KÖLCSÖNZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KÖLCSÖNÜGYLETEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK [ÁSZF]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖLCSÖNZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KÖLCSÖNÜGYLETEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK [ÁSZF]"

Átírás

1 KÖLCSÖNZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KÖLCSÖNÜGYLETEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK [ÁSZF] I. A HITELEZŐ ÉS ÜGYFELEI KÖZTI ÜZLETI KAPCSOLAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI I.1. A kölcsönzési üzletszabályzat hatálya és közzététele I.1.1.* A Hitelező IKB Pénzügyi Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1027 Budapest, Kapás u ; adószám: ; a továbbiakban Hitelező ) a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság által a cégjegyzékbe szám alatt bejegyzett, pénzkölcsön-nyújtási tevékenység végzésére feljogosított pénzügyi vállalkozás (a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kibocsátott tevékenységi engedély száma E-I-664/2007*], kelte: július 3. I.1.2. A jelen kölcsönzési üzletszabályzat a Hitelező és ügyfelei közötti kölcsönügyletek létesítésének, valamint a kölcsönügyleteknek és azok biztosítéki szerződéseinek általános szerződési feltételeit szabályozza. Az üzletszabályzat a Hitelező és ügyfelei között a kölcsönügyletekhez kapcsolódóan kötött valamennyi szerződésnek szerves részét képezi. A legutoljára módosult pontokat csillag jelöli. I.1.3. Amennyiben az adott kölcsönügylet szerződésének vagy a biztosítéki szerződésnek a különös szerződési feltételei (a továbbiakban: KSZF ) és a jelen üzletszabályzatban (a továbbiakban: Üzletszabályzat ) található általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) között eltérés van, a KSZF rendelkezései irányadóak. Az Üzletszabályzat adott szerződésfajtára irányadó rendelkezései és I. pontban foglalt rendelkezései közötti eltérés esetén az Üzletszabályzat adott szerződésfajtára vonatkozó rendelkezései, az Üzletszabályzat és a Hirdetmény közötti eltérés esetén pedig az Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak. I.1.4. Az Üzletszabályzatot a Hitelező az ügyfélforgalom számára nyitvaálló helyiségeiben hirdetmény formájában közzéteszi és az ügyfelei részére szerződéskötéskor ill. egyébként kérésükre nyomtatott formában ingyenesen rendelkezésre bocsátja. I.1.5. Az Üzletszabályzat az azt kihirdető hirdetmény eltérő rendelkezése hiányában a Hitelező ügyfélforgalom számára nyitvaálló helyiségeiben történő kifüggesztését követő első Munkanaptól visszavonásig hatályos. I.2. Meghatározások Az Üzletszabályzatban, a Hitelező és ügyfelei között megkötött kölcsönszerződésekben, valamint a nyújtott kölcsönök biztosítására szolgáló szerződésekben eltérő rendelkezés hiányában az alábbi meghatározások az alábbi jelentéssel bírnak: Adós: A Hitelezővel kötött kölcsönügylet I.3.4 pont szerinti kötelezettje. Munkanap: minden olyan nap, amelyen a Hitelező rendes üzletmenet céljából nyitva tart. Biztosíték(ok): az Adós kölcsönszerződésből származó kötelezettségei teljesítésének biztosítására az Adós vagy harmadik személy által nyújtandó ill. nyújtott biztosíték(ok). Biztosítéki Szerződés(ek): A Biztosítékokat megalapozó szerződés(ek) vagy más jognyilatkozat(ok). Biztosított Követelések: az Adós és a Hitelező között kötött kölcsönszerződés(ek)ből eredő, az adott biztosítéki szerződéssel biztosított, a biztosítéki szerződésben meghatározott követelések. BUBOR: Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb, vagyis az az éves százalékban kifejezett kamatláb, amelyet budapesti idő szerint órakor vagy akörül két Munkanappal az adott Kamatperiódust megelőzően az adott Kamatperiódussal megegyező futamidőre nyújtott bankközi forinthitelekre a BUBOR Szabályzatnak megfelelően a Magyar Nemzeti Bank állapít meg és tesz közzé a Reuters Monitor BUBOR oldalán. Változó kamatozás esetén az indexáláshoz viszonyítási alapul szolgáló referencia BUBOR értéke a kölcsönszerződés KSZF-jében kerül rögzítésre. Amennyiben ez a kamatláb megszűnik vagy közzététele átmenetileg szünetel, az ügyleti kamatláb mértékét a Hitelező jogosult egyoldalúan meghatározni. Ennek során lehetőség szerint törekednie kell azon szempontok figyelembevételére, amelyek alapján a felek irányadó kamatlábként a BUBOR-t választották a kölcsönszerződésükben. EURIBOR: Euró Bankközi Hitelkamatláb, vagyis az az éves százalékban kifejezett kamatláb, amelyet a Reuters Monitor EURIBOR oldalán két TARGET Nappal az adott Kamatperiódust megelőzően brüsszeli idő szerint délelőtt 11 órakor jegyeznek az adott Kamatperiódussal megegyező futamidőre nyújtott bankközi euróhitelekre. Változó kamatozás esetén az indexáláshoz viszonyítási alapul szolgáló referencia EURIBOR értéke a kölcsönszerződés KSZF-jében kerül rögzítésre. Amennyiben ez a kamatláb megszűnik vagy közzététele átmenetileg szünetel, az ügyleti kamatláb mértékét a Hitelező egyoldalúan jogosult meghatározni. Ennek során lehetőség szerint törekednie kell azon szempontok figyelembevételére, amelyek alapján a felek irányadó kamatlábként az EURIBOR-t választották a kölcsönszerződésükben. EURO hozam vagy CHF hozam (EURO-Rendite vagy CHF Rendite): A német Handelsblatt napilapban naponta közölt, éves százalékban kifejezett hosszúlejáratú kamatláb, amelynek a kölcsön futamidejének megfelelő referencia értéke a kölcsönszerződés KSZF-jében kerül rögzítésre. CHF LIBOR: Svájci Frank Bankközi Hitelkamatláb, vagyis az az éves százalékban kifejezett kamatláb, amelyet a Reuters Monitor LIBOR oldalán két TARGET Nappal az adott Kamatperiódust megelőzően brüsszeli idő szerint délelőtt 11 órakor jegyeznek az adott Kamatperiódussal megegyező futamidőre nyújtott bankközi svájci frank hitelekre. Változó kamatozás esetén az indexáláshoz viszonyítási alapul szolgáló referencia CHF LIBOR értéke a kölcsönszerződés KSZF-jében kerül rögzítésre. Amennyiben ez a kamatláb megszűnik vagy közzététele átmenetileg szünetel, az ügyleti kamatláb mértékét a Hitelező egyoldalúan jogosult meghatározni. Ennek során lehetőség szerint törekednie kell azon szempontok figyelembevételére, amelyek alapján a felek irányadó kamatlábként az CHF LIBOR-t választották a kölcsönszerződésükben. Hirdetmény: a Hitelező ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett tájékoztatója, amely tartalmazza a Hitelező által nyújtott szolgáltatások költségét, díjait és egyéb feltételeit, és amelyet a Hitelező jogosult egyoldalúan megváltoztatni. IKB-Csoport: a Hitelező, részvényesei, azok tulajdonosai, valamint a Hitelező, részvényesei és azok tulajdonosai közvetett vagy közvetlen tulajdonában álló gazdasági társaságok. Kamatperiódus: a KSZF-ben rögzített kezdő és végső határnappal meghatározott időtartam. Változó kamat esetén a Kamatperiódus alatt az ügyleti kamat mértéke az egyoldalú módosítást kivéve változatlan, a Kamatperiódus első napján a kamatbázis az akkor irányadó mértékéhez igazodva megváltozik. Kezes: az Adós és a Hitelező közötti kölcsönügylet biztosítására kötött kezességi szerződés kötelezettje. Szerződésszegés: az Üzletszabályzat II.6. pontjában ilyenként megjelölt események és körülmények, valamint minden olyan egyéb szerződéses kötelezettségszegés, amelyet a kölcsönszerződés kifejezetten súlyos szerződésszegésnek minősít. TARGET Nap: az a nap, amelyen az euróban történő fizetések elszámolásra kerülnek a Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer Systemen keresztül. Zálog: az Adós és a Hitelező közötti kölcsönügylet biztosítására kötött zálogszerződésben meghatározott zálogtárgyon a felek által alapított teher. Zálogkötelezett: az Adós és a Hitelező közötti kölcsönügylet biztosítására kötött zálogszerződés kötelezettje. I.3. A Hitelező által nyújtott kölcsönök I.3.1. A kölcsönök lejárat szerint (a) éven belüli vagy (b) éven túli lejáratúak lehetnek. I.3.2. A kölcsönök kölcsöncél szerint célhoz kötöttek: gép, berendezés, termelőeszköz beszerzését finanszírozó kölcsönök lehetnek. I.3.3. A kölcsönök a kölcsön törlesztése szerint végtörlesztéses, annuitásos törlesztésű vagy lineáris törlesztésű kölcsönök lehetnek. Végtörlesztéses kölcsön esetében a futamidő alatt az Adós csak a kölcsöntőke kamatait fizeti, a kölcsöntőke visszafizetése a futamidő végén egy összegben történik. Annuitásos törlesztésű kölcsön esetén a futamidő alatt az Adós változatlan összegű átalány-törlesztőrészleteket fizet, amelyből a törlesztés előrehaladtával egyre kevesebb fordítódik a kamatfizetésre és egyre nagyobb hányad kerül elszámolásra a kölcsöntőke törlesztésére. Lineáris törlesztésű kölcsönök esetében az Adós változatlan összegű tőketörlesztőrészletet és az aktuális, még kintlévő tőke után kamatot fizet. A kölcsönök törlesztési típusa a KSZF-ben kerül a felek szerződéskötést megelőző megállapodásának megfelelően rögzítésre az adatlapon történő bejelöléssel. A díjak és költségek mértékét ez nem befolyásolja. I.3.4. A Hitelező kizárólag gazdálkodó szervezetek (1959. évi IV. tv. Polgári törvénykönyv 685. c) pont) részére folyósít kölcsönt. I.3.5. A Hitelező által nyújtott kölcsön minimális összege forint (vagy annak megfelelő deviza), maximális összege az ügyféllel vagy ügyfélcsoporttal szemben a hatályos törvényi előírások szerint a Hitelező csoport által vállalható kihelyezés nagysága, de legfeljebb euro. I.4. A kölcsönügylet létrejötte I.4.1. A Hitelező az ügyfél által benyújtott kölcsönkérelemnek és mellékleteinek vizsgálata, továbbá a lehetséges kölcsönügyletnek, biztosítékainak és az ügyfélnek a Hitelező belső szabályzatai szerinti minősítése alapján, a kölcsönkérelem kedvező elbírálása esetén köt írásos kölcsönszerződést ügyfeleivel. A Hitelező azon ügyfelek mobil beruházási eszközökre vonatkozó finanszírozási kérelmét fogadja be, akik az egyszerűsített hitelbírálatnak megfelelnek, vagy az érdemi hitelbírálat elvégzéséhez megfelelő dokumentumokat és információkat biztosítanak. A finanszírozási kérelem elfogadásának feltétele a Társaság hatályos ügyfél- és partnerminősítési szabályzatában valamint a mindenkor érvényes kockázatvállalási szabályzatában foglalt feltételeknek való megfelelés. Az ügyfélminősítés alapját az ügyfél vagyoni helyzetét, fizetőképességét és fizetőkészségét tükröző hiteles információk képezik. Ilyenek pl. a vállalkozók által készített, a számviteli előírásoknak megfelelő különböző típusú beszámolók és egyéb információk, az ügyféltől független információk, valamint a finanszírozási kérelem mellékletei. A benyújtott beszámolóknak és egyéb dokumentumoknak aktuálisnak kell lenniük. 1/8

2 I.4.2. I.5. I.5.1. Nem hitelezhető egy ügyfél különösen, ha: ellene felszámolási eljárás, csődeljárás indult vagy a közeljövőben ilyen eljárás megindítása várható, a Társasággal szemben fennálló kötelezettségeinek nem tett eleget és ezért fizetési meghagyás/bírósági eljárás van folyamatban ellene, aki valótlan adatokat közölt, és emiatt korábbi szerződése felmondásra került, akinek tartozása behajthatatlanná vált. A Hitelező az ügyfelet kölcsönkérelemhez szükséges dokumentumokról és azok elvárt alaki és tartalmi követelményeiről az ügyfélre vonatkozó számviteli szabályok valamint a kölcsönügylet jellegének megfelelően tájékoztatja. A kölcsönkérelem benyújtása, valamint a kölcsönkérelem vizsgálata során a Hitelező és az ügyfél között folytatott megbeszélések, további okiratok benyújtásának kérése nem keletkeztetnek szerződéskötési kötelezettséget a Hitelező részéről. A kölcsönkérelem elutasítása esetén a Hitelező biztatási kár fizetésére nem kötelezhető. A kölcsönkérelem benyújtásakor a kérelmezett kölcsönösszeg százalékában vagy konkrét összegben meghatározott kölcsönbírálati díj fizetendő. A kölcsönbírálati díj általánosan a kölcsönösszeg 1 %-a, minimum ,- Ft. A díj szerződésre vonatkozó pontos összegét a kölcsönszerződés KSZF-je tartalmazza. A kölcsönkérelem elutasítása esetén a díj nem téríthető vissza, elfogadása esetén az egyéb díjakba nem számítható be. Az ügyfelek és egyéb szerződéses partnerek azonosítása A Hitelező a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló mindenkor hatályos törvény (a továbbiakban: Pmt. ) foglalt kötelezettségének eleget téve az ügyfeleivel történő üzleti kapcsolat létesítésekor ill. a Pmt.-ben előírt egyéb esetekben elvégzi az ügyfele, annak képviselője, meghatalmazottja ill. a tényleges tulajdonos azonosítását. Amennyiben az ügyfél vagy a tényleges tulajdonos Pmt.-ben meghatározott adatai az azonosítási eljárás során nem állapíthatóak meg ill. nem szerezhetőek be, a Hitelező az ügyleti megbízás teljesítését köteles megtagadni. A Hitelező ügyfeleinek azonosítását az alábbi dokumentumok alapján végzi el: Magánszemélyek esetén: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, gépjármű vezetői engedély, jármű forgalmi engedély és üzemben tartói lap, útlevél, külföldi természetes személy útlevele, személyi igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy Magyar Köztársaság rendészeti szerve által kiállított tartózkodási engedély. Az azonosítás során az alábbi adatokat rögzíti a Hitelező: családi és utónevét, előző nevét, leánykori nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, állampolgárságát, lakcímét, és az azonosító okmány számát, annak típusát, valamint a kiállító hatóság megnevezését, betűjelét. Gazdálkodó szervezetek esetén: A Pmt 2/B (1) b) és (2) alapján jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ más szervezet esetén - a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) az pontban megjelölt okiratainak bemutatásán túlmenõen -, ha a szervezet azonosítása korábban nem történt meg, kérni kell az azt igazoló 60 napnál nem régebbi okirat bemutatását arról, hogy: a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében azt, hogy adószámmal rendelkezik, illetõleg az adóhatósági bejelentkezési kérelmét benyújtotta, más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, illetõleg a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta, külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént, cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történõ benyújtását megelõzõen a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ más szervezet alapító okiratát (társasági szerzõdését). Jogi személyek esetében az azonosítás során eredeti iratok hiányában csak hitelesített másolat fogadható el. Külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ más szervezet azonosításához a saját országa szerinti bejegyzés, vagy nyilvántartásba vétel 30 napnál nem régebbi igazolása szükséges, amely csak az OFFI által hitelesített fordítással együtt fogadható el. Az azonosítás során az alábbi adatokat rögzíti a Hitelező: név, rövidített név, székhely, fióktelep címe, telephely, fő tevékenységi kör, azonosító okirat száma, kiadó ország, képviseletre jogosultak neve, beosztása, kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatait. A Hitelező az Ügyfél/Adós hozzájárulásával készít arcképes személyazonosító igazolványáról,illetve az azonosításhoz felhasznált okmányáról másolatot, és az ügyfél hozzájárulásával használja azt a kockázatkezelés, valamint a személyi adatok egyezőségének ellenőrzése céljából, a jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig. A Hitelező és ügyfelei közötti üzleti kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról az ügyfél köteles a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) Munkanapon belül a Hitelező-t értesíteni. A Hitelező minden esetben jogosult meggyőződni az ügyfele képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságáról. A megkötött szerződések körében az ügyfelet képviselni jogosult személy képviseleti jogosultságát a Hitelező mindaddig fennállónak tekinti, ameddig a képviseleti jogának megszűnéséről az ügyfél írásban nem értesítette. Biztosítékok A Hitelező az Ügyfél részére csak abban az esetben nyújt kölcsönt, ha az Ügyfél vagy a Hitelező által elfogadott harmadik személy megfelelő biztosítékot nyújt. Az Adóstól megkövetelt biztosítékokat a Hitelező a mindenkor érvényes ügyfél- és partnerminősítési szabályzata szerint elvégzett adósminősítés eredményének, valamint a kockázatvállalási szabályzatában foglalt feltételek szerint meghatározott ügyleti fedezettség alapján határozza meg, azzal, hogy elsődlegesen a finanszírozott beruházás/eszköz képezi ingójelzálog tárgyát. A Hitelező által rendszerint alkalmazott egyéb biztosítékok az igénybevétel sorrendjében a következők: Azonnali beszedési megbízás Vagyonbiztosítás, amelynek megléte egyben folyósítási feltétel is Ingó- és ingatlanjelzálog, Követelésen alapított zálogjog, Készfizető kezesség, Óvadék. I.5.2. I.5.3. I.6. I.6.1. I.6.2 I.6.3 I.6.4 I.6.5 A Hitelező óvadékként alapvetően csak pénzt fogad el. A Társaság maximum a finanszírozott összeg 50%-áig fogad el óvadékot. Készfizető kezességet vállalhat magánszemély és gazdálkodó szervezet is. Készfizető kezesség mindig csak más biztosítékokkal együtt alkalmazható. A Hitelező által kért zálogok rendszerint járulékos természetűek, de az ügyféllel való egyedi megállapodás alapján önálló zálogjogi formában is alapítható. Amennyiben a finanszírozott összegre nézve a finanszírozott eszköz illetőleg a rendszerint alkalmazott biztosítékok által nyújtott fedezeti érték alacsony vagy a finanszírozott eszköz értékesíthetősége korlátozott, a Hitelező által nyújtott kölcsönök egyéb biztosítékai az alábbiak lehetnek: Bankgarancia, Hitelgarancia, Vételi jog, Állami kezességvállalás, Comfort letter, Engedményezés, Váltó, Tartozáselismerő-nyilatkozat, Negatív pledge, Pari passu, Visszavásárlási garancia Az egyéb biztosítékok egyenértékűnek minősülnek azzal, hogy azokat elsősorban azok érvényesíthetősége és a biztosított követelés várható megtérülésének valószínűsége alapján rangsorolja a Hitelező. Az ügylet és az ügyfél jellegétől függően közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozat kérhető. Biztosítékokra vonatkozó dokumentum csak eredeti példányban, vagy a dokumentum másolata csak az eredeti példány bemutatása mellett fogadható el. Az üzleti kapcsolat fennállása alatt a Hitelező jogosult megfelelő biztosítékok nyújtását vagy a már adott biztosítékok kiegészítését ill. helyreállítását kérni az Ügyféltől olyan mértékben, amilyen mértékben az a követelései megtérülésének biztosításához szükséges, még akkor is, ha azok nem esedékesek. Az Adós tudomásul veszi, hogy a nyújtott Biztosítékot a Hitelező felszólítására méltányos, de legalább 15 napos határidőn belül ki kell egészítenie ill. pótolnia, ha a) a Biztosíték megsemmisült, elveszett vagy megrongálódott, b) a Biztosíték értékében a fennálló tartozás 20%-ának megfelelő összegű értékcsökkenés következik be c) az Adós gazdálkodásában vagy pénzügyi helyzetében jelentős romlás következett be vagy fenyeget. Amennyiben az Adós a pótfedezet-nyújtási kötelezettségének nem kíván eleget tenni, a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha az felmondható ill. ennek hiányában tartozását teljes egészében előtörlesztheti. Felmondás esetén a teljes tartozás maradéktalanul, egy összegben visszafizetendő a Hitelező számára. Az Ügyfél köteles gondoskodni a Hitelező javára biztosítékul lekötött vagyontárgyak és jogok fenntartásáról, megőrzéséről és állagmegóvásáról, a biztosítékul szolgáló követelések érvényesíthetőségéről. 2/8

