AKCIÓTERÜLETI TERV. Projektgazda: Mezőtúr Város Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AKCIÓTERÜLETI TERV. Projektgazda: Mezőtúr Város Önkormányzata"

Átírás

1 MEZŐTÚR VÁROSKÖZPONT FUNKCIÓBŐVÍTŐ FEJLESZTÉSE AKCIÓTERÜLETI TERV ÉAOP-5.1.1/D-12 Projektgazda: Mezőtúr Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő munkatársak: Ács Bálint, Herczeg Zsolt, Szűcs Károly, Szűcs Lajos, Szalai Ildikó Az elkészítésben közreműködő szakértők: Barabás Eszter, Hajduné Májas Anikó, Kézy Béla, Komádi Mónika, Szabó Laura MEGAKOM Tanácsadó Iroda február

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ MÓDSZERTAN ÉS ILLESZKEDÉS A FEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE ÉS HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA AZ AKCIÓTERÜLETI CÉLKITŰZÉSEK ÜTEMEZÉS PÉNZÜGYI TERV A MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE A FEJLESZTÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁHOZ VALÓ ILLESZKEDÉSE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, A JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE A JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA HELYZETELEMZÉS AZ AKCIÓTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÁTTEKINTÉSE MEGELŐZŐ VÁROSREHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA AZ AKCIÓTERÜLET TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI JELLEMZŐINEK BEMUTATÁSA Demográfiai helyzet Gazdasági helyzet Társadalmi helyzet Munkaerőpiaci, foglalkoztatási helyzet Jövedelmi helyzet Környezeti értékek Közigazgatási és közösségi szolgáltató intézmények jelenléte Közbiztonság AZ AKCIÓTERÜLET MŰSZAKI-FIZIKAI, INFRASTRUKTURÁLIS JELLEMZŐINEK BEMUTATÁSA Közlekedési hálózat Közműhálózat értékelése Lakáshelyzet Közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények állapota Helyzetelemzés összefoglalása, SWOT analízis FUNKCIÓELEMZÉS TULAJDONVISZONYOK ÉRTÉKELÉSE A TULAJDONOSI, EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKOK FELTÉRKÉPEZÉSE PIACI IGÉNYEK, LEHETŐSÉGEK FELMÉRÉSE AZ AKCIÓTERÜLET FEJLESZTÉSI CÉLJAI ÉS BEAVATKOZÁSAI AZ AKCIÓTERÜLET FEJLESZTÉSÉNEK CÉLJAI, RÉSZCÉLJAI AZ AKCIÓTERÜLET BEAVATKOZÁSAI

3 5.3 AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁROSREHABILITÁCIÓS CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ NEM BERUHÁZÁSI JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGE BEAVATKOZÁSI TÍPUSOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK AZ ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM KÖZÖTT VÁROSREHABILITÁCIÓS CÉLÚ PÁLYÁZAT TARTALMA Összefoglaló indikátor táblázatok Tevékenységek bemutatása Fedett uszoda bővítése Hagyományőrző civil közösségi szolgáltatóház kialakítása Többfunkciós kulturális központ felújítása Kossuth tér megújítása Múzeum tér megújítása Petőfi tér megújítása Erzsébet liget megújítása Szabadság tér megújítása Az infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítő soft elemek Ligeti tavi szabadtéri közösségi programok Városmarketing tevékenységek További soft elemek közvetett eljárásrend szerint (programalap) További kötelezően végrehajtandó, kiegészítő tevékenységek a pályázati előírásoknak megfelelően Bevonandó partnerek a megvalósítás és a fenntartható üzemeltetés érdekében A jellemzően az önkormányzat által ellátandó feladatok A MAGÁNSZFÉRA ÁLTAL MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROJEKTEK A KÖZSZFÉRA FEJLESZTÉSEI NYOMÁN A PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ, DE AZON KÍVÜL A KÖZSZFÉRA ÁLTAL MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT TEVÉKENYSÉGEK AZ AKCIÓTERÜLETEN SZINERGIA VIZSGÁLAT A TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK ILLESZKEDÉSE A CÉLCSOPORT IGÉNYEIHEZ A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK VÁRHATÓ HATÁSAI Társadalmi-gazdasági hatások Esélyegyenlőségi hatások Környezeti hatások Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi indikátorok A KOCKÁZATOK ELEMZÉSE A VÁROSREHABILITÁCIÓS PROJEKT VÉGREHAJTÁSI ÜTEMTERVE LEZAJLOTT PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSEK PÉNZÜGYI TERV A MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE AZ AKCIÓTERÜLETI MENEDZSMENT SZERVEZET BEMUTATÁSA Városfejlesztő Társaság Az önkormányzat és a városfejlesztő társaság közötti jogviszony Kompetenciák, felelősségi körök A projektszervezeten belüli feladatmegosztás

4 7.1.5 Külső szolgáltatásokat ellátó szereplők Kapcsolattartás, információs csatornák ÜZEMELTETÉS, MŰKÖDTETÉS Szervezeti terv Az üzemeltetés működtetés pénzügyi terve, forrásai TÁBLÁZATOK, ÁBRÁK ÉS TÉRKÉPEK JEGYZÉKE

