnek mondható 2,3 %-os penetrációs növekedésbeli különbséggel következett be.

15 15 2. Szélessáv elterjedtsége 2.9 Penetráció alakulás különböző népességű településeken Az elterjedtség és a településeken élő népesség nagysága között egyértelmű megfeleltetés tapasztalható: Minél nagyobb a település, annál nagyobb a penetráció.

16 16 3. ELŐFIZETŐI SZFÉRA ÖSSZEFÜGGÉSEI (helyhez kötött elérés esetén) 3.1 Előfizetők, elérési vonalak száma A lakossági előfizetők részaránya 2004 és 2009 évek között folyamatos növekedést mutat, amely egyrészről a vállalati réteg telítődésével, másrészről azzal magyarázható, hogy bizonyos szolgáltatók már nem tesznek különbséget a lakossági és a vállalati előfizetők között. A lakossági és üzleti ügyfeleknek is azonos feltételekkel nyújtott szélessávú szolgáltatások esetében a szolgáltatói nyilvántartás sem tesz különbséget az ügyfelek között. (Lásd évi visszaesést a vállalati ügyfelek számában.) Évek Vállalati Lakossági Közszféra

17 3. ELŐFIZETŐI SZFÉRA ÖSSZEFÜGGÉSEI ( helyhez kötött elérés esetén) Változás az előfizetői csoportokon belül, fejlődési irányok

18 3. ELŐFIZETŐI SZFÉRA ÖSSZEFÜGGÉSEI (helyhez kötött elérés esetén) Lakossági előfizetők arányának változása

19 3. ELŐFIZETŐI SZFÉRA ÖSSZEFÜGGÉSEI (helyhez kötött elérés esetén) Budapest vidék rétegmegoszlás 2009Q2

20 4. A szélessáv területi lefedettsége, települési ellátottság 4.1 Település lefedettségi térkép Névleges (144 kbit/s-nál nagyobb adatátviteli sebesség mellett) A fehérrel jelölt települések esetében (134) a 144 kbit/s-nál nagyobb névleges adatátviteli sebességre képes - hozzáférési hálózat nem elérhető (a EUROSTAT definíciója szerint a szélessáv minimuma = 144kbit/s). A néhány (17) sárgával jelölt település vonatkozásában lakossági elérés nincs, csak vállalati, illetve közszféra. Összesen 151 településen nem elérhető 2009-ben a lakosság számára a szélessávú internet (2008-ban 240 ilyen település volt).

21 4. A szélessáv területi lefedettsége, települési ellátottság 4.1 Település lefedettségi térkép Garantált (144 kbit/s-nál nagyobb adatátviteli sebességre képes) A 144kbit/s-nál nagyobb adatátviteli sebességre garantált hozzáféréssel biztosított települési lefedettséget ábrázolja a térkép. A névleges és a garantált minimum-lefedettség közötti különbséget a pirossal jelzett területek mutatják. A lefedetlen települések száma: 208

22 4. A szélessáv területi lefedettsége, települési ellátottság Területi ellátottság a települések számának százalékában A legalább 144 kbit/s névleges adatátviteli sebességre képes hozzáférési hálózat a magyarországi települések 95,7%- ban elérhető. Árnyaltabb a kép a multimédia képes 4Mbit/s-nál nagyobb elérést biztosító hozzáférések esetében, mert a településeknek csak a 75,4 %-ban biztosított a magasabb sebességre alkalmas hálózati képesség.

23 4. A szélessáv területi lefedettsége, települési ellátottság Megyén belüli települések lefedettségi aránya A diagram azt mutatja meg, hogy a megyék (valamint Budapest kerületei) milyen települési lefedettséggel bírnak. Látható, hogy Budapest és további 8 megye összes települése minimum 144 kbit/s-os elérési sebességű hálózat alapján - lefedettnek tekinthető. Érdekes továbbá, hogy a megyék közül csak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében nem éri el a települési lefedettség mértéke a 90 %-os arányt. Ebben a bontásban nem teszünk különbséget arra vonatkozóan, hogy egy adott településen belül milyen háztartási lefedettség valósul meg.

24 4. A szélessáv területi lefedettsége, települési ellátottság Ellátott ellátatlan települések számának változása a névleges adatletöltési sebesség függvényében A grafikon a névleges adatletöltési sebesség függvényében mutatja be az ellátott-ellátatlan települések számának változását a teljes előfizetői szféra vonatkozásában (lakossági elérés esetén az ellátatlan települések száma 17-tel több, azaz 151). Az ábrázolással az eltérő szélessáv definíciókból eredő félreértések is kezelhetővé válnak. Ha például a >144kbit/s adatátviteli sebességeket vesszük alapul, akkor azt láthatjuk, hogy ilyen adatsebesség mellett 134 település ellátatlan (2008-ban ez a szám 212 volt), ha viszont az adatsebesség alsó határát felemeljük >1Mbit/s értékre, akkor az ellátatlan települések száma 195 lesz (ugyanez 2008-ban 538 volt).

25 4. A szélessáv területi lefedettsége, települési ellátottság Névleges és garantált adatletöltési sebesség minimumértékek összefüggései. A két grafikon a névleges és a garantált adatletöltési sebesség településszámhoz rendelt - összefüggéseire mutat rá. Jelentős ugrás az 1Mbit/s nál nagyobb garantált (988 településen elérhető) és a névleges (2957) közötti különbségben mutatkozik meg leginkább, amely mintegy 2000-es településszámbeli különbséget mutat. A különbség okai elsősorban az alkalmazott technológia korlátaiban keresendő. A piacvezető technológiának mondható (2655 településen elérhető) ADSL adatátviteli sebessége a központtól való távolság és az előfizetők száma alapján egyaránt csökken, ezért a szolgáltatók csak a hálózat végén is biztosítható (garantált) sebességet adják meg, amely az előfizetők többségének 256kbit/s-os sebességet garantál. Nem sokkal jobb a helyzet a Docsis 1-2 protokollt használó kábelnet, vagy a felhordó-kapacitás gondokkal küszködő WLAN esetében sem.

26 4. A szélessáv területi lefedettsége, települési ellátottság Névleges adatletöltési sebesség Elérhető települések száma A magyarországi települések többségében (57,8%) a maximálisan elérhető névleges letöltési sebesség 4Mbit/s és a 10Mbit/s közötti értékhatárban a legjellemzőbb.

27 4. A szélessáv területi lefedettsége, települési ellátottság Garantált adatletöltési sebesség Elérhető települések száma A magyarországi települések jellemző garantált letöltési sebessége a 256kbit/s és a 4 Mbit/s-os tartományban koncentrálódik. Az értékeket összevetve a névleges sebességekkel igen éles kontraszt mutatkozik. Ugyanakkor elmondható, hogy a települések többségében (87,9%-ban már garantált a minimum 256 kbit/s-os adatletöltési sebesség.

28 4. A szélessáv területi lefedettsége, települési ellátottság Névleges sávszélességi értékhatárok - Területi lefedettség térkép A névleges sávszélesség és a települési lefedettség területi elhelyezkedés szerinti - összefüggéseit mutatja be a térkép.

29 4. A szélessáv területi lefedettsége, települési ellátottság Területi lefedettség - Technológia A legnagyobb települési lefedettséggel rendelkező DSL technológia a települések 84%-ban érhető el, míg a lefedett települések átlagos háztartási kiépítettsége 83,4%-os. A kábelnet technológia 43%-os települési lefedettséggel és a lefedett területek átlagában 80,5%-os háztartási kiépítettséggel rendelkezik. A WLAN 52%-os települési és 58,2%-os átlagos kiépítettséggel rendelkezik a lefedett településeken. Az ethernet technológia települési és lefedett háztartási kiépítettsége is alacsony.

30 5. A szélessávú hálózati infrastruktúra Hozzáférési hálózat kiépítettsége a települések számában A szélessávval lefedett települések hálózati kiépítettségére jellemző, hogy a települések 59%-ban egynél több hozzáférési hálózat került kiépítésre.

31 5. A szélessávú hálózati infrastruktúra Hozzáférési hálózat kiépítettsége a települések népessége alapján Egynél több hozzáférési hálózat a nagyobb népességű településeken jellemző, azaz a lakosság 91%-a él olyan településen, ahol statisztikailag több hálózat is elérhető. A gyakorlatban viszont ennél rosszabb a helyzet, mert a hálózatok településen belüli kiépítettsége nem teljes.

32 5. A szélessávú hálózati infrastruktúra Hozzáférési hálózatok kiépítettségének területi elhelyezkedése

33 5. A szélessávú hálózati infrastruktúra Aggregációs (felhordó) hálózati infrastruktúra Aggregációs hálózati közegek megoszlása a települések számában Aggregáció: több előfizetőtől érkező közeg és technológia szerinti adatfolyamok egy közös adatfolyammá alakítása. Aggregációs hálózati kapcsolatot 1692 település esetében adtak meg az adatszolgáltatók. Az aggregációs hálózati kapcsolat több különböző közeg és technológia szerinti hálózaton valósul meg, illetve vesznek igénybe a szolgáltatók a hozzáférési hálózatuk kiszolgálására. A települések többségében (85 %) egy közeghordozó szerinti hálózati kapcsolatot vesznek igénybe. (Ez nem azt jelenti, hogy nincs több hálózat).

34 5. A szélessávú hálózati infrastruktúra Aggregációs (felhordó) hálózati infrastruktúra Közegkapcsolatok aránya A közegkapcsolatok százalékos megoszlásában az optikai hálózat tölti be a vezető szerepet 83,9%-al. Az aggregációs közegként WLAN frekvenciát alkalmazó (5,1 %) kapcsolatok nem tartalmaznak WLAN-on belüli aggregációt. (A felmérés definíciója szerint a WLAN frekvenciájú vezetéknélküli kapcsolat csak akkor minősül aggregációs kapcsolatnak, ha azt a hozzáférési hálózattal rendelkező szolgáltató bérelt vonali kapcsolatként veszi igénybe vagy más, pld. a KTV fejállomások CMTS berendezéseinek aggregált forgalmát továbbítják egy magasabb aggregációt végző hálózat felé.) Ezek azok az esetek, amikor a WLAN frekvencia nem hozzáférési hálózatban kerül alkalmazásra.

35 5. A szélessávú hálózati infrastruktúra Aggregációs (felhordó) hálózati infrastruktúra Hozzáférési hálózattal lefedett települések aggregációs hálózati kapcsolatai a településen A hozzáférési hálózattal rendelkező települések 44%-ban az aggregáció nem a településen történik meg. Bizonyos hálózati kiépítés (egy közös fejállomásról működő KTV hálózat) esetében a hozzáférési hálózat több településre is kiterjed, ezért a településenkénti aggregáció szükségtelen.

36 5. A szélessávú hálózati infrastruktúra Aggregációs (felhordó) hálózati infrastruktúra Aggregációs hálózati kapcsolattal rendelkező települések (térkép) Az aggregációs közegként optikai elérés biztosító felhordó hálózat 1514 településen van az 1692 szolgáltatói adatközlésben aggregációs hálózati kapcsolattal rendelkező - településből. Külön kiemeljük: ez nem azt jelenti, hogy 1514 településen van optika, hanem szélessávú aggregációt ennyi településen vesznek igénybe optikán.

37 5. A szélessávú hálózati infrastruktúra Települési infrastruktúra 4Mbits-nál nagyobb névleges adatletöltési sebességre képes hozzáférési hálózat és optikai felhordó hálózati kapcsolat esetén (térkép) Az összetett multimédia átvitelre is képes kritériumrendszernek a magyarországi települések 53%-a nem felel meg.

38 5. A szélessávú hálózati infrastruktúra Települések közötti összeköttetés közeghordozója a hozzáférési hálózatokban Az előfizetői forgalmat aggregáló hálózati kapcsolat nem minden esetben a hozzáférési hálózat településén van (nem is szükséges). (Például: több településre kiterjedő WLAN vagy HFC KTV hálózat esetében, de a DSL technológiájú hozzáférésben is ellátnak egy DSLAM-al több települést.) Az ilyen esetekben a hozzáférési hálózat több települést lefed, tehát egy hozzáférési hálózatnak tekinthető. A grafikon azt szemlélteti, hogy a hozzáférési hálózatban a települések közötti összeköttetés milyen közeghordozón valósul meg. A hozzáférési hálózatokon belüli optika a KTV - műsorterjesztésre alkalmas szélessávú - hálózatok összeköttetésére szolgál. Ebben a csoportban kétféle módon valósulhat meg a települések közötti kapcsolat: HFC hálózat, amely két település közötti kapcsolatban koaxiális kábelt is tartalmaz (5,5%), és a tisztán optikai összeköttetés (17,8%). Az optikai összeköttetéseket - IP platformon aggregáló szolgáltatási közegként - az eseteknek egy csekély hányadában használják ki. Erre egyébként csak a korlátozottan rendelkezésre álló szabad szálkapacitás erejéig van lehetőség, mert a hálózaton belül analóg optikai átvitel valósul meg.

39 6. Adatátviteli sebesség A névleges adatátviteli sebesség változása 2004Q2-2009Q2 között A névleges adatátviteli sebesség jellemző kategóriáinak változását mutatja a következő diagram, melyből egyértelműen megállapítható, hogy az előfizetői igények következtében a szolgáltatói csomagok a magasabb sebesség felé tolódtak el. Jelentős változás 2006Q2-2007Q2 időszak között figyelhető meg. A 2006-ban még alig 1,7%-ot képviselő 4 Mbit/s-nál nagyobb elérés 2007-re már 25,7%-ot ért el jelentősen visszaszorítva az 1 Mbit/s alatti névleges csomagokat.

40 6. Adatátviteli sebesség Névleges adatletöltési sebesség-csoportok előfizetőinek száma A névleges letöltési sebesség a 1 Mbit/s <x>=4mbit/s csoportban rendelkezik a legnagyobb előfizetővel (49%), de a 4Mbit/s-nál nagyobb kategóriában is jelentős számú előfizető mérhető.

41 6. Adatátviteli sebesség Garantált adatletöltési sebesség-csoportok előfizetőinek száma A garantált letöltési sebesség a 144 kbit/s <x>=256kbit/s csoportban rendelkezik a legnagyobb előfizetői számossággal, az előfizetők 39%-nak biztosított ez a sebesség. Kritikusnak - az előfizetők 4%-át érintő kbit/s-nál kisebb garantált elérési sebesség nevezhető.

42 6. Adatátviteli sebesség Névleges Garantált letöltési sebesség mátrix Garantált letöltési sebességek Névleges letöltési sebességek 64kbit/s=<X<=144 kbit/s 144kbit/s<X<=256 kbit/s 256kbit/s<X<=512 kbit/s 512kbit/s<X<=1 Mbit/s 1Mbit/s<x<= 4 Mbit/s 4Mbit/s<x 144kbit/s<X<=256kbit/s kbit/s<X<=1024kbit/s Mbit/s<X<=4Mbit/s Mbit/s<X<=10Mbit/s Mbit/s<X<=20Mbit/s >20 Mbit/s

43 6. Adatátviteli sebesség Névleges letöltési névleges feltöltési sebesség mátrix Névleges letöltési sebességek Névleges feltöltési sebességek 64kbit/s <= X <= 256kbit/s 256kbit/s < X <= 1024kbit/s 1Mbit/s < X <= 4Mbit/s 4Mbit/s<x 144kbit/s<X<=256kbit/s kbit/s<X<=1024kbit/s Mbit/s<X<=4Mbit/s Mbit/s<X<=10Mbit/s Mbit/s<X<=20Mbit/s >20 Mbit/s

44 7. Technológia Szélessávú hozzáférések technológia szerinti előfizetői 2009Q2-es időszakban számba vettük az összes szélessávú technológiát és kódcsoportokra bontva kértük a szolgáltatás technológiai besorolását. A 18 féle technológiai bontásból egyedül a SAT technológiára nem érkezett előfizető.

45 7. Technológia Szélessávú hozzáférések technológia főcsoport szerinti előfizetői A hozzáférési technológiát hálózat, adatátviteli technika, közeg, piacrész, valamint a közismertség szempontjai szerint öt főcsoportba soroltuk be. A főcsoportképzés egyértelmű ábrázolást valósít meg, és elősegíti a korábbi évek adatváltozásainak elemzését.

46 7. Technológia Főcsoportok technológiai besorolása Előfizetők száma Az egyes főcsoportokba sorolt hozzáférési technológiákat mutatja be az alábbi összeállítás. A DSL főcsoport, amely a közismertség okán nem került külön ábrázolásra, a DSL (gyakorlatilag az ADSL, ADSL2) és VDSL alcsoportból áll.

47 7. Technológia Technológia - szélessávú hozzáférések idősoros változása Évek xdsl Kábelmodem Fix elérésű vezetéknélküli Ethernet Egyéb

48 7. Technológia Technológiai térképek DSL technológia területi lefedettségének térképes ábrázolása A DSL szolgáltatás 2655 településen érhető el, ebből 724 településen a DSL technológia kizárólagossággal van jelen, míg 497 településen nem érhető el a szolgáltatás.

49 7. Technológia Technológiai térképek Kábelnet technológia területi lefedettségének térképes ábrázolása A Kábelnet szolgáltatás 1340 településen érhető el, ebből 80 településen a Kábelnet technológia kizárólagossággal van jelen, míg 1812 településen nem érhető el a szolgáltatás. A Kábelnet technológiájú internet terjedésében még van területi potenciál, mert a kiépített KTV hálózatoknak még csak a 62%-ban nyújtanak internet szolgáltatást is.

50 7. Technológia 7. 5 Technológiai térképek WLAN technológia területi lefedettségének térképes ábrázolása 50 A népsűrűségi mutatók alapján megállapítható, hogy a WLAN technológia a kisebb vidéki területek irányában fejlődik. A nagyvárosi környezet - a szabad frekvenciahasználat miatt egyébként sem kedvez ennek a technológiának. A szolgáltatás 1631 településen érhető el, ebből 229 településen a technológia kizárólagossággal van jelen, míg 1521 településen nem érhető el a szolgáltatás. Ugyanakkor megállapítható, hogy a 229 kizárólag WLAN hálózattal lefedett település esetében a szélessávú internet elérése - vezetékes infrastruktúra hiányában a jelentkező előfizetői igény ellenére sem megoldott.

51 7. Technológia DSL,WLAN, Kábelnet technológia előfizetőinek változási üteme (technológiai olló)

52 7. Technológia A két vezető technológia (DSL, Kábelnet) előfizetőinek idősoros összehasonlítása A DSL és a Kábelnet technológia piaci versenyében egyelőre még a DSL vezet, de előnye évről-évre csökken (záródik a technológiai olló). A DSL 2008Q2 és 2009Q2 időszak között alig 3%-os növekedést ért el, míg a Kábelnet 14%-ot tudhatott magáénak.

53 7. Technológia Technológia sebesség 7. 8 Technológia névleges letöltési sebesség

54 7. Technológia Technológia sebesség 7. 8 Technológia Garantált letöltési sebesség (előfizetők száma alapján)

55 7. Technológia Technológia és a települési lefedettség összefüggései Lefedett, lefedetlen települések aránya

56 7. Technológia Technológia és a települési lefedettség összefüggései A legnagyobb települési lefedettséggel rendelkező három technológia átlagos háztartási kiépítettsége a lefedett településeken A háztartási kiépítettség azt adja meg, hogy a lefedett településeken mekkora a technológiai szolgáltatás elérhetősége. A két legnagyobb vezetékes technológia (DSL, Kábelnet) átlagos elérhetősége egy szélessávú technológiával lefedett településen 80% feletti értéken áll.

57 8. Piaci részesedés Régió

58 8. Piaci részesedés A két vezető (DSL, Kábelnet) technológia piaci részesedésének alakulása

59 8. Piaci részesedés Megye - A két vezető (DSL, Kábelnet) technológia piaci részesedésének alakulása

60 9. Népsűrűség Penetráció a népsűrűség függvényében

61 9. Népsűrűség Előfizetők megoszlása a népsűrűségi csoportok alapján

62 9. Népsűrűség Népsűrűség és a hozzáférési technológia összefüggései Bizonyos technológia csak sűrűn lakott nagyvárosi környezetben életképes, illetve a hálózati kiépítés fajlagos költségei a nagyvárosi környezetben alacsonyabb. Vannak olyan hálózatok (PSTN-DSL, KTV-Kábelnet), amelyek több szolgáltatás egyidejű nyújtása mellett biztosítják az internet elérést, valamint olyanok (WLAN, Ethernet), amelyek csak az internet elérés céljára szolgálnak. megállapítható, hogy a WLAN a "vidék technológiája", míg az Ethernet a nagyvárosi környezetben leginkább életképes.

63 MOBILINTERNET (havidíjas internet csomagra előfizetők száma) 10.1 Mobilinternet összesen 2007Q2-2009Q2 A mobilinternet előfizetők statisztikai célú feldolgozását második felében (2007Q2) - először féléves, majd 2007 végétől (2007Q4) negyedéves időszakokban (Q1-Q4) végezi a Hírközlési Hatóság. A mobilinternet fejlődése stabil és dinamikus emelkedést mutat. A technológia népszerűségére jellemző, hogy közel egy év alatt megduplázta (108%-os növekedés) a szolgáltatásra előfizetők számát.

64 10. MOBILINTERNET (havidíjas internet csomagra előfizetők száma) Mobilinternet összesen, 3G hálózatot használó előfizetők száma (2008Q2-2009Q2) *3G használó: A mobilinternetet használó előfizetők közül azok, akik a vizsgált negyedéves ciklus alatt legalább egyszer bejelentkeztek 3G hálózatba. Az adatok riportolása szolgáltatónként eltérő szoftverrel történik, ezért az adatok csak tájékoztató jellegűek.

65

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi

Részletesebben

Vezetékes műsorterjesztés (Koaxiális előfizetői végződtetésű nagyfrekvenciás hálózaton) 2009Q4

Vezetékes műsorterjesztés (Koaxiális előfizetői végződtetésű nagyfrekvenciás hálózaton) 2009Q4 Vezetékes műsorterjesztés (Koaxiális előfizetői végződtetésű nagyfrekvenciás hálózaton) 2009Q4 Horváth László Horvath.d.laszlo@nmhh.hu 2010.09.21 TÉMAKÖRÖK 1. Fogalom meghatározások 03-06. 2. Előfizetők

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, 2013. április

Vezetékes gyorsjelentés, 2013. április ezer Vezetékes gyorsjelentés, 213. április Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., GTS Hungary Kft., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR- TELEKOM Zrt, Tarr Kft, ViDaNet Zrt, PARISAT Kft.

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés. 2014. január

Vezetékes gyorsjelentés. 2014. január Vezetékes gyorsjelentés 214. január ezer Vezetékes gyorsjelentés, 214. Január Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., GTS Hungary Kft., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR- TELEKOM Zrt,

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, augusztus

Vezetékes gyorsjelentés, augusztus ezer 1 45 1 26 97 937 937 924 94 863 832 785 747 72 661 Vezetékes gyorsjelentés, 216. augusztus Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., Invitech Megoldások Zrt., UPC Magyarország Kft., DIGI

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi mutatók...

Részletesebben

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH Szélessávú piacok hatósági szabályozása Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH 2 Tartalom I. Szélessávú piacok helyzete, fejlődési irányai II. Szélessávú piacok fejlődését

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, január

Vezetékes gyorsjelentés, január ezer 1 338 1 312 1 283 1 221 1 175 1 118 1 82 1 45 1 26 97 937 937 924 Vezetékes gyorsjelentés, 216. január Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR-TELEKOM

Részletesebben

Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények

Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények Vezetékes internet és HotSpot hálózati szolgáltatásminőségi követelmények célértékei, értelmezése, teljesítésük ellenőrzésének mérési módszere (a 13/2011 (XII.27.) NMHH rendelet előírásai szerint) Az alábbi

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÉVKÖZI ADATAI

AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÉVKÖZI ADATAI FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 11 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia

Részletesebben

0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s

0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s Okos Ráadás 1500 Okos Ráadás 3000 Okos Ráadás 4500 Okos Ráadás 7500 Okos Ráadás Irodai Okos Ráadás Red Díjcsomag neve Kínált letöltési sebesség - 3G 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

ADSL árak Magyar Telekom szolgáltatási területen. Egyszeri díj. ADSL árak Magyar Telekom szolgáltatási területen Új megrendelés esetén

ADSL árak Magyar Telekom szolgáltatási területen. Egyszeri díj. ADSL árak Magyar Telekom szolgáltatási területen Új megrendelés esetén ADSL árak 1/7 forgalmi díjas*** prepaid 0 Ft 792 Ft 990 Ft 0 Ft 2 072 Ft 2 590 Ft 0 Ft 2 392 Ft 2 990 Ft 0 Ft 4 392 Ft 5 490 Ft 1 0 Ft 5 592 Ft 6 990 Ft 2 20 0 Ft 7 992 Ft 9 990 Ft 2 0 Ft 4 090 Ft 5 0

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi mutatók...

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja:

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2014.08.10tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet OpennetworksKft.ÁSZF 2014.augusztus1. oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan

Részletesebben

Broadband Barométer - Magyarország

Broadband Barométer - Magyarország Tom Schwieters VP & Regional Director, Central Region IDC CEMA Broadband Barométer - Magyarország Sajtótájékoztató, 2007. február 7. www.idc.com A szélessávú Internet jellemzıi A gyors, megfizethetı és

Részletesebben

A Távközlés Világnapja 2015 Szélessávú fejlesztések a Digitális Magyarországért Debreceni Győző, projektvezető Győr, 2015.05.14.

A Távközlés Világnapja 2015 Szélessávú fejlesztések a Digitális Magyarországért Debreceni Győző, projektvezető Győr, 2015.05.14. Szupergyors Internet A Távközlés Világnapja 2015 Szélessávú fejlesztések a Digitális Magyarországért Debreceni Győző, projektvezető Győr, 2015.05.14. Piaci szereplők Szakmai szervezetek SZIP érintettek

Részletesebben

Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában. Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, 2015. május.

Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában. Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, 2015. május. Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, 2015. május. A szélessávú távközlés jövőképe a 90-es évekből A távközlési hálózatok átviteli sebessége

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens EU indikátorok Magyarország Dr. Bakonyi Péter c. docens eeurope 2005 indikátorok Indikátorok INTERNET INDIKÁTOROK A. Az állampolgárok hozzáférési és használati jellemzıi A.1 Az otthoni internethozzáféréssel

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Start Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) 10,00 Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) 2,00 Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés - GB) 0,195 módokra vonatkozó Egyéb 4G/LTE hálózat nem elérhető

Részletesebben

2040 Budaörs, Edison u. 4.

2040 Budaörs, Edison u. 4. Invitech Megoldások Zrt. 2040 Budaörs, Edison u. 4. Általános Szerződési Feltételek közép- és nagyvállalati üzleti, valamint intézményi előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Részletesebben

Mobilinternet-gyorsjelentés. 2011. december

Mobilinternet-gyorsjelentés. 2011. december Mobilinternet-gyorsjelentés 2011. december ezer Mobilinternet-gyorsjelentés, 2011. december Összefoglaló előfizetői adatok a hónap végén Mobilinternet előfizetések száma Forgalmat bonyolított előfizetések

Részletesebben

Mobilinternet-gyorsjelentés. 2012. június

Mobilinternet-gyorsjelentés. 2012. június Mobilinternet-gyorsjelentés 2012. június ezer Mobilinternet-gyorsjelentés, 2012. június Összefoglaló előfizetői adatok a hónap végén Mobilinternet előfizetések száma Forgalmat bonyolított előfizetések

Részletesebben

Megnevezés Meghatározás Mérési módszer Célérték

Megnevezés Meghatározás Mérési módszer Célérték Internet szolgáltatás Kábelhálózaton nyújtott Internet szolgáltatás hálózati célértékei, a célértékek értelmezése és teljesülésük ellenőrzésének mérési módszere Új előfizetői hozzáférés létesítési idő

Részletesebben

ADSL csomagárak. Lakossági ADSL árak Magyar Telekom szolgáltatási területen Új megrendelés esetén

ADSL csomagárak. Lakossági ADSL árak Magyar Telekom szolgáltatási területen Új megrendelés esetén 1/10 Lakossági ADSL árak Magyar Telekom szolgáltatási területen forgalmi as*** prepaid 20 4096/1024-792 Ft 990 Ft - 2 072 Ft 2 590 Ft - 2 392 Ft 2 990 Ft - 4 392 Ft 5 490 Ft - 5 592 Ft 6 990 Ft - 7 992

Részletesebben

Tomka Péter NMHH, Mérésügyi főosztályvezető tomka@nmhh.hu 2015.05.20. 1

Tomka Péter NMHH, Mérésügyi főosztályvezető tomka@nmhh.hu 2015.05.20. 1 Tomka Péter NMHH, Mérésügyi főosztályvezető tomka@nmhh.hu 2015.05.20. 1 64 kbit/s 1 Mbit/s 30 Mbit/s? Mbit/s 2015.05.20. 2 64 kbit/s 1 Mbit/s 30 Mbit/s? Mbit/s 2015.05.20. 3 4 VEVŐ (FELHASZNÁLÓ) KÍNÁLAT,

Részletesebben

HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT

HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) I. csomag 15 2 3 1 Chat alkalmazások igénybe vehető -

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2015.12.01/tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 111 Budapest, Fő u. 44-5. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban Előadó: Putz József A fejlődés motorja HD műsorok száma nő 3DTV megjelenése- nagy sávszélesség igény Új kódolás- sávszélesség igény csökken Interaktivitás

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat. Díjcsomag neve Smarttarifa Extra 1

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat. Díjcsomag neve Smarttarifa Extra 1 Díjcsomag neve Smarttarifa Extra 1 Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) 5,00 Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) 1,00 Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés - GB) 0,488 VoIP nem vehető igénybe

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

Korszakvált. ltás s a telekommunikáci szektorban. Okok és következmények amelyek gyökeresen átformálják az telekommunikációs iparágat

Korszakvált. ltás s a telekommunikáci szektorban. Okok és következmények amelyek gyökeresen átformálják az telekommunikációs iparágat Korszakvált ltás s a telekommunikáci ciós szektorban Okok és következmények amelyek gyökeresen átformálják az telekommunikációs iparágat Kórosi László- CMC prezentáció 2009. február r 8. Amiről l szó lesz...

Részletesebben

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom 4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA Tartalom 1. A Szolgáltatás leírása... 2 2. A Szolgáltatás elemei... 3 2.1 elemei... 3 2.2 Hozzáférési Link Szolgáltatás

Részletesebben

NHH sajtótájékoztató Mobilvégzıdtetési-díjak és Versenyélénkítés a mobil-piacon

NHH sajtótájékoztató Mobilvégzıdtetési-díjak és Versenyélénkítés a mobil-piacon Pataki Dániel, elnök Ludányi Edgár, közgazdasági fıigazgató-helyettes NHH sajtótájékoztató Mobilvégzıdtetési-díjak és Versenyélénkítés a mobil-piacon 2008.10.22 2 Tartalom Mobilvégzıdtetési-díjak Versenyélénkítés

Részletesebben

Mobilinternet-gyorsjelentés január

Mobilinternet-gyorsjelentés január Mobilinternet-gyorsjelentés 2012. január ezer Mobilinternet-gyorsjelentés, 2012. január Összefoglaló előfizetői adatok a hónap végén Mobilinternet előfizetések száma Forgalmat bonyolított előfizetések

Részletesebben

Akciók leírása április 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása április 1. Hatályba lépés napja: Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Hálózati lehetőségek a tartalomszolgáltatáshoz

Hálózati lehetőségek a tartalomszolgáltatáshoz Hálózati lehetőségek a tartalomszolgáltatáshoz PKI Tudományos Napok 2005 Sipos Attila (PKI-FI FH) Czinkóczky András (PKI-FI FH) Németh Attila (PKI-FI FH) Konkoly Lászlóné (PKI-FI FH) Nagy Gyula (PKI-FI

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Díjcsomag neve Smarttarifa 1 Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) 5,00 Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) 1,00 Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés - GB) 0,049 módokra vonatkozó - VoIP nem vehető

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA InterEuro Computer Internet ÁSZF KIVONAT 2014. február 10. AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA Az

Részletesebben

Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 3.4.1-2015 A Felhívás indokoltsága és célja:

Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 3.4.1-2015 A Felhívás indokoltsága és célja: Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 3.4.1-2015 A Felhívás indokoltsága és célja: A konstrukció célja a kevésbé fejlett régiókban az újgenerációs szélessávú (NGA)

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra 2. sz. melléklet 2.4. Választható szolgáltatáscsomagok

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

Akciók leírása július 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása július 1. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás A szolgáltatás leírása: 2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás DSL internet szolgáltatás Az Előfizető/használó ADSL vagy más DSL (VDSL, SHDSL, stb.)

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Hipernet Light Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) 5,00 Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) 1,00 Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés - GB) 3 módokra vonatkozó VoIP - Chat alkalmazások - Fájlcserélő

Részletesebben

Egységes internet-hozzáférés szolgáltatás leíró táblázat

Egységes internet-hozzáférés szolgáltatás leíró táblázat Kínált letöltési sebesség Kínált feltöltési sebesség 0,5 Garantált letöltési sebesség 0,03 Internet4U Mikro 0,03 0,03 Garantált feltöltési sebesség 0,008 Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

AMIT A SÁVSZÉLESSÉGRŐL TUDNI KELL

AMIT A SÁVSZÉLESSÉGRŐL TUDNI KELL AMIT A SÁVSZÉLESSÉGRŐL TUDNI KELL Az RKSZ Kft. az eltérő felhasználói igényekhez igazodva különböző gyorsaságú adatforgalmat, le- és feltöltési sebességeket biztosító szolgáltatási csomagokat alakított

Részletesebben

Internet szolgáltatás

Internet szolgáltatás Internet szolgáltatás Kábelhálózaton nyújtott Internet szolgáltatás hálózati célértékei, a célértékek értelmezése és teljesülésük ellenőrzésének mérési módszere Új előfizetői 15 nap hozzáférés létesítési

Részletesebben

Televíziós gyorsjelentés. 2012. május

Televíziós gyorsjelentés. 2012. május Televíziós gyorsjelentés 2012. május ezer Televízió gyorsjelentés, 2012. május Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., Kft., PR-TELEKOM Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt.,

Részletesebben

Akciók leírása június 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása június 1. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról 2016. október 1. Definíciók Új előfizetőnek minősül az az ügyfél, aki az akcióban érintett szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés

Részletesebben

HD-csatornák jövője a távközlési szolgáltató szemszögéből

HD-csatornák jövője a távközlési szolgáltató szemszögéből HD-csatornák jövője a távközlési szolgáltató szemszögéből MediaNet 2013. október 3. Bognár Ádám Hálózatfejlesztési és üzemeltetési szenior menedzser HD tévéadások vezetékes hálózatokon 2 Mit jelent a HD

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint:

KÖZLEMÉNY. A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint: KÖZLEMÉNY A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint: 2016. december 6. Internet- hozzáférési és bérelt vonali

Részletesebben

Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 01 Ea. IP hálózati hozzáférési technikák

Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 01 Ea. IP hálózati hozzáférési technikák Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 01 Ea IP hálózati hozzáférési technikák Kapcsolt hálózatok és azok fontosabb jellemzői Áramkör kapcsolás (circuit switching) A kommunikáció minden esetben az összeköttetés kiépítésével

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK BME Műszaki menedzser mesterszak Információmenedzsment szakirány INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK Vezetékes és vezetéknélküli szélessávú kommunikáció c. egyetemi tanár Dr. Babarczi Péter egy.

Részletesebben

Televíziós gyorsjelentés. 2014. november

Televíziós gyorsjelentés. 2014. november Televíziós gyorsjelentés 2014. november ezer Televízió gyorsjelentés, 2014. november Adatszolgáltatók: Magyar Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., Kft., PR-TELEKOM Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt.,

Részletesebben

A hírközlési jogszabályok újragondolása, az EU elvárásoknak megfelelően

A hírközlési jogszabályok újragondolása, az EU elvárásoknak megfelelően A hírközlési jogszabályok újragondolása, az EU elvárásoknak megfelelően Slyuch András 2010. december 8. Tartalom Átszervezések, NMHH, megyei kormányhivatalok EU direktívák hazai implementációja Helyzetkép

Részletesebben

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók A TESCO MBL Zrt. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és a felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a

Részletesebben

KÁBELHÁLÓZATOK FEJLŐDÉSE GRÓF RÓBERT HFC TECHNICS KFT.

KÁBELHÁLÓZATOK FEJLŐDÉSE GRÓF RÓBERT HFC TECHNICS KFT. KÁBELHÁLÓZATOK FEJLŐDÉSE GRÓF RÓBERT HFC TECHNICS KFT. Tartalom Bevezető HFC technológia határai Passzív Optikai Hálózatok PON jövő HFC Technics Kft. A HFC Technics Kft. szolgáltatási és termék kínálata

Részletesebben

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között IP/08/1831 Kelt Brüsszelben, 2008. november 28-án. Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között A szélessávú szolgáltatások elterjedtsége továbbra

Részletesebben

A Szolgáltató által vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelmények

A Szolgáltató által vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelmények 4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága 4.1. Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről

Részletesebben

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet 3. sz. melléklet Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 3 1.2 GTS Ethernet VPN... 3 1.3 GTS Media Line... 3 1.4 GTS Internet Access (Bérelt vonali Internet)... 3

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Mobil Online Start Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés - GB) 0,001 A napi elérési díjban foglalt 1 MB adatforgalmi kereten felüli adatforgalom díja megkezdett 0,1 MB-onként 4,9 Ft módokra

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról 2017. február 1. Definíciók Új előfizetőnek minősül az az ügyfél, aki az akcióban érintett szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról 2016. augusztus 22. Definíciók Új előfizetőnek minősül az az ügyfél, aki az akcióban érintett szolgáltatásra vonatkozó előfizetői

Részletesebben

A NEMZETI DIGITÁLIS KÖZMŐ INFRASTRUKTÚRÁJA: TECHNOLÓGIA ÉS TOPOLÓGIA

A NEMZETI DIGITÁLIS KÖZMŐ INFRASTRUKTÚRÁJA: TECHNOLÓGIA ÉS TOPOLÓGIA MI A NEMZETI DIGITÁLIS KÖZMŐ? MTA tudományos konferencia A NEMZETI DIGITÁLIS KÖZMŐ INFRASTRUKTÚRÁJA: TECHNOLÓGIA ÉS TOPOLÓGIA Dr. Sallai Gyula tszv. egyetemi tanár, BME a HTE elnöke Budapest, 2009. január

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ ELŐADÁS BETEKINTÉST AD A HATÓSÁG SZÉLESSÁV-MÉRŐ PROGRAMJÁBA. 2012.10.16. 2

BEVEZETÉS AZ ELŐADÁS BETEKINTÉST AD A HATÓSÁG SZÉLESSÁV-MÉRŐ PROGRAMJÁBA. 2012.10.16. 2 2 BEVEZETÉS AZ NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ELKÖTELEZETT A SZÉLESSÁVÚ SZOLGÁLTATÁSOK ELTERJEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉBEN, A FOGYASZTÓI TUDATOSSÁG NÖVELÉSÉBEN. A FOGYASZTÓ ÁLTALÁBAN GYAKRAN AZ ISMERETEK

Részletesebben

Helyzetértékelés és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) célkitűzései

Helyzetértékelés és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) célkitűzései Helyzetértékelés és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) célkitűzései Dr. Solymár Károly Balázs helyettes államtitkár HTE MediaNet 2013 konferencia 2013. Október 3. Velence Bevezetés Miért volt

Részletesebben

Híradástechnika I. 7.ea

Híradástechnika I. 7.ea } Híradástechnika I. 7.ea Dr.Varga Péter János Hálózatok 2 Távközlő hálózatok 3 4 Távközlés története Magyarországon 1939-ig Telefonhírmondó, 1938 10%-os telefonellátottság 1945-1990-ig Szolgáltatások

Részletesebben

MÓDSZERTAN. Telefonhívás: a távbeszélő-állomásról kezdeményezett sikeres hívás.

MÓDSZERTAN. Telefonhívás: a távbeszélő-állomásról kezdeményezett sikeres hívás. MÓDSZERTAN Makrogazdasági mutatók Az információ, kommunikáció (J) ágba sorolt vállalkozások makrogazdasági mutatói esetén a 2013. és a 2014. évi adatok csak korlátozottan összehasonlíthatók a TEÁOR 08

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A szolgáltatás minőségi mutatói. Valamennyi szolgáltatás esetén értelmezhető szolgáltatásminőségi követelmények:

5. számú MELLÉKLET A szolgáltatás minőségi mutatói. Valamennyi szolgáltatás esetén értelmezhető szolgáltatásminőségi követelmények: 5. számú MELLÉKLET A szolgáltatás minőségi mutatói Valamennyi szolgáltatás esetén értelmezhető szolgáltatásminőségi követelmények: a) szolgáltatáshoz való új előfizetői hozzáférési pont létesítésének és

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1138 Budapest Váci út 188., kapcsolt

Részletesebben

Távközlés, internet 2006. III. negyedév

Távközlés, internet 2006. III. negyedév www.ksh.hu A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LEGFRISSEBB ADATAIBÓL Következik: Előzetes adatok az ipari termelés változásáról 2006. december 7. Közzététel: 2006. december 6. Sorszám: 210. Távközlés, internet

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, 2015. február

Vezetékes gyorsjelentés, 2015. február ezer Vezetékes gyorsjelentés, 215. február Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., GTS Hungary Kft., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR- TELEKOM Zrt, Tarr Kft, ViDaNet Zrt, PARISAT Kft.

