Az Ahico Biztosító Zrt. a MetLife Inc. vállalata. Az Ön. egészsége a mi szívügyünk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ahico Biztosító Zrt. a MetLife Inc. vállalata. Az Ön. egészsége a mi szívügyünk"

Átírás

1 Az Ahico Biztosító Zrt. a MetLife Inc. vállalata Az Ön egészsége a mi szívügyünk

2 Exkluzív ajánlat Kedves Ügyfelünk! Gratulálunk döntéséhez, amellyel csatlakozott a SZÍV programunkhoz. Napjainkban mindannyiunknak egyre több feladattal kell megbirkózni és összes kötelezettségünknek még a feszített tempó ellenére sem tudunk mindig maradéktalanul megfelelni. Sajnos az ezzel járó stressz negatív hatással van egészségünkre. A szív- és érrendszeri megbetegedések a legsúlyosabb betegségek közé tartoznak Magyarországon, melyekben évrôl-évre egyre többen betegszenek meg. A betegség hirtelen és gyakran mindenféle elôjel nélkül érkezik és persze ilyenkor jön a legjobban az ilyen esetre érvényes biztosítás. Ezért fejlesztettük ki a SZÍV programot, amely magas fedezetet nyújt szív- és érrendszeri megbetegedések esetére, amely hozzájárulhat az Ön és családja hosszú távú nyugalmához. Ne feledje: az Ön egészsége a mi SZÍVügyünk!

3 Exkluzív ajánlat A SZÍV programot kifejezetten az Ön számára készítettük! Azzal, hogy jelentkezett SZÍV programunkba, Ön elônyös pénzügyi kondíciókkal, kiemelkedô értékû biztosítási fedezetet választott szív- és érrendszeri megbetegedések esetére. Ön felelôs döntést hozott! Hála a SZÍV programnak abban az esetben, ha Önnél az említett betegségek valamelyikét diagnosztizálnák - a várakozási idôt követôen és a kizárások figyelembe vételével - a biztosító kifizeti Önnek a szerzôdésben meghatározott összeget, melybôl fedezheti a kezelés költségeit, kórházi és/vagy mûtéti kezelés esetén a kórházi kiadásokat. A kellô idôben érkezô pénzügyi segítséggel pedig fenntarthatja korábbi életszínvonalát. Ezen felül a SZÍV program orvosi konzultációs lehetôséget is kínál az USA elismert klinikáinak bevonásával. Ügyfeleink számára a SZÍV program 4 módozatát készítettük el: a Platinum, Gold, Silver és Standard csomagok a biztosítási fedezet mértékében és a biztosítási díjakban térnek el egymástól. A következô oldalakon bôvebb információkat talál a programmal kapcsolatban. 3

4 Mit nyújt a SZÍV program Védelem Szív és érrendszeri megbetegedés diagnózisa és/vagy mûtéte esetén (egyszeri kifizetés) Fedezet kórházi kezelés esetére (napi térítés) Orvosi konzultáció A biztosítási díj függ a biztosított életkorától. A vonatkozó díj a csomag részét képezô kötvényen található. 4

5 Mit nyújt a SZÍV program Szív és érrendszeri megbetegedések biztosítása Példa Ön egy SZÍV Gold elnevezésû biztosítást kötött és fél év múlva szívinfarktus éri. Ön 21 napot tölt kórházban ebbôl 8 napot intenzív osztályon. A biztosító kifizet Önnek: Megbetegedés diagnózisa Kórházi kezelés TOTAL: Ft a Ft 100%-a Ft 13 nap x Ft + 8 nap x Ft Ft Ezen felül Ön jogosult igénybevenni az USA kiválasztott klinikáinak szakvéleményét is. PLATINUM GOLD SILVER STANDARD igen igen igen igen 5

6 Statisztika A statisztikák kegyetlenek: Magyarországon a szív- és érrendszeri megbetegedések jelentik a legnagyobb számban bekövetkezô egészségkárosodásokat. Hazánkban minden harmadik felnôttnek van valamilyen szív- és érrendszeri problémája. Magyarországon évente ember hal meg szívinfarktusban, naponta 450 ember kerül kórházba szív- és érrendszeri megbetegedés miatt. Az utóbbi két évben jelentôsen emelkedett a szívinfarfaktus miatt kórházban töltött napok száma, különösen a 40 év alattiak esetében. Jelentôsen emelkedett a nôk esetében is a szívinfarktus miatt kórházban eltöltött napok száma. Forrás: Internet 6