5 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1.1 Módszertan és illeszkedés Mezőtúr Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS) a városfejlesztés kötelezően előírt dokumentuma kijelöli a város fejlesztésének átfogó és tematikus céljait. A város, konkrét elemekre építő, az adottságokat figyelembe vevő hosszú távú jövőképe világosan kijelöli, hogy Mezőtúr milyen várossá szeretne válni 2030-ra. Ehhez azonban tudatos fejlesztési folyamatra, egymásra épülő, egymást erősítő célok kijelölésére és a célok elérését biztosító fejlesztések megvalósítására van szükség. Az IVS-ben a város stratégiai céljain túl kijelölésre kerültek azok az akcióterületek, amelyeken belül a város különböző célú fejlesztéseket kíván megvalósítani. Az elfogadott IVS két akcióterületet és két további fejlesztési területet határoz meg, melyek egyike a városközponti akcióterület. Jelen tervezési dokumentum Mezőtúr Város városközponti akcióterületének komplex rehabilitációjára vonatkozó Akcióterületi Terv (ATT). A dokumentumot az alábbi módszertani útmutatók alapján, azoknak teljes mértékben megfelelve dolgozta ki a MEGAKOM Tanácsadó Iroda: Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztésért és Építésügyért felelős Szakállamtitkársága (NFGM TÉSZÁT) által 2009-ben kiadott Városfejlesztési Kézikönyv, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) által megjelentetett Útmutató az akcióterületi terv készítéséhez (2012), Pályázati felhívás az Észak-alföldi operatív program Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések c. komponenséhez ÉAOP-5.1.1/D A fejlesztési akcióterület kijelölése és helyzetének bemutatása A városközponti akcióterületen tervezett fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy a város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának átfogó, tematikus és városrészi célkitűzései megvalósuljanak. A fejlesztések teljes mértékben az IVS-ben meghatározott, az akcióterületre vonatkozó célkitűzés megvalósítását szolgálják: A belváros attraktivitásának és kihasználtságának növelése a városközponti funkciók megerősítésével és bővítésével. A városközponti akcióterület kijelölése során az alábbi IVS-ben megfogalmazott alapelvek kerültek figyelembe vételre: az akcióterület teljesítse legalább a minimálisan előírt követelményeket az ellátandó funkciók tekintetében; az akcióterület kiterjedése ne legyen eltúlzott, csak azok az utcák kerüljenek bele, amelyek a fejleszteni kívánt épületek, intézmények és közterek, valamint a lehetséges magánerős beruházások miatt valóban indokoltak; az akcióterület megjelenésében minél homogénebb, térbelileg pedig koncentrált legyen; funkcionális szempontból az akcióterület egy egységet alkosson úgy, hogy a funkcióváltásra és -bővítésre megfelelő helyszínt kínáljon. 5

6 A város hektáros területének 0,32 %-án elterülő, 92 hektár kiterjedésű akcióterület lakossága 2001-ben 2379 fő volt (a város fős népességének 12,3 %-a), ennek megfelelően népsűrűsége 2585,9 fő/km 2. A jelenlegi önkormányzati nyilvántartás szerint az akcióterületen élő lakosok száma 2310 fő, ami 2510,9 fő/km 2 -es népsűrűséget jelent. Az akcióterület teljes mértékben megfelel a városrehabilitációs projektekkel szemben támasztott elvárásoknak. A Pályázati felhívás az Észak-alföldi operatív program Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések c. komponenséhez ÉAOP-5.1.1/D-12 című dokumentumban az alábbi, az akcióterületek kijelölését meghatározó jogosultsági feltételek szerepelnek, amelyek mindegyikének eleget tesz az akcióterület: a. Az akcióterület a település közösségi-társadalmi és gazdasági súlyponti területe. b. Az akcióterület belterületen van. c. Minden beavatkozás az akcióterületen történik. Indikátor típusa városközponti területekre Közösségi, közigazgatási vagy közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények száma Kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátóipari egységek, illetve üzleti szolgáltatóegységek (pl. pénzügyi) száma Határérték fő feletti városokban minimum 4 db minimum 10 db Mezőtúr városközponti akcióterület 19 db 77 db Mezőtúr belvárosi akcióterülete funkciókban gazdag terület, megfelel a jogosultsági kritériumoknak: a város központi területén számos közösségi, közigazgatási vagy közszolgáltatási funkciót ellátó intézmény található. Az akcióterület gazdagon ellátott 6

7 kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátóipari egységekkel, illetve üzleti szolgáltatóegységekkel. Az akcióterület és annak szűkebb környezete a tercier szektor és a közszolgáltatások centruma a városban. A városközpontban a lakosság iskolai végzettsége lényegesen magasabb a települési átlagnál. A felsőfokú végzettségűek csaknem kétszerese a városi értéknek, a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a városi átlag kétharmada. A városközpont megközelíthetősége jó, ugyanakkor a nagy átmenő forgalom miatt kedvezőtlen, hogy az országos utak a település központján haladnak át, illetve ott találkoznak. A városközpont közműellátottsága kedvező. A városközpont építészeti értékei között országos műemléki és helyi védelem alatt álló épületek találhatóak. Az épületek állapota vegyes képet mutat, a belvárosban található közösségi és kulturális funkciójú épületek rekonstrukciója elengedhetetlen a városközpont megújulásához, funkcióinak megerősítéséhez. Az akcióterületen található a város belterületének legnagyobb és legértékesebb zöld területe, az Erzsébet liget, mely kedvelt városi rekreációs terület, valamint több díszpark is (Kossuth tér, Szabadság tér, Petőfi tér). Az akcióterület zöldterületi rendszere egyedülálló adottságokat kölcsönöz a városnak, ugyanakkor az akcióterületen található zöldterületek állapotuk miatt sok helyen fejlesztésre szorulnak. 1.3 Az akcióterületi célkitűzések Az akcióterület kijelölése összhangban van az IVS célrendszerével. Az akcióterület Mezőtúr központi területe, fejlesztésének fókuszában ebből adódóan olyan funkciók fejlesztése áll, amelyek a település teljes lakossága számára relevánsak, és a térségi hatókörű funkciókból adódóan elvárhatóak. A belvárosi területek megújításával, kiterjesztésével és racionalizálásával a cél egy olyan városközpont megteremtése, amely egységes arculatú, biztosítja a modern városi életformát, közösségi, kulturális és turisztikai szempontból funkcionálisan megerősödött. A problémák és fejlesztési szükségletek alapján az akcióterületi fejlesztések átfogó célja a következőképpen fogalmazható meg: A belváros attraktivitásának és kihasználtságának növelése a városközponti funkciók megerősítésével és bővítésével. Az átfogó cél elérése révén a belváros attraktivitása növekszik mind az itt élők, mind az idelátogató turisták körében, amely hozzájárul Mezőtúr társadalmi-gazdasági fejődéséhez, és ezáltal népességmegtartó erejének erősítéséhez. Az átfogó célkitűzés megvalósulásához az alábbi specifikus célok kapcsolódnak: 1. A városközpont kulturális és közösségi funkcióinak erősítése, a helyi identitást erősítő, közösségformálást segítő létesítmények fejlesztésével és kapcsolódó soft tevékenységekkel 2. A városi funkciók erősítése a közterületek megújításával, valamint közlekedési fejlesztésekkel 3. A városközpont gazdasági-szolgáltatási jelentőségének növelése a vállalkozások és civil szervezetek megtelepedését segítő helyszínek fejlesztésével 7

