Megyei gazdaságfejlesztési program projektcsomagjai (TERVEZET)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megyei gazdaságfejlesztési program projektcsomagjai (TERVEZET)"

Átírás

1 1. melléklet Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat tervezési hatáskörébe tartozó projektcsomagok (a -hoz kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentum tervezete, június) Megyei gazdaságfejlesztési részprogram tervezett projektcsomagjai I. Területfejlesztési partnerektől érkezett projektjavaslatok II. Győr Megyei Jogú Város javaslatai III. Sopron Megyei Jogú Város javaslatai IV. Csornai járás javaslatai V. Győri járás javaslatai VI. Kapuvári járás javaslatai VII. Mosonmagyaróvári járás javaslatai VIII. Pannonhalmi járás javaslatai IX. Soproni járás javaslatai X. Téti járás javaslatai Járási fejlesztési részprogramok tervezett projektcsomagjai Csornai járás Győri járás Kapuvári járás Mosonmagyaróvári járás Pannonhalmi járás Soproni járás Téti járás A táblázat B táblázat B1 B2 B3 B4 B5 B6 B Az alábbi táblázatban szereplő projektcsomagok és projektek, valamint azok költségigényei nem tekinthetők még véglegesnek! I. Területfejlesztési partnerektől érkezett projektjavaslatok Önkormányzati tulajdonú ipari parkok infrastrukturális Ipari területek elérhetőségének javítása Ipari parkok, innovációs és kompetencia központok szolgáltatás A) Megyei gazdaságfejlesztési részprogram tervezett projektcsomagjai Alapvetően olyan gazdaságfejlesztési fókuszú projektek összessége (jellemzően 1 és 6 prioritéstengelyekhez illeszkedő projektek), amelyek megvalósításához megyei szintű koordináció szükséges (pl. iparág specifikus/ágazati k). A tervezett tematikus gazdaságfejlesztési projektcsomagok esetében szükséges feltüntetni azon települések nevét, ahol a ket meg kívánják valósítani (amennyiben releváns). A források az önkormányzati tulajdonú ipari parkok (kivételes esetben inkubátorházak és logisztikai központok) infrastrukturális fejlesztését támogatja. A projektcsomag a hez kapcsolódva (amely az ipari park k szolgáltatásfejlesztésére koncentrál) az immateriális és kompetencia alapú beruházások vonalas infrastruktúráját építi ki. A projektcsomag átfedésben van a csornai, győri és kapuvári járási fejleztési elképzelésekkel (lásd. Az ipari parkok, iparterületek elérhetőségének, megközelíthetőségének biztosítása a vállalkozások működésének egyik nagyon fontos eleme. A telephelyválasztást nagyban befolyásolja az elérhetőség. Önkormányzati tulajdonú ipariparkok (Tényő, Sopronkövesd, Beled, Csorna, Nyúl, Bőny-Szőlőhegy, Tét, Szany, Kapuvár, Pér, Győrság (60)) Szerecseny (20), Sopronkövesd, Beled, Csorna, Nyúl, Bőny-Szőlőhegy, Tét, Szany, Kapuvár, Az ipari parkok, inkubátorházak, innovációs és kompetencia központok szolgáltatásainak bővítése, minőségi Győr, Csorna, Kapuvár, a bent lévő versenyképességének javítása érdekében Mosonmagyaróvár, Sopron, oldal

2 4 I. Területfejlesztési partnerektől A program Helyi termékekhez, rövid érkezett fő területei: projektjavaslatok - hűtőházak, élelmiszertárolók kialakítása, fenntartása ellátási láncokhoz kapcsolódó Önkormányzatok: Csorna, Győr MJV, - helyi termékekre épülő közétkeztetés logisztikai k Győrújbarát - helyi termelői piacok kialakításának támogatása, a helyi értékesítés ösztönzése, és ezzel kapcsolatosan célzott programja marketingkampány működtetése Zöldség, gyümölcs feldolgozó : Ravazd (200), Nyúl (200), Tényő (...) Nagybajcs (5), Pér (...) Kajárpéc (1000) Kisléptékű élelmiszerfeldolgozáshoz, termékelőállításhoz kötődő k programja A program fő területei: - Helyi, hagyományos, egyedi és speciális termékek előállítása modern technológia segítségével. - A tradicionális mezőgazdasági termékekre épülő helyi szintű feldolgozóipari k (hús-, tej-, zöldség- és gyümölcsfeldolgozás). - A kézimunka-igényes ágazatok (pl. melegházas zöldségtermesztés, gyümölcstermesztés) helyi ellátási láncba kapcsolását segítő innovációs és foglalkozásbővítő i. - Helyi közellátást biztosító ételkészítő kapacitás kiépítése. - Helyi mintakertek (falukertek, iskolakertek, házi mintagazdaságok) kialakítása. Gyógynövénytermesztés, gyűjtés, feldolgozás és csomagolás: - Pannonhalmi Főapátság, Pannonhalam telephely (220) - Magyar Műhely Alapítvány, Mezőörs telephely (250) - Molnár Ferenc, Rábapatona telephely Közösségi terek + helyi piacok: Écs (100), Győrújbarát, Csorna, Ikrény, Zsebeháza és Rábaközi önkormányzatok, Tényő (4,5), Győrladamér (4,5) Tejfeldolgozó és sajtüzem: Nagyszentjános (650, helyi növénytermesztés és állattenyészéts termékeinek feldolgozása) Lajtamag Kft., Püski, vagy Hédervár telephely; Cankó 2000 Kft, Bogyoszló telephely Madáreleség gyártás, forgalmazás: Pannon-Mag-Agrár Kft., Mosonmagyaróvár telephely Fiatal vállalkozók felkészítése Belterületi kerékpárutak felújítása, kiépítése GMO-mentes tejtermékek előállítása: Püski Szövetkezet, Püski telephely Évente 100 vállalkozás számára ( ig összesen 600) gyakorlatorientált képzési program megvalósítása a vállalkozói kompetenciákról, ismeretekről, továbbá kapcsolódó vállalkozásfejlesztési tanácsadási és coaching program végrehajtása. A projekt keretében a fiatal vállalkozók megszerezhetik az alapvető vállalkozásműködtetési ismereteket, megismerhetik a vállalkozási formák típusait, felkészültekké válnak önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseinek véghezvitelében, illetve segítséget kaphatnak üzleti tervük összeállításához, a IPOSZ GY-M-S Megyei Szövetsége kezdeti vállalkozási lépések megtételéhez. A vállalkozás-indításhoz a vállalkozások eszköz-, infrastrukturális és ; 6.2 szolgáltatásinek, marketing tevékenységeinek 0,5 m Ft-3 m Ft közötti támogatása is megtörténik. A év közötti kezdő vállalkozókon belül a projekt különleges célcsoportja a tradicionális családi vállalkozásokat továbbvivő vállalkozók is. A projekt megyei kiterjedésű, de területileg preferálni szükséges a leszakadó kistérségeket a projekt megvalósítása során: Rábaköz, Sokoró- és Bakonyalja, Répce-sík. A megyei támogatási források elsősorban a gazdaságfejlesztési célokra koncentrálódnak. Ehhez kapcsolódóan előtérbe került a munkavállalók mobilitásának növelése. Ez, és a következő ehhez a célrendszerhez Csorna, Kapuvár, Bágyogszovát, Beled járul hozzá. A kerékpározás egyre népszerűbb egyéni közlekedési formává válik olcsósága, rugalmassága és (Vica), Acsalag, Völcsej, Lövő, környezetbarát volta miatt. A terjedését elő kell segíteni megfelelő infrastruktúrák, és más közlekedési módokhoz Sopronkövesd, Pereszteg, Vásárosfalu való kapcsolódás lehetőségének biztosításával oldal

3 I. Területfejlesztési partnerektől érkezett projektjavaslatok A koordinációs fórum létrehozásával lehetőség nyílik a megye számára kulcsfontosságú k azonosítására, azok összefüggéseinek, egymásra épülésének (interdependenciáik) meghatározására és komplex, több operatív programot is érintő nagy léptékű és hatású fejlesztési programok tervezésére megvalósítására. A fórum feladatai lehetnek: előzetes véleményezés, a részprogramokban szereplő egyes ek felügyelete, monitoringja, Megyei gazdaságfejlesztési esetlegesen megvalósuló integrált területi beruházás eszköz irányító funkcióinak ellátása csakúgy, mint Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár egyeztető és koordinációs gazdaságfejlesztési programok és projektek összehangolása, rendszeres elemzések (4.2.3.) megvitatása, partnerség létrehozása és megyerikumok azonosítása, stb. Fő kedvezményezettek: Megyei gazdaságfejlesztési egyeztető és koordinációs innovációs programtámogató partnerség (Megyei önkormányzat, GYMSMKIK, KVA, IPOSZ, RFÜ, Pannon Novum, SZE-Universitas, NYME, ügynökség Munkaügyi központ, Innonet, HACS-ok delegáltja, TDM-ek delegáltja. Együttes konzorciumban valósítja meg 3 telephelyen működtetése Közösségi Terek létrehozása Régi népi mesterségek felelevenítése, falusi foglalkoztatás bővítése (kézműves tanfolyamok, vásárok) Olyan közösségi terek kialakítása, melyek helyet és fórumot biztosítanak az egyes települési önkormányzat, alapítvány, települések különböző rendezvényeinek (pl. szezonális vásárok, helyi termékeket civil szervezet, Ipartestületek felvonultató kirakodóvásárok, falunapok), melyek erősítik a helyi lakosok közösségi életét. szövetségei, egyház, A még fellelhető kézműves mesterségek (például: kosár- és csuhéfonás, kékfestés, hímzés, szövés, fafaragás, fazekasság, kádár mesterség stb.) bemutatása, oktatása, ezáltal a fiatal önkormányzat, civil szervezetek, generációk kézügyességének, esztétikai érzékének, szabadidő-eltöltés minőségi alapítványok, IKSZT, közoktatási javítása. intézmények, ipartestületek szövetségei A foglalkoztatási szint javítását segtítő megyei gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási paktum létrehozása és szolgáltatásainak kidolgozása Foglalkoztatási stratégiák illetve kapcsolódó alap-dokumentumok, tanulmányok kidolgozása, megyei foglalkoztatási paktum, foglalkoztatás-barát megyei alternatív befektetés- és beruházás-ösztönzés, projektgenerálás és - előkészítés, marketing, tanácsadási, információnyújtási tevékenység, rendszeres megyei gazdasági felmérések és A megye egész területét érinti, így az monitoring. Fő kedvezményezettek: Megyei gazdaságfejlesztési egyeztető és koordinációs partnerség (Megyei összes települést önkormányzat, GYMSMKIK, KVA, IPOSZ, RFÜ, Pannon Novum, SZE-Universitas, NYME, Munkaügyi központ, Innonet, HACS-ok delegáltja, TDM-ek delegáltja. Együttes konzorciumban valósítja meg 3 telephelyen A már működő foglalkoztatási paktumok inkubációs tevékenységének erősítése és szolgáltatásk, kompetenciajavító képzések Hátrányos helyzetűek és a fiatalok vállalkozóvá válásának segítése Innovációs asszisztensek foglalkoztatási programja Győr-Moson Sopron Megyei Szociális Gazdaság-fejlesztési Program Széchenyi István Egyetem,"Bridge" Hallgatóioktatói Klub épületének funkcióbővítése és kultúrális-turisztikai A helyi gazdaság- és termékfejlesztés mentorálása II. Győr Megyei Jogú Város javaslatai A gazdasági és a humánerőforrás-fejlesztési elképzelések koordinációjára, valamint a kitörési pontok A megye egész területét érinti, így az meghatározása, az innovációs szemléletet erősítő vállalkozói készségfejlesztési program, a munkaerő összes települést foglalkoztathatóságát segítő kompetenciafejlesztési program A célcsoport felétrékepése, szűrése, vállakozóvá váláshoz kapcsolatos iismeretek megszerzését segítő tanácsadás, kompetenciafejlesztő gyakorlatorientált képzés évente 100 fő számára, a vállalkozásalapítás segítése, a vállakozási/fejlesztési ötletek, kidolgozása, tovább,e, munkahelyteremtés támogatása, a megvalósítás monitoringja, coachingja A felnőttképzés és a szakképzés rendszerét szinergikusan összekapcsoló és a programban résztvevők foglalkoztathatóságát valamint a kapcsolódó munkahelytermtést segítő képzési és mentorálásai program megyei szintű megvalósítása A megye egész területét érinti, így az összes települést A megye egész területét érinti, így az összes települést A projekt keretében létrejön a megyei szociális gazdaságfejlesztés szervezeti háttere a meglévő vállalkozásfejlesztési intézményi infrastruktúrára alapozva. A megyében újonnan létrejövő, vagy a meglévő A megye egész területét érinti, így az szociális vállalkozások inkubációja révén évi 6-7 szervezet) erősödik a szervezetek piaci pozíciója, növekszik összes települést foglalkoztató-képességük. A projekt megyei kiterjedésű, de területileg preferálni szükséges a leszakadó kistérségeket a projekt megvalósítása során: Az egyetem, város legnagyobb kulturális programkínálatát (szinjátszókör, konferenciák, zenei fesztiválok, táncházak, stb.) magáénak tudó oktatói-hallgatói épületegyüttes befogadóképességének és szolgáltató funkcióinak Széchenyi István Egyetem 100 növelése: teraszbővítés, szellőztető rendszer felújítása. Az innovatív helyi termék és -szolgáltatásfejleszté sfolyamatsegítése, szakértői támogatása (jó gyakorlatok feltárása és disszeminációja, kísérleti k előkészítése, kidolgozása, megvalósítása), helyi A megye egész területét érinti, így az gazdaságfejlesztési projektek megalapozása és közösségi integrálása, tudatos térségi, helyi fogyasztás és vásárlás összes települést ösztönzése (kutatások, felmérések, fesztiválok, értékesítési akciók támogatása). Összesen oldal

4 A I. Győri Területfejlesztési Nemzetközi Ipari Park partnerektől A projektérkezett elsődleges projektjavaslatok célja az iparvágány meghosszabbítása keleti irányba, ezzel az ipari park bővítési területére Győr MJV és Győri járás települései betelepülők számára is lehetővé válik a közvetlen vasúti szállítás lehetősége Helyi termelői-, bio- és Fedett piac létrehozása Győr belvárosában, ahol a várostérség mezőgazdasági termelői, biogazdálkodói, kézműves piac kialakítása a Győr MJV és Győri járás települései kisiparosai, kézműipari termékek készítői kulturált körülmények között értékesíthetik termékeiket. belvárosban III. Gazdasági területek szolgáltatás és infrastruktúrális háttér kiépítése Gazdasági területek szolgáltatás és infrastruktúrális háttér kiépítése Kereskedelmi létesítmények KKV-k Sopron és térsége foglalkoztatási paktum létrehozása A munkavállalói közúti mobilitás fejlesztés. Helyi gazdaságfejlesztési projektek támogatása, a munkavállalói mobilitás elősegítése. IV. Sopron Megyei Jogú Város javaslatai Csornai járás javaslatai 1. A Rábaköz gazdasági projektcsomag Rábaközi iparterületek A csornai Tudáscentrum képzési rendszerének Premontrei Apátsági Látogatóközpont létrehozása D-K-i. iparterület, közművesítés, szervízúthálózat kiépítése, környezeti állapot javítása. Sopron MJV Technológiai és K+F+I Centrum létrehozása Sopron MJV Önkormányzati többségi tulajdonú kereskedelmi létesítmények, kereskedelmi csarnok, piaci terület. Sopron MJV és térsége Sopron MJV prioritásként kezeli a területén működő vállalkozások foglalkoztatás képességének erősítését, az innovatív vállalkozások fejlesztését, valamint kiemelten a turisztikai szereplők helyzetének javítását, szolgáltatásaik Sopron MJV fejlesztését. Sopron MJV csatlakozni kíván a megye által megvalósítani tervezett KKV-fejlesztési projektcsomagokhoz. Gazdaságfejlesztési tevékenységhez illeszkedő képzések és átképzések támogatása, lebonolítása (TISZK), humánerőforrás és vállalati háttér felmérése elemzése, inkubátor szolgáltatás fejlesztés a KKV-k részére. A munkavállalók számára a munkába járással érintett, kimelten fontos alacsonyabb rendű alábbi közútak felújítása, : Sopron - Balf, Sopron - Fertőrákos, Sopron-Harka Sopron MJV és térsége Sopron MJV és térsége Gazdaság- és termékfejlesztés mentorálása, támogatása. Munkavállalói földrajzi mobilitás támogatása. Sopron MJV és térsége Csorna: ipari park területének bővítése, közművesítése, üzemeltető cég, inkubátorház létrehozása. Kapuvár, Beled, Bősárkány, Szany, Kóny, Szil iparterület A Tudáscentrum felnőttképzési rendszerének átalakítása a Rábaköz területén felmerülő munkaerő-piaci igényeknek megfelelően, együttműködve az Iparkamarával, Ipartestülettel, Munkaügyi Központtal Premontrei Apátság és a Csornai Önkormányzat konzorciuma keretében létrehozott cég alapítása a projket megvalósítására és működtetésére Csornai járás (Csorna, Bősárkány, Szany, Kóny, Szil) Kapuvári járás (Kapuvár, Beled) / 6 Csornai járás (Csorna) Csornai járás (Csorna) Piacterek kialakítása, Piacterek kialakítása közterületen illetve épületben a Rábaközben Csornai járás települései Rábaközben megújuló energia felhasználásával gazdaságfejlesztés projektcsomag A termálvíz hőenergiájára épülő turisztikai fejlesztés Az infrastruktúra kiépítése, a termálvíz turisztikai és gyógyászati célokra történő felhasználása Csornai járás (Csorna) Foglalkoztatási célú közlekedésfejlesztés Acsalag,-Földsziget-Csorna összekötő közútfejlesztési programja (kerékpárút) Szany-Rábaszentandrás összekötő közútfejlesztési projektje (kerékpárút) Sopronnémeti-Bogyoszló- Jobaháza-Farád-Csorna összekötő útfelújítási projektje (kerékpárút) Győr összesen Sopron összesen Települések közötti közút felújítása kerékpárút kialakításával Csornai járás Települések közötti közút felújítása kerékpárút kialakításával Csornai járás Települések közötti közút felújítása kerékpárút kialakításával Csornai járás Bősárkány-Csorna kerékpárút Települések közötti közút felújítása kerékpárút kialakításával Csornai járás oldal

5 Rábaközben I. Területfejlesztési buszöblök partnerektől Településeken érkezett buszöblök, projektjavaslatok megállóhely, buszforduló kiépítése kialakítása Csornai járás települései A Rábaköz gazdaságra kiható turizmusfejlesztési programja A csornai városközpont funkcióbővító megújítása Rábaközi pihenőhelyek kialakítása, Infrastrukturális fejlesztés, vonzerőfejlesztés helyi vállalkozók bevonásával Csornai járás (Csorna) / 6 Csorna: kemping és fürdő. Sopronnémeti: pihenőhely létesítése infrastruktúra kialakításával az M86-os gyorsfortalmi út mentén Csornai járás (Csorna, Sopronnémeti) 600 1/ 6 Rábaközi értéktár létrehozása Adatgyűjtés és marketing Csornai járás 15 1/ 6 40 Vilmos park turisztikai munkahelyteremtő Csornai járás összesen V. Győri járás javaslatai 17 ha önkörmányzati területen alapinfrastruktúra kiépítése, szolgáltató központ létesítése. Csorna Ipari központok tovább, létrehozása Önkormányzati tulajdonban lévő ipari fejlesztésre alkalmas területen új üzemek fogadása, letelepítése. Meglévő ipari üzemek tovább. Kapcsolódó infrastruktúra-hálózat kiépítése: Abda, Börcs, Kunsziget, Mosonszentmiklós, Nyúl (180), Rábapatona (300); + GINOP-ba: Bőny, Vámosszabadi Győri járás (Abda, Börcs, Kunsziget, Mosonszentmiklós, Nyúl (180), Rábapatona (300), Pér (300)) Repülőtéri Repülőtéri szolgáltatások, bevezető út kialakítása + GNOP-ból egyéb infrastruktúra (1400) Pér Helyben termelt növényi és állati eredetű termékek feldolgozása VI. Kapuvári járás javaslatai helyi piac, kecskefarmhoz kapcsolódó kecskesajt üzem, pálinkafőző, kóstoló, méhészet, vágóhíd, üvegház Nyúl (200), Tényő (22), Pér (...), , A rábaközi gazdaság térnyerését szolgáló ipari k és vállakozói szolgáltatások megvalósítása projektcsomag Győri járás összesen 2702 Iparterületi k a Rábaköz kulcstelepülésein Kapuvár: Ipari park bővítése (területvásárlás, infrastruktúra fejlesztés), Csorna: Ipari park bővítése (bevonás, és közművesítés) Beled: Ipari park kialakítása, inkubátorház létrehozása Bősárkány: inkubátorház létrehozása, Szil: Ipari terület, infrastruktúra bővítése Szany: Ipari terület, infrastruktúra bővítése +Kóny: Ipari terület, infrastruktúra bővítése (GINOP) Kapuvári járás (Kapuvár,Beled), Csornai járás (Csorna, Bősárkány, Szany, Szil, Kóny) Rábaközi Innovációs Kompetencia Központ létrehozása Kapuváron A Rábaközre kiemelten jellemző agrártermeléshez, élelmiszeriparhoz, erdőgazdálkodáshoz, valamint a manufaktúrális élelmiszer termékek előállításához, továbbá a környezetgazdálkodáshoz kapcsolódó kutatási, fejlesztési és innovációs műhely (létesítmény) létrehozása. Egyetemi kooperációk kiépítése. Kapuvári járás (Kapuvár) és Rábaközi Vállalkozói és Tanácsadó Központ létrehozása Egyetemi gyakorlóhelyek kialakítása a járműiparhoz kötődő elektronika, az élelmiszeripar, a gépipar és az agrárium területén A kapuvári szárazszénsavgázfürdő Üzleti, vállalkozói infrastruktúra, vállalkozói képzések megvalósítása, menedzsment ismeretek bővítése, a helyi együttműködések össztönzése, térségi hálózatok, klaszterek létrehozása Gyakorlóhelyi infrastruktúra, a tudásbázis bővítését és fejlesztését szolgáló képzési programok megvalósítása Az országosan egyedülálló, nagy jelentőségű gyógyászati eljárásra épülő új kapacitás létrehozása és foglalkoztatás bővítése Kapuvári járás (Kapuvár) és 6.2 Kapuvári járás, (Kapuvár,Beled) Csornai járás (Csorna, Bősárkány, Szany) és 6.2 Kapuvár és oldal

6 A I. termálvíz Területfejlesztési hőenergiájára épülő partnerektől érkezett projektjavaslatok melegházas kertészeti Infrastruktúrális k megvalósítása (csővezeték kiépítése, üvegházak létrehozása, munkaerő képzése) Kapuvár, Mihályi és 6.2 tevékenységek Rábaközi sertésprogram Feldolgozó üzem létrehozása és hálózati együttműködés kialakítása Kapuvári járás (Kapuvár) és 6.2 Rábaközi zöldség- és gyümölcs program Manufakturális élelmiszer termelés Kapuvár- Beled 8611 főút felújítási projektje Kapuvár-Pomogy határátkelő közút fejlesztési projektje Mihályi-Jobaháza összekötő út felújítási projektje Kapuvár-Valla kerékpáros út fejlesztési projektje Vitnyéd- Agyagosszergény- Fertőendréd kerékpárút fejlesztési projekt Farád-Kapuvár hivatásforgalmi kerékpáros út fejlesztési projektje Rábakecöl-Vásárosfalu-Beled hivatásforgalmú kerékpárút fejlesztési projektje 56-os történelmi Témapark létrehozása Rába folyó turizmusfejlesztési projektje Rábaközi pihenőhely kialakítása az M86-os gyorsforgalmi út mentén Sopronnémetinél Feldolgozó üzem létrehozása és hálózati együttműködés kialakítása Kapuvári járás (Kapuvár) és 6.2 Kisléptékű k megvalósítása: kapacitásbővítés, technológia fejlesztés, telephely bővítés, hálózati együttműködés Kapuvári járás, Csornai járás települései és 6.2 A települések közötti közút felújítása az érintett szelvény szakaszon Kapuvári járás A települések közötti közút felújítása az érintett szelvény szakaszon Kapuvári járás A települések közötti közút felújítása az érintett szelvény szakaszon Kapuvári járás, Csornai járás A települések közötti közút felújítása az érintett szelvény szakaszon Kapuvári járás, Soproni járás A települések közötti közút felújítása az érintett szelvény szakaszon Kapuvári járás, Soproni járás A települések közötti közút felújítása az érintett szelvény szakaszon Kapuvári járás, Csornai járás A települések közötti közút felújítása az érintett szelvény szakaszon Kapuvári járás Infrastrukturális fejlesztés, vonzerőfejlesztés, tematikus létesítmények létrehozása Kapuvári járás (Kapuvár) és 6.2 Ökobázisok, tematikus utak kialakítása, infrastruktúrális k kialakítása a folyó völgyében Kapuvári járás, Csornai járás, Téti járás, Győri járás és 6.2 Infrastruktúra kialakítása, szolgáltató és értékesítő létesítmények megvalósítása Csornai járás (Sopronnémeti) és Rábaközi értéktár létrehozása Adatgyűjtés, dokumentálás, promotálás Kapuvári járás, Csornai járás, Téti járás, Győri járás A rábaközi mezőgazdasági termelésen alapuló élelmiszeripar 3. Foglalkoztatási célú közlekedésfejlesztés, az átjárhatóság javítása 4. A Rábaköz kiemelt turizmusfejlesztési programja 5. A helyi foglalkoztatást javító ek a Rábaközben Tájegységi foglalkoztatási paktum létrehozása a Rábaközben A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó munkahelyteremtő támogatások és képzések Kapuvári járás összesen VII. Mosonmagyaróvári járás javaslatai MOWINPARK II-es ütem iparipark fejlesztés Az érintett szereplők rendszerbe szervezése, adatbázisok létrehozása, informciószolgáltatás feltételeinek kialakítása és 6.2 Rábaköz települései Az új khez kötődő munkahelyteremtés támogatása, munkaerőpiaci képzések, átképzések, felnőttoktatás Rábaköz települései MOWINPARK II-es ütem Mosonmagyaróváros az 1. sz főút Északi oldalán. Szabályozási terv készítése, telkek alakítása, közművesítés, útépítés. Az utóbbi időben jelentősen megnövekesett az igény a kis, és közepes vállalkozűsok részéről telephely létesítésére, ennek biztosítására szükséges a fejlesztés Mosonmagyaróvár oldal

7 I. Területfejlesztési partnerektől Helyi - elsősorban érkezett szegregált projektjavaslatok - lakosság számára bio/öko termékek gyártására foglalkoztató Bio/öko termékek gyártása központ létesítése Mosonmagyaróváron (pl. olcsó helyi építési anyag előállítására, amely akár a helyi lakásépítésben is helyet kaphat.) Belterületi hiányzó kerékpárút elemek létesítése Mosonmagyaróvári munkavállalók földrajzi mobilitásának elősegítésére Mosonszolnok biogáz üzem építése Lipót gyógy és sportturizmus Hédervár wellness központ építése Jánossomorja önkormányzati bérlakásépítés Püski turisztikai szálláshely kialakítása a bezárt iskolából Belterületi hiányzó kerékpárút elemek létesítése Mosonmagyaróváron, elsősorban a hivatásforgalmi közlekedés céljára. A mosonmagyaróvári munkavállalók földrajzi mobilitásának elősegítésére munkásszálló(k) létesítésére van szükség. Az ország, főleg keleti régióiból számos munkavállaló tudott elhelyezkednia régióban, vagy Ausztriában, azonban a lakhatási lehetőségeik sokszor már a méltatlanság határát súrolják. ezért szükséges számukra megfelelő minőségű munkásszállást létesíteni. Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvár Mosonszolnok Lipót Hédervár Jánossomorja Püski Mosonszolnok bérlakás építése Mosonszolnok Lipót szálláshelyek bővítése Lipót Dunasziget turisztikai látogatóközpont kialakítása Dunasziget önkormányzati bérlakásépítés Dunasziget turisztikai szálláshely kialakítása Levél önkormányzati bérlakásépítés Levél rendezési tervben ipartelepítésre kijelölt területek beépítésének segítése. Hegyeshalom, Bezenye és Rajka korábban szintén ipartelepítési projektet jelzett. (aktuális még?) Ásványráró szálláshelyek kialakítása Mosonszolnok turisztikai kínálat bővítése Dunasziget óvoda komplex energetikai, felújítása Dunasziget közösségi épületek energetikai felújítása Dunasziget turisztikai szolgáltatások bővítése Mosonmagyaróvári járás összesen Dunasziget Dunasziget Dunasziget Levél Levél Ásványráró Mosonszolnok Dunasziget Dunasziget Dunasziget VIII. Pannonhalmi járás javaslatai 7. oldal

8 Vállalkozóvá I. Területfejlesztési válást segítő, partnerektől érkezett projektjavaslatok valamint az induló vállalkozásokat mentorálló Vállalkozóvá válást segítő, valamint az induló vállalkozásokat mentorálló program működtetése a Váralja Turisztikai program működtetése a Váralja Negyed infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódóan. Turisztikai Negyed infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódóan. Megújuló Pannonhalma mintaprojekt Jövő háza projekt Pannonhalma Térségi Helyi Termék Klaszter megalakítása. A helyi termelők integrációját, a helyi termékek begyűjtését, minőségbiztosítását, marketingjét, Győrbe történő házhozszállítását végző gazdasági társaság megalakítása. Térségi szolgáltató Kft megalakítása, a működéshez szükséges eszközpark beszerzése, valamint komposztáló telep kialakítása. A Kézműves téren energiatermelő játszótér kialakítása, szemléletformálási céllal Jövő háza projekt, amelynek keretében az energiatermelő játszótérhez kapcsolódóan egy bemutató ház kerül kialakításra, amely a legkorszerűbb energetikai és épületautomatizálási megoldásokat mutatja be az érdeklődőknek (aktív ház és okos ház egyben) Megújuló energiákkal és energiagazdálkodással foglalkozó cégek számára inkubátorház kialakítása Jövő háza projekt, amelynek keretében az energiatermelő játszótérhez kapcsolódóan egy bemutató ház kerül kialakításra, amely a legkorszerűbb energetikai és épületautomatizálási megoldásokat mutatja be az érdeklődőknek (aktív ház és okos ház egyben) Megújuló energiákkal és energiagazdálkodással foglalkozó cégek számára inkubátorház kialakítása Pannonhalma Pannonhalma , 2.1 Pannonhalma , 2.1 Pannonhalma Térségi Helyi Termék Klaszter megalakítása. A helyi termelők integrációját, a helyi termékek begyűjtését, minőségbiztosítását, marketingjét, Győrbe történő házhozszállítását végző gazdasági társaság Pannonhalmi Járás minden települése , 1.2 megalakítása. Térségi szolgáltató Kft megalakítása, a működéshez szükséges eszközpark beszerzése, valamint komposztáló telep kialakítása. Pannonhalmi Járás minden települése , 1.2 Pannonhalmi járás összesen 770 IX. Soproni járás javaslatai "Régió Busz" program Foglalkoztatás-bővítési célú turisztikai szolgáltatásfejlesztés az Alpokalja-Fertő táj térségében Sport-, Szabadidő- és Rekreációs Központ kialakítása Hegykőn Gyógyvízre alapozott gyógyászat Soproni járás összesen X. Téti járás javaslatai Régió Busz Program a térség elérhetőségének biztosítása végett, ökotudatos megvalósításokkal. A programmal célunk a térségen belüli, több célt is szolgáló településközi közösségi közlekedés biztosítása. A program mind az ökológiai, mind a speciális, különböző igényeket figyelembe veszi. A külföldi vendégek részarányának növelése vonzerőfejlesztéssel, a turisztikai szolgáltatások minőségfejlesztésével, a szezon hosszabbításával és helyi értékteremtéssel. Szálláshely kapacitások építésének, illetve felújításának ösztönzése. A környezetbarát szemlélet erősítése a turisztikai szolgáltatások minden területén, illetve az ökomobilitás támogatása. Ökológiai ek bevezetésének támogatása, a motorizált egyéni szabadidős és napi közlekedők előretörésének csökkentése. A beruházás várható eredményeként a térségben a vendégéjszakák száma nő, új munkahelyek jönnek létre, új célcsoportot szólít meg - a fiatalokat, valamint a régió tiurisztikai kínálatát is gazdagítja. Az új épületeggyüttes impozáns külseje illeszkedik a világörökségi rész épített környezetébe, továbbá nem csak a turisták, hanem a helyi lakosság számára is elérhető szolgáltatást kínál. Soproni járás, minden település (39) Soproni járás, minden település (39) Hegykő Gyógyászati infrastruktúra fejlesztés, medence felújítása, új medence építése Hegykő oldal

9 I. Területfejlesztési partnerektől érkezett projektjavaslatok Vágópontok kialakítása Meglévő tervek. Hatósági engedélyezési eljárás lefolytatása, majd a 3 vágópont kivitelezése (Rábacsécsény, Csikvánd, Felpéc, 3x70 millió Ft). Meglévő Téti vadvágóhíd (50). Közvetlenül: Rábacsécsény, Csikvánd, Felpéc településeken valósul meg a 3 vágópont, de közvetve az egész térség rendelkezésére áll: Árpás, Csikvánd, Felpéc, Gyarmat, Gyömöre, Győrszemere, Kisbabot, Mérges, Mórichida, Rábacsécsény, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Szerecseny, Tét Savanyító üzem építése Tésztaüzem bővítése Hűtőház építése Rábaszentmihályon meglévő üzem bővítése, tovább, korszerűsítése, erre vonatkozó tervek elkészítetése, engedélyeztetése és kivtelezése Rábaszentmihályon meglévő üzem bővítése, tovább, korszerűsítése, erre vonatkozó tervek elkészítetése, engedélyeztetése és kivtelezése további gépek vásárlása (szárítógép, csomagológép) A térségben megtermelt termények tárolására a savanyító üzemből kikerülő termék hűtésére, tárolására Megvalósulási helynek Tét javasoljuk a megközelíthetőség miatt Közvetlenül: Rábaszentmihályon bővíti az üzemet, de közvetve az egész térséget érinti: Árpás, Csikvánd, Felpéc, Gyarmat, Gyömöre, Győrszemere, Kisbabot, Mérges, Mórichida, Rábacsécsény, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Szerecseny, Tét Közvetlenül Rábaszentmihályon bővíti az üzemet, de közvetlenül az egész térség igényet érinti: Árpás, Csikvánd, Felpéc, Gyarmat, Gyömöre, Győrszemere, Kisbabot, Mérges, Mórichida, Rábacsécsény, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Szerecseny, Tét Közvetlenül Tét, de közvetve az egész térséget érinti: Árpás, Csikvánd, Felpéc, Gyarmat, Gyömöre, Győrszemere, Kisbabot, Mérges, Mórichida, Rábacsécsény, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Szerecseny, Tét Pincészet kialakítása Meglévő pincerendszerek feltárása, felújítása Közvetlenül Gyarmat és Felpéc, de közvetve az egész térség: Árpás, Csikvánd, Felpéc, Gyarmat, Gyömöre, Győrszemere, Kisbabot, Mérges, Mórichida, Rábacsécsény, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Szerecseny, Tét Géppark vásárlása az utak karbantartására alkalmas gépek beszerzése Árpás, Csikvánd, Felpéc, Gyarmat, Gyömöre, Győrszemere, Kisbabot, Mérges, Mórichida, Rábacsécsény, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Szerecseny, Tét Téti járás összesen 810 Mindösszesen oldal

EU Élelmiszersegély Program Település-nyilvántartás

EU Élelmiszersegély Program Település-nyilvántartás Abda Győr-Moson-Sopron Győri kistérség 15 ezer alatt 3 107 MÖSZ Acsalag Győr-Moson-Sopron Csornai kistérség 15 ezer alatt 456 KK Ágfalva Győr-Moson-Sopron Sopron-Fertődi kistérség 15 ezer alatt 2 119 SNR

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye

Győr-Moson-Sopron megye Győr-Moson-Sopron megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abda 4000 Ft/év 200 Ft/nap 2% 2 Acsalag 500 Ft/m2 1000 Ft/év 3000 Ft/év 3 Agyagosszergény 2800 Ft/év 1000 Ft/fő

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

2015-2020 30 TOP 6.1 intézmények, ipartestületek szövetségei. Ipar Kamara, Vállalkozók Szövetsége, Kisalföld Vállalkozásfejlesztési

2015-2020 30 TOP 6.1 intézmények, ipartestületek szövetségei. Ipar Kamara, Vállalkozók Szövetsége, Kisalföld Vállalkozásfejlesztési I. A kreatív humán erőforrások fejlesztése I. A kreatív humán erőforrások fejlesztése Finanszírozási Sorszám területi költségigénye forrás (uniós, ütemezése (millió Ft) nemzetközi, A megyében székhellyel/telephellyel

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020 dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata Szombathely 2015 Megújult a Közgyűlés megújult a hivatal Erős felelősség Vas megye területfejlesztésében

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése - OK Megyei

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat Völgyiné Nadabán Márta V. Észak-alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 25. Bevezetés A program

Részletesebben

Hulladékudvarok gyűjtési körzete és nyitva tartása - Érvényes 2011. április 04-től.

Hulladékudvarok gyűjtési körzete és nyitva tartása - Érvényes 2011. április 04-től. Hulladékudvarok gyűjtési körzete és nyitva tartása - Érvényes 2011. április 04-től. 1. Abda - Szünnap 12:00-18:00 Szünnap Szünnap Szünnap 12:00-18:00 Szünnap 2. Ács - Szünnap Szünnap Szünnap 10:00-18:00

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Jogcím: Turisztikai tevékenység ösztönzése

Jogcím: Turisztikai tevékenység ösztönzése Jogcím: Turisztikai tevékenység ösztönzése Virág Károly MM és DT Élelmiszerkereskedelmi Bt. Aktív turizmusfejlesztés Kunszigeten Szabadidő és pihenőpark 22 756 624 Kunsziget 36 476 168 Gyarmat Veilandics

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása

Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Fonyódi járás fejlesztési programjának bemutatása

Fonyódi járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Fonyódi járás fejlesztési programjának bemutatása Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Megyei gazdaságfejlesztési program

Megyei gazdaságfejlesztési program Somogy megye területi tervezésének megújítása a megyei területfejlesztési tervdokumentumok kidolgozásával és a megyei tervezői kapacitások fejlesztésével ÁROP-1.2.11/A-2013 Megyei gazdaságfejlesztési program

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember megyei fejlesztés 2.0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2013. szeptember meghatározottság Megyei fejlesztés 2.0 Megyei helyzet Nemzeti stratégia EU tematikus célok

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

LEADER vállalkozási alapú

LEADER vállalkozási alapú HPME-hez rendelt forrás HPME HVS célkitűzéshez Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása Versenyképesség (411) LEDER vállalkozási alapú 55 000 000 Ft Míves Térség térség gazdasági

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak)

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) SZEGED, 2013. december 02. Magyar Anna a Megyei Közgyűlés elnöke 2014-2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

GYÓR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYÓR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÓR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. (8) bekezdése alapján a 2013/2014. tanévre

Részletesebben

A szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás aktuális kérdései. Időjárás szélsőségessége. 2008. december Előadó: Tóth László Pannon-Víz Zrt.

A szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás aktuális kérdései. Időjárás szélsőségessége. 2008. december Előadó: Tóth László Pannon-Víz Zrt. A szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás aktuális kérdései 129 település Vízellátás 123 település Szennyvízelv. 93 település 28. december Előadó: Tóth László Pannon-Víz Zrt. 28.12.17. Pannon-Víz Zrt.

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1. Térségi gazdaság fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 1.1. Foglalkoztatás - bővítést segítő

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete A kis és középvállalkozások versenyképességének javítása

Részletesebben

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása Jövőkép A megerősödött helyi közösségekben a családok meghatározó aránya, tudatos életvitelével őrzi és fenntarthatóan működteti a hagyományokat

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM MUNKAKÖZI ANYAG JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM A 2013. április 19-én benyújtott a Megyei Közgyűlés 291/2013. (V.17.) számú

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE Konferencia 2014. Október 1., Gödöllő Kocza Mihály oktatási

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az egyes célterületekhez tartozó kritériumok meghatározásához alapul vett LEADER alapelvek: 1. Terület alapú

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2015 GINOP ÜTEMTERV 2015 II. VÁLTOZAT

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2015 GINOP ÜTEMTERV 2015 II. VÁLTOZAT Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2015 GINOP ÜTEMTERV 2015 II. VÁLTOZAT Felhívás azonosító jele tervezett ideje GINOP-14-1.2.1. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma A hamarosan megjelenő GINOP pályázat ai, keretösszegei és várható pályázatok száma 2014-2020 Uniós források kb. 133 pályázat kb. 2733 milliárd Ft 2015 GINOP kb. 70 pályázat kb. 830 milliárd Ft Várható

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban Czene Zsolt főosztályvezető-helyettes NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály Önfenntartó falu Fenntartható

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

Képes György Területfejlesztési és Területrendezési Osztály Békés Megyei Önkormányzat

Képes György Területfejlesztési és Területrendezési Osztály Békés Megyei Önkormányzat A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM BÉKÉS MEGYEI INDIKATÍV FORRÁSKERETBŐL MEGVALÓSÍTHATÓ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GINOP MEGYEJÁRÁS - Sarkad 2015. május. 29. Képes György Területfejlesztési

Részletesebben

Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása

Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása Berencsi Miklós osztályvezető KKK Budapest, 2014. december 2. A PROJEKT ALKOTÓELEMEI Tervezés KENYI Döntéselőkészítés EuroVelo 6 (Rajka-Bp.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete 1 Mellékletek M1. táblázat Az NFÜ projektadatbázisának és a KELER Zrt. ISIN-adatbázisának struktúrája NFÜ-adatbázis mező KELER

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése KÖZOP-5.5-09-11-2012-0004

Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése KÖZOP-5.5-09-11-2012-0004 Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése KÖZOP-5.5-09-11-2012-0004 Berencsi Miklós Keszthely, 2014. október 21. A PROJEKT ALKOTÓELEMEI Tervezés Felmérés InformaFka

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett 1. helyen végzett pontszáma 1. helyen végzett pályázatának benyújtási ideje pontszáma pályázatának

Részletesebben

Elszámolható költségek

Elszámolható költségek Összefoglaló a munkaerő-piaci tervezetekről és kiírásokról Program 2.4.5-12/7. 05.01- től 06.01- ig szakmai Rugalmas munkahelyek - Előkészítő, megalapozó - Szervezeti szükségletfelmérés, képzés - Munkafolyamatok,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 Közzététel dátuma: 2008. október 15. A pályázati felhívás hivatkozási száma: 2008/01 1 Pályázati felhívás hivatkozási

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16.

2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16. 2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16. TEMATIKA Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Várható pályázatok HÁTTÉR ÉS ALAPFOGALMAK Főbb

Részletesebben

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 141/2013. (IV. 18.) Kt.

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 141/2013. (IV. 18.) Kt. rendkívüli ülésének könyvéből: 141/2013. (IV. 18.) Kt. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának megtárgyalta Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020 társadalmi egyeztetési változatát és kéri

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Győr, 2013.12.05.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Győr, 2013.12.05. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Győr, 2013.12.05. Partneri kapcsolat alakult ki az ügyfelekkel Projekt Partner Rendszer A Projekt Partneri Rendszer

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Hévíz, 2011. február 10.

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Budapest, 2010. december

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

I. Terület-és településfejlesztési Operatív Program (TOP 5.0) prioritások, intézkedések

I. Terület-és településfejlesztési Operatív Program (TOP 5.0) prioritások, intézkedések I. Terület-és településfejlesztési Operatív Program (TOP 5.0) prioritások, intézkedések 1.prioritástengely: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében Finanszírozó alap ERFA

Részletesebben

LEADER TERVEZÉSI FELKÉSZÍTŐ 2015. Loncsár Krisztina

LEADER TERVEZÉSI FELKÉSZÍTŐ 2015. Loncsár Krisztina LEADER TERVEZÉSI FELKÉSZÍTŐ 2015 Loncsár Krisztina MIT KÍNÁL A TÖBBI PROGRAM? LEGFONTOSABB KAPCSOLÓDÁSOK TOP GINOP EFOP (RSZTOP) KEHOP VP TOP Gazdaságfejlesztés leginkább a food-hub köré szerveződés és

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban

Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban MSZÉSZ XLI. Közgyűlés Kujbus Krisztián, tanácsadó, OTP Hungaro- Projekt Kft. 2014. november12. 1 A 2014-2020-as fejlesztési időszak uniós forrásainak

Részletesebben