7 Tájékoztató a Szív programunkról Ki a biztosított? A 26. és 54. életév közötti természetes személy lehet biztosított. A biztosítási fedezet 65 éves korig nyújtható. Ki vehet részt a Szív programban? Nem biztosítható személyek Nem nyújtható biztosítás azoknak a személyeknek, akik a következô betegségekkel és/vagy tünetekkel rendelkeztek ill. rendelkeznek: Szívroham, szívzörej, mellkasi fájdalom, reumás láz, cukorbetegség, elhízottság ill. azoknak a személyeknek, akik napi 30 szál cigarettánál többet szívnak el, akik naponta többet fogyasztanak 7 pohár alkoholos italnál, akiknek családjában két vagy több családtagnál diagnosztizáltak örökletes szív betegséget, cukorbetegséget. 7

8 Tájékoztató a Szív programunkról Biztosítási esemény A biztosító a (felsorolt kizárások figyelembevételével) a következô biztosítási események bekövetkeztekor térít biztosítási összeget: Szívizominfarktus Agyi érkatasztrófa Szívkoszorúér mûtét Aorta mûtét Szívbillentyû mûtét Szívátültetés Egyéb súlyos szív-koszorúér betegség Mit nyújt a Szív program? A Szív program egyszeri kifizetésû biztosítási védelmet nyújt az elôbb felsorolt esetek diagnosztizálása vagy az azokból eredô mûtéti eljárásra és kórházi bent tartózkodásra. Várakozási idô A biztosítás kezdetétôl számított 3 (három) hónap. A várakozási idô alatt bekövetkezô biztosítási esemény esetén a biztosító biztosítási szolgáltatást nem teljesít. Ha a biztosítási esemény a várakozási idôn belül következik be, a biztosító a befizetett díjat visszafizeti. A biztosító szolgáltatása Ha a biztosított a várakozási idôt követôen a szerzôdésben meghatározott betegségek egyikében betegszik meg, vagy a meghatározott mûtét egyikét szenvedi el és a pontos diagnózis vagy a mûtét idôpontját követô legalább 30 napig életben van, a biztosító kifizeti a biztosított részére a szerzôdésben meghatározott biztosítási összeget. 8

9 Tájékoztató a Szív programunkról Biztosítási összeg A biztosítási összeg csak és kizárólag a biztosítási szerzôdésben foglalt választott biztosítási fedezeteknek megfelelôen kerül egyszeri kifizetésre, amelybôl a kórházi napi térítés fedezet max napig nyújt kifizetést. Amennyiben a kórházi kezelés intenzív osztályon történik, az ott töltött kórházi napokra a szerzôdésben meghatározott napi térítés kétszeresét fizeti ki a biztosító. A kórházi ellátás esetére szóló szolgáltatás a diagnózis megállapítását vagy a mûtét végrehajtását követô egy éven belül és a biztosított 65. életévének elérése elôtt történô kórházi ellátások esetén fizethetô. A kiegészítô biztosítás részét képezi az orvosi konzultáció szolgáltatás, amely külföldi szakorvosi csapattal való konzultációt jelent a diagnózisra és a kezelésre vonatkozóan. Ennek a fedezetnek a különleges értékét az adja, hogy a kritikus idôszakban azokkal a legjobb USA-beli orvosi központokkal történik a szakmai konzultáció, amelyek a legújabb ismeretekkel és technológiákkal rendelkeznek. Mikortól érvényes a biztosítási védelem? A Szív program akkor lép életbe, amikor Ön megfizeti a biztosítási díjat. Mennyi a fizetendô biztosítási díj? A biztosítási díj függ a biztosított életkorától a programba történô bejelentkezésekor. A biztosítás részletei megtalálhatóak a szerzôdésen, melyet ezzel a kiadvánnyal együtt postázunk el Önhöz. Mely esetekben és kinek nem nyújtható a biztosítás? A Szív program szív és érrendszeri megbetegedések esetére nyújt fedezetet. Vannak azonban olyan esetek, amelyekre a Szív program nem terjed ki. Ezek szerepelnek a biztosítási feltételek Kizárások fejezetében, mely a jelen csomag részét képezi. 9

10 Tájékoztató a Szív programunkról Hogyan kell eljárni biztosítási esemény alkalmával? A biztosított személy vagy törvényes/jogi képviselôje köteles minden biztosítási eseményt a lehetô leghamarabb, legkésôbb a kárigényt megalapozó eseményt követô 10 napon belül írásban jelenteni a biztosítónak a következô címre: MetLife AHICO Biztosító Zrt. Budapest, 1083 Szigetvári utca 7. Milyen okmányokat kell benyújtani biztosítási esemény alkalmával? a. a biztosító erre a célra szolgáló kitöltött és aláírt kárbejelentô nyomtatványát, b. a biztosított születési idejét hitelt érdemlôen igazoló okiratot, c. a biztosítási eseményt leíró és alátámasztó, szakorvos- vagy intézmény által igazolt orvosi dokumentációt (zárójelentések, vizsgálati- és szövettani eredmények), d. szükség esetén a biztosítási eseményt alátámasztó, aktuálisan elvégzett szakorvosi vizsgálati eredményt, e. a kórházi tartózkodásról és ellátásról szóló magyar nyelvû orvosi dokumentáció másolatát (zárójelentés), amely tartalmazza a kórházi tartózkodás idôtartamát, a kórtörténeti adatokat, a felállított diagnózisokat, az alkalmazott kezeléseket, f. a biztosító által a bejelentést követôen meghatározott egyéb iratot vagy dokumentumot, illetve vizsgálati eredményt. A biztosítónak szintén joga van elôírni és elvégezni az igénylô biztosított személy orvosi vizsgálatát. 10

11 Tájékoztató a Szív programunkról Visszalépés a programtól Helyesen tette, hogy a biztosítási program kiválasztása mellett döntött. Gratulálunk ehhez a döntéséhez! Ha azonban mégis visszalépne a programtól, ezt megteheti mindenfajta indoklás nélkül. Ebben az esetben: hívja ügyfélszolgálatunkat a es számon, vagy küldje el a visszalépésre vonatkozó írásbeli kérelmét a biztosító részére. A szerzôdésrôl kiállított kötvény kézhezvételét követô 30 napon belül felmondhatja a már létrejött szerzôdést. A felmondásról a biztosító központi irodáját írásban kell tájékoztatni. Ebben az esetben a programra befizetett biztosítási díj visszatérítésre kerül. Mi azonban bízunk abban, hogy Ön ki fog tartani a SZÍV program mellett, kihasználva így mindazon elônyöket, amelyeket ez a program nyújt. Ügyfélszolgálat Ha bármilyen utólagos információra van szüksége a Szív programmal kapcsolatosan, örömmel állunk rendelkezésére a következô telefonszámon: A biztosító tevékenysége feletti felügyeletet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) látja el, amelynek székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. A biztosító fôbb adatai AHICO Elsô Amerikai - Magyar Biztosító Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság, székhely: 1083 Budapest, Szigetvári u. 7., Levélcím: Budapest 1440, Pf. 3. PSZÁF tevékenységi engedély szám: 95/1990 Cégjegyzékszám:

12 Az Ön egészsége a mi szívügyünk A MetLife Inc. a világ vezetô biztosítási programokat, életjáradék szolgáltatásokat és munkáltatói juttatásokat kínáló vállalata, amely több mint 60 országban 90 millió ügyféllel rendelkezik. Leányvállalatain keresztül a MetLife vezetô szerepet tölt be az Egyesült Államok, Japán, Latin Amerika, Ázsia, Európa és a Közel- Kelet piacain. További információért látogassa meg a honlapot.

apró betűk helyett amit a K&H rendszeres díjas életbiztosításairól tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H rendszeres díjas életbiztosításairól tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H rendszeres díjas életbiztosításairól tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit, legjobb

Részletesebben

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA ING BIZTOSÍTÓ ZRT. AZ ING BIZTOSÍTÓ ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA 1. Jelen szabályzatban és az annak részét képezô, mindenkor hatályos 1. és 2. számú mellékletekben

Részletesebben

CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Az AHICO Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítás díja

Részletesebben

EGÉSZSÉGI NYILATKOZAT

EGÉSZSÉGI NYILATKOZAT 1038 Budapest, Szigetvári u. 7. 1440 Budapest, Pf. 3. Telefon: (36-1) 459-7500 Fax: (36-1) 303-8280 Honlap: www.ahico.hu Email: ahico@aiglife.hu EGÉSZSÉGI NYILATKOZAT ajánlatszám A nyilatkozat kérdéseit

Részletesebben

Biztosítási Ügyfél-tájékoztató a Budapest Életbiztosítás kiegészítő egészségbiztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződésről

Biztosítási Ügyfél-tájékoztató a Budapest Életbiztosítás kiegészítő egészségbiztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződésről Hatályos: 2015. április 1-től Biztosítási Ügyfél-tájékoztató a Budapest Életbiztosítás kiegészítő egészségbiztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződésről Kérjük, szíveskedjék figyelmesen

Részletesebben

Allianz Klasszikusok. Portfolio. Életbiztosítás. Együtt A-tól Z-ig. Ügyfél-tájékoztató AHE-21603

Allianz Klasszikusok. Portfolio. Életbiztosítás. Együtt A-tól Z-ig. Ügyfél-tájékoztató AHE-21603 Életbiztosítás Portfolio Életbiztosítás Allianz Klasszikusok Ügyfél-tájékoztató Együtt A-tól Z-ig AHE-21603 Ügyfél-tájékoztató a Portfolio Életbiztosításhoz 1. Miért az Allianz Hungária Zrt.-t válasszam

Részletesebben

Biztosítási feltételek az Exkluzív egészségbiztosítási szerzõdéshez

Biztosítási feltételek az Exkluzív egészségbiztosítási szerzõdéshez Feltételek Biztosítási feltételek az Exkluzív egészségbiztosítási szerzõdéshez (EXKL2002) NY. SZ.: 1-02105 Tisztelt Partnerünk! Köszönjük megtisztelõ bizalmát, hogy biztosítási szerzõdés megkötésére irányuló

Részletesebben

biztosított szerzôdésben Orvosi konzultáció a betegsége kapcsán. meghatározott Baleset, vagy betegség következtében a

biztosított szerzôdésben Orvosi konzultáció a betegsége kapcsán. meghatározott Baleset, vagy betegség következtében a ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A jelen kiegészítô ügyféltájékoztató az AHICO Biztosító Rt. 403-es jelû és EU403-as jelû alap életbiztosításainak és az azokhoz köthetô kiegészítô biztosításoknak a 2003. évi LX. törvényben

Részletesebben

Citibank Kórházi Baleset- és Betegségbiztosítás

Citibank Kórházi Baleset- és Betegségbiztosítás Citibank Kórházi Baleset- és Betegségbiztosítás Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató Szolgáltatási Táblázat Biztosítási esemény Biztosítási összeg A Biztosított, illetve Családi csomag esetén Házastársa/Élettársa

Részletesebben

Portfolio. Allianz Klasszikusok. Életbiztosítás. Ügyfél-tájékoztató AHE-21603. Együtt A-tól Z-ig

Portfolio. Allianz Klasszikusok. Életbiztosítás. Ügyfél-tájékoztató AHE-21603. Együtt A-tól Z-ig Életbiztosítás Portfolio Életbiztosítás Allianz Klasszikusok Ügyfél-tájékoztató Együtt A-tól Z-ig Ügyfél-tájékoztató a Portfolio Életbiztosításhoz 1. Miért az Allianz Hungária Zrt.-t válasszam biztosítómként?

Részletesebben

MetSelection egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás feltételei

MetSelection egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás feltételei egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás feltételei Budapest, 2014. május 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a MetSelection biztosítási termékről. 4.... A MetLife Biztosító Zrt. MetSelection

Részletesebben

Biztosítási Ügyfél-tájékoztató a Budapest Balesetbiztosítás baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítás szerződésről

Biztosítási Ügyfél-tájékoztató a Budapest Balesetbiztosítás baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítás szerződésről Hatályos: 2015. április 1-től Biztosítási Ügyfél-tájékoztató a Budapest Balesetbiztosítás baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítás szerződésről Kérjük, szíveskedjék figyelmesen

Részletesebben

Critical Care betegségbiztosítás feltételei. Budapest, 2015. január 13.

Critical Care betegségbiztosítás feltételei. Budapest, 2015. január 13. betegségbiztosítás feltételei Budapest, 2015. január 13. 2 TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató Critical Care kiegészítő biztosításról.................................... 6 A MetLife Biztosító Zrt. Critical Care

Részletesebben

Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás

Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Biztosítási esemény SZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁZAT Alap csomag A fejezet Kórházi Baleset- és betegségbiztosítás A Biztosított,

Részletesebben

1 GLB GLOBAL INVEST EURO ***** /2009.09.

1 GLB GLOBAL INVEST EURO ***** /2009.09. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A jelen kiegészítô ügyféltájékoztató az AHICO Biztosító Zrt. EU414-es jelû befektetési egységekhez kötött euro alapú alap életbiztosításának és az ahhoz köthetô kiegészítô biztosításnak

Részletesebben

Junior Care egyéni baleset- és betegségbiztosítás. Budapest, 2014. január 15.

Junior Care egyéni baleset- és betegségbiztosítás. Budapest, 2014. január 15. egyéni baleset- és betegségbiztosítás Budapest, 2014. január 15. TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Junior Care biztosítási termékről. 6..... A MetLife Biztosító Zrt. Junior Care egyéni baleset- és betegségbiztosításának

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTEK

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTEK ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTEK Az AHICO Elsô Amerikai-Magyar Biztosító Zrt. Élj tovább! elnevezésû, 508-as jelû, kombinált kockázati életbiztosításának feltételei Az Élj tovább! elnevezésû, 508-as

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások

Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások Tartalom Életbizosítások.....................................5. oldal Ügyfél-tájékoztató..................................

Részletesebben

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2011-17TE)

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2011-17TE) UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS (EUB2011-17TE) Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: biztosítási feltételek) ellenkező megállapodás hiányában az Európai Utazási Biztosító Zártkörűen

Részletesebben

Élj tovább! kombinált kockázati életbiztosítás. Budapest, 2013. július 26.

Élj tovább! kombinált kockázati életbiztosítás. Budapest, 2013. július 26. Élj tovább! kombinált kockázati életbiztosítás Budapest, 2013. július 26. TARTALOMJEGYZÉK Ügyféltájekoztató........................................................ 4 A biztosítási és az üzleti titok..................................................

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítás. Ügyféltájékoztató. Tisztelt Partnerünk!

AZ EGÉSZSÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítás. Ügyféltájékoztató. Tisztelt Partnerünk! AZ EGÉSZSÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítás Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kérjük, hogy mielôtt aláírja egészségbiztosítási ajánlatát, melyet a biztosítási igényének felmérése alapján ajánlunk

Részletesebben

Terméktájékoztató (CIS-1)

Terméktájékoztató (CIS-1) Terméktájékoztató és biztosítási feltételek a Citibank hitelkártyáihoz kapcsolódó Átfogó élet-, baleset, egészség-, és munkanélküliségi biztosításról és Ügyféltájékoztatók (CIS-1) Terméktájékoztató (CIS-1)

Részletesebben

Az AXA szolgáltatásai az Ön pénzügyi biztonságáért

Az AXA szolgáltatásai az Ön pénzügyi biztonságáért Az AXA szolgáltatásai az Ön pénzügyi biztonságáért Mindannyiunk igénye az, hogy életünk biztos alapokra épüljön és magabiztosan készülhessünk a jövõre. A mi feladatunk, hogy ehhez olyan biztosítási, nyugdíj-elõtakarékossági,

Részletesebben

AD 01 Baleset- és betegségbiztosítás feltételei

AD 01 Baleset- és betegségbiztosítás feltételei AD 01 Baleset- és betegségbiztosítás feltételei AD 01 BEVEZETÔ RENDELKEZÉSEK Jelen Baleset- és betegségbiztosítási feltételek (továbbiakban: Feltételek) szerint kötött biztosítás a szerzôdô választása

Részletesebben

TESCO MARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ

TESCO MARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ TESCO MARATON CSOPORTOS BALESETBIZTOSÍTÁS - TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Üdvözöljük az Tesco biztosítottak körében! Bár, a Tesco Maraton Balesetbiztosítás (a továbbiakban: Biztosítás, Biztosítási szerződés)

Részletesebben

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei...

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei... 0 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 4 Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási

Részletesebben

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei...

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási feltételei... 0 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 4 Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás általános és különös biztosítási

Részletesebben

ügyféltájékoztató DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító Egyesület DIMENZIÓ Modul egészségbiztosítási elemekkel kiegészített életbiztosítás ügyféltájékoztatója

ügyféltájékoztató DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító Egyesület DIMENZIÓ Modul egészségbiztosítási elemekkel kiegészített életbiztosítás ügyféltájékoztatója DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító Egyesület DIMENZIÓ Modul egészségbiztosítási elemekkel kiegészített életbiztosítás ügyféltájékoztatója ügyféltájékoztató DIMENZIÓ MODUL EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ELEMEKKEL KIEGÉSZÍTETT

Részletesebben

Megbízható Gondoskodás Plusz Biztosítás Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató

Megbízható Gondoskodás Plusz Biztosítás Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Megbízható Gondoskodás Plusz Biztosítás Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató MEGBÍZHATÓ GONDOSKODÁS PLUSZ PREAMBULUM Jelen biztosítási szerződés az AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe (a

Részletesebben

MetLife Care egyéni baleset- és betegségbiztosítás. Budapest, 2013. szeptember 10.

MetLife Care egyéni baleset- és betegségbiztosítás. Budapest, 2013. szeptember 10. MetLife Care egyéni baleset- és betegségbiztosítás Budapest, 2013. szeptember 10. 2 TARTALOMJEGYZÉK Ügyféltájekoztató........................................................ 4 A biztosítási és az üzleti

Részletesebben