Vezetékes műsorterjesztés (Koaxiális előfizetői végződtetésű nagyfrekvenciás hálózaton) 2009Q4

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vezetékes műsorterjesztés (Koaxiális előfizetői végződtetésű nagyfrekvenciás hálózaton) 2009Q4"

Átírás

1 Vezetékes műsorterjesztés (Koaxiális előfizetői végződtetésű nagyfrekvenciás hálózaton) 2009Q4 Horváth László

2 TÉMAKÖRÖK 1. Fogalom meghatározások Előfizetők száma Vezetékes műsorelosztó hálózatok települési lefedettsége Tematikus lefedettségi térképek Hálózati infrastruktúra Hálózatok sávszélessége Fejállomások jellemzői Területi adatok

3 Fogalom meghatározások Csak adatátviteli fejállomásnak - elsősorban azokat a fejállomásokat nevezzük, ahol az internet- és telefonszolgáltatásra alkalmas fejállomási berendezések a TV fejállomással nem azonos telephelyen vannak. Biztonsági fejállomás - Az üzemi fejállomás kiesése esetén annak teljes funkcióját ellátni képes fejegység. Csillagpontos házhálózati rendszer az egyes hálózati végpontok a házhálózat átadási pontjához önálló áramköri elemen keresztül kapcsolódnak DVB-C Nagyfrekvenciás, koaxiális előfizetői végződtetésű hálózaton belüli digitális televízió-jelátvitel

4 Fogalom meghatározások Házhálózat az egy épületen belül kiépített hálózati végpontok és az ezeket a hálózat bemenete(i)vel (átadási pont) összekötő kábelek, valamint a házban elhelyezett erősítők együttese HFC hálózat - az a hálózat, amelyben a törzshálózat optikai kábelvezetésű Homes passed (lefedettség) Hozzáférési ponttal lefedett háztartások a háztartások százalékában Penetráció A kábeltelevízió előfizetők száma a háztartások százalékában Soros házhálózat az egyes kiépített hozzáférési pontok felfűzötten és nem önálló hálózati elemen keresztül csatlakoznak a hálózathoz

5 Fogalom meghatározások Struktúra nélküli (strukturálatlan) hálózat - az a hálózat, ahol az elosztó hálózati síkok valamelyike hiányzik. Strukturált hálózat - Hálózati síkonként (törzs, vonal, bekötő, ház)- elkülönülten kiépített hálózat. Települési ellátottság adott településen van-e kiépítve KTV hálózat (igen ellátott, nem ellátatlan) Törzshálózat az a hálózati sík, amely az egymástól nagyobb távolságra, vagy különböző településeken fekvő vonalhálózatokhoz juttatja el a műsorjeleket Triple play egy hálózaton megvalósított három szolgáltatás (kép (ált. televízió), hang (telefon, ált. VoIP), adat (Internet) Vonalhálózat egy közigazgatási határon belül, egymáshoz közel elhelyezkedő épületek házhálózatainak bemenetét, vagy közvetlenül a vevőkészülék bemenetét műsorjellel ellátó hálózati sík Üzemi fejállomás - a TV műsor vételére alkalmas tetőantennával és hozzá tartozó vevőberendezésekkel ellátott központi egység. Üzemi jelszolgáltató fejállomás - alatt egy másik szolgáltatótól vásárolt fejállomási jelfolyam programcsomagjainak fogadására képes egységet értjük, ami analóg és digitális egyaránt lehet.

6 Fogalom meghatározások Strukturált hálózat felépítése

7 2. Előfizetők száma 2. 1 TV előfizetők összesen - Idősoros adatok A kábeles televízióra előfizetők száma évek óta stagnál. A tapasztalt kismértékű ingadozás ellenére a platform előfizetőinek a száma körüli értéken mozog Vezetékes műsorterjesztésre előfizetők száma Koax, HFC hálózaton 2006Q4-2009Q Q4 2007Q4 2008Q4 2009Q4

8 2. Előfizetők száma 2. 2 TV előfizetők összesen - Digitális TV előfizetők számának változása Koaxiális előfizetői végződtetésű hálózat esetében - jelenleg még - digitális TV műsorterjesztés alatt a DVB-C technológiát értjük. A technológia fejlődése trendszerűnek mondhatóan évi ezer előfizetővel növekszik. Digitális KTV előfizetők növekedése 2007Q4-2008Q KTV összes Digitális Q4 2008Q4 2009Q4

9 2. Előfizetők száma 2. 3 Szolgáltatások idősoros összevetése A TV előfizetők esetében figyelmen kívül hagyva az 1-2%-os ingadozást - már elmondható, hogy a stagnálás állapotába került a koaxiális végződtetésű hálózat. Ugyanakkor az internet és telefon szolgáltatás fokozatos növekedést mutat, de ez elmondható a komplex (TV, telefon, internet szolgáltatások kombinációja) szolgáltatásokról is. A hálózati képességek hatékony kihasználása mellett megjelenő - új és komplex - szolgáltatások növelik a hálózati platform és szolgáltatás fenntarthatóságát.

