Környezetszennyezések és állapotfelmérésük

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetszennyezések és állapotfelmérésük"

Átírás

1 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTANI TANSZÉK Környezetszennyezések és állapotfelmérésük Tóth Judit PhD-hallgató hallgató

2 Országos Környezeti Kármentesítési Program I. OKKP célja: a felszín alatti vizek, a földtani közeg veszélyeztetésének, szennyezettségének, károsodásának megismerése a veszélyeztetett területeken a szennyezettség kockázatának csökkentése a szennyezett területeken a szennyezettség csökkentetésének vagy megszüntetésének elősegítése (OKKP => 2205/1996.(VII.24.) és 2304/1997 (X.8.) kormányhatározatok)

3 Országos Környezeti Kármentesítési Program II. Előzmények Hátramaradt (örökölt) szennyeződések Kőolajat, kőolajszármazékokat tároló helyek (repülőterek, olajfinomítók, üzemanyagtöltő állomások, vasútállomások) Vegyi üzemek (csővezetékek, tartályok) Katonai létesítmények (vegyianyag-tartályok, javítóüzemek) Vasútállomások (javítóüzemek, egykori salakhányók) Folyékony- és szilárd hulladékok lerakóhelyei Meddőhányók, zagytározók, salakdombok

4 Országos Környezeti Kármentesítési Program III. Általános feladatok a program irányítása, működtetése és koordinációja, a szükséges jogszabályok kidolgozása műszaki szabályozások (szabványok, irányelvek) kutatási-fejlesztési tevékenység finanszírozási rendszer kidolgozása kiadványok, információs- és segédanyagok kidolgozása, oktatás és továbbképzés hazai és nemzetközi kapcsolattartás más programokkal koordináció (pl.: Vízbázisvédelmi Program, Nemzeti Környezetegészségügyi Program)

5 Országos Környezeti Kármentesítési Program IV. Országos feladatok Felszín alatti Víz és Földtani Közeg Nyilvántartási Rendszer (FAVI) KÁRINFÓ térinformatikai rendszer Nemzeti Kármentesítési Prioritási Lista (NKPL) Monitoring rendszer Alprogramok kidolgozása és végrehajtása Egyedi projektek, beruházások Kormányrendelet alapján (tényfeltárás, műszaki beavatkozás, utóellenőrzés)

6 OKKP Alprogramok keretében végzett kármentesítések I.

7 OKKP Alprogramok keretében végzett kármentesítések II. Kormányzati munkamegosztás Belügyminisztérium - Rendvédelmi Alprogram Gazdasági és Közlekedési Minisztérium - Szilárdásvány- bányászati Alprogram magyarországi uránérc-bányászat megszüntetésével összefüggő feladatok (2003-ban Ft!) volt állami szénbányák megszüntetéséhez kapcsolódó feladatok (2003-ban Ft!)

8 OKKP Alprogramok keretében végzett kármentesítések III. A végrehajtott jelentősebb munkák (2003) Bányabezárás Pécs, Flotáló épület bontása Lencsehegy, aknatömedékelés Kazincbarcika, Radvánszky táró tömedékelése Tájrendezés Pécs, Vasas D.-i meddőhányó Vértessomló,, Külfejtés és meddőhányó Lencsehegy, meddőhányó ( 2 db) Rudolf telep, meddőhányó Komló, K. I-II. I II. aknák, meddőhányó Feketevölgy; üzemudvar

9 OKKP Alprogramok keretében végzett kármentesítések IV. Bányakár: Pécs, Mecsek-Szabolcs Dudar Rózsaszentmárton Salgótarján és környéke Felsőnyárád Kurityán Meddő CH-kutak kezelése Alprogram Közel 3000 db visszamaradt meddő kút

10 OKKP Alprogramok keretében végzett kármentesítések V. Szennyezett ipari területek, ipari park Alprogram MÁV Alprogram (2003-ban Ft) a Záhony Vegyi-anyag Átfejtő területén eddig > 1400 m3 felúszó szénhidrogén eltávolítására került sor (becslések szerint az összes mennyiség 60-65% 65%-a) Pénzügyminisztérium - PM-ÁPV Rt. Alprogramjai ÁPV Rt. - Társasági Privatizációs Alprogram ÁPV Rt. - Volt szovjet laktanyák Alprogram PM-Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) Alprogramjai

11 OKKP Alprogramok keretében végzett kármentesítések VI. Honvédelmi Minisztérium - Honvédelmi Alprogram Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium - Egészségügyi Intézményi Alprogram forrás hiányában nem kezdődött el Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium - Intézményi Alprogram Oktatási Minisztérium - Oktatási Intézményi Alprogramja Szeged-Öthalom (100 millió Ft!)

12 OKKP Alprogramok keretében végzett kármentesítések VII. Igazságügyi Minisztérium - Büntetés-végrehajtási Alprogram Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Alprogram Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KvVM - Természetvédelmi Alprogram (NP-ok) KvVM - Vízügyi Alprogram Önkormányzati Alprogramok

13 Néhány beruházás nagysága ( között) MeH - ÁPV Rt - volt szovjet ingatlanok Alprogram 31 terület, millió Ft KöViM - MÁV Alprogram 122 terület, millió Ft Mecseki Uránbánya rekultiváció 6 terület, millió Ft Volt állami szénbányák 11 terület, millió Ft Budapesti Vegyiművek (Garé) millió Ft állami garancia millió Ft KAC támogatás

14 OKKP Illetékes hatóságok Kármentesítés előtt álló területek megoszlása Objektumok száma (db) Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség Dél-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelőség KvVM adatok alapján szerk. Tóth J

15 Jogszabályi háttér 33/2000. (III.17) kormányrendelet Tartalmi követelmények 10/2000. (VI.2) KÖM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet Vizsgálati adatok értékelése ÚJ => 219/2004. (VII.21) kormányrendelet 10/2000-es hatályát veszti a Ci intézkedési szennyezettségi határérték tekintetében

16 Határértékek (A) háttér-koncentráció (Ab) bizonyított háttér-koncentráció (B) szennyezettségi határérték (D) kármentesítési határérték (E) egyedi szennyezettségi határérték (Mi) igénybevételi határérték ÚJ! A víztest egy adott lehatárolt részén a legnagyobb megengedhető víz(nyomás)szint süllyedéshez tartozó igénybe vehető összes vízmennyiség m3/évben kifejezve. Hiányosságok (felszíni vizek esetében)

17 A környezeti állapotfeltárások célja ismertetni: az adott területen történt-e szennyeződés a felszíni, illetve a felszín alatti régióban milyen mértékű a bekövetkezett szennyeződés mik az esetleges veszélyeztetett környezeti elemek milyen a szennyezett terület érzékenysége a veszélyeztetés mértékének, valamint a további teendőknek meghatározása

18 Az információszerzés sajátosságai a területre vonatkozó archív adatok összegyűjtése és értékelése az előzetesen rendelkezésre álló földtani és vízföldtani adatok megkönnyíthetik a tényfeltárás tervezését, és csökkenthetik annak idejét, költségeit MÁFI, VITUKI, MOL adattárak adatok szelektálása fontos (ld. vízkémiai, talajvízállás adatok)

19 Környezeti állapotfelmérés I. felszín alatti vizeket és földtani közeget veszélyeztető szennyeződések észlelése => jelentés a Környezetvédelmi Felügyelőség felé KÖFE => a tudomására jutott információk, adatok valódiságának igazolása végett helyszíni szemle illetékes szakhatóságok állásfoglalása és a helyszíni szemle alapján döntés => a szennyezettség intézkedést igényel előírja a szükséges környezetvédelmi hatósági intézkedés, eljárás megindítását, így a kármentesítést

20 Környezeti állapotfelmérés II. A KÖFE környezetvédelmi állapotfelmérést és részletes tényfeltárást előíró határozata Tartalmazza a szennyeződés megismerése eljárások, vizsgálatok megjelölését érdekében szükséges kívánatos határértékeket Megnevezi a tényfeltárásra kötelezett szervezetet az érintett területet a tényfeltárási záródokumentáció benyújtási határidejét a tényfeltárási terv készítésének előírását

21 Mintaterületek ismertetése I. Terepi bejárások képi dokumentációk Meghatározott geometriai háló szerint mintavételezési pontok kitűzése Tényfeltárási záródokumentációhoz szükséges átnézeti, topográfiai és mintavételezési térképek A káresemények ismertetése A területek földtani-vízföldtani viszonyai

22 Mintaterületek ismertetése II.

23 Mintaterületek ismertetése III.

24 Mintaterületek ismertetése IV.

25 Mintaterületek ismertetése V.

26 Mintaterületek ismertetése VI.

27 Mintaterületek ismertetése VII.

28 Mintavétel I. Talaj- és vízminták Mintavétel mélysége Mintavevő eszköz Ismételt mintavétel Fúrásnapló Kőzettípusok Főbb jellemzők Mintavételi helyek Talajvízre vonatkozó adatok

29 Mintavétel II.

30 Mintavétel III.

31 Mérési adatok, alkalmazott vizsgálati módszerek Talajminták SZOE TPH GC Vízminták THP GC BTEX PAH Talajvízáramlás meghatározása

32 A talajvízáramlás irányának és sebességének meghatározása I. Áramlási irány meghatározása => geoelektromos eljárással, az ekvipotenciális vonalak ( MISE-A-LA-MASSE ) módszerrel Alapja: egy pontforrás potenciáltere homogén vezető közegben megadható, s ha a közegben inhomogenitások vannak, akkor a kialakuló potenciálkép torzul az inhomogenitásoknak megfelelően

33 A talajvízáramlás irányának és sebességének meghatározása II.

34 A talajvízáramlás irányának és sebességének meghatározása III. Kiértékelés és értelmezés => 1. az egymást követő időpontokban meghatározott mérési eredmények null mérésre vonatkoztatott változásait mérési pontonként vektoriálisan összegezzük 2. az összegzés eredményeképpen előálló eredő vektort tekintjük az adott időpillanatra mért áramlási iránynak 3. a különböző idejű mérésekre jellemző eredő vektorok gyakoriságát ábrázoljuk a földrajzi irány függvényében úgy, hogy a K-i irányt tekintjük 0 -nak és a szögértékek az óramutató járásával ellentétes irányban nőnek

35 A talajvízáramlás irányának és sebességének meghatározása IV. sózás után 15 perc sózás után 90 perc sózás után 182 perc sózás után 340 perc sózás után 512 perc Relatív eltérés [%] 0 0 PUSZTAEDERICS FGT 7 jelű kút áramlási irány talajvíz áramlási irány meghatározás geoelektromos módszerrel Az alapállapothoz viszonyított normált eltérés változása az idő függvényében

36 A talajvízáramlás irányának és sebességének meghatározása V. 40 ÁRAMLÁSI IRÁNY 177 fok 30 Fit Results Fit 1: Normal Number of data points used = 198 Average X = Standard Deviation = GYAKORISÁG Talajvíz áramlási irány meghatározása geoelektromos módszerrel PUSZTAEDERICS FGT 7 kút KELET ÉSZAK NYUGAT DÉL KELET

37 A talajvízáramlás irányának és sebességének meghatározása VI. Áramlási sebesség meghatározása => a sós víz betöltése után vizsgáljuk a potenciál vonalak elmozdulását az idő függvényében A mérési hibák minimálisra csökkentése érdekében több jellemző potenciálvonal változását követjük egyidejűleg A sebességet a potenciálvonalak elmozdulásának sebességéből számítjuk

38 Vizsgálati eredmények megjelenítése és értelmezése I. Táblázatok, grafikonok Izopotenciál térképek Potenciometrikus felülettérképek (ekvipotenciális( vonalak 2D- s grafikus megjelenítése) Idősorok Keresztszelvények Szennyezőanyagok és bomlástermékeik izokoncentrációs térképei Hidrogeológiai térképek

39 Vizsgálati eredmények megjelenítése és értelmezése II Talajmintak CH-szennyezettsege (mg/kg) 0,9-1,0 meterek kozott Sz Sz -38# vez Jelmagyarazat 26 fu rasok furas vezetek ma: 1:100

40 Vizsgálati eredmények megjelenítése és értelmezése III. Talajviz CH-szennyezettsege (mg/l) Sz Sz- 38# vez Jelmagyarazat furas mert CH-ertek vezetek ma: 1:100

41 Szennyeződésterjedés modellezés I. Analitikus vagy numerikus modellek Figyelem: vízkivétel, környező befogadók, területhasználatok Megfelelő modell kiválasztása függ: a rendelkezésre álló adatok a vizsgálati terület összetettsége a környezeti hatástanulmány elkészítéséhez szükséges információk

42 Szennyeződésterjedés modellezés II. Mire használhatjuk: a talajvíz áramlási rendszer és a szennyeződés mozgásának megértése a szennyeződés mozgásának előrejelzése a csóva nagyságának, koncentrációjának előrejelzése a szennyezett víz mennyiségének előrejelzése mentesítési célértékek meghatározása monitoringkutak elhelyezkedésének kiválasztása

43 Veszélyeztetés felmérés, kockázatfelmérés I. A kockázatfelmérés folyamata: 1. veszélyazonosítás 2. kitettség felmérés (expozíció) 3. humán hatásviselőkre vonatkozó kockázatfelmérés Szervezetre gyakorolt hatásvizsgálat célja: megadja azt a koncentrációt, amely még nem hat károsan Ökotoxikológiai tesztelés (Daphnia,, alga, Oncorhynus mykiss,, stb.)

44 Veszélyeztetés felmérés, kockázatfelmérés II. Kockázat számítása (1) kockázati alapú célérték k meghat. (2) 1. adott sz.a.. hatásvisel sviselőre gyakorolt hatását, t, az expozíci ciójukból adódó kockázat mértm rtékét t számítjuk, majd összehasonlítjuk a megengedhető kockázati szinttel 2. megengedhető dózisból l visszafelé haladva határozzuk meg a szennyező forrás s oldalon még m g megengedhető koncentráci ciót a kapott értéket összehasonlítjuk a mért m értékekkel => meghat. a (D) kármentesk rmentesítési si szennyezettségi határért rtéket

45 A környezetszennyezés sorsának előrejelzése I. Helybenmaradás Szorpciós jelenségek Reakció a víztartó közeg és az oldott anyag között Beszivárgás (egyszerű hígulás) Víz mozgása a telítetlen zónán keresztül a vízszintig Advektív transzport Oldott anyag mozgása a talajvíz mozgásával Diszperzió Keveredés a talajvíz áramlása és a víztartó réteg egyenetlenségei i miatt Volatilizáció Talajvízben oldott szennyezőanyagok párolgása gőz fázisba (talajgáz)

46 A környezetszennyezés sorsának előrejelzése II. Diffúzió A molekuláris diffúzió miatt a szennyezőanyag szétterjed és felhigul Biodegradáció Mikrobiológiai úton lezajló reakció, lebomlás Abiotikus degradáció Mikrobiológiai segítség nélküli lebomlás (pl. hidrolízis) NAPL megoszlása NAPL beszivárgása a talajvízbe és megkötődése a talajszemcséken

47 Tényfeltárási záródokumentáció készítése I. Alapadatok Szennyezőforrás, szennyezett T pontos lehatárolása Légifotó v. térkép Tulajdonosok, használók adatai Veszélyeztetett T lehatárolása Tényfeltárásra kötelezett adatai Ingatlan-nyilvántartási nyilvántartási adatok Előzmények Érintett terület bemutatása Területhasználat, T érzékenység Földtani, vízföldtani, talajtani, éghajlattani, földrajzi ismertetés etés Létesítmények, vízhasználatok bemutatása

48 Tényfeltárási záródokumentáció készítése II. Tényfeltárás módszertana Vizsgálati eredmények Kockázatfelmérési eredmények Lehetséges műszaki beavatkozási változatok bemutatása, jellemzése Költség-haszon és a költség-hatékonyság elemzés eredménye Javasolt változat bemutatása és indoklása Kármentesítési monitoring bemutatása (tényfeltárás keretében) Monitoring terv a tényfeltárást követő szakaszra Tartós környezeti kár bejegyeztetési dokumentumai Egyebek és mellékletek

49 Tényfeltárási záródokumentáció benyújtása I. A KÖFE a benyújtott tényfeltárási záródokumentáció és az érintett szakhatóságok állásfoglalása alapján hoz határozatot a záródokumentáció elfogadásáról, és a további feladatokról Előírhatja a tényfeltárás folytatását, az (E) egyedi szennyezettségi határérték, és a (D) kármentesítési szennyezettségi határérték megállapítását Ha szennyezettség > (D) kármentesítési szennyezettségi érték => műszaki beavatkozás elvégzésének szükségességéről, a műszaki beavatkozás megvalósítási tervének elkészítéséről és benyújtásáról dönthet

50 Tényfeltárási záródokumentáció benyújtása II. Elrendelheti a kármentesítés szüneteltetését, utóellenőrzést a kármentesítés befejezését, ha minden körülmény együttese azt mutatja, hogy a szennyezettség alacsony mértéke végett további kármentesítésre nincs szükség

51 Kármentesítési technológiák I. Kárlokalizáció (1) kárelhárítás s (2) (1) a szennyeződést st nem szüntetj ntetjük k meg, csak továbbterjed bbterjedését akadályozzuk Pl. szilárd rdítás, vegyi reakciók, k, résfal, r hidraulikus módszer, m stb. (2) célja a szennyező anyag végleges ártalmatlanítása Helyszín szerint In situ (= eredeti helyzetben) Ex situ (= nem eredeti helyzetben)

52 Kármentesítési technológiák II. In situ => nem termelik ki a földet, vizet visszanyeletik Ex situ on site => kitermelik, de a munkaterületen tisztítják Ex situ off site => kitermelik, elszállítják Gyakran alkalmazott technológiák: Bioventilláció Talajműveléses kezelés Talajmosatás Átlevegőztetés Égetés Sztrippelés Talajcsere

53 Köszönetnyilvánítás PTE Földtani Tanszék Dr. Szederkényi Tibor MOL Rt. Kutatás-Termelési Divízió, Bányászati Laboratóriumok Lukács Andrea, Ördög Tibor, Dr. Balázs Endre, Dr. Török Ernő Csabai Tibor, Gubucz Eszter

54 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

A FÖLDTANI KÖZEG ÉS A FELSZÍN ALATTI VÍZ

A FÖLDTANI KÖZEG ÉS A FELSZÍN ALATTI VÍZ III. Előadás A FÖLDTANI KÖZEG ÉS A FELSZÍN ALATTI VÍZ KÁRMENTESÍTÉSE Zákányi Balázs egyetemi tanársegéd Miskolc, 2011. Szennyezett terület kármentesítése Kármentesítés: Az elmúlt évszázadban hátrahagyott

Részletesebben

ALPROGRAMOK TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEFOGLALÁS AZ 1997. ÉS 2004. KÖZÖTT VÉGREHAJTOTT FELADATOKRÓL

ALPROGRAMOK TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEFOGLALÁS AZ 1997. ÉS 2004. KÖZÖTT VÉGREHAJTOTT FELADATOKRÓL ORSZÁGOS KÖRNYEZETI KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM ORSZÁGOS KÖRNYEZETI KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM ALPROGRAMOK TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEFOGLALÁS AZ 1997. ÉS 2004. KÖZÖTT VÉGREHAJTOTT FELADATOKRÓL Készítette: VITUKI Kht. Környezetvédelmi

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Környezeti kármentesítés

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Környezeti kármentesítés VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Környezeti kármentesítés MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu internet: www.vidra.hu

Részletesebben

XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről. 2014. április 2-3. Siófok. Az előadások összefoglalói

XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről. 2014. április 2-3. Siófok. Az előadások összefoglalói XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről 2014. április 2-3. Siófok Az előadások összefoglalói Felszín Alatti Vizekért Alapítvány XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről 2014. április 2-3 Siófok Április

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007.NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007.NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007.NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1651/2007. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya megye környezeti állapota (környezet) ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai

Részletesebben

2011. évi FELADATTERV

2011. évi FELADATTERV Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi FELADATTERV 2011. február 1. Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI KÖRÜLMÉNYEK, FELTÉTELEK, CÉLKITŰZÉSEK... 3 1.1 ELŐZMÉNYEK... 3 1.2 A TÁRSASÁG

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Gyöngyi. Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Gyöngyi. Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Hadabásné Szigethy Gyöngyi Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek A követelménymodul megnevezése: Általános környezetvédelmi feladatok A követelménymodul száma: 1214-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV - Terv Lónyay-főcsatorna Vízgyűjtő A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és

Részletesebben

BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ

BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. április TARTALOM

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. április VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2010. év

Kiegészítő melléklet 2010. év Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Kiegészítő melléklet 2010. év 2010. JANUÁR 1. - 2010. DECEMBER 31. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ 1. Általános rész A Kormány a 2330/2004.(XII.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÖRNYEZETI KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM

AZ ORSZÁGOS KÖRNYEZETI KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM ORSZÁGOS KÖRNYEZETI KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM AZ ORSZÁGOS KÖRNYEZETI KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM RÉSZÉT KÉPEZÕ ORSZÁGOS SZÁMBAVÉTEL ADATBÁZISÁBÓL NYERHETÕ INFORMÁCIÓK A NEHEZEN LEBOMLÓ SZERVES SZENNYEZÕANYAGOKKAL

Részletesebben

Környezetállapot-értékelés és auditálás

Környezetállapot-értékelés és auditálás Környezetállapot-értékelés és auditálás Mi a környezetállapot-értékelés? Miért készíti (cél)? Ki készít(het)i? Mikor készíti? Hogyan készíti? Mivel készíti? Környezeti hatásvizsgálatok Környezetre jelentős

Részletesebben

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY. XX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről. 2013. április 16 17. Siófok. Az előadások összefoglalói

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY. XX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről. 2013. április 16 17. Siófok. Az előadások összefoglalói A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY XX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről 2013. április 16 17. Siófok Az előadások összefoglalói Felszín Alatti Vizekért Alapítvány XX. Konferencia a felszín alatti

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft.

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. ISO 9001 környezeti károk felszámolása és a felszín alatti vizek és ivóvízbázisok védelme érdekében javasolt szakmai programja ISO 14001 MINTAVEVİ NAT-1-1016/2003 H-9025

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV VÍZGYŰJTŐ NEVE. 2-9 Hevesi-sík alegység

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV VÍZGYŰJTŐ NEVE. 2-9 Hevesi-sík alegység A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV VÍZGYŰJTŐ NEVE alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi és

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK

VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ÜTEMTERVE ÉS MUNKAPROGRAMJA 2013-2015 VITAANYAG A vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja 2013-2015 Bevezetés

Részletesebben

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring)

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) Oktatási segédanyag a BME Építőmérnöki Kar Víz- és vízi környezetmérnöki Mesterképzés szak BMEEOVKMJT3 Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) tantárgyához

Részletesebben

5. fejezet. 5.1. A különböző minisztériumok, illetőleg az ezekhez tartozó hivatalok, intézmények, felügyeletek feladatai

5. fejezet. 5.1. A különböző minisztériumok, illetőleg az ezekhez tartozó hivatalok, intézmények, felügyeletek feladatai 174 5. fejezet A vegyi anyagokat kezelő minisztériumok, hivatalok és egyéb intézmények Cél: a kémiai biztonság és a vegyi anyag-kezelés különböző területeiért felelős minisztériumok és egyéb kormányzati

Részletesebben

JELENTÉS a magyar-osztrák-szlovén határ menti térség környezet- és természetvédelmének ellenőrzéséről

JELENTÉS a magyar-osztrák-szlovén határ menti térség környezet- és természetvédelmének ellenőrzéséről JELENTÉS a magyar-osztrák-szlovén határ menti térség környezet- és természetvédelmének ellenőrzéséről 0542 2005. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat

Részletesebben

Környezeti Kármentesítési Program I. TERVEZÉSI SEGÉDLET

Környezeti Kármentesítési Program I. TERVEZÉSI SEGÉDLET Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat Előzmények Környezeti Kármentesítési Program I. TERVEZÉSI SEGÉDLET 2012 márciusában a MMK tagozatainak nyújtható 2011 évi Finanszírozási Pályázat aláírásával

Részletesebben

Vízgazdálkodási Évkönyv 2009

Vízgazdálkodási Évkönyv 2009 kiadja: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. www.kotikovizig.hu Barabás Imre Bodnárné Szabó Andrea Boros László Böhmné Varga Gabriella Cseriné Krajcsi

Részletesebben

SZAKTERÜLETI VIZSGÁLATI ÉS ÉRTÉKELÉSI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA. Zárójelentés JELLEMZÉSE BEMUTATÁSA ÉS JELLEMZÉSE

SZAKTERÜLETI VIZSGÁLATI ÉS ÉRTÉKELÉSI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA. Zárójelentés JELLEMZÉSE BEMUTATÁSA ÉS JELLEMZÉSE Zárójelentés LÉVAI PROJEKT A KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY ÖSSZEÁLLÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ SZAKTERÜLETI VIZSGÁLATI ÉS ÉRTÉKELÉSI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA Zárójelentés A FÖLDTANI KÖZEG BEMUTATÁSA ÉS

Részletesebben

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyeknek megőrzése és

Részletesebben

VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, -vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. március TARTALOM BEVEZETİ...1

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1747-5/2012. Tárgy: A LAB-NYÚL Kft. alsótoldi telepének korszerűsítése,

Részletesebben

BIZTONSÁGI JELENTÉS 3. REVÍZIÓ

BIZTONSÁGI JELENTÉS 3. REVÍZIÓ MAGYAR OLAJ ÉS GÁZIPARI NyRt. DOWNSTREAM TERMÉKELŐÁLLÍTÁS ÉS KERESKEDELEM DIVÍZIÓ FINOMÍTÁS - TISZAI FINOMÍTÓ BIZTONSÁGI JELENTÉS NYILVÁNOS (VÉDENDŐ ADATOT NEM TARTALMAZÓ) VÁLTOZAT 3. REVÍZIÓ Átdolgozta:

Részletesebben