1. kép: Zöldcsúcsú susulyka (Inocybe corydalina) preparált példánya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. kép: Zöldcsúcsú susulyka (Inocybe corydalina) preparált példánya"

Átírás

1

2 1. kép: Zöldcsúcsú susulyka (Inocybe corydalina) preparált példánya. kép: Feketésvörös galambgomba (Russula atropurpurea) preparált példánya

3 A BAKONY TERMÉSZETI KÉPE 4. Dr. Galambos István GOMBÁK A BAKONYBAN Bakonyi Természettudományi Múzeum Zirc, 2006.

4 Szerkesztő: Kasper Ágota Lektor: dr. Vasas Gizella Angol fordítás: Kishalminé Galambos Anita Fotók: dr. Galambos István, dr. Ilosvay György, dr. Kutasi Csaba, dr. Tóth Sándor Címlapon: Fiatal nagy őzlábgomba (Macrolepiota procera) Hátlapon: Fiatal gyapjas tintagomba {Coprinus comatus) A kötet megjelenést támogatta: nka Nemzeti Kulturális Alap Nemzeti Kulturális Alap Veszprém Megyei Önkormányzat ISSN ISBN ISBN Kiadja a Bakonyi Természettudományi Múzeum Felelős kiadó: Kasper Ágota múzeumigazgató Készült 2006-ban a veszprémi Prospektus Nyomdában

5 AJÁNLÁS Tisztelt Látogató! Az 1972-es alapítású Bakonyi Természettudományi Múzeum - hazánk egyetlen önálló vidéki természettudományi szakmúzeuma - a zirci Ciszterci Apátság barokk épületében található. Fő feladatai közé tartozik a több mint km 2 kiterjedésű Bakony-hegység geológiai, botanikai és zoológiai értékeinek feltárása, dokumentálása és közzététele, de aktív résztvevője a bakonyi természetvédelmi munkáknak is. Az egykori "Bakonyerdő" még ma is gazdag és sokszínű világát állandó kiállításunk és kiadványaink segítségével igyekszünk megismertetni. A hegység természeti értékeinek bemutatása reményeink szerint egyaránt szolgálja a természettudományi ismeretterjesztést, a természettudatos-természetszerető szemléletformálást, s színvonalas idegenforgalmi kínálatot is nyújt. "A Bakony természeti képe" c. sorozatunk 1996-ban indult, eddig megjelent füzetei a hegység halait, rovarait és madarait mutatták be. A negyedik kötet a gombák titokzatos, az ember számára élvezetet és veszélyt egyaránt rejtő társaságával ismerteti meg az érdeklődőket. A bakonyi gombák tanulmányozása mellett bepillantást ad e mindenütt jelenlévő furcsa élőlények rendszerébe, s egyben kirándulásokon jó szolgálatot tehet. Forgassák haszonnal. Zirc, október Kasper Ágota múzeumigazgató A Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállításának alaprajza Jelmagyarázat: 1: bejárat 2-6: kiállítási terek A-C: gombákat (is) bemutató diorámák (fekete színnel kiemelve)

6 A GOMBÁKRÓL ÁLTALÁBAN A gombák országa - önálló ország A fenti címben megfogalmazott állítás nem egyszerűen cím, nem csak a leírtak tagolását segíti elő, hanem a tudomány mai állásának megfelelő álláspontot rögzít. A közép- és időskorúak tanulmányaik folyamán a gombákat még a növények között - esetleg a mikrobiológia egyik vizsgálati tárgyaként - taglalták, a napjainkban polgárjogot nyert felfogás szerint a gombák a növények és állatok országa (latin szóval: regnum) mellett önálló országot, a gombák országát képezik. A három említett ország közös abban, hogy minden tagjuk valódi sejtmaggal rendelkezik (eukarionta). A gombáknak a növényekkel közös vonása a sejteket határoló szilárd sejtfal megléte, a növényeknél azonban ezt cellulóz, míg a gombák döntő többségénél a rovarok kültakarójából ismerős kitin építi fel. A gombák spóraképzése (spórákkal történő szaporodása) ugyancsak a növényvilággal rokonítja őket. A Nap fényenergiáját hasznosító (fotoszintetizáló), tápanyagait ennek segítségével saját maga előállító (autotróf) növényektől megkülönbözteti, egyben az állatvilággal rokonítja az elhalt élettelen vagy élő, nagy energiájú szerves anyagokra alapozott táplálkozási mód (szaprotrofizmus vagy parazitizmus). Ugyanakkor elválasztja az állatoktól a sejteket határoló sejtfal léte (az állatoknál a sejteket sejthártya burkolja) s a táplálkozás módja: a gombáknál ez többnyire külső emésztéssel történik, azaz a tápanyagra lebontó enzimeket juttatnak, s lebontott, oldott állapotban veszik fel azokat energianyerés céljából. Az állatoknál a táplálkozás bekebelező típusú és belső emésztésű. A gombák sejtmagvában a kromoszómaszám többnyire egyszeres (haploid), ugyanakkor gyakori a két sejtmaggal rendelkező (dikariotikus) sejt. Testszerveződésük, szaporodásuk módja rendkívül változatos, sejtfal nélküli amöboid (pl. nyálkagombák), mozdulatlan vagy ostorral mozgó egysejtű alakokon, egy- és soksejtmagvú fonalas formákon keresztül az álszövetes megjelenésig terjed. A fonalas szerveződésű alakok gombafonalát gombahífának, azok szövedékét micéliumnak nevezzük. Számos sajátosság csak a gombákra jellemző: ilyen a sejtpórus szerkezete, továbbá a különleges, csak a gombákra jellemző sejtosztódási folyamatok és egy speciális sejtszervecske megjelenése. Egyes anyagcseretermékek előállítására is csak a gombák képesek. Ezek közé tartoznak a gombák méreganyagai is.

7 Osztályozzunk tovább A modern rendszerezés újabb rendszertani fogalmakat alkotva törekszik a fejlődéstörténetet is híven tükröző rendszert alkotni, ezért az élővilágot ma két világbirodalomra (supraregnum) osztja: - elősejtmagvas (prokarionta) világbirodalom - valódi sejtmagvas (eukarionta) ' Az elősejtmagvas (prokarionta) szervezetek önálló sejtmaggal nem rendelkeznek, örökítő anyaguk a sejtben szétszórtan (diffúzán) található. Ide tartoznak a baktériumok és a kékalgák. A valódi sejtmagvas szervezetek sejtjeiben a sejtmag önálló sejtszervecske. A világbirodalmat világokra (superregnum) tagolják. A valódi sejtmagvas szervezetek négy világot alkotnak: - egy- és többsejtű algák, ostoros állatok és gombák (Protoctista) - ostor nélküli gombák (Fungi) - növények (Plantae) - állatok (Animalia) Mint látható, a szélesebb értelemben vett gombák két világba is tartoznak, ezért a világokat országokra (regnum), az országokat törzsekre, a törzseket osztályokra tagolják. A gombák egyes törzseire a tudományos név utótagjaként szereplő -mycota végződés, míg az ezen belüli osztályokra a -mycetes végződés utal. A gombákat (is) tartalmazó országok elnevezése, a hozzátartozó gombatörzsek száma a következő: - Protozoa (benne a nyálkagombák 4 törzse) - Chromista (cellulóz sejtfallal bíró nem valódi gombák, nagy valószínűséggel a fotoszintézis képességét elvesztett moszatok 3 törzse) - Fungi (valódi gombák 4 törzse: rajzóspórás, járomspórás, tömlős és bazidiumos gombák).

8 A GOMBÁK SZEREPE A TERMÉSZETBEN A Föld ökológiai rendszerében az élőlényeket felépítő legfontosabb elemek (szén (C), hidrogén (H) oxigén (O), nitrogén (N), kén (S), foszfor (P)), állandó körforgásban vannak. A zöld növények a Nap fényenergiáját felhasználva a talajból felvett egyszerűbb anyagok és víz, valamint a levegő széndioxidjának felhasználásával nagyenergiájú szerves anyagokat hoznak létre (termelők). A zöld növények által létrehozott anyagokat fogyasztják el az állati szervezetek (fogyasztók). Az élőlények (növények, állatok, gombák, baktériumok) pusztulásával, a testüket felépítő nagyenergiájú szerves anyagokat a lebontó szervezetek (baktériumok és gombák) egyszerűbb vegyületekké bontják, miközben az energiatartalom egy részét saját életműködésükhöz használják fel. Ezek az egyszerűbb vegyületek a zöld növények számára ismét felvehetővé válnak, visszakerülnek a körfolyamatba. Például az elhalt szervezetek széntartalma a lebontó szervezetek légzése során kerül vissza a rendszerbe, ahonnan a zöld növények felveszik, és ismét beépítik szervezetükbe. Számítások szerint a lebontó szervezetek nélkül a levegő széndioxid tartalma 30 év alatt elfogyna, a földi élet megszűnne. A termelő, fogyasztó és lebontó szervezetek együttműködése biztosítja a földi élő rendszer (ökoszisztéma) működését. A rendszert a Nap fényenergiája - a zöld növények közreműködésével - tartja mozgásban. Gomba itt - gomba ott, gomba mindenütt Vízi gombák A földi élet kialakulása a vízhez kötődik, a szárazföldet csak később hódította meg. A gombák együtt fejlődtek a földi élettel, s táplálékukat követve jutottak ki a szárazföldre. Ennek ellenére a vízhez, mint életközeghez kötődő gombák száma viszonylag csekély. Ezt a szakemberek a gombák nagy oxigén igényével magyarázzák, mely a vízben csak kis mértékben elégíthető ki. A vízben élő gombáknak két nagy csoportját különböztetjük meg. A valódi vízi gombák szaporító sejtjei ostorral rendelkeznek, míg a másodlagosan - szárazföldiből - vízi életmódra áttért gombáknál ez nem figyelhető meg. Természetesen a vízben élő gombafajok is szilárd közeghez - a lebontandó tápanyaghoz - kötődnek. A tengerek sós vizéből több mint 500 fajt írtak le, ezek lebontok, élősködők vagy tengeri algákkal együtt élők (szimbionták) lehetnek.