3 I.6.6 I.7. I.7.1. I.7.2. I.7.3 I.7.4 I.7.5 Amennyiben az Adós a megadott határidőben nem gondoskodik a Biztosíték kiegészítéséről vagy pótlásáról, az a kölcsönszerződés súlyos megszegésének minősül. Ha az Ügyfél esedékességkor nem teljesíti a kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségeit, és ezek teljesítését a Hitelező felszólítására póthatáridő tűzése mellett sem pótolja, illetőleg amennyiben a kölcsönszerződések, és/vagy a biztosítéki szerződések erre egyébként lehetőséget adnak, a Hitelező jogosult érvényesíteni bármely biztosítékból eredő jogát a jogszabályi előírásoknak és a vonatkozó szerződésnek megfelelő módon úgy, ahogy az a követelések kielégítését a legeredményesebben szolgálja. A Hitelező választása szerint jogosult az ügylet szerződés szerinti biztosítékaiból kielégítést keresni, vagy polgári peres illetve felszámolási eljárást kezdeményezni. A biztosítékok érvényesítésekor a Hitelező - a bírósági végrehajtásról szóló, módosított évi LIII. törvény rendelkezéseinek keretei között - elsősorban azok érvényesíthetősége és a biztosított követelés várható megtérülésének valószínűsége alapján jogosult megválasztani a biztosítékok igénybevételének sorrendjét, a kockázatvállalási szabályzatban valamint az egyes biztosítéktípusok ÁSZF-ében és KSZF-ében foglaltak szerint. Amennyiben a felek a biztosítéki szerződést a bírósági végrehajtásról szóló 1994 évi LIII. törvény 21 ill. 22 -nak megfelelő közjegyzői okiratba foglalták, úgy a Hitelező polgári peres vagy nem peres eljárás mellőzésével is indíthat bírósági végrehajtást. Egyebekben a biztosítékok érvényesítése polgári peres vagy nem peres eljárás keretében történik, illetőleg amennyiben a biztosíték jellege ezt jogilag lehetővé teszi a Hitelező közvetlenül kielégítést kereshet a biztosíték tárgyából. A Hitelező az Ügyfél kérésére feloldja azokat a biztosítékokat, amelyek megítélése szerint már nem szükségesek követelései biztosításához. A biztosítékok nyújtásával, fenntartásával, kezelésével és érvényesítésével kapcsolatos valamennyi költség, kiadás az Ügyfelet terheli. A Biztosítékok nyújtására, kiegészítésére, kezelésére és érvényesítésére vonatkozó részletes feltételeket a kölcsönszerződés ill. a vonatkozó Biztosítéki szerződés tartalmazza Módosítások A Hitelező és az ügyfél között kötött szerződés, a jelen Üzletszabályzatban és a KSZF-ben foglalt kivételekkel, csak a felek megállapodásával, írásban módosítható. A Hitelező jogosult az Üzletszabályzat rendelkezéseit egyoldalúan módosítani, kiegészíteni. A másik fél (elsősorban az Adós) számára kedvezőtlen egyoldalú módosításra a Hitelező akkor jogosult, ha a jogszabályi környezet és hatósági előírások (elsősorban adó- és számvitel jogszabályok) következtében a Hitelező működési feltételeiben változás áll be és ez közvetlenül és kötelezően kihat a felek jogviszonyára. A Hitelező jogosult arra, hogy új, vagy bővített szolgáltatás bevezetésekor az Üzletszabályzat rendelkezéseit kiegészítse, továbbá, hogy a tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabályváltozásra, vagy a Hitelezőre kötelező egyéb szabályozók változására, a Hitelező eljárási, működési folyamataiban történt változásra, valamint a szolgáltatásra, vagy az Adósra, vagy más biztosítékot nyújtókra vonatkozó kockázat megváltozására tekintettel, ahhoz igazodva egyoldalúan módosítsa az Üzletszabályzat rendelkezéseit. Az Adós számára nem kedvezőtlen változást jelentő módosításokról a Hitelező az Adóst legkésőbb a hatálybalépés napját megelőző munkanapon értesíti a honlapon való közzététel útján. Az Üzletszabályzat Adós számára kedvezőtlen módosításáról a Hitelező az Adóst a módosítás szövegének a módosítás hatálybalépése előtt 15 nappal értesíti. Amennyiben a módosítás fogyasztóval vagy mikrovállalkozással kötött kölcsönszerződést érint vagy kamat, díj, költség Adós számára kedvezőtlen módosulásra irányul, úgy a módosításról annak hatálybalépése előtt 60 nappal értesíti a Hitelező az Adóst. Amennyiben az Adós a módosítás ellen a módosítás hatályba lépéséig írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. Ha az Adós az Üzletszabályzat módosítását nem fogadja el, az úgy tekintendő, hogy az Adós a Kölcsönszerződést a módosítás hatálybalépésének napjára felmondta, és a teljes tartozását egyösszegben előtörleszteni kívánja. Ebben az esetben az Adós köteles a fennálló teljes tartozását legkésőbb a KSZF megszűnésének napján a Hitelezőnek megfizetni. Amennyiben az Üzletszabályzat őt érintő módosítását valamely biztosítéki szerződés kötelezettje nem fogadja el, ennek Hitelezővel történt közlésétől számított 15 (tizenöt) napon belül az Adós köteles egyenrangú más biztosítékot adni (az egyenrangúság megítélésére a Hitelező egyoldalúan jogosult) vagy az Adós köteles tartozását teljes egészében előtörleszteni, ennek elmaradása esetén a Hitelező jogosult a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a felek a Kölcsönszerződést közokiratba foglalták és annak módosítása a közokirattal biztosított közvetlen végrehajthatóságra is kihatással van, Felek a szerződésmódosítást Adós költségére - közokiratba foglalják. Amennyiben a szerződésmódosítás közokiratba foglalása az Adós érdekkörében felmerült okból marad el, a Hitelező a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondhatja. A Hitelező kamatot, díjat és költséget az alábbiakban meghatározott, a módosítandó kamat-, díj- vagy költségelemre kihatással bíró ok-okozati feltételek megváltozása esetén egyoldalúan jogosult megváltoztatni az Üzletszabályzat más részeiben meghatározott eseteken kívül: (a) A Hitelező forrásszerzési, refinanszírozási költségeinek emelkedése (b) Magyarország politikai-gazdasági helyzetét tükröző országkockázat növekedése, a magyar szuverén adósság CDS (credit default swap) felárának kedvezőtlen változása (c) a jegybanki alapkamat emelkedése (d) tőke- és pénzpiaci kamatlábak emelkedése (e) a bankközi hitelkamatok emelkedése (f) az állampapírok hozamának emelkedése (g) a bruttó hazai termék (GDP) csökkenése a Kölcsönszerződés megkötésének időpontjához képest (h) a Központi Statisztikai Hivatal által rendszeresen közzétett tájékoztatókban a gazdaságra illetve gazdasági ágazatra vonatkozó bármely mutató kedvezőtlenül változik, (i) a Hitelező hitelezési és működési kockázati költségeinek emelkedése, a Hitelező működési költségeinek - a Hitelező érdekkörén kívül álló okból keletkező - növekedése (j) a munkanélküliségi ráta emelkedése, (k) a fennálló kötelezettség teljesítését biztosító biztosíték értékének csökkenése (l) bármely jogszabály, közigazgatási szabály, bírósági határozat, jegybanki, felügyeleti vagy bármely egyéb hatósági rendelkezés vagy ezen szabályok értelmezésének és alkalmazásának változása, mely a Hitelező számára többletköltséget vagy bevétel csökkenést jelent (m) a Hitelező közteher (pl. adó) fizetési kötelezettségének növekedése (n) az éves fogyasztói árindex emelkedése (o) az adott szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó, a Hitelező által más szolgáltató számára megfizetett költségelemek díjának emelkedése, a más szolgáltató általi új díjtétel bevezetése, valamint a más szolgáltató üzletszabályzatában és hirdetményében bekövetkező módosítás, mely a Hitelező számára többletköltséget vagy bevétel csökkenést jelent (p) a Hitelező irodahelyiségei bérleti díjának és fenntartási, működési (pl. közüzemi díjak, üzemanyagárak) költségeinek emelkedése (q) a pénzügyi, biztosítási ágazatban alkalmazásban álló munkavállalók havi bruttó átlagkeresetének emelkedése (r) postai és távközlési (telefon, internet) szolgáltatások árának növekedése, a postai és távközlési szolgáltató üzletszabályzatában és hirdetményében bekövetkező módosítás I.8. Banktitok I.8.1. A Hitelező az ügyfeleiről tudomására jutott, banktitoknak minősülő információkat banktitokként kezeli és azokat csak jogszabályban meghatározott esetekben és személyeknek adja ki. I.8.2. Az Adós ill. a Biztosítékok nyújtója a jelen üzletszabályzathoz 1. sz. mellékletként csatolt nyilatkozat formájában hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelező a Hitelező Csoport bármely tagja részére a Hpt. 54. h pontja alapján róluk bármely, banktitoknak minősülő adatot átadjon. I.8.3. Az Adós és a Kezes tudomásul veszi, hogy a Hitelező a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) rendelkezései értelmében haladéktalanul köteles a gazdasági társaság, európai részvénytársaság, (lakás)szövetkezet formájában, illetve egyéni vállalkozóként működő Adósa, illetve a Kezese alábbiakban meghatározott adatait továbbítani a központi hitelinformációs rendszert (továbbiakban: KHR) kezelő pénzügyi vállalkozásnak. Az adattovábbítás célja a hitelképesség differenciáltabb megítélésének és ezáltal a hitelezés szélesebb körű lehetővé tételének, valamint a hitelezési kockázat csökkentésének elősegítése. Az adattovábbítási kötelezettség a következő adatokra (továbbiakban: referenciaadatok) terjed ki: a) az Adós (cég)neve, székhelye, cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozói igazolványának száma, adószáma, b) a szerződés típusa és azonosítója (száma), c) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, d) a szerződés megszűnésének módja, e) a szerződés összege és devizaneme, f) a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege, g) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja, h) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés. A Hitelező adattovábbítási kötelezettsége a már átadott referenciaadatok módosulása esetén is fennáll, amennyiben azokról tudomása van. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a fentiekben meghatározott referenciaadatokat a Hpt. 130/A. (4) bekezdésében meghatározott szerződések megkötését megalapozó döntés meghozatalához kapcsolódóan más referenciaadat-szolgáltatóknak is átadhatja. Az Adós, illetve a Kezes bármely referenciaadat-szolgáltatónál így a Hitelezőnél is tájékoztatást kérhet arról, hogy a KHR-ben milyen adatai szerepelnek. Az Adósnak jogában áll kifogást emelni referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, valamint azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, kérheti továbbá a referenciaadatai helyesbítését, illetve törlését is. Az Adós jogosult a referenciaadatainak átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a Hitelező és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indítani. I.9. Együttműködés, kapcsolattartás, adatvédelem 3/8

4 I.9.1. A Hitelező és ügyfelei üzleti kapcsolatuk során egymás jogos érdekei figyelembevételével, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. I.9.2. A Hitelező és ügyfelei a szerződésükben konkrétan meghatározott, értesítési kötelezettséget kiváltó eseteken túl is kötelesek egymást a lehető legkorábbi időpontban tájékoztatni minden, a szerződés teljesítése szempontjából jelentős tényről, adatról, körülményről és azok megváltozásáról. I.9.3. A tájékoztatás, értesítés költségét az a fél viseli, akinél az értesítési kötelezettség felmerült. A Hitelezőnél felmerülő előre látható értesítési kötelezettség fedezetére továbbá az Üzletszabályzat II pontjában említett kezelési költség is szolgál. I.9.4. A Hitelező és ügyfelei egymáshoz intézett nyilatkozataikat tértivevényes ajánlott küldemény vagy fax formájában a szerződésük különös szerződési feltételeiben megadott vagy egymással a jelen pontban foglaltak szerint közölt címekre ill. faxszámra kötelesek küldeni. A tértivevényes ajánlott küldemény a feladástól számított ötödik (külföldre történő kézbesítés esetén tizedik) naptári napon akkor is kézbesítettnek tekintendő, ha azt a másik fél bármely okból nem veszi át. Azon küldemények esetében, amelyeknél a kézbesítés teljesítéséhez joghatás fűződik, csak a ténylegesen kézbesített ill. azok a küldemények tekinthetők kézbesítettnek, melyek az ügyfél felróható magatartása következtében nem kerültek kézbesítésre. A faxküldemény kézbesítettnek minősül az elküldését visszaigazoló szelvény rendelkezésre állásakor. Ha a másik fél a hozzá intézett nyilatkozatot személyesen vagy képviselője útján veszi át, akkor el lehet tekinteni a fenti kézbesítési formáktól. A felek kötelesek gondoskodni arról, hogy a szerződésükben megadott vagy egymással a jelen pontban foglaltak szerint közölt címeiken a szerződéses viszonyuk fennálltának teljes időtartama alatt mindig rendelkezzenek postai küldeményeik átvételére jogosult személlyel. E kötelezettség elmulasztása az ügyfél felróható magatartásának minősül és az ügyfél nem hivatkozhat a postai küldeményeinek átvételére jogosult személy hiányára. I.9.5. A Hitelező ügyfele kérésére, annak megfelelő azonosítása után telefonon is adhat tájékoztatást olyan kérdésekben, amelyek a másik félnek a szerződése teljesítéséhez szükségesek. I.9.6. A Hitelező ügyfelei széles körét érintő értesítési, tájékoztatási kötelezettségének hirdetmény útján tesz eleget. A Hitelező hirdetményeit ügyfélforgalom számára nyitvaálló helyiségeiben függeszti ki. A hirdetmény az abban foglalt eltérő rendelkezés hiányában a kifüggesztés napját követő Munkanapon lép hatályba és e napon tekintendő kézbesítettnek is. I.9.7. Hitelező az Adósról tudomására jutott adatokat az Adós és a Hitelező közötti üzleti kapcsolat fennállása alatt, valamint az üzleti kapcsolat megszűnését követő 8 (nyolc) évig tartja nyilván, amelynek keretében Hitelező az Adós adatait jogosult rögzíteni, feldolgozni, belső munkafolyamatai során saját szervezeti egységein belül kezelni és felhasználni. Üzleti kapcsolaton a Hitelező és az Adós közötti bármilyen szerződés vagy teljes egészében nem rendezett elszámolási jogviszony értendő. Amennyiben Hitelező és az Adós között 8 éven belül újabb üzleti kapcsolat létesül, a 8 éves határidőt a legutolsó üzleti kapcsolat végétől kell számítani. Hitelező kockázatelemzési, piackutatási és marketing célokból azoknak az Ügyfeleknek az adatait is nyilvántartja és kezeli, akiknek az üzleti kapcsolat létrehozására irányuló kérelmét elutasította. Az adatkezelés időtartama ezen ügyfelek tekintetében az elutasítást követő 5 év. I.9.8 Hitelező az Adósról tudomására jutott adatokat - beleértve az Adós személyes és pénzügyi adatait, valamint a kötelezettségeinek teljesítésére, fizetőkészségére vonatkozó információkat - jogosult a refinanszírozónak, valamint minden, az IKB Deutsche Industriebank AG Csoporthoz közvetlenül vagy közvetetten tartozó társaságnak továbbítani. Ezen társaságok megjelölése megtalálható az interneten a címen. Az Adós kérésére a listát Hitelező átadja vagy megküldi. I.9.9. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Hitelező jogosult a kölcsönszerződésből fakadó követeléseit, illetve azok egy részét is harmadik személyre engedményezni (átruházni). Hitelező ebből a célból jogosult tárgyalások folytatására és a kölcsönszerződésre vonatkozó valamennyi releváns információ, adat és dokumentum harmadik személynek történő átadására. Adós kifejezetten tudomásul veszi, hogy e körben Hitelező már a tárgyalás szakaszában is jogosult az összes, az Adóssal kapcsolatos gazdasági, személyi információt feltárni, feltéve, ha az információt kapó harmadik személy írásban titoktartási kötelezettséget vállalt. Szerződő felek rögzítik, hogy engedményezés esetén a harmadik személy az Adós fizetési kötelezettségei tekintetében a Hitelező pozíciójába kerül, és megilletik ezzel összefüggésben mindazok a jogok, melyek a Hitelezőt megilletik az alábbi szerződés alapján. I.10. Felelősség I Az Adós ill. a Biztosíték nyújtója az adott szerződés teljesítése során úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben elvárható. I A Hitelező a kölcsönnyújtás során a pénzügyi szolgáltatóktól elvárható fokozott gondossággal, szerződéses partnere jogos érdekeire figyelemmel köteles eljárni. I Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza meg, amely az adott szerződés aláírásának időpontja után következett be. Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülések, zavargások, járványok, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel és amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. Ha az egyik fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit. Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. I.11. A szerződésekre vonatkozó vegyes rendelkezések I A Hitelező és az ügyfelei között kötött szerződések, amennyiben azok különös szerződési feltételei másként nem rendelkeznek, aláírásuk napján lépnek hatályba. I Amennyiben a Hitelező és az ügyfelei között kötött szerződés magyar nyelven kívül más nyelven is aláírásra kerül, a magyar és az idegen nyelvű változat közötti bármilyen eltérés esetén a magyar változat az irányadó. I A Hitelező jogainak késedelmes gyakorlása vagy azok gyakorlásának elmulasztása nem jelenti az azokról való lemondást, továbbá valamely jog vagy jogorvoslat egyszeri vagy részleges gyakorlása nem akadályozhatja meg annak további vagy újbóli gyakorlását, vagy más jog vagy jogorvoslat gyakorlását. A Hitelező és az ügyfelei közti szerződésben foglalt jogok és jogorvoslatok együttesen is gyakorolhatóak és nem érintik a jogszabály által biztosított jogokat vagy jogorvoslatokat. I Ha a Hitelező és az ügyfelei közti szerződés bármely rendelkezését vagy egy rendelkezés bármely részét valamely hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság vagy hatóság érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak találja, ez az érvénytelenség vagy végrehajthatatlanság nem érinti az adott szerződés többi rendelkezését vagy az adott rendelkezés többi részét, és azok érvényesek és hatályosak maradnak. A felek megállapodnak, hogy az érvénytelen, jogszabályba ütköző vagy végrehajthatatlan rendelkezést ésszerű időn vagy ha valamely fél úgy kívánja, ezirányú kérelmének a másik fél által történő kézhezvételétől számított nyolc napon belül fel kell váltani egy olyan érvényes rendelkezéssel, amely a leginkább megfelel a felváltott rendelkezés tartalmának, továbbá gazdasági és jogi céljának. I.12. Alkalmazandó jog, jogviták I Ha a kölcsön- vagy biztosítéki ügylet valamely kérdését illetően az Üzletszabályzat 1.3. pontjában felsorolt dokumentumok egyike sem tartalmaz rendelkezést, a magyar jog, különösen a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. tv. (a továbbiakban: Hpt. ) és a Polgári törvénykönyv (1959. évi IV. tv.; a továbbiakban: Ptk. ) rendelkezései irányadók. Amennyiben az 1.3. pontban felsorolt dokumentumok és a magyar jog valamely kötelezően alkalmazandó rendelkezése között ellentét van, ez utóbbi rendelkezés alkalmazandó. I A Hitelező és ügyfelei a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban peren kívül, tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. I Felek megállapítják, hogy jelen szerződés a Hitelező tevékenysége körében kötettett ügyletnek minősül, erre való tekintettel az esetleges nemperes eljárásokra is az ügyletkötés, azaz a Hitelező székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező - bíróság illetékességének, míg a peres eljárás tekintetében pedig a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság illetékességének vetik alá magukat. Az eljárásra a Választottbíróság eljárási rendje és magyar anyagi jog az irányadó. II. A KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK TOVÁBBI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI II.1. Kamatok, díjak II.1.1. A Hitelező a kölcsönnyújtással összefüggésben az alábbi kamatokat és díjakat számíthatja fel. Az ezek közül ténylegesen fizetendő kamatokat, díjakat a kölcsönszerződés KSZF-e tartalmazza. A fizetendő díjak és kamatok nagyságára a kölcsönszerződés KSZF-e, a KSZF ezirányú rendelkezése hiányában pedig a Hirdetmény irányadó. A fizetendő díjak és kamatok egyéb itt nem szabályozott feltételeit pedig szintén a kölcsönszerződés KSZF-e tartalmazza. II Kamat: A kölcsön napi kint lévő összege után az Adós kamatot köteles fizetni, minden egyes Kamatperiódusra számítva, az adott Kamatperiódus első napjától az utolsó napjáig (mind az első, mind az utolsó napot beleszámítva), a kölcsön teljes visszafizetéséig (akár normál törlesztés szerint, akár előtörlesztés alapján történik a visszafizetés). A kamat lehet fix vagy változó. A kamatbázis rögzítésénél a felek szerződéses akarata és előzetes megállapodásuk az irányadó. Ennek megfelelően kerül a kölcsönszerződés KSZF-jének adatlapján rögzítésre fix kamatozásnál kölcsönszerződés devizabázisának és futamidejének megfelelő EURO- vagy CHF-hozam értéke, változó kamatozásnál a kölcsönszerződés devizabázisának megfelelő, különböző futamidejű kamatláb (EURIBOR/BUBOR/LIBOR) irányadó értéke. Adós tudomásul veszi, hogy fix kamatozás esetén a KSZF-ben feltüntetett EURO- vagy CHF-hozam indexálása a folyósítás időpontjáig beálló pénz- és tőkepiaci változások hatásának mérésére szolgál, és képezi a kamatkiigazítás alapját, amennyiben az EURO- vagy CHF-hozam a kölcsön teljes összegének folyósításkori aktuális mértéke 0,1 %-ot meghaladó mértékben eltér a KSZFben meghatározott referenciahozam értékétől. Adós tudomásul veszi, hogy változó kamatozás esetén Hitelező a kölcsönszerződés futamideje alatt az esedékes törlesztő részleteket a megváltozott pénz- és tőkepiaci kamatokhoz igazíthatja. A kölcsönszerződés KSZF-ében a Hitelező az első Kamatperiódusra érvényes irányadó kamatlábértéket tünteti fel, melytől a ténylegesen felszámításra kerülő kamatláb-érték eltérhet. Amennyiben a kölcsön folyósításának napján érvényes kamatláb értéke 0,1%-ot meghaladó mértékben eltér a Szerződésben feltüntetett 4/8

5 referencia kamatláb értékétől, úgy a törlesztő-részletek ezen kamatláb alapul vételével kerülnek újra meghatározásra. A futamidő alatt a törlesztő részletek módosítása az adott kamatláb periódusának (1 havi, 3 havi, stb.) megfelelően az alábbiak szerint történik: amennyiben a számlázás napját 2 banki nappal megelőzően érvényes kamatláb (aktuális kamatláb) az adott kamatperiódus kamatlábához képest 0,l%-nál nagyobb mértékben változik, a még nem esedékes törlesztő részletek az aktuális kamatláb alapján kerülnek megállapításra. A törlesztő részletek esedékessége a kölcsönszerződés KSZF-ében kerül meghatározásra. A kamatváltozások vagy kiigazítások esetén a következő esedékesség előtt a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező törlesztési ütemezést a Hitelező megfelelően módosítja, és eljuttatja az Adós részére. A kamatok (mind az ügyleti, mind a késedelmi kamat) 360 napos év alapulvételével és a ténylegesen eltelt napok figyelembevételével kerülnek megállapításra: Kamat = tőkeösszeg x kamatláb x naptári napok száma II Késedelmi kamat: Pénztartozás késedelmes teljesítése esetén a késedelem idején irányadó mindenkori évi jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat. Késedelem esetén az esedékes és lejárt tartozáshoz kapcsolódó kamat tőkésedik, és ezen összegre számolja a Hitelező a késedelmi kamatokat az alábbi képlet szerint: Késedelmi kamat = Esedékessé vált követelések x késedelmi kamatláb (%-ban) x napok A késedelmi kamat felszámításának kezdő időpontja az esedékesség napja, utolsó napja pedig az adósság megfizetésének a napja. II Folyósítási jutalék: A kölcsönösszeg 1%-a, de legalább ,- Ft. A folyósítási jutalék megfizetése a folyósítással egyidejűleg, a folyósított összegből való levonással történik. II Kezelési költség: A kölcsönösszeg 1%-a, de legalább ,- Ft. A kezelési költség a kölcsönszerződés KSZF-ében megjelölt időpontokban fizetendő. II Szerződésmódosítási díj: A kölcsönszerződés aláírása után, az Adós írásbeli kérelmére végrehajtott minden módosítás esetén fizetendő díj a szerződésmódosítással kapcsolatban felmerült adminisztrációs, kockázatelemzési stb. költségek fedezésére. Mértéke a kölcsönösszeg 0,5%-a, de legalább ,- Ft. A szerződésmódosítási díj megfizetése a szerződésmódosítás aláírásakor a Hitelező által kiállított számla alapján esedékes. II.1.2. Beszerzési költség: Minden olyan költség vagy ráfordítás, amely az Eszköz megszerzésével, létesítésével, üzembehelyezésével kapcsolatban felmerül, pl. bankköltség, vámoltatás és vám, futár, posta, környezetvédelmi termékdíj, fuvarköltség, szállítmánybiztosítás. II.1.3. A Hitelezőnek a kölcsönszerződés és a Biztosítéki Szerződések megkötésével, a kölcsönszerződésben foglalt szolgáltatások nyújtásával, a szerződések érvényességének fenntartásával, az Adós szerződésszegése esetén a kölcsönszerződésből eredő jogainak érvényesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi közvetlen vagy közvetett, a fenti díjakkal nem fedezett költségét (így különösen az esetleges hatósági, bírósági eljárások költségét, illetékét, a jogi és egyéb szakértői költségeket) az Adós köteles a Hitelezőnek megtéríteni. II.2. Törlesztés és előtörlesztés II.2.1. Abban az esetben, ha az Eszköz vételárára vonatkozó szállítói számla forintban kerül kiállításra, de a kölcsön devizaneme nem forint, úgy a kölcsön devizanemére történő átváltás a Commerzbank Zrt. által közzétett deviza vételi árfolyamon történik. Ha az Eszköz vételárára vonatkozó szállítói számla nem forintban kerül kiállításra, de a kölcsön devizaneme forint, úgy a kölcsön devizanemére történő átváltás során a Commerzbank Zrt. által közzétett deviza eladási árfolyam az irányadó. Amennyiben sem az Eszköz vételárára vonatkozó szállítói számla, sem pedig a kölcsön devizaneme nem forint, de nem is egyező devizanem, úgy a szállítói számla összege előbb a Commerzbank Zrt. deviza eladási árfolyama szerint forintban meghatározásra kerül, majd ez a forintösszeg képezi az alapját a Commerzbank Zrt. deviza vételi árfolyamán számított kölcsön összegnek. A szerződésben megállapodott fizetési kötelezettségek határidőre történő teljesítéséhez a Hitelező az egyes fizetési kötelezettségek díjak, kamatok valamint esedékes tőke bontásban történő feltüntetésével 10 nappal azok fizetési esedékességét megelőzően fizetési értesítőt küld az Adós részére. Deviza alapú kölcsönszerződések esetén a törlesztő részletek és egyéb fizetési kötelezettségek devizában kerülnek meghatározásra, és a KSZF-ben meghatározottak szerint az adott devizában vagy forintban teljesítendők. A törlesztő részletek forint ellenértékét mindig az esedékességkor érvényes Commerzbank Zrt. által közzétett hivatalos deviza-forint eladási árfolyam határozza meg. A forintban teljesítendő törlesztő részletek a fizetési értesítő kiállításának időpontjában ismert deviza-forint eladási árfolyammal kerülnek számlázásra. Amennyiben ezen árfolyam eltér az esedékességkor érvényes deviza-forint eladási árfolyamtól, úgy az eltérést Hitelező a következő törlesztő részlet fizetési kötelezettség alkalmával, az esedékes törlesztő részlettel együtt érvényesíti. Devizában történő fizetés esetén Adós köteles minden fizetési kötelezettségét Minden fél a saját költségét viseli típusú, közvetlen, levelező bank kihagyásával történő banki átutalással a Hitelező által megjelölt IBAN számú bankszámlára megfizetni. Az Adós köteles minden fizetési kötelezettségét az esedékesség napjáig teljesíteni. Bankátutalás, postai utalvány vagy átutalás, egyéb átutalás, valamint a számlavezető banknál történő készpénz-befizetés csak akkor számít teljesítettnek, ha az esedékes összeget jóváírták a Hitelező számláján. Adós fizetési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a fizetési értesítőt esedékesség előtt bármilyen okból kifolyólag nem kapja meg. Ennek ténye a fizetési késedelem alól nem mentesíti. Adós felelőssége, hogy a fizetési értesítő elmaradásáról a Hitelezőt legkésőbb az esedékesség napjáig írásban értesítse. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért az Adós felel. Részteljesítés, vagy késedelmes fizetés pénzügyi rendezésekor a Hitelező az alábbi kiegyenlítési sorrendet veszi figyelembe: Késedelmi kamat Esedékes biztosítási díjak egyéb járulékos kiadások Kezelési költség Kamatok Tőketörlesztés Az egyes jogcímeken belül mindig a legkorábban esedékes tartozás kerül kiegyenlítésre. Amennyiben a Hitelezőnek a lejárt tartozások beszedésével, egyéb biztosítékának érvényesítésével vagy egyéb okból költségei merülnek fel, az Adós köteles azokat a Hitelező írásbeli felszólítására haladéktalanul megtéríteni. Az Adós valamennyi fizetési kötelezettségét a kölcsönszerződésben megjelölt időpontokban, a kölcsönszerződés KSZF-ének 1. pontjában megjelölt, az Adós kölcsönnyújtáshoz kapcsolódó számlájának Hitelező általi megterhelése útján is teljesítheti. Erre tekintettel az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a vonatkozó számláját legalább a kölcsönszerződés szerint esedékes összeg erejéig feltölti legkésőbb az esedékesség napját megelőző Munkanapig. Konverziót igénylő, azaz nem a kölcsön devizanemében történő feltöltés esetén a szükséges fedezet legkésőbb az esedékesség napját megelőző második Munkanapon az Adós vonatkozó számláján rendelkezésre kell, hogy álljon. A fenti rendelkezések alól kivétel a kölcsönbírálati díj, amely a Hitelező által kiállított számla alapján az abban megjelölt bankszámlára történő átutalással kell, hogy teljesítésre kerüljön. Valamennyi olyan fizetés, amelynek esedékessége nem Munkanapra esik, a következő Munkanapon teljesítendő, kivéve, ha ez a nap a következő naptári hónapra esik. Ez utóbbi esetben a fizetést azon a Munkanapon kell teljesíteni, amely az eredeti esedékesség napját közvetlenül megelőzi. Az Adós a kölcsönszerződés alapján teljesítendő fizetést köteles egész összegben, bármilyen (beszámításra, viszontkeresetre, adófizetésre stb. alapított) levonás nélkül teljesíteni, kivéve, ha a levonásra jogszabály kötelezi. Ebben az esetben az Adós köteles a Hitelezőnek olyan további összeget fizetni, amellyel együtt a Hitelező által ténylegesen kapott összeg megegyezik azzal az összeggel, amelyet a Hitelező akkor kapott volna, ha levonás nem lett volna. Amennyiben azt a Hitelező igényli, Adós felhatalmazza a Hitelezőt arra, hogy ha teljes tartozását vagy annak meghatározott részét esedékességkor nem fizeti meg, a pénzforgalomról szóló mindenkor hatályos jogszabályokban illetve jegybanki rendeletekben meghatározott, előnyösen rangsorolt fizetési megbízások teljesítésének sorrendjét követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően, az esedékes tartozás összegével beszedési megbízás alkalmazásával az Adós fizetési számláját megterhelje. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Hitelezőnek a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás benyújtására irányuló jogosultságát a pénzforgalmi szolgáltatójához a pénzforgalmi szolgáltató által megkívánt és a Hitelező által is elfogadott formában haladéktalanul bejelenti, és a felhatalmazásnak a pénzforgalmi szolgáltató általi nyilvántartásba vételéről szóló visszaigazolást a Hitelezőnek eredeti példányban megküldi. Adós a pénzforgalmi szolgáltató intézett felhatalmazó levélben is feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy ezen felhatalmazást kizárólag a Hitelezővel együttesen vonja vissza. Hitelező jogosult arra, hogy mindaddig megtagadja a kölcsönszerződésből, vagy ahhoz tartozó egyéb szerződésből (pl. előfinanszírozási szerződésből) eredő bármely fizetési kötelezettségének teljesítését, amíg kézhez nem vette a pénzforgalmi szolgáltató visszaigazolását. Nem a kölcsöntartozás devizanemében vezetett fizetési számla megterhelésekor Hitelező az átváltáskor a banki deviza átváltási szabályoknak megfelelően a Commerzbank Zrt. mindenkor érvényes deviza vételi- illetve eladási árfolyamát alkalmazza. A kölcsönszerződés KSZF-ében foglalt rendelkezések szerint az Adós a kölcsönszerződésben rögzített lejárat előtt is visszafizetheti a kölcsönt egészben vagy részben. Az Adós előtörlesztési szándékát cégszerűen aláírt nyilatkozatban köteles jelezni a Hitelező felé. Az előtörlesztés feltételezi, hogy az ügyfélnek semmilyen már esedékessé vált tartozása ne álljon fent a Hitelező felé. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az előtörlesztés tervezett napját és annak összegét. A nyilatkozatot a Hitelezőnek a megjelölt előtörlesztési napot legalább 15 (tizenöt) nappal megelőző Munkanapon de. 10 óráig kézhez kell vennie. Teljes előtörlesztés esetén az előtörlesztési díj az alábbi módon kerül meghatározásra. Amennyiben az előtörlesztés időpontjában a kölcsön futamidejének kevesebb, mint 1/3-a telt el, az előtörlesztési díj az aktuálisan fennálló tőketartozás 4 %-a. Amennyiben az előtörlesztés időpontjában a kölcsön futamidejének kevesebb, mint 2/3-a, de több mint 1/3-a telt el, az előtörlesztési díj az aktuálisan fennálló tőketartozás 3 %-a. II.2.2. II.2.3. II.2.4. II /8

6 II.2.6. II.2.7. II.3. II.3.1. II.3.2. II.3.3. II.4. II.4.1. Amennyiben az előtörlesztés időpontja a kölcsön futamidejének utolsó harmadában történik, az előtörlesztési díj a fennálló tőketartozás 2 %-a. Az Adós köteles részleges előtörlesztés esetén is a fentiekben meghatározott, az előtörlesztett tőkére kalkulált, arányos előtörlesztési díjat fizetni. A Hitelező az előtörlesztés összegét elsősorban a legkésőbb esedékessé váló tőkerész-tartozásra számolja el. A részleges előtörlesztést követően a Hitelező az Adós kérésére választásának megfelelően a fennálló tőketartozás figyelembe vételével a kölcsön futamidejét, illetve a futamidő változatlan fenntartása mellett a törlesztő részletek összegét módosítja. A módosult futamidőt, illetve a törlesztő-részleteket tartalmazó módosított törlesztő táblát a Hitelező az Adós rendelkezésére bocsátja. A nyilvánvaló tévedés esetét kivéve, a Hitelező által, a saját nyilvántartása alapján a kölcsönszerződés szerint fizetendő összegek tekintetében végzett számításai kötelező erejűek, azonban az Adós kérésére a Hitelező a számításait köteles rendelkezésre bocsátani. Az Adóst megilleti a jog, hogy az adott számítást hitelt érdemlő bizonyítékkal alátámasztva megkifogásolja. Biztosítékok Az Adósnak a kölcsönszerződés alapján fennálló kötelezettségei biztosítására (a Hitelező fenti II.2.5. pontjában említett, azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó feljogosításán kívül) a kölcsönszerződés KSZF-ének 3. pontjában meghatározott Biztosítékok szolgálnak. A Biztosítékokra vonatkozó részletes szerződéses feltételeket beleértve a Biztosítékok érvényesítésének szabályait az adott Biztosítékra vonatkozó különös és általános szerződési feltételek tartalmazzák. A Biztosítékok érvényesítéséből befolyó összeg az Adósnak a Hitelezővel szemben fennálló tartozásába beszámításra kerül. Az Adós ill. a Biztosíték nyújtója köteles a finanszírozott eszközzel végzett tevékenységhez kapcsolódó felelősségbiztosítást, valamint a finanszírozott eszközre és a biztosítékként szolgáló ingó- és ingatlan vagyontárgyakra legalább az újkori beszerzési értékre minden kockázatra kiterjedően, de különösen tűz-, víz-, betörés- és lopás-biztosítást kötni, és ezt a kölcsönszerződés teljes időtartamára fenntartani a felek előzetes megállapodásának megfelelően meghatározott biztosítótársaságnál. A biztosítási szerződés bemutatása folyósítási feltételként értelmezendő. Amennyiben Biztosítékként más tárgy vagy követelés szolgál, az adott biztosíték jellegére tekintettel kötendő biztosítás (pl. az Adós valamely vagyontárgyának hasznosításából származó követelés esetén a vagyon megsemmisüléséből vagy megrongálódásából eredő jövedelemkiesésre kötött biztosítás). Amennyiben a biztosítékul szolgáló vagyontárgyak biztosítását bármely ok miatt a megkeresett biztosító társaságok mindegyike megtagadja, vagy annak feltételeit megváltoztatja és így a kölcsönszerződés fenntartása a Hitelező számára többletkockázattal járna, Hitelező jogosult az Adóstól további biztosítékokat kérni, vagy a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. A biztosítási szerződés alapján HUF-ot meghaladó biztosítási összeg kifizetése esetén a Hitelező a kedvezményezett. Amennyiben a biztosítási összeg a biztosítási szerződés alapján más devizában fizetendő, HUFnak Commerzbank Zrt. adott devizára vonatkozó mindenkori vételi árfolyamán számított ellenértékét meghaladó biztosítási összegre vonatkozóan kell a biztosítási kötvényen a Hitelezőt kedvezményezettként feltüntetni. Az Adós a biztosítási szerződést a kölcsönszerződés hatálya alatt és az abból eredő tartozásainak teljes megfizetése előtt nem szüntetheti meg és csak a Hitelező hozzájárulásával módosíthatja. Az Adós köteles a biztosítókat meghatalmazni, hogy az esetleges díjfizetési hátralékról, a biztosítási szerződés jelentős módosítása vagy felmondása előtt vagy a biztosítási szerződés megsértése esetén tájékoztassák a Hitelezőt és tőle a díjfizetést ill. a szerződésszegés orvoslását elfogadják. A Hitelező csupán jogosult, de nem köteles a biztosítási szerződés megszegését vagy az Adós díjfizetési késedelmét orvosolni. Adós köteles a biztosítási szerződés egy példányát a kölcsönszerződésben meghatározott határidőn belül a Hitelezőnek átadni. Nem lényegi biztosítási eseménynél, amennyiben az Adósnak lejárt és esedékes tartozása nem áll fenn a kölcsönszerződésből, a Hitelező a biztosítóktól hozzá befolyt pénzt az Adós rendelkezésére bocsátja, aki azt annak a károsodásnak a kiküszöbölésére köteles fordítani, amelyre vonatkozóan a biztosító a biztosítási összeget kifizette. Lényegi biztosítási esemény az a biztosítási esemény, amelynek folytán az Adós a Hitelező megítélése szerint nem képes teljesíteni a kölcsönszerződésből eredő kötelezettségeit. Lényegi biztosítási esemény bekövetkezése esetén a Hitelező csak abban az esetben köteles az Adós rendelkezésére bocsátani a biztosítótól kapott összeget, ha szabad belátása szerint úgy ítéli meg, hogy az Adósnak elegendő pénzeszköz áll rendelkezésére (akár a biztosítási összegből, akár pedig máshonnan, amennyiben a más finanszírozás a kölcsönszerződéssel összhangban áll), hogy helyreállítsa a kárt és teljesítse a kölcsönszerződés szerinti kötelezettségeit. Ellenkező esetben a Hitelező a hozzá befolyt biztosítási összeget az Adós tartozásának csökkentésére ill. előtörlesztésre fordítja. Amennyiben az Adós jogi formája megváltozik, úgy az Adós eredeti tagjai a kölcsönszerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért készfizető kezesként úgy felelnek, mint ahogy a jogi forma változása előtt az Adós tartozásaiért feleltek. Felelősségi nyilatkozatok Az Adós kijelenti, hogy: a) a magyar jogszabályok szerint létrehozott és létező jogi személy ill. jogi személyiség nélküli társaság; rendelkezik az üzleti tevékenységének viteléhez szükséges engedélyekkel és felhatalmazásokkal, jogosult a kölcsönszerződést és a Biztosítéki Szerződés(eke)t aláírni és képes az ezen szerződésekből eredő kötelezettségei teljesítésére; b) a létesítő okiratával összhangban megtett minden olyan jogcselekményt, amely szükséges a kölcsönszerződés és a Biztosítéki Szerződés(ek) aláírásához és az azokból eredő kötelezettségek teljesítéséhez, valamint ahhoz, hogy e kötelezettségek érvényesek, hatályosak és végrehajthatók legyenek; c) a kölcsönszerződést és, amennyiben alkalmazandó, a Biztosítéki Szerződés(eke)t cégszerűen írta alá; d) a kölcsönszerződés és a Biztosítéki Szerződés(ek) aláírásának vagy az Adósnak a kölcsönszerződés és a Biztosítéki Szerződés(ek) alapján keletkező kötelezettségei teljesítésének nem feltétele harmadik fél egyetértése, jóváhagyása vagy annak értesítése. A kölcsönszerződéssel és a Biztosítéki Szerződésekkel kapcsolatos teljesítések nem ellentétesek az Adós társasági okirataiban feltüntetett kikötésekkel vagy az Adósra érvényes jogszabályokkal és egyéb rendelkezésekkel; e) az Adósnak a kölcsönszerződésben és a Biztosítéki Szerződés(ek)ben vállalt kötelezettségei érvényes, és a csőd-, felszámolási és egyéb kötelezően alkalmazandó jogszabály korlátozásait figyelembe véve végrehajtható kötelezettségek; f) az Adós legutóbbi üzleti évére vonatkozó éves beszámolója, amelynek egy példányát átadta a Hitelezőnek, a mindenkori hatályos számviteli törvény rendelkezéseivel összhangban valós képet mutat az Adós pénzügyi helyzetéről és üzletének menetéről. A beszámoló időpontja óta nem történt olyan esemény vagy jogcselekmény, amelyet az Adós kifejezetten nem tárt fel a Hitelező részére és amely jelentős mértékben hátrányosan befolyásolhatná az Adós pénzügyi helyzetét vagy üzletének menetét; g) az Adósnak az éves beszámolója elkészítése időpontjában nem volt olyan (feltételes vagy egyéb) kötelezettségvállalása, továbbá olyan, még be nem következett, de előre látható vesztesége, amelyet az éves beszámoló nem tartalmazott, vagy amely tekintetében tartalékot nem képeztek, és amely veszélyeztetheti az Adósnak a kölcsönszerződésből eredő kötelezettségei teljesítését; h) az Adós által a Hitelezőnek a kölcsönszerződéssel és a Biztosítéki Szerződésekkel kapcsolatosan nyújtott valamennyi információ minden lényeges vonatkozásban valós, hiánytalan és pontos, és az Adósnak nincs tudomása olyan tényről és körülményről, amelyet a Hitelezővel nem közölt, és amely közlés esetén hátrányosan befolyásolná a Hitelező kölcsönszerződéssel kapcsolatban végzett hitelbírálatát; i) az Adós minden lényeges vonatkozásban teljesítette adó- és egyéb közteher-fizetési kötelezettségeit, és nincs ellene 30 napon túl lejárt és fizetetlen adó- vagy más közteher-követelés; j) az Adós jogszerű tulajdonosa vagyontárgyainak, és a vagyonát alkotó egyes dolgok és jogok ide nem értve a Hitelező részére alapított Biztosíték(oka)t és a vagyonát terhelő egyéb terhekről adott nyilatkozatában feltüntetett terheket mentesek minden zálog és egyéb teher alól; k) a kölcsönszerződés megszegése vagy az Adós egyéb szerződéseire vonatkozó súlyos szerződésszegés vagy nemteljesítés (ideértve bármely kölcsön- vagy hitelnyújtás tárgyában kötött szerződést) nem fordult elő, nem is áll fenn, továbbá a kölcsönszerződés aláírása vagy a kölcsön folyósítása sem keletkeztet ilyen szerződésszegést; l) nincsenek folyamatban, és nem fenyegetnek olyan perek, eljárások vagy függőben lévő követelések, amelyek kedvezőtlen kimenetele jelentős mértékben hátrányosan befolyásolhatja a jelenben vagy a jövőben az Adós üzletének menetét vagy pénzügyi helyzetét oly módon, hogy az kihatással legyen a kölcsönszerződésben és a Biztosítéki Szerződés(ek)ben vállalt kötelezettségek teljesítésére. Az Adós kijelenti, hogy a fenti nyilatkozatok változatlan tartalommal fennállnak mindaddig, amíg a Hitelezőnek a kölcsönszerződés alapján az Adóssal szemben követelése áll fenn, továbbá kötelezettséget vállal, hogy az ezekben bekövetkezett változásokról a Hitelezőt haladéktalanul értesíti. Az Adós kötelezettségvállalásai Az Adós a kölcsönszerződés időtartamára vonatkozóan az itt felsorolt kötelezettségeket vállalja, és kötelezi magát, hogy tartózkodni fog minden cselekedettől, amelyek a felsorolt kötelezettségvállalásokat részben vagy egészben valótlanná tennék: a) Az Adós a kölcsönt kizárólag a kölcsönszerződés KSZF-ének 1.3. pontjában megjelölt célra használja, és kötelezi magát saját költségére és kockázatára a kölcsönszerződés elsődleges fedezetéül szolgáló finanszírozott eszköz üzembehelyezésére, gondos használatára, az eszköz Eladójának/ Szállítójának üzemeltetési és karbantartási utasításainak megfelelő betartására, szak- és kezelőszemélyzet alkalmazására és az eszközzel kapcsolatos valamennyi ésszerűen szükséges vagyonvédelmi intézkedés megtételére. b) Az Adós köteles gondoskodni a finanszírozott eszköz folyamatos karbantartásáról, javításáról, a szükséges állagmegóvásról. Az Adós köteles elvégeztetni a finanszírozott eszköz műszaki dokumentációjában előírt, a szakmai tapasztalatoknak megfelelő gyakorisággal igényelt szükséges szervizeket és nagy javításokat. Mind az ilyen, mind pedig a finanszírozott eszköz műszaki, baleseti vagy egyéb meghibásodásai miatti javítások (beleértve a finanszírozott eszköz minden részegységét) hivatalos márkaszakszervizzel (lehetőleg az Eladó/Szállító saját szervizében vagy az általa megjelölt szakműhelyben) végeztetendők. Amennyiben a finanszírozott eszköz beszerzéséhez vagy üzemeltetéséhez hatósági igazolvány vagy bizonyítvány szükséges, úgy ezeket az Adós mindenkor saját költségére szerzi be. Ugyancsak ő köteles gondoskodni ezen engedélyek folyamatos meghosszabbításáról is. A Hitelező jogosult a finanszírozott eszközt az Adósnál bármikor ellenőrizni, annak műszaki állapotáról és az II.4.2. II.5. II /8

7 üzemeltetésről a helyszínen tájékozódni. Az ellenőrzés feltételeit az Adós biztosítja. Az Adós a finanszírozott eszközzel, annak felhasználásával kapcsolatban a Hitelező kérésére köteles adatokat szolgáltatni. c) A finanszírozott eszköz harmadik személy részére történő átengedése kizárólag a Hitelező írásos beleegyezésével történhet meg. Az eszköz kölcsönszerződésben feltüntetett fellelési helyének megváltoztatására is ugyanezen szabály vonatkozik. d) Szerződő felek megállapodnak, hogy az Adós a finanszírozott eszközön olyan módosítást, amely a szokásos használat körén túlmegy és amely a finanszírozott eszköz állagában, értékében a normál kopást meghaladó értékváltozást okoz (pl. részegység eltávolítása, fődarab csere, stb.) kizárólag a Hitelező előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet. Az Adós a finanszírozott eszközbe más tárgyat akkor építhet be, vagy azzal akkor egyesíthet, ha ehhez a Hitelező hozzájárult. e) A Hitelező - a prudens működés érdekében rendszeresen figyelemmel kíséri az Adós pénzügyi, gazdasági helyzetének alakulását. Ennek elősegítése érdekében a kölcsönszerződés időtartama alatt az Adós köteles a Hitelezőnek átadni az adott üzleti évet követő június 30-ig (konszolidált beszámoló készítése esetén július 31-ig) a vonatkozó számviteli szabályoknak megfelelően készített, könyvvizsgáló által auditált éves beszámolóját, továbbá köteles a Hitelezőnek ésszerű határidőn belül megadni mindazon pénzügyi és egyéb információt - különösen, de nem kizárólag a termékszerkezetre, esetleges vevő- és szállítóoldali függőségre (rendelésállomány összetétele), piaci részesedésre és várható alakulására, konkurenciahelyzetre, jövőbeni kilátásokra, a tervezés minőségére vonatkozó információk - amelyet a Hitelező az ésszerűség határain belül kér. Az Adós köteles továbbá főkönyvi / naplófőkönyvi kivonatának másolatát negyedévente; illetve a Hitelező felhívására a köztartozás mentességét igazoló hatósági nyilatkozatokat a Hitelező által megjelölt időpontban a Hitelező rendelkezésére bocsátani. Az Adós a vonatkozó jogszabályokban az adott vállalkozási, illetve cégformára előírt bejelentési kötelezettsége teljesítésével egyidejűleg valamennyi, a kölcsönszerződés szempontjából releváns bejelentés másolatát megküldi a Hitelező részére is. A Hitelezőnek, illetve a Hitelező által megbízott független szakértőnek ezen túlmenően is jogában áll az Adós üzleti tevékenységét és a Biztosítékok meglétét az Adós szokásos üzletmenetének zavarása nélkül ellenőrizni. Erről köteles az Adóst ésszerű időn belül értesíteni. f) Az Adós köteles a pénzügyi könyveit a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően olyan módon vezetni, hogy azok a pénzügyi helyzetét a valóságnak megfelelően mutassák be; g) Az Adós köteles a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) Munkanapon belül tájékoztatni a Hitelezőt minden olyan tulajdonosi változásról, amely a felette gyakorolt ellenőrzési jog változását eredményezi. h) Az Adós köteles a Hitelező-t cégjegyzékben nyilvántartott adatai változásáról a változásbejegyzést elrendelő végzés megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a végzés kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül értesíteni. i) az Adós bejelenti valamennyi hitelintézetnél bármely pénznemben vezetett fizetési számlája számát és visszavonhatatlanul felhatalmazza a Hitelezőt a kölcsönszerződés megfelelő mellékletének aláírt és a számlavezető pénzügyi intézmény által záradékolt példánya átadásával valamennyi belföldi fizetési számlája vonatkozásában követelése azonnali beszedési megbízás útján történő érvényesítésére; j) Adós kötelezettséget vállal, hogy az előző alpontban említett felhatalmazást az új fizetési számlák vonatkozásában is a számlanyitással egyidejűleg megadja, a számlavezető pénzügyi intézménnyel záradékoltatja és a számlanyitástól számított 5 (öt) Munkanapon belül a Hitelezőnek átadja; k) a Hitelező előzetes írásbeli beleegyezése nélkül az Adós nem vállal hitelvagy kölcsönügyletből eredő és más hasonló jellegű pénzügyi kötelezettséget (beleértve a lízingügyletet és kezességvállalást is) más hitelezővel szemben ide nem értve a szokásos üzletmenet körébe eső áruszállítási vagy szolgáltatási jogviszonyra tekintettel 90 naptári napot meg nem haladó időtartamra igénybevett előleget vagy halasztott fizetést; l) vagyonának megterheléséről az Adós haladéktalanul köteles a Hitelezőt tájékoztatni; m) az Adós kötelezettséget vállal, hogy kivéve, ha a Hitelező ehhez írásban kifejezetten hozzájárul az általa eddig felvett, illetve a jövőben felvételre kerülő hitelek biztosítékai nem nyújtanak kedvezőbb pénzügyi vagy jogi helyzetet más hitelezőknek, mint amilyet az Adós a kölcsönszerződésben a Hitelező számára biztosít (negatív pledge negatív biztosítéki záradék); n) Az Adós felhatalmazza a Hitelezőt, hogy róla más hitelintézettől vagy hatóságtól információt kérjen. E tekintetben a titoktartási kötelezettség alóli felmentést a kölcsönszerződés megfelelő melléklete kitöltésével megadja; o) Az Adós 3 (három) Munkanapon belül köteles értesíteni a Hitelezőt minden Szerződésszegésről, továbbá minden olyan eseményről, körülményről, amely lényeges mértékben hátrányosan érinti (vagy érintheti) a kölcsönszerződésből eredő kötelezettségei teljesítését. Ennek keretében az Adós köteles a Hitelezőt értesíteni, ha bármely más személlyel szemben fennálló fizetési kötelezettségének, különösen köztartozásainak, határidőben nem tett eleget (cross default). Ugyanezen értesítési kötelezettség terheli az ügyfelet abban az esetben is, ha a fenti események a Biztosítékot nyújtó harmadik személy vonatkozásában merültek fel; p) Az Adós 3 (három) Munkanapon belül értesíti a Hitelezőt minden olyan körülmény beálltáról, amely csőd- vagy felszámolási eljárás megindítására szolgáltathat okot. Az Adós tudomásszerzéstől számított 3 (három) Munkanapon belül értesíti a Hitelezőt az ellene vagy a Biztosítékot nyújtó harmadik személy ellen indított végrehajtási, csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárásról. Amennyiben az Adós maga dönt csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás indításáról vagy jogutóddal való megszűnés elhatározásáról, köteles azt a Hitelezőnek a döntés napján írásban bejelenteni. II.5.2. A Felek megállapodnak, hogy a fenti II.5.1. pontban meghatározott kötelezettségek elmulasztása, illetve akadályozása, késleltetése az Adós részéről súlyos szerződésszegésnek minősül. II.6. Szerződésszegés II.6.1. Súlyos szerződésszegésnek minősülnek az alábbi események és körülmények: a) A Ptk ában foglalt bármely felmondási ok bekövetkezte; b) Az Adós a kölcsönszerződésből eredő bármely fizetési kötelezettségével 30 (harminc) naptári napot meghaladó késedelembe esik; c) Az Adós ill. Biztosítékot nyújtó más személy megszegi a kölcsönszerződés ill. a Biztosítéki Szerződés(ek) valamely rendelkezését, és a szerződésszerű állapotot a Hitelező ez irányú felszólítása ellenére sem állítja helyre a felszólításban megadott, megfelelő határidőig; d) Az Adósnak vagy a kölcsönnel kapcsolatban más biztosítékot adónak a vagyoni helyzete megromlik, vagy veszélyben van, és az első esetben ez a Hitelező megítélése szerint veszélyezteti az Adós Hitelezővel szemben fennálló kötelezettségeinek teljesítését; e) Az Adós a Hitelezővel valótlan, hiányos vagy félrevezető adatokat közöl vagyoni helyzetét vagy valamely más lényeges körülményt illetően; f) Az Adós a Biztosíték nyújtására, kiegészítésére vagy pótlására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, vagy nem tud eleget tenni; g) Valamely Biztosítéki Szerződést a bíróság bármilyen okból utólagosan érvénytelenné nyilvánít, vagy az abban foglalt kötelezettségvállalások érvényesíthetősége, kikényszeríthetősége csökken, megszűnik vagy azokat nem teljesítik; h) A Hitelezővel megkötött egyéb szerződés szerinti felmondási ok áll elő; i) Bármely egyéb szerződés alapján, amely az Adósra vagy annak többségi tulajdonában lévő más gazdálkodó szervezetre vagy a Biztosítékot nyújtó harmadik személyre fizetési kötelezettségvállalást tartalmaz, az Adós vagy a Biztosítékot nyújtó harmadik személy olyan szerződésszegést követ el, amely a kölcsönszerződés teljesítését, a hozzá kapcsolódó Biztosítékok érvényesíthetőségét a Hitelező megítélése szerint veszélyezteti; j) Az Adós olyan fizetési kötelezettséget vállal, amely a vagyoni helyzetének romlásához vezet, és ezzel veszélyezteti a Hitelezővel szembeni kötelezettségei teljesítését; k) Az Adós, vagy a Biztosítékot nyújtó személy ellen végrehajtási, csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, vagy ezen eljárások bármelyikét kezdeményezik ill. bármelyikük fizetésképtelenné válik vagy egy vagy több hitelezőjével tárgyalásokat kezd annak érdekében, hogy adósságait fizetésképtelenség miatt átütemezzék; l) Az Adós vagyontárgyaira vagy a Biztosíték(ok)ra indított végrehajtási eljárásban a vagyontárgya(ka)t vagy a Biztosítéko(ka)t lefoglalják vagy azt a biztosítékkal rendelkező hitelező birtokba veszi, és a Hitelező megalapozott véleménye szerint ez veszélyezteti az Adós kölcsönszerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítését; m) Az Adós átruházza, vagy megterheli vagyonának egészét vagy annak egy részét (a mindennapi szokásos tevékenysége és üzletmenete körében történő vagyonátruházást és biztosítéknyújtást kivéve), amennyiben ezek a Hitelező megítélése szerint veszélyeztetik a kölcsönszerződés alapján az Adóst terhelő kötelezettségek maradéktalan teljesítését; n) Bármely olyan esemény vagy körülmény megtörténte ill. bekövetkezte, amely az Adós adósságszolgálati képességét, vagyoni helyzetét vagy annak jövőbeli kilátásait jelentős mértékben kedvezőtlenül befolyásolja és ezáltal az Adós a kölcsönszerződésből eredő fennálló és jövőbeli kötelezettségeinek teljesítését veszélyezteti. II.6.2. A Szerződésszegés bekövetkeztekor vagy ezt követően bármikor, amíg ez fennáll, a jogszabályok által nyújtott egyéb jogorvoslati lehetőségeken túl a Hitelező a kölcsön folyósítását vagy bármilyen más kötelezettségének teljesítését felfüggesztheti vagy a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amelynek következtében már folyósított kölcsön esetében a kintlévő kölcsönösszeg valamennyi járulékával együtt (beleértve a kamatokat, késedelmi kamatokat, költségeket, díjakat, jutalékokat stb.) azonnal esedékessé és fizetendővé válik. II.6.3.* Felek megegyeznek abban, hogy az Adós valamennyi, Hitelezővel vagy az IKB Leasing Kft-vel már fennálló vagy jövőben megkötendő szerződése egyidejűleg a kölcsönszerződés biztosítékát is képezi oly módon, hogy a Hitelező ill. az IKB Leasing Kft. jogosult az Adóssal megkötött bármely szerződésének a felmondására, és követelésének behajtására akkor is, ha az adott szerződést az Adós nem szegte meg [ keresztfelelősség ]. A keresztfelelősség alapján a Hitelező követelését bármely, az Adóssal általa vagy az IKB Leasing Kft. által kötött szerződésből kielégítheti, a szerződések ily módon egymásért felelősek. II.7. A kölcsönszerződés megszűnése II.7.1. A kölcsönszerződés megszűnik, ha a) mindkét fél teljesítette a kölcsönszerződéssel kapcsolatos valamennyi kötelezettségét, és a feleknek egymással szemben a kölcsönszerződés alapján további kötelezettsége már nem is keletkezhet; 7/8

8 II.7.2. II.7.3. II.8. b) a felek írásban így állapodtak meg; c) a Hitelező a kölcsönszerződést azonnali hatállyal írásban felmondja. A kölcsönszerződés megszűnése ellenére a Hitelező az Adóssal szembeni, a kölcsönszerződés alapján őt megillető bármely követelését továbbra is érvényesítheti. A kölcsönszerződés idő előtti megszűnése esetén a Hitelező az Adóssal szemben az alábbi követeléseit érvényesítheti: a) a szerződés megszűnéséig esedékessé vált követelések (költségek, törlesztő részletek, díjak, kamatok, stb.), b) az aktuálisan fennálló tőketartozás, c) a teljes előtörlesztés esetére meghatározott előtörlesztési díj, d) a kölcsönszerződés idő előtti megszűnéséből származó valamennyi költség (így különösen a zálogtárgy ellenőrzésének, elszállításának, tárolásának, biztosításának, értékesítésének, szakértői állapotfelmérésének költségeit, az igényérvényesítéssel összefüggő tanácsadói és ügyvédi költségeket, illetékeket, stb.) Olyan kártalanítási összegek, melyeket a Hitelező biztosítótól vagy harmadik személytől kap, valamint a kölcsönszerződésben megjelölt tárgy esetleges értékesítéséből befolyt ellenérték, csökkentve az értékesítés költségeivel, beszámításra kerülnek az Adós tartozásába. Amennyiben az Adós a kártalanítási összeget közvetlenül megkapja, úgy azt kizárólag a kölcsönszerződésben megjelölt tárgy javítására, vagy pótlására fordíthatja, egyebekben köteles azzal a Hitelező követeléseivel elszámolni. Engedményezés Az Adós csak a Hitelező előzetes hozzájárulásával engedményezheti illetve ruházhatja át a kölcsönszerződésből eredő jogait és kötelezettségeit. 8/8

IKB Pénzügyi Lízing Zrt. IKB Leasing Hungária Kft. HIRDETMÉNY

IKB Pénzügyi Lízing Zrt. IKB Leasing Hungária Kft. HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY I. Kölcsön Az Kölcsön Üzletszabályzat és Kölcsönügyletekkel kapcsolatos Általános Szerződési Feltételei [ ÁSZF ] módosulnak az alábbiak szerint (a változás kék betűvel jelezve): a.) 2009. november

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

KÖLCSÖNZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KÖLCSÖNÜGYLETEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK [ÁSZF]

KÖLCSÖNZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KÖLCSÖNÜGYLETEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK [ÁSZF] KÖLCSÖNZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KÖLCSÖNÜGYLETEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK [ÁSZF] A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény [Hpt.] helyébe az azonos

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig Cégnév: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank zrt. Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 31. Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44 HIRDETMÉNY az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL 2012.07.17-2015.01.31. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSKRE 2015. február

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1 1 A 2016. február 01-től szerződött ügyletekre 1 önkormányzati ügyfelek részére Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó hitel (ÖNKRUL1HBU)...5 3. Önkormányzati

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Egyoldalú szerződésmódosítás lakáshitelek esetén

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: 2012.08.06.-tól Lakossági Deviza alapú Hitel hatályos kondíciói: Deviza alapú annuitásos ingatlanvásárlási hitel: /Nem forgalmazott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/a. sz. melléklet hiteliktatószám mely létrejött egyrészről a HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez Dél-Zalai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I.1 IKB Csoport. IKB Csoport alatt az IKB Deutsche Industriebank AG érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások, illetve a német IKB

Részletesebben

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1.

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1. HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. április 1. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

ADATLAP KKV VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Bt, egyéni vállalkozó

ADATLAP KKV VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Bt, egyéni vállalkozó CIB Lízing Csoport H-1138 Budapest, Váci út 140. Telefon: (36-1) 485-9861, 485-9863, 485-9739. Telefax: (36-1) 489-6718 BCI Italian Banking Group Registry Code No. 20024 I. ÜGYFÉL INFORMÁCIÓK Cégnév (rövidített

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal:

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal: LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Felügyeleti (MNB) engedély száma: 2138/1998/F Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing tevékenységre PLAGd/2009.08.01.

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2013. január 1-től visszavonásig

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2013. január 1-től visszavonásig I. Átutalások Kimenő forint, illetve deviza átutalások díja 0,15%, min. HUF 1.500, Ha az Ügyfél harmadik fél javára szóló átutalási max. HUF 10.000 megbízást ad. II. Okmányos műveletek Export okmányos

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. december 31. Hatályos: 2014. január 01. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Fiatalok

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Hatálybalépés napja 2016.12.01.

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza]

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza] 10. sz. melléklet Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. augusztus

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y 2008. március 1. napját megelőzően a Santander Consumer Finance Zrt. által megkötött, a 2014. évi XXXVIII. törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01.

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01. Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5540 Szarvas, Szabadság út 30. Telefon +36 66 312 100 Fax +36 66 312 577 E-mail kozpont@szarvastksz.hu www.szarvastksz.hu Cégjegyzékszám 04-02-000342, Gyulai

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. január 5. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

Hatálybalépés napja: február 01.

Hatálybalépés napja: február 01. Hatálybalépés napja 2017. február 01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napot követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL Kamat* jbk + 3-6% Egyszeri kezelési költség 1-2% Folyósítási jutalék 0,5% Zárlati költség nincs Rendelkezésre tartási jutalék 1% : 12 + 12 hónap *Takarékszövetkezetünk

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan Az OTP Ingatlanlízing Zrt. a jelen Tájékoztatóban ismerteti az üzletfeleivel (továbbiakban Üzletfél), hogy az Üzletfél

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben