Kovács János Középiskolai Földrajz Verseny február óra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kovács János Középiskolai Földrajz Verseny 2012. február 29. 14.00 óra"

Átírás

1 Kovács János Középiskolai Földrajz Verseny február óra Feladatlap és értékelő lap A dolgozat elérhető maximális pontszáma: 150 pont A dolgozat megírására engedélyezett idő 120 perc! A feladatlap megoldásához íróeszközön kívül semmilyen más segédeszköz nem használható! A végleges megoldásokat az értékelő lapra kell rávezetni, csak az ott szereplő válaszokat fogadjuk el! Az értékelőlapon javítani nem lehet! Ezért kérjük a versenyzők figyelmesen olvassák el a feladatokat és az értékelő lapra csak akkor vezessék át válaszaikat ha biztosak benne! Az írásbeli feladatlapok kijavítása után a szóbeli döntőbe a legjobb 12 diák kerül behívásra. A kijavított dolgozatok eredményeit iskolánk honlapján tekinthetik meg, illetve a döntőbe jutott tanulók iskoláját levélben is értesítjük!

2 Egyszerű választás Ebben a feladattípusban egy kérdéshez öt válasz tartozik. Minden kérdésnél az egyetlen teljesen helyes választ kell kiválasztani, az értékelőlapra átvezetni és ott a helyes válasz betűjelét X jellel áthúzni! 1. Melyik a legnagyobb kőzetbolygó? A Vénusz B Föld C Jupiter D Merkúr E Mars 2. Melyik kőzetcsoportba tartozik a gránit? A Vegyi üledékes kőzet B Vulkáni törmelékes kőzet C Átalakult kőzet D Mélységi magmás kőzet E Törmelékes üledékes kőzet 3. Dél-Amerika legmagasabb pontja A Chimborazo B Mt. McKinley C Aconcagua D Cotopaxi E Puncak Jaya 4. Melyik nem meleg tengeráramlás? A Golf áramlás B Észak-Egyenlítői áramlás C Kuro- Sio áramlás D Észak-Atlanti áramlás E Kaliforniai áramlás 5. Melyik a Variszkuszi hegységrendszer tagja? A Atlasz hegység B Urál C Skandináv hegység D Kordillerák E Kelet- Grönland hegyei 6. Mi nem jellemző az anticiklonokra? A Magas légnyomású képződményű B Mozgása az Északi- félgömbön az óramutató járásával ellentétes irányú C Csapadékos időjárás kíséri D Több ezer km 2 kiterjedésű E Belsejében a levegő leszáll 7. Mi a hideg mársékelt öv jellegzetes talajtakarója? A Barna erdőtalaj B Laterittalaj C Terra Rossa D Podzoltalaj E Feketeföld

3 8. Ázsia melyik folyójának legnagyobb a vízhozama? A Jangce B Léna C Brahmaputra D Gangesz E Ob 9. December 22-én mekkora a napsugarak beesési szöge az Északi sarkkörön? A 90 o B 0 o C 66,5 o D 23,5 o E 47 o 10. Melyik nem rétegvulkán? A Vezúv B Mt. St. Helens C Popocatépetl D Mauna Loa E Mt. Pelée 11. Melyik állandó gáz a légkörben? A Szén- monoxid B Ózon C Szén-dioxid D Neon E Metán 12. Mi jellemző a Richter - skálára? A Vulkánkitörések erősségének mérésére szolgál B Műszeres méréseken alapszik C Csak lakott területen alkalmazható D Beosztása tizenkét fokozatú E Az 1960-as évektől használják 13. Az alábbi tengerek közül melyiknek a legnagyobb a sótartalma? A Földközi- tenger B Vörös- tenger C Karib- tenger D Balti- tenger E Északi tenger 14. Melyik éghajlatra jellemző: egész évben a passzát szélrendszer felszálló ága uralkodik? A Szavanna éghajlat B Egyenlítői éghajlat C Trópusi sivatagi éghajlat D Mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat E Mérsékelt övezeti monszun éghajlat 15. Melyik tó keletkezett végmorénák sáncai mögött felduzzadva? A Aral- tó B Viktória tó C Bajkál- tó D Tisza- tó E Garda-tó

4 Többszörös választás Egy állításhoz négy földrajzi fogalom tartozik. Az állítás több fogalomra is vonatkozhat az alábbi variációk szerint. Az értékelőlapra a megfelelő variáció betűjelét kell átvezetni. 16. Peremtenger 1. Norvég- tenger 2. Kaszpi-tenger 3. Dél-kínai - tenger 4. Vörös-tenger 17. A Baktérítő áthalad a területén 1. Új-Zéland 2. Uruguay 3. Bolívia 4. Dél-Afrika 18. Az Eurázsiai hegységrendszer tagja 1. Atlasz 2. Német-középhegység 3. Dinári hegyvidék 4. Rodope 19. Kontinensének leghosszabb folyója 1. Colorado 2. Amazonas 3. Kongó 4. Jangce 20. Átalakult kőzet 1. Kristályos pala 2. Obszidián 3. Márvány 4. Diorit 21. A szél által létrehozott forma 1. Barkán 2. Deflációs- medence 3. Gombaszikla 4. Maradékgerinc 22. Gleccserhez kapcsolódó forma 1. U- alakú völgy 2. Kárfülke 3. Végmoréna 4. Vándorkő A) Az állítás az 1., 2. és a 3. fogalomra igaz B) Az állítás az 1. és a 3. fogalomra igaz C) Az állítás a 2. és a 4. fogalomra igaz D) Az állítás csak a 4. állításra igaz E) Az állítás mind a négy fogalomra igaz

5 23. A sztratoszférára jellemző 1. A légkör tömegének 80 %-át tartalmazza 2. Tartományában jelentősen csökken a hőmérséklet 3. Itt égnek el a meteorok 4. Ebben a tartományban található az ózonréteg 24. A tenger pusztító munkájának eredménye 1. Abráziós torony 2. Kürtő 3. Abráziós terasz 4. Rekesztőturzás 25. Az ilyen éghajlati terület folyóinak vízjárása egyenletes 1. Egyenlítői 2. Szavanna 3. Óceáni 4. Mediterrán 26. A tengervíz sótartalma függ: 1. Csapadék mennyiségétől 2. A tengerbe ömlő folyók szennyezettségétől 3. Párolgás mértékétől 4. Tengerek vízfelületétől 27. A száraz kontinentális éghajlat természetes növénytakarója 1. Pampa 2. Sztyepp 3. Füves puszta 4. Préri 28. Deltatorkolatú folyó 1. Nílus 2. Mississippi 3. Volga 4. Garonne 29. A Gondvána része volt 1. Afrika 2. Antarktisz 3. Arab-félsziget 4. Európa 30. Ősmasszívum 1. Skandináv 2. Dekkán 3. Guineai 4. Angara 31. A légkör állandó gázai közé tartozik 1. Hidrogén 2. Nátrium 3. Szén-dioxid 4. Argon

6 Relációanalízis Az alábbi feladatok összetett mondatokból állnak, amelyeknek első része állítás, második része indoklás. Az állítások és indoklások vagy igazak vagy, hamisak, illetve van közöttük összefüggés vagy nincs. Az állításokhoz tartozó megfelelő variációk betűjelét kell átvezetni az értékelő lapra. Állítás Indoklás Összefüggés A igaz igaz van B igaz igaz nincs C igaz hamis nincs D hamis igaz (önmagában) nincs E hamis hamis nincs 32 A magasan álló talajvíz kedvezőtlen a növénytermesztés számára, mert kiszorítja a levegőt a talajszemcsék közül! 33 Európa nyugati része negatív hőmérsékleti anomáliát élvez, mert itt a hideg tengeráramlás a kontinens nyugati partvidékét fűti! 34 A valódi mérsékelt övben négy évszak alakult ki, mert az évi középhőmérséklet 0-20 C között van! 35 A déli félgömbön a ciklonban a levegő kívülről befelé áramlik, mert a ciklon magas légnyomású képződmény! 36 A Föld belseje felé a sűrűség egyenletesen nő, mert a geotermikus gradiens értéke Földünkön átlagosan 100m/ 1g! 37 A sztratoszférában a hőmérséklet emelkedik, mert ebben a tartományban található az ózonréteg! 38 A troposzféra a légkör fontos tartománya, mert itt égnek el a Föld felé tartó meteorok! 39 A tenger szintje naponta kétszer emelkedik és süllyed ugyanazon a helyen, mert a dagályhullám nyugatról keletre járja körbe a világtengert! 40 A hosszúsági körök egyenlő hosszúak, mert az Egyenlítővel párhuzamosan futnak! 41 Az állandóan fagyos éghajlaton a szél a fő felszínformáló erő, mert kevés csapadék hullik! 42 A Holdnak mindig ugyanazt az oldalát látjuk, mert a Hold keringési ideje megegyezik a Föld tengelyforgásának az idejével! 43 Az Eurázsiai-hegységrendszer kialakulásában az andezites-riolitos vulkáni tevékenység játszotta a döntő szerepet, mert ezen a területen aktív szubdukciós folyamat játszódott le! 44 A tengervíz később fagy be mint a folyók vize, mert a meleg tengeráramlások tovább tartják melegen a tengervizeket! 45 A legjobb minőségű szenek az óidőben keletkeztek, mert az óidőben jelentős hegységképződések történtek!

7 Egyszerű választás táblázatos formában: A táblázat minden betűjele egyetlen helyes megoldást jelöl! Alexandria A Manaus H Montreal B New Orleans I Sevilla C Vuhan J Paotou D Zaragoza O Lyon E Nyizsnyij Novgorod Basel F Le Havre M Irkutszk G Portland N L Ulm K 46.Volga 47.Mississippi 48.Amazonas 49.Szt. Lőrinc folyó 50.Jangce 51.Szajna 52.Nílus 53.Rajna 54.Angara 55.Guadalquivir 56.Duna 57.Ebro 58.Columbia 59.Rhone 60.Sárga-folyó

8 Asszociációs feladat: A feladatban a fogalmak és az állítások közötti kapcsolatokat kell felismerni. Az állítás betűjelét kell átvezetni az értékelő lapra. A B C D Duna Kongó Mindkettőre jellemző Egyikre sem jellemző 61..Kontinensének leghosszabb folyója! 62..Vízjárása egyenletes! 63..Delta torkolata van! 64..Több mint négy országot érint! 65..Beltengerbe torkollik! 66..Vízgyűjtő területe nagyobb egymillió km 2 -nél! 67..Medencén folyik keresztül! A B C D Mediterrán terület Térítői öv Mindkettőre vonatkozik Egyikre sem vonatkozik 68..Jellegzetes talaja a Terra Rossa! 69..A nyár forró és száraz! 70..Természetes növényzete a lombhullató erdő! 71..Éghajlatában szerepe van a passzát-szélrendszernek! 72..Jellegzetes növénye az olajfa, szőlő, dohány! 73..Az évi középhőmérséklet C o között van! 74..Területei az északi és déli szélesség 20. és 30. foka között találhatóak! 75..Fő felszínformáló erő a hőingadozás okozta aprózódás!

9 Egyszerű választás Minden kérdésnél az egyetlen teljesen helyes választ kell kiválasztani és az értékelőlapra átvezetni. 76. Melyik ország nem volt alapító tagja az EGK-nak? A Olaszország B Nagy-Britannia C Franciaország D Luxemburg E Hollandia 77. Az alábbi fővárosok közül melyik fekszik legészakabbra? A Ottawa B Brüsszel C Peking D Varsó E Kijev 78. Melyik vállalat nem olajipari TNC? A Exxon-Mobil B Wall -Mart C Chevron Texaco D BP- Amoco E Royal Dutch Shell 79. Melyik országot nem érinti a Karib-tenger? A Trinidad és Tobago B Bahama-szigetek C Haiti D Kuba E Jamaika 80. Melyik országgal nem határos Oroszország? A Norvégia B Finnország C Kína D Lengyelország E Svédország 81. Európa legforgalmasabb kikötője: A Hamburg B Marseille C Rotterdam D Genova E Barcelona 82. Melyik ország nem vezette be az eurót? A Észtország B Lengyelország C Ausztria D Szlovénia E Finnország

10 Rajzos feladatok: Ezekben a feladatokban az ábrán található nagybetűket kell egyeztetni az állításokkal! 83.. München 84..Szentpétervár 85..Birmingham. 86..Bilbao 87..Genova 88..Hamburg 89..Barcelona 90..Linz 91..Belgrád 92..Újvidék 93..Ceske Budejovice 94..Frankfurt 95..Bordeaux. 96..Főváros a Duna partján! 97..Országának nyugati kapujának nevezik! 98..Európa egyik legforgalmasabb repülőtere! 99..A Földközi-tenger legjelentősebb kikötője! 100 Jelentős magyar kisebbségű város! Grafitfeldolgozás és sörgyártás jellemzi! Söripar, BMW gyár! Egykori Hanza-város! 104 Világhírű borgyártás! 105 Gaudi városa jelentős könnyűiparral! 106 Jelentős Duna parti kikötőváros! 107 Baszk nehézipari központ! 108 A Black Country központja!

11 109.Nagykanizsa 110.Tiszaújváros 111.Tokaj 112.Székesfehérvár 113.Százhalombatta 114.Pápa 115.Ajka 116.Sopron 117.Ikarus, Philips, Ford! 118.Az ország legnagyobb húskombinátja! 119.Az ország erdészeti- és faipari felsőoktatásának a fellegvára! 120.Kőolaj-finomítás, TVK! 121.Bútorgyártás, General Electric! 122.Timföld- és üveggyártás! 123.Történelmi borvidék központja! 124.Kőolajiparunk fellegvára!

12 Asszociációs feladat: A feladatban a fogalmak és az állítások közötti kapcsolatokat kell felismerni. Az állítás betűjelét kell átvezetni az értékelő lapra. A Japán B Kína C Mindkettőre vonatkozik D Egyikre sem vonatkozik 125..Mezőgazdaságában fontos szerepet játszik a monszun! 126..Keleti partvidékén különleges gazdasági övezeteket hoztak létre! 127..Államvallása a hinduizmus! 128..Nem a főváros a legnépesebb városa! 129..A világ vezető autógyártásával rendelkezik! 130..Rendezett már olimpiát! 131..A világ legnagyobb gazdasági növekedésével rendelkezik! 132..Gyors fejlődése volt a példa a térség országai számára! A B C D E Olaszország Portugália Spanyolország Mindháromra vonatkozik Egyikre sem vonatkozik 133..Gazdaságában jelentősek az idegenforgalmi bevételek! ben lépett be az EK-ba! 135..Területén belül két miniállam található! 136..Nem voltak jelentős gyarmatai Latin-Amerikában! 137..Világelső parafatermelésben! 138..Államformája királyság! 139..A félsivatagi környezet öntözött kertjeit huerta -nak nevezik! 140..A világ legnagyobb bortermelői közé tartozik!