10 2. Előfizetők száma 2. 4 Kábelnet (Docsis)- Internet előfizetők A Docsis alapú kábelnet előfizetők száma - a kiélezett technológiai verseny ellenére is még mindig növekedést mutat, melynek következtében túllépte a 800 ezres határt és ezzel átvette a vezetést a DSL technológiától. Igaz, a lendület már megtört, de még nem érte el a technológia és a hálózat sem a teljesítőképességének a határait. A teljes digitalizáció (analóg sávszélességek felszabadulása), valamint a Docsis 3 bevezetése még további lehetőségeket kínál a hálózati platform számára.

11 2. Előfizetők száma 2. 5 Telefon előfizetőinek száma A koaxiális végződtetésű hálózati platformon telefont használó előfizetők számának növekedése egyértelmű trendszerű növekedést mutat. Itt mindenféleképpen meg kell jegyezni, hogy az előfizetők száma 5-10%-al magasabb is lehet, mert az adatok nem tartalmazzák a külsős a hálózaton csak telefon szolgáltatást végző néhányszolgáltató adatait.

12 2. Előfizetők száma 2. 6 TV nélküli internet koaxiális és HFC hálózaton éve még az építendő vezetékes hálózatot a tervezett szolgáltatási cél szerint címkéztünk fel (pld. KTV hálózat, telefonhálózat..). Az elnevezések egyaránt utaltak a vezetékre, a technológiára és a szolgáltatásra is. Napjainkban viszont a technológiák, szolgáltatások és hálózatok konvergenciájának lehetünk a szemtanúi. A hagyományos értelemben vett műsorterjesztő hálózatok (KTV) - a hálózati képességek jobb kihasználása mellett- alkalmassá váltak az információs társadalmi szolgáltatások széleskörű átvitelére. A tradicionálisan egyirányú átvitelt a kétirányú adatátviteli képességek váltották fel. Az így rendelkezésre álló képességeket - ötvözve a digitális technológiával - a szolgáltatások együttes kiszolgálását lehetővé tevő új hálózati kapacitások és funkciók jelentek meg. Mi sem bizonyítja ezt jobban annál, hogy az egyik legnépszerűbb infokommunikációs szolgáltatást (internet) a TV előfizetők 10%-nak megfelelő előfizető veszi a TV szolgáltatástól függetlenül igénybe és további 28% kér a TV mellé internetet is TV nélküli internet Magyarországon Q4 2008Q4 2009Q4

13 2. Előfizetők száma 2. 7 TV nélküli telefon Az internethez hasonlóan a TV szolgáltatás nélküli telefonhasználat is jellemző a hálózaton. Ez is bizonyítja, hogy a tradicionális hálózati modell (egy hálózat=egy szolgáltatás) már megkopott TV nélküli telefon Magyarországon Q4 2008Q4 2009Q4

14 2. Előfizetők száma 2. 8 Komplex csomagok (TV+Internet) előfizetők száma A komplex szolgáltatás igénybevételének fejlődése több aspektusból is bemutatásra kerül, ezen a grafikonon a TV+internet szolgáltatás előfizetőinek alakulása kísérhető figyelemmel idősorosan. Az évi közel es előfizetőszám növekedés (24%) tartható fejlődési ütemnek látszik. A TV és az internet kapcsolata egyértelmű összefüggést mutat. Ez azzal magyarázható, hogy az infokommunikáció világában már mindkét szolgáltatás alapszolgáltatásnak minősül TV +internet Q4 2008Q4 2009Q4

15 2. Előfizetők száma 2. 9 Komplex csomagok (TV+Telefon) előfizetők A komplex szolgáltatás másik csoportja a TV és a telefon szolgáltatás egyidejű igénybevétele ugyanazon a hálózaton. Itt látható, hogy a komplexitás már nem ezt a csoportot célozza meg. Az éves növekedés alig éri el a 8,5%-ot, ellentétben az internet+tv csoporttal, amely 24%-os. Talán ez azzal magyarázható, hogy a hármasból (TV, telefon, internet) a telefon az, amely nagyfokú mobilitása révén már a háztartások alapkellékévé vált TV +telefon Q4 2008Q4 2009Q4

16 2. Előfizetők száma Komplex csomagok (triple play) előfizetők száma A komplex felhasználás legdinamikusabban fejlődő csoportja a triple play (TV+telefon+internet) igénybevétele. Az éves változás 30%-os, amely elmarad az előző évi fejlődéstől, de figyelembe véve az internet megtorpanását a növekedés biztató a komplex csomagot kínáló szolgáltatók számára. Itt is megjegyezzük, hogy a komplexitás csak a hálózaton belüli szolgáltatásokra utal, a triple play szolgáltatás két különböző hálózaton is megvalósulhat.

17 3. Vezetékes műsorelosztó hálózatok települési lefedettsége 3. 1 Koaxiális, HFC hálózatok települési lefedettsége, kiépítettség Vezetékes műsorterjesztésre alkalmas HFC vagy koaxiális hálózat a települések 69%-án (2190 településen) kiépített. Az elosztóhálózati lefedettség - a 2190 településen belül - igen magas (átlag 96%-os) értéket képvisel, amely alapján elmondható, hogy a lakosság 88,6%-a igény esetén eléri ezt a szolgáltatást. A még (koax,-hfc hálózattal) ellátatlan 962 településen a lakosság 8%-a él. A hálózati platform település szintű terjedése folyamtosan lassul, évben 70 új településenépültki KTVhálózat, ami a településilefedettségbenmindösszesen 2%-os növekedésteredményezett.

18 3. Vezetékes műsorelosztó hálózatok települési lefedettsége 3. 2 Koaxiális, HFC hálózatok települési lefedettség-térkép

19 4. Tematikus lefedettségi térképek 4. 1 Elosztóhálózati lefedettség A koax-hfc elosztóhálózatok többségében hálózatban (59%) és 1180 településen (54%) - már a vegyes (optika-koaxiális) kiépítési mód a jellemző. A nagyvárosi környezetben a HFC (optikai törzshálózat a településen belül is), míg a kisebb települések esetében a körzethálózati (települések között optika) HFC kialakítás terjedt el. A kiépített hozzáférési pontokra vetítve a HFC kiépítettség aránya már 90%-os. A hozzáférési pontok magas száma alapján mondhatnánk azt is, hogy eltűntek a tisztán koaxiális hálózatok, de ez a valóságban csak a nagyobb népsűrűségű települések kiépített végpontjaira igaz (1010 településen még tisztán koaxiális hálózat van).

20 4. Tematikus lefedettségi térképek 4. 2 Digitális TV műsorelosztás 705 magyarországi településen (a lefedett települések 32%-án) van olyan koaxiális és vagy HFC hálózat, ahol a digitális televízió jelelosztást nagyfrekvenciás hozzáférési platformon, azaz DVB-C technológián valósítják meg.

21 4. Tematikus lefedettségi térképek 4. 3 Triple play szolgáltatás (Koax-HFC hálózaton) A triple play szolgáltatás (TV, telefon, internet együtt) a bemutatott településekkel ellentétben több településen is megvalósulhat, de a felmérés csak a koaxiális előfizetői végződtetésű hálózati kapcsolatra terjedt ki. A térkép egy meghatározott hálózati szegmens vonatkozásában ad információt, de a hálózat és szolgáltatás függetlensége következtében a triple play szolgáltatás több különálló hálózaton is jelen lehet. (pld. LAN ethernet, DSL)

22 4. Tematikus lefedettségi térképek 4. 4 Visszirányú kiépítettség, lefedettség A visszirányúsított KTV hálózattal rendelkező települések 82%-ban adatátviteli szolgáltatások (internet, telefon) nyújtása is megvalósul. A hálózat-korszerűsítés az esetek többségében két lépcsős. Először a visszirányúsítás valósul meg, majd ezt követően az adatátviteli berendezések (fejállomási és előfizetői) beszerzése és a szolgáltatás meghirdetése. Ennek megfelelően a visszirányúsítás ésa képességek realizálása között akár 1-2 évcsúszás is előfordulhat.

23 4. Tematikus lefedettségi térképek 4. 5 Internet szolgáltatás Internet szolgáltatás a hálózattal lefedett települések 68%-ban van. Elmondható, hogy a koax-hfc hálózat fenntarthatósága és gazdaságos működtetése szempontjából az internet szolgáltatás nyújtása már szinte elengedhetetlen követelmény. A Docsis alapú technológiaa szélessávú internetelérésvezető tehnológiaiplatformjávánőtte ki magát.

24 4. Tematikus lefedettségi térképek 4. 6 Telefon szolgáltatás A hálózati képességek szempontjából megközelítve a települési lefedettséget elmondható, hogy ha egy hálózat internetre alkalmas, akkor alkalmas a beszéd alapú szolgáltatások nyújtására is. Az, hogy a szolgáltatás terjedése mégis elmarad az internettől talán azzal magyarázható, hogy a telefonszolgáltatások elérhetősége (elsősorban a mobiltelefonoknak köszönhetően) már mindenki számára biztosított. Piacralépés csak kockázatos árverseny mellett biztosítható, amely a beruházások hosszúlefolyású megtérülését eredményezheti.

25 5. Hálózati infrastruktúra 5. 1 Elosztóhálózatok száma Az elosztóhálózat a koax-hfc hálózati kiépítés törzs és vonali szakasza, amely struktúrájában eltérő is lehet. A es időszak egyik üzenete a modernizáció és a strukturáltságra való törekvés. A két időszak összevetéséből (HFC: >1509; koax: 1029->1056) levonható következtetések is egyérelműen ezt az irányvonalat mutatják. Az új hálózatok korszerűek és strukturáltságukra jellemző a törzshálózati szakaszban alkalmazott optikai kábel.

26 5. Hálózati infrastruktúra 5. 2 Elosztóhálózatok települési lefedettsége 2009 végén Vezetékes műsorterjesztési céllal 2190 magyarországi településen épült ki koax-hfc hálózat. mutatja, hogy egy adott településen több különböző struktúráltságú hálózat is megtalálható. A hálózatok sokrétegűségét

27 5. Hálózati infrastruktúra 5. 3 Kiéptett hozzáférési pontok változása Az optikai kapcsolatot is tartalmazó hozáférések számának növekedése a hálózatkorszerűsítések egyik fő mutatószáma ben mintegy el nőtt a hibridelosztóhálózatokhoz tartozó hozzáférések száma. KTV Elosztóhálózat (Kiépített hozzáférési pontok számában 2009Q4) Kiépített hozzáférési pontok száma 2008 Kiépített hozzáférési pontok száma 2009 Az elosztóhálózatban optika is van Az elosztóhálózat tisztán koaxiális kiépítésű

28 5. Hálózati infrastruktúra 5. 4 Házhálózatok kiépítése a hálózatok száma alapján A házhálózati kiépítésben egy határozott strukturális átalakítás folyik. A csillagpontos és vegyes hálózatok száma évről-évre növekszik, miközben a soros hálózatok száma csökken. A változás elsősorban az ügyfél kizárólagosságát biztosító technológia elterjedésének köszönhető. Az új házhálózatok már kizárólag csillagpontos technológiával épülnek. Jelenleg a hálózatok 88,4%- a csillagpontos, 6,1%-a vegyes, míg 5,5%-a soros kiépítésű Hálózatkiépítés- Házhálózati csoportok 2009Q Csillagpontos Soros Vegyes

29 5. Hálózati infrastruktúra 5. 5 Visszirányúsítás a hálózatokban A hálózatok visszirányúsítása továbbra is folytatódik, 2009 végére már 2004 hálózat alkalmas a visszirányú kommunikációra, ami 183-altöbb mint az előző évben. A kiépített hozzáférési pontok vonatkozásában ez végpontot jelent Visszirányú hálózatok számának változása [ ] visszirányú év 2009 év Visszirányú kiépített hozzáférési pontok változása [ ] visszirányú hozzáférési pontok száma év 2009 év

30 6. Hálózatok sávszélessége (analóg frekvenciaátviteli képesség) 6. 1 Frekvenciaátvitel a hálózatok és hozzáférések arányában A frekvenciatviteli képességet két jellemző mutató szerint is vizsgálhatjuk, az egyik a kiépített hálózatok száma, míg a másik a kiéptett hozzáférési pontok száma. A kétféle megközelítésnek a terület alapú elterjedtség meghatározásában van jelentősége. A terület alapú modernizációnak a célja az, hogy minden magyarországi település rendelkezzen korszerű építőelmekből álló hálózattal. Hálózatok száma - Sávszélesség 2009Q4 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 46,8% 18,3% 13,2% 15,9% 2,9% 2,3% 0,5% 300 MHz 450 MHz 550 MHz 600 MHz 750 MHz 860 MHz 1000 MHz

31 6. Hálózatok sávszélessége (analóg frekvenciaátviteli képesség) 6. 2 Frekvenciaátvitel a kiépített hozzáférési pontok száma alapján A hálózatok kiépített hozzáférési pontjai ezzel együtt maga hálózat - átviteli sávszélesség tekintetében jellemzően a fenti három (600 MHz, 750 MHz, 860 MHz) kategóriákban összpontosulnak. Mindez a hozzáférési pontok számára vetítve azt jelenti, hogy a 600 MHz feletti sávszélességű hozzáférési pontok száma, az összes előfizetői hozzáférési pontnak a 89 %-át teszi ki. Érdekesség, hogy a 300 MHz sávszélességű hálózatok amely a hálózatok 13,2 %-át képviseli a hozzáférések 2,3%-val rendelkeznek.

32 6. Hálózatok sávszélessége (analóg frekvenciaátviteli képesség) 6. 3 Frekvenciaátvitel és az elosztóhálózati kiépítés jellemzői Általános értelemben is elmondható, hogy a magasabb többségére jellemző tulajdonság. sávszélesség kiépítési struktúrától függetlenül is a hálózatok

33 6. Hálózatok sávszélessége (analóg frekvenciaátviteli képesség) 6. 4 Frekvenciaátvitel és a házhálózati kiépítés összefüggései (csillagpontos)

34 6. Hálózatok sávszélessége (analóg frekvenciaátviteli képesség) 6. 5 Frekvenciaátvitel és a házhálózati kiépítés összefüggései (soros, vegyes) Soros házhálózati kiépítés - Sávszélesség (Hálózatok száma 2009Q4) Soros házhálózati kiépítés - Sávszélesség (Kiépített hozzáférések 2009Q4) MHz 450 MHz 550 MHz 600 MHz 750 MHz 860 MHz 1000 MHz 300 MHz 450 MHz 550 MHz 600 MHz 750 MHz 860 MHz 1000 MHz Vegyes házhálózati kiépítés - Sávszélesség (Hálózatok száma 2009Q4) Vegyes házhálózati kiépítés - Sávszélesség (Kiépített hozzáférések 2009Q4) MHz 450 MHz 550 MHz 600 MHz 750 MHz 860 MHz 1000 MHz MHz 450 MHz 550 MHz 600 MHz 750 MHz 860 MHz 1000 MHz 0

35 7. Fejállomás 7. 1 Fejállomások száma, típusa A települési hálózatok egy közös fejállomáshoz történő összekapcsolása 2009-ben sem állt meg. Annak ellenére, hogy az ellátott települések száma 2008 és 2009 között 70 településsel növekedett, a fejállomások száma 143-el csökkent. Ez a folyamat nagymértékben hozzájárul a kisebb települések hálózatainak korszerűsítéséhez, az új szolgáltatások (telefon, internet) bevezetéséhez. A kapcsoltot a kisebb hozzáféréssel (jellemzően a kis lélekszámú települések hálózatai) rendelkező hálózatok közös menedzselhetősége és ezáltal gazdaságosabb működtetése jelenti Fejállomás 2008Q4 Fejállomás 2009Q4 Fejállomások száma, típusa 2008Q4, 2009Q Biztonsági Üzemi jelszolgáltató Csak adatátviteli Üzemi

36 7. Fejállomás 7. 2 Üzemi fejállomások funkciói A fejállomások funkcióinak vizsgálata elsősorban a kisebb települési hálózatok esetében bír jelentőséggel. A nagyobb regionális kiterjedésű HFC hálózatok esetében a fejállomási funkciókat (Analóg, Digitális TV, internet, telefon, HDTV) több egymástól különböző helyen is gond nélkül megvalósíthatja a hálózat üzemeltetője. Az analóg vagy akár a digitális TV vételi képesség a hálózat jellegéből következtében alapkövetelmény, de a HDTV vagy az adatátvitel képessége már mindenféleképpen a korszerű többfunkciós fejállomások jellemzője.

37 7. Fejállomás 7. 3 Üzemi fejállomások képességei Az üzemi fejállomások funkcionalitására jellemző képességek statisztikai kimutatásának célja, hogy a hagyományos értelemben vett fejállomások multifunkcionális képességét bemutassa. A fejállomások számára vetített adatoknak mindig területi jelentőségevan. Az 597 csak analóg fejállomásközel 597 olyantelpüléstjelent, ahol csak az alapfunkcióérhető el.

38 7. Fejállomás 7. 4 Fejállomások vételi adatai Korunk mottója a digitalizáció, amelynek fejállomási szintű helyzetét statisztikailag is bemutatva - a három (M1, RTL Klub, TV2) magyarországi földi (digitál/analóg) sugárzású TV adón - igen vegyes kép fogad. A kiépített hozzáférési pontokra vetített kép 50%-os, míg a fejállomások számának vonatkozásában ez az érték alig 5% körüli Analóg, digitális fejállomások száma (M1, RTL Klub, TV2) Digitális 1050 Analóg+digitális 1000 Csak analóg Analóg, digitális fejállomások - kiépített hozzáférések száma (M1, RTL Klub, TV2) M1 RTL Klub TV2 100% 90% 80% 70% % 50% 40% 30% 20% Digitális Analóg+digitális Csak analóg 10% 0% M1 RTL Klub TV2

39 8. Területi jellemzők 8. 1 Régió TV előfizetők

40 8. Területi jellemzők 8. 2 Régió KTV penetráió vátozása Régió Háztartási penetráció 2006 Háztartási penetráció 2007 Háztartási penetráció 2008 Háztartási penetráció 2009 Észak-Alföld 35% 34% 37% 36% Dél-Alföld 47% 46% 50% 49% Észak-Magyarország 47% 43% 47% 45% Dél-Dunántúl 57% 55% 55% 54% Közép-Magyarország 64% 65% 66% 64% Közép-Dunántúl 64% 59% 64% 63% Nyugat-Dunántúl 68% 67% 68% 66% Országos 55% 54% 56% 54%

41 8. Területi jellemzők 8. 3 Régió Műsorterjesztés digitalizációja Az analóg televízió műsorterjesztés még mindig domináns a magyarországi KTV hálózatokban. A műsorok hálózaton belüli digitalizációja és ezzel együtt az értéknövelt szolgáltatások nyújtása nem minden régióban hasonló sebességgel terjed. A legnagyobb digitális penetrációval a Közép-Magyarország régió rendelkezik (14,4%), és itt is a legnagyobb a növekedés üteme.

42 8. Területi jellemzők 8. 4 Régió Visszirány

43 8. Területi jellemzők 8. 5 Régió Internet

44 8. Területi jellemzők 8. 6 Régió Telefon

45 8. Területi jellemzők 8. 7 Megye TV előfizetők

46 8. Területi jellemzők 8. 8 Megye Penetráió

47 8. Területi jellemzők 8. 9 Megye Műsorterjesztés digitalizációja

48 8. Területi jellemzők Megye Internet 35,0% Megye - KTV internet háztartási penetráció [2009Q4] 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 13,9% 15,1% 15,1% 15,3% 15,6% 16,6% 17,6% 17,6% 17,7% 18,0% 18,4% 19,1% 19,9% 20,4% 22,1% 22,6% 22,9% 26,4% 28,6% 29,5%

49 8. Területi jellemzők Megye Telefon

50 8. Területi jellemzők Megye Visszirány Megye - Visszirányú hálózatok száma [2009Q4] Visszirányú hálózatok száma Nem visszirányú hálózatok száma 100% 90% 80% % 60% 50% 40% 30% % 10% 0%

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. szeptember Távközlés, internet, kábeltelevízió, 2013 Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...3 2.1 Vezetékestelefon-szolgáltatás...3

Részletesebben

Távközlés, internet, kábeltelevízió, 2009

Távközlés, internet, kábeltelevízió, 2009 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Távközlés, internet, kábeltelevízió, 2009 Tartalom Összefoglalás... 2 Telefonszolgáltatás... 3 Vezetékestelefon-szolgáltatás...

Részletesebben

Távközlés, internet, kábeltelevízió, 2010

Távközlés, internet, kábeltelevízió, 2010 Távközlés, internet, kábeltelevízió, 2010 Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom Összefoglalás...2 Telefonszolgáltatás...5 Vezetékestelefon-szolgáltatás... 5 Mobiltelefon-szolgáltatás...

Részletesebben

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020 NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020 2013.07.23. Az infokommunikációs szektor fejlesztési stratégiája (2014-2020) v5.0 Vezetői összefoglaló... 4 I. BEVEZETÉS... 9 I.1 Indíttatás és mandátum: a

Részletesebben

RP1-1. RÉSZPROJEKT. Helyzetértékelés a szélessávú elektronikus kommunikációs stratégia megalapozásához. Lakossági szegmens

RP1-1. RÉSZPROJEKT. Helyzetértékelés a szélessávú elektronikus kommunikációs stratégia megalapozásához. Lakossági szegmens RP1-1. RÉSZPROJEKT Helyzetértékelés a szélessávú elektronikus kommunikációs stratégia megalapozásához Lakossági szegmens Kutatási jelentés a kérdőíves vizsgálat eredményeiről A szélessávú elektronikus

Részletesebben

A jövô kihívásai a kábeltelevíziózásban

A jövô kihívásai a kábeltelevíziózásban A jövô kihívásai a kábeltelevíziózásban PUTZ JÓZSEF T-Kábel Magyarország Kft. putz.jozsef@t-kabel.hu Kulcsszavak: HFC hálózat, szegmentálás, frekvencia allokáció, set-top-box, DVB A jövôben a kábeltelevízió

Részletesebben

A nagysebességű kábeles adathozzáférés forradalmi technológiája Ethernet a háztartásig (EttH) a meglévő KTV koaxiális hálózaton keresztül

A nagysebességű kábeles adathozzáférés forradalmi technológiája Ethernet a háztartásig (EttH) a meglévő KTV koaxiális hálózaton keresztül A nagysebességű kábeles adathozzáférés forradalmi technológiája Ethernet a háztartásig (EttH) a meglévő KTV koaxiális hálózaton keresztül Készítette: Pester Attila, HFC Technics Kft. a.pester@hfctechnics.hu

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológiák használata az üzleti szférában, 2010

Az információs és kommunikációs technológiák használata az üzleti szférában, 2010 Az információs és kommunikációs technológiák használata az üzleti szférában, 2010 Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom Bevezetés... 2 1. Az információs és kommunikációs technológiák használatának

Részletesebben

Szélessáv-fejlesztési koncepció. 2011. március

Szélessáv-fejlesztési koncepció. 2011. március Szélessáv-fejlesztési koncepció 2011. március 1 Indíttatás A 2010 decemberében jóváhagyott Digitális Megújulás Cselekvési Terv szerint a távközlési infrastruktúra minden szintjén olyan áteresztőképességű

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Infokommunikációs (IKT-) eszközök és használatuk a háztartási, a vállalati (üzleti) és a közigazgatási szektorban, 2013.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Infokommunikációs (IKT-) eszközök és használatuk a háztartási, a vállalati (üzleti) és a közigazgatási szektorban, 2013. 14. szeptember Infokommunikációs (IKT-) eszközök és használatuk a háztartási, a vállalati (üzleti) és a közigazgatási szektorban, 13 STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Bevezetés...2 Összefoglalás...2 I. Az IKT-eszközökkel

Részletesebben

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben

J/3348 BESZÁMOLÓ A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

J/3348 BESZÁMOLÓ A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL J/3348 BESZÁMOLÓ A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL TARTALOM Bevezetés 03 Az elektronikus hírközlési piac helyzete 2010-ben 04 A hírközlési

Részletesebben

Lakossági monitoring vizsgálat 2002

Lakossági monitoring vizsgálat 2002 Az IKT eszközökhöz való lakossági hozzáférés és az eszközök használatának társadalmi-demográfiai vizsgálata: Lakossági monitoring vizsgálat 2002 Kutatásjelentés az Informatikai és Hírközlési Minisztérium

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/080-098/2011. Nyilvános változat! A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. D. M. vezetı jogtanácsos, illetve a Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd:

Részletesebben

3 A KISTELEPÜLÉSEK FELZÁRKÓZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ INFORMATIKA TERÜLETÉN

3 A KISTELEPÜLÉSEK FELZÁRKÓZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ INFORMATIKA TERÜLETÉN 3 A KISTELEPÜLÉSEK FELZÁRKÓZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ INFORMATIKA TERÜLETÉN 3.1 Az informatika eszközei a kistelepülések szolgálatában 3.1.1 Irodaautomatizálás Tágabb értelemben vizsgálva, az irodaautomatizálás

Részletesebben

Tévézzen jobb minőségben, digitálisan!

Tévézzen jobb minőségben, digitálisan! Tévézzen jobb minőségben, digitálisan! 1 Televíziózási lehetőségek Hasznos tudnivalók a digitális korszak tévénézői számára Ön a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kiadványát tartja a kezében,

Részletesebben

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV 2010-2014 AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÁGAZAT CSELEKVÉSI TERVE A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG MEGÚJULÁSÁÉRT TARTALOM ÁLLAMTITKÁRI KÖSZÖNTŐ... 6 1. DIGITÁLIS JÖVŐKÉP ÉS CSELEKVÉSI

Részletesebben

VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE EGY KISVÁROSI KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATON

VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE EGY KISVÁROSI KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR SZI NEMZETKÖZI MARKETING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (14. számú piac)

erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (14. számú piac) Ügyiratszám: DH-10903-2 /2007. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (14. számú piac) A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a

Részletesebben

Magyar Tudomány. infokommunikációs hálózatok Vendégszerkesztő: Sallai Gyula

Magyar Tudomány. infokommunikációs hálózatok Vendégszerkesztő: Sallai Gyula Magyar Tudomány infokommunikációs hálózatok Vendégszerkesztő: Sallai Gyula 2007 7 839 Magyar Tudomány 2007/7 A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840 168. évfolyam 2007/7. szám Főszerkesztő:

Részletesebben

A UPC MAGYARORSZÁG KFT. NAGYKERESKEDELMI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZÉLESSÁVÚ HOZZÁFÉRÉSRE VONATKOZÓ REFERENCIA AJÁNLATA

A UPC MAGYARORSZÁG KFT. NAGYKERESKEDELMI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZÉLESSÁVÚ HOZZÁFÉRÉSRE VONATKOZÓ REFERENCIA AJÁNLATA Törzsszöveg A UPC MAGYARORSZÁG KFT. NAGYKERESKEDELMI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZÉLESSÁVÚ HOZZÁFÉRÉSRE VONATKOZÓ REFERENCIA AJÁNLATA ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE Érvényes: A UPCRUO-t jóváhagyó

Részletesebben

ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET

ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET GYORSJELENTÉS A WORLD INTERNET PROJECT 6. ÉVI MAGYARORSZÁGI KUTATÁSÁNAK EREDMÉNYEIRÔL 2

Részletesebben

A digitális átállásról

A digitális átállásról A digitális átállásról Az Európai Unió hazánk által is elfogadott és jogszabályba iktatott ajánlása értelmében az egyszerű szoba- vagy tetőantennával fogható hagyományos analóg földfelszíni műsorsugárzást

Részletesebben

A digitális jövo térképe

A digitális jövo térképe Informatikai és Hírközlési Minisztérium A kutatás kiemelt támogatói: Antenna Hungária Miniszterelnöki Hivatal A kutatás támogatói: Axelero Sun Microsystems Hungary 1-2 - 3-4 - 5-6 - 7-8 - 9-1 A kutatás

Részletesebben

TarTalom 3. a digitális átállásról 5. mi a Digitális Átállás? 6. Érint-e ez engem? 7. mikor történik meg a digitális átállás? 8.

TarTalom 3. a digitális átállásról 5. mi a Digitális Átállás? 6. Érint-e ez engem? 7. mikor történik meg a digitális átállás? 8. Tartalom 3. A digitális átállásról 5. Mi a Digitális Átállás? 6. Érint-e ez engem? 7. Mikor történik meg a digitális átállás? 8. Miért van erre szükség? 9. Mi a teendőm? (mit kell másképpen csinálnom?)

Részletesebben

1. sz. Melléklet Fogalom meghatározások és szolgáltatás definíciók

1. sz. Melléklet Fogalom meghatározások és szolgáltatás definíciók 1. sz. Melléklet Fogalom meghatározások és szolgáltatás definíciók 1 Fogalom meghatározások a) Szolgáltató: EnterNet 2001 Kft. b) Előfizető: azon természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség

Részletesebben

INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1

INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1 INTERNETHAJÓ 2006 keknotesz@internethajo.hu KÉK NOTESZ 1 Bevezető A KÉK NOTESZ elnevezés ezentúl azt a maximum egy szerzői ív terjedelmű helyzetértékelést jelenti majd a magyar nyilvánosságban, amelyet

Részletesebben

5 A STRATÉGIA GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA ABÁN

5 A STRATÉGIA GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA ABÁN 5 A STRATÉGIA GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA ABÁN 5.1 A kistérségi információs stratégia szereplői 5.1.1 Aba nagyközség bemutatása Aba nagyközség a Mezőföldön fekszik, a 63-as főútvonal mentén, félúton Székesfehérvár

Részletesebben

A MAGYAR KÁBELTÉVÉPIAC SZERKEZETE

A MAGYAR KÁBELTÉVÉPIAC SZERKEZETE PAP ZOLTÁN A MAGYAR KÁBELTÉVÉPIAC SZERKEZETE A vezetékes szélessávú adatszolgáltatás perspektivikus technológiája a nem rézalapú hálózatok intenzív felhasználása. Ez a technológia lehetővé teszi a hang,

Részletesebben

PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013. 2009. április

PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013. 2009. április PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 2009. április KÉSZÜLT PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: PESTTERV

Részletesebben