Kovács János Középiskolai Földrajz Verseny február óra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kovács János Középiskolai Földrajz Verseny 2013. február 20. 14.00 óra"

Átírás

1 Kovács János Középiskolai Földrajz Verseny február óra Feladatlap és értékelő lap A dolgozat elérhető maximális pontszáma: 150 pont A dolgozat megírására engedélyezett idő 120 perc! A feladatlap megoldásához íróeszközön kívül semmilyen más segédeszköz nem használható! A végleges megoldásokat az értékelő lapra kell rávezetni, csak az ott szereplő válaszokat fogadjuk el! Az értékelőlapon javítani nem lehet! Ezért kérjük a versenyzők figyelmesen olvassák el a feladatokat és az értékelő lapra csak akkor vezessék át válaszaikat, ha biztosak benne! Az írásbeli feladatlapok kijavítása után a szóbeli döntőbe a legjobb 12 diák kerül behívásra (egy intézményből maximum 3). A kijavított dolgozatok eredményeit iskolánk honlapján tekinthetik meg, illetve a döntőbe jutott tanulók iskoláját levélben is értesítjük!

2 Egyszerű választás Ebben a feladattípusban egy kérdéshez öt válasz tartozik. Minden kérdésnél az egyetlen teljesen helyes választ kell kiválasztani, az értékelőlapra átvezetni és ott a helyes válasz betűjelét X jellel áthúzni! 1. Melyik állandó gáz a légkörben? A Argon B Ózon C Szén-dioxid D Hidrogén E Metán 2. Melyik nem ősmasszívum? A Angara B Dekkán C Balti D Észak-amerikai E Afrikai 3. Kinek a nevéhez fűződik a geocentrikus világkép megalkotása? A Giordano Bruno B Nikolausz Kopernikusz C Galileo Galilei D Johannes Kepler E Ptolemaiosz 4. Melyik földtörténeti időben keletkeztek a legjobb minőségű szenek? A Előidő B Újidő C Középidő D Ősidő E Óidő 5. A légkör melyik tartományában égnek el a meteorok? A Troposzféra B Mezoszféra C Sztratoszféra D Exoszféra E Termoszféra 6. Hol jellemző két évszak? A Mediterrán terület B Átmeneti-öv C Monszun vidék D Monszun terület E Hideg mérsékelt öv 7. Mi a mediterrán terület talajtakarója? A Barna erdőtalaj B Laterittalaj C Terra Rossa D Rendzina E Feketeföld

3 8. Melyik Európa második leghosszabb folyója? A Rajna B Szajna C Duna D Volga E Visztula 9. Melyik nem üledékes kőzet? A Homokkő B Lösz C Márvány D Mészkő E Kősó 10. A felemelkedő levegő hőmérséklete a harmatpont elérése után A 100 méterenként 1 C-al nő B 100 méterenként 1 C-al csökken C 100 méterenként 0.5 C-al csökken D 100 méterenként 0.5 C-al nő E 100 méterenként 1.5 C-al nő 11. Melyik tavat nem jéghez kapcsolódó folyamatok hozták létre? A Nagy-sóstó B Ladoga- tó C Nagy-Rabszolga-tó D Garda-tó E Huron-tó 12. Melyik nem beltenger? A Égei- tenger B Balti-tenger C Vörös- tenger D Tasmán - tenger E Adriai-tenger 13. Melyik tengeráramlás nem az északi félgömbön található? A Kuro-shio B Agulhas C Oja-shio D Golf E Kanári 14. Melyik éghajlatra jellemző: egész évben a passzát szélrendszer leszálló ága uralkodik? A Szavanna éghajlat B Egyenlítői éghajlat C Trópusi sivatagi éghajlat D Mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat E Mérsékelt övezeti monszun éghajlat 15. Melyik az Eurázsiai hegységrendszer tagja? A Atlasz hegység B Francia- középhegység C Skandináv hegység D Szudéták E Velencei-hegység

4 Többszörös választás Egy állításhoz négy földrajzi fogalom tartozik. Az állítás több fogalomra is vonatkozhat az alábbi variációk szerint. Az értékelőlapra a megfelelő variáció betűjelét kell átvezetni. 16. Kontinensének legmagasabb pontja 1. Mont Blanc 2. Mt. Kosciusko 3. Csomolungma 4. Popocatépetl 17. Vulkán Észak-Amerikában 1. Yellowstone 2. Krakatau 3. Mt. St. Helens 4. Cotopaxi 18. Karsztos forma 1. Turzás 2. Dolina 3. Árok 4. Polje A) Az állítás az 1., 2. és a 3. fogalomra igaz B) Az állítás az 1. és a 3. fogalomra igaz C) Az állítás a 2. és a 4. fogalomra igaz D) Az állítás csak a 4. állításra igaz E) Az állítás mind a négy fogalomra igaz 19. Kontinensének legnagyobb területű tava 1. Viktória-tó 2. Balaton 3. Felső-tó 4. Nagy-Medve-tó 20. A földrengések erősségének mérésére szolgáló eszköz 1. Beaufort- skála 2. Richter- skála 3. Fahrenheit-skála 4. Mercalli-Sieberg -skála 21. Vörös színű talaj jellemzi 1. Óceáni terület 2. Térítői öv 3. Valódi- mérsékelt öv 4. Egyenlítői- öv 22. Az Elba érinti a területét 1. Lengyelország 2. Csehország 3. Szlovákia 4. Németország

5 23. Gyűrthegység 1. Alpok 2. Kaukázus 3. Sziklás -hegység 4. Toros - hegység 24. Tölcsértorkolattal éri el a tengert/óceánt 1. Szt. Lőrinc folyó 2. Garonne 3. Temze 4. Elba 25. Magyarország melyik ásványkincse keletkezett a középidő jura időszakában? 1. uránérc 2. feketekőszén 3. kőolaj 4. mangánérc 26. Alacsony légnyomású öv jellemzi 1. Egyenlítő 2. Északi -sark 3. déli 60 szélességi kör 4. déli 30 szélességi kör 27. Az egyenlítő áthalad a területén 1. Szomália 2. Venezuela 3. Indonézia 4. Nigéria 28. A Keleti-Kárpátok vulkanikus tagja 1. Gyergyói-havasok 2. Görgényi -havasok 3. Háromszéki-havasok 4. Hargita 29. Melyik hegységünkben találhatóak karsztos formák? 1. Mátra 2. Börzsöny 3. Kőszegi-hegység 4. Bakony 30. A Föld gömbhéja 1. atmoszféra 2. bioszféra 3. litoszféra 4. asztenoszféra 31. A gránitra jellemző 1. Mélységi magmás kőzet 2. Kiömlési párja az andezit 3. Durvakristályos szerkezetű 4. A cementgyártás egyik alapanyaga

6 Relációanalízis Az alábbi feladatok összetett mondatokból állnak, amelyeknek első része állítás, második része indoklás. Az állítások és indoklások vagy igazak vagy, hamisak, illetve van közöttük összefüggés vagy nincs. Az állításokhoz tartozó megfelelő variációk betűjelét kell átvezetni az értékelő lapra. Állítás Indoklás Összefüggés A igaz igaz van B igaz igaz nincs C igaz hamis nincs D hamis igaz (önmagában) nincs E hamis hamis nincs 32 A zónaidő kelet felé nő, mert a Föld keletről nyugat felé forog! 33 Az egyenlítői öv természetes növényzete a szavanna, mert az egyenlítő mentén minden nap esik az eső! 34 Az élet a tengerekben alakult ki, mert az oxigén dús légkör csak később jött létre! 35 Az Andok gyűrődéssel alakult ki, mert a Pacifikus lemez ütközött a Dél-Amerikai lemezzel! 36 Az óceánokba ömlő folyók többnyire delta torkolatúak, mert az óceánokban nagyobb a dagály mértéke mint a tengerekben! 37 Ázsiában a legelterjedtebb növény a rizs, mert a monszun bőségesen ellátja vízzel a földeket! 38 Madagaszkár a Föld második legnagyobb szigete, mert már az óidőben leszakadt Afrikáról! 39 A légkörben felfelé haladva csökken a légnyomás, mert a tengerszint közelében a gravitáció miatt egy térfogategységre több levegő jut! 40 A szélességi körök egyenlő hosszúságúak, mert az Egyenlítővel párhuzamosan futnak! 41 A sztratovulkánok vulkáni kiömlési kőzetekből és tufákból állnak, mert az egymást követő működések eredményeként először törmelék, majd láva kerül a felszínre! 42 A dér a hulló csapadékok közé tartozik, mert keletkezésekor 0 C alatt csapódik ki a levegő feleslegessé váló vízgőztartalma! 43 Magyarország vasérclelőhelyekben szegény, mert vasérctartalmú kőzeteinket a belföldi jégtakaró letarolta a Pleisztocénban! 44 A hosszúsági köröket meridiánnak is nevezik, mert az adott hosszúsági körön mindenhol ugyanakkor delel a Nap! 45 A Pacifikus-hegységrendszer kialakulásában elsősorban a vulkánosság játszottszerepet, mert itt közeledő lemezszegélyek vannak!

7 Egyszerű választás táblázatos formában: A táblázat minden betűjele egyetlen helyes megoldást jelöl! Ausztria A Hollandia H Japán B Ausztrália I Szlovákia C Új-Zéland J Románia D Egyiptom O Mexikó E Svájc L Spanyolország F Chile M Venezuela G Irán N Törökország K 46.Yucatan 47.Gerlachfalvi-csúcs 48.Elburz - hegység 49.Horn-fok 50.Déli-Alpok 51.Tuz-tó 52.Szt. Gotthárd -hágó 53.Moldoveanu 54.Grossglockner 55.Ijjsel-tó 56.Szuezi-csatorna 57.Nullarbor-síkság 58.Angel vízesés 59.Fuji 60.Sierra Morena

8 Asszociációs feladat: A feladatban a fogalmak és az állítások közötti kapcsolatokat kell felismerni. Az állítás betűjelét kell átvezetni az értékelő lapra. A B C D felső szakasz jellegű folyó középszakasz jellegű folyó alsószakasz jellegű folyó mindháromra jellemző 61..V alakú völgy jellemzi! 62..Ilyen a Duna Esztergom és Visegrád között! 63..Partközelben lassabban, a sodorvonalnál a leggyorsabban folyik a víz! 64..Ilyen a Tisza a forrásvidékén! 65..Mérsékelt lejtésű területeken jellemző! 66..Ilyen a Duna kisalföldi szakasza! 67..Munkavégző képessége nagyobb mint amennyi a hordaléka elszállításához szükséges! A B C D Appalache Kordillerák Mindkettőre vonatkozik Egyikre sem vonatkozik 68..Két hegységrendszernek is tagja! 69..Végighúzódik Dél-Amerika keleti partvidékén! 70..Gyűrthegység! 71..Vulkanikus kialakulású! 72..Gazdag feketekőszén telepekben! 73..Több ország területén is végighúzódik! 74..Az Észak-amerikai kontinensen található! 75..Legmagasabb csúcsa 7 ezer méter fölé nyúlik!