13 Igaz-hamis állítás Ebben a feladatban az állításokról el kell döntenie, hogy igazak, vagy hamisak! Ha az állítás igaz, A betűt, ha az állítás hamis, B betűt írjon az üres helyre, majd a megoldásokat vezesse át az értékelő lapra! 141..Latin-Amerika legdélebbi pontja a Magellán-fok! 142..A Galápagos-szigetek Peru idegenforgalmi látványosságai közé tartozik! 143..A selfterületek gazdaságilag jelentős mennyiségű szénhidrogént tartalmaznak! 144..Az Oresund híd Dániát és Svédországot köti össze Koppenhága és Göteborg között! 145..A Coca-Cola cég székhelye Atlantában található! 146..A polderek az Ijssel-tótól visszanyert körülgátolt földterületek Belgiumban! 147..Az USA kukoricaövezetének központja három állam: Iowa, Illinois, Wisconsin! 148..Az információs gazdaság fő színterei a nagyvárosok! 149..Az off-shore területek kedvező adózási feltételeket biztosítanak! 150..A technopolisz a csúcstechnológiára telepített, mesterségesen létrehozott várostípus!

14 Kovács János Középiskolai Földrajz Verseny Értékelőlap A versenyző neve: oszt.:. Az iskola neve: Felkészítő tanár(ok) neve:... Dolgozat beadásának ideje: A felügyelő tanár aláírása: A dolgozat összpontszáma:

15 1. A B C D E 26. A B C D E 2. A B C D E 3. A B C D E 4. A B C D E 5. A B C D E 6. A B C D E 7. A B C D E 8. A B C D E 9. A B C D E 10. A B C D E 11. A B C D E 12. A B C D E 13. A B C D E 14. A B C D E 15. A B C D E 16. A B C D E 17. A B C D E 18. A B C D E 19. A B C D E 20. A B C D E 21. A B C D E 22. A B C D E 23. A B C D E 24. A B C D E 25. A B C D E 27. A B C D E 28. A B C D E 29. A B C D E 30. A B C D E 31. A B C D E 32. A B C D E 33. A B C D E 34. A B C D E 35. A B C D E 36. A B C D E 37. A B C D E 38. A B C D E 39. A B C D E 40. A B C D E 41. A B C D E 42. A B C D E 43. A B C D E 44. A B C D E 45. A B C D E 46. A B C D E F G H I J K L M N O 47. A B C D E F G H I J K L M N O 48. A B C D E F G H I J K L M N O 49. A B C D E F G H I J K L M N O 50. A B C D E F G H I J K L M N O

16 51. A B C D E F G H I J K L M N O 52. A B C D E F G H I J K L M N O 53. A B C D E F G H I J K L M N O 54. A B C D E F G H I J K L M N O 55. A B C D E F G H I J K L M N O 56. A B C D E F G H I J K L M N O 57. A B C D E F G H I J K L M N O 58. A B C D E F G H I J K L M N O 59. A B C D E F G H I J K L M N O 60. A B C D E F G H I J K L M N O 61. A B C D 62. A B C D 63. A B C D 64. A B C D 65. A B C D 66. A B C D 67. A B C D 68. A B C D 69. A B C D 70. A B C D 71. A B C D 72. A B C D

17 73. A B C D 74. A B C D 75. A B C D 76. A B C D E 77. A B C D E 78. A B C D E 79. A B C D E 80. A B C D E 81. A B C D E 82. A B C D E 83. A B C D E F G H I J K L M 84. A B C D E F G H I J K L M 85. A B C D E F G H I J K L M 86. A B C D E F G H I J K L M 87. A B C D E F G H I J K L M 88. A B C D E F G H I J K L M 89. A B C D E F G H I J K L M 90. A B C D E F G H I J K L M 91. A B C D E F G H I J K L M 92. A B C D E F G H I J K L M

18 93. A B C D E F G H I J K L M 94. A B C D E F G H I J K L M 95. A B C D E F G H I J K L M 96. A B C D E F G H I J K L M 97. A B C D E F G H I J K L M 98. A B C D E F G H I J K L M 99. A B C D E F G H I J K L M 100. A B C D E F G H I J K L M 101. A B C D E F G H I J K L M 102. A B C D E F G H I J K L M 103. A B C D E F G H I J K L M 104. A B C D E F G H I J K L M 105. A B C D E F G H I J K L M 106. A B C D E F G H I J K L M 107. A B C D E F G H I J K L M 108. A B C D E F G H I J K L M 109. A B C D E F G H 110. A B C D E F G H 111. A B C D E F G H