8 4. A fenntartható fejlődést és az esélyegyenlőséget elősegítő horizontális elvek érvényesítése A célok elérése érdekében az önkormányzat és intézményei, valamint a magán beruházók az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezik A. Városrehabilitációs pályázat keretében az önkormányzat és partnerei által megvalósítani tervezett fejlesztések: Fedett uszoda bővítése Hagyományőrző civil közösségi szolgáltatóház kialakítása Többfunkciós kulturális központ felújítása Belvárosi közterek megújítása o o o o o Kossuth tér megújítása Múzeum tér megújítása Petőfi tér megújítása Erzsébet-liget megújítása Szabadság tér megújítása Kiegészítő, soft tevékenységek megvalósítása o o o Ligeti tavi szabadtéri közösségi programok Városmarketing tevékenységek További soft elemek közvetett eljárásrend szerint (programalap) B. Magánszféra kívánja megvalósítani jelen pályázaton kívül: Kalandpark építése Református egyház oktatási intézményeinek fejlesztése, templomok felújítása Szálloda homlokzat-felújítás C. Az akcióterületi fejlesztés hatásaként a közszféra kívánja megvalósítani jelen pályázaton kívül: Épületenergetikai fejlesztések Mezőtúr Város Önkormányzati Intézményeiben Városi Oktatási Centrum épületenergetikai korszerűsítése, megújuló energiák használatával Városháza torony, tető és homlokzat felújítása Strandfürdő és ehhez kapcsolódó gyógyászati fejlesztések Kemping létrehozása Az ÉAOP D/12 pályázat keretében megvalósítani tervezett fejlesztések elhelyezkedését az alábbi térkép mutatja. 8

9 1. Uszoda bővítése 5. Múzeum tér megújítása 2. Hagyományőrző civil közösségi szolgáltatóház kialakítása 6. Petőfi tér megújítása 3. Többfunkciós kulturális központ felújítása 7. Erzsébet-liget megújítása 4. Kossuth tér megújítása 8. Szabadság tér megújítása A pályázat keretében megvalósított fejlesztések nagy része 100%-os önkormányzati tulajdonú ingatlant érint, emellett az akcióterület pályázaton kívüli fejlesztései között megjelennek magán és egyházi tulajdonú ingatlanok is. A tervezett fejlesztések megvalósítása a városközponti funkciók megerősítésével és bővítésével hozzájárul a belváros attraktivitásának és kihasználtságának növeléséhez. A pályázat keretében tervezett beavatkozások nyomán új, eddig az akcióterületen nem létező funkciók jönnek létre, valamint már meglévő funkciók megerősítése is megtörténik, amely révén az akcióterületen már meglévő szolgáltatások a fejlesztések eredményeként magasabb minőségben lesznek elérhetőek. A mezőtúri funkcióbővítő városrehabilitáció hatásaként a városközponti funkciók jelentős megerősödése várható. A belvárosi közösségi terek fizikai rehabilitációjával, az épületek felújításával, a környezetminőség javításával (zöldfelületek, rekreációs területek, energiaracionalizálás stb.) létrehozhatók a minőségi életfeltételek, amelyek javítják a lakosság, az itt működő civil szervezetek és vállalkozások, valamint az idelátogató turisták komfortérzetét, valamint növelik a település vonzerejét. A komplex fejlesztések hozzájárulnak a szebb és élhetőbb települési környezet megteremtéséhez 1.4 Ütemezés A tervek szerint a projektelemek megvalósítása a július 1-én kezdődik és lezárásuk december 31-ig megtörténik. 9

10 IVS Akcióterületi Terv Műszaki tervek, építési tervdokumentumok Kiviteli tervek Közbeszerzések Ingatlanvásárlás A projekt egészének megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások Tervezői művezetés Műszaki ellenőrzés Könyvvizsgálat Nyilvánosság Projektmenedzsment Uszoda bővítése Hagyományőrző civil közösségi szolgáltatóház kialakítása Többfunkciós kulturális központ felújítása Kossuth tér Múzeum tér Petőfi tér Erzsébet-liget Szabadság tér Ligeti tavi szabadtéri közösségi programok Városmarketing Programalap (mini-projetek) Már rendelkezésre áll A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. Előkészítés Végrehajtás Gazdasági funkció Közösségi funkció Városi funkció Kiegészítő ( soft ) elemek 10

11 1.5 Pénzügyi terv Az alábbi táblázat áttekintést nyújt a pályázat keretében megvalósítandó tevékenységek költségeiről, valamint a támogatásról. A pénzügyi terv kiadási oldala a tervezői költségvetések és árajánlatok adataira épül. Külön szerepelnek benne az egyes tevékenységekre, az előkészítésre, a projektmenedzsmentre és az egyéb igénybevett szolgáltatásokra tervezett költségek A bevételi oldal legnagyobb tétele a pályázati támogatás. Jelen pályázat keretében saját forrás biztosítása nem szükséges. A pályázat költségvetése Költségtípus Nettó, Ft Áfa, Ft Bruttó, Ft Elszámolható költség, Ft Igényelhető támogatás, Ft Támogatás, % Előkészítés IVS ATT Engedélyezési terv Kivteli terv Közbeszerzés Ingatlanvásárlás Megvalósítás Szolgáltatások Projektmenedzsment Nyilvánosság Könyvvizsgálat Műszaki ellenőr Tervezői művezetés Építés összesen Gazdasági funkció Fedett uszoda bővítése Közösségi funkció Hagyományőrző civil közösségi szolgáltatóház kialakítása Többfunkciós kulturális központ felújítása Városi funkció Kossuth tér megújítása Múzeum tér megújítása Petőfi tér megújítása Erzsébet-liget megújítása Szabadság tér megújítása Eszközbeszerzés Soft tevékenységek Ligeti tavi szabadtéri közösségi programok Városmarketing tevékenységek További soft elemek közvetett eljárásrend szerint (programalap) Összesen Az elszámolható beruházási költségek Mezőtúr Város Önkormányzata, mint projekt gazda tekintetében a projekt keretében való ÁFA státusza miatt a gazdasági funkció esetében nettó, a többi funkció esetében bruttó költségtételek alkalmazásával kerültek tervezésre. 11

12 1.6 A megvalósítás intézményi kerete Az akcióterületi terv megvalósítása során a projektgazda felelőssége, hogy olyan szervezeti struktúrát alakítson ki, amellyel eleget tud tenni a Támogatási Szerződésben és a releváns jogszabályokban foglaltaknak. Annak érdekében, hogy a városrehabilitációs tevékenységek megvalósítása minél hatékonyabban és gördülékenyebben történhessen, az önkormányzat a projektmenedzsment feladatokat városfejlesztő társaságra bízza. Mezőtúr Város Önkormányzata a Mezőtúri Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság, mint gazdasági társaság alapító okiratát módosította a városfejlesztő társasággal szemben támasztott kritériumok biztosítása érdekében. Az önkormányzat rendeleti úton jelölte ki a városfejlesztő társaságot az önkormányzat városfejlesztő tevékenységeinek ellátására. A konkrét projekt vonatkozásában az önkormányzat szerződést köt a városfejlesztő társasággal, melyben megbízza a funkcióbővítő fejlesztési projekt lebonyolításával. A városfejlesztés szervezeti rendszere Irányító Hatóság / Közreműködő Szervezet Mezőtúr Város Önkormányzata - Polgármester - Képviselőtestület - Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Konzorciumi partner Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal - Érintett ágazati irodák - Polgármesteri Kabinet Nem konzorciumi partnerek lakosság, civil szervezetek vállalkozások szakhatóságok környező települések Városfejlesztő Társaság - Ügyvezető, projektmenedzser - Pénzügyi munkatárs - Műszaki munkatárs Külső szolgáltatásokat ellátó szakértők Közbeszerzés Tervezés Műszaki ellenőr Tervezői művezetés Könyvvizsgáló Építési kivitelező Tájékoztatás és nyilvánosság Mezőtúr Város Önkormányzatának célja az, hogy a létrehozott, illetve felújított létesítmények és közterek fenntartását, valamint az ott nyújtott magas színvonalú szolgáltatások hozzáférhetőségét hosszú távon is biztosítsa. A funkcióbővítő városrehabilitáció során megvalósuló egyes projektelemek működtetéséhez szükséges forrást az önkormányzat elsősorban saját költségvetéséből biztosítja. 12

