Kiadvány Otázka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "http://www.husk-cbc.eu/ Kiadvány Otázka"

Átírás

1 CIVIL CIVIL IZÁCIA IZÁCIÓ Kiadvány Otázka 1

2 Projekt bemutatása A projekt keretében 4 területen együttműködő civil szervezeteket hívtunk meg 4 tematikus rendezvényre, melyek elosztását a két térségben a partnerek kapcsolatrendszerét és tapasztalatait alapul véve az alábbiak szerinte osztottuk el: Civil-izáció a Környezet védelméért, Hatvan, október 4-5. Civil-izáció a Családi közösségek védelméért, Losonc október Civil-izáció az Egészség védelméért Hatvan, május Civil-izáció a Kultúra, hagyományok védelméért május Mindkét partner meghívta a határtérségben saját országából az illetékes civil szervezeteket, ezzel segítve a partnerség építését a határon túli civilszervezetek között. 2

3 Projekt összefoglalása A konferenciasorozat céljai között szerepelt: a határtérségen belüli kapcsolatok fenntartható fejlesztése; a hosszú távú kommunikáció és együttműködés erősítése, támogatása a magyar-szlovák civil szervezetek között a témába vágó, sokszínű projektek bemutatása a határon átnyúló integráció erősítése érdekében; A konferenciasorozat szakmai programja az alábbiak voltak: közös pályázati lehetőségek; önkéntesség; különböző promóciós lehetőségek; közös együttműködésben rejlő szinergiák kiaknázása. A workshopokon lehetőség nyílt szakmai tapasztalatcserére, közös csoportmunkára, gyakorlati együttműködés kezdeményezésére, személyes és munkakapcsolatok kialakítására, melyek szilárd alapot biztosítanak a jövőbeli közös tevékenységek kialakításához. A rendezvényen lehetőséget biztosítottunk kiállítás, illetve bemutatkozó előadás tartására. Elsősorban civil szervezetek, önkormányzatok képviselőit vártuk. 3

4 Projekt célja A rendezvénysorozat célja volt az intézményesített együttműködési struktúrák felépítése és támogatása a lehetséges projektjavaslatok professzionális előkészítése és koordinálása érdekében. Megfelelő és funkcionális hálózatoknak kell garantálniuk a határmenti együttműködést és a határrégiók integrációját. A projekt specifikus céljai között szerepelt: A határtérség civil szereplőinek lehetőség biztosítása a határon átnyúló együttműködés "tanulására" és intenzifikálására. Az együttműködés optimalizálása a határtérségben az emberek, egyesületek, közigazgatás és a média között. A határon átnyúló integráció erősítése, beleértve a határtérség gazdasági és szociális integrációját. A határtérségen belüli kapcsolatok fenntartható fejlesztése. A hosszú távú kommunikáció és együttműködés erősítése és támogatása a határtérségben. A partnerek az elmúlt évek során számos projektet hajtottak végre, melyben civil szervezetekkel kerültek kapcsolatba. A projektet megelőző időszakban felmerült mindkét fél részéről az igény a tapasztalatcsere lehetőségének megvalósítására további hasonló tevékenységű, érdeklődésű szervezettel. A partnerség személyes találkozó során egyeztetett a projekt előkészítés fázisairól és munkafolyamatairól, illetve a projekt kidolgozásának lépéseiről. A partnertalálkozó során vezető partner irányításával részletesen megtervezésre került a projekt beadásához szükséges fordítási munka, melyet Vezető Partner vállalt magára. 4

5 A projekt által érintett határmenti területek helyzetének ismerete, gazdaságának fejlesztése a versenyképesség javításának, a növekedésnek és a regionális különbségek csökkentésének is fontos területe volt. A magyar és szlovák oldal eltérő sajátosságokat mutat, és a helyi civilszervezetek között kialakult kapcsolatok is különböznek egymástól. A Kopint-Tárki kutatásai szerint egymás mellett létező szegény régiók vannak kapcsolatok nélkül a kelet-szlovák magyar határrégióban. Általánosságban kijelenthető, hogy a célterületre jellemző a gyenge vállalkozási aktivitás, a munkalehetőségek hiánya, a hiányos települési infrastruktúra és kezdetleges határon átnyúló gazdasági kooperációk. Projektünk során a szegény régiók civil szervezeteinek szerveztünk olyan rendezvénysorozatot, amely révén az NGO-k hozzájárulhatnak a határ-menti területek erősebb gazdasági és szociális integrációjához, a térség gazdasági versenyképességének erősítéséhez, az emberek és közösségek közötti társadalmi és kulturális koherencia növeléséhez. Alapítványunk további célja volt a környezet és természetvédelem, illetve az egészségvédelem fontosságának kihangsúlyozása. A rendezvénysorozat céljai között szerepelt az intézményesített együttműködési struktúrák felépítése és támogatása a lehetséges projektjavaslatok professzionális előkészítése és koordinálása érdekében. Megfelelő és funkcionális hálózatoknak kell garantálniuk a határmenti együttműködést és a határrégiók integrációját. A projekt specifikus céljai A határtérség civil szereplőinek lehetőség biztosítása a határon átnyúló együttműködés "tanulására" és intenzifikálására. Az együttműködés optimalizálása a határtérségben az emberek, egyesületek, közigazgatás és a média között. A határon átnyúló integráció erősítése, beleértve a határtérség gazdasági és szociális integrációját. A határtérségen belüli kapcsolatok fenntartható fejlesztése. A hosszú távú kommunikáció és együttműködés erősítése és támogatása a határtérségben. A civil társadalom rendkívül gyorsan tud reagálni az új kihívásokra a helyi adottságok változásaira, aktív szerepvállalásuk az adott régió, közvetve az adott ország gazdasági és társadalmi fejlődéséhez hozzájárul. Rugalmas reagálásuk, innovatív megoldások és hatékony információ közvetítése az állami szféra felé kiemelt fontosságúvá teszik az európai törekvésekkel összhangban részükre a szükséges információ átadását, tapasztalatcsere lehetőségének biztosítását. 5

6 A Partnerek által végzett korábbi munka, illetve a projektet megelőző előzetes kérdőíves felmérés során Banska Bystrica megyében Lucenec régió, Heves és Nógrád megyében a hatvani és pásztói kistérségek civil szervezetei körében azok a témakörök melyek iránt érdeklődést mutatnak, melyekre vonatkozó információt szívesen vesznek, megfogalmazódtak. Banska Bystrica, Heves és Nógrád megye civil szervezetei számára a fenntartási, finanszírozási kérdések komoly problémát okoznak hatékonyságuk és kapacitásuk növelésében, az elérni kívánt célok megvalósulásában. A szervezetek rendkívül kis arányban vettek részt közös együttműködésekben, a határtérség nyújtotta földrajzi közelség lehetőségét nem tudták kiaknázni. A pályázatokról, európai, határon átnyúló közös együttműködésekben rejlő lehetőségeket nem, vagy alig ismerik, közös gazdasági vagy társadalmi célok elérésére nem gondoltak. A civil szervezetek részére elméleti és gyakorlati képzést magában foglaló, kapcsolatépítésnek teret és lehetőséget adó, tematikus, 2 napos szakmai rendezvénysorozat megvalósításában láttuk a hiányzó ismeretek illetve tapasztalatok megszerzésének módját. Az esetleges nyelvi nehézségeket kiküszöbölni kívánva kétnyelvű, közös rendezvénysorozatot szerveztünk a határtérség civil szervezeteinek részvételével 4 téma köré csoportosítva, tolmácsok közreműködésével. A közös találkozók az esetleges társadalmi korlátokat, pszichológiai gátakat voltak hivatottak lebontani. A 3 nyelvű interaktív weboldal segítségével a földrajzi távolságok okozta korlátok váltak/válnak átjárhatóvá. 6

7 A projekt célcsoportjai A vizsgált szektorban az olyan hátrányos helyzetű térségekre összpontosítottunk, melyekben a civil szervezetek közötti kapcsolatrendszer nem domináns, a szervezetek térségben való jelenléte nem elég jelentős, illetve az infrastrukturális feltételrendszer nagy hiányosságokat mutat. Nem ismerik az Európai Unióban, illetve a Visegrádi Együttműködés nyújtotta lehetőségeket, nincsenek nemzetközi kapcsolataik. Ugyanakkor a civil szervezetek azok, akik képesek viszonylag gyorsan reagálni az új kihívásokra, a helyi adottságok változásaira, ezért tevékenységük támogatása kiemelten fontos. A Heves és Nógrád megyei, a besztercebányai kerületi fejlesztési stratégiákban a civil szervezetek is jelentős szerepet kapnak. Aktív részvételükre számítanak a turizmusfejlesztésben, a kulturális értékek korszerű interpretációjának fejlesztése során, valamint a minőségi élet feltételeinek megteremtését célzó programok során. A civil szféra a területfejlesztés regionális intézményrendszerének fontos szereplője. A civil társadalom részvétele, mely napjainkban egyre kézzelfoghatóbbá váló tendencia összhangban van az EU fejlesztési politikájának irányaival, melyek a központi, regionális, helyi és uniós kormányzati szervek, a magánszektor, valamint a helyi és országos szintű civil szervezetek közötti együttműködést, partnerséget hangsúlyozzák. A civil szervezetek a regionális fejlesztés területén leggyakrabban a következő kihívásokkal és lehetőségekkel szembesülnek: konzultáció, képzés; a monitoring szervezeteiben való részvétel; a területfejlesztés irányító testületeiben történő részvétel; fejlesztési források Projektünk a fenti célokkal összhangban a civil szervezetek fejlesztését célozza. 7

8 Projektünk területi lehatárolása nem esik egybe a Duna Régió Stratégia közvetlen célterületével, mely a Duna-régió fejlődésének fenntarthatóságát és koherenciáját célozza. Projektünk összhangban van a Besztercebányai Önkormányzati Kerület ra vonatkozó Gazdasági és Szociális Fejlesztési programjával. A stratégia célul tűzi ki a kétirányú kommunikáció és partnerség kiépítését az állami szervezetek és a polgárok között, támogatva az együttműködést az oktatás, a kultúra, és tanácsadói szolgáltatások terén. Kultúra területén: örökségvédelem, kulturális tevékenységek és szolgáltatások fejlesztése Egészségvédelem: egészségvédelem fejlesztése, a személyi felelősség és tudatosság erősítése Család: nők és férfiak közötti esélyegyenlőség megteremtése a munkaerőpiacon, szerepek a családban, családi kapcsolatok erősítése Környezetvédelem: a természetes környezet védelme, környezettudatosság erősítése, érdekcsoportok közötti együttműködés elősegítése 8

9 A Projekt eredménye A projekt előnyt/hasznot közvetít a határ mindkét oldalán a célcsoportok és jogosult terület számára. A rendezvényeken való részvétel egyértelmű előnyökkel járt a résztvevő szervezetek számára. A workshopok és meetingek révén jelentős információátadás és tapasztalatcsere történt. A projekt hozzájárult mindkét fél életkörülményeinek javulásához a vonatkozó területeken: családi közösségek, környezetvédelem, egészségvédelem és kultúra. A partnerek egyúttal vállalták, hogy a nem saját országukban megrendezésre kerülő rendezvényekről is informálja a helyi szervezeteket, megjelenést biztosít az írott sajtóban, így azon szervezetek számára is előnyös lehetett ez a projekt, akik nem vettek részt a projektben. Új, spontán lakossági kezdeményezések alakultak. A szervezetek felvették egymással a kapcsolatot, és mivel az országos ill. nemzetközi rendszerekhez való kapcsolódás még hosszabb ideig túl költséges lesz számukra, ezért a régióban és a határ másik oldalán működő egyesületekkel közösen építik fel együttműködési rendszereiket. A projekt keretében nemcsak a szakmai tapasztalatcserére nyílt lehetőség, hanem a közös kulturális értékek és ezek kreatív erejének hangsúlyozására is. A rendezvények kulcsfontosságú eleme volt a személyre/szervezetre szabott tanácsadás, amely főleg a szervezetek fenntartására, forrásteremtési lehetőségeikre összpontosított. Projektünket hagyományteremtő szándékkal valósítottuk meg, amely ösztönözhet más határ menti szervezeteket is a jövőbeli együttműködésre. A projekt egy erős bázist teremtett a jövőbeli együttműködésre, a legfontosabb eredmény egy olyan közösség építése, amely a fenntartás időszakában is hatékonyan együtt tud működni. A programból származó előnyök mindkét fél részéről jól beazonosíthatóak. 9

10 A projekt középpontjában a civil környezet hangsúlyozása állt, végig nyomon követhető volt az együttműködés mind a célcsoporttal, mind pedig a partnerszervezetekkel. A projekt alulról jövő közösségi kezdeményezésekre épített, amelynek eredményei hozzájárultak a jövőbeli kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez. A projekt által megvalósuló eredmények elsődleges célja volt a célterület civil szektorának megerősítése szakmai és társadalmi szempontból. Ennek hatását aztán a lakosság fogja a jövőben élvezni. Várt eredmények a jövőben: Civil szervezetek közötti kommunikációáramlás javul, Civil szervezetek szakmai és társadalmi szerepvállalása erősödik, Pályázati partnerkapcsolatok fejlődése, sikeres pályázatok számának növekedése, ezáltal a térség fejlődése. Lakosság minőségi életének pozitív alakulása. A projekt során megrendezésre került közös rendezvényeken a személyes találkozások és kapcsolatteremtés jó alapot biztosított a későbbi kölcsönös információcseréhez és együttműködésekhez. A projekt folyamán kivitelezésre került egy interaktív weboldal, mely statikus információ adatbázis helyett, a résztvevő civil szervezetek közötti mindennapos információcserét biztosítja, lehetővé téve az aktuális naprakész kommunikációt. A weboldal mellett a projekt-összefoglaló kiadvány is innovatív megoldás, mivel a célterületen még nincs ilyen átfogó anyag, amely az igényekre szabott információt hordoz a célcsoport számára. A "Híd a Dunán" civil együttműködés a szlovák-magyar kapcsolatok javításáért c. projekt a Magyar Külügyminisztérium támogatásával valósult meg. A pályázat célja volt többek között partnerségek, civil hálózat építésének kezdeményezése, nemzetek feletti, határokon átívelő kooperáció eredményeiknek bemutatása. Szlovákiai-szlovák civil szervezetek nem vettek részt az eseményen. Projektünk abból a szempontból is újat nyújtott, hogy nemcsak a Vezető Partner, hanem a Határon Túli Partner is szervezett rendezvényt, így biztosított volt a projekt mindkét országban való jelenléte, és ezáltal a helyi célcsoportok elérése, motiválása. 10

11 A partnerszervezetek bemutatása Az EuroHungaricum Alapítvány 2002-ben történt megalapítása óta az alábbi területeken végezte/végzi tevékenységét: oktatás, környezetvédelem, egészségmegőrzés és non-profit rendezvényszervezés. Működési területünk Észak-Magyarország, Heves megye, Hatvani kistérség, ill. Közép-Magyarország, Pest megye, Budapest A pályázó szervezet tapasztalatai Oktatás terén 1. Környezet- és természetismereti tábor és iskolai programok szervezése és üzemeltetése. 2. Oktatások, tréningek szervezése, környezeti nevelés program gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek 4 hónapon keresztül bentlakásos találkozó, tanfolyam keretében. Környezetvédelem terén 1. Komposztálási projektek: önkormányzatokkal együttműködve a komposztálás népszerűsítése, komposztáló ládák beszerzése és a települések lakosaihoz való kiszállítása év óta működtet Heves megyében személyesen is igénybe vehető környezeti információs szolgálati központot. 3. Rendezvények, találkozok szerevezése 2003 óta több nagy látogatottságnak örvendő konferenciát, találkozót, kiállítást szervezett ebben a témában 11

12 Egészségmegőrzés terén februárjában közreműködtünk a BSI Tüdőgyógyászati Kongresszus megszervezésében. A fórum a hazai és határon túli magyar gyermek- és felnőtt pulmonológusok, allergológusok számára került megszervezésre. 2. TÁMOP projekt megvalósításában Egészségmegőrzés és egészségtudatosság fejlesztésére programsorozatot bonyolítunk az Astron Informatikai Kft részére. Előadássorozatot tartunk, egyéni és céges egészségtervet dolgozunk ki. 3. Légúti és tüdőbetegségek ingyenes szűrése országosan az EcoCenter Közhasznú Alapítvánnyal és egészségügyi civil szervezetekkel közösen, a veszélyeztetettek elérése, tájékoztatása és segítség nyújtása érdekében. Kommunikáció/PR területen: 1. Rendezvények és találkozók teljes marketing és kommunikációs feladatai, kommunikációs tervek kampányok készítése civil szervezetek részére, a látogatottság szervezése, a sajtó és média megjelenés teljes körű ellenőrzése. Fő feladatok a projektben Vezető Partnerként a projektmenedzseri feladatok ellátása Kapcsolattartás a szakértőkkel és a projekt magyar célcsoportjaival Dokumentálás, archiválás, adminisztrálás Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartás Pénzügyi feladatok koordinálása: az elszámolások elkészítése A magyar területen megszervezésre kerülő rendezvények lebonyolítása Kommunikációs anyagok megszerkesztése 12

13 Szlovákiai partnerszervezet a Juharfa Regionális Társulás (Regionálne združenie Javor), amelyet 2000-ben alapítottak. Fő tevékenysége: környezetvédelem, turizmus, örökségvédelem és vállalkozásfejlesztés. Mikrorégióként működik, és működési területe az alábbi 11 önkormányzat: Budiná, Divín, Dobroč, Kotmanová, Lovinobaňa, Mýtna, Píla, Podrečany, Ružiná, Točnica, Tuhár, illetve a Besztercebányai régió. A települések mellett egyének és üzleti vállalkozások is tagjai a szervezetnek. A szervezet fő célja a Juharfa mikro régió fejlesztése, a lakosság életminőségének és életszínvonalának javítása. További cél az infrastruktúra és a gazdaság fejlesztése a helyi erőforrások és civil szervezetek aktív bevonásával, illetve az élethosszig tartó tanulás feltételeinek megteremtése. Célcsoportja a térség lakossága, kiemelten a munkanélküliek és a hátrányos helyzetűek, illetve az ideérkező látogatók és turisták. A szervezet fontosnak tartja a családi közösségek és kulturális hagyományok erősítését, szerteágazó kapcsolatai vannak az ezeken a területeken tevékenykedő civil szervezetekkel. Korábbi projektek: 1. Kommunikációs központok felállítása a térségben, elősegítve ezáltal a települések közti kommunikációt, a lakosság információs eszközökhöz való hozzáférését. 2. Szociális és Gazdasági Fejlesztési Stratégia kidolgozása a Juharfa mikorégióban. 3. Akcióprogram a roma közösségek támogatásáért a mikorégióban tanfolyamok, előadások és rendezvények szervezése 13

14 4. Életen át tartó tanulás projekt civil szervezetek bevonásával az élethosszig tartó tanulás népszerűsítése, célzottan a munkaerőpiac igényeinek figyelembe vételével. 5. A mikrorégiók felkészítése az Európai Szociális Alap pályázati lehetőségeinek kiaknázására, az uniós pénzügyi források minél hatékonyabb és eredményesebb lehívása érdekében. 6. Üdvözöljük a Juharfa régióban : a régió történelmi, kulturális értékeinek bemutatása, kiemelve a hagyományőrzést, a családi közösségek fontosságának hangsúlyozását. 7. Fő feladatok a projektben Kapcsolattartás a szakértőkkel és a projekt szlovákiai célcsoportjaival Tanulmányok, elemzések készítése Pénzügyi feladatok elvégzése a Vezető Partner által koordinálva A szlovák területen megszervezésre kerülő rendezvények lebonyolítása Kommunikációs anyagok megszerkesztése, a projekt Szlovák Köztársaságban történő kommunikációja 14

15 15

16 16

17 A megrendezésre került konferenciák programjai: PROGRAM Magyar-szlovák környezetvédelmi civil szervezetek együttműködésének elősegítéséért Helyszín: Hatvan, Hegyalja út október 4. csütörtökön 10:00-18:00 óra között Konferencia a civil szervezetek képviselői részére a határrégióból 10:00-10:05 Regisztráció, Megnyitó 10:05-11:45 A részt vevő környezetvédelmi civil szervezetek bemutatkozása (max percben) 11:45-12:00 Kávészünet 12:00-12:30 A Széchenyi Programiroda működése, eredmények és pályázati lehetőségek civil szervezetek számára az Új Széchenyi Terv keretein belül - Előadás 12:45-13:45 Ebéd Csillag Mónika, Humánerőforrás és infrastruktúra fejlesztési tanácsadó - Széchenyi Programiroda 17

18 13:45-14:45 Határon átnyúló pályázati lehetőségek témában előadások Karla Wursterova, Igazgató- Nemzetközi Visegrádi Alap pályázati lehetőségei (Nemzetközi Visegrádi Alap- IVF) Ocskay Gyula, főtitkár- Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) 14:45-15:30 Önkéntesség szerepe a térségben témában előadás Papp Ferenc, titkár- Magyar Madártani Egyesület, Nógrád megyei csoport 15:30-15:45 Kávészünet 15:45-16:30 Civilek a kommunikációs fronton előadás Gerencsér Balázs, igazgató- NIOK Alapítvány 16:30-17:30 Megvalósult közös pályázati együttműködés bemutatása, Jó példa Hajdú István programvezető- FUNDAMENT Polgári Társulás Bárdos Ferenc- Életfa Környezetvédő Szövetség 17:30-17:35 Konferencia zárása 17:35-18:00 Meglepetés műsor a konferencián résztvevők részére 18

19 2012. október 5. péntek 10:00-16:00 óra között Workshop 10:00-12:30 között, közben 15 perc kávészünet Szekció 1: Pályázati lehetőségek, és tapasztalatok Szekció 2: Marketing lehetőségek 12:30-13:30 Ebéd 13:30-16:00 között, közben 15 perc kávészünet Szekció 3: Önkéntesség gyakorlati lehetőségei Szekció 4: Szponzoráció A workshopokon lehetőség nyílt szakmai tapasztalatcserére, közös csoportmunkára, gyakorlati együttműködés kezdeményezésére, személyes és munkakapcsolatok kialakítására. 19

20 20

21 21

22 PROGRAM Elnevezésű konferenciára, amely a családgondozás és a családi közösségek védelmének területén tevékenykedő magyar-szlovák civil szervezetek együttműködését hivatott elősegíteni Helyszín: Hotel Clavis, Jókai u. 22., Losonc, Szlovákia október 18., csütörtök, 10:00-18:00 óra 10:00-10:05 Regisztráció 10:05-10:20 A projekt és a projekt partnereinek bemutatása 10:20-11:00 A résztvevő szervezetek bemutatkozó felszólalása 11:00-11:15 Szünet 11:15-12:00 Előadás: A család védelmének támogatása a szülői készségek fejlesztésének tükrében Mgr. Elena Vaňová, OZ Úsmev ako dar, Pozsony, témavezető 12:00-12:45 Esettanulmány: Csoportos családi konferenciák és azok gyakorlati megvalósítása, Mgr. Samuel Vaňo, OZ Úsmev ako dar, Pozsony, témavezető 12:45-13:45 Ebédszünet 22

23 13:45-14:30 Előadás: Az Úsmev ako dar szervezet és országos, a családok segítésére irányuló tevékenységének bemutatása, példák a helyes gyakorlatból Mgr. Elena Vaňová, OZ Úsmev ako dar, Pozsony, témavezető 14:30-15:00 Előadás: Losonc város tevékenysége a családtámogató és családvédő civil szervezetekkel való együttműködésben 15:00-15:15 Szünet Ing. Želmíra Kolimárová, Losonc városa, a városstratégiai osztály vezetője 15:15-16:30 Műhelymunka: Családsegítő szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények bemutatása PhDr. Zdenka Kotrasová, Centrum pre občana a rodinu, Losonc, igazgató 16:30-17:00 Előadás: Gondoskodás a családról a szükséglakhely intézményében a családközösség védelme Bc. Peter Janošík, Szükséglakhely és menedék intézmény, szociális munkás 17:00-17:30 Műhelymunka: Példák a helyes gyakorlatból megvalósított projektek Mgr. Marek Navrátil, OZ Za dôstojný život, szociális munkás Vladimír Sendrei 17:30-18:00 A konferencia első napjának befejezése 23

24 2012. október19. péntek, 10:00-15:00 óra 10:00-10:30 Előadás: Alapítványok és szervezetek támogatási lehetőségek Mgr. Lukáš Petroch, Krízisközpont, Losonc, szociális munkás 10:30-11:10 Előadás: Munka a családi környezetből kiemelt gyermekekkel, a krízisközpont és a gyermekotthon konkrét feltételei mellett 11:10-11:25 Szünet Mgr. Alexandra Fürješová, Gyermekotthon, Losonc, szociális munkás 11:25-12:20 Műhelymunka: Szervezeti hálózatok kiépítése együttműködés kialakítása a további projektek megvalósításához 12:20-12:45 Műhelymunka: Arteterápia 12:45-13:45 Ebédszünet Denisa Mayerová, hivatásos szülő 24

25 13:45-14:15 Előadás: A roma családokkal való munka sajátosságai konkrét eredmények a gyakorlatból PhDr. Zdenka Kotrasová, Centrum pre občana a rodinu, Losonc, igazgató Mgr. Martina Trčanová, OZ Za dôstojný život, pszichológus 14:15-15:00 Műhelymunka: Munkacsoportok, a további projektek megvalósításához kialakított együttműködés alapján A konferencia lehetőséget biztosított a szakmai tapasztalatcserére, a közös csoportmunkára, a gyakorlati együttműködés kezdeményezésére valamint a személyes munkakapcsolatok kialakítására, amelyek biztosítják a jövőbeli közös tevékenységek szilárd alapját. 25

26 26

27 27

28 PROGRAM Konferencia a magyar-szlovák egészségvédelmi civil szervezetek együttműködésének elősegítéséért. Időpont: május Helyszín: 3000 Hatvan, Hegyalja út 140. A konferencián történő részvétel díjmentes,tartalmazza a szakmai programot, ebédet, kávészünetet és a konferencia csomagot is! A konferencia célja: a határtérségen belüli kapcsolatok fenntartható fejlesztése; a hosszú távú kommunikáció és együttműködés erősítése, támogatása a magyar-szlovák civil szervezetek között a témába vágó, sokszínű projektek bemutatása a határon átnyúló integráció erősítése érdekében; 28

29 A konferencia tematikája: május 9. csütörtök 10:00-10:05: Megnyitó - Lestyán Balázs, Egészségügyi Tanácsnok, Hatvan 10:05-11:15: A részt vevő egészségvédelmi civil szervezetek bemutatkozása (max.5-5 percben) 11:15-11:30: Kávészünet 11:30-12:15: Külföldi tapasztalatok - Bálint Zsuzsanna, Élet és Érték Egyesület, önkéntes 12:15-13:00: A lelki és testi betegségek kapcsolata Dulai Roland, Boldog Teréz Anya Plébánia, plébános 13:00-14:30: Ebédszünet 14:30-15:15: Cégek szerepe az egészségügyi civilszervezetek életében Dürgő Dániel, Élet minősége Kft., operatív igazgató 15:15-15:30: Kávészünet 15:30-16:15: Beteg együttműködés növelése különböző technikákkal Dr. Nyírő Melinda, Tudomány és Egészség Közhasznú Alapítvány, Kuratóriumi elnök 16:15-17:00: Beteg kommunikáció Dr. Csépe Andrea, Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, PhD főiskolai docens 17:00-18:00: Konferencia összegzése 29

30 2013. május 10. péntek 10:00-10:30: Ingyenes lakossági szűrés gyakorlati oldala Hargitai Ágnes, EcoCenter Közhasznú Alapítvány, Projekt koordinátor 10:30-11:00: Önkéntesség 11:00-11:15: Kávészünet 11:15-12:00: Máltai Szeretetszolgálat szerepe, feladatai Tóth Zsolt, Máltai Szeretetszolgálat csoportvezető 12:00-13:00: Visegrádi Alap pályázati lehetőségei Beke Mihály András, Visegrádi Alap magyarországi megbízottja 13:00-14:00: Ebédszünet 14:00-15:00: Egészségügyi szűrés a gyakorlatban. A konferencia résztvevőinek egészségügyi szűrése. Nagy Márta, EcoCenter Közhasznú Alapítvány 15:00-15:15: Kávészünet 15:15-16:00: Konferencia összegzése, zárása 30

31 31

32 32

33 PROGRAM Magyar-szlovák kultúrvédelmi és hagyománymegőrző civil szervezetek együttműködésének elősegítéséért megrendezésre kerülő konferenciára Helyszín: Hotel Clavis, Jókai u. 22., Losonc, Szlovákia május 23., csütörtök, 10:00-18:00 óra 10:00-10:05 Regisztráció 10:05-10:20 Megnyitó, a projekt és partnereinek bemutatása Mgr. Miroslava Žilková 10:20-11:00 A résztvevő szervezetek bemutatkozó beszédje 11:00-11:15 Kávészünet 11:15-12:00 Előadás: A hagyományos népi kultúra rendszere és szervezése Szlovákiában PhDr. Igor Pašmík 33

34 12:00-12:45 Előadás: Nógrád megye kultúrájának és hagyományainak megőrzése Ing. Ján Boroš 12:45-13:45 Ebédszünet 13:45-14:30 Előadás: Gyivín története és kulturális emlékei Ing. František Radinger 14:30-15:15 Előadás: Tradíciók felhasználása a Murányi fennsík (Muráňska planina) és a Fekete- Garam (Čierny Hron) területeinek fejlesztésénél PhDr. Igor Pašmík 15:15-15:30 Kávészünet 15:30-16:15 Előadás: Kokova kistérség (Kokavsko) kultúrájának és hagyományainak megőrzése és annak támogatása Mgr. Pavol Kalmár 16:15-17:00 Előadás: Alsó Polyána (Podpoľanie) élő hagyományai - Ing. Eva Krnáčová. 17:00-17:30 Előadás: Rimakokova (Kokava nad Rimavicou) község kultúrájának és hagyománymegőrzésének támogatása Mgr. Pavol Kalmár 17:30-18:00 A konferencia első napjának lezárása 34

35 2013. május 24., péntek, 10:00-16:00 óra 10:00-10:40 Előadás: A kultúra és hagyományok megőrzésének támogatása Losoncon (Lučenec) Ing. Ján Boroš 10:40-11:20 Előadás: Feketebalog (Čierny Balog) kultúrájának és hagyományainak megőrzése és újraélesztése Monika Benková 11:20-11:35 Kávészünet 11:35-12:10 Előadás: Szebelléb (Sebechleby) Szentmihály-puszta (Stará Hora) tradícióinak fejlesztése és hagyományos bortermelő kultúrájának védelme - Martin Schvarc 12:10-12:45 Előadás: Regionális ízek Bárkája A tradicionális gasztronómia és a hagyományos helyi termékek felelevenítése PhDr. Igor Pašmík 12:45-13:45 Ebédszünet 13:45-14:15 Előadás: A hagyományos népi kultúra, mint a modern kor része Monika Benková 14:15-15:45 Workshop: Szervezetek hálózatépítése együttműködés kialakítása a további projektek megvalósításához 15:45-16:00 Konferencia zárása A konferencia lehetőséget biztosított a szakmai tapasztalatcserére, a közös csoportmunkára, a gyakorlati együttműködés kezdeményezésére valamint a személyes munkakapcsolatok kialakítására, amelyek biztosítják a jövőbeli közös tevékenységek szilárd alapját. 35

36 36

37 37

38 Civil-izáció Konferenciasorozat részvevői: 1. Kondek Zsolt Környezetvédelmi tanácsnok 3000 Hatvan, Kossuth tér Zagyva-Völgye Emberi Környezetért Alapítvány 3100 Salgótarján, Rákóczi út / , 70/ Salgótarján Környezetvédelmi Egyesület 3100 Salgótarján Rákóczi út /

39 4. Károly Róbert Főiskola, Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet 3200 Gyöngyös, Mátrai u / Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete 3100 Salgótarján,Fő tér Hatvani Környezetvédő Egyesület 3000 Hatvan, Csajkovszkij u / Natura Környezet- és Természetvédő Közösség 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17 39

40 8. Füzesabonyi Kistérségi Civil Tanács 3390 Füzesabony, Széchenyi út 6. Fsz / Ecocenter Közhasznú Alapítvány 3000 Hatvan, Hegyalja út Élet és Érték Egyesület 3000 Hatvan, Hegyalja út Életfa Környezetvédő Szövetség 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9 www. eletfa.org.hu

41 12. Natura Hungarica Alapítvány 13. Magyar Madártani Egyesület Nógrád Megyei Csoport 3121 Somoskőújfalu, Somosi út / EuroHungaricum Közhasznú Alapítvány 1116 Budapest, Abádi u Fax:

42 15. Lestyán Balázs Egészségügyi tanácsnok 3000 Hatvan, Kossuth tér Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény 3021 Lőrinc, Erőmű tér Családok Átmeneti Otthona 3060 Pásztó, Sport út

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia CIVIL CIVIL IZÁCIÓ IZÁCIA Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia Civil-izácia pre Ochranu zdravia Konferencia Hatvan, 2013. május 9-10 Hatvan, 9-10 máj, 2013 www.husk-civil.eu 1 Project bemutatása

Részletesebben

Konferencia Civil-izácia pre Ochranu kultúry a kultúrnych tradícií. Civil-izáció a Kultúra, hagyományok védelméért

Konferencia Civil-izácia pre Ochranu kultúry a kultúrnych tradícií. Civil-izáció a Kultúra, hagyományok védelméért CIVIL CIVIL IZÁCIA IZÁCIÓ Konferencia Civil-izácia pre Ochranu kultúry a kultúrnych tradícií Civil-izáció a Kultúra, hagyományok védelméért Lučenec, 23. 24. mája 2013 Losonc, 2013. május 23. 24. www.husk-civil.eu

Részletesebben

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na POZVÁNKA Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na Záverečný workshop k cezhraničnému projektu REGIONÁLNA SOCIÁLNA MAPA

Részletesebben

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00 Operačný program/ Operatív program: Operačný program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-slovenská republika 2007 2013 Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 ov

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na POZVÁNKA Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na Záverečný workshop k cezhraničnému projektu REGIONÁLNA SOCIÁLNA MAPA

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

DEKLARÁCIA. o vytvorení Eurorégia Neogradiensis

DEKLARÁCIA. o vytvorení Eurorégia Neogradiensis DEKLARÁCIA o vytvorení Eurorégia Neogradiensis V duchu dohody podpísanej dňa 11.12.1998 v Lučenci, dolupodpísaní deklarujeme našu snahu vytvoriť cezhraničnú, interregionálnu spoluprácu v prihraničnej oblasti

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Budapest XVIII. kerülete (Magyarország) és Szepsi (Moldava nad Bodvou) város (Szlovákia) önkormányzatai együttműködési megállapodást kötnek az alulírott napon és helyen: I.

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 695/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 26. mája 2016 k bodu rokovania číslo:... A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016

Részletesebben

www.husk-cbc.eu Jelen előadás tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

www.husk-cbc.eu Jelen előadás tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Vadászati és Erdészeti Klaszter együttműködési lehetőségek a határon túli vadászok között Ipoly Erdő Zrt. vezető partner Pintér Zoltán szakmai projektmenedzser www.husk-cbc.eu Jelen előadás tartalma nem

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

ZEMPLÉN EURÓRÉGIÓ ALAPÍTÓ OKIRAT

ZEMPLÉN EURÓRÉGIÓ ALAPÍTÓ OKIRAT ZEMPLÉN EURÓRÉGIÓ ALAPÍTÓ OKIRAT A szlovák és magyar határmenti kistérségek, mikrorégiók, városok, térség-, terület-, és gazdaságfejlesztési szervezetek és együttműködő partnereik /1. sz. melléklet/ létrehozzák

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum 2010. április 16-18. között rendezte meg a III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórumot a CESCI, a zentai Ci-Fi Civil Központ segítségével. A találkozónak

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Primátor ľudí, nie strán Az emberek polgármestere, nem a pártoké 5. MUDr. Anton Marek nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Vážení spoluobčania! Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET

ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET Jelenlegi projektjeink Közösségfejlesztés KÖZTÁMHÁLÓ - közösségfejlesztés, a közösségi munka munkaformái, módszerei terjesztése Közösségi Munka Műhely - közösségfejlesztők

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 Közzététel dátuma: 2008. október 15. A pályázati felhívás hivatkozási száma: 2008/01 1 Pályázati felhívás hivatkozási

Részletesebben

SZELLEMI TŐKE, MINT VERSENYELŐNY INTELEKTUÁLNY KAPITÁL, AKO KONKURENČNÁ VÝHODA PROGRAMFÜZET - PROGRAM. 2010. június 19. - 19. jún 2010 KOMÁROM KOMÁRNO

SZELLEMI TŐKE, MINT VERSENYELŐNY INTELEKTUÁLNY KAPITÁL, AKO KONKURENČNÁ VÝHODA PROGRAMFÜZET - PROGRAM. 2010. június 19. - 19. jún 2010 KOMÁROM KOMÁRNO SZELLEMI TŐKE, MINT VERSENYELŐNY INTELEKTUÁLNY KAPITÁL, AKO KONKURENČNÁ VÝHODA Avagy a tudásmenedzsment szerepe a versenyképességében Úloha manažmentu znalostí z aspektu trhovej konkurencieschopnosti PROGRAMFÜZET

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

A magyar-szlovák határ menti együttműködés lehetőségei KKV-k részére fókuszban a faipari és erdészeti vállalkozások

A magyar-szlovák határ menti együttműködés lehetőségei KKV-k részére fókuszban a faipari és erdészeti vállalkozások A magyar-szlovák határ menti együttműködés lehetőségei KKV-k részére fókuszban a faipari és erdészeti vállalkozások Nyerges Andrea Az MKIK Magyar-Szlovák Tagozatának titkára Szolnok, 2011. november 9.

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Plánovanie dopravnej infraštruktúry

Plánovanie dopravnej infraštruktúry ROZVOJ VEREJNEJ DOPRAVY AKO NÁSTROJ PRE ZVÝŠENIE MOBILITY V MAĎARSKO-SLOVENSKOM POHRANIČNOM REGIÓNE A MOBILITÁS ELŐSEGÍTÉSE A MAGYAR-SZLOVÁK HATÁR MENTÉN A TÖMEGKÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE RÉVÉN Modelovanie

Részletesebben

Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC

Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC Civil Információs Centrum általában az Emberi Erőforrás Minisztérium szakmai partnere

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

EU Compass projekt ismertetése 1.

EU Compass projekt ismertetése 1. EU Compass projekt ismertetése 1. Támogató alap: Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat benyújtás: 2010. 09. 15. Döntés: 2011. 03. 25. Szerződéskötés:

Részletesebben

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Tájékoztatás a 2014-2020 közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Shiraishi Renáta, Endrész Kinga Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály Európai Területi Együttműködési

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za HÍREK GPS- Alternatív munkaerő-piaci i program a Dráva mentén A projekt leírása A GPS projekt hivatalos nyitókonferenciájára 2013. április 25-én került sor, Pécsett a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

Nemzeti Klaszter Konferencia

Nemzeti Klaszter Konferencia Nemzeti Klaszter Konferencia 2012. Március 27. Pécs Tartalom DCCA rövid bemutatása Duna Stratégia rövid bemutatása A klasztertevékenységek kapcsolódása a Stratégiához / PA 8/ PA 8 terület projektpéldáinak

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

A közművelődési munka a fejlesztési források tükrében. Beke Márton HROD Közösségi Társadalomfejlesztési Központ

A közművelődési munka a fejlesztési források tükrében. Beke Márton HROD Közösségi Társadalomfejlesztési Központ A közművelődési munka a fejlesztési források tükrében Beke Márton HROD Közösségi Társadalomfejlesztési Központ A közművelődési munka a fejlesztési források tükrében Fejlesztés(i)-források A társadalmi

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

Külföldi partner megnevezése nemzeti nyelven (max. 200 karakter / Cezhraničný partner v národnom jazyku (max. 200 znakov)

Külföldi partner megnevezése nemzeti nyelven (max. 200 karakter / Cezhraničný partner v národnom jazyku (max. 200 znakov) PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY / FORMULÁR ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 / Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika Slovenská

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

A JÖVŐ ENERGIÁJA MEF-ra irányuló forrásanalízis és beruházások előkészítésének stratégiája

A JÖVŐ ENERGIÁJA MEF-ra irányuló forrásanalízis és beruházások előkészítésének stratégiája A JÖVŐ ENERGIÁJA MEF-ra irányuló forrásanalízis és beruházások előkészítésének stratégiája / ENERGIA BUDÚCNOSTI Analýza potenciálu a stratégia prípravy investícií zameraných na využitie OZE A Magyarország-Szlovákia

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Heves Megye Területfejlesztési Program (2014-2020) Partnerségi Terve A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL

EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL EAST-WEST COHESION NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújváros, 2015. november 12. 1. számú HÍRLEVÉL 1. A konferencia célja A Dunaújvárosi Főiskola 2007-től hagyományteremtő módon nemzetközi tudományos

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8.

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, 2010. július 8. Előzmények EU tagállamokban kísérleti jelleggel 1997-ben foglalkoztatási paktumok létrehozása

Részletesebben

Projekt EnviroVid. 20.03.2015 2015. március 20.

Projekt EnviroVid. 20.03.2015 2015. március 20. Projekt EnviroVid Vedúci partner / Vezető Partner: Green Energy Storage Consulting, n.o. (Dunajské nábrežie 1195/5, 945 05 Komárno, Slovakia) Cezhraničný partner / Határonátnyúló partner: Enviro-Pyro Hungary

Részletesebben

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ Projektgenerálás és pályázatok kidolgozása a határon átnyúló területi együttműködés pályázati rendszerben 2009. január 5 - április 30. Projekt kód: 2008/II/EC/32 I. A projekt célja

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

kapcsolatok erősítése Vácott

kapcsolatok erősítése Vácott Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott ÁROP 1.A.6 2013 2013 0017 0017 A pályázati konstrukció A Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése elnevezésű pályázat célja a közigazgatási

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

Zala Megyei Civil Információs Centrum. Horváth Rita - irodavezető

Zala Megyei Civil Információs Centrum. Horváth Rita - irodavezető Zala Megyei Civil Információs Centrum Horváth Rita - irodavezető Tevékenységek Szakmai tanácsadási rendszer biztosítása: Jogi, közhasznúsági Pénzügyi, könyvviteli és adózási Pályázati Forrásteremtési Számítógép-kezelési

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

Érdekeltségi viszony. Civil szervezet címe Budapest József A. út 12. elnök, alapító Szeged, Brüsszel krt. 18/B kuratóriumi elnök

Érdekeltségi viszony. Civil szervezet címe Budapest József A. út 12. elnök, alapító Szeged, Brüsszel krt. 18/B kuratóriumi elnök Alföldi Andrea "Nebántsvirág" Gyermek- és Ifjúságvédő Közhasznú Egyesület 1051 Budapest József A. út 12. elnök, alapító - 00016/23/2005. 00019/23/2005 szerepvállalásának segítése - 00058/01/2005 3 490

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Dr. Kovács Katalin Pécs MJV Polgármesteri Hivatala Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra I. célcsoport: Mélyszegénységben élők és romák I. célcsoport: Mélyszegénységben

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K 8 /2011 (II.8) S Z Á M Ú K Ö Z L E M É N Y E A 1 2 2 / 2 0 0 9 ( I X. 1 7. ) FVM R E N D E L E T K E R E T É B E N B E N Y Ú J T O T T P Á L Y Á Z A T

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében - visszatekintés -

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében - visszatekintés - Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében - visszatekintés - Megvalósítók Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Pro Europa Liga Inspiráció Egyesület Kárpátokért

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az EURES-T Danubius határmenti társulás bemutatása,tevékenysége, szolgáltatásai

Az EURES-T Danubius határmenti társulás bemutatása,tevékenysége, szolgáltatásai Az EURES-T Danubius határmenti társulás bemutatása,tevékenysége, szolgáltatásai Információnyújtás és tanácsadás: betölthetı álláshelyekrıl és pályázatokról élet és munkakörülményekrıl régió munkaerıpiacáról

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúléshezaz

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúléshezaz Ügyiratszám: 59.863/2012/XIV. Ügyintéző: Véghné Sinkovicz Ágnes NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE -> 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-520, Fax: (42) 524-521 E-maii:

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben