Megyei gazdaságfejlesztési program projektcsomagjai (TERVEZET)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megyei gazdaságfejlesztési program projektcsomagjai (TERVEZET)"

Átírás

1 1. melléklet Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat tervezési hatáskörébe tartozó projektcsomagok (a -hoz kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentum tervezete, június) Megyei gazdaságfejlesztési részprogram tervezett projektcsomagjai I. Területfejlesztési partnerektől érkezett projektjavaslatok II. Győr Megyei Jogú Város javaslatai III. Sopron Megyei Jogú Város javaslatai IV. Csornai járás javaslatai V. Győri járás javaslatai VI. Kapuvári járás javaslatai VII. Mosonmagyaróvári járás javaslatai VIII. Pannonhalmi járás javaslatai IX. Soproni járás javaslatai X. Téti járás javaslatai Járási fejlesztési részprogramok tervezett projektcsomagjai Csornai járás Győri járás Kapuvári járás Mosonmagyaróvári járás Pannonhalmi járás Soproni járás Téti járás A táblázat B táblázat B1 B2 B3 B4 B5 B6 B Az alábbi táblázatban szereplő projektcsomagok és projektek, valamint azok költségigényei nem tekinthetők még véglegesnek! I. Területfejlesztési partnerektől érkezett projektjavaslatok Önkormányzati tulajdonú ipari parkok infrastrukturális Ipari területek elérhetőségének javítása Ipari parkok, innovációs és kompetencia központok szolgáltatás A) Megyei gazdaságfejlesztési részprogram tervezett projektcsomagjai Alapvetően olyan gazdaságfejlesztési fókuszú projektek összessége (jellemzően 1 és 6 prioritéstengelyekhez illeszkedő projektek), amelyek megvalósításához megyei szintű koordináció szükséges (pl. iparág specifikus/ágazati k). A tervezett tematikus gazdaságfejlesztési projektcsomagok esetében szükséges feltüntetni azon települések nevét, ahol a ket meg kívánják valósítani (amennyiben releváns). A források az önkormányzati tulajdonú ipari parkok (kivételes esetben inkubátorházak és logisztikai központok) infrastrukturális fejlesztését támogatja. A projektcsomag a hez kapcsolódva (amely az ipari park k szolgáltatásfejlesztésére koncentrál) az immateriális és kompetencia alapú beruházások vonalas infrastruktúráját építi ki. A projektcsomag átfedésben van a csornai, győri és kapuvári járási fejleztési elképzelésekkel (lásd. Az ipari parkok, iparterületek elérhetőségének, megközelíthetőségének biztosítása a vállalkozások működésének egyik nagyon fontos eleme. A telephelyválasztást nagyban befolyásolja az elérhetőség. Önkormányzati tulajdonú ipariparkok (Tényő, Sopronkövesd, Beled, Csorna, Nyúl, Bőny-Szőlőhegy, Tét, Szany, Kapuvár, Pér, Győrság (60)) Szerecseny (20), Sopronkövesd, Beled, Csorna, Nyúl, Bőny-Szőlőhegy, Tét, Szany, Kapuvár, Az ipari parkok, inkubátorházak, innovációs és kompetencia központok szolgáltatásainak bővítése, minőségi Győr, Csorna, Kapuvár, a bent lévő versenyképességének javítása érdekében Mosonmagyaróvár, Sopron, oldal

2 4 I. Területfejlesztési partnerektől A program Helyi termékekhez, rövid érkezett fő területei: projektjavaslatok - hűtőházak, élelmiszertárolók kialakítása, fenntartása ellátási láncokhoz kapcsolódó Önkormányzatok: Csorna, Győr MJV, - helyi termékekre épülő közétkeztetés logisztikai k Győrújbarát - helyi termelői piacok kialakításának támogatása, a helyi értékesítés ösztönzése, és ezzel kapcsolatosan célzott programja marketingkampány működtetése Zöldség, gyümölcs feldolgozó : Ravazd (200), Nyúl (200), Tényő (...) Nagybajcs (5), Pér (...) Kajárpéc (1000) Kisléptékű élelmiszerfeldolgozáshoz, termékelőállításhoz kötődő k programja A program fő területei: - Helyi, hagyományos, egyedi és speciális termékek előállítása modern technológia segítségével. - A tradicionális mezőgazdasági termékekre épülő helyi szintű feldolgozóipari k (hús-, tej-, zöldség- és gyümölcsfeldolgozás). - A kézimunka-igényes ágazatok (pl. melegházas zöldségtermesztés, gyümölcstermesztés) helyi ellátási láncba kapcsolását segítő innovációs és foglalkozásbővítő i. - Helyi közellátást biztosító ételkészítő kapacitás kiépítése. - Helyi mintakertek (falukertek, iskolakertek, házi mintagazdaságok) kialakítása. Gyógynövénytermesztés, gyűjtés, feldolgozás és csomagolás: - Pannonhalmi Főapátság, Pannonhalam telephely (220) - Magyar Műhely Alapítvány, Mezőörs telephely (250) - Molnár Ferenc, Rábapatona telephely Közösségi terek + helyi piacok: Écs (100), Győrújbarát, Csorna, Ikrény, Zsebeháza és Rábaközi önkormányzatok, Tényő (4,5), Győrladamér (4,5) Tejfeldolgozó és sajtüzem: Nagyszentjános (650, helyi növénytermesztés és állattenyészéts termékeinek feldolgozása) Lajtamag Kft., Püski, vagy Hédervár telephely; Cankó 2000 Kft, Bogyoszló telephely Madáreleség gyártás, forgalmazás: Pannon-Mag-Agrár Kft., Mosonmagyaróvár telephely Fiatal vállalkozók felkészítése Belterületi kerékpárutak felújítása, kiépítése GMO-mentes tejtermékek előállítása: Püski Szövetkezet, Püski telephely Évente 100 vállalkozás számára ( ig összesen 600) gyakorlatorientált képzési program megvalósítása a vállalkozói kompetenciákról, ismeretekről, továbbá kapcsolódó vállalkozásfejlesztési tanácsadási és coaching program végrehajtása. A projekt keretében a fiatal vállalkozók megszerezhetik az alapvető vállalkozásműködtetési ismereteket, megismerhetik a vállalkozási formák típusait, felkészültekké válnak önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseinek véghezvitelében, illetve segítséget kaphatnak üzleti tervük összeállításához, a IPOSZ GY-M-S Megyei Szövetsége kezdeti vállalkozási lépések megtételéhez. A vállalkozás-indításhoz a vállalkozások eszköz-, infrastrukturális és ; 6.2 szolgáltatásinek, marketing tevékenységeinek 0,5 m Ft-3 m Ft közötti támogatása is megtörténik. A év közötti kezdő vállalkozókon belül a projekt különleges célcsoportja a tradicionális családi vállalkozásokat továbbvivő vállalkozók is. A projekt megyei kiterjedésű, de területileg preferálni szükséges a leszakadó kistérségeket a projekt megvalósítása során: Rábaköz, Sokoró- és Bakonyalja, Répce-sík. A megyei támogatási források elsősorban a gazdaságfejlesztési célokra koncentrálódnak. Ehhez kapcsolódóan előtérbe került a munkavállalók mobilitásának növelése. Ez, és a következő ehhez a célrendszerhez Csorna, Kapuvár, Bágyogszovát, Beled járul hozzá. A kerékpározás egyre népszerűbb egyéni közlekedési formává válik olcsósága, rugalmassága és (Vica), Acsalag, Völcsej, Lövő, környezetbarát volta miatt. A terjedését elő kell segíteni megfelelő infrastruktúrák, és más közlekedési módokhoz Sopronkövesd, Pereszteg, Vásárosfalu való kapcsolódás lehetőségének biztosításával oldal

3 I. Területfejlesztési partnerektől érkezett projektjavaslatok A koordinációs fórum létrehozásával lehetőség nyílik a megye számára kulcsfontosságú k azonosítására, azok összefüggéseinek, egymásra épülésének (interdependenciáik) meghatározására és komplex, több operatív programot is érintő nagy léptékű és hatású fejlesztési programok tervezésére megvalósítására. A fórum feladatai lehetnek: előzetes véleményezés, a részprogramokban szereplő egyes ek felügyelete, monitoringja, Megyei gazdaságfejlesztési esetlegesen megvalósuló integrált területi beruházás eszköz irányító funkcióinak ellátása csakúgy, mint Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár egyeztető és koordinációs gazdaságfejlesztési programok és projektek összehangolása, rendszeres elemzések (4.2.3.) megvitatása, partnerség létrehozása és megyerikumok azonosítása, stb. Fő kedvezményezettek: Megyei gazdaságfejlesztési egyeztető és koordinációs innovációs programtámogató partnerség (Megyei önkormányzat, GYMSMKIK, KVA, IPOSZ, RFÜ, Pannon Novum, SZE-Universitas, NYME, ügynökség Munkaügyi központ, Innonet, HACS-ok delegáltja, TDM-ek delegáltja. Együttes konzorciumban valósítja meg 3 telephelyen működtetése Közösségi Terek létrehozása Régi népi mesterségek felelevenítése, falusi foglalkoztatás bővítése (kézműves tanfolyamok, vásárok) Olyan közösségi terek kialakítása, melyek helyet és fórumot biztosítanak az egyes települési önkormányzat, alapítvány, települések különböző rendezvényeinek (pl. szezonális vásárok, helyi termékeket civil szervezet, Ipartestületek felvonultató kirakodóvásárok, falunapok), melyek erősítik a helyi lakosok közösségi életét. szövetségei, egyház, A még fellelhető kézműves mesterségek (például: kosár- és csuhéfonás, kékfestés, hímzés, szövés, fafaragás, fazekasság, kádár mesterség stb.) bemutatása, oktatása, ezáltal a fiatal önkormányzat, civil szervezetek, generációk kézügyességének, esztétikai érzékének, szabadidő-eltöltés minőségi alapítványok, IKSZT, közoktatási javítása. intézmények, ipartestületek szövetségei A foglalkoztatási szint javítását segtítő megyei gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási paktum létrehozása és szolgáltatásainak kidolgozása Foglalkoztatási stratégiák illetve kapcsolódó alap-dokumentumok, tanulmányok kidolgozása, megyei foglalkoztatási paktum, foglalkoztatás-barát megyei alternatív befektetés- és beruházás-ösztönzés, projektgenerálás és - előkészítés, marketing, tanácsadási, információnyújtási tevékenység, rendszeres megyei gazdasági felmérések és A megye egész területét érinti, így az monitoring. Fő kedvezményezettek: Megyei gazdaságfejlesztési egyeztető és koordinációs partnerség (Megyei összes települést önkormányzat, GYMSMKIK, KVA, IPOSZ, RFÜ, Pannon Novum, SZE-Universitas, NYME, Munkaügyi központ, Innonet, HACS-ok delegáltja, TDM-ek delegáltja. Együttes konzorciumban valósítja meg 3 telephelyen A már működő foglalkoztatási paktumok inkubációs tevékenységének erősítése és szolgáltatásk, kompetenciajavító képzések Hátrányos helyzetűek és a fiatalok vállalkozóvá válásának segítése Innovációs asszisztensek foglalkoztatási programja Győr-Moson Sopron Megyei Szociális Gazdaság-fejlesztési Program Széchenyi István Egyetem,"Bridge" Hallgatóioktatói Klub épületének funkcióbővítése és kultúrális-turisztikai A helyi gazdaság- és termékfejlesztés mentorálása II. Győr Megyei Jogú Város javaslatai A gazdasági és a humánerőforrás-fejlesztési elképzelések koordinációjára, valamint a kitörési pontok A megye egész területét érinti, így az meghatározása, az innovációs szemléletet erősítő vállalkozói készségfejlesztési program, a munkaerő összes települést foglalkoztathatóságát segítő kompetenciafejlesztési program A célcsoport felétrékepése, szűrése, vállakozóvá váláshoz kapcsolatos iismeretek megszerzését segítő tanácsadás, kompetenciafejlesztő gyakorlatorientált képzés évente 100 fő számára, a vállalkozásalapítás segítése, a vállakozási/fejlesztési ötletek, kidolgozása, tovább,e, munkahelyteremtés támogatása, a megvalósítás monitoringja, coachingja A felnőttképzés és a szakképzés rendszerét szinergikusan összekapcsoló és a programban résztvevők foglalkoztathatóságát valamint a kapcsolódó munkahelytermtést segítő képzési és mentorálásai program megyei szintű megvalósítása A megye egész területét érinti, így az összes települést A megye egész területét érinti, így az összes települést A projekt keretében létrejön a megyei szociális gazdaságfejlesztés szervezeti háttere a meglévő vállalkozásfejlesztési intézményi infrastruktúrára alapozva. A megyében újonnan létrejövő, vagy a meglévő A megye egész területét érinti, így az szociális vállalkozások inkubációja révén évi 6-7 szervezet) erősödik a szervezetek piaci pozíciója, növekszik összes települést foglalkoztató-képességük. A projekt megyei kiterjedésű, de területileg preferálni szükséges a leszakadó kistérségeket a projekt megvalósítása során: Az egyetem, város legnagyobb kulturális programkínálatát (szinjátszókör, konferenciák, zenei fesztiválok, táncházak, stb.) magáénak tudó oktatói-hallgatói épületegyüttes befogadóképességének és szolgáltató funkcióinak Széchenyi István Egyetem 100 növelése: teraszbővítés, szellőztető rendszer felújítása. Az innovatív helyi termék és -szolgáltatásfejleszté sfolyamatsegítése, szakértői támogatása (jó gyakorlatok feltárása és disszeminációja, kísérleti k előkészítése, kidolgozása, megvalósítása), helyi A megye egész területét érinti, így az gazdaságfejlesztési projektek megalapozása és közösségi integrálása, tudatos térségi, helyi fogyasztás és vásárlás összes települést ösztönzése (kutatások, felmérések, fesztiválok, értékesítési akciók támogatása). Összesen oldal

4 A I. Győri Területfejlesztési Nemzetközi Ipari Park partnerektől A projektérkezett elsődleges projektjavaslatok célja az iparvágány meghosszabbítása keleti irányba, ezzel az ipari park bővítési területére Győr MJV és Győri járás települései betelepülők számára is lehetővé válik a közvetlen vasúti szállítás lehetősége Helyi termelői-, bio- és Fedett piac létrehozása Győr belvárosában, ahol a várostérség mezőgazdasági termelői, biogazdálkodói, kézműves piac kialakítása a Győr MJV és Győri járás települései kisiparosai, kézműipari termékek készítői kulturált körülmények között értékesíthetik termékeiket. belvárosban III. Gazdasági területek szolgáltatás és infrastruktúrális háttér kiépítése Gazdasági területek szolgáltatás és infrastruktúrális háttér kiépítése Kereskedelmi létesítmények KKV-k Sopron és térsége foglalkoztatási paktum létrehozása A munkavállalói közúti mobilitás fejlesztés. Helyi gazdaságfejlesztési projektek támogatása, a munkavállalói mobilitás elősegítése. IV. Sopron Megyei Jogú Város javaslatai Csornai járás javaslatai 1. A Rábaköz gazdasági projektcsomag Rábaközi iparterületek A csornai Tudáscentrum képzési rendszerének Premontrei Apátsági Látogatóközpont létrehozása D-K-i. iparterület, közművesítés, szervízúthálózat kiépítése, környezeti állapot javítása. Sopron MJV Technológiai és K+F+I Centrum létrehozása Sopron MJV Önkormányzati többségi tulajdonú kereskedelmi létesítmények, kereskedelmi csarnok, piaci terület. Sopron MJV és térsége Sopron MJV prioritásként kezeli a területén működő vállalkozások foglalkoztatás képességének erősítését, az innovatív vállalkozások fejlesztését, valamint kiemelten a turisztikai szereplők helyzetének javítását, szolgáltatásaik Sopron MJV fejlesztését. Sopron MJV csatlakozni kíván a megye által megvalósítani tervezett KKV-fejlesztési projektcsomagokhoz. Gazdaságfejlesztési tevékenységhez illeszkedő képzések és átképzések támogatása, lebonolítása (TISZK), humánerőforrás és vállalati háttér felmérése elemzése, inkubátor szolgáltatás fejlesztés a KKV-k részére. A munkavállalók számára a munkába járással érintett, kimelten fontos alacsonyabb rendű alábbi közútak felújítása, : Sopron - Balf, Sopron - Fertőrákos, Sopron-Harka Sopron MJV és térsége Sopron MJV és térsége Gazdaság- és termékfejlesztés mentorálása, támogatása. Munkavállalói földrajzi mobilitás támogatása. Sopron MJV és térsége Csorna: ipari park területének bővítése, közművesítése, üzemeltető cég, inkubátorház létrehozása. Kapuvár, Beled, Bősárkány, Szany, Kóny, Szil iparterület A Tudáscentrum felnőttképzési rendszerének átalakítása a Rábaköz területén felmerülő munkaerő-piaci igényeknek megfelelően, együttműködve az Iparkamarával, Ipartestülettel, Munkaügyi Központtal Premontrei Apátság és a Csornai Önkormányzat konzorciuma keretében létrehozott cég alapítása a projket megvalósítására és működtetésére Csornai járás (Csorna, Bősárkány, Szany, Kóny, Szil) Kapuvári járás (Kapuvár, Beled) / 6 Csornai járás (Csorna) Csornai járás (Csorna) Piacterek kialakítása, Piacterek kialakítása közterületen illetve épületben a Rábaközben Csornai járás települései Rábaközben megújuló energia felhasználásával gazdaságfejlesztés projektcsomag A termálvíz hőenergiájára épülő turisztikai fejlesztés Az infrastruktúra kiépítése, a termálvíz turisztikai és gyógyászati célokra történő felhasználása Csornai járás (Csorna) Foglalkoztatási célú közlekedésfejlesztés Acsalag,-Földsziget-Csorna összekötő közútfejlesztési programja (kerékpárút) Szany-Rábaszentandrás összekötő közútfejlesztési projektje (kerékpárút) Sopronnémeti-Bogyoszló- Jobaháza-Farád-Csorna összekötő útfelújítási projektje (kerékpárút) Győr összesen Sopron összesen Települések közötti közút felújítása kerékpárút kialakításával Csornai járás Települések közötti közút felújítása kerékpárút kialakításával Csornai járás Települések közötti közút felújítása kerékpárút kialakításával Csornai járás Bősárkány-Csorna kerékpárút Települések közötti közút felújítása kerékpárút kialakításával Csornai járás oldal

5 Rábaközben I. Területfejlesztési buszöblök partnerektől Településeken érkezett buszöblök, projektjavaslatok megállóhely, buszforduló kiépítése kialakítása Csornai járás települései A Rábaköz gazdaságra kiható turizmusfejlesztési programja A csornai városközpont funkcióbővító megújítása Rábaközi pihenőhelyek kialakítása, Infrastrukturális fejlesztés, vonzerőfejlesztés helyi vállalkozók bevonásával Csornai járás (Csorna) / 6 Csorna: kemping és fürdő. Sopronnémeti: pihenőhely létesítése infrastruktúra kialakításával az M86-os gyorsfortalmi út mentén Csornai járás (Csorna, Sopronnémeti) 600 1/ 6 Rábaközi értéktár létrehozása Adatgyűjtés és marketing Csornai járás 15 1/ 6 40 Vilmos park turisztikai munkahelyteremtő Csornai járás összesen V. Győri járás javaslatai 17 ha önkörmányzati területen alapinfrastruktúra kiépítése, szolgáltató központ létesítése. Csorna Ipari központok tovább, létrehozása Önkormányzati tulajdonban lévő ipari fejlesztésre alkalmas területen új üzemek fogadása, letelepítése. Meglévő ipari üzemek tovább. Kapcsolódó infrastruktúra-hálózat kiépítése: Abda, Börcs, Kunsziget, Mosonszentmiklós, Nyúl (180), Rábapatona (300); + GINOP-ba: Bőny, Vámosszabadi Győri járás (Abda, Börcs, Kunsziget, Mosonszentmiklós, Nyúl (180), Rábapatona (300), Pér (300)) Repülőtéri Repülőtéri szolgáltatások, bevezető út kialakítása + GNOP-ból egyéb infrastruktúra (1400) Pér Helyben termelt növényi és állati eredetű termékek feldolgozása VI. Kapuvári járás javaslatai helyi piac, kecskefarmhoz kapcsolódó kecskesajt üzem, pálinkafőző, kóstoló, méhészet, vágóhíd, üvegház Nyúl (200), Tényő (22), Pér (...), , A rábaközi gazdaság térnyerését szolgáló ipari k és vállakozói szolgáltatások megvalósítása projektcsomag Győri járás összesen 2702 Iparterületi k a Rábaköz kulcstelepülésein Kapuvár: Ipari park bővítése (területvásárlás, infrastruktúra fejlesztés), Csorna: Ipari park bővítése (bevonás, és közművesítés) Beled: Ipari park kialakítása, inkubátorház létrehozása Bősárkány: inkubátorház létrehozása, Szil: Ipari terület, infrastruktúra bővítése Szany: Ipari terület, infrastruktúra bővítése +Kóny: Ipari terület, infrastruktúra bővítése (GINOP) Kapuvári járás (Kapuvár,Beled), Csornai járás (Csorna, Bősárkány, Szany, Szil, Kóny) Rábaközi Innovációs Kompetencia Központ létrehozása Kapuváron A Rábaközre kiemelten jellemző agrártermeléshez, élelmiszeriparhoz, erdőgazdálkodáshoz, valamint a manufaktúrális élelmiszer termékek előállításához, továbbá a környezetgazdálkodáshoz kapcsolódó kutatási, fejlesztési és innovációs műhely (létesítmény) létrehozása. Egyetemi kooperációk kiépítése. Kapuvári járás (Kapuvár) és Rábaközi Vállalkozói és Tanácsadó Központ létrehozása Egyetemi gyakorlóhelyek kialakítása a járműiparhoz kötődő elektronika, az élelmiszeripar, a gépipar és az agrárium területén A kapuvári szárazszénsavgázfürdő Üzleti, vállalkozói infrastruktúra, vállalkozói képzések megvalósítása, menedzsment ismeretek bővítése, a helyi együttműködések össztönzése, térségi hálózatok, klaszterek létrehozása Gyakorlóhelyi infrastruktúra, a tudásbázis bővítését és fejlesztését szolgáló képzési programok megvalósítása Az országosan egyedülálló, nagy jelentőségű gyógyászati eljárásra épülő új kapacitás létrehozása és foglalkoztatás bővítése Kapuvári járás (Kapuvár) és 6.2 Kapuvári járás, (Kapuvár,Beled) Csornai járás (Csorna, Bősárkány, Szany) és 6.2 Kapuvár és oldal

6 A I. termálvíz Területfejlesztési hőenergiájára épülő partnerektől érkezett projektjavaslatok melegházas kertészeti Infrastruktúrális k megvalósítása (csővezeték kiépítése, üvegházak létrehozása, munkaerő képzése) Kapuvár, Mihályi és 6.2 tevékenységek Rábaközi sertésprogram Feldolgozó üzem létrehozása és hálózati együttműködés kialakítása Kapuvári járás (Kapuvár) és 6.2 Rábaközi zöldség- és gyümölcs program Manufakturális élelmiszer termelés Kapuvár- Beled 8611 főút felújítási projektje Kapuvár-Pomogy határátkelő közút fejlesztési projektje Mihályi-Jobaháza összekötő út felújítási projektje Kapuvár-Valla kerékpáros út fejlesztési projektje Vitnyéd- Agyagosszergény- Fertőendréd kerékpárút fejlesztési projekt Farád-Kapuvár hivatásforgalmi kerékpáros út fejlesztési projektje Rábakecöl-Vásárosfalu-Beled hivatásforgalmú kerékpárút fejlesztési projektje 56-os történelmi Témapark létrehozása Rába folyó turizmusfejlesztési projektje Rábaközi pihenőhely kialakítása az M86-os gyorsforgalmi út mentén Sopronnémetinél Feldolgozó üzem létrehozása és hálózati együttműködés kialakítása Kapuvári járás (Kapuvár) és 6.2 Kisléptékű k megvalósítása: kapacitásbővítés, technológia fejlesztés, telephely bővítés, hálózati együttműködés Kapuvári járás, Csornai járás települései és 6.2 A települések közötti közút felújítása az érintett szelvény szakaszon Kapuvári járás A települések közötti közút felújítása az érintett szelvény szakaszon Kapuvári járás A települések közötti közút felújítása az érintett szelvény szakaszon Kapuvári járás, Csornai járás A települések közötti közút felújítása az érintett szelvény szakaszon Kapuvári járás, Soproni járás A települések közötti közút felújítása az érintett szelvény szakaszon Kapuvári járás, Soproni járás A települések közötti közút felújítása az érintett szelvény szakaszon Kapuvári járás, Csornai járás A települések közötti közút felújítása az érintett szelvény szakaszon Kapuvári járás Infrastrukturális fejlesztés, vonzerőfejlesztés, tematikus létesítmények létrehozása Kapuvári járás (Kapuvár) és 6.2 Ökobázisok, tematikus utak kialakítása, infrastruktúrális k kialakítása a folyó völgyében Kapuvári járás, Csornai járás, Téti járás, Győri járás és 6.2 Infrastruktúra kialakítása, szolgáltató és értékesítő létesítmények megvalósítása Csornai járás (Sopronnémeti) és Rábaközi értéktár létrehozása Adatgyűjtés, dokumentálás, promotálás Kapuvári járás, Csornai járás, Téti járás, Győri járás A rábaközi mezőgazdasági termelésen alapuló élelmiszeripar 3. Foglalkoztatási célú közlekedésfejlesztés, az átjárhatóság javítása 4. A Rábaköz kiemelt turizmusfejlesztési programja 5. A helyi foglalkoztatást javító ek a Rábaközben Tájegységi foglalkoztatási paktum létrehozása a Rábaközben A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó munkahelyteremtő támogatások és képzések Kapuvári járás összesen VII. Mosonmagyaróvári járás javaslatai MOWINPARK II-es ütem iparipark fejlesztés Az érintett szereplők rendszerbe szervezése, adatbázisok létrehozása, informciószolgáltatás feltételeinek kialakítása és 6.2 Rábaköz települései Az új khez kötődő munkahelyteremtés támogatása, munkaerőpiaci képzések, átképzések, felnőttoktatás Rábaköz települései MOWINPARK II-es ütem Mosonmagyaróváros az 1. sz főút Északi oldalán. Szabályozási terv készítése, telkek alakítása, közművesítés, útépítés. Az utóbbi időben jelentősen megnövekesett az igény a kis, és közepes vállalkozűsok részéről telephely létesítésére, ennek biztosítására szükséges a fejlesztés Mosonmagyaróvár oldal

7 I. Területfejlesztési partnerektől Helyi - elsősorban érkezett szegregált projektjavaslatok - lakosság számára bio/öko termékek gyártására foglalkoztató Bio/öko termékek gyártása központ létesítése Mosonmagyaróváron (pl. olcsó helyi építési anyag előállítására, amely akár a helyi lakásépítésben is helyet kaphat.) Belterületi hiányzó kerékpárút elemek létesítése Mosonmagyaróvári munkavállalók földrajzi mobilitásának elősegítésére Mosonszolnok biogáz üzem építése Lipót gyógy és sportturizmus Hédervár wellness központ építése Jánossomorja önkormányzati bérlakásépítés Püski turisztikai szálláshely kialakítása a bezárt iskolából Belterületi hiányzó kerékpárút elemek létesítése Mosonmagyaróváron, elsősorban a hivatásforgalmi közlekedés céljára. A mosonmagyaróvári munkavállalók földrajzi mobilitásának elősegítésére munkásszálló(k) létesítésére van szükség. Az ország, főleg keleti régióiból számos munkavállaló tudott elhelyezkednia régióban, vagy Ausztriában, azonban a lakhatási lehetőségeik sokszor már a méltatlanság határát súrolják. ezért szükséges számukra megfelelő minőségű munkásszállást létesíteni. Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvár Mosonszolnok Lipót Hédervár Jánossomorja Püski Mosonszolnok bérlakás építése Mosonszolnok Lipót szálláshelyek bővítése Lipót Dunasziget turisztikai látogatóközpont kialakítása Dunasziget önkormányzati bérlakásépítés Dunasziget turisztikai szálláshely kialakítása Levél önkormányzati bérlakásépítés Levél rendezési tervben ipartelepítésre kijelölt területek beépítésének segítése. Hegyeshalom, Bezenye és Rajka korábban szintén ipartelepítési projektet jelzett. (aktuális még?) Ásványráró szálláshelyek kialakítása Mosonszolnok turisztikai kínálat bővítése Dunasziget óvoda komplex energetikai, felújítása Dunasziget közösségi épületek energetikai felújítása Dunasziget turisztikai szolgáltatások bővítése Mosonmagyaróvári járás összesen Dunasziget Dunasziget Dunasziget Levél Levél Ásványráró Mosonszolnok Dunasziget Dunasziget Dunasziget VIII. Pannonhalmi járás javaslatai 7. oldal

8 Vállalkozóvá I. Területfejlesztési válást segítő, partnerektől érkezett projektjavaslatok valamint az induló vállalkozásokat mentorálló Vállalkozóvá válást segítő, valamint az induló vállalkozásokat mentorálló program működtetése a Váralja Turisztikai program működtetése a Váralja Negyed infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódóan. Turisztikai Negyed infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódóan. Megújuló Pannonhalma mintaprojekt Jövő háza projekt Pannonhalma Térségi Helyi Termék Klaszter megalakítása. A helyi termelők integrációját, a helyi termékek begyűjtését, minőségbiztosítását, marketingjét, Győrbe történő házhozszállítását végző gazdasági társaság megalakítása. Térségi szolgáltató Kft megalakítása, a működéshez szükséges eszközpark beszerzése, valamint komposztáló telep kialakítása. A Kézműves téren energiatermelő játszótér kialakítása, szemléletformálási céllal Jövő háza projekt, amelynek keretében az energiatermelő játszótérhez kapcsolódóan egy bemutató ház kerül kialakításra, amely a legkorszerűbb energetikai és épületautomatizálási megoldásokat mutatja be az érdeklődőknek (aktív ház és okos ház egyben) Megújuló energiákkal és energiagazdálkodással foglalkozó cégek számára inkubátorház kialakítása Jövő háza projekt, amelynek keretében az energiatermelő játszótérhez kapcsolódóan egy bemutató ház kerül kialakításra, amely a legkorszerűbb energetikai és épületautomatizálási megoldásokat mutatja be az érdeklődőknek (aktív ház és okos ház egyben) Megújuló energiákkal és energiagazdálkodással foglalkozó cégek számára inkubátorház kialakítása Pannonhalma Pannonhalma , 2.1 Pannonhalma , 2.1 Pannonhalma Térségi Helyi Termék Klaszter megalakítása. A helyi termelők integrációját, a helyi termékek begyűjtését, minőségbiztosítását, marketingjét, Győrbe történő házhozszállítását végző gazdasági társaság Pannonhalmi Járás minden települése , 1.2 megalakítása. Térségi szolgáltató Kft megalakítása, a működéshez szükséges eszközpark beszerzése, valamint komposztáló telep kialakítása. Pannonhalmi Járás minden települése , 1.2 Pannonhalmi járás összesen 770 IX. Soproni járás javaslatai "Régió Busz" program Foglalkoztatás-bővítési célú turisztikai szolgáltatásfejlesztés az Alpokalja-Fertő táj térségében Sport-, Szabadidő- és Rekreációs Központ kialakítása Hegykőn Gyógyvízre alapozott gyógyászat Soproni járás összesen X. Téti járás javaslatai Régió Busz Program a térség elérhetőségének biztosítása végett, ökotudatos megvalósításokkal. A programmal célunk a térségen belüli, több célt is szolgáló településközi közösségi közlekedés biztosítása. A program mind az ökológiai, mind a speciális, különböző igényeket figyelembe veszi. A külföldi vendégek részarányának növelése vonzerőfejlesztéssel, a turisztikai szolgáltatások minőségfejlesztésével, a szezon hosszabbításával és helyi értékteremtéssel. Szálláshely kapacitások építésének, illetve felújításának ösztönzése. A környezetbarát szemlélet erősítése a turisztikai szolgáltatások minden területén, illetve az ökomobilitás támogatása. Ökológiai ek bevezetésének támogatása, a motorizált egyéni szabadidős és napi közlekedők előretörésének csökkentése. A beruházás várható eredményeként a térségben a vendégéjszakák száma nő, új munkahelyek jönnek létre, új célcsoportot szólít meg - a fiatalokat, valamint a régió tiurisztikai kínálatát is gazdagítja. Az új épületeggyüttes impozáns külseje illeszkedik a világörökségi rész épített környezetébe, továbbá nem csak a turisták, hanem a helyi lakosság számára is elérhető szolgáltatást kínál. Soproni járás, minden település (39) Soproni járás, minden település (39) Hegykő Gyógyászati infrastruktúra fejlesztés, medence felújítása, új medence építése Hegykő oldal

9 I. Területfejlesztési partnerektől érkezett projektjavaslatok Vágópontok kialakítása Meglévő tervek. Hatósági engedélyezési eljárás lefolytatása, majd a 3 vágópont kivitelezése (Rábacsécsény, Csikvánd, Felpéc, 3x70 millió Ft). Meglévő Téti vadvágóhíd (50). Közvetlenül: Rábacsécsény, Csikvánd, Felpéc településeken valósul meg a 3 vágópont, de közvetve az egész térség rendelkezésére áll: Árpás, Csikvánd, Felpéc, Gyarmat, Gyömöre, Győrszemere, Kisbabot, Mérges, Mórichida, Rábacsécsény, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Szerecseny, Tét Savanyító üzem építése Tésztaüzem bővítése Hűtőház építése Rábaszentmihályon meglévő üzem bővítése, tovább, korszerűsítése, erre vonatkozó tervek elkészítetése, engedélyeztetése és kivtelezése Rábaszentmihályon meglévő üzem bővítése, tovább, korszerűsítése, erre vonatkozó tervek elkészítetése, engedélyeztetése és kivtelezése további gépek vásárlása (szárítógép, csomagológép) A térségben megtermelt termények tárolására a savanyító üzemből kikerülő termék hűtésére, tárolására Megvalósulási helynek Tét javasoljuk a megközelíthetőség miatt Közvetlenül: Rábaszentmihályon bővíti az üzemet, de közvetve az egész térséget érinti: Árpás, Csikvánd, Felpéc, Gyarmat, Gyömöre, Győrszemere, Kisbabot, Mérges, Mórichida, Rábacsécsény, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Szerecseny, Tét Közvetlenül Rábaszentmihályon bővíti az üzemet, de közvetlenül az egész térség igényet érinti: Árpás, Csikvánd, Felpéc, Gyarmat, Gyömöre, Győrszemere, Kisbabot, Mérges, Mórichida, Rábacsécsény, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Szerecseny, Tét Közvetlenül Tét, de közvetve az egész térséget érinti: Árpás, Csikvánd, Felpéc, Gyarmat, Gyömöre, Győrszemere, Kisbabot, Mérges, Mórichida, Rábacsécsény, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Szerecseny, Tét Pincészet kialakítása Meglévő pincerendszerek feltárása, felújítása Közvetlenül Gyarmat és Felpéc, de közvetve az egész térség: Árpás, Csikvánd, Felpéc, Gyarmat, Gyömöre, Győrszemere, Kisbabot, Mérges, Mórichida, Rábacsécsény, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Szerecseny, Tét Géppark vásárlása az utak karbantartására alkalmas gépek beszerzése Árpás, Csikvánd, Felpéc, Gyarmat, Gyömöre, Győrszemere, Kisbabot, Mérges, Mórichida, Rábacsécsény, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Szerecseny, Tét Téti járás összesen 810 Mindösszesen oldal

2015-2020 30 TOP 6.1 intézmények, ipartestületek szövetségei. Ipar Kamara, Vállalkozók Szövetsége, Kisalföld Vállalkozásfejlesztési

2015-2020 30 TOP 6.1 intézmények, ipartestületek szövetségei. Ipar Kamara, Vállalkozók Szövetsége, Kisalföld Vállalkozásfejlesztési I. A kreatív humán erőforrások fejlesztése I. A kreatív humán erőforrások fejlesztése Finanszírozási Sorszám területi költségigénye forrás (uniós, ütemezése (millió Ft) nemzetközi, A megyében székhellyel/telephellyel

Részletesebben

ZALA MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUM

ZALA MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUM EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM A 2014. február 15-én leadott és az NTH által minőségbiztosított, a TOP 5.0 alapján kiegészített és továbbfejlesztett

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. június 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési program

Részletesebben

ZALA MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUM

ZALA MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUM EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM A 2014. február 15-én leadott és az NTH által minőségbiztosított, a TOP 5.0 alapján kiegészített majd az NGM

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM Az NGM 2014. július 31-i iránymutatása, a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési és Ágazati Fejlesztési Részdokumentum,

Részletesebben

ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA

ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA AZ ERŐS, VERSENYBE SZÁLLÓ ZALA MEGTEREMTÉSÉNEK ÁGAZATI RÉSZPROGRAMJA EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM

Részletesebben

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektjavaslatok

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektjavaslatok 4. melléklet Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektjavaslatok Sorszám Fejlesztés (projekt ötlet) címe Lehetséges projektgazda Lehetséges partnerek Becsült költség (millió Ft) Illeszkedés a

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

Pannonhalmi Térségfejlesztési projektcsomag 2014-20

Pannonhalmi Térségfejlesztési projektcsomag 2014-20 Pannonhalmi Térségfejlesztési csomag 204-20 Tartalom Tartalom...2.Pannonhalma Város és térségének fejlesztési céljai a 204-20-as időszakra...3 Az átfogó cél elérése érdekében meghatározott 7 évre szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Somogy Megyei Területfejlesztési Program részdokumentumairól. Ügyiratszám: SMÖ/543/2014.

ELŐTERJESZTÉS. a Somogy Megyei Területfejlesztési Program részdokumentumairól. Ügyiratszám: SMÖ/543/2014. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/543/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft.

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft. GYŐR-MOSON-SOPRON a Dinamikus, Innovatív és Otthonos megye Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program 1. Stratégiai program 2. Operatív program Universitas-Győr Nonprofit Kft. 2014. május Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft.

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft. GYŐR-MOSON-SOPRON a Dinamikus, Innovatív és Otthonos megye Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program 1. Stratégiai program 2. Operatív program Universitas-Győr Nonprofit Kft. 2014. május Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017

TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017 AKCIÓTERV az elkészült Gazdasági és Foglalkoztatási Stratégiához Készült A helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások TÁMOP-1.4.4-08/1 pályázati program támogatásával, című, TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Egyeztetési változat 2014. január Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének leírása...

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

PRIORITÁSTENGELY INTÉZKEDÉS TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK POTENCIÁLIS KEDVEZMÉNYEZETTEK TERÜLETI FÓKUSZ

PRIORITÁSTENGELY INTÉZKEDÉS TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK POTENCIÁLIS KEDVEZMÉNYEZETTEK TERÜLETI FÓKUSZ 1. Térségi gazdasági környezet a foglalkoztatás elősegítésére 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra 1.2 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Foglalkoztatás-bővítési célú üzleti

Részletesebben

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020)

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) A TOP 5.0, illetve az ahhoz kapcsolódó szakmai követelményrendszerek tervezete (2014. október 10-i változat),

Részletesebben

KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 5/2014. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA í SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készítette: Terra Studió Kft. 1134 Budapest, Szomolnok u. 14. 2 Siófok Településfejlesztési

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Operatív Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Operatív Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Operatív Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 5. egyeztetési változat 2014. június 19. 1 Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas megye.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014.

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014. KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA 214. OKTÓBER 1. Készítette: a forprojekt Kft, a Városfejlesztés Zrt és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Célrendszer prioritástengelyek rövid előzetes intézkedés tartalom előzetes forrásallokáció GINOP 2.0 KÜLSŐ TÁJÉKOZTATÁSRA! ELŐZETES TÁRSADALMASÍTÁSRA!

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/211-9/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Zala Megye Területfejlesztési Koncepciója

Zala Megye Területfejlesztési Koncepciója 3. számú melléklet Zala Megyei Közgyűlés Zala Megye Területfejlesztési Koncepciója JAVASLATTEVŐ FÁZIS (v.07.) Készítette: Városfejlesztés Zrt. 2013. szeptember 26. Tartalomjegyzék 1. Jövőkép és átfogó

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése és a területi tervezés tovább irányai Boros Szilárd Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:./2015. 15. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez Hajdú-Bihar

Részletesebben