9 Egyszerű választás Minden kérdésnél az egyetlen teljesen helyes választ kell kiválasztani és az értékelőlapra átvezetni. 76. Az ENSZ világörökségek védelméért felelős szervezete: A WHO B FAO C UNICEF D UNESCO E UNIDO 77. Venezuela legjelentősebb ásványkincse: A vasérc B kőolaj C gyémánt D kősó E feketekőszén 78. Többségében muzulmán vallású délszláv ország: A Bosznia-Hercegovina B Szerbia C Montenegró D Horvátország E Macedónia 79. Melyik országban hoztak létre különleges gazdasági övezeteket? A Mexikó B Kína C Japán D Fülöp-szigetek E Vietnam 80. Melyik ország nem teljes jogú tagja a Mercosur szervezetnek? A Brazília B Argentína C Chile D Paraguay E Uruguay 81. A magyarországi katolikus vallás központja: A Pannonhalma B Eger C Székesfehérvár D Pécs E Esztergom 82. Melyik ország nem tartozik a PIGS országok közé? A Olaszország B Görögország C Portugália D Írország E Spanyolország

10 Rajzos feladatok: Ezekben a feladatokban az ábrán található nagybetűket kell egyeztetni az állításokkal! 83..Los Angeles 84..San Francisco 85..Iowa 86..Houston 87..New York 88..Las Vegas 89..Atlanta 90..Salt Lake City 91..Detroit 92..Idaho 93..Chicago 94..New Orleans 95.. Boston 96..Jelentős árutőzsde! 97..Itt található az ENSZ székház! 98..Érinti a világ legrégebbi alapítású nemzeti parkja! 99..Az Amerikai Űrkutatási Hivatal központja! 100 A mormonok városa a nyugati körzetben! A Szilícium- Völgy központi városa! Massachusetts állam székhelye! A kukoricaöv egyik állama! 104 A második legnépesebb városa országának!filmipar! 105 Jelentős kikötő, a jazz zeneirányzat szülőhazája! 106 A világ szerencsejáték fővárosa! 107 A déli körzet jelentős pénzügyi központja! 108 Az amerikai autógyártás központja!

11 109.Szentendre 110.Ózd 111.Sárospatak 112.Szentgotthárd 113.Hatvan 114.Mosonmagyaróvár 115.Vác 116.Jászberény 117.Patinás iskolaváros, vásárváros! 118.Gépjármű-elektronika (Bosch)! 119.Egykori kohászati központ, ma jelentős munkanélküliség jellemzi! 120.Múzeumok, művésztelep! 121.Agrár felsőoktatás! 122.Cementgyártás! 123.Elektrolux Lehel hűtőgépgyártás! 124.A hazai autógyártás egyik központja!

12 Asszociációs feladat: A feladatban a fogalmak és az állítások közötti kapcsolatokat kell felismerni. Az állítás betűjelét kell átvezetni az értékelő lapra. A Svédország B Finnország C Mindkettőre vonatkozik D Egyikre sem vonatkozik 125..Jelentős vasércbányászat jellemzi! 126..Faipari nagyhatalom! 127..Gyáróriása a Nokia! 128..Területén élnek a Lappok! 129..Jelentős autógyártással rendelkezik! 130..Határos Oroszországgal! 131..Fővárosa volt már olimpiai rendezés helyszíne! 132..Mezőgazdaságának fő ága a növénytermesztés! A B C D E Amerikai Egyesült Államok Mexikó Brazília Mindháromra vonatkozik Egyikre sem vonatkozik 133..Népessége nem haladja meg a 100 millió főt! 134..Nem tagja a NAFTA-nak! 135..A főváros a legnépesebb városa! 136..Gazdag ásványkincsekben! 137..Kávétermesztése világviszonylatban is kiemelkedő! 138..Területét közvetlenül érinti a Csendes- és az Atlanti óceán is! 139..A Panama-csatornát legnagyobb mértékben kihasználó ország! 140..Őslakosai indiánok!

13 Igaz-hamis állítás Ebben a feladatban az állításokról el kell döntenie, hogy igazak, vagy hamisak! Ha az állítás igaz, A betűt, ha az állítás hamis, B betűt írjon az üres helyre, majd a megoldásokat vezesse át az értékelő lapra! 141..Oroszország egész évben fagymentes exportkikötője Szentpétervár! 142..Magyarország jelentős vegyipari központja Debrecen! 143..Norvégia energiaszükségletének nagy részét atomenergiával biztosítják! 144..A Szuezi-csatorna fontos kereskedelmi útvonal a Csendes-és az Indiai- óceán között! 145..Kanada fa- és papíripai nagyhatalom! 146..Japán mezőgazdaságára a kisparaszti gazdaságok a jellemzőek! 147..Kína a világ vezető rizsexportőre! 148..Bombay az indiai Szilícium-völgy központja! 149..Kenya egyre jelentősebb bevételekre tesz szert a szafari turizmusból! 150..Jekatyerinburg az Uráli-iparvidék jelentős gépipari központja!

14 Kovács János Középiskolai Földrajz Verseny Értékelőlap A versenyző neve: oszt.:. Az iskola neve: Felkészítő tanár(ok) neve:... Dolgozat beadásának ideje: A felügyelő tanár aláírása: A dolgozat összpontszáma:

15 1. A B C D E 26. A B C D E 2. A B C D E 3. A B C D E 4. A B C D E 5. A B C D E 6. A B C D E 7. A B C D E 8. A B C D E 9. A B C D E 10. A B C D E 11. A B C D E 12. A B C D E 13. A B C D E 14. A B C D E 15. A B C D E 16. A B C D E 17. A B C D E 18. A B C D E 19. A B C D E 20. A B C D E 21. A B C D E 22. A B C D E 23. A B C D E 24. A B C D E 25. A B C D E 27. A B C D E 28. A B C D E 29. A B C D E 30. A B C D E 31. A B C D E 32. A B C D E 33. A B C D E 34. A B C D E 35. A B C D E 36. A B C D E 37. A B C D E 38. A B C D E 39. A B C D E 40. A B C D E 41. A B C D E 42. A B C D E 43. A B C D E 44. A B C D E 45. A B C D E 46. A B C D E F G H I J K L M N O 47. A B C D E F G H I J K L M N O 48. A B C D E F G H I J K L M N O 49. A B C D E F G H I J K L M N O 50. A B C D E F G H I J K L M N O

16 51. A B C D E F G H I J K L M N O 52. A B C D E F G H I J K L M N O 53. A B C D E F G H I J K L M N O 54. A B C D E F G H I J K L M N O 55. A B C D E F G H I J K L M N O 56. A B C D E F G H I J K L M N O 57. A B C D E F G H I J K L M N O 58. A B C D E F G H I J K L M N O 59. A B C D E F G H I J K L M N O 60. A B C D E F G H I J K L M N O 61. A B C D 62. A B C D 63. A B C D 64. A B C D 65. A B C D 66. A B C D 67. A B C D 68. A B C D 69. A B C D 70. A B C D 71. A B C D 72. A B C D

17 73. A B C D 74. A B C D 75. A B C D 76. A B C D E 77. A B C D E 78. A B C D E 79. A B C D E 80. A B C D E 81. A B C D E 82. A B C D E 83. A B C D E F G H I J K L M 84. A B C D E F G H I J K L M 85. A B C D E F G H I J K L M 86. A B C D E F G H I J K L M 87. A B C D E F G H I J K L M 88. A B C D E F G H I J K L M 89. A B C D E F G H I J K L M 90. A B C D E F G H I J K L M 91. A B C D E F G H I J K L M 92. A B C D E F G H I J K L M

18 93. A B C D E F G H I J K L M 94. A B C D E F G H I J K L M 95. A B C D E F G H I J K L M 96. A B C D E F G H I J K L M 97. A B C D E F G H I J K L M 98. A B C D E F G H I J K L M 99. A B C D E F G H I J K L M 100. A B C D E F G H I J K L M 101. A B C D E F G H I J K L M 102. A B C D E F G H I J K L M 103. A B C D E F G H I J K L M 104. A B C D E F G H I J K L M 105. A B C D E F G H I J K L M 106. A B C D E F G H I J K L M 107. A B C D E F G H I J K L M 108. A B C D E F G H I J K L M 109. A B C D E F G H 110. A B C D E F G H 111. A B C D E F G H

19 112. A B C D E F G H 113. A B C D E F G H 114. A B C D E F G H 115. A B C D E F G H 116. A B C D E F G H 117. A B C D E F G H 118. A B C D E F G H 119. A B C D E F G H 120. A B C D E F G H 121. A B C D E F G H 122. A B C D E F G H 123. A B C D E F G H 124. A B C D E F G H 125. A B C D 126. A B C D 127. A B C D 128. A B C D 129. A B C D 130. A B C D 131. A B C D

20 132. A B C D 133. A B C D E 134. A B C D E 135. A B C D E 136. A B C D E 137. A B C D E 138. A B C D E 139. A B C D E 140. A B C D E 141. A B 142. A B 143. A B 144. A B 145. A B 146. A B 147. A B 148. A B 149. A B 150. A B

Kovács János Középiskolai Földrajz Verseny 2012. február 29. 14.00 óra

Kovács János Középiskolai Földrajz Verseny 2012. február 29. 14.00 óra Kovács János Középiskolai Földrajz Verseny 2012. február 29. 14.00 óra Feladatlap és értékelő lap A dolgozat elérhető maximális pontszáma: 150 pont A dolgozat megírására engedélyezett idő 120 perc! A feladatlap

Részletesebben

XX. Kovács János Országos Középiskolai Földrajz Verseny 2015. február 25. 14.00 óra

XX. Kovács János Országos Középiskolai Földrajz Verseny 2015. február 25. 14.00 óra XX. Kovács János Országos Középiskolai Földrajz Verseny 2015. február 25. 14.00 óra Feladatlap és értékelő lap A dolgozat elérhető maximális pontszáma: 150 pont A dolgozat megírására engedélyezett idő

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai FÖLDRAJZBÓL

A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai FÖLDRAJZBÓL A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ A munka megkezdése

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont ÚTMUTATÓ A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka megkezdése előtt

Részletesebben

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont ÚTMUTATÓ A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Tisztelt Versenyző! A

Részletesebben

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ

Részletesebben

A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY

A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY ELSŐ FORDULÓJÁNAK FELADATLAPJA I. KATEGÓRIA Tudnivalók A feladatokat figyelmesen olvasd el! A megoldásokat a mellékelt értékelőlapon kell beadni. Az értékelőlapon

Részletesebben

A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL EGYSZERŰ VÁLASZTÁS

A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL EGYSZERŰ VÁLASZTÁS A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL EGYSZERŰ VÁLASZTÁS Útmutató: e feladatokban egy kérdés és öt válasz található. Minden ilyen típusú

Részletesebben

Segédanyag, vázlatok formájában

Segédanyag, vázlatok formájában 1, Természetföldrajz segédanyag Segédanyag, vázlatok formájában Földünk mozgásai 1. A Föld forog a saját tengelye körül, óramutató járásával ellentétesen, időtartama kb. 24 óra. A képzelt tengelyének felszíni

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÚTMUTATÓ

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÚTMUTATÓ Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont FELADATLAP ÚTMUTATÓ A munka megkezdése

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Földrajz Évfolyam: 7 Vizsga típusa: Szóbeli Követelmények, témakörök: Témakör Követelmények 2013 I. Témakör: Tájékozódás

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 16. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 25. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

FÖLDRAJZ ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004

FÖLDRAJZ ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 FÖLDRAJZ ÍRÁSELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 Az írásbeli dolgozat megoldásához 180 perc áll rendelkezésre. Először olvassa el a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd alaposan gondolja át válaszait,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 21. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 21. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 16. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 25., 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz középszint írásbeli

Részletesebben

570-230 mó évig. 230-65 mó évig. Harmad időszak. Negyed időszak

570-230 mó évig. 230-65 mó évig. Harmad időszak. Negyed időszak A föld története Kor: 4,6 milliárd év 1. Ősidő 4,6 mrd 570 mó évig Kialakultak az ősföldek. Az őslégkör és az ősóceán. Élet megjelent az ősóceánokban. 2. Óidő 570-230 mó évig Őskontinensek kialakulása

Részletesebben

Európán kívüli földrészek földrajza

Európán kívüli földrészek földrajza Európán kívüli földrészek földrajza Földrajz kedvelők részére Tartalom 1. ÁZSIA TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÉPE... 2 2. KÍNA... 7 3. JAPÁN... 10 4. INDIA... 12 5. DÉLKELET ÁZSIA ORSZÁGAI... 16 6. NYUGAT-ÁZSIA...

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Európán kívüli kontinensek. Európa földrajza Magyarország földrajza. Kleininger Tamás. címû tankönyveihez

TANMENETJAVASLAT. Európán kívüli kontinensek. Európa földrajza Magyarország földrajza. Kleininger Tamás. címû tankönyveihez TANMENETJAVASLAT Kleininger Tamás Európán kívüli kontinensek földrajza Európa földrajza Magyarország földrajza címû tankönyveihez Európán kívüli kontinensek földrajza 1. Hogyan használd ezt a könyvet?

Részletesebben

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA 7. osztály 2013. Kedves Versenyző! Kérünk, mielőtt elkezdenéd a feladatlap kitöltését, figyelmesen olvasd át az alábbi útmutatót!

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 17130 Lakóhelyünk, a Föld című tankönyvhöz (heti 2 + 2 óra)

Tanmenetjavaslat a 17130 Lakóhelyünk, a Föld című tankönyvhöz (heti 2 + 2 óra) Tanmenetjavaslat a 17130 Lakóhelyünk, a Föld című tankönyvhöz (heti 2 + 2 óra) I. A FÖLD ÉS BOLYGÓTESTVÉREI TÁJÉKOZÓDÁS A FÖLDI TÉRBEN ÉS IDŐBEN 1. A napistenektől az UFO-kig A csillagászat rövid története

Részletesebben

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA 8. osztály 2007. Elért pontszám: Javította: Ellenőrizte: Ú T M U T A T Ó A feladatlap megoldásához segédeszköz nem

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 7 9. ÉVFOLYAM Időkeret: Évi óraszám: 72 Heti óraszám: 2 óra Javasolt óraterv 7. ÉVFOLYAM TÉMAKÖRÖK Óraszám Európa országainak természet- és társadalomföldrajza

Részletesebben

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA 7. osztály 2014. Kedves Versenyző! Kérünk, mielőtt elkezdenéd a feladatlap kitöltését,

Részletesebben

Földrajz vizsga a 8. évfolyam számára

Földrajz vizsga a 8. évfolyam számára Földrajz vizsga a 8. évfolyam számára Dunakeszi, 2014. január 5. Készítette: Kapornai Lilla szaktanár F O G A L O M T Á R Tengerszoros: keskeny vízi összeköttetés két szomszédos tenger, vagy óceán között.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörök 7. évfolyam

Osztályozó- és javítóvizsga témakörök 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és folyamatai 1-2. Környezetünk anyagainak vizsgálata Ásványokból összetett természetes (kőzetek, ércek) és mesterséges anyagok (pl. beton, tégla) összehasonlítása egyéni és csoportos

Részletesebben

FÖLDRAJZ TANMENET TERMÉSZETFÖLDRAJZ 9. OSZTÁLY

FÖLDRAJZ TANMENET TERMÉSZETFÖLDRAJZ 9. OSZTÁLY FÖLDRAJZ TANMENET TERMÉSZETFÖLDRAJZ 9. OSZTÁLY TAMÁSINÉ SUBA ADRIENNE 1 AZ ÉVES ÓRAKERET FELOSZTÁSA: Témakör I. Kozmikus környezetünk A térkép Új ismeretek feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Összes

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben