ÚJ ÚT SZOCIÁLIS EGYESÜLET. a szenvedélybetegség, hajléktalanság vagy más ok miatt hátrányos helyzetben lévő emberekért

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJ ÚT SZOCIÁLIS EGYESÜLET. a szenvedélybetegség, hajléktalanság vagy más ok miatt hátrányos helyzetben lévő emberekért"

Átírás

1 ÚJ ÚT SZOCIÁLIS EGYESÜLET a szenvedélybetegség, hajléktalanság vagy más ok miatt hátrányos helyzetben lévő emberekért Összefoglaló a,,vissza az utcáról elnevezésű pályázati programról.

2 Egyesületünk Budapesten a Ferencvárosban hajléktalanok részére nappali ellátó centrumot működtet. Ezt az intézményt 2005 szeptemberében nyitottuk meg. A nappali melegedő ez idő óta folyamatosan működik. A helyiséget, amelyet önerőből alakítottunk ki erre a célra, a Ferencvárosi Önkormányzat kedvezményes bérleti díj ellenében biztosítja a feladat ellátására. A nappali melegedőt közterületen, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiségben élő hajléktalan személyek veszik igénybe. Ezért szolgáltatásaink a hajléktalan létben élő emberek speciális igényeit elégítik ki. Biztosítjuk a közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására való lehetőséget. A törvényi előíráson felül a további szolgáltatások igénybe vételére van lehetőségük a hozzánk forduló hajléktalan embereknek: szociális ügyintézés, amely magában foglalja az iratok pótlását, információ nyújtást, egyéni megbeszélés a klienssel, amelynek alapján egyénre szabott probléma orientált segítséget lehet nyújtani, csoportfoglalkozások, amelyek a közös problémák felszínre kerülését és feldolgozását segítik. Egyesületünk fő célkitűzése: mindazok feltétel nélküli segítése, akik hajléktalanság, szenvedélybetegség vagy más ok miatt hátrányos helyzetben vannak, vagy abba kerülhetnek, valamint érdekeik képviselete és a közvélemény figyelmének felkeltése gondjaik iránt. A bemutatni kívánt pályázati program címe: Egyénre szabott, diagnózis alapú segítő program a hajléktalan állapot megszüntetése érdekében. A program előzménye: nappali melegedőnket elsősorban közterületen, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiségben élő hajléktalan emberek látogatják. Pályázatunknak az volt a célja, hogy tartósan közterületen élő klienseinket megkíséreljük kimozdítani jelenlegi élethelyzetükből, és a szociális munka eszközeivel valamint az anyagi támogatással hosszú távon is fenntartható egyénre szabott lakhatási megoldásokat keressünk. A munka menete: Pályázat kiírása december, kiíró: Hajléktalanokért Közalapítvány, beadási határidő: január 31. Az Egyesület vezetősége hozzájárul a pályázat elkészítéséhez és beadásához. A pályázat elkészítéséhez szükséges előkészítő munkálatok, szükséglet felmérő lapok felvétele (január). Pályázat beadása A pályázati kiírásban meghatározott megvalósítási időszak: március október 31. Előkészítés megkezdése: csoportos foglalkozások és a meglévő szociális adottságok felmérése az érdeklődő kliensek számára. Pályázat elbírálása, kedvező döntésről az értesítő levél dátuma: április 26. Első 10 fő kiválasztása. A program megvalósítása: Januárban szükséglet felmérést végeztünk a velünk kapcsolatban álló hajléktalan emberekkel, amelynek alapján a pályázat beadása megalapozottnak látszott. Februártól a pályázat beadását követően a nappali melegedő helyiségében a nyitvatartási időn kívül kézműves foglalkozásokon való részvételi lehetőséget hirdettünk meg azok számára, akik érdeklődtek a program felől. Az volt a célunk, hogy a foglalkozások ideje alatt kötetlen beszélgetések keretében a pályázat adta lehetőségekről beszéljünk, illetve a résztvevők beszélhessenek az elképzeléseikről. Áprilistól azok számára, akik résztvevőként jelentkeztek a programba elindítottunk heti rendszerességgel egy támogató csoportot, amelyen már a szociális munkásokon kívül a lelkigondozó is részt vett április 27-én a pályázatunk kedvező elbírálásáról szóló értesítést követően megtörtént a 10 fő kiválasz-

3 tása a jelentkezők közül. A három szociális munkás, aki részt vett a program megvalósításában, egyénre szabott szociális munkába kezdett, felosztották egymás között a klienseket, megkötötték a kiválasztott 10 fővel az együttműködési megállapodást, amelyben kitűzték a közösen elérendő célokat. Ettől kezdődően az egyéni esetkezelés mellett kéthetente támogató csoporton vettek részt a kiválasztott személyek. A támogató csoporton a klienseken kívül részt vett a három szociális munkás és a lelkigondozó. A programba összesen 16 főt vontunk be, hiszen a kiesők helyére új emberek kerültek. A pályázatot 8 fővel zárjuk, akik jelenleg is a megszerzett lakhatási formában laknak, dolgoznak, megtesznek mindent azért, hogy a közösen elért eredményeket fenntartsák. Az 1. diagramm bemutatja a pályázatba bevont személyek között milyen volt a nemek szerinti megoszlás Nemek szerinti megoszlás nők férfiak ChartTitle A 2. diagramm bemutatja, hogy a résztvevők hol laktak mielőtt a pályázatba bekapcsolódtak nem lakás jellegű helységből Megelőző élethelyzet Szívességi lakásból Utcáról éjszakai menedékhelyről A 3. diagramm bemutatja az életkor szerinti megoszlást 7 6 Életkor szerinti megoszlás 5 fő/ korcsoport életkor (év) A 4. diagram bemutatja, hogy a programba bevont személyek hány évet töltöttek a hajléktalanságban Évek száma A programban résztvevők hajléktalanságban eltöltött éveinek száma Az 5. diagram bemutatja a program során történt személyi változásokat. Láthatjuk, hogy hány fő maradt a programban a kezdetektől és hányan estek ki Programban résztvevő személyek Programban eltöltött idő és időközbeni személycserék május június július auguszt. szept. október nov. dec. A 6. diagram mutatja be a jelenleg programban lévő 8 fő jövedelemforrását A programban maradottak jövedelemforrása Közfoglalkoztatott 3 fő Rendszeres segély 1 fő Alkalmi munka 3 fő Megváltozott munkaképességű foglalkoztatott 1 fö

4 A következő esetleírások a programban maradt nyolc főről szólnak. Szeretnénk bemutatni, hogy honnan indultak és azt is, hogy saját erőforrásuk mozgósításával valamint a pályázaton való részvétel segítségével mit sikerült elérniük. Sándor Sanyi 47 éves magas barna hajú, vékony testalkatú férfi. Mindig jókedvű, ápolt a külseje, ruházata tiszta, pedáns. Szereti a rendet, a tisztaságot. Budapesten született, de falusi környezetben nevelkedett. Egy nővére van, aki jelenleg vidéken él. Sanyi nem tartja a kapcsolatot vele. Szülei hét éves korában elváltak, a gyerekeket édesanyjuk nevelte fel. Szülei már nem élnek. Az általános iskola után Budapesten járt szakmunkásképző iskolába. Szakmája szobafestő-mázoló. Megnősült, majd elvált egy fiú gyermeke van, akivel néha találkoznak. 12 éve hajléktalan, melegedőnket 4 éve látogatja. A pályázat kezdeti szakaszában közterületen élt és nagyon jól érezte ott magát, eszébe sem jutott, hogy másként éljen. Jövedelemmel nem rendelkezett, megélhetését és az italra valót guberálásból, üveggyűjtésből szedte össze. Kíváncsiságból kapcsolódott be a pályázati előkészületekbe. Miután megismerkedett a pályázat által felkínált lehetőségekkel elhatározta, hogy részt vesz a programban és megmutatja, ha akar képes másképpen élni. Nem ígért semmit, de a gondolat érlelődött benne, hogy talán mégis csak elindulna egy másik úton. Tudta, ha vállalja a pályázaton való részvételt, változtatnia kell! Első lépés az alkohol probléma kezelése volt, a második a megfelelő lakhatási lehetőség megtalálása, majd a munkakeresés. Lakhatását munkásszállón sikerült megoldani. A beköltözés után elment alkohol elvonó kezelésre és hősiesen kitartott a nehéz időkben. Az elvonó után elhelyezkedett a FESZOFE Kft-nél, közmunkásként. Jelenleg is ott dolgozik. Önsegítő csoportokon részt vesz, elő-takarékosságot rendszeresen félreteszi, készül az önálló életre. Jelenleg is a munkásszállón lakik, egyedül egy szobában. Az egyik csoport társsal, Ildikóval egymásra találtak, nagyon jól megértik és támogatják egymást. Mindketten absztinensek. Jókedve töretlen, mosolyogva látja ma az életet. Ígéretet kapott arra, hogy munkaszerződését januárban meghosszabbítják. Egyszerűen csak azt mondta:,,nekem bejött az élet! Ildikó Ildikó 43 éves, közepes termetű és alkatú mosolygós, általában jókedvű lány. Külseje ápolt, ruházata tiszta. Budapesten született a XX. kerületben, testvérei nincsenek. Apukáját nem ismerte, édesanyja és nagyszülei nevelték. Általános iskolába is Budapesten járt a XX. kerületben, ezután dolgozni kezdett majd levelező tagozaton elvégezte a gyors-és gépírói szakiskolát. Sikertelen párkapcsolati és egyéb problémái miatt inni kezdett, elszakadt a szülői háztól és elindult hajléktalansághoz vezető úton. Férjnél nem volt soha, csupán párkapcsolatban élt. 12 éve hajléktalan. Melegedőnket 5 éve látogatja, azóta kísérem figyelemmel az életét, párkapcsolatait, szenvedéseit. Nagyon jólelkű finom embernek ismertem meg. Az elsők között volt, akik bekapcsolódtak a pályázati programba. Nagyon örültem neki, hiszen láttam az elszántságát a változtathatás reményébe vetett hitet, úgy éreztem, hogy egy kis segítséggel más életet tudna élni. A kiírás idején, közterületen élt élettársával. Március 12-én jött el az életében az a pillanat, amikor úgy döntött nem él így tovább. Otthagyta élettársát, abbahagyta az ivást és új életet kezdett. Jövedelme nem volt, csupán alkalmi munkából élt. Hazament édesanyjához, aki azt mondta: bizonyíts, kislányom! Ekkor még nem tudta mit tegyen. Megbeszéltük, hogy a régi környezetben megkeresi a volt szomszédokat, és tőlük kér segítséget. Az egyik szomszédasszony nagyon segítőkész volt. Egy sufniban szállásolta el Ildikót, de megígérte, hogy segít albérletet találni. Mire a pályázati program elindult albérletet is szerzett egy másik szomszédnál. Így Ildikó hazai területre költözött, édesanyjához közel. Mindezen idő alatt nagyon sokat beszélgettünk, addiktológiai és mentális segítséget is kapott a helyzet átéléséhez, feldolgozásához. Az önsegítő csoportokon rendszeresen részt vett, fontos volt számára a csoporttársak véleménye, és elismerése. Célul tűzte ki, hogy munkát találjon és édesanyjával rendeződjön kapcsolata.

5 A program keretén belül lakhatási és megélhetési segítséget kapott. Ez idő alatt felelevenítette hajléktalansága előtti kapcsolatait, alkalmi megélhetési formákat talált magának, édesanyjával egymásra találtak és Sanyival is egymásra találtak. Sajnos az utcán töltött évek nem múltak el nyomtalanul, Ildikó megbetegedett és november elején kórházba került. Komoly műtéti beavatkozáson esett át, ma lábadozik. Otthon lakik édesanyjával. Zsuzsa Zsuzsi 54 éves, alacsony és közepesen telt testalkatú. Haja már ősz, az arcára is rányomták bélyegüket az eltelt évek. Mozgásában, mentalitásában megmaradt fiatalosnak. Természete vidám és bizakodó. Minden rossznak egyszer vége lesz és jön a jó! Nyírbátorban született négyen voltak testvérek, de őt nem szerette édesapja így gyerekkorát Nyírbátor mellett egy tanyán töltötte, ahol a nagyszülei nevelték. Általános iskoláját bentlakásos iskolában Kaposváron végezte el. A Közlekedési és Vasútipari szakiskolát nem fejezte be, nem akart vasutas lenni, mert igazán bőrdíszműves szeretett volna lenni, ez sajnos csak álom maradt. Találkozott a nagy szerelemmel, Lajossal két fiúk született, de sajnos Lajos meghalt, a gyerekeket egyedül nevelte. Volt még egy élettársi kapcsolata és született egy lánya is, majd a lánya révén két unokát is kapott, akiket nagyon szeret. Gyerekeivel szokott találkozni, unokái életét figyelemmel kíséri. Zsuzsi 8 éve hajléktalan, melegedőnket 4 éve látogatja. Amikor tudomást szerzett a pályázatról azonnal érdekelték a részvétel feltételei. Ekkor éjszakáit közterületen töltötte, megélhetését kukázásból és piacozásból fedezte. Pályázatunkkal elsősorban közterületen élő embereket céloztunk meg olyanokat, akik segítséggel szeretnének változtatni élethelyzetükön. Zsuzsi szeretett volna változtatni, így nagyon örült, amikor a résztvevők közé beválasztottuk. Pályázati segítséggel először albérletben lakott, majd sikerült átköltöznie a,,trambulin dolgozók házába. Munkába állt a Ferencvárosi Önkormányzat által működtetett FESZOFE kft-nél, közmunkásként, Egy kerületi parkot takarít. Munkájával elégedettek, a főnökei és az ott élő emberek is. Munkaszerződése decemberig szól. A ferencvárosi LÉLEK-Ponttal is együttműködési megállapodást kötött, mivel a kerületben vált hajléktalanná így lehetősége nyílt pályázatot beadni házmesteri állásra és lakhatási lehetőségre is egyidejűleg. Zsuzsi ma nagyon jó egészségi és mentális állapotban van. A munkaszerződését meghosszabbítják, így továbbra is lesz jövedelme és munkája. A munkásszállóval elégedett szeret ott lakni. Reméli, hogy sikerül a LÉLEK Pont által kiírt pályázaton a későbbiekben házmesteri álláshoz jutnia. József Józsi nemrég töltötte be a 44. életévét. Magas, sovány testalkatú. Kedveli a sportos öltözetet, jó humorérzékkel rendelkezik, ellenben néha depresszióra hajlamos. Dorogon született, ahol gyermekéveinek egy részét is töltötte. Édesanyja elhagyta őt és testvéreit egy másik férfi kedvéért. Józsi 8 éves volt, amikor édesanyja és nővére Budapestre, bátyja pedig Debrecenbe költözött. Én meg otthon maradtam egyedül apámmal! Az általános iskolát Kesztölcön kezdte, majd édesapjával való rossz viszonya miatt feljött édesanyjához Budapestre. Az általános iskolát a VII. kerületi Hernád utcai iskolában fejezte be. Szobafestő-mázolói és vagyonőri képesítéseket szerzett. Körülbelül 20 év munkaviszonyra tett szert. Szülei, bátyja már nem élnek. Két élettársi kapcsolata volt, a másodikból született egy lánya május 11-én, aki jelenleg édesanyjával él, Józsi rendezni szeretné kapcsolatukat. Nővérével, hetente többször is találkozik, megértik és támogatják egymást. 11 éve hajléktalan, 6 éve gondozottunk, azóta kísérjük figyelemmel életét. A program előkészületeibe már az elején bekapcsolódott. Ekkor éjszakáit egy pincében töltötte barátjával. Jövedelemmel nem rendelkezett. Megélhetését alkalmi munkából, illetve, üvegezésből, guberálásból fedezte. Józsi fő motivációja a pályázatban való részvétellel az volt, hogy szeretné megmutatni lányának (11 éves), hogy talpra áll és végre folyamatos kapcsolatba kerülhetnek egymással.

6 A pályázati program ideje alatt szépen lassan, lépésről-lépésre haladtunk. Lakhatását munkásszállón sikerült megoldani, majd egy IX. kerületi vállalkozó ajánlott neki munkát. Azóta is ott dolgozik. Megbeszéléseinket, instrukcióinkat mindig figyelembe vette, azonban az elért eredmény az ő kitartásának és elhatározásának nagymértékben köszönhető. Önsegítő csoportokon aktívan részt vett. Jelenleg is a munkásszállón lakik. Munkája folyamatosan van. Meglévő baráti és családi kapcsolatait ápolja. Jól beilleszkedett a szállón és az életben. Előtakarékoskodik, készül az önálló életre. Szobája mindig rendezett és tiszta. Fizikailag és mentálisan stabil, a program kezdete óta sokat erősödött. Tervei: lányával közelebbi kapcsolattartás, munkahely megtartása, szeretne párkapcsolatot és a jövőben albérleti lakhatást. Lajos Lajos 55 éves, középtermetű dús barna hajú férfi. Nincs ősz hajszála! Kedve általában jó, külseje és ruházata tiszta, ápolt. Kellemes megjelenésű, de a hajléktalanságban eltöltött évek miatt a fogazata hiányos. Szereti a sportot főleg a focit. Kedvenc sportklubja a ferencvárosi tornaklub. A focinál csupán autót vezetni szeret jobban. Enesén született, négyen voltak testvérek. Édesanyját korán elvesztette, édesapja halála miatt iskoláit nem tudta befejezni. Mezőgazdasági gépszerelőnek tanult. A sportot mindig szerette, kézilabdázott, amit szintén abba kellett hagynia ben megnősült, majd még ebben az évben egy fia született. A házasság nem tartott sokáig, fiával a kapcsolatot nem tartja. A hajléktalan létben is rátalált a szerelem és egy kislánya született ebből a kapcsolatból, aki,,az utca szülöttje de sajnos róla sem tud semmit. Nővérével nagyon ritkán találkozik, bátyjáról nem sokat tud. 23 éve hajléktalan melegedőnket 7 éve látogatja. 16 éve közterületen él, általában társakkal, csoportosan. Jövedelme rendszeres szociális segély, amit megváltozott munkaképessége miatt kap. Elütötte egy autó és combcsonttörés miatt megnehezült a járása. Ma bottal jár. A pályázati előkészületeken csak azért vett részt, mert rábeszélték. Nem akar semmit változtatni az életén, mert úgysem sikerül. Az első késztetést a változásra akkor tapasztaltuk meg, amikor felcsillant annak a reménye, hogy visszaszerezheti jogosítványát, és újra sofőrként dolgozhat. Első lépésként megkezdte addiktológiai kezelését, hiszen egy sofőr nem ihat! Felkeresett egy Támasz ambulanciát, ma is eljár kezelésre. Az utcai létformát felcserélte egy munkásszállóra, kétágyas szobában lakik, László a szobatársa. Fogait megcsináltatja ez folyamatban van. Sikerült munkaviszonyt létesítenie egy megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató munkahelyen, ahol napi négy órát dolgozik. A jogosítvány visszaszerzése is folyamatban van, előjegyzéssel szakorvosi vizsgálatra vár. Lajos jól van, nővérével felvette a kapcsolatot, a szállón jól érzi magát. Munkájával elégedett, nagyon örül, hogy dolgozhat, bizakodóan várja a jövőt. Sofőr szeretne újra lenni! László László 58 éves, közepes testalkatú, mindig mosolygós, jólelkű, segítőkész férfi. Ápolt külsejű, ruházata is mindig kifogástalan. Budapesten született Pasaréten, ott is nőtt fel. Öten voltak testvérek, szüleinek vendéglője volt Hűvösvölgyben. Vendéglátó ipari iskolába járt cukrász a szakmája ben nősült majd 1994-ben elvált, három gyermeke van, egy lány és két fiú. Rendszeresen tartja velük a kapcsolatot, különösen unokáit szereti nagyon, lányának három gyermeke van. A válás és édesanyja halála kibillentette az életét. A szülői lakást testvéreivel együtt eladták, ő élettársi kapcsolatot létesített, és amikor a pénz elfogyott utcára került. 17 éve hajléktalan, melegedőnket 3 éve látogatja. A pályázat előkészületi szakaszában éjszakáit menhelyen