19 112. A B C D E F G H 113. A B C D E F G H 114. A B C D E F G H 115. A B C D E F G H 116. A B C D E F G H 117. A B C D E F G H 118. A B C D E F G H 119. A B C D E F G H 120. A B C D E F G H 121. A B C D E F G H 122. A B C D E F G H 123. A B C D E F G H 124. A B C D E F G H 125. A B C D 126. A B C D 127. A B C D 128. A B C D 129. A B C D 130. A B C D 131. A B C D

20 132. A B C D 133. A B C D E 134. A B C D E 135. A B C D E 136. A B C D E 137. A B C D E 138. A B C D E 139. A B C D E 140. A B C D E 141. A B 142. A B 143. A B 144. A B 145. A B 146. A B 147. A B 148. A B 149. A B 150. A B

XX. Kovács János Országos Középiskolai Földrajz Verseny 2015. február 25. 14.00 óra

XX. Kovács János Országos Középiskolai Földrajz Verseny 2015. február 25. 14.00 óra XX. Kovács János Országos Középiskolai Földrajz Verseny 2015. február 25. 14.00 óra Feladatlap és értékelő lap A dolgozat elérhető maximális pontszáma: 150 pont A dolgozat megírására engedélyezett idő

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont ÚTMUTATÓ A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka megkezdése előtt

Részletesebben

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont ÚTMUTATÓ A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Tisztelt Versenyző! A

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 25. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Segédanyag, vázlatok formájában

Segédanyag, vázlatok formájában 1, Természetföldrajz segédanyag Segédanyag, vázlatok formájában Földünk mozgásai 1. A Föld forog a saját tengelye körül, óramutató járásával ellentétesen, időtartama kb. 24 óra. A képzelt tengelyének felszíni

Részletesebben

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 25., 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz középszint írásbeli

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÚTMUTATÓ

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÚTMUTATÓ Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont FELADATLAP ÚTMUTATÓ A munka megkezdése

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 21. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 21. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 13. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 13. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Földrajz Évfolyam: 7 Vizsga típusa: Szóbeli Követelmények, témakörök: Témakör Követelmények 2013 I. Témakör: Tájékozódás

Részletesebben

FÖLDRAJZ ÓRAVÁZLATOK 7. osztály Európa helyzete a Földön. Határai, partvonala, nagysága, felosztása.

FÖLDRAJZ ÓRAVÁZLATOK 7. osztály Európa helyzete a Földön. Határai, partvonala, nagysága, felosztása. Európa helyzete a Földön. Határai, partvonala, nagysága, felosztása. Fekvése, határai Európa az északi félgömbön fekszik. Európa Ázsiával függ össze. A két földrészt együttesen Eurázsiának nevezzük. Északon

Részletesebben

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA 8. osztály 2007. Elért pontszám: Javította: Ellenőrizte: Ú T M U T A T Ó A feladatlap megoldásához segédeszköz nem

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 17130 Lakóhelyünk, a Föld című tankönyvhöz (heti 2 + 2 óra)

Tanmenetjavaslat a 17130 Lakóhelyünk, a Föld című tankönyvhöz (heti 2 + 2 óra) Tanmenetjavaslat a 17130 Lakóhelyünk, a Föld című tankönyvhöz (heti 2 + 2 óra) I. A FÖLD ÉS BOLYGÓTESTVÉREI TÁJÉKOZÓDÁS A FÖLDI TÉRBEN ÉS IDŐBEN 1. A napistenektől az UFO-kig A csillagászat rövid története

Részletesebben

FÖLDRAJZ TANMENET TERMÉSZETFÖLDRAJZ 9. OSZTÁLY

FÖLDRAJZ TANMENET TERMÉSZETFÖLDRAJZ 9. OSZTÁLY FÖLDRAJZ TANMENET TERMÉSZETFÖLDRAJZ 9. OSZTÁLY TAMÁSINÉ SUBA ADRIENNE 1 AZ ÉVES ÓRAKERET FELOSZTÁSA: Témakör I. Kozmikus környezetünk A térkép Új ismeretek feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Összes

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Európán kívüli kontinensek. Európa földrajza Magyarország földrajza. Kleininger Tamás. címû tankönyveihez

TANMENETJAVASLAT. Európán kívüli kontinensek. Európa földrajza Magyarország földrajza. Kleininger Tamás. címû tankönyveihez TANMENETJAVASLAT Kleininger Tamás Európán kívüli kontinensek földrajza Európa földrajza Magyarország földrajza címû tankönyveihez Európán kívüli kontinensek földrajza 1. Hogyan használd ezt a könyvet?

Részletesebben

Földrajz vizsga a 8. évfolyam számára

Földrajz vizsga a 8. évfolyam számára Földrajz vizsga a 8. évfolyam számára Dunakeszi, 2014. január 5. Készítette: Kapornai Lilla szaktanár F O G A L O M T Á R Tengerszoros: keskeny vízi összeköttetés két szomszédos tenger, vagy óceán között.

Részletesebben

A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY

A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY ELSŐ FORDULÓJÁNAK FELADATLAPJA I. KATEGÓRIA Tudnivalók A feladatokat figyelmesen olvasd el! A megoldásokat a mellékelt értékelőlapon kell beadni. Az értékelőlapon

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

Földön innen Földön túl

Földön innen Földön túl foldrajz 8:Layout 1 4/15/11 12:14 PM Page 1 Lovizer Ferencné Földön innen Földön túl ok Évfolyam 5 6 7 8 9 10 14 éves tanulók részére a ta nu ló ne ve 1 foldrajz 8:Layout 1 4/15/11 12:14 PM Page 2 A Föld

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 16. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

Európa földrajza. a gimnáziumok számára

Európa földrajza. a gimnáziumok számára Európa földrajza a gimnáziumok számára Tartalom 1. Európa földrajzi helyzete, határai...3 2. Európa földtörténete, felszíne...5 3. Európa éghajlata, vízrajza, élővilága...7 4. Az Európai Unió földrajzi

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 16. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA 7. osztály 2014. Kedves Versenyző! Kérünk, mielőtt elkezdenéd a feladatlap kitöltését,

Részletesebben

A FÖLDRAJZ ÉRETTSÉGI VIZSGA SZERKEZETE. Feladatsorok és javítási-értékelési útmutatók

A FÖLDRAJZ ÉRETTSÉGI VIZSGA SZERKEZETE. Feladatsorok és javítási-értékelési útmutatók A FÖLDRAJZ ÉRETTSÉGI VIZSGA SZERKEZETE Feladatsorok és javítási-értékelési útmutatók A földrajz érettségi tétel 3 fő részből áll. Az I. tétel Európa, a II. tétel Románia, míg a III. tétel: az Európai Unió

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörök 7. évfolyam

Osztályozó- és javítóvizsga témakörök 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és folyamatai 1-2. Környezetünk anyagainak vizsgálata Ásványokból összetett természetes (kőzetek, ércek) és mesterséges anyagok (pl. beton, tégla) összehasonlítása egyéni és csoportos

Részletesebben

Európán kívüli földrészek földrajza

Európán kívüli földrészek földrajza Európán kívüli földrészek földrajza Földrajz kedvelők részére Tartalom 1. ÁZSIA TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÉPE... 2 2. KÍNA... 7 3. JAPÁN... 10 4. INDIA... 12 5. DÉLKELET ÁZSIA ORSZÁGAI... 16 6. NYUGAT-ÁZSIA...

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 16. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben