Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Költségvetési és beruházási főosztály FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Költségvetési és beruházási főosztály FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2008."

Átírás

1 8. ÉV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Költségvetési és beruházási főosztály 8. ÉV Dióssy László szakállamtitkár

2 8. ÉV. A fejezet azonosító adatai Fejezet száma Fejezet megnevezése XVI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Irányító szervezete Fejezet székhelye Budapest, Fő u. - Számjel PIR törzsszám 79 Szektor 9 Cím Szakágazati besorolás 89 Fejezetek elszámolásai ÁHT azonosító 987 Adóigazgatási azonosító szám 7-- Számlavezető pénzintézet Magyar Államkincstár, 9 Budapest Váci út 7 Bankszámlaszámok

3 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 8. ÉV. Fejezeti kezelésű előirányzatok Államháztartási egyedi azonosító 76 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai A fejezethez tartozó valamennyi intézmény működtetésével összefüggő fejlesztés megvalósítása A feladat 8. évi előirányzata csoport Beruházás Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai Működési kiadások Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás Okmányban megjelöltek környezetgazdasági szakállamtitkár

4 8. ÉV Feladatok, programok részletezése Államháztartási egyedi azonosító 779 Természetvédelem beruházásai Természetvédelmi beruházások, a szakmai célokat szolgáló fejlesztések és azok intézményi hátterének megteremtése A feladat 8. évi előirányzata Beruházások csoport Természetvédelem beruházásai Működési kiadások Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás Okmányban megjelöltek temészet és környezetmegőrzési szakállamtitkár

5 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 9 Vásárhelyi terv tovább fejlesztése A Kormány az /. (III.7.) Korm. határozatában elfogadta a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelésére vonatkozó koncepciótervet. Feladatul szabta az érintett tárcáknak, hogy dolgozzák ki a fejlesztési program I. ütemét, majd ennek a megvalósítását a Kormány a 7/.(XI..) Korm. határozatával rendelte el. Az országgyűlés -ben megalkotta a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósulásáról szóló. évi LXVII. törvényt. A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás Beruházások Vízkárelhárítás Vásárhelyi terv továbbfejlesztése Okmányban megjelöltek vízügyi szakállamtitkár /. (III.7.) Korm. határozat 7/. (XI..) Korm. határozat. évi LXVII. törvény

6 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 667 Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai Az előirányzat a nem kielégítő védképességű elsőrendű árvízvédelmi művek védbiztonságának fejlesztését, térségükben az elvárható árvízvédelmi biztonság megteremtését, az árvizek kártételei elleni megelőző tevékenység biztosítását szolgálja. Az árvizek elleni védelmet a mindenkori Kormány az ország biztonságpolitikájának részeként nevesíti A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások Felhalmozási kiadások Beruházás Vízkárelhárítás Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás Okmányban megjelöltek Vízügyi szakállamtitkár 8/99(VI..) Kormányhatározat /999(III.6.) Kormányhatározat /(I.8.) Kormányhatározat /(I..) Kormányhatározat 6

7 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 7 Balatoni regionális viziközmű-hálózat fejlesztése A Balaton térségi szennyvízelvezetési, -tisztítási víziközmű kormányzati beruházásokat tekintve a 7. évben elkészültek a főművi csatornafejlesztések a Kis- Balaton, Balatonmária és Keszthely térségében. (A Kis-Balaton II/ szennyvízelvezetési alrégióban a zalakarosi szennyvíztisztító telep próbaüzemi szakaszban van.) Az előirányzat a folyamatban lévő beruházások befejezésére kerül felhasználásra. A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás Beruházás Balatoni regionális viziközmű-hálózat fejlesztése Okmányban megjelöltek Vízügyi szakállamtitkár 7

8 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 678 EU Víz keretirányelv végrehajtásának feladatai A támogatás a már megkezdett vízbázisvédelmi célprogram végrehajtására megkötött és a műszaki szükségességből még mindig érvényben lévő szerződések befejezéséhez szükséges 8. évi feladatokat tartalmazza. A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások Felhalmozási kiadások 8 Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás 8 9 Beruházás EU Víz keretirányelv végrehajtásának feladatai Okmányban megjelöltek Vízügyi szakállamtitkár /. (VII..) Korm. rendelet 8

9 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 689 Ivóvíz-minőség javító program A Nyugat- balatoni regionális vízmű V/B ütem eredeti beruházási programja kiegészítésre került a sümegi alrendszer vízminőség javítását célzó és üzembiztonságát fokozó Nyirád Darvastói összekötő vezeték megvalósításával. A 8. évben a nyirádi, 7 és. számú kutak szivattyúcseréjét, a kutak átalakításának megvalósítását tervezzük. A Nyirád Darvastó összekötésére, egyeztetett műszaki tartalom szerinti - az időközben bekövetkezett tulajdonjogi változásokat is figyelembevevő vízjogi létesítési engedélyes terv elkészült, a szolgalmi munkarészek záradékoltatásához azonban - további forrásigényt jelentő - új munkarészek kidolgozása szükséges. A támogatás finanszírozza a folyamatban lévő fejlesztések 8. évi determinációját. A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás Beruházás Ivóvíz-minőség javító program Okmányban megjelöltek Vízügyi szakállamtitkár 9

10 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 78 Vízkárelhárítási művek fenntartása Az előirányzat az állami tulajdonú vízkárelhárítási létesítmények fenntartási feladatainak forrása. A normatív alapon számított ugyanakkor az egyéni sajátosságokat is figyelembe vevő forrás-elosztás az árvízvédelmi töltések, a műtárgyak, a csatornák, a szivattyútelepek, a tározók és a kapcsolódó infrastruktúra fenntartás-üzemelési feladatait hivatott biztosítani. A feladat 8. évi előirányzata csoport Vízkárelhárítási művek fenntartása Működési kiadások 6 76 Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás Vízügyi kv-i szervek, VKKI Vízügyi szakállamtitkár

11 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 676 Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring A millió Ft-os előirányzat a Bős-Nagymarosi vízlépcsőrendszer megvalósításának meghiúsulásával kapcsolatos környezeti adatgyűjtő és információs rendszer működtetését, hidrológiai, vízminőségi, hidrogeológiai megfigyelés költségeit tartalmazza. A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás 6 Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti A feladaot megvalósító kv-i szerv Vízügyi szakállamtitkár

12 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 867 Nemzetközi tagdíjak A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területekhez kapcsolódó nemzetközi tagdíjakat illetve hozzájárulásokat az adott szakterületeken létrejött nemzetközi egyezményeknek és nemzetközi szervezeteknek fizeti a fejezet. A magyar tagság a Kormány jóváhagyásával, vagy országgyűlési ratifikációval, vagy a KvVM és jogelődjei vezetőinek döntései alapján létesült az egyes egyezményekben és szervezetekben. A feladat 8. évi előirányzata csoport 7 Nemzetközi tagdíjak Működési kiadások Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás A feladaot megvalósító kv-i szerv Kabinetfőnök

13 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 778 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások A támogatás a hullámtéri vízpótló rendszer nagyműtárgyainak a hullámtéri mellékág rendszer létesítményeinek üzemelési és karbantartási feladatainak ellátásához szükséges összeget tartalmazza. Az előirányzat finanszírozza a hullámtéri vízpótló rendszer nagyműtárgyainak (Dunakiliti duzzasztó, fenékküszöb, szivárgó csatorna 6 műtárgya) és a hullámtéri ágrendszer létesítményeinek (hullámtéri ágak, vízszintszabályzó műtárgyak, ágvég-lezárások, partvédőművek, Denkpáli megcsapoló műtárgy és hallépcső) üzemelési és karbantartási feladatainak elvégzését, a kisebb eróziós kimosódások megszűntetését, uszadék eltávolítását. A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások 8 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás A feladaot megvalósító kv-i szerv Vízügyi szakállamtitkár

14 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 6667 Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok A Kiotói Jegyzőkönyv hatálybalépése és az EU középtávú üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentési céljainak meghatározása jelentősen megnöveli az éghajlatpolitikával kapcsolatos szabályozás és adminisztráció mértékét és horizontális hatását. Külön kiemelkedik ezek között az EU emisszió kereskedelmi rendszer, amely hazánkban is bevezetésre került és fenntartása az adminisztratív költségeken túl tervező, elemző munkát is igényel. Az éghajlatváltozással kapcsolatosan jelentősen emelkednek az EU és nemzetközi (Kiotói Jegyzőkönyv) kötelezettségekből adódó feladatok költségei. Ezen feladatok főképp az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, kibocsátásának szabályozásával kapcsolatos feladatok, valamint a megújuló energiaforrások és energiahatékonyság finanszírozására vonatkoznak és jelentős a pénzügyi erőforrás igényük. A feladat 8. évi előirányzata csoport 9 Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével Működési kiadások 9 Felhalmozási kiadások 9 Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás KvVM, szerződés alapján Környezetgazdasági szakállamtitkár maradvány felhasználás a 7/6.(XII.) Korm. hat. alapj

15 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 8 Kutatási feladatok A Kutatási feladatokra tervezett előirányzat a magyar űrkutatás folyamatosan bővülő feladatainak megoldásához nyújt fedezetet, amely pályázati rendszer keretében kerül felhasználásra. A pályázati rendszerben elért eredmények értékelése a 98/. (IX..) Korm. rendelet szerint valósul meg. A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások 6 6 Kutatási feladatok Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás KvVM Államtitkár /8 (II..) KvVM Rendelet Fenti rendelet szerint

16 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 9 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program Az előirányzat az 7/. (VII..) Korm. határozatban foglaltak időarányos felülvizsgálatáról és a Balatonnal kapcsolatos további intézkedésekről szóló /. (IV. 9.) Korm. határozat 7. pontja szerint A Balaton ökológiai állapotának védelmére és a vízminőség javítására vonatkozó Intézkedési terv, valamint a 7/. (XI. 8.) Korm. határozat a Velencei-tó-Vértes Kiemelt Üdülőkörzet Területfejlesztési Koncepciójáról, valamint a /6/EK parlamenti és tanácsi irányelv (Víz Keretirányelv) alapján a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó (nagy tavaink) ökológiai állapotának megőrzése és a vízminőség javítása érdekében szükséges feladatok ellátását szolgálja. A feladat 8. évi előirányzata csoport Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme Működési kiadások Felhalmozási kiadások 8 Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás 8 8 A feladaot megvalósító kv-i szerv Vízügyi szakállamtitkár 6

17 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 667 Kincstári számlavezetési díjak és kamat kifizetések A Kincstár a 7/998. (XII..) Korm. rendelet 8/A. -a értelmében a pénzforgalmi számlatulajdonosok forintszámláival összefüggő szolgáltatások után a hivatkozott rendelet. sz. mellékletében meghatározott díjakat számol fel. A megtervezett összeg egyrészt a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos számlák kezelésével összefüggő szolgáltatási díjak kifizetésére, másrészt a különböző szerződésekben vállalt kötelezettségekkel kapcsolatos késedelmi kamatok kiegyenlítésére használható fel. A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások Kincstári számlavezetési díjak és kamat kifizetések Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás Kincstár által benyújtott számla alapján, KvVM Fejezet környezetgazdasági szakállamtitkár 7

18 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 6 Víz-és környezeti kártalanítás Az árvíz-, jég-, belvíz-, és aszálykár elleni védekezés valamint a vízminőségi és környezeti kárelhárítás kezdeti finanszírozását szolgálja, továbbá a víz- és környezeti kárelhárítás érdekében végzett a védekezéssel közvetlenül összefüggő költségek forrása is. A rendelkezésre álló támogatás az úgynevezett preventív védekezés, preventív kárelhárítás legfontosabb feladatait is biztosítja. Az előirányzat az előre nem látható és így nem tervezhető, havaria jellegű károk megelőzése és elhárítása érdekében végzett tevékenység, a védekezéssel közvetlenül összefüggő költségek forrása. A feladat 8. évi előirányzata csoport Víz-és környezeti kártalanítás Működési kiadások 6 6 Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás A feladaot megvalósító kv-i szerv Vízügyi szakállamtitkár 8

19 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 6 Természetvédelmi kártalanítás Az előirányzat a természetvédelmi érdekből eseti jelleggel elrendelt hatósági korlátozásokból, illetve a védett állat kártételéből adódó kártalanítási igényeket finanszírozza. A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások 8 Természetvédelmi kártalanítás Felhalmozási kiadások 8 Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás 8 8 A feladaot megvalósító kv-i szerv Természet-és környezetmegőrzési szakállamtitkár /. (VI.7.) KvVM rendelet 99. évi XCIII. tv. (Vszt.) 99. évi II. tv. /C. 9

20 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 6 Hulladékkezelési-és gazdálkodási feladatok A /99. (III..) Korm. határozat a Várpalota régió környezetvédelmi rehabilitációs program, ipari alprogramjának japán hitelből történő megvalósításáról szól. A hitel kamattámogatásban részesül. Az 997. évtől -ig terjedő időszakban a kamattámogatás összegének fedezetét fele-fele arányban a KvVM és az IKM fejezet, illetve jogutódai kötelesek biztosítani az éves költségvetési javaslat elkészítésénél. A 8. évi költségvetési támogatás erre nyújt fedezetet. Az előirányzat felhasználásának általánostól eltérő szabályait külön miniszteri rendelet tartalmazza. A feladat 8. évi előirányzata csoport 7 Hulladékkezelési-és gazdálkodási feladatok Működési kiadások 6 9 Felhalmozási kiadások 99 7 Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás 7 KvVM környezetgazdasági szakállamtitkár /8. (II..) KvVM rendelet Fenti rendelet szerint

21 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 6 Gazdálkodó szervek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése A termékdíjról szóló törvény szerint meghatározott feltételek fennállása esetén a már korábban befizetett termékdíjat a vállalkozó visszaigényelheti. Az előirányzat e kötelezettség teljesítésére szolgál. (Az előirányzat felülről nyitott.) A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások 8 8 Gazdálkodó szervek által befizetett termékdíj- Felhalmozási kiadások 8 Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás Termékdíj törvény alapján környezetgazdasági szakállamtitkár

22 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 66 Országos környezeti kármentesítési Program végrehajtása A költségvetési támogatás determinált részét a volt Metallochémia szennyezés megszüntetésének 8-ra tervezett feladatai, továbbá a budafoki barlanglakások már elvégzett munkáinak kifizetése jelenti. További kiadásokat jelent a KEOP-ban támogatásra nem pályázható egyedi beruházások tényfeltárási feladatai, a korábban megkezdett kárelhárítási műszaki beavatkozások folytatása, valamint a KEOP pályázatok előkészítéséhez szükséges tényfeltárás, megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása, az EU által társfinanszírozott projektek előkészítése és önerők biztosítása, a területi KÖVIZIG-ek kármentesítési feladatival együtt járó különböző hatósági eljárási díjak fedezete és az OKKP általános feladatainak végrehajtása, illetve országos feladatainak ellátása. A támogatás fedezetet nyújt továbbá az Azbesztmentesítési mintaprojekt Tatabánya című projekt lebonyolításának, illetve a Szarvas, Szentesi út egykori A feladat 8. évi előirányzata csoport 9 Országos környezeti kármentesítési Program Működési kiadások Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás A feladaot megvalósító kv-i szerv Vízügyi szakállamtitkár

23 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 86 Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása Az előirányzat a nemzetközi (európai uniós alapok, Norvég és Svájci Alap, GEF) nyertes pályázatok támogatását szolgálja, kiemelten az önrész/társfinanszírozás biztosítását, az árfolyamkockázatok kezelését, illetve a pótlólagosan felmerült költségek fedezetének megteremtését. Az előirányzat fő kedvezményezettjei a területi szerveink, közvetetten partnerként néhány természetvédő társadalmi szervezet és közalapítvány is. A feladat 8. évi előirányzata csoport Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása Működési kiadások Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás A feladaot megvalósító kv-i szerv Természet- és környezetmegőrzési szakállamtitkár /. (II. 8.) Korm. határozat

24 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 889 Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában A Magyar Köztársaság -tól 8-ig terjedő időszakra szóló környezeti keret-programját, a második Nemzeti Környezetvédelmi Programot (NKP-II) az Országgyűlés. decemberben fogadta el (/. (XII..) OGY határozat). Az NKP-II stratégiai célja, hogy az ország társadalmi és gazdasági fejlődése a környezeti szempontok legmesszebb menő figyelembe vételével menjen végbe. Az előirányzat a tárca NKP-ban meghatározott feladatainak ellátásában közreműködő társadalmi szerveződések, valamint egyéb szervezetek programjainak, tevékenységeinek finanszírozását biztosítja a minisztériummal kötött A feladat 8. évi előirányzata csoport Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP Működési kiadások 8 6 Felhalmozási kiadások 8 6 Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás KvVM Kabinetfőnök /8. (II..) KvVM rendelet Fenti rendelet és eljárásrend szereint

25 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 789 Magán és egyéb jogi személyek kártalanítása A peres eljárásokkal kapcsolatban várhatóan felmerülő költségvetési kiadásokat finanszírozza. A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás Magán és egyéb jogi személyek kártalanítása KvVM Jogi szakállamtitkár

26 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 7766 Az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai A fejezeti sor forrása a 6. évi személyi jövedelemadó %-ának adott tárgyú felajánlásai. Az elhagyott hulladékok, illegális lerakatok felkutatása, összeszedése és megfelelő ártalmatlanítása sajnos ma még folyamatosan jelentkező, mennyiségileg és minőségileg nem tervezhető feladatot jelent a települési önkormányzatok és a hatóságok számára, ezért e feladatokra általában költségvetésükben sem terveznek kiadásokat. Az SZJA % keretéből lehetőség nyílik a társadalmi szervezetek és az önkormányzatok pályázati úton történő támogatására az elhagyott hulladékok felderítésében és felszámolásában, az elhagyás megelőzésének megszervezésében. A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások 8 Felhalmozási kiadások 8 Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás 8 8 Az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai KvVM környezetgazdasági szakállamtitkár /8. (II..) KvVM rendelet Fenti rendelet és eljárásrend szerint 6

27 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 778 Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése A fejezet felügyelete alá tartozó környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok egyes hajózó utak áteresztőképességének javításától kezdve egészen az árvízi töltések, gátak és kerékpárutak közös kialakításán keresztül vízvédelmi jellegű öko-turisztikai, természetvédelmi már elnyert/leszerződött pályázatok megvalósításához igényelnek önerőt. Ezek a pályázatok jelentős előkészítő munkálatokat, tervezéseket, hatástanulmányok készítését igényelik. A sikeres pályázat előfeltétele sok esetben a pályázati önerő fedezetének biztosítása. A fejezeti kezelésű előirányzat ezt biztosítja számukra az EU-s források lehívása érdekében. A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése A feladaot megvalósító kv-i szerv Vízügyi szakállamtitkár 7

28 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 9 Társadalmi szervezetek támogatása Az előirányzat a civil szervezetek, zöldmozgalmak támogatásához - a korábbi években megkezdett - működési és fejlesztési célú tevékenységekhez egyaránt fedezete nyújt. A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások 7 Felhalmozási kiadások 7 Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás 7 7 Társadalmi szervezetek támogatása 7 7 KvVM Miniszter által kijelölt keretfelelős /. (II.. ) KvVM rendelet Fenti rendelet és eljárásrend szerint. 8

29 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 7689 Norvég és EGT finanszírozási mechanizmus A KvVM támogatásközvetítőként az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának elősegítése érdekében című pályázati felhívást tett közzé 7. évben. A előirányzat maradvány a pályázatos támogatások forrása. A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások 6 6 Felhalmozási kiadások 6 6 Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás Társadalmi szervezetek támogatása Norvég és EGT finanszírozási mechanizmus KvVM, pályázat Miniszter által kijelölt keretfelelős /. (II..) KvVM rendelet Fenti rendelet, illetve a /6. (XII..) Korm. rendelet 9

30 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító közötti nagy projektek előkészítése A 7 - közötti EU támogatásra számot tartó 8 nagyprojekt ( kedvezményezett avkki) önrészének finanszírozása és a Projekt Végrehajtási Egység (PIU) működtetése A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás közötti nagy projektek előkészítése Okmányban megjelöltek környezetgazdasági szakállamtitkár

31 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 7 Madárvédelmi, élőhelyvédelmi irányelvek megfelelő monitorozás és területfejlesztés előkészítése A Natura területek kihirdetését követően a projekt célja egyrészt, az európai uniós kötelezettségek teljesítéséhez szükséges Natura monitorozó rendszer, másrészt a Natura területek természetközpontú kezelésének megalapozása. A feladat 8. évi előirányzata csoport 7 Nagy FÁRE programok és az átmeneti támogatás programjai Átmeneti támogatással megvalósuló programok Madárvédelmi, élőhelyvédelmi irányelvek megfelelő monitorozás és területfejlesztés előkészítése Működési kiadások 8 6 Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás Okmányban megjelöltek környezetgazdasági szakállamtitkár

32 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 67 Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat A Környezetvédelmi és Vízügyi Célelőirányzat (Kövice) a Magyar Köztársaság. évi költségvetéséről szóló. évi CXVI. tv alapján a korábbi Környezetvédelmi Alap Célfeladatok fejezeti kezelésű célelőirányzat (Kac) és a Vízügyi Célelőirányzat (VICE) utódjaként jött létre. A célelőirányzat. évtől megszűntetésre került, az előirányzat maradványa az előző években vállalt kötelezettségek és determinációk forrása. A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások 99 Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat KvVM Miniszter, szakállamtitkárok, kabinetfőnök / (II..) KvVM rendelet Fenti rendelet és /. (K.V. Ért..) KvVM utasítás

33 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 689 GEF- A Duna szennyezettségének csökkentése A Duna tápanyag terhelésének csökkentése a Fekete tenger eurofizációjának megakadályozása érdekében.. ha kiterjedésű vizes élőhely helyreállítását fogja támogatni, a Duna-Dárva Nemzeti park területén, közvetlenül a Duna folyása mentén elhelyezkedő Gemenc és Béda-Karapancsa tájegységben. A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások 8 Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás GEF- A Duna szennyezettségének csökkentése Okmányban megjelöltek környezetgazdasági szakállamtitkár

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet költségvetése - a kormányprogram célkitűzéseinek megvalósítása érdekében - biztosítja a 2003-ban megkezdett szakmai programok folytatásához szükséges

Részletesebben

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október hó A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése a 2004. évben elkezdett

Részletesebben

Tervezet. a második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2007. évi végrehajtási tervéről szóló jelentésről

Tervezet. a második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2007. évi végrehajtási tervéről szóló jelentésről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/1195/2007. Tervezet a második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2007. évi végrehajtási tervéről szóló jelentésről Budapest, 2007. június VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium fő feladata az agrárium, a vízügyek, valamint a természetvédelem és környezetvédelem támogatása.

A Vidékfejlesztési Minisztérium fő feladata az agrárium, a vízügyek, valamint a természetvédelem és környezetvédelem támogatása. I. A célok meghatározása, felsorolása A Vidékfejlesztési Minisztérium fő feladata az agrárium, a vízügyek, valamint a természetvédelem és környezetvédelem támogatása. Agrár- és vidékfejlesztési stratégia

Részletesebben

A belügyminiszter 15/2013. (V. 2.) BM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

A belügyminiszter 15/2013. (V. 2.) BM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről 50974 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 72. szám 2.2. Hátoldal: 2.2.1. számítógépes rajzolatrendszer, 2.2.2. címer, 2.2.3. IGAZOLVÁNY felirat, 2.2.4. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi

Részletesebben

A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása

A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2011. június I. Agrárgazdasági, környezetvédelmi helyzetértékelés A 2010-es esztendő fontos, agrárpolitikai

Részletesebben

27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február JELENTÉS a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről 1049 2011. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

25.6.2 Nemzetközi tagdíjak (NKTH)... 22 25.6.3 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása... 23 25.13 Üzletre hangolva...

25.6.2 Nemzetközi tagdíjak (NKTH)... 22 25.6.3 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása... 23 25.13 Üzletre hangolva... Tartalomjegyzék 1. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása... 5 3. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal... 8 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok... 9 25.2 Ágazati célelőirányzatok...

Részletesebben

Melléklet a KvVM/KJKF/1195/20007. sz. Tervezethez

Melléklet a KvVM/KJKF/1195/20007. sz. Tervezethez Melléklet a KvVM/KJKF/1195/20007. sz. Tervezethez TÁJÉKOZTATÓ AZ NKP-II 2007. ÉVI VÉGREHAJTÁSI TERVÉRŐL 1-9. Tematikus akcióprogramok táblázatai A táblázatok az NKP-II céljainak megvalósulását szolgáló

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (LIII.) évfolyam 6. szám 2015. június 18. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE 11/2015. (VI. 18.) önkormányzati rendelet:

Részletesebben

2014. évi 1. szám Tartalom

2014. évi 1. szám Tartalom 2014. évi 1. szám Tartalom JOGSZABÁLYFIGYELÖ... 2 Hazai jogszabályváltozások... 2 JOGÉRTELMEZÉS ÉS JOGALKALMAZÁS... 24 A Kúria helyi önkormányzatokat érintő döntései... 24 JELENTÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK... 32

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M1OP001 Cím Környezet- és Energetikai Hatékonysági Operatív Program Verzió 1.4 Első év 2014 Utolsó év

Részletesebben

JELENTÉS a magyar-osztrák-szlovén határ menti térség környezet- és természetvédelmének ellenőrzéséről

JELENTÉS a magyar-osztrák-szlovén határ menti térség környezet- és természetvédelmének ellenőrzéséről JELENTÉS a magyar-osztrák-szlovén határ menti térség környezet- és természetvédelmének ellenőrzéséről 0542 2005. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

AZ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

AZ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA AZ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA I. Általános indoklás 1. Az igazgatóság 2004. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása 2004.

Részletesebben

JELENTÉS. a Kohéziós Alapból és hazai forrásokból finanszírozott kiemelt szennyvíztisztítási projektek megvalósításának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Kohéziós Alapból és hazai forrásokból finanszírozott kiemelt szennyvíztisztítási projektek megvalósításának ellenőrzéséről JELENTÉS a Kohéziós Alapból és hazai forrásokból finanszírozott kiemelt szennyvíztisztítási projektek megvalósításának ellenőrzéséről 0948 2009. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

Részletesebben

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv az ország kiegyensúlyozott területi fejlődése és a térségei társadalmi-gazdasági, kulturális fejlődésének előmozdítása, az átfogó

Részletesebben

a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet

a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet A Kormány álláspontját nme tükrözi JELENTÉS a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet 2009. március TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 I. A Program

Részletesebben

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM I. Agrárgazdasági, környezetvédelmi helyzetértékelés 2011-ben a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) a hatáskörébe tartozó területeken jelentős eredményeket

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK

VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ÜTEMTERVE ÉS MUNKAPROGRAMJA 2013-2015 VITAANYAG A vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja 2013-2015 Bevezetés

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) 2014-2020. Tervezet. 2014. június 7.

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) 2014-2020. Tervezet. 2014. június 7. KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) 2014-2020 Tervezet 2014. június 7. 1 TARTALOM 1. STRATÉGIA... 6 1.1. A stratégia ismertetése... 6 1.2. A forráselosztás indokolása... 34 2. PRIORITÁSI

Részletesebben

Zárszámadás. a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. évi gazdálkodásáról

Zárszámadás. a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. évi gazdálkodásáról Zárszámadás a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. évi gazdálkodásáról 1. Feladatkör, tevékenység 1.1 Intézmény adatai: Intézmény neve: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11 A tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT) című konstrukcióhoz érvényes: 2011. február

Részletesebben

JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére való felkészülés ellenőrzéséről

JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére való felkészülés ellenőrzéséről JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére való felkészülés ellenőrzéséről 0518 2005. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS ASZÁLYKEZELÉSRŐL

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS ASZÁLYKEZELÉSRŐL NEM A VÍZ NEMLÉTE A BAJ, DE AZ, HOGY OTT NINCS ELÉG VÍZ, HOL KELLENE, MIDŐN OTT, HOL SEMMI HASZNA, ELÉG TÁN MÉG SOK IS VAN (GR. SZÉCHENYI) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL,

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

I. A célok meghatározása, felsorolása. Kormányzati Informatika

I. A célok meghatározása, felsorolása. Kormányzati Informatika I. A célok meghatározása, felsorolása Kormányzati Informatika A Kormány kiemelt célja a hatékony állam megteremtése, működtetése és a bürokratizmus csökkentése. A hatékony állam a XXI. században nem működhet

Részletesebben

ALPROGRAMOK TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEFOGLALÁS AZ 1997. ÉS 2004. KÖZÖTT VÉGREHAJTOTT FELADATOKRÓL

ALPROGRAMOK TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEFOGLALÁS AZ 1997. ÉS 2004. KÖZÖTT VÉGREHAJTOTT FELADATOKRÓL ORSZÁGOS KÖRNYEZETI KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM ORSZÁGOS KÖRNYEZETI KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM ALPROGRAMOK TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEFOGLALÁS AZ 1997. ÉS 2004. KÖZÖTT VÉGREHAJTOTT FELADATOKRÓL Készítette: VITUKI Kht. Környezetvédelmi

Részletesebben