A Személyi Jövedelemadó Minimálbér garantált bér. Minimálbér garantált bér 170/2011.(VIII.24.) Korm.rendelet évi CXVII.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Személyi Jövedelemadó 2014. Minimálbér garantált bér. Minimálbér garantált bér 170/2011.(VIII.24.) Korm.rendelet. 1995. évi CXVII."

Átírás

1 A Személyi Jövedelemadó évi CXVII. törvény 1 Minimálbér garantált bér Minimálbér Ft Garantált bér Ft 2 Minimálbér garantált bér 170/2011.(VIII.24.) Korm.rendelet Közfoglalkoztatási minimálbér Közfoglalkoztatási garantált bér Közfoglalkoztatási munkavezető minimálbére Közfoglalkoztatási munkavezető garantált bére Ft Ft Ft Ft 3 1

2 Az előző évre vonatkozóan, az adóévet követően kifizetett jövedelem A munkáltató által kifizetett munkaviszonyból származó jövedelem, illetve az adóköteles társadalombiztosítási ellátás akkor tekinthető az előző évben megszerzettnek, ha az az előző évre vonatkozik és a kifizetése január 10-éig megtörténik. Január 10-ig Az új szabály 2014.március 15-én lép hatályba. A2013-as évre járó, január 10-e után, de még január 15-e előtt kifizetett jövedelmek december 31-én megszerzettnek minősülnek. 4 Rendelkezés az adóról Önkéntes nyugdíjpénztár (max ) Önkéntes egészségpénztár (max ) Önsegélyező pénztár (max ) Szankció 20% Nyugdíj-előtakarékossági számla Nyugdíjbiztosítóval kötött szerződés Családi kedvezmény jogszabályi háttere évi CXVII. törvény (Szja tv.) évi LXXX. törvény (Tbj.) évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról (Cst.) 6 2

3 A családi kedvezmény Összevonásra kerülő jövedelem csökkentése Szja tv. 29/A. (1) Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4%) csökkentése Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (3%) csökkentése Nyugdíjjárulék (10%) csökkentése Hóközi kifizetések A családi járulékkedvezmény havi összegét a tárgyhavi családi kedvezmény adóelőleg-nyilatkozat szerinti összege és a tárgyhavi adóelőleg-alap különbözetéből kiindulva kell kiszámítani. A tárgyhavi adóelőleg-alap, több kifizetés esetén a kifizetések együttes összege alapján megállapított adóelőlegalapot jelenti. A családi járulékkedvezmény kiszámítása során főszabály szerint a munkáltatónak az összes, az adott hónapban történő kifizetés együttes hatását kell figyelembe venni. Munkáltatói igazolás (havi éves) A magánszemély éves elszámolási kötelezettsége miatt a foglalkoztató az évközi és az éves járulékigazolásokon köteles az egyes járulékok mellett feltüntetni azt is, hogy mekkora összegű családi járulékkedvezményt érvényesített a munkabérből. Lásd Tbj. 47. (3) és 50. (6) bekezdését. 3

4 TB ELLÁTÁS A családi járulékkedvezmény érvényesítése nem érinti a biztosított társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét. A családi kedvezmény mértéke Családi kedvezmény? Az élettársi kapcsolat (házasságon belüli nevelőszülői) ÉDESANYÁÉ ÉDESAPÁÉ KÖZÖS GYERMEK A közös és nem közös gyermeket nevelő élettársak a nem közös gyermekek tekintetében nem jogosultak családi pótlékra, ebből következően a családi kedvezményre csak a saját és közös gyermekeik után jogosultak. 4

5 A vállalkozók családi kedvezménye A vállalkozók csak a tényleges jövedelem alapján fizetett járulékok után érvényesíthetnek családi járulékkedvezményt. A vállalkozói kivét A személyes közreműködésből származó jövedelem Az átalányban megállapított jövedelem 625 % A minimumszabályok szerint fizetett járulékra tényleges jövedelem hiányában nem érvényesíthető a családi járulékkedvezmény. 13 A vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelem január 1-jétől a lakóingatlannak nem minősülő ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelem is csökkenthető a szerzést követő hatodik évtől évente százalékkal, így a szerzés évét követő 15. évben történő értékesítésnél a vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövedelem is elfogy. 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 14 A munka-vállalói értékpapír-juttatási program A meghirdetett program alkalmazhatóságához nem szükséges a NAV előzetes jóváhagyása. A juttatás A jövőben nem lesz feltétele a program nem indításának, hogy abban legalább a irányulhat a munkavállalók és a vezető tisztségviselők 10 munkateljesítmény százaléka vegyen részt. dotálására. A munkavállalók és a vezető tisztségviselők közötti 25 százalékos aránynak továbbra is teljesülnie kell. 15 5

6 TBSZ lekötési átutalás A tartós befektetésekkel kapcsolatos új rendelkezések lehetőséget adnak arra, hogy a magánszemély a teljes lekötését (pénzösszeg, pénzügyi eszköz) egy másik hitelintézethez, befektetési szolgáltatóhoz utaltassa át. Nem eredményezi a lekötés megszakítását. 16 TBSZ értékpapír átalakítás január 1-jétől nem minősül a lekötési időszak megszakításának a lekötési nyilvántartásban szereplő értékpapír átalakítás, kicserélése. Ha az átalakítást, kicserélést követő 15 napon belül lekötési nyilvántartásba kerül. 17 A kockázati biztosítás fogalmának változása Ptk Kockázati életbiztosítás, amelynek sem lejárati szolgáltatása, sem visszavásárlási értéke nincs. Így nem minősül 2014-től kockázati biztosításnak az olyan biztosítás, ahol a magánszemély bármilyen jogcímen díjvisszatérítésre, kedvezményre jogosult, feltéve, hogy a biztosítás díját kifizető fizeti. 18 6

7 A kockázati biztosítás fogalmának változása 2014-től rögzíti a törvény, hogy csoportos kockázati biztosítások esetén az egy főre jutó díjat az azonos szolgáltatási csoportba tartozó személyekre jutó díj és az e csoportba tartozó személyek számának hányadosaként kell meghatározni. 19 A vissza nem térítendő lakáscélú támogatás 2014.től vissza nem térítendő lakáscélú támogatásnak minősül a munkáltató által nyújtott lakáscélú hitel elengedése mellett az is, ha a munkáltató korábbi munkáltatótól vagy hitelintézettől felvett lakáscélú hitel törlesztéséhez, visszafizetéséhez, valamint а hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek megfizetéséhez nyújt segítséget a munkavállalója részére. A vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó feltételrendszer ebben az esetben is irányadó. 20 Sport-eseményre szóló belépő január 1-jétől a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása értékhatártól függetlenül adómentes. A juttatást nem saját sportolásukra költhetik a munkavállalók, hanem valóban egy versenyre, bajnokságra, meccsre szóló belépőt, bérletet vásárolhatnak vele. 21 7

8 Kulturális szolgáltatás 1.sz. mell A kulturális szolgáltatás juttatása változatlan feltételek mellett 50 ezer forintot meg nem haladó értékben önállóan adómentességet élvez. Munkáltatói juttatások Jogszabályi kötelezettség alapján adandó juttatások Jogszabályon alapuló költség-térítések Önként adott juttatások Mindenkinek egyformán Cafeteria keretben 1. sz. melléklet Munkáltatói juttatások 2014 Béren kívüli juttatások 71. Béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatások 70. ADÓ 1,19 16% ADÓ 1,19 16% EHO 1,19 14% EHO 1,19 27%

9 Célzott szolgáltatás Béren kívüli juttatásnak minősül a munkáltatói tag által az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló törvény előírásai szerint célzott szolgáltatásra befizetett összegből az a rész, amely évente nem haladja meg a pénztártag alkalmazottak létszáma és a minimálbér szorzatát. A befizetett összegnek az értékhatárt meghaladó része egyes meghatározott juttatásnak minősül. 70. A célzott szolgáltatás A béren kívüli juttatásnak az egy magánszemélyre jutó összegét az forintos éves keretösszeg számításánál nem kell figyelembe venni. A kedvező szabályt a módosító törvény hatályba lépése előtt is alkalmazhatja a munkáltató saját döntése alapján. Ez esetben a célzott szolgáltatásokra befizetett összeg utáni közterheket a május hónapra vonatkozó kötelezettségként kellett megállapítani, bevallani és megfizetni. Adósmentés Évközi módosítás (08.01.) Adómentes Pénzügyi intézmény által Belső szabályzat szerint Diszkrimináció mentesen Elengedett tartozás Ha a lakóingatlan jelzálog biztosítja Utolsó feltétel törlése Kamatkedvezményből származó jövedelem 9

10 Külföldi előadóművész adózása A külföldi illetőségű előadóművész zenész, énekes, színész, bábművész, táncművész, cirkuszi és más hasonló előadóművész, segédszínész, statiszta választhatja, hogy az e tevékenységéből kifizetőnek nem minősülő személytől származó, belföldön adóköteles bevételének 70 százalékát tekinti jövedelemnek. 28 Különadó Január elsején az eddigi 98 százalékról 75 százalékra csökkent a közszférában kifizetett - kétmillió, illetve három és fél millió forint feletti - végkielégítéseket terhelő különadó. 9 0 % Az állami és önkormányzati vezetőknek, képviselőknek, köztulajdonú cégek vezető tisztségviselőinek és felügyelőbizottsági tagjainak a jogviszonyuk 75 % megszüntetése miatt kifizetett összeg kétmillió forint feletti része után, más állami foglalkoztatottaknak a végkielégítésük három és fél millió forint feletti része után kell megfizetniük a különadót. 29 SZOHO évi CLVI. törvény

11 Hatályon kívül helyezett kedvezmények A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény. A START PLUSZ, START EXTRA, START BÓNUSZ kedvezményre vonatkozó (együtt alkalmazási) szabályok. a Karrier Híd Programhoz kapcsolódó adókedvezmény. ÁTMENETI SZABÁLYOK A pályakezdő START kártyával rendelkező fiatalt foglalkoztatásának időtartamára legfeljebb azonban december 31-ig a munkaadó továbbra is érvényesíthet adókedvezményt. SZOCHO kedvezmények A munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű társadalmi csoportok és a munkaerő-piacról tartósan távollévők foglalkoztatása, munkaerő-piaci versenyképességük kiegyenlítése, valamint a pályakezdő fiatalok gyakorlati munkatapasztalat-szerzésének megkönnyítése céljából más törvényben meghatározott, annak rendelkezése szerint az adóból érvényesíthető adókedvezmény 2. A szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény. 3. A megváltozott munkaképességű vállalkozók után érvényesíthető adókedvezmény. 4. A tartósan álláskereső személyek után érvényesíthető adókedvezmény. 5. A huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti foglalkoztatott munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény. 6. A gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény. 7. A szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye. 8. Kutatók foglalkoztatása után járó adókedvezmény. Egészségügyi szolgáltatási járulék 2014 A nem biztosítottak által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék 2014-ben havi 6810 forintra emelkedett. napi összeg 227 forint) 11

12 SZÜNET AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ évi CXXVII. törvény 2006/112/EK tanácsi irányelvre (Héa-irányelv) 282/2011/EU tanácsi végrehajtási rendeletre (vhr.). Számlázási irányelv /45/EU irányelv 35 A sertéshús áfa kulcsának 5%-ra csökkentése Az Áfa törvényben meghatározott vámtarifaszám alá tartozó egész és fél sertés áfa kulcsa 5%-a csökken 2o14. január 1-jétől. 12

13 Fordított adó - A számla kiállításánál alkalmazandó tagállami jog 158/A. (2) bekezdés a) pontjának módosított szövege szerint akkor is a számlakibocsátó székhelye, legközvetlenebbül érintett letelepedettségének tagállama szabályait kell alkalmazni a fő szabály szerinti fordított adózású szolgáltatásokról történő számlakiállításnál, ha a számlakibocsátó ugyan letelepedett a teljesítési hely tagállamában, de nem az a letelepedettség a legközvetlenebbül érintett a teljesítésben. Fordított adózást érintő módosítás Áfa tv (1) bek. b) Az építési hatósági engedélyezésre vonatkozó szabályok ban változtak. Ehhez kapcsolódó módosítás január 1-jétől, mely szerint nemcsak az olyan építésszerelési és egyéb szerelési szolgáltatások esnek fordított adózás alá, amelynek építési hatósági engedélyköteles ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására, illetve egyéb megváltoztatására irányulnak, hanem azok is, amelyeknél az ingatlan létrehozatala, átalakítása, bővítése vagy egyéb megváltoztatása az építési hatóság tudomásulvételi eljárásához kötött. Sorozat értékesítés 6. (4) b) Nem adóalany minőségében eljáró személy Ingatlan (ingatlanrész), és ehhez tartozó földrészletet. Beépítés alatt álló vagy beépített új ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tatozó földrészlet 39 13

14 Az adó alapjának utólagos csökkenése január 1-jétől Az Áfa tv ában a törvény főszabály szerint azokat az eseteket szabályozza, amelyekben a felek közötti szerződés utóbb módosul vagy nem teljesül. Tehát volt vagy létre akart jönni ügylet, de az nem vagy nem az eredeti megállapodás szerint teljesül. Emiatt részben vagy egészben az előleg és /vagy az ellenérték visszajár a vevőnek, megrendelőnek. 40 Áfa tv.77. (2) bekezdése 3 nevesített eset A termék Áfa tv. 10. a) pontja szerinti értékesítése, a bérbeadás vagy a vagyoni értékű jog időleges használatának átengedése meghiúsul, és a felek az ügylet kötése előtti helyzetet állítják helyre, vagy ha ez nem lehetséges, az ügyletet a meghiúsulás bekövetkezéséig terjedő időre hatályosként elismerik. A betét díjas termék visszaváltásakor a betétdíjat visszatérítik. Az Áfa tv. 58. szerinti termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetében visszatérítik azt az összeget, amellyel az elszámolási időszak egésze tekintetében megfizetett vagy megfizetendő összeg meghaladja az erre az elszámolási időszakra vonatkozó ellenértéket. Pénzvisszatérítés (4) és (5) Ez a lehetőség egy háromszereplős konstrukcióban érvényesíthető kedvezmény. Olyan esetre tartalmaz adóalapcsökkentési lehetőséget a törvény az említett szakaszában, amikor az adóalany vásárlásösztönzési céllal pénzt térít vissza olyan személynek, aki/amely közvetlenül nem az adóalanytól szerezte be a kedvezményezett terméket vagy szolgáltatást. 14

15 Az Áfa tv. 153/B új szabályként bevezeti a módosító számla átadása időszakában való elszámolás lehetőségét (ami egyben kötelezettség is) 1. egyenes adózást alkalmazott fordított adózás helyet un. pénzvisszatérítéses adóalap-csökkentést érvényesít utólagosan érvényesítheti az export értékesítés adómentességét Tárgyi eszközre vonatkozó különös szabályok Az Áfa tv. szabályai szerint az adóalanynak, ha a vállalkozásán belül a tevékenységéhez tárgyi eszközt használ a rendeltetésszerű használatbavétel (beszerzés) hónapjától a törvényben meghatározott időn belül évente vizsgálni kell, hogy a tárgyi eszköz beszerzésében rá áthárított, illetve általa megfizetett előzetesen felszámított adó levonási jogát befolyásoló tényezőkben bekövetkezett-e olyan mértékű változás, amely indokolttá teszi a korábbi levonható (vagy le nem vonható) áfa utólagos korrekcióját. E szabályt két ponton érinti a változás. Vagyoni értékű jog Tulajdonosváltás Egyszerűsített számla 176. (2) bek. b) január 1-jétől része a teljesítés időpontja és a fordított adózás kifejezés is. A teljesítés időpontját ugyanakkor csak abban az esetben kell az egyszerűsített számlán szerepeltetni, ha az eltér a számla kibocsátásának a napjától. A fordított adózás kifejezést pedig csak akkor kell alkalmazni, ha a termékbeszerző/szolgáltatás igénybevevő az adófizetésre kötelezett. 15

16 Bizonylatolást érintő módosítások 173. Abban az esetben, ha a nyugta egyúttal az abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosít (pl. színházjegy, mozijegy, buszjegy), akkor január 1-jétől a nyugta kibocsátásának kelte helyett elegendő feltüntetni azt az időpontot vagy időszakot, amikor a nyugtában megjelölt szolgáltatás igénybe vehető. Nyugta A nyugtára vonatkozóan is előírás, hogy a kibocsátás időpontjától a megőrzésre vonatkozó időszak végéig biztosítani kell az eredet hitelességét, adattartalma sértetlenségét és olvashatóságát július 1-jétől nyugtát elektronikusan is ki lehet bocsátani. [Áfa tv

17 58. változása Főszabály Áfa tv. 58. (1) a teljesítés időpontja az érintett időszak utolsó napja lesz Ha a felek az általuk kötött szerződés alapján a teljesített termékértékesítésről, a nyújtott szolgáltatásról időszakonként számolnak el. A termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg. Egy időszak is lehet Szabályozott esetkör Áfa tv. 58. (1a) Továbbra is az ellenérték esedékességének napja marad a teljesítési időpont. Főszabály Áfa tv. 58. (1) Szabályozott esetkör Áfa tv. 58. (1a) Az új szabályt azon időszakos elszámolási ügyletek tekintetében kell alkalmazni, amelyeknél az érintett időszak egésze és az érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége is június 30-át követő időszakra esik. A Ptk. szerinti közszolgáltatási szerződés alapján teljesített termékértékesítésről, nyújtott szolgáltatásról, valamint telekommunikációs szolgáltatásról határozott időre történő elszámolásban állapodnak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg. Az 58. és az előrefizetés Ha a teljesítést megelőzően esedékes az ellenérték, akkor az adóalany elsőként az ügyfél felé előlegbekérő bizonylatot bocsát ki Hármas bizonylatolás Az előleg kézhezvételét követően előlegszámlát kell kibocsátani. A teljesítés megvalósulása után kerülhet kiállításra a végszámla 51 17

18 A telekommunikációs szolgáltatás Áfa tv A telekommunikációs szolgáltatások: jel, írás, kép, hang vagy bármely természetű egyéb értelmezhető információ továbbítása, kibocsátása és vétele rádiós, optikai vagy egyéb elektromágneses rendszeren keresztül, ideértve az ezek továbbítására, kibocsátására és vételére szolgáló rendszerek használatára vonatkozó jogok időleges vagy végleges átengedését, valamint a globális információs hálózatokhoz való hozzáférés biztosítását is. 52 A főszabály és a szabályozott esetkör keveredése Egy bérbeadó külön számlázza a bérleti díjat és utólag számlázza tovább a közüzemi és a telekommunikációs díjat. A teljesítés a bérleti díjhoz kapcsolódik???? 53 A helyi adókról szóló évi C. törvény

19 Budapest A Margitsziget a Fővárosi Önkormányzat közvetlen irányítása alákerült. Ezen okból a Margitszigettel kapcsolatos helyi önkormányzati feladatokat is a Fővárosi Önkormányzat látja el. A fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a kerületi önkormányzat által bevezethető adó bevezetésére a fővárosi önkormányzat jogosult. 55 A törvényi szabályozás és az adórendelet A rugalmas szabályozással a Htv. csak keretet szab az önkormányzatok számára a helyi adók részletszabályainak megállapításához, mégis sokat jelenthet egy-egy apróbb törvényi változás, ha az mentességet, vagy éppen kötelezettséget határoz meg az adóalanyok számára az adózásban 56 Építményadó Az építményadó szabályaiban egységes építmény kifejezés szerepel. Épület-épületrész új értelmező rendelkezésben 57 19

20 Sándorné Új Új Éva Megmaradó kötelező menteségek az építményadóban a szükséglakás, az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra növénytermesztésre szolgáló épület az állattartáshoz, növény-termesztéshez kapcsolódó tároló épület 58 Telekadó A külterületi termőföld után (módosult értelmezéssel) A belterületi mezőgazdasági művelés alatt álló termőföld után. Külterületi tanya esetén a tanyához tartozó földrészlet után szintén nem kell adót fizetni, ha a földterület mezőgazdasági művelés alatt áll. 59 Mentesség Az 1 hektárt meg nem haladó belterületi földterület, ha annak teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt a falugazdász igazolja. A termék előállító üzemhez tartozó jogszabályban, hatósági előírásban meghatározott nagyságú védőbiztonsági terület, 60 20

21 Az adózás rendje évi XCII. törvény 61 Egytételes adófizetés A bankkártyás adófizetés EFER rendszer Nyilatkozatok Gyakorlati problémák Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER Megbízólevél elektronikus úton Az adóellenőrzés előtt a megbízólevél elektronikusan, az ügyfélkapus tárhelyre is kézbesíthető lesz. Ez azt jelenti, hogy amikor az elektronikus dokumentumot megtekintik, arról azonnal visszaigazolást kap a hivatal és a megbízólevél kézbesítettnek minősül, meg is kezdődhet az ellenőrzés. 21

22 Adószám felfüggesztése törlése 24/A. (12) A korábbi szabályok alapján az adóbevallási, illetve adófizetési kötelezettség egy éven belüli nem teljesítése esetén az állami adóhatóság határozott időre (180 napra) rendelte el az adószám felfüggesztését. Adószám felfüggesztése határozatlan időre történik azzal, hogy az adószámot az állami adóhatóság az adókötelezettségek teljesítésének elmaradása miatt a felfüggesztés elrendelését követő 180 nap elteltét követően törli. Adóregisztrációs eljárás Art. 24/C. (2) bekezdés, 24/D. (1) bekezdés és 24/E. (1) Az egyszemélyes gazdasági társaságokra is alkalmazni kell, a tag fogalmának módosítása következtében. 65 Szoftverek ellenőrzése 2014 Újdonság, hogy az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzéskor minden további nélkül vizsgálhatók a könyvvezetéshez, bizonylatok feldolgozásához alkalmazott szoftverek is, nem elég egy igazolás arról, hogy ezek megfelelnek a jogszabályoknak. 22

23 Bejelentés Be kell jelenteni az adóhatósághoz a bizonylatot, könyvet, nyilvántartást online hozzáférést biztosítva, elektronikusan őrzi meg. (pl. felhő szolgáltatást vesz igénybe) Adónyilatkozat - igazolás Art. 27/A. (2) bekezdés b) Az adónyilatkozaton ( 53ADO) szerepeltetendő adatok tekintetében a módosítás kimondja, hogy a családi kedvezmény figyelembe vétele nélkül számított összevont adóalapot kell szerepeltetni. Arra az adóévre, melyre az adózó adónyilatkozatot nyújtott be, a jövedelemigazolás többek között szintén a családi kedvezménnyel nem csökkentett összevont adóalapot tartalmazza. 68 Ellenőrzés kezdeményezése Adóügyekben nem alkalmazható a Ket február 1-jétől hatályos azon szabálya, amely alapján az ügyfél kezdeményezheti saját maga hatósági ellenőrzés alá vonását. Az adóhatósági ellenőrzés elrendelése tehát továbbra is az Art. vonatkozó szabályai alapján hivatalból, illetve egy esetben az adózó kérelmére történhet

24 2014 A felszámolás, végelszámolás alatt álló vállalkozások esetében törölték az általános egyéves határidőt. A bevallás kézhezvételétől számított 60, egyszerűsített felszámolásnál 45 napon belül folytathat ellenőrzést az adóhatóság. Iratanyag ellenőrzés 96. (3) Az adózói iratanyag adóhatóság általi bevonásának határideje: a revízió az ellenőrzés befejezéséig vizsgálhatja a hivatali helyiségben az iratanyagot (nem csak 60 napig), melyhez immár nincs szükség a z adóhatóság vezetőjének engedélyére és az adózó egyidejű értesítésére. 71 Az iratok, bizonylatok rendelkezésre bocsátása Az adózó köteles az iratokat és az adózással összefüggő, elektronikus adathordozón tárolt adatokat felhívásra az adóhatóság által közzétett formátumban rendelkezésre bocsátani

25 Mintavételre vonatkozó részletszabályok Biztosítja az adózó vagy képviselője jelenlétét a mintavétel során, továbbá a mintavétel adózó általi elvégzését. Az adózó kérheti továbbá a vizsgálat során meg nem semmisült minta visszaadását. A vizsgálati költségek csak jogsértés esetén terhelik az adózót. 73 Önellenőrzés 51. (1a) és (3) Fontos változás, hogy megszűnik az önellenőrzési tilalom az adóbevallás benyújtására előírt határidővel összefüggésben, azaz az adózó az önellenőrzéssel élhet az adóbevallás benyújtási határidejét megelőzően is. A helyesbített adó és a költségvetési támogatás esedékességére az általános szabályok vonatkoznak, önellenőrzési pótlékfizetési kötelezettség pedig nem keletkezik. 74 Kijavítási kérelem Art. 34/A Ha törvény az adózó számára választási lehetőséget biztosít, az adózó kezdeményezheti az adó megállapításához való jog elévülési idején belül a választása módosítását az adóhatósághoz benyújtott kijavítás iránti kérelem útján

26 Túlfizetés fogalmának változása 43. (5) és 164. (6) Túlfizetésnek minősül az az összeg, amely az adott adónem tekintetében az adózónak vagy az adó megfizetésére kötelezett személynek adófizetési kötelezettségét meghaladóan áll rendelkezésére. A túlfizetés fogalmába tehát beletartozik mind a befizetésből, mind a költségvetési támogatás-igénylésből eredő, kötelezettségeket meghaladó többlet. Túlfizetés kényszertörlés 43. (5) Már a kényszertörlés alatt álló adózók vonatkozásában is lehetőség van a kényszertörlési eljárás kezdő napját megelőzően fennálló túlfizetés adóhatóság általi átvezetésére a tartozást mutató adónemekre. 77 Adótartozás megfizetése 35. (2) bekezdés a) és 131. (3) Amennyiben az adózó az esedékes adót nem fizette meg és azt tőle nem lehet behajtani, az adó megfizetésére határozattal kötelezhető az adózó örököse az örök része erejéig, több örökös esetében örökrészük arányában. A hagyaték állam általi öröklése esetén e határozatot a módosítás következtében már nem kell meghozni

27 Adótartozás megfizetése 43. (2a) Adóval, költségvetési támogatással kapcsolatban elkövetett bűncselekményre tekintettel az elkövető által befizetett, a büntetőeljárás során hozott jogerős határozat alapján előírt összeget az adóhatóság átvezeti azon adózó fizetési számlájára, amelynek a bűncselekmény következtében fizetési kötelezettsége keletkezett. Ha már megszűnt a cég, akkor az elkövető kötelezettségeké nt írják elő és oda vezetik át. 79 Feltételes adómegállapítás A feltételes adómegállapítás iránti kérelem csak a kérelmet benyújtó adózó vonatkozásában állapíthatja meg az adókötelezettséget, vagy annak hiányát. A kérelmek elbírálásának ügyintézési határideje emelkedik, a határozathozatalra nyitva álló határidő a kérelem benyújtásától számított 75 nap, amely egy alkalommal 60 nappal meghosszabbítható. Az adózó a kérelmében sürgősségi eljárást kezdeményezhet, amelynek során a határozathozatalra nyitva álló határidő 45 nap, amely 30 nappal meghosszabbítható. Adótitok 54. (4a) Adatszolgáltatás lehetséges a hagyatéki eljárásban részt vevő örökös kérelmére, az eljáró közjegyző megkeresése alapján. Indoka, hogy az Art. mögöttes felelősségre vonatkozó szabályai alapján az örökösöknek kifejezetten érdekében áll, hogy az elhunyt esetleges adótartozására vagy túlfizetésére vonatkozó adatokat megismerjék

28 Adatszolgáltatás 52. és 3. számú melléklet Bővülő adatszolgáltatási és adatkérési lehetőségek a társszervek és az állami adóhatóság között. 82 Hatósági eljárás Hatósági iratok kézbesítése: Az elektronikus úton kézbesített adóhatósági irat az átvétel napján kézbesítettnek minősül, ha a központi elektronikus szolgáltató rendszer az irat kézhezvételét igazolja vissza. [Art (5) bekezdés] Abban az esetben, ha az irat megküldése meghatalmazott részére történik, a címzésben fel kell tüntetni az adózó és a meghatalmazott nevét (megnevezését) és a meghatalmazotti minőséget. A külföldi illetőség igazolása A külföldi A külföldi hatóság által kiállított személyek egyes illetőségigazolás tekintetében már nem jövedelmei követelmény a külföldi igazolás angol adójának nyelvű példánya magyar nyelvű megállapításával szakfordításáról készült másolat kapcsolatos benyújtása, hanem az illetőség kifizetői vagy igazolásához elegendő lesz vagy adóhatósági eljárás az angol nyelvű példány, vagy során szükséges a annak szakfordítása, vagy külföldi illetőség az ezek egyikéről készült másolat külföldi adóhatóság benyújtása. [Art. 4. számú melléklet 7. általi igazolása. 84 pont] 28

29 Hatósági eljárás Az adó soron kívüli megállapításának határozatba foglalása alól mentesül az adóhatóság, ha egyéb örökös hiányában az állam örököl, ekkor a fennmaradó tételek nyilvántartásból való törlésére határozat meghozatala nélkül kerül sor. [Art. 35. (2) bekezdés a) pont és 131. (3) bekezdés] 85 Mögöttes felelősség Amennyiben a felszámolási eljárás során meghozott, utólagos adómegállapítás tárgyában kiadott határozattal érintett adózó felszámolással megszűnik, és az utólagos adómegállapítás alapján az adóhatóság az adó megfizetésére kötelezi a megszűnt szervezet tartozásaiért helytállni köteles személyt, ezen személyt jogorvoslat eddig nem illette meg. A mögöttes felelősséget megállapító határozat elleni fellebbezésben az érintett vitathatja a helytállási kötelezettséget megalapozó adóhatósági határozatot, amennyiben azt bíróság nem vizsgálta felül. (Akkor is, ha az adómegállapításhoz való jog már elévült.) Mögöttes felelősség A jogorvoslat gyakorlása érdekében az adóhatóság a mögöttes felelősséget megállapító határozattal együtt megküldi az első- illetve másodfokú utólagos adómegállapításra vonatkozó döntését, valamint az ellenőrzés jegyzőkönyvét a helytállni köteles személy részére. [Art. 136/B. és 141/A. ] 87 29

30 Végrehajtás Kiegészült a végrehajtható okiratok köre a bírósági eljárási illeték tárgyában küldött bírósági megkereséssel, értesítéssel. Az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott tartozás erejéig az első fokú vámszervet is felhatalmazza az ingófoglalás foganatosítására. Végrehajtás A helyszíni eljárás keretében végzett végrehajtási cselekmények ideje munkanapokra, és azon belül reggel 6 és este 10 óra közötti időpontra eshet. A végrehajtást foganatosító adóhatóság vezetőjének írásba foglalt engedélyével a végrehajtó a fenti időbeli korlátot átlépheti. 89 Végrehajtás A már foganatosított ingó-, illetve követelésfoglalás hatályát az adóhatóság a jövőben kiterjesztheti az ezt követően végrehajthatóvá vált tartozásokra, költségekre, amelyről az adózót értesíteni kell. Nincs szükség tehát az adós teljesítésre történő felszólítására az újabb, végrehajtással érintett tételek tekintetében

31 Végrehajtás Az adóvégrehajtás során megtartott elektronikus árverésen az érvényes licit a forintnál magasabb kikiáltási ár esetében lesz 5000 forint a minimum összeg, egyéb esetben már 1000 forinttól indulhat a licitálás (korábban egységesen meghatározott legkisebb összeg 5000 forint). Az elektronikus árverés esetén az árverési vevő részére a vételár megfizetésére felszólító postai értesítés már nem kerül kiküldésre. 91 Végrehajtási kifogás Az elkésett, vagy nem a jogosulttól származó végrehajtási kifogást az elsőfokú adóhatóság utasítja el érdemi vizsgálat nélkül, tehermentesítve ezáltal a felettes szervet. 92 Jogkövetkezmények A feltöltési kötelezettség nem teljesítése esetén fizetendő mulasztási bírságnál figyelmen kívül kell hagyni az adóelőleg-kiegészítés esedékességének napján és a mérlegfordulónapon alkalmazott árfolyam különbsége alapján számított nyereségjellegű árfolyam különbözetet, ha az adóalapot képez. A 2013-as feltöltésre is alkalmazható! [172. (12) bekezdés] 93 31

32 Jogkövetkezmények Azokban az esetekben, amelyekben az adózó üzlethelység nélkül végez tevékenységet, üzletlezárást helyettesítő mulasztási bírság kiszabására is sor kerülhet az általános szabályok szerint kiszabott mulasztási bírság megállapítása mellett. Az üzlethelyiségben folytatott tevékenységek esetén, az üzletlezárásra immár akkor is lehetősége nyílik az adóhatóságnak, amennyiben pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos mulasztást követ el az adózó. [Art (8b) bekezdés; 174. (1) bekezdés] 94 SZÜNET A KISVÁLALLKOZÓK TÉTELES ADÓJA

33 Nem főfoglalkozású kisadózó heti 36 órás munkaviszonyban áll (részmunkaidők összeszámítódnak), A többes jogviszony kezelésének új szabálya A kisadózó jövedelmének értelmezése 97 Tételes adó Főfoglalkozású kisadózó Nem főfoglalkozású kisadózó Kötelező Választható Az adót minden kisadózó után egyszeresen kell megfizetni még akkor is, ha a társasággal több, párhuzamos jogviszonya áll fenn a kisadózónak. 98 Adatszolgáltatás A kisadózó vállalkozást terhelő adatszolgáltatás Üzleti partnert terhelő adatszolgáltatás Akkor is, ha adóalanynak nem minősülő személytől (például külföldről) szerez több, mint 1 millió bevételt nem kell különválasztani a termékértékesítésből és a szolgáltatás nyújtásából származó bevételt, nem kell TESZOR szám külön nyomtatványon 99 33

34 KATA Nyilvántartás (a nyugták, számlák megőrzésével) A nyilvántartott készletérték bevétel kisadózó vállalkozás bevételét növeli, ha a kisadózó vállalkozás a tevékenységét megszünteti KATA Az adóalanyiság tag kilépése miatti megszűnése Nem szűnik meg az adóalanyiság, ha másik tag bejelentése a kilépést követő napig megtörténik Az adóalanyiság adótartozás miatti megszűnése Az adótartozás nettó módon számítandó KATA Az eva-alapba tartozóan adózott bevétel Nem bevétel, amely után az eva szabályai szerint már adóztak E bevételeket a kisadózó vállalkozás bevételi nyilvántartásában külön bejegyzéssel fel kell tüntetni 2013-ra is alkalmazható Eva alany osztalék utáni adót kiváltó adója Nem adóalap az az eredménytartalék, ki nem fizetett osztalék, amely evás időszakban keletkezett 34

35 KATA-HIPA től egy szigorú szabály feloldásra került, így lehetővé vált, hogy a kata adóalanyok évente - a kata alanyiság kezdő napjától számított 15 napon belül vagy az adóév január 15-éig - döntsenek arról, hogy a helyi iparűzési adó vonatkozásában - a teljes adóévre - a tételes adóalap szerinti megállapítási módot választják-e. Klasszikus Egyszerűsített Tételes 103 A kisvállalati adó évi XCLVII. törvény A kisvállalati adó alanya az Szt. hatálya alá tartozik Ki választhatja a kisvállalati adó szerinti adózást? egyéni cég közkereseti társaság betéti társaság korlátolt felelősségű társaság szövetkezet és lakásszövetkezet erdőbirtokossági társulat, végrehajtó iroda, ügyvédi-, és közjegyző iroda szabadalmi ügyvivő iroda külföldi vállalkozó Az állami adóhatóság által nyilvántartott, adótartozása nem haladja meg az 1 millió forintot. belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy

36 Mérlegfőösszeg arányosítása egyéb feltételek A KIVA hatálya alá bármikor be lehet jelentkezni. 500 millió A MÉRLEGFŐÖSSZEGET ARÁNYOSÍTANI KELL. ESZKÖZ FORRÁS 106 Az adó alapja - mértéke Pénzeszközök a tárgyévi mérlegben (készpénz, elektronikus pénz, csekkek, bankbetétek) - Pénzeszközök a tárgyévet megelőző üzleti éves mérlegben + korrekciós tételek [ 20. (4) - (14) ] ÉS A Tbj. szerinti járulékalapot képező személyi jellegű ráfordításként elszámolt összeg SZOCHO kedvezményekre ügyelni 16% Megfizetett kiva, kiva előleg Ugyanakkor a 20. (6) bekezdés f) pont: nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült pénzeszköz-kifizetés jogcímei közül kikerül a kiva alanyiság időszaka alatt megfizetett kiva és kiva előleg ELISMERT KÖLTSÉG

37 Pótbefizetés visszatérítése A kiva szerinti adóalanyiság időszakát megelőző időszakban teljesített és az adóalanyiság időszaka alatt visszatérített pótbefizetést. Csökkentő tétel: a tőkebevonás és Növelő tétel: a tőkekivonás Már nem növelő tétel 109 Adóelőleg - minimum Az adó mértéke az adóelőleg alap 16 százaléka azzal, hogy az adóelőleg-megállapítási időszakban az adóalany által fizetendő a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezménnyel csökkentett járulékalapot képező összes jövedelem 16 százalékát mindenképpen meg kell fizetni adóelőlegként 110 A TÁRSASÁGI ADÓ évi LXXXI. törvény

38 Új fogalmak, fogalomváltozások a társasági adóban Civil szervezet Gazdasági-vállalkozási tevékenység Elsődleges gazdasági-vállalkozási tevékenység Civilszervezet elszámolásának változása Ingatlannal rendelkező gazdasági társaság Szabályozott ingatlanbefektetési társaság Telephely Termőföld 112 A nem jelentős összegű hiba a korábbi évek számvitelében Az adóalanynak túlfizetése keletkezett a feltárt hiba miatt Az adóalanynak adóhiánya keletkezett a feltárt hiba miatt Adóalap növelés a feltárás évében + önrevízió Az adóalany dönthet Feltárás évében elszámolja, nincs adóalap növelés és nincs + önrevízió Adóalap csökkentés a feltárás évében és kötelező önrevízió 113 Bejelentett részesedés nap 60 nap 75 nap 30 % 10 % 1 év 38

39 K+F közvetlen költségek megosztása a kapcsolt vállalkozások] Az adózás előtti eredményt csökkenti az adózó választása szerint a kapcsolt vállalkozása saját tevékenységi körében végzett K+F tevékenységének a közvetlen költségére tekintettel a t) pont szerint megállapított, de választása szerint nem érvényesített összeg azzal, hogy a 3. sz. melléklet A) rész 15. pontja szerinti körülmények fennállását az adózó vonatkozásában is vizsgálni kell. (Fentiek nem vonatkoznak a 7. (17) bekezdés szerinti összegre) 115 Veszteségleírás beolvadásnál 17. (7) Kiegészül a szabály beolvadásnál a jogutódra vonatkozóan: a jogutód a jogelődnek a beolvadás adóévében keletkezett negatív adóalapjával első alkalommal a beolvadás napját magában foglaló adóévének adózás előtti eredményét csökkentheti. 116 Elismert költség az adóalapnál Éttermi szolgáltatás igénybevétele esetén a bankkártyával, hitelkártyával történő fizetésre tekintettel kapott nyugta alapján elszámolt költség, ráfordítás, feltéve, hogy a szolgáltatás igénybevétele a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció céljából történik

40 KKV beruházási hitel kamata utáni adókedvezmény - 22/A. (2) a december 31-ét követően, de december 31-éig megkötött szerződés alapján igénybe vett (1) bekezdés szerinti hitelre az adóévben fizetett kamat 40 százaléka, a december 31-ét követően megkötött szerződés alapján igénybe vett hitelre az adóévben fizetett kamat 60 százaléka. 118 Filmgyártás előadó-művészet - sport Támogatás Kiegészítő támogatás 6 év 119 Adóelőleg kata-alanyiság megszűnésekor 2014-től a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) hatálya alól való kikerülés esetén is társasági adóelőleget kell fizetni, ha az adózó a társasági adótörvény alanyaként folytatja tevékenységét. A visszatérő cégnek 60 napon belül társasági adóelőleg bevallási kötelezettsége keletkezik ( 43TAO)

41 2014. május 31-ei adóbevallás A de minimis támogatások minősíthetők az 1407/2013/EU rendelet szerint (ha azok előírásának megfelelnek). minősíthetők a december 31-éig hatályos 1998/2006/EK rendelet előírása alapján is (ha azok előírásának megfelelnek)

A Személyi Jövedelemadó 2014

A Személyi Jövedelemadó 2014 A Személyi Jövedelemadó 2014 1995. évi CXVII. törvény 1 Az előző évre vonatkozóan, az adóévet követően kifizetett jövedelem A munkáltató által kifizetett munkaviszonyból származó jövedelem, illetve az

Részletesebben

Nagy Attila NAV KMRAFI

Nagy Attila NAV KMRAFI Nagy Attila NAV KMRAFI Adóügyekben nem alkalmazható a Ket. 2013. február 1-jétől hatályos azon szabálya, amely alapján az ügyfél kezdeményezheti saját maga hatósági ellenőrzés alá vonását. Az adóhatósági

Részletesebben

Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása. Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása

Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása. Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása Készítette: Sándorné Új Éva 2014 2011. évi CXCV. törvény 2014.IV.01. hatályos állapota

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Budapest Fővárosi Szervezete. Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő

Részletesebben

2014. évi adótörvény változásokról

2014. évi adótörvény változásokról 2014. évi adótörvény változásokról 2013. évi CC. tv. figyelembe vételével S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. Társasági adó 1 FOGALMAK Bejelentett részesedés (4. 5.pont)

Részletesebben

KATA, KIVA, EVA, EKHO, A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA, MÓDOSÍTÁSOK AZ ADÓZÁS RENDJÉBEN

KATA, KIVA, EVA, EKHO, A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA, MÓDOSÍTÁSOK AZ ADÓZÁS RENDJÉBEN KATA, KIVA, EVA, EKHO, A HELYI ADÓK ÉS A GÉPJÁRMŰADÓ SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA, MÓDOSÍTÁSOK AZ ADÓZÁS RENDJÉBEN 4.1. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 4.1.1. Tevékenységi körök változása 2013. április

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. december IX. évfolyam 12. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai SZJA Adóváltozások 2014 személyi jövedelemadó,

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

2014. évi adótörvényi változások

2014. évi adótörvényi változások 2014. évi adótörvényi változások Társasági adó 2014 Jövedelem-minimum A tagi kölcsön és a jövedelem-minimum a társasági adóban! A 2014. május 31-ei határidőig benyújtandó társasági adóbevallásban kell

Részletesebben

E-AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. január X. évfolyam 1. szám. A fizetendő áfa csökkentésének elszámolása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA

E-AdóTanácsadó. Tartalom ÁFA. Tisztelt Olvasónk! 2014. január X. évfolyam 1. szám. A fizetendő áfa csökkentésének elszámolása. Szakmai folyóirat 1 ÁFA E-AdóTanácsadó Szakmai folyóirat 2014. január X. évfolyam 1. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA A fizetendő áfa csökkentésének elszámolása Írta: Bonácz

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014. Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014. Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az

Részletesebben

Hogyan adózunk 2014-ben?

Hogyan adózunk 2014-ben? Hogyan adózunk 2014-ben? Hosszú idő után talán először mondható el, hogy az adótörvények jövőre csak változnak és nem megváltoznak. Ugyan megint bekerült pár szokatlan módosítás az adócsomagba, de a változások

Részletesebben

Adóhírlevél KAPCSOLAT 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK

Adóhírlevél KAPCSOLAT 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK Adóhírlevél 2013/20 2013. 11. 22. KAPCSOLAT Szmicsek Sándor Partner Adó- és jogi szolgáltatások tel.: + 36 1 429 30 10 @: sandor.szmicsek@mazars.hu 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK A parlament november

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Sopron, 2014. október 2. Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2014. évi változásai rendelkezések pontosítása,

Részletesebben

Minimálbér 101.500,- / 118.000,-

Minimálbér 101.500,- / 118.000,- Minimálbér 101.500,- / 118.000,- 1 Adóalap kedvezmény mellett járulékkedvezmény is lehet. Maradt az eredeti összeg: 1 és 2 gyermek esetén 62.500,- Ft/eltartott 3 gyermektől 206.250,- Ft/eltartott Elérhető

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2014. évi változásai (2013. évi CC törvény és 2013.évi CCXXXVI. törvény)

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2014. évi változásai (2013. évi CC törvény és 2013.évi CCXXXVI. törvény) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2014. évi változásai (2013. évi CC törvény és 2013.évi CCXXXVI. törvény) Készítette: Kissné Eged Gabriella 2014. február 8. Családi kedvezmény

Részletesebben

Adóváltozások 2014 SZJA

Adóváltozások 2014 SZJA Adóváltozások 2014 SZJA Családi adóalap- kedvezmény: o A bevallásban fel kell tüntetni a kedvezményre jogosító hónapok számát is. o Ha jogerős bírósági döntés van az elvált szülők esetében a gyermek közös

Részletesebben

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében 2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében Általános forgalmi adó Ideiglenesen másik tagállamba kivitel: Abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás,

Részletesebben

2015.04.01. Előadó: Spilákné Kertész Márta

2015.04.01. Előadó: Spilákné Kertész Márta Előadó: Spilákné Kertész Márta Bevételek összesen: 16 312,873 Milliárd Ft Kiadások összesen: 17.190,277 Milliárd Ft Hiány: 877,404 Milliárd Ft Államadósság: 25.100,4 Milliárd Ft. (230,2 Ft/USD, 310,2 Ft/EUR,

Részletesebben

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról 1/2014 Hírlevél Tartalomból Drágán fizett, ha késve fizett Júliustól legfeljebb 30 napon belül ki kell fizetni a számlákat. Milyen időponttól kell számolni a határidőt, el lehet-e ettől térni, milyen szankció

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító Szmicsek Sándor Szmicsek Adópartner Sándor 2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító intézkedések többszöri újratervezése

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2015.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2015. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2015. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI

I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

Mi mennyi 2014-ben? 1.

Mi mennyi 2014-ben? 1. Mi mennyi 2014-ben? 1. Minimálbér: 101.500 Ft Garantált bérminimum: 118.000 Ft Öregségi nyugdíj legkisebb összege: 28.500 Ft Álláskeresési járadék: max. 101.500 Ft /hó Nyugdíj előtti álláskeresési segély:

Részletesebben