TOP 6.1 intézmények, ipartestületek szövetségei. Ipar Kamara, Vállalkozók Szövetsége, Kisalföld Vállalkozásfejlesztési

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015-2020 30 TOP 6.1 intézmények, ipartestületek szövetségei. Ipar Kamara, Vállalkozók Szövetsége, Kisalföld Vállalkozásfejlesztési"

Átírás

1 I. A kreatív humán erőforrások fejlesztése I. A kreatív humán erőforrások fejlesztése Finanszírozási Sorszám területi költségigénye forrás (uniós, ütemezése (millió Ft) nemzetközi, A megyében székhellyel/telephellyel működő gazdaságfejlesztő 1.1 Fiatal vállalkozók felkészítése Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár (fiatal vállakozásokkak kapcsán tapasztalattal rendelkező) fiatal vállalkozók TOP 1.2 és 6.2 és az IPOSZ GY-M-S Megyei Szövetsége önkormányzat, civil, alapítványok, IKSZT, közoktatási 1.2 Régi népi mesterségek felelevenítése, falusi foglalkoztatás bővítése (kézműves tanfolyamok, vásárok) Kisebb települések TOP 6.1 intézmények, ipartestületek szövetségei 1.3 Hátrányos helyzetűek és a fiatalok vállalkozóvá válásának segítése Megye egész területe TOP 6.2 (1) A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése(3) A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, munkaerő befogadás és a szegénység, megkülönböztetés minden formája elleni fellépés(10) Az oktatásba, a képzésbe, a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulása érdekében új munkahelyek száma (db), (6) környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása(8) kézműves tanfolyamok, képzések, foglalkoztatás bővítése és a munkaerő mobilitásának vásárok száma (db), bevont (11) az intézményi kapacitások szakemberek száma (fő), képzésben és a közigazgatás hatékonyságának fokozása résztvevők száma (fő), turisták száma (fő) (1) A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése(3) A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, munkaerő befogadás és a szegénység, megkülönböztetés minden formája elleni fellépés(10) Az oktatásba, a képzésbe, a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulása érdekében (/nem) Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, Megyei Kereskedelmi és Villanydelejes forgony - dinamó Ipar Kamara, Vállalkozók Szövetsége, Kisalföld Vállalkozásfejlesztési 1.4 kreatív humánerőforrás fejlesztési program Kreatív humán erőforrások - az értékteremtő foglalkoztatás, kreatív (a gazdaságfejlesztést segítő) humánerőforrások Megyei szakképzési rendszer fejlesztési program Felsőoktatás és kutatás-fejlesztés-innováció program Győr, Mosonmagyaróvár, Sopron, Kapuvár, Csorna, továbbá mindazon települések, ahol szakképzési intézmények és létesítmények találhatók Alapítvány, Széchenyi István Egyetem, Nyugat-magyarországi Egyetem, középfokú szakképző intézmények, képzésben részvevő vállalkozások, tanácsadó, ipari parkok, innovációs központok, klaszter, gazdaság és területfejlesztést segítő nonprofit, Gazdasági centrumokban található fejlődő gazdasági, kezdő vállalkozások, vállalkozók, vidéki térségekben található vállalkozások, termelő, szakképző intézmények, felsőoktatási intézmények, vállalkozások, szakmai EFOP (1) A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése(3) A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása(8) a fenntartható és minőségi innovatív vállalkozások számának foglalkoztatás, munkaerő befogadás és a növekedése, szabadalmak számának szegénység, megkülönböztetés minden formája elleni fellépés(10) Az növekedése, termékélettartam oktatásba, a képzésbe, a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az csökkenése egész életen át tartó tanulása érdekében A vállalkozási kultúra és tudásbázis program alacsony képzettségű rétegek, gazdaságfejlesztést segítő nonprofit 1.5 középiskolai és szakmunkás tanulók, GYMS Megyei Önkormányzat, GYMSKIK, SZE, Munkaügyi Központ, egyetemi hallgatók, felsőoktatási Tehetség-gondozás megye gazdasági szempontból meghatározó települései Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet, A Jövő intézmények,szakképző intézmények, EFOP megyei ösztöndíj és gyakornoki program Szakképzésért Alapítvány, SZE (FSZ képzés, kifutó is), GYMSTISZK érdekképviseleti, civil II. Az innováció térnyerésének előmozdítása II. Az innováció térnyerésének előmozdítása (1) A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése(3) A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása(8) a fenntartható és minőségi ösztöndíjban részesültek száma, a foglalkoztatás, munkaerő befogadás és a megyében, illetve annak gazdasági szegénység, megkülönböztetés minden formája elleni fellépés(10) Az központjaiban elhelyezkedők oktatásba, a képzésbe, a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az sázmának változása egész életen át tartó tanulása érdekében Sorszám területi ütemezése költségigénye (millió Ft) Finanszírozási forrás (uniós, nemzetközi, (/nem) 1.1 Önkormányzatú tulajdonú ipari parkok szolgáltatásfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális hátterének kiépítése és fejlesztése Győr, Kapuvár, Csorna, Sopron, Mosonmagyaróvár Önkormányzati tulajdonú ipari parkok (Győr, Kapuvár, Csorna, Sopron, Mosonmagyaróvár) önkormányzati tulajdonú ipari parkok TOP 1.1 (1) A kutatás, technológiafejlesztés és innováció erősítése (8) A foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának (10) Beruházások az oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás területén, fejleszteni kívánt területen telephellyel rendelkező 1.2 Ipari területek bekötőútjainak felújítása, kiépítése Sopronkövesd, Beled, Csorna, Nyúl, Bőny, Tét, Szany, Kapuvár TOP 1.1 vállalkozások, NIF Zrt. 1.3 Ipari parkok, innovációs és kompetencia központok szolgáltatásfejlesztése Győr, Csorna, Kapuvár, Mosonmagyaróvár, Sopron az ipari parkok, inkubátorházak, innovációs központok, stb TOP 1.1 (3) A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása (8) a foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának (3) a kis- és középvállalkozások, verseny-képességének javítása (1) A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése 1304/2013/EU rendelet 3. cikk (1) a) i: munkaerőpiaci hozzáférés a munkakeresők és az inaktív személyek számára többek között helyi 5-10 megvalósult fejlesztés foglalkoztatási kezdeményezések és a munkavállalói révén 1.4 Megyei gazdaságfejlesztési egyeztető és koordinációs partnerség létrehozása és innovációs program-támogató ügynökség működtetése Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár Megyei gazdaságfejlesztési egyeztető és koordinációs partnerség (Megyei önkormányzat, GYMSMKIK, KVA, IPOSZ, RFÜ, Pannon Novum, SZE-Universitas, NYME, Munkaügyi központ, Innonet, HACSok delegáltja, TDM-ek delegáltja. Együttes konzorciumban valósítja meg 3 telephelyen TOP 6.1 (1) A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése(3) A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, munkaerő befogadás és a szegénység, megkülönböztetés minden formája elleni fellépés(10) Az oktatásba, a képzésbe, a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulása érdekében (1) A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése(3) A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása(8) a fenntartható és minőségi 1.5 Innovációs asszisztensek foglalkoztatási programja A megye egész területét érinti, így az összes települést Innonet, RIÜ, GY-M-S Megyei KIK, NYME, Széchenyi István Egyetem konzorciuma TOP 6.2 foglalkoztatás, munkaerő befogadás és a szegénység, megkülönböztetés minden formája elleni fellépés(10) Az oktatásba, a képzésbe, a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulása érdekében Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamara, Vállalkozók Szövetsége, Kisalföld Vállalkozásfejlesztési 1.6 Megújuló gazdaság innovációkban gyarapodó gazdaság fejlesztési programja Az innovációkban gyarapodó gazdasági szerkezet kialakítása. Helyi gazdaságfejlesztés támogatásának programja. A megyei gazella program. Értékes termékek az értékes vidékről. A megyerikum program. A vendéglátó megye. A turisztikai program. a megye 12 városa, továbbá gazdasági szempontból meghatározó települései Alapítvány, Széchenyi István Egyetem, Nyugat-magyarországi Egyetem, középfokú szakképző intézmények, képzésben részvevő vállalkozások, tanácsadó, ipari parkok, innovációs vállalkozások, innovációs központok, ipari központok, klaszter, gazdaság és területfejlesztést parkok, vállalkozásfejlesztési és tanácsadó segítő nonprofit, termelői értékesítői (TÉSZek) gazdasági centrumokban található fejlődő gazdasági, kezdő vállalkozások, vállalkozók, vidéki térségekben található vállalkozások, termelő, alacsony képzettségű rétegek, GINOP (1) A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése(3) A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, munkaerő befogadás és a sikeres vállalkozások számának szegénység, megkülönböztetés minden formája elleni fellépés(10) Az növekedés (adó-, és járulékfizetési oktatásba, a képzésbe, a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az hajlandóság növekedése), egész életen át tartó tanulása érdekében vállalkozásokon belül az új tevékenységek megjelenése, új piaci szegmensek feltárása 1.7 Egyetemi járműipari KF Győri Járműipari Kutatóközpont létesítése a Széchenyi István Egyetemen oktatás-, humánerő-, foglalkoztatás- és gazdaságfejlesztési program (megyei kiemelt fejlesztési irány) A Széchenyi István Egyetem bázisán járműipari kutatási kompetencia központ létesítése, annak infrastrukturális feltételeinek, valamint gép-, műszer-, eszköz állományának megteremtése, kutatási programok indítása, kutatói munkahelyek létesítése, ipari kapcsolatok, a kutatás-fejlesztési eredmények hasznosítása. Győr Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, Győr Megyei Jogú Város felsőoktatási intézmények, szakképző Önkormányzata, Széchenyi István Egyetem, Járműipari beszállító intézmények, vállalaltok, érdekképviseleti és vállalatok, fejlesztő szakmai GINOP (1) A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése(3) A kis- és kutatás-fejlesztési potenciál középvállalkozások versenyképességének javítása(8) a fenntartható és minőségi növekedése (ráfordítások, foglalkoztatás, munkaerő befogadás és a foglalkoztatotak) szabadlamak szegénység, megkülönböztetés minden formája elleni fellépés(10) Az, műszaki oktatásba, a képzésbe, a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az képzési területen a hallgatói létszám egész életen át tartó tanulása érdekében változása Győri Járműipari Körzet megyei járműipar-fejlesztési program 1.8 (megyei kiemelt fejlesztési irány) A Győrben működő Audi Hungaria Motor Kft. tervezett motorgyártási, gépjárműgyártási és kutatásfejlesztési beruházásai. A megyehatáron messze túlnyúló foglalkoztatási körrel működő járműipari nagyvállalat, az Audi beszállítói körének bővítése. Ezáltal fejlődési lehetőséget nyújtva a megyében működő beszállítóknak: a kkv-knak, szintén nagy hagyományú és győri székhelyű Rába Járműipari Holding Nyrt-nek (pl.: autóbuszgyártás bevonásával). A Széchenyi István Egyetem bázisán alternatív hajtású járművek kutatási fejlesztési programja. Győr Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, Audi Hungaria Motor Kft., továbbá az érintett cégek, a Győri Járműipari Régió fejlesztésének eredményeit igénybe vevő gazdálkodó, különös tekintettel a kkv-kra és a Rábára, a Győri Járműipari Régióban működő gazdálkodó által foglalkoztatottak vállalkozások (beszállítók, klaszterek), innovációs központok, ipari park, felsőoktatási, szakképző intézmények, kutató-fejlesztő vállalkozások és intézmények GINOP (1) A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése(3) A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, munkaerő befogadás és a vállalati együttműáködések számának szegénység, megkülönböztetés minden formája elleni fellépés(10) Az növekedése, új klaszterek létrejötte, oktatásba, a képzésbe, a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az beszállító kapcsolatok számának egész életen át tartó tanulása érdekében emelkedése, új termékek és szolgáltatások megjelenése, foglalkoztatási szint minőségi emelkedése és stabilitása III. A megye és települései elérhetőségének javítása III. A megye és települései elérhetőségének javítása Finanszírozási Sorszám területi költségigénye forrás (uniós, ütemezése (millió Ft) nemzetközi, Csorna, Kapuvár, Bágyogszovát, Vica, Acsalag, Völcsej, Lövő, Sopronkövesd, Pereszteg, 1.1 Belterületi kerékpárutak felújítása, kiépítése Települési TOP 1.3 Vásárosfalu Földön, vízen, levegőben megyei közlekedésfejlesztési program Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, MJV-k önkormányzata, (megyei kiemelt fejlesztési irány) NIF Zrt., közlekedési társaságok (Volán, MÁV, GySEV ), a megye, közlekedéshálózatok 1.2 megye közlekedési hálózatában érintett települések lakossága, vállalkozói, a gazdasági élet szereplői (közlekedők), fenntartásában érdekelt, IKOP A települések elérhetőségét javító, ezáltal befektetőbarát környezetet teremtő megyei közlekedésfejlesztési fejlesztési közlekedési pályák kezelői és közlekedési társaságok vállalkozások program. (1) A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése(3) A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, munkaerő befogadás és a 600 résztvevő vállalkozás, min. 600 új szegénység, megkülönböztetés minden formája elleni fellépés(10) Az munkahely oktatásba, a képzésbe, a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulása érdekében (6) környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása (8) megye városainak elérhetőségének foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 3) A kis- és elérhetőségének időbeli csökkenés, középvállalkozások versenyképességének javítása befogadás balesetek sázmának csökkenése, előmozdítása és a szegénység térségek feltártsága (elérhetőségének) elleni 1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9) d közösségvezérelt helyi fejlesztési javulása stratégiák keretében végzett beruházások (/nem) IV. A környezet megújítása, a kultúra, az életminőség javítása IV. A környezet megújítása, a kultúra, az életminőség javítása Sorszám területi ütemezése költségigénye (millió Ft) Finanszírozási forrás (uniós, nemzetközi, (/nem) Tejfeldolgozó és sajtüzem: Lajtamag Kft., Püski, vagy Hédervár telephely; Cankó 2000 Kft, Bogyoszló telephely Gyógynövénytermesztés, gyűjtés, feldolgozás és csomagolás: Molnár Ferenc, 1.1 Kisléptékű élelmiszer-feldolgozáshoz, termék-előállításhoz kötődő fejlesztések programja Rábapatona telephely Pannonhalmi Főapátság, Pannonhalam telephely Magyar Műhely Alapítvány, Mezőörs telephely Madáreleség gyártás, forgalmazás: Pannon-Mag-Agrár Kft., Mosonmagyaróvár telephely Lajtamag Kft., Cankó 2000 Kft, Pannonhalmi Főapátság, Magyar Műhely Alapítvány, Pannon-Mag-Agrár Kft., Püski Szövetkezet, Győrújbarát, Csorna, Ikrény, Zsebeháza és Rábaközi TOP létrejött új munkahelyek száma (db)- 1301/2013/EU rendelet 5. cikk 8 b): a foglalkoztatás-barát növe-kedés elő-segítése a megvalósult élelmiszer -feldolgozó saját belső potenciál kifejlesztése által, az adott területeket érintő területi stratégia beruházások száma (db)- kialakított részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók átalakítását, z egyes természeti és mintakertek száma/területe (db vagy kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az ezekhez való hozzáférhetőség javítását m2) GMO-mentes tejtermékek előállítása: Püski Szövetkezet, Püski telephely Közösségi terek helyi piacok: Győrújbarát, Csorna, Ikrény, Zsebeháza és Rábaközi

2 Települési, művelődési házak, IKSZT-k, civil 1.2 Építészeti értékek feltérképezése, mentése, fenntartása Kisebb települések TOP 6.2, IKSZT-k, civil,, ipartestületek 1.3 Térségek közti és nemzetközi kulturális kapcsolatok kialakítása és ápolása Kisebb települések TOP 6.2 szövetségei 1.4 A helyi gazdaság- és termékfejlesztés mentorálása Megye egész területe TOP 6.2 megjelentetett kiadványok száma (db), építészetileg dokumentált, archivált építmények száma (db), (6) környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása;(8) rekonstruált/felújított épületek, foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának ; ERFA 5. cikk (6) ingatlanok száma (db, m 2 ), bevont c) a kulturális és természeti örökség védelme, elősegítése és fejlesztése diákok/képzésben résztvevők száma (fő), bevont szakemberek, közreműködők száma (fő), látogatók száma megvalósult (fő) tapasztalatcserék, találkozók, táborok száma (db), (8) bevont szakemberek/művészek száma foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának (11) az intézményi (fő), képzésekben, alkotótáborokban kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fokozása(4) az alacsony széndioxidkibocsátású gazdaságra való áttérés minden ágazatbanerfa 5. cikk (6) c) a résztvevők száma (fő), megjelentetett kiadványok száma (db), kulturális és természeti örökség védelme, elősegítése és fejlesztése képzőművészeti fejlesztések, alkotások száma (db) (1) A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése (3) A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása (8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, munkaerő 1.5 A vidék kincsei falusi és ökoturisztikai fejlesztési program A kistelepülések értékeit integrált módon kínáló, a munkahelyteremtést szolgáló falusi és ökoturizmus fejlesztésének programja: csendkúra, gyalog- és kerékpártúra, sport- és hobbyhorgászat, vadászat, természetjárás, helyi termékek kínálata. megye idegenforgalmilag frekventált települései és térségei A falusi termékeket előállító és szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások és személyek. A megyében élő szakképzett munkaerő és a agrár vállalkozók, mg-i termelő közösségek GINOP szolgáltatásokat igénybe vevők köre. Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat (6) környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása (8) foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 3) A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása befogadás előmozdítása és a szegénység elleni 1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9) d közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák keretében végzett beruházások agrár vállalkozások számának növekedése, helyi termékpaletta bővülése, foglalkoztatási s zint emelkedése 1.6 Zölderő energiaracionalizálási-gazdaságfejlesztési program Győr-Moson-Sopron megye energiaracionalizálási programja a megyei zöldgazdaság kialakítása érdekében (ERFA) Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, Nyugat-magyarországi Egyetem (Sopron, Mosonmagyaróvár), Széchenyi István Egyetem megye egész területe kiemelten a környezeti erőforásokkal hasznosítható területek (nap, (Győr), Megújuló energiát előállító, felhasználók (a szél, villamos) megye lakói, vállalkozói, a megyében evékenykedő cégek), a zöld (megújuló) energiát előállító, vállalkozások KEHOP (6) környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása (8) foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 3) A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása befogadás előmozdítása és a szegénység elleni 1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9) d közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák keretében végzett beruházások energiafogxasztás átsrutturálódása, zöldenergia felhassználás növekedése, foglalkoztatási szint növekedése, energiaszolgáltatás biztonságának javulása 1.7 Batthyány-Strattmann László megyei gyógy- és egészségturisztikai és rekreációs program A már fürdővel rendelkező településeken (pl. Csorna, Győr, Hegykő, Kapuvár, Lipót, Mosonmagyaróvár, Sopron-Balf) és a fürdőlétesítésre, egészségcentrum kialakítására készülő településeken (pl. Pannonhalmán a Pannonhalmi Bencés Csorna, Győr, Hegykő, Kapuvár, Lipót, Mosonmagyaróvár, Sopron-Balf és Pannonhalma Főapátság általi kialakításban), valamint ezek térségében a gyógy- és egészségturizmus, a wellness, a sport és rekreációs szolgáltatások fejlesztését célzó integrált területi program Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, A megye már fürdővel rendelkező és a fürdőlétesítésre készülő településeinek önkormányzatai, a fejlesztés tárgyát képező szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások, érdekképviseletek, szakmai gazdálkodó, a szolgáltatásokat igénybe vevő látogatók, szövetségek, klaszterek az érintett térségekben élő szakképzett munkaerő GINOP (6) környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása (8) foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 3) A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása befogadás előmozdítása és a szegénység elleni 1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9) d közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák keretében végzett beruházások idegenforgalmi paraméterek javulása (vendégéjszakák, kihasználtság), foglalkoztatás növelése, gyógyturisztikai szolgáltatásban részesülők arányának növekedése 1.8 Rábaköz térségi gazdaságfejlesztési program (kiemelt megyei felzárkóztatási irány) A csornai és kapuvári ipari parkokban integrált térségi fejlesztési program a szükséges közlekedési kapcsolatok megteremtésével Rábaköz települései Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, Csorna és Kapuvá városok önkormányzatai. A csornai és kapuvári ipari parki, vállalkozások, civil fejlesztések eredményeit igénybe vevő gazdálkodó. A, innováció közvetítő csornai és kapuvári ipari parkokban működő gazdálkodó intézmények, fejlesztési társaságok által foglalkoztatottak GINOP (6) környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása (8) foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 3) A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása befogadás előmozdítása és a szegénység elleni 1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9) d közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák keretében végzett beruházások helyi vállalkozások számának növekedése, foglalkoztatási szint növekedése, helyi termékpaletta bővülése 1.9 Dr. felpéczi Petz Aladár egészségipar infrastruktúrájának fejlesztése program Beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába, az egészségügyi státuszbeli egyenlőtlenségek csökkentése, valamint átállás az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra. Győr Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, Vízügyi Igazgatási feladatokat ellátó szervek (Vízügyi Igazgatóság, Nemzeti Környezetügyi Intézet), Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, GYEMSZI, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, a fejlesztés tárgyát egészségügyi intézmények GINOP, KEHOP képező szolgáltatásokat nyújtó gazdálkodó, a szolgáltatásokat igénybe vevő látogatók, az érintett térségekben élő szakképzett munkaerő (6) környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása (8) foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 3) A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása befogadás előmozdítása és a szegénység elleni 1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9) d közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák keretében végzett beruházások egészségügyi ellátottság növekedése, mortalitási mutatók javulása, a gondozottak körének növekedése, a prevenciókba bevontak számának növekedése Életminőség 1.10 megyei közmű-szolgáltatás fejlesztési program (megyei kiemelt fejlesztési irány) A közműolló zárását szolgáló, azaz a megye több tucat településén még hiányzó műszaki infrastruktúrák megvalósítását ezáltal befektetető-barát környezetet eredményező megyei közmű-szolgáltatás fejlesztési program. Győr-Moson-Sopron megye területére kidolgozott vízgyűjtő-gazdálkodási tervek végrehajtása. A közműkapacitások fejlesztése a 10 ezer lakosnál népesebb településeken. Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, Vizügyi igazgatást ellátó szervek, a csatornázatlan, 10 ezer főnél népesebb megye azon 2000 fő fölötti települései, amelyek nem rendelkeznek csatornahálózattal,, közüzemi szolgáltató települések önkormányzatai, a megye lakossága, vállalkozói, a továbbá az alternatív szennyvízelvezetés kiterjesztése az aprófalvas településhálózatban, háztartások gazdasági élet szereplői (közművek használói), közművállalatok KEHOP (6) környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása (8) foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 3) A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása befogadás előmozdítása és a szegénység elleni 1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9) d közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák keretében végzett beruházások szennyvízhálózatba bekapcsolt lakások Újhelyi Imre megyei élelmiszergazdaság-fejlesztési és foglalkoztatási program a megye mezőgazdasági termelés szempontjából frekventált városai és térségi (megyei kiemelt fejlesztési irány) központjai A munkaerő-igényes és minőségi élelmiszergazdaságot eredményező fejlesztési program. Xántus János megyei hal- és vadgazdálkodási program (megyei kiemelt fejlesztési irány) haltenyésztésre szakosodott települések, haltenyésztéssel foglalkozó települések A vizekben és erdőkben gazdag megye által kínált lehetőségek kiaknázásaként fejlesztendő a hal- és vadgazdálkodás. Világörökségek Győr-Moson-Sopron megyében megyei örökségvédelmi program (megyei kiemelt fejlesztési irány) A megye már meglévő, az UNESCO által világörökségi helyszínné nyilvánított térségei. Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete, valamint Pannonhalma, Sopron, Győr, Fertőd, Limes vonal által érintett települések az Ausztriával közös Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj értékmegőrző fejlesztése. A világörökség várományos Danube Limes Győr-Moson-Sopron megyei helyszíneinek értékmegőrző fejlesztése. Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, a megye lakossága, mezőgazdasági vállalkozók, őstermelők, a gazdasági élet szereplői, termelői értékesítő (TÉSZ-ek) Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége, Vadász Szövetségek, a megye lakossága, halgazdaságok, horgászegyesületek, halászatra jogosultak, vadászatra jogosultak, hal és vadtenyésztők, nemzeti parkok Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, Fertőtáj Világörökség Magyar Tanácsa, Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság, Magyar Limes Szövetség, a világörökségi helyszíneken élők, a világörökségi helyszínek vállalkozásai mg-i vállalkozások, érdekképviseletek, szakmai mg-i vállalkozások,, szakmai, turisztikai vállakozások, szakmai VP MAHOP, GINOP GINOP (6) környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása (8) agrárvállalkozások számának foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 3) A kis- és növekedése, helyi termékkínálat középvállalkozások versenyképességének javítása befogadás bővülése, agrár termelői előmozdítása és a szegénység ek létesítése, elleni 1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9) d közösségvezérelt helyi fejlesztési foglalkoztatás javulása stratégiák keretében végzett beruházások (6) környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása (8) foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 3) A kis- és agrárvállakozások számának középvállalkozások versenyképességének javítása befogadás növekedése, a haltermelés bővülése, előmozdítása és a szegénység halfogyasztás emelkedése elleni 1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9) d közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák keretében végzett beruházások turisztikai attraktivitások növekedése (8) (kiállítóhelyek, bemutatóhelyek), foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának (11) az intézményi turisztikai vállalkozások számának kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fokozása(4) az alacsony széndioxidkibocsátású gazdaságra való áttérés minden ágazatbanerfa 5. cikk (6) c) a változása (azok kívánlatának növekedése, azok kínálatának kulturális és természeti örökség védelme, elősegítése és fejlesztése változása, foglalkoztatási szint növekedése Széchenyi István Egyetem,"Bridge" Hallgatói-oktatói Klub 1.14 Győr; A teljes Egyetemet (várost, térséget, régiót) érinti Széchenyi István Egyetem, "Bridge" Hallgatói-oktatói Klub TOP 6.2 épületének funkcióbővítése és kultúrális-turisztikai fejlesztése V. A megye belső kohéziójának erősítésec60 V. A megye belső kohéziójának erősítésec60 Finanszírozási Sorszám területi költségigénye forrás (uniós, ütemezése (millió Ft) nemzetközi, 1.1 Helyi termékekhez, rövid ellátási láncokhoz kapcsolódó logisztikai fejlesztések programja Csorna, Győr, Győrújbarát Önkormányzatok: Csorna, Győr MJV, Győrújbarát TOP 1.2 települési önkormányzat, alapítvány, civil szervezet, Ipartestületek 1.2 Közösségi Terek létrehozása Megye teljes területe TOP 6.1 szövetségei, egyház Megyei gazdaságfejlesztési egyeztető és koordinációs partnerség (Megyei önkormányzat, GYMSMKIK, KVA, IPOSZ, RFÜ, Pannon A foglalkoztatási szint javítását segtítő megyei gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási paktum létrehozása és 1.3 A megye egész területét érinti, így az összes települést Novum, SZE-Universitas, NYME, Munkaügyi központ, Innonet, HACSok TOP 6.1 szolgáltatásainak kidolgozása delegáltja, TDM-ek delegáltja. Együttes konzorciumban valósítja meg 3 telephelyen. A már működő foglalkoztatási paktumok inkubációs tevékenységének erősítése és szolgáltatásfejlesztések, 1.4 A megye egész területét érinti, így az összes települést, vállalkozások TOP 6.1 kompetenciajavító képzések Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a LEED Nonprofit Kft. 1.5 Győr-Moson Sopron Megyei Szociális Gazdaság-fejlesztési Program A megye egész területét érinti, így az összes települést TOP 6.2 konzorciuma (6) környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása (8) foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 3) A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása befogadás rendezvények száma, résztvevők előmozdítása és a szegénység száma elleni 1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9) d közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák keretében végzett beruházások - megvalósult hűtőkapacitás (m2)- 1301/2013/EU rendelet 5. cikk 8 b): a foglalkoztatás-barát növe-kedés elő-segítése a kialakított raktárkapacitás (m2)- helyi saját belső potenciál kifejlesztése által, az adott területeket érintő területi stratégia termékek aránya a közétkeztetésben részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók átalakítását, z egyes természeti és (%)- közösségi marketingben kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az ezekhez való hozzáférhetőség javítását résztvevő száma (db) (6) környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása (8) új munkahelyek száma (db), foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának kézműves tanfolyamok, képzések, és a vásárok száma (db), bevont szegénység elleni 1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9) d közösségvezérelt helyi szakemberek száma (fő), képzésben fejlesztési stratégiák keretében végzett beruházások résztvevők száma (fő), turisták száma (1) A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése(3) A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, munkaerő befogadás és a szegénység, megkülönböztetés minden formája elleni fellépés(10) Az oktatásba, a képzésbe, a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulása érdekében (1) A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése(3) A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, munkaerő befogadás és a szegénység, megkülönböztetés minden formája elleni fellépés(10) Az oktatásba, a képzésbe, a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulása érdekében (1) A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése (3) A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása minőségi fejlesztett/ létrehozott szociális foglalkoztatás, munkaerő befogadás és vállalkozás a szegénység, megkülönböztetés minden formája elleni fellépés (/nem) 1.6 Felzárkóztatás elmaradott térségek foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési programja A leszakadó térségek (Rábaköz, Sokoró- és Bakonyalja, Répce-sík) foglalkoztatási lehetőségeinek bővítését és a helyi gazdaság fejlesztését támogató intézkedési csomag. Integrált programja a szükséges közlekedési kapcsolatok megteremtésével Rábaköz, Sokoró- és Bakonyalja, Répce-sík Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, a hátrányos helyzetű célcsoportokat foglalkoztató gazdálkodó, a térségben élő gazdasági és munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű foglalkoztatottak, vállalkozások VP (6) környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása (8) foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának és a szegénység elleni 1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9) d közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák keretében végzett beruházások helyi vállalkozások számának növekedése, helyi termékkínálat bővülése, foglalkoztatási szint növekedése 1.7 Háló szociális gazdaságfejlesztési program A falugondnoki hálózat megyei koordinációjának programja a megyei szociális háló továbbfejlesztésével Győr-Moson- Sopron megye aprófalvas, elnéptelenedő és elöregedő településekből álló térségeiben megye aprófalvas települései és térségei Gesztor szervezet (max. 1-2 szervezet): - Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Végső kedvezményezettek (max. 5 bulletpont): - A megye szociálisan rászorult állampolgárai, a szociális ellátást nyújtó intézmények, a falugondnokok, civil, szociális elláűtó rendszer EFOP (6) környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása (8) foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának és a szegénység elleni 1301/2013/EU rendelet 5. cikk 9) d közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák keretében végzett beruházások a szociális ellátásban részesülők számának növkedése, térségekben az élettartam növek VI. A megye- és országhatáron átnyúló fejlesztése VI. A megye- és országhatáron átnyúló fejlesztése Sorszám területi ütemezése költségigénye (millió Ft) Finanszírozási forrás (uniós, nemzetközi, (/nem)

3 Sor-szám A csornai Tudáscentrum felnőttképzési rendszerének fejlesztése Emberi erőforrást célzó beavatkozások területi Csornai járás (Csorna) Csornai járás 1. intézkedés: Gazdaságfejlesztést megalapozó HR fejlesztés a Csornai járásban Széchenyi István Körzeti Általános Iskola infrastruktúra fejlesztése Csorna képző, KIK, MMK Csorna és Környéke Ipartestület önkormányzat ütemezése költségigénye (millió Ft) tematikus célkitűzés A programban résztvevők minőségi száma; A programban foglalkoztatás, lakosság 300 TOP 6.1 résztvevő munkanélküliek munkavállalói mobilitás száma; A képzéseken ösztönzése résztvevők száma minőségi A programban résztvevők foglalkoztatás, családi és mikrovállalkozások 21 TOP 6.3 száma; A képzéseken munkavállalói mobilitás résztvevők száma ösztönzése általános iskolai tanulók, dolgozók I. A kreatív humán erőforrások fejlesztése 40 EFOP 1.4 Bölcsődei fejlesztés Csorna önkormányzat lakosság (fiatal szülők) 130 TOP 1.4 (10) Beruházások az oktatás, A képzésekben résztvevők készségfejlesztés és élethosszig száma tartó tanulás területén minőségi foglalkoztatás, munkavállalói mobilitás ösztönzése Támogatott intézmények száma; Férőhelyek száma (/nem) Megj, 2. intézkedés: Gazdaságfejlesztést megalapozó HR fejlesztés a Győri járásban 2.1 Óvoda és bölcsöde építés/bővítés A Győr agglomerációjához tartozó települések (Pér, Dunaszeg, Győrújfalu, Kajárpéc, Kunsziget, Nagybajcs, Öttevény, Győrság, Töltéstava) óvodás és bölcsődés korú gyermekek, fiatal szülők, óvodai és bölcsődei dolgozók 760 TOP 1.4 minőségi foglalkoztatás, munkavállalói mobilitás ösztönzése Támogatott intézmények száma; Férőhelyek száma 3.1 Óvoda- és bölcsődefejlesztések intézkedés: Gazdaságfejlesztést megalapozó HR fejlesztés a Kapuvári járásban A társadalmi t és kohéziót erősítő komplex projekt megvalósítása felzárkóztatási céllal Kapuváron és Beledben Kapuvár, Beled, ill. a járás települései Kapuvár, Beled, képző óvodás és bölcsődés korú gyermekek, fiatal szülők, óvodai és bölcsődei dolgozók 540 TOP 1.4 lakosság, civil 50 TOP 6.3 minőségi foglalkoztatás, munkavállalói mobilitás ösztönzése Támogatott intézmények száma; Férőhelyek száma (10) Beruházások az oktatás, A képzésekben résztvevők készségfejlesztés és élethosszig száma tartó tanulás területén intézkedés: Gazdaságfejlesztést megalapozó HR fejlesztés a Mosonmagyaróvári járásban Óvoda és bölcsőde létesítése Mosonmagyaróváron Mosonmagyaróvár 4.2 Halászi óvoda-bölcsöde bővítése Halászi Társulás hajléktalanok munkaerő piacra juttatása Mosonmagyaróvári járás települései, képző óvodás és bölcsődés korú gyermekek, fiatal szülők, óvodai és bölcsődei dolgozók óvodás és bölcsődés korú gyermekek, fiatal szülők, óvodai és bölcsődei dolgozók hajléktalan személyek 30 TOP 6.1 minőségi foglalkoztatás, 500 TOP 1.4 munkavállalói mobilitás ösztönzése minőségi foglalkoztatás, 120 TOP 1.4 munkavállalói mobilitás ösztönzése Támogatott intézmények száma; Férőhelyek száma Támogatott intézmények száma; Férőhelyek száma (10) Beruházások az oktatás, A képzésekben résztvevők készségfejlesztés és élethosszig száma tartó tanulás területén TOP 6.1 megyei kompetencia! intézkedés: Gazdaságfejlesztést megalapozó HR fejlesztés a Pannonhalmai járásban Bölcsőde, óvoda, családi napközi fejlesztés Pannonhalma, Nyalka, Veszptémvarsány óvodás és bölcsődés korú gyermekek, fiatal szülők, óvodai és bölcsődei dolgozók 181 TOP 1.4 minőségi foglalkoztatás, munkavállalói mobilitás ösztönzése Támogatott intézmények száma; Férőhelyek száma intézkedés: Gazdaságfejlesztést megalapozó HR fejlesztés a Soproni járásban Térségi gyermekjóléti alapszolgáltatás, óvoda-bölcsőde fejlesztési program Soproni járás óvodás és bölcsődés korú gyermekek, fiatal szülők, óvodai és bölcsődei dolgozók 250 TOP 1.4 minőségi foglalkoztatás, munkavállalói mobilitás ösztönzése Támogatott intézmények száma; Férőhelyek száma 7. intézkedés: Gazdaságfejlesztést megalapozó HR fejlesztés a Téti járásban 7.1 Óvoda és bölcsöde építés/bővítés Szerecseny, Felpéc, Gyömöre óvodás és bölcsődés korú gyermekek, fiatal szülők, óvodai és bölcsődei dolgozók 100 TOP 1.4 minőségi foglalkoztatás, munkavállalói mobilitás ösztönzése Támogatott intézmények száma; Férőhelyek száma

4 területi 1. intézkedés: A Rábaköz gazdasági fejlesztése projektcsomag (Gazdaságfejlesztés a Csornai járásban) II. Az innováció térnyerésének előmozdítása ütemezése (/nem) 1.1 Rábaközi iparterületek fejlesztése Csornai járás (Csorna, Bősárkány, Szany, Kóny, Szil); Kapuvári járás (Kapuvár, Beled) önkormányzat, önkormányzati tulajdonú GT KKV-k TOP 1.1 munkavállalói A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál 1.2 Piacterek kialakítása, fejlesztése a Rábaközben Csornai járás települései lakosság, vállalkozások 700 TOP 1.1 munkavállalói A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál 1.3 A csornai városközpont funkcióbővító megújítása Csorna önkormányzat, vállalkozások lakosság, turisták, vállalkozások TOP 1.2 munkavállalói A foglalkoztatás növekedése; A látogatók TOP intézkedés: Turizmusfejlesztés a Csornai járásban 2.1 Premontrei Apátsági Látogatóközpont létrehozása Csornai járás (Csorna) Premontrei Apátság és a Csornai Önkormányzat konzorciuma keretében létrehozott cég lakosság, turisták, vállalkozások TOP 1.2 munkavállalói A foglalkoztatás növekedése; A látogatók 2.2 A termálvíz hőenergiájára épülő turisztikai fejlesztés Csorna önkormányzat lakosság, turisták, vállalkozások TOP 1.2 munkavállalói A foglalkoztatás növekedése; A látogatók 2.3 Rábaközi pihenőhelyek kialakítása, fejlesztése Csorna, Sopronnémeti önkormányzat lakosság, turisták, vállalkozások 600 TOP 1.2 munkavállalói A foglalkoztatás növekedése; A látogatók 2.4 Rábaközi értéktár létrehozása Csornai járás önkormányzat lakosság, turisták, vállalkozások 15 TOP 1.2 munkavállalói A foglalkoztatás növekedése; A látogatók TOP ÖKO park kialakítás Sopronnémetiben Sopronnémeti önkormányzat lakosság, turisták, vállalkozások 30 GINOP munkavállalói A foglalkoztatás növekedése; A látogatók intézkedés: Turizmusfejlesztés a Győri járásban Világörökségi helyszínek létrehozása; a településeken található műemlékek, szakrális épületek, szobrok, tájházak stb. kialakítása, felújítása Abda, Dunaszentpál, Fehértó, Győrújbarát, Gönyü, Győrzámoly, Kunsziget, Mosonszentmiklós, Nagybajcs, Pér, Rábapatona, Sokorópátka, Vámosszabadi lakosság, turisták, vállalkozások TOP 2.2

5 területi II. Az innováció térnyerésének előmozdítása ütemezése (/nem) 3.2 Egyéb (vízi, öko, szálláshely, stb) turizmusfejlesztés Abda, Bőny, Börcs, Dunaszeg, Dunaszentpál, Fehértó, Gönyü, Győrújbarát, Kajárpéc, Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget, Mosonszentmiklós, Nagybajcs, Nagyszentjános, Nyúl, Pér, Rábapatona, Tényő, Vének, Vámosszabadi, Mezőörs, Győrság lakosság, turisták, vállalkozások TOP 2.2 VP 4. intézkedés: Gazdaságfejlesztés a Kapuvári járásban 4.1 Helyi termékpiac kialakítása Kapuváron Kapuvár önnkormányzat lakosság, termelők 60 TOP 2.1 munkavállalói A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál 5. intézkedés: Turizmusfejlesztés a Kapuvári járásban 5.1 A kapuvári strandfürdő felújítása Kapuvár lakosság, turisták, vállalkozások 150 TOP Barthodeiszky-kastély felújítása Beled lakosság, turisták, vállalkozások 200 TOP Gyógyvízre alapozott komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása Kapuvár, vállalkozások lakosság, turisták, vállalkozások 300 TOP 2.2 GINOP? 5.4 A járás településeit érintő egységes információs táblarendszer létrehozása Kapuvári járás lakosság, turisták, vállalkozások 72 TOP intézkedés: Gazdaságfejlesztés a Mosonmagyaróvári járásban 6.1 MOWINPARK II-es ütem fejlesztése Mosonmagyaróvár önkormányzat? KKV-k 500 TOP 1.1 munkavállalói A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál megyével egyeztetve? 6.2 Helyi - elsősorban szegregált - lakosság számára bio/öko termékek gyártására foglalkoztató központ létesítése Mosonmagyaróvár önkormányzat? lakosság, KKV-k 100 TOP 1.1 munkavállalói A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál megyével egyeztetve?

6 területi II. Az innováció térnyerésének előmozdítása ütemezése (/nem) 6.3 Belterületi hiányzó kerékpárút elemek létesítése Mosonmagyaróváron, elsősorban a hivatásforgalmi közlekedés céljára Mosonmagyaróvár önkormányzat? lakosság, munkavállalók 200 TOP 1.3 munkavállalói megyével egyeztetve? 6.4 Újabb inkubátor ház építése Mosonmagyaróvár önkormányzat? KKV-k 150 TOP 1.1 munkavállalói A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál megyével egyeztetve? 7. intézkedés: Turizmusfejlesztés a Mosonmagyaróvári járásban 7.1 Vizi turizmus fejlesztése Lajta folyón, Mosonmagyaróvár területén Mosonmagyaróvár önkormányzat lakosság, turisták, vállalkozások 200 TOP Világörökséggel kapcsolatos turisztikai fejlesztés (Limes) Mosonmagyaróvár önkormányzat lakosság, turisták, vállalkozások 100 TOP intézkedés: Turizmusfejlesztés a Pannonhalmai járásban 8.1 A Gesztenyés Horog mentén belvárosi borút létrehozása Pannonhalma önkormányzat lakosság, turisták, vállalkozások 500 TOP 2.1 TOP 2.2, GINOP, VP 8.2 Szabadság téren a park megújítása gyógynövény bemutatókert kialakításával Pannonhalma önkormányzat lakosság, turisták, vállalkozások 30 TOP A Kézműves téren energiatermelő játszótér kialakítása, szemléletformálási céllal Pannonhalma önkormányzat lakosság, turisták, vállalkozások 80 TOP Térségi pálinka múzeum és kóstoló kialakítása Pannonhalma önkormányzat lakosság, turisták, vállalkozások 90 TOP 2.2

7 területi II. Az innováció térnyerésének előmozdítása ütemezése (/nem) 8.5 Magánszálláshelyek kialakításának Váralján Pannonhalma önkormányzat lakosság, turisták, vállalkozások 40 GINOP 8.6 Váralja sétány mentén található házaknál látogatható gyógynövénykertek kialakításának, a gyógynövények begyűjtésének és feldolgozásának szervezése, Pannonhalmi Gyógynövény brand felépítése Pannonhalma önkormányzat lakosság, turisták, vállalkozások 40 TOP A korábbi orvosi rendelőben PánIQ szobák kialakítása Pannonhalma önkormányzat lakosság, turisták, vállalkozások 80 TOP Écsi Rábaring Écs önkormányzat lakosság, turisták, vállalkozások 140 TOP A vallási-, öko- és aktív turizmushoz kapcsolódó túraútvonalak Pannonhalmai járás lakosság, turisták, vállalkozások 100 TOP intézkedés: Turizmusfejlesztés a Soproni járásban 9.1 Öko-aktív turisztikai szolgáltatások, attrakciók bővítése, meglévők fejlesztése Soproni járás, vállalkozások lakosság, turisták, vállalkozások 800 TOP Világörökség ékkövei komplex program Fertőszéplak, Fertőboz, Hegykő, vállalkozások lakosság, turisták, vállalkozások 600 TOP Soproni borvidék komplex fejlesztési programja Soproni körzet: Fertőboz, Fertőendréd, Fertőrákos, Fertőszentmiklós, Fertőszéplak, Harka, Hidegség, Kópháza, Nagycenk, Sopron, vállalkozások lakosság, turisták, vállalkozások 50 TOP intézkedés: Gazdaságfejlesztés a Téti járásban

8 területi II. Az innováció térnyerésének előmozdítása ütemezése (/nem) 10.1 Vágópontok kialakítása Közvetlenül: Rábacsécsény, Csikván, Felpéc településeken valósul meg a 3 vágópont, de közvetve az egész térség KKV-k KKV-k 210 VP munkavállalói A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál 10.2 Savanyító üzem építése Rábaszentmihály, ill. a Téti térség KKV-k KKV-k 50 GINOP / VP munkavállalói A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál 10.3 Tésztaüzem bővítése Rábaszentmihály, ill. a Téti térség KKV-k KKV-k 50 GINOP / VP munkavállalói A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál 10.4 Hűtőház építése Tét, ill. a Téti térség KKV-k KKV-k 100 GINOP / VP munkavállalói A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál 10.5 Pincészet kialakítása Közvetlenül Gyarmat és Felpéc, de közvetve az egész térség KKV-k KKV-k 200 VP munkavállalói A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál 11. intézkedés: Turizmusfejlesztés a Téti járásban 11.1 Rába folyón kikötők létesítése Árpás, Kisbabot, Mérges, Mórichida, Rábacsécsény, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós (Téti járás) lakosság, turisták 350 TOP Turisztikai attrakciók bemutatása, hálózatba szervezése a Téti járásban Árpás, Csikvánd, Felpéc, Gyarmat, Gyömöre, Győrszemere, Kisbabot, Mérges, Mórichida, Rábacsécsény, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Szerecseny, Tét (Téti járás) lakosság, turisták TOP Túraútonalakat jelölő táblák elhelyezése, ill. táblák helyi értékek bemutatására Árpás, Csikvánd, Felpéc, Gyarmat, Gyömöre, Győrszemere, Kisbabot, Mérges, Mórichida, Rábacsécsény, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Szerecseny, Tét (Téti járás) lakosság, turisták 50 TOP 2.2

9 területi 1. intézkedés: Közlekedésfejlesztés a Csornai járásban III. A megye és települései elérhetőségének javítása ütemezése (/nem) 1.1 Acsalag-Földsziget-Csorna összekötő közútfejlesztési programja Acsalag-Földsziget-Csorna, közútfejlesztésben érdekelt 430 TOP 1.3 munkavállalói 1.2 Szany-Rábaszentandrás összekötő közútfejlesztési projektje Szany-Rábaszentandrás, közútfejlesztésben érdekelt 80 TOP 1.3 munkavállalói 1.3 Sopronnémeti-Bogyoszló-Jobaháza- Farád-Csorna összekötő útfelújítási projektje Sopronnémeti-Bogyoszló- Jobaháza-Farád-Csorna, közútfejlesztésben érdekelt 800 TOP 1.3 munkavállalói 1.4 Bősárkány-Csorna települések közötti közút felújítása kerékpárút kialakításával Bősárkány-Csorna, közútfejlesztésben érdekelt 200 TOP 1.3 munkavállalói 1.5 Rábaközben buszöblök kialakítása Csornai járás, közútfejlesztésben érdekelt 200 TOP 1.3 munkavállalói TOP 3.1? 1.6 Csorna város kerékpárút hálózatának kiépítése Csorna önkormányzat 50 TOP 3.1 munkavállalói 1.7 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Rábaközben Csornai járás TOP 3.1 munkavállalói 2. intézkedés: Közlekedésfejlesztés a Győri járásban 2.1 Kerékpárút-fejlesztés Győr-Gönyű, Péri reptér Pannonhalmi Apátság TOP 3.1 munkavállalói 2.2 Településközi utak Nyúl-Győrújbarát, Pér- Mindszentpuszta, közútfejlesztésben érdekelt 850 hazai munkavállalói 2.3 Települési közlekedésfejlesztés (utak, csomópontok, kerékpárutak, járdák, buszmegállók/fordulók) A Győri járás egész területén, közútfejlesztésben érdekelt hazai munkavállalói 3. intézkedés: Közlekedésfejlesztés a Kapuvári járásban 3.1 Kapuvári gyalogos és kerékpáros hálózat fejlesztése, belterületi összekötéssel Kapuvár önkormányzat 100 TOP 3.1 munkavállalói

10 területi III. A megye és települései elérhetőségének javítása ütemezése (/nem) 3.2 Járási településeken járdák felújítása Kapuvári járás 70 hazai munkavállalói 3.3 Járási településeken belterületi utak felújítása Kapuvári járás 360 hazai munkavállalói 3.4 Kerékpárút építése Vicán Beled önkormányzat 30 TOP 3.1 munkavállalói 3.5 Vörösmarty út felújítása közvilágítással a kettős malomhoz Beledben Beled önkormányzat 50 TOP 3.1 munkavállalói 4. intézkedés: Közlekedésfejlesztés a Mosonmagyaróvári járásban 4.1 Kisléptékű közlekedési fejlesztések a településeken belül és a településközi mobilitás minőségi feltételeinek javítása és elősegítése Jánossomorja, Dunasziget, Levél, Mosonszolnok, Halászi, Kisbodak, Ásványráró, Rajka, Mecsér hazai munkavállalói TOP 3.1-ből csak kerékpárút, ill. városi útfejlesztés lehetséges! 4.2 Kistérségi kerékpárút fejlesztések Jánossomorja, Mosonmagyaróvár, Halászi, Püski, Dunaremete, Lipót, Mosonszolnok, Máriakálnok, Dunasziget, Dunakiliti, Rajka, Kimle, Mecsér TOP 3.1 munkavállalói 4.3 Kenyérgyári úti felüljáró és hozzá kapcsolódó út építése Mosonmagyaróváron Mosonmagyaróvár 500 TOP 3.1 munkavállalói 4.4 Nyugati tehermentesítő út létesítése Mosonmagyaróváron a 86-os úttól az 1. sz. főútig Mosonmagyaróvár, közútfejlesztésben érdekelt 750 TOP 3.1 munkavállalói 5. intézkedés: Közlekedésfejlesztés a Pannonhalmai járásban 5.1 A Hunyadi út mentén az Apátságtól a Radnóti útig járda és kerékpárút kialakítása baleset megelőzési céllal Pannonhalma önkormányzat 50 TOP 3.1 munkavállalói 5.2 Települési közlekedésfejlesztés (utak, csomópontok, kerékpárutak, járdák, buszmegállók/fordulók) Bakonypéterd, Pázmándfalu, Nyalka, Tápszentmiklós, Sikátor,, Veszprémvarsány, közútfejlesztésben érdekelt Bakonyszentlászló, Győrasszonyfa, Győr-Töltéstava 500 hazai munkavállalói 5.3 Győr-Pannonhalma kerékpárút Győr-Pannonhalma TOP 3.1 munkavállalói

11 5.4 Győr kötöttpályás elővárosi közlekedési programjához kapcsolódóan a pannonhalmi kistérség vasútállomásainak megújítása, pakolók, zárt kerékpártárolók területi Pannonhalmai járás, közútfejlesztésben érdekelt III. A megye és települései elérhetőségének javítása ütemezése 300 TOP 3.1 munkavállalói (/nem) 5.5 A pannonhalmi térség buszmegállóinak fejlesztése Pannonhalmai járás, közútfejlesztésben érdekelt 200 TOP 3.1 munkavállalói 5.6 Hivatásforgalmi kerékpárút-hálózat hiányzó elemeinek kiépítése Pannonhalma Győrság, Pannonhalma Ravazd, Pannonhalma-Nyúl-Győr és Pannonhalma-Pér között, közútfejlesztésben érdekelt 500 TOP 3.1 munkavállalói 5.7 Belterületi útfelújítások Pannonhalmai járás, közútfejlesztésben érdekelt 314 hazai munkavállalói intézkedés: Közlekedésfejlesztés a Soproni járásban Alpokalja-Fertő táj Kerékpáros Mintatérség Program Fertőd, Sarród, Fertőszentmiklós, Sopronkövesd, Nagycenk, Kópháza, Lövő, Völcsej, Sopronhorpács, Und, Zsira, Répcevis, Agyagosszegény, Fertőendréd, közútfejlesztésben érdekelt 500 TOP 3.1 munkavállalói 6.2 Elérhető Alpokalja-Fertő táj Soproni járás, minden település, közútfejlesztésben érdekelt 200 TOP 3.1 munkavállalói TOP 3.1: kerékpárút! De? TOP 1.3 elvileg lehetne 7. intézkedés: Közlekedésfejlesztés a Téti járásban 7.1 Útfelújítás Közvetlenül Csikvánd, Mórichida, Győrszemere, Koroncó, Tét, közvetve: Árpás, Csikvánd, Felpéc, Gyarmat, önkormányatok, Gyömöre, Győrszemere, közútfejlesztésben érdekelt Kisbabot, Mérges, Mórichida, Rábacsécsény, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Szerecseny, Tét közutakon közlekedők 900 hazai munkavállalói

12 1.1 Megújuló energiapark Modellprogram területi Csorna 1. intézkedés: Rábaközben megújuló energia felhasználása, energiahatékonyság-javítás a Csornai járásban önkormányzat lakosság, önkormányzati intézmények IV. A környezet megújítása, a kultúra, az életminőség javítása ütemezése KEHOP (4) Az alacsony CO2- kibocsátású gazdaság felé A fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége; Új beépített megújuló energia kapacitás (/nem) 1.2 A járás településein a középületek energetikai korszerűsítése Csornai járás lakosság, önkormányzati intézmények 820 TOP 3.2 (4) Az alacsony CO2- kibocsátású gazdaság felé A fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége 1.3 Megújuló energiahasznosító rendszerek telepítése Bágyogszovát önkormányzat lakosság, önkormányzati intézmények 15 TOP 3.2 (4) Az alacsony CO2- kibocsátású gazdaság felé A fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége; Új beépített megújuló energia kapacitás 1.4 Szélerőmű-park kialakítása Győrsövényház önkormányzat lakosság, önkormányzati intézmények 100 KEHOP (4) Az alacsony CO2- kibocsátású gazdaság felé A fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége; Új beépített megújuló energia kapacitás Helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése a Csornai járásban A Rábaközi településeken az egészségügyi alapellátási feladatok fejlesztése Csornai járás lakosság 156 TOP 4.1 szegénység és Rábaközi településeken a szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának Csornai járás lakosság 156 TOP 4.2 szegénység és fejlesztése Önkormányzati szociális Csorna önkormányzat lakosság 405 TOP 4.4 szegénység és bérlakásállomány korszerűsítése Önkormányzati középületek akadálymentesítése, családbarát Csornai járás lakosság 100 TOP 4.3 szegénység és funkciók kialakítása Egészségügyi alapellátási feladatok fejlesztése (3*20 férőhelyes Szil önkormányzat lakosság 467 EFOP szegénység és bentlakásos rehabilitációs ellátást biztosító létesítmény kialakítása) Helyreállított lakóegységek, létrehozott vagy helyreállított épületek, nyitott terek; az IVS-t alkalmazó Az akadálymentesített épületek száma 3. intézkedés: Város- és településfejlesztés (infrastruktúra-fejlesztés) a Csornai járásban 3.1 A Csornai Polgármesteri Hivatal épületének felújítása Csorna önkormányzat lakosság, önkormányzati intézmények 100 TOP 2.1

13 3.2 Járási települések közparkjainak felújítása területi IV. A környezet megújítása, a kultúra, az életminőség javítása ütemezése Csornai járás lakosság, látogatók 454 TOP 2.2 (/nem) a közpark felújítás?- es (VP?) 3.3 Csornai Premontrei Parkszínpad fejlesztése Csorna önkormányzat lakosság, látogatók 140 TOP Járási települések térfigyelő kamerarendszerének kialakítása Csornai járás lakosság 120 TOP 2.1 TOP 2.1 csak városban! térfigyelő rendszer önállóan nem támogatható 3.5 A csornai termálfürdő felújítása Csorna önkormányzat lakosság, látogatók 400 TOP A rábaközi településeken tavak kialakítása, helyreállítása Helyi védelem alatt álló épületek felújítása Acsalag, Bogyoszló, Sopronnémeti lakosság, látogatók 48 TOP 2.2 Bágyogszovát lakosság, látogatók 10 TOP 2.2 ez turizmusfejlesztés ez turizmusfejlesztés ez turizmusfejlesztés 3.8 Artézi kutak felújítása Csorna, Rábapordány lakosság, látogatók 25 TOP 2.1 TOP 2.1 csak városban! És: ez turizmsusfejlesztés! 3.9 Harangláb felújítása Zsebeháza önkormányzat lakosság, látogatók 6 TOP Csónakkikötő létesítése Bodonhely önkormányzat lakosság, látogatók 30 TOP 2.2 ez turizmusfejlesztés ez turizmusfejlesztés 3.11 Csorna város vízrendezési munkáinak folytatása, Keszeg-ér hidak felújítása Csorna önkormányzat lakosság, látogatók 130 TOP 2.1

14 3.12 Önkormányzati Informatikai infrastruktúra fejlesztése területi Bágyogszovát önkormányzat lakosság, önkormányzati intézmények IV. A környezet megújítása, a kultúra, az életminőség javítása ütemezése 3 GINOP (11) Az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fokozása Az e-befogadás programokkal elért állampolgárok száma; Támogatott közösségi hozzáférési pontok száma (/nem) 3.13 Szennyvízrendszer fejlesztése Rábapordányba Rábapordány önkormányzat lakosság 650 KEHOP védelem és az erő előmozdítása Újonnan épített vagy fejlesztett/bővített szennyvízcsatorna hossza 3.14 Csapadék-, belvíz- és szennyvízelvezetés kistelepüléseken Csornai járás lakosság 580 hazai Jobb vízellátásban részesülő népesség; javított szennyvízkezelésben részesülő népesség; belvízvédelmi intézkedések előnyeiből részesülő népesség 4. Megújuló energia felhasználása, energiahatékonyság-javítás a Győri járásban 4.1 Energiahatékonyság, megújuló energiák tárgyú projektek Sokorópátka, Bőny, Nagybajcs, Abda, Börcs, Dunaszeg, Dunaszentpál, Győrújbarát, Győrújfalu, Győrladamér, Kisbajcs, Nagyszentjános, Pér, Vámosszabadi, Mezőörs, Győrság lakosság, önkormányzati intézmények TOP 3.2 (4) Az alacsony CO2- kibocsátású gazdaság felé A fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége; Új beépített megújuló energia kapacitás 5. Helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése a Győri járásban 5.1 Egészségügyi alapellátási fejlesztések 5.2 Szociális fejlesztések Abda, Győrladamér,Győrújfalu, Győrújbarát, Kisbajcs, Gönyű, Győrladamér, Nagyszentjános, Pér Győrság, Dunaszeg, Győrújbarát, Pér Refomrátus Egyház, Gönyű, Nagyszentjános, Sokorópátka, Vezsprémvarsány, Mezőőrs lakosság 724 TOP 4.1 szegénység és lakosság TOP 4.2 szegénység és nagyob projektek: EFOP 6. intézkedés: Város- és településfejlesztés (infrastruktúra-fejlesztés) a Győri járásban 6.1 Bel- és külterületi vízrendezés Abda, Dunaszeg, Győújbarát, Győrújfalu, Győrzámoly, Ikrény, Kisbajcs, Nagybajcs, Nagyszentjános, Öttevény, Vámosszabadi, Vének, Bakonyér TT, Nyúl, Bakonypéterd, Veszprémvarsány, Győrladamér, Győrság, Nagyszentjános lakosság KEHOP 6.2 Árvíztározó Bőny? lakosság, vállalkozások KEHOP? VP?

15 területi IV. A környezet megújítása, a kultúra, az életminőség javítása ütemezése (/nem) 6.3 Települési központok rehabilitációja Győri járás lakosság, vállalkozások, civil 300 hazai / VP 6.4 Akadálymentesítés Győri járás lakosság, vállalkozások, civil 95 TOP intézkedés: Megújuló energia felhasználása, energiahatékonyság-javítás a Kapuvári járásban Kapuvári távhőrendszer energetikai fejlesztése Kapuvár önkormányzat lakosság 120 TOP 3.2 (4) Az alacsony CO2- kibocsátású gazdaság felé A fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége; Új beépített megújuló energia kapacitás 7.2 Kapuvári közszolgáltatásokat ellátó intézmények energiakorszerűsítése Kapuvár önkormányzat lakosság 100 TOP 3.2 (4) Az alacsony CO2- kibocsátású gazdaság felé A fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége; Új beépített megújuló energia kapacitás 7.3 A járás településein közfeladatokat ellátó épületek energetikai korszerűsítése Kapuvári járás lakosság 120 TOP 3.2 (4) Az alacsony CO2- kibocsátású gazdaság felé A fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége; Új beépített megújuló energia kapacitás 7.4 Közvilágítás korszerűsítése a Kapuvári járásban Kapuvári járás lakosság 320 TOP 3.2 (4) Az alacsony CO2- kibocsátású gazdaság felé A fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége; Új beépített megújuló energia kapacitás??? intézkedés: Helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése a Kapuvári járásban Kapuvári és beledi háziorvosi és Kapuvár, Beled lakosság 45 TOP 4.1 szegénység és fogászati rendelők fejlesztése Járási települések háziorvosi Kapuvári járás lakosság 14 TOP 4.1 szegénység és rendelőinek fejlesztése Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése Kapuvár, Beled lakosság 64 TOP 4.2 szegénység és Kapuváron és Beledben

16 8.4 Bennlakásos idősotthon kialakítása Kapuváron és Beledben területi IV. A környezet megújítása, a kultúra, az életminőség javítása ütemezése Kapuvár, Beled lakosság 255 TOP 4.2 szegénység és (/nem) EFOP? 9. intézkedés: Város- és településfejlesztés (infrastruktúra-fejlesztés) a Kapuvári járásban 9.1 Kapuvári "Szolgabíróság" épületének felújítása Kapuvár önkormányzat lakosság, turisták 200 TOP Kapuvári lakótelepi parkok felújítása, fedett játszóház létrehozása Kapuvár önkormányzat lakosság, turisták 110 TOP Szent Anna templom felújítása, kiállítások létrehozása Kapuvár önkormányzat, egyház lakosság, turisták 166 TOP Vicai faluközpont fejlesztése (települési alkpözpont) Beledben Beled önkormányzat lakosság, turisták 30 TOP Járási települések közparkjainak, játszótereinek felújítása Kapuvári járás lakosság, turisták 200 hazai? 9.6 Meglévő önkormáyzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése Kapuvári járás lakosság 30 TOP Városi leromlott területek rehabilitációja Kapuváron és Beledben Kapuvár, Beled lakosság 96 TOP intézkedés: Megújuló energia felhasználása, energiahatékonyság-javítás a Mosonmagyaróvári járásban Energetikai korszerűsítés az alacsony széndioxid kibocsátás elősegítésére Rajka, Mosonszolnok, Dunasziget, Jánossomorja, Mosonudvar, Lébény, Dunasziget, Dunaremete, Kisbodak, Levél lakosság 658 TOP 3.2 (4) Az alacsony CO2- kibocsátású gazdaság felé A fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége; Új beépített megújuló energia kapacitás 10.2 Biogáz üzem létesítése Mosonszolnokon Mosonszolnok, Újrónafő, Mosonudvar, Levél, Hegyeshalom, Bezenye? Vállalkozások? lakosság? KKV-k? 750 GINOP (KKV (4) Az alacsony CO2- kibocsátású gazdaság felé A fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége; Új beépített megújuló energia kapacitás ki a kedvezményezett? És: TOP 3.2-nek túl nagy! 10.3 Dunakilti kiserőmű üzembehelyezése Dunakiliti, Dunasziget, Hédervár, Mecsér, Halászi, Máriakálnok,? Vállalkozások? lakosság? KKV-k? KEHOP TOP 3.2-nek túl nagy!

17 10.4 Mosonmagyaróvár Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése területi IV. A környezet megújítása, a kultúra, az életminőség javítása ütemezése Mosonmagyaróvár önkormányzat lakosság 500 TOP 3.2 (4) Az alacsony CO2- kibocsátású gazdaság felé A fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége; Új beépített megújuló energia kapacitás (/nem) intézkedés: Helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése a Mosonmagyaróvári járásban Mosonmagyaróvári Városi Kollégium, Bólya Iskola és Kápolna téri fogorvosi Mosonmagyaróvár önkormányzat lakosság 80 TOP 4.3 szegénység és rendelők, Hansági Múzeum akadálymentesítése Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése keretében Mosonmagyaróváron, a termálvíz bázisra építve egy balneoloógiai kezelő központ létesítése Egészségügyi alapellátás és járóbeteg ellátás fejlesztése Mosonszolnok nyugdíjas otthon építése Mosonmagyaróvár önkormányzat lakosság 280 EFOP szegénység és Ásványráró, Dunasziget, lakosság 245 TOP 4.1 szegénység és Jánossomorja Mosonszolnok önkormányzat lakosság EFOP szegénység és 11.5 Települési társulás gondozóház Mosonmagyaróvári járás Települési társulás lakosság 180 TOP 4.2 szegénység és bővítése Települési társulás hajléktalan szálló, 11.6 éjjeli menedékhely bővítése, Mosonmagyaróvári járás Települési társulás hajléktalanok 200 TOP 4.2 szegénység és létesítése 11.7 Telephely és géppark fejlesztés Jánossomorja, Dunasziget lakosság 30 VP? szegénység és településfenntartáshoz 11.8 Jánossosmorja műfüves pálya építés Jánossomorja önkormányzat lakosság 85 hazai szegénység és JSE sporttelepen 11.9 Bérlakás-építés Mosonmagyaróvár nem eü. Alapellátás EFOP? 12. intézkedés: Város- és településfejlesztés (infrastruktúra-fejlesztés) a Mosonmagyaróvári járásban

18 területi IV. A környezet megújítása, a kultúra, az életminőség javítása ütemezése (/nem) 12.1 Leromlott városrészek rehabilitációjnak megkezdéséhez szükséges bérlakások építése Mosonmagyaróvár önkormányzat lakosság 500 TOP 4.4????? 12.2 Mosonszolnok belső barnamezős területek rehabilitációja Mosonszolnok önkormányzat KKV-k, lakosság 150 VP KEHOP? 12.3 Jánossomorja erdősávok telepítése, kisléptékű települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés Jánossomorja önkormányzat KKV-k, lakosság 52 VP intézkedés: Megújuló energia felhasználása, energiahatékonyság-javítás a Pannonhalmai járásban Pannonhalma város intézmények energetikai korszerűsítése. Megújulóenergia használata napenergia hasznosításával és bio-fűtőmű megépítésével Pannonhalma önkormányzat önkormányzat(i intézmények) 230 TOP 3.2 (4) Az alacsony CO2- kibocsátású gazdaság felé A fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége; Új beépített megújuló energia kapacitás 13.2 Épületenergetikai fejlesztések a Pannonhalmi főapátságban Pannonhalma Pannonhalmi főapátság Pannonhalmi főapátság 450 TOP 3.2 (4) Az alacsony CO2- kibocsátású gazdaság felé A fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége; Új beépített megújuló energia kapacitás nem önkormányzat! 13.3 Energiahatékonyság, megújuló energiák tárgyú projektek Bakonyszentlászló, Tarjánpuszta, Lázi, Gyömöre, Nyalka, önkormányzat(i intézmények) 259 TOP 3.2 (4) Az alacsony CO2- kibocsátású gazdaság felé A fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége; Új beépített megújuló energia kapacitás 14. intézkedés: Helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése a Pannonhalmai járásban 14.1 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Lázi, Gyömöre, Sikátor, lakosság 82 TOP 4.1 szegénység és Tarjánpuszta Bakonyszentlászló, 14.2 Szociális fejlesztések Veszprémvarsány, lakosság 390 TOP 4.2 szegénység és Pannonhalma 14.3 Pannonhalmi közintézmények Pannonhalma önkormányzat lakosság 48 TOP 4.3 szegénység és akadálymentesítése EFOP 15. intézkedés: Város- és településfejlesztés (infrastruktúra-fejlesztés) a Pannonhalmai járásban

19 IV. A környezet megújítása, a kultúra, az életminőség javítása Sorszám területi ütemezése (/nem) 15.1 Váralja u. közterületek csapadékvíz elvezetésének megoldása, szilárd burkolattal történő ellátása, közvilágítás és térfigyelő rendszer kiépítése Pannonhalma önkormányzat lakosság 420 TOP Veszrprémvarsányban vízrendezési munkák Veszrprémvarsány önkormányzat lakosság 70 hazai / VP 15.3 Szennyvízkezelés, szennyvízberuházás Tápszentmiklós, Bakonypéterd lakosság 900 hazai / VP 15.4 Vízrendezési munkák Győrasszonyfa-Lázi, Veszrprémvarsány, Pázmándfalu, Bakonypéterd, Nyalka, lakosság 770 hazai / VP 15.5 Ivóvíz hálózat kiépítése Nyalka önkormányzat lakosság 10 hazai / VP / KEHOP 15.6 Települési zöldterületek, közösségi terek integrált kialakítása, funkcióbővítő megújítása (játszóterek, parkok, közterületek stb.) Pannonhalmai járás lakosság 74 hazai / VP 16. intézkedés: Megújuló energia felhasználása, energiahatékonyság-javítás a Soproni járásban 16.1 Autonóm Alpokalja-Fertő táj program Soproni járás lakosság 50 TOP 3.2 (4) Az alacsony CO2- kibocsátású gazdaság felé A fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége; Új beépített megújuló energia kapacitás 17. intézkedés: Helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése a Soproni járásban 17.1 Közösségek Hálózata Soproni járás lakosság 100 TOP 4.2 szegénység és intézkedés: Város- és településfejlesztés (infrastruktúra-fejlesztés) a Soproni járásban Fertőd és Fertőszentmiklós kisvárosok vállalkozásbarát, népességmegtartó fejlesztései 18.2 Fecskeház-program Fertőd, Fertőszentmiklós lakosság, helyi KKV-k TOP 2.1 Nagylózs, Harka, Ágfalva, Nagycenk, Hidegség, Szakony, Sopronhorpács, Fertőszentmiklós, Fertőd lakosság, helyi KKV-k 300 hazai munkavállalói 19. Megújuló energia felhasználása, energiahatékonyság-javítás a Téti járásban

20 19.1 területi Felpéc (100), Árpás, Csikvánd, Önkormányzati ingatlanok Gyarmat, Gyömöre, energiahatékonyságának növelése a Győrszemere, Kisbabot, Mérges, Téti járásban megújuló, Mórichida, Rábacsécsény, energiaforrások igénybevételével önkormányzati intézmények Rábaszentmihály, (napelemrendszer kiépítése, épületek Rábaszentmiklós, Szerecseny szigetelése) (30), Tét 19.2 Napelemrendszer kiépítése Téti járás, önkormányzati intézmények lakosság, önkormányzati intézmények lakosság, önkormányzati intézmények IV. A környezet megújítása, a kultúra, az életminőség javítása ütemezése 180 TOP TOP 3.2 (4) Az alacsony CO2- kibocsátású gazdaság felé (4) Az alacsony CO2- kibocsátású gazdaság felé A fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége; Új beépített megújuló energia kapacitás A fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége; Új beépített megújuló energia kapacitás (/nem) 19.3 Önkormányzati épületek szigetelése Téti járás, önkormányzati intézmények, önkormányzati intézmények 50 TOP 3.2 (4) Az alacsony CO2- kibocsátású gazdaság felé A fejlesztések eredményeként megtakarított energia mennyisége; Új beépített megújuló energia kapacitás 20. intézkedés: Helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése a Téti járásban 20.1 Orvosi rendelők épületének felújítása Árpás, Csikvánd, Felpéc, Gyarmat, Gyömöre, Győrszemere, Kisbabot, Mérges, Mórichida, Rábacsécsény, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Szerecseny, Tét lakosság 90 TOP 4.1 szegénység és 20.2 Orvosi rendelők felszereltségének javítása, korszerűsítése Árpás, Csikvánd, Felpéc, Gyarmat, Gyömöre, Győrszemere, Kisbabot, Mérges, Mórichida, Rábacsécsény, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Szerecseny, Tét lakosság 50 TOP 4.1 szegénység és 20.3 Egészségügyi alapellátások javítása a Téti járásban Árpás, Csikvánd, Felpéc, Gyarmat, Gyömöre, Győrszemere, Kisbabot, Mérges, Mórichida, Rábacsécsény, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Szerecseny, Tét lakosság 200 TOP 4.1 szegénység és Mi a különbség az előzőektől? 20.4 Szociális feladatok ellátásához kapcsolódó épületek felújítása, felszerelésének javítása Árpás, Csikvánd, Felpéc, Gyarmat, Gyömöre, Győrszemere, Kisbabot, Mérges, Mórichida, Rábacsécsény, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Szerecseny, Tét lakosság 280 TOP 4.2 szegénység és 20.5 Önkormányzati épületek akadálymentesítése Árpás, Csikvánd, Felpéc, Gyarmat, Gyömöre, Győrszemere, Kisbabot, Mérges, Mórichida, Rábacsécsény, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Szerecseny, Tét lakosság 200 TOP 4.3 szegénység és 20.6 Művelődési ház felújítása Tét önkormányzat lakosság, civil 125 TOP 4.4 szegénység és TOP 2.1? TOP 5?

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Boros Szilárd Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről

1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről 2. számú melléklet: 1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről 1.2 I. Innovációs funkciók: 1.3 A pólusok egyetemei és kutatóközpontjai

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében 2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében Bánhidai Csilla tervező-elemző Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Területi és Egyedi Ágazati Fejlesztési Főosztály 47. Savaria

Részletesebben

Szentgotthárd Város településfejlesztési koncepciója. 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet)

Szentgotthárd Város településfejlesztési koncepciója. 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet) 4. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA (tervezet) 1 4.1. A fejlesztés koncepcionális keretei 4.1.1. Szentgotthárd város jövőképe és a fejlesztés elvei A jövőkép - az aktuális helyzetből kiinduló elemzésre

Részletesebben

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció a 2011-2013 közötti időszakra Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolc, 2011. augusztus 18. I. Helyzetértékelés 8 1. Előzmények 8 1.1. Az 1970-1990 közötti időszak

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07.

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Európai Uniós Irányelvek, hazai stratégiai tervdokumentumok... 7 2.1 Európai Uniós stratégiák

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Farkas Zsuzsanna támogatáspolitikai tervező Budapest, 2015 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály AZ ELŐADÁS TARTALMA

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon. Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja

365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon. Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja 365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja 3 365 nap

Részletesebben

MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE AZ 2007. október TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 1. VEZETŐ I ÖSSZEFOGLALÓ...4 2. ELŐ

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TÉRSÉGI KOMPLEX FEJLESZTÉSI MINTAPROGRAMJA 1.1 2006. április 4.

A BALATON RÉGIÓ TÉRSÉGI KOMPLEX FEJLESZTÉSI MINTAPROGRAMJA 1.1 2006. április 4. A BALATON RÉGIÓ TÉRSÉGI KOMPLEX FEJLESZTÉSI MINTAPROGRAMJA 1.1 2006. április 4. Témavezetők: Fejezetfelelős tervezők: Közvetlen közreműködők: Péti Márton vezető tervező VÁTI STI Horkay Nándor VÁTI STI

Részletesebben

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA 1 TOP-1.4. A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés:

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2030

NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció DISSZEMINÁCIÓS FÜZET Készült az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció végleges változata alapján a II. Területfejlesztők

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

Tisza-tó marketingkommunikációja

Tisza-tó marketingkommunikációja Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Tisza-tó marketingkommunikációja Készítette: Kiss Éva Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezető A Tisza-tó bemutatása Primer Kutatás Területi

Részletesebben

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan 2011. április 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés... 3-53 1. Bevezetés... 3-4 2. Jogi és törvényhozási keretek...4-11

Részletesebben