9 Az áramló édesvizek gombái ostoros sejtekkel mozognak, de jellemző a részben szárazföldi életmódú gombák jelenléte is. Utóbbiak vízi alakja általában négysugarú (tetraéderes) konídium. Ez a szerkezet lehetővé teszi, hogy a vízben pergő-forgó képlet szilárd aljzatra lelve gyorsan rögzítse magát, s megkezdje az aljzat lebontását. A szárazföldi alak által létrehozott konídiumok a széllel terjednek, s hullnak a vízbe, lehetővé téve a vízfolyások felső szakaszainak utánpótlását. A vízi gombák konídiumai nagy mennyiségben gyűjthetők a vízi akadályoknál képződő habban, amely megakasztja, feldúsítja azokat. Az édesvízi tavakban kevesebb gomba él, mivel a víz oxigéntartalma a mozgó vizekhez képest csekély. Állóvizekben gyakori, hogy a konídiumok csigaszerűen csavarodottak. A kanyarulatok között megrekedő levegő felhajtó hatása ugyanis az oxigéndúsabb vízfelszínre emeli őket, sötét színük ugyanakkor a vízfelszínen meglevő erős napsugárzás ellen véd. Szárazföldi gombák A szárazföldi gombák számára az oxigén megfelelő mennyiségben áll rendelkezésre. A gombák minden olyan aljzaton megjelenhetnek, amely számukra táplálékot biztosít. Talajban élők A talajban élő gombák fontos szerepet játszanak a növényi és állati maradványok lebontásában, a talaj termőképességének fenntartásában. A gombák részesedése a talaj élővilágában elérheti a 40%-ot is. A zömében szaprofita fajok mellett ragadozók, paraziták és szimbionták is ismertek e közegből. A ragadozó fajok a mikroszkopikus méretű gombák (mikrogombák) közül kerülnek ki, s fogóhifáikkal főként kis fonálférgeket zsákmányolnak és "fogyasztanak". A parazita gombák nem ölik meg áldozatukat, hanem táplálkozásukhoz használják fel azokat. A szimbionta gombák kölcsönös előnyök alapján társulnak más élőlényekkel, ide tartoznak a magasabbrendű növények gyökereivel létesített mikorrhiza kapcsolatok is. Az étkezési szempontból fontos nagygombáink is e körből kerülnek ki.

10 Különleges szárazföldi aljzatok Faanyagok A gombák fontos szerepet játszanak az elhalt fás növények faanyagának lebontásában. Tagjai főleg a bazídiumos gombák közül kerülnek ki. A faanyag különleges aljzatnak számít, mivel benne a szén - nitrogén arány erősen eltolódik a szén irányába, a gomba nitrogén igényének kielégítéséhez különleges - ma sem teljesen ismert - élettani folyamatok szükségesek. Erdészeti és faipari szakemberek a fák korhadásának három alapvető típusát különböztetik meg: a fehér, barna és lágykorhadást. A főként keményfáknál megfigyelhető fehér korhadásnál a sejtfal cellulóz és lignin tartalma egyidejűleg bomlik, mivel a gomba egyszerre termeli a két bontó enzimet. Az ilyen típusú korhadást előidéző fajok a bazídiumos gombák közül kerülnek ki, de kevés tömlős nagygomba is előidézheti e korhadástípust. A puhafákra jellemző barna korhadásnál a sejtfalak cellulóztartalma bontódik le, a lignin nem szenved változást. A cellulóz "ragasztóanyag" hiányában a sejtfalak összeomlanak, a keletkező korhadék színe a lignintől barnásvörös, innen ered a korhadástípus neve. A lágykorhadás ugyancsak cellulózbontással jár együtt, nevét a kéreg alatt megfigyelhető, kilágyuló foltokról kapta. A farontó gombák az élő fákat is megtámadhatják, különösen akkor, ha a növény valamely oknál fogva legyengül. Fertőzési kapuként gyakran szerepelnek a növény sérülései (friss ágcsonkok, kéreghántás stb.). Az élő növény változatos módon védekezik a fertőzés ellen: kalluszszövetet képez, gyantát és mézgát választ ki. A védekezési módok elsősorban a magas oxigénigényű gombahifa oxigéntől történő elzárását igyekeznek megoldani. A faanyagok helytelen raktározása az anyag károsodásához, minőségének csökkenéséhez vezet. A befülledés, kékülés, lágykorhadás csökkenti a faanyag értékét, felhasználhatóságát. A beépített faanyagokon is megjelenhetnek gombakárosítók, ha a faanyag nedves környezetbe kerül, s előtte nem kezelték le telítő vagy gombaölő szerekkel. Különösen veszélyes a könnyező házigomba (Serpula (Merulius) lacrymans), mely a fát átszőve a levegőből is képes elegendő vizet felvenni életben maradásához. Hifafonalai áthatolnak a téglán és a betonon is, a tető faanyagán termőtestet képező gomba micéliumai a pince talajából, nedves falaiból vehetik fel a vizet. Ez történt a kiállításnak otthont adó cisz-

11 ter apátság világhírű műemlékkönyvtárában is a hatvanas években. Csak a faanyagok szétszedésével, fertőtlenítésével, a falak áthevítésével és a pincében található micéliumkötegek elpusztításával sikerült gátat vetni a fertőzésnek. Trágya Az anyagcsere végtermékek számos a gomba számára jól hasznosítható, könnyen bontható, magas energiatartalmú anyagot tartalmaznak. A gombaspórák többnyire már a táplálékkal együtt jutnak az állat bélrendszerébe, ahol az enzimatikus hatások révén sarjadzóképességük megnő, s a trágyán csakhamar megjelennek a gombatelepek. Megfigyelések szerint a különböző gombacsoportok meghatározott sorrendben követik egymást. A mikrogombákkal foglalkozó szakemberek az állati ürüléket petricsészébe helyezik, s nedvesen tartva nevelik fel, helyezik gyűjteménybe a mikrogombákat. Leveleken élő nem parazita gombák A növények levélfelületére gyakran kiülepednek olyan gombaspórák, melyek kihajtva ezt az aljzatot tekintik otthonuknak, anélkül azonban, hogy parazitaként viselkednének. E gombák a levél által kiválasztott extraktumokkal (sejtnedvek, nektár, viasz) a levélre kiülepedő vagy oda kerülő szerves anyagokkal táplálkoznak. A nem parazita gombák különleges típusát képviselik a növények sejtközötti járatainak anyagait lebontó, endofiton (növények belsejében élő) gombák. Gombák különleges körülmények között Magas hőmérséklet Kevés a magas hőmérsékletet igénylő (termofil) gomba, ezek hőmérsékleti optimuma C közé tehető. E csoportnak nagy szerepe van a komposztálásnál, ahol a folyamat közben a komposzttömeg jelentősen felmelegszik. A termotoleráns fajok elviselik a magasabb hőmérsékletet, fejlődésük azonban ekkor lelassul, vagy leáll. A 60 C feletti hőmérsékletet a valódi sejtmagvas (eukarionta) szervezetek már nem képesek elviselni.

12 Alacsony hőmérséklet A valódi hidegkedvelő (pszichrofil) gombák száma ugyancsak kevés. A hidegtűrő gombák száma magasabb, ezek fejlődése alacsony hőmérsékleten szintén leáll vagy lelassul. Ehető gombáink közül hidegtűrő a téli fülőke és a késői laskagomba. Egyes fajok elviselik a fagyasztást, s felengedve ismét aktivizálódnak. Ennek gyakorlati jelentősége is van: a felengedett mirelitárut veszélyes ismét lefagyasztani, mert az aktivizálódott mikrogombák mérgező anyagokat is termelhetnek, s ezzel együtt fagyasztjuk vissza őket. Szá razságtürés A gombák többnyire erősen vízigényesek, testük 80-90%-át víz alkotja. Ha kis számban is, de vannak olyan gombák, melyek szárazságtűrők. E fajok a lakásokban is megélhetnek, s légúti allergiás megbetegedéseket okozhatnak. A szárazságtűrő gombák alacsony nedvességtartalmú tárolt élelmiszereken megtelepedve károsítják élelmiszerkészleteinket. Só- és cukortűrés A gombák aljzataként szolgáló közeg magas só- vagy cukortartalma többnyire akadályozza a gombák fejlődését. Hatásukat a vízelvonáson keresztül fejtik ki. Van néhány faj, mely sótűrő enzimjei és vizet helyettesítő vegyületei segítségével ilyen körülmények között is képes megélni, esetleg mérgező anyagokat termelni. Gomba - növény kapcsolatok A zöld színtestekkel rendelkező élő növények (termelő szervezetek) és a lebontok közé tartozó gombák közötti kapcsolat (szimbiózis) lehet kölcsönösen előnyös (mutualizmus) és csak az egyik félnek hasznos, a másiknak káros (parazitizmus).

