100 éves centenáriumát ünnepli anyavállalatunk, a SIGNAL IDUNA Csoport Németország egyik legnagyobb biztosítási konszernje.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "100 éves centenáriumát ünnepli anyavállalatunk, a SIGNAL IDUNA Csoport Németország egyik legnagyobb biztosítási konszernje."

Átírás

1 2006 ÉVES JELENTÉS

2 100 éves centenáriumát ünnepli anyavállalatunk, a SIGNAL IDUNA Csoport Németország egyik legnagyobb biztosítási konszernje április 10-én a Dortmundi Kézmûves Kamara tagjai részére Betegbiztosító Pénztárat hozott létre. Ebbôl a magból nôtt, bôvült és fejlôdött a mai SIGNAL IDUNA Csoport, amely 5 milliárd euró, azaz nagyjából 1250 milliárd forint díjbevételével Németország egyik legnagyobb biztosítási konszernje. Kéz a kézben jelmondatukhoz az elmúlt idôszak alatt mindig hûek maradtak. A SIGNAL IDUNA Csoport nem anonim társaság, hanem olyan emberek szervezett intézménye, akik másoknak segíteni szeretnének. Ezt a hitvallásukat a SIGNAL Biztosító Zrt. is követi. A pénzügyek és a biztosítás területe különösen a bizalomra és ôszinteségre alapul. Az elmúlt 100 év tapasztalata szerint az emberek megbízható pénzügyi partnert keresnek. Az egyénekre, családokra szóló igényeket feltárni csak személyes ismeretség alapján lehet, hogy ezáltal személyre szabott tanácsadással és módozatokkal szolgálhassunk. Az Európa-szerte terjedô, ún. allfinanz-vállalkozások a biztosítások mellett egyéb pénzügyi szolgáltatásokat is nyújtanak. A SIGNAL IDUNA Csoport és leányvállalatai különbözô banki, befektetési továbbá takarékossági lehetôségekkel állnak az ügyfelek rendelkezésére. A SIGNAL IDUNA Csoport sikertörténete 100 éve tart! Ma, holnap és az elkövetkezô 100 évben is hûségesek maradunk alapelveikhez: SOKFÉLESÉG, SZOLIDARITÁS, MEGBÍZHATÓSÁG! A SIGNAL IDUNA Csoport Németországi eredményessége mellett, Kelet-Európában is terjeszkedik. Magyarországon a SIGNAL Biztosító Zrt óta mûködik ben Lengyelországban kezdték meg biztosítási és pénzügyi tevékenységüket ben Romániában szándékoznak leányvállalatot nyitni. Büszkeséggel ünnepeljük alapítónk 100 éves születésnapját. Öröm és elismerés a SIGNAL Biztosító minden egyes munkatársa számára, hogy ilyen sikeres és nagy múltú Társaság részesei vagyunk.

3 BEVEZETÔ KÖSZÖNET a SIGNAL Biztosító Zrt. összes ügyfelének és partnerének, hogy 2006-ban is bizalmával tisztelte meg Társaságunkat! A BIZALOM, mint az egyik legnagyobb érték, kötelez minket, munkatársainkat és a vezetést, hogy mindent megtegyünk érte. A bizalom eredményét tükrözi a 2006-os éves jelentés is, amely egy újabb sikeresen lezárt évrôl szól. Az 1,055 milliárd forint eredmény, a 9,9 milliárd forint díjbevétel csupán szám-adat, amelyre büszkék vagyunk, de nem tudja visszaadni azt a szerzôdésbôl adódó több ezer emberi történetet, ese ményt, amellyel 2006-ban a SIGNAL Biztosító Zrt. közvetlenül kapcsolatba került. Egy-egy kéztörés, betegség, haláleset, vízkár, viharkár, stb. mögött mindig emberek állnak, akik bíztak és bíznak a SIGNAL Biztosító Zrt. ígéretében. Hiszen a biztosítási kötvény természetesen egy jogi szerzôdés az összes köte - lezettségével, de a bizalom is nagy szerepet játszott abban, hogy a szerzôdés megkötôdött. Még mindig többen vagyunk, akik elsôsorban érzelmi alapon döntünk, és csak utána objek - tíven, mérlegelve. A BIZALOM és az elért eredmény elválaszthatatlanok egymástól, hiszen egy megbízható, jól gazdálkodó, eredményes társaság nagyobb biztonságot és bizalmat tud nyújtani. Mi 2006-ban is eredményesek voltunk és eredményesek leszünk a jövôben is! Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, szükséges, hogy mi is továbbfej - lôdjünk. Ennek alapja az, hogy nem a nagyságot, hanem az eredményességet tekintjük az egészséges fejlôdés zálogának. A január 1-jén elindított gépjármû-biztosítási ágazat díj - sza bási, és ügyfélpolitikája is ezt mutatja. Ezzel a termékcsaláddal bôvülve, a SIGNAL Biztosító Zrt. partnerei és leendô ügyfelei számára szinte teljeskörû biztosítási fedezetet tud nyújtani. Az új ágazat több, mint ügyfelének 65%-a új ügyfelünk. Nekik is bizonyítjuk, hogy egy kedvezô biztosítási díj mellett is lehet színvonalas szolgáltatást nyújtani. Azt is tudjuk, hogy a bizalom nem statikus és idônként meginog, vagy egyszerûen csak elmúlik. Ezért teszünk meg mindent annak érdekében, hogy a bizalmat nap mint nap, újra és újra meg erôsítsük és megtartsuk. Tisztelettel: Filvig István 1

