AKCIÓTERÜLETI TERV. Projektgazda: Mezőtúr Város Önkormányzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AKCIÓTERÜLETI TERV. Projektgazda: Mezőtúr Város Önkormányzata"

Átírás

1 MEZŐTÚR VÁROSKÖZPONT FUNKCIÓBŐVÍTŐ FEJLESZTÉSE AKCIÓTERÜLETI TERV ÉAOP-5.1.1/D-12 Projektgazda: Mezőtúr Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő munkatársak: Ács Bálint, Herczeg Zsolt, Szűcs Károly, Szűcs Lajos, Szalai Ildikó Az elkészítésben közreműködő szakértők: Barabás Eszter, Hajduné Májas Anikó, Kézy Béla, Komádi Mónika, Szabó Laura MEGAKOM Tanácsadó Iroda február

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ MÓDSZERTAN ÉS ILLESZKEDÉS A FEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE ÉS HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA AZ AKCIÓTERÜLETI CÉLKITŰZÉSEK ÜTEMEZÉS PÉNZÜGYI TERV A MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE A FEJLESZTÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁHOZ VALÓ ILLESZKEDÉSE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, A JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE A JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA HELYZETELEMZÉS AZ AKCIÓTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÁTTEKINTÉSE MEGELŐZŐ VÁROSREHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA AZ AKCIÓTERÜLET TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI JELLEMZŐINEK BEMUTATÁSA Demográfiai helyzet Gazdasági helyzet Társadalmi helyzet Munkaerőpiaci, foglalkoztatási helyzet Jövedelmi helyzet Környezeti értékek Közigazgatási és közösségi szolgáltató intézmények jelenléte Közbiztonság AZ AKCIÓTERÜLET MŰSZAKI-FIZIKAI, INFRASTRUKTURÁLIS JELLEMZŐINEK BEMUTATÁSA Közlekedési hálózat Közműhálózat értékelése Lakáshelyzet Közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények állapota Helyzetelemzés összefoglalása, SWOT analízis FUNKCIÓELEMZÉS TULAJDONVISZONYOK ÉRTÉKELÉSE A TULAJDONOSI, EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKOK FELTÉRKÉPEZÉSE PIACI IGÉNYEK, LEHETŐSÉGEK FELMÉRÉSE AZ AKCIÓTERÜLET FEJLESZTÉSI CÉLJAI ÉS BEAVATKOZÁSAI AZ AKCIÓTERÜLET FEJLESZTÉSÉNEK CÉLJAI, RÉSZCÉLJAI AZ AKCIÓTERÜLET BEAVATKOZÁSAI

3 5.3 AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁROSREHABILITÁCIÓS CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ NEM BERUHÁZÁSI JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGE BEAVATKOZÁSI TÍPUSOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK AZ ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM KÖZÖTT VÁROSREHABILITÁCIÓS CÉLÚ PÁLYÁZAT TARTALMA Összefoglaló indikátor táblázatok Tevékenységek bemutatása Fedett uszoda bővítése Hagyományőrző civil közösségi szolgáltatóház kialakítása Többfunkciós kulturális központ felújítása Kossuth tér megújítása Múzeum tér megújítása Petőfi tér megújítása Erzsébet liget megújítása Szabadság tér megújítása Az infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítő soft elemek Ligeti tavi szabadtéri közösségi programok Városmarketing tevékenységek További soft elemek közvetett eljárásrend szerint (programalap) További kötelezően végrehajtandó, kiegészítő tevékenységek a pályázati előírásoknak megfelelően Bevonandó partnerek a megvalósítás és a fenntartható üzemeltetés érdekében A jellemzően az önkormányzat által ellátandó feladatok A MAGÁNSZFÉRA ÁLTAL MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROJEKTEK A KÖZSZFÉRA FEJLESZTÉSEI NYOMÁN A PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ, DE AZON KÍVÜL A KÖZSZFÉRA ÁLTAL MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT TEVÉKENYSÉGEK AZ AKCIÓTERÜLETEN SZINERGIA VIZSGÁLAT A TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK ILLESZKEDÉSE A CÉLCSOPORT IGÉNYEIHEZ A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK VÁRHATÓ HATÁSAI Társadalmi-gazdasági hatások Esélyegyenlőségi hatások Környezeti hatások Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi indikátorok A KOCKÁZATOK ELEMZÉSE A VÁROSREHABILITÁCIÓS PROJEKT VÉGREHAJTÁSI ÜTEMTERVE LEZAJLOTT PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSEK PÉNZÜGYI TERV A MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE AZ AKCIÓTERÜLETI MENEDZSMENT SZERVEZET BEMUTATÁSA Városfejlesztő Társaság Az önkormányzat és a városfejlesztő társaság közötti jogviszony Kompetenciák, felelősségi körök A projektszervezeten belüli feladatmegosztás

4 7.1.5 Külső szolgáltatásokat ellátó szereplők Kapcsolattartás, információs csatornák ÜZEMELTETÉS, MŰKÖDTETÉS Szervezeti terv Az üzemeltetés működtetés pénzügyi terve, forrásai TÁBLÁZATOK, ÁBRÁK ÉS TÉRKÉPEK JEGYZÉKE

5 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1.1 Módszertan és illeszkedés Mezőtúr Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS) a városfejlesztés kötelezően előírt dokumentuma kijelöli a város fejlesztésének átfogó és tematikus céljait. A város, konkrét elemekre építő, az adottságokat figyelembe vevő hosszú távú jövőképe világosan kijelöli, hogy Mezőtúr milyen várossá szeretne válni 2030-ra. Ehhez azonban tudatos fejlesztési folyamatra, egymásra épülő, egymást erősítő célok kijelölésére és a célok elérését biztosító fejlesztések megvalósítására van szükség. Az IVS-ben a város stratégiai céljain túl kijelölésre kerültek azok az akcióterületek, amelyeken belül a város különböző célú fejlesztéseket kíván megvalósítani. Az elfogadott IVS két akcióterületet és két további fejlesztési területet határoz meg, melyek egyike a városközponti akcióterület. Jelen tervezési dokumentum Mezőtúr Város városközponti akcióterületének komplex rehabilitációjára vonatkozó Akcióterületi Terv (ATT). A dokumentumot az alábbi módszertani útmutatók alapján, azoknak teljes mértékben megfelelve dolgozta ki a MEGAKOM Tanácsadó Iroda: Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztésért és Építésügyért felelős Szakállamtitkársága (NFGM TÉSZÁT) által 2009-ben kiadott Városfejlesztési Kézikönyv, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) által megjelentetett Útmutató az akcióterületi terv készítéséhez (2012), Pályázati felhívás az Észak-alföldi operatív program Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések c. komponenséhez ÉAOP-5.1.1/D A fejlesztési akcióterület kijelölése és helyzetének bemutatása A városközponti akcióterületen tervezett fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy a város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának átfogó, tematikus és városrészi célkitűzései megvalósuljanak. A fejlesztések teljes mértékben az IVS-ben meghatározott, az akcióterületre vonatkozó célkitűzés megvalósítását szolgálják: A belváros attraktivitásának és kihasználtságának növelése a városközponti funkciók megerősítésével és bővítésével. A városközponti akcióterület kijelölése során az alábbi IVS-ben megfogalmazott alapelvek kerültek figyelembe vételre: az akcióterület teljesítse legalább a minimálisan előírt követelményeket az ellátandó funkciók tekintetében; az akcióterület kiterjedése ne legyen eltúlzott, csak azok az utcák kerüljenek bele, amelyek a fejleszteni kívánt épületek, intézmények és közterek, valamint a lehetséges magánerős beruházások miatt valóban indokoltak; az akcióterület megjelenésében minél homogénebb, térbelileg pedig koncentrált legyen; funkcionális szempontból az akcióterület egy egységet alkosson úgy, hogy a funkcióváltásra és -bővítésre megfelelő helyszínt kínáljon. 5

6 A város hektáros területének 0,32 %-án elterülő, 92 hektár kiterjedésű akcióterület lakossága 2001-ben 2379 fő volt (a város fős népességének 12,3 %-a), ennek megfelelően népsűrűsége 2585,9 fő/km 2. A jelenlegi önkormányzati nyilvántartás szerint az akcióterületen élő lakosok száma 2310 fő, ami 2510,9 fő/km 2 -es népsűrűséget jelent. Az akcióterület teljes mértékben megfelel a városrehabilitációs projektekkel szemben támasztott elvárásoknak. A Pályázati felhívás az Észak-alföldi operatív program Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések c. komponenséhez ÉAOP-5.1.1/D-12 című dokumentumban az alábbi, az akcióterületek kijelölését meghatározó jogosultsági feltételek szerepelnek, amelyek mindegyikének eleget tesz az akcióterület: a. Az akcióterület a település közösségi-társadalmi és gazdasági súlyponti területe. b. Az akcióterület belterületen van. c. Minden beavatkozás az akcióterületen történik. Indikátor típusa városközponti területekre Közösségi, közigazgatási vagy közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények száma Kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátóipari egységek, illetve üzleti szolgáltatóegységek (pl. pénzügyi) száma Határérték fő feletti városokban minimum 4 db minimum 10 db Mezőtúr városközponti akcióterület 19 db 77 db Mezőtúr belvárosi akcióterülete funkciókban gazdag terület, megfelel a jogosultsági kritériumoknak: a város központi területén számos közösségi, közigazgatási vagy közszolgáltatási funkciót ellátó intézmény található. Az akcióterület gazdagon ellátott 6

7 kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátóipari egységekkel, illetve üzleti szolgáltatóegységekkel. Az akcióterület és annak szűkebb környezete a tercier szektor és a közszolgáltatások centruma a városban. A városközpontban a lakosság iskolai végzettsége lényegesen magasabb a települési átlagnál. A felsőfokú végzettségűek csaknem kétszerese a városi értéknek, a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a városi átlag kétharmada. A városközpont megközelíthetősége jó, ugyanakkor a nagy átmenő forgalom miatt kedvezőtlen, hogy az országos utak a település központján haladnak át, illetve ott találkoznak. A városközpont közműellátottsága kedvező. A városközpont építészeti értékei között országos műemléki és helyi védelem alatt álló épületek találhatóak. Az épületek állapota vegyes képet mutat, a belvárosban található közösségi és kulturális funkciójú épületek rekonstrukciója elengedhetetlen a városközpont megújulásához, funkcióinak megerősítéséhez. Az akcióterületen található a város belterületének legnagyobb és legértékesebb zöld területe, az Erzsébet liget, mely kedvelt városi rekreációs terület, valamint több díszpark is (Kossuth tér, Szabadság tér, Petőfi tér). Az akcióterület zöldterületi rendszere egyedülálló adottságokat kölcsönöz a városnak, ugyanakkor az akcióterületen található zöldterületek állapotuk miatt sok helyen fejlesztésre szorulnak. 1.3 Az akcióterületi célkitűzések Az akcióterület kijelölése összhangban van az IVS célrendszerével. Az akcióterület Mezőtúr központi területe, fejlesztésének fókuszában ebből adódóan olyan funkciók fejlesztése áll, amelyek a település teljes lakossága számára relevánsak, és a térségi hatókörű funkciókból adódóan elvárhatóak. A belvárosi területek megújításával, kiterjesztésével és racionalizálásával a cél egy olyan városközpont megteremtése, amely egységes arculatú, biztosítja a modern városi életformát, közösségi, kulturális és turisztikai szempontból funkcionálisan megerősödött. A problémák és fejlesztési szükségletek alapján az akcióterületi fejlesztések átfogó célja a következőképpen fogalmazható meg: A belváros attraktivitásának és kihasználtságának növelése a városközponti funkciók megerősítésével és bővítésével. Az átfogó cél elérése révén a belváros attraktivitása növekszik mind az itt élők, mind az idelátogató turisták körében, amely hozzájárul Mezőtúr társadalmi-gazdasági fejődéséhez, és ezáltal népességmegtartó erejének erősítéséhez. Az átfogó célkitűzés megvalósulásához az alábbi specifikus célok kapcsolódnak: 1. A városközpont kulturális és közösségi funkcióinak erősítése, a helyi identitást erősítő, közösségformálást segítő létesítmények fejlesztésével és kapcsolódó soft tevékenységekkel 2. A városi funkciók erősítése a közterületek megújításával, valamint közlekedési fejlesztésekkel 3. A városközpont gazdasági-szolgáltatási jelentőségének növelése a vállalkozások és civil szervezetek megtelepedését segítő helyszínek fejlesztésével 7

8 4. A fenntartható fejlődést és az esélyegyenlőséget elősegítő horizontális elvek érvényesítése A célok elérése érdekében az önkormányzat és intézményei, valamint a magán beruházók az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezik A. Városrehabilitációs pályázat keretében az önkormányzat és partnerei által megvalósítani tervezett fejlesztések: Fedett uszoda bővítése Hagyományőrző civil közösségi szolgáltatóház kialakítása Többfunkciós kulturális központ felújítása Belvárosi közterek megújítása o o o o o Kossuth tér megújítása Múzeum tér megújítása Petőfi tér megújítása Erzsébet-liget megújítása Szabadság tér megújítása Kiegészítő, soft tevékenységek megvalósítása o o o Ligeti tavi szabadtéri közösségi programok Városmarketing tevékenységek További soft elemek közvetett eljárásrend szerint (programalap) B. Magánszféra kívánja megvalósítani jelen pályázaton kívül: Kalandpark építése Református egyház oktatási intézményeinek fejlesztése, templomok felújítása Szálloda homlokzat-felújítás C. Az akcióterületi fejlesztés hatásaként a közszféra kívánja megvalósítani jelen pályázaton kívül: Épületenergetikai fejlesztések Mezőtúr Város Önkormányzati Intézményeiben Városi Oktatási Centrum épületenergetikai korszerűsítése, megújuló energiák használatával Városháza torony, tető és homlokzat felújítása Strandfürdő és ehhez kapcsolódó gyógyászati fejlesztések Kemping létrehozása Az ÉAOP D/12 pályázat keretében megvalósítani tervezett fejlesztések elhelyezkedését az alábbi térkép mutatja. 8

9 1. Uszoda bővítése 5. Múzeum tér megújítása 2. Hagyományőrző civil közösségi szolgáltatóház kialakítása 6. Petőfi tér megújítása 3. Többfunkciós kulturális központ felújítása 7. Erzsébet-liget megújítása 4. Kossuth tér megújítása 8. Szabadság tér megújítása A pályázat keretében megvalósított fejlesztések nagy része 100%-os önkormányzati tulajdonú ingatlant érint, emellett az akcióterület pályázaton kívüli fejlesztései között megjelennek magán és egyházi tulajdonú ingatlanok is. A tervezett fejlesztések megvalósítása a városközponti funkciók megerősítésével és bővítésével hozzájárul a belváros attraktivitásának és kihasználtságának növeléséhez. A pályázat keretében tervezett beavatkozások nyomán új, eddig az akcióterületen nem létező funkciók jönnek létre, valamint már meglévő funkciók megerősítése is megtörténik, amely révén az akcióterületen már meglévő szolgáltatások a fejlesztések eredményeként magasabb minőségben lesznek elérhetőek. A mezőtúri funkcióbővítő városrehabilitáció hatásaként a városközponti funkciók jelentős megerősödése várható. A belvárosi közösségi terek fizikai rehabilitációjával, az épületek felújításával, a környezetminőség javításával (zöldfelületek, rekreációs területek, energiaracionalizálás stb.) létrehozhatók a minőségi életfeltételek, amelyek javítják a lakosság, az itt működő civil szervezetek és vállalkozások, valamint az idelátogató turisták komfortérzetét, valamint növelik a település vonzerejét. A komplex fejlesztések hozzájárulnak a szebb és élhetőbb települési környezet megteremtéséhez 1.4 Ütemezés A tervek szerint a projektelemek megvalósítása a július 1-én kezdődik és lezárásuk december 31-ig megtörténik. 9

10 IVS Akcióterületi Terv Műszaki tervek, építési tervdokumentumok Kiviteli tervek Közbeszerzések Ingatlanvásárlás A projekt egészének megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások Tervezői művezetés Műszaki ellenőrzés Könyvvizsgálat Nyilvánosság Projektmenedzsment Uszoda bővítése Hagyományőrző civil közösségi szolgáltatóház kialakítása Többfunkciós kulturális központ felújítása Kossuth tér Múzeum tér Petőfi tér Erzsébet-liget Szabadság tér Ligeti tavi szabadtéri közösségi programok Városmarketing Programalap (mini-projetek) Már rendelkezésre áll A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. Előkészítés Végrehajtás Gazdasági funkció Közösségi funkció Városi funkció Kiegészítő ( soft ) elemek 10

11 1.5 Pénzügyi terv Az alábbi táblázat áttekintést nyújt a pályázat keretében megvalósítandó tevékenységek költségeiről, valamint a támogatásról. A pénzügyi terv kiadási oldala a tervezői költségvetések és árajánlatok adataira épül. Külön szerepelnek benne az egyes tevékenységekre, az előkészítésre, a projektmenedzsmentre és az egyéb igénybevett szolgáltatásokra tervezett költségek A bevételi oldal legnagyobb tétele a pályázati támogatás. Jelen pályázat keretében saját forrás biztosítása nem szükséges. A pályázat költségvetése Költségtípus Nettó, Ft Áfa, Ft Bruttó, Ft Elszámolható költség, Ft Igényelhető támogatás, Ft Támogatás, % Előkészítés IVS ATT Engedélyezési terv Kivteli terv Közbeszerzés Ingatlanvásárlás Megvalósítás Szolgáltatások Projektmenedzsment Nyilvánosság Könyvvizsgálat Műszaki ellenőr Tervezői művezetés Építés összesen Gazdasági funkció Fedett uszoda bővítése Közösségi funkció Hagyományőrző civil közösségi szolgáltatóház kialakítása Többfunkciós kulturális központ felújítása Városi funkció Kossuth tér megújítása Múzeum tér megújítása Petőfi tér megújítása Erzsébet-liget megújítása Szabadság tér megújítása Eszközbeszerzés Soft tevékenységek Ligeti tavi szabadtéri közösségi programok Városmarketing tevékenységek További soft elemek közvetett eljárásrend szerint (programalap) Összesen Az elszámolható beruházási költségek Mezőtúr Város Önkormányzata, mint projekt gazda tekintetében a projekt keretében való ÁFA státusza miatt a gazdasági funkció esetében nettó, a többi funkció esetében bruttó költségtételek alkalmazásával kerültek tervezésre. 11

12 1.6 A megvalósítás intézményi kerete Az akcióterületi terv megvalósítása során a projektgazda felelőssége, hogy olyan szervezeti struktúrát alakítson ki, amellyel eleget tud tenni a Támogatási Szerződésben és a releváns jogszabályokban foglaltaknak. Annak érdekében, hogy a városrehabilitációs tevékenységek megvalósítása minél hatékonyabban és gördülékenyebben történhessen, az önkormányzat a projektmenedzsment feladatokat városfejlesztő társaságra bízza. Mezőtúr Város Önkormányzata a Mezőtúri Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság, mint gazdasági társaság alapító okiratát módosította a városfejlesztő társasággal szemben támasztott kritériumok biztosítása érdekében. Az önkormányzat rendeleti úton jelölte ki a városfejlesztő társaságot az önkormányzat városfejlesztő tevékenységeinek ellátására. A konkrét projekt vonatkozásában az önkormányzat szerződést köt a városfejlesztő társasággal, melyben megbízza a funkcióbővítő fejlesztési projekt lebonyolításával. A városfejlesztés szervezeti rendszere Irányító Hatóság / Közreműködő Szervezet Mezőtúr Város Önkormányzata - Polgármester - Képviselőtestület - Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Konzorciumi partner Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal - Érintett ágazati irodák - Polgármesteri Kabinet Nem konzorciumi partnerek lakosság, civil szervezetek vállalkozások szakhatóságok környező települések Városfejlesztő Társaság - Ügyvezető, projektmenedzser - Pénzügyi munkatárs - Műszaki munkatárs Külső szolgáltatásokat ellátó szakértők Közbeszerzés Tervezés Műszaki ellenőr Tervezői művezetés Könyvvizsgáló Építési kivitelező Tájékoztatás és nyilvánosság Mezőtúr Város Önkormányzatának célja az, hogy a létrehozott, illetve felújított létesítmények és közterek fenntartását, valamint az ott nyújtott magas színvonalú szolgáltatások hozzáférhetőségét hosszú távon is biztosítsa. A funkcióbővítő városrehabilitáció során megvalósuló egyes projektelemek működtetéséhez szükséges forrást az önkormányzat elsősorban saját költségvetéséből biztosítja. 12

13 2 A FEJLESZTÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁHOZ VALÓ ILLESZKEDÉSE Mezőtúr Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának átfogó célja a következő: Mezőtúr váljon erős hagyományokkal rendelkező, élhető, modern 21. századi mezővárossá, mely határozott helyi identitással rendelkező polgárai számára helyben biztosít megfelelő megélhetési lehetőségeket kiegyensúlyozott szerkezetű helyi gazdaságra támaszkodva, valamint versenyképes életfeltételeket minőségi infrastruktúrát, közszolgáltatásokat, egészségügyi ellátást, oktatási, kulturális és sportlehetőségeket. A város stratégiai fejlesztési céljainak elérését konkrét, körülhatárolt akcióterületek fejlesztése szolgálja. Ezek az akcióterületek a városfejlesztés kiemelkedő fejlesztési célterületei, olyan területek, ahol az önkormányzat a fejlesztéseket alapvetően befolyásoló pozícióban van (tehát közvetlen ráfordítással vagy más eszközzel részt vesz a fejlesztésben).a kijelölt akcióterületeken középtávon jelentős beavatkozásokat tervez a város. Az IVS-ben négy fejlesztési terület került kijelölésre, ezek között szerepel a városközponti funkcióbővítő akcióterület, amelynek fejlesztése a tervezett beavatkozások szükségessége, várható hatásai és finanszírozhatósága alapján prioritási sorrend szerint első helyen áll. A városközponti funkcióbővítő akcióterületen tervezett fejlesztések eltérő módon és különböző mértékben az IVS-ben kitűzött összes középtávú, tematikus cél megvalósulásához hozzájárulnak. 1. táblázat Az ATT tevékenységeinek illeszkedése az IVS tematikus céljaihoz Tematikus cél T1: Foglalkoztatás bővítése a település adottságaira építő diverzifikált gazdasági szerkezet kialakításával. T2: Kompakt városszerkezet és egységes, a helyi polgárok és a turisták számára egyaránt vonzó, funkciógazdag belváros kialakítása. T3: A város belső közlekedési szerkezetének fejlesztése, a környezetbarát mobilitás megteremtése. T4: A külső befektetők vonzása és a városba érkező turisták számának növelése. T5: A leszakadó rétegek helyzetének javítása integrált módon. T6: A szabadidős tevékenységek és az egészséges városi élet feltételeinek javítása. T7: A helyi identitás, kultúra és helyi közösségek erősítése. Illeszkedés A diverzifikált gazdasági szerkezet kialakítását elősegíti a városban található uszoda bővítése, amely kiszélesíti a fürdő télen is elérhető szolgáltatásainak körét, ezáltal hozzájárul a város turisztikai fejlesztéséhez. A városközpontban tervezett fejlesztések eredményeképpen a városközponti funkciók bővülése és megerősödése várható. A közterületek rehabilitációjával egységes, vonzó városkép jön létre. A városközponton áthaladó országos közút elkerülő szakaszának tervezett kiépítésével megvalósulhat a belváros tehermentesítése. Jelen pályázat keretében a környezetbarát gyalogos forgalom feltételeinek javítása történik meg. A városközpont tervezett fejlesztései hozzájárulnak a belváros közösségi funkcióinak erősítéséhez és vonzerejének növeléséhez, amelynek célcsoportját a helyi lakosság mellett a turisták alkotják. A befektetők telephelyválasztásánál fontos szempont a telephely élhetősége, ezért a közvetlen befektetés-ösztönző eszközök (adókedvezmények) mellett közvetett módon, a település vonzerejével is hat a tulajdonosok választására. A leszakadó rétegek helyzetének javításához közvetett módon hozzájárul a lakókörnyezet javítása, a közterek megújítása. A tervezett fejlesztések között megvalósuló uszodabővítés, közösségi funkciókat betöltő intézmények és a város nagy kiterjedésű közterületeinek megújítása nagymértékben hozzájárul a szabadidős tevékenységek és az egészséges városi élet feltételeinek javításához, és így az életminőség emeléséhez. Mezőtúr jelentős kulturális hagyományokkal rendelkezik. Az itt élők helyi identitásának növeléséhez járul hozzá a hagyományőrző civil közösségi szolgáltatóház kialakítása és a tervezett soft tevékenységek megvalósítása. Az akcióterületi fejlesztések teljes mértékben az IVS-ben meghatározott, városközpontra vonatkozó városrészi cél megvalósítását szolgálják: V1. A városközpont belvárosi funkcióinak megerősítése és vonzerejének növelése. 13

14 3 A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, A JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA 3.1 Akcióterület kijelölése Az integrált városfejlesztés során a tevékenységeket akcióterületekre kell összpontosítani, amelyek a városfejlesztés funkcionális magjaiként szolgálnak. A városrehabilitációs akcióterületek kijelölése nem jelenti azt, hogy mindössze ezekben a városrészekben történnek átfogó fejlesztések, hiszen az önkormányzat egyéb projektjei és pályázatai, valamint a magánszféra beruházásai Mezőtúr város teljes területét érinteni fogják. Mezőtúr Integrált Városfejlesztési Stratégiájában szerepel a kijelölt városközponti akcióterület. A városközponti akcióterület kijelölése során az alábbi IVS-ben megfogalmazott alapelvek kerültek figyelembe vételre: az akcióterület teljesítse legalább a minimálisan előírt követelményeket az ellátandó funkciók tekintetében; az akcióterület kiterjedése ne legyen eltúlzott, csak azok az utcák kerüljenek bele, amelyek a fejleszteni kívánt épületek, intézmények és közterek, valamint a lehetséges magánerős beruházások miatt valóban indokoltak; az akcióterület megjelenésében minél homogénebb, térbelileg pedig koncentrált legyen; funkcionális szempontból az akcióterület egy egységet alkosson úgy, hogy a funkcióváltásra és -bővítésre megfelelő helyszínt kínáljon. 1. térkép Az akcióterület elhelyezkedése a város területén belül 14

15 Az akcióterületet az alábbi utcák határolják: Bajcsy-Zsilinszky u. Damjanich u. Kossuth L. u. Hortobágy-Berettyó főcsatorna Ny-i partja Dózsa Gy. út Földvári u. Tó u. (Erzsébet-liget, termálfürdő területe) Temető u. Szolnoki út Petőfi út Bajcsy-Zsilinszky u. 2. térkép Az akcióterület műholdfelvétele A város hektáros területének 0,32 %-án elterülő, 92 hektár kiterjedésű akcióterület lakossága 2001-ben 2379 fő volt (a város fős népességének 12,3 %-a), ennek megfelelően népsűrűsége 2585,9 fő/km 2. A jelenlegi önkormányzati nyilvántartás szerint az akcióterületen élő lakosok száma 2310 fő, ami 2510,9 fő/km 2 -es népsűrűséget jelent. 3.2 A jogosultság igazolása Az akcióterület teljes mértékben megfelel a városrehabilitációs projektekkel szemben támasztott elvárásoknak. A Pályázati felhívás az Észak-alföldi operatív program Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések c. komponenséhez ÉAOP-5.1.1/D-12 című dokumentumban az alábbi, az akcióterületek kijelölését meghatározó jogosultsági feltételek szerepelnek, amelyek mindegyikének eleget tesz az akcióterület: a. Az akcióterület a település közösségi-társadalmi és gazdasági súlyponti területe. b. Az akcióterület belterületen van. c. Minden beavatkozás az akcióterületen történik. 15

16 Indikátor típusa városközponti területekre 2. táblázat A jogosultsági kritériumok igazolása Közösségi, közigazgatási vagy közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények száma Kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátóipari egységek, illetve üzleti szolgáltatóegységek (pl. pénzügyi) száma Határérték fő feletti városokban minimum 4 db minimum 10 db Mezőtúr városközponti akcióterület 19 db 77 db Mezőtúr belvárosi akcióterülete funkciókban gazdag terület, megfelel a jogosultsági kritériumoknak: a város központi területén összesen 19 db közösségi, közigazgatási vagy közszolgáltatási funkciót ellátó intézmény található ezek közül 7 közösségi (közösségi ház és könyvtár, színházterem, galéria), míg 12 közigazgatási vagy közszolgáltatási funkciót tölt be: itt található a városháza, rendőrség, ügyészség, valamint több oktatási intézmény. Az akcióterület gazdagon ellátott kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátóipari egységekkel, illetve üzleti szolgáltatóegységekkel, ezekből összesen 77 db található a városközpontban. A terület kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátóipari egységei között élelmiszer és ital üzletek, ruházati boltok és éttermek, vendéglátóhelyek találhatóak. A belvárosban takarékszövetkezet is található. A következő áttekintő térképvázlat bemutatja, hol helyezkednek el a jogosultságot biztosító funkciók. 3. térkép A jogosultságot biztosító funkciók elhelyezkedése 16

17 3. táblázat A jogosultságot biztosító funkciók elhelyezkedése Indikátor típusa városközponti területekre Közösségi, közigazgatási vagy közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények Kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátóipari egységek, illetve üzleti szolgáltatóegységek Intézmény megnevezése és címe Közösségi: 1. Móricz Zsigmond Könyvtár és Közösségi Szabadság tér Ház 2. Városi Színházterem Petőfi u Városi Galéria Múzeum tér Bodoki Fodor Zoltán Helytörténeti Petőfi u Gyűjtemény 5. Kun Zsigmond Néprajzi Gyűjtemény Dózsa Gy Házi Orvosi Rendelő és Gyermekorvos Dózsa Gy Iskola Orvosi Rendelő és Védőnők Damjanich u Közigazgatási vagy közszolgáltatási: 8. Városháza, Polgármesteri hivatal Kossuth tér Városi Ügyészség Kossuth tér Megyei Földhivatal Mezőtúri Kirendeltség Kossuth tér Megyei Kormányhivatal Kossuth tér 1. 1 Népegészségügyi Szakigazgatási Szervezete 12. Református Kollégium Általános Iskolája Kossuth tér Katolikus Iskola Szabadság tér Katolikus Óvoda Könyves Kálmán u. 1, 64/2 15. Teleki Blanka Gimnázium és Dózsa Gy Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 16. Református Kollégium Gimnázium és Kossuth u Szakközépiskola 17. Mezőtúri Általános Iskola, Alapfokú Bajcsy Zs. u. 39/a. 111 Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola 18. Városi Oktatási Centrum Petőfi tér Mezőtúri Rendőrkapitányság Petőfi u Kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátóipari egységek: sz. MATCH ÉLELMISZER ÁRUHÁZ Dózsa György utca /1 2. ERIKA Virágbolt Dózsa György utca 1. 6/2 3. Látszerész Dózsa György utca Júlia Illatszer és Fehérnemű Dózsa György utca Szerelvénybolt Dózsa György utca Házépítők és Gazdák Áruháza Dózsa György utca /2 7. Termény és Takarmány Bolt Földvári út Ilona Malom Földvári út /1 9. Boszorkánykonyha Húsbolt Földvári út /6 10. Boszorkánykonyha Italbolt Földvári út /6 11. PENNY MARKET Földvári út /9 12. Lidl Élelmiszeráruház Földvári út /1 13. Fűrészáru Diszkont Földvári út 17/A. 2362/ MIMI Cipőbolt Kossuth Lajos tér Veres Barkácsbolt Kossuth Lajos tér Márkás használtruhák Kossuth Lajos tér Gyógybolt Kossuth Lajos tér Főtéri papír-írószer Kossuth Lajos tér VISUS OPTIKA Kossuth Lajos tér Kínai Áruház Kossuth Lajos tér /A/ Százért Száz Üzletlánc Kossuth Lajos tér /1/A/1 22. VIrágüzlet Könyves Kálmán utca 9. 61/2 23. Bokréta Virágüzlet Petőfi Sándor utca Krajcáros Bolt Petőfi Sándor utca Gonda Autósbolt Petőfi Sándor utca 28 61/1 26. REALNET COMPUTER Petőfi Sándor utca 28 61/1 17

18 Indikátor típusa városközponti területekre Intézmény megnevezése és címe 27. BELLISSIMO SZÉPSÉGSZALON Petőfi Sándor utca Konyhafelszerelés és Ajándék Bolt Petőfi Sándor utca 28 61/1 29. Festék-háztartási Bolt Piactér pavilonsor / Kukori és Kotkoda Baromfihúsbolt Piactér / Élelmiszer Bolt Piactér / Halbolt Piactér pavilonsor 2044/ Halbolt Piactér pavilonsor / Családi Akciós Bolt Piactér pavilonsor / Melis Pékáru Bolt Piactér tér / Zöldség raktár Piactér tér / Wang Wang Kínai Áruház Piactér pavilonsor / HÚSVÁR Piactér pavilonsor / Betti Divat Piactér / Hustiák Urosné e.v. Zöldség- gyümölcs Piactér / ASPORT Szabadság tér 16 fsz /2/A/ DIVATZÓNA Szabadság tér /2/A/5 43. Brillant Cipő Szabadságtér /2/A/ DICY-KÖRÖM-LAK Szabadság tér /2/A/9 45. Levendula Esküvői Ruhaszalon Szabadság tér /2/A/ PAPÍRFORRÁS Szabadság tér /2/B/4 47. ÉVA OPTIKA Szabadság tér /2/B/3 48. NON-STOP DELIKATES Szabadság tér / ONE EURO MARKET Szabadság tér /2/A/ Krónika Könyvesbolt Szabadság tér /2/A/ Teleki Büfé Dózsa György utca Margaréta Cukrászda Dózsa György utca 1 6/2 53. Tiborc Tanya Italbár Földvári út /6/A/2 54. Zöld Büfé Kossuth Lajos utca Református Gimnázium Konyha Kossuth Lajos utca Maxx Caffee Reggeliző Kossuth Lajos tér Borostyán Étterem és Pizzéria Kossuth Lajos tér 8. 6/1 58. TIBI Cukrászda Könyves Kálmán utca Főiskola Büfé Petőfi tér GATE Főiskolai konyha Petőfi tér Iskolai Büfé Petőfi Sándor utca Lángossütő Piactér pavilonsor 2044/9 63. Lángossütő Piactér pavilonsor 2044/ Fincsi Falatozó Piactér pavilonsor 2044/ Csarnok Büfé Piactér pavilonsor 2044/ Forno Pizzéria Piactér pavilonsor / Zöld Ász Italüzlet Piactér pavilonsor / Túri Faló Kávézó Ételbár és Pizzéria Piactér pavilonsor /7 69. Liget Söröző Piactér pavilonsor / Zsindelyes Fogadó Szabadság tér NÁDAS Büfé Szabadság tér PÁLMA KÁVÉZÓ Szabadság tér /2/A/9 73. Napraforgó Büfé Szabadság tér Club Fészek Szolnoki út / CLUB-ROYAL Szolnoki út / Nemzeti Szálloda Kossuth tér 8. 6/1 Üzleti szolgáltatóegységek: 77. Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet Mezőtúri Fiók Kossuth tér 1. 1 Forrás: Mezőtúr Város Önkormányzata 18

19 4 HELYZETELEMZÉS 4.1 Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése A szabályozási terv vonatkozó részei alapján az akcióterületen az alábbi övezetek találhatóak: Beépítésre szánt területek: Ln: nagyvárosias lakóterület (Ln-1): kialakult tömbházas beépítés, min. 12,5 max. 16,5 m építménymagassággal. Ebbe a kategóriába tartozik az akcióterület egy kis része a Szabadság tér mentén. Lk: kisvárosias lakóterület (Lk-1): max. 6,5 m építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek (családi házak, társasházak) elhelyezésére szolgál. Ebbe a kategóriába tartozik az akcióterület északi lakóövezeti része Vt: településközpont vegyes terület (Vt-1, Vt-2, Vt-3): a terület általában több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakó és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. Ebbe a kategóriába tartozik az akcióterület központi része. Gksz: kereskedelmi, gazdasági szolgáltató terület (Gksz-1): a gazdasági területen elsődlegesen gazdasági célú létesítmények helyezhetőek el. Gksz-1 jelű építési övezet: meglévő és tervezett kereskedelmi, szolgáltatói tevékenység céljára szolgáló terület. Ebbe a kategóriába az akcióterület kis része, a Piactér és környéke tartozik. K: különleges terület (K-1, K-2): a különleges területek a célzott felhasználás, valamint az elhelyezhető épületek, építmények szempontjából különböző területekre tagolódnak. Ebbe a kategóriába tartozik az akcióterületen a felsőfokú oktatás területe (K-1: oktatási létesítmény területe), valamint a strand, uszoda területe (K-2: strand, uszoda, gyógyfürdő, tervezett kemping területe). Beépítésre nem szánt területek: Z: zöldterület (Z-1, Z-2). A Z-1 jelű övezetbe tartozik az Erzsébet-liget, Szent István sétány (tó körül). Itt elhelyezhető a pihenést, testedzést szolgáló építmények (sétaút, pihenőhely, játszótér, stb), vendéglátó épület. A Z-2 jelű övezetbe tartoznak a díszparkok (Kossuth tér, Szabadság tér, Petőfi tér). A díszpark az esztétika mellett pihenő funkciót láthat el, területükön játszótéri berendezéseken, köztárgyakon kívül más nem helyezhető el. V: vízgazdálkodási terület (V-3). A vízgazdálkodási övezetekben kizárólag a vízgazdálkodással, vízkárelhárítással kapcsolatos építmények, létesítmények, valamint a vízi sport és a sporthorgászás célját szolgáló közösségi építmények, létesítmények helyezhetők el, a vonatkozó vízügyi és természetvédelmi jogszabályok és hatósági előírások figyelembevételével. Ebbe a kategóriába tartozik a Ligeti-tó az Erzsébet liget területén, horgásztó (V-3: állóvíz övezete). A tervezett fejlesztések összhangban vannak a hatályos településrendezési eszközökkel. 19

20 4. térkép Az akcióterület a város szabályozási tervén 20

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007).

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007). CIGÁND VÁROS VÁROSKÖZPONTJÁNAK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA DEÁK ATTILA Terület és településfejlesztési szakértő PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTIRODA KFT. Előzmények 2007-20102010 Bodrogközben város születik hagyományok

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok Mellékletek 1. sz. melléklet: A KSH-tól beszerzett városrész szintű adatok; 2. sz. melléklet: Helyzetelemzést segítő adatok az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Anti-szegregációs Terv kidolgozásához;

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3.

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. Szakmai háttéranyag a,,várpalota Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése című pályázathoz Jóváhagyta Máténé Dr. Ignácz

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz 1. Az ITS 2.1 A megvalósítást szolgáló beavatkozások bemutatása városrészenként 1. Városközpont című pontjának A1. Nádasdy vár és környezeteközösségi

Részletesebben

Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez

Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez (Az integrált városfejlesztési stratégia elkészítéséhez és a szociális típusú városrehabilitációs programok akcióterületi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY Püspökladány Város Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása...

Részletesebben

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető Nagykanizsa, 2015. 07. 07. Önkormányzati reform Magyarország helyi

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szociális városrehabilitáció megvalósítása

Szociális városrehabilitáció megvalósítása SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS Szociális városrehabilitáció megvalósítása Szárazrét városrészben Integrált városrehabilitációs program -mérföldkövek 1. IVS elfogadása: 2008. március 2. Funkcióbővítő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 2626/342/2016. TÁRGY: ZSOLNAY NEGYED TÜSKÉSRÉTI TÓ KERTVÁROS KERÉKPÁRÚT MEGVALÓSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA (TOP6.4.115) MELLÉKLET: 1 DB E L Ő T E R J E S

Részletesebben

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2014. szeptember 9. NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA, INTEGRÁLT

Részletesebben

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető és a kerékpár Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Polgári István stratégiai csoportvezető Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály polgari.istvan@gyor-ph.hu

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a

Részletesebben

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak Előterjesztés "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről I. Előzmények

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22.

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Szabó Gábor Dávid (tanácsadó projekt menedzser, KvVM FI) Prioritás HÁTTÉR KEOP 2007-13 Keret Keret Mrd Ft (260Ft/ ) Százalékos megoszlás

Részletesebben

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is: http://vercse.hu VP M07 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk)

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

V. 2007-20013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT

V. 2007-20013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT V. 2007-20013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE 280 I.1 Kaposvár stratégiai céljai és az érintett városrészek viszonya Városrész stratégai fejlesztési céljai A) Fenntartható emberi léptékű

Részletesebben

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-125/2010. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2013. augusztus 29. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: feltételes szabadkézi beszerzések indítása közbeszerzési tanácsadó kiválasztására

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN Németh Tamás Fejlesztési tanácsadó Tartalom TOP 1. körös felhívások összegzése 2016. II. félévben megjelenő Felhívások Terület- és Településfejlesztési

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV KULTÚRA UTCÁJA רחוב התרבות STREET OF CULTURE 2009. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

Helyi foglalkoztatási paktumok szerepe a gazdaságfejlesztésben

Helyi foglalkoztatási paktumok szerepe a gazdaságfejlesztésben Helyi foglalkoztatási paktumok szerepe a gazdaságfejlesztésben Halasi István Programirányító referens Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága fejlesztési

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok 4. melléklet az Önkormányzat költségvetéséről szóló 7/2013. (III.12.) rendeletet módosító 28/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelethez (A 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete) Az Európai

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

AKCIÓTERÜLETI TERV SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉMOP-3.1.1-12 PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA BENYÚJTOTT PROJEKTJÉHEZ

AKCIÓTERÜLETI TERV SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉMOP-3.1.1-12 PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA BENYÚJTOTT PROJEKTJÉHEZ AKCIÓTERÜLETI TERV SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉMOP-3.1.1-12 PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA BENYÚJTOTT PROJEKTJÉHEZ Jóváhagyva, 2013.02.15 Kiegészítve, 2013.11.06. Szamosvölgyi Péter Polgármester Sátoraljaújhely

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS lk t. sz.: IV 273-29 12014. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS lk t. sz.: IV 273-29 12014. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS lk t. sz.: IV 273-29 12014. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Előadó: Marik Tibor Mell.: Akcióterületi Terv, közgyűlési határozat, Korm. határozat Postacím:

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet az ÉAOP-2009. 5.1.1/D-09-2f 2011 0006 számú, Kisújszállás városközpont funkcióbővítő

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez

1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez 1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez 1. Az R. 1. számú mellékletének 1.1 Az alábbi helyi közösségek vonatkozásában alkalmazandó pontozás: alcím 29. sora helyébe a következő szövegrész

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. augusztus 29-i ülésére Tárgy: 3144/26 és a

Részletesebben

I. II. III. IV. A közbeszerzés várható időpontjai. Hirdetmény feladásának ideje. Mennyisége. Teljesítés ideje: Építési beruházások

I. II. III. IV. A közbeszerzés várható időpontjai. Hirdetmény feladásának ideje. Mennyisége. Teljesítés ideje: Építési beruházások 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat a Építési beruházások 1. Belterületi csapadék- és belvízelvezetés problémáinak megoldása Hódmezővásárhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban 2 db

Részletesebben

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció K á n t o r j á n o s i K ö z s é g T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k é s z í t é s é h e z Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció Kon cepció készít éséről Tervező:

Részletesebben

Belvárosi Rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Terv ESZA típusú közösségi funkció megvalósítása SOFT alprojekt

Belvárosi Rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Terv ESZA típusú közösségi funkció megvalósítása SOFT alprojekt CIVIL RÉSZVÉTEL MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁBAN Szociális és környezetvédelmi fejlesztés a közösségi funkció megvalósítása során JAKUBINYI LÁSZLÓ SZIMBIÓZIS ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

LEADER Pályázati lehetőségek

LEADER Pályázati lehetőségek LEADER - 2017 Pályázati lehetőségek Helyi termék előállításának, fejlesztésének támogatása - Helyi termék: a LEADER HACS illetékességi területén honos, vagy ott megtermelt, előállított termék, vagy a LEADER

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

újbuda kulturális városközpont kvk program bemutatkozás sajtóanyag

újbuda kulturális városközpont kvk program bemutatkozás sajtóanyag újbuda kulturális városközpont kvk program bemutatkozás sajtóanyag Újbuda Kulturális Városközpont program Újbuda Önkormányzatának vezetése több éve megfogalmazta az Újbuda Kulturális Városközpont létrehozásának

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program

Tanyafejlesztési Program Tanyafejlesztési Program F Ö L D M Ű V E L É S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M 2015 szeptember Oldal 2 T A N Y A F E J L E S Z T É S I P R O G R A M Tanyás térségek, tanyagazdaságok fejlesztése A tanya

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok 9. melléklet Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2015. (III.13.) rendelet módosításáról szóló.../2015. ( ) önkormányzati rendelethez ( 6. melléklet a 4/2015. (III.13) önkormányzati rendelethez) Az

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

SZAKMAI EGYEZTETÉS MUNKACSOPORT ÜLÉS (II.)

SZAKMAI EGYEZTETÉS MUNKACSOPORT ÜLÉS (II.) SZAKMAI EGYEZTETÉS MUNKACSOPORT ÜLÉS (II.) MEZŐTÚR, 2015. május 19. ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM FENNTARTHATÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁROSOKBAN INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi

Részletesebben

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat Völgyiné Nadabán Márta V. Észak-alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 25. Bevezetés A program

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 Rendelkezésre álló forrás Tervezett keretösszeg 44,93 milliárd Ft. Várható kérelmek száma: 22 db. Benyújtás határideje és módja 2018. december 31-ig

Részletesebben

A SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI, A TOVÁBBLÉPÉS LEHETSÉGES IRÁNYAI

A SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI, A TOVÁBBLÉPÉS LEHETSÉGES IRÁNYAI A SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI, A TOVÁBBLÉPÉS LEHETSÉGES IRÁNYAI SZÉKESFEHÉRVÁR 2010.10.20 Somogyi Eszter: somogyi@mri.hu Gerőházi Éva: gerohazi@mri.hu Városkutatás kft. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Módosítási javaslat TERVEZET Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata megbízásából készítette: Grants Europe Consulting Kft. H-1054 Budapest, Vértanúk tere 1. Tel: +36-1-319-1790

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Előadó: Török Dezső a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Előadó: Török Dezső a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Előadó: Török Dezső a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke 2016. November 17. Miskolc Területi kiválasztási rendszer A 2014-2020 programozási időszakban

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Téglás Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Mértékegység

Téglás Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Mértékegység Cél Indikátor neve Indikátor definíciója C. Tiszta és egészséges települési környezet D. Diverzifikált helyi gazdasági szerkezet E. A helyi közszolgáltatások magas szinten történő biztosítása Arculati

Részletesebben

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán i pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán Sorszám Pályázati cél pályázó Projekt helyzete Támogatási igény- összeg Megjegyzés 1 TIOP-1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése

Részletesebben

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési 1. számú intézkedés Terv 1.1. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Fenntartható gazdaságfejlesztés a KKV-k támogatásával 1.2. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

Ki tervezi a várost? - Szombathely városfejlesztési lehetőségei és kényszerei

Ki tervezi a várost? - Szombathely városfejlesztési lehetőségei és kényszerei Ki tervezi a várost? - Szombathely városfejlesztési lehetőségei és kényszerei Dr. Puskás Tivadar polgármester SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM Szombathely, 2016. július 3-8. Városfejlesztés A város

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Civil szervezetek tevékenységének

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év április 18.-i ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉS AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG INTEGRÁLT VÉDELMÉNEK SZOLGÁLATÁBAN BAJNAI LÁSZLÓ PhD EGYETEMI ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV

Részletesebben

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése 6. melléklet A Sárbogárd városközponti akcióterület költség haszon elemzése Városháza (polgármesteri hivatal) Ügyfélszolgálat Információs központ kialakítása, akadálymentesítéssel Pénzügyi bevételek 0

Részletesebben

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1. Térségi gazdaság fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 1.1. Foglalkoztatás - bővítést segítő

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program

Tanyafejlesztési Program Tanyafejlesztési Program F Ö L D M Ű V E L É S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M 2016 május Oldal 2 T A N Y A F E J L E S Z T É S I P R O G R A M Tanyás térségek, tanyagazdaságok fejlesztése A tanya a magyar

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (hirdetmény)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (hirdetmény) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (hirdetmény) Nyírmada Város Önkormányzata mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Nyírmada szociális célú városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített

Részletesebben

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Közlekedésfejlesztés Magyarországon 10 év az Európai Unióban Konferencia Balatonföldvár, 2014. május 13-15. TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Baktalórántházai TKT Tanácsa 2008. november 26.-i ülésén megtárgyalta a Baktalórántházai Kistérség által az LHH program

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 50/2009. (IX.11.) rendelete

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 50/2009. (IX.11.) rendelete Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2009. (IX.11.) rendelete a városfejlesztéshez és városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEZETEINEK SZEREPE A MEGYEI FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEZETEINEK SZEREPE A MEGYEI FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEZETEINEK SZEREPE A MEGYEI FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI 2014-2020-BAN

Részletesebben

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető ok A 1 Pénzügyi terv összesen: 20 pont 2 Üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv max. 30+10 pont 3 Az üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP-4.1.5-16 A Felhívás indokoltsága és célja A spontán társadalmi folyamatok, az új köznevelési és nemzetiségi törvény szabályozása

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Baksa Tamás térségfejlesztési referens Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztéséért Felelős Államtitkárság

Részletesebben