SZABÁLYZAT. E 4-01/07-M5 Díjfizetési Szabályzat Hatályba lépés:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABÁLYZAT. E 4-01/07-M5 Díjfizetési Szabályzat Hatályba lépés: 2010-10-01"

Átírás

1 SZABÁLYZAT E 4-01/07-M5 Díjfizetési Szabályzat Hatályba lépés: OENO kód Tevékenység megnevezése Pontszám Térítési díj (Ft) Kontrollvizsgálat, konzílium Szenzórium vizsgálata Tudatállapot, alvás/ébrenlét vezérlésének vizsgálata Agyidegek vizsgálata Perifériás idegrendszer vizsgálata Érzıkör vizsgálata Koordinatio vizsgálata Vegetatív idegrendszer vizsgálata Kortikális lebenyfunkciók vizsgálata Afázia neurológiai vizsgálata Demencia vizsgálata Memória és figyelmi funkciók vizsgálata Extrapyramidalis elemi mozgásszabályozás vizsgálata Actographia Extrapyramidális mozgásszabályozás vizsgálata a mozgatórendszer betegségeiben Lumbálpunkció Ciszterna punkció Intracarotidealis sodium-amytal-próba (WADA-teszt), a beszéddomináns félteke meghatározása Edrophonium hydrochloricum teszt Standard EEG EEG kiegészítı extra provokáció (egyenként) Sphenoidalis elektród behelyezése EEG vizsgálathoz EEG alvásmegvonás után, ragasztott elektróddal EEG telemetriával órás mobil, kazettás EEG monitorozás EEG-videó monitorozás (legalább 3 óra) EEG térképezés EEG mennyiségi-statisztikai elemzéssel EEG poligráfiás monitorizálás (24 órás), komputeres A EEG split screen B EEG epilepsia mőtéte elıtt, strip behelyezéssel C Poliszomnográfia (PSG) D Poliszomnográfia (min. 6 óra) speciális vérnyomásméréssel R Polygraphia (cardio-respiratórikus) S Cerebrovascularis reservkapacitás (CRK) vizsgálat CO2-vel

2 1207T Cerebrovascularis reservkapacitás (CRK) vizsgálat acetazolamiddal Turn-amplitúdó analízis Elektromyographia (izmonként) Idegvezetési sebességmérés, érzı/motoros idegenként Elektromyographia, tőelektróddal izmonként Elektromyographia, késıi válasz (hullám) vizsgálat Elektromyographia ismételt/páros ingerléssel Elektromyographia, egyes rost vizsgálatok Elektromacromyographia Motoros rendszer vizsgálata mágneses ingerléssel A Elektroneurographia, tőelektródával C Elektromyographia palati et laryngis D Impulzus diagnosztika spinalis eredető motoros zavarnál E Impulzus diagnosztika a plexus brachialis ellátási területén F Impulzus diagnosztika a n. facialis ellátási területén G Impulzus diagnosztika a n. ischiadicus ellátási területén H Elektromyographia a tremor differenciáldiagnosztikájához, minimum 2 izomból Diaphanoscopia cerebri Kiváltott válasz vizsgálatok (Retinographia, Visuális, Acusticus, Somatosensoros) Akusztikus kiváltott válasz Kiváltott potenciál térképezés Rheobasis és chronaxia meghatározás Fénytörés meghatározása komputerrel A Hullámvonal próba B Webster-skála C Tremometria D Tenyér-kézhát próba E Pontrakó próba (1 perc) F Csecsemıkori látás- és hallásszabályozás (habituatios paradigma) objektív, mőszeres vizsgálata 1,5 éves kor alatt Perimetria, kinetikus Perimetria, komputeres Kampimetria, Amsler szerint Accomodatio vizsgálata Fénytörés objektív meghatározása, sciascopia Fénytörés szubjektív meghatározása Szaruhártya-görbület mérése computerrel Leleplezı látásvizsgálat Üvegtest biomikroszkópos vizsgálata Nyctometria Adaptometria Fényérzés vizsgálat elsötétített szobában, gyertyával Színlátásvizsgálat pseudoisochrom táblákkal Anomaloscopia

3 12152 Színlátás kvantitatív vizsgálata Ortoptikai vizsgálat Polatest vizsgálat Heterophoria vizsgálata Kettıskép vizsgálat ernyıvel vagy gyertyával Ophthalmoscopia Hármastükör vizsgálat Ophthalmoscopia pásztázó lézerrel (SLO) Centrális fúziós frekvencia vizsgálata Ophthalmoscopia, binocularis, indirekt módszerrel Fundusvizsgálat, kontaktlencsével Optikai koherencia tomográfia (OCT) Réslámpa vizsgálat Fluorescein angiographia (FLAG) Fluoroangiographia iridis Fluorometria vestibuli oculi Angiographia oculi (pásztázó lézerrel, SLA) Nystagmographia myographica Kancsalsági szög, szemmozgások vizsgálata Elektroretinographia Elektrooculographia Szaruhártya-görbület mérése Szaruhártya-érzékenység vizsgálata Spekulármikroszkópos vizsgálat Topographia corneae Tonometria oculorum Tonographia oculorum Ophthalmodynamometria Ophthalmodynamographia Indocyanin angiographia YAG lézer synechiolysis Astigmia sebészi correctioja Excimer laser terápiás alkalmazása Endothelsejt számlálás Gonioscopia A látópályarendszer neuroophtalmológiai vizsgálata A központi idegrendszer szemmozgató idegének neuroophtalmológiai vizsgálata Hertel érték mérése Könnytermelés mérése Könnyfilm felszakadási idı Cornea festıdés vizsgálata Diaphanoscopia sclerae Cataracta átvilágítás, entoptikai vizsgálat Légvezetéses küszöb mérése (szőrıaudiometria is)

4 12301 Hallásküszöb mérés (lég + csont, mk.o. + maszkolás) Békésy audiometria Impedancia audiometria (Tympanometria + stapedius refl.) Tympanometria, stapedius reflex nélkül Stapedius reflex vizsgálat, tympanometria nélkül Többfrekvenciás tympanometria, ETF, tubafunkció, speciális impedancia mérés Súgott (társalgó) beszédvizsgálat Hangvillavizsgálatok Hallásvizsgálat reflexpróbákkal, audiométer nélkül Játékaudiometria Beszédaudiometria Recruitment vizsgálatok (Fowler, Reger, SISI) Leleplezı halláspróbák audiométer nélkül Leleplezı halláspróbák audiométerrel Szabadhangteres hallásvizsgálat Irányhallás vizsgálat Nystagmus kalorikus vizsgálata Vestibularis elektronystagmographia Otoneurológiai vizsgálat, teljes körő Rotációs teszt Bárány-székkel Rotációs teszt forgatószékkel és nystagmographia Optokinetikus nystagmus vizsgálat, craniocorpographia Vestibularis Galvan-próba Vestibularis spontán jelek vizsgálata Adaptáció és fáradás fülészeti vizsgálata Elektrocochleographia Promontorium tympani teszt Kiváltott potenciál audiometria (ERA, BERA, CERA, MLR) A Emissio otoacusticus transiens et distorsio Otoscopia Microotoscopia Fülvizsgálat pneumatikus fültölcsérrel Rhinoscopia anterior/posterior Epipharynx feltárása katéterrel Epipharyngoscopia indirecta Diaphanoscopia maxillae Olphactometria non calibrata Olphactometria calibrata Rhinomanometria Tubamanometria Laryngoscopia indirecta Foniátriai alapvizsgálat Stroboscopia, fiberostroboscopia Pneumographia oto-rhinologica

5 12483 Phonetographia Voice-profil vizsgálata Beszédérthetıségi vizsgálat Beszédvizsgálat, célzott Oropharyngealis dysphagia vizsgálata Gustometria quantitativa, elektrogustometria, EP Gustometria qualitativa (4 alapíz érzésvizsgálata) PATCH-teszt Tinnitometria Artériás plethysmographia Phlebodynamometria Véna okklúziós próba (Rumpel-Leede) Photorheographia Oszcillometria EKG végtag és mellkaselvezetéssel EKG surface mapping EKG vektorkardiográfia v. Frank-féle elvezetések EKG telemetriával EKG Holter monitorizálása Transztelefonikus EKG EKG nyelıcsı elektróddal EKG kerékpár terheléssel EKG futószalag terheléssel Kamrai utópotenciál mérése Impedancia EKG vizsgálat Ergometria spirometriával EKG tripoláris elektródával és gyógyszerterhelés Vena umbilicalis diagnosztikus katéterezése Arteria umbilicalis diagnosztikus katéterezése Tartós nagyvéna katéter behelyezése A Nyelıcsı manometria ("online" módszer) C Nyelıcsı manometria (24 órás módszer) D Nyelıcsı ph monitorozás (24 órás) E Dysphagometria F Intragastroduodenalis ph monitorozás G Elektrogastrographia H Palatopharyngealis rheobasis meghatározása Rectum digitális vizsgálata Analis manometria Neurourodynamometria rectodynamicamque Neurorectodynamica Enterostoma vizsgálata Nasogastricus szonda levezetése, cseréje Nyombél szondázás

6 13300 Vizelési inger és reflex (m. detrusor) vizsgálata Nephrostoma eltávolítás Állandó katéter eltávolítás Kombinált alsó húgyúti funkcionális vizsgálat (cystometria + nyomás-áramlás vizsgálat) Spermavizsgálat automatával Kérdıív felvétele, prosztata-betegségekben Hólyagkatéterezés (diagnosztikus) Hólyagpunkció (diagnosztikus) Cystometria, folyamatos áramlással Vizeletvesztési nyomás Húgycsı nyomásprofil Uroflowmetria Manometria urethrae Gáti szummációs EMG Perineometria nıknél Calibratio meatus urethrae Myographia vesicae urinariae et perinei Spermagyőjtés Spermagyőjtés mesterséges termékenyítés céljából Sperma-elıkészítés fagyasztást követıen, spermapreparálás Hormoncitológia levétele hüvelybıl Hormoncitológia levétele a méh nyálkahártyából Postcoitalis kenet levétele Amnioscopia Mozgásszervek teljes körő fizikális vizsgálata Mozgásszervek regionális fizikális vizsgálata Mozgásterjedelem vizsgálata a gerinc területén Izomfunkció vizsgálat a teljes testen Mozgásterjedelem vizsgálata a végtagi ízületekben Talpi nyomáseloszlás statikus és dinamikus mérése Intracraniális képlet percutan biopsziája Intracraniális képlet percutan biopszia, UH vezérelt Biopsia nervi periferialis percutanea Biopsia glandulae thyreoideae percutanea Biopsia glandulae thyreoideae percutanea, UH vezérelt Biopsia auris externi percutanea Biopsia auriculi per otoscopiam Biopsia palpebrae Biopsia conjunctivae Biopsia cutis nasi Biopsia cutis faciei Biopsia nasi per rhinoscopiam Biopsia sinus paranasalis per endoscopiam Biopsia laryngis per laryngoscopiam

7 14202 Biopsia laryngis per microlaryngoscopiam Biopsia tonsillae Biopsia pharyngis Biopsia epipharyngis Biopsia uvulae Biopsia gingivae Biopsia palati oris Biopsia medullae ossealis sterni Biopsia medullae ossealis crista ossis ilei Biopsia lymphoglandulae Biopsia lymphoglandulae, UH vezérelt Biopsia tracheae per bronchoscopiam Tüdı percutan transthoracalis tőbiopsiája Biopsia bronchi per bronchoscopiam Biopsia pleurae Biopsia parietis thoracis Biopsia oesophagi per oesophagoscopiam Biopsia ventriculi per endoscopiam Biopsia duodeni per endoscopiam Biopsia duodeni per capsulam Kapszulás vékonybél biopsia Biopsia intestini crassi per colonoscopiam Biopsia sigmae per endoscopiam Endoszkópos abráziós mintavétel Transbronchiális aspirációs tővel végzett mintavétel Biopsia recti per rectoscopiam Biopsia ani et/seu regionis perianalis Biopsia regionis perianalis/perirectalis, UH vezérelt Biopsia prostatae per rectum seu percutanea, UH vezérléssel vagy anélkül Biopsia urethrae Biopsia penis Biopsia endometrii Cervicalis kenetvétel Cervix biopszia Cervix körbiopszia Biopsia vaginae Biopsia introitus vaginae nonoperativa Chorion biopsia, transvaginalis, UH vezérelt Chorion biopsia, transabdominalis, UH vezérelt Magzati szerv biopsia, UH vezérelt Magzati vérvétel, UH vezérelt Biopsia labii oris Biopsia parietis abdominis Biopsia mammae percutanea

8 14821 Biopsia mammae percutanea, UH vezérelt Citológiai mintavétel váladékozó emlı váladékából Vastagtő biopsia (core biopsia) Szövethenger biopszia emlıbıl, 2D röntgen vezérelt Aspiratios citológiai mintavétel emlıbıl, 2D röntgen vezérelt Emlı stereotaxiás vacuum core biopszia Biopsia cutis Biopsia articulationis Biopsia musculus et/seu tendinis Biopsia cartilaginis Biopsia cutis et/seu subcutis peroperatíva Biopsia mammae peroperatíva Biopsia musculi peroperatíva Biopsia ossis peroperatíva Biopsia costae peroperatíva Biopsia articulationis peroperatíva Biopsia nervi periferialis peroperatíva Biopsia palpebrae peroperatíva Biopsia conjunctivae peroperatíva Biopsia structurae lacrimalis peroperatíva Biopsia musculi oculi peroperatíva Biopsia intraorbitalis peroperatíva Külsı fül sebészi biopszia Fül feltárásos biopszia Orrüreg nyálkahártya biopszia Orr porcos részeinek feltárásos biopsziája Biopsia labiorum oris peroperatíva Nyálmirigy feltárásos biopszia Biopsia ani intraoperatíva Férfi gát feltárásos biopszia Vulva feltárásos biopszia Nıi gát mőtéti biopszia Biopsia lymphoglandulae superficialis intraop Biopsia lymphoglandulae sec. Daniels Biopsia vasorum perif Hypopharyngo-laryngoscopia endoscopica Laryngoscopia directa Microlaryngoscopia, microscopia endolaryngealis Rhino-pharyngo-laryngo-fiberoscopia Rhinoscopia endoscopica Sinuscopia maxillaris transnasalis Sinuscopia maxillaris percanina Sinuscopia sphenoidalis transnasalis Sinuscopia sphenoidalis transethmoidealis

9 16185 Sinuscopia frontalis percutanea Bronchoscopia Bronchoscopos bronchus öblítés, diagnosztikus Autofluorescens bronchoscopia Bronchoscopos anyagvétel cytológiai és szövettani vizsgálatra Bronchoscopos anyagvétel mikrobiológiai vizsgálatra Bronchoscopos anyagvétel cytológiai, szövettani és mikrobiológiai vizsgálatra Bronchoscopon keresztül anyagvétel a nyirokcsomókból cytológiai vizsgálatra Wang tővel Oesophagoscopia Gastro-oesophagealis varicositas endoszkópos vérzéscsillapítása Endoszkópos intubáció Endoszkópos tumorroncsolás vegyszerrel Endoszkópos tumorroncsolás lézerrel Endoszkópos vitális festés Endoszkópos thermocoagulatio A Organikus nyelıcsıszőkület endoscopos szondatágítása (bougie vagy oliva alkalmazásával) C Organicus nyelıcsıszőkület endoscopos ballondilatációja E Oesophagoscopia + vérzéscsillapítás, nagyfrekvenciás készülékkel Oesophagoscopia per gastrostomiam Nyelıcsı endoszkópos UH vizsgálata Oesophagogastroscopia Gastroscopia D Gyomor endoszkópos UH vizsgálata Gastroscopia per gastrostomiam Duodenoscopia Endoscopos sphincterotomia Endoscopos nasobiliaris drénezés Endoscopos kıextractio Endoscopos pancreas pseudocystostomia (cystogastrostomia és cystoduodenostomia) D Duodenum endoszkópos UH vizsgálata Oesophago-gastro-bulboscopia Jejunoscopia (proximális enteroscopia) Colonoscopia D Colon endoszkópos UH vizsgálata E Colonoscopia et colonographia Rectosigmoideoscopia (flexibilis) Rectoscopia, merev eszközzel Rectum és sigma endoscopos ultrahang vizsgálata D Rectum endoscopos ultrahang vizsgálata Anoscopia Cystoscopia Cystoscopia flexibilis eszközzel Urethro-cystoscopia

10 16551 Urethrofiberoscopia Hysteroscopia Kolposcopia Vaginoscopia Choledochoscopia duodenoscopon át (baby scop) Endoscopia szájadékon át (kiegészítı pont) Bronchoscopia tracheostomán át Dermatoscopia Epicután allergia próba, fogászati ellátáshoz Epicután allergia próba Epicutan bakteriológiai próba Intracutan allergia próba, azonnali reakció Tuberculin próba, Pirquet Tuberculin próba, Mantoux Intradermalis antigén próba, késıi reakció Intracutan allergia próba, bakteriális antigénekkel Intracutan allergia próba, gombaantigénekkel Tetanus bırpróba Celluláris immunitás vizsgálata bırreakcióval Nasalis allergia próba, allergén provokációval Légúti aspecifikus bronchiális provokáció Légúti allergia provokáció, specifikus antigénnel Fizikai terhelés hatásának vizsgálata a hörgıkre Allergia provokációs próba Alimentaris allergiateszt Spirometria Nasalis csúcsáramlás számítása Légúti ellenállás és vezetıképesség számítása Distributio ventillationis (N-kimosás, radioakt. gáz) Pulmonalis vascularis resistentia számítása Effectivitas ventillationis et perfusionis calc Diffúziós kapacitásvizsgálat Teljes test plethysmographia Dohányzás leszokás támogatás - paciens vizsgálat Dohányzás leszokás támogatás - leszokási vizit Dohányzás leszokás támogatás - kilégzett levegı szénmonoxid mértékének a meghatározása Keringési idı mérése Keringésfunkciós vizsgálat egy artériában Végtagi artériák vérnyomásmérése, folyamatos hullámú Doppler készülékkel Perifériás keringés funkcionális vizsgálata Perifériás keringés terheléses vizsgálata Keringı vérvolumen becslése Vizeletvétel vagy -győjtés csecsemıtıl és gyermektıl

11 17440 Clearance vizsgálathoz anyaggyőjtés Savanyítóképesség vizsgálata A mozgató szervrendszer részleges, mozgásanalizáló-mérı készülékkel végzett, objektív vizsgálata Kristálykimutatás polarizációs mikroszkóppal Kristálykimutatás és azonosítás elektronmikroszkópos módszerrel Spermatogram Spermium vándorlási teszt ejakulatumban Postcoitalis kenet vizsgálata Hajminta mikroszkópos vizsgálata Alapanyagcsere vizsgálat Oxygen consumptio számítása Hólyag feltöltése metilénkékkel Ductus nasolacrimalis szondázás Nyálmirigy kivezetıcsövének szondázása Hörgıváladék leszívása Thoracocentesis diagnosticus Punctio et/seu aspiratio genitaliae masculinae Punctio et/seu aspiratio cystae diagnosticus Punctio et/seu aspiratio ovarii Punctio et/seu aspiratio ovarii/folliculi, UH vezérelt Douglas punctio Douglas punctio, UH vezérelt Ascites punctio Haspunkció, UH vezérelt Punctio et/seu aspiratio articulationis Punctio et/seu aspiratio bursae Vékonytő aspirációs biopszia Punctio et/seu aspiratio mammae Punctio et/seu aspiratio mammae, UH vezérelt Cholangiomanometria áramlásvizsgálattal Mikrobiológiai mintavétel nyálkahártyáról Mikrobiológiai mintavétel nyálkahártyáról (nem labor mintavételezı esetén) Mikrobiológiai mintavétel székletbıl Mikrobiológiai mintavétel székletbıl (nem labor mintavételezı esetén) Mikrobiológiai mintavétel haemocultura, aerob Mikrobiológiai mintavétel haemocultura, anaerob Mikrobiológiai mintavétel mőtéti anyagból Mikrobiológiai mintavétel szilárd transport közegbe Mikrobiológiai mintavétel folyékony transport közegbe Mikrobiológiai mintavétel tenyésztı transport közegbe Mikrobiológiai mintavétel szilárd transport közegbe (nem labor mintavételezı esetén) Mikrobiológiai mintavétel folyékony transport közegbe (nem labor mintavételezı esetén) Pszichiátriai/klinikai pszichológiai exploráció

12 19201 Pszichiátriai/pszichológiai diagnosztikus interjú Biográfiai analízis Pszichiátriai/pszichológiai heteroanamnézis Pszichodiagnosztikai elemzı exploráció Pszichodiagnosztikai exploráció teszt elıtt Wolberg-féle strukturált pszichológiai interjú Brunet-Lezine-féle pszichomotoros teszt Exploratív játék Prekognitív defectus differenciáldiagnosztika Neuropszichológiai diagnosztika Problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat Kognitív folyamatok térképezése Kognitív térképezés terápia megalapozásához Prekognitív és figyelmi készség vizsgálata Viselkedéstérképezés, kezelés megalapozásához Éberségi szint meghatározás fejlıdés-neurológiai vizsgálatokhoz (0-18 hónapos korig) Pszichogalvanikus reflex A Lurija-Nebraska-féle neuropszichológiai próba B Afázia neuropszichológiai próba I. (Lurija) C Afázia neuropszichológiai próba II D Kortikális funkció neuropszichiátriai tesztvizsgálat E Bender-Gestalt-féle neuropszichiátriai teszt F DCS-Hill-féle agykárosodás diagnosztikai teszt H Módosított mini mental state K Iskolaérettség tesztvizsgálata L Gyermeki fejlıdés vizsgálata próbákkal M Snijders-Domen-féle intelligencia vizsgálat Mentális funkció vizsgálat Raven szerint Színes Raven-vizsgálat Mentális funkció vizsgálat OTIS I Mentális funkció vizsgálat OTIS II Mentális funkció vizsgálat Benton A forma szerint Mentális képesség vizsgálat Bender szerint Mentális képesség vizsgálat Frostig szerint A Memória teszt 15 szó-15 kép B Lurija-féle memóriapróba C Benton-féle memóriapróba (A + B) D Pszichiátriai keresztmetszeti status E Pszichiátriai hosszmetszeti kép F Pszichodinamikai elemzés Mőszeres problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat Rorschach projektív próba Személyiségvizsgálat TAT Személyiségvizsgálat PFT

13 19325 Személyiségvizsgálat Zulliger szerint Személyiségvizsgálat, Szondi-féle kétprofilos Személyiségvizsgálat, Szondi-féle tízprofilos HTP (ház-ember-fa) rajzteszt Farajz-teszt A Machover-Baltrusch-féle rajzteszt B Lüscher-teszt C Színpiramis-teszt D Wartegg-teszt E Metamorfózis teszt F Személyiségvizsgálat CAT-féle G Személyiségvizsgálat PIL-féle H Duss-féle meseteszt J Bábteszt K Világteszt L Szceno-teszt M MMPI-teszt N Személyiségvizsgálat CPI-teszt P Személyiségvizsgálat Cattel szerint R Személyiségvizsgálat FPI-teszt S Thomas-féle meseteszt Révész-Nagy-féle figyelemvizsgálat Pieron-féle figyelemvizsgálat d2 figyelemvizsgálat Lorr-féle IMPS pszichiátriai állapotbecslı skála BPRS pszichiátriai állapotbecslı skála Hamilton-féle depressziós skála Hamilton-féle szorongás skála Zung-féle depressziós skála Beck-féle depressziós skála Ozsváth-féle önjellemzı panaszleltár Goldberg-féle állapotjelzı leltár Brengelman-féle ENR skála A Eysenck-féle EPQ skála B Taylor-féle manifeszt szorongást mérı skála D Spielberg-féle STAI szorongásvizsgálat E Spielberg-féle agresszió kifejezési skála G Tulajdonságlista H Derogatis skála (SCL) K Énkép-testkép kérdıív L Juhász-Kopp-Veér-féle neurózisszőrı kérdıív M James-féle külsı-belsı kontroll kérdıív N MMQ kérdıív P RSK kockázatvállalási kérdıív

14 1935R Hall-Williams-féle motivációs kérdıív S Diszfunkcionális attitőd skála T Fischer-féle BFQ testkép-tudatossági skála Intelligenciavizsgálat MAWI szerint Intelligenciavizsgálat Eysenck szerint A Intelligenciavizsgálat HAWIK szerint B Intelligenciavizsgálat Binet szerint Dermatoglyphák elemzése Rehabilitációs felmérés és értékelés Radioterápia ellenırzése verifikációs felvétellel Radioterápia ellenırzése kontrasztanyagos verifikációs felvétellel Besugárzás tervezése, külsı, 2D, kézi, egy síkban Besugárzás tervezése, külsı, 2D, számítógépes, egy síkban Dozimetria in vivo, külsı besugárzásnál, ellenırzı Besugárzás tervezése, külsı, számítógépes, 3D HDR AL kezelés, emlı, egy alkalom HDR AL kezelésre intraoperatív v. percután katéter behelyezéssel LDR/MDR AL-kezelés, emlı, egy alkalom LDR/MDR AL-kezelés, intraoperatív katéteren át, egy alkalom Testhelyzetrögzítés sugárkezeléshez Sugárvédı takarások készítése, egy darab Brachytherapia tervezése, 2D, kézi, egy síkban Brachytherapia tervezése, 2D, számítógépes, egy síkban Dózisszámítás és tervezés nyílt izotópterápiánál Kombinált sugárkezelés (brachy- és teleterápia), 2D kézi dózisszámítás, egy síkban Kombinált sugárkezelés (brachy- és teleterápia) számítógépes tervezése, 2D/3D Brachytherápia tervezése, számítógépes, 3D Dozimetria in vivo brachyterápiánál (ellenırzı) Mandibula felvétel Állkapocsízületi felvétel Állcsúcs felvétel Radiographia dentalis extraoralis Radiographia dentalis panoramica Radiographia dentalis intraoralis, felvételenként Teleradiographia dentalis Koponyafelvétel, AP/PA Koponyafelvétel, oldalirányú Koponyafelvétel, kétirányú Koponyafelvétel, Towne szerint Koponyafelvétel, tangenciális Basis felvétel Sella felvétel Stenvers felvétel Schüller felvétel

15 31142 Mayer felvétel Orrmelléküreg felvétel Rhese felvétel Arcus zygomaticus felvétel Orrcsont felvétel oldalirányból Arckoponya felvétel Orbita felvétel Orbita felvétel, sweet technikával Trachea légsáv felvétel Mellkasfelvétel, AP/PA Mellkasfelvétel, oldalirányú Mellkasfelvétel, kétirányú Mellkasfelvétel, célzott Borda felvétel Sternum felvétel Sternum oldalirányú felvétel Sternum kivetített felvétel Epetáji natív felvétel Vese és hólyag natív felvétel Hólyagtáj natív felvétel Has natív felvétel Baby-gram Wangensteen-Rice felvétel Has célzott felvétel Dens felvétel Nyaki gerinc, AP felvétel Nyaki gerinc, oldalirányú felvétel Nyaki gerinc, kétirányú Gerinc vizsgálat, funkcionális Nyaki-háti gerinc átmenet, AP felvétel Nyaki-háti gerinc átmenet, oldalirányú felvétel Nyaki-háti gerinc átmenet, kétirányú felvétel Háti gerinc, AP felvétel Háti gerinc, oldalirányú felvétel Háti gerinc, kétirányú felvétel Háti-ágyéki gerinc átmenet, AP felvétel Háti-ágyéki gerinc átmenet, oldalirányú felvétel Háti-ágyéki gerinc átmenet, kétirányú felvétel Lumbalis gerinc, AP felvétel Lumbalis gerinc, oldalirányú felvétel Lumbalis gerinc, kétirányú felvétel Lumbosacralis gerinc, AP felvétel Lumbosacralis gerinc, oldalirányú felvétel Lumbosacralis gerinc, kétirányú felvétel

16 31548 Bending felvétel Sacrum coccygeum, AP felvétel Sacrum coccygeum, oldalirányú felvétel Sacrum, kétirányú felvétel Foramen vertebrarum felvétel Dittmar felvétel Clavicula felvétel Sterno-clavicularis ízületi felvétel Acromio-clavicularis ízületi felvétel Scapula felvétel Váll, AP felvétel Vállak összehasonlító AP felvételei Váll, axiális felvétel Váll, transthoracalis felvétel Váll, terheléses felvétel Medence, AP felvétel Csípıízület, AP felvétel Csípıízület, oldalirányú felvétel Csípıízület, Lauenstein felvétel Obturator felvétel Ala felvétel Medence bemenet felvétel Medence kimenet felvétel Gerinc, teljes AP felvétel Oldalirányú teljes gerincfelvétel Risser-csík felvétel Humerus, kétirányú felvétel Könyök, kétirányú felvétel Összehasonlító könyök felvétel Olecranon ulnae, axialis felvétel Alkar, kétirányú felvétel Csukló, kétirányú felvétel Csukló, tartott felvétel Csukló-kéz felvétel Os naviculare, négyirányú felvétel Os naviculare felvétel Összehasonlító kéz felvétel AP irányban Kéz, kétirányú felvétel Kéz I. ujj, kétirányú felvétel Kézujjak kétirányú felvétele Ujj, tartott felvétel Teljes alsóvégtagi röntgenfelvétel (AP) Femur, kétirányú felvétel Összehasonlító térdfelvétel (AP)

17 31820 Térd, kétirányú felvétel Térd, tartott felvétel Patella, axiális felvétel Alagút betekintı felvétel Lábszár, kétirányú felvétel Boka, kétirányú felvétel Boka, tartott felvétel Boka, háromirányú felvétel Sarokcsont, oldalirányú felvétel Sarokcsont, axialis felvétel Talocalcanealis betekintı felvétel Láb, kétirányú felvétel Láb I. ujj, kétirányú felvétel Láb egyéb ujjairól kétirányú felvétel Láb összehasonlító felvétel AP vagy ferde irányban Emlıfelvétel, natív, ferde Emlıfelvétel, natív, cranio-caudalis Emlıfelvétel, natív, lateralis Emlıfelvétel, tangenciális Emlıfelvétel, célzott Emlıfelvétel nagyított Specimen mammográfiás vizsgálat A Preoperatív dróthurok lokalizáció, 2D, rtg. vezérelt Bronchographia Bronchographia selectiva Nyelıcsı rtg. vizsgálata, kontrasztanyaggal Gyomor rtg. vizsgálata Gyomor kettıs kontrasztos vizsgálata Duodenographia hypotonica Enterographia selectiva Enterographia selectiva, kettıs kontrasztanyaggal Irrigoscopia Irrigoscopia kettıs kontrasztanyaggal Gyomor-bél passage követés kontrasztanyaggal Urographia Myelographia Cystographia Urethrographia mictios Urethrographia retrográd Pyelographia retrográd Pyelographia transrenalis Funkcionális uroradiológiai vizsgálat Corpus cavernosum kontrasztanyagos rtg. vizsgálata Cholangiographia epeúti drainen át

18 32630 Cholangiographia percutanea transhepatica (PTC) Cholangiographia i. v Cholangio-cholecystographia Endoscopos retrográd cholangiopancreatographia (ERCP) ERP pancreatographia endoscopica Hysterosalpingographia Dacryocystographia Ductographia nasolacrimalis Sialographia Galaktográfia Pneumocystographia (emlı) Fistulographia Discographia Arthrographia Ízületi infiltráció arthrographiával Nucleolysis Aortographia arcus aortae Arteriographia direkt punkcióval Venographia Manometria intravascularis Aortographia abdominalis Angiographia thoracalis Szelektív arteriographia - elsı ág, egy irány Szelektív arteriographia - további ágak, áganként Szuperszelektív arteriographia - elsı ág, egy irány Szuperszelektív arteriographia - további ágak, áganként Embolizáció/sclerotisatio - szelektív Embolizáció/sclerotisatio - szuperszelektív - egy ág Embolízáció/sclerotisatio - minden további ág Aneurysma elzárás (katéteres módszerrel) UH vezérelt célzott biopszia (testüregi) Cavographia Szelektív venographia - elsı ág, egy irány Szelektív venographia - további ágak, áganként Szuperszelektív venographia - elsı ág, egy irány Szuperszelektív venographi - a további ágak, áganként Angiogr. minden további irány v. befecskendezés Port behelyezés kemoterápiához arteriába, percutan Kemoterápia-szuperszelektív + embolizáció/elsı ág Kemoterápia-szuperszelektív + embol./további ágak Lymphographia Kemoterápia-szelektív Kemoterápia-szuperszelektív Kemoterápia-haemofiltratio

19 33880 Kemoterápia-szelektív + embolizáció Mellkas átvilágítás Natív has átvilágítás Mellkas és natív has átvilágítás Koponya tomographias felvétel Gerinc tomographias felvétel Vállöv tomographias felvétel Mellkas tomographias felvétel Urológiai tomographias felvétel Medence és alsó végtag tomographias felvétel Felsı végtag tomographias felvétel S Sugárterápiás tervezés szimulátorral T Szimulálás kontrasztanyaggal U Kiegészítı pont topometriáért V Kiegészítı pont kontrasztanyaggal végzett topometriáért A Pajzsmirigy jódtárolás vizsgálata A Zsírfelszívódás izotópos vizsgálata B Vasfelszívódás izotópos vizsgálata C B-12 vitamin felszívódás izotópos vizsgálata D Epesav felszívódás izotópos vizsgálata A Enterális fehérjevesztés izotópos vizsgálata A Glomerularis filtráció izotópos mérése B Tubularis secretio v. effekt. plasma-flow izotópvizsgálat A Nukl. sztetoskop/radiocirkulogr. first pass vizsgálat B Nukl. sztetoszkóp/radiocirculogr. equilibr. + EKG kapu vizsg A Radiorenographia A Izomkeringés vizsgálata nemesgázzal Pajzsmirigy szcintigráfia, I-131-gyel Pajzsmirigy szcintigráfia, jód-123-mal Pajzsmirigy maradványszövet stimulációja rhtsh kezeléssel B Nyálmirigy szcintigráfia C Pajzsmirigy szcintigráfia, Tc-mal D Pajzsmirigy szcintigráfia + takarás/túlvezérlés F Pajzsmirigy szcintigráfia Tc-mal + tárolási adatok G Mellékpajzsmirigy szcintigráfia (TlCl vagy Tc-mal jelzett farmakonnal) H Könnyút átjárhatóságának izotópos vizsgálata Inhalációs tüdıszcintigráfia nemesgázzal (Kr-81 v. Xe-133) A Perfúziós tüdıszcintigráfia B Inhalációs tüdıszcintigráfia Tc-mal jelzett farmakonnal D Szívizom perfúzió vizsgálata TlCl-dal (1 idıpontban) F Szívizom anyagcsere szcintigráfiája I-123 jelzett zsírsavval H Vérpool szcintigráfia, a szívrıl vagy nagyerekrıl J Szívizom szcintigráfia nekrózis igazolására Szívizom perfúzió vizsgálata TlCl-dal (2 idıpontban)

20 35222 Kiegészítı vizsgálat TlCl reinjekcióval Szívizom perfúzió szcintigráfia Tc-mal Szívizom receptor szcintigráfia I-123 MIBG-vel A Májszcintigráfia B Lépszcintigráfia D Mellékvesekéreg szcintigráfia E Bélvérzés lokalizálás izotóppal F Kürtszcintigráfia Meckel diverticulum lokalizálás izotóppal B Áttekintı csontszcintigráfia E Ízületi synovia szcintigráfia a teljes testrıl F Csontvelı (RES) szcintigráfia Vese szcintigráfia Mellékvese kéreg szcintigráfia + Dexamethason suppr Adrenerg receptor szcintigráfia I-131 MIBG-vel Adrenerg receptor szcintigráfia I-123 MIBG-vel A Nyirokcsomó-nyirokút szcintigráfia B Thrombus kimutatása in vitro jelzett thrombocytával A Gyulladás, tályog kimutatás, jelzett leukocytákkal A Jódtároló tumor keresés C Immunszcintigráfia jelzett antitesttel, a teljes testrıl Ga-szcintigráfia, a teljes testrıl Tumor, metasztázis keresés MIBI-vel Tumor, metasztáziskeresés Tl-201 izotóppal /TlCl/ Szomatostatin receptor szcintigráfia C Pótlék laboratóriumi in vitro sejtjelzésért Pótlék egy további idıpontban végzett leképezésért A Agyi angioszcintigráfia és statikus agyszcintigráfia B Liquor keringés izotópvizsgálata D Liquor shunt-átjárhatóság vagy liquorcsorgás izotópos vizsgálata E Dinamikus nyálmirigy szcintigráfia A Bal/jobb shunt izotópos meghatározása B Radioventriculographia first passage + EKG kapuzás C Radioventriculographia equilibriumban + EKG kapuzás D Kiegészítés: terheléses radioventriculográfia equilibriumban E Dinamikus szívizom anyagcsere vizsgálat izotóppal F Dinamikus inhalációs tüdıszcintigráfia, Tc-jelzett farmakonnal G Oesophagus passzázs vizsgálata izotóppal H Gastro-oesophagiális reflux vizsgálata izotóppal K Radioizotópos phlebográfia Gyomorürülés vizsgálata izotóppal Vékonybéltranzit izotópos vizsgálat A Májperfúzió vizsgálata izotóppal B Dinamikus choleszcintigráfia

21 3532C Peritoneo-venosus shunt áramlásának vizsgálata D Kiegészítı enterogasztrikus refluxvizsgálat E 3 fázisú szcintigráfia májhaemangioma kimutatására jelzett vvt-vel F Máj FNH igazolás + lokalizálás 3 fázisú vizsgálata G Vese angioszcintigráfia K Kiegészítés: vesico-uret. reflux vizsgálat mictio során L Dinamikus here szcintigráfia M Tumorszelektív angioscintigraphia Kiegészítés: hólyagbeli vizeletretenció mérése A 3 fázisú csontszcintigráfia H Kamera renográfia J Kamera renográfia, szeparált clearence meghatározással fázisú ízületi synoviaszcintigráfia C Pótlék speciális provokációért (diuretikum, citrom) A Vörösvértest térfogat izotópos meghatározása B Plazma térfogat izotópos meghatározása C Vörösvértest élettartam izotópos meghatározása D Kiegészítés: máj/lép feletti sequestratio mérése E Vas kinetika izotópos vizsgálata F Trombocita élettartam mérése izotóppal Agyi receptor SPECT vizsgálat Kiegészítı SPECT Tl 201 izotóp (TlCl) reinjekcióval A Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata Tc-mal A Csontsőrőség mérése végtagcsontokon C Csontsőrőség mérése törzscsontokon D Csontsőrőség mérése pqct-vel A Agyi regionális vérátáramlás nyugalmi SPECT vizsgálata B Agyi regionális vérátáramlás terheléses SPECT vizsgálata C Agyi regionális vértartalom SPECT vizsgálata D Ictális agyi regionalis vérátáramlás SPECT vizsgálat E Agyi liquortér SPECT vizsgálata Kezelés Sr-89 Metastronnal A Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata TlCl-dal 1 idıpontban B Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata TlCl-dal 2 idıpontban C Szívizom anyagcsere nyugalmi SPECT vizsgálata E Radioventriculográfia equilibriumban EKG kapuzott SPECT-el Radioimmun kezelés Kezelés radioizotóppal jelzett csontaffin foszfonát radiofarmakonnal A Pótlék: egy testtájék kiegészítı SPECT vizsgálata Szívizom FDG vizsgálat SPECT-el A Pajzsmirigy hyperfunkció kezelése radiojóddal Szívizom FDG vizsgálata PET-tel Tumor FDG vizsgálata PET-tel Egy testtájék kiegészítı PET vizsgálata

22 36100 Agy UH vizsgálata Nyaki lágyrészek UH vizsgálata Pajzsmirigy UH vizsgálata Nyaki erek UH vizsgálata Szemgolyó és szemüreg UH vizsgálata Szemgolyó UH-biometria UH-pachymetria (szaruhártya vastagság) Nyálmirigy UH vizsgálata Orrmelléküregek UH vizsgálata A Axilla UH vizsgálat Mellkasfal vagy hasfal UH vizsgálata Mellkasi nagyerek UH vizsgálata Emlık UH vizsgálata Pleuraőr UH vizsgálata A Echocardiographia (M-mód, 2D) D Echocardiographia color Doppler E Echocardiographia trans-oesophagealis kiegészítı pontja G Echocardiographia magzati szív M Gyógyszeres stressz echo N Kontraszt echo vizsgálat Hasi (áttekintı, komplex) UH vizsgálat Pancreas UH vizsgálata Lép UH vizsgálata Vese UH vizsgálata Gyomor-bélrendszer UH vizsgálata C Máj és epeutak UH vizsgálata Terhességi transabdominalis UH vizsgálat Terhességi transvaginalis UH vizsgálat Kismedence transabdominalis UH vizsgálat Perineum UH vizsgálata Prostata UH vizsgálata Transrectalis UH vizsgálat Herezacskó UH vizsgálata Húgyhólyag UH vizsgálata Kismedence transvaginalis UH vizsgálata Intrauterin UH intracavitalis Folliculometria UH módszerrel Transzplantált vese UH vizsgálata Vállízület UH vizsgálata Csípıízület UH vizsgálata Térdízület UH vizsgálata Ízület UH vizsgálata Végtagi lágyrész UH vizsgálata A Doppler áramlás vizsgálat a felsı végtagon

23 3616B Doppler áramlás vizsgálat az alsó végtagon C Transcraniális Doppler vizsgálat D Magzati szívhang Doppler vizsgálata E Lepényi keringés Doppler vizsgálata F Periorbitális erek bidirectionalis Doppler vizsgálata G Transcranialis Doppler vizsgálat embólia detektálásra H Lézer dopplerrel történı véráramlás mérés A Duplex UH, nyaki erek B Duplex UH, mellkasi erek, aorta C Duplex UH, hasi erek D Duplex UH, vese E Duplex UH, magzat F Duplex UH, átültetett szerv J Duplex UH, orbita L Duplex UH, végtagi erek M Duplex UH, férfi nemi szervek N Duplex UH, nıi nemi szervek P Duplex UH, subclavia Vizeletürítés vizsgálata ultrahanggal A Kapillármikroszkópia B Mikrocirkuláció vizsgálata - Laser Doppler C Mikrocirkuláció vizsgálata - transzkután oxigéntenzió mérés D Mikrocirkuláció vizsgálata - öregujjon szisztolés nyomás mérése Thermographia az orbitáról Emlı telethermographia Emlı thermographia Peritoneo-venosus shunt kontrasztanyagos feltöltés Mozgó-, forgóbesugárzás Tangenciális héjbesugárzás kiegészítı pontja, egy mezı Nagymezıs test/testtáji besugárzás kiegészítı pontja, egy mezı Irreguláris mezıs besugárzás kiegészítı pontja, egy mezı Konformális besugárzás kiegészítı pontja Közelbesugárzás Chaoul/van der Plaats, egy mezı Felületi lágy röntgen terápia kv, egy mezı Félmély röntgenterápia, kv, egy mezı Mély röntgenterápia kv, egy mezı Lineáris accelerátor, foton 6 MV-ig, egy mezı Lineáris accelerátor, foton 7-15 MV-ig, egy mezı Lineáris accelerátor, foton 16 MV és afelett, egy mezı Sztereotaxiás agyi besugárzás egy gócra (foton) Lineáris accelerátor, elektron 5 MeV-ig, egy mezı Lineáris accelerátor, elektron 6-10 MeV-ig, egy mezı Lineáris accelerátor, elektron 11 MeV és felette, egy mezı Cézium-137 teleterápia, egy mezı

DÍJFIZETÉSI SZBÁLYZAT

DÍJFIZETÉSI SZBÁLYZAT DÍJFIZETÉSI SZBÁLYZAT E 4-01/07 M5 Változat: 2 Hatályba lépés: 2014-10-16 KIEMELT JÁRÓBETEG ELLÁTÁSOK TK 4 ellátások alkalmával elsődlegesen a kiemelt ellátások körében nevesített csomagok alkalmazandóak.

Részletesebben

DÍJFIZETÉSI SZBÁLYZAT

DÍJFIZETÉSI SZBÁLYZAT DÍJFIZETÉSI SZBÁLYZAT E 4-01/07 M5 Változat:1 Hatályba lépés: 2013-08-21 KIEMELT JÁRÓBETEG ELLÁTÁSOK TK 4 ellátások alkalmával elsődlegesen a kiemelt ellátások körében nevesített csomagok alkalmazandóak.

Részletesebben

DÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT

DÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT Szakma KIEMELT JÁRÓBETEG ELLÁTÁSOK TK 4 ellátások alkalmával elsődlegesen a kiemelt ellátások körében nevesített csomagok alkalmazandóak. Csomag megnevezése Csomagkód Térítési díj Anaesthesiológia Anaesthesiológiai

Részletesebben

X O O O O O O O O O O O O O O I. fokú bizottság komplex szakvéleményének kialakítása és kiadása a

X O O O O O O O O O O O O O O I. fokú bizottság komplex szakvéleményének kialakítása és kiadása a 01 Belgyógyászat 11011 Elsősegély O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 11041 Vizsgálat O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 11042

Részletesebben

Járószakellátás, diagnosztikai vizsgálatok térítési díjai

Járószakellátás, diagnosztikai vizsgálatok térítési díjai 11011 Elsısegély 176 1 320 11041 Vizsgálat 750 5 625 11042 Vizsgálat a rendelın kívül 878 6 585 11044 Intervenciós radiológiai beavatkozás során végzett vizsgálat 468 3 510 11047 Alkalmassági vizsgálat

Részletesebben

Törzslista Hatályos: 2007.04.01.

Törzslista Hatályos: 2007.04.01. 11011 Elsısegély 176 11041 Vizsgálat 750 11042 Vizsgálat a rendelın kívül 878 11044 Intervenciós radiológiai beavatkozás során végzett vizsgálat 468 11047 Alkalmassági vizsgálat tömegsportolásra 654 11048

Részletesebben

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről A jogszabály mai napon hatályos állapota 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről A kötelez ő egészségbiztosítás ellátásairól szóló

Részletesebben

X O O O O O O O O O O O O O O I. fokú bizottság komplex szakvéleményének kialakítása és kiadása a

X O O O O O O O O O O O O O O I. fokú bizottság komplex szakvéleményének kialakítása és kiadása a 11011 Elsősegély O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 11041 Vizsgálat O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 11042 Vizsgálat a rendelőn

Részletesebben

V. A kormány tagjainak rendeletei

V. A kormány tagjainak rendeletei 1816 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 23. szám V. A kormány tagjainak rendeletei A nemzeti erõforrás miniszter 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelete az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási

Részletesebben

Járószakellátás, diagnosztikai vizsgálatok térítési díjai

Járószakellátás, diagnosztikai vizsgálatok térítési díjai 91312 1. típusú diabeteses beteg alapoktatása 1062 7 965 24224 11-dezoxikortizol meghatározása 1101 8 260 12075 12-24 órás mobil, kazettás EEG monitorozás 3266 24 495 23691 1-25 Dihydroxy-D vitamin meghatározása

Részletesebben

Járószakellátás, diagnosztikai vizsgálatok térítési díjai

Járószakellátás, diagnosztikai vizsgálatok térítési díjai 19216 Éberségi szint vizsgálata 0 0 35940 Egy testtájék kiegészítı PET vizsgálata 0 0 59910 Elváltozás roncsolása 0 0 88573 Eritrocitaferezis, gépi 0 0 88574 Eritrocitaferezis, kézi, 2 E 0 0 13622 Izomfunkció

Részletesebben

Kód Beavatkozás Aegon Lakás és Szabaidő Biztosítás személybiztosítási kiegészítő

Kód Beavatkozás Aegon Lakás és Szabaidő Biztosítás személybiztosítási kiegészítő 00001 Ápolási tevékenység 00002 Krónikus ellátási szakfeladat 00003 Rehabilitációs szakfeladat 00004 Hospice ellátás 00005 Alkohol- és drogfüggők rehabilitációja 00006 Tetraplég osztályi ellátás 00007

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. részletes műtéti listája. Érvényes: 2013.03.06-tól

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. részletes műtéti listája. Érvényes: 2013.03.06-tól A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. részletes műtéti listája. Érvényes: 2013.03.06-tól WHO Kód Beavatkozás megnevezése Beavatkozás besorolása Jelmagyarázat: 00001 Ápolási tevékenység 5 5 - Biztosításból

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLÁZAT

TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLÁZAT TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLÁZAT Készítette: Jónás Rudolfné irodavezető... Ellenőrizte: Zelnik Krisztina minőségirányítási vezető... Jóváhagyta: Dr. Stankovics Éva főigazgató... Hatálybalépés dátuma: 2014.05.01. Verzió:

Részletesebben

Változáslista a 9/2012. NEFMI rendelet 3. sz. mellékletéhez

Változáslista a 9/2012. NEFMI rendelet 3. sz. mellékletéhez Változáslista a 9/2012. NEFMI rendelet 3. sz. mellékletéhez "11041 Vizsgálat Szakmai alapvizsgálat és azt követıen a betegdokumentáció elkészítése, amely tartalmazza az iránydiagnózist, a tervezett további

Részletesebben

Előzetes tájékoztatás a Járóbeteg-szakellátási szabálykönyv módosításáról

Előzetes tájékoztatás a Járóbeteg-szakellátási szabálykönyv módosításáról Előzetes tájékoztatás a Járóbeteg-szakellátási szabálykönyv módosításáról I. fejezetében: (A06) A beteg egy ellátási napon egy intézet több szakrendelésén is ellátásra kerülhet. Az elszámolási szabályokat

Részletesebben

Sz 29. tanszékvezető egyetemi tanár főigazgató

Sz 29. tanszékvezető egyetemi tanár főigazgató Országos Onkológiai Intézet National Institute of Oncology Staatliches Onkologisches Institut 1525 Budapest Pf. 21. XII. Ráth Gy. u. 7-9. Director: M. Kásler M.D., Ph. D. Telefon: (36-1)-224-8600 Telefax:

Részletesebben

Országos Onkológiai Intézet National Institute of Oncology. Sz 29E. tanszékvezető egyetemi tanár főigazgató

Országos Onkológiai Intézet National Institute of Oncology. Sz 29E. tanszékvezető egyetemi tanár főigazgató Országos Onkológiai Intézet National Institute of Oncology Sz 29E Szabályzat az egészségügyi szolgáltatásra társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek, fekvő és járó-beteg ellátás igénybevételének

Részletesebben

1 Ápolási osztályon végzett ellátás 0. 2 Krónikus ellátási szakfeladat 0. 3 Rehabilitációs szakfeladat 0. 4 Hospice ellátás 0

1 Ápolási osztályon végzett ellátás 0. 2 Krónikus ellátási szakfeladat 0. 3 Rehabilitációs szakfeladat 0. 4 Hospice ellátás 0 MABISZ Mőtéti lista WHO kód Mőtét Mőtéti csoport 1 Ápolási osztályon végzett ellátás 0 2 Krónikus ellátási szakfeladat 0 3 Rehabilitációs szakfeladat 0 4 Hospice ellátás 0 5 Alkohol- és drogfüggık rehabilitációja

Részletesebben

130 Ft. 100 Ft. 160 Ft. 200 Ft. 15 Ft 70 Ft. 20 Ft. 60 Ft. 430 Ft. 340 Ft 250 Ft. 200 Ft. 180 Ft. 140 Ft. 2 070 Ft. 1 660 Ft 580 Ft. 460 Ft.

130 Ft. 100 Ft. 160 Ft. 200 Ft. 15 Ft 70 Ft. 20 Ft. 60 Ft. 430 Ft. 340 Ft 250 Ft. 200 Ft. 180 Ft. 140 Ft. 2 070 Ft. 1 660 Ft 580 Ft. 460 Ft. Érvényes orvosi beutalóval, ellátási területünkről érkező vendégeink számára a diagnosztikai vizsgálatok ingyenesek! Ellátási területünk: Drávacsepely, Drávaszerdahely, Harkány, Ipacsfa, Kovácshida Labor

Részletesebben

Országos Onkológiai Intézet National Institute of Oncology. Sz 29

Országos Onkológiai Intézet National Institute of Oncology. Sz 29 Országos Onkológiai Intézet National Institute of Oncology Sz 29 Szabályzat az egészségügyi szolgáltatásra társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek, fekvő és járó-beteg ellátás igénybevételének

Részletesebben

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI PROGRAM (REP)

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI PROGRAM (REP) REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI PROGRAM (REP) 1. sz. melléklet: 3 és P típusként kódolható diagnózisok listája - (2) 2. sz. melléklet: X típusként kódolható diagnózisok listája- (16) 3. sz. melléklet: Funkcióképesség,

Részletesebben

BEVEZETÉS Az Egészségügyi Világszervezet által 1978-ban kiadott (International Classification of Procedures in Medicine, Geneva, 1978.) Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozására (továbbiakban OENO) alapozva,

Részletesebben

A Szabálykönyv használata

A Szabálykönyv használata BEVEZETÉS Az Egészségügyi Világszervezet által 1978-ban kiadott (International Classification of Procedures in Medicine, Geneva, 1978.) Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozására (továbbiakban OENO) alapozva,

Részletesebben

Egészségügyi és az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások díjszabályzata

Egészségügyi és az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások díjszabályzata Egészségügyi és az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások díjszabályzata Hatályos: 2013. március 1-jétıl A fejezet Hatályos: 2012. szeptember 1-jétıl B, C fejezet Érvényesség ideje: A

Részletesebben

A Szabálykönyv használata

A Szabálykönyv használata BEVEZETÉS Az Egészségügyi Világszervezet által 1978-ban kiadott (International Classification of Procedures in Medicine, Geneva, 1978.) Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozására (továbbiakban OENO) alapozva,

Részletesebben

2. számú melléklet Ellátások jegyzéke Járóbeteg ellátás

2. számú melléklet Ellátások jegyzéke Járóbeteg ellátás 2. számú melléklet Ellátások jegyzéke Járóbeteg ellátás Csomag Szakma kódja Csomag megnevezése Térítési díj Anaesthesiológia JAN_01 Anaesthesiológiai kontroll vizsgálat 10 000 Ft Anaesthesiológia JAN_02

Részletesebben

A Szabálykönyv használata

A Szabálykönyv használata BEVEZETÉS Az Egészségügyi Világszervezet által 1978-ban kiadott (International Classification of Procedures in Medicine, Geneva, 1978.) Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozására (továbbiakban OENO) alapozva,

Részletesebben

A Szabálykönyv használata

A Szabálykönyv használata BEVEZETÉS Az Egészségügyi Világszervezet által 1978-ban kiadott (International Classification of Procedures in Medicine, Geneva, 1978.) Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozására (továbbiakban OENO) alapozva,

Részletesebben

+36/52/444-222. Ventriculo-subgalealis shunt esetén subgalealis tér

+36/52/444-222. Ventriculo-subgalealis shunt esetén subgalealis tér ELLÁTÁS ÁR Konzílium +36/52/444-222 Fejfájás komplex átvizsgálása +36/52/444-222 Polysomnographia +36/52/444-222 EEG vizsgálat, gyerek +36/52/444-222 24 órás vérnyomás monitorizálás (ABPM) (hotelköltség

Részletesebben