4 RÉSZVÉNYESI SZERKEZET SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft a SIGNAL IDUNA Csoport tagja 99,46% Ipartestületek Országos Szövetsége 0,54% A SIGNAL IDUNA Csoport, Dortmund Németország harmadik legnagyobb biztosítási konszernje. Éves díjbevételük 5 Mrd EUR e mögött több mint 10 millió biztosított ügyfél és szerzôdés, valamint közel 38 Mrd EUR tôkebefektetés áll, amely összeg többszöröse az egész magyar biztosítási piac díjbevételének. Ez a tôkeerôs háttér és a német tulajdonosok jövôbe vetett bizalma kiegyensúlyozott jövôt és óriási lehetôségeket ad a SIGNAL Biztosító további fejlôdéséhez. Igazgatóság Rainer Schönberg Halmos Sándorné Filvig István igazgatósági tag igazgatósági tag elnök-vezérigazgató Felügyelôbizottság Reinhold Schulte - elnök a SIGNAL IDUNA Csoport elnök-vezérigazgatója Szûcs György az IPOSZ elnöke Heinrich Traublinger München és Felsô-Bajorország Kézmûves Kamarájának elnöke dr. Klaus Sticker a SIGNAL IDUNA Csoport igazgatóságának tagja dr. Sáling József a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke 2

5 GAZDASÁGI MUTATÓK Biztosítási szolgáltatások A biztosítási szerzôdésállomány gyarapodásából adódóan a biztosítottaknak nyújtott szolgáltatásaink is növekedtek az elmúlt években. Kártérítést, biztosítási szolgáltatást 2006-ban közel 2,8 Mrd Ft összértékben nyújtottunk ügyfeleinknek. Ebbôl 2,2 Mrd Ft az életbiztosítások és kiegészítô biztosításaikra, 46 M Ft a baleset-biztosításokra, és 465 M Ft a vagyonbiztosításokra esô rész. Díjbevétel A SIGNAL Biztosító Zrt. díjbevétele 2006-ban közel 10 Mrd Ft-ra emelkedett. Az emelkedés 3,5%-os a évi 9,6 Mrd Ft-hoz képest. A díjbevétel emelkedése az életbiztosítási ágazatban a legerôteljesebb. Tôkebefektetések A SIGNAL Biztosító alaptôkéje 1,838 Mrd Ft. A SIGNAL Biztosító befektetési portfoliójának értéke év végén több mint 24,5 Mrd Ft-ot tett ki. A befektetési portfolión elért hozam megközelítőleg 1,8 Mrd Ft volt. Befektetéseinkben a legfontosabb szempont a biztonság, így a portfolió nagy része állampapírokban és megfelelô garanciát nyújtó pénzintézeti kötvényekben van, és csak minimális részét tartjuk részvényekben. Befektetéseink jelentôs részét az UniCredit Bank, a CIB Bank és az Erste Bank közremûködésével bonyolítjuk. Cégünk pénzforgalmi számláját az UniCredit Bank és az Erste Bank vezeti. 3

6 ÉLETBIZTOSÍTÁSOK Pongrácz András életbiztosítási fôosztályvezetô Életbiztosítási üzletágunk széles és modern termékválasztékot kínál ügyfeleink részére, melynek eredménye az évrôl-évre jelentôsen növekvô díjbevétel és a darabot meghaladó szerzôdések száma. Ügyfeleink változó igényeit és a biztosítási piac fejlôdését figyelve kitûzött célunk, hogy továbbra is színvonalas és kreatív életbiztosítási termékeket fejlesszünk és kínálatunkat bôvítsük. Befektetéshez kötött életbiztosítás A piacon legkorszerûbb a befektetéshez kötött életbiztosítás, mely egybeköti a kiváló megtakarítási lehetôséget a biztosítási védelemmel. Ezzel a biztosítási formával 2006-ig a Raiffeisen, 2007-tôl a Concorde és a Pioneer alapkezelôk különbözô hozamú és kockázatú alapjai érhetôk el. A biztosítás határozott tartamú, illetve egész életre szóló lehet, valamint egyszeri díjfizetésre is van lehetôség. A szerzôdés alkalmas arra, hogy a szerzôdô a biztosítási tartam alatt, igényeinek megfelelôen alakítsa biztosítását. Vegyes biztosítások A biztosítási tartam elérésekor vagy elhalálozáskor fizetjük ki a garantált biztosítási összeget és azon felül a nyereséget. Olyan termékkel is rendelkezünk, melyben ügyfelünk a biztosítási tartam vége elôtt befejezheti a biztosítási díj fizetését, és lehetôség van arra is, hogy egy szerzôdésen belül két személyt biztosítsunk. Nyugdíjbiztosítások Ügyfeleink fokozatos megtakarítással halmozzák fel azt az összeget, mely az elôre meghatározott idôpontban kifizetésre kerül vagy járadékra váltható. Gyermekekre és fiatalokra köthetô biztosítások Biztosításaink ezen köre elô-takarékosságot tesz lehetôvé a fiatalok otthonának megteremtéséhez, továbbtanulásának segítéséhez, a házasságkötéskor szükséges kiadások fedezéséhez. A biztosított felnôtt elhalálozása vagy hosszabb idejû munkaképtelenné válása esetén a biztosítási díj fizetését akár a biztosítási tartam végéig is átvállalja a biztosító. Részletkifizetéses biztosítás Ezeknél a korszerû szerzôdéseknél ügyfeleink nem csak a biztosítási tartam végén kapják meg a biztosítási összeg egy részét, hanem döntésüktôl függôen, akár öt vagy tíz évvel korábban is. A szerzôdés banki hitelkonstrukcióval is kombinálható. Kockázati, kölcsönfedezeti biztosítások Ezen termékek széles kínálatával rendelkezik biztosítónk (egyéni és csoportos biztosítások egyaránt köthetôk), mely szerzôdések a biztosított tartamon belüli elhalálozása vagy egyéb kockázatok esetén is (pl.: rokkantság) szolgáltatást nyújtanak, így jól alkalmazhatók különbözô típusú hitelfelvételek esetén. 4

7 GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁSOK Tulajdonosunk és Társaságunk vezetésének döntése alapján a SIGNAL Biztosító Zrt január 1-jei kezdettel a gépjármû-biztosítási üzletágban is piacra lépett. Flamich Gábor gépjármû-biztosítási fôosztályvezetô Kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítás Elsô lépésként a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítás került bevezetésre január 1-jei kockázatviselési kezdettel. A termék, a jogszabályi keretek között téríti meg a gépjármûvel okozott károkat, teljes védelmet nyújtva a károsultaknak és a károkozónak. A díjak október 30-án kerültek meghirdetésre, így az értékesítés már 2006-ban megkezdôdött folyamán, a terveket meghaladóan db szerzôdést kötöttünk, több mint 950 M Ft állománydíjjal. CASCO A CASCO biztosítási módozat elsô negyedévben került bevezetésre azzal a céllal, hogy gépjármûvel rendelkezô ügyfeleinknek teljes körû védelmet tudjunk nyújtani. A termék, a gépjármû törés és lopáskárára kiterjedô védelem mellett, az utasokra vonatkozó baleset- és poggyászbiztosítást is tartalmaz. 5

8 NEM-ÉLETBIZTOSÍTÁSOK Balázs Zsuzsanna nem-életbiztosítási fôosztályvezetô Vagyon- és felelôsségbiztosítások Biztosítási szerzôdéseink darabszáma év végén több mint , az állománydíj 1,777 Mrd Ft, az éves díjelôírás pedig 1,698 Mrd Ft. Lakossági biztosítások HÁZ-TARTÁS Lakásbiztosítás Átlagos méretû és kivitelezésû lakások, családi házak biztosítási védelmére hozta létre a SIGNAL Biztosító azzal a céllal, hogy mindenki számára elérhetô, gyorsan és egyszerûen megköthetô termékkel állhasson partnerei rendelkezésére. BÁSTYA Lakossági és Kisvállalkozói Vagyon-, Felelôsség- és Baleset-biztosítás Társaságunk felismerte azt az igényt, hogy egyre több lakásban vagy családi házban mûködik kisvállalkozás, ezért egy biztosítási szerzôdés keretén belül nyújtunk biztosítási fedezetet magán-, illetve kisvállalkozások biztosítási igényére. MI-HÁZUNK Tömbház-biztosítás Megköthetô társasházak, társasüdülôk, lakószövetkezetek, üdülôszövetkezetek, társasházként bejegyzett üzletházak, illetve irodaházak tulajdonközösségének épületeire. Biztosítások vállalkozások részére EuroMester Vállalkozói Vagyon- és Felelôsségbiztosítás Kis- és középvállalkozások részére kifejlesztett, modulrendszerû biztosítás, speciális többlet-szolgáltatásokkal mind a vagyon-, mind a felelôsségbiztosítás esetében. Az egyedi igények figyelembevételével készített ajánlatokkal testre szabott biztosítási fedezeteket nyújtunk ügyfeleinknek. Technikai biztosítások vállalkozások részére Géptörés biztosítás (ipari és mezôgazdasági gépekre) Elektromos berendezés biztosítás (elektromos berendezésekre, készülékekre) Építés-szerelés biztosítás (az építôipari kivitelezés idôtartamára) 6

9 Baleset-biztosítások Változó kimenetellel, sokféleképpen érhet bennünket baleset. Az egyének és családok anyagi terheinek csökkentése érdekében Társaságunk többféle balesetbiztosítást kínál, a könnyebb sérülésektôl a legsúlyosabb balesetekig. Az egyéni baleset-biztosítások a nap minden órájában és a világ összes országában fedezetet nyújtanak ügyfeleink részére. Az alapbiztosítás a biztosított váratlan balesete miatt bekövetkezett súlyosabb sérülése, vagy halála esetén térít. A termékek moduláris jellegébôl és a kiegészítô biztosítások széles kínálatából adódóan, az egyéni igényeknek megfelelô szolgáltatás-csomag állítható össze. Alapbiztosításaink: Baleseti halál Baleseti rokkantság Baleseti progresszív rokkantság (50%-ot meghaladó rokkantság esetén megnövelt szolgáltatás) Kiegészítô biztosításaink: Baleseti kórházi napidíj Baleseti plasztikai mûtéti térítés Csonttörés esetén nyújtandó szolgáltatás Égési sérülés esetén térítés Baleseti költségtérítés Baleseti mûtéti térítés Baleseti keresôképtelenségi térítés Baleseti gyógyulási támogatás Közúti közlekedési baleseti halál esetén nyújtandó térítés Közúti közlekedési baleseti rokkantság esetén nyújtandó térítés A csoportos baleset-biztosítások segíthetnek a vállalatvezetôknek a sikeres, jó munkaerô megszerzésében, esetleg megtartásában, illetve az anyagi segítségnyújtás lehetôségét biztosítják a munkavállalót ért baleset esetén. A vállalkozás igényeinek és lehetôségeinek megfelelôen, az egyéni biztosításoknál felsorolt alap- és kiegészítô biztosításokból akár munkakörönként eltérô szolgáltatás-csomag összeállítása is lehetséges. A vállalkozás vezetôje dönthet a biztosítás hatályának megválasztásában is: 24 órás biztosítási fedezet a világ összes országában Munkahelyi fedezet meghatározott helyre vonatkozóan Munkahelyi fedezet a munkahely és lakhely közötti utazás idôtartamára is kiterjesztve Óvodások, tanulók, fôiskolai és egyetemi hallgatók részére egész évben biztonságot nyújtó tanuló baleset-biztosításainkat ajánljuk. Szakszervezeti tagok részére speciális szakszervezeti baleset-biztosítási csomagokat állítottunk össze. 7

10 BANK-ÜZLETÁG Márton Ferenc bank-üzletág igazgató A Bank üzletág a évben is jelentôsen növelte díjbevételeit, mely elsôsorban a fô terméknek számító kölcsönfedezeti- és életbiztosításnak /KÉR/ volt köszönhetô. A KÉR vonatkozásában a piaci szintet meghaladó mértékû 22,5%-os növekedést értünk el, a díjbevétel közel 800 M Ft-ot tett ki. Jelentôsnek mondható az üzletág, illetve takarékszövetkezeti partnereink hozzájárulása a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítások megkötésének terén is. Takarékszövetkezeti partnereink, több mint 8 ezer szerzôdéssel és a hozzá kap cso lódó díjbevétellel a várakozásoknak megfelelô mértékben vették ki részüket az új szolgáltatás beindításában. Az üzletág jövôjét illetôen fontos üzletpolitikai döntést hozott az év második felében a Társaság vezetése. A takarékszövetkezeteket a SIGNAL Biztosító Zrt. a jövôben stratégiai partnerként, kiemelten kezeli, s számos intézkedés született ezen együttmûködés kibôvítésének és az üzleti kapcsolatok kiszélesítésének érdekében. Az új termékek bevezetésével, az informatikai kapcsolatok korszerûsítésével és aktív üzletpolitikával jelentôsen bôvült együttmûködô takarékszövetkezeti partnereink köre. Az év második felében kb. harmadával tovább emelkedett szerzôdött partnereink száma, és jelentôs mértékben sikerült kiszélesíteni a biztosítási termékekre vonatkozó értékesítési palettát is. Ezen új üzletpolitikai döntések hatásai részben már érzékelhetôek voltak az év végén is, de nyilvánvalóan a kibôvült kapcsolatokból és az intenzívebb termék-értékesítési tevékenységbôl remélt eredmények döntôen 2007-ben jelentkeznek majd. 8

11 CONTACT CENTER ÉS IRATKEZELÉSI RENDSZER BEVEZETÉSE A 2006-os üzleti évben ügyfeleink professzionálisabb kiszolgálása érdekében, valamint a gépjármû-biztosítási üzletág elindítása miatt üzleti folyamatokra szabott Contact Center és Iratkezelési rendszer került bevezetésre Társaságunknál. Várnai György vállalat-fejlesztési projekt irodavezetô A Contact Center rendszer két fázisban került kialakításra. Célja egy modern, 15 munkaállomásból álló ügyfélszolgálati rendszer megszervezése volt, amely tematikusan osztja el a hívásokat annak érdekében, hogy minél több hívást tudjunk fogadni, növeljük a szolgáltatási szintet és ezáltal az ügyfelek elégedettségét. Elsô fázisban került kiépítésre többek között az üzleti folyamatokra optimalizált IVR, a hangrögzítô rendszer, a riportrendszer, az ügyintézôk teljesítményértékelô rendszere és az ügyintézôk munkáját segítô pop-up útmutató. A rendszer és az azokhoz igazított üzleti folyamatok fôpróbája a kötelezô gépjármû felelôsségbiztosítás átkötési idôszaka volt, amikor nemcsak a tájékoztatásban, hanem a termékértékesítésben is hatékonyan szerepelt. A második fázis októberében kezdôdött, és 2007-ben zárul. Ennek fô célja a Contact Center integrációja a belsô biztosítási rendszerekkel és a vele párhuzamosan kialakításra kerülô ügy- és iratkezelô rendszerrel. Az integráció legfontosabb feladata, hogy az ügyfélszolgálattal kapcsolatba lépô ügyfeleket minél gyorsabban és pontosabban ún. egykapus rendszeren keresztül tudják azonosítani a hívások során nyert adatok, az ügykezelô rendszer és a biztosítási rendszerek adatbázisának segítségével. Az integráció során lehetôvé válik többek között a hívók kötvényszám alapú azonosítása, az ügy- és dokumentumkezelô rendszerben egy adott ügyhöz tartozó összes hívás, levél, fax egyszerû vissza ke resése, az ügyfelekkel folytatott telefonbeszélgetések visszahallgatása és az azonnali visszahívás lehetôsége. Gálos Dezsô ügyfélszolgálati- és adminisztrációs osztályvezetô Az iratkezelô rendszer elindításával a SIGNAL Biztosító Zrt. központjába beérkezô iratok (postai, fax, , telefonhívás) digitálisan is rögzítésre kerülnek. A digitális iratkezeléssel az iratok keresése egyszerûbbé, gyorsabbá válik, ezáltal az üzleti folyamatok és az ügyfélkiszolgálás is felgyorsul. A rendszer a komplex postázási feladatok ellátását biztosítja társaságunknál. A teljes rendszer kialakítása 2007-ben zárul, amikor a két rendszer közös integrációba kerül. 9

12 PÉNZÜGYI SZEMMEL Csata Dénes gazdasági igazgató A SIGNAL Biztosító Zrt. a 2006-os üzleti évet is sikeresen zárta. Társaságunk több mint 1,056 Mrd Ft-os adózás utáni, auditált eredményt ért el a tavalyi évben. A SIGNAL Biztosító 2006-ban összesen 9,9 Mrd Ft díjbevételt könyvelhetett el, ami 338 M Ft-tal több a 2005-ös adatnál. Örvendetes fejlemény, hogy a klasszikus életbiztosítások piacán Társaságunk versenyben tudott maradni, sôt a folyamatos díjak esetében a piaci átlagnál jelentôsen magasabb növekedési ütemet ért el. Így a klasszikus életbiztosítások területén díjbevételünket 5,7 %-kal növeltük. Különösen sikeresen alakultak díjbevételeink a takarékszövetkezetekkel történô együttmûködésünk során. Itt 22,5%-os az emelkedés az elôzô évhez képest. Az életbiztosítások területén 2006-ban összesen 7,9 Mrd Ft díjbevételt realizáltunk. A nem-életbiztosítási módozatok tekintetében a díjbevétel nagyságát nagy mértékben befolyásolta, hogy a hitelbiztosítási ágazatból kivonultunk. A vagyonbiztosítások díjbevételei a hitelbiztosítások nélkül 1,7 Mrd Ft-ot tettek ki, ami az ágazat 6,3%-os növekedését jelenti. A magán vagyonbiztosítások díjbevétele örömteli módon 9,7%-kal, 928 M Ft-ra emelkedett. A vállalkozói vagyonbiztosítások 770 M Ft díjbevételt hoztak. Ez az ágazat a hitelbiztosítások nélkül 2,5%-os fejlôdést mutat. A növekvô állomány mellett a SIGNAL Biztosító továbbra is jó kárévet mondhat magáénak. A vagyonbiztosításokra kifizetett károk kedvezôen, a piaci szint alatt maradtak. Társaságunk a költségek alakulására továbbra is kiemelt figyelmet fordított. Mindennek köszönhetôen mûködési költségeink a 2006-ban végrehajtott jelentôsebb beruházások (pl. Contact Center) és a gépjármû ágazat induló költségei ellenére kedvezôen alakultak. Míg összköltségünk az elôzô évhez képest 174 M Ft-tal nôtt, ami 5,3%-os növekedésnek felel meg, addig örvendetes módon igazgatási költségeink 1,4%-kal, 17 M Ft-tal csökkentek. Ezáltal az igazgatási költséghányadunk 12,8%-ról 12,2%-ra javult. Befektetési állományunk 2006-ban meghaladta a 24 Mrd Ft-ot, ami 13,1%-os növekedésnek felel meg. Saját befektetéseinkbôl 1,8 Mrd Ft nettó bevételt értünk el, mely az elôzô évihez képest 5,2%-os növekedést jelent. A tavalyi évben 7,8 %-os hozamot realizáltunk, amely közel 1%-al magasabb, mint az átlagos piaci hozam. Biztosítási állományunk a év végén meghaladta a 245 ezer darabot. 10

13 MÉRLEG E Ft MEGNEVEZÉS ÉLET NEM ÉLET NEM BIZT. A. Immateriális javak B. Befektetések I. Ingatlanok ebbôl: saját használatú ingatlanok II. Befektetések kapcsolt vállalkozásokban Tulajdoni rész. jelentô bef. anya- és leányvállalatban Hitelviszonyt megtestesítô ép. anya- és leányváll., adott kölcsön Tulajdoni részesedést jelentô befektetés közös és társult váll.-ban Hitelviszonyt megt. ép. közös és társult váll-ban, adott kölcsön III. Egyéb befektetések Tulajdoni rész. jel. bef. egyéb rész. viszonyban lévô vállalatban Hitelviszonyt megtestesítô értékpapír Részesedés befektetési közösségben (investment pool) Jelzáloggal fedezett kölcsön Egyéb kölcsön Betétek hitelintézetnél Más befektetések IV. Viszontbiztosításba vett bizt. ügyletbôl eredô letéti köv V. Befektetések értékhelyesbítése C. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbizt. szerz D. Követelések I. Közvetlen biztosítási ügyletbôl származó követelések Követelések a biztosítási kötvénytulajdonosoktól ebbôl: a) kapcsolt vállalkozástól b) egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozástól Követelések a bizosítási közvetítôktôl ebbôl: a) kapcsolt vállalkozástól b) egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozástól II. Követelések viszontbiztosítói ügyletekbôl ebbôl: a) kapcsolt vállalkozástól b) egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozástól III. Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész az életbizt. díjtartalékából IV. Egyéb követelések ebbôl: a) kapcsolt vállalkozástól b) egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozástól E. Egyéb eszközök Tárgyi eszközök (ingatlanok kivételével), készletek Bankbetétek, pénztár Visszavásárolt saját részvények Egyéb F. Aktív idôbeli elhatárolások Kamatok, bérleti díjak Halasztott szerzési költségek Egyéb aktív idôbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

14 MÉRLEG E Ft MEGNEVEZÉS ÉLET NEM ÉLET NEM BIZT. A. Saját tôke I. Jegyzett tôke ebbôl: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértékén II. Jegyzett, de még be nem fizett tôke (-) III. Tôketartalék IV. Eredménytartalék (+) V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredemény (+) B. Alárendelt kölcsöntôke C. Biztosítástechnikai tartalékok Meg nem szolgált díjak tartaléka (a+b) a) bruttó összeg b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) Matematikai tartalékok a) életbiztosítási díjtartalék (1+2) bruttó összeg ebbôl viszontbiztosítóra jutó tartalékrész viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (kockázati biztosítás) (-) b) betegségbiztosítási díjtartalék (1+2) bruttó összeg viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) c) balesetbiztosítási járadéktartalék (1+2) bruttó összeg viszontbiztosítóra jutó tartalékrész(-) d) felelôsségbiztosítási járadéktartalék (1+2) bruttó összeg viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) Függôkárok tartaléka (a+b) a) tételes függôkár tartalék [aa)+ab)] aa) bruttó összeg ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész(-) b) IBNR tartalékrész [ba)+bb)] ba) bruttó összeg bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész(-) Díj-visszatérítési tartalékok (a+b) a) eredménytôl függô díj-visszatérítési tartalék [aa)+ab)] aa) bruttó összeg ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) b) eredménytôl független díj-visszatérítési tartalék [ba)+bb)] ba) bruttó összeg bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) Káringadozási tartalék Egyéb tartalékok [a)+b)+c)] a) nagy károk tartaléka b) törlési tartalék [ba)+bb)] ba) bruttó összeg bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) c) egyéb biztosítástechnikai tartalék [ca)+cb)] ca) bruttó összeg cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

15 MÉRLEG E Ft MEGNEVEZÉS ÉLET NEM ÉLET NEM BIZT. D. Biztosítástechnikai tart. a bef. egységhez kötött (unit-linked) életb. szerz. (1+2) 1. bruttó összeg viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövôbeni kötelezettségekre Egyéb céltartalék F. Viszontbiztosítóval szembeni letéti kötelezettségek G. Kötelezettségek I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási ügyletekbôl ebbôl: -kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben II. Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekbôl ebbôl: -kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben III. Kötelezettségek kötvénykibocsátásból ebbôl: -kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben IV. Hitelek ebbôl: -kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben V. Egyéb kötelezettségek ebbôl: -kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben H. Passzív idôbeli elhatárolások Bevételek passzív idôbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív idôbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN

16 EREDMÉNYKIMUTATÁS MEGNEVEZÉS A. Nem életbiztosítási ágnál 01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül a) bruttó díj b) viszontbiztosítónak átadott díj (-) c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (±) d) viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának vált.-ból (±) Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (C/06. sorral egyezôen) Egyéb biztosítástechnikai bevétel Károk ráfordítása a) kárkifizetések és kárrendezési költségek aa) kárkifizetések bruttó összeg viszontbiztosító részesedése (-) ab) kárrendezési költségek ac) bevételek kármegtérítésbôl és kárrendezési költségtérítésbôl (-) b) függô károk tartalékainak változása (±) ba) tételes függô kár tartalék változása (±) bruttó összeg viszontbiztosító részesedése (-) bb) IBNR tartalék változása (±) brottó összeg viszontbiztosító részesedése (-) Matematikai tartalékok változása (±) a) betegségbiztosítási díjtartalék változása (±) 8 16 aa) bruttó összeg 8 16 ab) viszontbiztosító részesedése (-) 0 0 b) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (±) 0 0 ba) bruttó összeg 0 0 bb) viszontbiztosító részesedése (-) 0 0 c) felelôsségbiztosítási járadék változása (±) ca) bruttó összeg cb) viszontbiztosító részesedése (-) Díj-visszatérítési tartalékok változása (±) a) eredménytôl függô díj-visszatérítési tartalék változása 0 0 aa) bruttó összeg 0 0 ab) viszontbiztosító részesedése (-) 0 0 b) eredménytôl független díj-visszatérítési tartalék változása (±) ba) bruttó összeg bb) viszontbiztosító részesedése (-) Káringadozási tartalék változása (±) Egyéb tartalékok változása (±) a) nagy károk tartalékának változása 0 0 b) törlési tartalék változása (±) ba) bruttó összeg bb) viszontbiztosító részesedése (-) c) egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (±) 0 0 ca) bruttó összeg 0 0 cb) viszontbiztosító részesedése (-) Nettó mûködési költségek a) tárgyévben felmerült szerzési költségek b) elhatárolt szerzési költségek változása (±) c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével) d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-) Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások E Ft A. BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY

17 EREDMÉNYKIMUTATÁS MEGNEVEZÉS B. Életbiztosítási ágnál 01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül a) bruttó díj b) viszontbiztosítónak átadott díj (-) 0 0 c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (±) d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának változásából (±) Biztosítástechnikai bevételek befektetésekbôl a) kapott osztalék és részesedés ebbôl: kapcsolt vállalkozástól 0 0 b) egyéb befektetési bevételek ebbôl: kapcsolt vállalkozástól 0 0 ba) biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei 0 0 bb) kapott kamatok és kamatjellegû bevétel c) befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei d) életbiztosításból allokált befektetési bevétel (C/05. sorral egyezôen) (-) Befektetések nem realizált nyeresége Egyéb biztosítástechnikai bevétel Károk ráfordítása a) kárkifizetések és kárrendezési költségek aa) kárkifizetések bruttó összeg viszontbiztosító részesedése (-) ab) kárrendezési költségek ac) bevételek kármegtérítésbôl és kárrendezési költségtérítésekbôl (-) 0 0 b) függô károk tartalékainak változása (±) ba) tételes függô kár tartalék változása (±) bruttó összeg viszontbiztosító részesedése (-) bb) IBNR tartalék változása (±) bruttó összeg viszontbiztosító részesedése (-) Matematikai tartalékok változása (±) a) életbiztosítási díjtartalék változása (±) aa) bruttó összeg ab) viszontbiztosító részesedése ( kockázati biztosítás) (-) 0 0 b) betegségbiztosítási díjtartalék változása (±) ba) bruttó összeg bb) viszontbiztosító részesedése (-) 0 0 c) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (±) 0 0 ca) bruttó összeg 0 0 cb) viszontbiztosító részesedése (-) Díj-visszatérítési tartalékok (±) a) eredmyénytôl függô díj-visszatérítési tartalék változása (±) aa) bruttó összeg ab) viszontbiztosító részesedése (-) 0 0 b) eredmyénytôl független díj-visszatérítési tartalék változása (±) 0 0 ba) bruttó összeg 0 0 bb) viszontbiztosító részesedése (-) Káringadozási tartalék változása (±) Egyéb tartalékok változása (±) a) nagy károk tartalékának változása (±) 0 0 b) törlési tartalék változása (±) ba) bruttó összeg bb) viszontbiztosító részesedése (-) 0 0 c) egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (±) 0 0 ca) bruttó összeg 0 0 cb) viszontbiztosító részesedése (-) 0 0 E Ft 15

18 EREDMÉNYKIMUTATÁS MEGNEVEZÉS Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás tartalékának változása (±) a) bruttó összeg b) viszontbiztosító részesedése (-) Nettó mûködési költségek a) tárgyévben felmerült szerzési költségek b) elhatárolt szerzési költségek változása (±) c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével) d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-) Biztosítástechnikai ráfordítások befektetésekbôl a) befektetések mûk. és fennt. ráford., ideértve a fizetett kamatoka és kj. ráfordításokat b) befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése 0 0 c) befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai Befektetések nem realizált vesztesége Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások 0 0 E Ft B. BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY ( ±06±07±08±09-10± ) C. Nem biztosítástechnikai elszámolások Kapott osztalék és részesedés ebbôl: kapcsolt vállalkozástól Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek ebbôl: kapcsolt vállalkozástól Biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei Életbiztosításból allokált befektetési bevétel (B/02/d. sorral egyezôen) Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (-) (A/02. sorral egyezôen) Befektetések mûk. és fenntartási ráf-i, ideértve a fizetett kamatokat és kj. ráfordításokat Befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (±) Befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai Egyéb bevételek Egyéb ráfordítások D. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B ) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (12-13) 0 0 E. ADÓZÁS ELÔTTI EREDMÉNY (±D±14) Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-15) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+16-17)

19 KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

20 SIG 2076 SIGNAL Biztosító Zrt. Vezérigazgatóság 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Contact Center

ÉVES JELENTÉS 2007 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT.

ÉVES JELENTÉS 2007 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 27 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT. TÁRSASÁGUNK FÔBB BIZTOSÍTÁSI MÓDOZATAI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT. ÉVES JELENTÉS 27 TULAJDONOSI SZERKEZET Az alaptôke jegyzése az 1998. április

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE. 2015. március 12.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE. 2015. március 12. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE 2015. március 12. Tartalomjegyzék 1. Független Könyvvizsgálói Jelentés 2. Éves beszámoló 2.1. Mérleg 2.2.

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk!

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! ÉVES JELENTÉS 2012 KÖSZÖNTŐ Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! 2012. kihívásokkal teli évnek bizonyult a hazai biztosítótársaságok számára. A válság újabb áldozatokat követelt, s a biztosítási piac

Részletesebben

SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÉVES JELENTÉS

SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÉVES JELENTÉS SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÉVES JELENTÉS 2014 KÖSZÖNTŐ Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! A 2014-es évet a biztosítók szempontjából egyértelműen pozitívnak tekinthetjük, hiszen minden fontosabb területen az

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2011 2011

ÉVES JELENTÉS 2011 2011 2011 ÉVES JELENTÉS 2011 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 5 CSR tevékenység 8 A gazdasági környezet és a bankszektor 2011-ben 9 Üzletági

