Övezetek, régiók, körzetek Ukrajnában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Övezetek, régiók, körzetek Ukrajnában"

Átírás

1 Övezetek, régiók, körzetek Ukrajnában Bassa László 1 1. Narancsos közhely A politika iránt érdeklődő közvélemény számára Ukrajna mint kettéhasadt ország ismeretes, ami a évi elnökválasztás során vált igazán egyértelművé (Swain 2005). A keleti területeket városlakó és az iparban foglalkoztatott szovjet proletárok lakják, a déli és nyugati részekre pedig többnyire a falusi és mezőgazdasági népesség a jellemző. A keleti és déli vidékeket az orosz anyanyelvűek uralják, országos arányuk meghaladja az orosz nemzetiségűekét (a népesség egyötöde körül). Itt a keleti ortodox egyházak az uralkodók. A nyugati végeken viszont amelyek a II. világháborút követően kerültek a Szovjetunióhoz nagy számban élnek görög katolikusok és protestánsok. Fenti megosztottságot az 1. ábra a választási viselkedés példáján mutatja be, amely etnikai és civilizációs különbségeket tükröz. 1. ábra. A többséget elnyert elnökjelöltek megoszlása elsőrendű közigazgatási egységenként a évi választás megismételt második fordulójában (http://www.cvk.gov.ua, ) 2. Történelmi régiók Ukrajna történelme során az alábbi régiónevek voltak használatban. (Palamarchuk 1992, 2. ábra). Láthatjuk, hogy a történelmi régiók határai nem esnek szigorúan egybe a mai elsőrendű közigazgatási egységek határaival. 1 MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest 1112, Budaörsi út 45 Tel.: /1452, Fax: ,

2 Jobbparti-Ukrajna a jelenlegi Kijevi és Cserkaszi megye (oblaszty) nyugati, Odesza északi része, Mikolajiv megye; Balparti Ukrajna Csernihiv, Poltava, Szumi megyék nyugati, Kijevi és Cserkaszi megye keleti része. A területek északi felében alakult ki a Kijevi Rusz ( sz.), továbbá a Dnyeper jelentette Moszkóvia és a Lengyel Királyság határát a 17. század második felétől. Volhínia az ország északnyugati sarka, a jelenlegi Voliny, Rivne és Zsitomir megyék; Podólia a Déli-Bug és Dnyeszter közötti hátságon és attól kissé északra, a mai Hmelnickij és Vinnicja megyék; Galícia Lviv, Ivano-Frankivszk és Ternopil megyék. Fentiek alkották a századi Halics Lodoméria szláv fejedelemség magterületét. Bukovina nagyjából a mostani Csernivci megyével megegyezően; Pokutyje Ivano- Frankivszk megye déli részén; Podkarpatszka Rusz, a mai Zakarpatszka oblaszty (Magyarország felől Kárpátalja); Besszarábia a Prut és Dnyeszter folyók közötti terület, jelenleg Moldova Köztársaság; csupán déli része tartozik az ukrajnai Odesza oblaszthoz. A történelem során különböző államok (Magyar Királyság, Moldvai Fejedelemség stb.) részét képezték. Zaporozsje a jelenlegi Dnipropetrovszk, Kirovohrad, Herszon, részben Doneck, Luhanszk és Zaporizzsja megyékkel volt a kozákság központi településterülete a században. Szlobozsanscsina Harkiv, Szumi déli és Luhanszk északi része az orosz cárok által kialakított és benépesített őrvidék. Fekete-tenger melléke (Pricsernomorje) Herszon, Zaporizzsja nagyobb, déli része és Doneck déli fele; Krím-félsziget. Ezeket a területeket az orosz birodalom az ottomán török birodalomtól szerezte meg a század során. 2. ábra. Történelmi régiók Ukrajnában (Palamarcsuk 1992 nyomán szerk. a szerző). Barna folt:dnyeszter-menti Autonóm Köztársaság

3 3. Természeti és kapcsolódó mezőgazdasági körzetek Ukrajna több mint 600 ezer km 2 -en fekszik, így területe két éghajlati övbe is benyúlik. Klimatikus viszonyok (hőellátás és a nedvességi együttható) és domborzati jellemzők alapján a legtöbb országrész a mérsékelt éghajlati övbe (atlanti-kontinentális ill. kontinentális terület) tartozik, csupán a Krím-félsziget déli partvidékét sorolják a szubtropikus övbe (mediterrán terület). A két hegyvidéket (Kárpátok, Krími-hegység) azonális klíma jellemzi, vertikális tagozódással. A besugárzás, a vegetációs időszak hőmérsékleti- és csapadékviszonyai, a hidrotermikus együttható, és a fagymentes időszak alapján négy agroklimatikus körzet (hűvös és nedves; meleg és mérsékelten nedves, igen meleg és száraz, mérsékelten forró és száraz) került meghatározásra (3. ábra). 3. ábra. A négy agroklimatikus körzet (kék, zöld, sárga és barna színnel, magyarázatot l. a szövegben) és két azonális típus (lila, rózsaszín) (Veklich szerk. 2005) A mezőgazdaság zonális specializációjának megfelelően az északi és nyugati vidékeken (Poleszje, a vegyes erdők öve, az összterület 20%-a) burgonyát, lent, rozsot, takarmányféléket termesztenek. Az erdős sztyep övében (34%, ebből erdő 15%) a mérsékelt nedvességigényű kultúrák (cukorrépa, búza), a sztyeppe övben (40%) pedig a melegkedvelő, aszálytűrő kultúrák (napraforgó, kukorica, dinnyefélék) uralják a vetésterületet. A szovjet természetföldrajz fontos fogalma volt a természeti-területi komplexum; a fenti növényzeti öveken belül további hierarchikus szinteket különböztettek meg, és kialakították az agrár-ipari komplexumokat, pl. a cukorvertikumot vagy a növényolajvertikumot (4. ábra).

4 4. ábra. Mezőgazdasági termelési területek: növényolaj (fent) és cukorrépa (lent) a feldolgozó üzemek feltüntetésével. A színezés intenzitása a vetésterület nagyságával, a karikák a feldolgozó kapacitással arányosak (Palamarchuk 1992).

5 4. Gazdasági körzetek a szovjet korszakban A Szovjetunió központi tervezési rendszerében a makrorégiókat a gazdasági körzetek jelentették (Gregory J.S. szerk. 1975). Ezek közül Ukrajna területét három fedte le: a Délnyugati, a Donyec-Dnyeper és a Déli körzet (5. ábra). A három körzet jellegét tekintve markánsan elkülönült egymástól. Az első (Kijev és Lvov nagyvárosokat nem számítva) nem számított túlságosan fejlett agrártérségnek, de azért pl. a Szovjetunió cukortermeléséből 40%- ot, komlóból 80%-ot, lenből és burgonyából 30 30%-ot biztosított. Az utóbbi évtizedek szénhidrogén-kitermelése a Kárpátok előterében és a feldolgozóipar meghonosodása nagyot lendített a régió fejlődésén. A második a Szovjetunió egyik fő nehézipari körzete volt: a Donyec-medence szenét és a Krivoj Rog környéki vasércet (54%) hasznosította nyersvas- és acélgyártásával (45%), valamint az arra települő gépgyártással; pl. a dízelmozdonyok 90%-a itt készült (6. ábra). A harmadik körzet a Fekete-tenger mellett sorakozó kikötők (Odessza, Herszon) jóvoltából elsősorban a külkereskedelem szempontjából játszott szerepet: kijáratot biztosított a Földközi-tengerre és a SZU tengeri szállítási forgalmának mintegy harmadát bonyolította le, de iparilag sem volt elhanyagolható. A regionális szakértők túlnyomó része ma már úgy véli, hogy ezek az övezetek széttördelték Ukrajna gazdasági szerkezetét, és alig járultak hozzá a területi tervezéshez (Maksymenko 2000). 5. ábra. A három ukrajnai gazdasági körzet (l. a szövegben) főbb termékeinek részesedése a szovjet össztermelésből az 1970-es évek elején (Gregory 1975)

6 6. ábra. A kohászaton belüli termelési-szállítási kapcsolatok a Donyec-Dnyeper gazdasági körzetben az 1970-es évek elején (Gregory 1975) A posztszovjet térség múltjáról, jelenéről és jövőjéről még talán soha nem vitatkoztak annyit, mint napjainkban. Az ilyen vitákon olykor neves geográfusok is szerepelnek előadóként. Ny. Petrov (Orosz TA Földrajzi Intézete) előadásában a régiók kétarcúságára hívta fel a figyelmet, amennyiben azok a társadalmi élet működésének egységei, ugyanakkor kijelölésük a mindenkori központi kormányzat hatáskörébe tartozik. Volt egyszer egy szovjet gazdaságföldrajzi iskola, amely azt hirdette, hogy a gazdasági körzet objektív valóság, amit fel kell tárni. Megtaláljuk az összefüggéseket, és feltárjuk a körzeteket De létezett olyan felfogás is, hogy vesszük a térképet, és fogjuk az ollót Ha úgy akarjuk két körzet lesz, ha máshogyan, hát ötvenkettő. Egészen addig tartott mindez, amíg a gazdaságban a primer és szekunder szektor uralkodott, és a gazdasági körzet mint egységes egész koncepciója működött ott van a nyersanyag, a feldolgozóipar, a fogyasztás, és a körzetek közötti szállítási kapcsolatrendszer. Most már nem működik, vagy legalábbis jóval kevésbé, mert a gazdaság gyökeresen átalakult. Valaki ott ül Indiában, és valamilyen amerikai hi-tech cégnek dolgozik mint programozó és nem világos, hogy milyen elv alapján lehetne besorolni ebbe vagy abba a régióba Mégis, a regionalizmus ma is az igazgatás kompetenciájába tartozik, és ez mindig így is marad. Az igazgatás pedig és főként a különböző rendszerek irányítása más és más megközelítést igényel. Szerinte az Orosz Föderációban 7 közigazgatási, 9 12 gazdasági, 6 7 védelmi, és 20 vasúti körzetet célszerű elkülöníteni (Petrov 2005). A továbbiakban az ukrajnai piacgazdasági átalakulást igyekszünk nyomon követni.

7 5. A piacgazdasági átmenet jellemzői A Szovjetunió felbomlása után a világ rövid időre fölfigyelt Ukrajnára végtére is, egy atomhatalomról mégsem szokás csak úgy megfeledkezni. A Világbanktól jelentős (évi 2,3 mrd USD) segélyt kaptak, miután lemondtak a nukleáris arzenálról évi belépésével az ország 1,315 mrd USD értékben vásárolt WB részvényeket. A pénzügyi szervezet által támogatott programok: az állami és magánszektor közötti együttműködés fokozása (a publicprivate partnership fontos szerepet játszhat a gazdasági átmenetben), a mezőgazdasági és energetikai ágazatok támogatása, a környezeti károk mérséklése, a társadalmi gondok (pl. szegénység) enyhítése, munkahelyek teremtése rávilágítanak az elmúlt tizenöt év legégetőbb gondjaira. Egy jelenleg is futó program elsősorban a civil társadalom erősítését célozza az állami intézmények ellenében. Jutott az energiaszektor diverzifikálására is: szélerőművek építésére és a vízerőművek korszerűsítésére. A független Ukrajna immár másfél évtizede létezik, sőt az ország a narancsszínű forradalommal ismételten az érdeklődés középpontjába került. A tranzitológusok szerint az átmenet sikerét általánosságban három körülmény határozza meg: 1. Az ország kiindulási helyzete, a gazdaság jellege; 2. A politikai stabilitás; 3. A reformok előrehaladásának üteme és mélysége. Ukrajna egykor roppant erősen integrálódott az szovjet gazdaságba, majd elsősorban nem a modern, hanem az anyag- és energiaigényes, környezetszennyező és hulladéktermelő ágazatokat örökölte meg. A stabilitást nagyban befolyásolták külpolitikai tényezők, és ma már aligha kérdéses, hogy a Kucsma elnökségével fémjelzett 1996 és 2004 közötti korszak hintapolitikájához (EU vs FÁK=Egységes Gazdasági Térség orientáció) nincs visszaút. A belpolitikai erőviszonyok a 90-es években lehetetlenné tették a törvényekben egyébként már akkor megfogalmazott reformok következetes végrehajtását. Az árak liberalizálása megelőzte a piaci környezet létrehozását, a stabilizációt; az országot vágtató infláció és magas munkanélküliség jellemezte a hrivnya megteremtéséig (1996). A gazdaság mélyrepülésére jellemző, hogy a bruttó nemzeti termék 1999-ben alig érte el az évi 40%-át. Mindezek alapján a nyugat Ukrajnában a sikertelen gazdasági átmenet országát látta (Swain 2005). Treivish (2000) a gazdaság egészségét szintetikus térképeken ábrázolta ebben az időszakban. A felhasznált öt mutató az ipari termelés alakulása, a jövedelmi viszonyok, a lakossági vásárlások, a munkanélküliség, és a vándorlási egyenleg; aggregált értékük mutatja a válság szintjeit. A krízistérképeken az Orosz Föderáció európai részének egy része és az ukrajnai régiók szerepelnek, oblaszty bontásban. A reformokat és gazdasági szerkezetváltást halogató ukrán megyék az első időszakban ( ) pozitívabb képet mutattak, mint az éppen a sokkterápiától szenvedő orosz régiók, az előny azonban később hátrányba fordult ( ) (7. ábra). Ukrajnában a gazdasági kilábalás a termelési és GDP adatok alapján csak 2000-től kezdődött meg. Az ipari termelés még 2004-ben is alatta maradt az évinek, annak 92%-át tette ki (Baranovsky 2006). Fentebb utalás történt arra, hogy Ukrajna a szovjet birodalom éléskamrájának számított. Ha a Világbank jelentéseit nézzük, ott a mezőgazdaságot jelentős potenciállal rendelkező ágazatnak állítják be, fejlődését a kolhozok felszámolásával ígéretesnek ítélik. Ezzel szemben a mezőgazdaság az ukrán gazdaság válságágazataként híresült el: a cukorrépa és a hús termelése a harmadára, a tejé csaknem felére esett vissza, és a gabonaféléké is ötödével csökkent 1990 és 2002 között. Az ágazatban megtermelt össztermék a korábbinak alig több, mint egyharmada. Az egy főre jutó élelmiszer-fogyasztás a statisztika szerint messze elmarad a megállapított normáktól (Sukhiy 2004). A hagyományos övezetek összeomlásának, a vetésforgó rendszer és a vertikumok felbomlásának, a marhaállomány tömeges levágásának oka sokak szerint a FÁK-on belüli piac szűkülése, a világpiaci árak csökkenése, a növekvő agrárimport, és éppenséggel a közös gazdaságok szétverése volt (Rudenko 2005, szóbeli közlés).

8 7. ábra. A krízishelyzet kiélezettsége Ukrajnában és az európai Oroszország középső és déli megyéiben, két időintervallumban ( ill ). A meleg színek a kedvezőbb, a hideg színek és a fekete a kedvezőtlen helyzetet jelölik (Treivish 2000). A magyarázatot l. a szövegben

9 A privatizáció körül most, az újabb rendszerváltozás hatására viharok dúlnak (mint a posztszovjet térségben sokhelyütt). Három magánosítási szint létezik: a helyi és külföldi üzletemberek a stratégiai fontosságú létesítményeket privatizálták. (Az orosz dominanciát jellemzi, hogy az ország olajfinomítói szinte egytől egyig többségi orosz tulajdonban vannak.) A kormányzók (Ukrajna megyéi, két megyei városa és a Krím Autonóm Köztársaság első emberei) a helyi ipart szedték szét, míg a járások szintjén a még kisebb vállalkozások (helyi piacok, mosodák stb.) jelentek meg. Az iparon belül az állami vállalatok számaránya az évi 53,1 %-ról a évi 12,3 %-ra csökkent, részesedésük pedig a termelésben 62,2 %-ról 15,2 %-ra apadt. A tulajdonost váltó cégek termelése megötszöröződött, állóeszközállományuk meghétszereződött, az alkalmazottak száma viszont negyedével csökkent az közötti időszakban. A lakásprivatizáció jelentős volt, a kereskedelmi egységek pedig számukat tekintve országos szinten a magánosított objektumok 40%-át képviselik (Bitsyura 2005, 8 ábra). Újabban felvetődött, hogy az átláthatatlan módon privatizált vállalatokat bocsássák próbaárverésekre, tehát szakértők közötti licitálás útján állapítsák meg valós értéküket. 8. ábra. Privatizáció Ukrajnában (Rudenko et al. 2005) Érdekes megfigyelni a köztes földrajzi helyzetű Ukrajna integrációs törekvéseit és közelkülföldi kapcsolatait. Erős a népesség eláramlása az anyaországból: a külföldön ideiglenesen vagy véglegesen munkát vállalók számát ötmillióra teszik. A múlt örökségéből adódóan az ország szorosan kapcsolódik a FÁK államaihoz. Az oroszokhoz hasonlóan ukránok milliói lettek az utódállamok polgárai, családok szakadtak szét, minthogy sokan az anyaország határain túlra kerültek (keleti diaszpóra). Olyan struktúrák, mint az egységes energiarendszer, az Ukrajnán átvezető csővezetékek vagy éppen az intenzív kereskedelmi

10 kapcsolatok az időről időre kiújuló válságok dacára szorosan tartják a szálakat. Most egy ilyen feszültségekkel teli korszakot élnek Oroszországgal: a gáz mellett a Krím (a szevasztopoli katonai támaszponttal) és az Azovi-tenger státusza jelenti a fő, de távolról sem kizárólagos problémát. Az ukrán gazdaság szárnyalását a harmadik évezred elején éppen az olcsó fűtőanyaggal és energiával üzemeltetett kohászatnak, fémfeldolgozásnak és vegyiparnak köszönhette, ami az Orosz Föderáció állami vezetésének csak addig állt érdekében, amíg politikai lojalitást kapott cserébe. Gazdasági téren ugyanis a világpiacon, a FÁK, sőt Oroszország piacán az ukránok konkurenciának számítanak. Mostanában, amikor a gazdaság nyitott, és mindenfelé olaj- vagy gázvezetékeket építenek vagy terveznek, öldöklő verseny folyik, pl. a két ország csőgyártó cégei között. A románokkal a Kígyó-sziget, a fekete-tengeri határok és egy Duna-menti hajózó csatorna kiépítésének ügye állandó huzakodást jelent. A jogilag a szomszédos Moldovához tartozó, ténylegesen azonban önálló, apró méretéhez képest jelentős gazdasági potenciállal rendelkező, a két ország között húzódó Dnyeszter-menti Autonómaság jelenléte időről időre gondot okoz, mivel az ottani gépipar (értsd: hadiipar) az orosz cégek beszállítója. Belarusszal kényelmetlenséget jelent a határállomásokon folyó biztonsági ellenőrzés. 6. Az új gazdasági szerkezet és körzetei Az új Ukrajna vizsgálatához nyilván új társadalmi-gazdasági mutatókra van szükség. ĺgy az egyes régiók elhatárolásában és minősítésében nagy szerepet kapott a hozzáadott érték, amely első ízben az évi statisztikai évkönyvben jelent meg megyénkénti bontásban, de a három évre visszamenőleg számított adatokat is tartalmazta. Ukrajnában a 24 oblaszty /megye/, a Krím Autonóm Köztársaság, valamint Kijev és Szimferopol városok számítanak statisztikai régióknak. Ukrajna készülő nemzeti atlaszában (Rudenko et al. 2005) a évi bruttó hozzáadott érték megoszlásáról komplex térkép jelenik meg, oblaszty bontásban, a következő tartalommal: eredet százalékos megoszlásban, ágazatonként (mezőgazdaság, kitermelő-, építő és feldolgozóipar, szállítás, kereskedelem, pénzügyi szektor stb.), négyzetdiagramon az adott megye részesedése a nemzeti bruttó hozzáadott értékből (kartogram) bruttó érték változása 1996-tól kétévenként (oszlopdiagram) egy főre jutó érték változása 1996-tól, ugyancsak kétévenként (kördiagram) A térkép meggyőzően bizonyítja, hogy mélyreható gazdasági szerkezetváltásról aligha beszélhetünk, a főváros és Lvov mellett a hagyományos nehézipari térség (Doneck, Dnipropetrovszk, Zaporizzsja megyék) rendelkezik igazán jelentős részesedéssel a bruttó nemzeti hozzáadott értékből (9. ábra). Erről tanúskodik az Ukrajna legnagyobb vállalatait bemutató 1. táblázat, ami az ágazati megoszlás mellett az egyes hálózatok (olaj- és gáz, villanyáram, hírközlés), a fémfeldolgozás, gép- és élelmiszeripar súlyáról is tanúskodik.

11 9. ábra. A bruttó hozzáadott érték alakulása és megoszlása ( ) (Rudenko et al. 2005). A magyarázatot l. a szövegben 1. táblázat. Ukrajna legnagyobb vállalatai, össznyereségük alapján (2004, mrd. UAH) Cég Ágazat Földrajzi vonatkozás Nyereség 1 Naftogaz Ukrainy Kőolaj és földgáz Országos hálózat 35,104 2 Dnipro-96 Sport Dnipropetrovszk 14,645 futballklub 3 Iljics vas-és Kohászat Mariupol 13,992 acélmű 4 Energoatom Atomenergetika Négy erőmű: Rivne, Hmelnickij, 5,580 Dél-Ukrajna, Zaporizzsja 5 Ukrtelekom Hírközlés Telefon+internet országos hálózat 5,239 6 ZAZ Autógyártás Zaporizzsja 4,357 7 Azovmas Gépgyártás Mariupol 2,654 8 Nyizsnyodniprovszk Csőgyártás Dnipropetrovszk 2,633 9 Sztirol konszern Vegyipar Horlivka 2, Philip Morris Ukraina Dohányipar Harkov 2, Rosen Rt. Édesipar Kijev, Vinnicja, Mariupol, 1,591 Kremencsuk + Lipeck (OF) 12 Pavlogradvugillja Szénbányászat Pavlohrad 1, Obolony Sör- és üdítőitalgyártás Kijev 1,134

12 2. táblázat. Befolyásos üzleti csoportok, képviselőik és privatizált cégeik A 2. táblázat érdekessége némi geográfia és az, hogy az egymással éles harcban álló legbefolyásosabb üzleti csoportok ebben az országban egyszersmind politikai ellenfelek is: Donecki csoport=régiók Pártja, azaz Janukovics hívei; Trudova Ukraina=Tyimosenko támogatói, főként dnipropetrovszki oligarchák; A Mi Ukrajnánk=a Juscsenkót hatalomra segítők pedig elsősorban Kijevhez kötődnek. A megszerzett vagyon nem mutat markáns földrajzi elrendeződést.. Az oligarchák továbbá szívesen vállalnak kormányzati feladatot. Mindez azt a vélekedést támasztja alá, hogy a választási küzdelmek során a cél nem annyira az ország sorsának jobbítása, hanem az ellenfél kiszorítása az elnöki pozícióból, a Radából (az ukrán parlamentből), a központi vagy helyi kormányzatból. Az egyes csoportok által privatizált cégek skálája gondos osztozkodást tükröz: a kitermelő ágazatoktól az energetikán és a kohó- és fémiparon keresztül a vegyiparig, az élelmiszeripartól a járműiparig, a bank- és biztosítási szférától a tanácsadó cégekig, a kiskereskedelemtől a szállodaiparig stb. Mindegyik befolyásos üzleti csoport gondoskodott saját sörgyárról vagy futballcsapatról (Bitsyura 2005). Megjegyzendő: nehéz egy olyan ország térszerkezetéről reális képet kapni, ahol a bruttó összterméket 40 60%-ban az árnyékgazdaságban állítják elő. A régiók és körzetek lehatárolásában további támpontul szolgálhatnak az ipar területi szervezetében zajló folyamatok. A termelés területi koncentrációját, centralizációját, szóródását, a kitermelő ill. hi-tech ágazatok területi specializációját, a világgazdaságba történő beágyazódást tükröző mutatók alapján szintetizált térképen a megyéket a fenti folyamatok aktivitása alapján sorolták típusokba; az így kapott körzetek markáns kelet-nyugati irányú lejtést mutatnak (Pidgrushny 2006, 10. ábra).

13 10. ábra. Az ipari termelés területi szervezetének jellemzői (Pidgrushny 2006). A szövegben említett mutatók alapján hat típust különítettek el. Az egykori Donyec-Dnyeper körzet megörökölte a hagyományos nehézipari struktúrát. A Kijev ill. Harkov központú jóval fejlettebb technológián alapul. A középső sáv viszonylag fejlett feldolgozóipara a megyeszékhelyeken összpontosul. A volhíniai-podóliai típus gyengén integrálódik a nemzetgazdaságba. Herszon és Krím ill. Nyugati körzeteket egyaránt alacsony koncentrálódási szintet képviselnek, utóbbi szorosabb országos integrálódással jellemezhető. Egy másik megközelítés a régiók nyitottságának feltárására irányul. A nyitottsági koefficiens meghatározásához a regionális hozzáadott értéket, a behozott és kivitt áruk mennyiségét használták fel (Nagirna 2005). A három fokozatot maximálisan/közepesen/gyengén nyitott körzetek végül térképen ábrázolták (11. ábra). Mindezek után felvetődik a kérdés: jelenleg vajon hány gazdasági körzet működik Ukrajnában? Az ország külkereskedelmi kapcsolataival foglalkozó tanulmányból (Savchuk 2006) erre is fény derül. Volhínia, a Kárpátok térsége, Podólia, a Főváros, Kelet-Ukrajna, a Tengermellék, a Dnyeper-mente és a Donyec-medence (Donbasz) szerepelnek a külkereskedelmi egyenleget bemutató diagramon, amelyen a kivitelt és behozatalt ábrázolták, és bemutatták a körzetek részesedését az ország exportjából és importjából, valamint az adott körzet külkereskedelmi szaldójának közötti változását. (12. ábra) A korábbi ábrákat is figyelembe véve, a diagram jól mutatja a körzetek gazdasági fejlettsége közötti nagyságrendi különbségeket.

14 11. ábra. A régiók nyitottsága (Nagirna 2005) 12. ábra. Ukrajna gazdasági körzeteinek részesedése az ország külkereskedelmi forgalmából ( , Savchuk 2006)

15 7. Válságrégiók Ukrajnában a piaci átmenet gazdaságilag keményen sújtotta az aprófalvas térségeket, elsősorban az ország nyugati területén, ott is a Kárpátok magasabban fekvő részein. A Poleszje központi, középső és keleti vidékei is súlyos válságjeleket mutatnak. Általánosságban elmondható, hogy a rendszerváltozás a falvakat, kisvárosokat és városi típusú településeket viselte meg leginkább. De talán legjobban a Donyec-medencében és a Lvovi-Volhíniai-medencében élő, a strukturális munkanélküliség által érintett szénbányászatividékek népessége szenved: az ottani bányákban százezrek veszítették el munkahelyüket (Zastavny 2004). A környezeti válság számos formában nyilvánul meg. A csernobili katasztrófát követően jelentős területekről evakuálták a lakosságot, és felhagytak a gazdasági tevékenységgel. Az utóbbi években sokasodnak a természeti katasztrófák, többek között a pusztító árvizek a Kárpátok előterében. Komolyan számolnak a Dnyeper zárógátjai átszakadásának veszélyével, és a tározókból elszivárgott víz hatására óriási belvízzel borított, eredetileg mezőgazdaságilag művelt területek találhatók Dél-Ukrajnában. A technogén terhelés csúcspontját a Donyec-medencében található tájsebek (pl. meddőhányók) jelentik (Veklich 2005, 133 ábra). A térképen hat fokozatot állapítottak meg és határoltak le: katasztrofális, feszült, rossz, kielégítő, mérsékelten kedvező (?) és kedvező területeket. 13. ábra. Ökológiai válságtérségek Ukrajnában. A hatfokú skálán (l. a szövegben) a zöld lila átmenet tükrözi a helyzet rosszabbodását (Veklich 2005)

16 8. Végszó Treivish (2000) egy két évvel korábban megjelent osztályozásra hivatkozva az (oroszországi) régiók négyféle típusát különbözteti meg: a. Nyersanyag-exportőrök, a nyitott gazdaság hívei; b. Ipari régiók, amelyek a belső piac fenntartásában érdekeltek még infláció árán is; c. Mezőgazdasági régiók: szűkös piacaikon a túléléssel vannak elfoglalva; d. Kapu-régiók: a külkapcsolatok fenntartásában reménykednek, elsősorban szabadkereskedelmi övezetek formájában. A tipológia talán megfelelően alkalmazható az ásványkincsekben bővelkedő Oroszországban, amelyet csővezetékek kötnek össze Európával, és ahol nagyobb a feldolgozott termékek belső piaca. Ukrajna azonban erősen export-orientált, így a két ország régiói külkapcsolataik jellege szempontjából alapvetően különböznek. Megjegyzendő, hogy különleges gazdasági övezeteket a legkülönbözőbb címszó alatt és területeken hoztak létre Ukrajnában. Kezdődött a Krímmel, folytatódott a bányászok lecsillapításával, majd az árvízsújtotta vidékekkel a Kárpátok előterében. Sokan úgy vélekednek, hogy a különleges gazdasági övezetek létrehozása csupán az árnyékgazdaságnak kedvez (Maksymenko 2000). Persze egészen más a régiók fogalma és helyzete a 17 m km 2 nagyságú és 145 millió lakosú Orosz Föderációban, a 603 ezer km 2 -es és 48 milliós Ukrajnában, vagy akár az alig 100 ezer km 2 területű és 10 millió lakosú Magyarországon. Irodalom Baranovsky, M. (2006) Zagalna kharakteristika promyslovosti Ukrainy. Geografiya ta osnovy ekonomiki v shkoly. 1, 6 9 Bitsyura Yu. (2005) Formuvannya ta rozvitok vydnosin vlasnosti v Ukrainy (Tulajdonformák változása Ukrajnában). Geografiya ta osnovy ekonomiki v shkoly. 5, 7 9 Gregory, J.S. (ed. 1975) The Geography of the USSR. An introductory survey. Novosti Press Agency Publishing House, Moscow. 144 p. Maksymenko, S. (2000) Ukrajna regionális politikája: az átmenet kihívásai. In: Horváth Gy. (szerk.) A régiók szerepe a bővülő Európai Unióban. Pécs, MTA RKK. pp Nagirna,V.P. (2005) Regionalny rozvitok Ukrainy u konteksti evropejskoj integratsii (Regionális fejlődés Ukrajnában az európai integráció tükrében). Ukrainskiy geografichny zhurnal, 3, Palamarchuk, M.M. (1992) Geografiya Ukrainy. Uchebnik dlya 9 klassa srednej shkoly (Ukrajna földrajza. Tankönyv a középiskolák 9. osztálya számára.) Kiev, Osvita, p. 160 Petrov, Ny. (2005) O regionalizme i geograficheskom kretinizme (A regionalimusról és a földrajzi kreténségről). Pidgrushny, G.P. (2006) Suchasny protsesy territorialnoj organizatsii promyslovosti regioniv Ukrainy (Az ipar területi szervezetén belül zajló folyamatok Ukrajna régióiban). Ukrainskiy geografichny zhurnal, 1, Rudenko, L.G., Kazachenko,T.I., Razov, V.P. (2005) Natsionalny Atlas Ukrainy: blok kart Ekonomika (Ukrajna Nemzeti Atlasza, Gazdaság blokk). Ukrainskiy geografichny zhurnal, 2, 3 16 Savchuk, I.G. (2006) Osnovnye tendencii rozvitku teritorialnoj substruktury zovnishnyoi torgivli Ukrainy (Az Ukrajna külkereskedelmén belüli területi alrendszer fejlődésének fő irányai). Ukrainskiy geografichny zhurnal, 1, Sukhiy, P.A. (2004) Pro mistse Ukrainy u svitovoy agroprodovolchiy sistemy (Ukrajna helye a világ mezőgazdaságában). Ukrainskiy geografichny zhurnal, 4, Swain, A. (2005) Are oranges the only fruit? A comment on the 2004 Ukrainian presidental election. Geoforum 36, Treivish, A.I. (2000) Ekonomicheskie sdvigi i svyazi v postsovetskom prostranstve: problemy dezintegratsii i reintegratsii (Gazdasági változások és kapcsolatok a posztszovjet térségben). Izv. AN Ser. geograficheskaya, 3, 9 22 Veklich, L.M. (szerk. 2005) Kompleksny atlas Ukrainy (Ukrajna komplex atlasza). DNVP Kartografija, 96 p. Zastavny, F. (2004) Depresivny regioni, poselennya j galuzi ekonomiki Ukrainy: problemy, ocinka, prognozy. (Válságban lévő régiók, települések, és gazdasági ágazatok Ukrajnában: problémák, értékelés, előrejelzések). Geografiya ta osnovy ekonomiki v shkoly. 5, 35 38

Kárpátalja gazdaságfejlesztési stratégiai terve

Kárpátalja gazdaságfejlesztési stratégiai terve Kárpátalja gazdaságfejlesztési stratégiai terve 2013 Ismerd meg juhaidat egyenként, törődj gondosan a nyájakkal Péld 27, 33 Tanulmánykötet készítői: Bacsó Róbert, PhD Oktató, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai

Részletesebben

A Dél-dunántúli régió Regionális Innovációs Stratégiája

A Dél-dunántúli régió Regionális Innovációs Stratégiája A Dél-dunántúli régió Regionális Innovációs Stratégiája Pécs, 2004. Kiadja a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. A Regionális Innovációs Stratégia a Dél-Dunántúlon programot az Európai

Részletesebben

TERÜLETI KOHÉZIÓ A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN: TRENDEK ÉS TEENDŐK

TERÜLETI KOHÉZIÓ A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN: TRENDEK ÉS TEENDŐK Horváth Gyula, Lelkes Gábor TERÜLETI KOHÉZIÓ A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN: TRENDEK ÉS TEENDŐK 1. BEVEZETÉS A Kárpát-medencét alkotó természeti régiók, gazdasági terek és közigazgatási egységek fejlődésében az

Részletesebben

Kulcskérdések: A népsűrűség hasonló az EU-átlaghoz A korösszetétel kedvezőtlen alakulása A belföldi vándorlás elsősorban az elővárosokba irányul

Kulcskérdések: A népsűrűség hasonló az EU-átlaghoz A korösszetétel kedvezőtlen alakulása A belföldi vándorlás elsősorban az elővárosokba irányul I. HELYZETELEMZÉS 1. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETKÉP 1.1. FÖLDRAJZI HELYZET Magyarország közepesen fejlett közép-európai ország, 2000-ben a vásárlóerő paritáson számolt egy főre jutó GDP-je az EU átlag

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete

A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete Elemző tanulmány Győr, 2009. TARTALOM 1. FÖLDRAJZI JELLEMZŐK... 2 1.1. Földrajzi elhelyezkedés... 2 1.2. Természetföldrajz... 2 1.3. Településszerkezet...

Részletesebben

A regionális együttműködés és formái

A regionális együttműködés és formái NKFP 2/021/2001 Az információs társadalom igényorientált informatikai eszközei és rendszerei Regionális, jogi-közigazgatási részprojektek kutatási anyaga Projektkoordinátor: Dr. Chikán Attila Részprojekt

Részletesebben

GAZDASÁG A gazdaság általános jellemzői Európa félperifériáján gazdaságtörténeti vázlat

GAZDASÁG A gazdaság általános jellemzői Európa félperifériáján gazdaságtörténeti vázlat GAZDASÁG A gazdaság általános jellemzői Európa félperifériáján gazdaságtörténeti vázlat Bármelyik társadalmi-gazdasági mutatót vesszük is alapul a nemzetközi összehasonlításhoz, Magyarország helyét mindenképp

Részletesebben

REGIONÁLIS ÁTALAKULÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

REGIONÁLIS ÁTALAKULÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN REGIONÁLIS ÁTALAKULÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN REGIONÁLIS ÁTALAKULÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN Szerkesztette RÁCZ SZILÁRD Pécs, 2006 E könyv a Magyar Regionális Tudományi Társaság 2005. évi soproni vándorgyűlésének

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Az Észak-Alföldi Régió

Az Észak-Alföldi Régió Az Észak-Alföldi Régió 1. Bevezetés A kutatási eredmények elemzéséhez elengedhetetlen az Észak-Alföldi Régió bemutatása, megismerése. Célunk a régió olyan aspektusú vizsgálata, mely tematikájában és hatásában

Részletesebben

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI REGIONÁLIS TÉRSÉGFEJLESZTÉSI LEHETÕSÉGEK KOVÁSZNA MEGYÉBEN

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI REGIONÁLIS TÉRSÉGFEJLESZTÉSI LEHETÕSÉGEK KOVÁSZNA MEGYÉBEN GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI REGIONÁLIS TÉRSÉGFEJLESZTÉSI LEHETÕSÉGEK KOVÁSZNA MEGYÉBEN Készítette: Botos Attila Témavezető: Dr. Villányi László intézeti igazgató, egyetemi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

A SOKNEMZETISÉGŰ KRÍM-FÉLSZIGET AZ OROSZ UKRÁN KAPCSOLATOKBAN *

A SOKNEMZETISÉGŰ KRÍM-FÉLSZIGET AZ OROSZ UKRÁN KAPCSOLATOKBAN * FEHÉR DIÁNA A SOKNEMZETISÉGŰ KRÍM-FÉLSZIGET AZ OROSZ UKRÁN KAPCSOLATOKBAN * A Krím-félsziget története szervesen kapcsolódott az Orosz, majd pedig a Szovjet Birodalom történetéhez. Azzal, hogy számos történelmileg

Részletesebben

MELLÉKLET Tartalomjegyzék

MELLÉKLET Tartalomjegyzék MELLÉKLET MELLÉKLET Tartalomjegyzék I. A GAZDASÁG TERÜLETI FOLYAMATAI...1 1. A FŐBB MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK TÉRSZERKEZETI HATÁSAI...3 1.1 Privatizáció...5 1.2 A külföldi tőke beáramlása...7 1.3 A gazdasági

Részletesebben

Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület

Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület 2009 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Az Európai Uniós dokumentumok

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat Európai Uniós szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat Európai Uniós szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat Európai Uniós szakirány A NYUGAT-BALKÁN ORSZÁGAINAK GAZDASÁGI FEJLŐDÉSE AZ ELMÚLT 10-15 ÉVBEN Készítette:

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI PÉNZINTÉZETI SZEKTOR TERÜLETI SZERKEZETÉNEK ÉS A BANKHÁLÓZAT FEJLESZTÉSÉNEK FÖLDRAJZI VIZSGÁLATA. Gál Zoltán 1.

A MAGYARORSZÁGI PÉNZINTÉZETI SZEKTOR TERÜLETI SZERKEZETÉNEK ÉS A BANKHÁLÓZAT FEJLESZTÉSÉNEK FÖLDRAJZI VIZSGÁLATA. Gál Zoltán 1. A MAGYARORSZÁGI PÉNZINTÉZETI SZEKTOR TERÜLETI SZERKEZETÉNEK ÉS A BANKHÁLÓZAT FEJLESZTÉSÉNEK FÖLDRAJZI VIZSGÁLATA Gál Zoltán 1 Bevezetés A pénz földrajza iránt mutatkozó érdeklődést a pénzügyi szolgáltatásokban

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA

A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA MAJOROS PÁL* A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA A nemzetgazdaságok fejlődése elképzelhetetlen a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, a világméretűvé váló nemzetközi munkamegosztásban való részvétel nélkül, mert

Részletesebben

Ipar. eredményezett. Az 1980-as évektől azonban az iparban is mind nyilvánvalóbbá váltak azok a kedvezőtlen

Ipar. eredményezett. Az 1980-as évektől azonban az iparban is mind nyilvánvalóbbá váltak azok a kedvezőtlen Iparunk mintegy 150 éves történelme során sokat változott és számos kihívással nézett szembe. Ez idő alatt nemcsak a belpolitikában, a társadalomban és a gazdaságban mentek végbe hatalmas változások, hanem

Részletesebben

A nagyvárosok versenyképessége és térségszervező funkciói

A nagyvárosok versenyképessége és térségszervező funkciói Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Filep Bálint A nagyvárosok versenyképessége és térségszervező funkciói Doktori értekezés TERVEZET Konzulens: Prof. Dr. Rechnitzer

Részletesebben

Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben

Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben Készítette: Hozam 2001. Kft. 2013. 0 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY TÉRSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK A SÁTORALJAÚJHELYI KISTÉRSÉGBEN Készítette:

Részletesebben

HARGITA MEGYE KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERVE 2002-2013

HARGITA MEGYE KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERVE 2002-2013 HARGITA MEGYE KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERVE 2002-2013 Készítette: PRO PROFESSIONE TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG, BUDAPEST Projektvezető: Dr. Kulcsár László 2002. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A hálózatosodás feltételei és lehetőségei a háztartásigép-gyártásban Észak-Alföldön és Észak- Magyarországon

A hálózatosodás feltételei és lehetőségei a háztartásigép-gyártásban Észak-Alföldön és Észak- Magyarországon A hálózatosodás feltételei és lehetőségei a háztartásigép-gyártásban Észak-Alföldön és Észak- Magyarországon Jelen tanulmány a VÁTI Kht. megbízásából az OTH jóváhagyásával készült. 2005. DECEMBER 9. Vezetői

Részletesebben

A VILÁG GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS FÖLDRAJZA

A VILÁG GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS FÖLDRAJZA A VILÁG GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS FÖLDRAJZA oktatási segédanyag 10. osztály számára ÖSSZEÁLLÍTOTTA LEFKÓ JÁNOS CSAP 2013 A VILÁG POLITIKAI TÉRKÉPE. AZ ÁLLAMOK TÍPUSAI KÖZIGAZGATÁSI RENDSZERÜK SZERINT A Földnek

Részletesebben

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ TERÜLETI STRUKTÚRÁK A JELENLEGI KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Készült az Európa Tanács területfejlesztésért felelős miniszteriális konferenciája (CEMAT) számára a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági szak Nappali tagozat Nemzetközi gazdaságelemző szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági szak Nappali tagozat Nemzetközi gazdaságelemző szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági szak Nappali tagozat Nemzetközi gazdaságelemző szakirány A visegrádi országok nemzetgazdasági erőforrásai Készítette: Csapó Kinga

Részletesebben

IPA INNOAXIS Gazdasági Operatív Program

IPA INNOAXIS Gazdasági Operatív Program INNOAXIS A határ, mint innovációs megújulási tengely IPA INNOAXIS Gazdasági Operatív Program INNOAXIS PROJECT Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme 2011 MTA RKK ATI, Kecskemét Hungary;

Részletesebben