13 Kölcsönösen előnyös gomba - növény kapcsolatok A fonalas szerveződésű gombák és a zöld növények között két kölcsönösen előnyökkel bíró típus jött létre. 1. Gomba - alga kapcsolat A gombafonalak közé betelepülő algák egy sajátos telepes szerveződésű formát alkotnak, melyet zuzmónak nevezünk. Az együttélés olyan magasabb minőséget hoz létre, mely több az alkotó élőlények puszta összegénél, ezért a zuzmókat az élővilág más fajaihoz hasonlóan önálló névvel látták el. A zuzmók gomba tagja a természetben önállóan nem található meg, ezzel szemben algái önállóan is megélnek. A gomba partner vízzel és szervetlen tápanyagokkal látja el a fotoszintetizáló algákat, azok pedig az előállított szerves anyagból juttatnak a gomba partnernek is. A zuzmókat sokféleképpen felhasználják, fontos szerepet töltenek be a légszennyezések kimutatásában, mint bioindikátorok. 2. Gomba - edényes növény kapcsolat A gombák és a magasabbrendű (edényes) növények (harasztok, nyitvaés zárvatermők) közötti kölcsönös előnyök a gyökérkapcsolat (mikorrhiza) formájában valósulnak meg. Elterjedtségét és fontosságát jól mutatja, hogy becslések szerint a hajtásos növények több mint 90%-a rendelkezik ilyen kapcsolattal. A mikorrhiza lényege: az elágazó gombafonalak behálózzák a talajt, s a magasabbrendű növények hajszálgyökereihez kapcsolódva vízzel és szervetlen tápanyagokkal látják el a növényt, közte olyanokkal is, melyeket a gomba jobb hatásfokkal tud felvenni, s partnerének átadni. Cserébe kész tápanyagokat kap a zöld növénytől. A mikorrhizának két alapvető és néhány kisebb jelentőségű típusa ismert, előbbiek a külső és belső mikorrhiza. Első esetben a gombahifa csak a gyökér sejtközötti járataiba hatol be, magába a sejtbe nem. Ez a típus főleg a fás növényfajok esetében jellemző. Belső mikorrhizánál a gombafonal a gyökér sejtjeibe hatol. A mérsékelt égövön utóbbi típus elsősorban a lágyszárú növényeknél, pl. fűféléknél figyelhető meg. Hátrányos gomba - növény kapcsolatok (parazitizmus) A gombák a zöld növények leggyakoribb kártevői. A folyamat lényege, hogy a kórokozó gomba a növény által termelt szerves anyagokat vonja el, legyengíti, s sok esetben el is pusztítja azt.

14 A gombák és az állatvilág kapcsolata A gombák - kisebb arányban, mint a növények esetében - de megbetegíthetnek állati szervezeteket, így az embert is. Csaknem minden állatcsoportnak vannak gomba parazitái. Az ember esetében megkülönböztetünk a kültakarót megtámadó, és a test belsejében terjedő fajokat. Utóbbiak a súlyos betegségeket okozó szisztémás mikózisok közé tartoznak. Itt említhetők a fonálférgeket megtámadó ragadozó gombák is, melyek hifafonalakkal veszik körül az állatot, elpusztítják azt. Gomba - gomba kapcsolat A lebontó tevékenységet folytató gombák megtámadhatnak más gombákat is. Ennek látványos példája egy nemezestinóru faj, mely a rőt áltrifla termőtestén élősködik. Gyakoribbak a gombákon élősködő penészgombák, pl. a zöldpenészek, melyek a gombtermesztésben nagy veszteséget okoznak. A gomba és az ember kapcsolata A társadalomban élő ember kapcsolata a gombákkal nagyon sokrétű, társadalmi-gazdasági tevékenysége során változatos módon felhasználja azokat, ugyanakkor a gombák károkozása is visszahat az emberi tevékenységre. Vizsgáljuk meg ezeket a hatásokat egy, csak az ember szempontjából értelmezhető felosztás a károkozás és a haszon szempontjából. A gombák károkozó hatása - A gombák számos, az ember által élelmiszerként termelt növényt betegítenek meg, csökkentve a termés mennyiségét. Ilyen például a gabonafélékben (pl. gabona üszög) vagy a szőlő- és gyümölcstermesztésben okozott kár (pl. szőlő peronoszpóra). - A gombák megtámadhatják az emberi és az ember által tenyésztett állati szervezeteket (mikózisok). - A gombák mérgező anyagokat termelhetnek (gombamérgek): ilyenek a mérgező nagygombák, másrészt élelmiszereket károsító, toxikus anyagokat termelő mikroszkopikus méretű gombák.

15 - Az egészségügyi károsító hatások között szerepet játszanak az allergiát okozó gombák - A kitermelt, feldolgozott és beépített faanyagokat károsíthatják gombák (pl. könnyező házigomba) A gombák haszna - Részt vesznek biológiai átalakítási folyamatokban, pl. cukor alkoholos erjesztésével sör, bor előállítása - Olyan hasznos anyagokat termelnek, mint pl. a gyógyításban felhasznált antibiotikumok - Az alacsonyabbrendű gombák szerepet játszanak a sajt érlelésében és iparilag fontos enzimek előállításában. - Élelmezési cikkek (ehető gombák gyűjtése, étkezési célú gombatermesztés) - Felhasználhatók a biológiai védekezésben, pl. a rovarkártevők vagy fonálférgek ellen. - Fontos szerepük lehet a sikeres erdősítésben azáltal, hogy a nagygombákkal mikorrhizált facsemeték életképesebbek. - A gombák felhasználhatók a környezetvédelemben, pl. műanyagok egyes típusainak lebontásában. A Földön? HÁNY GOMBAFAJT ISMERÜNK? A kérdésre viszonylag könnyű válaszolni, ehhez össze kell gyűjteni az eddig leírt gombafajokat. Természetesen ez nem kis munka, de véghezvihető. Ennek alapján megállapítható, hogy a jelenleg leírt fajok száma közel A fajszámok csökkenő sorrendjében: Tömlősgombák: Konídiumos gombák: Bazídiumos gombák: Zuzmók: Ostoros gombák: Járomspórás gombák: 800 Nyálkagombák: 400

16 Nehezebb a helyzet akkor, ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy hány gombafaj él a Földön, mert ebbe bele kell számolnunk a még le nem írt, fel nem fedezett gombákat is. Erről természetesen csak becslések állnak rendelkezésre. Mértéktartó számítások re, de egyes szakemberek egy millióra becsülik a gombafajok számát. Ezek az adatok azt jelzik, hogy számarányban közel állnak az állatfajokhoz (1-2 millió) és a növényekhez ( ). Az ismert fajok fent felsorolt számaiból jól látható, hogy míg a nyálkagombák, a járomspórás és ostoros gombák összes faja elférne egy-egy kötetben, addig a többi csoporté már több könyvespolcnyi anyagot tenne ki. A leírtakból kiderül hogy mikológusokra, vagyis a gombákkal foglalkozó szakemberekre még igen sok feladat vár, hogy felderítsék a gombavilág többszázezer eddig ismeretlen faját. És Magyarországon? A meghatározott szabályok szerint leírt és Magyarországról kimutatott fajok számát a gombahatározókból és a gyűjteményi adatokból tudjuk megállapítani. Minél frissebb a kiadott munka, annál biztosabb a belőle megállapítható fajszám. Ez nem csak azért módosulhat, mert újabb és újabb fajokat írnak le, vagy mutatnak ki az ország területéről, hanem azért is, mert a gombarendszer állandó változása fajok szétválasztását vagy éppen ellenkezőleg összevonását eredményezi. Gyakorlati szempontból a gombákat két nagy mesterséges csoportra a csak mikroszkóppal tanulmányozható mikrogombákra és a szabad szemmel jól látható nagygombákra különítjük el. A magyarországi mikrogombák három kötetes modern határozója ben jelent meg. Benne 8400 fajt említenek. A nagygombák vonatkozásában teljes körű határozót jóval korábban adták ki, ezért azóta a fajszám lényegesen változhatott. Ebben az esetben a gyűjteményekben elhelyezett fajok száma megbízhatóbb eredményt ad. Eszerint a Magyarországról kimutatott nagygomba fajok száma kb A zuzmók tekintetében könnyű dolgunk van: az 1994-ben megjelent határozókönyv szerint hazánkban közel 700 faj él. Ha a három csoport adatait összegezzük, úgy megállapítható, hogy hazánk területéről több mint gombafajt mutattak ki.

17 És a Bakonyban? Erre a kérdésre ma nem adható egyértelmű válasz. A nagy gyűjteményekben őrzött bakonyi anyag adatai nem állnak rendelkezésre, a Bakonyi Természettudományi Múzeumban őrzött gombagyűjtemény pedig nem képviseli teljességében a hegység területén fellelt adatokat. A nagygombák és zuzmók tekintetében a hegység területén hozzávetőlegesen 270 zuzmófaj és több mint ötszáz nagygomba faj jelenlétét mutatták ki. A BAKONYI GOMBAKUTATÁS TÖRTÉNETE A magyar gombakutatás kezdetei a Linne-t megelőző időkre nyúlnak vissza. A mohácsi vész évében született Carolus Clusius belga botanikus, a mikológia tudományának megalapítója, aki néhány évet a Nyugat-Dunántúlon töltött, s szerencsés körülmények között fennmaradt művében lerajzolta a térség néhány gombáját, feljegyezte magyar nevüket. Arról nincs adatunk, hogy a török-magyar ütközőzónába tartozó Bakony területén megfordult volna. Clusius után háromszáz évvel élénkül meg a hazai gombakutatás. Az egymást követő szakember-generációk (Istvánffi Gyula, Hollós László, Moesz Gusztáv, Bohus Gábor, Babos Lórántné, Igmándy Zoltán) és a mai fiatal mikológus nemzedék közös jellemzője, hogy megfordultak és gyűjtöttek ugyan a Bakony területén, de a hegység nem játszott kiemelt szerepet tudományos tevékenységükben. Két kutató munkásságában azonban a Bakony előkelő szerepet kapott: Tóth Sándor a hegység mikrogombáit, míg Szemere László ( ) nagygombáit kutatta. Mindkét mikológus bekapcsolódott a Bakony Természeti Képe kutatóprogramba, sőt Szemere László 1960-ban, 76 éves korában, Somogy megyéből a Bakonyba költözött, hogy gombáit (kiemelten föl alatti gombáit) kutathassa. Szorgalmas munkával összeállította a Bakony nagygombáinak listáját (446) faj, mely lista a mai mikológus nemzedék révén tovább gyarapodott. Szemere László személyét, kiváló mikológiái munkásságát egy önálló vitrin mutatja be a múzeum kiállításában [4A].

18 A GOMBÁK TUDOMÁNYOS GYŰJTÉSE, PREPARÁLÁSA, TÁROLÁSA Az élővilággal, életföldrajzzal foglalkozó kutatók egyik legfontosabb munkaeszköze a tudományos gyűjtemény. Erre a gyűjtésre - napjainkban elsősorban a múzeumok szakosodtak. A gyűjtemények célja: egy-egy földrajzi terület természeti képződményeinek, élővilágának gyűjtése, konzerválása, megőrzése, feldolgozása, publikálása és bemutatása. A gyűjtemény szolgálja a rendszertani és életföldrajzi (növény- és állatföldrajzi) kutatást, ma már nem egy esetben megőrizve az egykori élővilág a területről azóta kipusztult tagjainak bizonyító példányait. A gyűjtők egyik törekvése az, hogy minél kisebb területen, térfogatban, minél több gyűjtött anyagot tudjanak tárolni, olyan módon, hogy annak megőrzése hosszú távon biztosított legyen. A mikrogomba gyűjtemények alapvető tárolási egysége a papírból hajtogatott kapszula, mely biztosítja azt, hogy a gyűjtött anyag másokkal ne keveredjen, ugyanakkor könnyen kibontható, hozzáférhető legyen. Ha a minta törékeny, úgy a kapszulán belül kis dobozokat pl. gyufásdoboz, papírból hajtogatott dobozt is alkalmazhatunk (33. kép). A kapszulákat egy cca. A3 méretű lapon egymás mellé helyezhetjük (32. kép), ha a felületet betölti, újabb lapot teszünk rá, s folytatjuk a feltöltést. Az A3-as lap - kapszula szendvicsszerkezetet 2 db dupla A3 méretű ívvel fogjuk össze, s az így kialakított csomagokat helyezzük el a gyűjteményi szekrénybe (34. kép). Ilyen módon történik a szilárd aljzaton található mikrogombák, zuzmók tárolása. Vizes közegben élő mikrogombákat nedvesen is tárolhatunk, úgy, hogy a vizet olyan anyaggal helyettesítjük, mely a gomba bomlását megakadályozza. E célra leggyakrabban valamely alkoholt vagy formalin oldatot alkalmaznak. E nedvesen eltett anyagokból is készülhetnek száraz preparátumok: a mikroszkópi tárgylemezre csepp formájában felvitt anyagot beágyazzák, fedőlemezzel takarják, melyet a beágyazó anyag, pl. kanadabalzsam rögzít. Ekkor nem lehet elkerülni azt, hogy a preparátumban több faj is előforduljon. A mintában található fajok nevét ezért jegyzőkönyvbe rögzítik, tömegviszonyaikat 1-től 5-ig terjedő relatív értékszámokkal jelzik. Az l-es érték nagyon ritka (néhány egyed) az 5-ös érték tömeges előfordulást jelez. A nagygombák esetében is több módszer alakult ki. Vannak gyűjtemények, ahol a gombákat egyszerűen megszárítják (aszalják). A gombák összetöpörödnek, alakjuk, színük megváltozik, tárolásuk a 3 dimenziós térfoglalás

19 miatt helyigényes. Hazai herbáriumainkban más módszer terjedt el. A friss gombát a laboratóriumban kettévágják, középső részéből, 1-2 db, 2-3 mm vastagságú szeletet, hosszmetszetet vágnak. A megmaradó két fél gomba kalapját a tönkről leválasztják, a kalapból és a tönkből a gomba húsát kikaparják. Ezt követően a tönk és kalap két felét ismét összeillesztik. A nyers preparátumot (két tönkfél kalappal, két metszet) celofán papír közé helyezik. Száradáskor a celofánba ragadó gomba nem tud zsugorodni (31. kép). A preparátumot enyhe nyomás mellett szárítják, a vizet a közé helyezett itatóspa- HERBARIUM MUSEI HIST NAT. BAKONYENSIS ZIRC, HUNGÁRIA Nomen: Metatrichia vesparium (Batsch) Nann.-Brem. Matrix: Fagus silvatica L. - in ligno putrido. In valle Szarvad-árok prope pag. Bakonybél, montium Bakony hegység, Hungária. Locus, datum: Bakonybél, 30. VIII Leg. Dr. S. Tóth et E. Tóth Det. Dr. S. Tóth et Dr. L. Zeller 2. ábra: A 33. képen bemutatott nyálkagomba herbáriumi cédulája latin nyelven A BAKONYI TERMÉSEZTTUDOMÁNYI MÚZEUM HERBÁRIUMA ZIRC, MAGYARORSZÁG Név: Metatrichia vesparium (Batsch) Nann.-Brem. Gazdanövény: Fagus silvatica L. - korhadó faanyagon. A Szarvad-árok völgyében, Bakonybél mellett, Bakony-hegység, Magyarország. Gyűjtési hely és idő: Bakonybél, 30. VIII Gyűjtötte: Dr. S. Tóth et E. Tóth Határozta: Dr. S. Tóth et Dr. L. Zeller 3. ábra: A 2. ábra magyar nyelvű' fordítása

20 pírok cseréjével távolítják el. Száradás után a celofánt eltávolítják, s a preparátumot vastagabb lapra ragasztják, úgy, hogy a tönköt és kalapot ismét összeillesztik, ill. melléhelyezik a keresztmetszetet is. A lapot vékony papírból hajtott kapszulába teszik, melyet gyakran vastagabb papírból készített újabb kapszulába vagy borítékba is helyeznek. Erre ragasztják a névcédulát, mely a faj nevét, gyűjtési helyét, idejét, a gyűjtő és meghatározó nevét tartalmazza (2-3. ábra). A névcédula nyelve jelen esetben latin (2. ábra), de lehet valamely világnyelv is. Ennek célja az, hogy a gyűjtött anyagot - szükség esetén - más nemzetek kutatói is tudják használni. A latin nyelvű cédula fordítását a 3. ábrán adjuk meg. A preparátumon jól tanulmányozható a kalap és a tönk alakja, felülete. A metszet tartalmazza a gomba lemezeit is, melyekből minta nyerhető a spóra tanulmányozásához. Ugyanakkor a preparátum lapos, raktározása kevés helyet igényel (1-2. kép: első borító belső oldal). A preparátumokat nedvességtől és a rovarkártevőktől óvni kell. Utóbbit a gyűjtemény rendszeres mérgezésével érjük el, mely a száraz szerves anyagokat fogyasztó készletkártevőket elpusztítja. A NAGYGOMBÁK BEMUTATÁSÁNAK MODERN MÓDSZERE A Bakony élővilágát bemutató kiállításban nagy hangsúlyt fektettünk a gombákra. Az egyes életképeket bemutató vitrinekben található gombákon kívül három diorámát e csoport bemutatására szántunk. A kiállított gombák érdekessége, hogy azok nem festett gipsz vagy műanyag utánzatok, hanem valódi gombák. Különleges eljárással, a fagyasztva szárítás (liofilizálás) módszerével készültek. A frissen behozott gombát egyszerű háztartási mélyhűtőben -18 C alá hűtik, majd feldolgozáskor olyan edénybe helyezik, melynek belsejében a mélyhűtésnek megfelelő hőmérséklet van, s e térből a levegőt eltávolítva vákumot idéznek elő. Ilyen alacsony hőmérsékleten és nyomáson a sejtek megfagyott (szilárd) víztartalma a folyékony fázis kihagyásával gőzzé alakul (elszublimál), a gomba alakját és színét megtartva tökéletesen kiszárad. Megtörténte után felületét víztaszító és rovarölő vegyszerek keverékével kezelik, s kész a kiállítási tárgy. E módszerrel kisebb testű állatok is kikészíthetők. A fagyasztva szárítást az élelmiszertechnikában alkalmazták először, ilyen módon oldják meg az expedíciós hadseregek és az űrhajósok étkezését is.

Hasznos tanácsok gombaszedőknek

Hasznos tanácsok gombaszedőknek NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV Hasznos tanácsok gombaszedőknek Házalótól, ismerőstől gyűjtött gombát ne vásároljunk! A saját szedésű, vadon termő gombát minden esetben meg kell vizsgáltatni gombaszakértővel.

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány Soproni Gombász Hírmondó I. évfolyam, 11. szám Időszaki kiadvány 2012. szeptember Gombaismereti túra 2012. október 14-én Újra gombaismereti sétára hívom az érdeklődőket. 1. Indulás október 14-én 10:00-

Részletesebben

2 3 - Halálos mérgezések 90-95% 95%-a - 24h lappangási idő, sejtméreg 1. Gasztrointesztinális fázis: gyomorpanaszok, csillapíthatatlan hányás-hasmenés, hasmenés, láz (1-2 nap) 2. Hepatorenális fázis: máj-

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány Soproni Gombász Hírmondó I. évfolyam, 12. szám Időszaki kiadvány 2012. október Gombaismereti túra volt október 14-én A tartalomból: Október 14-i túra 1 Képek a túráról 2 Könnyező szálkásgomba 3 Téli fülőke

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány Soproni Gombász Hírmondó I. évfolyam, 10. szám Könyvajánló Időszaki kiadvány 2012. szeptember A tartalomból: Könyvajánló 1 Lila pereszke 2 Lilatönkű pereszke 2 Gyapjas tintagomba 3 Kerti tintagomba 3 Sereges

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok. 2. gyakorlat. Erdımérnöki szak

Növényrendszertan gyakorlatok. 2. gyakorlat. Erdımérnöki szak Növényrendszertan gyakorlatok 2. gyakorlat Erdımérnöki szak Lemezes gombák r. Agaricales r. Agaricales Amanita galóca nemzetség fehér lemezek (kevés kivétel) teljes és részleges burok ált. fejlett gallér

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány Soproni Gombász Hírmondó I. évfolyam, 9. szám Időszaki kiadvány 2012. szeptember Gombatúra volt szeptember 9-én vasárnap Fontos közlemények: Új fajok a Házi Gombafelismerő Versenyünkbe! Szeptember 9-én

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány Soproni Gombász Hírmondó I. évfolyam, 7. szám Időszaki kiadvány Gombatúra volt július 22-én vasárnap 2012. július Fontos közlemények: Új fajok a Házi Gombafelismerő Versenyünkbe! További ötleteket várok

Részletesebben

kalap tönk gallér bocskor spóratartó

kalap tönk gallér bocskor spóratartó TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Az erdő gombái A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Az erdők élőlényei életközösségeket alkotnak, amelyben az egyes élőlények között kapcsolat és kölcsönhatás van. Az

Részletesebben

Consult-Exim Bt Bp, Törökvész út 58, Tel: , Fax: ,

Consult-Exim Bt Bp, Törökvész út 58, Tel: , Fax: , BOTANIKA III GOMBA-MODELLEK BoS 23 Gyilkos galóca (Amanita Phalloides) A csoport a fejlődés 6 legfontosabb stádiumát mutatja be. Talapzaton helyezkedik el. Halálosan mérgező és nagyon veszélyes! Magasság:

Részletesebben

Gombapárok. A leggyakoribb ehető és a hozzá hasonló mérgező gombafajok fotói. Fotókat a Miskolci Gombász Egyesület tagjai készítették

Gombapárok. A leggyakoribb ehető és a hozzá hasonló mérgező gombafajok fotói. Fotókat a Miskolci Gombász Egyesület tagjai készítették Gombapárok A leggyakoribb ehető és a hozzá hasonló mérgező gombafajok fotói Fotókat a Miskolci Gombász Egyesület tagjai készítették ÍZLETES KUCSMAGOMBA Morchella esculenta Fotó: Szűcs Béla Kettévágva a

Részletesebben

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, 2013. Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28. ápr. 23 12:51. ápr.

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, 2013. Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28. ápr. 23 12:51. ápr. Rendszertan Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28 1 A rendszerezés alapegysége: A csoport B halmaz C faj D törzs E osztály F ország ápr. 23 12:51 2 A faj jellemzői: A A faj egyedei

Részletesebben

Gombász Hírmondó. II. Gombás Mulatság. Soproni. A tartalomból:

Gombász Hírmondó. II. Gombás Mulatság. Soproni. A tartalomból: Soproni Gombász Hírmondó IV. évfolyam, 4. szám Időszaki kiadvány 2015. október A tartalomból: II. Gombás Mulatság 1 II. Gombás Mulatság Képek a Gombás Mulatságról Fajlista a Gombás Mulatságról Képek a

Részletesebben

Többsejtő sejtmagvas szervezetek Korán elkülönültek a növényektıl és állatoktól (külön ország)

Többsejtő sejtmagvas szervezetek Korán elkülönültek a növényektıl és állatoktól (külön ország) A gombák országa Többsejtő sejtmagvas szervezetek Korán elkülönültek a növényektıl és állatoktól (külön ország) Heterotróf táplálkozásúak más élılények szerves anyagaival táplálkoznak (nem termelı szervezetek,

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány Soproni Gombász Hírmondó I. évfolyam, 8. szám Időszaki kiadvány 2012. augusztus Gombatúra volt augusztus 12-én vasárnap Fontos közlemények: Új fajok a Házi Gombafelismerő Versenyünkbe! Képeket, cikkeket

Részletesebben

A vízi ökoszisztémák

A vízi ökoszisztémák A vízi ökoszisztémák Az ökoszisztéma Az ökoszisztéma, vagy más néven ökológiai rendszer olyan strukturális és funkcionális rendszer, amelyben a növények, mint szerves anyag termelők, az állatok mint fogyasztók,

Részletesebben

klemi-recepttar@uze.net S zabó Béla: Gyűjthető és ehető gombák Tartalomjegyzék

klemi-recepttar@uze.net S zabó Béla: Gyűjthető és ehető gombák Tartalomjegyzék klemi-recepttar@uze.net S zabó Béla: Gyűjthető és ehető gombák Tartalomjegyzék Szabó Béla: Gyűjthető és ehető gombák...1 Tartalomjegyzék...1 Bevezetés...3 Gombafajták...4 Bimbós pöfeteg...4 Barna érdestinóru...4

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány. Nem szaporítom nagyon a szót. Remélem mindenki legalább annyira elégedett az idei év gombatermésével,

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány. Nem szaporítom nagyon a szót. Remélem mindenki legalább annyira elégedett az idei év gombatermésével, Soproni Gombász Hírmondó II. évfolyam, 16. szám Időszaki kiadvány 2013. december Boldog Karácsonyt és Kalapokban Gazdag Új Évet! A tartalomból: Nem szaporítom nagyon a szót. Remélem mindenki legalább annyira

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány Soproni Gombász Hírmondó III. évfolyam, 5. szám Időszaki kiadvány 2014. augusztus Gombaismereti túra 2014. augusztus 10-én A tartalomból: Gombatúra 1 Gombatúra július 20-án 2 Galambgombák 7. 3-4 Ismét

Részletesebben

Amit a vadon termı gombákról tudni érdemes

Amit a vadon termı gombákról tudni érdemes Amit a vadon termı gombákról tudni érdemes A természetjárók kirándulásaik, túráik során szinte egész évben, fıleg tavasszal és ısszel gyakran találkoznak az erdıkben a vadon termı gombákkal, és győjtik

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány Soproni Gombász Hírmondó I. évfolyam, 5. szám Időszaki kiadvány 2012. június Gombatúra volt 2012. június 10-én Fontos közlemények: Új faj a Házi Gombafelismerő Versenyünkbe! További ötleteket várok logóra

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok

Növényrendszertan gyakorlatok Növényrendszertan gyakorlatok 2. gyakorlat Erdőmérnöki és természetvédelmi mérnöki szak 2014 Bazídiumos gombák törzse (Basidiomycota) Basidiomycetes - Valódi bazídiumos gombák o. Phragmobasidiomycetidae

Részletesebben

I. Az ember idegrendszere (14 pont)

I. Az ember idegrendszere (14 pont) I. Az ember idegrendszere (14 pont) Írd a megfelelő betűjelet az állítások után álló négyzetbe annak megfelelően, hogy az állítás csak az agyvelőre, csak a gerincvelőre, mindkettőre vagy egyikre sem vonatkozik!

Részletesebben

I. Híres tudósok és munkáságuk (10 pont)

I. Híres tudósok és munkáságuk (10 pont) I. Híres tudósok és munkáságuk (10 pont) Azonosítsd a felsorolt felfedezéseket a betűkkel jelölt tudósokkal valamint életrajzi adataikkal és írd a megfelelő betűjeleket az állítások mögötti négyszögekbe!

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok. 2. gyakorlat. Természetvédelmi mérnöki szak 2012

Növényrendszertan gyakorlatok. 2. gyakorlat. Természetvédelmi mérnöki szak 2012 Növényrendszertan gyakorlatok 2. gyakorlat Természetvédelmi mérnöki szak 2012 Basidiomycetes - Valódi bazídiumos gombák o. Phragmobasidiomycetidae Tagolt bazídiumú g. alo. Holobasidiomycetidae Tagolatlan

Részletesebben

Gombák. Biológia-ökológia alapok 6. előadás 2007. október 17.

Gombák. Biológia-ökológia alapok 6. előadás 2007. október 17. Gombák Biológia-ökológia alapok 6. előadás 2007. október 17. A gombákról általában Testfelépítés Klorofill nélküli, típusos sejtmaggal rendelkező, szerves anyagokkal táplálkozó (heterotróf), telepes szervezetek.

Részletesebben

EHETŐ-, GYÓGYÍTÓ- ÉS MÉRGEZŐ NÖVÉNYEK. Vadon termő ehető növények

EHETŐ-, GYÓGYÍTÓ- ÉS MÉRGEZŐ NÖVÉNYEK. Vadon termő ehető növények EHETŐ-, GYÓGYÍTÓ- ÉS MÉRGEZŐ NÖVÉNYEK Vadon termő ehető növények Gyümölcsök: áfonya (vörös és fekete), berkenye, bodza (fekete), csipkebogyó, galagonya, kökény, málna, som, szamóca, szeder (hamvas, fekete

Részletesebben

ÚTMUTATÓ NAGYGOMBÁK FELISMERÉSÉHEZ. Forrás: különböző internetes oldalak, valamint Kalmár Rimóczi Makara: Gombászkönyv Mg.-i Kiadó 1985.

ÚTMUTATÓ NAGYGOMBÁK FELISMERÉSÉHEZ. Forrás: különböző internetes oldalak, valamint Kalmár Rimóczi Makara: Gombászkönyv Mg.-i Kiadó 1985. ÚTMUTATÓ NAGYGOMBÁK FELISMERÉSÉHEZ Forrás: különböző internetes oldalak, valamint Kalmár Rimóczi Makara: Gombászkönyv Mg.-i Kiadó 1985. Gomba rendszertan Tömlős-, vagy aszkuszos gombák rendjei, fontosabb

Részletesebben

Szakácskönyv/Gombák/Ehető gombák

Szakácskönyv/Gombák/Ehető gombák Szakácskönyv/Gombák/Ehető gombák 1 Szakácskönyv/Gombák/Ehető gombák Kertészet/Szerzőink/ Kertészet/Szerzőink/ Új recept beírása [1] Ehető gombák Növények Főzelék Bab - borsó Burgonya Csicsóka Ehető gombák

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány Soproni Gombász Hírmondó I. évfolyam, 14. szám Időszaki kiadvány 2012. november A tartalomból: Gombaismereti túra volt november 10-én Túra volt november 10- én Képek a túráról 2-4 Fenyőpereszke 5 Rózsás

Részletesebben

CSODÁLATOS GOMBAVILÁG I.

CSODÁLATOS GOMBAVILÁG I. CSODÁLATOS GOMBAVILÁG I. FOGLALKOZTATÓ FÜZET FELADATOKKAL ÉS TANÁRI SEGÉDLETTEL ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA Aranyos galambgomba Feketedő nedűgomba Apró csiperke Gyilkos galóca Árvégű fülőke Erdei szömörcsög

Részletesebben

V!!! Korpás gereben Sarcodon scabrosus NE (5e Ft)

V!!! Korpás gereben Sarcodon scabrosus NE (5e Ft) V!!! Korpás gereben Sarcodon scabrosus NE (5e Ft) Jellemzése: Kalapja (5-15 cm) barnás. Kezdetben nemezes, majd berepedező, felszakadozó. Tüskés termőrétege lefutó, szürkés, majd bíborbarnás színű. Tönkje

Részletesebben

Ostoros egysejtűek Páncélos ostorosok (barázdás moszatok) Zöldmoszatok (lehetnek helyváltoztató mozgásra képtelenek is) Ostorosmoszatok Ős-ostorosok

Ostoros egysejtűek Páncélos ostorosok (barázdás moszatok) Zöldmoszatok (lehetnek helyváltoztató mozgásra képtelenek is) Ostorosmoszatok Ős-ostorosok Ostoros egysejtűek Páncélos ostorosok (barázdás moszatok) Zöldmoszatok (lehetnek helyváltoztató mozgásra képtelenek is) Ostorosmoszatok Ős-ostorosok Galléros-ostorosok Állábas egysejtűek Hálózatos állábúak

Részletesebben

Az élelmiszerek tartósítása. Dr. Buzás Gizella Áruismeret bolti eladóknak című könyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde

Az élelmiszerek tartósítása. Dr. Buzás Gizella Áruismeret bolti eladóknak című könyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde Az élelmiszerek tartósítása Dr. Buzás Gizella Áruismeret bolti eladóknak című könyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde https://prezi.com/vht6rdoxwqf_/azelelmiszerek-valtozasa-es-a-tartositasieljarasok/

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány Soproni Gombász Hírmondó II. évfolyam, 16. szám 2013. november Időszaki kiadvány Gombaismereti túra volt november 10-én gomba Kegyeibe fogadta az időjárás, az év utolsó gombatúráján résztvevők maroknyi

Részletesebben

FELADATLAPOK BIOLÓGIA

FELADATLAPOK BIOLÓGIA FELADATLAPOK BIOLÓGIA 7. évfolyam Patonainé Tóth Gyöngyi SZÍNTESTEK VIZSGÁLATA 01 1/2! T BALESETVÉDELEM, BETARTANDÓ SZABÁLYOK, AJÁNLÁSOK A kísérlet során használt eszközökkel rendeltetésszerűen dolgozz!

Részletesebben

Rendszertan - Összefoglalás -

Rendszertan - Összefoglalás - Rendszertan - Összefoglalás - Az első tudományos rendszertant Carl Linné alkotta meg. Munkásságát hazánkban Kitaibel Pál, a magyar Linné folytatta. A mai tudományos rendszertan testfelépítés és hasonlóság,

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

Az egysejtű eukarióták teste egyetlen sejtből áll, és az az összes működést elvégzi, amely az élet fenntartásához, valamint megújításához, a

Az egysejtű eukarióták teste egyetlen sejtből áll, és az az összes működést elvégzi, amely az élet fenntartásához, valamint megújításához, a Az egysejtű eukarióták teste egyetlen sejtből áll, és az az összes működést elvégzi, amely az élet fenntartásához, valamint megújításához, a szaporodáshoz szükséges. A sejtplazmától hártyával elhatárolt

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány Soproni Gombász Hírmondó III. évfolyam, 4. szám Időszaki kiadvány 2014. július Gombaismereti túra 2014. július 20-án Ismét gombaismereti túrára várom gombák iránt érdeklődőket. Elfoglaltságom miatt a túrát

Részletesebben

Fontos, hogy egyes gombamérgezés- gyanús esetek nem minősülnek mérgezésnek:

Fontos, hogy egyes gombamérgezés- gyanús esetek nem minősülnek mérgezésnek: Gombamérgezések Miért fontos? A gombamérgezések hátterének, okának és a mérgezést okozó fajok alapvető ismerete az egyik legfontosabb kérdés a nagygombákkal foglalkozó érdeklődő számára. Az emberek zöme

Részletesebben

Gombatermesztés. sa rendszertani besorolásuk suk szerint. gazdasági gi hulladékanyagok mellékterm. sa) llók, baromfitelepek, is termeszthető (istáll

Gombatermesztés. sa rendszertani besorolásuk suk szerint. gazdasági gi hulladékanyagok mellékterm. sa) llók, baromfitelepek, is termeszthető (istáll Gombák általános jellemzé Gombatermesztés Készítette: Csorbainé dr. Gógán Andrea Dr. Győrfi Júlia előad adásának felhasználásával Az élővilág g külön k n csoportját t alkotják: k: Nem állatok és s nem

Részletesebben

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok ÉLELEM ÚTJÁN TERJEDŐ MEGBETEGEDÉSEK = elfogyasztott ételben, italban levő mérgező hatású anyag (mikroorganizmus, mérgező növény, vegyi anyag) okoz Jellemzői: rövid lappangási idő heveny, robbanásszerű

Részletesebben

Penészgombák élelmiszeripari jelentősége, és leküzdésük problémái

Penészgombák élelmiszeripari jelentősége, és leküzdésük problémái C43 Konzervújság 1996. 2. 40-42. és HÚS 1996. 4. 210-214 Penészgombák élelmiszeripari jelentősége, és leküzdésük problémái 1. Penészgombák élelmiszeripari jelentősége A penészgomba elnevezés nem rendszertani

Részletesebben

Pagonyné Mezősi Marietta. Fűrészáru tárolása. A követelménymodul megnevezése: Fűrészáru gyártási feladatai

Pagonyné Mezősi Marietta. Fűrészáru tárolása. A követelménymodul megnevezése: Fűrészáru gyártási feladatai Pagonyné Mezősi Marietta Fűrészáru tárolása A követelménymodul megnevezése: Fűrészáru gyártási feladatai A követelménymodul száma: 2309-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-008-30 FŰRÉSZÁRU

Részletesebben

Populációs kölcsönhatások. A populációs kölcsönhatások jelentik az egyedek biológiai környezetének élő (biotikus) tényezőit.

Populációs kölcsönhatások. A populációs kölcsönhatások jelentik az egyedek biológiai környezetének élő (biotikus) tényezőit. Populációs kölcsönhatások A populációs kölcsönhatások jelentik az egyedek biológiai környezetének élő (biotikus) tényezőit. A populációk között kialakulhatnak közvetett vagy közvetlen kapcsolatok. Ezek

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány Soproni Gombász Hírmondó II. évfolyam, 12. szám Időszaki kiadvány 2013. szeptember Gombaismereti túra volt szeptember 8-án A tartalomból: Gombatúra volt 1 Túra képei 2 Galambgombákról II. rész 3-4 Képek

Részletesebben

Tudós Rektor Természettudományi Csapatverseny 8. évfolyam részére. Csapat neve:... Csapattagok neve:... Iskola: Település:

Tudós Rektor Természettudományi Csapatverseny 8. évfolyam részére. Csapat neve:... Csapattagok neve:... Iskola: Település: Tudós Rektor Természettudományi Csapatverseny 8. évfolyam részére Csapat neve:... Csapattagok neve:...... Iskola: Település: 2. forduló 1. Nevezzétek el a képeken látható szöveteket és oldjátok meg a feladatokat,

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Gombatúra november 8-án. Soproni. A tartalomból:

Gombász Hírmondó. Gombatúra november 8-án. Soproni. A tartalomból: Soproni Gombász Hírmondó IV. évfolyam, 5. szám Időszaki kiadvány 2015. november Gombatúra 2015. november 8-án Novemberben ismét Gombaismereti túrára hívjuk a gombák iránt érdeklődőket. A túra Brennbergbánya

Részletesebben

AZ ÉLET KIALAKULÁSA A FÖLDÖN

AZ ÉLET KIALAKULÁSA A FÖLDÖN AZ ÉLET KIALAKULÁSA A FÖLDÖN A Naprendszer bolygóinak kialakulása: 4.6 milliárd évvel ezelőttre tehető Első prokarióták 3,5 milliárd éve, az első eukarióták 1,3-1,7 md éve jelentek meg Az eukarióta sejt

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány. Gombaismereti túra november 10-én

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány. Gombaismereti túra november 10-én Soproni Gombász Hírmondó I. évfolyam, 13. szám Időszaki kiadvány 2012. november A tartalomból: Gombaismereti túra november 10-én Túra november 10-én 1 Fodros papsapka 2 Bükktapló 2 Nyírtapló 3 Lepketapló

Részletesebben

2. forduló megoldások

2. forduló megoldások BIOLÓGIA 7. évfolyamos tanulók számára 2. forduló megoldások 1, Egészítsd ki a táblázat hiányzó részeit! A táblázat utáni feladatok által felkínált lehetőségek közül válassz! A kiválasztott betűt jelöld

Részletesebben

52 341 09 0000 00 00 Piacfelügyelő Piacfelügyelő 52 341 09 0100 31 01 Gombaszakellenőr Piacfelügyelő

52 341 09 0000 00 00 Piacfelügyelő Piacfelügyelő 52 341 09 0100 31 01 Gombaszakellenőr Piacfelügyelő 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1. Egységben az erő! (5p) A következő két szöveg és eddigi tudásod alapján válaszolj a kérdésekre!

1. Egységben az erő! (5p) A következő két szöveg és eddigi tudásod alapján válaszolj a kérdésekre! Megoldás. Egységben az erő! (5p) A következő két szöveg és eddigi tudásod alapján válaszolj a kérdésekre! A mikorrhiza (gomba-gyökér kapcsolat) a növény tápanyagellátásában játszik lényeges szerepet, azon

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

BIOLÓGIAI PRODUKCIÓ. Az ökológiai rendszerekben végbemenő szervesanyag-termelés. A növények >fotoszintézissel történő szervesanyagelőállítása

BIOLÓGIAI PRODUKCIÓ. Az ökológiai rendszerekben végbemenő szervesanyag-termelés. A növények >fotoszintézissel történő szervesanyagelőállítása BIOLÓGIAI PRODUKCIÓ Az ökológiai rendszerekben végbemenő szervesanyag-termelés. A növények >fotoszintézissel történő szervesanyagelőállítása az elsődleges v. primer produkció; A fogyasztók és a lebontók

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Soproni. A tartalomból:

Gombász Hírmondó. Soproni. A tartalomból: Soproni Gombász Hírmondó V. évfolyam, 4. szám Időszaki kiadvány 2016. július Gombaismereti túra 2016. július 10-én. Gombaismereti túrára várom a gombák iránt érdeklődőket. Találkozó: 2016. július 10-én,

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Az ember és környezete, ökoszisztémák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Az ember és környezete, ökoszisztémák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Az ember és környezete, ökoszisztémák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens Ember és környezete az idő függvényében Barótfi, 2008 Ember és környezete az idő függvényében Barótfi, 2008 Nooszféra

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány Soproni Gombász Hírmondó V. évfolyam, 8. szám Időszaki kiadvány 2016. október Gombaismereti túra volt 2016. október 16- án. A tartalomból: Gombaismereti túra 2016. október 16-án. Képek az októberi túráról

Részletesebben

gei Kép: internet Fotó: internet

gei Kép: internet Fotó: internet A keresztes virágúak betegségei gei Kép: internet Fotó: internet 1 Káposztafélék gyökérgolyválya (Kertész) Plasmodiophora brassicae (Protozoa) Gazdanövények: Keresztesek, pl.: Repce Retek Torma Karalábé,

Részletesebben

Anyagvédelem a faházban

Anyagvédelem a faházban Publikáció Anyagvédelem a faházban : Anyagvédelem a faházban Magyar Asztalos 1995/09. 84-85. oldal A fa kiváló tulajdonságokkal rendelkező építőanyag, ami megfelelő karbantartás esetén évszázadokig is

Részletesebben

II. félév 1. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév 1. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére II. félév 1. óra Készült az Európai

Részletesebben

II. Grafikonok elemzése (17 pont)

II. Grafikonok elemzése (17 pont) I. Az ember táplálkozása (10 pont) Többszörös választás 1) Melyek őrlőfogak a maradó fogazatunkban (az állkapcsok középvonalától kifelé számozva)? 1) az 5. fog 2) a 3. fog 3) a 8. fog 4) a 2. fog 2) Melyik

Részletesebben

11. évfolyam esti, levelező

11. évfolyam esti, levelező 11. évfolyam esti, levelező I. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI II. ÖNSZABÁLYOZÁS, ÖNREPRODUKCIÓ 1. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok (szabályozás és vezérlés, az idegsejt

Részletesebben

I. Vázrendszerünk számokban (10 pont)

I. Vázrendszerünk számokban (10 pont) I. Vázrendszerünk számokban (10 pont) Ebben a feladatban mennyiségi vizsgálatot kell végezni, azaz összehasonlítani minden feladatban az a és b mennyiségeket. 1) a) Ujjpercek száma a két kezünkön b) Ujjpercek

Részletesebben

10/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan II.

10/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan II. 10/b tétel GERINCES RENDSZERTAN II. KÉTÉLTŰEK TÖRZS: GERINCESEK (VERTEBRATA) ALTÖRZS: ÁLLKAPCSOSAK (GNATHOSTOMATA) OSZTÁLY: KÉTÉLTŰEK (AMPHIBIA) REND: FARKOS KÉTÉLTŰEK» CSALÁD: SZALAMANDRAFÉLÉK Testük

Részletesebben

Az ökoszisztémát érintő károk. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva

Az ökoszisztémát érintő károk. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva Az ökoszisztémát érintő károk Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva A fajeloszlás változása A fajeloszlás a változó klíma, vagy a környezetszennyezés következtében változik, az ellenálló fajok

Részletesebben

56. Belépés a gázcserenyílásokon (G)

56. Belépés a gázcserenyílásokon (G) 56. Belépés a gázcserenyílásokon (G) A peronoszpóra Plasmopara viticola A gomba micéliumai behatolnak a sztómákon* a növény szöveteibe és az élő sejtekből táplálkozik. Ennek következtében a megtámadott

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány Soproni Gombász Hírmondó III. évfolyam, 6. szám Időszaki kiadvány 2014. szeptember Gombaismereti túra 2014. október 5-én Ismét gombaismereti túrát hirdetek a gombák iránt érdeklődők számára. Találkozó:

Részletesebben

SZEMLE SZINTŰ FAANYAGVÉDELMI SZAK- ÉRTŐI VÉLEMÉNY. Budapest, Papnövelde utca 2. Társasház fedélszékéről

SZEMLE SZINTŰ FAANYAGVÉDELMI SZAK- ÉRTŐI VÉLEMÉNY. Budapest, Papnövelde utca 2. Társasház fedélszékéről Papp László Okleveles faipari mérnök, Faanyagvédelmi szakértő 5222 Örményes, Dózsa György út 79. Tel.: 20/319 94 52 Email: papplaci7@gmail.com SZEMLE SZINTŰ FAANYAGVÉDELMI SZAK- ÉRTŐI VÉLEMÉNY Budapest,

Részletesebben

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Óraszám Cím 1. Áttekintés Megjegyzés 2. Az élet természete rendezettség, szerveződés szintek 3. Az élet természete anyagcsere, szaporodás,

Részletesebben

PREVENTÍV ÁLLOMÁNYVÉDELEM A GYAKORLATBAN. P. Holl Adrien Budapest Főváros Levéltára

PREVENTÍV ÁLLOMÁNYVÉDELEM A GYAKORLATBAN. P. Holl Adrien Budapest Főváros Levéltára PREVENTÍV ÁLLOMÁNYVÉDELEM A GYAKORLATBAN P. Holl Adrien Budapest Főváros Levéltára AZ ÁLLOMÁNYVÉDELEM FŐ FELADATAI: Preventív állományvédelem (Levéltárba kerülés előtt és a már levéltárban lévő iratoknál)

Részletesebben

A TERMÉSZETBEN GYŰJTÖTT GOMBÁT, MINDIG MUTASD BE SZAKELLENŐRNEK!

A TERMÉSZETBEN GYŰJTÖTT GOMBÁT, MINDIG MUTASD BE SZAKELLENŐRNEK! Erdő-mező gombái Szeretsz hajnalban felkelni? Erre a kérdésre nagyon sokan a másik oldalukra fordulnának, és eszük ágában sem lenne kiugrani az ágyból. Pedig a gombavadászatra korán érdemes elindulni,

Részletesebben

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó Szóbeli tételek I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó baktériumokat és a védőoltásokat! 2. Jellemezd

Részletesebben

A növényi szervezetek testfelépítése

A növényi szervezetek testfelépítése Szerveződés A növényi szervezetek testfelépítése Szerk.: Vizkievicz András A testszerveződés fogalmát a növényi szervezetet felépítő sejtek közötti kapcsolatok minősége alapján határozzuk meg. Szintjei:

Részletesebben

CURCUMAE XANTHORRIZAE RHIZOMA. Jávai kurkuma gyökértörzs

CURCUMAE XANTHORRIZAE RHIZOMA. Jávai kurkuma gyökértörzs Curcumae xanthorrhizae rhizoma Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.3-1 01/2015:1441 CURCUMAE XANTHORRIZAE RHIZOMA Jávai kurkuma gyökértörzs DEFINÍCIÓ A jávai kurkuma Curcuma xantorrhiza Roxb. (C. xantorrhiza D. Dietrich)

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány Soproni Gombász Hírmondó IV. évfolyam, 6. szám Időszaki kiadvány 2015. november Gombatúra volt november 8-án A tartalomból: Gombatúra 2015.11.08. 1 Barcsi gombászás 2-3 Fenyves turjángomba vs. Ízletes

Részletesebben

ÉLELMISZER- BIZTONSÁGI

ÉLELMISZER- BIZTONSÁGI K ÉLELMISZER- BIZTONSÁGI I S K O O S TUDTAD? Az ételmérgezés minden olyan megbetegedés köznyelvi elnevezése, melyet az elfogyasztott élelmiszerben levő, szemmel nem látható, apró baktériumok, vírusok,

Részletesebben

Készítette: Szerényi Júlia Eszter

Készítette: Szerényi Júlia Eszter Nem beszélni, kiabálni kellene, hogy az emberek felfogják: a mezőgazdaság óriási válságban van. A mostani gazdálkodás nem természeti törvényeken alapul-végképp nem Istentől eredően ilyen-, azt emberek

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 17. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok

Részletesebben

Az élőlény és környezete. TK: 100. oldal

Az élőlény és környezete. TK: 100. oldal Az élőlény és környezete TK: 100. oldal Élettelen környezeti tényezők: víziben: fény, hő, nyomás, sókoncentráció, oxigén és szén-dioxid tartalom szárazföldön: napfény, hő, csapadék, levegő összetétel,

Részletesebben

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Táltoskert Biokertészet Életfa Környezetvédő Szövetség Csathó Tibor - 2014 Fenntarthatóság EU stratégiák A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön! Körfolyamatok

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány Soproni Gombász Hírmondó II. évfolyam, 8. szám Időszaki kiadvány 2013. július Gombaismereti túra 2013. július 14-én A tartalomból: Gombatúra 1 Képek 2 Szemcsésnyelű tinóru 3-4 Sárga gyűrűstinóru 5-6 Kocsányos

Részletesebben

Témazáró dolgozat. A növények országa.

Témazáró dolgozat. A növények országa. Témazáró dolgozat. A növények országa. 1.feladat. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? fotoszintézis, telepes növények kétivarú virág egylaki növény egyszikű növény 2.feladat. Jellemezze a vörösmoszatok

Részletesebben

CSEPELI PIACFELJESZTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

CSEPELI PIACFELJESZTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG CSEPELI PIACFELJESZTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZABÁLYZAT A SZABADONTERMŐ ÉS TERMESZTETT GOMBÁK VIZSGÁLATÁRÓL, ÁRUSÍTÁSÁRÓL, SZAKTANÁCSADÁSRÓL 5/2008. számú Igazgatói utasítás Hatályos:

Részletesebben

10. Faanatómia (Fahibák), Jellegzetességek, szabálytalanságok II. http://fahiba.fmk.nyme.hu

10. Faanatómia (Fahibák), Jellegzetességek, szabálytalanságok II. http://fahiba.fmk.nyme.hu Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet http://fahiba.fmk.nyme.hu 10. Faanatómia (Fahibák), Jellegzetességek, szabálytalanságok II. Görbeség Görbeség: a hengeres fa hossztengelye íves

Részletesebben

A. B. C. D. MINDKETTŐ EGYIK SEM. Sorszám(jelige):... Elérhető pontszám: 100 pont Elért pontszám: pont

A. B. C. D. MINDKETTŐ EGYIK SEM. Sorszám(jelige):... Elérhető pontszám: 100 pont Elért pontszám: pont MINDKETTŐ EGYIK SEM KAÁN KÁROLY XXIV. ORSZÁGOS TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETISMERETI VERSENY ISKOLAI FORDULÓ 2016. Sorszám(jelige):... Elérhető pontszám: 100 pont Elért pontszám: pont 1. feladat.. NÉGYFÉLE VÁLASZTÁS

Részletesebben

MAGYAR FAVÁLASZTÉK SZOKVÁNYOK FOGALMAK

MAGYAR FAVÁLASZTÉK SZOKVÁNYOK FOGALMAK MAGYAR FAVÁLASZTÉK SZOKVÁNYOK Készítették: Tisza Ottó dr. Gólya János Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőhasználati Tanszék FOGALMAK Ággöcsök: A göcsösség a leggyakoribb és a legfontosabb fahiba. Göcsnek

Részletesebben

Élőhelyvédelem. Gyepek védelme

Élőhelyvédelem. Gyepek védelme Élőhelyvédelem Gyepek védelme A gyeptársulások helye a magyarországi vegetációban legszárazabb gyeptársulások üde gyeptársulások természetes gyepek antropogén eredetű gyepek legnedvesebb gyeptársulások

Részletesebben

Tájékoztató szív- és érrendszeri betegségekről és azok megelőzéséről

Tájékoztató szív- és érrendszeri betegségekről és azok megelőzéséről Erre majd együtt mászunk fel! Tájékoztató szív- és érrendszeri betegségekről és azok megelőzéséről Bayer Hungária Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 50. www.szeretemazeletem.hu Az érelmeszesedéstől az infarktusig

Részletesebben

Az élelmiszerek romlásos jelenségei

Az élelmiszerek romlásos jelenségei Az élelmiszerek romlásos jelenségei A nyers élelmiszerek élő sejt- és szövetrendszere a romlási folyamatokkal szemben a terményeknek természetes immunitást biztosít. Ez az immunitás azonban csak addig

Részletesebben

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik Elektrokémia Redoxireakciók: Minden olyan reakciót, amelyben elektron leadás és elektronfelvétel történik, redoxi reakciónak nevezünk. Az elektronleadás és -felvétel egyidejűleg játszódik le. Oxidálószer

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 17. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 17. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

A bogyós gyümölcsök betegségei

A bogyós gyümölcsök betegségei A bogyós s gyümölcs lcsök betegségei gei (Kertész) 1 Szamóca nyálkagombás károsodása Kórokozó: Diachea leucopodia (Myx) Képek: internet 2 Szamóca mikoszferellás levélfoltossága Kórokozó: Mycosphaerella

Részletesebben

MEGFIGYELÉSEK, MÉRÉSEK, TANULSÁGOK... AZ ÖREG TÓ VIZÉRŐL

MEGFIGYELÉSEK, MÉRÉSEK, TANULSÁGOK... AZ ÖREG TÓ VIZÉRŐL MEGFIGYELÉSEK, MÉRÉSEK, TANULSÁGOK... AZ ÖREG TÓ VIZÉRŐL Helyszín: időpont: Osztály: Csoporttagok: 1. Nézzetek körül a tó partján. Milyen? Húzzátok alá a megfelelő jellemzőt. csak nádas és erdő veszi körül

Részletesebben

Szakköri tanulói munkafüzet

Szakköri tanulói munkafüzet Szakköri tanulói munkafüzet Biológia 7-8. évfolyam 2015. Összeállította: Heiling Jolán 1 TARTALOM MUNKA-ÉS BALESETVÉDELMI, TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK... 2 1. FÉNYMIKROSZKÓP ÉS MIKROSZKÓPI TECHNIKÁK... 4 2. BAKTÉRIUMOK

Részletesebben

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Fahasznosítás Fenyők 2.

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Fahasznosítás Fenyők 2. Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet 5. Fahasznosítás Fenyők 2. Közönséges luc(fenyő) Picea abies 2 Nagy méretű, kúpalakú koronát fejlesztő fafaj A tűlevelek 10-20 mm hosszúak, egyenként

Részletesebben

TestLine - Életjelenségek, mikrovilág Minta feladatsor

TestLine - Életjelenségek, mikrovilág Minta feladatsor Mivel kebelezi be táplálékát az óriás amőba? (1 helyes válasz) 1. 1:14 Normál sejtszáj ostor csilló csalánfonal álláb Mely állítások igazak az ostorosmoszatokra? (4 jó válasz) 2. 1:31 Normál Ősi típusaiktók

Részletesebben

Život v lese - 2. časť

Život v lese - 2. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kezdeményezésére július 28-án tartják a fertőző májgyulladás elleni küzdelem világnapját, melynek idei mottója: Gondolja át újra!

Részletesebben