XI. MAGYAR RADIOLÓGUS KONGRESSZUS HUNGARIAN CONGRESS OF RADIOLOGY. II th SZEPTEMBER 2-4 SZEGED ÖSSZEFOGLALÁSOK ABSTRACTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XI. MAGYAR RADIOLÓGUS KONGRESSZUS HUNGARIAN CONGRESS OF RADIOLOGY. II th 1982. SZEPTEMBER 2-4 SZEGED ÖSSZEFOGLALÁSOK ABSTRACTS"

Átírás

1 it j f: oi XI. MAGYAR RADIOLÓGUS KONGRESSZUS HUNGARIAN CONGRESS OF RADIOLOGY II th ÖSSZEFOGLALÁSOK ABSTRACTS SZEPTEMBER 2-4 SZEGED

2 ' \í XI. MAGYAR RADIOLÓGUS KONGRESSZUS 11 Hungarian Congress öf Radiology Összefoglalások Abstracts

3 A kivonatok sorszáma azonos a programfüzetben feltüntetett előadások sorszámával. Az előadók névjegyzéke és az előadások sorszáma a programfüzetben található. MS

4 f Csatő Zs«; J A Magyar Csonttumor Regiszter tapasztalatai /Budapest/ 20 év tapasztalatai alapján foglalkozik az előadás a csonttumorok pathomechanizmusával, diagnosztikájával - különös tekintettel a röntgendiagnosztikára - és a kezelési módszerek tapasztalataival

5 1 5 Csaftó. Za«; 1 Experiences of the Hungarian Bone Tumour Registry /Budapest/ On the basis of a 20-year experience the author deals with the pathomechanism and diagnostics - especially X-ray diagnostics - of the bone tumours and with the experience gained in the therapy of these tumours

6 Moldenhauer. W. t Finck«W., Groth. P««Krüger, M»: Csontmetastasisok röntgen- és scintigráfiás diagnosztizálása daganatos betegségekben /Rostock/ Több mint 80Ö f elsősorban a csontrendszerben elhelyezkedő metastasisos daganatos beteget vizsgáltunk meg röntgen diagnosztikával és csontseintigráfiával. Összegezzük ezen diagnosztikus eljárások senzitivitását és specifitását. Elemezzük a therápiás eljárás i és a hosszú megfigyelési idő jelentőségét.

7 Moldenhauer, W.«Finck«W««Groth«P.«Krüger, M.: Diagnostics of skeletal metastases in tumor diseases by x-rays and scintigraphy /Rostock/ More than 800 patients suffering from tumors with predominating localisation of metastases in the skeletal system were examined with roentgen diagnostics and skeletal scintigraphy. Conclusions are drawn in regard to sensitivity and specifity of these diagnostic procedures. The importance for the therapeutic strategy and the long time survey is analysed.

8 Cyb. A.P.. Bizer. V.A.. Parshin. V.Sg A komplex röntgenvizsgálat szerepe a lokális osteogen szarkóma inváziójának meghatározásában /Obninszk/ 140 beteget $ akiknél morfológiai vizsgálatokkal osteogen szarkómát diagnosztizáltak komplex, kétirányú rontgenfelvételekből, tomográfiából és perifériás angiográfiából álló röntgenvizsgálatnak vetették alá# Az angiográfia a röntgentomográfiához viszon#itv.a 2-3-szor nagyobb gyakoriságban mutatja az epipysis és az izületi tok lágyrészeinek megbetegedését, A szersok tanulmányozták él lokális tényezők /destrukció, a corticalis réteg károsodása, periostealis reakció, lágyrész komponens, az izületi lágyrész elemek invölutíója/ hatását a betegség lefolyására. Az adatok alapján kimutatják a tumor átterjadését az Ízületre, és az oestogen szarkoma lokális terjedésének a következő beosztását javasolják? T^ - intraossalis tumor lokalizáció, T2 - lágyrész komponens képződés a daganatban /csont lágyrész daganat/ Tj - csont-lágyrész, izületi-folyamat. Feltárták a fenti beosztás szerinti lokális^ daganatterjedés kiterjedtsége és a tüdő metastatizáció időpontja, valamint az élettartam közötti közvatiftn kannaniatnt. j V I

9 Cyb. AJ M Bizer«V«A«. Parshiri. V,S,: The role of complex roentgenological studies in determination of local osteogenic sarcoma invasion. Prognostic significance of T-category /Obninsk/ 140 patients with morphologically confirmed diagnosis of osteogenic sarcoma were exposed to complex roentgenological study composed of roentgenography in two projectionsj tomography*and peripheral angiography* Angiography showed 2-3-fold incidence of affection of epiphysis and soft tissue elements of joint capsule, compared to roentgenotomography. The influence of local factors /destruction, cortical layer damage, periostea! reaction, soft tissue component, involution of articular soft tissue elements/ on the course of the disease was studied* The data received allowed us to mark out the tumor invasion to the joint and to propose the following scheme of local in- i vasion of osteogenic sarcoma: \ T^ - intraosseous tumor localization, Tp - formation of soft tissue component in the tumor /osseous soft tissue tumor/ T* - osseous-soft tissue-articular. Immediate dependence between the extent of local tumor invasion according to above mentioned scheme and the time of lung metastasization and life span was revealed.

10 xo Kolár, J.«ZÍdková«H.«Sprindrich«J.: Osteoblastoma /Prága/ Az osteoblastoma a csontoknak egy ritka elsődleges daganatos állapota, szorosan összefügg az osteoid osteomával. V a Í a "~ mennyivel több mint 200 megfigyelésről találhatunk elszórtan feljegyzéseket a szakirodalomban, illetve összefoglalást néhány csontdaganattal és daganatos állapotokkal foglalkozó monográfiában. A tapasztalatok az osteoblastoma angiográfiás képével'szembeötlően elégtelennek bizonyultak. Hét saját esetről számolunk be; közülük, ötöt angiográfiásan vizsgáltunk. E csontdaganatok hativ röntgenképei néha. egészen különbözőek, néhánynál destructio, más esetekben súlyos osteosclerosis tapasztalható. Ugyanez a különbség található az angiográfiás képeknél, amelyek általában a daganatos massza csekély mértékű fejődését mutatják csak a kapilláris szakaszban, két esetben azonban erős festődést észleltünk hasonlóan az osteoclastomához. A daganatok prognózisa kedvező, bár eddig öt malignus esetről Is tudunk. A resectio előnyben részesitendő, részleges resectio és sugárkezelés időnként a daganat regressziójához vezetett. Az előadásban a daganat differenciális diagnózisának kritériumai kerülnek elemzésre.

11 4 Kolár«J.«Zídkova, H.«&prindrich«J.: Ósteoblastoma /Praha/ Osteoblastoma is a. rare primary tum.orous condition of the bones, closely related to osteoid osteoma. A little more than 200 documented observations are scattered in the literature and summarized in some monographs dealing with bone tumours and tumor-like conditions. Scanty experience with angiographic picture of osteoblastoma is evident. Seven own cases are documented, among them five with angiographic investigations. Native pictures of osteoblastomas are sometimes quite different, with destructions in some and excessive^oste sclerosis in others. The same difference seems to exist in angiographic appearances which show mostly only slight opacification of the tumorous mass during the capillary, phase and in two cases on the contrary an excessive opacification similar to that of osteoclastoma. Prognosis of the tumor is favourable, although about five documented malignant cases are known until now. Resection is method of choice; incomplete resections and irradiations sometimes initiated regression of the tumor. Differential diagnostic criteria of this tumor are discussed thoroughly.

12 5 12 Lénárt G». Csat6 Za«i Az os ischii és os pubis tumorai /Budapest/ A Regiszterben szereplő 1576 tartó és nozgatórendszeri daganat közül összesen 9 volt az os ischiiben és os pub is "ban található. A ritka lokalizáció indokolja ezen tumorok diagnosztikájára! és terápiájával való foglalkozást.

13 Lenárt«G«a Csat6, Zs«;. 1 a 1 ^ Tumours of the ischial and pubic bones. /Budapest/ Prom the 1576 tumours of the musculoskeletal system registered in the Hungarian Bone Tumour Registry, 9 were found in the ischial and pubic bones. The rare localization gives reason to an analysis of the diagnostical and therapeutical features of this condition.

14 6 Arany L, és Darida S«: A malignitás angiographiás jelei /Debrecen/ 130 nem daganatos és daganatos beteg angiographiás vizsgálatának elemzését adják a szerzők. A vizsgálatok célja az volt f hogy a malignitás megbizható angiographiás jeleit kimutassák a mozgásszervek csont- és lágyrész daganatain. Az arteriographia véleményük szerint hasznos módszer, nár az angiogramm alapján a szöveti felépítésre még következtetni is nehéz* A különböző daganatésoportokon belül /benignus, semimaiignus és malignus/ nagyon hasonló angiographiás jelek f ábrázolódtak, egyetlen olyan arterio- \ graphiás jel volt, ami csak a rosszindulatú daganatoknál volt kimutatható, az éramputáció és a vénaocclusio.

15 6 15 Arany. L., Darida, S,: The angiographic signs of malignancy /Debrecen/ An anlysis is given about the arteriographic studies of 130 patients with non-tumorous and tumorous dieases of the extremities Our aim was to show the reliable signs of malignancy and to demonstrate the significance of arteriographic studies in differential diagnosis. The arteriography is a,valuable method in this topics, as well. The various tumor groups /benign, semimalignant and malignant/ can display quite simiíar arteriographic character. Among the tumoron and non-tumorous disorders" \ can be demonstrated almost the same angiographic changes. The only sign which was demonstrated only in malignant tumors is the vessel amputation and vein occlusion.

16 16 Schanzl A», Somogyi J.t Csontdaganatok angiographiája. /Pécs/ A szerzők csontdaganatok angiographiáját tárgyalják a Pécsi Orvostudományi Egyetem Radiológiai Klinikáján augusztusáig végzett vizsgálatok alapján. A csontdaganatok vascularisatiójának tanulmányozásakor a szerzők hangsúlyozzák az angiographiás értékeléskor felmerülő nehézségeket. Az angiographia jelentősége a következőkben áll: 1«Kimutatható vele a daganat jóindulatú vagy rosszindulatú volta. 2. Kimutatható a daganatot tápláló artéria és a vérellátás /operáció, ercb olizáció/ f 5» Meghatározható a daganat mérete és kiterjedése, a csontszövetek és lágyrészek érintettsége /operáció, besugárzás/. 4. Segitséget nyújt a biopsia helyének megválasztásakor. 5* Ellenőrizhető a terápia hatékonysága /progresszió, regresszió, visszaesés/*

17 7 17 Schanzl, A>«Somogyit J«: -: Angiography of bone tumours I /Pécs/ I The authors survey the angiographies of bone tumours, examined at the Radiologic Clinic of the Medical University of Pécs, between 1967 and the August of 1982, Studying the vascularisation of bone tumours, the authors emphasize t&e difficulties of angiographic evaluation. The significance of angiography is summarized, as follows: 1/ it may demonstrate the benignity or malignity of bone tumours, 2/ demonstrates the feeding artery and the blood supply of the tumour /operation, embolisation/, 3/ determines the size and extension of the tumour and the involvment of bone and soft tissues /operation, irradiation/, 4/ hfelps to choose the best site of biopsy to be taken, 5/ controlles the effectiveness of therapy /prpgression, regression, recurrancea

18 8 18 Kónya A., Vadon G.«Engloner L.: Csont- és lágyrészdaganatok angiográfiás vizsgálata /Budapest/ j I A test lágyrészeiből kiinduló daganatok esetén a hagyományos rtg-vizsgálat csak korlátozott mértékű információval szolgálhat. Sok csont-tumor ugyan jellegzetes röntgen megjelenésű, azonban vannak olyan esetek is, amikor nem csak a radiológus, hanem a ; pathológus és a sebész,is nehezen feloldható dilemma elé kerül. Praeoperative minél pontosabb diagnózisra kell törekedni, mely feladatnak - más módszerek alkalmazása mellett /ec&o, CT stb/ - az angiográfiá tesz eleget. Az angiográfiá nyújtotta és a sebészi kezelést is elősegitő információk: Lehetővé válik: - a tu valódi kiterjedésének meghatározá- ' sa /tu-satelliták is/ - a daganat és a régió főbb érképletei viszonyának meghatározása - annak demonstrálása, hogy a tu honnan kapja a vérellátását - eredményes biopsia helyének meghatározása - következtetés a tu jellegének vonatkozásában... _.

19 8 19 Kónya, A,, Vadon. G.«Engloner, L.; Angiography in evaluation of tumors of bone and soft tissues /Budapest/ 1 In instances of tumors which originated from the soft part of body conventional radiography can provide limited information. Many bone lesions have a characteristic roentgen appearance, while others create diagnostic dilemmas not only for the radiologist, but also for the pathologist and surgeon. Therefore -angiography niay be useful examination to obtain such an information than the true extension of the tumor, relatlooship between the lesion and the major vessels of the region. Angiograpfcqr helps to identify the feeding arteries, the best site of biopsy, the nature of the tumor and to detect tumor recurrence, too*

20 9 20 Kagel* g»q««lorenz, G««Tischer. W. t i Meier«G««Kirsch t G.: \ Angiographia a csonttumorok diagnosztikájában /Greifswald/ Az angiographias vizsgálatok eredményeiről számolunk be 32 elsődleges csontdaganatban szenvedő betegünk esetében. Elemezzük az angiographia és a scintigraphia szerepét az elsődleges rosszindulatú csontdaganat kimutatásában, differenciál diagnosztikus szerepét, hatásfokát.

21 Kagel, K»0.«Lorenz, G«. Tischer«W. t Meier, G««Kirsch, G«s Angiography in the diagnostic of bone tumors /Greifswald/ The results of angiography in 52 patients, with primary bone tumors are demonstrated. The contribution of angiography and scintigraphy toward confirming or disproving the presence of a primary malignant bone tumor, its differential diagnosis and extension is analysed"*

22 lo Schonei'sh, R«t A scintigráfia korlátai a csontdaganatok és metastasisok diagnosztikájában /Schwerin/ A Tc-99ni elnevezésű vegyületeket használó csontsa intigráfiát magas fokú sensitivitás, de alacsony fokú specificitás jellemzi. Elsődlegesen mindenféle rádióaktivitás akkumulációja képes a csontanyagcsere körülirt aktiv folyamatának kimutatására, A csontdaganatok és metastasisok kérdéskörében némileg növelhető a diagnózis valószinüsége további szempontok figyelembevételével, úgy mint az intenzitás, a lokalizáció és a fokozott rádióaktivitást mutató területek gyakorisága, Ezért a szerzők bemutatják, hogy milyen fontos minden értéket, a valós és szimulált akkumulációk^összes lehetőségét figyelembe véve kiszámolni a csontscintigrammon. Vizsgálatainkból kizártuk a technikailag hibás csontscintigrammok eredményeit, A szerzők bemutatják a fenti vegyület akkumulációjának lehetőségét egyes kalcifikációkban. Továbbá meg kell emliteni más, csonton kivüli szervekben mind physiológiásan mind patológiásán jelentkező akkumulációt, mint pl. a húgyúti rendszer, vagy a lágyrészek különböző rétegei a mell amputációja után, Végülis az eredmények egy jelentős részét nem malignus csontfolyamatok okozzák. Ezek további elemzést, vagy más- módszerekkel történő megvilágítást igényelnek.

23 Schöneich. R,: Limitations of the scintigraphic statements in the diagnostic of tumors and metastases in the "bones /Schwerin/ The skeletal scintigraphy using Tc-99m~ labeled compounds is characterized by a high sensitivity "out a low specifity. Primarily every accumulation of radioactivity is able to prove a circumscribed active process of skeletal metabolism. According to the question of skeletal tumor or metastases in the bones you only can get a higher degree of probability by using additional criteria like intensity, localisation and frequency'of the regions with increased radioactivity* For that reason the importance will be demonstrated to calculate the value of every result regarding all possibilities of real and simulated accumulations in a skeletal scintigram. The report excludes results of skeletal scintigrams with technical faults. It will be demonstrated the possibility of accumulation of the named compound in several calcifications. Further has to be mentioned the accumulation in other extraskeletal organs both physiologically and pathologically like in the urinary system or the simulation of results by different layers of soft tissue after amputation of the breast. At last there is the majority of results caused by nonmalignant processes of the bones you have to reflect upon or to clarify by other methods.

24 11 24 Dénes L..'Galambos G.«Krasznai K.«Büttner É.: A diffúz p1asmocytorna összehasonlitó radiológiai és immunológiai vizsgálata /Szolnok/ felvett betegünkből 42 plasmocytomás esetet diagnosztizáltunk az utóbbi 20 év folyamán. Diagnózisunkat a röntgennel kimutatott csontelváltozások, a monoclonális immunoglobulinok /Mc lg/ immunológiai demonstrációja és/vagy a csontvelő vagy más minta szövettani diagnózisa alapján állitottuk fel. A betegek átlagéletkora 62,1 év volt, 35 férfi, 7 nő, Minden esetben immunoelectrophoresist végeztünk,4 immun- n globul in osztály Me Ig-jének meghatározásával. 27. esetben találtunk Mc Ig-t, 13 esetben X fajtát, 12-ben Ji tipusu lánc Ig-t mutattunk ki f 6 az IgA, 5 az IgM, 2 az IgU, 15 eset az IgG- osztályba tartozott. 6 esetben IgU Bence-Jones paraproteint találtunk a vizeletben. A totális protein érték normális volt az esetek 50 %-ában, az antitest titer csökkent 18 esetben. 5 esetben a szövettani-kórbonctani vizsgálat folyamán lympho- [ plasraocytoid blastomára /szarkóma-szerü károsodás/ derült fény az Összes nyirokszervben, a csontokban, a máiban és a vesékben Nehézségek jelentkeztek a differenciális diagnózisban tüdőrákos betegeknél, akiknél általános lytikus csontlesio és Mc lg pozitivitás jelentkezett, az első reakció a lytikus csontkárosodás volt.

25 11 25 Dénes. L,.' Galambos, G««Krasznai, K,«Büttner, K«_; Radiological and immunological comparative study of the diffuse plasmocytoma /Szolnok/ 42 plasmocytoma cases were diagnosed during the last 20 years among admissions. The diagnosis was based upon the radiologically demonstrated bone-lesions, immunological demonstration of monoclonal immunoglobulins /Me Ig/ and/or the histologic diagnosis of bone marrow and/or of specimens. The mean age of the patients was 62,lyears, 35 of them were mala, 7 were female, Immunoelectrophoresis with determination of Me Ig of 4 immune globulin-classes was carried out in all cases. In 27 cases out of them Me Ig-s were found, in 13 casesxtype, in 12 casesjltype lightchain Ig-s were demonstrated, 6 belonged to IgA, 3 cases to IgM, 2 to IgU and 15 cases to IgG class. In 6 cases IgU Bence-Jones paraprotein was found in the urine. The total protein-value was normal in 50 % of the cases, ' the antibody-titer was decreased in 18 cases, In 5 cases the hstologic postmortem examination disclosed lympho-plasmocytoid biastoma /sarcoma-like lesion/ of all lymphoid-organs, bones, liver and kidneys. Differential-diagnostic difficulty was encountered in pulmonary cancer cases with generalized lytic bonelesions and Me Ig positivity, where the first manifestation was the lytic bonedestruction.

26 12 26 Rusz M.i Tanulságok négy csonttumor kapcsán /Szeged-Deszk/ A 10 éven át megfigyelt két benignus csonttumor, egy juvenilis cysta és egy Ollier-syndroma késői felfedezése ellenére is a beteg munkaképességének megtartásával járt*a két benignusnak vélt cronttumor pedig a kórlefolyás során meglepő fordulatot vett ia malignusnak bizonyult.

27 12 Rusz«M.: 1 \ Lesson in connection with four bone tumours /Szeged-Deszk/ Two benign bone tumours, a juvenile cyst and an Oilier syndrome has been } observed during ten years period < of time. Despite of their late diagnosis they did not influence working capacity. Surprisingly, the other two bone tumours which were originally thought to be benign proved to be malignant.

28 Vajda L, Varga L ; év csonttumoros eseteinek radiológiai vonatkozásai /Békéscsaba/ Városi körházunk Orthopaed Osztályán ÍOév alatt előfordult csonttumoros esetekről statisztikát készítettünk. Néhány érdekei? eset bemutatásával rá szeretnénk mutatni arra, hogya diagnosis felállításában a rtg. vizsgalatnak döntő szerepe van. A raalignus csonttumorok eseteiben azonban gyakran a végső biztos diagnosist csak a szövettani vizsgálat birtokában mondhatjuk ki. Kiemeljük azt a szomorú statisztikai tényt, hogy a mallgnus csonttumoros betegeink közül egy sem érte meg a diagnosis felállításától számított 5 évet. Evvel kapcsolatban fel szeretnénk hívni a figyelmet a korai dlagnostlsalas fontosságára és a theraplas lehetőségek megválasztására*

29 13 29 Vaj da, A«. Varga«Á.t The bone tumors under 10 years from the point of view of the radiology diagnosis /Békéscsaba/ Since the foundation of the department of Orthopaedics in Békéscsaba /1971/ 27 patients were diagnostized with benign and malignant bone tumors. Clinical examples are demonstrated illustrating at the same time a schematic classification of those signs on a roentgenogramm which is many cases facilitate the prediction of the specific diagnosis and in consequence the prognosis of the lesion. The need for an effective cooperation between the specialities in stressel.

30 14 30 Diethelm, L«; A fejlődési rendellenességek radiológiai kutatásának jelentősége a csigolyatestek fejlődéstörténete szempontjából /íiainz/ A csigolyatest fejlődési rendellenességek mindig ismétlődő, tehát bizonyos törvényszerűségek szerint keletkező formákat mutatnak, melyekből meghatározott fejlő- ; déstörténeti fokozatok vezethetők le. Uj, eddig csak ritkán megfigyelt formákat mutat be az eddig ismert formák mellett, o abból egy fejlődéstörténeti fázist vezet le, melyben ezeknek a formáknak keletkéz-,niük kellett. Ez az anatómusok és fejlődéstanászok részére ad ösztönzést, hogy e fejlődési hibák korai stádiumaival az eddiginél behatóbban foglalkozzanak. I

31 14 31 Diethelm«L«; Die Bedeutung der radiologischen Fehlbildungsforschung für die Entwicklungsgeschichte der Wirbelkörper /Mainz/ Die Wirbelkörperfehlbildungen zeigen immer wiederkehrende also nach bestimmten Gesetzmässigkeiten entstehende Formen, aus denen sich bestimmte entwicklungsgeschientliehe Stufen ableiten lassen. Es werden neuere, bisher nur selten beobachtete Formen neben den bisher bekannten Formen vorgestellt und daraus eine Phase in der Entwicklungsgeschichte abgeleitet, in welcher diese Formen entstanden sein müssen. Hieraus wird eine Anregung an die Anatomen und die Entwicklungsgeschichtler /Embryologen/ abgeleitet, sich dieser Fehlbildungs - Frühstadien mehr als bisher anzunehmen.

32 15 Vizkelety T t ; Szempontok a csontizületi betegségek röntgendiagnosztikájához /Budapest/ Alapvető követelmény a technikailag jól elkészitett felvétel. Az első hibaforrás a rossz helyzetgen készült, vagy rossz minőségű felvétel. A második hibaforrás a Icép értékolésében rejlik. A kis jolek felismerésének hiányán kivül az esetek többségében a különböző jelek hibás érté- ; keléséről van szó, azok félreértókelésével", vagy értékelésével. Törekedni kell a fokozott objektivitásra és a túlértékelés elkerülésére. A muskoloszkeletális rendszer röntgendiagnosztikájának fontos példákkal illusztrált szempontjai a következők: jól centrált felvételek, diagnosztikus probléma asetén a gétagokról összehasonlító felvételek készüljenek normál állásban; kiegészitő felvételek és rétegfelvételek kééüljenek a radiológussal törtónt consilium alapjánr különböző segédvonalak, szögek mérése szükséges lehet; a funkcionális fel- I vételek, kontrasztanyagos vizsgálatok és a - CT megfelelő javallatok alapján növelik diagnosztikus lehetősegeinket. Az orthopédok és radiológusok jó együttműködése jól értékelhető felvételek mellett anyag- és munkamegtakarítást is oredmúnyo

33 15 33 Vizkelety, T.:, Viewpoints of X-ray diagnostics of i muskuloskeletal diseases i /Budapest/ The basic requirement is the technically impeccable Roentgenogram. The first source of error is an X-ray picture made in faulty position or with inadequate technic, the second the evaluation of this picture* Besides a lack of diagnosis of the pathological signs, one can meet in the majority of the cases with the faulty assessment of different signs with their misjudgement in taking them for pathological,, or with their overestimation. One has to strive for an increased objectivity and thus for the avoidance of overdiagnosis. Important viewpoints, illustrated with examples, of the X-ray diagnostics of the muskuloskeletal diseases: the well centered Roentgenogram; in case of a diagnostical problem comparative X-ray pictures of the limbs, if possible in their normal position; it is advisable to arrange the complementery Roentgenograms and tomograms with the radiologist before. One has to know the use and measurement of the different auxiliary lines a.nd angles* The functional X-ray pictures, the contrast examinations, the computer tomography, used with proper indication, enlarge considerably our diagnostical possibilities. The good cooperation of the orthopaedists and radiologists leads to well evaluable X- ray pictures, sparing of material and work. Í

34 16 y, Baudisch, E,. Linde, M., Ba,rta«ü»«Neumann, R, : Az arthritis psoriatica klinikai és radiológiai tünetei /Jena/ Izületi panaszok esetén 135 psoriasis beteg anamnesztikias adatai, klinikai immunserológiai és i'öntgenológiai vizsgálátai alapján dolgozák ki az arthriti3 psoriatica kritériumait. Az arthritis psoriatica rontgenológiai tünetei a következők: egymás mellett váltakozva csontépülés és csontlebontás, periostealis reakciók, az izületi rés kiszélesedése, a legtöbbször hiányzó deroirteralizáció a megbetegedett izületek környékén és mutilációra való hajlam ankylosis és az izületi károsodás különleges formái. A rontgenológiai lelet-fajták ismerete lehetővé teszi a más arthritis formáktól való elkülönítést,

35 16 35 Baudisch, B,«Linde, M,, Barta, U». Klinische und radiologische Symptome der Arthritis psoriatica /Jena/ Bei 135 Psoriasispatienten mit Gelenkbeschwerdc wurden durch anamnestische Erhebungen, klinische, immunserologische und rö'ntgenologische Untersuchungen die Kriterien der Arthritis psoriatica erarbeitet. Die röntgenologisehen Symptome der Arthritis psoriatica sind folgende: Wechselndes Nebeneinander von Knochenaufbau und Knochenabbau, Periostres&tionen, Gelenkspalterweiterung, die meist fehlende Demineralisation in der Umgebung erkrankter Gelenke und die Neigung zu Mutilationen, Ank^losen und Besonderheiten im Gelenkbefallmuster* Die Kenntnis dea röntgenologischen Befundmusters erlaubt eine Abgrenzung zu anderen Arthritisformen,! j

36 17 36 Fritz, H.; Pluorozisos csontpraeparátumök bemutatása /Drezda/ összefoglalás nem érkezett!

37 17 37 Fritz. H«; Demonstration fluorotischer Knochenpraperate /Drezda/ Abstract not submitted!

38 18 38 Kenéz J««Kocher I>, Kenyeres É,: Atlanto-axialis instabilitás primer polyarthritisbea /Budapest/ I Primer chronious polyarthritisben gya-r kori a nyaki gerincszakasz és különő- I sen a bonyolult anatómiai felépítésű \ craniocervicalis átmenet súlyos érintettsége. A ligamentum longitudinale posterius? de különösen a ligamentum transversum atlantis megbetegedése miatt az atlasgyürü helyzete az epistropheusom f ill* az axison instabillá válik, luxátio vagy subluxatio capitis inferior állhat elő* Előadásunkban ezen életveszélyes állapot röntgenanatómiai vonatkozásait, vizsgálati technikáját ás klinikai következményeit ismertetjük, A SOTE Neurológiai és Psychiátriai Klinikák beteganyagában az elmúlt négy évben hat ilyen beteget észleltünk. Egy elhalt beteg neuropathológiai feldolgozásánál megállapított hosszupályadegeneratios jeleket I is bemutatjuk. *

39 18 39 Kenéz, J«Kocher, I <t Kenyeres, E,; Atlanto-axial instability in primer chronic polyarthritis /Budapest/ It is frequent in cases of primer chronic polyarthritis that the pathologic process is invading the cervical spine, particularly craniocervical region having complicated anatomical relations. The jeopardised posterior longitudinal, and especially transverse atlantai ligament is the reason, why atlantoaxial instability appears causing luxation or subluxation of the atlasring on the axis, of flexion or rotatoric type. This dangerous disturbance will be discussed, the details of X-ray anatomy, the way of neuroradiological exploration, and clinical consequences will be dealt with* In the last four years six such cases were observed in the material of neurological and Psychiatric Clinics of 30TE. One of these patients died, ant on autopsy, the sings of ascending and descending degeneration of the myelum were clearly visible.

40 19 Böck. G. x- Werner. B». Baudiach. E t. Eitner. S.g Az "életkornak megfelelő röntgen lelet" kifejezés használata a rontgendiagnoszt ikában /Jena/ Egyes csontok és mellkasi szervek röntgenfelvételeinek vizsgálatakor gyakran hangzik el 9 hogy kornak megfelelő röntgen le let!; el" van dolgunk. Erre vonatkozó jelek és megfelelő osztályozás azonban még nem áll rendelkezésünkre* Saját vizsgálataink bebizonyitották? hogy a gerincoszlop, a medence, a terdizületek és a mellkasi szervek röntgen leleteinek osztályozása a vizsgált betegek életkora szerint nem lehetséges a növekedés befejeződése után. Többször is ugy találtuk, hogy különböző röntgen jeleket jellemeztek a kornak megfelelőként" ugyanabban az életkoban. Mindaddig^amig a felnőtt- és idős-kori röntgen leletek közötti differenciálásnak nincsenek ki- f dolgozott? minden esetben egyformán al- " kalmazhatoszempontjai, tudásunk jelenlegi szinvonalán megfelelőbb a nem pathologiás röntgen lelet" illetve a pathologiás röntgen lelet" / a diagrosztizált betegségnek megfelelően/ kifejezéseket alkalmazni, semmint eddig nem'bizonyitott összefüggésekre támaszkodni. *

41 19 41 Böck, G., Werner, B >t 3audisoh., E t< Eitner, S, : On the use of the term "age-adequate A-ra# findings" in X-ray diagnosis. /Jena/ In assessing X-ray Pictures of some sceletal portions and of the thoracal organs frequently it is stated that "age-adequate X-ray findings" are at hand. Definitions of such signs, underlying such classes of findings are not presented. Examinations of our own have shown, that a classification of X-ray findings of the spinal column, the pelvis, the knee joints and of the thoracal organs according to the age of the examined persons after the end of growth is not possible. Also we have found, that different X-ray signs are described to be "age-adequate" in the same age. As long as criterions of an interpersonally corresponding and reproducible differentiation between Z-ray findings of the adult age and of the senium are not elaborated, a limitation of the statement "no pathological X-ray findings" and "pathological X- ray findings... /in the therm of the diagnosed disease/" meets better the present state of knowledge than the maintenance of relations not to be proved.

42 20 42 Somogyi J»i Sohanzl A«; A femoro-patellaris izület egyensúly zavarai /Péc s/ Az erős mértékű laterális trakcios impulzusok következtében a femoro-patellaris izület laterális pörcfelületére fokozott terhelés nehezedik, azafc az u.n. laterális hyperpressiós syndroma jön létre. A betegség progressziója során először a patella dislokációja /részleges ficam, ficam/,később chondromalacia, dysplasia és végül femoro-patellaris arthrosis jelenik meg. A röntgenvizsgálat defile" röntgenképekből áll, amelyeket a 30,60 és 90 fokos szögben hajlitott'térdről készitettek Picat módszerével. A vizsgálati módszer és az alapvető elváltozások ismertetésén tul a szerzők bemutatják két sebészetileg bizonyitott esetüket.

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása MOZGÁSSZERVI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása Gion Katalin, Palkó András Early detection of adult femoral head necrosis A felnôttkori combfejnecrosis a

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológiai Klinika és Pathológia Intézet közleménye Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel Nógrád megyei Önkormányzat,,Madzsar József Kórház-Rendelôintézet Traumatológiai Osztály közleménye Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel CSONKA CSABA DR., VEKSZLER

Részletesebben

A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide!

A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide! A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide! A KÖVETKEZŐKBEN SZÁMOZOTT KÉRDÉSEKET VAGY KÉPEKET LÁT SZÁMOZOTT KÉPLETEKKEL. ÍRJA A SZÁMOZOTT KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZT, VAGY A SZÁMOZOTT

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Nevezze meg a jelölt csontot latinul! Name the bone marked! Nevezze meg a jelölt csont típusát! What is the type of the bone marked?

Nevezze meg a jelölt csontot latinul! Name the bone marked! Nevezze meg a jelölt csont típusát! What is the type of the bone marked? 1 Nevezze meg a jelölt csontot latinul! Name the bone marked! 2 Nevezze meg a jelölt csont típusát! What is the type of the bone marked? 3 Milyen csontállomány található a jelölt csont belsejében? What

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 1999. március 19-20. Zsákolt áruk palettázását végző rendszer szimulációs kapacitásvizsgálata Kádár Tamás Abstract This essay is based on a research work

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ph.D. Thesis Ákos Skribek M.D. Department of Ophthalmology Faculty of Medicine University of Szeged Szeged, Hungary

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, III. évfolyam 2015/2016. tanév / 2. félév (6. szemeszter) (SZERDA: 10.15-12.

SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, III. évfolyam 2015/2016. tanév / 2. félév (6. szemeszter) (SZERDA: 10.15-12. SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, III. évfolyam 2015/2016. tanév / 2. félév (6. szemeszter) (SZERDA: 10.15-12.00, 2x45 perc) II. 10. Általános radiológia. Dr. Arany-Tóth II.17. A csontok és ízületek

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ

Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Dr Csőszi Tibor Hetenyi G. Kórház, Onkológiai Központ Azért, mert a kemoterápia bizonyított módon fokozza a gyógyulás esélyét! A kemoterápiának az a célja, hogy az esetleg, vagy biztosan visszamaradt daganatsejtek

Részletesebben

Sebész szerepe az axilla ellátásában Mersich Tamás Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-onkosebészeti Osztály 2014. május 24. Kecskemét Bevezetés A nyirokcsomók sebészi eltávolítása felel a legtöbb szövődményért

Részletesebben

Paediatrics: introduction. Historical data.

Paediatrics: introduction. Historical data. Paediatrics: introduction. Historical data. Dr. György Fekete Aim of the present lecture To demonstrate: - the wonderful nature of this discipline - the differences as compared to other medical activities,

Részletesebben

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet A carotisarteria szűkületének javasolt ellátási módját alapvetően befolyásolja, ha a szűkület mindkét oldalon szignifikáns mértékű, ha a szűkület oka előzetes nyaki besugárzás, illetve ha a betegnek intracranialis

Részletesebben

Statistical Dependence

Statistical Dependence Statistical Dependence Petra Petrovics Statistical Dependence Deinition: Statistical dependence exists when the value o some variable is dependent upon or aected by the value o some other variable. Independent

Részletesebben

Mark A. Davies a Magyar Radiológusok Társaságának új tiszteletbeli tagja

Mark A. Davies a Magyar Radiológusok Társaságának új tiszteletbeli tagja 12 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 2007/1 Mark A. Davies a Magyar Radiológusok Társaságának új tiszteletbeli tagja Mark Davies és Forgács Sándor, az MRT új tiszteletbeli tagjai a 23.Magyar Radiologus Kongresszus

Részletesebben

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti PUBLICATIONS doctorandus: Júlia Vízkeleti Articles in the subject of the dissertation: 1. Vízkeleti J., Vereczkey I., Fröhlich G., Varga S., Horváth K., Pulay T., Pete I.,,Kásler M., Polgár C.: Pathologic

Részletesebben

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk Budapest Régiségei XLII-XLIII. 2009-2010. Vecsey Ádám Fémeszterga versus viaszesztergálás Bev e z e t é s A méhviaszt, mint alapanyagot nehéz besorolni a műtárgyalkotó anyagok különböző csoportjaiba, mert

Részletesebben

XIII./5. fejezet: Terápia

XIII./5. fejezet: Terápia XIII./5. fejezet: Terápia A betegek kezelésekor a sebészi kezelés, a kemoterápia (klasszikus citotoxikus és a biológiai terápia), a radioterápia és ezek együttes alkalmazása egyaránt szóba jön. A gégének

Részletesebben

Which letter(s) show(s) a. Melyik betű(k) mutat(nak) . 1 flexor muscle group? flexor izomcsoportot? . 2 extensor muscle group?

Which letter(s) show(s) a. Melyik betű(k) mutat(nak) . 1 flexor muscle group? flexor izomcsoportot? . 2 extensor muscle group? Melyik betű(k) mutat(nak)... 1 flexor izomcsoportot?... 2 extensor izomcsoportot? Which letter(s) show(s) a. 1 flexor muscle group?. 2 extensor muscle group? A B C D 3 Nevezze meg azokat a nyálmirigyeket,

Részletesebben

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005 MELLÉKVESE INCIDENTALOMÁK: SZÖVETTANI HETEROGENITAS, A DEHYDROEPIANDROSTERON SULFAT SZINT ÉS A MELLÉKVESEKÉREG IZOTÓP VIZSGÁLAT DIAGNOSZTIKAI ÉRTÉKE, NYOMONKÖVETÉS Ph.D. doktori értekezés tézisei Az értekezés

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

iatalkori szubakut osteomyelitis

iatalkori szubakut osteomyelitis A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinika közleménye iatalkori szubakut osteomyelitis DR. KISS SÁNDOR, DR. BALLA MÁRIA, DR. SZÕKE GYÖRGY Érkezett: 2002. március 12. ÖSSZE OGLALÁS

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

Összegyűjtöttük, a magyar radiológus és radiográfus közösség hogyan vesz részt aktívan az idei európai radiológiai kongresszuson.

Összegyűjtöttük, a magyar radiológus és radiográfus közösség hogyan vesz részt aktívan az idei európai radiológiai kongresszuson. Összegyűjtöttük, a magyar radiológus és radiográfus közösség hogyan vesz részt aktívan az idei európai radiológiai kongresszuson. A módszertan egyszerű: a végleges programot itt letölteni, a keresőbe beírni

Részletesebben

Összefoglalás. Summary. Bevezetés

Összefoglalás. Summary. Bevezetés A talaj kálium ellátottságának vizsgálata módosított Baker-Amacher és,1 M CaCl egyensúlyi kivonószerek alkalmazásával Berényi Sándor Szabó Emese Kremper Rita Loch Jakab Debreceni Egyetem Agrár és Műszaki

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Károly Farkas Gábor Horváth András Mészáros Miklós Telek Technical University of Budapest, Hungary EPEW 2014, Florence, Italy Outline Intelligent

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Összefoglalás A szívkatéter egy olyan intravaszkuláris katéter, amelyet a szívbe vezetnek, ültetnek be diagnosztikus vagy terápiás célból. A katéterek felvezetés/eltávolítás

Részletesebben

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során DR. DÉNES ZOLTÁN, DR. KÁLLAY MIKLÓS Érkezett: 2002. március

Részletesebben

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland 7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland Október 13-17 között került megrendezésre a Hollandiai Alphen aan den Rijn városában található Archeon Skanzenben a 7. Vasolvasztó Szimpózium. Az öt napos rendezvényen

Részletesebben

Vasúti kocsik vázszerkezetének a felhasználhatósága kisebb nyílások áthidalására helyi érdek8 közúti utakon

Vasúti kocsik vázszerkezetének a felhasználhatósága kisebb nyílások áthidalására helyi érdek8 közúti utakon Vasúti kocsik vázszerkezetének a felhasználhatósága kisebb nyílások áthidalására helyi érdek8 közúti utakon Dr. Köll Gábor, Dr. Petru oga, "tefan Gu$iu, C&t&lin oga Kolozsvári szaki Egyetem Abstract This

Részletesebben

Mit is csinál pontosan a patológus?

Mit is csinál pontosan a patológus? Szász A. Marcell Mit is csinál pontosan a patológus? Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Cegléd, 2015. március 19. www.meetthescientist.hu 1 26 Google - patológus www.meetthescientist.hu 2 26 Google - patológia

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

A Fusarium solani-val szembeni ellenállóképesség vizsgálata különböző zöldborsó fajtákon és nemesítési kombinációkon

A Fusarium solani-val szembeni ellenállóképesség vizsgálata különböző zöldborsó fajtákon és nemesítési kombinációkon A Fusarium solani-val szembeni ellenállóképesség vizsgálata különböző zöldborsó fajtákon és nemesítési kombinációkon Mendlerné Drienyovszki Nóra 1 Mándi Lajosné 2 Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum,

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési 18 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 2013/1-2 Elülső térd fájdalmak radiológiai vonatkozásai Balogh Endre dr., Palotás Anikó dr., Kovács Hedvig, Róka Timea, Kéki Imre, László Csaba, Stefán Ágnes dr. és Viharos Krisztián*

Részletesebben

Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán

Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán Szövettan kérdései Ami a terápiát meghatározza és ami segíti Dr. Sápi Zoltán 1.Számú Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet Diagnózis (definitív): benignus, malignus, intermedier malignitás, borderline

Részletesebben

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok Ionizáló sugárzás Sugárterápia Lövey József Országos Onkológiai Intézet SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Budapest Az elnyelt sugárzás mértékegysége J/kg = Gray 100 % Terápiás ablak T C P N T C P

Részletesebben

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában

Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések diagnosztikájában A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszék* és a Kenézy Gyula Kórház-Rendelôintézet, Radiológiai Osztály**, Debrecen közleménye Az összehasonlító CT vizsgálat értéke a sarokcsonttörések

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Intervenciós radiológia és sugárterápia

Intervenciós radiológia és sugárterápia Intervenciós radiológia és sugárterápia Hadjiev Janaki dr. Kaposvári Egyetem, Egészségügyi Centrum, Kaposvár A keresztmetszeti képalkotás forradalmi szerepe, a céltérfogat pontosabb meghatározása a CT-

Részletesebben

ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS

ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS VOLUME 50. NUMBER 2. Mosonmagyaróvár 2008 2 UNIVERSITY OF WEST HUNGARY Faculty of Agricultural and Food Sciences Mosonmagyaróvár Hungary NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezôgazdaság-

Részletesebben

A jövőbeli hatások vizsgálatához felhasznált klímamodell-adatok Climate model data used for future impact studies Szépszó Gabriella

A jövőbeli hatások vizsgálatához felhasznált klímamodell-adatok Climate model data used for future impact studies Szépszó Gabriella A jövőbeli hatások vizsgálatához felhasznált klímamodell-adatok Climate model data used for future impact studies Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Hungarian Meteorological Service KRITéR

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Rezgésdiagnosztika. Diagnosztika 02 --- 1

Rezgésdiagnosztika. Diagnosztika 02 --- 1 Rezgésdiagnosztika Diagnosztika 02 --- 1 Diagnosztika 02 --- 2 A rezgéskép elemzésével kimutatható gépészeti problémák Minden gép, mely tartalmaz forgó részt (pl. motor, generátor, szivattyú, ventilátor,

Részletesebben

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Table of Contents Windows 7... 2 Windows 8... 6 Windows Phone... 11 Android... 12 iphone... 14 Linux (Debian)... 20 Sebők Márton

Részletesebben

A vesedaganatok sebészi kezelése

A vesedaganatok sebészi kezelése A vesedaganatok sebészi kezelése Szendrői Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Az Európai Urológus Testület képzőhelye Robson elvek (1963) Nincs szisztémás kezelés -radikális

Részletesebben

Semmelweis Egyetem. Prognózis becslés - van egyáltalán értelme? Magas rizikójú műtétek morbiditás/mortalitás előrejelzésében. Iványi Zsolt MD PhD

Semmelweis Egyetem. Prognózis becslés - van egyáltalán értelme? Magas rizikójú műtétek morbiditás/mortalitás előrejelzésében. Iványi Zsolt MD PhD Prognózis becslés - van egyáltalán értelme? Magas rizikójú műtétek morbiditás/mortalitás előrejelzésében Iványi Zsolt MD PhD Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika Semmelweis Egyetem SZINT 2013.

Részletesebben

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra Dr. Szóka Károly Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Egyetemi docens

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály

Részletesebben

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation Dr Zoltan Marczinka Director 2017 Hungarian Handball Federation International Coaching Education Centre Founded: 2001, Re-established: 2012

Részletesebben

Teherviselő faszerkezet csavaros kapcsolatának tervezési tapasztalatai az európai előírások szerint

Teherviselő faszerkezet csavaros kapcsolatának tervezési tapasztalatai az európai előírások szerint Teherviselő faszerkezet csavaros kapcsolatának tervezési tapasztalatai az európai előírások szerint Joó Balázs Designing olted connections according to European standards The suject of the article is the

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM 2013/4

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM 2013/4 Part II: Seasonal variations in human infections with Puumula hantavirus in Styria II. rész: Évszakos változások a Puumula hantavirus okozta humán fertőzésekben Stájerországban PROF. SIXL WOLF DIETER,

Részletesebben

Áttekintés az emlőrák megbetegedések és a gyógyítás helyzetéről Magyarországon beleértve a 2001 óta folyó mammográfiás szűréseket. Dr.

Áttekintés az emlőrák megbetegedések és a gyógyítás helyzetéről Magyarországon beleértve a 2001 óta folyó mammográfiás szűréseket. Dr. Áttekintés az emlőrák megbetegedések és a gyógyítás helyzetéről Magyarországon beleértve a 2001 óta folyó mammográfiás szűréseket. Dr. Kovács Attila 1 Emlőrák Világszerte a 5. leggyakoribb rák nőkben (valamennyi

Részletesebben

ANNEX V / V, MELLÉKLET

ANNEX V / V, MELLÉKLET ANNEX V / V, MELLÉKLET VETERINARY CERTIFICATE EMBRYOS OF DOMESTIC ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES FOR IMPORTS COLLECTED OR PRODUCED BEFORE 1 st JANUARY 2006 ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY 2006. JANUÁR 1-JE

Részletesebben

Nukleáris onkológiai vizsgálatok. Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése. Dr. Földes Iván 2013, 2014

Nukleáris onkológiai vizsgálatok. Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése. Dr. Földes Iván 2013, 2014 Nukleáris onkológiai vizsgálatok Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése Dr. Földes Iván 2013, 2014 A pajzsmirigyrák előfordulásának gyakorisága Magyarországon (2010 évi rákregiszter alapján) A rosszindulatú

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

67. Pathologus Kongresszus

67. Pathologus Kongresszus A kemoirradiáció okozta oncocytás átalakulás szövettani, immunhisztokémiai, ultrastruktúrális jellemzői és lehetséges prognosztikus jelentősége rectum adenocarcinomákban 67. Pathologus Kongresszus Bogner

Részletesebben

SZARVASMARHÁK MENTESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE I. ÓZSVÁRI LÁSZLÓ dr. - BÍRÓ OSZKÁR dr. ÖSSZEFOGLALÁS

SZARVASMARHÁK MENTESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE I. ÓZSVÁRI LÁSZLÓ dr. - BÍRÓ OSZKÁR dr. ÖSSZEFOGLALÁS SZARVASMARHÁK MENTESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE I. ÓZSVÁRI LÁSZLÓ dr. - BÍRÓ OSZKÁR dr. ÖSSZEFOGLALÁS A politikai és gazdasági rendszerváltás gyors és sok vonatkozásban nem várt változásokat eredményezett

Részletesebben

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata 1 RADIOLÓGIA A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata Írta: PALKÓ ANDRÁS Bevezetés A vese térfoglaló folyamatok kimutatása, elkülönítı kórismézése, stádiumba

Részletesebben

Publication list. List of papers published in extenso. Other publications

Publication list. List of papers published in extenso. Other publications Publication list List of papers published in extenso 1. Horváth K, Gődény M: Képalkotó vizsgálatok a nőgyógyászati daganatok stádium meghatározásában. Magyar Radiológia 2004; 78(6):284-292. 2. Horváth

Részletesebben

Módszertani eljárások az időtényező vezetési, szervezeti folyamatokban betöltött szerepének vizsgálatához

Módszertani eljárások az időtényező vezetési, szervezeti folyamatokban betöltött szerepének vizsgálatához Módszertani eljárások az időtényező vezetési, szervezeti folyamatokban betöltött szerepének vizsgálatához Bácsné Bába Éva Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar,

Részletesebben

szám Carsharing rendszerek szolgáltatási

szám Carsharing rendszerek szolgáltatási Carsharing rendszerek szolgáltatási minôségét elemzô és értékelô módszer 2. rész: A módszer lépései és alkalmazása A carsharing szolgáltatás sikerességének feltétele a magas szolgáltatási minőség megfelelő

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

Computer Architecture

Computer Architecture Computer Architecture Locality-aware programming 2016. április 27. Budapest Gábor Horváth associate professor BUTE Department of Telecommunications ghorvath@hit.bme.hu Számítógép Architektúrák Horváth

Részletesebben

A tüdőrák hazai gyógyszeres kezelésének elemzése

A tüdőrák hazai gyógyszeres kezelésének elemzése Eredeti közlemény 33 A tüdőrák hazai gyógyszeres kezelésének elemzése Moldvay Judit 1, Rokszin György 2, Abonyi-Tóth Zsolt 2, Katona Lajos 3, Kovács Gábor 4 1 Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika,

Részletesebben

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban A Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Pécs 1 és az LKH Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Graz 2 közleménye Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Részletesebben