100 éves centenáriumát ünnepli anyavállalatunk, a SIGNAL IDUNA Csoport Németország egyik legnagyobb biztosítási konszernje.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "100 éves centenáriumát ünnepli anyavállalatunk, a SIGNAL IDUNA Csoport Németország egyik legnagyobb biztosítási konszernje."

Átírás

1 2006 ÉVES JELENTÉS

2 100 éves centenáriumát ünnepli anyavállalatunk, a SIGNAL IDUNA Csoport Németország egyik legnagyobb biztosítási konszernje április 10-én a Dortmundi Kézmûves Kamara tagjai részére Betegbiztosító Pénztárat hozott létre. Ebbôl a magból nôtt, bôvült és fejlôdött a mai SIGNAL IDUNA Csoport, amely 5 milliárd euró, azaz nagyjából 1250 milliárd forint díjbevételével Németország egyik legnagyobb biztosítási konszernje. Kéz a kézben jelmondatukhoz az elmúlt idôszak alatt mindig hûek maradtak. A SIGNAL IDUNA Csoport nem anonim társaság, hanem olyan emberek szervezett intézménye, akik másoknak segíteni szeretnének. Ezt a hitvallásukat a SIGNAL Biztosító Zrt. is követi. A pénzügyek és a biztosítás területe különösen a bizalomra és ôszinteségre alapul. Az elmúlt 100 év tapasztalata szerint az emberek megbízható pénzügyi partnert keresnek. Az egyénekre, családokra szóló igényeket feltárni csak személyes ismeretség alapján lehet, hogy ezáltal személyre szabott tanácsadással és módozatokkal szolgálhassunk. Az Európa-szerte terjedô, ún. allfinanz-vállalkozások a biztosítások mellett egyéb pénzügyi szolgáltatásokat is nyújtanak. A SIGNAL IDUNA Csoport és leányvállalatai különbözô banki, befektetési továbbá takarékossági lehetôségekkel állnak az ügyfelek rendelkezésére. A SIGNAL IDUNA Csoport sikertörténete 100 éve tart! Ma, holnap és az elkövetkezô 100 évben is hûségesek maradunk alapelveikhez: SOKFÉLESÉG, SZOLIDARITÁS, MEGBÍZHATÓSÁG! A SIGNAL IDUNA Csoport Németországi eredményessége mellett, Kelet-Európában is terjeszkedik. Magyarországon a SIGNAL Biztosító Zrt óta mûködik ben Lengyelországban kezdték meg biztosítási és pénzügyi tevékenységüket ben Romániában szándékoznak leányvállalatot nyitni. Büszkeséggel ünnepeljük alapítónk 100 éves születésnapját. Öröm és elismerés a SIGNAL Biztosító minden egyes munkatársa számára, hogy ilyen sikeres és nagy múltú Társaság részesei vagyunk.

3 BEVEZETÔ KÖSZÖNET a SIGNAL Biztosító Zrt. összes ügyfelének és partnerének, hogy 2006-ban is bizalmával tisztelte meg Társaságunkat! A BIZALOM, mint az egyik legnagyobb érték, kötelez minket, munkatársainkat és a vezetést, hogy mindent megtegyünk érte. A bizalom eredményét tükrözi a 2006-os éves jelentés is, amely egy újabb sikeresen lezárt évrôl szól. Az 1,055 milliárd forint eredmény, a 9,9 milliárd forint díjbevétel csupán szám-adat, amelyre büszkék vagyunk, de nem tudja visszaadni azt a szerzôdésbôl adódó több ezer emberi történetet, ese ményt, amellyel 2006-ban a SIGNAL Biztosító Zrt. közvetlenül kapcsolatba került. Egy-egy kéztörés, betegség, haláleset, vízkár, viharkár, stb. mögött mindig emberek állnak, akik bíztak és bíznak a SIGNAL Biztosító Zrt. ígéretében. Hiszen a biztosítási kötvény természetesen egy jogi szerzôdés az összes köte - lezettségével, de a bizalom is nagy szerepet játszott abban, hogy a szerzôdés megkötôdött. Még mindig többen vagyunk, akik elsôsorban érzelmi alapon döntünk, és csak utána objek - tíven, mérlegelve. A BIZALOM és az elért eredmény elválaszthatatlanok egymástól, hiszen egy megbízható, jól gazdálkodó, eredményes társaság nagyobb biztonságot és bizalmat tud nyújtani. Mi 2006-ban is eredményesek voltunk és eredményesek leszünk a jövôben is! Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, szükséges, hogy mi is továbbfej - lôdjünk. Ennek alapja az, hogy nem a nagyságot, hanem az eredményességet tekintjük az egészséges fejlôdés zálogának. A január 1-jén elindított gépjármû-biztosítási ágazat díj - sza bási, és ügyfélpolitikája is ezt mutatja. Ezzel a termékcsaláddal bôvülve, a SIGNAL Biztosító Zrt. partnerei és leendô ügyfelei számára szinte teljeskörû biztosítási fedezetet tud nyújtani. Az új ágazat több, mint ügyfelének 65%-a új ügyfelünk. Nekik is bizonyítjuk, hogy egy kedvezô biztosítási díj mellett is lehet színvonalas szolgáltatást nyújtani. Azt is tudjuk, hogy a bizalom nem statikus és idônként meginog, vagy egyszerûen csak elmúlik. Ezért teszünk meg mindent annak érdekében, hogy a bizalmat nap mint nap, újra és újra meg erôsítsük és megtartsuk. Tisztelettel: Filvig István 1

4 RÉSZVÉNYESI SZERKEZET SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft a SIGNAL IDUNA Csoport tagja 99,46% Ipartestületek Országos Szövetsége 0,54% A SIGNAL IDUNA Csoport, Dortmund Németország harmadik legnagyobb biztosítási konszernje. Éves díjbevételük 5 Mrd EUR e mögött több mint 10 millió biztosított ügyfél és szerzôdés, valamint közel 38 Mrd EUR tôkebefektetés áll, amely összeg többszöröse az egész magyar biztosítási piac díjbevételének. Ez a tôkeerôs háttér és a német tulajdonosok jövôbe vetett bizalma kiegyensúlyozott jövôt és óriási lehetôségeket ad a SIGNAL Biztosító további fejlôdéséhez. Igazgatóság Rainer Schönberg Halmos Sándorné Filvig István igazgatósági tag igazgatósági tag elnök-vezérigazgató Felügyelôbizottság Reinhold Schulte - elnök a SIGNAL IDUNA Csoport elnök-vezérigazgatója Szûcs György az IPOSZ elnöke Heinrich Traublinger München és Felsô-Bajorország Kézmûves Kamarájának elnöke dr. Klaus Sticker a SIGNAL IDUNA Csoport igazgatóságának tagja dr. Sáling József a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke 2

5 GAZDASÁGI MUTATÓK Biztosítási szolgáltatások A biztosítási szerzôdésállomány gyarapodásából adódóan a biztosítottaknak nyújtott szolgáltatásaink is növekedtek az elmúlt években. Kártérítést, biztosítási szolgáltatást 2006-ban közel 2,8 Mrd Ft összértékben nyújtottunk ügyfeleinknek. Ebbôl 2,2 Mrd Ft az életbiztosítások és kiegészítô biztosításaikra, 46 M Ft a baleset-biztosításokra, és 465 M Ft a vagyonbiztosításokra esô rész. Díjbevétel A SIGNAL Biztosító Zrt. díjbevétele 2006-ban közel 10 Mrd Ft-ra emelkedett. Az emelkedés 3,5%-os a évi 9,6 Mrd Ft-hoz képest. A díjbevétel emelkedése az életbiztosítási ágazatban a legerôteljesebb. Tôkebefektetések A SIGNAL Biztosító alaptôkéje 1,838 Mrd Ft. A SIGNAL Biztosító befektetési portfoliójának értéke év végén több mint 24,5 Mrd Ft-ot tett ki. A befektetési portfolión elért hozam megközelítőleg 1,8 Mrd Ft volt. Befektetéseinkben a legfontosabb szempont a biztonság, így a portfolió nagy része állampapírokban és megfelelô garanciát nyújtó pénzintézeti kötvényekben van, és csak minimális részét tartjuk részvényekben. Befektetéseink jelentôs részét az UniCredit Bank, a CIB Bank és az Erste Bank közremûködésével bonyolítjuk. Cégünk pénzforgalmi számláját az UniCredit Bank és az Erste Bank vezeti. 3

6 ÉLETBIZTOSÍTÁSOK Pongrácz András életbiztosítási fôosztályvezetô Életbiztosítási üzletágunk széles és modern termékválasztékot kínál ügyfeleink részére, melynek eredménye az évrôl-évre jelentôsen növekvô díjbevétel és a darabot meghaladó szerzôdések száma. Ügyfeleink változó igényeit és a biztosítási piac fejlôdését figyelve kitûzött célunk, hogy továbbra is színvonalas és kreatív életbiztosítási termékeket fejlesszünk és kínálatunkat bôvítsük. Befektetéshez kötött életbiztosítás A piacon legkorszerûbb a befektetéshez kötött életbiztosítás, mely egybeköti a kiváló megtakarítási lehetôséget a biztosítási védelemmel. Ezzel a biztosítási formával 2006-ig a Raiffeisen, 2007-tôl a Concorde és a Pioneer alapkezelôk különbözô hozamú és kockázatú alapjai érhetôk el. A biztosítás határozott tartamú, illetve egész életre szóló lehet, valamint egyszeri díjfizetésre is van lehetôség. A szerzôdés alkalmas arra, hogy a szerzôdô a biztosítási tartam alatt, igényeinek megfelelôen alakítsa biztosítását. Vegyes biztosítások A biztosítási tartam elérésekor vagy elhalálozáskor fizetjük ki a garantált biztosítási összeget és azon felül a nyereséget. Olyan termékkel is rendelkezünk, melyben ügyfelünk a biztosítási tartam vége elôtt befejezheti a biztosítási díj fizetését, és lehetôség van arra is, hogy egy szerzôdésen belül két személyt biztosítsunk. Nyugdíjbiztosítások Ügyfeleink fokozatos megtakarítással halmozzák fel azt az összeget, mely az elôre meghatározott idôpontban kifizetésre kerül vagy járadékra váltható. Gyermekekre és fiatalokra köthetô biztosítások Biztosításaink ezen köre elô-takarékosságot tesz lehetôvé a fiatalok otthonának megteremtéséhez, továbbtanulásának segítéséhez, a házasságkötéskor szükséges kiadások fedezéséhez. A biztosított felnôtt elhalálozása vagy hosszabb idejû munkaképtelenné válása esetén a biztosítási díj fizetését akár a biztosítási tartam végéig is átvállalja a biztosító. Részletkifizetéses biztosítás Ezeknél a korszerû szerzôdéseknél ügyfeleink nem csak a biztosítási tartam végén kapják meg a biztosítási összeg egy részét, hanem döntésüktôl függôen, akár öt vagy tíz évvel korábban is. A szerzôdés banki hitelkonstrukcióval is kombinálható. Kockázati, kölcsönfedezeti biztosítások Ezen termékek széles kínálatával rendelkezik biztosítónk (egyéni és csoportos biztosítások egyaránt köthetôk), mely szerzôdések a biztosított tartamon belüli elhalálozása vagy egyéb kockázatok esetén is (pl.: rokkantság) szolgáltatást nyújtanak, így jól alkalmazhatók különbözô típusú hitelfelvételek esetén. 4

7 GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁSOK Tulajdonosunk és Társaságunk vezetésének döntése alapján a SIGNAL Biztosító Zrt január 1-jei kezdettel a gépjármû-biztosítási üzletágban is piacra lépett. Flamich Gábor gépjármû-biztosítási fôosztályvezetô Kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítás Elsô lépésként a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítás került bevezetésre január 1-jei kockázatviselési kezdettel. A termék, a jogszabályi keretek között téríti meg a gépjármûvel okozott károkat, teljes védelmet nyújtva a károsultaknak és a károkozónak. A díjak október 30-án kerültek meghirdetésre, így az értékesítés már 2006-ban megkezdôdött folyamán, a terveket meghaladóan db szerzôdést kötöttünk, több mint 950 M Ft állománydíjjal. CASCO A CASCO biztosítási módozat elsô negyedévben került bevezetésre azzal a céllal, hogy gépjármûvel rendelkezô ügyfeleinknek teljes körû védelmet tudjunk nyújtani. A termék, a gépjármû törés és lopáskárára kiterjedô védelem mellett, az utasokra vonatkozó baleset- és poggyászbiztosítást is tartalmaz. 5

8 NEM-ÉLETBIZTOSÍTÁSOK Balázs Zsuzsanna nem-életbiztosítási fôosztályvezetô Vagyon- és felelôsségbiztosítások Biztosítási szerzôdéseink darabszáma év végén több mint , az állománydíj 1,777 Mrd Ft, az éves díjelôírás pedig 1,698 Mrd Ft. Lakossági biztosítások HÁZ-TARTÁS Lakásbiztosítás Átlagos méretû és kivitelezésû lakások, családi házak biztosítási védelmére hozta létre a SIGNAL Biztosító azzal a céllal, hogy mindenki számára elérhetô, gyorsan és egyszerûen megköthetô termékkel állhasson partnerei rendelkezésére. BÁSTYA Lakossági és Kisvállalkozói Vagyon-, Felelôsség- és Baleset-biztosítás Társaságunk felismerte azt az igényt, hogy egyre több lakásban vagy családi házban mûködik kisvállalkozás, ezért egy biztosítási szerzôdés keretén belül nyújtunk biztosítási fedezetet magán-, illetve kisvállalkozások biztosítási igényére. MI-HÁZUNK Tömbház-biztosítás Megköthetô társasházak, társasüdülôk, lakószövetkezetek, üdülôszövetkezetek, társasházként bejegyzett üzletházak, illetve irodaházak tulajdonközösségének épületeire. Biztosítások vállalkozások részére EuroMester Vállalkozói Vagyon- és Felelôsségbiztosítás Kis- és középvállalkozások részére kifejlesztett, modulrendszerû biztosítás, speciális többlet-szolgáltatásokkal mind a vagyon-, mind a felelôsségbiztosítás esetében. Az egyedi igények figyelembevételével készített ajánlatokkal testre szabott biztosítási fedezeteket nyújtunk ügyfeleinknek. Technikai biztosítások vállalkozások részére Géptörés biztosítás (ipari és mezôgazdasági gépekre) Elektromos berendezés biztosítás (elektromos berendezésekre, készülékekre) Építés-szerelés biztosítás (az építôipari kivitelezés idôtartamára) 6

9 Baleset-biztosítások Változó kimenetellel, sokféleképpen érhet bennünket baleset. Az egyének és családok anyagi terheinek csökkentése érdekében Társaságunk többféle balesetbiztosítást kínál, a könnyebb sérülésektôl a legsúlyosabb balesetekig. Az egyéni baleset-biztosítások a nap minden órájában és a világ összes országában fedezetet nyújtanak ügyfeleink részére. Az alapbiztosítás a biztosított váratlan balesete miatt bekövetkezett súlyosabb sérülése, vagy halála esetén térít. A termékek moduláris jellegébôl és a kiegészítô biztosítások széles kínálatából adódóan, az egyéni igényeknek megfelelô szolgáltatás-csomag állítható össze. Alapbiztosításaink: Baleseti halál Baleseti rokkantság Baleseti progresszív rokkantság (50%-ot meghaladó rokkantság esetén megnövelt szolgáltatás) Kiegészítô biztosításaink: Baleseti kórházi napidíj Baleseti plasztikai mûtéti térítés Csonttörés esetén nyújtandó szolgáltatás Égési sérülés esetén térítés Baleseti költségtérítés Baleseti mûtéti térítés Baleseti keresôképtelenségi térítés Baleseti gyógyulási támogatás Közúti közlekedési baleseti halál esetén nyújtandó térítés Közúti közlekedési baleseti rokkantság esetén nyújtandó térítés A csoportos baleset-biztosítások segíthetnek a vállalatvezetôknek a sikeres, jó munkaerô megszerzésében, esetleg megtartásában, illetve az anyagi segítségnyújtás lehetôségét biztosítják a munkavállalót ért baleset esetén. A vállalkozás igényeinek és lehetôségeinek megfelelôen, az egyéni biztosításoknál felsorolt alap- és kiegészítô biztosításokból akár munkakörönként eltérô szolgáltatás-csomag összeállítása is lehetséges. A vállalkozás vezetôje dönthet a biztosítás hatályának megválasztásában is: 24 órás biztosítási fedezet a világ összes országában Munkahelyi fedezet meghatározott helyre vonatkozóan Munkahelyi fedezet a munkahely és lakhely közötti utazás idôtartamára is kiterjesztve Óvodások, tanulók, fôiskolai és egyetemi hallgatók részére egész évben biztonságot nyújtó tanuló baleset-biztosításainkat ajánljuk. Szakszervezeti tagok részére speciális szakszervezeti baleset-biztosítási csomagokat állítottunk össze. 7

10 BANK-ÜZLETÁG Márton Ferenc bank-üzletág igazgató A Bank üzletág a évben is jelentôsen növelte díjbevételeit, mely elsôsorban a fô terméknek számító kölcsönfedezeti- és életbiztosításnak /KÉR/ volt köszönhetô. A KÉR vonatkozásában a piaci szintet meghaladó mértékû 22,5%-os növekedést értünk el, a díjbevétel közel 800 M Ft-ot tett ki. Jelentôsnek mondható az üzletág, illetve takarékszövetkezeti partnereink hozzájárulása a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítások megkötésének terén is. Takarékszövetkezeti partnereink, több mint 8 ezer szerzôdéssel és a hozzá kap cso lódó díjbevétellel a várakozásoknak megfelelô mértékben vették ki részüket az új szolgáltatás beindításában. Az üzletág jövôjét illetôen fontos üzletpolitikai döntést hozott az év második felében a Társaság vezetése. A takarékszövetkezeteket a SIGNAL Biztosító Zrt. a jövôben stratégiai partnerként, kiemelten kezeli, s számos intézkedés született ezen együttmûködés kibôvítésének és az üzleti kapcsolatok kiszélesítésének érdekében. Az új termékek bevezetésével, az informatikai kapcsolatok korszerûsítésével és aktív üzletpolitikával jelentôsen bôvült együttmûködô takarékszövetkezeti partnereink köre. Az év második felében kb. harmadával tovább emelkedett szerzôdött partnereink száma, és jelentôs mértékben sikerült kiszélesíteni a biztosítási termékekre vonatkozó értékesítési palettát is. Ezen új üzletpolitikai döntések hatásai részben már érzékelhetôek voltak az év végén is, de nyilvánvalóan a kibôvült kapcsolatokból és az intenzívebb termék-értékesítési tevékenységbôl remélt eredmények döntôen 2007-ben jelentkeznek majd. 8

11 CONTACT CENTER ÉS IRATKEZELÉSI RENDSZER BEVEZETÉSE A 2006-os üzleti évben ügyfeleink professzionálisabb kiszolgálása érdekében, valamint a gépjármû-biztosítási üzletág elindítása miatt üzleti folyamatokra szabott Contact Center és Iratkezelési rendszer került bevezetésre Társaságunknál. Várnai György vállalat-fejlesztési projekt irodavezetô A Contact Center rendszer két fázisban került kialakításra. Célja egy modern, 15 munkaállomásból álló ügyfélszolgálati rendszer megszervezése volt, amely tematikusan osztja el a hívásokat annak érdekében, hogy minél több hívást tudjunk fogadni, növeljük a szolgáltatási szintet és ezáltal az ügyfelek elégedettségét. Elsô fázisban került kiépítésre többek között az üzleti folyamatokra optimalizált IVR, a hangrögzítô rendszer, a riportrendszer, az ügyintézôk teljesítményértékelô rendszere és az ügyintézôk munkáját segítô pop-up útmutató. A rendszer és az azokhoz igazított üzleti folyamatok fôpróbája a kötelezô gépjármû felelôsségbiztosítás átkötési idôszaka volt, amikor nemcsak a tájékoztatásban, hanem a termékértékesítésben is hatékonyan szerepelt. A második fázis októberében kezdôdött, és 2007-ben zárul. Ennek fô célja a Contact Center integrációja a belsô biztosítási rendszerekkel és a vele párhuzamosan kialakításra kerülô ügy- és iratkezelô rendszerrel. Az integráció legfontosabb feladata, hogy az ügyfélszolgálattal kapcsolatba lépô ügyfeleket minél gyorsabban és pontosabban ún. egykapus rendszeren keresztül tudják azonosítani a hívások során nyert adatok, az ügykezelô rendszer és a biztosítási rendszerek adatbázisának segítségével. Az integráció során lehetôvé válik többek között a hívók kötvényszám alapú azonosítása, az ügy- és dokumentumkezelô rendszerben egy adott ügyhöz tartozó összes hívás, levél, fax egyszerû vissza ke resése, az ügyfelekkel folytatott telefonbeszélgetések visszahallgatása és az azonnali visszahívás lehetôsége. Gálos Dezsô ügyfélszolgálati- és adminisztrációs osztályvezetô Az iratkezelô rendszer elindításával a SIGNAL Biztosító Zrt. központjába beérkezô iratok (postai, fax, , telefonhívás) digitálisan is rögzítésre kerülnek. A digitális iratkezeléssel az iratok keresése egyszerûbbé, gyorsabbá válik, ezáltal az üzleti folyamatok és az ügyfélkiszolgálás is felgyorsul. A rendszer a komplex postázási feladatok ellátását biztosítja társaságunknál. A teljes rendszer kialakítása 2007-ben zárul, amikor a két rendszer közös integrációba kerül. 9

12 PÉNZÜGYI SZEMMEL Csata Dénes gazdasági igazgató A SIGNAL Biztosító Zrt. a 2006-os üzleti évet is sikeresen zárta. Társaságunk több mint 1,056 Mrd Ft-os adózás utáni, auditált eredményt ért el a tavalyi évben. A SIGNAL Biztosító 2006-ban összesen 9,9 Mrd Ft díjbevételt könyvelhetett el, ami 338 M Ft-tal több a 2005-ös adatnál. Örvendetes fejlemény, hogy a klasszikus életbiztosítások piacán Társaságunk versenyben tudott maradni, sôt a folyamatos díjak esetében a piaci átlagnál jelentôsen magasabb növekedési ütemet ért el. Így a klasszikus életbiztosítások területén díjbevételünket 5,7 %-kal növeltük. Különösen sikeresen alakultak díjbevételeink a takarékszövetkezetekkel történô együttmûködésünk során. Itt 22,5%-os az emelkedés az elôzô évhez képest. Az életbiztosítások területén 2006-ban összesen 7,9 Mrd Ft díjbevételt realizáltunk. A nem-életbiztosítási módozatok tekintetében a díjbevétel nagyságát nagy mértékben befolyásolta, hogy a hitelbiztosítási ágazatból kivonultunk. A vagyonbiztosítások díjbevételei a hitelbiztosítások nélkül 1,7 Mrd Ft-ot tettek ki, ami az ágazat 6,3%-os növekedését jelenti. A magán vagyonbiztosítások díjbevétele örömteli módon 9,7%-kal, 928 M Ft-ra emelkedett. A vállalkozói vagyonbiztosítások 770 M Ft díjbevételt hoztak. Ez az ágazat a hitelbiztosítások nélkül 2,5%-os fejlôdést mutat. A növekvô állomány mellett a SIGNAL Biztosító továbbra is jó kárévet mondhat magáénak. A vagyonbiztosításokra kifizetett károk kedvezôen, a piaci szint alatt maradtak. Társaságunk a költségek alakulására továbbra is kiemelt figyelmet fordított. Mindennek köszönhetôen mûködési költségeink a 2006-ban végrehajtott jelentôsebb beruházások (pl. Contact Center) és a gépjármû ágazat induló költségei ellenére kedvezôen alakultak. Míg összköltségünk az elôzô évhez képest 174 M Ft-tal nôtt, ami 5,3%-os növekedésnek felel meg, addig örvendetes módon igazgatási költségeink 1,4%-kal, 17 M Ft-tal csökkentek. Ezáltal az igazgatási költséghányadunk 12,8%-ról 12,2%-ra javult. Befektetési állományunk 2006-ban meghaladta a 24 Mrd Ft-ot, ami 13,1%-os növekedésnek felel meg. Saját befektetéseinkbôl 1,8 Mrd Ft nettó bevételt értünk el, mely az elôzô évihez képest 5,2%-os növekedést jelent. A tavalyi évben 7,8 %-os hozamot realizáltunk, amely közel 1%-al magasabb, mint az átlagos piaci hozam. Biztosítási állományunk a év végén meghaladta a 245 ezer darabot. 10

13 MÉRLEG E Ft MEGNEVEZÉS ÉLET NEM ÉLET NEM BIZT. A. Immateriális javak B. Befektetések I. Ingatlanok ebbôl: saját használatú ingatlanok II. Befektetések kapcsolt vállalkozásokban Tulajdoni rész. jelentô bef. anya- és leányvállalatban Hitelviszonyt megtestesítô ép. anya- és leányváll., adott kölcsön Tulajdoni részesedést jelentô befektetés közös és társult váll.-ban Hitelviszonyt megt. ép. közös és társult váll-ban, adott kölcsön III. Egyéb befektetések Tulajdoni rész. jel. bef. egyéb rész. viszonyban lévô vállalatban Hitelviszonyt megtestesítô értékpapír Részesedés befektetési közösségben (investment pool) Jelzáloggal fedezett kölcsön Egyéb kölcsön Betétek hitelintézetnél Más befektetések IV. Viszontbiztosításba vett bizt. ügyletbôl eredô letéti köv V. Befektetések értékhelyesbítése C. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbizt. szerz D. Követelések I. Közvetlen biztosítási ügyletbôl származó követelések Követelések a biztosítási kötvénytulajdonosoktól ebbôl: a) kapcsolt vállalkozástól b) egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozástól Követelések a bizosítási közvetítôktôl ebbôl: a) kapcsolt vállalkozástól b) egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozástól II. Követelések viszontbiztosítói ügyletekbôl ebbôl: a) kapcsolt vállalkozástól b) egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozástól III. Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész az életbizt. díjtartalékából IV. Egyéb követelések ebbôl: a) kapcsolt vállalkozástól b) egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozástól E. Egyéb eszközök Tárgyi eszközök (ingatlanok kivételével), készletek Bankbetétek, pénztár Visszavásárolt saját részvények Egyéb F. Aktív idôbeli elhatárolások Kamatok, bérleti díjak Halasztott szerzési költségek Egyéb aktív idôbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

14 MÉRLEG E Ft MEGNEVEZÉS ÉLET NEM ÉLET NEM BIZT. A. Saját tôke I. Jegyzett tôke ebbôl: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértékén II. Jegyzett, de még be nem fizett tôke (-) III. Tôketartalék IV. Eredménytartalék (+) V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredemény (+) B. Alárendelt kölcsöntôke C. Biztosítástechnikai tartalékok Meg nem szolgált díjak tartaléka (a+b) a) bruttó összeg b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) Matematikai tartalékok a) életbiztosítási díjtartalék (1+2) bruttó összeg ebbôl viszontbiztosítóra jutó tartalékrész viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (kockázati biztosítás) (-) b) betegségbiztosítási díjtartalék (1+2) bruttó összeg viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) c) balesetbiztosítási járadéktartalék (1+2) bruttó összeg viszontbiztosítóra jutó tartalékrész(-) d) felelôsségbiztosítási járadéktartalék (1+2) bruttó összeg viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) Függôkárok tartaléka (a+b) a) tételes függôkár tartalék [aa)+ab)] aa) bruttó összeg ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész(-) b) IBNR tartalékrész [ba)+bb)] ba) bruttó összeg bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész(-) Díj-visszatérítési tartalékok (a+b) a) eredménytôl függô díj-visszatérítési tartalék [aa)+ab)] aa) bruttó összeg ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) b) eredménytôl független díj-visszatérítési tartalék [ba)+bb)] ba) bruttó összeg bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) Káringadozási tartalék Egyéb tartalékok [a)+b)+c)] a) nagy károk tartaléka b) törlési tartalék [ba)+bb)] ba) bruttó összeg bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) c) egyéb biztosítástechnikai tartalék [ca)+cb)] ca) bruttó összeg cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

15 MÉRLEG E Ft MEGNEVEZÉS ÉLET NEM ÉLET NEM BIZT. D. Biztosítástechnikai tart. a bef. egységhez kötött (unit-linked) életb. szerz. (1+2) 1. bruttó összeg viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövôbeni kötelezettségekre Egyéb céltartalék F. Viszontbiztosítóval szembeni letéti kötelezettségek G. Kötelezettségek I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási ügyletekbôl ebbôl: -kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben II. Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekbôl ebbôl: -kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben III. Kötelezettségek kötvénykibocsátásból ebbôl: -kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben IV. Hitelek ebbôl: -kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben V. Egyéb kötelezettségek ebbôl: -kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben H. Passzív idôbeli elhatárolások Bevételek passzív idôbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív idôbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN

16 EREDMÉNYKIMUTATÁS MEGNEVEZÉS A. Nem életbiztosítási ágnál 01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül a) bruttó díj b) viszontbiztosítónak átadott díj (-) c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (±) d) viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának vált.-ból (±) Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (C/06. sorral egyezôen) Egyéb biztosítástechnikai bevétel Károk ráfordítása a) kárkifizetések és kárrendezési költségek aa) kárkifizetések bruttó összeg viszontbiztosító részesedése (-) ab) kárrendezési költségek ac) bevételek kármegtérítésbôl és kárrendezési költségtérítésbôl (-) b) függô károk tartalékainak változása (±) ba) tételes függô kár tartalék változása (±) bruttó összeg viszontbiztosító részesedése (-) bb) IBNR tartalék változása (±) brottó összeg viszontbiztosító részesedése (-) Matematikai tartalékok változása (±) a) betegségbiztosítási díjtartalék változása (±) 8 16 aa) bruttó összeg 8 16 ab) viszontbiztosító részesedése (-) 0 0 b) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (±) 0 0 ba) bruttó összeg 0 0 bb) viszontbiztosító részesedése (-) 0 0 c) felelôsségbiztosítási járadék változása (±) ca) bruttó összeg cb) viszontbiztosító részesedése (-) Díj-visszatérítési tartalékok változása (±) a) eredménytôl függô díj-visszatérítési tartalék változása 0 0 aa) bruttó összeg 0 0 ab) viszontbiztosító részesedése (-) 0 0 b) eredménytôl független díj-visszatérítési tartalék változása (±) ba) bruttó összeg bb) viszontbiztosító részesedése (-) Káringadozási tartalék változása (±) Egyéb tartalékok változása (±) a) nagy károk tartalékának változása 0 0 b) törlési tartalék változása (±) ba) bruttó összeg bb) viszontbiztosító részesedése (-) c) egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (±) 0 0 ca) bruttó összeg 0 0 cb) viszontbiztosító részesedése (-) Nettó mûködési költségek a) tárgyévben felmerült szerzési költségek b) elhatárolt szerzési költségek változása (±) c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével) d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-) Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások E Ft A. BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY

17 EREDMÉNYKIMUTATÁS MEGNEVEZÉS B. Életbiztosítási ágnál 01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül a) bruttó díj b) viszontbiztosítónak átadott díj (-) 0 0 c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (±) d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának változásából (±) Biztosítástechnikai bevételek befektetésekbôl a) kapott osztalék és részesedés ebbôl: kapcsolt vállalkozástól 0 0 b) egyéb befektetési bevételek ebbôl: kapcsolt vállalkozástól 0 0 ba) biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei 0 0 bb) kapott kamatok és kamatjellegû bevétel c) befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei d) életbiztosításból allokált befektetési bevétel (C/05. sorral egyezôen) (-) Befektetések nem realizált nyeresége Egyéb biztosítástechnikai bevétel Károk ráfordítása a) kárkifizetések és kárrendezési költségek aa) kárkifizetések bruttó összeg viszontbiztosító részesedése (-) ab) kárrendezési költségek ac) bevételek kármegtérítésbôl és kárrendezési költségtérítésekbôl (-) 0 0 b) függô károk tartalékainak változása (±) ba) tételes függô kár tartalék változása (±) bruttó összeg viszontbiztosító részesedése (-) bb) IBNR tartalék változása (±) bruttó összeg viszontbiztosító részesedése (-) Matematikai tartalékok változása (±) a) életbiztosítási díjtartalék változása (±) aa) bruttó összeg ab) viszontbiztosító részesedése ( kockázati biztosítás) (-) 0 0 b) betegségbiztosítási díjtartalék változása (±) ba) bruttó összeg bb) viszontbiztosító részesedése (-) 0 0 c) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (±) 0 0 ca) bruttó összeg 0 0 cb) viszontbiztosító részesedése (-) Díj-visszatérítési tartalékok (±) a) eredmyénytôl függô díj-visszatérítési tartalék változása (±) aa) bruttó összeg ab) viszontbiztosító részesedése (-) 0 0 b) eredmyénytôl független díj-visszatérítési tartalék változása (±) 0 0 ba) bruttó összeg 0 0 bb) viszontbiztosító részesedése (-) Káringadozási tartalék változása (±) Egyéb tartalékok változása (±) a) nagy károk tartalékának változása (±) 0 0 b) törlési tartalék változása (±) ba) bruttó összeg bb) viszontbiztosító részesedése (-) 0 0 c) egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (±) 0 0 ca) bruttó összeg 0 0 cb) viszontbiztosító részesedése (-) 0 0 E Ft 15

18 EREDMÉNYKIMUTATÁS MEGNEVEZÉS Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás tartalékának változása (±) a) bruttó összeg b) viszontbiztosító részesedése (-) Nettó mûködési költségek a) tárgyévben felmerült szerzési költségek b) elhatárolt szerzési költségek változása (±) c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével) d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-) Biztosítástechnikai ráfordítások befektetésekbôl a) befektetések mûk. és fennt. ráford., ideértve a fizetett kamatoka és kj. ráfordításokat b) befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése 0 0 c) befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai Befektetések nem realizált vesztesége Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások 0 0 E Ft B. BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY ( ±06±07±08±09-10± ) C. Nem biztosítástechnikai elszámolások Kapott osztalék és részesedés ebbôl: kapcsolt vállalkozástól Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek ebbôl: kapcsolt vállalkozástól Biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei Életbiztosításból allokált befektetési bevétel (B/02/d. sorral egyezôen) Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (-) (A/02. sorral egyezôen) Befektetések mûk. és fenntartási ráf-i, ideértve a fizetett kamatokat és kj. ráfordításokat Befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (±) Befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai Egyéb bevételek Egyéb ráfordítások D. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B ) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (12-13) 0 0 E. ADÓZÁS ELÔTTI EREDMÉNY (±D±14) Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-15) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+16-17)

19 KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

20 SIG 2076 SIGNAL Biztosító Zrt. Vezérigazgatóság 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Contact Center

BEVEZETÔ. KÖSZÖNET a SIGNAL Biztosító Zrt. összes ügyfelének és partnerének, hogy 2006-ban is bizalmával tisztelte meg Társaságunkat!

BEVEZETÔ. KÖSZÖNET a SIGNAL Biztosító Zrt. összes ügyfelének és partnerének, hogy 2006-ban is bizalmával tisztelte meg Társaságunkat! 2007 ÉVES JELENTÉS BEVEZETÔ KÖSZÖNET a SIGNAL Biztosító Zrt. összes ügyfelének és partnerének, hogy 2006-ban is bizalmával tisztelte meg Társaságunkat! A BIZALOM, mint az egyik legnagyobb érték, kötelez

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk!

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! ÉVES JELENTÉS 2012 KÖSZÖNTŐ Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! 2012. kihívásokkal teli évnek bizonyult a hazai biztosítótársaságok számára. A válság újabb áldozatokat követelt, s a biztosítási piac

Részletesebben

Allianz Hungária Biztosító Zrt.

Allianz Hungária Biztosító Zrt. Allianz Hungária Biztosító Zrt. Éves jelentés 27 Éves jelentés 27 A fõbb mutatószámok alakulása Allianz Hungária Biztosító Zrt. 25 25 millió Változás % 26 26 millió Változás % 27 27 millió Bruttó díjbevétel

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő Éves jelentés 43D1 KGFB szerződések december 31-i évfordulóra történő átkötéseinek bemutatása KGFB É vonatkozási

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk!

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! ÉVES JELENTÉS 2013 KÖSZÖNTŐ Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! Az elmúlt év némi optimizmusra okot adó fejleménye volt, hogy 2013-ban már nem csökkent tovább a hazai biztosítási piac, amely díjbevétele

Részletesebben

SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÉVES JELENTÉS

SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÉVES JELENTÉS SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÉVES JELENTÉS 2014 KÖSZÖNTŐ Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! A 2014-es évet a biztosítók szempontjából egyértelműen pozitívnak tekinthetjük, hiszen minden fontosabb területen az

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. HARMADIK NEGYEDÉV 2014. november 13. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. MÁSODIK NEGYEDÉV 2014. augusztus 12. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez Am kötelező gépjármű-felelősség terméket terjesztő biztosító éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2007 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT.

ÉVES JELENTÉS 2007 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 27 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT. TÁRSASÁGUNK FÔBB BIZTOSÍTÁSI MÓDOZATAI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 27 TULAJDONOSI SZERKEZET Az alaptôke jegyzése az 1998. április

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT.

ÉVES JELENTÉS 2006 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 2006 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT. TÁRSASÁGUNK FÔBB BIZTOSÍTÁSI MÓDOZATAI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI EGYÉNI ÉS CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK SEGÍTSÉGNYÚJTÁS UTASBIZTOSÍTÁSOK, ASSISTANCE Assist-Card Privileg,

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. MÁSODIK NEGYEDÉV 2015. augusztus 18. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2005 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT.

ÉVES JELENTÉS 2005 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 2005 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT. TÁRSASÁGUNK FÔBB BIZTOSÍTÁSI MÓDOZATAI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI EGYÉNI ÉS CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK SEGÍTSÉGNYÚJTÁS UTASBIZTOSÍTÁSOK, ASSISTANCE Assist-Card Privileg,

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. ELSŐ NEGYEDÉV 2015. május 14. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Allianz Hungária Zrt. Éves Jelentés 2012

Allianz Hungária Zrt. Éves Jelentés 2012 Allianz Hungária Zrt. Éves Jelentés 2012 2012 2 A főbb mutatószámok alakulása Allianz Hungária Zrt. 2010 2010 Változás 2011 2011 Változás 2012 2012 millió Ft millió % millió Ft millió % millió Ft millió

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. ELSŐ NEGYEDÉV 2013. május 16. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Allianz Hungária Zrt. Éves Jelentés 2011

Allianz Hungária Zrt. Éves Jelentés 2011 Allianz Hungária Zrt. Éves Jelentés 2011 2011 2 A főbb mutatószámok alakulása Allianz Hungária Zrt. 2009 2009 Változás 2010 2010 Változás 2011 2011 millió Ft millió % millió Ft millió % millió Ft millió

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. NEGYEDIK NEGYEDÉV 2015. február 17. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. HARMADIK NEGYEDÉV 2013. november 13. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító) a mai napon nyilvánosságra

Részletesebben

Allianz Hungária Zrt. Éves Jelentés 2013

Allianz Hungária Zrt. Éves Jelentés 2013 Allianz Hungária Zrt. 1 A főbb mutatószámok alakulása 2011 2011 Változás 2012 2012 Változás 2013 2013 millió Ft millió % millió Ft millió % millió Ft millió Bruttó díjbevétel 144 095 463,1-8,2 132 286

Részletesebben

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára Eszközök összesen 1.618.226 eft 1. Pénzeszközök 97.260 eft 2. Állampapírok 354.732 eft 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 295.000 eft

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

SIGNAL Biztosító Partnereink a szakszervezetek. Sokféleség, szolidaritás, megbízhatóság

SIGNAL Biztosító Partnereink a szakszervezetek. Sokféleség, szolidaritás, megbízhatóság SIGNAL Biztosító Partnereink a szakszervezetek Tartalom 1. Bemutatkozik a SIGNAL Biztosító 2. Milyen kedvezményes szolgáltatásokat kínálunk? Egyéni biztosítások Csoportos biztosítások 3. Értékesítés támogatás,

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

1. melléklet a (./.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

1. melléklet a (./.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő 42A1A A biztosító nem-élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidőszak végén (darab) RT, NAGYEGY É tárgyévet követő

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) KSH: 10043433 6419 122 04 Cg.: 04-02-000216 Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) (adatok: ezer Ft-ban) S. sz. M e g n e v e z é s 2012.év 2013.év

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben