Vezetékes műsorterjesztés (Koaxiális előfizetői végződtetésű nagyfrekvenciás hálózaton) 2009Q4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vezetékes műsorterjesztés (Koaxiális előfizetői végződtetésű nagyfrekvenciás hálózaton) 2009Q4"

Átírás

1 Vezetékes műsorterjesztés (Koaxiális előfizetői végződtetésű nagyfrekvenciás hálózaton) 2009Q4 Horváth László

2 TÉMAKÖRÖK 1. Fogalom meghatározások Előfizetők száma Vezetékes műsorelosztó hálózatok települési lefedettsége Tematikus lefedettségi térképek Hálózati infrastruktúra Hálózatok sávszélessége Fejállomások jellemzői Területi adatok

3 Fogalom meghatározások Csak adatátviteli fejállomásnak - elsősorban azokat a fejállomásokat nevezzük, ahol az internet- és telefonszolgáltatásra alkalmas fejállomási berendezések a TV fejállomással nem azonos telephelyen vannak. Biztonsági fejállomás - Az üzemi fejállomás kiesése esetén annak teljes funkcióját ellátni képes fejegység. Csillagpontos házhálózati rendszer az egyes hálózati végpontok a házhálózat átadási pontjához önálló áramköri elemen keresztül kapcsolódnak DVB-C Nagyfrekvenciás, koaxiális előfizetői végződtetésű hálózaton belüli digitális televízió-jelátvitel

4 Fogalom meghatározások Házhálózat az egy épületen belül kiépített hálózati végpontok és az ezeket a hálózat bemenete(i)vel (átadási pont) összekötő kábelek, valamint a házban elhelyezett erősítők együttese HFC hálózat - az a hálózat, amelyben a törzshálózat optikai kábelvezetésű Homes passed (lefedettség) Hozzáférési ponttal lefedett háztartások a háztartások százalékában Penetráció A kábeltelevízió előfizetők száma a háztartások százalékában Soros házhálózat az egyes kiépített hozzáférési pontok felfűzötten és nem önálló hálózati elemen keresztül csatlakoznak a hálózathoz

5 Fogalom meghatározások Struktúra nélküli (strukturálatlan) hálózat - az a hálózat, ahol az elosztó hálózati síkok valamelyike hiányzik. Strukturált hálózat - Hálózati síkonként (törzs, vonal, bekötő, ház)- elkülönülten kiépített hálózat. Települési ellátottság adott településen van-e kiépítve KTV hálózat (igen ellátott, nem ellátatlan) Törzshálózat az a hálózati sík, amely az egymástól nagyobb távolságra, vagy különböző településeken fekvő vonalhálózatokhoz juttatja el a műsorjeleket Triple play egy hálózaton megvalósított három szolgáltatás (kép (ált. televízió), hang (telefon, ált. VoIP), adat (Internet) Vonalhálózat egy közigazgatási határon belül, egymáshoz közel elhelyezkedő épületek házhálózatainak bemenetét, vagy közvetlenül a vevőkészülék bemenetét műsorjellel ellátó hálózati sík Üzemi fejállomás - a TV műsor vételére alkalmas tetőantennával és hozzá tartozó vevőberendezésekkel ellátott központi egység. Üzemi jelszolgáltató fejállomás - alatt egy másik szolgáltatótól vásárolt fejállomási jelfolyam programcsomagjainak fogadására képes egységet értjük, ami analóg és digitális egyaránt lehet.

6 Fogalom meghatározások Strukturált hálózat felépítése

7 2. Előfizetők száma 2. 1 TV előfizetők összesen - Idősoros adatok A kábeles televízióra előfizetők száma évek óta stagnál. A tapasztalt kismértékű ingadozás ellenére a platform előfizetőinek a száma körüli értéken mozog Vezetékes műsorterjesztésre előfizetők száma Koax, HFC hálózaton 2006Q4-2009Q Q4 2007Q4 2008Q4 2009Q4

8 2. Előfizetők száma 2. 2 TV előfizetők összesen - Digitális TV előfizetők számának változása Koaxiális előfizetői végződtetésű hálózat esetében - jelenleg még - digitális TV műsorterjesztés alatt a DVB-C technológiát értjük. A technológia fejlődése trendszerűnek mondhatóan évi ezer előfizetővel növekszik. Digitális KTV előfizetők növekedése 2007Q4-2008Q KTV összes Digitális Q4 2008Q4 2009Q4

9 2. Előfizetők száma 2. 3 Szolgáltatások idősoros összevetése A TV előfizetők esetében figyelmen kívül hagyva az 1-2%-os ingadozást - már elmondható, hogy a stagnálás állapotába került a koaxiális végződtetésű hálózat. Ugyanakkor az internet és telefon szolgáltatás fokozatos növekedést mutat, de ez elmondható a komplex (TV, telefon, internet szolgáltatások kombinációja) szolgáltatásokról is. A hálózati képességek hatékony kihasználása mellett megjelenő - új és komplex - szolgáltatások növelik a hálózati platform és szolgáltatás fenntarthatóságát.

10 2. Előfizetők száma 2. 4 Kábelnet (Docsis)- Internet előfizetők A Docsis alapú kábelnet előfizetők száma - a kiélezett technológiai verseny ellenére is még mindig növekedést mutat, melynek következtében túllépte a 800 ezres határt és ezzel átvette a vezetést a DSL technológiától. Igaz, a lendület már megtört, de még nem érte el a technológia és a hálózat sem a teljesítőképességének a határait. A teljes digitalizáció (analóg sávszélességek felszabadulása), valamint a Docsis 3 bevezetése még további lehetőségeket kínál a hálózati platform számára.

11 2. Előfizetők száma 2. 5 Telefon előfizetőinek száma A koaxiális végződtetésű hálózati platformon telefont használó előfizetők számának növekedése egyértelmű trendszerű növekedést mutat. Itt mindenféleképpen meg kell jegyezni, hogy az előfizetők száma 5-10%-al magasabb is lehet, mert az adatok nem tartalmazzák a külsős a hálózaton csak telefon szolgáltatást végző néhányszolgáltató adatait.

12 2. Előfizetők száma 2. 6 TV nélküli internet koaxiális és HFC hálózaton éve még az építendő vezetékes hálózatot a tervezett szolgáltatási cél szerint címkéztünk fel (pld. KTV hálózat, telefonhálózat..). Az elnevezések egyaránt utaltak a vezetékre, a technológiára és a szolgáltatásra is. Napjainkban viszont a technológiák, szolgáltatások és hálózatok konvergenciájának lehetünk a szemtanúi. A hagyományos értelemben vett műsorterjesztő hálózatok (KTV) - a hálózati képességek jobb kihasználása mellett- alkalmassá váltak az információs társadalmi szolgáltatások széleskörű átvitelére. A tradicionálisan egyirányú átvitelt a kétirányú adatátviteli képességek váltották fel. Az így rendelkezésre álló képességeket - ötvözve a digitális technológiával - a szolgáltatások együttes kiszolgálását lehetővé tevő új hálózati kapacitások és funkciók jelentek meg. Mi sem bizonyítja ezt jobban annál, hogy az egyik legnépszerűbb infokommunikációs szolgáltatást (internet) a TV előfizetők 10%-nak megfelelő előfizető veszi a TV szolgáltatástól függetlenül igénybe és további 28% kér a TV mellé internetet is TV nélküli internet Magyarországon Q4 2008Q4 2009Q4

13 2. Előfizetők száma 2. 7 TV nélküli telefon Az internethez hasonlóan a TV szolgáltatás nélküli telefonhasználat is jellemző a hálózaton. Ez is bizonyítja, hogy a tradicionális hálózati modell (egy hálózat=egy szolgáltatás) már megkopott TV nélküli telefon Magyarországon Q4 2008Q4 2009Q4

14 2. Előfizetők száma 2. 8 Komplex csomagok (TV+Internet) előfizetők száma A komplex szolgáltatás igénybevételének fejlődése több aspektusból is bemutatásra kerül, ezen a grafikonon a TV+internet szolgáltatás előfizetőinek alakulása kísérhető figyelemmel idősorosan. Az évi közel es előfizetőszám növekedés (24%) tartható fejlődési ütemnek látszik. A TV és az internet kapcsolata egyértelmű összefüggést mutat. Ez azzal magyarázható, hogy az infokommunikáció világában már mindkét szolgáltatás alapszolgáltatásnak minősül TV +internet Q4 2008Q4 2009Q4

15 2. Előfizetők száma 2. 9 Komplex csomagok (TV+Telefon) előfizetők A komplex szolgáltatás másik csoportja a TV és a telefon szolgáltatás egyidejű igénybevétele ugyanazon a hálózaton. Itt látható, hogy a komplexitás már nem ezt a csoportot célozza meg. Az éves növekedés alig éri el a 8,5%-ot, ellentétben az internet+tv csoporttal, amely 24%-os. Talán ez azzal magyarázható, hogy a hármasból (TV, telefon, internet) a telefon az, amely nagyfokú mobilitása révén már a háztartások alapkellékévé vált TV +telefon Q4 2008Q4 2009Q4

16 2. Előfizetők száma Komplex csomagok (triple play) előfizetők száma A komplex felhasználás legdinamikusabban fejlődő csoportja a triple play (TV+telefon+internet) igénybevétele. Az éves változás 30%-os, amely elmarad az előző évi fejlődéstől, de figyelembe véve az internet megtorpanását a növekedés biztató a komplex csomagot kínáló szolgáltatók számára. Itt is megjegyezzük, hogy a komplexitás csak a hálózaton belüli szolgáltatásokra utal, a triple play szolgáltatás két különböző hálózaton is megvalósulhat.

17 3. Vezetékes műsorelosztó hálózatok települési lefedettsége 3. 1 Koaxiális, HFC hálózatok települési lefedettsége, kiépítettség Vezetékes műsorterjesztésre alkalmas HFC vagy koaxiális hálózat a települések 69%-án (2190 településen) kiépített. Az elosztóhálózati lefedettség - a 2190 településen belül - igen magas (átlag 96%-os) értéket képvisel, amely alapján elmondható, hogy a lakosság 88,6%-a igény esetén eléri ezt a szolgáltatást. A még (koax,-hfc hálózattal) ellátatlan 962 településen a lakosság 8%-a él. A hálózati platform település szintű terjedése folyamtosan lassul, évben 70 új településenépültki KTVhálózat, ami a településilefedettségbenmindösszesen 2%-os növekedésteredményezett.

18 3. Vezetékes műsorelosztó hálózatok települési lefedettsége 3. 2 Koaxiális, HFC hálózatok települési lefedettség-térkép

19 4. Tematikus lefedettségi térképek 4. 1 Elosztóhálózati lefedettség A koax-hfc elosztóhálózatok többségében hálózatban (59%) és 1180 településen (54%) - már a vegyes (optika-koaxiális) kiépítési mód a jellemző. A nagyvárosi környezetben a HFC (optikai törzshálózat a településen belül is), míg a kisebb települések esetében a körzethálózati (települések között optika) HFC kialakítás terjedt el. A kiépített hozzáférési pontokra vetítve a HFC kiépítettség aránya már 90%-os. A hozzáférési pontok magas száma alapján mondhatnánk azt is, hogy eltűntek a tisztán koaxiális hálózatok, de ez a valóságban csak a nagyobb népsűrűségű települések kiépített végpontjaira igaz (1010 településen még tisztán koaxiális hálózat van).

20 4. Tematikus lefedettségi térképek 4. 2 Digitális TV műsorelosztás 705 magyarországi településen (a lefedett települések 32%-án) van olyan koaxiális és vagy HFC hálózat, ahol a digitális televízió jelelosztást nagyfrekvenciás hozzáférési platformon, azaz DVB-C technológián valósítják meg.

21 4. Tematikus lefedettségi térképek 4. 3 Triple play szolgáltatás (Koax-HFC hálózaton) A triple play szolgáltatás (TV, telefon, internet együtt) a bemutatott településekkel ellentétben több településen is megvalósulhat, de a felmérés csak a koaxiális előfizetői végződtetésű hálózati kapcsolatra terjedt ki. A térkép egy meghatározott hálózati szegmens vonatkozásában ad információt, de a hálózat és szolgáltatás függetlensége következtében a triple play szolgáltatás több különálló hálózaton is jelen lehet. (pld. LAN ethernet, DSL)

22 4. Tematikus lefedettségi térképek 4. 4 Visszirányú kiépítettség, lefedettség A visszirányúsított KTV hálózattal rendelkező települések 82%-ban adatátviteli szolgáltatások (internet, telefon) nyújtása is megvalósul. A hálózat-korszerűsítés az esetek többségében két lépcsős. Először a visszirányúsítás valósul meg, majd ezt követően az adatátviteli berendezések (fejállomási és előfizetői) beszerzése és a szolgáltatás meghirdetése. Ennek megfelelően a visszirányúsítás ésa képességek realizálása között akár 1-2 évcsúszás is előfordulhat.

23 4. Tematikus lefedettségi térképek 4. 5 Internet szolgáltatás Internet szolgáltatás a hálózattal lefedett települések 68%-ban van. Elmondható, hogy a koax-hfc hálózat fenntarthatósága és gazdaságos működtetése szempontjából az internet szolgáltatás nyújtása már szinte elengedhetetlen követelmény. A Docsis alapú technológiaa szélessávú internetelérésvezető tehnológiaiplatformjávánőtte ki magát.

24 4. Tematikus lefedettségi térképek 4. 6 Telefon szolgáltatás A hálózati képességek szempontjából megközelítve a települési lefedettséget elmondható, hogy ha egy hálózat internetre alkalmas, akkor alkalmas a beszéd alapú szolgáltatások nyújtására is. Az, hogy a szolgáltatás terjedése mégis elmarad az internettől talán azzal magyarázható, hogy a telefonszolgáltatások elérhetősége (elsősorban a mobiltelefonoknak köszönhetően) már mindenki számára biztosított. Piacralépés csak kockázatos árverseny mellett biztosítható, amely a beruházások hosszúlefolyású megtérülését eredményezheti.

25 5. Hálózati infrastruktúra 5. 1 Elosztóhálózatok száma Az elosztóhálózat a koax-hfc hálózati kiépítés törzs és vonali szakasza, amely struktúrájában eltérő is lehet. A es időszak egyik üzenete a modernizáció és a strukturáltságra való törekvés. A két időszak összevetéséből (HFC: >1509; koax: 1029->1056) levonható következtetések is egyérelműen ezt az irányvonalat mutatják. Az új hálózatok korszerűek és strukturáltságukra jellemző a törzshálózati szakaszban alkalmazott optikai kábel.

26 5. Hálózati infrastruktúra 5. 2 Elosztóhálózatok települési lefedettsége 2009 végén Vezetékes műsorterjesztési céllal 2190 magyarországi településen épült ki koax-hfc hálózat. mutatja, hogy egy adott településen több különböző struktúráltságú hálózat is megtalálható. A hálózatok sokrétegűségét

27 5. Hálózati infrastruktúra 5. 3 Kiéptett hozzáférési pontok változása Az optikai kapcsolatot is tartalmazó hozáférések számának növekedése a hálózatkorszerűsítések egyik fő mutatószáma ben mintegy el nőtt a hibridelosztóhálózatokhoz tartozó hozzáférések száma. KTV Elosztóhálózat (Kiépített hozzáférési pontok számában 2009Q4) Kiépített hozzáférési pontok száma 2008 Kiépített hozzáférési pontok száma 2009 Az elosztóhálózatban optika is van Az elosztóhálózat tisztán koaxiális kiépítésű

28 5. Hálózati infrastruktúra 5. 4 Házhálózatok kiépítése a hálózatok száma alapján A házhálózati kiépítésben egy határozott strukturális átalakítás folyik. A csillagpontos és vegyes hálózatok száma évről-évre növekszik, miközben a soros hálózatok száma csökken. A változás elsősorban az ügyfél kizárólagosságát biztosító technológia elterjedésének köszönhető. Az új házhálózatok már kizárólag csillagpontos technológiával épülnek. Jelenleg a hálózatok 88,4%- a csillagpontos, 6,1%-a vegyes, míg 5,5%-a soros kiépítésű Hálózatkiépítés- Házhálózati csoportok 2009Q Csillagpontos Soros Vegyes

29 5. Hálózati infrastruktúra 5. 5 Visszirányúsítás a hálózatokban A hálózatok visszirányúsítása továbbra is folytatódik, 2009 végére már 2004 hálózat alkalmas a visszirányú kommunikációra, ami 183-altöbb mint az előző évben. A kiépített hozzáférési pontok vonatkozásában ez végpontot jelent Visszirányú hálózatok számának változása [ ] visszirányú év 2009 év Visszirányú kiépített hozzáférési pontok változása [ ] visszirányú hozzáférési pontok száma év 2009 év

30 6. Hálózatok sávszélessége (analóg frekvenciaátviteli képesség) 6. 1 Frekvenciaátvitel a hálózatok és hozzáférések arányában A frekvenciatviteli képességet két jellemző mutató szerint is vizsgálhatjuk, az egyik a kiépített hálózatok száma, míg a másik a kiéptett hozzáférési pontok száma. A kétféle megközelítésnek a terület alapú elterjedtség meghatározásában van jelentősége. A terület alapú modernizációnak a célja az, hogy minden magyarországi település rendelkezzen korszerű építőelmekből álló hálózattal. Hálózatok száma - Sávszélesség 2009Q4 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 46,8% 18,3% 13,2% 15,9% 2,9% 2,3% 0,5% 300 MHz 450 MHz 550 MHz 600 MHz 750 MHz 860 MHz 1000 MHz

31 6. Hálózatok sávszélessége (analóg frekvenciaátviteli képesség) 6. 2 Frekvenciaátvitel a kiépített hozzáférési pontok száma alapján A hálózatok kiépített hozzáférési pontjai ezzel együtt maga hálózat - átviteli sávszélesség tekintetében jellemzően a fenti három (600 MHz, 750 MHz, 860 MHz) kategóriákban összpontosulnak. Mindez a hozzáférési pontok számára vetítve azt jelenti, hogy a 600 MHz feletti sávszélességű hozzáférési pontok száma, az összes előfizetői hozzáférési pontnak a 89 %-át teszi ki. Érdekesség, hogy a 300 MHz sávszélességű hálózatok amely a hálózatok 13,2 %-át képviseli a hozzáférések 2,3%-val rendelkeznek.

32 6. Hálózatok sávszélessége (analóg frekvenciaátviteli képesség) 6. 3 Frekvenciaátvitel és az elosztóhálózati kiépítés jellemzői Általános értelemben is elmondható, hogy a magasabb többségére jellemző tulajdonság. sávszélesség kiépítési struktúrától függetlenül is a hálózatok

33 6. Hálózatok sávszélessége (analóg frekvenciaátviteli képesség) 6. 4 Frekvenciaátvitel és a házhálózati kiépítés összefüggései (csillagpontos)

34 6. Hálózatok sávszélessége (analóg frekvenciaátviteli képesség) 6. 5 Frekvenciaátvitel és a házhálózati kiépítés összefüggései (soros, vegyes) Soros házhálózati kiépítés - Sávszélesség (Hálózatok száma 2009Q4) Soros házhálózati kiépítés - Sávszélesség (Kiépített hozzáférések 2009Q4) MHz 450 MHz 550 MHz 600 MHz 750 MHz 860 MHz 1000 MHz 300 MHz 450 MHz 550 MHz 600 MHz 750 MHz 860 MHz 1000 MHz Vegyes házhálózati kiépítés - Sávszélesség (Hálózatok száma 2009Q4) Vegyes házhálózati kiépítés - Sávszélesség (Kiépített hozzáférések 2009Q4) MHz 450 MHz 550 MHz 600 MHz 750 MHz 860 MHz 1000 MHz MHz 450 MHz 550 MHz 600 MHz 750 MHz 860 MHz 1000 MHz 0

35 7. Fejállomás 7. 1 Fejállomások száma, típusa A települési hálózatok egy közös fejállomáshoz történő összekapcsolása 2009-ben sem állt meg. Annak ellenére, hogy az ellátott települések száma 2008 és 2009 között 70 településsel növekedett, a fejállomások száma 143-el csökkent. Ez a folyamat nagymértékben hozzájárul a kisebb települések hálózatainak korszerűsítéséhez, az új szolgáltatások (telefon, internet) bevezetéséhez. A kapcsoltot a kisebb hozzáféréssel (jellemzően a kis lélekszámú települések hálózatai) rendelkező hálózatok közös menedzselhetősége és ezáltal gazdaságosabb működtetése jelenti Fejállomás 2008Q4 Fejállomás 2009Q4 Fejállomások száma, típusa 2008Q4, 2009Q Biztonsági Üzemi jelszolgáltató Csak adatátviteli Üzemi

36 7. Fejállomás 7. 2 Üzemi fejállomások funkciói A fejállomások funkcióinak vizsgálata elsősorban a kisebb települési hálózatok esetében bír jelentőséggel. A nagyobb regionális kiterjedésű HFC hálózatok esetében a fejállomási funkciókat (Analóg, Digitális TV, internet, telefon, HDTV) több egymástól különböző helyen is gond nélkül megvalósíthatja a hálózat üzemeltetője. Az analóg vagy akár a digitális TV vételi képesség a hálózat jellegéből következtében alapkövetelmény, de a HDTV vagy az adatátvitel képessége már mindenféleképpen a korszerű többfunkciós fejállomások jellemzője.

37 7. Fejállomás 7. 3 Üzemi fejállomások képességei Az üzemi fejállomások funkcionalitására jellemző képességek statisztikai kimutatásának célja, hogy a hagyományos értelemben vett fejállomások multifunkcionális képességét bemutassa. A fejállomások számára vetített adatoknak mindig területi jelentőségevan. Az 597 csak analóg fejállomásközel 597 olyantelpüléstjelent, ahol csak az alapfunkcióérhető el.

38 7. Fejállomás 7. 4 Fejállomások vételi adatai Korunk mottója a digitalizáció, amelynek fejállomási szintű helyzetét statisztikailag is bemutatva - a három (M1, RTL Klub, TV2) magyarországi földi (digitál/analóg) sugárzású TV adón - igen vegyes kép fogad. A kiépített hozzáférési pontokra vetített kép 50%-os, míg a fejállomások számának vonatkozásában ez az érték alig 5% körüli Analóg, digitális fejállomások száma (M1, RTL Klub, TV2) Digitális 1050 Analóg+digitális 1000 Csak analóg Analóg, digitális fejállomások - kiépített hozzáférések száma (M1, RTL Klub, TV2) M1 RTL Klub TV2 100% 90% 80% 70% % 50% 40% 30% 20% Digitális Analóg+digitális Csak analóg 10% 0% M1 RTL Klub TV2

39 8. Területi jellemzők 8. 1 Régió TV előfizetők

40 8. Területi jellemzők 8. 2 Régió KTV penetráió vátozása Régió Háztartási penetráció 2006 Háztartási penetráció 2007 Háztartási penetráció 2008 Háztartási penetráció 2009 Észak-Alföld 35% 34% 37% 36% Dél-Alföld 47% 46% 50% 49% Észak-Magyarország 47% 43% 47% 45% Dél-Dunántúl 57% 55% 55% 54% Közép-Magyarország 64% 65% 66% 64% Közép-Dunántúl 64% 59% 64% 63% Nyugat-Dunántúl 68% 67% 68% 66% Országos 55% 54% 56% 54%

41 8. Területi jellemzők 8. 3 Régió Műsorterjesztés digitalizációja Az analóg televízió műsorterjesztés még mindig domináns a magyarországi KTV hálózatokban. A műsorok hálózaton belüli digitalizációja és ezzel együtt az értéknövelt szolgáltatások nyújtása nem minden régióban hasonló sebességgel terjed. A legnagyobb digitális penetrációval a Közép-Magyarország régió rendelkezik (14,4%), és itt is a legnagyobb a növekedés üteme.

42 8. Területi jellemzők 8. 4 Régió Visszirány

43 8. Területi jellemzők 8. 5 Régió Internet

44 8. Területi jellemzők 8. 6 Régió Telefon

45 8. Területi jellemzők 8. 7 Megye TV előfizetők

46 8. Területi jellemzők 8. 8 Megye Penetráió

47 8. Területi jellemzők 8. 9 Megye Műsorterjesztés digitalizációja

48 8. Területi jellemzők Megye Internet 35,0% Megye - KTV internet háztartási penetráció [2009Q4] 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 13,9% 15,1% 15,1% 15,3% 15,6% 16,6% 17,6% 17,6% 17,7% 18,0% 18,4% 19,1% 19,9% 20,4% 22,1% 22,6% 22,9% 26,4% 28,6% 29,5%

49 8. Területi jellemzők Megye Telefon

50 8. Területi jellemzők Megye Visszirány Megye - Visszirányú hálózatok száma [2009Q4] Visszirányú hálózatok száma Nem visszirányú hálózatok száma 100% 90% 80% % 60% 50% 40% 30% % 10% 0%

Szélessávú internet elérés helyzete Magyarországon 2004Q2-2009Q2

Szélessávú internet elérés helyzete Magyarországon 2004Q2-2009Q2 Szélessávú internet elérés helyzete Magyarországon 2004Q2-2009Q2 2 TÉMAKÖRÖK 1. Helyhez kötött elérésű szélessávú előfizetők 3-4. 2. Szélessávú elterjedtség 5-15. 3. Előfizetői szféra összefüggései 16-19.

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK BME Műszaki menedzser mesterszak Információmenedzsment szakirány INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK Műsorszolgáltatás, kábeltelevízió egyetemi docens BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról

Részletesebben

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban Előadó: Putz József A fejlődés motorja HD műsorok száma nő 3DTV megjelenése- nagy sávszélesség igény Új kódolás- sávszélesség igény csökken Interaktivitás

Részletesebben

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH Szélessávú piacok hatósági szabályozása Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH 2 Tartalom I. Szélessávú piacok helyzete, fejlődési irányai II. Szélessávú piacok fejlődését

Részletesebben

ADATLAP - SZM 2014 a 13/2011.(XII.27.) NMHH rendelet szerinti szolgáltatás megfelelőség igazolásához

ADATLAP - SZM 2014 a 13/2011.(XII.27.) NMHH rendelet szerinti szolgáltatás megfelelőség igazolásához a 13/201(XII.27.) NMHH rendelet szerinti szolgáltatás megfelelőség igazolásához Szolgáltatástípus neve Mobil telefonszolgáltatás A tanúsítvány száma: T-MA13F1_TANF-0T-HOME-SYSTEMS cél.1 1 1.1 72 24.1 30

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, 2013. április

Vezetékes gyorsjelentés, 2013. április ezer Vezetékes gyorsjelentés, 213. április Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., GTS Hungary Kft., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR- TELEKOM Zrt, Tarr Kft, ViDaNet Zrt, PARISAT Kft.

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés. 2014. január

Vezetékes gyorsjelentés. 2014. január Vezetékes gyorsjelentés 214. január ezer Vezetékes gyorsjelentés, 214. Január Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., GTS Hungary Kft., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR- TELEKOM Zrt,

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, augusztus

Vezetékes gyorsjelentés, augusztus ezer 1 45 1 26 97 937 937 924 94 863 832 785 747 72 661 Vezetékes gyorsjelentés, 216. augusztus Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., Invitech Megoldások Zrt., UPC Magyarország Kft., DIGI

Részletesebben

KÁBELHÁLÓZATOK FEJLŐDÉSE GRÓF RÓBERT HFC TECHNICS KFT.

KÁBELHÁLÓZATOK FEJLŐDÉSE GRÓF RÓBERT HFC TECHNICS KFT. KÁBELHÁLÓZATOK FEJLŐDÉSE GRÓF RÓBERT HFC TECHNICS KFT. Tartalom Bevezető HFC technológia határai Passzív Optikai Hálózatok PON jövő HFC Technics Kft. A HFC Technics Kft. szolgáltatási és termék kínálata

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról 2016. október 1. Definíciók Új előfizetőnek minősül az az ügyfél, aki az akcióban érintett szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, január

Vezetékes gyorsjelentés, január ezer 1 338 1 312 1 283 1 221 1 175 1 118 1 82 1 45 1 26 97 937 937 924 Vezetékes gyorsjelentés, 216. január Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR-TELEKOM

Részletesebben

Televíziós gyorsjelentés. 2012. május

Televíziós gyorsjelentés. 2012. május Televíziós gyorsjelentés 2012. május ezer Televízió gyorsjelentés, 2012. május Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., Kft., PR-TELEKOM Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt.,

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról 2017. február 1. Definíciók Új előfizetőnek minősül az az ügyfél, aki az akcióban érintett szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés

Részletesebben

Műsorterjesztés. Definíciók. Televíziós és rádiós műsorszolgáltatás. Kulcskérdések

Műsorterjesztés. Definíciók. Televíziós és rádiós műsorszolgáltatás. Kulcskérdések Definíciók Műsorterjesztés Műsorterjesztés: műsorszolgáltató által előállított műsorszolgáltatási jelek elektronikus úton egyidejűleg, változatlanul történő eljuttatása a felhasználó vevőkészülékéhez.

Részletesebben

Televíziós gyorsjelentés. 2014. november

Televíziós gyorsjelentés. 2014. november Televíziós gyorsjelentés 2014. november ezer Televízió gyorsjelentés, 2014. november Adatszolgáltatók: Magyar Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., Kft., PR-TELEKOM Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt.,

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról 2016. augusztus 22. Definíciók Új előfizetőnek minősül az az ügyfél, aki az akcióban érintett szolgáltatásra vonatkozó előfizetői

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János HÍRKÖZLÉSTECHNIKA 7.ea Dr.Varga Péter János 2 Jelátalakítók Vizuális jelátalakítók 3 Kamerák CCD CMOS CCD 4 Charge coupled device Magyarul: töltéscsatlakozású képalkotó eszköz Félvezető lapkán képpontoknak

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

Broadband Barométer - Magyarország

Broadband Barométer - Magyarország Tom Schwieters VP & Regional Director, Central Region IDC CEMA Broadband Barométer - Magyarország Sajtótájékoztató, 2007. február 7. www.idc.com A szélessávú Internet jellemzıi A gyors, megfizethetı és

Részletesebben

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN )

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN ) IKT trendek Új generációs hálózatok Bakonyi Péter c.docens A konvergencia következményei Konvergencia Korábban: egy hálózat egy szolgálat Konvergencia: végberendezések konvergenciája, szolgálatok konvergenciája

Részletesebben

Akciók leírása július 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása július 1. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Kitöltési útmutató AZ ELŐFIZETÉSES MŰSORTERJESZTÉS KÉRDŐÍVHEZ (2011-2012) 2013. július

Kitöltési útmutató AZ ELŐFIZETÉSES MŰSORTERJESZTÉS KÉRDŐÍVHEZ (2011-2012) 2013. július Kitöltési útmutató AZ ELŐFIZETÉSES MŰSORTERJESZTÉS KÉRDŐÍVHEZ (2011-2012) 2013. július Csomagáras díjcsomag: a helyhez kötött telefonszolgáltatást más szolgáltatással együtt, csomagárban értékesíti a szolgáltató.

Részletesebben

ADATLAP - SZM 2015 a 13/2011.(XII.27.) NMHH rendelet szerinti szolgáltatás megfelelőség igazolásához

ADATLAP - SZM 2015 a 13/2011.(XII.27.) NMHH rendelet szerinti szolgáltatás megfelelőség igazolásához a 13/201(XII.27.) NMHH rendelet szerinti szolgáltatás megfelelőség igazolásához Szolgáltatástípus neve Mobil telefonszolgáltatás A tanúsítvány száma: T-MA15T_TAN-02.MOBILE cél.1 1 1.1 72 47.1 30 17.1 99

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról 2016. november 2. Definíciók Új előfizetőnek minősül az az ügyfél, aki az akcióban érintett szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés

Részletesebben

Megoldási lehetőségek fejlesztést tervező KTV szolgáltatók számára. Jurenka Oszkár

Megoldási lehetőségek fejlesztést tervező KTV szolgáltatók számára. Jurenka Oszkár Megoldási lehetőségek fejlesztést tervező KTV szolgáltatók számára Előadók: Huber Jenő Jurenka Oszkár KTV szolgáltatók előtt álló kihívások Elmúlt 20 évben a digitalizáció a szolgáltatásokat integrálta

Részletesebben

A Távközlés Világnapja 2015 Szélessávú fejlesztések a Digitális Magyarországért Debreceni Győző, projektvezető Győr, 2015.05.14.

A Távközlés Világnapja 2015 Szélessávú fejlesztések a Digitális Magyarországért Debreceni Győző, projektvezető Győr, 2015.05.14. Szupergyors Internet A Távközlés Világnapja 2015 Szélessávú fejlesztések a Digitális Magyarországért Debreceni Győző, projektvezető Győr, 2015.05.14. Piaci szereplők Szakmai szervezetek SZIP érintettek

Részletesebben

Akciók leírása április 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása április 1. Hatályba lépés napja: Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja:

Részletesebben

Korszakvált. ltás s a telekommunikáci szektorban. Okok és következmények amelyek gyökeresen átformálják az telekommunikációs iparágat

Korszakvált. ltás s a telekommunikáci szektorban. Okok és következmények amelyek gyökeresen átformálják az telekommunikációs iparágat Korszakvált ltás s a telekommunikáci ciós szektorban Okok és következmények amelyek gyökeresen átformálják az telekommunikációs iparágat Kórosi László- CMC prezentáció 2009. február r 8. Amiről l szó lesz...

Részletesebben

Akciók leírása június 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása június 1. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 7. HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 2 Műholdas kommunikáció 3 VSAT A VSAT hálózat előnyei 4 Rugalmas, gyors telepíthetőség Ország régió teljes lefedése Azonnali kommunikáció lehetősége Földi infrastruktúrától

Részletesebben

MÓDSZERTAN. Telefonhívás: a távbeszélő-állomásról kezdeményezett sikeres hívás.

MÓDSZERTAN. Telefonhívás: a távbeszélő-állomásról kezdeményezett sikeres hívás. MÓDSZERTAN Makrogazdasági mutatók Az információ, kommunikáció (J) ágba sorolt vállalkozások makrogazdasági mutatói esetén a 2013. és a 2014. évi adatok csak korlátozottan összehasonlíthatók a TEÁOR 08

Részletesebben

Dr.Varga Péter János HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 6.ea

Dr.Varga Péter János HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 6.ea Dr.Varga Péter János HÍRKÖZLÉSTECHNIKA 6.ea 2 Távközlő hálózatok Hozzáférési hálózatok xdsl 3 Telefonos ipar 56 Kbps (2000-ben) Kábeltévé ipar 10Mbps osztott kábeleken Műholdas cégek 50 Mbps ajánlatok

Részletesebben

HWR-Telecom Kft. SIGNET. HWR-TELECOM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható.

HWR-Telecom Kft. SIGNET. HWR-TELECOM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. SIGNET HWR-TELECOM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. 1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: A kábeltelevíziós hálózatok szélessávú átvitelt valósítanak meg

Részletesebben

RubiCom Zrt. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható.

RubiCom Zrt. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. 1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: A kábeltelevíziós hálózatok szélessávú átvitelt valósítanak meg optikai és koaxiális kábelszakaszok

Részletesebben

AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÉVKÖZI ADATAI

AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÉVKÖZI ADATAI FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 11 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Vizsgálati terv VT1/2014. A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához

Vizsgálati terv VT1/2014. A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához Vizsgálati terv VT1/2014 A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához A vizsgálati időszak: 2014. január 01. napjától 2014. december 31. napjáig a. A szolgáltatás

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Helyzetértékelés és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) célkitűzései

Helyzetértékelés és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) célkitűzései Helyzetértékelés és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) célkitűzései Dr. Solymár Károly Balázs helyettes államtitkár HTE MediaNet 2013 konferencia 2013. Október 3. Velence Bevezetés Miért volt

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi mutatók...

Részletesebben

A digitális KábelTV melléktermékeinek minőségi kérdései

A digitális KábelTV melléktermékeinek minőségi kérdései A digitális KábelTV melléktermékeinek minőségi kérdései Előadó: dr. Darabos Zoltán +36 30 9448 255 drdarabos@compu-consult.hu COMPU-CONSULT Kft ügyvezető HTE 2013. Június 18. Program 1. Mik a melléktermékek?

Részletesebben

Magyar Telekom lakossági termékpaletta 2011. Szél Zoltán Magyar Telekom Nyrt. Műszaki Szolgáltatások igazgatóság Támogató osztály

Magyar Telekom lakossági termékpaletta 2011. Szél Zoltán Magyar Telekom Nyrt. Műszaki Szolgáltatások igazgatóság Támogató osztály Magyar Telekom lakossági termékpaletta 2011 Szél Zoltán Magyar Telekom Nyrt. Műszaki Szolgáltatások igazgatóság Támogató osztály Áttekintés Otthoni szolgáltatások Komplex, üzleti ügyfelek részére Mobil

Részletesebben

2040 Budaörs, Edison u. 4.

2040 Budaörs, Edison u. 4. Invitech Megoldások Zrt. 2040 Budaörs, Edison u. 4. Általános Szerződési Feltételek közép- és nagyvállalati üzleti, valamint intézményi előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 111 Budapest, Fő u. 44-5. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date Wi-Fi alapok Speciális hálózati technológiák Date 1 Technológia Vezeték nélküli rádióhullámokkal kommunikáló technológia Wireless Fidelity (802.11-es szabványcsalád) ISM-sáv (Instrumentation, Scientific,

Részletesebben

Akciók leírása augusztus 22. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása augusztus 22. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Elektronikus hírközlési szolgáltatások osztályozása

Elektronikus hírközlési szolgáltatások osztályozása Elektronikus hírközlési szolgáltatások osztályozása Szolgáltatás megnevezése Szolgáltatás leírás Gyűjtő kategória. Az e kategóriába besorolható szolgáltatásokat a részletesebben bontott 1. ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2014. szept. 23. A tárgy felépítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése távközlő és

Részletesebben

InterNet-X Magyarország Kft.

InterNet-X Magyarország Kft. InterNet-X Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI MŰSORJEL ELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA Változások jegyzéke Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2014. január 6.-án hatályba lépő ÁSZF-ben az alábbi

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

HD-csatornák jövője a távközlési szolgáltató szemszögéből

HD-csatornák jövője a távközlési szolgáltató szemszögéből HD-csatornák jövője a távközlési szolgáltató szemszögéből MediaNet 2013. október 3. Bognár Ádám Hálózatfejlesztési és üzemeltetési szenior menedzser HD tévéadások vezetékes hálózatokon 2 Mit jelent a HD

Részletesebben

6. FÉNYVEZETŐ HÁLÓZATOK

6. FÉNYVEZETŐ HÁLÓZATOK SZABADON VÁLASZTOTT Antók Péter István 6. FÉNYVEZETŐ HÁLÓZATOK FÉNYVEZETŐ ALAPHÁLÓZAT 2 FÉNYVEZETŐ ALAPHÁLÓZAT 3 LAN HÁLÓZAT 4 LAN HÁLÓZAT Primer hálózat Szekunder hálózat Tercier hálózat 5 HÁLÓZATI SZINTEK

Részletesebben

1.1. Bekapcsolt fővonalak száma

1.1. Bekapcsolt fővonalak száma Adatgazda Adatkör Területi szint Vonatkozási időszak Információ az adatok értelmezéséhez Kapcsolódó linkek Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Internet-előfizetéssel kapcsolatos adatok település, kistérség

Részletesebben

Akciók leírása szeptember 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása szeptember 1. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Tovább javul a digitális földfelszíni televízió vételi lehetősége Változások a közszolgálati televíziós programok digitális földfelszíni sugárzásában

Tovább javul a digitális földfelszíni televízió vételi lehetősége Változások a közszolgálati televíziós programok digitális földfelszíni sugárzásában SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. szeptember 27. Tovább javul a digitális földfelszíni televízió vételi lehetősége Változások a közszolgálati televíziós programok digitális földfelszíni sugárzásában 2011.

Részletesebben

9. sz. melléklet Minőségi célértékek

9. sz. melléklet Minőségi célértékek 9. sz. melléklet Minőségi célértékek 9.1. Az előfizetői szolgáltatásokra általában MEGNEVEZÉS MEGHATÁROZÁS MÉRÉSI MÓDSZER CÉLÉRTÉK/nap* Új hozzáférés létesítési idő A szolgáltatás igénybevételét lehetővé

Részletesebben

TELEVÍZIÓS KÍNÁLAT ÉS FOGYASZTÁS. Vörös Csilla 2014. Február 27.

TELEVÍZIÓS KÍNÁLAT ÉS FOGYASZTÁS. Vörös Csilla 2014. Február 27. TELEVÍZIÓS KÍNÁLAT ÉS FOGYASZTÁS Vörös Csilla 2014. Február 27. ELÉRÉS ÉS KÖZÖNSÉGARÁNY A NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ ÉS AZ ELÉRÉS Célcsoportok: Teljes lakosság (9 179 449 fő) és 18+ (7 857 565 fő) Idősáv: 02:00-25:59

Részletesebben

Tájékoztató üzleti szolgáltatásokról

Tájékoztató üzleti szolgáltatásokról Tájékoztató üzleti szolgáltatásokról Vezetékes telefonszolgáltatás Vezetékes telefonszolgáltatás Üzleti ajánlatok Lakossági ajánlatok Megjegyzés Csatlakozás típusai Magyar Telekom Nyrt szolgáltatási területén

Részletesebben

Kiket érinthet az analóg lekapcsolás?

Kiket érinthet az analóg lekapcsolás? Televíziónézési pillanatkép Kiket érinthet az analóg lekapcsolás? 2011. november Nielsen Közönségmérés - Előfizetés (vételi hierarchia) + A teljes népesség () televíziós vételi platformok szerinti kategóriái

Részletesebben

Vizsgálati terv VT1/2013. A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához

Vizsgálati terv VT1/2013. A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához Vizsgálati terv VT1/2013 A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához A vizsgálati időszak: 2013. január 01. napjától 2013. december 31. napjáig a. A szolgáltatás

Részletesebben

Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában. Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, 2015. május.

Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában. Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, 2015. május. Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, 2015. május. A szélessávú távközlés jövőképe a 90-es évekből A távközlési hálózatok átviteli sebessége

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi mutatók...

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS Az ISIS-COM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. 1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA, IGÉNYBEVÉTELE SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: Az adathálózati

Részletesebben

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel 1986-2013 Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek Telekommunikációs és információtechnológia

Részletesebben

Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens

Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens Új generációs hálózatok Bakonyi Péter c.docens IKT trendek A konvergencia következményei Korábban: egy hálózat egy szolgálat Konvergencia: végberendezések konvergenciája, szolgálatok konvergenciája (szolgáltatási

Részletesebben

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom 4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA Tartalom 1. A Szolgáltatás leírása... 2 2. A Szolgáltatás elemei... 3 2.1 elemei... 3 2.2 Hozzáférési Link Szolgáltatás

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

A 450 MHZ-es frekvencia és a kormányzati hálózatok fejlesztésének kapcsolódásai

A 450 MHZ-es frekvencia és a kormányzati hálózatok fejlesztésének kapcsolódásai A 450 MHZ-es frekvencia és a kormányzati hálózatok fejlesztésének kapcsolódásai Dr. Kelemen Csaba Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2016. március 3. KORMÁNYZATI HÁLÓZATOK FEJLŐDÉSÉNEK FŐBB MÉRFÖLDKÖVEI

Részletesebben

0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s

0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s Okos Ráadás 1500 Okos Ráadás 3000 Okos Ráadás 4500 Okos Ráadás 7500 Okos Ráadás Irodai Okos Ráadás Red Díjcsomag neve Kínált letöltési sebesség - 3G 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint:

KÖZLEMÉNY. A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint: KÖZLEMÉNY A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint: 2016. december 6. Internet- hozzáférési és bérelt vonali

Részletesebben

Akciók leírása november 2. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása november 2. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI TELEVÍZIÓS SZOLGÁLTATÁSOK: JELENTŐSEN EMELKEDŐ NÉPSZERŰSÉG JEAN-FRANCOIS FENECH VEZÉRIGAZGATÓ ANTENNA HUNGÁRIA

DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI TELEVÍZIÓS SZOLGÁLTATÁSOK: JELENTŐSEN EMELKEDŐ NÉPSZERŰSÉG JEAN-FRANCOIS FENECH VEZÉRIGAZGATÓ ANTENNA HUNGÁRIA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI TELEVÍZIÓS SZOLGÁLTATÁSOK: JELENTŐSEN EMELKEDŐ NÉPSZERŰSÉG JEAN-FRANCOIS FENECH VEZÉRIGAZGATÓ ANTENNA HUNGÁRIA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK: TÉNYADATOK TARTALOMKÍNÁLAT -

Részletesebben

Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 3.4.1-2015 A Felhívás indokoltsága és célja:

Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 3.4.1-2015 A Felhívás indokoltsága és célja: Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 3.4.1-2015 A Felhívás indokoltsága és célja: A konstrukció célja a kevésbé fejlett régiókban az újgenerációs szélessávú (NGA)

Részletesebben

A HBONE évi fejlesztési eredményei

A HBONE évi fejlesztési eredményei A HBONE 2014. évi fejlesztési eredményei 2015.03.31. Networkshop 2015 Sárospatak Farkas István NIIF Intézet Tartalomjegyzék HBONE gerinchálózati fejlesztések Egyéb nagyobb események Sulinet és Köznet könyvtárak

Részletesebben

Akciók leírása február 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása február 1. Hatályba lépés napja: Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2014.08.10tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet OpennetworksKft.ÁSZF 2014.augusztus1. oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2015.12.01/tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás,

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között IP/08/1831 Kelt Brüsszelben, 2008. november 28-án. Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között A szélessávú szolgáltatások elterjedtsége továbbra

Részletesebben

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás Áttekintés OECD Kommunikációs Szemle 2003. évi kiadás Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Hungarian translation Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások KIFÜ színpad Infotér Konferencia 2016. november 9. Lázár János Távközlési Üzletágvezető Antenna Hungária vezeték nélküli stratégia és célkitűzések ANTENNA

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről SAVARIA Távközlési és Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság (9700 Szombathely, Bárdosi Németh János utca 47.; cégjegyzék szám: Cg.18-09-107132;

Részletesebben

Megnevezés Meghatározás Mérési módszer Célérték

Megnevezés Meghatározás Mérési módszer Célérték Internet szolgáltatás Kábelhálózaton nyújtott Internet szolgáltatás hálózati célértékei, a célértékek értelmezése és teljesülésük ellenőrzésének mérési módszere Új előfizetői hozzáférés létesítési idő

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Hálózatok I. A tárgy célkitűzése

Hálózatok I. A tárgy célkitűzése Hálózatok I. A tárgy célkitűzése A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a számítógép-hálózatok felépítésének és működésének alapelveivel. Alapvető ismereteket szereznek a TCP/IP protokollcsalád megvalósítási

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2014. szept. 30. A tárgy felépítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése távközlő és

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2016. márc. 29. A tárgy felépítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése távközlő, kábel-tv

Részletesebben

NHH sajtótájékoztató Mobilvégzıdtetési-díjak és Versenyélénkítés a mobil-piacon

NHH sajtótájékoztató Mobilvégzıdtetési-díjak és Versenyélénkítés a mobil-piacon Pataki Dániel, elnök Ludányi Edgár, közgazdasági fıigazgató-helyettes NHH sajtótájékoztató Mobilvégzıdtetési-díjak és Versenyélénkítés a mobil-piacon 2008.10.22 2 Tartalom Mobilvégzıdtetési-díjak Versenyélénkítés

Részletesebben

enet Internetkutató és Tanácsadó Kft. Infokommunikációs adatok

enet Internetkutató és Tanácsadó Kft. Infokommunikációs adatok enet Internetkutató és Tanácsadó Kft. Infokommunikációs adatok 1. HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁS 1.1. Bekapcsolt fővonalak száma A bevételt hozó fővonalak Megnevezés egyéni (d+e+f) PSTN/ISDN Az egyéni

Részletesebben

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet 3. sz. melléklet Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 3 1.2 GTS Ethernet VPN... 3 1.3 GTS Media Line... 3 1.4 GTS Internet Access (Bérelt vonali Internet)... 3

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

Híradástechnika I. 7.ea

Híradástechnika I. 7.ea } Híradástechnika I. 7.ea Dr.Varga Péter János Hálózatok 2 Távközlő hálózatok 3 4 Távközlés története Magyarországon 1939-ig Telefonhírmondó, 1938 10%-os telefonellátottság 1945-1990-ig Szolgáltatások

Részletesebben

Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak.

Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak. Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak. Előnyei Közös erőforrás-használat A hálózati összeköttetés révén a gépek a

Részletesebben

MinDig TV, az előfizetési díj nélküli digitális földfelszíni televíziós szolgáltatás. Horváth Zita Műsorterjesztés és média üzletág

MinDig TV, az előfizetési díj nélküli digitális földfelszíni televíziós szolgáltatás. Horváth Zita Műsorterjesztés és média üzletág MinDig TV, az előfizetési díj nélküli digitális földfelszíni televíziós szolgáltatás Horváth Zita Műsorterjesztés és média üzletág Televízióadás vételi módok Kábel Műhold (parabola-antennás vétel) Földfelszíni

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Terv

Belső Ellenőrzési Terv Belső Ellenőrzési Terv Készült:2008.01.02 Apátfalva Ludányi jános Apatnet Internet szolgáltatás belső méréseken és ellenőrzéseken alapuló minőség és szolgáltatás, megfelelőség nyilatkozat alátámasztására

Részletesebben