AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK"

Átírás

1 AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK 0 december

2 0 4 hét TARTALOMJEGYZÉK GABONAPIACI JELENTÉS A gabonafélék termelői ára Megjelenik kéthetente A gabonafélék jegyzése0 Felelős szerkesztő: Dr Stummer Ildikó A gabona alapú termékek feldolgozói értékesítési ára5 A megfigyelt gabona alapú termékek Készítette: Dr Molnár Zsuzsa Pájtli Péter Németh Noémi Kiadja: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszer H0 Budapest, Zsil utca 5 Postacím: H4 Budapest, Pf: 44 Telefon: (0 ) 40 Fax: (0 ) 8 wwwakigovhu A piaci jelentésen kívül kínáljuk még a Baromfi, Élőállat és Hús, Zöldség, Gyümölcs és Bor, Tej és Tejtermékek piaci jelentéseket is A kiadványokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad: Mihók Zsolt Telefon: (0 ) 404 fogyasztói ára5 Külpiaci információk OLAJNÖVÉNYPIACI JELENTÉS Az olajos magvak és termékeinek jegyzése néhány kiemelt árutőzsdén A fontosabb hazai olajos magvak termelői, a belőlük készült termékek feldolgozói értékesítési átlagára 4 A nyers növényolajok ára és jegyzése4 CUKORPIACI JELENTÉS

3 GABONAPIACI JELENTÉS Rekord szintet érhet el a búza és a kukorica globális kibocsátása a 0/0 gazdasági évben A chicagói árutőzsdén a búza front havi jegyzése 0%kal volt alacsonyabb 0 decemberében az egy évvel korábbihoz viszonyítva, a kukoricáé ellenben a tavalyi szinten mozgott Magyarország 54%kal kevesebb búzát és %kal több kukoricát exportált 0 első kilenc hónapjában az előző év azonos időszakához viszonyítva Az étkezési búza magyarországi termelői ára %kal, a takarmánykukoricáé 0%kal haladta meg január és november között a tavalyi szintet Világpiaci kitekintés Az USA agrárminisztériumának (USDA) decemberi adatai szerint a búza globális kibocsátása 8 millió lehet a folyó, 0/0 gazdasági évben A példátlanul nagy termés,4 millió tonnával haladná meg az egy évvel korábban betakarított mennyiséget Ez a többlettermés bőven fedezné a felhasználás, millió tonnás növekedését A termény világpiaci forgalmának élénkülését várják a folyó szezonban, a 00/0 gazdasági évihez képest, millió tonnával több búza fordulhat meg a világpiacon A szezon végére a tartalékok közel millió tonnával emelkedhetnek Az USAban a 00 évinél 5, millió tonnával kevesebb, 54,4 millió búza került a magtárakba az idén, ugyanakkor a felhasználás,4 millió tonnával nagyobb lehet az előző szezonénál A feketetengeri térség erőteljes exportja miatt az ország búzakivitele,5 millió tonnával 4,5 millió tonnára eshet vissza Az átmenő készlet megközelítheti a 4 millió tonnát 0 június végén, ami az ország éves fogyasztásának háromnegyedét jelenti A feketetengeri térség három meghatározó gabonatermelő országa jó szezont tudhat maga mögött Oroszországban, Ukrajnában és Kazahsztánban összesen millió búza termett 0ben, millió tonnával több, mint az aszály sújtotta 00 évben A belső felhasználás a várakozások szerint csak kismértékben nő (, millió ), ugyanakkor bőséges mennyiség juthat exportra A három ország együttesen 4,5 millió búzát szállíthat ki a folyó szezonban, ami két és félszeres növekedést jelent a 00/0 gazdasági évihez képest A tartalékok 4, millió tonnával,4 millió tonnára nőhetnek Az Európai Unióban a világ legnagyobb búzatermelőjénél 0 millió búza került le a szántóföldről 0ben, ez csaknem millió tonnával haladja meg a tavaly betakarított mennyiséget

4 A világ búza és kukoricamérlege millió BÚZA 00/0 0/0 KUKORICA Változás (%) 00/0 0/0 Változás (%) Világ Nyitókészlet 0,, 8,8 44, 8, 8,04 Termelés 5, 8,0 05,4 8, 8,5 04,8 Felhasználás 54,0 80, 04,0 84,4 88, 0, Külkereskedelem, 8, 04,4, 4,0 0,8 Zárókészlet, 08,5 04, 8,,, USA Nyitókészlet,,5 88,5 4,4 8,, Termelés 0, 54,4 0,0,, 8,0 Felhasználás 0,, 04,4 85,0,5 8,0 Export,0 4,5 8,0 45, 4,0 0,0 Import,, 4,4 0, 0,4 58,48 Zárókészlet,5, 0,88 8,,5 5,8 Oroszország, Ukrajna, Kazahsztán Nyitókészlet,, 88,0 0,8, 50,00 Termelés 8,0,0 45,5 5,, 8,05 Felhasználás 5, 0,5 0, 0,,4, Export,8 4,5 50,00 5,, 4,0 Import 0, 0, 00,00 0, 0, 50,00 Zárókészlet,,4,5,, 4, Európai Unió Nyitókészlet 4, 0,4,80,,, Termelés, 0,4 0, 55,8 4, 5,5 Felhasználás 4,,5 04,8 4, 5, 0,4 Export 0, 5, 8, 0,,5,8 Import,8 5, 00,00,5,5, Zárókészlet 0,4,0 05,, 5, 85,5 Forrás: IGC, USDA Rekord mennyiségű kukorica kerülhet a magtárakba a 0/0 gazdasági évben Az USDA világszinten 8,5 millió termés betakarítását jósolja, ami 40 millió tonnával múlná felül az egy évvel korábbi kibocsátást A felhasználás 5, millió tonnával 88, millió tonnára 4

5 emelkedhet A folyó gazdasági év végén, millió termény maradhat a raktárakban, ami a globális zárókészlet további apadását, a készlet és a felhasználás arányának romlását jelenti Az USAban a búza mellett a kukorica kibocsátása is csökkent, a tavalyi, millió tonnával szemben az idén, millió termett A termény belföldi felhasználása és kivitele is mérséklődhet A zárókészlet, millió tonnával,5 millió tonnára eshet a szezon végére az előzőhöz képest, ami az ország alig egyhavi fogyasztását fedezi A készlet és a felhasználás aránya,%ra romolhat A feketetengeri régió három legnagyobb gabonatermelője közül Ukrajna kukoricatermelése fejlődött a legdinamikusabban az elmúlt években Oroszország, Kazahsztán és Ukrajna együttes kukoricatermése,4 millió tonnával, millió tonnára nőtt a folyó gazdasági évben Az USDA elemzői a felhasználás, millió tonnás bővülését valószínűsítik, ugyanakkor exportra a 00/0 szezonhoz képest,5 millió tonnával több,, millió juthat Az Európai Unióban a 0ben betakarított kukorica mennyisége megközelíti a 5 millió tonnát A termés millió tonnás bővülése nemcsak a Közösség importfüggőségét csökkenti a folyó gazdasági évben (,5 millió tonnáról,5 millió tonnára csökkenhet a termény behozatala), hanem,5 millió kukorica exportjára is sor kerülhet a Nemzetközi Gabonatanács (IGC) várakozásai szerint A búza bőséges kibocsátása a világpiaci ár mérséklődését eredményezte az idén A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a búza front havi jegyzése átlagosan 0%kal volt alacsonyabb december első felében 00 azonos időszakához viszonyítva A feketetengeri régió országainak agresszív piacszerzése hátráltatja más exportőrök (USA, EU) kivitelét A 0/0 szezon második felében is számolni kell a szovjet utódállamok fokozott jelenlétével a világ gabonapiacán A kukorica legközelebbi határidős ára Chicagóban a tavalyihoz hasonlóan alakult decemberben annak ellenére, hogy globális kibocsátása rekord szintet érhet el a folyó gazdasági évben A világ vezető kukoricatermelő országában, az USAban a tavalyinál kevesebb kukoricát takarítottak be 0ben, és a tartalékok kritikus szintre süllyedtek, ami magasan tartja a termény árát Globális ellátási problémákkal ugyanakkor nem kell számolni, hiszen a délamerikai és feketetengeri országokban bő termést takarítottak be, így a kieső északamerikai árut más exportőrök biztosít hatják A termény iránti élénk kereslet és a szűkös készletek hatása azonban a gazdasági év második felében is a magas árakban juthat kifejezésre Hazai körkép Magyarországon a szélsőségesen csapadékos 00 év után az idén a száraz tavaszi, nyári időjárás okozott gondot a búzatermelőknek A tavalyihoz képest kismértékben nőtt a búza kibocsátása, a KSH szerint 4 millió tonnát arattak le Az export ugyanakkor erőteljesen visszaesett Január és szeptember között alig 00 ezer magyar búzát értékesítettek a világpiacon, ami 54% 5

6 kal marad el az előző év azonos időszakának kivitelétől Ez igen elenyésző mennyiség annak fi gyelembevételével, hogy a külpiaci kereslet csúcsa általában a betakarítást követő hónapokban jelentkezik, és az utolsó negyedév forgalma visszafogottabb A visszaesés a bőséges feketetengeri kínálattal, és élénk exportjukkal hozható összefüggésbe A magyar termelők több mint 8 millió kukoricát takarítottak be az idén, ami millió tonnával haladta meg a tavalyi termést Január és szeptember között, millió termény került külföldi vevőkhöz, ami %kal több az előző év azonos periódusában exportált mennyiségnél Az étkezési búza termelői ára %kal, a takarmánykukoricáé 0%kal haladta meg január és november között a tavalyi szintet A magyar búza visszafogottabb bel és külpiaci forgalma, a feketetengeri exportőrök élénk értékesítése, a bőséges világpiaci kínálat miatt tovább mérséklődhet a termény magyarországi termelői ára 0 első hónapjaiban A kukorica ára szintén gyengülhet a következő hónapokban a bőséges hazai és világpiaci kibocsátás hatására A nagyobb áresésnek azonban gátat szabhat a készletek (globális, USA) szűkössége, a termény iránti élénk külpiaci ke reslet és a magas világpiaci ár Minden kedves Olvasónknak kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk!

7 A gabonafélék termelői ára táblázat A gabonafélék termelői ára származási hely* szerint (4 hét) Megnevezés Mértékegység Származási hely* Dunántúl Országos ÉszakMagyar ország Alföld 0 48 hét 0 4 hét 0 4 hét / 0 48 hét (%) Étkezési , búza Ft/ ,4 Takarmány búza Ft/ Takarmány ,4 kukorica Ft/ , Takarmány 5 árpa Ft/ 48 * Származási hely: ahol a gabonát megtermelték Az országos átlaggal a regionális összes mennyiség és az átlagár sem egyezik Ennek oka, hogy volt felvásárlás az adott régióban, azonban az adatszolgáltatók alacsony száma miatt egyes régiók adata nem publikus Az országos átlagban a nem publikált adatok benne vannak Forrás: AKI PÁIR táblázat A gabonafélék országos termelői ára Országos Megnevezés Mértékegység Étkezési ,5 5, búza Ft/ , 00,4 Takarmány búza Ft/ Takarmány ,,4 kukorica Ft/ ,4 4, Takarmány 5 árpa Ft/ hét 0 48 hét 0 4 hét 0 4 hét / 0 4 hét / 00 4 hét 0 48 hét (%) (%) Forrás: AKI PÁIR

8 ábra ezer Ft/ Az étkezési búza termelői ára hónap Forrás: AKI PÁIR ábra A takarmánykukorica termelői ára 0 0 ezer Ft/ Forrás: AKI PÁIR hónap

9 ábra ezer Ft/ A takarmánybúza termelői ára hónap Forrás: AKI PÁIR 4 ábra A takarmányárpa termelői ára 0 ezer Ft/ hónap Forrás: AKI PÁIR

10 ezer Ft/ ezer Ft/ A gabonafélék jegyzése 5 ábra A malmi búza különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén március 0 március Forrás: BÉT 0 0 május 0 május 0 augusztus Forrás: BÉT ábra A takarmánykukorica különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén július

11 USD/ USD/ ábra A búza különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén december 0 december 0 március 0 március 0 május Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén 8 ábra május Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade

12 euró/ euró/ A búza különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén ábra január 0 január 0 március 0 március Forrás: MATIF Marché A Terme d' Instruments Financiers 0 május Forrás: MATIF Marché A Terme d' Instruments Financiers A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén 0 ábra június

13 ábra A finomliszt feldolgozói értékesítési ára hónap Forrás: AKI PÁIR ábra A rétesliszt feldolgozói értékesítési ára hónapok Forrás: AKI PÁIR

14 ábra A fehér kenyérliszt feldolgozói értékesítési ára hónap Forrás: AKI PÁIR 4 ábra A búzadara feldolgozói értékesítési ára Forrás: AKI PÁIR 4 5 hónap

15 táblázat A gabona alapú termékek feldolgozói értékesítési ára Országos Gabona alapú termékek Mértékegység 00 4 hét 0 48 hét 0 4 hét 0 4 hét / 0 4 hét / 00 4 hét 0 48 hét (%) (%) Finomliszt BL 55 04,45 50,88 455,0 4,58 0, ömlesztett 8, 4,5 8,5 4,0 05, Finomliszt BL 55 0, 8,,0,48 5,4 zsákos 88, 8,,4 8, 0, Finomliszt BL 55 0, 5,4 0,5 5, 0,08 zacskós 8,0 8,0 8,08, 00,08 Rétesliszt BFF 55,00,00,00,8 0, ömlesztett 0,8 8,58 8,,4 00,8 Rétesliszt BFF 55 44,5,0,5 8,40 5, zsákos 4,45 85,4 84, 8, 8,8 Rétesliszt BFF 55 5, 8,,8,8, zacskós, 0,,0, 00,5 Fehér kenyérliszt BL 80,8 4,4 5, 5,88 0,8 ömlesztett 8,5,,8,04 04, Fehér kenyérliszt BL 80 5,5 48,4 40,5 0,5 8, zsákos 85,5,0,55 8,5, Tésztaipari liszt TL ,00 85,54 50,00, 80,85 ömlesztett 8, 80,4 84,00 4,0 04,4 Tésztaipari liszt TL 50 88,40 48,5 5,8, 4, zsákos,8 8,8 8,,8, Étkezési búzadara AD 5,05 45,5 40,0,4 8, zacskós 0, 8, 8,0 4,50,5 Forrás: AKI PÁIR 4 táblázat A megfigyelt gabona alapú termékek fogyasztói ára Termék 00 december 0 november 0 december* Finomliszt BL Fehér kenyér Félbarna kenyér 40 0 Étkezési búzadara AD * 0 december ig Forrás: AKI PÁIR 5

16 Külpiaci információk Határidős piacok (0 december ) 5 táblázat Búza CME/CBOT, Chicago (őszi lágy búza)* MATIF, Párizs Kansas (őszi kemény búza)** Szállítási határidő euró/ Ft/ Szállítási határidő USD/ Ft/ Szállítási határidő USD/ Ft/ 0 január, december 0, december 40, március 5, március 8, 50 0 március 4, május 5,5 5 0 május, május 4, augusztus 5, július, július 4,0 5 0 november, szeptember, szeptember 54, január, december 4, december, Minneapolis (tavaszi kemény búza)*** LIFFE**** Szállítási határidő USD/ Ft/ 0 december 0, 0 január 4,5 5 0 március 0, 8 0 március 4, május, 8 0 május 44, július,8 8 0 július 45, szeptember 8, november, december 84, január 40, * SRW Soft Red Winter ** HRW Hard Red Winter *** DNS Dark Northern Spring **** Étkezési és takarmánybúza MATIF Marché A Terme d' Instruments Financiers CME/CBOT Chicago Board of Trade LIFFE London International Financial Futures and Options Exchange Forrás: HGCA The Home Grown Cereals Authority Szállítási határidő GBP/ Ft/

17 táblázat Kukorica CME/CBOT, Chicago MATIF, Párizs Szállítási határidő euró/ Ft/ Szállítási határidő USD/ Ft/ 0 január 84,5 5 0 december 0,5 5 0 március 8, március, június 84,5 5 0 május, augusztus 8, július, november, szeptember, január, december, 4 0 MATIF Marché A Terme d' Instruments Financiers CME/CBOT Chicago Board of Trade Forrás: HGCA The Home Grown Cereals Authority táblázat Repce MATIF, Párizs Szállítási határidő euró/ Ft/ 0 február 4,5 8 0 május 40, augusztus, november 0, február 88, május 8, MATIF Marché A Terme d' Instruments Financiers Forrás: HGCA The Home Grown Cereals Authority

18 8 táblázat A főbb gabonafélék és olajnövények magyarországi kivitelének alakulása Naptári év 0/00/0 ezer t Gazdasági év* 00/000/0 mio EUR ezer t 0/00/0 mio EUR ezer t 00/000/0 mio EUR ezer t mio EUR Búza Árpa Repce Kukorica 0/00/08 00/000/0 ezer t ezer t mio EUR mio EUR 00/00/0 ezer t 00/000/0 mio EUR ezer t mio EUR Napraforgó * Búza, árpa és repce: júliusjúnius; kukorica és napraforgó: októberszeptember Forrás: KSH A szójadara magyarországi behozatalának alakulása Naptári év 0/00/0 ezer t Szójadara 45 * Októberszeptember Forrás: KSH 8 Gazdasági év* 00/000/0 mio EUR 54 ezer t 504 mio EUR 55 00/00/0 ezer t 00/000/0 mio EUR ezer t 4 mio EUR 0

19 OLAJNÖVÉNYPIACI JELENTÉS A szójabab globális kínálata jelentősen csökkenhet a 0/0 gazdasági évben Intenzív napraforgóolaj előállítás várható a folyó időszakban Világpiaci kitekintés Az Oil World decemberi jelentése szerint a szójabab globális termése 5 millió lehet a 0/0 gazdasági évben, ez az utóbbi három év legalacsonyabb szintje A legnagyobb ter méscsökkenés az előző szezonhoz képest az Egyesült Államokban (, millió ) és Kínában (, millió ) volt Brazíliában millió tonnánál kevesebb szójabab teremhet tavasszal a szárazabb időjárás miatt A kínálat csökkenése miatt a szójabab globális exportja, millió lehet 0 utolsó negyedévében, szemben az egy évvel korábbi,8 millió tonnával A globális feldolgozás csupán millió tonnával emelkedhet a folyó szezonban (, millióról, millió tonnára), míg korábban évente 05 millió tonnával nőtt Az Európai Unióban a szójabab feldolgozása millió tonnára csökkenhet a 0/0 gazdasági évben, szemben a négy évvel korábbi 5 millió tonnával Az olajmalmok keresletének enyhülése mögött a gyenge jövedelmezőség és a napraforgó kedvezőbb piaci megítélése áll, ami viszszavetette a szójabab importját is Kína 0 szeptembernovember között, millió szójababot importált DélAmerikából, ami messze meghaladta az előző év azonos időszakának behozatalát A növekedés mögött az alacsony kínai termés és az Egyesült Államokból érkező import csökkenése áll A szójadara globális előállítása a keresletet fedező 8 millió lehet a folyó szezonban A fogyasztás 0 utolsó negyedévében 4 millió körül várható, ami a korábbi növekedési ütem lassulására utal, mert csupán 0,8%kal haladja meg az előző év azonos időszakának mennyiségét Az Oil World decemberi jelentése szerint a napraforgómag globális termése elérheti a 8 millió tonnát a 0/0 gazdasági évben (az előző szezonban,5 millió volt) A felhasználás 4, millió tonnára, a zárókészlet, millió tonnára emelkedhet A napraforgóolaj piacát az elmúlt hónapokban nyomás alá helyezte a feketetengeri országok kínálata Oroszország (,8 millió ) és Ukrajna (8 millió ) intenzív napraforgómag feldolgozása megemeli a napraforgóolaj kínálatát is (,4,4 millió ), amelynek jelentős része exportra kerül A két ország növekvő kivitelének hatására a napraforgóolaj globális exportja 5, millió lehet a 0/0 gazdasági évben A legnagyobb importőrök az EU és India maradnak A napraforgóolaj árelőnye a többi növényi olajjal szemben tovább növelte a fogyasztását, főként az EUban, Kínában, Indiában, Iránban és a Délafrikai Köztársaságban A legnagyobb ke

20 resletbővülés az EUban volt, ahol a repceolaj helyettesítésére használják a napraforgóolajat,,5 millió tonnás éves mennyiségben A repcemag globális termése a korábbi várakozásokkal szemben elérheti a 0 millió tonnát a 0/0 gazdasági évben, köszönhetően a kiemelkedő kanadai termésnek Kanadában,5 millió hektárról 4, millió canolát takaríthatnak be az idén a gazdák, ami 0%os bővülést jelent az előző havi előrejelzéshez képest A kínálat növekedése rövid távon enyhítheti a repcemag piacán lévő nyomást A repceolaj globális előállítása,5 millió, felhasználása, millió lehet, azaz tovább csökkennek a készletek a 0/0 gazdasági évben A legnagyobb felhasználók az EU (,5 millió ) és Kína (5, millió ) maradnak A párizsi árutőzsdén (MATIF) a repcemag jegyzései szemben más terményekkel magas szinten stabilizálódtak az utóbbi két hónapban A februári lejárat 4040 euró/, az augusztusi szállítású 855 euró/ sávban mozgott októberdecember között A gyengébb idei ter més és a kedvezőtlen jövő évi kilátások mind azt sugallják, hogy a következő hónapokban maradhatnak a magasabb határidős árak A gazdasági válság esetleges elmélyülése viszont óvatosságra int, mert a recesszió visszafoghatja a keresletet és a befektetők szabad pénz mennyiségét 0

21 Az olajos magvak és termékeinek jegyzése néhány kiemelt árutőzsdén ábra A szójabab különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén USD/ január március Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade ábra A szójaliszt különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén USD/ december 0 január Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade

22 ábra A szójaolaj különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén USD/ december január Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 4 ábra A repce különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén euró/ február Forrás: MATIF 0 május 0 augusztus

23 5 ábra ezer Ft/ A növényi olajok jegyzése a milánói árutőzsdén Napraforgóolaj Nyers napraforgóolaj Szójaolaj Nyers szójaolaj Pálmaolaj Forrás: Borsa di Milano ábra A napraforgó és repcemag különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén 5 0 ezer Ft/ Napraforgó 00 Napraforgó 005 Repce 008 Repce 00 Forrás: BÉT

24 táblázat A fontosabb hazai olajos magvak termelői, a belőlük készült termékek feldolgozói értékesítési átlagára Megnevezés Mértékegység 00november Ipari napraforgómag Ft/ Repcemag Ft/ Nyers napraforgóolaj Ft/ Napraforgódara Ft/ Nyers repceolaj Ft/ Repcedara Ft/ 0 október november 0 november 0 november / 00 novem / 0 október ber [%] [%] , 54, 044 0,05 0, 8 4 4,84 5,8 0 5,, 8 54, 8, 50 88, 0, Forrás: AKI PÁIR táblázat A nyers növényolajok ára és jegyzése Ft/ EU Termék Repceolaj Szójaolaj Forrás: AKI PÁIR, BM, CBOT, MATIF, Oil World 4 Olaszország Egyesült Államok Magyarország Ártípus Időpont FOB Napraforgóolaj Franciaország Heti tőzsdei átlagár Heti tőzsdei átlagár Heti értékesítési ár Heti tőzsdei átlagár

25 táblázat Európai olajnövény és dara árak és jegyzések Ft/ Franciaország Termék Időpont Napraforgómag Napraforgódara** Repcemag Repcedara** Németország Ausztria Magyarország Ártípus Heti tőzsdei Heti tőzsdei Heti termelői és Hamburg CIF** átlagár átlagár értékesítési ár * * A termelői ár a mag, az értékesítési ár a dara esetén értendő / ** CIF Cost, Insurance and Freight az ár tartalmazza a költséget, a biztosítást és a fuvardíjat Forrás: AKI PÁIR, BLPW, MATIF, Oil World ábra A napraforgóolaj fogyasztói ára Ft/liter Január Február Március Április Május 00 Június Augusztus Október December Július Szeptember November 00 0 Forrás: KSH 5

26 CUKORPIACI JELENTÉS Az ISO 5 millió, a USDA,5 millió, a Rabobank millió globális cukortöbbletet jelez a folyó gazdasági évben Az árutőzsdéken a cukor jegyzései a fél évvel ezelőtti szintre estek vissza 0 decemberében Az EU Bizottság,85 millió cukor exportját hagyta jóvá a 0/0 gazdasági évben Magyarországon a kristálycukor fogyasztói ára enyhén emelkedett novemberben az előző hónaphoz képest Világpiaci helyzet A londoni és a New Yorki árutőzsdéken a cukor határidős jegyzései a fél évvel korábbi szint re estek vissza 0 decemberében A londoni árutőzsdén a fehércukor legalacsonyabb jegyzése 58 USD/, a New Yorki árutőzsdén a nyerscukoré 50 dollár/ volt a legközelebbi terminekre decemberben A különböző műhelyek pozitív globális cukormérleget prognosztizálnak a 0/0 gazdasági évre vonatkozóan A Nemzetközi Cukor Szervezet (ISO) előrejelzése szerint a cukor globális termelése, millió lehet, ami 4%os növekedést jelent a 00/0 gazdasági évihez képest Ezzel szemben a világ cukorfogyasztása, millió tonnára tehető, így a globális cukor többlet 5 millió körül várható A globális fogyasztás évente %kal növekedhet, és 00ra elérheti a 0 millió tonnát, amelyből TávolKelet és India 4%kal részesedhet Az egyensúlyhoz a termelésnek millió tonnával kellene növekednie Az USDA szakértői szerint,48, a Rabobank kilátásai alapján millió tonnával haladhatja meg a cukor termelése a fogyasztását a 0/0 gazdasági évben A brazíliai termelés mérsék lődését az EU, Oroszország, India és Thaiföld növekvő kibocsátása egyenlítheti ki Az USDA adatai szerint a globális cukorexport %kal növekedhet a folyó gazdasági évben az előzőhöz viszonyítva (5 ábra) Brazília előreláthatóan kevesebb cukrot értékesít a világpiacon, ugyanakkor Mexikó, Thaiföld és az EU exportja bővülhet Mexikó cukortermelése %kal 5,4 millió tonnára nőhet a 0/0 gazdasági évben az előzőhöz képest Az ország a kisebb belső fogyasztás, a magas globális cukorárak, valamint az Egyesült Államok növekvő kereslete miatt növelheti a kiszállításait Thaiföldön 0, lehet a cukor termelése a 0/0 gazdasági évben, ami %kal haladja meg az előző szezon kibocsátását Az indiai kormány a folyó gazdasági évben várható millió termésből millió cukor exportját hagyta jóvá A cukor fogyasztását millió között valószínűsítik A kormány célkitűzését, hogy növeljék a cukortermelést 00ig, a korlátozottan rendelkezésre álló terület, víz és energia vélhetőleg megakadályozza

27 A Pakisztáni Cukormalmok Egyesületének (PSMA) tájékoztatása szerint az országban az előzőnél %kal több (5 millió ) cukrot állíthatnak elő a folyó gazdasági évben, a cukor fogyasztását 4, millió körül várják A többletet a belső tartalékok feltöltésére kívánják felhasználni Brazília cukortermelésében a délkeleti és a délközép régió a meghatározó Az előbbiben az év első felében vágják a cukornádat, az utóbbiban a másodikban A délközép régió alacsony ter mésével ellentétben, a délkeleti régió cukorkibocsátása kedvező lehet 0 első félévében A Cosan és a Job Economica piacelemző cégek szakértői a régió termelésének akár 5%kal történő bővülésére is számítanak Az LMC független nemzetközi tanácsadó cég szakértői szerint a cukornádból, illetve a cukor répából termelt cukor előállítási költsége a cukorrépa termésátlagának jelentős növekedése, valamint a fejlődő országokban a munkaerő emelkedő költsége miatt közeledett egymáshoz Európai kitekintés A Közösség cukorkibocsátása,8 millió tonnára tehető a folyó gazdasági évben, ami %os növekedést jelent az előző szezonhoz képest A termelés bővülése miatt az Unió több cukrot ad hat el a nemzetközi piacon A Bizottság döntése alapján az EU cukorkivitele,85 millió lehet a 0/0 gazdasági évben A WTOval kötött megállapodás szerint ez a maximálisan exportálható mennyiség Az Európai Parlament engedélyezte az új, a cukornál harmincszor magasabb édesítő hatással rendelkező természetes édesítőszer (Stevia) forgalmazását A termék 0 december ától került forgalomba Az NP Sweet, a Nordzucker és a Tereos vegyesvállalata az engedélyezést köve tően forgalomba hozta a cukor mellett Steviat is tartalmazó édesítőszerét Oroszország a kedvező cukortermelésének köszönhetően nem szorul importra 0 utolsó két hónapjában Az ország cukortermelése 8%kal 5,5 millió tonnára nőhet a 0/0 gazdasági évben az előzőhöz viszonyítva Hazai körkép A KSH adatai szerint Magyarország 0 januárszeptember között 4 ezer cukrot exportált, ami 8%os visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest Ugyanakkor a cukor importja,5%kal 80 ezer tonnára nőtt A kiszállítások 5%a Szerbiába, 00%a Romániába, illetve Ausztriába, %a Olaszországba és 5%a Csehországba irányult Az importból Ausztria %kal, Horvátország %kal, Szlovákia %kal, Brazília %kal és Szlovénia 4,5%kal részesedett ( táblázat) Magyarországon a kristálycukor fogyasztói ára volt novemberben, enyhén emelkedett az előző hónaphoz viszonyítva A fogyasztói árfigyelésben szereplő országok közül Csehországban is némileg emelkedett a kristálycukor fogyasztói ára, míg Szlovéniában stagnált A szlovák termék ára volt a legmagasabb 0 novemberében ( ábra)

28 ábra A fehércukor különböző határidőre szóló jegyzése a londoni árutőzsdén I 800 USD/ december 0 március május Forrás: LIFFE London International Financial Futures and Options Exchange ábra A fehércukor különböző határidőre szóló jegyzése a londoni árutőzsdén II 00 USD/ augusztus 0 október Forrás: LIFFE London International Financial Futures and Options Exchange 8 0 december

29 ábra A nyerscukor különböző határidőre szóló jegyzése a New Yorki árutőzsdén I 50 USD/ március 0 május július Forrás: ICE Intercontinental Exchange 4 ábra A nyerscukor különböző határidőre szóló jegyzése a New Yorki árutőzsdén II 580 USD/ október 0 március 0 május Forrás: ICE Intercontinental Exchange

30 5 ábra A világ cukormérlege 50 millió /00 00/0 0/ Nyitókészlet Termelés Import Teljes kínálat Export Fogyasztás Zárókészlet Forrás: USDA táblázat A cukor külkereskedelmi forgalma ezer Import Export 0 IIX / 0 IIX / 00 IIX 0 IIX 00 IIX 0 IIX 00 IIX (%) 00 IIX (%) 8,8,8 0,5, 4,4, Összesen Ebből: Ausztria Csehország Németország Horvátország Olaszország Románia Szlovénia Szlovákia Szerbia Brazília Forrás: KSH 0 0,5 4,,0,4 0, 0, 4, 0,0 4,,, 0,8 0, 8,5, 8,,,,4 5,0 85,, 8 500,0 00,0 80,8,0,5, 0,8 0,,4,,,0 4,, 5, 0, 0, 4,,0 5, 0,,8,8 00,0 00,0 4, 4, 8,8 4,8

31 ábra Szlovákia Csehország Magyarország Szlovénia A kristálycukor fogyasztói ára néhány országban Lengyelország Forrás: KSH, CZSO, SUSR, ČSÚ, GUS ábra Csehország Magyarország Szlovákia Szlovénia Lengyelország Forrás: KSH, CZSO, SUSR, ČSÚ, GUS A kristálycukor áfa nélküli fogyasztói ára néhány országban

32

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK XIV évfolyam 12 szám 211 július 1 XIV évfolyam 12 szám XIV évfolyam 12 szám 211 25 hét TARTALOMJEGYZÉK GABONAPIACI JELENTÉS3 A gabonafélék termelői ára6 Megjelenik

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK 1 november 1 1 45 hét TARTALOMJEGYZÉK GABONAPIACI JELENTÉS3 A gabonafélék termelői ára6 Megjelenik kéthetente A gabonafélék jegyzése Felelős szerkesztő: Dr

Részletesebben

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK XV. évfolyam, 2. szám, 2012 Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona és Ipari Növények Gabona és Ipari Növények XV. évfolyam, 2. szám, 2012 Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer

Részletesebben

XVI. évfolyam, 22. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

XVI. évfolyam, 22. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK XVI. évfolyam, 22. szám, 2013 Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona és Ipari Növények Gabona és Ipari Növények XVI. évfolyam, 22. szám, 2013 Megjelenik kéthetente november 20. Felelős szerkesztő

Részletesebben

XV. évfolyam, 12. szám, Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

XV. évfolyam, 12. szám, Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK XV. évfolyam, 12. szám, 2012 Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona és Ipari Növények Gabona és Ipari Növények XV. évfolyam, 12. szám, 2012 Megjelenik kéthetente 2012. július 3. Felelős

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK XX. évfolyam, 16. szám, 2017 AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona és Ipari Növények Gabona és Ipari Növények XX. évfolyam, 16. szám, 2017 Megjelenik kéthetente 2017. augusztus 15. Felelős

Részletesebben

XV. évfolyam, 14. szám, Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

XV. évfolyam, 14. szám, Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK XV. évfolyam, 14. szám, 2012 Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona és Ipari Növények Gabona és Ipari Növények XV. évfolyam, 14. szám, 2012 Megjelenik kéthetente 2012. július 31. Felelős

Részletesebben

XV. évfolyam, 20. szám, Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

XV. évfolyam, 20. szám, Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK XV. évfolyam, 20. szám, 2012 Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona és Ipari Növények Gabona és Ipari Növények XV. évfolyam, 20. szám, 2012 Megjelenik kéthetente 2012. október 25. Felelős

Részletesebben

XV. évfolyam, 24. szám, Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

XV. évfolyam, 24. szám, Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK XV. évfolyam, 24. szám, 2012 Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona és Ipari Növények Gabona és Ipari Növények XV. évfolyam, 24. szám, 2012 Megjelenik kéthetente 2012. december 18. Felelős

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK 2011. június 3. Gabona és Ipari Növények 2011. 21. hét Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Dr. Molnár Zsuzsa molnar.zsuzsa@aki.gov.hu

Részletesebben

XVII. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

XVII. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK XVII. évfolyam, 2. szám, 2014 Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona és Ipari Növények Gabona és Ipari Növények XVII. évfolyam, 2. szám, 2014 Megjelenik kéthetente 2014. február 11. Felelős

Részletesebben

XVIII. évfolyam, 15. szám, Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

XVIII. évfolyam, 15. szám, Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK XVIII. évfolyam, 15. szám, 2015 Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona és Ipari Növények Gabona és Ipari Növények XVIII. évfolyam, 15. szám, 2015 Megjelenik kéthetente 2015. augusztus 13.

Részletesebben

XVII. évfolyam, 22. szám, 2014. Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

XVII. évfolyam, 22. szám, 2014. Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK XVII. évfolyam, 22. szám, 2014 Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona és Ipari Növények Gabona és Ipari Növények XVII. évfolyam, 22. szám, 2014 Megjelenik kéthetente 2014. november 19. Felelős

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK 2011. december 2. 2011. 47. hét TARTALOMJEGYZÉK GABONAPIACI JELENTÉS...3 A gabonafélék termelői ára...6 Megjelenik kéthetente A gabonafélék jegyzése...9 Felelős

Részletesebben

XVII. évfolyam, 4. szám, Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

XVII. évfolyam, 4. szám, Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK XVII. évfolyam, 4. szám, 2014 Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona és Ipari Növények Gabona és Ipari Növények XVII. évfolyam, 4. szám, 2014 Megjelenik kéthetente 2014. március 12. Felelős

Részletesebben

Mi áll az olajos növények drasztikus áremelkedésének hátterében?

Mi áll az olajos növények drasztikus áremelkedésének hátterében? Mi áll az olajos növények drasztikus áremelkedésének hátterében? Pájtli Péter Bak, 21. szeptember 27. Az előadás tematikája Főbb tőzsdei irányvonalak 21-ben Gabonapiaci tendenciák Olajnövénypiacokról általában

Részletesebben

XV. évfolyam, 16. szám, Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

XV. évfolyam, 16. szám, Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK XV. évfolyam, 16. szám, 2012 Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona és Ipari Növények Gabona és Ipari Növények XV. évfolyam, 16. szám, 2012 Megjelenik kéthetente 2012. augusztus 28. Felelős

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK 2011. május 20. 2011. 19. hét TARTALOMJEGYZÉK GABONAPIACI JELENTÉS...3 A gabonafélék termelői ára...5 Megjelenik kéthetente A gabonafélék jegyzése...7 Felelős

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK 2011. május 6. Gabona és Ipari Növények 2011. 17. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Dr. Molnár Zsuzsa molnar.zsuzsa@aki.gov.hu

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK 2011. április 22. Gabona és Ipari Növények 2011. 15. hét Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Dr. Molnár Zsuzsa molnar.zsuzsa@aki.gov.hu

Részletesebben

XVIII. évfolyam, 13. szám, 2015. Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

XVIII. évfolyam, 13. szám, 2015. Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK XVIII. évfolyam, 13. szám, 2015 Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona és Ipari Növények Gabona és Ipari Növények XVIII. évfolyam, 13. szám, 2015 Megjelenik kéthetente 2015. július 15. Felelős

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK 2011. augusztus 26. Gabona és Ipari Növények 2011. 33. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Dr. Molnár Zsuzsa molnar.zsuzsa@aki.gov.hu

Részletesebben

XVIII. évfolyam, 14. szám, 2015. Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

XVIII. évfolyam, 14. szám, 2015. Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK XVIII. évfolyam, 14. szám, 2015 Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona és Ipari Növények Gabona és Ipari Növények XVIII. évfolyam, 14. szám, 2015 Megjelenik kéthetente 2015. július 29. Felelős

Részletesebben

Szójabab piaci körkép. Fülöp Péter kereskedelmi igazgató UBM Feed Kft.

Szójabab piaci körkép. Fülöp Péter kereskedelmi igazgató UBM Feed Kft. Szójabab piaci körkép Fülöp Péter kereskedelmi igazgató UBM Feed Kft. 1 Globális olajmagtermelés alakulása 2013-2017 Globális olajmagtermelés, 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Részletesebben

Kapronczai István. egyes mezőgazdasági ágazatokban. NAPI GAZDASÁG AGRÁRKONFERENCIÁJA Budapest, 2011. május 31.

Kapronczai István. egyes mezőgazdasági ágazatokban. NAPI GAZDASÁG AGRÁRKONFERENCIÁJA Budapest, 2011. május 31. Kapronczai István Rövid távú, éven belüli piaci kilátások az egyes mezőgazdasági ágazatokban NAPI GAZDASÁG AGRÁRKONFERENCIÁJA Budapest, 2011. május 31. A CRB élelmiszer-alindex alakulása (1960. január

Részletesebben

XVII. évfolyam, 8. szám, Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

XVII. évfolyam, 8. szám, Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona és Ipari Növények Gabona és Ipari Növények Megjelenik kéthetente 2014. május 08. Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Szerzők Dr. Molnár Zsuzsa molnar.zsuzsa@aki.gov.hu

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. május 18. Élıállat és Hús 2009. 19. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK XXI. évfolyam, 4. szám, 2018 AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona és Ipari Növények Gabona és Ipari Növények XXI. évfolyam, 4. szám, 2018 Megjelenik kéthetente 2018. március 7. Felelős

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK XX. évfolyam, 20. szám, 2017 AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona és Ipari Növények Gabona és Ipari Növények XX. évfolyam, 20. szám, 2017 Megjelenik kéthetente 2017. október 11. Felelős

Részletesebben

IX. évfolyam/8. szám 2006.04.28. 2006.16 hét FIGYELEM!

IX. évfolyam/8. szám 2006.04.28. 2006.16 hét FIGYELEM! Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci-árinformációs Szolgálat A K I IX. évfolyam/8. szám 2006.04.28. 2006.16 hét GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK FIGYELEM! Felhívjuk a Piaci Árinformációs Rendszer adatszolgáltatóinak

Részletesebben

A K I GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK A K I. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci-árinformációs Szolgálat. X. évfolyam/10. szám 2007.06.01. 2007. 21.

A K I GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK A K I. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci-árinformációs Szolgálat. X. évfolyam/10. szám 2007.06.01. 2007. 21. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci-árinformációs Szolgálat A K I X. évfolyam/1. szám 27.6.1. 27. 21. hét GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona piaci jelentés...2 A gabonafélék termelıi ára...4 Kötési ár a Budapesti

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. május 4. Élıállat és Hús 2009. 17. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK BAROMFI 2010. június 28. Baromfi 2010. 24. hét Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Thury Eszter thury.eszter@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK XX. évfolyam, 18. szám, 2017 AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona és Ipari Növények Gabona és Ipari Növények XX. évfolyam, 18. szám, 2017 Megjelenik kéthetente 2017. szeptember 14. Felelős

Részletesebben

IX. évfolyam/10. szám 2006.05.26. 2006. 20. hét FIGYELEM!

IX. évfolyam/10. szám 2006.05.26. 2006. 20. hét FIGYELEM! Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci-árinformációs Szolgálat A K I IX. évfolyam/10. szám 2006.05.26. 2006. 20. hét GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK FIGYELEM! Felhívjuk a Piaci Árinformációs Rendszer adatszolgáltatóinak

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK XX. évfolyam, 25. szám, 2017 AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona és Ipari Növények Gabona és Ipari Növények XX. évfolyam, 25. szám, 2017 Megjelenik kéthetente 2017. december 19. Felelős

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK 2009. július 3. Gabona és Ipari Növények 2009. 26. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Molnár Zsuzsa molnar.zsuzsa@aki.gov.hu

Részletesebben

XV. évfolyam, 24. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 24. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 24. szám, 2012 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 24. szám, 2012 2012. december 10. Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó

Részletesebben

A főbb növényi termékek

A főbb növényi termékek UDOVECZ GÁBOR A főbb növényi termékek világpiaci kilátásai NEMZETKÖZI AGRÁRPIACI KILÁTÁSOK 25 BUDAPEST A világ búzatermelésének legnagyobb termelő országok szerinti megoszlása 24-ben és 214-ben EU TERMELÉS:

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK XIX. évfolyam, 2. szám, 2016 AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona és Ipari Növények Gabona és Ipari Növények XIX. évfolyam, 2. szám, 2016 Megjelenik kéthetente 2016. február 11. Felelős

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK BAROMFI 2011. május 30. Baromfi 2011. 20. hét Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Thury Eszter thury.eszter@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

XI. évfolyam/10. szám /21. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. Magyarország az év elsı két hónapjában növelte

XI. évfolyam/10. szám /21. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. Magyarország az év elsı két hónapjában növelte PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I XI. évfolyam/10. szám.06.02. /21. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS Tartalom Piaci jelentés...1 Ábrák...3 Táblázatok...7 Külpiaci információk...9

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK XIX. évfolyam, 12. szám, 2016 AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona és Ipari Növények Gabona és Ipari Növények XIX. évfolyam, 12. szám, 2016 Megjelenik kéthetente 2016. június 29. Felelős

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK BAROMFI 2011. március 7. 2011. 8. hét Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Thury Eszter thury.eszter@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági Kutató Intézet

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK XIX. évfolyam, 10. szám, 2016 AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona és Ipari Növények Gabona és Ipari Növények XIX. évfolyam, 10. szám, 2016 Megjelenik kéthetente 2016. június 1. Felelős

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK 2010. január 29. Gabona és Ipari Növények 2010. 3. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Dr. Molnár Zsuzsa molnar.zsuzsa@aki.gov.hu

Részletesebben

XVIII. évfolyam, 19. szám, 2015. Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

XVIII. évfolyam, 19. szám, 2015. Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK XVIII. évfolyam, 19. szám, 2015 Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona és Ipari Növények Gabona és Ipari Növények XVIII. évfolyam, 19. szám, 2015 Megjelenik kéthetente 2015. október 7. Felelős

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. november 30. Élıállat és Hús 2009. 47. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja:

Részletesebben

XV. évfolyam, 20. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 20. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 20. szám, 2012 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 20. szám, 2012 2012. október 15. Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2010. április 19. Élıállat és Hús Élıállat és Hús 2010. 14. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. március 23. Élıállat és Hús 2009. 11. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. július 13. Élıállat és Hús 2009. 27. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. szeptember 21. Élıállat és Hús 2009. 37. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja:

Részletesebben

XV. évfolyam, 6. szám, Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

XV. évfolyam, 6. szám, Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona és Ipari Növények Gabona és Ipari Növények Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı Dr. Stummer Ildikó Szerzık Dr. Tikász Ildikó Edit tikasz.ildiko.edit@aki.gov.hu

Részletesebben

PIAC A K I ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. XII. évfolyam/2. szám /5. hét PIACI JELENTÉS

PIAC A K I ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. XII. évfolyam/2. szám /5. hét PIACI JELENTÉS PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I XII. évfolyam/2. szám.02.09. /5. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS Tartalom Piaci jelentés... 1 Ábrák... 2 Táblázatok... 6 Külpiaci információk...

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. október 5. Élıállat és Hús 2009. 39. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

GABONAPIACI HELYZETKÉP

GABONAPIACI HELYZETKÉP GABONAPIACI HELYZETKÉP Malom és sütőipari Osztályülés, Budapest 2017. április 10. Mátyus Kornél NAK A világ gabonakészleteinek várható alakulása Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO)

Részletesebben

XVIII. évfolyam, 17. szám, Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

XVIII. évfolyam, 17. szám, Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK XVIII. évfolyam, 17. szám, 2015 Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona és Ipari Növények Gabona és Ipari Növények XVIII. évfolyam, 17. szám, 2015 Megjelenik kéthetente 2015. szeptember 9.

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK XX. évfolyam, 17. szám, 2017 AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona és Ipari Növények Gabona és Ipari Növények XX. évfolyam, 17. szám, 2017 Megjelenik kéthetente 2017. augusztus 31. Felelős

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. június 29. 2009. 25. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági Kutató

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. szeptember 7. Élıállat és Hús 2009. 35. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja:

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK XXI. évfolyam, 7. szám, 2018 AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona és Ipari Növények Gabona és Ipari Növények XXI. évfolyam, 7. szám, 2018 Megjelenik kéthetente 2018. április 18. Felelős

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK XX. évfolyam, 14. szám, 2017 AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona és Ipari Növények Gabona és Ipari Növények XX. évfolyam, 14. szám, 2017 Megjelenik kéthetente 2017. július 19. Felelős

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK BAROMFI 2010. február 8. Baromfi 2010. 4. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Thury Eszter thury.eszter@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK XX. évfolyam, 11. szám, 2017 AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona és Ipari Növények Gabona és Ipari Növények XX. évfolyam, 11. szám, 2017 Megjelenik kéthetente 2017. június 8. Felelős

Részletesebben

XI. évfolyam/7. szám /15. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világ sertéspiacának legnagyobb termelı,

XI. évfolyam/7. szám /15. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világ sertéspiacának legnagyobb termelı, PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I XI. évfolyam/7. szám.04.2. /5. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS Tartalom Piaci jelentés... Ábrák...3 Táblázatok...7 Külpiaci információk...9 (Kézdi

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK BAROMFI 2010. november 2. Baromfi 2010. 42. hét Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Thury Eszter thury.eszter@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK BAROMFI 2010. augusztus 23. Baromfi 2010. 32. hét Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Thury Eszter thury.eszter@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

XV. évfolyam, 21. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 21. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 21. szám, 2012 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 21. szám, 2012 2012. október 27. Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó

Részletesebben

GABONA: VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM U.S. KUKORICA EXPORTJA NAGYOBB VERSENNYEL SZEMBESÜL

GABONA: VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM U.S. KUKORICA EXPORTJA NAGYOBB VERSENNYEL SZEMBESÜL GABONA: VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM U.S. KUKORICA EXPORTJA NAGYOBB VERSENNYEL SZEMBESÜL Argentína, Brazília, Ukrajna és az Egyesült Államok a kukorica globális exportjának majdnem 90%-át képezik. Míg a

Részletesebben

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 2. szám, 202 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 2. szám, 202 Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék Piaci

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2013. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Megjelenik évente

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK 2010. június 18. Gabona és Ipari Növények 2010. 23. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Dr. Molnár Zsuzsa molnar.zsuzsa@aki.gov.hu

Részletesebben

A K I GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet. Piaci-árinformációs Szolgálat. X. évfolyam/18. szám

A K I GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet. Piaci-árinformációs Szolgálat. X. évfolyam/18. szám Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci-árinformációs Szolgálat X. évfolyam/18. szám 2007.09.21. 2007. 37. hét GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona piaci jelentés...2 A gabonafélék termelıi ára...4 Kötési ár a

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK BAROMFI 2010. november 29. Baromfi 2010. 46. hét Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Thury Eszter thury.eszter@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

XVII. évfolyam, 5. szám, 2014. Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

XVII. évfolyam, 5. szám, 2014. Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK XVII. évfolyam, 5. szám, 2014 Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona és Ipari Növények Gabona és Ipari Növények XVII. évfolyam, 5. szám, 2014 Megjelenik kéthetente 2014. március 26. Felelős

Részletesebben

Terménypiaci kilátások 2017

Terménypiaci kilátások 2017 Terménypiaci kilátások 2017 Molnár Zsuzsa 2017. június 1. Thomson Reuters/Jefferies CRB élelmiszer-alindex (1967. január 2017. május) 1967 = 100% 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. október 19. Élıállat és Hús 2009. 41. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK 2009. július 17. Gabona és Ipari Növények 2009. 28. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Molnár Zsuzsa molnar.zsuzsa@aki.gov.hu

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK BAROMFI 2009. július 13. 2009. 27. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Thury Eszter thury.eszter@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági Kutató

Részletesebben

GABONA: VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM DURVA SZEMCSÉS GABONA ÉS BÚZA EXPORTÁLHATÓ KÉSZLETEI NÖVEKEDNEK MÍG A RIZS KÉSZLETEI CSÖKKENEK

GABONA: VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM DURVA SZEMCSÉS GABONA ÉS BÚZA EXPORTÁLHATÓ KÉSZLETEI NÖVEKEDNEK MÍG A RIZS KÉSZLETEI CSÖKKENEK GABONA: VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM DURVA SZEMCSÉS GABONA ÉS BÚZA EXPORTÁLHATÓ KÉSZLETEI NÖVEKEDNEK MÍG A RIZS KÉSZLETEI CSÖKKENEK Jelentős exportőrök végső durva szemcsés gabona készletei várhatóan tovább

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK BAROMFI 2009. június 29. Baromfi 2009. 25. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Thury Eszter thury.eszter@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK 2009. november 6. Gabona és Ipari Növények 2009. 44. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Molnár Zsuzsa molnar.zsuzsa@aki.gov.hu

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK TEJ ÉS TEJTERMÉKEK 2009. július 20. Tej és Tejtermékek Tej és Tejtermékek 2009. június hónap Megjelenik havonta Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Mándi-Nagy Dániel

Részletesebben

XVI. évfolyam, 1. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XVI. évfolyam, 1. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XVI. évfolyam, 1. szám, 2013 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XVI. évfolyam, 1. szám, 2013 2013. január 21. Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK 2011. március 11. 2011. 9. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Dr. Molnár Zsuzsa molnar.zsuzsa@aki.gov.hu Pájtli

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2015 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2014. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2015 Megjelenik évente

Részletesebben

XVI. évfolyam, 3. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

XVI. évfolyam, 3. szám, 2013. Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK XVI. évfolyam, 3. szám, 2013 Agrárpiaci Jelentések GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona és Ipari Növények Gabona és Ipari Növények XVI. évfolyam, 3. szám, 2013 Megjelenik kéthetente február 27. Felelős szerkesztő

Részletesebben

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év VI. évfolyam, 2. szám 215 Statisztikai Jelentések FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA 214. év Főbb termények és termékek alakulása Főbb termények és termékek alakulása VI. évfolyam, 2. szám 215

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK BAROMFI 2011. június 14. Baromfi 2011. 22. hét Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Thury Eszter thury.eszter@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK XXI. évfolyam, 3. szám, 2018 AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona és Ipari Növények Gabona és Ipari Növények XXI. évfolyam, 3. szám, 2018 Megjelenik kéthetente 2018. február 21. Felelős

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK 2010. november 5. Gabona és Ipari Növények 2010. 43. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Dr. Molnár Zsuzsa molnar.zsuzsa@aki.gov.hu

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK XX. évfolyam, 21. szám, 2017 AGRÁRPIACI JELENTÉSEK GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona és Ipari Növények Gabona és Ipari Növények XX. évfolyam, 21. szám, 2017 Megjelenik kéthetente 2017. október 27. Felelős

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. november 2. Élıállat és Hús 2009. 43. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

2010. I. félév FİBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA

2010. I. félév FİBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA FİBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA Fıbb termények és termékek alakulása Fıbb termények és termékek alakulása 21. szeptember Megjelenik félévente TARTALOMJEGYZÉK Összefoglaló...3 Fıbb termények

Részletesebben

PIAC A K I ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. XII. évfolyam/3. szám /7. hét.

PIAC A K I ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. XII. évfolyam/3. szám /7. hét. PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I XII. évfolyam/3. szám.02.23. /7. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS Tartalom Piaci jelentés... 1 Ábrák... 2 Táblázatok... 6 Külpiaci információk...

Részletesebben

A K I GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet. Piaci-árinformációs Szolgálat. X. évfolyam/2. szám

A K I GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet. Piaci-árinformációs Szolgálat. X. évfolyam/2. szám Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci-árinformációs Szolgálat A K I X. évfolyam/2. szám 2007.02.09. 2007. 5. hét GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK Gabona piaci jelentés...2 A gabonafélék termelıi ára...4 Kötési árak

Részletesebben

Gabonafélék. Világ összes gabonatermelése meghaladta a 2,22 milliárd tonnát 2009-ben Kukorica: 36% Búza: 31% Rizs: 22%

Gabonafélék. Világ összes gabonatermelése meghaladta a 2,22 milliárd tonnát 2009-ben Kukorica: 36% Búza: 31% Rizs: 22% Ágazatok értékelése Gabonafélék Gabonafélék Világ összes gabonatermelése meghaladta a 2,22 milliárd tonnát 2009-ben Kukorica: 36% Búza: 31% Rizs: 22% Nemzetközi kereskedelembe 270 millió tonna gabona került

Részletesebben

OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM. Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére

OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM. Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére Nagyon kevés tényező befolyásolja a keresletet a mezőgazdasági termékek iránt

Részletesebben

OLAJOS MAGVAK: VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM AZ EU REPCE TERMELÉSÉNEK VISSZAÁLLÍTÁSA ELLENSÚLYOZZA AZ ALACSONYABB BEHOZATALT

OLAJOS MAGVAK: VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM AZ EU REPCE TERMELÉSÉNEK VISSZAÁLLÍTÁSA ELLENSÚLYOZZA AZ ALACSONYABB BEHOZATALT OLAJOS MAGVAK: VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM AZ EU REPCE TERMELÉSÉNEK VISSZAÁLLÍTÁSA ELLENSÚLYOZZA AZ ALACSONYABB BEHOZATALT Kép EU-28 repce kínálata és forgalmazása 2017/18-ban EU repce termelése várhatóan

Részletesebben