7 töltötte, megélhetését rendszeres szociális segélyből fedezte. Az eltelt évek nem múltak el nyomtalanul, a betegségek megtalálták Lászlót. De az átélt sok szenvedés ellenére is töretlen a jókedve és bizakodóan néz a jövő elé. Pályázaton való részvételét az motiválta, hogy végre legyen olyan lakhatás az életében ahol van saját élettere, van hova hazamenni napközben és könnyebb a kapcsolatot tartani az unokákkal. Megromlott egészségével is törődni kellene már. Kétágyas szobában sikerült elhelyezni, szobatársa Lajos. Tartalékos résztvevőként később vonódott be a pályázatba. A munkásszállón való elhelyezési lehetőségnek nagyon megörült. Lajost régóta ismeri, barátok. Betegsége miatti egészségromlásának kivizsgálása után rokkantosítását kezdeményezzük. Önsegítő csoportokon részt vesz, előtakarékoskodik. Jelenleg is a szállón lakik, lányával napi kapcsolatban van, unokáit nagyon szereti. Megromlott egészségi állapota miatti rokkantosítása folyamatban van. Szeretné fenntartani lakhatását a szállón és szeretné, ha jövedelmi viszonyai rendeződnének. Erika Erika 47 éves, alacsony, törékeny testalkatú asszony. Külseje és ruházata rendezett, tiszta. Arcán látszik a hajléktalanságban eltöltött 4 év és a hajléktalan létformával járó terhek cipelése. Budapesten született, Pesterzsébeten nevelkedett, a család együtt élt a nagymamával, akire szeretettel gondol vissza. Testvére nincsen. Kereskedelmi iskolába járt és ezen a területen dolgozott sokáig. 18 évesen férjhez ment, majd 1983-ban fia született, aki jelenleg a nagyszülőkkel él ben elvált, azután egy élettárssal elköltözött Budapestről és saját vállalkozása volt Sopronban. A kapcsolat véget ért ezért visszaköltözött Budapestre, ekkor ismerkedett meg Kálmánnal. Négy éve élnek együtt, utcán, romos házban, ismerősöknél, mert Erika szülei nem tudták befogadni őket. 4 éve hajléktalan, melegedőnket is ez idő óta látogatja. A pályázat előkészületi szakaszában éppen szívességi lakáshasználóként Kálmán rokonánál laktak. Jövedelemmel nem rendelkezett, megélhetését,,,lomizásból alkalmi munkákból fedezte. Amikor hallott a pályázati lehetőségekről megkereste az egyesület munkatársait, hogy a részvétel feltételeiről tájékozódjon, így került be érdeklődőként, majd résztvevőként a programba. A részvételre az motiválta, hogy végre nyugodt körülmények között, rendezetten együtt élhessenek élettársával. Munkásszállón kétágyas szobában laknak, ahol jól érzi magát, a szoba otthonos, szépen berendezett. Sikerült bejelentett munkaviszonyt létesítenie közmunkásként, a FESZOFE Kft-nél. Munkaszerződése határozott időre szól, de bízik benne, hogy meghosszabbítják. Előtakarékoskodik, mert szeretné megtartani ezt a kicsi szobát. Kálmán Kálmán 44 éves, alacsony, köpcös testalkatú, barna hajú férfi. Munkásember, szereti a rendet és a tisztaságot, ez látszik ruházatán és külsején is. Kálmán Nyíregyházán született és Szamoskér újfaluban nevelkedett. Szüleit kora gyerekkorában elveszítette, így anyai nagymamája nevelte egy ideig, majd 13 évesen állami gondoskodásba került. 18 éves koráig a gyermekotthonban élt, szakmát nem tanult. Anyai ágon nincsenek testvérei, de apai ágon van hat idősebb testvére, de nem tartják a kapcsolatot egymással ig élettársi kapcsolatban élt, közben 2003-ban született egy kisfia. Gyermekét rendszeresen látogatja és nagyon büszke rá. Sajnos az élettársi kapcsolat megszakadt és Kálmán hajléktalanná vált, kisfia édesanyjánál maradt óta hajléktalan, melegedőnket 4 éve látogatja. A pályázat előkészületi szakaszában éppen szívességi lakáshasználóként egy nagynéninél lakott jelenlegi élettársával együtt. Jövedelemmel nem rendelkezett, megélhetését,,,lomizásból alkalmi munkákból fedezte.

8 Amikor hallott a pályázati lehetőségekről megkereste az egyesület munkatársait, hogy a részvétel feltételeiről tájékozódjon, így került be érdeklődőként, majd résztvevőként a programba. A részvételre az motiválta, hogy végre nyugodt körülmények között, rendezetten együtt élhessenek élettársával. Lakhatási megoldásként sikerült munkásszállón kétágyas szobát bérelni. Jövedelmét továbbra is alkalmi munkák képezik. A szállón nagyon jól érzi magát, a két ágyas szobában a térítési díj Ft/fő. Előtakarékoskodik a szállás megtartása érdekében. Szeretne rendszeres munkát találni és ezt a lakhatási formát megtartani. Köszönetnyilvánítás Köszönjük a Hajléktalanokért Közalapítványnak, hogy anyagi lehetőséget biztosított a pályázati program megvalósítására. Köszönjük a Ferencvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának, hogy a nappali melegedő helyiségét kedvezményesen biztosítja az Új Út Szociális Egyesület részére, a hajléktalanok ellátására és egyéb programok lebonyolítására. Előkészítő csoport, kézműves foglalkozás Cím: Cimbora Nappali Melegedő 1097 Budapest, Gubacsi út 21. T/fax: Honlap: cím: Bankszámla száma: Adószám:

O L T A L O M K A R I T A T Í V E G Y E S Ü L E T B E S Z Á M O L Ó. Jót, jól. Köszönjük, hogy támogatta munkánkat!

O L T A L O M K A R I T A T Í V E G Y E S Ü L E T B E S Z Á M O L Ó. Jót, jól. Köszönjük, hogy támogatta munkánkat! O L T A L O M K A R I T A T Í V E G Y E S Ü L E T 2 0 1 0 B E S Z Á M O L Ó 1 Jót, jól. Köszönjük, hogy támogatta munkánkat! TARTALOMJEGYZÉK 2010 Köszöntöm az olvasót 3 Képek az Egyesület életéből 4 Közhasznúsági

Részletesebben

O L T A L O M K A R I T A T Í V E G Y E S Ü L E T B E S Z Á M O L Ó. Jót, jól. Köszönjük, hogy támogatta munkánkat!

O L T A L O M K A R I T A T Í V E G Y E S Ü L E T B E S Z Á M O L Ó. Jót, jól. Köszönjük, hogy támogatta munkánkat! O L T A L O M K A R I T A T Í V E G Y E S Ü L E T 2 0 0 9 B E S Z Á M O L Ó Jót, jól. Köszönjük, hogy támogatta munkánkat! OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2009 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 171/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a LÉLEK - Programról

Részletesebben

Oltalom beszámoló 2003

Oltalom beszámoló 2003 Oltalom beszámoló 2003 Tartalomjegyzék Beköszöntő (Iványi Gábor) (2) Közhasznúsági jelentés (Borsányi Katalin) (5) SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK: Férfi átmeneti szálló (Iványi Zoltánné) (7) Női átmeneti szálló

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A MUNKAERŐPIACI REINTEGRÁCIÓ CÍMŰ EQUAL PROJEKTRŐL

B E S Z Á M O L Ó A MUNKAERŐPIACI REINTEGRÁCIÓ CÍMŰ EQUAL PROJEKTRŐL B E S Z Á M O L Ó A MUNKAERŐPIACI REINTEGRÁCIÓ A HAJLÉKTALANELLÁTÁSBAN CÍMŰ EQUAL PROJEKTRŐL The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az

Részletesebben

ESÉLY SZOLGÁLAT nők részére

ESÉLY SZOLGÁLAT nők részére Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány HAVASI GYOPÁR ALAPÍTVÁNY ESÉLY SZOLGÁLAT nők részére 2003. Tartalom : Havasi Gyopár Alapítvány bemutatása PHARE ACCESS mikro

Részletesebben

Gliwice, Lengyelország

Gliwice, Lengyelország Gliwice, Lengyelország Készítette: Kis Bernadett és Biczók Zoltán 2009. Tartalomjegyzék 1. Szt. Brother Albert segítő szervezet, előzetes áttekintés 2. Munkaterv 3. Szakmai Beszámoló, Lengyelország, Gliwice

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. március 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. március 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 55/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. március 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 40/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt

Részletesebben

(D.) REHABILITÁCIÓS MUNKACSOPORT

(D.) REHABILITÁCIÓS MUNKACSOPORT Az intézményből kikerülve István újra szembesült a való élet problémáival, és hamar visszaesett a napi szintű szerhasználatra. 3 hét elteltével jelentkezett újra ambulanciánkon, mivel úgy érezte, hogy

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 6. szám 2011. március 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 6. szám 2011. március 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 6. szám 2011. március 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal II. kötet DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Menedékház Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010

Menedékház Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 Menedékház Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 1. Számviteli beszámoló A Menedékház Alapítvány a 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2008 Oltalom Karitatív Egyesület TARTALOMJEGYZÉK 2007 Köszöntöm az Olvasót! (Iványi

Részletesebben

Bagdi Nóra: Az észtországi hajléktalan-ellátásról Történelem

Bagdi Nóra: Az észtországi hajléktalan-ellátásról Történelem Bagdi Nóra: Az észtországi hajléktalan-ellátásról Történelem Ahhoz, hogy Észtország jelenlegi helyzetét és a hajléktalanságot megértsük, először az észt történelmet kell átlátnunk. Észtország az utóbbi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1 Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló 3. I. Beszámoló az intézményi ellátásokról 9. Éjjeli Menedékhelyek 10. Egészségügyi feladatok

Részletesebben

Csoba Judit Prókai Orsolya. Esetkönyv. Példatár a szociális munka egyéni esetkezelési gyakorlatához

Csoba Judit Prókai Orsolya. Esetkönyv. Példatár a szociális munka egyéni esetkezelési gyakorlatához Csoba Judit Prókai Orsolya Esetkönyv Példatár a szociális munka egyéni esetkezelési gyakorlatához Esetkönyv Példatár a szociális munka egyéni esetkezelésének gyakorlatához 1 2 Csoba Judit Prókai Orsolya

Részletesebben

Megvalósítási terv ún. félutas ház létrehozására fogvatartásból szabadultak számára

Megvalósítási terv ún. félutas ház létrehozására fogvatartásból szabadultak számára Váltó-sáv Alapítvány 1074 Hársfa 21. Tel./fax: (06 1)-352-6755 e-mail: alapitvany@valtosav.hu szakmai vezető: Mészáros Mercedes Megvalósítási terv ún. félutas ház létrehozására fogvatartásból szabadultak

Részletesebben

Hermann Gmeiner professzor és Josef von Ferenczy mondott üdvözlô beszédet a gyermekfalu megnyitásakor.

Hermann Gmeiner professzor és Josef von Ferenczy mondott üdvözlô beszédet a gyermekfalu megnyitásakor. BATTONYA A TÖRTÉNET KÉPEKBEN 1983 1984 1986 ÉV TÖRTÉNET Sok lelkes, segítôkész ember munkájának köszönhetôen itt, Battonyán kezdett épülni az elsô magyarországi SOS Gyermekfalu. 2009 Megépülhettek a családi

Részletesebben

1. A Gyermekjóléti Központ feladatai, kapcsolatrendszere

1. A Gyermekjóléti Központ feladatai, kapcsolatrendszere 2m -04-2 2 N A P R A F O R G Ó G Y E R M E K J Ó L É T I K Ö Z P O N T É V E S B E S Z Á M O L Ó J A 2012. i 1. A Gyermekjóléti Központ feladatai, kapcsolatrendszere 1.1. A Gyermekjóléti Központ feladatai

Részletesebben

LAKÁSJOGSEGÉLY BUDAPEST, 2006-2007

LAKÁSJOGSEGÉLY BUDAPEST, 2006-2007 AZ ÉN HÁZAM AZ ÉN VÁRAM? LAKÁSJOGSEGÉLY BUDAPEST, 2006-2007 MENHELY ALAPÍTVÁNY MÓDSZERTAN 2007 ELŐSZÓ Ebben a füzetben a Menhely Alapítvány Módszertan lakásvesztés megelőzését célzó, 2006 és 2007 között

Részletesebben

Most muszáj optimistának lenni Nacsa Dániel: Esettanulmány K. J.-né Melindáról

Most muszáj optimistának lenni Nacsa Dániel: Esettanulmány K. J.-né Melindáról Most muszáj optimistának lenni Nacsa Dániel: Esettanulmány K. J.-né Melindáról Befogadás Megismerkedés K. J.-né Melindát 2009. augusztus 24-én ismertem meg. Ekkor kezdtem el munkámat a Kispesti Családok

Részletesebben

Hajléktalan emberek ellátásai Stockholmban

Hajléktalan emberek ellátásai Stockholmban Fehér Boróka Hajléktalan emberek ellátásai Stockholmban 2009-ben a nyarat Stockholmban töltöttem, a Városháza Hajléktalanügyi Osztályának gyakornokaként. A svéd jóléti modellről több szemináriumot hallgattam,

Részletesebben

Rendhagyó esettanulmány a támogatott foglalkoztatás tárgykörébõl

Rendhagyó esettanulmány a támogatott foglalkoztatás tárgykörébõl SZOCIÁLIS MUNKA GOLDMANN TAMÁS VARGA VERONIKA Rendhagyó esettanulmány a támogatott foglalkoztatás tárgykörébõl 2003 októberében nyílt meg Pécsett a Fogd a kezem Alapítvány Dolgozz Velem Irodája, azt a

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2009 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2007

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Budapest XV. kerületben lévő újpalotai kiserdőben élő hajléktalan emberek elhelyezésének megoldása c. program megvalósításáról

BESZÁMOLÓ. A Budapest XV. kerületben lévő újpalotai kiserdőben élő hajléktalan emberek elhelyezésének megoldása c. program megvalósításáról BESZÁMOLÓ A Budapest XV. kerületben lévő újpalotai kiserdőben élő hajléktalan emberek elhelyezésének megoldása c. program megvalósításáról Tartalomjegyzék A program megvalósításának előzményei, a program

Részletesebben

A Fedél Nélkül az EQUAL-programban (A57-2005.07.11-2007.12.31)

A Fedél Nélkül az EQUAL-programban (A57-2005.07.11-2007.12.31) A Fedél Nélkül az EQUAL-programban (A57-2005.07.11-2007.12.31) A Fedél Nélkül megerősítése projektelemmel két alapvető feladatunk tűztünk ki magunk elé: egy kb. negyven fős Kiemelt Terjesztői mintacsoport

Részletesebben

Szakmai Beszámoló. az Utcai Szociális Segítők Egyesületének a hajléktalan ellátás és a gyermekvédelem területén végzett munkájáról 2006.

Szakmai Beszámoló. az Utcai Szociális Segítők Egyesületének a hajléktalan ellátás és a gyermekvédelem területén végzett munkájáról 2006. Szakmai Beszámoló az Utcai Egyesületének a hajléktalan ellátás és a gyermekvédelem területén végzett munkájáról 2006. Utcai 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 405. Telefon: 34/311-197 Adószám: 19151379-1-11

Részletesebben

Gyermekvédelmi szakellátásban élő, 15-18 éves, szakmai képzésben részesülő fiatalok iskolai pályafutásának vizsgálata

Gyermekvédelmi szakellátásban élő, 15-18 éves, szakmai képzésben részesülő fiatalok iskolai pályafutásának vizsgálata Gyermekvédelmi szakellátásban élő, 15-18 éves, szakmai képzésben részesülő fiatalok iskolai pályafutásának vizsgálata (Készült a 2/tkOKAII. kutatási pályázat keretében) Záró-tanulmány Készítette: Hodosán

Részletesebben

(B.) GYERMEKVÉDELMI MUNKACSOPORT 3. GERONTOLÓGIAI ESET

(B.) GYERMEKVÉDELMI MUNKACSOPORT 3. GERONTOLÓGIAI ESET rülnek az otthoni ellátásba, miközben sem érzelmileg, sem anyagilag, sem a gondozási ismeretek szintjén nincsenek felkészülve rá, akkor e helyzet minden terhe és feszültsége könnyen torkollik fizikai vagy

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 1-3. TELEFON: (36-1) 345-6449, (36-1) 345-6222 FAX: (36-1) 345-1115 WEB: WWW.DEMOGRAFIA.HU E-MAIL: NKI@DEMOGRAFIA.HU

Részletesebben