Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Költségvetési és beruházási főosztály FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Költségvetési és beruházási főosztály FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2008."

Átírás

1 8. ÉV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Költségvetési és beruházási főosztály 8. ÉV Dióssy László szakállamtitkár

2 8. ÉV. A fejezet azonosító adatai Fejezet száma Fejezet megnevezése XVI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Irányító szervezete Fejezet székhelye Budapest, Fő u. - Számjel PIR törzsszám 79 Szektor 9 Cím Szakágazati besorolás 89 Fejezetek elszámolásai ÁHT azonosító 987 Adóigazgatási azonosító szám 7-- Számlavezető pénzintézet Magyar Államkincstár, 9 Budapest Váci út 7 Bankszámlaszámok

3 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 8. ÉV. Fejezeti kezelésű előirányzatok Államháztartási egyedi azonosító 76 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai A fejezethez tartozó valamennyi intézmény működtetésével összefüggő fejlesztés megvalósítása A feladat 8. évi előirányzata csoport Beruházás Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai Működési kiadások Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás Okmányban megjelöltek környezetgazdasági szakállamtitkár

4 8. ÉV Feladatok, programok részletezése Államháztartási egyedi azonosító 779 Természetvédelem beruházásai Természetvédelmi beruházások, a szakmai célokat szolgáló fejlesztések és azok intézményi hátterének megteremtése A feladat 8. évi előirányzata Beruházások csoport Természetvédelem beruházásai Működési kiadások Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás Okmányban megjelöltek temészet és környezetmegőrzési szakállamtitkár

5 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 9 Vásárhelyi terv tovább fejlesztése A Kormány az /. (III.7.) Korm. határozatában elfogadta a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelésére vonatkozó koncepciótervet. Feladatul szabta az érintett tárcáknak, hogy dolgozzák ki a fejlesztési program I. ütemét, majd ennek a megvalósítását a Kormány a 7/.(XI..) Korm. határozatával rendelte el. Az országgyűlés -ben megalkotta a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósulásáról szóló. évi LXVII. törvényt. A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás Beruházások Vízkárelhárítás Vásárhelyi terv továbbfejlesztése Okmányban megjelöltek vízügyi szakállamtitkár /. (III.7.) Korm. határozat 7/. (XI..) Korm. határozat. évi LXVII. törvény

6 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 667 Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai Az előirányzat a nem kielégítő védképességű elsőrendű árvízvédelmi művek védbiztonságának fejlesztését, térségükben az elvárható árvízvédelmi biztonság megteremtését, az árvizek kártételei elleni megelőző tevékenység biztosítását szolgálja. Az árvizek elleni védelmet a mindenkori Kormány az ország biztonságpolitikájának részeként nevesíti A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások Felhalmozási kiadások Beruházás Vízkárelhárítás Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás Okmányban megjelöltek Vízügyi szakállamtitkár 8/99(VI..) Kormányhatározat /999(III.6.) Kormányhatározat /(I.8.) Kormányhatározat /(I..) Kormányhatározat 6

7 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 7 Balatoni regionális viziközmű-hálózat fejlesztése A Balaton térségi szennyvízelvezetési, -tisztítási víziközmű kormányzati beruházásokat tekintve a 7. évben elkészültek a főművi csatornafejlesztések a Kis- Balaton, Balatonmária és Keszthely térségében. (A Kis-Balaton II/ szennyvízelvezetési alrégióban a zalakarosi szennyvíztisztító telep próbaüzemi szakaszban van.) Az előirányzat a folyamatban lévő beruházások befejezésére kerül felhasználásra. A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás Beruházás Balatoni regionális viziközmű-hálózat fejlesztése Okmányban megjelöltek Vízügyi szakállamtitkár 7

8 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 678 EU Víz keretirányelv végrehajtásának feladatai A támogatás a már megkezdett vízbázisvédelmi célprogram végrehajtására megkötött és a műszaki szükségességből még mindig érvényben lévő szerződések befejezéséhez szükséges 8. évi feladatokat tartalmazza. A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások Felhalmozási kiadások 8 Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás 8 9 Beruházás EU Víz keretirányelv végrehajtásának feladatai Okmányban megjelöltek Vízügyi szakállamtitkár /. (VII..) Korm. rendelet 8

9 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 689 Ivóvíz-minőség javító program A Nyugat- balatoni regionális vízmű V/B ütem eredeti beruházási programja kiegészítésre került a sümegi alrendszer vízminőség javítását célzó és üzembiztonságát fokozó Nyirád Darvastói összekötő vezeték megvalósításával. A 8. évben a nyirádi, 7 és. számú kutak szivattyúcseréjét, a kutak átalakításának megvalósítását tervezzük. A Nyirád Darvastó összekötésére, egyeztetett műszaki tartalom szerinti - az időközben bekövetkezett tulajdonjogi változásokat is figyelembevevő vízjogi létesítési engedélyes terv elkészült, a szolgalmi munkarészek záradékoltatásához azonban - további forrásigényt jelentő - új munkarészek kidolgozása szükséges. A támogatás finanszírozza a folyamatban lévő fejlesztések 8. évi determinációját. A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás Beruházás Ivóvíz-minőség javító program Okmányban megjelöltek Vízügyi szakállamtitkár 9

10 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 78 Vízkárelhárítási művek fenntartása Az előirányzat az állami tulajdonú vízkárelhárítási létesítmények fenntartási feladatainak forrása. A normatív alapon számított ugyanakkor az egyéni sajátosságokat is figyelembe vevő forrás-elosztás az árvízvédelmi töltések, a műtárgyak, a csatornák, a szivattyútelepek, a tározók és a kapcsolódó infrastruktúra fenntartás-üzemelési feladatait hivatott biztosítani. A feladat 8. évi előirányzata csoport Vízkárelhárítási művek fenntartása Működési kiadások 6 76 Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás Vízügyi kv-i szervek, VKKI Vízügyi szakállamtitkár

11 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 676 Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring A millió Ft-os előirányzat a Bős-Nagymarosi vízlépcsőrendszer megvalósításának meghiúsulásával kapcsolatos környezeti adatgyűjtő és információs rendszer működtetését, hidrológiai, vízminőségi, hidrogeológiai megfigyelés költségeit tartalmazza. A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás 6 Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti A feladaot megvalósító kv-i szerv Vízügyi szakállamtitkár

12 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 867 Nemzetközi tagdíjak A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területekhez kapcsolódó nemzetközi tagdíjakat illetve hozzájárulásokat az adott szakterületeken létrejött nemzetközi egyezményeknek és nemzetközi szervezeteknek fizeti a fejezet. A magyar tagság a Kormány jóváhagyásával, vagy országgyűlési ratifikációval, vagy a KvVM és jogelődjei vezetőinek döntései alapján létesült az egyes egyezményekben és szervezetekben. A feladat 8. évi előirányzata csoport 7 Nemzetközi tagdíjak Működési kiadások Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás A feladaot megvalósító kv-i szerv Kabinetfőnök

13 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 778 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások A támogatás a hullámtéri vízpótló rendszer nagyműtárgyainak a hullámtéri mellékág rendszer létesítményeinek üzemelési és karbantartási feladatainak ellátásához szükséges összeget tartalmazza. Az előirányzat finanszírozza a hullámtéri vízpótló rendszer nagyműtárgyainak (Dunakiliti duzzasztó, fenékküszöb, szivárgó csatorna 6 műtárgya) és a hullámtéri ágrendszer létesítményeinek (hullámtéri ágak, vízszintszabályzó műtárgyak, ágvég-lezárások, partvédőművek, Denkpáli megcsapoló műtárgy és hallépcső) üzemelési és karbantartási feladatainak elvégzését, a kisebb eróziós kimosódások megszűntetését, uszadék eltávolítását. A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások 8 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás A feladaot megvalósító kv-i szerv Vízügyi szakállamtitkár

14 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 6667 Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok A Kiotói Jegyzőkönyv hatálybalépése és az EU középtávú üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentési céljainak meghatározása jelentősen megnöveli az éghajlatpolitikával kapcsolatos szabályozás és adminisztráció mértékét és horizontális hatását. Külön kiemelkedik ezek között az EU emisszió kereskedelmi rendszer, amely hazánkban is bevezetésre került és fenntartása az adminisztratív költségeken túl tervező, elemző munkát is igényel. Az éghajlatváltozással kapcsolatosan jelentősen emelkednek az EU és nemzetközi (Kiotói Jegyzőkönyv) kötelezettségekből adódó feladatok költségei. Ezen feladatok főképp az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, kibocsátásának szabályozásával kapcsolatos feladatok, valamint a megújuló energiaforrások és energiahatékonyság finanszírozására vonatkoznak és jelentős a pénzügyi erőforrás igényük. A feladat 8. évi előirányzata csoport 9 Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével Működési kiadások 9 Felhalmozási kiadások 9 Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás KvVM, szerződés alapján Környezetgazdasági szakállamtitkár maradvány felhasználás a 7/6.(XII.) Korm. hat. alapj

15 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 8 Kutatási feladatok A Kutatási feladatokra tervezett előirányzat a magyar űrkutatás folyamatosan bővülő feladatainak megoldásához nyújt fedezetet, amely pályázati rendszer keretében kerül felhasználásra. A pályázati rendszerben elért eredmények értékelése a 98/. (IX..) Korm. rendelet szerint valósul meg. A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások 6 6 Kutatási feladatok Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás KvVM Államtitkár /8 (II..) KvVM Rendelet Fenti rendelet szerint

16 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 9 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program Az előirányzat az 7/. (VII..) Korm. határozatban foglaltak időarányos felülvizsgálatáról és a Balatonnal kapcsolatos további intézkedésekről szóló /. (IV. 9.) Korm. határozat 7. pontja szerint A Balaton ökológiai állapotának védelmére és a vízminőség javítására vonatkozó Intézkedési terv, valamint a 7/. (XI. 8.) Korm. határozat a Velencei-tó-Vértes Kiemelt Üdülőkörzet Területfejlesztési Koncepciójáról, valamint a /6/EK parlamenti és tanácsi irányelv (Víz Keretirányelv) alapján a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó (nagy tavaink) ökológiai állapotának megőrzése és a vízminőség javítása érdekében szükséges feladatok ellátását szolgálja. A feladat 8. évi előirányzata csoport Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme Működési kiadások Felhalmozási kiadások 8 Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás 8 8 A feladaot megvalósító kv-i szerv Vízügyi szakállamtitkár 6

17 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 667 Kincstári számlavezetési díjak és kamat kifizetések A Kincstár a 7/998. (XII..) Korm. rendelet 8/A. -a értelmében a pénzforgalmi számlatulajdonosok forintszámláival összefüggő szolgáltatások után a hivatkozott rendelet. sz. mellékletében meghatározott díjakat számol fel. A megtervezett összeg egyrészt a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos számlák kezelésével összefüggő szolgáltatási díjak kifizetésére, másrészt a különböző szerződésekben vállalt kötelezettségekkel kapcsolatos késedelmi kamatok kiegyenlítésére használható fel. A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások Kincstári számlavezetési díjak és kamat kifizetések Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás Kincstár által benyújtott számla alapján, KvVM Fejezet környezetgazdasági szakállamtitkár 7

18 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 6 Víz-és környezeti kártalanítás Az árvíz-, jég-, belvíz-, és aszálykár elleni védekezés valamint a vízminőségi és környezeti kárelhárítás kezdeti finanszírozását szolgálja, továbbá a víz- és környezeti kárelhárítás érdekében végzett a védekezéssel közvetlenül összefüggő költségek forrása is. A rendelkezésre álló támogatás az úgynevezett preventív védekezés, preventív kárelhárítás legfontosabb feladatait is biztosítja. Az előirányzat az előre nem látható és így nem tervezhető, havaria jellegű károk megelőzése és elhárítása érdekében végzett tevékenység, a védekezéssel közvetlenül összefüggő költségek forrása. A feladat 8. évi előirányzata csoport Víz-és környezeti kártalanítás Működési kiadások 6 6 Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás A feladaot megvalósító kv-i szerv Vízügyi szakállamtitkár 8

19 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 6 Természetvédelmi kártalanítás Az előirányzat a természetvédelmi érdekből eseti jelleggel elrendelt hatósági korlátozásokból, illetve a védett állat kártételéből adódó kártalanítási igényeket finanszírozza. A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások 8 Természetvédelmi kártalanítás Felhalmozási kiadások 8 Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás 8 8 A feladaot megvalósító kv-i szerv Természet-és környezetmegőrzési szakállamtitkár /. (VI.7.) KvVM rendelet 99. évi XCIII. tv. (Vszt.) 99. évi II. tv. /C. 9

20 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 6 Hulladékkezelési-és gazdálkodási feladatok A /99. (III..) Korm. határozat a Várpalota régió környezetvédelmi rehabilitációs program, ipari alprogramjának japán hitelből történő megvalósításáról szól. A hitel kamattámogatásban részesül. Az 997. évtől -ig terjedő időszakban a kamattámogatás összegének fedezetét fele-fele arányban a KvVM és az IKM fejezet, illetve jogutódai kötelesek biztosítani az éves költségvetési javaslat elkészítésénél. A 8. évi költségvetési támogatás erre nyújt fedezetet. Az előirányzat felhasználásának általánostól eltérő szabályait külön miniszteri rendelet tartalmazza. A feladat 8. évi előirányzata csoport 7 Hulladékkezelési-és gazdálkodási feladatok Működési kiadások 6 9 Felhalmozási kiadások 99 7 Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás 7 KvVM környezetgazdasági szakállamtitkár /8. (II..) KvVM rendelet Fenti rendelet szerint

21 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 6 Gazdálkodó szervek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése A termékdíjról szóló törvény szerint meghatározott feltételek fennállása esetén a már korábban befizetett termékdíjat a vállalkozó visszaigényelheti. Az előirányzat e kötelezettség teljesítésére szolgál. (Az előirányzat felülről nyitott.) A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások 8 8 Gazdálkodó szervek által befizetett termékdíj- Felhalmozási kiadások 8 Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás Termékdíj törvény alapján környezetgazdasági szakállamtitkár

22 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 66 Országos környezeti kármentesítési Program végrehajtása A költségvetési támogatás determinált részét a volt Metallochémia szennyezés megszüntetésének 8-ra tervezett feladatai, továbbá a budafoki barlanglakások már elvégzett munkáinak kifizetése jelenti. További kiadásokat jelent a KEOP-ban támogatásra nem pályázható egyedi beruházások tényfeltárási feladatai, a korábban megkezdett kárelhárítási műszaki beavatkozások folytatása, valamint a KEOP pályázatok előkészítéséhez szükséges tényfeltárás, megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása, az EU által társfinanszírozott projektek előkészítése és önerők biztosítása, a területi KÖVIZIG-ek kármentesítési feladatival együtt járó különböző hatósági eljárási díjak fedezete és az OKKP általános feladatainak végrehajtása, illetve országos feladatainak ellátása. A támogatás fedezetet nyújt továbbá az Azbesztmentesítési mintaprojekt Tatabánya című projekt lebonyolításának, illetve a Szarvas, Szentesi út egykori A feladat 8. évi előirányzata csoport 9 Országos környezeti kármentesítési Program Működési kiadások Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás A feladaot megvalósító kv-i szerv Vízügyi szakállamtitkár

23 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 86 Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása Az előirányzat a nemzetközi (európai uniós alapok, Norvég és Svájci Alap, GEF) nyertes pályázatok támogatását szolgálja, kiemelten az önrész/társfinanszírozás biztosítását, az árfolyamkockázatok kezelését, illetve a pótlólagosan felmerült költségek fedezetének megteremtését. Az előirányzat fő kedvezményezettjei a területi szerveink, közvetetten partnerként néhány természetvédő társadalmi szervezet és közalapítvány is. A feladat 8. évi előirányzata csoport Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása Működési kiadások Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás A feladaot megvalósító kv-i szerv Természet- és környezetmegőrzési szakállamtitkár /. (II. 8.) Korm. határozat

24 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 889 Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában A Magyar Köztársaság -tól 8-ig terjedő időszakra szóló környezeti keret-programját, a második Nemzeti Környezetvédelmi Programot (NKP-II) az Országgyűlés. decemberben fogadta el (/. (XII..) OGY határozat). Az NKP-II stratégiai célja, hogy az ország társadalmi és gazdasági fejlődése a környezeti szempontok legmesszebb menő figyelembe vételével menjen végbe. Az előirányzat a tárca NKP-ban meghatározott feladatainak ellátásában közreműködő társadalmi szerveződések, valamint egyéb szervezetek programjainak, tevékenységeinek finanszírozását biztosítja a minisztériummal kötött A feladat 8. évi előirányzata csoport Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP Működési kiadások 8 6 Felhalmozási kiadások 8 6 Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás KvVM Kabinetfőnök /8. (II..) KvVM rendelet Fenti rendelet és eljárásrend szereint

25 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 789 Magán és egyéb jogi személyek kártalanítása A peres eljárásokkal kapcsolatban várhatóan felmerülő költségvetési kiadásokat finanszírozza. A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás Magán és egyéb jogi személyek kártalanítása KvVM Jogi szakállamtitkár

26 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 7766 Az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai A fejezeti sor forrása a 6. évi személyi jövedelemadó %-ának adott tárgyú felajánlásai. Az elhagyott hulladékok, illegális lerakatok felkutatása, összeszedése és megfelelő ártalmatlanítása sajnos ma még folyamatosan jelentkező, mennyiségileg és minőségileg nem tervezhető feladatot jelent a települési önkormányzatok és a hatóságok számára, ezért e feladatokra általában költségvetésükben sem terveznek kiadásokat. Az SZJA % keretéből lehetőség nyílik a társadalmi szervezetek és az önkormányzatok pályázati úton történő támogatására az elhagyott hulladékok felderítésében és felszámolásában, az elhagyás megelőzésének megszervezésében. A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások 8 Felhalmozási kiadások 8 Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás 8 8 Az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai KvVM környezetgazdasági szakállamtitkár /8. (II..) KvVM rendelet Fenti rendelet és eljárásrend szerint 6

27 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 778 Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése A fejezet felügyelete alá tartozó környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok egyes hajózó utak áteresztőképességének javításától kezdve egészen az árvízi töltések, gátak és kerékpárutak közös kialakításán keresztül vízvédelmi jellegű öko-turisztikai, természetvédelmi már elnyert/leszerződött pályázatok megvalósításához igényelnek önerőt. Ezek a pályázatok jelentős előkészítő munkálatokat, tervezéseket, hatástanulmányok készítését igényelik. A sikeres pályázat előfeltétele sok esetben a pályázati önerő fedezetének biztosítása. A fejezeti kezelésű előirányzat ezt biztosítja számukra az EU-s források lehívása érdekében. A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése A feladaot megvalósító kv-i szerv Vízügyi szakállamtitkár 7

28 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 9 Társadalmi szervezetek támogatása Az előirányzat a civil szervezetek, zöldmozgalmak támogatásához - a korábbi években megkezdett - működési és fejlesztési célú tevékenységekhez egyaránt fedezete nyújt. A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások 7 Felhalmozási kiadások 7 Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás 7 7 Társadalmi szervezetek támogatása 7 7 KvVM Miniszter által kijelölt keretfelelős /. (II.. ) KvVM rendelet Fenti rendelet és eljárásrend szerint. 8

29 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 7689 Norvég és EGT finanszírozási mechanizmus A KvVM támogatásközvetítőként az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának elősegítése érdekében című pályázati felhívást tett közzé 7. évben. A előirányzat maradvány a pályázatos támogatások forrása. A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások 6 6 Felhalmozási kiadások 6 6 Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás Társadalmi szervezetek támogatása Norvég és EGT finanszírozási mechanizmus KvVM, pályázat Miniszter által kijelölt keretfelelős /. (II..) KvVM rendelet Fenti rendelet, illetve a /6. (XII..) Korm. rendelet 9

30 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító közötti nagy projektek előkészítése A 7 - közötti EU támogatásra számot tartó 8 nagyprojekt ( kedvezményezett avkki) önrészének finanszírozása és a Projekt Végrehajtási Egység (PIU) működtetése A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás közötti nagy projektek előkészítése Okmányban megjelöltek környezetgazdasági szakállamtitkár

31 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 7 Madárvédelmi, élőhelyvédelmi irányelvek megfelelő monitorozás és területfejlesztés előkészítése A Natura területek kihirdetését követően a projekt célja egyrészt, az európai uniós kötelezettségek teljesítéséhez szükséges Natura monitorozó rendszer, másrészt a Natura területek természetközpontú kezelésének megalapozása. A feladat 8. évi előirányzata csoport 7 Nagy FÁRE programok és az átmeneti támogatás programjai Átmeneti támogatással megvalósuló programok Madárvédelmi, élőhelyvédelmi irányelvek megfelelő monitorozás és területfejlesztés előkészítése Működési kiadások 8 6 Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás Okmányban megjelöltek környezetgazdasági szakállamtitkár

32 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 67 Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat A Környezetvédelmi és Vízügyi Célelőirányzat (Kövice) a Magyar Köztársaság. évi költségvetéséről szóló. évi CXVI. tv alapján a korábbi Környezetvédelmi Alap Célfeladatok fejezeti kezelésű célelőirányzat (Kac) és a Vízügyi Célelőirányzat (VICE) utódjaként jött létre. A célelőirányzat. évtől megszűntetésre került, az előirányzat maradványa az előző években vállalt kötelezettségek és determinációk forrása. A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások 99 Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat KvVM Miniszter, szakállamtitkárok, kabinetfőnök / (II..) KvVM rendelet Fenti rendelet és /. (K.V. Ért..) KvVM utasítás

33 8. ÉV Államháztartási egyedi azonosító 689 GEF- A Duna szennyezettségének csökkentése A Duna tápanyag terhelésének csökkentése a Fekete tenger eurofizációjának megakadályozása érdekében.. ha kiterjedésű vizes élőhely helyreállítását fogja támogatni, a Duna-Dárva Nemzeti park területén, közvetlenül a Duna folyása mentén elhelyezkedő Gemenc és Béda-Karapancsa tájegységben. A feladat 8. évi előirányzata csoport Működési kiadások 8 Felhalmozási kiadások Működési bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Intézményi működési költségvetési támogatás GEF- A Duna szennyezettségének csökkentése Okmányban megjelöltek környezetgazdasági szakállamtitkár

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei 2000-2004; 2004-06; 2007-13 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 197 225 290 100 0 62 59 65 62 2000

Részletesebben

Központi beruházások projekt adatai

Központi beruházások projekt adatai Központi beruházások projekt adatai Fejezet megnevezése: Beruházás 2007. év előtti ok 2007. évi ok 16 01 00 00 00 2 011312091 Nyugat-Balatoni RV V./B. ütem 2 010,3 2 010,1 0,1 16 01 00 00 00 3 011312092

Részletesebben

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi komplex kutatások elvégzésére

Részletesebben

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály A biodiverzitás-védelem szempontjai a hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály "Countdown 2010 és ami utána következik. Az IUCN (Természetvédelmi

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezeti kezelésű előirányzatai 2006. évi költségvetési alapokmánya

A Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezeti kezelésű előirányzatai 2006. évi költségvetési alapokmánya A Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezeti kezelésű előirányzatai 2006. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége 2. Fejezeti kezelésű előirányzat 2/1/a

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. -ának

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata XXXII. MHT - Vándorgyűlés Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG Az árvízcsúcs csökkentő tározók üzemirányítási és üzemeltetési mintaszabályzata Előzmények 2 Kedvezményezett: OVF

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN Intézmény logója Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN Pesel Antal gazdasági igazgatóhelyettes

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1518/2008. Tervezet természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november természetvédelmi kezelési tervéről szóló KvVM

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai

A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai 007. évi előirányzat VI. BÍRÓSÁGOK 3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai Átmeneti támogatással megvalósuló programok Az igazságszolgáltatás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/620/2014. ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat

Részletesebben

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében Magyar Fenntarthatósági Csúcs 2014.11.19. Hevesi Zoltán Ajtony zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért, valamint

Részletesebben

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenységei Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 EU-s forrásfelhasználás növelése Aktuális pályázati kiírások megismertetése, pályázók körének

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: 00 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2.2.1. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Láng István Műszaki főigazgató helyettes Belügyminisztérium Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkárelhárítási Főosztály Helyzetértékelés Külföldi vízgyűjtők Kiszolgáltatott

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/626/2014. TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

Szervezeti és jogszabályi változások a felszín alatti vizek területén. XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok 2014.04.

Szervezeti és jogszabályi változások a felszín alatti vizek területén. XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok 2014.04. Szervezeti és jogszabályi változások a felszín alatti vizek területén Jelinek Gabriella főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály 2013. november 27: A Kormány a vízügyi

Részletesebben

Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban

Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban Martfű, 2010. november 25. Dr. Makay Gábor Dél dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Az árvíz kockázatkezelési tervek megjelenése

Részletesebben

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap LXVII. Nemzeti Kulturális Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap EMMI kultúráért felelős miniszter Nemzeti Kulturális

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

A Széchenyi Programiroda tevékenységei

A Széchenyi Programiroda tevékenységei A Széchenyi Programiroda tevékenységei Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 EU-s forrásfelhasználás növelése Sikeresen végrehajtott fejlesztés Ügyfélkapcsolatok a Régióban

Részletesebben

Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyék vízháztartás javításának lehetőségei a klímaváltozás tükrében

Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyék vízháztartás javításának lehetőségei a klímaváltozás tükrében Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyék vízháztartás javításának lehetőségei a klímaváltozás tükrében 2015.06.03. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Klímaadaptáció Hajdú-Bihar megyében Hajdú-Bihar megyében

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/68/2009. Tervezet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

Belügyminisztérium. dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály. Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13.

Belügyminisztérium. dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály. Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13. Az Ivóvízminőség-javító Program aktualitásai dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13. Az ivóvízminőség-javítással kapcsolatos

Részletesebben

A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE. Dr. Perger László

A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE. Dr. Perger László Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. KÖRNYEZETVÉDELEM A DUNA RÉGIÓBAN PA4 A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE Dr. Perger László prioritási területi

Részletesebben

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit A vízi közmű beruházások EU finanszírozása Dr. Nagy Judit A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos alapelvei a természeti erőforrások

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által alapítványoknak nyújtandó támogatás Kormány általi engedélyezéséről Budapest, 2008. június I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az államháztartásról

Részletesebben

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei Az alábbi cikk röviden ismerteti az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT), az Operatív

Részletesebben

10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet

10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet 10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának

Részletesebben

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások: Duna Szigetköznél Lajta Mosoni-Duna alsó, felső, középső Rét-árok

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

2009. évi intézményi költségvetési alapokmány

2009. évi intézményi költségvetési alapokmány 2009. évi intézményi költségvetési alapokmány 1. A költségvetési szerv általános adatai: - megnevezése: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - székhelye: 9700 Szombathely, Vörösmarty

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 31 db kijelölt vízfolyás víztest 6 db kijelölt állóvíz víztest 10 db kijelölt felszín alatti víztest Főbb vízfolyások:

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

Hatályos: 2011.06.10.-től

Hatályos: 2011.06.10.-től 2011. évi LVII. törvény az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos törvénymódosításokról1 Hatályos: 2011.06.10.-től

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 11/1997.(III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 11/1997.(III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 11/1997.(III.1.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Környezetvédelmi Alapjáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a környezt

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Országos Környezeti Kármentesítési Program 51.lecke Célja A felszín alatti víz,

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete 1 Mellékletek M1. táblázat Az NFÜ projektadatbázisának és a KELER Zrt. ISIN-adatbázisának struktúrája NFÜ-adatbázis mező KELER

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar Köztársaság kormánya Új Magyarország Fejlesztési Terv 2009. áttekintése Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Válságkezelés 4 pillér A gazdasági válság kirobbanását követően

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA Ügyiratszám: 2904-173/2008.X. Ügyintéző: Pató István/F.I. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax:

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

A 2016. évi európai uniós költségvetési kapcsolatok

A 2016. évi európai uniós költségvetési kapcsolatok A 2016. évi európai uniós költségvetési kapcsolatok Költségvetésben megjelenő EU támogatások Központi Bevétel költségvetési EU forrás Strukturális támogatások 1 220 957,8 749 828,7 471 129,1 Nemzeti Stratégiai

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

5/2012. (III. 22.) OBH

5/2012. (III. 22.) OBH Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 5/2012. (III. 22.) OBH utasítása a 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének elfogadásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadására

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító

Részletesebben

Min keresztül? ÁLLAMHÁZTARTÁS. Áht. ALAPELVEI GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KAPCSOLATA 2015.02.25. Államháztartáson keresztül

Min keresztül? ÁLLAMHÁZTARTÁS. Áht. ALAPELVEI GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KAPCSOLATA 2015.02.25. Államháztartáson keresztül Min keresztül? GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KAPCSOLATA Államháztartáson keresztül Adók Járulékok Ktgvetési támogatások pályázatok DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II.1. 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2015.II.1.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I.

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I. APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2013 Kincstári tervezés-2.kör

2013 Kincstári tervezés-2.kör A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 308988 1051 20 05/00 38016 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6500 Baja Szegedi út 2 Végleges

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési projekt támogatási szerződésmódosítása Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

és s Energetika Operatív v Program (KEOP)

és s Energetika Operatív v Program (KEOP) Felszín n alatti vizeket érintő fejlesztések, sek, beruházások Környezeti és s Energetika Operatív v Program (KEOP) 2007-2013 2013 közöttk Huszár Hajnalka KvVM Víz Keretirányelv Főosztály Budapest, 2007.

Részletesebben

Salgótarján Város Önkormányzatának 5/1994.(I.31.)Ör. sz. rendelete a Környezetvédelmi Alapról

Salgótarján Város Önkormányzatának 5/1994.(I.31.)Ör. sz. rendelete a Környezetvédelmi Alapról Salgótarján Város Önkormányzatának 5/1994.(I.31.)Ör. sz. rendelete a Környezetvédelmi Alapról (egységes szerkezetben a 9/1996.(III.25.), 16/1998.(VI.15.), 24/2010.(X.14.), 26/2011.(V.26.), 18/2013.(III.28.)

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től)

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) Program megnevezése Hitelnyújtó intézmény Szerződés száma Hitelszerződés kelte Hitelnyújtás célja Beruházás(ok)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év április 18.-i ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN KVASSAY JENŐ TERV 2015 A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA BEMUTATÁSA ÉS TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSE AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS AZ ALSÓ-DUNA- VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FÓRUMA A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzat és intézményei előirányzatainak módosítására

Előterjesztés az önkormányzat és intézményei előirányzatainak módosítására Kiegészítés a 19. napirendhez Előterjesztés az önkormányzat és intézményei előirányzatainak módosítására Tisztelt Közgyűlés! A bizottsági üléseket követően, a november havi könyvelés zárása után érkeztek

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: AN NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT...... HATÁROZAT Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. I. félévi költségvetési rendelet módosítására

Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. I. félévi költségvetési rendelet módosítására Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. I. félévi költségvetési rendelet módosítására Tisztelt Képviselő--testület! Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. I. félévi rendeletmódosítása

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Költségvetési alapokmány

Költségvetési alapokmány Költségvetési alapokmány l. Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos Akadémia, Budapest (XXXIII. fejezet) 2. Köztestületi költségvetési szerv: MTA Regionális Kutatások Központja Székhelye: 7621 Pécs, Papnövelde

Részletesebben