Övezetek, régiók, körzetek Ukrajnában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Övezetek, régiók, körzetek Ukrajnában"

Átírás

1 Övezetek, régiók, körzetek Ukrajnában Bassa László 1 1. Narancsos közhely A politika iránt érdeklődő közvélemény számára Ukrajna mint kettéhasadt ország ismeretes, ami a évi elnökválasztás során vált igazán egyértelművé (Swain 2005). A keleti területeket városlakó és az iparban foglalkoztatott szovjet proletárok lakják, a déli és nyugati részekre pedig többnyire a falusi és mezőgazdasági népesség a jellemző. A keleti és déli vidékeket az orosz anyanyelvűek uralják, országos arányuk meghaladja az orosz nemzetiségűekét (a népesség egyötöde körül). Itt a keleti ortodox egyházak az uralkodók. A nyugati végeken viszont amelyek a II. világháborút követően kerültek a Szovjetunióhoz nagy számban élnek görög katolikusok és protestánsok. Fenti megosztottságot az 1. ábra a választási viselkedés példáján mutatja be, amely etnikai és civilizációs különbségeket tükröz. 1. ábra. A többséget elnyert elnökjelöltek megoszlása elsőrendű közigazgatási egységenként a évi választás megismételt második fordulójában (http://www.cvk.gov.ua, ) 2. Történelmi régiók Ukrajna történelme során az alábbi régiónevek voltak használatban. (Palamarchuk 1992, 2. ábra). Láthatjuk, hogy a történelmi régiók határai nem esnek szigorúan egybe a mai elsőrendű közigazgatási egységek határaival. 1 MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest 1112, Budaörsi út 45 Tel.: /1452, Fax: ,

2 Jobbparti-Ukrajna a jelenlegi Kijevi és Cserkaszi megye (oblaszty) nyugati, Odesza északi része, Mikolajiv megye; Balparti Ukrajna Csernihiv, Poltava, Szumi megyék nyugati, Kijevi és Cserkaszi megye keleti része. A területek északi felében alakult ki a Kijevi Rusz ( sz.), továbbá a Dnyeper jelentette Moszkóvia és a Lengyel Királyság határát a 17. század második felétől. Volhínia az ország északnyugati sarka, a jelenlegi Voliny, Rivne és Zsitomir megyék; Podólia a Déli-Bug és Dnyeszter közötti hátságon és attól kissé északra, a mai Hmelnickij és Vinnicja megyék; Galícia Lviv, Ivano-Frankivszk és Ternopil megyék. Fentiek alkották a századi Halics Lodoméria szláv fejedelemség magterületét. Bukovina nagyjából a mostani Csernivci megyével megegyezően; Pokutyje Ivano- Frankivszk megye déli részén; Podkarpatszka Rusz, a mai Zakarpatszka oblaszty (Magyarország felől Kárpátalja); Besszarábia a Prut és Dnyeszter folyók közötti terület, jelenleg Moldova Köztársaság; csupán déli része tartozik az ukrajnai Odesza oblaszthoz. A történelem során különböző államok (Magyar Királyság, Moldvai Fejedelemség stb.) részét képezték. Zaporozsje a jelenlegi Dnipropetrovszk, Kirovohrad, Herszon, részben Doneck, Luhanszk és Zaporizzsja megyékkel volt a kozákság központi településterülete a században. Szlobozsanscsina Harkiv, Szumi déli és Luhanszk északi része az orosz cárok által kialakított és benépesített őrvidék. Fekete-tenger melléke (Pricsernomorje) Herszon, Zaporizzsja nagyobb, déli része és Doneck déli fele; Krím-félsziget. Ezeket a területeket az orosz birodalom az ottomán török birodalomtól szerezte meg a század során. 2. ábra. Történelmi régiók Ukrajnában (Palamarcsuk 1992 nyomán szerk. a szerző). Barna folt:dnyeszter-menti Autonóm Köztársaság

3 3. Természeti és kapcsolódó mezőgazdasági körzetek Ukrajna több mint 600 ezer km 2 -en fekszik, így területe két éghajlati övbe is benyúlik. Klimatikus viszonyok (hőellátás és a nedvességi együttható) és domborzati jellemzők alapján a legtöbb országrész a mérsékelt éghajlati övbe (atlanti-kontinentális ill. kontinentális terület) tartozik, csupán a Krím-félsziget déli partvidékét sorolják a szubtropikus övbe (mediterrán terület). A két hegyvidéket (Kárpátok, Krími-hegység) azonális klíma jellemzi, vertikális tagozódással. A besugárzás, a vegetációs időszak hőmérsékleti- és csapadékviszonyai, a hidrotermikus együttható, és a fagymentes időszak alapján négy agroklimatikus körzet (hűvös és nedves; meleg és mérsékelten nedves, igen meleg és száraz, mérsékelten forró és száraz) került meghatározásra (3. ábra). 3. ábra. A négy agroklimatikus körzet (kék, zöld, sárga és barna színnel, magyarázatot l. a szövegben) és két azonális típus (lila, rózsaszín) (Veklich szerk. 2005) A mezőgazdaság zonális specializációjának megfelelően az északi és nyugati vidékeken (Poleszje, a vegyes erdők öve, az összterület 20%-a) burgonyát, lent, rozsot, takarmányféléket termesztenek. Az erdős sztyep övében (34%, ebből erdő 15%) a mérsékelt nedvességigényű kultúrák (cukorrépa, búza), a sztyeppe övben (40%) pedig a melegkedvelő, aszálytűrő kultúrák (napraforgó, kukorica, dinnyefélék) uralják a vetésterületet. A szovjet természetföldrajz fontos fogalma volt a természeti-területi komplexum; a fenti növényzeti öveken belül további hierarchikus szinteket különböztettek meg, és kialakították az agrár-ipari komplexumokat, pl. a cukorvertikumot vagy a növényolajvertikumot (4. ábra).

4 4. ábra. Mezőgazdasági termelési területek: növényolaj (fent) és cukorrépa (lent) a feldolgozó üzemek feltüntetésével. A színezés intenzitása a vetésterület nagyságával, a karikák a feldolgozó kapacitással arányosak (Palamarchuk 1992).

5 4. Gazdasági körzetek a szovjet korszakban A Szovjetunió központi tervezési rendszerében a makrorégiókat a gazdasági körzetek jelentették (Gregory J.S. szerk. 1975). Ezek közül Ukrajna területét három fedte le: a Délnyugati, a Donyec-Dnyeper és a Déli körzet (5. ábra). A három körzet jellegét tekintve markánsan elkülönült egymástól. Az első (Kijev és Lvov nagyvárosokat nem számítva) nem számított túlságosan fejlett agrártérségnek, de azért pl. a Szovjetunió cukortermeléséből 40%- ot, komlóból 80%-ot, lenből és burgonyából 30 30%-ot biztosított. Az utóbbi évtizedek szénhidrogén-kitermelése a Kárpátok előterében és a feldolgozóipar meghonosodása nagyot lendített a régió fejlődésén. A második a Szovjetunió egyik fő nehézipari körzete volt: a Donyec-medence szenét és a Krivoj Rog környéki vasércet (54%) hasznosította nyersvas- és acélgyártásával (45%), valamint az arra települő gépgyártással; pl. a dízelmozdonyok 90%-a itt készült (6. ábra). A harmadik körzet a Fekete-tenger mellett sorakozó kikötők (Odessza, Herszon) jóvoltából elsősorban a külkereskedelem szempontjából játszott szerepet: kijáratot biztosított a Földközi-tengerre és a SZU tengeri szállítási forgalmának mintegy harmadát bonyolította le, de iparilag sem volt elhanyagolható. A regionális szakértők túlnyomó része ma már úgy véli, hogy ezek az övezetek széttördelték Ukrajna gazdasági szerkezetét, és alig járultak hozzá a területi tervezéshez (Maksymenko 2000). 5. ábra. A három ukrajnai gazdasági körzet (l. a szövegben) főbb termékeinek részesedése a szovjet össztermelésből az 1970-es évek elején (Gregory 1975)

6 6. ábra. A kohászaton belüli termelési-szállítási kapcsolatok a Donyec-Dnyeper gazdasági körzetben az 1970-es évek elején (Gregory 1975) A posztszovjet térség múltjáról, jelenéről és jövőjéről még talán soha nem vitatkoztak annyit, mint napjainkban. Az ilyen vitákon olykor neves geográfusok is szerepelnek előadóként. Ny. Petrov (Orosz TA Földrajzi Intézete) előadásában a régiók kétarcúságára hívta fel a figyelmet, amennyiben azok a társadalmi élet működésének egységei, ugyanakkor kijelölésük a mindenkori központi kormányzat hatáskörébe tartozik. Volt egyszer egy szovjet gazdaságföldrajzi iskola, amely azt hirdette, hogy a gazdasági körzet objektív valóság, amit fel kell tárni. Megtaláljuk az összefüggéseket, és feltárjuk a körzeteket De létezett olyan felfogás is, hogy vesszük a térképet, és fogjuk az ollót Ha úgy akarjuk két körzet lesz, ha máshogyan, hát ötvenkettő. Egészen addig tartott mindez, amíg a gazdaságban a primer és szekunder szektor uralkodott, és a gazdasági körzet mint egységes egész koncepciója működött ott van a nyersanyag, a feldolgozóipar, a fogyasztás, és a körzetek közötti szállítási kapcsolatrendszer. Most már nem működik, vagy legalábbis jóval kevésbé, mert a gazdaság gyökeresen átalakult. Valaki ott ül Indiában, és valamilyen amerikai hi-tech cégnek dolgozik mint programozó és nem világos, hogy milyen elv alapján lehetne besorolni ebbe vagy abba a régióba Mégis, a regionalizmus ma is az igazgatás kompetenciájába tartozik, és ez mindig így is marad. Az igazgatás pedig és főként a különböző rendszerek irányítása más és más megközelítést igényel. Szerinte az Orosz Föderációban 7 közigazgatási, 9 12 gazdasági, 6 7 védelmi, és 20 vasúti körzetet célszerű elkülöníteni (Petrov 2005). A továbbiakban az ukrajnai piacgazdasági átalakulást igyekszünk nyomon követni.

7 5. A piacgazdasági átmenet jellemzői A Szovjetunió felbomlása után a világ rövid időre fölfigyelt Ukrajnára végtére is, egy atomhatalomról mégsem szokás csak úgy megfeledkezni. A Világbanktól jelentős (évi 2,3 mrd USD) segélyt kaptak, miután lemondtak a nukleáris arzenálról évi belépésével az ország 1,315 mrd USD értékben vásárolt WB részvényeket. A pénzügyi szervezet által támogatott programok: az állami és magánszektor közötti együttműködés fokozása (a publicprivate partnership fontos szerepet játszhat a gazdasági átmenetben), a mezőgazdasági és energetikai ágazatok támogatása, a környezeti károk mérséklése, a társadalmi gondok (pl. szegénység) enyhítése, munkahelyek teremtése rávilágítanak az elmúlt tizenöt év legégetőbb gondjaira. Egy jelenleg is futó program elsősorban a civil társadalom erősítését célozza az állami intézmények ellenében. Jutott az energiaszektor diverzifikálására is: szélerőművek építésére és a vízerőművek korszerűsítésére. A független Ukrajna immár másfél évtizede létezik, sőt az ország a narancsszínű forradalommal ismételten az érdeklődés középpontjába került. A tranzitológusok szerint az átmenet sikerét általánosságban három körülmény határozza meg: 1. Az ország kiindulási helyzete, a gazdaság jellege; 2. A politikai stabilitás; 3. A reformok előrehaladásának üteme és mélysége. Ukrajna egykor roppant erősen integrálódott az szovjet gazdaságba, majd elsősorban nem a modern, hanem az anyag- és energiaigényes, környezetszennyező és hulladéktermelő ágazatokat örökölte meg. A stabilitást nagyban befolyásolták külpolitikai tényezők, és ma már aligha kérdéses, hogy a Kucsma elnökségével fémjelzett 1996 és 2004 közötti korszak hintapolitikájához (EU vs FÁK=Egységes Gazdasági Térség orientáció) nincs visszaút. A belpolitikai erőviszonyok a 90-es években lehetetlenné tették a törvényekben egyébként már akkor megfogalmazott reformok következetes végrehajtását. Az árak liberalizálása megelőzte a piaci környezet létrehozását, a stabilizációt; az országot vágtató infláció és magas munkanélküliség jellemezte a hrivnya megteremtéséig (1996). A gazdaság mélyrepülésére jellemző, hogy a bruttó nemzeti termék 1999-ben alig érte el az évi 40%-át. Mindezek alapján a nyugat Ukrajnában a sikertelen gazdasági átmenet országát látta (Swain 2005). Treivish (2000) a gazdaság egészségét szintetikus térképeken ábrázolta ebben az időszakban. A felhasznált öt mutató az ipari termelés alakulása, a jövedelmi viszonyok, a lakossági vásárlások, a munkanélküliség, és a vándorlási egyenleg; aggregált értékük mutatja a válság szintjeit. A krízistérképeken az Orosz Föderáció európai részének egy része és az ukrajnai régiók szerepelnek, oblaszty bontásban. A reformokat és gazdasági szerkezetváltást halogató ukrán megyék az első időszakban ( ) pozitívabb képet mutattak, mint az éppen a sokkterápiától szenvedő orosz régiók, az előny azonban később hátrányba fordult ( ) (7. ábra). Ukrajnában a gazdasági kilábalás a termelési és GDP adatok alapján csak 2000-től kezdődött meg. Az ipari termelés még 2004-ben is alatta maradt az évinek, annak 92%-át tette ki (Baranovsky 2006). Fentebb utalás történt arra, hogy Ukrajna a szovjet birodalom éléskamrájának számított. Ha a Világbank jelentéseit nézzük, ott a mezőgazdaságot jelentős potenciállal rendelkező ágazatnak állítják be, fejlődését a kolhozok felszámolásával ígéretesnek ítélik. Ezzel szemben a mezőgazdaság az ukrán gazdaság válságágazataként híresült el: a cukorrépa és a hús termelése a harmadára, a tejé csaknem felére esett vissza, és a gabonaféléké is ötödével csökkent 1990 és 2002 között. Az ágazatban megtermelt össztermék a korábbinak alig több, mint egyharmada. Az egy főre jutó élelmiszer-fogyasztás a statisztika szerint messze elmarad a megállapított normáktól (Sukhiy 2004). A hagyományos övezetek összeomlásának, a vetésforgó rendszer és a vertikumok felbomlásának, a marhaállomány tömeges levágásának oka sokak szerint a FÁK-on belüli piac szűkülése, a világpiaci árak csökkenése, a növekvő agrárimport, és éppenséggel a közös gazdaságok szétverése volt (Rudenko 2005, szóbeli közlés).

8 7. ábra. A krízishelyzet kiélezettsége Ukrajnában és az európai Oroszország középső és déli megyéiben, két időintervallumban ( ill ). A meleg színek a kedvezőbb, a hideg színek és a fekete a kedvezőtlen helyzetet jelölik (Treivish 2000). A magyarázatot l. a szövegben

9 A privatizáció körül most, az újabb rendszerváltozás hatására viharok dúlnak (mint a posztszovjet térségben sokhelyütt). Három magánosítási szint létezik: a helyi és külföldi üzletemberek a stratégiai fontosságú létesítményeket privatizálták. (Az orosz dominanciát jellemzi, hogy az ország olajfinomítói szinte egytől egyig többségi orosz tulajdonban vannak.) A kormányzók (Ukrajna megyéi, két megyei városa és a Krím Autonóm Köztársaság első emberei) a helyi ipart szedték szét, míg a járások szintjén a még kisebb vállalkozások (helyi piacok, mosodák stb.) jelentek meg. Az iparon belül az állami vállalatok számaránya az évi 53,1 %-ról a évi 12,3 %-ra csökkent, részesedésük pedig a termelésben 62,2 %-ról 15,2 %-ra apadt. A tulajdonost váltó cégek termelése megötszöröződött, állóeszközállományuk meghétszereződött, az alkalmazottak száma viszont negyedével csökkent az közötti időszakban. A lakásprivatizáció jelentős volt, a kereskedelmi egységek pedig számukat tekintve országos szinten a magánosított objektumok 40%-át képviselik (Bitsyura 2005, 8 ábra). Újabban felvetődött, hogy az átláthatatlan módon privatizált vállalatokat bocsássák próbaárverésekre, tehát szakértők közötti licitálás útján állapítsák meg valós értéküket. 8. ábra. Privatizáció Ukrajnában (Rudenko et al. 2005) Érdekes megfigyelni a köztes földrajzi helyzetű Ukrajna integrációs törekvéseit és közelkülföldi kapcsolatait. Erős a népesség eláramlása az anyaországból: a külföldön ideiglenesen vagy véglegesen munkát vállalók számát ötmillióra teszik. A múlt örökségéből adódóan az ország szorosan kapcsolódik a FÁK államaihoz. Az oroszokhoz hasonlóan ukránok milliói lettek az utódállamok polgárai, családok szakadtak szét, minthogy sokan az anyaország határain túlra kerültek (keleti diaszpóra). Olyan struktúrák, mint az egységes energiarendszer, az Ukrajnán átvezető csővezetékek vagy éppen az intenzív kereskedelmi

10 kapcsolatok az időről időre kiújuló válságok dacára szorosan tartják a szálakat. Most egy ilyen feszültségekkel teli korszakot élnek Oroszországgal: a gáz mellett a Krím (a szevasztopoli katonai támaszponttal) és az Azovi-tenger státusza jelenti a fő, de távolról sem kizárólagos problémát. Az ukrán gazdaság szárnyalását a harmadik évezred elején éppen az olcsó fűtőanyaggal és energiával üzemeltetett kohászatnak, fémfeldolgozásnak és vegyiparnak köszönhette, ami az Orosz Föderáció állami vezetésének csak addig állt érdekében, amíg politikai lojalitást kapott cserébe. Gazdasági téren ugyanis a világpiacon, a FÁK, sőt Oroszország piacán az ukránok konkurenciának számítanak. Mostanában, amikor a gazdaság nyitott, és mindenfelé olaj- vagy gázvezetékeket építenek vagy terveznek, öldöklő verseny folyik, pl. a két ország csőgyártó cégei között. A románokkal a Kígyó-sziget, a fekete-tengeri határok és egy Duna-menti hajózó csatorna kiépítésének ügye állandó huzakodást jelent. A jogilag a szomszédos Moldovához tartozó, ténylegesen azonban önálló, apró méretéhez képest jelentős gazdasági potenciállal rendelkező, a két ország között húzódó Dnyeszter-menti Autonómaság jelenléte időről időre gondot okoz, mivel az ottani gépipar (értsd: hadiipar) az orosz cégek beszállítója. Belarusszal kényelmetlenséget jelent a határállomásokon folyó biztonsági ellenőrzés. 6. Az új gazdasági szerkezet és körzetei Az új Ukrajna vizsgálatához nyilván új társadalmi-gazdasági mutatókra van szükség. ĺgy az egyes régiók elhatárolásában és minősítésében nagy szerepet kapott a hozzáadott érték, amely első ízben az évi statisztikai évkönyvben jelent meg megyénkénti bontásban, de a három évre visszamenőleg számított adatokat is tartalmazta. Ukrajnában a 24 oblaszty /megye/, a Krím Autonóm Köztársaság, valamint Kijev és Szimferopol városok számítanak statisztikai régióknak. Ukrajna készülő nemzeti atlaszában (Rudenko et al. 2005) a évi bruttó hozzáadott érték megoszlásáról komplex térkép jelenik meg, oblaszty bontásban, a következő tartalommal: eredet százalékos megoszlásban, ágazatonként (mezőgazdaság, kitermelő-, építő és feldolgozóipar, szállítás, kereskedelem, pénzügyi szektor stb.), négyzetdiagramon az adott megye részesedése a nemzeti bruttó hozzáadott értékből (kartogram) bruttó érték változása 1996-tól kétévenként (oszlopdiagram) egy főre jutó érték változása 1996-tól, ugyancsak kétévenként (kördiagram) A térkép meggyőzően bizonyítja, hogy mélyreható gazdasági szerkezetváltásról aligha beszélhetünk, a főváros és Lvov mellett a hagyományos nehézipari térség (Doneck, Dnipropetrovszk, Zaporizzsja megyék) rendelkezik igazán jelentős részesedéssel a bruttó nemzeti hozzáadott értékből (9. ábra). Erről tanúskodik az Ukrajna legnagyobb vállalatait bemutató 1. táblázat, ami az ágazati megoszlás mellett az egyes hálózatok (olaj- és gáz, villanyáram, hírközlés), a fémfeldolgozás, gép- és élelmiszeripar súlyáról is tanúskodik.

11 9. ábra. A bruttó hozzáadott érték alakulása és megoszlása ( ) (Rudenko et al. 2005). A magyarázatot l. a szövegben 1. táblázat. Ukrajna legnagyobb vállalatai, össznyereségük alapján (2004, mrd. UAH) Cég Ágazat Földrajzi vonatkozás Nyereség 1 Naftogaz Ukrainy Kőolaj és földgáz Országos hálózat 35,104 2 Dnipro-96 Sport Dnipropetrovszk 14,645 futballklub 3 Iljics vas-és Kohászat Mariupol 13,992 acélmű 4 Energoatom Atomenergetika Négy erőmű: Rivne, Hmelnickij, 5,580 Dél-Ukrajna, Zaporizzsja 5 Ukrtelekom Hírközlés Telefon+internet országos hálózat 5,239 6 ZAZ Autógyártás Zaporizzsja 4,357 7 Azovmas Gépgyártás Mariupol 2,654 8 Nyizsnyodniprovszk Csőgyártás Dnipropetrovszk 2,633 9 Sztirol konszern Vegyipar Horlivka 2, Philip Morris Ukraina Dohányipar Harkov 2, Rosen Rt. Édesipar Kijev, Vinnicja, Mariupol, 1,591 Kremencsuk + Lipeck (OF) 12 Pavlogradvugillja Szénbányászat Pavlohrad 1, Obolony Sör- és üdítőitalgyártás Kijev 1,134

12 2. táblázat. Befolyásos üzleti csoportok, képviselőik és privatizált cégeik A 2. táblázat érdekessége némi geográfia és az, hogy az egymással éles harcban álló legbefolyásosabb üzleti csoportok ebben az országban egyszersmind politikai ellenfelek is: Donecki csoport=régiók Pártja, azaz Janukovics hívei; Trudova Ukraina=Tyimosenko támogatói, főként dnipropetrovszki oligarchák; A Mi Ukrajnánk=a Juscsenkót hatalomra segítők pedig elsősorban Kijevhez kötődnek. A megszerzett vagyon nem mutat markáns földrajzi elrendeződést.. Az oligarchák továbbá szívesen vállalnak kormányzati feladatot. Mindez azt a vélekedést támasztja alá, hogy a választási küzdelmek során a cél nem annyira az ország sorsának jobbítása, hanem az ellenfél kiszorítása az elnöki pozícióból, a Radából (az ukrán parlamentből), a központi vagy helyi kormányzatból. Az egyes csoportok által privatizált cégek skálája gondos osztozkodást tükröz: a kitermelő ágazatoktól az energetikán és a kohó- és fémiparon keresztül a vegyiparig, az élelmiszeripartól a járműiparig, a bank- és biztosítási szférától a tanácsadó cégekig, a kiskereskedelemtől a szállodaiparig stb. Mindegyik befolyásos üzleti csoport gondoskodott saját sörgyárról vagy futballcsapatról (Bitsyura 2005). Megjegyzendő: nehéz egy olyan ország térszerkezetéről reális képet kapni, ahol a bruttó összterméket 40 60%-ban az árnyékgazdaságban állítják elő. A régiók és körzetek lehatárolásában további támpontul szolgálhatnak az ipar területi szervezetében zajló folyamatok. A termelés területi koncentrációját, centralizációját, szóródását, a kitermelő ill. hi-tech ágazatok területi specializációját, a világgazdaságba történő beágyazódást tükröző mutatók alapján szintetizált térképen a megyéket a fenti folyamatok aktivitása alapján sorolták típusokba; az így kapott körzetek markáns kelet-nyugati irányú lejtést mutatnak (Pidgrushny 2006, 10. ábra).

13 10. ábra. Az ipari termelés területi szervezetének jellemzői (Pidgrushny 2006). A szövegben említett mutatók alapján hat típust különítettek el. Az egykori Donyec-Dnyeper körzet megörökölte a hagyományos nehézipari struktúrát. A Kijev ill. Harkov központú jóval fejlettebb technológián alapul. A középső sáv viszonylag fejlett feldolgozóipara a megyeszékhelyeken összpontosul. A volhíniai-podóliai típus gyengén integrálódik a nemzetgazdaságba. Herszon és Krím ill. Nyugati körzeteket egyaránt alacsony koncentrálódási szintet képviselnek, utóbbi szorosabb országos integrálódással jellemezhető. Egy másik megközelítés a régiók nyitottságának feltárására irányul. A nyitottsági koefficiens meghatározásához a regionális hozzáadott értéket, a behozott és kivitt áruk mennyiségét használták fel (Nagirna 2005). A három fokozatot maximálisan/közepesen/gyengén nyitott körzetek végül térképen ábrázolták (11. ábra). Mindezek után felvetődik a kérdés: jelenleg vajon hány gazdasági körzet működik Ukrajnában? Az ország külkereskedelmi kapcsolataival foglalkozó tanulmányból (Savchuk 2006) erre is fény derül. Volhínia, a Kárpátok térsége, Podólia, a Főváros, Kelet-Ukrajna, a Tengermellék, a Dnyeper-mente és a Donyec-medence (Donbasz) szerepelnek a külkereskedelmi egyenleget bemutató diagramon, amelyen a kivitelt és behozatalt ábrázolták, és bemutatták a körzetek részesedését az ország exportjából és importjából, valamint az adott körzet külkereskedelmi szaldójának közötti változását. (12. ábra) A korábbi ábrákat is figyelembe véve, a diagram jól mutatja a körzetek gazdasági fejlettsége közötti nagyságrendi különbségeket.

14 11. ábra. A régiók nyitottsága (Nagirna 2005) 12. ábra. Ukrajna gazdasági körzeteinek részesedése az ország külkereskedelmi forgalmából ( , Savchuk 2006)

15 7. Válságrégiók Ukrajnában a piaci átmenet gazdaságilag keményen sújtotta az aprófalvas térségeket, elsősorban az ország nyugati területén, ott is a Kárpátok magasabban fekvő részein. A Poleszje központi, középső és keleti vidékei is súlyos válságjeleket mutatnak. Általánosságban elmondható, hogy a rendszerváltozás a falvakat, kisvárosokat és városi típusú településeket viselte meg leginkább. De talán legjobban a Donyec-medencében és a Lvovi-Volhíniai-medencében élő, a strukturális munkanélküliség által érintett szénbányászatividékek népessége szenved: az ottani bányákban százezrek veszítették el munkahelyüket (Zastavny 2004). A környezeti válság számos formában nyilvánul meg. A csernobili katasztrófát követően jelentős területekről evakuálták a lakosságot, és felhagytak a gazdasági tevékenységgel. Az utóbbi években sokasodnak a természeti katasztrófák, többek között a pusztító árvizek a Kárpátok előterében. Komolyan számolnak a Dnyeper zárógátjai átszakadásának veszélyével, és a tározókból elszivárgott víz hatására óriási belvízzel borított, eredetileg mezőgazdaságilag művelt területek találhatók Dél-Ukrajnában. A technogén terhelés csúcspontját a Donyec-medencében található tájsebek (pl. meddőhányók) jelentik (Veklich 2005, 133 ábra). A térképen hat fokozatot állapítottak meg és határoltak le: katasztrofális, feszült, rossz, kielégítő, mérsékelten kedvező (?) és kedvező területeket. 13. ábra. Ökológiai válságtérségek Ukrajnában. A hatfokú skálán (l. a szövegben) a zöld lila átmenet tükrözi a helyzet rosszabbodását (Veklich 2005)

16 8. Végszó Treivish (2000) egy két évvel korábban megjelent osztályozásra hivatkozva az (oroszországi) régiók négyféle típusát különbözteti meg: a. Nyersanyag-exportőrök, a nyitott gazdaság hívei; b. Ipari régiók, amelyek a belső piac fenntartásában érdekeltek még infláció árán is; c. Mezőgazdasági régiók: szűkös piacaikon a túléléssel vannak elfoglalva; d. Kapu-régiók: a külkapcsolatok fenntartásában reménykednek, elsősorban szabadkereskedelmi övezetek formájában. A tipológia talán megfelelően alkalmazható az ásványkincsekben bővelkedő Oroszországban, amelyet csővezetékek kötnek össze Európával, és ahol nagyobb a feldolgozott termékek belső piaca. Ukrajna azonban erősen export-orientált, így a két ország régiói külkapcsolataik jellege szempontjából alapvetően különböznek. Megjegyzendő, hogy különleges gazdasági övezeteket a legkülönbözőbb címszó alatt és területeken hoztak létre Ukrajnában. Kezdődött a Krímmel, folytatódott a bányászok lecsillapításával, majd az árvízsújtotta vidékekkel a Kárpátok előterében. Sokan úgy vélekednek, hogy a különleges gazdasági övezetek létrehozása csupán az árnyékgazdaságnak kedvez (Maksymenko 2000). Persze egészen más a régiók fogalma és helyzete a 17 m km 2 nagyságú és 145 millió lakosú Orosz Föderációban, a 603 ezer km 2 -es és 48 milliós Ukrajnában, vagy akár az alig 100 ezer km 2 területű és 10 millió lakosú Magyarországon. Irodalom Baranovsky, M. (2006) Zagalna kharakteristika promyslovosti Ukrainy. Geografiya ta osnovy ekonomiki v shkoly. 1, 6 9 Bitsyura Yu. (2005) Formuvannya ta rozvitok vydnosin vlasnosti v Ukrainy (Tulajdonformák változása Ukrajnában). Geografiya ta osnovy ekonomiki v shkoly. 5, 7 9 Gregory, J.S. (ed. 1975) The Geography of the USSR. An introductory survey. Novosti Press Agency Publishing House, Moscow. 144 p. Maksymenko, S. (2000) Ukrajna regionális politikája: az átmenet kihívásai. In: Horváth Gy. (szerk.) A régiók szerepe a bővülő Európai Unióban. Pécs, MTA RKK. pp Nagirna,V.P. (2005) Regionalny rozvitok Ukrainy u konteksti evropejskoj integratsii (Regionális fejlődés Ukrajnában az európai integráció tükrében). Ukrainskiy geografichny zhurnal, 3, Palamarchuk, M.M. (1992) Geografiya Ukrainy. Uchebnik dlya 9 klassa srednej shkoly (Ukrajna földrajza. Tankönyv a középiskolák 9. osztálya számára.) Kiev, Osvita, p. 160 Petrov, Ny. (2005) O regionalizme i geograficheskom kretinizme (A regionalimusról és a földrajzi kreténségről). Pidgrushny, G.P. (2006) Suchasny protsesy territorialnoj organizatsii promyslovosti regioniv Ukrainy (Az ipar területi szervezetén belül zajló folyamatok Ukrajna régióiban). Ukrainskiy geografichny zhurnal, 1, Rudenko, L.G., Kazachenko,T.I., Razov, V.P. (2005) Natsionalny Atlas Ukrainy: blok kart Ekonomika (Ukrajna Nemzeti Atlasza, Gazdaság blokk). Ukrainskiy geografichny zhurnal, 2, 3 16 Savchuk, I.G. (2006) Osnovnye tendencii rozvitku teritorialnoj substruktury zovnishnyoi torgivli Ukrainy (Az Ukrajna külkereskedelmén belüli területi alrendszer fejlődésének fő irányai). Ukrainskiy geografichny zhurnal, 1, Sukhiy, P.A. (2004) Pro mistse Ukrainy u svitovoy agroprodovolchiy sistemy (Ukrajna helye a világ mezőgazdaságában). Ukrainskiy geografichny zhurnal, 4, Swain, A. (2005) Are oranges the only fruit? A comment on the 2004 Ukrainian presidental election. Geoforum 36, Treivish, A.I. (2000) Ekonomicheskie sdvigi i svyazi v postsovetskom prostranstve: problemy dezintegratsii i reintegratsii (Gazdasági változások és kapcsolatok a posztszovjet térségben). Izv. AN Ser. geograficheskaya, 3, 9 22 Veklich, L.M. (szerk. 2005) Kompleksny atlas Ukrainy (Ukrajna komplex atlasza). DNVP Kartografija, 96 p. Zastavny, F. (2004) Depresivny regioni, poselennya j galuzi ekonomiki Ukrainy: problemy, ocinka, prognozy. (Válságban lévő régiók, települések, és gazdasági ágazatok Ukrajnában: problémák, értékelés, előrejelzések). Geografiya ta osnovy ekonomiki v shkoly. 5, 35 38

20. VÁLTOZAT A B C D A B C D

20. VÁLTOZAT A B C D A B C D 0. VÁLTOZAT І. Feladatok egy helyes megoldással. Hogyan nevezik egy adott időzóna központi délkörén mért időt? A Helyi idő B Zónaidő C Nyári időszámítás D Rendeleti idő. Határozd meg a Nap delelési magasságát

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

1. VÁLTOZAT. І. Feladatok egy helyes megoldással 1. Nevezd meg, melyik országgal határos Ukrajna nyugaton: A B C D

1. VÁLTOZAT. І. Feladatok egy helyes megoldással 1. Nevezd meg, melyik országgal határos Ukrajna nyugaton: A B C D . VÁLTOZAT І. Feladatok egy helyes megoldással. Nevezd meg, melyik országgal határos Ukrajna nyugaton: A Szlovákia C Fehéroroszország B Szlovénia D Törökország. Nevezd meg, hogy ki nyitotta meg 7-ben a

Részletesebben

12. VÁLTOZAT. 6. Válaszd ki azt a hegységképződési időszakot, melyben a Kárpátok és a Krími-hegység kialakult:

12. VÁLTOZAT. 6. Válaszd ki azt a hegységképződési időszakot, melyben a Kárpátok és a Krími-hegység kialakult: . VÁLTOZAT І. Feladatok egy helyes megoldással. Határozd meg az Ukrán Kárpátok legmagasabb pontja és Ukrajna síksági területének legmagasabb pontja közötti viszonylagos (relatív) magasságot: А 56 m C 576

Részletesebben

19. VÁLTOZAT A B C D A B C D

19. VÁLTOZAT A B C D A B C D 9. VÁLTOZAT І. Feladatok egy helyes megoldással. Válaszd ki, melyik jellemző nem igaz Ukrajna közlekedés-földrajzi elhelyezkedésére: A Ukrajna területén tranzitútvonalak haladnak át B komp közlekedik Illicsivszk

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

24. VÁLTOZAT. 5. Milyen magasan helyezkedik el a tengerszint felett a Dnyeper forrása, ha a folyó hossza 2201 km, átlagos lejtése pedig 11 cm/km?

24. VÁLTOZAT. 5. Milyen magasan helyezkedik el a tengerszint felett a Dnyeper forrása, ha a folyó hossza 2201 km, átlagos lejtése pedig 11 cm/km? 4. VÁLTOZAT І. Feladatok egy helyes megoldással. Nevezd meg azt az országot, amellyel Ukrajna tengeren és szárazföldön is határos! A Belorusszia C Románia B Bulgária D Magyarország. Nevezd meg a Balti-tenger

Részletesebben

13. VÁLTOZAT А B C D А B C D

13. VÁLTOZAT А B C D А B C D . VÁLTOZAT І. Feladatok egy helyes megoldással. Nevezd meg a mellékelt térképen lévő számokkal jelzett, nagy népsűrűséggel rendelkező megyéket: А B C D. Válaszd ki az állítást, amely megfelel a mágneses

Részletesebben

25. VÁLTOZAT. І. Feladatok egy helyes megoldással 1. Melyik óceán medencéjéhez tartozik az Azovi-tenger: A Északi-Jeges-óceán C Csendes-óceán A B C D

25. VÁLTOZAT. І. Feladatok egy helyes megoldással 1. Melyik óceán medencéjéhez tartozik az Azovi-tenger: A Északi-Jeges-óceán C Csendes-óceán A B C D 5. VÁLTOZAT І. Feladatok egy helyes megoldással. Melyik óceán medencéjéhez tartozik az Azovi-tenger: A Északi-Jeges-óceán C Csendes-óceán B Indiai-óceán D Atlanti-óceán. Válaszd ki azt a vetületet, amelyik

Részletesebben

2. Jelöld meg azt a megyét, amelyikben Ukrajna legkeletibb pontja található: A B C D

2. Jelöld meg azt a megyét, amelyikben Ukrajna legkeletibb pontja található: A B C D 9. VÁLTOZAT І. Feladatok egy helyes megoldással. Nevezd meg Ukrajna azon történelmi-földrajzi régióját, mely XIX. század elején gyéren volt benépesülve: А Galícia C Tavrija B Podólia D Voliny. Jelöld meg

Részletesebben

І. Feladatok egy helyes megoldással 1. Határozd meg, melyik éghajlati övben helyezkedik el Ukrajna legdélebbi pontja:

І. Feladatok egy helyes megoldással 1. Határozd meg, melyik éghajlati övben helyezkedik el Ukrajna legdélebbi pontja: 0. VÁLTOZAT І. Feladatok egy helyes megoldással. Határozd meg, melyik éghajlati övben helyezkedik el Ukrajna legdélebbi pontja: A szubtrópusi C mérsékelt B szubekvatoriális D szubarktikus. Nevezed meg

Részletesebben

4. Határozd meg az 50 km-es folyószakasz esését, ha a légnyomás a folyószakasz felső részén 740 hmm, az alsó részén 750 hmm:

4. Határozd meg az 50 km-es folyószakasz esését, ha a légnyomás a folyószakasz felső részén 740 hmm, az alsó részén 750 hmm: 7. VÁLTOZAT I. Feladatok egy helyes megoldással. Határozd meg, melyik a fő tényező az aszóvölgyek jelenkori keletkezésében Ukrajna területén: A a vulkanizmus és a földrengések B a szél felszínalakító munkája

Részletesebben

A MAGYAR UKRÁN HATÁR MENTI EGYÜTTMÛKÖDÉS ÚJ KIHÍVÁSAI

A MAGYAR UKRÁN HATÁR MENTI EGYÜTTMÛKÖDÉS ÚJ KIHÍVÁSAI Baranyi Béla A MAGYAR UKRÁN HATÁR MENTI EGYÜTTMÛKÖDÉS ÚJ KIHÍVÁSAI Bevezetés A z eurointegrációs folyamatok új kihívásaira való tekintettel mára minden, a határon átnyúló kapcsolatok helyzetét, fejlesztésének

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

7. VÁLTOZAT. А B C D terület részletes leírását: А Pavlo Csubinszkij B Sztepan Rudnickij C Vaszil Zujev D Vaszil Dokucsajev

7. VÁLTOZAT. А B C D terület részletes leírását: А Pavlo Csubinszkij B Sztepan Rudnickij C Vaszil Zujev D Vaszil Dokucsajev 7. VÁLTOZAT І. Feladatok egy helyes megoldással. Nevezd meg annak a tudósnak a nevét, aki a XVIII. század végén elkészítette a térképvázlaton bejelölt terület részletes leírását: А Pavlo Csubinszkij B

Részletesebben

3. Határozd meg a Déli-Bug esését, ha az tengerszint fölött 321 m-en ered, torkolata 0 m-en van, hossza pedig 806 km:

3. Határozd meg a Déli-Bug esését, ha az tengerszint fölött 321 m-en ered, torkolata 0 m-en van, hossza pedig 806 km: . VÁLTOZAT І. Feladatok egy helyes megoldással. Válaszd ki a helyes meghatározását a földrajzi térkép fogalmának: A a földfelszín (más égitestek, égbolt) kicsinyített, általánosított ábrázolása egyezményes

Részletesebben

11. VÁLTOZAT. 2. Válaszd ki, milyen egyezményes jellel ábrázolják a topográfiai térképeken az erdőirtást:

11. VÁLTOZAT. 2. Válaszd ki, milyen egyezményes jellel ábrázolják a topográfiai térképeken az erdőirtást: . VÁLTOZAT І. Feladatok egy helyes megoldással. Nevezd meg, melyik országgal határos Ukrajna nyugaton: А Szlovákia C Fehéroroszország B Szlovénia D Törökország. Válaszd ki, milyen egyezményes jellel ábrázolják

Részletesebben

23. VÁLTOZAT A B C D A B C D A B C D

23. VÁLTOZAT A B C D A B C D A B C D . VÁLTOZAT I. Feladatok egy helyes megoldással. Határozd meg a helyi időt Doneckben (é. sz. 8, k. h. 8 ), ha Lvivben (é. sz. 50, k. h. ) a helyi idő 0 óra! A 0 óra 08 perc B 0 óra 56 perc C óra 00 perc

Részletesebben

22. VÁLTOZAT A B C D A B C D

22. VÁLTOZAT A B C D A B C D . VÁLTOZAT І. Feladatok egy helyes megoldással. Nevezd meg, ki alapította az első meteorológiai állomást Ukrajnában és megindokolta az állami meteorológiai hálózat létrehozásának szükségességét: A Olekszandr

Részletesebben

ÚJ ELEMEK A ROMÁNIAI REGIONÁLIS FEJLŐDÉSBEN

ÚJ ELEMEK A ROMÁNIAI REGIONÁLIS FEJLŐDÉSBEN ÚJ ELEMEK A ROMÁNIAI REGIONÁLIS FEJLŐDÉSBEN Dr. TÖRÖK Ibolya Babeş-Bolyai Tudományegyetem Földrajz Kar Magyar Földrajzi Intézet A magyar ugaron a XXI. században 2013. november 9 Tartalom Regionális egyenlőtlenségek

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK A TÁRSADALMI GAZDASÁGI FÖLDRAJZ ALAPFOGALMAI

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK A TÁRSADALMI GAZDASÁGI FÖLDRAJZ ALAPFOGALMAI TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK A TÁRSADALMI GAZDASÁGI FÖLDRAJZ ALAPFOGALMAI Geográfia 1.természeti földrajz (amely természettudomány) 2.társadalmi-gazdasági földrajz (amely társadalomtudomány) népességföldrajz

Részletesebben

15. VÁLTOZAT. 3. Válaszd ki Ukrajna legszélsőbb déli pontját: А B C D

15. VÁLTOZAT. 3. Válaszd ki Ukrajna legszélsőbb déli pontját: А B C D 5. VÁLTOZAT І. Feladatok egy helyes megoldással. Válaszd ki azt az állítást, amely megfelel az Ukrajna földrajza tantárgy fogalmának: А Ukrajna területének összetételéről, geológiai felépítéséről és elhelyezkedéséről

Részletesebben

A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA. Gazdaság, társadalom és politika

A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA. Gazdaság, társadalom és politika A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA Gazdaság, társadalom és politika Hideg szomszédság? Balti gazdaság függetlenedése a volt szojvet piactól? Energetikai kockázat? Kisebbségi kérdés, orosz ellenesség?

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

Rövid tanítási gyakorlat vizsgatanítás március 31. TANÍTÁSI TERVEZET

Rövid tanítási gyakorlat vizsgatanítás március 31. TANÍTÁSI TERVEZET TANÍTÁSI TERVEZET I.Alapadatok Az óra időpontja: 2016. Március 31. 12:05 Iskola megnevezése: ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Iskola címe: 1053 Budapest, Papnövelde u. Osztály:

Részletesebben

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19.

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19. UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, 2009. MÁJUS 19. A magyar külgazdasági stratégia alapkérdései Az EU csatlakozás, a közös kereskedelempolitika átvétele módosította a magyar külgazdasági

Részletesebben

1. VÁLTOZAT. 2. Jelöld meg, Ukrajna területének kiterjedését a legszélső keleti és nyugati pontjai között: А 893 km. В 8900 km.

1. VÁLTOZAT. 2. Jelöld meg, Ukrajna területének kiterjedését a legszélső keleti és nyugati pontjai között: А 893 km. В 8900 km. . VÁLTOZAT І. Feladatok egy helyes megoldással. Válaszd ki azt a méretarányt, amely a kisméretarányú térképnek felel meg: А : 000 000 Б : 50 000 В : 00 000 Г : 50 000. Jelöld meg, Ukrajna területének kiterjedését

Részletesebben

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Túry Gábor MTA Világgazdasági kutatóintézet Válságról válságra A gazdasági világválság területi következményei

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

14. VÁLTOZAT. B Alpi gyűrődéses öv D Szkíta-tábla 3. Válaszd ki azt az egyezményes jelet, amellyel a kősót jelölik:

14. VÁLTOZAT. B Alpi gyűrődéses öv D Szkíta-tábla 3. Válaszd ki azt az egyezményes jelet, amellyel a kősót jelölik: . VÁLTOZAT І. Feladatok egy helyes megoldással. Jelöld be annak az ismert tudósnak a nevét, aki talajkutatással foglalkozott Ukrajnában: А Volodimir Vernadszkij B Vaszil Dokucsajev C Olekszandr Vojejkov

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

9. VÁLTOZAT. І. Feladatok egy helyes megoldással 1. Határozd meg a helyi idő különbségét Lviv (k. h. 24 ) és Odessza (k. h ') között: А B C D

9. VÁLTOZAT. І. Feladatok egy helyes megoldással 1. Határozd meg a helyi idő különbségét Lviv (k. h. 24 ) és Odessza (k. h ') között: А B C D 9. VÁLTOZAT І. Feladatok egy helyes megoldással. Határozd meg a helyi idő különbségét Lviv (k. h. ) és Odessza (k. h. 0 0') között: А 6 p. 0 mp. C p. 0 mp. B p. D 6 p.. Állapítsd meg, mennyi idő kell egyik

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

A magyar kis- és középvállalatok piacra jutási lehetőségei Ukrajnában. HITA Roadshow október 7-11.

A magyar kis- és középvállalatok piacra jutási lehetőségei Ukrajnában. HITA Roadshow október 7-11. A magyar kis- és középvállalatok piacra jutási lehetőségei Ukrajnában HITA Roadshow 2013. október 7-11. Ukrajna, mint piac Ukrajna az áruforgalmi ország-sorrendben (H1 2013 adatok alapján) a 15.-ik helyet

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

3.3 Ukrajna, a nagy területű, történelmileg tagolt szomszéd

3.3 Ukrajna, a nagy területű, történelmileg tagolt szomszéd 3.3 Ukrajna, a nagy területű, történelmileg tagolt szomszéd HArdI tamás UszkAI AndreA Az ukrán nemzet és Ukrajna területi kialakulása Ukrajna és az ukrán nemzet kialakulásának története európa egy meglehetősen

Részletesebben

4. VÁLTOZAT. 4. Nevezd meg azt a nemzetközi szervezetet, amelynek egyik alapító tagja Ukrajna volt: А B C D

4. VÁLTOZAT. 4. Nevezd meg azt a nemzetközi szervezetet, amelynek egyik alapító tagja Ukrajna volt: А B C D . VÁLTOZAT І. Feladatok egy helyes megoldással. Nevezd meg azt a művet, amelyben először szerepel az Ukrajna elnevezés: А Kijevi krónika B G. de Beauplan Ukrajna leírása c. könyve C Hippokratész munkái

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN KT I IE KTI Könyvek 5. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Rechnitzer János Smahó Melinda A HUMÁN ERŐFORRÁSOK REGIONÁLIS SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében Finta István Ph.D. MTA KRTK Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési

Részletesebben

Összefoglaló. Mostani hírlevelünk hosszabb a megszokottnál az elmúlt hét eseményei miatt.

Összefoglaló. Mostani hírlevelünk hosszabb a megszokottnál az elmúlt hét eseményei miatt. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 25. Hírlevél TERMÉNYPIACI

Részletesebben

A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján

A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján (Kocsis Károly, Bottlik Zsolt, Tátrai Patrik: Etnikai térfolyamatok a Kárpátmedence határainkon túli régióiban (1989 2002). CD változat. MTA Földrajztudományi

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

Határon átnyúló logisztikai kapcsolatok, különös tekintettel Miskolc térségére

Határon átnyúló logisztikai kapcsolatok, különös tekintettel Miskolc térségére Magyar Közgazdasági Társaság 53. Közgazdász-vándorgyűlése XII. Szekció: Logisztika Miskolc, 2015. szeptember 3-5. Határon átnyúló logisztikai kapcsolatok, különös tekintettel Miskolc térségére Berényi

Részletesebben

Ukrajna politikai megosztottságának földrajzi háttere. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék Beregszász

Ukrajna politikai megosztottságának földrajzi háttere. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék Beregszász Ukrajna politikai megosztottságának földrajzi háttere Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék Beregszász A 2013/14-es belpolitikainak indult, majd nemzetközivé

Részletesebben

Korszerű vidékfejlesztés

Korszerű vidékfejlesztés Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. Korszerű vidékfejlesztés Dr. Buday-Sántha Attila 2010.08.02. Buday-Sántha Attila 1 I. Korszerű

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Magyarország régióinak földrajza

Magyarország régióinak földrajza Magyarország régióinak földrajza szerkesztette: Dr. Szabó Géza tanszékvezető egyetemi docens A régiók felépítése A régiók földrajzi jellemzői: A történelmi múltban kiformálódott közösség adja alapját (történelmi

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. február 27. Felhasznált források UN WORLD TOURISM ORGANIZATION OECD, CIA FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL

Részletesebben

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban!

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban! Ismertesse a Föld helyét a Naprendszerben! 1. A Mutassa be bolygónk fı mozgásait, ismertesse ezek földrajzi következményeit! 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit

Részletesebben

BELORUSZ ÜZLETI KALAUZ

BELORUSZ ÜZLETI KALAUZ BELORUSZ ÜZLETI KALAUZ Nemzeti lobogó Nemzeti címer A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETSÉGE MINSZK 2010. január 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3. oldal I. Általános ország információ 5. oldal II. Adózási szabályok

Részletesebben

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25.

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. A leghátrányosabb kistérségek Magyarországon (forrás:térport) A bruttó hozzáadott érték nemzetgazdasági ágak szerinti aránya a magyar GDP-ben,

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A turizmus szerepe a Mátravidéken

A turizmus szerepe a Mátravidéken gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 460 A turizmus szerepe a vidéken DÁVID LÓRÁNT TÓTH GÉZA Kulcsszavak: turizmus,, idegenforgalmi statisztika. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A településeinek

Részletesebben

A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN

A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN 1. Ukrajna általános bemutatása 1.1. Rövid történelmi áttekintés (1991-tıl) Szovjet elızmények. Függetlenség elnyerése

Részletesebben

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ. Javítási-értékelési útmutató. I. Dél-Ázsia tájain (21 pont)

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ. Javítási-értékelési útmutató. I. Dél-Ázsia tájain (21 pont) Oktatási Hivatal A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ Javítási-értékelési útmutató 1. C 2. B, D 3. 2 4. B, D 6. J 7. E 8. C 9. B 10. 1 11. B, D 12. H 13.

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet

Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet A gazdasági aktivitás fogalma Kortól függetlenül, magába foglalja mindkét nemhez tartozó mindazon személyeket, akik munkát végeznek a gazdasági javak és a szolgáltatások

Részletesebben

Átalakuló energiapiac

Átalakuló energiapiac Energiapolitikánk főbb alapvetései ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Átalakuló energiapiac Napi Gazdaság Konferencia Budapest, December 1. Az előadásban érintett témák 1., Kell-e új energiapolitika?

Részletesebben

A magyar vegyipar 2008-ban

A magyar vegyipar 2008-ban A magyar vegyipar 2008-ban A szakma fejlődését megalapozó gazdasági környezet A világgazdaság dinamikus (évi 5% körüli) növekedése 2008-ban lefékeződött, az amerikai másodlagos jelzálogpiacról kiindult

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

A 21. század világgazdasága szeptember 11. után a világpolitika új korszaka

A 21. század világgazdasága szeptember 11. után a világpolitika új korszaka Kelet-Közép-Európa a 21. század geopolitikai erőviszonyaiban Dr. Bernek Ágnes a ZSKF Geopolitikai Kutatóközpontjának vezetője SZE RGDI Kelet-Közép-Európa térszerkezetének változásai 2012. november 30.

Részletesebben

Térszerkezet és regionalizmus:a portugál régióépítés nemzetközi tapasztalatai

Térszerkezet és regionalizmus:a portugál régióépítés nemzetközi tapasztalatai Térszerkezet és regionalizmus:a portugál régióépítés nemzetközi tapasztalatai Térfejlődés és térszerkezet a globalizáció korában 1. A huszonegyedik század a globalizációnak, a különböző értékeket, értékrendszereket

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014

Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 TTE konferencia, Kossuth Klub 2014.október 11. Bod Péter Ákos, Dsc A magyar gazdasági kötődés erősen középeurópai jellegű volt

Részletesebben

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12.

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12. A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában Budapest, 2009. november 12. A külgazdasági stratégia főbb meghatározó kérdései, feladatai Az áru-és szolgáltatás export növelése. A kereskedelempolitika

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZTANÁCSA. Ukrajna földrajza. Feladatgyőjtemény a 9. osztály számára

KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZTANÁCSA. Ukrajna földrajza. Feladatgyőjtemény a 9. osztály számára KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZTANÁCSA Ukrajna földrajza Feladatgyőjtemény a 9. osztály számára Összeállította: Hegedős Györgyi Beregszász 2008 1 2 1. TÉMA: BEVEZETÉS 1. szint:

Részletesebben

Hírlevél összefoglaló. A Fekete-tenger régiójában rendkívüli termés várható, mind Ukrajnában mind Oroszországban.

Hírlevél összefoglaló. A Fekete-tenger régiójában rendkívüli termés várható, mind Ukrajnában mind Oroszországban. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 7. Hírlevél TERMÉNY

Részletesebben

VÁZLATOK. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Székelyföld Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely

VÁZLATOK. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Székelyföld Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely VÁZLATOK XI. A természeti erőforrásokban gazdag Románia ÁLTALÁNOS ADATOK Elhelyezkedése: Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Határai: É: Ukrajna ÉK: Moldova K: Ukrajna,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

1. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete

1. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete 1 Románia 1. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete 1.1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Terület Népesség Nemzetiségi megoszlás Vallási megoszlás Hivatalos nyelv Klíma Államfő

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

A GAZDASÁGI FOLYAMATOK ALAKULÁSA A SZLOVÁKIAI HATÁR MENTI RÉGIÓBAN BARA ZOLTÁN KEMPELEN INTÉZET

A GAZDASÁGI FOLYAMATOK ALAKULÁSA A SZLOVÁKIAI HATÁR MENTI RÉGIÓBAN BARA ZOLTÁN KEMPELEN INTÉZET A GAZDASÁGI FOLYAMATOK ALAKULÁSA A SZLOVÁKIAI HATÁR MENTI RÉGIÓBAN BARA ZOLTÁN KEMPELEN INTÉZET TARTALOM Makrogazdasági folyamatok Szlovákiában 2008-2014 Gazdasági különbségek a határrégió szlovákiai oldalán

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

Növekedési pólusok, exportpiaci átrendeződések a világgazdaságban Nagy Katalin Kopint-Tárki Zrt.

Növekedési pólusok, exportpiaci átrendeződések a világgazdaságban Nagy Katalin Kopint-Tárki Zrt. Növekedési pólusok, exportpiaci átrendeződések a világgazdaságban Nagy Katalin Kopint-Tárki Zrt. A világgazdasági átrendeződések és hatásuk a magyar exportpiaci lehetőségekre, a gazdasági növekedésre és

Részletesebben

ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002

ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Vajdasági vízhiány probléma

Vajdasági vízhiány probléma Vízhiány és adaptív vízgazdálkodási stratégiák a magyar-szerb határmenti régióban Vajdasági vízhiány probléma Mészáros Minucsér Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar Workshop 2014. Május 30. Mórahalom

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus. Kiss Judit

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus. Kiss Judit MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus Kiss Judit AGRÁRKERESKEDELMÜNK A CEFTA-VAL Habár az agrárgazdaság súlya csökkenő tendenciát mutat a magyar kivitelben, az elkövetkezendő

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 148. szám, 2001. június. Tiba Zoltán AZ ÉSZT FELZÁRKÓZÁSI ÚT

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 148. szám, 2001. június. Tiba Zoltán AZ ÉSZT FELZÁRKÓZÁSI ÚT MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 148. szám, 2001. június 1. Észtország a Szovjetunióban Tiba Zoltán AZ ÉSZT FELZÁRKÓZÁSI ÚT 1.1. Észtország gazdasági és társadalmi örökségében meghatározó korszak

Részletesebben

A szolgáltató szektor regionális különbségei Közép- és Kelet-Európa régióiban. Kovács Sándor Zsolt

A szolgáltató szektor regionális különbségei Közép- és Kelet-Európa régióiban. Kovács Sándor Zsolt A szolgáltató szektor regionális különbségei Közép- és Kelet-Európa régióiban Kovács Sándor Zsolt Tudományos segédmunkatárs MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete MRTT Vándorgyűlés Eger, 2015. november

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

A B C D 7. Válaszd ki a helyes állítást: A Attól függően, hogy milyen mértani alakzat felszínének segítségével vetítik a felszínt a térkép síkjára,

A B C D 7. Válaszd ki a helyes állítást: A Attól függően, hogy milyen mértani alakzat felszínének segítségével vetítik a felszínt a térkép síkjára, 8. VÁLTOZAT І. Feladatok egy helyes megoldással. Válaszd ki a helyes állítást Ukrajna természetföldrajzi fekvésének kedvezőtlen vonásával kapcsolatban: А A terület síkvidéki jellege B A mérsékelt kontinentális

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

A területfejlesztés finanszírozása

A területfejlesztés finanszírozása A területfejlesztés finanszírozása 9. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területfejlesztés szereplıi és finanszírozása 1 A területfejlesztés közvetlen eszközei I. Területfejlesztési célelıirányzat

Részletesebben

OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI

OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI Ludvig Zsuzsa OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST TARTALOM BEVEZETÉS 9 1. Oroszország új szerepben a nemzetközi színtéren és Európában - elméleti megközelítések

Részletesebben

Sokáig voltam távol?

Sokáig voltam távol? Sokáig voltam távol? Az olasz lakosság utazási szokásai Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Zrt. Európa hatodik legnépesebb országa Olaszország területe: 301 230 km 2 Lakosainak száma: 58,1

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható

Részletesebben

Válság, élénkítő csomag és migráció Kínában

Válság, élénkítő csomag és migráció Kínában Kínai álom - kínai valóság PPKE BTK Budapest 2014. november 22. Válság, élénkítő csomag és migráció Kínában Csanádi Mária (MTA KRTK) Nie Zihan (BNU SEBA) Li Shi (BNU SEBA) Kérdések és hipotézisek Kérdések:

Részletesebben

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt.

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Vasúti szállítás Magyarországon Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Magyarországi áruszállítás helyzete és kilátásai Nemzetközi kitekintés vasúti árufuvarozás Versenytársak Gazdasági válság

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Jánosi Imre Kármán Környezeti Áramlások Hallgatói Laboratórium, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Északi

Részletesebben