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EnterNet 2001 Kft., 1138 Budapest, Váci út 188.,

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 4. Az előfizeti szolgáltatás

Részletesebben

Akciók leírása november 2. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása november 2. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

A SWOT elemzés SWOT DSL

A SWOT elemzés SWOT DSL A SWOT elemzés SWOT Strengths, erősségek (technológiai) Weaknesses, gyengeségek (technológiai) Opportunities, lehetőségek (üzleti) Threats, veszélyek (üzleti) Egy vállalkozás, egy technológia, egy termék

Részletesebben

Dr.Varga Péter János HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 6.ea

Dr.Varga Péter János HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 6.ea Dr.Varga Péter János HÍRKÖZLÉSTECHNIKA 6.ea 2 Távközlő hálózatok Hozzáférési hálózatok xdsl 3 Telefonos ipar 56 Kbps (2000-ben) Kábeltévé ipar 10Mbps osztott kábeleken Műholdas cégek 50 Mbps ajánlatok

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1134 Váci út 191138 Budapest Váci út

Részletesebben

A digitális KábelTV melléktermékeinek minőségi kérdései

A digitális KábelTV melléktermékeinek minőségi kérdései A digitális KábelTV melléktermékeinek minőségi kérdései Előadó: dr. Darabos Zoltán +36 30 9448 255 drdarabos@compu-consult.hu COMPU-CONSULT Kft ügyvezető HTE 2013. Június 18. Program 1. Mik a melléktermékek?

Részletesebben

Kitöltési útmutató A BÉRELT VONALI, ADATHÁLÓZATI ÉS VPN SZOLGÁLTATÁSOK KÉRDŐÍVÉHEZ (2012-2014. ÉVRE) 2015. április

Kitöltési útmutató A BÉRELT VONALI, ADATHÁLÓZATI ÉS VPN SZOLGÁLTATÁSOK KÉRDŐÍVÉHEZ (2012-2014. ÉVRE) 2015. április Kitöltési útmutató A BÉRELT VONALI, ADATHÁLÓZATI ÉS VPN SZOLGÁLTATÁSOK KÉRDŐÍVÉHEZ (2012-2014. ÉVRE) 2015. április 1 Tartalomjegyzék FONTOS INFORMÁCIÓK A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN... 3 A kérdőív

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: Eqnet Zrt, 1138 Váci út 188, ADSL. 2) Adatszolgáltatás a szolgáltatásminőségi

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni előfizetők részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis kábelmodem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

Névleges sávszélesség: 10,00 Mbit/s 1,00 Mbit/s Hálózaton belüli garantált minimális sávszélesség: 5,00 Mbit/s 0,50 Mbit/s

Névleges sávszélesség: 10,00 Mbit/s 1,00 Mbit/s Hálózaton belüli garantált minimális sávszélesség: 5,00 Mbit/s 0,50 Mbit/s 4. sz. melléklet: Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások Érvényes: 2015.04.01-től a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 A felmérés módszertana adatfelvétel november 25-e és december 8-a között személyes interjúkkal a válaszadók lakásán Az adatfelvételt a Medián kft. kérdezőbiztosai végezték

Részletesebben

A Szolgáltató által vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelmények. a. Mobil rádiótelefon szolgáltatás

A Szolgáltató által vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelmények. a. Mobil rádiótelefon szolgáltatás 4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága 4. 1 Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről

Részletesebben

ADATLAP - SZM 2014 a 13/2011.(XII.27.) NMHH rendelet szerinti szolgáltatás megfelelőség igazolásához

ADATLAP - SZM 2014 a 13/2011.(XII.27.) NMHH rendelet szerinti szolgáltatás megfelelőség igazolásához a 13/201(XII.27.) NMHH rendelet szerinti szolgáltatás megfelelőség igazolásához Szolgáltatástípus neve Mobil telefonszolgáltatás A tanúsítvány száma: T-MA13F1_TANF-0T-HOME-SYSTEMS cél.1 1 1.1 72 24.1 30

Részletesebben

Csomag neve Telepítési díj * Havidíj* Elérhető maximális/

Csomag neve Telepítési díj * Havidíj* Elérhető maximális/ Az Internetszolgáltatás általános szerződési feltételeinek 4. számú függeléke. Hatályos 2012. március 1. napjától. Internet-díjtáblázat Jelenleg értékesített szolgáltatások díjai 1. Szélessávú lakossági

Részletesebben

Tájékoztató üzleti szolgáltatásokról

Tájékoztató üzleti szolgáltatásokról Tájékoztató üzleti szolgáltatásokról Vezetékes telefonszolgáltatás Vezetékes telefonszolgáltatás Üzleti ajánlatok Lakossági ajánlatok Megjegyzés Csatlakozás típusai Magyar Telekom Nyrt szolgáltatási területén

Részletesebben

A technológia lehetővé teszi a nagy távolságon is a gyors adatátvitelt a felhasználó és a DSLAM (digital subscriber line access multiplexer) között.

A technológia lehetővé teszi a nagy távolságon is a gyors adatátvitelt a felhasználó és a DSLAM (digital subscriber line access multiplexer) között. Szolgáltatások Letöltés ADSL szolgáltatás: Az ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line, aszimmetrikus digitális előfizetői vonal) egy kommunikációs technológia, amelynek fő jellemzője, hogy a letöltési

Részletesebben