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 24. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről Budapest, 25. április 29. 1 2 Tartalomjegyzék I. Könyvvizsgálói jelentés 4 II. A társaságnál bekövetkezett változások 6

Részletesebben

Sokféleség, szolidaritás, megbízhatóság

Sokféleség, szolidaritás, megbízhatóság A SIGNAL Biztosító ajánlata a szakszervezeti tagok számára Sokféleség, szolidaritás, megbízhatóság SIGNAL - Mindig biztonságban Kedves Szakszervezeti Tag! A SIGNAL Biztosító és a szakszervezetek kapcsolata

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008 ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 28 Tartalomjegyzék 3 4 6 8 9 9 11 12 13 16 16 16 19 23 26 28 3 32 32 32 35 39 42 44 46 51 52 Fôbb mutatók, minôsítések Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez,

Részletesebben

éves jelentés 2012 2012 1

éves jelentés 2012 2012 1 éves jelentés 2012 2012 1 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 6 CSR tevékenység 9 A gazdasági környezet és a bankszektor 2012-ben 10

Részletesebben

Sokféleség, szolidaritás, megbízhatóság

Sokféleség, szolidaritás, megbízhatóság A ajánlata a szakszervezeti tagok számára Sokféleség, szolidaritás, megbízhatóság Kedves Szakszervezeti Tag! A és a szakszervezetek kapcsolata hosszú évekre vezethetô vissza. A szakszervezeti mozgalomban

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 ANNUAL REPORT TARTALOMJEGYZÉK A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÜZENETE 2 VEZÉRIGAZGATÓI ELÔSZÓ 3 A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. MENEDZSMENTJE 4 A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG 5 A HAZAI HALLGATÓI HITELRENDSZER

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2010 2010

ÉVES JELENTÉS 2010 2010 21 ÉVES JELENTÉS 21 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 6 CSR tevékenység 9 A gazdasági környezet és a bankszektor 21-ben 1 Üzletági

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. MÁSODIK NEGYEDÉV 2015. augusztus 18. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2004. október 1. 2005. március 31. első félév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től szeptember

Részletesebben

É v e s j e l e n t é s 1 9 9 9

É v e s j e l e n t é s 1 9 9 9 Éves jelentés 1999 Éves jelentés 1999 2 Tartalom Az igazgatóság elnökének üzenete 4 Vezérigazgatói elôszó 5 A bank igazgatóságának és felügyelôbizottságának tagjai 6 A bank vezetôi 7 Gazdasági környezet

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. ELSŐ NEGYEDÉV 2015. május 14. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Fundamenta- Lakáskassza Zrt.

Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés 2013 www.fundamenta.hu Tartalomjegyzék Fôbb mutatószámok 3 Az elnök-vezérigazgató elôszava 4 Társadalmi szerepvállalás 5 A lakás-takarékpénztár mûködését

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015. június 30.

Féléves jelentés. 2015. június 30. Féléves jelentés 2015. június 30. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) VEZETŐSÉGI JELENTÉS I. BEVEZETÉS Az OTP Jelzálogbank Zrt. (továbbiakban

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kötvény Kibocsátási Programjáról 2011/2012.

a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kötvény Kibocsátási Programjáról 2011/2012. Kötvény Kibocsátá si Isme r t e tő a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kötvény Kibocsátási Programjáról 2011/2012. A Kötvény Kibocsátási Program keretében kibocsátandó Kötvények a szokásostól eltérő

Részletesebben

Kötvény Kibocsátá si Isme r t e t ő

Kötvény Kibocsátá si Isme r t e t ő Kötvény Kibocsátá si Isme r t e t ő a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kötvény Kibocsátási Programjáról 2012/2013. Budapest, 2012. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék Általános információk 3 I. A kibocsátó

Részletesebben

Sokféleség, szolidaritás, megbízhatóság

Sokféleség, szolidaritás, megbízhatóság A SIGNAL Biztosító ajánlata a szakszervezeti tagok számára Sokféleség, szolidaritás, megbízhatóság Kedves Szakszervezeti Tag! A SIGNAL Biztosító és a szakszervezetek kapcsolata hosszú évekre vezethetô

Részletesebben

KSH: 10046319-6512-122-19. Cg.: 19-02-000338. Forrás Takarékszövetkezet

KSH: 10046319-6512-122-19. Cg.: 19-02-000338. Forrás Takarékszövetkezet KSH: 10046319-6512-122-19 Cg.: 19-02-000338 Forrás Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

KSH: 10044348-6419-122-08 Cégjegyzék szám: 08-02-000928 PANNONHALMA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu 2013. évi Kiegészítő melléklet Pannonhalma, 2014.

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg.

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg. Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03 Üzleti jelentés 2014. Cg.: 03-02-000284 Tartalomjegyzék 1. MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET... 3 2. GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG M É R L E G

AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG M É R L E G AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG KSH: 10116058-6419-122-12 Cg.: 12-02-000365 Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet M É R L E G S.sz. M e g n e v

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet BUDAPEST ALAPKEZELŐ ZRT. Éves Beszámoló 2006. december 31. Budapest, 2007. március

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT.

MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. Rákóczi út 7. H-1088 Budapest Tel.: 00361/328 6666 Fax: 00361/328 6660 MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. volksbank@volksbank.hu www.volksbank.hu 4 Ebben az Éves Jelentésben három magyar festõművész, Radák Eszter,

Részletesebben