MŰEMLÉKVÉDELMI ÉRTÉKFELMÉRŐ - HELYREÁLLÍTÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MŰEMLÉKVÉDELMI ÉRTÉKFELMÉRŐ - HELYREÁLLÍTÓ"

Átírás

1 ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEINK MEGŐRZÉSE MŰEMLÉKVÉDELMI ÉRTÉKFELMÉRŐ - HELYREÁLLÍTÓ NYÁRI TÁBOROK 2011 PORTA SPECIOSA EGYESÜLET

2 TARTALOM JEGYZÉK Bevezető Kárász kastély Horgos (Vajdaság) Beszámoló: Műemlékvédelmi tábor Kárász kastély A Kárász kastély története A Kárász kastély kertje Felmérési rajzok Monostori Erőd Komárom, (Magyarország) Táborismertető Beszámoló: Műemlékvédelmi tábor a Monostori Erődben Tanulói vélemények a komáromi építőtáborról A komáromi erődrendszer Munka és szórakozás: - kenyér múzeum folyosóján az eredeti téglaburkolat helyreállítása - Dunai bástya falának megtisztítása Szakmai vélemények Észak bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete Községközi Műemlékvédelmi Intézet Szabadka Monostori Erőd Hadkultúra Központ Nonprofit Kft

3 Bevezető Egyesületünk az immár 17 éve szerveződő diákkonferenciák eredményeként mára már 34 magyar és határon túli magyar tannyelvű, valamint olasz építőipari szakközépiskola szakmai munkájának koordinálását segíti, pályázati támogatásokkal szervezi. Ennek a tevékenységnek egyik elemeként a Porta Speciosa Egyesület több éve szervez nyári felmérési táborokat a KÖH Határon Túli Emlékek Osztályának közreműködésével, illetve önállóan az NKA pályázati támogatásával a hazai és a Kárpát-medencei magyar tannyelvű középfokú magasépítő és műemléki fenntartó technikus képzésben résztvevő tanulók számára, szaktanári vezetéssel. A tábor keretében 2011 nyarán már negyedik alkalommal nyílt lehetőség a komáromi Monostori Erőd helyreállító munkáiban való részvételre. Ebben az évben először került sor felmérési tábor szervezésére a Vajdaságban (Horgos, Kárász kastély ), az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületével közösen. Ezekben az értékfelmérő helyreállító táborokban a magyarországi intézmények tanulói mellett részt vettek a határon túli ( vajdasági, felvidéki, erdélyi ) magyar tannyelvű építőipari szakközépiskolák tanulói is. Ez a tevékenység a szakképzésben komoly módszertani és pedagógiai segítséget jelent a szakmaszeretet és a hivatás iránti elkötelezettség szempontjából. Egyértelműen megállapítható, hogy a fenti előnyök mellett, a felmérő táborokban készült adatlapokkal segítettük a helyi önkormányzat és közösség örökségvédelmi munkáját, a diákok pedig életre szóló szakmai és emberi tapasztalatokkal gazdagodhattak. Ezt erősítette a Monostori Erőd felújító, helyreállító munkáiban való részvétel is. A diákok táborokban végzett munkája teljes mértékben megfelel a nyári szakmai gyakorlat követelményeinek. Ez a fajta tevékenység, azaz egy történelmi épület felmérése, dokumentálása, állapotának rögzítése, és a kisebb, állagmegóvó munkák azonban nem tartoznak a termelő vállalkozások jellemző tevékenységei közé, ezért költségei nem számolhatók el. Ez azt jelenti, hogy azok a nonprofit szervezetek illetve önkormányzatok, amelyek ilyen táborokat szerveznek ill. szerveznének, nem támogathatók a szakképzési hozzájárulásra szánt összegekből. A szakmai gyakorlat költségei nem igényelhetők vissza a szakképzési alapból. Az önkormányzatok, nonprofit szervezetek így az általuk szervezett műemléki jellegű szakmai gyakorlatok költségeit természetesen nem számolhatják el. Ez a helytelen gyakorlat az akadálya a táborok bővítésének. A fenti célok teljesülése érdekében Egyesületünk, más szervezetekkel közösen, kezdeményezi a jogszabályi környezet módosítását. Budapest, szeptember Vizi György elnök

4

5 B E S Z Á M O L Ó Műemlék v é d e l m i t á b o r - K á r á s z k a s t é l y július Látni fogják-e unokáink azokat az épületeket, melyek XVIII.-XIX. században épültek, megbecsüli-e azt az építészeti értéket a mai generáció, amely a régmúlt időben épült? Ezekre a kérdésekre adott választ a Műemlékvédelmi tábor, melyre a horgosi-vajdasági Kárász kastélyban került sor. Középiskolás és egyetemista diákok határon innen és túl, tanulmányozták a XIX. században épült, barokk stílusú kastélyt, a Kárász család egykori nyári rezidenciáját. A feltárási munka szakelőadásokból állt, melyet a Községközi Műemlékvédő Intézet főmérnöke, Dömötör Gábor és munkatársa Nagy Tímea adott elő, valamint helytörténeti ismereteket mondott Nagygyörgy Zoltán, aki már évtizedek óta kutatja a Kárász család történetét. Részletes, színes előadásával a múlt szellemiségét idézte elő. A Kárász kastély környékét gazdag növényzet veszi körül, angol park, melyről Szabó Ágnes és Víg Ágnes tartott előadást. Ugyanakkor kuriózumnak számított az, hogy megismerhettünk egy Kárász leszármazottat, aki jelenleg is Horgoson él, a valamikori Intéző ház a tulajdona, melyben még megtekinthettünk műtárgyi hagyatékokat a Kárász kastélyból. A tábori munka több csoportban folyt: 1. Felmérő csoport: Kóródi Attila, Csipa Róbert, Milošev Denisz - felmérték a kastély épületét, klasszikus módon mérőszalaggal mértek, majd számítógép segítségével elkészítették az épületről az alaprajzot és a metszetet. A csapatból két diák már végzett ilyen munkát, míg a harmadik most ismerkedett meg az efajta feladattal. A felmérés folyamán kutatást végeztek az épület építőanyagát illetően, a tégla, a kötőanyag anyagát elemezve, az építészeti-kőműves kötéseket megvizsgálva, valamint a vakolatrétegeket tanulmányozva, melyek év folyamán kerültek fel a homlokzatra 2. Szabadkézi rajz csoport: Krainhoffer Kinga, Rostás Nóra Mária, Gasztány Nóra, Szabados Réka részletrajzokat készítettek az épületről, melyeket először ceruzarajzban készítettek el, majd utána tussal és akvarellel dolgoztak ki. Látványos, szép munkák születtek. 3. Műemlékvédő csoport: Járfás Ferenc, Dukai Ádám, Körmöci Viktor, Mészáros Csilla, Ivanović Flóra - A diákok a kastély állagának megőrzésén is munkálkodtak, ugyanis karbantartási munkálatokat végeztek. A főbejáratot megtisztították a növényzettől, gaztól és visszaállították a főoszlopok egyes részeit. A hátsó bejáratot is megtisztították a növényzet indáitól, hajtásoktól, ágaktól. Ezáltal a tábor is tett valamit az épület megmentéséért. 4. Adatbegyűjtő csoport: Mlinarić Marica, Vajda Olivér Az elhangzott előadásokról beszámolót készítettek, valamint a felmérési anyagot feldolgozták.

6 A Műemléki tábor folyamán a diákok megismerkedtek a múlt építészetével, a múlt koraira jellegzetes stílusokra, formákra, azzal az életformával, amely a kastély fénykorának hangulatát idézte elő, ezáltal párhuzamot tudtak vonni a múlt és a jelen építészetéről, kultúrájáról, életstílusáról. Mindez gondolatsorozatot indított el a mai ifjú építészekben, akik mérlegelték a múlt és a jelen világát, értékrendet fogalmaztak meg, amely minden korban elfogadható, így örökérvényű. Egy-egy ilyen tábor, kutatás szemléletváltást hozhat az ifjú generációk körében az építészettel kapcsolatban. Véleményt alakít ki a megmaradás, megbecsülés fontosságáról arról, hogy nem csak az újat, korszerűt kell megcsodálni, hanem a régmúlt idők értékeiben is megtalálni a szépet, a hasznosat. E 10 napos munka, kutatás, feltárás azt mutatja, hogy pedagógiai szempontból oktató-nevelő hatással bír a szakmaiság elmélyítésére, alaposabb felfedezésére kerül sor, melynek során újabb generációk nőnek fel. A műemléki és régészeti feltárások szorosan beépülnek majd a gondolkodásmódba, illetve a cselekvésekbe. Környezetünkbe az e fajta táborra először került sor a szakmai körökben pártfogását kapta és bízunk benne, hogy hagyománnyá tud válni. Összeállította: De Negri Ibolya táborvezető

7 Községközi Műemlékvédelmi Intézet Dömötör Gábor Nagy Tímea Nagygyörgy Zoltán - műemlékvédő architek mérnök - műemlékvédő technikus - helytörténész, Kárász család kutató A K á r á s z k a s t é l y t ö r t é n e t e A horgosi Kárász kastély műemlék, melyet 1994-ben kulturális örökség részévé vált. A kastélyt II. Kárász Miklós szegedi főbíró későbbiekben főjegyző, majd alispán építtette 1775-től 1780-ig, 24 évvel az után, hogy megvásárolta Szabadka és Szeged közt Horgos és Tiszaszentpéter területeket a császári kamarától. Az épület azzal a feltétellel épülhetett meg, ha a Kárászok megígérik, hogy Horgos települést újra telepítik. Erről március 11-én kelt Mária Terézia magyar királynő által aláírt birtokjogi oklevél szól. Innentől kezdve az itt élő Kárászok a horgosi-szentpéteri előnevet viselték. A kastély kiégetett agyagtéglákból készült. Ezekhez az agyagot helyben termelték ki és a téglákat is itt készítették. Az építkezésen nagy valószínűséggel Mainhoffer János is részt vett. Az épület 1 m magas lábazattal rendelkezik. A kastélyt fazsindelyes tető fedte, amit három míves váza díszített. A teraszt kovácsoltvas mellvéd vette körül két oszlopát betonból öntött, majd festett bőségkosár volt. Padlóját klinker lapokkal fedték be. A Kárásznyaraló ablakain kovácsoltvas ablakrácsok vannak. A fő- és oldalhomlokzatain virággal és levelekkel díszítettek. A hátsóhomlokzatnál bújtatott módszerrel készültek a rácsok. A konyhánál és a cselédlakásoknál egyszerű vasalt ablakrácsok voltak. Ezek közül egyet egy helyi lakos, Berényi Mihály volt kovácsmester őriz az udvarában. Az épületet számos műkő díszítő elem és lemezdíszítés tette szebbé. A szobákban hajópadló fedte a földet. Folyosóról fűthető Zsolnay kályhák voltak bennük. A nyílászárók díszesek voltak.

8 Az épület eredetileg egy nyaraló volt, kezdetben ritkán használták. A szimmetrikus alaprajzú kúria állt egy teraszos szalonból és két szárnyból melyen 3-3 ablak volt. A nyaralót 1,5 m magas falazott kerítés vette körül és kívülről még egy árok rendszer is szegélyezte. A kerítést folytonosságát két bástya törte meg. Melyek közül ez egyik megközelíthető volt egy alagúton keresztül a nyaraló pincéjéből. A Kárász kastély gyönyörű 3,5 hektáros francia később angol stílusú parkkal rendelkezett, mi a korban nagy divat volt. A park területén számos egzotikus növény volt ben a kastély súlyosan megrongálódott egy tűzvész során. Ekkor építették hozzá a kibővített konyhát és a cseléd-lakásokat a balszárnyhoz, az udvar felé való meghosszabbításként. A jobbszárnyat szintén az udvar felé toldották meg egy szobával, valamint hozzá építettek egy szoba-toldást, ez által elvesztette a főépület a szimmetriáját. A tetőt fedő zsindelyt helyenként felváltotta a hódfarkúcserép fedés. Ekkor barokkos díszítés is került az épületbe. A kastély kezdetben nyaralóként volt használatos a Kárász család számára. Később már, mint állandó otthont nyújtó épületté vált. A világháborúk után állami kézbe került. Katonai laktanya később kiképzőhely és végül iskola létesült az épületben. Kb. 50 éve az épület gazda nélkül maradt. Jelenleg is problémát okoz a birtok valódi tulajdonosának megtalálása. Ekkor a kastély gyors romlásnak indult. A birtokháborítók felszedték a hajópadlót és kiszedték a díszes ajtókat a tokokkal együtt tüzelőnek. A Zsolnay kályhák szintén eltűntek. Az egyik darabjai a pincében ma is megtalálhatók. A falazott kerítést lebontották, tégláit elhordták és a helyi házakba beépítették. Ami díszítőelem megmaradt azt az Intéző házba illetve annak az udvarába menekítették. Az épület jelenleg rossz állapotban van. Életveszélyes. Megközelíteni engedély nélkül tilos. A tető faszerkezete helyenként elkorhadt, így a balszárny és az 1870-ben épített kibővített konyha és a cselédlakások tetejét le kellett bontani biztonsági okokból. A kastély 2011-ben a horgosi Október 10. Általános Iskola finanszírozásának köszönhetően HIO nedvesség elleni szigetelést kapott a további romlás megakadályozásának érdekében.

9 A kastélyban a jövőben a XVIII.-XIX. századot idéző éttermet, kávézót lehetne létesíteni a felújított épületben, de a közelben lévő szabadtéri medencét össze lehetne kötni a kastély épületével és akkor, mint wellness szolgáltatásokat nyújtó kastély-szállóként is funkcionálhatna. A horgosi Kárász kastély felújítása építészeti szempontból igen fontos lenne. A múlt század emlékeit őrizni kell, hogy a jövő nemzedékei is megismerhessék a rég- és közelmúlt történelmét az építészeten keresztül. Mlinarič Marica Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Vedres István Építőipari Tagintézménye Szeged

10 Községközi Műemlékvédelmi Intézet Szabó Ágnes- tájépítész, kerttervező Iván Ágnes- tájépítész Erdélyi István- Kárász leszármazott A Kárász kastély kertje A Kárász kastély gyönyörű 3,5 hektáros francia később angol stílusú parkkal rendelkezett, mi a korban nagy divat volt. A park területén számos egzotikus növény volt. II. Kárász Miklós szegedi főbíró későbbiekben főjegyző, majd alispán 1751-ben megvásárolta Szabadka és Szeged közt Horgos és Tiszaszentpéter területeket a császári kamarától. Nem sokkal ezután erdő és - szőlőtelepítésbe kezdett a homokos területen. A Kárász kúria 1780-as befejezése után került kiépítésre a kastélypark. Igen gazdag növényvilággal rendelkezett. Virágágyások, lugasok, kis területű fás területek, vadász terültetek és veteményesek is voltak a kert terültén. A parkba folyton-folyvást újabb és újabb növények kerültek, mert a kornak nagy divatja volt, hogy a tehetősebbek külföldről hozattak be különböző alakú és illatú szebbnél szebb egzotikus növényeket. A veteményesben nem csak élelmiszert, hanem gyógynövényeket is termesztettek. A kastélykert terülte 10 évig katonai kiképző hely volt. Miután a katonaság elvonult bukszusokat telepítettek a park területére tól a kertet nem gondozták így az elvadult. A szomorú japán akácfa, ami a kastély teraszához alapításának közel 200. mesterkedésének helyezkedik el évfordulóján hála kigyulladt. a a város vandálok Később a korhadt és égett részét bebetonozták. Így ma már a nem szomorú akác nő. A szomorú oltás eltűnt és csak a normál japán akác van a helyén. 2006, 2007 és 2009 években a horgosi Kárász kúria kastélykertje felmérésre került. 225 darab fát számoltak meg. A fák 37%-a mezei szíl, a 16%-a magas kőris és 15%-a nyugati ostorfa. A legnagyobb törzsátmérő amit lemértek a 101 cm volt. A legnagyobb lombátmérő pedig 90 m volt.

11 Leggyakoribb növények a Kárász kúria kastélykertjében: ٤ japán akác ٤ boróka ٤ fekete fenyő ٤ futó rózsa ٤ ostor fa ٤ juhar fa ٤ kocsányos tölgy ٤ vadgesztenye fa ٤ rózsa fa ٤ akác fa ٤ fűz fa ٤ hárs fa ٤ borostyán ٤ fagyal ٤ mogyoró ٤ cseresznyeszilva fa Mlinarič Marica Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Vedres István Építőipari Tagintézménye Szeged

12 A horgosi kastély elöl és felülnézeti rajza

13

14

15 Táborismertető A Porta Speciosa Egyesület műemlékvédő-tábort kíván szervezni a Kárpát-medencei építőipari szakközépiskolák tanulói részére a komáromi Monostori Erődben. A felmérő tábor célja, hogy összefogással, a tanulók segítségével újuljanak meg a Monostori Erőd leromlott állapotú részei és ezáltal új funkciót kaphassanak. Továbbá hogy a diákok a nyaralást összekössék valamilyen társadalmilag hasznos tevékenységgel. Szakszerű és tudatos csoportvezetői munka mellett kiválóan irányítható válik majd a feladatvégzés, figyelembe véve a fiatalok igényeit a napi munkabeosztásban és ügyelve biztonságukra. A tábor programja egymás és az Erőd megismerésével indul, nem formális pedagógián alapuló játékok, vezetett erődtúra és előadások segítségével. Varga István, a Monostori Erőd Nonprofit Kft. igazgatója kalauzolja majd körbe a fiatalokat az Erődben. Itt a tanulók megismerhetik a műemlék építésének célját és a helyiségek funkcióját, szemléltetve a XIX. század katonai építészetére jellemző stílusjegyeket és bemutatásra kerül, hogy milyen új szerepet kapnak korunk Európájában a katonai funkciójukat veszített objektumok, így a Monostori Erőd is. A tizenegy nap legfontosabb elvégzendő munkái közé tartozik az Erőd egyetlen, monarchia-korabeli lépcsőjének, illetve a kijelölésre kerülő falainak megtisztítása cserjéktől, mohától és egyéb növényzettől. A feladatok ügyességet, időnként fizikai erőt és együttműködést igényelnek majd, így átgondolt munkabeosztásra és egymásra való odafigyelésre lesz szükség. A közös munka, a hasznos tevékenység élménye mellett így fejlődik a résztvevők szolidáris érzéke, toleranciája és együttműködési készsége is. A harmadik munkaterületet a Kenyérmúzeum folyosóján az eredeti téglapadozat helyreállítása lesz, mégpedig úgy, hogy a tér a jövőben alkalmassá váljon kiállítások rendezésére. A feladat során szakszerű irányításra lesz szükség, hiszen a XIX. században használt technológia szerint kell folytatniuk a munkát. A tábor két napja szakmai kirándulásokkal telik majd: Észak-Komáromba (Öreg-és Újvár), illetve Esztergomba utaznak a diákok. A tervek közt szerepel még egy kis kikapcsolódás, amikor a tanulók fürdőzni mennek a Komáromi Gyógyfürdőbe. Előadásokat is hallgatnak majd a fiatalok, például Vizi Györgyét (Porta Speciosa Egyesület elnöke), aki az egyesület missziójáról, tevékenységéről beszél.

16 B e s z á m o l ó Műemlékv é d e l m i t a b o r a M o n o s t o r i e rődben A Monostori erőd adott helyet a Porta Speciosa által, pályázati erőből támogatott felmérési tábornak. A táborban Újvidékről, és magyarországi szakközépiskolákból, (Győr, Székesfehérvár, Szeged, Szolnok, Szombathely) voltak résztvevők. A csoporthoz csatlakozott még három fő francia egyetemista diák is. A munka a műemléki épület felmérési, helyreállítási munkálataihoz kapcsolódó munkafolyamatokból állt. ٤ külső tereplépcső feltárása, tisztítása növényzettől, földtől, részleges helyreállítása ٤ folyosó téglaburkolatának helyreállítása, a rendelkezésre álló, eredeti téglák felhasználásával ٤ bástyafal megtisztítása a növényzettől, illetve a növények megtelepedését segítő, a falrésekbe felhalmozódott porrétegtől ٤ fa kopjafák állagmegóvását segítő konzerválási folyamat, a régi, lepergő lakkréteg eltávolításával, és új lazúrréteg felhordásával Tanulók magaviselete (munkához való hozzáállása, motiváció) A tanulók munkájukkal, jókedvű, de kulturált viselkedésükkel kivívták az erőd dolgozóinak elismerését. Gyorsan, szépen, a napi munkaszervezést tekintve kreatívan dolgoztak. Tervezett idő előtt végezték el a kijelölt munkafeladatokat. Az új feladatokhoz segítettek az anyagot összegyűjteni az erőd területérő, az adott helyszínre szállítani, hogy a munkát tovább folytathassák. A csoport három kisebb csoportban dolgozott, ahogyan a munkaterület adta, és a csapatok közötti egészséges verseny segítette a gyors, mennyiségi és minőségi munkát. Motiváló tényező volt még, hogy ha hamarabb végeztek a napi feladattal, és a minőséget a csoportvezető és a táborvezető is jónak ítélte, hamarabb mehettek a szálláshelyre, így több idő maradt kulturális és szórakoztató programra is. Segítették egymást, bárki, bármikor pihenhetett, de ezzel a lehetőséggel nem éltek vissza. Motiváló tényező volt az egyetemista, francia diákok jelenléte, mert élethelyzetekben tudták használni a nyelvet, amit az iskolában tanultak. Az a tény, hogy voltak iskolák, akik beszámították a nyári gyakorlati időbe a táborban végzett munkát jelentős mértékben hozzájárult a színvonalas munkavégzéshez, hiszen minden napot a táborvezető igazolt a munkanaplóban. Ugyanakkor a tanulók számára biztosított volt egy, a technikusi képzésnek megfelelő nyári gyakorlat színvonalának, követelményeinek megfelelő munka. A nyári gyakorlatra még nem kötelezett évfolyamok tanulói egyöntetűen azt mondták, jó hogy eljöttek, mert így legalább több alkalommal is végezhetnek valós gyakorlati munkát a műhelyeken kívül. Az elvégzett munka szakmai színvonala, mennyisége értéke, használhatósága Az erőd dolgozóinak, valamint magam és kollégám véleménye alapján is azt tudom mondani, hogy a tanulók munkájának eredménye minden területen dicséretet érdemelt. A tanulók a vidám, fiatalos hozzáállásukkal együtt nagyon komolyan vették a feladataikat. A tanulási szándékuk abban is megnyilvánult, hogy bár nem tartozott a szoros feladatuk közé a manuálék és szabadkézi rajzok készítése, mégis mindenki elkészítette azokat, és egy szabad délután ezen feladatok jelentőségéről beszélgettünk, hogy mindez hogyan illeszthető a felmérési folyamatba. ( a mellékletben láthatóak, és minden ki megkapta a saját és társai rajzát is a munkáikról összeállított dossziéban)

17 Az ilyen típusú tevékenység milyen mértékben járulhatna hozzá a karbantartások segítéséhez, lehetne-e egy évben több tábort is szervezni, lenne rá igény? A több iskola számára szervezett tábor célja a közösen végzett munkán túl az volt, hogy az ország, és a magyar lakta területek iskoláinak diákjai ismerjék meg egymást, diákszinten hasonlítsák össze az iskolájukban folyó képzést, és visszatérve mondják el tapasztalataikat. Célként szerepelt még, hogy a szakközépiskolák ilyen téren is tudjanak egymásról, a továbbiakban próbálják meg erősíteni azon törekvéseiket, amelyek az összefogásra, az összehangolt képzésre irányulnak. A tanulók, függetlenül attól, hogy hányadik évfolyamra jártak, a beszélgetések során egyöntetűen mondták, hogy szívesen vennének részt hasonló táborokban nem csak akkor, amikor ez úgymond kötelező termelési gyakorlat is egyben. Szimpatikus volt számukra, hogy bíztak a munkájuk eredményében a felnőttek, hagyták, hogy önállóan szervezzék meg a napi feladatot. Érzékelhető mennyiség készült el a folyosó téglaburkolatából, ami a felújítási munkában is számottevő mennyiségként jelent meg. A karbantartásban is (ami állandó szélmalomharc egy ekkora létesítményben.) jelentős volt a tanulók munkája, mind mennyiségileg, mind minőségét tekintve. Az erődrendszer minden építményében szükségként jelentkező igény lenne hasonló táborok megszervezésére. A fogadókészség a Duna túlpartján lévő régi-új erődben tett látogatásunk során, az épületet bemutató, fenntartók részéről is megnyilvánult. Esetleges problémák, a jövőben megoldandó feladatok Jelenleg felmérés szinten van az a kezdeményezés, hogy az iskolai intézmények is szervezzenek hasonló táborokat, hiszen minden önkormányzatnak gondot jelent mint fenntartónak az oktatási, művelődési létesítmények munkáinak felmérése, dokumentálása. A tanulói beszélgetésekből kiderült, hogy melyik iskolának mi az erőssége. A lakókörnyezetükben milyen, tábor szervezésére alkalmas létesítmények találhatók, amelyekben értő felügyelettel tartalmas munkát végezhetnének. A résztvevők egy olyan diákbázist jelentenek az iskolájukban, akik erősítik a jövőben az ilyen jellegű táborok megszervezését, akár lakóhelyük környezetében, akár a központi szervezésben. Részvételre buzdítva társaikat, átadva élményeiket, tapasztalataikat. Összességében azt mondhatjuk, hogy a tanulók képet kaptak a felmérés-felújítás munkafolyamat részeiről a konkrét munkák elvégzésével, a táborvezetők által kért felmérési rajzok elkészítésével, a csoportmunkák során a munkaszervezésről (minden munkánál, naponta volt kijelölt munkavezető, aki a napi munkát beosztotta a csoporttagok között) a balesetmentes munkáról, valamint a saját idő beosztásáról (a rajzokat a szabaddá tett időben készítették). A tanulók a tizenegy nap munkáját dokumentáló anyagot kaptak, amelyben a helyszín története, az elvégzendő munkák leírása, az elkészített rajzaik és a munka közben, valamint szabadidőben készített fotók szerepeltek. Mind a tanulók, mind a táborvezetők kifejezték azon igényüket, hogy minél több, hasonló tábor szervezésére lenne igény. Köszönetünket fejezzük ki, és támogatjuk a Porta Speciosát további pályázatok elnyerésében, hogy egyre több helyszínen tudjon támogatni iskolákat, szervezeteket, hogy helyszínei legyenek hasonló táboroknak augusztus 18. Komárom- Monostori Erőd Összeállította:

18 T a n u l ó i v é l e m é n y e k a K o m á r o m i é p í tőtáborró l Soós Krisztián Roland Nekem fontos volt a tábor kapcsolat teremtés szempontjából. Sok pozitív élménnyel gazdagodtam a szakmai tapasztalatok mellett. Örültem és örülök, hogy velünk voltak a franciák is, mert a nyelvet is gyakorolhattam. Megismerhettem más tájakról jött embereket és a szokásaikat. Felejthetetlen napok voltak ezek, amiket a táborban töltöttem és nagyon remélem, hogy ugyanez a csapat még újra összejön. Dobsa Ágnes Remek volt...jó volt...még több ilyet!! Csörgő Balázs Nekem a tábor nem csak egy egyszerű tábor volt. Rengeteg új és nagyszerű embert ismertem meg, e-mellett olyan munkát végezhettem az erődben, ami rengeteg tapasztalatot adott a szakmából! Bővült a tudásom a sok új dolgot tanulhattam, és ami a legjobb, hogy most láthattam is azt, amit mondtak, tanácsoltak, nem csak elméletben hallhattam. Mind e mellett az idegen nyelvet alkalmazhattam, gyakorolhattam és gyakorlom is 'hisz olyannyira összemelegedett a két nemzetiség baráti kapcsolata, hogy a mai napig is tartjuk a kapcsolatot! Buza Dezső Ez a tábor számomra azért volt hasznos, mert sikerült olyan tevékenységet végeznem ami,ha kicsit is de bevezetett a műemlékvédelem világába. Fontos a műemlékvédelem, mert végső soron a történelmünk részei ezek az épületek. A tábor hasznos volt más szempontból is, így például szereztem némi gyakorlatot, és mivel remek csapatban dolgoztam nagyon hatékonyan és gyorsan haladtunk. Steurer Kitti Hasznos dolgokat tanultunk szakmai területen, miközben maradandót alkothattunk, hozzájárulva az erőd felújításához. Nagyon jól éreztük magunkat, sok kedves, rendes embert ismerhettem meg. Farkas Veronika Sok érdekes dolgot láthattam, és tanultam szakmai területen. Örömmel tölt el, hogy munkámmal hozzájárulhattam egy ilyen jelentős építmény felújításához! Az emberek (diáktársak, felnőttek) nagyon kedvesek voltak, sok barátot szereztem a tizenegy nap alatt. Köszönöm a lehetőséget. Rezes Sándor Nekem igazából a feladatokon túl, még a munka jellege tetszett, egyébként is szeretem az erődrendszert, meg érdekesnek is találtam, úgyhogy nagyon örültem, hogy ott dolgozhattam, és nem csak látogatóként voltam ott. Ezek mellett persze a táborban lévő társaság, a hangulat is nagyon jó volt Mucsi Kata Számomra mind szakmailag, mind élményként sokat adott ez a tábor. A munka érdekes volt, olykor nehéz is picit, a társaság pedig remek. A 3 francia diák pedig mind ezt megfűszerezte kicsit, örülök, hogy ők is velünk tartottak és együtt dolgoztunk. Vannson Clotilde For the camp... i would say that it was a great human adventure. For me it was about living in another country surrounded by people who were speaking a very strange language. If i had to do it again... i will do it for sure. It s not something you can explain, you need to live it! A táborról... azt mondanám, hogy ez egy nagyszerű emberi kaland volt. Nekem ez egy másik országban való életről szólt, ahol olyan emberek vettek körül, akik nagyon furcsa nyelven beszéltek. Ha megtehetném még egyszer... biztosan meg is fogom. Ez olyan, amit nem lehet megmagyarázni, (megfogalmazni) ezt át kell élni!

19 A komáromi erődrendszer Komárom a Csallóköz, a Komárom-esztergomi síkság és a Mátyusföld találkozási pontján, a Duna két partján kiépült település. Bal parti része Komarno /Észak-Komárom/ Szlovákia része, a jobb parti kisebb része Magyarország területén fekszik. Komárom előnyös közlekedés-földrajzi helyzete folytán már a régmúltban is jelentős gazdasági és kulturális szerepet töltött be. Régészeti feltárások bizonysága szerint Szőny /ma Komáromhoz tartozik/ területén kelta település volt, jelentős kereskedelmi forgalommal. Stratégiai jelentőségű központtá a Római Birodalom terjeszkedése kapcsán létrejövő Pannónia-provincia fennállása alatt vált. A Birodalom dunai-határa, a "limes romanus" mentén kiépülő Brigetio a provincia egyik legjelentősebb települése volt az I-IV. században. Neve is kelta eredetű - várat, erődöt jelent. A település védelmét kezdetben fa-föld védmű biztosította, melyet a II. században hatalmas kőfallal körülvett erődítés váltott fel, melyet fős légió védett Brigetioval szemben a Duna bal partjának megerősítése is szükségessé vált, elsődlegesen a Vág-menti kereskedelmi-vonal biztosítására és az északi irányból várható támadások megállítására. Kezdetben itt is elsőként fa-föld erődöt, majd a későbbiek folyamán /Celemantia néven/ kőfallal körülvett tábort építettek, melyet a Brigetióban állomásozó légió egyik cohorsa / fő/ védett.

20 A Római Birodalom bukása után /V.század/ avar törzsek foglalták el a volt római települést, őket a honfoglaló magyarok űzték el a X.század elején. A magyarok vezére, Árpád, Komárom térségét Ketelnek adta, akinek fia, Alaptolma erős földvárat épített a Duna és a Vág összefolyásánál. Komárom később az István király által alapított Komárom-vármegye székhelye lett. Felette hol a királyok, hol egyes főurak rendelkeztek. A tatárjárás után IV. Béla király uralkodása idején /1265/ a földvárat kővár váltotta fel, majd a XV.században, Mátyás király alatt Komárom kereskedelmi, gazdasági és katonai központtá fejlődött. A Török Birodalom terjeszkedés során 1541-ben Buda török kézre került, ezért I. Ferdinánd Bécs védelme érdekében elrendelte Komárom várának megerősítését. Az un. Öregvár tervét 1550 körül az olasz Pietro Terbosco készítette el. A felépült vár komoly erősségnek számított a törökök elleni végvár-rendszerben. A mohácsi csatavesztés után /1526/ a vár a Habsburgok birtokába került ben a Vág és a Duna túlsó partjára történő átkelés biztosítására egy-egy cölöp hídfőerődöt építettek. Az Öregvár igazi próbatétele az 1594-es török ostrom volt, amikor is Szinan nagyvezér százezer fős seregével Tata, majd Győr elfoglalása után Komárom ellen fordult. A vár védői hősies ellenállásának köszönhetően nem került török kézre ban a bécsi udvar újabb erődítések megkezdését rendelte el, melynek során az Öregvár nyugati-város felőli részét koronaművel, az ötszögű Újvárral erődítették. Az 1673-ban elkészült Újvár a legkorszerűbb olasz és francia erődítési elvek figyelembevételével épült fel. Az Újvár megépítésével párhuzamosan újjáépítették és megerősítették a Vág és a Duna jobb partján /Szent Péter palánk/ korábban épített hídfő erődöket. Az 1682 évi nagy árvíz jelentős károkat okozott az erődítményben. A törökök kiűzését követően Komárom katonai jelentőségét ideiglenesen elvesztette, megszűnt végvár lenni, s ennek következtében kevesebbet áldoztak fönntartására is. A bajt tovább tetézte az 1763-as, de különösen az 1783-as földrengés, mely hatalmas károkat okozott nem csak a városban, hanem az erődítményben is. A vár és az erődrendszer szempontjából az újjászületést a napóleoni háborúk jelentették. Napóleon sikeres hadjáratai során a császárvárost - Bécset is elfoglalták /1809/. I. Ferenc császár udvartartásával Komáromban talált menedéket, melyet előzőleg nagy sietve megerődítettek. A császár itt határozta el, hogy Komáromot a Birodalom legerősebb katonai erődrendszerévé kell kiépíteni, alkalmassá kell tenni egy fős véderő befogadására. Az 1827 és 1839 között folytatott építkezések során korszerűsítették az Öreg- és Újvárat, megkezdték a várost nyugatról védő Nádor-vonal és a keleti irányból védő Vág-vonal kiépítését. Az építés folyamatát osztrák részről az es szabadságharc eseményei szakították meg. A vár magyar kézre kerülésével, annak első parancsnoka Majtényi István alezredes azonnal hozzálátott a vár megerősítéséhez és a város védelmének megszervezéséhez. Majtényit Török Ignác mérnökkari alezredes váltotta, aki a es védősereggel hősiesen ellenállt a várat ostromló osztrák túlerőnek. A több mint egy hónapig tartó ostromnak /1849 március-április/ a magyar honvédsereg sikeres áprilisi hadjárata vetett véget. A Guyon Richárd tábornok vezette felmentő csapat Győr irányába űzte el az osztrák főerőket. A vár új parancsnoka Klapka György tábornok lett, aki május 28-án adta parancsba egy kazamatákkal ellátott erőd építését az osztrákok által már korábban kiszemelt helyen, a Homokhegyen. Az építkezés során az eredetileg négy saroktornyos, 1000 katona befogadására alkalmas erődítménynek csupán az Ács település fele néző tornya készült el. Ha a tervek megvalósításához elegendő idő lett volna, úgy a sáncban elhelyezett lövegek tüzükkel lezárhatták volna a Bécs felől vezető utat, tűz alatt tarthatták volna a Nádor-vonal előterét és megközelíthetetlenné tették volna a Dunát. A bécsi út lezárására két védművet is kialakítottak és megépítésre került az igmándi sánc is. A nagy erőkkel folytatott erődítési munkálatokat az egyre gyakoribbá vált osztrák ágyúzások miatt meg kellett szakítani. Komárom térségében júliusban kétszer is megütközött a magyar és az osztrák fősereg, döntő siker nélkül. Az

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Biberach Asztalosok és magasépítők külföldi szakmai gyakorlata

Biberach Asztalosok és magasépítők külföldi szakmai gyakorlata Biberach 2015.09.06-09.25. Asztalosok és magasépítők külföldi szakmai gyakorlata Gyakorlat felépítése: A gyakorlat két hét tanműhelyi gyakorlatból és egy hét céges gyakorlatból állt. Résztvevők A Szegedi

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Az élő hadtörténelem óra

Az élő hadtörténelem óra Az élő hadtörténelem óra A komáromi várlátogatás Június másodikán, ismét megrendezésre került a már lassan szokásosnak mondható éves, hadtörténelmi indíttatású tanulmányi kirándulás Komárom városába és

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Mit nevezünk iskolai nak? Az iskolai egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam,

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

Korszerű magas- és útépítési feladatok Németországban.

Korszerű magas- és útépítési feladatok Németországban. Korszerű magas- és útépítési feladatok Németországban. LEONARDO MOBILITÁS PÁLYÁZAT 2013 Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Jáky József Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 11.

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Pályázati beszámoló Jövő építőmesterei NTP-MKÖ-M

Pályázati beszámoló Jövő építőmesterei NTP-MKÖ-M Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Pályázati beszámoló Jövő építőmesterei NTP-MKÖ-M-15-0003 Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre 2016. július 30. A programban építészeti szakiskolába járó kiemelkedő tehetségű

Részletesebben

A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Tanévnyitó értekezlete 2012. augusztus 23. Beszámoló Nehézségek A tanévet indító fenntartó elvárásai nem voltak

Részletesebben

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület Dokumentáció helyi védelem törléséhez Az épület a Széchenyi hegy északi, meredek lejtőjén helyezkedik el, a Svábhegyről a Széchenyi hegyi

Részletesebben

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás).

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás). COMENIUS pályázattal Romániában Közel kétéves előkészítés után a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola az Európai Unió Oktatási Bizottsága által támogatott, Egész életen át tartó tanulás COMENIUS

Részletesebben

Javaslat a Szabolcspusztai kastély települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Szabolcspusztai kastély települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Szabolcspusztai kastély települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Csányi Kálmán (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 20. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

Részletesebben

Beszámoló a horvátországi cseregyakorlatról

Beszámoló a horvátországi cseregyakorlatról Ország: Horvátország Fogadó intézmény: Klinički Bolnički Centar Rijeka (KBC Rijeka) Város: Rijeka Osztály: Plasztikai sebészet Beszámoló a horvátországi cseregyakorlatról A Debreceni Orvostanhallgatók

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT

Polgármester JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Ágazathoz tartozó intézmények kéményeinek, illetve a közművelődési intézményeinek felújítására

Részletesebben

Részletes program 2015/16. tanév 1. félévére

Részletes program 2015/16. tanév 1. félévére A tantárgy/kurzus címe MŰEMLÉKVÉDELEM A kurzus típusa Előadás A tantárgy/kurzus száma SGYMTET281xxx2/0/f/2 Óraszám/hét 2/2 óra Félév 1. Kreditek száma: 2 Előadó tanár: dr.tech.szabó László DLA, ny.főiskolai

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

2900 Komá rom, Keleme n L. u. 22. Tel./Fax: (36)34 344-697, mobil 06 20 619 1102; emese@ja mk.hu

2900 Komá rom, Keleme n L. u. 22. Tel./Fax: (36)34 344-697, mobil 06 20 619 1102; emese@ja mk.hu KOMÁROMI Klapka György Múzeum 2900 Komá rom, Keleme n L. u. 22. Tel./Fax: (36)34 344-697, mobil 06 20 619 1102; emese@ja mk.hu Ikt. szám: 6/2014 Tárgy: Szakmai beszámoló a 3506/01895 számú pályázat elszámolásához

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. Vásárosnamény Elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. A,,Bereg kapuja -ként ismert vendégszerető

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi tábor Szöveges és képes beszámoló

Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi tábor Szöveges és képes beszámoló Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung der Stadt Gyula 5700 Gyula, K. Schriffert József u. 1. Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. Tanulási környezet

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. Tanulási környezet FIT-jelentés :: 2013 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola Csonka János Tagintézménye 6726 Szeged, Temesvári körút 38. 1 A telephely épületének állapota A Telephelyi kérdőív

Részletesebben

A Duna mente örökségi potenciálja

A Duna mente örökségi potenciálja A Duna mente örökségi potenciálja az EuroVelo 6 kerékpárút a Duna mentén (Rajka Budapest) régészeti szempontból Jövőkép a Duna mentén, Rajka Budapest workshop 2014. május 30. Újlaki Zsuzsánna főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

ANGOL NYELVI VETÉLKEDŐ

ANGOL NYELVI VETÉLKEDŐ Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem című pályázat TÁMOP 3.1.4.C-14-2015-0494. számú Tanulj nyelveket és közlekedj okosan! projekt ANGOL NYELVI VETÉLKEDŐ Az angol nyelvi vetélkedőt a témahét utolsó napján

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A magyar villamosipar legnagyobb független szakmai szervezete Energiát fektetünk a jövődbe! - mentorprogram fiataloknak

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS City College Üzleti Szakképző Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2300 Ráckeve, Kossuth u. 73. Telefon: 06/66/640-304, Fax.: 66/640-305 www.citycollege.hu E-mail: citycoll@gmail.com Adószám:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére 1181-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Egész

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Celentano András építőmérnök hallgató, BME: A Várkert Bazár északi nagykapuja (2002. május)

Celentano András építőmérnök hallgató, BME: A Várkert Bazár északi nagykapuja (2002. május) Celentano András építőmérnök hallgató, BME: A Várkert Bazár északi nagykapuja (2002. május) Az épület megnevezése, címe Szakvélemény A szakvélemény az Ybl Miklós tér l. szám alatti Várkert Bazár épületének

Részletesebben

Élménybeszámoló Juillé, 2011.

Élménybeszámoló Juillé, 2011. Élménybeszámoló Juillé, 2011. Augusztus elején négyen nekivágtunk a nagy útnak, elindultunk Franciaország felé. Párizsig repülővel utaztunk, de mivel Juillé nevű falu Poitou Charante régióban van, Közép

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Informatikai és elektronikai szakmák tananyagelemeinek. fejlesztése a CSEPEL TISZK-ben

Informatikai és elektronikai szakmák tananyagelemeinek. fejlesztése a CSEPEL TISZK-ben Informatikai és elektronikai szakmák tananyagelemeinek fejlesztése a CSEPEL TISZK-ben Szakmai beszámoló Időpont: 2012.03.17 2012.03.27. Helyszín: Rzeszów, Lengyelország Látogatásunk célja: lengyel partnereink

Részletesebben

Szeretem, mert Vasból van

Szeretem, mert Vasból van VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. Vas megyei Általános Iskolák részére Tárgy: Versenykiírás Iktatószám: 2-45/2013 Székhelyén Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Pedagógusok!

Részletesebben

Magyar várak a XV-XVI. században I. forduló

Magyar várak a XV-XVI. században I. forduló Magyar várak a XV-XVI. században I. forduló Magyarország területén lévő várak története, híres kapitányaik, hőseik - megjelenítése irodalmi és képzőművészeti eszközökkel. Határidő: 2017. március 20. Cím:

Részletesebben

TÁMOGATÓKNAK AZ FME SZÜKSÉGLETEI. Tervtári kutatás költségei Utazási költségek Tárgyi szükségletek 2011.

TÁMOGATÓKNAK AZ FME SZÜKSÉGLETEI. Tervtári kutatás költségei Utazási költségek Tárgyi szükségletek 2011. TÁMOGATÓKNAK AZ FME SZÜKSÉGLETEI Tervtári kutatás költségei Utazási költségek Tárgyi szükségletek 2011. Tartalomjegyzék: Bevezető Munkához szükséges anyagi és tárgyi eszközök Tervtári kutatás költségei

Részletesebben

- Milyen céllal készítetted el a hidat?

- Milyen céllal készítetted el a hidat? Nemcsak a tervezésben, hanem a kivitelezésben is nagyon tehetségesek a vízműs diákok. Egyed Roland 14. E osztályos tanuló az év első hónapjaiban egy híd makettjén dolgozott. A munkáról és az elért eredményről

Részletesebben

IKSZ Kutatások, Tapasztalatok

IKSZ Kutatások, Tapasztalatok IKSZ Kutatások, Tapasztalatok Budapest, 2015. február 20. Dr. Bodó Márton Az IKSZ fejlesztő hatása nemzetközi tapasztalatok szerint - ha felkészítés és reflexió kapcsolódik hozzá, - ha nem alkalmi, hanem

Részletesebben

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm.

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Tájház Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Strifler Károlyné Mezőkovácsháza, 2016. november 30. HELYI ÉRTÉK

Részletesebben

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig!

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! 1 Vezérőrnagy Úr! Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! Több, mint tíz hónappal ezelőtt ezzel a jelmondattal fogadott bennünket a vezérkari tanfolyam,

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása

A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása A kivitelezés ideje: 2013. 03. 07. 2013. 06. 28. Az építtető neve és elérhetősége: Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Kivitelező neve

Részletesebben

Telephelyi jelentés. Tanulási környezet

Telephelyi jelentés. Tanulási környezet FIT-jelentés :: 2008 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskolája 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 38. 1 A telephely épületének állapota A Telephelyi kérdőív kérdéseire

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

Vakolatok (külső és belső): A homlokzati falak vakolata omladozott, teljes mértékben felújításra szorulnak.

Vakolatok (külső és belső): A homlokzati falak vakolata omladozott, teljes mértékben felújításra szorulnak. Irota, Fáy kúria: állapot felmérési műszaki leírás ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: Az épület műemléki jellegű. 1900- as évek elején épült. A kúria épülete részben alápincézett, földszintes épület. A földszint felett

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax.

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax. Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola OM azonosító: 201166 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény Akkreditált ECL Nyelvvizsga-szervező Központ Azonosító: 036025 Tagintézmény-vezető: Dr.

Részletesebben

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032)

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) Kedvezményezett: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium A projekt

Részletesebben

Néprajzi rajztár a Rippl-Rónai Múzeumban

Néprajzi rajztár a Rippl-Rónai Múzeumban Somogyi Múzeumok Közleményei 15: 187 200 Kaposvár, 2002 Néprajzi rajztár a Rippl-Rónai Múzeumban Forrásközlés I. rész Az általános megnevezésbõl adódó esetleges félreértések elkerülése végett már elõjáróban

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

Állandó kiállításokkal gazdagodott az edelényi L'Huillier-Coburg kastély

Állandó kiállításokkal gazdagodott az edelényi L'Huillier-Coburg kastély Állandó kiállításokkal gazdagodott az edelényi L'Huillier-Coburg kastély Befejeződött az edelényi L'Huillier-Coburg-kastély fejlesztésének második üteme, a 900 millió forintos uniós támogatással egyebek

Részletesebben

Élettér pályázatok. NCSSZI Pályázat. Pályázati azonosító:ifj-gy-12-b-6661

Élettér pályázatok. NCSSZI Pályázat. Pályázati azonosító:ifj-gy-12-b-6661 Élettér pályázatok 2012. Pályázati azonosító: NEA KK 12 M 0028 Projekt címe: 2012 2013. évi működés biztosítása Projekt kezdete: 2012. 05. 25. Projekt vége: 2013. 03. 20. Kért összeg: 860 320 Önrész összege:

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS City College Üzleti Szakképző Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2300 Ráckeve, Kossuth u. 73. Telefon: 06/66/640 304, Fax.: 66/640 305 www.citycollege.hu E mail: citycoll@gmail.com Adószám:

Részletesebben

Kedves gyerekek! A kalandpark

Kedves gyerekek! A kalandpark Kedves gyerekek! Szeretném bemutatni nektek a gyulai GELLÉNY birtokot, ahol a kirándulásunk harmadik napját fogjuk tölteni. Ez a birtok, megfelelő helyszín a tökéletes lakodalomhoz, családi eseményekhez,

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Nem telhet el nyár tábor nélkül...

Új Szöveges dokumentum Nem telhet el nyár tábor nélkül... Nem telhet el nyár tábor nélkül... A nyári táborok szalonnasütős estéiről bizonyára sokan őriznek kellemes élményeket, a közösségi programokra épülő nyári szabadidő-eltöltésnek nagy hagyománya van hazánkban.

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

A TELEKI TÉR ÚJJÁÉLESZTÉSE

A TELEKI TÉR ÚJJÁÉLESZTÉSE A TELEKI TÉR ÚJJÁÉLESZTÉSE RÉSZVÉTELI TERVEZÉSEN KERESZTÜL SZERZŐK: HELYI LAKÓK, B. OROSZ ORSOLYA, FAUREST KRISTIN PHD, KOVÁCS ÁRPÁD, SZOHR GÁBOR, TIHANYI DOMINIKA DLA (ÚJIRÁNY TÁJÉPÍTÉSZ KFT.) 1/16 CÉLOK

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

Page C:\Users\medveyt\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\EZ2M0857\ of eredmenyek_jav (2)

Page C:\Users\medveyt\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\EZ2M0857\ of eredmenyek_jav (2) 1.) Mennyiben befolyásolja az intézményvezető hozzáállása az IKSZ szervezésének hatékonyságát? Alapvetően meghatározza 7 17,95% Erősen hat rá 11 28,21% Nem befolyásolja Csak mint az iskolai koordinátor

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t tar é vít!és Hi u. :k' t Baráth Zsolt Országgyűlési képviselő Iro iac', S g2ám : 1 dc ' Érkezzit : "013 0KT 3 Módosító javaslat! Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál 2016. augusztus 18-tól 20-ig Évtizedek óta hagyományosan az augusztus 20-ai hétvégén 2-3 napos rendezvénysorozatot szervez intézményünk, a Lamberg-kastély

Részletesebben

Munkanapló. - munkavégzés jellege: több csoportra osztva. - felhasznált anyagok: csiszolópapír, csiszolófa

Munkanapló. - munkavégzés jellege: több csoportra osztva. - felhasznált anyagok: csiszolópapír, csiszolófa Munkanapló Dátum: 2015.06.15 Kiadott feladat: parketta hézag csiszolás, kaparás 1 csiszolás - munkavégzés jellege: több csoportra osztva - munkafolyamat leírása: rossz (kopót, szálkás) felület csiszolása,élek

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

A megyei önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények jelentősebb fejlesztései (1999-2011)

A megyei önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények jelentősebb fejlesztései (1999-2011) 1999. Erdő, telek-vásárlás, épület rekonstrukció Foglalkoztató épület létrehozása Fűtéskorszerűsítés Egyesített Szociális Intézmény, Fűtéskorszerűsítés dr. Piróth Endre Mentálhygiénés Otthon, Fűtéskorszerűsítés

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

BESZÁMOLÓ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 4516 DEMECSER, HUNYADI UTCA 2. PANKOTAI JÓZSEF PLÉBÁNOS

BESZÁMOLÓ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 4516 DEMECSER, HUNYADI UTCA 2. PANKOTAI JÓZSEF PLÉBÁNOS RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 4516 DEMECSER, HUNYADI UTCA 2. PANKOTAI JÓZSEF PLÉBÁNOS ÜGYFÉL-AZONOSÍTÓ: 1005408160 TÁMOGATÓ HATÁROZAT AZONOSÍTÓJA: 1705461664 PÁLYÁZAT CÍME: EGYÜTT A JÖVŐÉRT RÓMAI KATOLIKUS

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

DEVÍN. Dévény. A vár

DEVÍN. Dévény. A vár 754 23 DEVÍN Dévény A vár HONISMERETI KISKÖNYVTÁR Dévény TÁJAK KOROK MÚZEUMOK KISKÖNYVTÁRA A címlapon: Légifelvétel a középkori várról A hátlapon: A vár délkeleti hegyoldala Dévény (szlovákul Devín) ez

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Csótka Ildikó NKE ÁKK HÖK választás 2016 program

Csótka Ildikó NKE ÁKK HÖK választás 2016 program Csótka Ildikó NKE ÁKK HÖK választás 2016 program Budapest, 2016. október 10. Tisztelt Hallgatói Önkormányzat, tisztelt hallgatók! Csótka Ildikó vagyok, jelenleg első éves hallgató a Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

A nemzetiségi pedagógusok és pedagógusképzés az ombudsmani vizsgálatok tükrében. A nemzetiségi pedagógusok jelentőségéről

A nemzetiségi pedagógusok és pedagógusképzés az ombudsmani vizsgálatok tükrében. A nemzetiségi pedagógusok jelentőségéről A nemzetiségi pedagógusok és pedagógusképzés az ombudsmani vizsgálatok tükrében A nemzetiségi pedagógusok jelentőségéről A nemzetiségi elismerés feltételei Magyarország területén legalább egy évszázada

Részletesebben