XX. Kovács János Országos Középiskolai Földrajz Verseny február óra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XX. Kovács János Országos Középiskolai Földrajz Verseny 2015. február 25. 14.00 óra"

Átírás

1 XX. Kovács János Országos Középiskolai Földrajz Verseny február óra Feladatlap és értékelő lap A dolgozat elérhető maximális pontszáma: 150 pont A dolgozat megírására engedélyezett idő 120 perc! A feladatlap megoldásához íróeszközön kívül semmilyen más segédeszköz nem használható! A végleges megoldásokat az értékelő lapra kell rávezetni tollal! Csak az ott szereplő válaszokat fogadjuk el! Az értékelőlapon javítani nem lehet! Ezért kérjük a versenyzők figyelmesen olvassák el a feladatokat és az értékelő lapra csak akkor vezessék át válaszaikat, ha biztosak benne! Az írásbeli feladatlapok kijavítása után a szóbeli döntőbe a legjobb 10 diák kerül behívásra (egy intézményből maximum 3). A döntőbe jutottak névsorát iskolánk honlapján tekinthetik meg, illetve a tanulók iskoláját e- mailben (vagy levélben) is értesítjük!

2 Egyszerű választás Ebben a feladattípusban egy kérdéshez öt válasz tartozik. Minden kérdésnél az egyetlen teljesen helyes választ kell kiválasztani, az értékelőlapra átvezetni és ott a helyes válasz betűjelét X jellel áthúzni! 1. Melyik űrszonda hagyta el a közelmúltban a Naprendszert? A Pioneer 10 B Galileo C Voyager-1 D Mariner -10 E Voyager-2 2. Nem tartozik a szilárd kőzetburok 99 %-át alkotó kémiai elemek közé A Kálium B Oxigén C Kalcium D Szén E Magnézium 3. Észak-Amerika legmagasabb pontja A Mount Logan B Aconcagua C Mount Whitney D Mount McKinley E Mount Erebus 4. Nem halad át rajta a Baktérítő A Madagaszkár B Nagy- Vízválasztó - hegység C Andok D Atacama sivatag E Carpentaria- öböl 5. Az azonos légnyomású pontokat összekötő görbe A izobár B izoterma C szintvonal D izohiéta E izopascal 6. Nem a jég munkájának eredménye A B C D E Kárfülke Maradékgerinc Moréna Tengerszem Vásott szikla 7. Milyen jellegzetes talaj köthető a mészkőhöz? A Barna erdőtalaj B Laterittalaj C Terra Rossa D Podzoltalaj E Rendzina

3 8. Hogy nevezzük az első hazai térképet (1528)? A Deák - térkép B Lázár - térkép C Teleki - térkép D Betyár - térkép E Mohácsi - térkép 9. Melyik szél jellemzően forró, száraz, sivatagi? A Számum B Nemere C Főn D Bóra E Sirokkó 10. Melyik a Naptól számított harmadik gázbolygó? A Neptunusz B Vénusz C Szaturnusz D Uránusz E Jupiter 11. Felszíni tárgyakon 0 0 C fölött kiváló csapadékfajta A Köd B Dér C Zúzmara D Harmat E Jégeső 12. Jellemzően nem C környékén válik ki az izzó magmából A Vas B Urán C Króm D Nikkel E Platina 13. Melyik nem a szél felszínformálásának eredménye? A Karr B Barkán C Dűne D Gombaszikla E Parabolabucka 14. Melyik magyar kutató munkássága nem elsősorban Afrikához köthető? A Teleki Sámuel B Magyar László C Almásy László D Kőrösi Csoma Sándor E Kittenberger Kálmán 15. Melyik tó nem tektonikus módon keletkezett? A Tanganyika -tó B Malawi- tó C Bajkál -tó D Balaton E Ladoga -tó

4 Többszörös választás Egy állításhoz négy földrajzi fogalom tartozik. Az állítás több fogalomra is vonatkozhat az alábbi variációk szerint. Az értékelőlapra a megfelelő variáció betűjelét kell átvezetni. A) Az állítás az 1., 2. és a 3. fogalomra igaz B) Az állítás az 1. és a 3. fogalomra igaz C) Az állítás a 2. és a 4. fogalomra igaz D) Az állítás csak a 4. állításra igaz E) Az állítás mind a négy fogalomra igaz 16. A függőleges övezetesség öveinek elnevezése 1. Tierra caliente 2. Tierra rossa 3. Tierra fria 4. Tierra bianco 17. Előterében gazdag feketekőszén telepek helyezkednek el 1. Skandináv- hegység 2. Pireneusok 3. Harz hg. 4. Szudéták 18. Jég által létrehozott tó 1. Garda- tó 2. Ladoga- tó 3. Boden - tó 4. Gyilkos- tó 19. Teljes hosszában Franciaországban folyik 1. Szajna 2. Rhone 3. Loire 4. Meuse 20. Rétegvulkán 1. Mount St. Helens 2. Fuji 3. Vezúv 4. Mauna Loa 21. Nem Ausztrália területén található 1. Gibson- sivatag 2. Nullarbor- síkság 3. Nagy- Viktória - sivatag 4. Góbi- sivatag 22. Latin- Amerikai emberfajta 1. Mesztic 2. Orientalid 3. Mulatt 4. Malgas

5 23. Szibériai folyó 1. Léna 2. Jenyiszej 3. Amúr 4. Ob 24. A levegő felmelegedését befolyásoló tényező 1. Savas eső 2. Albedo 3. Ózon réteg 4. Tengeráramlások 25. Tematikus térkép 1. Földtani térkép 2. Napsütéses órák számának térképe 3. Talajtérkép 4. Magyarország térképe 26. Ősmasszívum 1. Dekkán 2. Guyanai 3. Angara 4. Török - hellén 27. A ciklonra jellemző 1. Alacsony nyomású képződmény 2. Jelölése: M 3. Belsejében a levegő felszáll 4. Napsütéses idő kíséri 28. Egymáshoz képest távolodó mozgást végző kőzetlemezek 1. Nazca-lemez Dél-Amerikai - lemez 2. Afrikai- lemez- Eurázsiai-lemez 3. Pacifikus-lemez- Eurázsiai-lemez 4. Dél-Amerikai- lemez Afrikai- lemez 29. Laurázsia része volt 1. Afrika 2. Antarktisz 3. Dél- Amerika 4. Európa 30. Az évi középhőmérséklet meghaladja a 20 0 C-t 1. Mediterrán terület 2. Egyenlítői öv 3. Monszun terület 4. Monszun vidék 31. A felszín alatt elhelyezkedő vizekhez tartozik 1. Hévíz 2. Rétegvíz 3. Ásványvíz 4. Talajvíz

6 Relációanalízis Az alábbi feladatok összetett mondatokból állnak, amelyeknek első része állítás, második része indoklás. Az állítások és indoklások vagy igazak vagy, hamisak, illetve van közöttük összefüggés vagy nincs. Az állításokhoz tartozó megfelelő variációk betűjelét kell átvezetni az értékelő lapra. Állítás Indoklás Összefüggés A igaz igaz van B igaz igaz nincs C igaz hamis nincs D hamis igaz (önmagában) nincs E hamis hamis nincs 32 A mediterrán éghajlatú területeken a folyók vízállása nyáron alacsony, mert nyáron a passzát szélrendszer leszálló ága e területekre tolódik! 33 Az iránytűvel maghatározott észak déli irány kissé eltér a földrajzi észak- déli iránytól, mert a mágneses és a földrajzi északi pólus nem esik egybe! 34 Az Andok kialakulásában döntő szerepe volt a vastag tengeri üledék felgyűrődésének, mert az Andok két óceáni lemez ütközésével keletkezett! 35 Hazánkban feketekőszén csak a Mecsekben található, mert szénvagyonunk nagyobb része az óidő karbon időszakában keletkezett! 36 A Himalája területe gazdag színesércekben, mert két szárazföldi lemez ütközésével keletkezett! 37 A Vörös-tengerben egy új óceán születik, mert az Arab-lemez távolodik az Afrikailemeztől! 38 Görögország éghajlata és talaja kedvező a burgonyatermesztés számára, mert a burgonya főként a déli területek takarmánynövénye! 39 A domborzat módosítja az éghajlatot, mert fölfelé haladva nő a levegő hőmérséklete! 40 Földünk legmélyebb tava a Bajkál- tó, mert egykori tengermaradvány! 41 A tajga talaja szürke színű, mert a tűlevelek miatt kevés humuszt tartalmaz! 42 A sivatagok területén a kőzetek mállása nagyon gyors, mert a hőmérséklet erős ingadozása miatt gyorsan aprózódnak a kőzetek! 43 A morénaanyag osztályozatlan, mert benne a lisztfinomságú kőzetportól a hatalmas kőtömbig minden méretű kőzet megtalálható! 44 A Kaukázus az Eurázsiai hegységrendszer tagja, mert a földtörténeti óidőben keletkezett az Urál hegység részeként!

7 Egyszerű választás táblázatos formában: A táblázat minden betűjele egyetlen helyes megoldást jelöl. A fogalmakhoz tartozó betűjeleket vezesse át az értékelő lapra! C Középidő N A negyedidőszak E F D Kréta Jura M G K Első tűlevelű fák B Észak- és dél-amerika záródása A dinoszauruszok virágkora Tengerelöntés, mészkőképződés J Pangea létrejötte O I Karbon Szilur 4,6 milliárd év 590 millió évig H Ősóceán A Kaledóniai hegységképződés fő fázisa L 45. Első sztromatolitok 46. Harmadidőszak 47. Újidő 48. Triász 49. Szárazföldi növények megjelenése 50. Az élővilág kb. 90 %-a kihal 51. Perm 52. Első virágos növények megjelenése 53. A feketekőszén képződés vegetációja 54. Pliocén 55. Ös-és előidő 56. Óidő 57. Pleisztocén 58. Jégkorszakok 59. Afrika és Dél-Amerika szétválása

8 Hol járunk? A képek betűjelét írja a megfelelő helyek sorszámához! 60...Szent György - hegy 61..Ayers Rock 62..Húsvét- sziget 63..Angkor Wat 64..Cukorsüveg - hegy 65..Nazca 66..Mount Everest 67..Angel -vízesés 68.Viktória - vízesés 69.Hegyestű 70.Pamukkale ( Gyapotvár ) 71.Fuji 72.Mount Rushmore 73.Mt. St. Helens 74. Plitvicei Tavak 75. Óriások Útja

9 Egyszerű választás Minden kérdésnél az egyetlen teljesen helyes választ kell kiválasztani és az értékelőlapra átvezetni. 76. Melyik két országot köti össze az Öresund- híd? A Svédország- Norvégia B Dánia - Németország C Svédország- Németország D Finnország- Svédország E Dánia - Svédország ban lépett be az Európai Közösségbe A Írország B Spanyolország C Svédország D Olaszország E Görögország 78. A szibériai iparvidék központja? A Nyizsnyij Novgorod B Arhangelszk C Szamara D Novokuznyeck E Szaratov 79. Ebben az országban volt több évtizeden keresztül az Apartheid - rendszer A Egyiptom B Dél- Afrika C Nigéria D Madagaszkár E Marokkó 80. Hazánk autóipari központja: A Eger B Zalaegerszeg C Kecskemét D Szeged E Veszprém 81. Melyik város a lengyel textilipar fellegvára? A Krakkó B Lódz C Varsó D Gdansk E Katowice 82. Hollandia földgáz bányászatának központja A Eindhoven B Amszterdam C Groningen D Utrecht E Rotterdam

10 Rajzos feladatok: Ezekben a feladatokban az ábrán található nagybetűket kell egyeztetni az állításokkal! 83..Berlin 84..Stuttgart 85..Ludwigshafen 86..Chemnitz 87..Bochum 88..Hannover 89..Hamburg 90..Jéna 91..München 92..Frankfurt 93..Köln 94..Wolfsburg 95..Drezda. 96.BMW, Oktoberfest! 97.Vásárváros! 98.Egykori Hanza-város, kikötő! 99.Üveggyártás! 100 Textilipar, textilipari gépgyártás! Egykori szász királyi székhely! Ruhr-vidéki központ, Opel! Autógyártás: Mercedes, Daimler - Crysler! 104 Főváros! 105 Vegyipar: BASF! 106 Édességipar, autógyártás: Ford, kozmetikai ipar! 107 Pénzügyi központ! 108 Autógyártás: Wolksvagen!

11 109.Cambridge 110.London 111.Manchester 112.Cardiff 113.Newcastle 114.Birmingham 115.Liverpool 116.Leeds 117.Pénzügyi központ! 118.Textilipari központ! 119.A pamutipar központja! 120.Kikötő, kőolaj-finomító Walesben! 121.Szerszámgépgyártás! 122.Oktatási központ! 123.Jelentős kikötő nyugat felé!! 124.Kohászat, a Black Country központja!

12 Asszociációs feladat: A feladatban a fogalmak és az állítások közötti kapcsolatokat kell felismerni. Az állítás betűjelét kell átvezetni az értékelő lapra. A Spanyolország B Portugália C Mindkettőre vonatkozik D Egyikre sem vonatkozik 125..Fővárosa a legnépesebb városa! 126..Jelentős növénye a parafa! 127..Rendelkezik szigetekkel az Atlanti - óceánban! 128..Államformája alkotmányos monarchia! 129..Az Európai Unió alapító tagja! 130..Központi területe a Mezeta! 131..Gyarmattartó ország volt! 132..Rendezett már olimpiát! A B C D E Mexikó Brazília Argentína Mindháromra vonatkozik Egyikre sem vonatkozik 133..Jelentős kőolajvagyonnal rendelkezik! 134..Területén virágzott az inka kultúra! 135..Nyelve a portugál! 136..Népessége nem haladja meg a 100 millió főt! 137..Jelentős a hús és a bőr exportja! 138..Államformája köztársaság! 139..Nem a fővárosa a legnépesebb települése! 140..Területén éltek a maják!

13 Igaz-hamis állítás Ebben a feladatban az állításokról el kell döntenie, hogy igazak, vagy hamisak! Ha az állítás igaz, A betűt, ha az állítás hamis, B betűt írjon az üres helyre, majd a megoldásokat vezesse át az értékelő lapra! 141..Kínában a népesedési politika hatására csökken a népesség száma! 142..Nova Huta Lengyelország jelentős vaskohászati központja! 143..Csehország jelentős ceruza előállító központja Ceske Budejovice! ig Rio de Janeiro volt Brazília fővárosa! 145..Az Atacama- sivatag jelentős kincse a guano! 146..Dél- Kelet Ázsia jelentős pénzügyi központja Szingapúr! 147..Honshú és Shikoku szigetét a Szeikan alagút köti össze Japánban! 148..Dél- Afrika legjelentősebb gazdasági központja Fokváros (Cape Town)! 149..Írország keleti része a fejlettebb! 150..Dánia nemzetközi hírű vállalata a LEGO!

14 XX. Kovács János Országos Középiskolai Földrajz Verseny Értékelőlap A versenyző neve: oszt.:. Az iskola neve: Felkészítő tanár(ok) neve:... Dolgozat beadásának ideje: A felügyelő tanár aláírása: A dolgozat őszpontszáma:

15 1. A B C D E 26. A B C D E 2. A B C D E 3. A B C D E 4. A B C D E 5. A B C D E 6. A B C D E 7. A B C D E 8. A B C D E 9. A B C D E 10. A B C D E 11. A B C D E 12. A B C D E 13. A B C D E 14. A B C D E 15. A B C D E 16. A B C D E 17. A B C D E 18. A B C D E 19. A B C D E 20. A B C D E 21. A B C D E 22. A B C D E 23. A B C D E 24. A B C D E 25. A B C D E 27. A B C D E 28. A B C D E 29. A B C D E 30. A B C D E 31. A B C D E 32. A B C D E 33. A B C D E 34. A B C D E 35. A B C D E 36. A B C D E 37. A B C D E 38. A B C D E 39. A B C D E 40. A B C D E 41. A B C D E 42. A B C D E 43. A B C D E 44. A B C D E 45. A B C D E F G H I J K L M N O 46. A B C D E F G H I J K L M N O 47. A B C D E F G H I J K L M N O 48. A B C D E F G H I J K L M N O 49. A B C D E F G H I J K L M N O 50. A B C D E F G H I J K L M N O

16 51. A B C D E F G H I J K L M N O 52. A B C D E F G H I J K L M N O 53. A B C D E F G H I J K L M N O 54. A B C D E F G H I J K L M N O 55. A B C D E F G H I J K L M N O 56. A B C D E F G H I J K L M N O 57. A B C D E F G H I J K L M N O 58. A B C D E F G H I J K L M N O 59. A B C D E F G H I J K L M N O 60. A B C D E F G H I J K L M N O P 61. A B C D E F G H I J K L M N O P 62. A B C D E F G H I J K L M N O P 63. A B C D E F G H I J K L M N O P 64. A B C D E F G H I J K L M N O P 65. A B C D E F G H I J K L M N O P 66. A B C D E F G H I J K L M N O P 67. A B C D E F G H I J K L M N O P 68. A B C D E F G H I J K L M N O P 69. A B C D E F G H I J K L M N O P 70. A B C D E F G H I J K L M N O P 71. A B C D E F G H I J K L M N O P 72. A B C D E F G H I J K L M N O P

17 73. A B C D E F G H I J K L M N O P 74. A B C D E F G H I J K L M N O P 75. A B C D E F G H I J K L M N O P 76. A B C D E 77. A B C D E 78. A B C D E 79. A B C D E 80. A B C D E 81. A B C D E 82. A B C D E 83. A B C D E F G H I J K L M 84. A B C D E F G H I J K L M 85. A B C D E F G H I J K L M 86. A B C D E F G H I J K L M 87. A B C D E F G H I J K L M 88. A B C D E F G H I J K L M 89. A B C D E F G H I J K L M 90. A B C D E F G H I J K L M 91. A B C D E F G H I J K L M 92. A B C D E F G H I J K L M

18 93. A B C D E F G H I J K L M 94. A B C D E F G H I J K L M 95. A B C D E F G H I J K L M 96. A B C D E F G H I J K L M 97. A B C D E F G H I J K L M 98. A B C D E F G H I J K L M 99. A B C D E F G H I J K L M 100. A B C D E F G H I J K L M 101. A B C D E F G H I J K L M 102. A B C D E F G H I J K L M 103. A B C D E F G H I J K L M 104. A B C D E F G H I J K L M 105. A B C D E F G H I J K L M 106. A B C D E F G H I J K L M 107. A B C D E F G H I J K L M 108. A B C D E F G H I J K L M 109. A B C D E F G H 110. A B C D E F G H 111. A B C D E F G H

19 112. A B C D E F G H 113. A B C D E F G H 114. A B C D E F G H 115. A B C D E F G H 116. A B C D E F G H 117. A B C D E F G H 118. A B C D E F G H 119. A B C D E F G H 120. A B C D E F G H 121. A B C D E F G H 122. A B C D E F G H 123. A B C D E F G H 124. A B C D E F G H 125. A B C D 126. A B C D 127. A B C D 128. A B C D 129. A B C D 130. A B C D 131. A B C D

20 132. A B C D 133. A B C D E 134. A B C D E 135. A B C D E 136. A B C D E 137. A B C D E 138. A B C D E 139. A B C D E 140. A B C D E 141. A B 142. A B 143. A B 144. A B 145. A B 146. A B 147. A B 148. A B 149. A B 150. A B

TANMENETJAVASLAT. Európán kívüli kontinensek. Európa földrajza Magyarország földrajza. Kleininger Tamás. címû tankönyveihez

TANMENETJAVASLAT. Európán kívüli kontinensek. Európa földrajza Magyarország földrajza. Kleininger Tamás. címû tankönyveihez TANMENETJAVASLAT Kleininger Tamás Európán kívüli kontinensek földrajza Európa földrajza Magyarország földrajza címû tankönyveihez Európán kívüli kontinensek földrajza 1. Hogyan használd ezt a könyvet?

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 21. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 21. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

570-230 mó évig. 230-65 mó évig. Harmad időszak. Negyed időszak

570-230 mó évig. 230-65 mó évig. Harmad időszak. Negyed időszak A föld története Kor: 4,6 milliárd év 1. Ősidő 4,6 mrd 570 mó évig Kialakultak az ősföldek. Az őslégkör és az ősóceán. Élet megjelent az ősóceánokban. 2. Óidő 570-230 mó évig Őskontinensek kialakulása

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 19. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörök 7. évfolyam

Osztályozó- és javítóvizsga témakörök 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és folyamatai 1-2. Környezetünk anyagainak vizsgálata Ásványokból összetett természetes (kőzetek, ércek) és mesterséges anyagok (pl. beton, tégla) összehasonlítása egyéni és csoportos

Részletesebben

Földrajzi fogalmak. Szintvonal TERMÉSZETFÖLDRAJZ. Földrajzi észak

Földrajzi fogalmak. Szintvonal TERMÉSZETFÖLDRAJZ. Földrajzi észak Földrajzi fogalmak TERMÉSZETFÖLDRAJZ FOGALOM Földrajz Geográfia Földrajzi környezet Csillagászat Asztronómia Univerzum Ősrobbanás Fénysebesség Galaxis Csillag Naprendszer MEGHATÁROZÁS A Föld egészével

Részletesebben

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat)

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhetö kölcsönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet

Részletesebben

1. A gázok tulajdonságai

1. A gázok tulajdonságai 1. A gázok tulajdonságai Korábban már tanultunk arról, hogy az anyagok különböző halmazállapotokban lehetnek. Ezek közül az időjárást és az éghajlatot tanulmányozva számunkra a gáz halmazállapot a legfontosabb.

Részletesebben

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve,

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve, A Kenderföld- Somági Általános Iskola Helyi Tanterve, amely a 2013/2014. tanévtől az első és ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben kerül bevezetésre 2013. 1 Földrajz A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat

Részletesebben

FOGALMAK II. témakör

FOGALMAK II. témakör FOGALMAK II. témakör Magyarország elhelyezkedése a Földön: Magyarország országrészei: Magyarország az északi félgömb keleti felén, Közép-Európában, a Kárpát-medencében, más néven a Közép-Duna medencében

Részletesebben

Általános tantárgyi bevezető

Általános tantárgyi bevezető Általános tantárgyi bevezető Célok, fejlesztések, kulcskompetenciák A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel. Az általános iskola 7 8. évfolyamának

Részletesebben

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és

Részletesebben

Földrajz helyi tanterv

Földrajz helyi tanterv Földrajz helyi tanterv Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 6. sz. melléklet 6.2.09. 1 Tartalom 1 Alapelvek, célok, a nemzeti alaptantervnek

Részletesebben

A Világ regionális földrajza

A Világ regionális földrajza A Világ regionális földrajza Névanyag és térképgyőjtemény A tansegédlet az alábbi tárgyakhoz szükséges: MFKST 219 Egyéb világrészek társadalomföldrajza I. MFKST 220 Egyéb világrészek társadalomföldrajza

Részletesebben

FÖLDRAJZ 8. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 8. osztályos tanulók részére. Közép-Európa és Magyarország földrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ...

FÖLDRAJZ 8. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 8. osztályos tanulók részére. Közép-Európa és Magyarország földrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ... Lakotár Katalin FÖLDRAJZ. Közép-Európa és Magyarország földrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............................................. a tanuló neve pauz westermann Teljesítmény

Részletesebben

Európa Társadalomföldrajza

Európa Társadalomföldrajza Európa Társadalomföldrajza Gyakorlati anyag és követelményrendszer A tansegédlet az alábbi tárgyak gyakorlataihoz szükséges: MFKST 225 Európa társadalomföldrajza I. MFKST 217 Európa társadalomföldrajza

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A 4, 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi alap kerettanterveknek (2 2) megfelelően készült Alapdokumentumok: A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről

Részletesebben

1. óra Az erdő a fák birodalma

1. óra Az erdő a fák birodalma 1. óra Az erdő a fák birodalma Az erdő legjellemzőbb élőlényei a fák, de sok más élőlénynek is védelmet, biztonságot és élelmet nyújtanak. Az erdő életközösség. Az erdő növényei táplálékul szolgálnak az

Részletesebben

FELTÁRATLAN FÖLDRAJZI ÉRTÉKEK NYOMÁBAN

FELTÁRATLAN FÖLDRAJZI ÉRTÉKEK NYOMÁBAN Szabó Loránd FELTÁRATLAN FÖLDRAJZI ÉRTÉKEK NYOMÁBAN DOMBÓVÁR ÉS KÖRNYÉKÉNEK TERMÉSZETFÖLDRAJZI ÉRDEKESSÉGEI Dombóvár, 1997 1 Elôszó (elsôsorban a pedagógus kollégákhoz) Vörös László Zsigmond emlékére (1914

Részletesebben

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS VESZÉLYÉNEK, AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS VESZÉLYÉNEK, AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM, DEBRECENI EGYETEM NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS VESZÉLYÉNEK, AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE ----------- ----------- A földi

Részletesebben

Izlandon 2010. március 20-a éjjelén

Izlandon 2010. március 20-a éjjelén Történelemformáló nagy vulkánkitörések Az emberiség és a vulkánok az évszázadokban Izlandon 2010. március 20-a éjjelén kitört az Eyjafjallajökull tûzhányó. Kezdetben nem sok figyelmet kapott a vulkáni

Részletesebben

Magyar fiatalok a diákolimpiákon

Magyar fiatalok a diákolimpiákon 2014. OKTÓBER Magyar fiatalok a diákolimpiákon Mellékletünben a nemzetközi fizikai, informatikai, földrajzi és matematikai diákolimpiákon elért magyar eredményekről számolunk be. Fizikaverseny egy furcsa

Részletesebben

Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet

Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet 127 I. Bakonybél: Erdei iskola A természet nagy, az ember parányi. Uram! E drága bolygót adtad nekünk lakhelyül, Rejtett, titkos kincsekkel tele /Szent-Györgyi Albert/ Kedves

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 2012. július 30-i elnökségi ülésen elfogadott módosításokkal!

Egységes szerkezetben a 2012. július 30-i elnökségi ülésen elfogadott módosításokkal! Egységes szerkezetben a 2012. július 30-i elnökségi ülésen elfogadott módosításokkal! KÉSZÍTETTE: Zalai Falvakért Egyesület TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 CÉLOK... 9 PROBLÉMAFA... 10 CÉLFA... 11 HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy

Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Hidroökológia Sándor Alex, Dr. Nagy Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris és komplex

Részletesebben

Kozma Gábor. Terület- és településmarketing. Geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára

Kozma Gábor. Terület- és településmarketing. Geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára Kozma Gábor Terület- és településmarketing Geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára Lektorálta: Dr. Nemes Nagy József, tanszékvezető egyetemi tanár Dr. Michalkó Gábor, tudományos főmunkatárs

Részletesebben

Bejárható Magyarország Program V. A természetjárás gyakorlati ismeretei

Bejárható Magyarország Program V. A természetjárás gyakorlati ismeretei Bejárható Magyarország Program V. A természetjárás gyakorlati ismeretei Dr. Négyesi Lajos 5.1. Földrajzi, meteorológiai ismeretek 3 Földrajz 3 Magyarország földtörténete 3 Magyarország vizei 6 A növénytakaró

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés Hartman Mátyás Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés A követelménymodul száma: 2203-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 14. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA LOCAL AGENDA 21. Fenntartható Fejlődés Helyi Programja. Készítette: LanFarm Kft. 6400 Kiskunhalas, Platán utca 17. 2013.

MEDGYESEGYHÁZA LOCAL AGENDA 21. Fenntartható Fejlődés Helyi Programja. Készítette: LanFarm Kft. 6400 Kiskunhalas, Platán utca 17. 2013. Mire egy probléma mindenki számára nyilvánvaló lesz, gyakran már nem lehet megoldani. (Dennis L. Meadows) MEDGYESEGYHÁZA LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja Készítette: LanFarm Kft. 6400

Részletesebben