Környezeti Kármentesítési Program I. TERVEZÉSI SEGÉDLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezeti Kármentesítési Program I. TERVEZÉSI SEGÉDLET"

Átírás

1 Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat Előzmények Környezeti Kármentesítési Program I. TERVEZÉSI SEGÉDLET 2012 márciusában a MMK tagozatainak nyújtható 2011 évi Finanszírozási Pályázat aláírásával a Környezetvédelmi Tagozat lehetőséget kapott Környezeti Kármentesítési Program I. Tervezési Segédlet c. kiadványt elkészítésére. ( Továbbiakban KKP I.) A körültekintő egyeztetést követően a tagozat választmánya illetve elnökségi tagjaiból elméleti és gyakorlati felkészültséggel bíró kollégák felkérésével egy munkacsoportot állítottunk fel. A munkacsoport Finanszírozási Pályázat anyagi feltételeinek ismereteiben egy tervezési programot állított össze, amely a környezeti kármentesítés témaköréhez kötődő feladatokat áttekintve több éven át tartó munkaprogramot készített. Környezeti Kármentesítési Program Finanszírozási pályázati program keretében tervezett ütemtervünk: Az MMK Környezetvédelmi Tagozata Finanszírozási pályázati kérelemmel élt 2012-ben, majd tervezzük a téma folytatását ismételt pályázattal 2013-ban és években. Környezeti Kármentesítési Program I. (KKP I.) Tervezési segédlet A KKP I. Tervezési segédlet a meglévő, ismert kiadványokra épülő feladatgyűjteményt jelent, részben a jogi követelmény rendszer pontosítása miatt, a témakörhöz közvetlen és közvetetten kapcsolódó nélkülözhetetlen rendeletgyűjteményt, rendeletlista készítésével. Környezeti Kármentesítési Program II.(KKP II.) Műszaki Segédlet feladat teljesítésére a MMK Környezetvédelmi Tagozata 2013 évben is pályázatot kíván benyújtani. A KK II Műszaki Segédlet készítésére ami a pályázattal tervezett anyagi támogatással a rendelkezésünkre álló és elérhető I. Országos Kármentesítési Program keretében elkészült Környezetvédelmi Minisztérium kiadványainak aktualizálását jelenti. Ezekben található módszerek eljárások intézkedések átdolgozásával, újabb kiadványokkal, az érintett szakterületek online módon kezelhető adatainak birtokában, az átjárhatóságot biztosító információs hálózat előnyeit felhasználva egy naprakész dokumentációs rendszert szeretnénk az érintettek rendelkezésére bocsátani. Környezeti Kármentesítési Program III.(KK III.) Nemzeti Kármentesítési Lista összeállítása érdekében az előző két feladatsort teljesíteni kívánjuk kellő támogatottsággal. Az érdekelt országos szervezetekkel egyeztetve és együttműködve a Magyar Mérnöki Kamara közreműködésével elkészíthető a veszélyeztetett területek felmérése pontosítása. Aktualizálható lesz a korábbi KÁRMENTESÍTÉSI PRIORITÁSI lista egy valós II. KÁRMENTESÍTÉSI PRIORITÁSI lista készítésével ami a Nemzeti Kármentesítési Lista alapja lehet.

2 Alapinformációk Az I. Országos Kármentesítési Program és Feladatok A környezethasználókat érintő évi LXXXIX törvény szerint a levegőbe, a felszíni vizekbe illetve az időszakos vízfolyásokba, valamint a talajba juttatott környezetterhelő anyagok kibocsátása után környezetterhelési díjfizetés kötelezettség terheli. Magyarország Alaptörvénye szerint mindenkinek joga van az egészséges környezethez. Az évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 4 -ban kimondja, hogy a környezethasználó felelősséggel tartozik tevékenységének környezetre gyakorolt hatásáért. A környezetünk megfelelő állapotának megőrzése, károsodásainak helyreállítása nem csak a környezethasználók, hanem az állam és minden állampolgárának kötelessége. Nem csak annak a kötelessége a természet védelme aki azt károsította. A károsodás megelőzése, a bekövetkezett kár esetén a védekezés, a kármentesítés szigorú feltételekhez kötött tevékenységek sorozatát jelenti. Ehhez a feladatsorhoz kívánunk a Környezeti Kármentesítési Program I. Tervezési Segédlet összeállításunkkal hozzájárulni. Az I. Országos Kármentesítési Program ( ) keretében kidolgozott feladatsor IV szakaszban tervezte a tennivalókat, amelyek ma sem változtak jelentősen, hiszen egy konkrét kármentesítési feladatsor teljesítését a szakaszok egymásra épülése nélkül nem lehet sikeresen elvégezni. Kármentesítés szakaszai: I. Tényfeltárás, megvalósíthatósági tanulmány készítése II. Gyorsintézkedés III. Környezeti kárfelszámolás IV. Utóellenőrzés A tennivalók összefoglalásáról, a közérhetőség érdekében színes, grafikus kiadványok, valamint igényesen szerkesztett szakmai útmutatók és tájékoztatók készültek. Az I. Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében az akkor érintettek kötelezettségeit a KvVM honlapján található információk az alábbi linken voltak elérhetők. A link egy 2005-ben lezárult joglistát tartalmaz amely alkalmazása ma már számtalan helyen nem aktuális ben aktuális jogi listánkat a ma is hatályos, illetve. 1-vel életbe lépett törvények és végrehajtási rendeletekkel ki kellett egészíteni ahhoz, hogy az alábbi, korábban alkalmazott kiadványok értelmezése során azokban hivatkozott jogi követelmények használhatók legyenek. Az I. Országos Kármentesítési Program végrehajtásához készült kiadványok ig Füzetek: 1. A környezetért való felelősség, a környezeti károk állami felszámolása (1997) 2. Szennyezett területek kármentesítésének nemzetközi tapasztalata (1997) 3. A Kármentesítési Program rövid távú szakaszában ( ) indított projektek vázlatos bemutatása (1997)

3 4. Határértékek, határértékrendszerek az Országos Környezeti Kármentesítési Programról (1998) 5. Felszín alatti vizek és területhasználatok (1998) 6. Előzetes kockázatbecslési eljárások módszertani elvei és sajátosságai a nemzetközi gyakorlat tükrében (2001) 7. Magyarázó az érzékenységi térképekhez (2001) 8. Az önkormányzati kármentesítési alprogram jogi eljárási folyamatai és gazdasági feltételei (2002) 9. Szilárd ásványbányászati alprogram - Uránbányászat (2003) Útmutatók: 1. A tartós környezetkárosodások bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásba (1997) 2. Felszín alatti vizek megfigyelése tartósan károsodott területeken (1998) 3. Útmutató a felszín alatti vizeket és földtani közeget károsító területhasználatok és szennyező források távérzékelési módszerekkel történő számbavételéhez (2001) 4. Kármentesítési beruházások műszaki ellenőrzése (2003) 5. Kármentesítési beruházások műszaki ellenőrzése (2003) 6. Tényfeltárás és monitoring (2003) 7. A mennyiségi kockázatfelmérés módszertana (2004) Kézikönyvek 1. Szennyeződésterjedési modellek alkalmazása (1998) 2. Szennyezett talajok vizsgálatáról (1997) 3. Szennyezett területek részletes mennyiségi kockázatfelmérése (2001) 4. Kármentesítési technológiák (2001) 5. Bioremediáció (2010) Tájékoztatók: 1. Felszín alatti vizeink (2003) 2. Felszín alatti vizeink II. (2006) 3. TILOS, SZABAD, KELL a felszín alatti vizeink védelméről (2005) 4. Termálvízkészleteink, hasznosításuk és védelmük (2001) 5. A felszín alatti vizek monitoringja Magyarországon 6. Országos Környezeti Kármentesítési Program Tájékoztató (2002) 7. Országos Talajvédelmi Stratégia tudományos háttere (2005) Környezeti Kármentesítési Program I. Tervezési Segédlet A fenti kiadványok aktualizálása, illetve használatának újraértelmezése, különös tekintettel a 2004-ben végrehajtott EU jogharmonizáció eredményeként azóta megjelent újabb törvények és végrehajtási rendeletek szempontjából. Ennek érdekében már összeállítottunk egy jogi listát, amely a témakört felölelő, környezet terhelést, környezet károsodást, valamint a környezeti elemeket érő hatások korlátaira és a korlátok túllépése esetén szükséges teendőkre vonatkozó utasítások, rendelkezések, közvetlen és közvetetten végrehajtandó előírásokat tartalmaz. (Lásd. 1. számú melléklet)

4 A Környezeti Kármentesítési Program II. Műszaki Segédlet A kármentesítés állapotfelmérését követően egy újabb prioritási sorrend megállapítása érdekében a meglévő dokumentumok, vizsgálati, mérési programok feltétlen áttervezést követelnek. Az európai csatlakozást követően (2004. után) felvállalt és ránk háruló kötelezettségek, nemzetközi hatások megkövetelik az új EU jogharmonizáció alapján használható, alkalmazható eljárásokat, szennyeződési határértékek értelmezését, ill. lokális és határokon átterjedő szennyeződésekkel okozta intézkedéseket. A téma kidolgozásához 2013 évi Finanszírozási Pályázat keretében folytatni szeretnénk a tervezett feladatokat a Környezeti Kármentesítési Program II. Müszaki Segédlet készítésével. Környezeti Kármentesítési Program III.(KK III.) Nemzeti Kármentesítési Lista A korábbi kockázati felmérések ismert állami és önkormányzati területeken végrehajtott kármentesítések eredménye alapján az országos katasztrófavédelmi nyilvántartáshoz igazodva a lehető legfrissebb állapotot kellene ismerni, hogy a prioritást újra felállíthassuk. A évben készítendő Környezeti Kármentesítési Program II. Műszaki Segédlet jelentőségét ez alapvetően meghatározza. A team tagjai aktív munkával és szakmailag szinten tartott információk birtokában képesek arra, hogy aktualizálják a már meglévő tájékoztatókat, útmutatókat, kézikönyveket és segédleteket. Az általunk készítendő tervezési és műszaki segédlet tartalmazni fogja a XXI. század igényeinek megfelelő, a nemzetközi referenciákra támaszkodó műszaki megoldásokat, amelyek alkalmasak lesznek a gazdasági élet területen érintett termelő, szolgáltató és közintézmények (különös tekintettel a katasztrófavédelem) területén jelentkező kármentesítési problémák megoldására is. A kármentesítési füzetek, tájékoztatók, útmutatók, kézikönyvek körében el kell végezni azok újraértelmezését illetve az európai normatívák előírásaira szerint a rövid és hosszú távú időszakok teendőit, a kármentesítési feladatok érvényesítését. III. Országos Kármentesítési Program A II. Országos Kármentesítési Program értékelését követően a III. Kármentesítési Országos Program terveit is aktualizálni kell, illetve az évenkénti értékelésekre alapozva tervezéshez javasoljuk felhasználni a Környezeti Kármentesítési Program I. Tervezési Segédletet évben készített összeállításunkat folyamatosan frissítjük amely az európai uniós tagságunkból adódóan a jogharmonizációnak megfelelően alkalmazható jogi előírásokat tartalmaz a végrehajtási feladatokhoz, teendőkhöz. Az elavultnak vélt, meglévő kármentesítési füzetek, kézikönyvek, útmutatók aktualizálhatók. Az alkalmazásra javasolt kiadványokon túlmenően újabb kézikönyvek, szoftverek felhasználásával a hatályos törvényi előírások és intézkedések teljesítéséhez nyújtunk segítséget Az online adatszolgáltatás ma már alkalmazható előnyeit is be fogjuk építeni az elvárható intézkedések sorába. Összefoglalás Köszönjük a pályázat keretében kapott anyagi támogatást, amellyel a környezeti elemekben okozott emberi mulasztásból, ill. műszaki meghibásodásokból közvetlen vagy közvetett, módon ható környezeti károsodások felszámolását segíthetjük. Ennek birtokában nemzetgazdasági szempontból olyan közérdekű feladatok megoldását tudjuk segíteni (katasztrófavédelem, rendőrség, határokon átnyúló környezeti károk értelmezése,

5 kivizsgálását, stb.), amelyek a környezet védelmét illetve regenerálódását nagymértékben befolyásolják. Az elkészített Környezeti Kármentesítési Program I. Tervezési Segédlete egy új mérnöki szakterületként kezelendő olyan team munka, amelyben ötvözi a geológiai, talajmechanikai, kémiai, biológiai, gépészeti, jogi, informatikai szaktudást, mivel pl.: egy szennyezett talajvíz kitermelése-tisztítása, a szennyezett talaj kezelése, eredeti állapotra történő regenerálása rendkívül összetett munkát követel. Az elkészített KKP I.Tervezési Segédlet dokumentum lektorálását a Környezetvédelmi Tagozat elnökségében dolgozó nyugdíjas hatósági szakemberek elvégezték. A Környezetvédelmi Tagozat szakemberei útmutatásával a tervezett Környezeti Kármentesítési Program feladatunk folytatható a KKP II. Műszaki Segédlet, illetve KKP III. Nemzeti Kármentesítési Lista készítésével. Ehhez egy állapot felmérés után, a már helyreállított állami és önkormányzati feladatként megvalósult kármentesítési tervek teljesülését követően a prioritási sorrendet újra fel lehet állítani. Ezt a MMK 2013 és évi Finanszírozási pályázati keretből a Környezetvédelmi Tagozatnak nyújtandó újabb támogatással segítheti. Kiskunmajsa, március 12.

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2006. Az összeállítást készítették a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

J u s t i c e a n d E n v i r o n m e n t ELD 2012

J u s t i c e a n d E n v i r o n m e n t ELD 2012 J u s t i c e a n d E n v i r o n m e n t ELD 2012 A környezeti károkért való felelősség - az EU környezeti felelősségi irányelvének átültetése a magyar jogrendszerbe - 2012 A jelen tanulmány az Európai

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Környezetvédelmi törvény 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei,

Részletesebben

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október hó A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése a 2004. évben elkezdett

Részletesebben

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február JELENTÉS a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről 1049 2011. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Készítette. Téglás Város Önkormányzatának megbízása alapján a. ZÖLD KÖR a Föld Barátai Magyarország tagja. Hajdúböszörmény, 2010.

Készítette. Téglás Város Önkormányzatának megbízása alapján a. ZÖLD KÖR a Föld Barátai Magyarország tagja. Hajdúböszörmény, 2010. Közreműködők: Kathi Imre energetikus, villamosmérnök Kiss Csaba kertészmérnök Kincses Dániel vízrendezési szakmérnök Jónás Zoltán közlekedésmérnök Molnár Antal területfejlesztési szakértő Molnár Attila

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos Az anyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XVIII. kötet Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey

Részletesebben

Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon

Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon Magyar Természetvédők Szövetsége, Budapest

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Gyöngyi. Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Gyöngyi. Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Hadabásné Szigethy Gyöngyi Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek A követelménymodul megnevezése: Általános környezetvédelmi feladatok A követelménymodul száma: 1214-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Eredmények hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Biztonságunk érdekében Oktatási- és Tanácsadó Tudományos Egyesület Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN A települések katasztrófa-elhárítási feladatai,

Részletesebben

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere Tanulmány Támogatta a Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Első Budapesti Nemzetközi Hidrogén Energetikai Fórum megrendezése a Magyar Energetikai Társasággal közösen (2006. október 9-10.)

Első Budapesti Nemzetközi Hidrogén Energetikai Fórum megrendezése a Magyar Energetikai Társasággal közösen (2006. október 9-10.) A referenciamunkák bővebb bemutatása Renewable Energy in Hungary tanulmányok készítése a Norvég Királyi Nagykövetség Kereskedelmi Képviselete részére (2005. augusztus és 2007. február) Átfogó piaci tanulmány

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV DUNAKESZI 2 0 0 7. MEGRENDELŐ Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos VEZETŐ TERVEZŐ Kovács László TERVEZŐ Szőke

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 1 Magyarország Nemzeti Halászati Stratégiai Terv és Halászati Operatív Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2007. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA

EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA Az európai környezetvédelmi jogrendszerének felépítése 2. 2. rész. 4. fejezet 1 II.2.1 A környezetvédelmi politika alapelvei A környezeti kár és káresemény A Polgári

Részletesebben

AZ ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM HELYZETE ÉS KOMMUNIKÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON

AZ ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM HELYZETE ÉS KOMMUNIKÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány AZ ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM HELYZETE ÉS KOMMUNIKÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/211-5/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30.

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Prioritás A program megnevezése A program előzményei, indokoltsága, célja A program tartalma, alprogramok Európai Duna Régió Stratégia EDRS I. A dunai térség biztonságának erősítése országon belül és határokon

Részletesebben

canor Országos Terv Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

canor Országos Terv Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 28 március 2008 Végleges Jelentés Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér +

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 2013. április 22. A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 1. Bevezetés... 2. A hazai környezetügy főbb szervezeti, jog- és programalkotási

Részletesebben