13 2 A FEJLESZTÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁHOZ VALÓ ILLESZKEDÉSE Mezőtúr Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának átfogó célja a következő: Mezőtúr váljon erős hagyományokkal rendelkező, élhető, modern 21. századi mezővárossá, mely határozott helyi identitással rendelkező polgárai számára helyben biztosít megfelelő megélhetési lehetőségeket kiegyensúlyozott szerkezetű helyi gazdaságra támaszkodva, valamint versenyképes életfeltételeket minőségi infrastruktúrát, közszolgáltatásokat, egészségügyi ellátást, oktatási, kulturális és sportlehetőségeket. A város stratégiai fejlesztési céljainak elérését konkrét, körülhatárolt akcióterületek fejlesztése szolgálja. Ezek az akcióterületek a városfejlesztés kiemelkedő fejlesztési célterületei, olyan területek, ahol az önkormányzat a fejlesztéseket alapvetően befolyásoló pozícióban van (tehát közvetlen ráfordítással vagy más eszközzel részt vesz a fejlesztésben).a kijelölt akcióterületeken középtávon jelentős beavatkozásokat tervez a város. Az IVS-ben négy fejlesztési terület került kijelölésre, ezek között szerepel a városközponti funkcióbővítő akcióterület, amelynek fejlesztése a tervezett beavatkozások szükségessége, várható hatásai és finanszírozhatósága alapján prioritási sorrend szerint első helyen áll. A városközponti funkcióbővítő akcióterületen tervezett fejlesztések eltérő módon és különböző mértékben az IVS-ben kitűzött összes középtávú, tematikus cél megvalósulásához hozzájárulnak. 1. táblázat Az ATT tevékenységeinek illeszkedése az IVS tematikus céljaihoz Tematikus cél T1: Foglalkoztatás bővítése a település adottságaira építő diverzifikált gazdasági szerkezet kialakításával. T2: Kompakt városszerkezet és egységes, a helyi polgárok és a turisták számára egyaránt vonzó, funkciógazdag belváros kialakítása. T3: A város belső közlekedési szerkezetének fejlesztése, a környezetbarát mobilitás megteremtése. T4: A külső befektetők vonzása és a városba érkező turisták számának növelése. T5: A leszakadó rétegek helyzetének javítása integrált módon. T6: A szabadidős tevékenységek és az egészséges városi élet feltételeinek javítása. T7: A helyi identitás, kultúra és helyi közösségek erősítése. Illeszkedés A diverzifikált gazdasági szerkezet kialakítását elősegíti a városban található uszoda bővítése, amely kiszélesíti a fürdő télen is elérhető szolgáltatásainak körét, ezáltal hozzájárul a város turisztikai fejlesztéséhez. A városközpontban tervezett fejlesztések eredményeképpen a városközponti funkciók bővülése és megerősödése várható. A közterületek rehabilitációjával egységes, vonzó városkép jön létre. A városközponton áthaladó országos közút elkerülő szakaszának tervezett kiépítésével megvalósulhat a belváros tehermentesítése. Jelen pályázat keretében a környezetbarát gyalogos forgalom feltételeinek javítása történik meg. A városközpont tervezett fejlesztései hozzájárulnak a belváros közösségi funkcióinak erősítéséhez és vonzerejének növeléséhez, amelynek célcsoportját a helyi lakosság mellett a turisták alkotják. A befektetők telephelyválasztásánál fontos szempont a telephely élhetősége, ezért a közvetlen befektetés-ösztönző eszközök (adókedvezmények) mellett közvetett módon, a település vonzerejével is hat a tulajdonosok választására. A leszakadó rétegek helyzetének javításához közvetett módon hozzájárul a lakókörnyezet javítása, a közterek megújítása. A tervezett fejlesztések között megvalósuló uszodabővítés, közösségi funkciókat betöltő intézmények és a város nagy kiterjedésű közterületeinek megújítása nagymértékben hozzájárul a szabadidős tevékenységek és az egészséges városi élet feltételeinek javításához, és így az életminőség emeléséhez. Mezőtúr jelentős kulturális hagyományokkal rendelkezik. Az itt élők helyi identitásának növeléséhez járul hozzá a hagyományőrző civil közösségi szolgáltatóház kialakítása és a tervezett soft tevékenységek megvalósítása. Az akcióterületi fejlesztések teljes mértékben az IVS-ben meghatározott, városközpontra vonatkozó városrészi cél megvalósítását szolgálják: V1. A városközpont belvárosi funkcióinak megerősítése és vonzerejének növelése. 13

14 3 A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, A JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA 3.1 Akcióterület kijelölése Az integrált városfejlesztés során a tevékenységeket akcióterületekre kell összpontosítani, amelyek a városfejlesztés funkcionális magjaiként szolgálnak. A városrehabilitációs akcióterületek kijelölése nem jelenti azt, hogy mindössze ezekben a városrészekben történnek átfogó fejlesztések, hiszen az önkormányzat egyéb projektjei és pályázatai, valamint a magánszféra beruházásai Mezőtúr város teljes területét érinteni fogják. Mezőtúr Integrált Városfejlesztési Stratégiájában szerepel a kijelölt városközponti akcióterület. A városközponti akcióterület kijelölése során az alábbi IVS-ben megfogalmazott alapelvek kerültek figyelembe vételre: az akcióterület teljesítse legalább a minimálisan előírt követelményeket az ellátandó funkciók tekintetében; az akcióterület kiterjedése ne legyen eltúlzott, csak azok az utcák kerüljenek bele, amelyek a fejleszteni kívánt épületek, intézmények és közterek, valamint a lehetséges magánerős beruházások miatt valóban indokoltak; az akcióterület megjelenésében minél homogénebb, térbelileg pedig koncentrált legyen; funkcionális szempontból az akcióterület egy egységet alkosson úgy, hogy a funkcióváltásra és -bővítésre megfelelő helyszínt kínáljon. 1. térkép Az akcióterület elhelyezkedése a város területén belül 14

15 Az akcióterületet az alábbi utcák határolják: Bajcsy-Zsilinszky u. Damjanich u. Kossuth L. u. Hortobágy-Berettyó főcsatorna Ny-i partja Dózsa Gy. út Földvári u. Tó u. (Erzsébet-liget, termálfürdő területe) Temető u. Szolnoki út Petőfi út Bajcsy-Zsilinszky u. 2. térkép Az akcióterület műholdfelvétele A város hektáros területének 0,32 %-án elterülő, 92 hektár kiterjedésű akcióterület lakossága 2001-ben 2379 fő volt (a város fős népességének 12,3 %-a), ennek megfelelően népsűrűsége 2585,9 fő/km 2. A jelenlegi önkormányzati nyilvántartás szerint az akcióterületen élő lakosok száma 2310 fő, ami 2510,9 fő/km 2 -es népsűrűséget jelent. 3.2 A jogosultság igazolása Az akcióterület teljes mértékben megfelel a városrehabilitációs projektekkel szemben támasztott elvárásoknak. A Pályázati felhívás az Észak-alföldi operatív program Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések c. komponenséhez ÉAOP-5.1.1/D-12 című dokumentumban az alábbi, az akcióterületek kijelölését meghatározó jogosultsági feltételek szerepelnek, amelyek mindegyikének eleget tesz az akcióterület: a. Az akcióterület a település közösségi-társadalmi és gazdasági súlyponti területe. b. Az akcióterület belterületen van. c. Minden beavatkozás az akcióterületen történik. 15

16 Indikátor típusa városközponti területekre 2. táblázat A jogosultsági kritériumok igazolása Közösségi, közigazgatási vagy közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények száma Kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátóipari egységek, illetve üzleti szolgáltatóegységek (pl. pénzügyi) száma Határérték fő feletti városokban minimum 4 db minimum 10 db Mezőtúr városközponti akcióterület 19 db 77 db Mezőtúr belvárosi akcióterülete funkciókban gazdag terület, megfelel a jogosultsági kritériumoknak: a város központi területén összesen 19 db közösségi, közigazgatási vagy közszolgáltatási funkciót ellátó intézmény található ezek közül 7 közösségi (közösségi ház és könyvtár, színházterem, galéria), míg 12 közigazgatási vagy közszolgáltatási funkciót tölt be: itt található a városháza, rendőrség, ügyészség, valamint több oktatási intézmény. Az akcióterület gazdagon ellátott kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátóipari egységekkel, illetve üzleti szolgáltatóegységekkel, ezekből összesen 77 db található a városközpontban. A terület kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátóipari egységei között élelmiszer és ital üzletek, ruházati boltok és éttermek, vendéglátóhelyek találhatóak. A belvárosban takarékszövetkezet is található. A következő áttekintő térképvázlat bemutatja, hol helyezkednek el a jogosultságot biztosító funkciók. 3. térkép A jogosultságot biztosító funkciók elhelyezkedése 16

17 3. táblázat A jogosultságot biztosító funkciók elhelyezkedése Indikátor típusa városközponti területekre Közösségi, közigazgatási vagy közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények Kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátóipari egységek, illetve üzleti szolgáltatóegységek Intézmény megnevezése és címe Közösségi: 1. Móricz Zsigmond Könyvtár és Közösségi Szabadság tér Ház 2. Városi Színházterem Petőfi u Városi Galéria Múzeum tér Bodoki Fodor Zoltán Helytörténeti Petőfi u Gyűjtemény 5. Kun Zsigmond Néprajzi Gyűjtemény Dózsa Gy Házi Orvosi Rendelő és Gyermekorvos Dózsa Gy Iskola Orvosi Rendelő és Védőnők Damjanich u Közigazgatási vagy közszolgáltatási: 8. Városháza, Polgármesteri hivatal Kossuth tér Városi Ügyészség Kossuth tér Megyei Földhivatal Mezőtúri Kirendeltség Kossuth tér Megyei Kormányhivatal Kossuth tér 1. 1 Népegészségügyi Szakigazgatási Szervezete 12. Református Kollégium Általános Iskolája Kossuth tér Katolikus Iskola Szabadság tér Katolikus Óvoda Könyves Kálmán u. 1, 64/2 15. Teleki Blanka Gimnázium és Dózsa Gy Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 16. Református Kollégium Gimnázium és Kossuth u Szakközépiskola 17. Mezőtúri Általános Iskola, Alapfokú Bajcsy Zs. u. 39/a. 111 Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola 18. Városi Oktatási Centrum Petőfi tér Mezőtúri Rendőrkapitányság Petőfi u Kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátóipari egységek: sz. MATCH ÉLELMISZER ÁRUHÁZ Dózsa György utca /1 2. ERIKA Virágbolt Dózsa György utca 1. 6/2 3. Látszerész Dózsa György utca Júlia Illatszer és Fehérnemű Dózsa György utca Szerelvénybolt Dózsa György utca Házépítők és Gazdák Áruháza Dózsa György utca /2 7. Termény és Takarmány Bolt Földvári út Ilona Malom Földvári út /1 9. Boszorkánykonyha Húsbolt Földvári út /6 10. Boszorkánykonyha Italbolt Földvári út /6 11. PENNY MARKET Földvári út /9 12. Lidl Élelmiszeráruház Földvári út /1 13. Fűrészáru Diszkont Földvári út 17/A. 2362/ MIMI Cipőbolt Kossuth Lajos tér Veres Barkácsbolt Kossuth Lajos tér Márkás használtruhák Kossuth Lajos tér Gyógybolt Kossuth Lajos tér Főtéri papír-írószer Kossuth Lajos tér VISUS OPTIKA Kossuth Lajos tér Kínai Áruház Kossuth Lajos tér /A/ Százért Száz Üzletlánc Kossuth Lajos tér /1/A/1 22. VIrágüzlet Könyves Kálmán utca 9. 61/2 23. Bokréta Virágüzlet Petőfi Sándor utca Krajcáros Bolt Petőfi Sándor utca Gonda Autósbolt Petőfi Sándor utca 28 61/1 26. REALNET COMPUTER Petőfi Sándor utca 28 61/1 17

18 Indikátor típusa városközponti területekre Intézmény megnevezése és címe 27. BELLISSIMO SZÉPSÉGSZALON Petőfi Sándor utca Konyhafelszerelés és Ajándék Bolt Petőfi Sándor utca 28 61/1 29. Festék-háztartási Bolt Piactér pavilonsor / Kukori és Kotkoda Baromfihúsbolt Piactér / Élelmiszer Bolt Piactér / Halbolt Piactér pavilonsor 2044/ Halbolt Piactér pavilonsor / Családi Akciós Bolt Piactér pavilonsor / Melis Pékáru Bolt Piactér tér / Zöldség raktár Piactér tér / Wang Wang Kínai Áruház Piactér pavilonsor / HÚSVÁR Piactér pavilonsor / Betti Divat Piactér / Hustiák Urosné e.v. Zöldség- gyümölcs Piactér / ASPORT Szabadság tér 16 fsz /2/A/ DIVATZÓNA Szabadság tér /2/A/5 43. Brillant Cipő Szabadságtér /2/A/ DICY-KÖRÖM-LAK Szabadság tér /2/A/9 45. Levendula Esküvői Ruhaszalon Szabadság tér /2/A/ PAPÍRFORRÁS Szabadság tér /2/B/4 47. ÉVA OPTIKA Szabadság tér /2/B/3 48. NON-STOP DELIKATES Szabadság tér / ONE EURO MARKET Szabadság tér /2/A/ Krónika Könyvesbolt Szabadság tér /2/A/ Teleki Büfé Dózsa György utca Margaréta Cukrászda Dózsa György utca 1 6/2 53. Tiborc Tanya Italbár Földvári út /6/A/2 54. Zöld Büfé Kossuth Lajos utca Református Gimnázium Konyha Kossuth Lajos utca Maxx Caffee Reggeliző Kossuth Lajos tér Borostyán Étterem és Pizzéria Kossuth Lajos tér 8. 6/1 58. TIBI Cukrászda Könyves Kálmán utca Főiskola Büfé Petőfi tér GATE Főiskolai konyha Petőfi tér Iskolai Büfé Petőfi Sándor utca Lángossütő Piactér pavilonsor 2044/9 63. Lángossütő Piactér pavilonsor 2044/ Fincsi Falatozó Piactér pavilonsor 2044/ Csarnok Büfé Piactér pavilonsor 2044/ Forno Pizzéria Piactér pavilonsor / Zöld Ász Italüzlet Piactér pavilonsor / Túri Faló Kávézó Ételbár és Pizzéria Piactér pavilonsor /7 69. Liget Söröző Piactér pavilonsor / Zsindelyes Fogadó Szabadság tér NÁDAS Büfé Szabadság tér PÁLMA KÁVÉZÓ Szabadság tér /2/A/9 73. Napraforgó Büfé Szabadság tér Club Fészek Szolnoki út / CLUB-ROYAL Szolnoki út / Nemzeti Szálloda Kossuth tér 8. 6/1 Üzleti szolgáltatóegységek: 77. Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet Mezőtúri Fiók Kossuth tér 1. 1 Forrás: Mezőtúr Város Önkormányzata 18

19 4 HELYZETELEMZÉS 4.1 Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése A szabályozási terv vonatkozó részei alapján az akcióterületen az alábbi övezetek találhatóak: Beépítésre szánt területek: Ln: nagyvárosias lakóterület (Ln-1): kialakult tömbházas beépítés, min. 12,5 max. 16,5 m építménymagassággal. Ebbe a kategóriába tartozik az akcióterület egy kis része a Szabadság tér mentén. Lk: kisvárosias lakóterület (Lk-1): max. 6,5 m építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek (családi házak, társasházak) elhelyezésére szolgál. Ebbe a kategóriába tartozik az akcióterület északi lakóövezeti része Vt: településközpont vegyes terület (Vt-1, Vt-2, Vt-3): a terület általában több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakó és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. Ebbe a kategóriába tartozik az akcióterület központi része. Gksz: kereskedelmi, gazdasági szolgáltató terület (Gksz-1): a gazdasági területen elsődlegesen gazdasági célú létesítmények helyezhetőek el. Gksz-1 jelű építési övezet: meglévő és tervezett kereskedelmi, szolgáltatói tevékenység céljára szolgáló terület. Ebbe a kategóriába az akcióterület kis része, a Piactér és környéke tartozik. K: különleges terület (K-1, K-2): a különleges területek a célzott felhasználás, valamint az elhelyezhető épületek, építmények szempontjából különböző területekre tagolódnak. Ebbe a kategóriába tartozik az akcióterületen a felsőfokú oktatás területe (K-1: oktatási létesítmény területe), valamint a strand, uszoda területe (K-2: strand, uszoda, gyógyfürdő, tervezett kemping területe). Beépítésre nem szánt területek: Z: zöldterület (Z-1, Z-2). A Z-1 jelű övezetbe tartozik az Erzsébet-liget, Szent István sétány (tó körül). Itt elhelyezhető a pihenést, testedzést szolgáló építmények (sétaút, pihenőhely, játszótér, stb), vendéglátó épület. A Z-2 jelű övezetbe tartoznak a díszparkok (Kossuth tér, Szabadság tér, Petőfi tér). A díszpark az esztétika mellett pihenő funkciót láthat el, területükön játszótéri berendezéseken, köztárgyakon kívül más nem helyezhető el. V: vízgazdálkodási terület (V-3). A vízgazdálkodási övezetekben kizárólag a vízgazdálkodással, vízkárelhárítással kapcsolatos építmények, létesítmények, valamint a vízi sport és a sporthorgászás célját szolgáló közösségi építmények, létesítmények helyezhetők el, a vonatkozó vízügyi és természetvédelmi jogszabályok és hatósági előírások figyelembevételével. Ebbe a kategóriába tartozik a Ligeti-tó az Erzsébet liget területén, horgásztó (V-3: állóvíz övezete). A tervezett fejlesztések összhangban vannak a hatályos településrendezési eszközökkel. 19

20 4. térkép Az akcióterület a város szabályozási tervén 20

AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Egyeztetési anyag. 2009. december 1. LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA

AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Egyeztetési anyag. 2009. december 1. LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV Egyeztetési anyag 2009. december 1. 2009. december 1. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2008. - 1 -

Részletesebben

RegGov. Local Action Plan. City of Nyíregyháza, Hungary. Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas

RegGov. Local Action Plan. City of Nyíregyháza, Hungary. Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas RegGov Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas Local Action Plan City of Nyíregyháza, Hungary April 2011 A HUSZÁRTELEP TERÜLETI ÉS TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA ELŐZETES

Részletesebben

Készült Albertirsa Város Önkormányzata részére

Készült Albertirsa Város Önkormányzata részére Stratégia Városunk Háza Akcióterület Helyzetelemzés Célok, fejlesztések Kommunikáció Hatások Kockázatok Menedzsment Pénzügyi terv Üzemeltetés Ütemezés Készült Albertirsa Város Önkormányzata részére Albertirsa,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSÁNAK

HAJDÚHADHÁZ VÁROSÁNAK HAJDÚHADHÁZ VÁROSÁNAK KÉSZÜLT: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: PROJMEN PROJEKTMENEDZSELŐ, PÁLYÁZATÍRÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. Hajdúhadház, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetői

Részletesebben

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE SZENTES VÁROS - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2011. Március 31. Megbízó: Szentes Város Önkormányzata Polgármester: Szirbik Imre Az Akcióterületi Terv az elfogadott

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

PÁPA VÁROS BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK RÉSZLETES AKCIÓTERÜLETI TERVE. Pápa, 2009. november Felülvizsgálat: Pápa, 2012. február

PÁPA VÁROS BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK RÉSZLETES AKCIÓTERÜLETI TERVE. Pápa, 2009. november Felülvizsgálat: Pápa, 2012. február PÁPA VÁROS BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK RÉSZLETES AKCIÓTERÜLETI TERVE Pápa, 2009. november Felülvizsgálat: Pápa, 2012. február 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezető 6 2 Vezetői összefoglaló 7 3. A pályázattal érintett

Részletesebben

Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése

Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése Részletes Akcióterületi Terv Gyula Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadva a 227/2012. (VII.26.) KT. sz. határozattal 2012. 1/235 I. VEZETŐI

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt

Részletesebben

Akcióterületi terv. Tartalom

Akcióterületi terv. Tartalom Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság... 6 2. 1. Akcióterület kijelölése... 9 2. 2. Jogosultság igazolása... 11 2.3 Helyzetelemzés... 24 2.3.1

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS)

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) - Nádudvar - Nyíregyháza 2010. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. 1. Összefoglaló... 5 1.1. A város egészének helyzetelemzése... 5 1.2. Városrészi

Részletesebben

Nyíregyháza: az emberarcú város

Nyíregyháza: az emberarcú város Nyíregyháza: az emberarcú város A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán Tervezet! /1. verzió/ 2009. január 6. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. Tartalomjegyzék

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Nyírbátor Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő munkatársak: Balla Jánosné, Máté Antal, Szilvási Judit, Batay Árpád Az elkészítésben közreműködő

Részletesebben

AKCIÓTERÜLETI TERV. Kisköre 2010 ÉMOP-3.1.2./D-09-2010-0010

AKCIÓTERÜLETI TERV. Kisköre 2010 ÉMOP-3.1.2./D-09-2010-0010 AKCIÓTERÜLETI TERV Kisköre 2010 1 ÉMOP-3.1.2./D-09-2010-0010 Tartalomjegyzék Stratégiai fejezet... 4 Vezetői összefoglaló... 4 A város egészére vonatkozó helyzetértékelés a megadott mutatókkal... 5 A város

Részletesebben

Kapuvár Város Városközponti Akcióterületi Terve 3

Kapuvár Város Városközponti Akcióterületi Terve 3 Kapuvár Város Városközponti Akcióterületi Terve 3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 3 PREAMBULUM... 4 ELŐZMÉNYEK 1.... 4 ELŐZMÉNYEK 2.... 6 1. A FEJLESZTÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁHOZ VALÓ

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 Munkaváltozat 1. verzió (társadalmi egyeztetésre) 2008. április 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Cigánd város területén szociális városrehabilitáció megvalósítása ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Cigánd Város Önkormányzata

Cigánd város területén szociális városrehabilitáció megvalósítása ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Cigánd Város Önkormányzata Cigánd város területén szociális városrehabilitáció megvalósítása ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV Cigánd Város Önkormányzata 2010 Tartalom 1.Vezetői összefoglaló...6 2. A településfejlesztési akcióterület

Részletesebben

Nagymacs szociális városrehabilitációja

Nagymacs szociális városrehabilitációja Nagymacs szociális városrehabilitációja Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft Debrecen, 2012. április Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. AZ AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA...

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 9. szám 2012. április 26. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft Debrecen, 2012. szeptember Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Az akcióterület kijelölése,

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. FEBRUÁR

HAJDÚSZOBOSZLÓ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. FEBRUÁR HAJDÚSZOBOSZLÓ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. FEBRUÁR HAJDÚSZOBOSZLÓ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva: 2008. február 8.) A tanulmány kidolgozásában résztvevő

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Kisköre Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Készítette: EURO-PROFESSIONAL KFT. 1. oldal

Kisköre Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Készítette: EURO-PROFESSIONAL KFT. 1. oldal Készítette: EURO-PROFESSIONAL KFT. 1. oldal AHOL A TISZA VIZE MINDIG SELYMESEN SIMOGAT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (Az adatgyűjtés lezárva: 2013. január 29.) KÉSZÍTETTE: EURO-PROFESSIONAL KFT.

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV SALGÓTARJÁN VÁROSKÖZPONTJÁNAK FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJÁRA

VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV SALGÓTARJÁN VÁROSKÖZPONTJÁNAK FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJÁRA A kiemelt projektjavaslat elfogadásáról szóló kormánydöntéshez csatolt iránymutatásnak és a szerződésnek megfelelően véglegesített dokumentum. VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV SALGÓTARJÁN VÁROSKÖZPONTJÁNAK

Részletesebben

TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült: Téglás Városi Önkormányzat megbízásából KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE BELVÁROSI AKCIÓTERÜLET. számú verzió Készítette: EX ANTE Tanácsadó Kft Aditus Tanácsadó zrt Közép-Pannon Regionális Fejlesztési zrt Budapest, 28.

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Kunhegyes 2009. Készítette: Híd az Együttműködésért Társadalmi Gazdasági Tanácsadó Nonprofit Kft. Nyíregyháza Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői

Részletesebben

Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette:

Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette: BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC - PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette: Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégia Pestszentimre Városközpont

Részletesebben

Akcióterületi Terv. Készítette: KIK-FOR Kft. részéről: Uhlig Rita (ügyvezető igazgató) Tasi Krisztina Acél Péter Nagy Gábor

Akcióterületi Terv. Készítette: KIK-FOR Kft. részéről: Uhlig Rita (ügyvezető igazgató) Tasi Krisztina Acél Péter Nagy Gábor A Rákóczi út Vasútkert revitalizációja című KIEMELT PROJEKT KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS AKCIÓTERÜLETI TERVE Kecskemét, 2010. május A Rákóczi út Vasútkert revitalizációja című Akcióterületi Terv Készült:

Részletesebben