1 Ápolási osztályon végzett ellátás 0. 2 Krónikus ellátási szakfeladat 0. 3 Rehabilitációs szakfeladat 0. 4 Hospice ellátás 0

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 Ápolási osztályon végzett ellátás 0. 2 Krónikus ellátási szakfeladat 0. 3 Rehabilitációs szakfeladat 0. 4 Hospice ellátás 0"

Átírás

1 MABISZ Mőtéti lista WHO kód Mőtét Mőtéti csoport 1 Ápolási osztályon végzett ellátás 0 2 Krónikus ellátási szakfeladat 0 3 Rehabilitációs szakfeladat 0 4 Hospice ellátás 0 5 Alkohol- és drogfüggık rehabilitációja 0 6 Tetraplég osztályi ellátás 0 7 Speciális rehabilitáció (koponya-, gerinc-,agysérültek és szeptikus betegek ellátása) 0 8 Légzési rehabilitáció (gépi) Oxigenator Oxigenator egyszerhasználatos eszközökkel Pacemakerek Beültethetı (bıralatti) Hickman-féle tartós ér-vagy epidurális katéter Tissue expander Lumbalpunktio Cysternapunktio Lumbal v.cysterna punctio + levegıkontraszttöltés 0

2 12070 EEG vizsgálat (fotostim., hipervent. próbákkal) EEG során alkalmazott egyéb próbák (egyenként) K EEG monitorizálás (24 órás) kazettára L EEG monitorizálás (24 órás) videóra Vizuális kiváltott válasz Akusztikus kiváltott válasz Szomatoszenzoros kiváltott válasz Kiváltott potenciál térképezés EKG EKG végtag és mellkaselvezetéssel EKG surface mapping EKG vectorkardiográfia v. Frank-féle elvezetések EKG telemetriával EKG Holter monitorizálása EKG nyelıcsı elektróddal EKG kerékpár terheléssel EKG futószalag terheléssel EKG hand-grip terheléssel 0

3 12623 EKG katéteres terheléssel EKG gyógyszeres terheléssel Kamrai utópotenciál mérése EKG dipyridamol terheléssel EKG dobutamin terheléssel Impedancia EKG vizsgálat EKG His-köteg vizsgálata Szívkatéterezés alapvizsgálat Szívkatéterezés vénás percután behatolással Szívkatéterezés vénás feltárásos behatolással Szívkatéterezés vénás transseptális behatolással Szívkatéterezés egyéb artériás percután behatolással Szívkatéterezés artéria femorális behatolással Szívkatéterezés artéria brachiális behatolással Szívkatéterezés artériás feltárásos behatolással Oxygen consumptio számítás szívkatéterezés alapján Szívkatéterezés-transthoracalis behatolással Intracraniális képlet percutan biopsiája 0

4 14011 Intracraniális képlet percutan biopsiája UH vez Intracraniális képlet percutan biopsiája CT vez Biopsia myo/endocardii transvenosa ventr.dextri Biopsia myo/endocardii transseptalis ventr.sin Biopsia intracraniális peroperativa Biopsia intraspinalis operativa Biopsia musculi oculi peroperativa Biopsia intraorbitalis peroperativa Orrmelléküregek sebészi (feltárásos) biopsiája Biopsia linguae operativa Száj vestibulum feltárásos biopsia Szájpad és uvula sebészi biopsia Oropharynx feltárásos biopsia Hypopharynx feltárásos biopsia Epipharynx feltárásos biopsia Biopsia diaphragmae Biopsia pericardii intraoperativa B Oesophagoscopia+tubus behelyezés 0

5 16320 Oesophagogastroscopia Gastroscopia D Gastroscopia ultrasonographiamque Pyeloscopia merev eszközzel Pyeloscopia flexibilis eszközzel Urethroscopia Falloposcopia laparoscopica Falloposcopia transvaginalis Angioscopia intraoperativa Thoracoscopia Mediastinoscopia jugularis sec. Carlens Mediastinoscopia parasternalis (biopsia nélkül) Cardioscopia Gastro-oesophagoscopia gastrotomia révén Laparoscopia Culdoscopia Arthroscopia Arthroscopia csuklón 0

6 16972 Arthroscopia könyökön Arthroscopia vállon Ventriculoscopia, intracraniális Intraspinalis endoscopia Intracardiális nyomások regisztrálása Perctérfogat mérés (katéteres) Shunt keringés kimutatása katéterezéssel Perctérfogatmérés terheléssel katéterezés alatt Portalis vénás nyomás és keringés vizsgálata Pericardiocentesis Punctio et/seu aspiratio renis diagnosticus Punctio et/seu aspiratio renis diagnosticus UH.vez Punctio et/seu aspiratio renis diagnosticus CT.vez Punctio et/seu aspiratio cystae diagnosticus Punctio parametrii Punctio parametrii UH.vez Vérvétel selectiv vénás katéterrel Vese véna diagn. katéterezése és vérminta vétel 0

7 18620 Mellékvese véna diagn. katéterezés és vérminta vétel Mikrobiol. mintavétel liquorból Vérgáz és sav-bázis egyensúly vizsgálata (Astrup) Urea vizsgálat kilégzett levegıbıl Réz meghatározása Liquor vértartalmának kimutatása kémiai módszerrel Liquor összfehérje meghatározása Liquor elfo Liquor albumin meghatározása Liquor elfo immunfixálással Liquor IgG meghatározása Liquor/serum albumin és IgG arány számítása Liquor direkt spektrometria Liquor sejtszám meghatározása Punktátum, liquor, genny tenyésztése, csak aerob Komplement kötési reakció, liquor KKR D Helicobacter AT meghatározása Escherichia AG kimutatása liquorban 0

8 26391 Neisseria AG kimutatása liquorban Haemophilus AG kimutatása liquorban Acetilkolin receptor (AChRA) AAT kimutatása C ds-dns autoantitest (AAT) kimutatása DNS AAT kimutatás (agglutináció) DNS AAT mennyiségi meghatározása Szövettani vizsgálat a szokásos feldolgozási módszerrel H Western Blotting M Liquor nephelometria Boncolás teljes belsıszervi vizsgálattal (idegrendszer is) Boncolás problémaorientált (részleges belszervi vizsgálattal) Hatósági és igazságügyi orvosi boncolás Boncolás utáni szövettani vizsgálat Minimálisan egy szövetminta vétele és megırzése parafinblokk formájában Leoltás kórbonctani anyagból Chromosoma analizis rövid idejő sejttenyésztéssel Chromosoma analizis hosszú idejő sejttenyésztéssel DNS cytophotometria 0

9 30642 Besugárzás tervezése, külsı, computeres, 3D Stereotacticus sugárseb.teleth.terv., kézi / target HDR AL kezelés, emlı, egy alkalom HDR AL kezelés, intraoperativ katéteren át, egy alkalom LDR/MDR AL-kezelés, emlı, egy alkalom LDR/MDR AL-kezelés, intraoperativ katéteren át, egy alkalom Cysternographia (punctio az I.fejezet szerint) Pneumo-encephalographia (punctiot l. I.fejezetben) Myelographia (punkciót l. I. fejezetben) Pyelographia percutanea anterograd Urographia anterograd Pyelographia retrograd Pyelographia transrenalis Cholangiographia peroperativa Cholangiographia peroperativa choledochoscopica ERCP cholangio-pancreatographia endoscopica ERP pancreatographia endoscopica ERCP cholangioscopiával 0

10 33022 Digitális sorozat angiographia (DSA) Szívüregek és coronáriák DSA-ja Központi IR extracranialis és intracranialis ereinek DSA-ja Egyéb erek DSA-ja, (szívür. és coron., és a közp. idegr. erei kivét.) Aortographia arcus aortae Arteriographia direkt punktióval Arteriographia intracranialis Arteriographia intracranialis selectiv Arteriographia reg. capitis/colli superselectiva Venographia Coronarographia Coronarographia selectiva Coronarographia Angiocardiographia partis dextri cordis Egy szívüreg vagy nagy ér angiographia Angiocardiographia partis sinistri cordis Haemodinamika (diagnosztikus katéterezés) Angiocardiographia partium utriusque cordis 0

11 33182 Aorta-valvulographia Cardioangiographia negativ kontrasztanyaggal Aortographia abdominalis Angiographia thoracalis Angiographia translumbalis sec. Dos Santos Angiographia arteriae renalis Angiographia arteriae axillaris Angiographia extremitatis superioris Szelektív arteriographia-elsı ág, egy irány Szelektív arteriographia-további ágak, áganként Angiographia selectiva arteriae suprarenalis Angiographia pelveos minoris Angiographia selectiva pelveos minoris Angiographia extremitatis inferioris Szuperszelektív arteriogr.-további ágak, áganként Angiographia selectiva arteriae suprarenalis Angiographia pelveos minoris Angiographia selectiva pelveos minoris 0

12 33362 Angiographia superselectiva pelveos minoris Angiographia extremitatis inferioris Phlebographia venae cavae superioris Spleno-portographia Phlebographia extremitatis inferioris Szelektív venographia-elsı ág, egy irány Spleno-portographia Phlebographia vv. suprarenalis Phlebographia venae renalis Port behelyezés kemoterápiához Cavernosographia penis Phlebographia extremitatis inferioris Phlebographia extremitatis superioris Lymphographia capitis Lymphographia colli Kemoterápia általában Lymphographia thoracis Lymphographia abdominis 0

13 33841 Lymphographia pelveos et retroperitonei Kemoterápia-szelektív Lymphographia extremitatis superioris Intracranialis superselectiv chemotherapia Kemoterápia-szuperszelektív Lymphographia extremitatis inferioris Kemoterápia-haemofiltratió Kemoterápia-szelektiv+embolizáció Lymphographia mammae Kemoterápia-minden kontroll angiographia Kontroll angiographia Intracranialis superselectiv thrombolysis PTCA PTCA - második és további elváltozásért kieg.pont Thrombolysis angiographica CT agykoponya natív CT agykoponya kontrasztanyagos (átl. 80 ml) CT arckoponya natív 0

14 34423 CT arckoponya kontrasztanyagos (átl. 80 ml) CT gerinc (maximum 3 segm.) natív CT gerinc (maximum 3 segm.) kontrasztanyagos (átl. 100 ml) CT Myelo (max. 3 csigolya) CT nyak natív CT nyak kontrasztanyagos (átl. 100 ml) CT mellkas natív CT mellkas kontrasztanyagos (átl. 120 ml) CT teljes has natív CT teljes has kontrasztanyagos (átl. 120 ml) CT medence natív CT medence kontrasztanyagos (átl. 80 ml) CT végtag natív CT végtag kontrasztanyagos (átl. 50 ml) CT csontdozimetria CT besugárzás tervezés MRI vizsgálat 2 szekvenciáig natív MRI vizsgálat 2 szekvenciáig kontrasztanyagos (átl.10 ml) 0

15 34912 MRI vizsgálat további szekvuenciák (max. 4) MRI angiocardiologiai EKG ekvilibrium (EF) EF meghatározás (first pass) Ventriculographia (terheléses) Terheléses RP-30 spect Terheléses szívizom perf. spect B Liquor keringés izotópvizsgálata B Radioventriculographia first passage + EKG kapuzás C Radioventriculographia equilibriumban + EKG kapuzás D Terheléses radioventriculogr. equilibr. + EKG kapuzás Terheléses szívizomszcintigrafia (201-TL) Nyugalmi szívizomszcintigrafia (201-TL) Szívizom perfúzió EKG kapuzott SPECT vizsgálata Pajzsmirigytumor, recid. met. kezelés radiojóddal Kezelés RE-186 HEADP-val Kezelés Sr-89 Metastronnal Szívizom perfúziós terheléses spect 0

16 3581A Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata T1C1-dal vagy Tc-MIBI-val (1 idıpon B Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata T1C1-dal vagy Tc-MIBI-val (2 idıpon C Szívizom anyagcsere nyugalmi SPECT vizsgálata D Szívizom anyagcsere terheléses SPECT vizsgálata E Radioventriculogr. equilibriumban + SPECT + EKG kapu Radioimmun kezelés Izotópos izületi kezelés Polycythaemia rubra P-32 kezelése A Pajzsmirigy hyperfunkcio kezelése radiojoddal A Echocardiographia (M-mód, 2D) D Echocardiographia color Doppler G Echocardiographia magzati szív K Endovascularis UH vizsgalat Ultrasonographia intraoperativa kieg.pont Közelbesugárzás Chaoul v. van der Plaats, egy mezı Felületi lágy röntgen terápia kv, egy mezıs Félmély rtg. ter kv-ig, egy mezıs Mély rtg.ter kv-ig, egy mezıs 0

17 37131 Mély rtg. ter kv-ig, masszív rács kezel Lin.acc. foton 6 MV-ig, egy mezıs Lin.acc. foton 7-15 MV-ig, egy mezıs Lin.acc. fotonterápia, egész test, nagymezıs Lin.acc. foton 16 MV felett, egy mezıs Betatron foton 20 MV felett, egy mezıs Kombinált foton tér. (pl.6+23 MV-x), több mezıs Stereotaxias agyi besugárzás egy gócra(foton) Stereotaxias agyi sugársebészet elsı target Stereotaxias agyi sugársebészet további target Agydaganatok interstitialis besugárzása képfúzióval Lin.acc. elektron 5 MeV-ig, egy mezıs Lin.acc. elektron 6-10 Mev-ig, egy mezıs Lin.acc. elektron terápia,totál skin nagymezıs Lin.acc. elektron 11 MeV felett, egy mezıs Betatron elektron 20 MeV-ig, egy mezıs Betatron elektron 21 MeV felett, egy mezıs Kombinált nagyenergiájú elektron th. 0

18 37510 Cesium-137 teleterápia, egy mezıs Cobalt-60 teleterápia, egy mezıs Egésztest telekobalt besugárzás Kontakt besugárzás szemre, béta applikátorral Moulage technika gamma sugárforrással Moulage technika béta sugárforrással Moulage egyéb technikával Intraocularis kontakt sugárkezelés Radionukl. infiltr. v. infusio koponyába agyba Radionukl. infiltr. v. infusio a fej-nyaki régióba Radionukl. infúzió pleuralis v.peritonealis Radionukl. endolymphaticus infúzió Radionukl. inf. v. insertio testüregbe Radionukl. szöveti infiltráció Izotóp intracavitalis elhelyezése Rádium tüzdelés, behelyezés bármilyen testtájon Tüzdelés egyszeri alkalommal (egyéb testtájon) HDR-al kezelés Interstitialis izotóp kezelés szájüreg, nyelv LDR 0

19 38321 Interstitialis izotóp kezelés mellkasfal LDR Interstitialis izotóp kezelés has, medence LDR Interstitialis izotóp kezelés végtagon LDR Interstitialis izotóp kezelés nyirokrendszer LDR Manuális intracav. th. orbita, orrmelléküreg LDR Manuális intracav. th. epipharynx LDR Manuális intracav. th. szájüregben LDR Manuális intracav. th. uterus +/- vagina LDR Manuális intracav. th. hólyag LDR Manuális intracav. th. rectum LDR HDR AL kezelés, fej HDR AL kezelés, nyak HDR AL kezelés, fej-nyak (moulage) LDR/MDR AL-kezelés, fej LDR/MDR AL-kezelés, nyak LDR/MDR AL-kezelés, fej - nyak (moulage) HDR AL kezelés, oesophagus LDR/MDR AL-kezelés, oscophagus 0

20 38621 HDR AL kezelés, bronchus (egyutas) HDR AL kezelés, bronchus (többutas) HDR AL kezelés, vagina HDR AL kezelés, uterus HDR AL kezelés, uterus+vagina HDR AL kezelés, parametrium HDR AL kezelés, prostata HDR AL kezelés, hólyag HDR AL kezelés, rectum After loading kezelés testüregi mőtét kapcsán HDR AL kezelés agyi stereotaxias / target Kémiai sugárérzékenyités Kiegészítı pont hyperthermiás sugárérzékenyítésért Radioprotektiv szerek alkalmazása Naveus flammeus kez. Neodynium-YAG-gal v.festéklézerrel 20cm2-nél több A Antibiotikus prophylaxis Single shot B Antibiotikus prophylaxis 12 órás C Antibiotikus prophylaxis 24 órás 0

21 4371D Antibiotikus prophylaxis 48 órás E Antibiotikus prophylaxis, hosszabb, mint 48 óra F Antibiot.prophylaxis single shot Zinacef-fel G Antibiotikus prophylaxis Claforannal H Antibiotikus prophylaxis Claforan-Klion-nal K Antibiotikus prophylaxis Klion kuppal L Antibiotikus prophylaxis Klion-Zinacef Prophylaxis - anticoagulans Prophylaxis - steroid Pathológiás terhes folyamatos kórházi gondozása Arnold-Chiari malformatio mőtétje Egyszerő craniostenosis mőtétje Kombinált craniofacialis dysostosis mőtéte Syringomyelia incisio,syringo-subarachnoid.shunt Syringo-peritonealis shunt Extra-intr.spin.lipomával komb.meningo-myeloc.mőtét Tethered cord mőtétje (diastematomyelia is) Sympathicus idegbe vagy ganglionba adott injectio 0

22 53771 Pacemaker beültetés VVI mód Pacemaker beültetés AAI mód Pacemaker beültetés DDD mód Pacemaker beültetés DVI mód Pacemaker beültetés VVIR mód Pacemaker (myocardialis) beültetés Pacemaker (ideiglenes) beültetés Pacemaker és defibrillátor beültetése Pacemaker és defibrillátor csere A Pacemaker csere VVI mód B Pacemaker csere AAI mód C Pacemaker csere DDD mód D Pacemaker csere DVI mód E Pacemaker csere VVIR mód Pacemaker generátor csere Pacemaker generátor és elektróda csere Pacemaker generátor rögzítés, áthelyezés PM elektróda bôralatti rész új rögzítés,áthelyezés 0

23 53785 PM elektróda epicardialis részének újból rögzítése Coartatio aortae mőtéte /újszülött / Reconstructio malrotationis intestinorum Májátültetés elıtti kivizsgálás Gastroschisis mőtéte Omphalocele mőtéte Circumcisio Frenulotomia penis Incisio dorsalis praeputii Phimotomia Meatotomia Adhaesiolysis praeputii penis Y Correctio curvaturae corp. cavern. penis sec. Nesbit Erectiós zavarok mőtétei Implantatio prothesis in penis Méhkürt end to end anastomosisa - egyik oldalon Méhkürt end to end anastomosisa - mindkét oldalon Neoimplantatio tubae - egyik oldalon 0

24 56665 Neoimplantatio tubae - mindkét oldalon Kürt prothesis vagy graft A Salpingo-stomatoplastica laparoscopica S Salpingostomia unilaterale microchirurgica T Salpingostomia bilaterale microchirurgica U Tubo-tubostomia unilaterale microchirurgica V Tubo-tubostomia bilaterale microchirurgica W Neoimplantatio tubae unilateralis microchirurgica X Neoimplantatio tubae bilateralis microchirurgica Perflatio tubarum Chromopertubatio Chromopertubatio laparoscopica Cervix tágítása Hegar szondával Cervix tágítása laminaria pálcával Cervix tágítása gyógyszerrel Cervix elváltozás kezelése lézerrel Septum uteri kiirtás Curettage uteri 0

25 56901 Cervix abrasio Mola terhesség kiürítése Missed ab. befejezése Curettage uteri propter subinvolutionem Curettage-incomplett abortus után Frakcionált curettage Méhüregi idegentest eltávolítás Cerclage eltávolítása Hymen incisio Hüvely obliteratioja Neugebauer-LeFort szerint Gátmetszés Gát drainálása Kimeneti fogó mőtét episiotomia nélkül Kimeneti fogó mőtét episiotomiaval Üregi fogó mőtét Magzati fej forgatása fogóval Medencevégő magzat extractioja Extendalt lábak kifejtése 0

26 57252 Felcsapott karok kifejtése Fej kifejtése Belsı lábrafordítás és extractio Külsı fordítás extractio nélkül Fogó alkalmazása a hátul jövı fejre Egyszerő fartartásos szülés vezetése Kettızött fartartásos szülés vezetése Fej vacuum-extractio Burokrepesztés Belsı fordítás és extractio Magzaton végzett mőtétek a szülés megkönnyítésére Magzati koponya perforatioja Cleidotomia Daraboló mőtét Episiotomia és ellátása Operatio graviditatis intraabdominalis Laparoscopos embryo aspiratio Extrauterin garaviditas laparoscopos mőtéte 0

27 57442 Laparoscopos embryo aspiratio salpingotomiából A Reductio summae geminorum B Feticidium electus Hysterotomia vaginalis anterior Terhességmegszakítás intraamnialis gyógyszerrel Terhességmegszakítás extraamnialis gyógyszerrel Méhen kívüli terhességbe adott inj. UH vezérléssel Méhen kívüli terhességbe adott inj. laparoscopos Interruptio vacuummal Interruptio Hegar tágítással, curettage-al Interruptio laminaria tágítással Gyógyszerrel végzett interruptio befejezése Prostaglandin feltöltés, középidıs vetélésinductio Rivanol (1-ezrelékes) feltöltés, középidıs vetélésinductio Oxytocin infusio, középidıs vetélésinductio Többes terhesség reductio Selectiv foeticid ikerterhességben Amniocentesis 0

28 57540 Intrauterin transfusio Intrauterin mőtétek a magzaton Magzati vérvétel Magzati biopsia Magzati defectus intrauterin correctioja Scalp elektród felhelyezése Lepényleválasztás Lepény retentio manuális kiürítése Uterus ruptura ellátása Cervix ruptura ellátása Resutura dehiscentiae episiotomiae Gátsérülés ellátása - szülés után Másodlagosan gyógyuló episiotomia ellátása Gát ill. szeméremdombi haematoma ellátása Méhőri betapintás szülés után (Bumm kanál) Invertált uterus sebészi ellátása Uterus őr tamponálása (szülészeti) Belsı fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez, stb.) 0

29 57930 Repositio epiphyseos clausa Csuklóprotézis eltávolítás Ujjizületi protézis eltávolítás Syndactylia csontos szétválasztása kézen Hasadt kéz reconstructio Kéz gigantismus plastica Syndactilia csontos szétválása kézen Végtag protézis felhelyezés, bioelektromos Tetoválás, feltöltés Pörkeltávolítás Sutura cutis Resutura cutis Primer halasztott varrat Sutura cutis secundaria Sebrevisio (subcutan szövetnél mélyebben lévı elváltozás esetén) Ráncplastica arcon Méretcsökkentı plasticai mőtétek, hasi lipectomia Hajátültetés 0

30 59040 Bır kémiai sebészete Cytostaticus szer subarachnoidalisan Cytostaticus szer intrathecalis alkalmazása Cytostaticus szer intracarotidealis injectioja Cytostaticus szer cerebralis artériába Cytostaticus szer fej-nyaki artériába Cytostaticus szer superselectiv cerebr. artériába Cytostaticus szer intraarterialisan Cytostaticus szer az a.hepatica-ba Cytostaticus szer az aorta zsigeri agaiba Cytostaticus szer a végtagi artériákba A Perfusio regionalis cum haemofiltrationem Cytostaticus szer intrapleuralisan Cytostaticus szer intraperitonealisan Cytostaticus szer a hólyagba Cytostaticus szer bırre vagy nyálkahártyára Cytostaticus szer adása Cytostaticus szer i.v. monotherápia 0

31 59692 Cytostaticus szer i.v. polytherápia Cytostaticus szer p.os. monotherápia Cytostaticus szer p.os. polytherápia Cytostaticus szer i.v. és p.os, polytherápia Nagy dózisú cytostatikus szer polytherápia Nagy dózisú cytostatikus szer polytherápia Sclerotizaló injectio az alsó végtag vénáiba Sclerotizaló injectio aranyérbe Sclerotizaló injectio a vulva vénás tágulataiba Sclerotizaló injectio érbe Sclerotizaló injectio haemangiomaba Sclerotisatio cystae organorum intraabdominalium Sclerotisatio cystae organorum retroperitonei Sclerotisatio hydrocele Sterilisatio (nı) Sterilisatio laparoscopica feminae Sterilisatio laparoscopia kapoccsal Sterilisatio laparoscopia győrővel 0

32 59805 Sterilisatio laparoscopia monopol. elektródával Sterilisatio laparoscopia bipol. elektródával Sterilisatio (férfi) A Sterilisatio endoscopica viri Endoscopos roncsolás Elváltozás roncsolása Feladott mőtét, mőtét elıtti szakmai döntés Feladott mőtét a m. elıtt, a nagy kockázat miatt Feladott mőtét a m. elıtt, a beteg kérésére Feladott mőtét a m. elıtt, feltételek hiánya miatt Feladott mőtét a m. során inoperabilitas miatt Feladott mőtét a m. során elváltozás hiánya miatt Kivizsgált, teljes vér és beadása Fagyasztott plazma és beadása Vörösvérsejt koncentrátum és beadása Vörösvérsejt koncentrátum (mosott, reszuszpendált) és beadása Thrombocyta conc. poolozott, szőrt, besugárzott Vvt conc. besugárzott, választott 0

33 66112 Thrombocyta koncentrátum, szőrt (1E gépi aferezisbıl) és beadása Thrombocyta cc., egyedi, szőrt, besugárzott gépi afereizisbıl és bead Thrombocyta conc. poolozott, szőrt Vvt conc. szőrt. választott és beadása Vvt conc. szőrt, besugárzott, választott és beadása Thrombocyta koncentrátum (1E teljes vérbıl) és beadása Vörösvérsejt koncentrátum (határréteg szegény, reszuszpendált) és bead Friss fagyasztott plazma és beadása Krioprecipitátum (1E friss fagyasztott plazmából) és beadása Kriofelülúszó és beadása Buffy coat (terápiás, 1E teljes vérbıl) és beadása Szőrt, mosott vörösvérsejt koncentrátum és beadása Vvs koncentrátum (-196 C-on fagyasztott) és beadása Vvs koncentrátum (-30 C-on fagyasztott) és beadása Thrombocyta koncentrátum (1E gépi aferezisbıl) és beadása Fehérvérsejt koncentrátum (1E teljes vérbıl) és beadása Fehérvérsejt koncentrátum (1E gépi aferezisbıl) és beadása Thrombocyta koncentrátum, szőrt (1E teljes vérbıl) és beadása 0

34 69402 Vvs koncentrátum (szőrt, -30 C-on fagyasztott) és beadása Thrombocyta koncentrátum (szőrt, -80 C-on fagyasztott) és beadása Thrombocyta cc. poolozott, szőrt, besugárzott és beadása Vvt. cc. besugárzott, választott és beadása Vvs koncentrátum (szőrt, -196 C-on fagyasztott) és beadása Szőrt vörösvérsejt koncentrátum és beadása Kemoterápia, OSA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) Kemoterápia, OSM protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) Kemoterápia, OSIP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) Kemoterápia, OSCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) Kemoterápia, 5FU protokoll szerint (01. fázis) Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti nagy dózisú protokoll szerint (01. fázis) Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint (01. fázis) Kemoterápia, Carboplatin-5-FU protokoll szerint (01. fázis) Kemoterápia, CEP protokoll szerint (01. fázis) Kemoterápia, EEP protokoll szerint (01. fázis) Kemoterápia, ELF protokoll szerint (01. fázis) Kemoterápia, Epirubicin-Cisplatin/A protokoll szerint (01. fázis) 0

35 70331 Kemoterápia, FAM protokoll szerint (01. fázis) Kemoterápia, FAM protokoll szerint (02. fázis) Kemoterápia, FAM protokoll szerint (03. fázis) Kemoterápia, FAM protokoll szerint (04. fázis) Kemoterápia, FAMB protokoll szerint (01. fázis) Kemoterápia, FAMB protokoll szerint (02. fázis) Kemoterápia, FAMB protokoll szerint (03. fázis) Kemoterápia, FAMB protokoll szerint (04. fázis) Kemoterápia, FAMTX protokoll szerint (01. fázis) Kemoterápia, FAP/A protokoll szerint (01. fázis) Kemoterápia, FEM/B protokoll szerint (01. fázis) Kemoterápia, MBC protokoll szerint (01. fázis) Kemoterápia, MBC protokoll szerint (02. fázis) Kemoterápia, MBC protokoll szerint (03. fázis) Kemoterápia, MBC protokoll szerint (04. fázis) Kemoterápia, Platinum-5-FU protokoll szerint (01. fázis) Kemoterápia, MAYO protokoll szerint (01. fázis) Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint (01. fázis) 0

36 70461 Kemoterápia, Campto-DeGramont protokoll szerint (01. fázis) Kemoterápia, Irinothecan/A (campto) protokoll szerint (01. fázis) Kemoterápia, Ralitrexed/A (tomudex) protokoll szerint (01. fázis) Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (01. fázis) Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (02. fázis) Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (03. fázis) Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szeri (01. fázis) Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szeri (02. fázis) Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szeri (03. fázis) Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint (01. fázis) Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint (02. fázis) Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (01. fázis) Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (02. fázis) Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (03. fázis) Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (01. fázis) Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (02. fázis) Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (03. fázis) Kemoterápia, GEM protokoll szerint (01. fázis) 0

37 70552 Kemoterápia, GEM protokoll szerint (02. fázis) Kemoterápia, GEM protokoll szerint (03. fázis) Kemoterápia, GEM protokoll szerint (04. fázis) Kemoterápia, GEM protokoll szerint (05. fázis) Kemoterápia, GEM protokoll szerint (06. fázis) Kemoterápia, GEM protokoll szerint (07. fázis) Kemoterápia, GEM prot. további cikl. (pancreas) (01. fázis) Kemoterápia, GEM prot. további cikl. (pancreas) (02. fázis) Kemoterápia, GEM prot. további cikl. (pancreas) (03. fázis) Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll elsö ciklus (01. fázis) Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll elsö ciklus (02. fázis) Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll elsö ciklus (03. fázis) Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll elsö ciklus (04. fázis) Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll elsö ciklus (05. fázis) Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll elsö ciklus (06. fázis) Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll elsö ciklus (07. fázis) Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll további ciklus (01. fázis) Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll további ciklus (02. fázis) 0

Kód Beavatkozás Aegon Lakás és Szabaidő Biztosítás személybiztosítási kiegészítő

Kód Beavatkozás Aegon Lakás és Szabaidő Biztosítás személybiztosítási kiegészítő 00001 Ápolási tevékenység 00002 Krónikus ellátási szakfeladat 00003 Rehabilitációs szakfeladat 00004 Hospice ellátás 00005 Alkohol- és drogfüggők rehabilitációja 00006 Tetraplég osztályi ellátás 00007

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. részletes műtéti listája. Érvényes: 2013.03.06-tól

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. részletes műtéti listája. Érvényes: 2013.03.06-tól A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. részletes műtéti listája. Érvényes: 2013.03.06-tól WHO Kód Beavatkozás megnevezése Beavatkozás besorolása Jelmagyarázat: 00001 Ápolási tevékenység 5 5 - Biztosításból

Részletesebben

Járószakellátás, diagnosztikai vizsgálatok térítési díjai

Járószakellátás, diagnosztikai vizsgálatok térítési díjai 91312 1. típusú diabeteses beteg alapoktatása 1062 7 965 24224 11-dezoxikortizol meghatározása 1101 8 260 12075 12-24 órás mobil, kazettás EEG monitorozás 3266 24 495 23691 1-25 Dihydroxy-D vitamin meghatározása

Részletesebben

Haematológiai protokollok

Haematológiai protokollok Haematológiai protokollok A 39/2008 (X. 18.) EüM rendelet szerint az indikáción túli kezelésre szolgáló protokollokat csak a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén lehet gyógykezelésre

Részletesebben

**** Fıcsoport: 06 Emésztırendszeri betegségek

**** Fıcsoport: 06 Emésztırendszeri betegségek **** Fıcsoport: 06 Emésztırendszeri betegségek **** 06 280C Hasfali sérvmőtét implantátum beültetésével BETEGSÉGEK A fıcsoportba tartozó bármely betegség ÉS BEAVATKOZÁSOK 55360 Reconstructio parietis abdominis

Részletesebben

Járószakellátás, diagnosztikai vizsgálatok térítési díjai

Járószakellátás, diagnosztikai vizsgálatok térítési díjai 11011 Elsısegély 176 1 320 11041 Vizsgálat 750 5 625 11042 Vizsgálat a rendelın kívül 878 6 585 11044 Intervenciós radiológiai beavatkozás során végzett vizsgálat 468 3 510 11047 Alkalmassági vizsgálat

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2004. március 8., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK 15/2004. (III. 8.) ESZCSM r. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai

Részletesebben

DÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT

DÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT Szakma KIEMELT JÁRÓBETEG ELLÁTÁSOK TK 4 ellátások alkalmával elsődlegesen a kiemelt ellátások körében nevesített csomagok alkalmazandóak. Csomag megnevezése Csomagkód Térítési díj Anaesthesiológia Anaesthesiológiai

Részletesebben

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI PROGRAM (REP)

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI PROGRAM (REP) REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI PROGRAM (REP) 1. sz. melléklet: 3 és P típusként kódolható diagnózisok listája - (2) 2. sz. melléklet: X típusként kódolható diagnózisok listája- (16) 3. sz. melléklet: Funkcióképesség,

Részletesebben

**** Fcsoport: 01 Idegrendszeri megbetegedések

**** Fcsoport: 01 Idegrendszeri megbetegedések **** Fcsoport: 01 Idegrendszeri megbetegedések **** 01 008A Plexus brachialis mtétei G5400 Plexus brachialis rendellenességek G5420 Nyaki gyök-rendellenességek m.n.o. G5490 Gyök és plexus rendellenesség

Részletesebben

Egészségügyi és az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások díjszabályzata

Egészségügyi és az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások díjszabályzata Egészségügyi és az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások díjszabályzata Hatályos: 2013. március 1-jétıl A fejezet Hatályos: 2012. szeptember 1-jétıl B, C fejezet Érvényesség ideje: A

Részletesebben

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről A jogszabály mai napon hatályos állapota 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről A kötelez ő egészségbiztosítás ellátásairól szóló

Részletesebben

V. A kormány tagjainak rendeletei

V. A kormány tagjainak rendeletei 1816 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 23. szám V. A kormány tagjainak rendeletei A nemzeti erõforrás miniszter 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelete az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLÁZAT

TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLÁZAT TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLÁZAT Készítette: Jónás Rudolfné irodavezető... Ellenőrizte: Zelnik Krisztina minőségirányítási vezető... Jóváhagyta: Dr. Stankovics Éva főigazgató... Hatálybalépés dátuma: 2014.05.01. Verzió:

Részletesebben

A 2009.09.01. és 2009.10.31. között hatályos szöveg

A 2009.09.01. és 2009.10.31. között hatályos szöveg 29/2009. (VIII. 14.) EüM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról A 2009.09.01. és 2009.10.31. között

Részletesebben

7/2015. (II. 2.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási, egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

7/2015. (II. 2.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási, egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási, egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2015.02.03-2015.02.03 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Részletesebben

X O O O O O O O O O O O O O O I. fokú bizottság komplex szakvéleményének kialakítása és kiadása a

X O O O O O O O O O O O O O O I. fokú bizottság komplex szakvéleményének kialakítása és kiadása a 11011 Elsősegély O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 11041 Vizsgálat O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 11042 Vizsgálat a rendelőn

Részletesebben

I. ALAP SZAKKÉPESÍTÉSEK... 4

I. ALAP SZAKKÉPESÍTÉSEK... 4 1 I. ALAP SZAKKÉPESÍTÉSEK... 4 1.Aneszteziológia és intenzív terápia... 4 2.Arc-, állcsont- és szájsebészet... 5 3.Belgyógyászat... 8 4.Bőrgyógyászat... 9 5.Csecsemő- és gyermekgyógyászat... 10 6.Érsebészet...

Részletesebben

Nem baleset miatt végzett koponyán belüli különleges nem akkreditált * 01P 001A 2 50 12 4,77861 mőtétek 18 év felett

Nem baleset miatt végzett koponyán belüli különleges nem akkreditált * 01P 001A 2 50 12 4,77861 mőtétek 18 év felett 2/1 HBCS CSOPORT DÍJTÉTELEI Kiemelt HBCS-k Fıcsoport HBCs kód Alsó határnap Felsı határnap Aktív fekvıbeteg ellátás térítési díjai Normatív nap Súlyszám HBCs laikus megnevezése Térítési díj JAOK KTFMO

Részletesebben

Sebészet II. félév. Sebészet jegyzet II. félév

Sebészet II. félév. Sebészet jegyzet II. félév Sebészet jegyzet II. félév 1 Ileus tünettana és kórisméje Fogalma: a bél különbözı fokú, és eredető passage zavara. Ileusbetegség: a helyi passage zavar következményeként fellépı, az egész szervezetet

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 8852 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. év 61. szám Az ember erőforrások mnsztere 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete egyes egészségbztosítás tárgyú mnszter rendeletek módosításáról A kötelező egészségbztosítás

Részletesebben

Baleseti eredetû mûtétre vonatkozó baleset-biztosítás

Baleseti eredetû mûtétre vonatkozó baleset-biztosítás Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítás Baleseti eredetû mûtétre vonatkozó baleset-biztosítás Különös szerzõdési feltételek 1. Az Allianz Hungária Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és a szerzõdõ

Részletesebben

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETİ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETİ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETİ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Készítette: Merk Józsefné gazdasági igazgató Érvényes: 2012. május 11-tıl Jóváhagyta: Dr. Kovács Attila ügyvezetı igazgató

Részletesebben

BEVEZETÉS Az Egészségügyi Világszervezet által 1978-ban kiadott (International Classification of Procedures in Medicine, Geneva, 1978.) Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozására (továbbiakban OENO) alapozva,

Részletesebben

A Szabálykönyv használata

A Szabálykönyv használata BEVEZETÉS Az Egészségügyi Világszervezet által 1978-ban kiadott (International Classification of Procedures in Medicine, Geneva, 1978.) Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozására (továbbiakban OENO) alapozva,

Részletesebben

b) Klinikum, betegségenként okok, felosztás, tünetek, diagnosztika, prognózis c) Betegségenkénti terápia, betegségmegel zés

b) Klinikum, betegségenként okok, felosztás, tünetek, diagnosztika, prognózis c) Betegségenkénti terápia, betegségmegel zés Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Ápoló Szak Szóbeli záróvizsga tételsor 2010/2011. tanév A tételek négy, az értékelésnél azonos súllyal figyelembe veendő alegységből állnak. Az alapozó élettudományi

Részletesebben

A hepatocelluláris carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A hepatocelluláris carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A hepatocelluláris carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Finanszírozási protokoll - háttéranyag Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai

Részletesebben

Baleseti eredetû mûtétre vonatkozó baleset-biztosítás

Baleseti eredetû mûtétre vonatkozó baleset-biztosítás Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítás Baleseti eredetû mûtétre vonatkozó baleset-biztosítás Különös szerzõdési feltételek 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és

Részletesebben

A biztosítási esemény

A biztosítási esemény Munkavállalói és egyéb csoportos személybiztosítás (csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítás) A baleseti és betegségi eredetű műtétre vonatkozó egészségbiztosítás különös szerződési feltételei 1.

Részletesebben

A rész Heveny fertõzõ betegségek 1

A rész Heveny fertõzõ betegségek 1 1. számú melléklet Az Allianz Életprogramok - Euró szerzõdésekhez köthetõ kiegészítõ biztosítások Általános Szerzõdési Feltételeihez A rész Heveny fertõzõ betegségek 1 Hatósági be- és kijelentésre kötelezett

Részletesebben