A nyilvánosság bevonása, eszköz a közigazgatás számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nyilvánosság bevonása, eszköz a közigazgatás számára"

Átírás

1 CpKP střední Morava (Közép-Morvaországi CpKP) Palackého 1446/30, Přerov tel.: (+420) CpKP irodái: CpKP střední Čechy (Közép-Csehországi CpKP) Prágai iroda: Vodičkova 36, Praha 1 tel.: (+420) A nyilvánosság bevonása, eszköz a közigazgatás számára Přerovi iroda : Horní náměstí 9, Přerov tel./fax: (+420) Šumperki iroda: Zábřežská 20, Šumperk tel.: (+420) Brnoi iroda: tel.: (+420) Prágai iroda: Vodičkova 36, Praha 1 tel.: (+420) A szociális szolgáltatások közösségi tervezése Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon és Lengyelországban Ez a dokumentum az Európai Közösség pénzügyi támogatásával készült. A dokumentum tartalmáért kizárólag a Közép-Csehországi CpKP és a Közép-Morvaországi CpKP felelős. Semmilyen esetben sem lehet ezt az Európai Közösség véleményének tekinteni.

2 Tartalomjegyzék A nyilvánosság bevonása, eszköz a közigazgatás számára Kiadta 2008-ban a Centrum a közösségi munka számára Közép-Morvaországi CpKP, Palackého 30, Přerov. Írta a szerzők kollektívája. Szerkesztői módosítások Lenka Chalupová, Jiří Pavlát. Grafikai módosítások és tördelés Jiří Komár Jurečka. Nyomda Europrint Přerov. ISBN: cseh változat szlovák változat angol változat lengyel változat 1. Bevezetés A nyilvánosság bevonása a szociális szolgáltatások. tervezésébe a Cseh Köztársaságban Mit jelent a szociális szolgáltatások közösségi tervezése A tervezés története a CSK-ban A szociális szolgáltatások tervezésének kiindulópontjai és elvei. a CSK-ban A CSK tervezési folyamataiban szokásos menetrendek Szociális szolgáltatások tervezésének hozamai Jelenlegi állapot a szociális szolgáltatások tervezésének terjedelme A szociális szolgáltatások tervezési folyamatainak finanszírozása A szociális szolgáltatások tervezésének jövője Szociális szolgáltatások tervezése a többi visegrádi. országban Szlovákia és a szociális szolgáltatások tervezése a közösségekben A szociális szolgáltatások tervezése Lengyelországban A szociális szolgáltatások közösségi tervezése Magyarországon Esettanulmányok A közösségi tervezés alapkövének letétele Dobříš-ban Aki játszik, nem rosszalkodik avagy játszótér mindenki számára A nagyközönség bevonása Kopřivnice város fejlesztésének stratégiai. terve kidolgozásának folyamatába A szociális szolgáltatások közösségi tervezése Ostrava városában Következtetés Tájékoztató a Centrum a közösségi munka számára (CpKP). szervezetről Információk további szervezetekről és az IVF-ről magyar változat 1

3 1. A nyilvánosság bevonása, eszköz a közigazgatás számára Mgr. Ondřej Marek A nyilvánosságnak a döntéshozatal folyamatába való bevonása nem újdonság sem a Cseh Köztársaságban, sem a közép-európai területen. A közigazgatás folyamatai minőségének és azok átlátszóságának növelésével összefüggésben olyan fogalmakkal találkozunk, mint: a nagyközönség részvétele, közösségi tervezés, a partnerség elveinek érvényesítése stb. Alapvetően a közügyek igazgatásához való hozzáállás azonos elveiről van szó, amely a nyilvánosság és a szociális partnerek számára történő aktív információszolgáltatáson alapul. Ehhez kötődnek kezdeményezéseik és véleményeik megszerzése az adott problematikához. A közügyekről történő helyes határozatot három tényezőnek kellene befolyásolni. Közérdek, politikai határozat és szakszerű álláspont. Más szóval, a nyilvánosság bevonásánál a nyilvánosság, a döntést hozó és az adott téma szakembere közti kommunikáció folyamatairól van szó. A nagyközönség bevonásának különféle szintjét, sok technikáját és hozzáállását ismerjük. Általánosan a nyilvánosság bevoná- sát úgy definiálhatjuk, mint az érdekelt állampolgárok és szervezetek aktív tájékoztatására, valamint a minőségi döntés előkészítéséhez és elfogadásához szükséges indítványozásaik megszerzésére szolgáló ténykedések sorozatát. Annak a problematikának a skálája, amelyet a nyilvánosság bevonásának folyamatai érinthetnek, jelentős. Az a terület, ahol ennek a hozzáállásnak az előnyei legszembetűnőbben megmutatkoznak, az a nyilvánosság bevonása a közterületek tervezésébe. Ezzel szemben törvény felügyeli az építkezések, projektek és stratégiák hatásainak megítélését az életkörnyezetre (ún. EIA és SEA folyamatok). Ezen a területen tagadhatatlanul jelentkezik az ún. Aarhusi egyezmény hatása. Nagyon célszerű a nagyközönség bevonásának kihasználása a stratégiai tervezésnél. A falu, város vagy régió fejlesztésének terveit, de a specifikus tematikus stratégiákat is, mint a szociális szolgáltatások terveit, vagy a hulladékeltávolítás koncepcióját, ma általánosan a nagyközönség bevonásával dogozzák ki. Éppen a nagyközönséggel való stratégiai tervezés területe hozza az ilyen hozzáállás nagyon magas hozzáadott értékét. A nyilvánosságnak a stratégiai tervezésbe történő bevonásához való jó hozzáállás érdekes példája, a szociális szolgáltatásoknak a Cseh Köztársaságban most folyamatban lévő tervezése. Az ún. szociális szolgáltatások közösségi tervezése (KPSS) elvének törvényhozó és módszertani támogatásának köszönhetően, a Cseh Köztársaságban a nyilvánosság bevonásának elve nagyban előrehaladt. A nagyközönség bevonásának előnyei A nyilvánosságra orientálódó döntéshozatali folyamat ebben az értelemben nem populizmus. Éppen ellenkezőleg, olyan tevékenységekről van szó, amelyek első látásra drágábbak, hosszadalmasabbak és egyáltalán összetettebbek. Hozamuk nehezen dokumentálható, mégis az esetek során be lehet mutatni, hogy a nagyközönség bevonása a döntési folyamatba olyan pozitív eredményt hoz, amely meghaladja a folyamat elején kifejtett fokozott igyekezetet. A nagyközönség bevonása segít definiálni és pontosítani, mi is a tényleges közérdek. A társadalmi konszenzus keresése a közösség fejlesztésének stratégiai kérdéseiben, vagy például a közterületet érintő kérdésekben, hosszantartó és társadalmilag fenntarthatóbb megoldásokat hoz. A nagyközönséggel való jó kommunikáció az érdekes szakindítványok egész sorát fedezi fel. Hozzájárul annak a problémának jobb analíziséhez, amelyet az előkészítés alatt álló döntés érinteni fog. A közszolgáltatás, 2 3

4 vagy közterület használója a jó megoldás vagy a közszolgáltatás beállításának legjobb információforrása. Nem utolsósorban minden szakember lakik valahol. Annak a szakembernek a kezdeményezései, aki egyúttal a téma és a környezet ismerője is, felértékelhetetlen hozamot jelentenek. A nyilvánosság bevonása így olyan információkat és javaslatokat hoz magával, amelyeket az adott problematika megoldója csak nehezen és gyakran elég költségesen nyerne. A nagyközönség bevonása iránti nyitott és őszinte igyekezet megnyeri annak bizalmát és megkönnyíti a megoldás menetét. Ezzel ellentétben gyakran találkozunk olyan véleménnyel, hogy a nagyközönség bevonása növeli a javasolt megoldás elleni ellenszenvet. Ez az állítás nem igaz. Nem várhatjuk, hogy a nyilvánosság bevonása segít valamilyen javaslat érvényre juttatásában, vagy áthidalja az engesztelhetetlen álláspontokat. Időbeni, hatékony és átlátható tájékoztatás idejében leleplezi az előkészítés alatt lévő döntés potenciális problémás nézőpontjait és elég időbeli teret ad a vitás kérdések megoldására. Ilyen módon a nyilvánosság bevonása nemcsak sok időt, de pénzeszközt is megtakaríthat. A nagyközönség bevonására épülő döntési folyamat módja társadalmilag sokkal több fenntartható megoldást alakít ki, mint a képviselői hozzáállásra alapuló megoldások. Ez a tény legjobban dokumentálható a nagyközönség bevonásával történő közterületek rendezésén. A nyilvánosság bevonása segíti a közösség részvételét a köztevékenységekben, valamint motivációt is biztosít a részvételre. Aktív és tájékoztatott közösség alakul ki, akit érdekel saját problémáinak megoldása, értelmes út a közösség fenntartható fejlesztéséhez. Ehhez a célhoz viszont hosszú út vezet, ahol a nyilvánosság bevonása csak tényezők egyike. Nem mindig sikerül A nyilvánosság bevonása jelenleg nem attól szenved, hogy nem volna róla elég tudomás, vagy a közigazgatás nem standard módszerének volna tekintve. Ennek a hozzáállásnak legnagyobb problémája jelenleg, a nem jó minőség és a formalizmus. Nemritkán a nyilvánosság bevonásának folyamatai szimpatizálásban maradnak az említett hozzáállással, fennkölt nyilatkozatokkal, sőt a populista kijelentésekkel. A közügyek igazgatásának reális javulására a formális, rossz minőségű, sőt a nyilvánosság csak deklarált bevonása nem elég. Éppen ellenkezőleg, az ilyen hozzáállás nemcsak, hogy nem hozza meg a közügyek igazgatásának várt javulását, hanem a nagyközönség csalódását is okozza, csökkenti érdeklődését a közügyek iránt és hozzájárul a nyilvánosság és a közigazgatás közötti félreértéshez. Kommunikálni ugyanis mindenki tud. Ez így is tűnhet. A nagyközönséggel való jó kommunikáció ugyanis olyan specifikus technikák, és képességek egész sorát követeli, amelyet a közigazgatás gyakran nem is használ. Nem utolsósorban az információk és reklámok mennyisége, amely naponta ránk zuhan, nagy konkurenciája a közigazgatástól a lakosság felé irányuló információknak és javaslatoknak. Felkelteni az érdeklődést és elnyerni a figyelmet egyre nehezebb. Ebből az okból kifolyólag, jól el kell sajátítani a kommunikációs technikákat, valamint a nyilvánosság bevonását támogató hozzáállásokat is. A közigazgatás oktatása ezen a területen elégtelen, és az önkéntes bázisra alapozott. Nem csodálkozhatunk ezért azon, hogy a nyilvánosság bevonásának sok folyamata inkább csalódást és bizalmatlanságot hoz úgy a lakosság részéről, mint a közigazgatás részéről. Mint ahogy már említettük, az állampolgárokra naponta nagy mennyiségű információ zúdul. Ugyanígy a közigazgatás is olyan mennyiségű dologgal foglalkozik, hogy ha közülük mindegyikről standardon felül kellene kommunikálnia a lakosokkal, akkor tevékenysége nem nagyon lenne hatékony. A lakosság tele lenne hozzászólási kérvényekkel olyan témához, amelyek tulajdonképpen nem is érdeklik őket. Ezért kell megtalálni témákat és konkrét lakosságcsoportokat, amelyek a nyilvánosság bevonása számára fontosak. Nem létezik egyszerű kulcs az ilyen témák kiválasztására. Választásukat a közösség nagysága, hangulata és hozzáállása, de további más körülmények is befolyásolhatják. Általánosan fel lehet tüntetni a nagyközönség bevonása szükségességének megfelelő mutatóit: Stratégiai döntésről van szó (pl. koncepció) Olyan beruházásról van szó, amely túlhaladja a meghatározott határt (itt csak nagyon nehezen határozzuk meg a konkrét határt, mert ez minden közösség számára más) A döntési folyamat közterületet érint A döntés érinti az életkörnyezetet (e tények egész sorozatával a törvény foglalkozik) A nyilvánosság érdeklődését fejezte ki a megoldandó témával kapcsolatban (pl. panaszok, vagy petíció) 4 5

5 Partnerség elve fellendülésben Annak ellenére, hogy nem lehetünk mindig elégedettek a nyilvánosság és a közigazgatás kommunikációjának állapotával, az utóbbi években ezen a területen sok dolog került megvalósításra. A Cseh Köztársaság számára nagy motor a helyi vagy projektes partnerségek kialakítására az EU strukturális politikájának pénzügyi ajánlata. A helyi vagy regionális partnerség létrehozásának feltételéhez kötött Európai Szociális Alap (ESF) Leader, Equal projektjeinek megvalósulása igaz, hogy sok hibában szenved, de lehetőséget adnak arra a meglátásra, hogy a társadalom különböző szektorai közötti együttműködés a fejlesztés hasznos eszköze. Az ún. szociális szolgáltatások közösségi tervezése azok közé az eszközök közé tartozik, amely hozzájárul a nyilvánosság bevonásának erősítéséhez. A szociális szolgáltatásoknak a közösség bevonásával történő tervezése Cseh Köztársaságban Nagy-Britanniából eredő tapasztalatok megosztásának alapján jött létre. Terjedésének okaiként, azt a tényt lehet megjelölni, hogy a szociális szolgáltatások közösségi tervezése az ezzel a területtel foglalkozó törvényhozásba volt foglalva. Ezt követően a tervezési folyamatokra pénzeszközöket lehetett meríteni az ESFból a regionális operációs programokon keresztül. A KPSS első pilótaprojektjei után a Cseh Köztársaságban 2006-os és a 2007-es évben a szociális szolgáltatások közösségi tervezési projektjeinek szó szerint lavinája indult el. Különböző kidolgozású és minőségű folyamatokról volt szó. Ez idő alatt viszont megállapodott a módszertani menetrend, és megmutatkoztak a jó és a rosszabb hozzáállások is. A szociális szolgáltatások közösségi tervezése inspiráció a további területek számára Ez a könyv azt a célt tűzte ki, hogy a szociális szolgáltatások közösségi tervezésének példáján megmutassa, hogyan kell hozzáállni a specifikus területek stratégiai tervezéséhez a nyilvánosság bevonásával. Inspirációval szolgálhat a probléma jobb strukturálása számára, hogy optimális eredményt érjenek el. A szociális szolgáltatások közösségi tervezése igaz, hogy törvényes kerethez és specifikus metodikához van kötve, de alapjában véve, olyan bevált standardok és ütemtervek sorozatát foglalja össze, amelyeket más tematikus területeken is ki lehet használni. A nagyobb szemléltethetőség céljából, a könyv második felében, bemutatjuk a nyilvánosságnak valamely probléma megtervezésébe történő bevonási projektjének jó gyakorlatát. A kiválasztott példák az Emberekről az emberekkel elnevezésű versenyben, a Cseh Köztársaság nemzeti fordulóján díjazott projektjei. A Cseh Köztársaságban, a szociális szolgáltatások közösségi tervezése már említett fellendülésének köszönhetően, a példák négyből három esetben pontosan ezt a területet érintik. Ez a könyv az Emberekről az emberekkel elnevezésű versenyben díjazott sikeres projekteknek köszönhetően jött létre, valamint a Közép-Csehországi és Közép-Morvaországi CpKP tapasztalatainak köszönhetően jött létre a közösségi tervezés területén. Remélem, hogy inspirációt nyújt a Visegrádi csoport tagállamainak, további hasonló projektekhez. Mgr. Ondřej Marek Emberekről az emberekkel verseny EMBEREKRŐL AZ EMBEREKKEL díj a helyi demokráciáért és a civil szervezetekért A közigazgatás a szemrehányások és a panaszok kedvelt célja. Annak ellenére, hogy létezik az önkormányzatok és a régiók egész sorozata, ahol azok a projektek vannak megvalósítva, amelyek a nyilvánosságnak a döntéshozatal folyamatába való bevonására és a közügyek igazgatásához nyílt hozzáállására irányulnak. A Közép-Morvaországi CpKP és a Közép-Csehországi CpKP az Emberekről az emberekkel elnevezésű verseny 5. évadját szervezik Díj a helyi demokrácia és a civil szervezetekkel való együttműködés támogatásáért, aki pontosan ilyen projekteket értékel. A verseny célja azoknak a tevékenységeknek támogatása, amelyek a nyilvánosságnak a regionális fejlesztésbe, környezetvédelembe, a Helyi Agenda 21 elveinek érvényesítésével, valamint a tartósan fenntartható fejlesztésbe történő bevonásával törődnek, együttműködve a nagyközönséggel és a non-profit szervezetekkel (NGO). A verseny meghirdetésének és az azt követő konferencia további célja a sikeres projektek találkozása, amelyet a hivatalnokok és az egyes városok képviselői közötti tapasztalatcsere követ az általános problémák megoldásáról és az NGO-val való együttműködésről. Ezt a tapasztalatcserét jelenleg igyekezünk kibővíteni a Visegrádi csoport államainak nemzetközi szintjén. A projektet a Cseh Kormány hetilapjával Közhírek -, valamint Szlovákiából, Magyarországról és Lengyelországból származó partnerekkel együtt valósítjuk meg. 6 7

6 A nyilvánosság bevonása és a döntésben való arányának növelése a tervezés bármelyik területén célszerűnek mutatkozik. A szociális szolgáltatásokban is érvényesített közösségi tervezés módszere a különböző érdekelt csoportok véleményének és szükségeinek megállapítására épül, tehát a nyilvánosságéra is. Egyedül azok bevonásával, akik számára a szociális szolgáltatásokat nyújtják, vagy a jövőben szolgálatukra lehetnek, tudjuk feltérképezni, hogy milyen nehézségekbe ütköznek, miben van szükségük támogatásra stb. A közvetlen, közvetítésmentes véleménynyilvánítás alternatív nézeteket eredményezhet, emlékeztethet az eddig nem nagyon kidolgozott témákra, új tényeket nyújthat, vagy gazdagíthatja a vitát és más, alapvetőbb pontokra irányíthatja azt. A nyilvánosság hangja kulcsfontosságú akkor is, ha a közélet más szféráiról van szó, mint ahogy erről e könyv IV. fejezetében feltüntetett esettanulmányokban szó van. Általános síkon konstatálni lehet, hogy ha úgy vezetik a bevonás folyamatát, hogy kézzelfogható eredményt sikerüljön elérni, ezzel a nyilvánosság egy részének elképzelései valóra váljanak és szükségleteik teljesüljenek, ez egyértelműen aláhúzza a nagyközönség bevonásának jelentőségét. A szociális szolgáltatások tervezésének sok gyakorlati tapasztalatából az is következik, hogy ott, ahol létezik a nyilvánosság bevonásának rendszere, és ki is van használva, általánosan elfogadhatóbb és áttekinthetőbb eredményeket és konkrét intézkedéseket lehet elérni. A nyilvánosságnak a téma megoldásáról való érdeklődését motiválni és megtartani sokszor nem könnyű feladat, ami a bevonás különféle módjának felhasználását követeli meg. Különösen néha kell kreatív hozzáállásokat kihasználni, és annál értékesebbnek tűnhetnek a megállapított témák. A nyilvánosság informáltságának, a vélemény kinyilváníthatóságának, annak a jövő befolyásolásánál történő aktív érvényesítésének, és egyes témák megvalósítására történő kialakítás lehetőségének köszönhetően, egész biztosan megéri a nyilvánosság bevonásával kapcsolatos tevékenységekre elég igyekezetet fordítani. Ez a könyv az egyes esettanulmányokban inspirációt kínál úgy a nyilvánosság bevonási elveit applikáló, tartalmilag különböző irányulású projektekből, mint részletesebb elméleti tekintetet, speciálisan a szociális szolgáltatások tervezésére és a nyilvánosság szerepére a tervezési folyamatban. Remélem, hogy az Önök számára érdekes forrássá válik, akár a szociális szolgáltatás területétről vagy más irányultságú projekteket valósítottak már meg, vagy még csak készülnek megvalósítani. PhDr. Vladana Vasková CSK Munkaügyi és Szociális Minisztériuma szociális szolgáltatások osztálya (Odbor sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ) 2. A nyilvánosság bevonása a szociális szolgáltatások tervezésébe a Cseh Köztársaságban Martina Macurová (Mirovská) Mindenkinek van egy olyan hely, ahol otthon érzi magát. Csehországban ez nézetem szerint még inkább érvényes. Nem vagyunk hozzászokva, hogy lakhelyet változtassunk, vagy munkahely után költözzünk. Néhányan közülünk egész életük folyamán nem költöztek egyszer sem, mások csak egyszer vagy kétszer. Annál jobban meglepő számomra, hogy mennyire nem tudunk közösségben élni, mennyire nem érzékeljük a közügyet, mint a mi közös ügyünket, mennyire kevésbé tudunk, vagy akarunk hozzászólni a közügyekhez, mennyire kismértékben támogatjuk a közösségi életet, és mennyire meg kell most tanulnunk, mi is az a közösség. Miről is van szó? Amennyiben közös érdekek kötnek össze, vannak közös szükségleteink vagy problémáink, közösen éljük a hétköznapi életet, járunk iskolába, munkába, bizonyos területen, településen élünk, részvevői vagyunk a kölcsönös szociális kapcsolatoknak, akkor természetes módon közösséget alakítunk. 8 9

7 2.1 Mit jelent a szociális szolgáltatások közösségi tervezése Minden embernek joga van teljes-értékű életre a saját közösségében, abban a környezetben, amelyet saját maga választott, amelyben megszületett, felnőtt. Bizonyos élethelyzetekben ki lehetünk rekesztve ebből a közösségből, vagy egyáltalán nem sikerül beilleszkednünk. Az ok lehet például egészségügyi fogyatékosság, munkanélküliség, vagy életkor. A szociális szolgáltatások feladata: segíteni az embereknek a közösségi helyzetük megtartását, vagy annak újbóli kialakítását. Mindegyikünknek van választási joga, hogyan fogunk élni ebben a közösségben, és milyen módon fogjuk ehhez kihasználni a szociális szolgáltatásokat, ha egyáltalán kihasználjuk. A szolgáltatásokat azok szükségleteihez kell hozzáigazítani, akik használják azokat és nem fordítva. Nem jöhet létre szolgáltatás a szolgáltatók egyéni szándéka szerint, úgy hogy majd maguktól lesznek ügyfelek. A kérdés az, hogyan lehet kialakítani olyan szociális rendszert, amely azok szükségleteinek felel majd meg, akiket ez érint. Minden területen, minden körzetben, bizonyos fajta szociális szolgáltatás áll rendelkezésre. Kínálatuk különböző szélességű, elérhetőségük, valamint minőségük is eltérő. Az olyan minőségi szociális szolgáltatások elérhetőségének biztosítására, amelyek terjedelmükkel és típusukban is megfelelnek az adott térség szükségleteinek, a Cseh Köztársaságban, az utóbbi években a szociális szolgáltatások közösségi tervezésének módszere kerül kihasználásra. A közösségi tervezés módszerét fel lehet használni a közélet különböző területein. Általánosan a közösség közvetlen részvételével történő tervezés módszeréről van szó, amikor közösségként azokat tekintjük, akiket az adott terület érint. A szociális szolgáltatások területén a közösséget a szociális szolgáltatások használói, szolgáltatói és megrendelői (település, kerület, települések társulatai), valamint a szociális problémákkal érintett további nyilvánosság alkotják. A szociális szolgáltatások közösségi tervezése mindazok együttműködésével megy végbe, akiket a szociális szolgáltatások érintenek. A szociális szolgáltatások tervezésének küldetése olyan elérhető és minőségi szociális szolgáltatások biztosítása, amelyek tiszteletben tartják azok használóinak szükségleteit. A szociális szolgáltatások közösségi tervezésében ezért térképezzük fel a nyújtott szolgáltatások mostani állapotát és az adott terület lakosainak valós szükségleteit, s mindezt a települések gazdasági lehetőségeivel, a demográfiai fejlődéssel és a kerület, valamint az állam szociálpolitikai prioritásaival össze kell vetni. 2.2 A tervezés történelme a CSK-ban Az elmúlt évszázad 80-as éveiben, a volt Szociális Ügyek Föderális Minisztériuma által került kidolgozásra, az egyes régiók szociális gondoskodás szolgáltatásaival való felszerelési normatívájának javaslata. Ezeket a normatívákat persze soha nem vezették be a gyakorlatban. Féltek a visszaélésektől és a szociális szolgáltatások nem hatékony, a valós helyi szükségletre történő kötődés nélküli kialakításától, amelyeket a helyi specifikusságokkal, az urbanizáció mértékével, a lakosság életkorára, foglalkozására, műveltségére és szociális rendszerére való tekintettel, valamint a társadalomban történő különféle változásokkal való egységben kell meghatározni -, amit a normatívák nem tesznek lehetővé. A szociális szolgáltatások közösségi módszerrel történő tervezésének folyamatát a Cseh Köztársaságban a múlt évszázad 90-es éveiben kezdték el. Fejlődését két 10 11

8 vonalon érzékelhetjük. Egyrészt a szociális szolgáltatások tervezésére először Ústí nad Labem városában került sor 1998-ban, ahol jelenleg a közélet természetes részét képezi. Az aktivitások fő kezdeményezője és koordinátora ebben a régióban a Közösségi Munka Centruma (Centrum komunitní práce). A szociális szolgáltatások tervezési folyamatának második vonala a brit tapasztalatok alapján 1999-ben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (MPSV) támogatásával indult el as években játszódott le a cseh-brit pilótaprojekt - Az MPSV támogatása a szociális szolgáltatások reformjánál. A szociális szolgáltatások tervezésére irányuló projekt egy része Písek járásban ment végbe. Az elkövetkező években az egész CSK területén bekövetkezett a szociális szolgáltatások tervezésének folyamatos fejlődése, az ún. Szociális szolgáltatások közösségi tervezése (KPSS). Valahol a fejlődés magából a települések, régiók szükségleteiből következett, máshol kerületi szintről támogatták. Tekintettel a tervek kidolgozásának nem egyértelmű metodikájára (ebben az időben nem létezett hivatalos metodika) és az elégtelen metodikai támogatásra, a tervek minősége, azok struktúrája és formája nagyon különféle, nem volt kompatibilis és egységes. Ebből az következett, hogy az elindított tervezési folyamatok nem mindegyike érte el a várt eredményt, és csak néhány területen sikerült kialakítani olyan minőségi stratégiát a szociális szolgáltatások tervezésének területén, amelyek visszatükrözik a közösség szükségleteit és lehetőségeit, valamint gyakorlatba történő bevezetésüket. Második nagy fejlődésre a szociális szolgáltatások tervezésében, a es időszakban került sor. E fejlődés egyik oka a szociális szolgáltatásokról szóló új tör- 1 vény előkészítésben lévő változata volt. A törvényjavaslat e változatában a szociális szolgáltatások középtávú terveinek kialakítási kötelezettsége, a kerületeknél kisebb területi egységekre is vonatkozott. Ez a várt kötelezettség, a települések számára a motiváló elemek egyike volt. Fel kellett készülniük erre a tényre, és el kellett kezdeniük a szociális szolgáltatások tervezési folyamatainak megvalósítását. A Tgy. szociális szolgáltatásokról szóló 108/2006 sz. törvénye január 1-én lépett érvénybe. A törvény jóváhagyott változata kötelezővé teszi a MPSV számára a szociális szolgáltatások fejlesztésének középtávú terveinek kidolgozását a kerületek, a szociális szolgáltatások nyújtói és használói képviselőinek részvételével. Egyidejűleg kötelezővé teszi a kerületek számára a kerületi középtávú tervek kialakítását a településekkel való együttműködésben. MPSV -nak továbbá együtt kell működnie a Belügyminisztériummal a helyi közszolgáltatások elérhetőségének optimalizálásában. A településeknek kötelezettség ebből a törvényből nem adódik, teret kaptak a szabad döntéshez, hogy kialakítják-e vagy sem a szociális szolgáltatások települési terveit. Amennyiben stratégiailag minőséget akarunk biztosítani nemzeti szinten a szociális szolgáltatások területén, és ezzel biztosítani a minőségi következtetéseket a szociális szolgáltatások fejlesztésében, minőségi megtarthatóságában és hatékonyságában, amelyek maguknak, a szociális szolgáltatások használóinak szükségleteit tartják tiszteletben, szükség van a tervezési folyamatok támogatására minden szinten - nemcsak nemzeti és kerületi, de a települések szintjén is. A tervek kialakításának támogatása az egyes kerületi hivatalok dolga. Jelenleg nincs meghatározva a tervek egységes struktúrája. Léteznek javasló metodikai folyamatok és a Szociális szolgáltatások tervezésének minőségi kritériu- 2 mai (Kritéria kvality plánování sociálních služeb) a szociális szolgáltatások minőségére és a települési és a kerületi tervek kölcsönös összekötésére irányuló eszközként érzékelhetők től, amikor hatályba lépett a Tgy. már említett szociális szolgáltatásokról szóló 108/2006 sz. törvénye, a szociális szolgáltatások nyújtásának rendszere az alapvető változások egész sorozatát tartalmazza. Ez a törvény reagál az utóbbi évek társadalmi fejlődésére. Egységben van az új fejlesztési irányvonalakkal, és tiszteletben tartja a szociális szolgáltatások fejlesztésének azon alapvető elveit, amelyek 3 a szociális szolgáltatások Fehér Könyvében vannak definiálva: Függetlenség és autonómia a szociális szolgáltatások használói számára és nem azok függősége a rendszertől, környezettől vagy közeli személyektől, A szociális szolgáltatásokat használók beilleszkedésének, integrációjának támogatása és fejlesztése, és nem az ö kirekesztésük, A szociális szolgáltatásokat használók szükségleteinek, azok individualitásának tiszteletben tartása az egyes szolgáltatások kihasználásánál, partnerség a szolgáltatások nyújtásának elengedhetetlen része, együttműködés, összekapcsolódás, minőség, egyenlőség egyik vagy másik fél diszkriminációjának megakadályozása, nemzeti standardok, helybeli döntés. 2) A szociális szolgáltatások tervezésének minőségi kritériumai (Kritéria kvality plánování sociálních služeb), MPSV ) 108/2006 sz. törvény a szociális szolgáltatásokról 3) Fehér Könyv (Bílá kniha), MPSV 2003, 52s 12 13

9 2.3 A szociális szolgáltatások tervezésének kiindulópontjai és elvei a CSK-ban A szociális szolgáltatások tervezésének kiindulópontjai a CSK-ban Azoknak az egyes menetrendeknek és tevékenységeknek, amelyek a szociális szolgáltatások tervezési folyamataiban mennek végbe, egységben kell lenniük úgy az Európai Közösség, mint a Cseh Köztársaság szociálpolitikájának elveivel. A szociális szolgáltatások tervezésének célja: a CSK és az EU szociálpolitikája fő céljainak és elveinek beteljesülése. Az Európai Unió szintjén a szociálpolitika, és annak tervezése, a következő dokumentumokkal van meghatározva: Amszterdami Szerződés Az EU szociálpolitikája itt a XI. fejezet cikkében van rögzítve. Az Amszterdami szerződést 1997 októberében írták alá és 1999 májusában lépett hatályba. Lisszaboni Folyamat 2000-től az EU szociálpolitikáját a Lisszaboni Folyamat alapján irányítják. Az EU államai 2010-ig a legversenyképesebb és legdinamikusabb tudású, fenntartható fejlődésű gazdaságává válnak, több és jobb munkahellyel és jobban megerősített szociális összetartozással. A Cseh Köztársaság részvétele a Lisszaboni folyamatban hivatalosan Az EU irányába történő kiterjeszkedés stratégiáját (Strategie směrem k rozšíření EU) megnevezésű dokumentumban jelentették ki 2001 novemberében. A folyamatba, valóságban, csak 2003 márciusában kapcsolódtunk be. Európai szociális program Az Európai szociális program keretén belül a évek időszakára 2 alapcélt tűztek ki: (i) a teljes foglalkoztatottsághoz vezető út (ii) összetartóbb társadalom: a szegénység elleni küzdelem és egyenlő lehetőségek mindenki számára A Cseh Köztársaság szintjén szociálpolitikáját (és annak tervezését) a következő dokumentumokkal határozták meg: A szociális beilleszkedés nemzeti akcióterve A szociális beilleszkedés nemzeti akcióterve a időszakra A szociális beilleszkedés nemzeti akcióterve a időszakra Európai Szociális Karta Fehér Könyv a szociális szolgáltatásokról Tgy. Szociális szolgáltatásokról szóló 108/2006 sz. törvénye CSK szeptember 1-én kelt, 824. sz. kormányrendelete Az egyes kerületek és települések szintjén, a szociálpolitikát a következő dokumentumokkal határozzák meg: Tgy. Településekről szóló 128/2000 sz. törvénye Tgy. Kerületekről szóló 129/2000 sz. törvénye Tgy. Prágáról, a fővárosról szóló 131/2000 sz. törvénye Tgy. A Cseh Köztársaság szerveinek a szociális védelemben történő hatásköréről szóló 114/1988 sz. törvénye Tgy. A szociális szolgáltatásokról szóló 108/2006 sz. törvénye Meg kell még említeni azokat a dokumentumokat is, amelyekkel a települések és a kerületek kötve vannak ez az Európai Szociális Karta, Jogok és Szabadságok Nyilatkozata és a CSK Alkotmánya A szociális szolgáltatások tervezési elvei a CSK-ban A szociális szolgáltatások tervezése nálunk, igaz rövid, de nagyon intenzív fejlődésen ment keresztül. Azok az elvek, amelyekkel a szociális szolgáltatások tervezési folyamatai a Munkaügyi és Szociális Minisztérium javaslatára napjainkban inspirálódnak, a szakemberek csoportjának többéves munkájából erednek, amely a A szociális szolgáltatások helyi és típus-elérhetőségének biztosítása (Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb) kétéves projekt megvalósulásában csúcsosodott ki. A projekt es években került megvalósításra. A hármasság (triáda) elve A folyamatot minden szinten mindazon felek részvételével tervezünk, akiket az adott terület érint. Minimálisan három félről beszélünk: A szociális szolgáltatások használói A szociális szolgáltatások szolgáltatói Szolgáltatást megrendelők 14 15

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4.

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. 2. Partnerség az Európai Unióban (Farsang Z.) 7. 2.1. A partnerség elve 7. 2.2. A partnerség megjelenése a szabályozásban 8. 2.3. A partnerség szintjei 9. 2.4.

Részletesebben

Partnerségépítés és helyi fejlesztés. Tartalomjegyzék

Partnerségépítés és helyi fejlesztés. Tartalomjegyzék Partnerségépítés és helyi fejlesztés Szerzők: Tuba Lajos Szomolai Valéria Kovács Lajos Hajdú István Lektor: Ing. Jela Tvrdoňová 2005/2006 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 2. Partnerségépítés... 2 2.1.

Részletesebben

Integrált irányítás. - A helyi és regionális fenntarthatóság érdekében -

Integrált irányítás. - A helyi és regionális fenntarthatóság érdekében - Integrált irányítás - A helyi és regionális fenntarthatóság érdekében - A dokumentum bevezetőként szolgál egy olyan integrált irányítási rendszer -modellhez, amely azt mutatja meg, miként tudják beépíteni

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY Pécs, 2009. szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. A KUTATÁSI FELADAT... 3 1.1 A KUTATÁS CÉLJA... 3 1.2 A KUTATÁS

Részletesebben

A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában

A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában Zárótanulmány a kérdőívek és interjúk feldolgozása alapján A kutatást

Részletesebben

Kézikönyv a részvételi városmegújításról Gyakorlati útmutató

Kézikönyv a részvételi városmegújításról Gyakorlati útmutató Kézikönyv a részvételi városmegújításról Gyakorlati útmutató Közösségfejlesztők Egyesülete Városmegújító Munkacsoport Kézikönyv a részvételi városmegújításról Gyakorlati útmutató Szerkesztette: Giczey

Részletesebben

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz...

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz... Tartalomjegyzék EU és civil szervezetek... 3 Az Európai Unió célja, háttere... 3 Civil szervezetek az EU szemszögéből... 8 Civil szervezet definíciója az EU szerint... 9 Civil szervezetek szerepe az Európai

Részletesebben

1 ESETTANULMÁNY: TERÜLETFEJLESZTÉS INTEGRÁLT STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE LEADER-MEGKÖZELÍTÉSSEL EGY KONKRÉT HELYI AKCIÓCSOPORTBAN (MAS)

1 ESETTANULMÁNY: TERÜLETFEJLESZTÉS INTEGRÁLT STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE LEADER-MEGKÖZELÍTÉSSEL EGY KONKRÉT HELYI AKCIÓCSOPORTBAN (MAS) 1 1 ESETTANULMÁNY: TERÜLETFEJLESZTÉS INTEGRÁLT STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE LEADER-MEGKÖZELÍTÉSSEL EGY KONKRÉT HELYI AKCIÓCSOPORTBAN (MAS) 1.1 Az esettanulmány céljai a területen Az esettanulmány

Részletesebben

A Társadalmi Egyeztetés Eljárási Normarendszere

A Társadalmi Egyeztetés Eljárási Normarendszere A Társadalmi Egyeztetés Eljárási Normarendszere Kiadja: a Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány, a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTvSz) és a Reflex Környezetvédő Egyesület. A Társadalmi

Részletesebben

A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK

A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK Európai Gazdasági és Szociális Bizottság A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK Az Európai Unió nemzeti GSZT-ivel együttműködésben

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés EURÓPAI FÜZETEK 59. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Móder Judit Endrész Kinga Fiatalok az Európai Unióban Oktatás és képzés A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

HVS Tervezési Útmutató

HVS Tervezési Útmutató Módosított változat Készült az ÚMVP Irányító Hatóság (FVM) megbízásából 2008-03-28 HVS Tervezési Útmutató Segédlet az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok és a Helyi Vidékfejlesztési Irodák

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL. KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL. KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei NIOK ALAPÍTVÁNY, 2008 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA 2010. május 1 Tartalomjegyzék: 1. ELŐZMÉNY 3. 2. BEVEZETÉS 3. 3. A STRATÉGIA CÉLRENDSZERE 5. 4. A STRATÉGIA MÓDSZERTANA 5.

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Bevezető... 2 1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés általános jellemzői... 2 1.1 Az együttműködést

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Határokon átnyúló együttműködés

Határokon átnyúló együttműködés Gazdasági szakemberek képzése országhatáron átnyúló távoktatási hálózatban projekt (CROSSEDU) HUSK/1101/1.6.1/0300 Szerző: Ing. Miroslav Lukčo, Kassai Műszaki Egyetem Fordította: Czintula Attila Határokon

Részletesebben

Hamarné Szabó Mária dr. Szegvári Péter Szűcs Mihály: Közlekedéspolitika területfejlesztés államreform Az elmúlt másfél évtizedben a változó világhoz, az egyre élesebb nemzetközi verseny követelményeihez

Részletesebben

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI Civil_Szemle_2012_1_beliv 3/6/12 5:32 AM Page 23 A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN MA GYAR OR SZÁ GON fókuszban a civil/nonprofit szervezetek Reisinger Adrienn Témafelvetés Tanulmányom

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.3. (Autumn 2013/3 ősz) AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS BRADEAN-EBINGER NELU ÉS NAGYVÁRADI

Részletesebben

Holczreiter Marianna Számadó Róza Szilágyi Ildikó Treszkán-Horváth Viktória. Pályázatmenedzsment

Holczreiter Marianna Számadó Róza Szilágyi Ildikó Treszkán-Horváth Viktória. Pályázatmenedzsment Holczreiter Marianna Számadó Róza Szilágyi Ildikó Treszkán-Horváth Viktória Pályázatmenedzsment Holczreiter Marianna Számadó Róza Szilágyi Ildikó Treszkán-Horváth Viktória Pályázatmenedzsment Nemzeti

Részletesebben

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat szakdiplomácia AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Laczkovszki Bernadett Budapest, 2008

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben